eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6280/2022 20220930 30.09.2022 Inngående brev Innhenting av informasjon angående IT-området Tommy Pytten
6276/2022 20220930 30.09.2022 Utgående brev Kontantstøtterapportering september 2022 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
6281/2022 20220930 30.09.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Marianne Haugvik Hodne
6264/2022 20220930 30.09.2022 Utgående brev Ny arbeidsavtale gjeldande i tida 26.09.22 - 31.12.22 Ulf Haugaa
6266/2022 20220930 30.09.2022 Utgående brev Arbeidsavtale i tida 01.10.22 - 31.07.23 Trine Langemyr
6265/2022 20220930 30.09.2022 Utgående brev Våningshus på Langeid gnr. 2, bnr. 4 MØVIK BYGGETJENESTER AS
6275/2022 20220930 30.09.2022 Inngående brev Informasjon til deltakarkommunane i Konsesjonskraft IKS vedk. forslag om trekk i rammetilskot for 2023 Konsesjonskraft - Lena Kleven Flateland
6259/2022 20220930 30.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/466 Løpenr: 6218/2022 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak Elin Falkum
6260/2022 20220930 30.09.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
6261/2022 20220930 30.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/466 Løpenr: 6239/2022 Dokument tittel: Førebels svar - ber om fleire opplysningar Elin Falkum
6262/2022 20220930 30.09.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
6267/2022 20220930 30.09.2022 Utgående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved erverv av fast eigedom, gnr/bnr 15/110 COOP SØRVEST SA
6277/2022 20220930 30.09.2022 Inngående brev Vedr. 21-03252-4 - Purring på tilsynssak - manglande registrering av styre - STIFTELSEN D/S BJOREN SITT GRUNNFOND org.nr. 979 554 281 Lotteri- og stiftelsestilsynet
6284/2022 20220930 30.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak: Val av styreleiar og vara for styreleiar til "Stiftelsen D/S Bjoren sitt grunnfond" LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET
6270/2022 20220930 30.09.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Ingrid Engesland
6256/2022 20220930 30.09.2022 Utgående brev Vedr. gnr. 15, bnr. 13 på Ose Karin Pedersen
6258/2022 20220930 30.09.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Sven Daniel Bekkelund
6208/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom Pål Moi
6206/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom Kristin Moi
6213/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Auka kostnadar i næringslivet - ei kartlegging post@kvs-bygland.no m.fl.
6127/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Løyve til rehabilitering av pipe på gnr. 52, bnr. 2 på Lauvdal BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
6239/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Førebels svar - ber om fleire opplysningar Camilla Ingebretsen
6245/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Nabovarsel Geir Skjevrak
6098/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Arbeidsavtale i tida 23.09.22 - 31.12.22 Ingunn Greibesland
5631/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Arbeidsavtale 01.08.22 - 31.07.23 Siw Homme
5618/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Rammeavtale 15.08.22 - 31.07.23 Syrtveit-Da S F Rosineide
6105/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Rammeavtale 23.09.22 - 22.07.23 Julia Kinga Jablonska
6252/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Førebels svar, orientering om saksbehandlingstid, gnr/bnr 15/197, Reiårsfossen camping STATSFORVALTEREN I AGDER
6246/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/312 Løpenr: 1800/2022 Dokument tittel: Bruksendring av Pakkbua på Byglandsfjord stasjon- Notat fra møtet May Britt Stenjor
6247/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav May Brit Stenjor
6205/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 40/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6244/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Innspel Even Simensen
6238/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Førebels svar vedr. søknad om dispensasjon Anne Aakhus
5665/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Rammeavtale 01.09.22 - 31.07.23 Håvard Åsen Haugsgjerd
6242/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Tertialrapport 2. tertial 2022 KIKS v/Lena Kleven Flateland
6232/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Midlertidig utsegn om arkeologisk registrering i samband med nytt våningshus på Langeid, gnr/bnr 2/4 Agder fylkeskommune
6241/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Ferdig arkeologisk registreringsrapport for Langeid, gnr/bnr 2/4 Agder fylkeskommune
6235/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Signert tjenestevedlegg Covid-19: Fiks vaksine KS Digitale fellestjenester
6225/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Tilsetjing Marianne Haugvik Hodne
6125/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Rammeavtale 01.09.22 -22.07.23 Suranan Dah
6123/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Rammeavtale 05.09.22 - 22.07.23 Gro E S Sandnes
6236/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Møteprotokoll 22.09.2022 - Fylkeseldrerådet i Agder m/vedlegg Erichsen, Marion
6159/2022 20220928 28.09.2022 Saksframlegg/innstilling Emisjon Agder Næringsselskap AS
6204/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Mellombels svar på søknad om tilskott Norsk Landbruksrådgiving v/Inger Birkeland Slågedal
6216/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Vedtak om tilgengeleggjering av data frå SYSVAK til Bygland kommune ism Covid-19 Folkehelseinstituttet
6201/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00052555 Drikkevann Bygland, uke 38 - 7 av 9 - AR-22-MG-012699-01 m.fl. Eurofins Environment
6202/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00052556 Drikkevann Bygland, uke 38 - 1 av 1 - AR-22-MG-012908-01 Eurofins Environment
6203/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00052555 Drikkevann Bygland, uke 38 - 9 av 9 - AR-22-MG-012699-01 m.fl. Eurofins Environment
6187/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev RV 9 til eiendommen gnr. 47 bnr. 114 i BYGLAND KOMMUNE - Søknad om Endret eller utvidet bruk av avkjørsel TT ANLEGG AS
5890/2022 20220928 28.09.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til Gamaveka Extreme 2022
6223/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Forsikringsbevis gullgjenstandar Agsforsikring - Camilla Myhre
6224/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Referat evalueringsmøte 22.09.22 Sigbjørn Åge Fossdal m.fl.
6160/2022 20220928 28.09.2022 Saksframlegg/innstilling 2. tertialrapport 2022
6161/2022 20220928 28.09.2022 Saksframlegg/innstilling 2. finansrapport 2022
6220/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Helsesjukepleiar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4550755536 ***** ***** ***** *****
6221/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Helsesjukepleiar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4550755536 ***** ***** *****
6222/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Tilbod om stilling Ingrid Engesland
6162/2022 20220928 28.09.2022 Saksframlegg/innstilling Ekstraordinær støtte til daglegvareforretningane i Bygland kommune
6176/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Søknad om bygging av skogsbilveg Olav Haugetveit
6218/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak Rune Gregersen
6173/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Lønskrav frå Delta *****
6174/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Lønnskrav Den norske jordmorforening (Dnj) 2022 *****
6172/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Sak 22-061175RFA-JAGD/JARD Langerak, gnr. 54 i Bygland Agder jordskifterett v/Dale, Åshild
6178/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 15/190 Anne Sundøy
6175/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Skjøte med heftelse Siv Roel
6185/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Barnehage - Ny plass Lasse Heering Bruun
6167/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Invitasjon til å søke skjønnsmidlar til vertskommuner i forbindelse med den ukrainske flyktningsituasjonen Nordhus, Jostein
6168/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Invitasjon til å søke skjønnsmidlar til vertskommunar i samband med den ukrainske flyktningsituasjonen Statsforvalteren i Agder v/Nordhus, Jostein
6179/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Invitasjon til å delta i ein retta emisjon i Agder næringsselskap AS Fresvik, Wenche
6166/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Kopi av e-post: Nytt innspel i vilkårsrevisjonen i Otravassdraget Knut William Bygland
6184/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Intensjonsavtale vedk. "Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg" Sørlandet sykehus HF
6124/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på motsegn - dispensasjon frå kulturminnelova AGDER FYLKESKOMMUNE
6128/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Møtebok , Villreinnemnda for Setesalsområdet, 15.09.22 Jarle Lunde
6147/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Syner til dykkar høyringsfråsegn ref. 2017/545 Statsforvalteren i Agder
6154/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Austadneset - Områdeplan Ose Øystein Gakkestad
6155/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev SV: Austadneset - Områdeplan Ose Øystein Gakkestad
5909/2022 20220926 26.09.2022 Saksframlegg/innstilling Interkommunalt samarbeid om UNESCO-satsing i oppvekst
6165/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om permisjon Margrethe Mostøl
6132/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskot til NLR Agder 2023 Norsk Landbruksrådgiving v/Inger Birkeland Slågedal
6137/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Møteprotokoll - fylkeseldrerådet i Agder 22.09.2022 Erichsen, Marion
6139/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev NAV Midt-Agder - rapport per august 2022 Velle, Rolf
6115/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Rapport etter forvaltningskontroll - Produksjons- og avøløysartilskot Statsforvalteren i Agder
6134/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Bistand til bruksendring Ole Bachke
6135/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev SV: Bistand til bruksendring Ole Bachke
6136/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev SV: Bistand til bruksendring Ole Bachke
6138/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Oversending av saksframlegg frå Agder fylkeskommune vedk mandat (plan) for utgreiing av arkiv- og museumsstrukturen i Agder Agder fylkeskommune
6156/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 12/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6110/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 40/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6140/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/542 Løpenr: 5915/2022 Dokument tittel: SV: Prestneset - ladestasjon for el-syklar i moglegheitsstudien Sigurd Haugsgjerd
6141/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktør Setesdølen
6142/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/408 Løpenr: 6070/2022 Dokument tittel: Orientering om kraftprisane pr. 21. september 2022 - tilråding om å teste ut marknaden for konsesjonskraftkommunar før sommaren Sigurd Haugsgjerd
6143/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktør Setesdølen
6144/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/484 Løpenr: 6091/2022 Dokument tittel: Kopi av brev: Løyve etter forureiningsloven til utfylling i Byglandsfjorden ved Neset camping, gnr/bnr 68/2 Sigurd Haugsgjerd
6145/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktør Setesdølen
6146/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/74 Løpenr: 6118/2022 Dokument tittel: Budsjett mm. kulturminner Ose bygdesenter Sigurd Haugsgjerd
6148/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktør Setesdølen
6149/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/500 Løpenr: 6107/2022 Dokument tittel: SV: Parkering nord for Fånefjell Sigurd Haugsgjerd
6150/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktør Setesdølen
6151/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/429 Løpenr: 6085/2022 Dokument tittel: Svar på søknad om etableringsstøtte Sigurd Haugsgjerd
6152/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Vedk. oppmoding om innsyn i dok. 2 i sak 2022/429 - midlertidig svar Sigurd Haugsgjerd
6158/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på: Begjæring om innsyn ifølge offentlighetsprinsippet til Bygland Kommune Myndighetsfakta
6133/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 15/190 Anne Sundøy
6100/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om snuplass og velteplass - gnr./bnr. 49/1 Geir Skjevrak
6153/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Melding om vedtak - Fastsett planprogram for kommunedelplan for klima og energi. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune
6157/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL Landbruksdirektoratet
6113/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev FV 3802 ved eiendommen gnr. 47 bnr. 14 i BYGLAND kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller påbygg BORGI BYGG AS
6129/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Tilsyn med beredskapsplanlegging i Bygland kommune - varsel om gjennomføring Statsforvalteren i Agder
6116/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
6130/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Merknad til nabovarsel Svanhild Gumpen
6090/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Byggeløyve - fasadeendring, montering av solcellepanel på taket av fritidsbustad på gnr. 56, bnr. 61 på Hagenes Lars Øyvind Sten
6085/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om etableringsstøtte REKKVERK MASTER AS
6121/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Vedr. oppføring av ny fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 190 Rune Gregersen
6122/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Vedr. oppføring av ny fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 190 Rune Gregersen
6111/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Oppsummering av konsesjonsforholdet, gnr 3, bnr 3 m fl ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
6126/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 40/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6131/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Tilleggsopplysningar ANNE AAKHUS
6117/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Troverkvegen - melding om oppstart Jakob Saaghus
6087/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Igangsettingsløyve for oppøring av ny fritidsbustad på gnr. 4, bnr. 21 på Granheim MAGNA PROSJEKT SØR AS
6077/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Utsleppsløyve og løyve til montering av tett tank ved fritidsbustad på gnr. 56, bnr. 3, fnr. 6 på Breieneset EVJE RØRSERVICE AS
6107/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev SV: Parkering nord for Fånefjell Torgeir Hodne
6112/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Status på bustad Signe Røinås
6108/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Re: Referat frå dialogmøte gjeldande Austadneset 19.09.22 Øystein Gakkestad
6109/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev SV: Referat frå dialogmøte gjeldande Austadneset 19.09.22 Øystein Gakkestad
6118/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Budsjett mm. kulturminner Ose bygdesenter Håkonsen, Ingunn Dahlseng
6119/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev VS: Budsjett mm. kulturminner Ose bygdesenter Dagfinn Borgi m.fl.
6102/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev VS: Dialogmøte ang planforslag for Ose bygdesenter Wenche.Klungland@agderfk.no
6103/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev SV: Dialogmøte Ose Jon Olav Upsal
6104/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev SV: Dialogmøte ang planforslag for Ose bygdesenter Klungland, Wenche
6106/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Statens vegvesen - nye liner Ose bru og busslomme Christian Svendsen Aas
6070/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Orientering om kraftprisane pr. 21. september 2022 - tilråding om å teste ut marknaden for konsesjonskraftkommunar før sommaren Kommunekraft v/Henriette Hoel
6069/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Førespurnad om turnusplassar for fysioterapeutar i Agder i perioden 15.08.23 - 15.08.24 Statsforvalteren i Agder
6099/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Referat Styringsgruppemøte SABV & SR_Haukeliseter 22.06.22 Lena Romtveit
6072/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Gravemelding Nesmoen Knut William Bygland
6076/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Innmålt data EVJE RØRSERVICE AS
6091/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Kopi av brev: Løyve etter forureiningsloven til utfylling i Byglandsfjorden ved Neset camping, gnr/bnr 68/2 Statsforvalteren i Agder
6071/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Stadfesting av fordringsanmeldelse Agder tingrett
6078/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Vedtak om tilsetting som tilkallingsvikar xxx
6080/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Vedtak om tilsetting som tilkallingsvikar xxx
6068/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Sak 22-061175RFA-JAGD/JARD Langerak, gnr. 54 i Bygland Agder jordskifterett v/Dale, Åshild
6079/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Kopi av brev: Vi treng fleire opplysningar for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad Arbeidstilsynet
6082/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Bruk av bygningsmasse på Breidablikk COWI v/Tove Foss Jensen
6088/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Merknad frå nabo Svanhild Gumpen
6089/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Vedr. oppføring av ny fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 190 Rune Gregersen
5728/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Konkurransegrunnlag Bygland kommune PRICEWATERHOUSECOOPERS AS AVD KRISTIANSAND
6084/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Lønskrav frå NITO *****
6081/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Kravskjema frå Econa *****
5707/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Kartleggingsstudie med anbefaling - Drift og naturforvaltning STIFTELSEN TELEMARKSFORSKING
5756/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev VS: Konkurransegrunnlag kartlegging Bygland kommune Agenda Kaupang
6086/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Tilleggsinfo søknad ROBERT JABLONSKI
6073/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Oppmålingsprotokoll Kjell Homme
6074/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Oppmålingsprotokoll Birgit Langeid Dahl
6075/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Oppmålingsprotokoll Inger Dagestad Langeid
6060/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Tilsetjing Søkjarane
6092/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Tilsettingsbrev Ingunn Greibesland
6093/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4546599097 ***** ***** *****
6094/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4546599097 ***** ***** ***** *****
6056/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev SV: Grave fiberkabel inn til Åraksbø Grendehus? Birgit Nordgarden-Slotte
5757/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Konkurransegrunnlag Bygland kommune Telemarksforskning
5758/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Konkurransegrunnlag Bygland kommune PWC
6058/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Kravskjema frå Naturviterne *****
5177/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Mindre planendring av reguleringsplanen Grimsdalen hyttefelt Cay Normann Hovstad
6062/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2022, sendt 20.09.2022 Skatteetaten
6063/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Ref 2022/112. byggesak gnr 69 bnr 329 Knut Vatsend
6057/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Rv. 9 Storstraumen - kurveutbetring i vest, oversending av reguleringsplan til slutthandsaming Statens vegvesen
6061/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Drifts og tømmeromsetningsavtale AT SKOG SA
6059/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Søppelbod Grendi Terje Lien
6040/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Brøyting Damvegen 6 Astrup, Steven
6022/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om kommunal leilegheit *****
6049/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00052555 - Drikkevann Bygland, uke 38 Eurofins Environment Testing Norway AS
6050/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00052556 - Drikkevann Bygland, uke 38 Eurofins Environment Testing Norway AS
6051/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00052593 - Legionellaprøver Bygland, uke 38 Eurofins Environment Testing Norway AS
6041/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Feiing Knut Gakkestad
6054/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Tilskotsbrev - VTA NAV
6052/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppdatert søknad AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS
6033/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 3/3 m.fl Bjørgulv Lyngroth Langeid
6045/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utbetaling av tilskot Gunnar Ose
6048/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Tilsetjing Kjersti Plathe
6032/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Vedr. dispensasjonssøknad fra arealformål LNF, GBNR 4220-49/1, 3, 5 Johnny Smeland
6001/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Grave fiberkabel inn til Åraksbø Grendehus? Birgit Nordgarden-Slotte
5862/2022 20220919 19.09.2022 Utgående brev Rivingsløyve garasje på gnr. 69. bnr. 7 i Vassendkilen SMELAND BYGGSERVICE AS
6036/2022 20220919 19.09.2022 Utgående brev SV: NMSK tilskudd - Bygland og Valle kommune Statsforvalteren ved Sapina, Branka
6037/2022 20220919 19.09.2022 Utgående brev SV: NMSK tilskudd og TTP - Bygland Statsforvalteren i Agder ved Sapina, Branka
5779/2022 20220919 19.09.2022 Utgående brev Ferdigattest for rehabilitering av pipe AK MUR AS
5953/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969213990, 4220-3/ 2 Landbruksdirektoratet
5951/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970933980, 4220-2/ 7 Landbruksdirektoratet
5970/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970933484, 4220-3/ 1 Landbruksdirektoratet
5947/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 870141262, 4220-35/ 1 Landbruksdirektoratet
5936/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 996170705, 4220-27/ 1 Landbruksdirektoratet
5935/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 926315269, 4220-54/ 3 Landbruksdirektoratet
5934/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 983234550, 4220-13/ 8 Landbruksdirektoratet
5921/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 891586922, 4220-12/ 1 Landbruksdirektoratet
5916/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 824809682, 4220-47/ 117 Landbruksdirektoratet
5981/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 971194197, 4220-59/ 3 Landbruksdirektoratet
5985/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 913260422, 4220-54/ 2 Landbruksdirektoratet
5990/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 993394904, 4220-58/ 1 Landbruksdirektoratet
5922/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 995954184, 4220-54/ 1 Landbruksdirektoratet
5928/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 995954184, 4220-54/ 1 Landbruksdirektoratet
5946/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985648492, 4220-52/ 1 Landbruksdirektoratet
5939/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985648492, 4220-52/ 1 Landbruksdirektoratet
5976/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985044597, 4220-62/ 1 Landbruksdirektoratet
5972/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985044597, 4220-62/ 1 Landbruksdirektoratet
5967/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 913046676, 4220-51/ 1 Landbruksdirektoratet
5929/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 913046676, 4220-51/ 1 Landbruksdirektoratet
5938/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969572931, 4220-56/ 3 Landbruksdirektoratet
5940/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970314636, 4220-22/ 3 Landbruksdirektoratet
5978/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970314636, 4220-22/ 3 Landbruksdirektoratet
5989/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 989426958, 4220-47/ 6 Landbruksdirektoratet
5966/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 989426958, 4220-47/ 6 Landbruksdirektoratet
5952/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 986797246, 4220-15/ 1 Landbruksdirektoratet
5988/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 986797246, 4220-15/ 1 Landbruksdirektoratet
5944/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970277714, 4220-28/ 5 Landbruksdirektoratet
5917/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970277714, 4220-28/ 5 Landbruksdirektoratet
5927/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969250217, 4220-40/ 1 Landbruksdirektoratet
5932/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969250217, 4220-40/ 1 Landbruksdirektoratet
5930/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 927139375, 4220-3/ 2 Landbruksdirektoratet
5926/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 993435244, 4220-13/ 2 Landbruksdirektoratet
5987/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 993435244, 4220-13/ 2 Landbruksdirektoratet
5984/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969661489, 4220-36/ 4 Landbruksdirektoratet
5945/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969661489, 4220-36/ 4 Landbruksdirektoratet
5941/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969126125, 4220-56/ 1 Landbruksdirektoratet
5918/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969126125, 4220-56/ 1 Landbruksdirektoratet
5942/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969332736, 4220-45/ 1 Landbruksdirektoratet
5937/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 997214293, 4220-36/ 3 Landbruksdirektoratet
5959/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 997214293, 4220-36/3 Landbruksdirektoratet
5960/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 916950292, 4220-23/1 Landbruksdirektoratet
5919/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 916950292, 4220-23/ 1 Landbruksdirektoratet
5923/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 921318294, 4220-40/ 2 Landbruksdirektoratet
5983/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 921318294, 4220-40/ 2 Landbruksdirektoratet
5965/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980209407, 4220-8/ 2 Landbruksdirektoratet
5968/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980209407, 4220-8/ 2 Landbruksdirektoratet
5943/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969332728, 4220-22/ 1 Landbruksdirektoratet
5948/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969332728, 4220-22/ 1 Landbruksdirektoratet
5925/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 916639481, 4220-45/ 2 Landbruksdirektoratet
5975/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 916639481, 4220-45/ 2 Landbruksdirektoratet
5931/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970933964, 4220-18/ 3 Landbruksdirektoratet
5920/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970933964, 4220-18/ 3 Landbruksdirektoratet
5980/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970533729, 4220-14/ 6 Landbruksdirektoratet
5982/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970533729, 4220-14/ 6 Landbruksdirektoratet
5924/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 996369773, 4220-36/ 2 Landbruksdirektoratet
5933/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 996369773, 4220-36/ 2 Landbruksdirektoratet
5986/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 976260538, 4220-3/ 3 Landbruksdirektoratet
5969/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 976260538, 4220-3/ 3 Landbruksdirektoratet
5954/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 982194911, 4220-30/ 3 Landbruksdirektoratet
6027/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Svar vedr. søknad om ferdigattest for bruksendring av Glashytta Åsmund Åmdal
6034/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Stadfesting av fordringsmelding, ***** ***** ***** AGDER TINGRETT
6029/2022 20220919 19.09.2022 Utgående brev Forlenga frist for mellombels bruksløyve, gnr. 15, bnr. 255 vedReiårsvatn Espen Wetrhus
6030/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/548 Løpenr: 5840/2022 Dokument tittel: Referat frå møte på Reiårsfossen Camping Elin Falkum
6031/2022 20220919 19.09.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
5973/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Offentleg ettersyn - reguleringsplan for Prestøyni - PlanID 201906 - Bygland kommune Statens vegvesen
6025/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve/bygging av privat avlaupsanlegg EVJE RØRSERVICE AS
6026/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest EVJE RØRSERVICE AS
5994/2022 20220919 19.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve på Stoga kulturkafe Stoga A/S
6035/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Fwd: Vannstander Knut William Bygland
6002/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Starte opp att arbeid med reguleringsplan for Nesmoen motorsportanlegg Knut Skjevrak
6023/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Statsforvalteren ber kommunen gjere førebuande klagebehandling Statsforvalteren i Agder
6004/2022 20220916 16.09.2022 Inngående brev Søknad om forlenging av mellombels bruksløyve, Reiårsvatn 184 Espen Wetrhus
5997/2022 20220916 16.09.2022 Utgående brev vedr kjøp av areal. Dykkar ref nr 22/1760-2/TRE Opplysningsvesenets fond
6000/2022 20220916 16.09.2022 Utgående brev Tildelingsmelding for anskaffing: Kartleggingsstudie av eining i Bygland kommune STIFTELSEN TELEMARKSFORSKING m.fl.
5998/2022 20220916 16.09.2022 Utgående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil BYGLAND KOMMUNE
5844/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Høyring av søknad om driftskonsesjon for Nesmoen i Bygland kommune. Søkar: Nomelands Anleggsmaskiner AS. Direktoratet for mineralforvaltning
5961/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Partsavtale til signering - LACHAG24 omløpsfoto og AR5 Agder 2021-2022 Kartverket - Åsulv Birkeland Stormoen
5962/2022 20220915 15.09.2022 Utgående brev Partsavtale til signering - LACHAG24 omløpsfoto og AR5 Agder 2021-2022 Åsulv Birkeland Stormoen
5995/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Rundkøyring på Bygland - tverrsnitt langs kommunal vei (utfylling i strandsona) Jon Olav Upsal
5993/2022 20220915 15.09.2022 Utgående brev VS: Etablering av rundkøyring på Bygland Statsforvaltaren i Agder ved Rebecca Melby-Tørå
5979/2022 20220915 15.09.2022 Utgående brev Matrikkelføring - jordskiftesak 21-153737RFA-JAGD Øvre Hagen Teigen, Kjetil
5963/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, c982194911, 4220-30/3 Landbruksdirektoratet
5955/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 927422468, 4220-19/ 1 Landbruksdirektoratet
5964/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 927422468, 4220-19/1 Landbruksdirektoratet
5781/2022 20220915 15.09.2022 Utgående brev Referat frå førehandskonferanse vedr. bruksendring frå lager til verksted, gnr. 69, bnr. 304 på Byglandsfjord BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
5974/2022 20220915 15.09.2022 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest for bruksendring av Glashytta AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS
5958/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Kopi av oppmoding om utbetaling av skjønnsmidlea knytta til barnevernsreform, SIO-prosjekt og andre tilbakehaldne skjønnsmidlar Statsforvalteren i Agder v/Mogseth, Sølvi
5915/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev SV: Prestneset - ladestasjon for el-syklar i moglegheitsstudien Cappelen, Diderik
5912/2022 20220915 15.09.2022 Utgående brev Oppmålingsprotokoll for gjennomsyn Aslaug Simonstad Sitje
5913/2022 20220915 15.09.2022 Utgående brev Oppmålingsprotokoll for gjennomsyn Eivind Greibrokk
5849/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Uttale til offentleg ettersyn og løyve til inngrep i sikringssona til automatisk freda kulturminne for detaljregulering for rv. 9 Storstraumen, kurveutbetring i vest Agder fylkeskommune
5950/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn ifølge offentlighetsprinsippet til Bygland Kommune Myndighetsfakta
5949/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Mangel på svar Jan Tore Leifsen
5971/2022 20220915 15.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om løyve til å krysse kommunal veg - fiber og straumgrøft Olav Haugetveit
5840/2022 20220915 15.09.2022 Utgående brev Referat frå møte på Reiårsfossen Camping Inger Lise Strøm
5996/2022 20220915 15.09.2022 Utgående brev VS: Dialogmøte ang planforslag for Ose bygdesenter Coop Ose v. Vigdis Beisland
5956/2022 20220915 15.09.2022 Utgående brev Møte gjeldande områdeplan for Ose bygdesenter Øystein Gakkestad m.fl.
5957/2022 20220915 15.09.2022 Utgående brev Dialogmøte ang planforslag for Ose bygdesenter Wintervoll, Joakim m.fl.
5910/2022 20220915 15.09.2022 Utgående brev Uttale til planforslag: Områderegulering for Ose bygdesenter Setesdal bilruter v/Jan O. Rysstad
5908/2022 20220915 15.09.2022 Utgående brev Uttale til planforslag: Områderegulering for Ose bygdesenter Setesdal bilruter v. Jan Oddvar Rysstad
5914/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Kontrakt Margit Dale-Foredrag SYSTOG DALE PRODUKSJONER AS
5850/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Høyringsfråsegn til offentleg ettersyn av detaljregulering for Prestøyni Statsforvalteren i Agder
5852/2022 20220914 14.09.2022 Saksframlegg/innstilling Suppleringsval til andre utval
5883/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Presteneset - moglegheitsstudien Ole Bachke
5884/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev VS: Presteneset - moglegheitsstudien Ole Bachke
5885/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev SV: Presteneset - moglegheitsstudien Ole Bachke
5886/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Møtereferat 07.09.22 Even Simensen m.fl.
5887/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev SV: Presteneset - moglegheitsstudien Ole Bachke
5858/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev Bygland - skisser til møte 030622 Ole Bachke
5859/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev Bygland - skisser frå AFK Cappelen, Diderik
5860/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev SV: Bygland - skisser frå AFK - alternative trafikkløysingar Cappelen, Diderik
5861/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Kommunen sine innspel Cappelen, Diderik m.fl.
5911/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Møte gjeldande områdeplan for Ose bygdesenter oystein.gakkestad@gmail.com m.fl.
5842/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/230 Løpenr: 5473/2022 Dokument tittel: Svar på søknad om skjenkeløyve over ein periode - Setesdal Hotel AS Øivind Wabø
5843/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Øivind Wabø
5838/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Oppstartsmøte - Moglegheitsstudiar for tettstadane Bygland og Byglandsfjord Cappelen, Diderik m.fl.
5863/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev SV: Kommunen sine innspel - svar frå Henning Larsen Ole Bachke
5864/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev SV: Kommunen sine innspel Sonja Lien Skjevrak m.fl.
5865/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev SV: Veikurvatur Ole Bachke
5866/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev SV: Kommunen sine innspel Sonja Lien Skjevrak m.fl.
5867/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev SV: Kommunen sine innspel Ole Bachke
5868/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev SV: Kommunen sine innspel Cappelen, Diderik
5869/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev SV: Kommunen sine innspel John Salve Sigridnes m.fl.
5870/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Møte i ungdomsrådet Ole Bachke
5871/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Skissene til gjennomsyn? Ole Bachke
5872/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev SV: Skissene til gjennomsyn? Ole Bachke
5873/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev SV: Skissene til gjennomsyn? Ole Bachke
5874/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev Prestneset Cappelen, Diderik
5875/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev Pesentasjon Bygland Presteneset juni 2022 Ole Bachke
5876/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev Bygland - Prestneset Ole Bachke
5877/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev SV: Bygland - Prestneset Ole Bachke
5878/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev SV: Flott presentasjon Ole Bachke
5879/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev SV: Flott presentasjon Sonja Lien Skjevrak m.fl.
5880/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Innspel til Presteneset ole.bachke@henninglarsen.com
5881/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev VS: Rv 9 Bygland kryssutbedring, C-tegninger og dwg Ole Bachke m.fl.
5892/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Kim Nielsen
5894/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Gunnbjørg C T Johansen
5896/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Kjell Johansen
5898/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Dirk Peter Trommer
5888/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Anders Dalseg
5889/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Kurt S. Sand
5882/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Valborg Attestog
5841/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev Gjennomførte vernerundar i våre tannklinikkar Agder fylkeskommune
5851/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev SV: Rv9 Bygland, rundkjøring - fylling ved fjorden. Øyvind Haugland m.fl.
5811/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev SV: rv9 Bygland - kontaktinfo Øyvind Haugland
5848/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Vedr. gnr. 56, bnr. 61 på Hagenes lars.oyvind.sten@gmail.com
5824/2022 20220913 13.09.2022 Utgående brev Særeigne forhold for Bygland kommune - innspel til ordinære skjønnsmidlar for 2023 Mogseth, Sølvi
5830/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad om etableringsstøtte REKKVERK MASTER AS
5816/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Trekker søknad *****
5823/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Rv9 Bygland, rundkjøring - fylling ved fjorden. Jon Olav Upsal
5839/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Matrikkelføring - jordskiftesak 21-153737RFA-JAGD Øvre Hagen Teigen, Kjetil
5821/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Kopi av tilbakemelding frå NVE - Førespurnad om revurdering av bekk i aktsomhetskart for flaum - Vassend - Bygland kommune Astrid Synnøve Flatøy
5827/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest Åsmund Åmdal
5832/2022 20220913 13.09.2022 Utgående brev VS: Synfaring Bygland sentrum og Presteneset ole.bachke@henninglarsen.com
5833/2022 20220913 13.09.2022 Utgående brev Endring av bestilling av konsulentbistand på Byglandsfjord Smári Stav
5825/2022 20220913 13.09.2022 Utgående brev Refusjonskrav ergoterapeut 2. tertial 2022 VALLE KOMMUNE m.fl.
5835/2022 20220913 13.09.2022 Utgående brev SV: Møte: konseptskisse for transformasjon av industriområde - avklaringar Ole Bachke m.fl.
5826/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00052304 Avløp Bygland, uke 35 - 2 av 2 - AR-22-MG-012219-01 m.fl. Eurofins Environment
5836/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Førespurnad om turnusplassar for fysioterapeutar i Agder i perioden 15.08.23 - 15.08.24 Statsforvalteren i Agder
5834/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Brev frå ordførar i Sirdal og svar fra AU Rune Røiseland
5837/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Til medlemmar av eldrerådet Stiftelsen Livsglede for Eldre
5734/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 9/2 Marius Skovly Olsen
5803/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Oppfølging av Eigarmøtet 5.9 Rune Røiseland
5804/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Setesdal barnevern - tilstandsrapport 2021 Setesdal barnevern
5805/2022 20220912 12.09.2022 Saksframlegg/innstilling Tilstandsrapport for barnevernet frå 2021
5806/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Budsjettprognose utbetaling 2023 med anslag 2024 - 2026 KIKS IKS v/Lena Kleven Flateland
5819/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for frådeling av ny tomt til fritidsbustad på gnr/bnr 3/4 Statsforvalteren i Agder
5812/2022 20220912 12.09.2022 Utgående brev SV: rv9 Bygland - kontaktinfo Øyvind Haugland
5813/2022 20220912 12.09.2022 Utgående brev Dialog med Statsforvaltaren i Agder juni 2022 Øyvind Haugland
5815/2022 20220912 12.09.2022 Utgående brev Etablering av rundkøyring på Bygland - avklaringsmøte SFA remto@statsforvalteren.no
5808/2022 20220912 12.09.2022 Utgående brev Innspel til mindre endring av reguleringsplanar - rundkøyringa Jon Olav Upsal
5791/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. - st. ref. (4553164661) - ***** ***** *****
5792/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. - st. ref. (4553164661) - ***** ***** *****
5793/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. - st. ref. (4553164661) - ***** ***** ***** *****
5794/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. - st. ref. (4553164661) - ***** ***** ***** *****
5795/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. - st. ref. (4553164661) - ***** ***** ***** *****
5796/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. - st. ref. (4553164661) - ***** ***** *****
5797/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. - st. ref. (4553164661) - ***** ***** *****
5798/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. - st. ref. (4553164661) - ***** ***** ***** *****
5799/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. - st. ref. (4553164661) - ***** ***** ***** ***** *****
5800/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. - st. ref. (4553164661) - ***** ***** ***** ***** *****
5801/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. - st. ref. (4553164661) - ***** ***** ***** ***** *****
5802/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. - st. ref. (4553164661) - ***** ***** *****
5711/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 913046676 Landbruksdirektoratet
5752/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak uten ansvarsrett,gnr/bnr 20/2 Altifiber AS v/Arne Larsson
5753/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak uten ansvarsrett Altifiber AS v/Arne Larsson
5820/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett/Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Lars Øyvind Sten
5789/2022 20220911 11.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. Bygland Kommune - st. ref. 4553164661 ***** ***** ***** ***** *****
5790/2022 20220911 11.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. Bygland Kommune - st. ref. 4553164661 ***** ***** *****
5786/2022 20220909 09.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. Bygland Kommune - st. ref. 4553164661 ***** ***** ***** ***** *****
5787/2022 20220909 09.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. Bygland Kommune - st. ref. 4553164661 ***** ***** ***** ***** *****
5681/2022 20220909 09.09.2022 Saksframlegg/innstilling Prioritert kompetansehvingsplan for Bygland kommune
5675/2022 20220909 09.09.2022 Saksframlegg/innstilling Medarbeidarundersøkjing
5764/2022 20220909 09.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest AK MUR AS
5777/2022 20220909 09.09.2022 Utgående brev Dialogmøte med Shell Bygland 050922 - referat Camilla j Høibraaten m.fl.
5782/2022 20220909 09.09.2022 Utgående brev SV: 22/1699 Påminnelse om rapportering på bruk av midler til strømstøtte til frivillige organisasjoner postmottak@kud.dep.no
5772/2022 20220909 09.09.2022 Inngående brev Vedr. 21-20677-6 - Bygland kommune - Innspel til offentleg ettersyn av reguleringsplan for Greibrokk masseuttak Agder fylkeskommune
5750/2022 20220909 09.09.2022 Inngående brev Klage på avslag om skolebytte *****
5771/2022 20220909 09.09.2022 Inngående brev Invitasjon til skjønnsmøter i august og september 2022 Mogseth, Sølvi
5755/2022 20220909 09.09.2022 Utgående brev Rammeavtale 19.08.22 - 30.09.22 Vetle F Vegusdal
5773/2022 20220909 09.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/141 Løpenr: 5716/2022 Dokument tittel: Oversending av klagesak Elin Falkum
5774/2022 20220909 09.09.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
5775/2022 20220909 09.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/113 Løpenr: 5718/2022 Dokument tittel: Oversending av klagesak Elin Falkum
5776/2022 20220909 09.09.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
5767/2022 20220909 09.09.2022 Inngående brev Endeleg fråsegn med motsegn til plan for Ose bygdesenter- Dispensasjon fra kulturminneloven, jf. kml § 8 fjerde ledd Agder fylkeskommune
5770/2022 20220909 09.09.2022 Inngående brev Signert avtale om bankkort til stønadsmottakarar (inkl. brukerveiledning) SPAREBANKEN SØR
5766/2022 20220909 09.09.2022 Inngående brev Underretning om avgjersle Agder politidistrikt
5726/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Søknad om permisjon Fredrik Langfeldt
5735/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Melding om vedtak - Fusjon mellom Agder energi og Glitre energi Vegårshei Kommune
5744/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om skjenkeløyve over ein periode - Stoga SBV/Olav Nese
5710/2022 20220908 08.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak SIV ARKITEKT JANICKE JEBSEN VINJE AS m.fl.
5700/2022 20220908 08.09.2022 Utgående brev Vedtak Offentleg ettersyn - Rv. 9 Storstraumen, kurveutbetring i vest. Sak 22/212 Statens vegvesen
5730/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Søknad om skulebytte *****
5731/2022 20220908 08.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om skolebytte *****
5701/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Generell tilbakemelding - Offentleg ettersyn - Reguleringsplan for Greibrokk masseuttak - Bygland kommune Astrid Flatøy
5722/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Uttale til forslag til reguleringsplan for Greibrokk masseuttak Mattilsynet
5716/2022 20220908 08.09.2022 Utgående brev Oversending av klagesak STATSFORVALTEREN I AGDER
5713/2022 20220908 08.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
5718/2022 20220908 08.09.2022 Utgående brev Oversending av klagesak STATSFORVALTEREN I AGDER
5715/2022 20220908 08.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak NILSEN BYGGTJENESTER AS
5709/2022 20220908 08.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak Greibesland, Tore m.fl.
5683/2022 20220908 08.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak Trond Olav Thomassen m.fl.
5697/2022 20220908 08.09.2022 Utgående brev Underretning om matrikkelføring Knut T Haugen
5723/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Ettersendt svar på nabovarselet for "PBL Søknad GBNr 4220-69/17" Olav Skeie
5725/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Tildeling 2/2022 LUF, veg/drift Statsforvalteren i Agder
5724/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Nabovarsel Geir Skjevrak
5673/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Signert fullmakt til oppmåling Langeid, 20.09 Brita Langeid
5661/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Førehandsvarsling - tap av grovfor Krister Homme Bolstad
5672/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Søknadspliktig Solceller Lars Øyvind Sten
5702/2022 20220907 07.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. Bygland Kommune - st. ref. 4553164661 ***** ***** ***** *****
5696/2022 20220907 07.09.2022 Utgående brev Oppmålingsprotokoll og nytt matrikkelbrev Anne Marie Hjelle Onstad
5667/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Svar på klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Evje og Hornnes kommune
5669/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Svar på klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Evje og Hornnes kommune
5638/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Søknad om traktorveg Lars Tore Gakkestad
5644/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Tilsvar konkurransegrunnlag for levering av personbil til avd. Helse, Pleie og omsorg AUTOSERVICE EVJE AS
5645/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Tilsvar konkurransegrunnlag for levering av personbil til avd. Helse, Pleie og omsorg AUTOSERVICE EVJE AS
5646/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Svar på konkurransegrunnlag for levering av elektrisk personbil TOYOTA SØR AS
5647/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Tilbod BERTEL O. STEEN AGDER AS
5122/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Tilbud på e-Opel Zafira 7 -seter BERTEL O. STEEN AGDER AS
5666/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Utført forenklet matrikkelføring av veggrunn - Arealoverføring fra 601/322 til 600/39 i Bygland kommune Torunn Roligheten Alme
5684/2022 20220907 07.09.2022 Utgående brev Svar:Oppsummering av konsesjonsforholdet , gnr 69, bnr 8 Anna Jomås Buflaten
5690/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Skredutredning Granskogveien 51 svar frå SØK Rune Steen Moen
5687/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Kommentar - oppklaring vedr. ny uttale frå Statsforvaltaren Gaute Tjensvoll
5625/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Innvilga søknad om landingsløyve for helikopter. Småtjønndalen STATSFORVALTEREN I AGDER
5689/2022 20220907 07.09.2022 Utgående brev Vedr. gnr. 56, bnr. 61 på Hagenes lars.oyvind.sten@gmail.com
5671/2022 20220907 07.09.2022 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelevar ved Byglandsfjord oppvekstsenter våren 2022 EVJE OG HORNNES KOMMUNE
5685/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Skjema for innspill til revidering av kommuneplanens arealdeal FYRI ICE FISH AS
5688/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Åraksbø båtforening - moloen Haugetveit, Åsulv
5663/2022 20220907 07.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om landing med helikopter - Langeid driftehei, Småtjønndalen Thor Harald Foss
5660/2022 20220907 07.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om helikopterløyve - gnr. 5, bnr. 9 Steigilsøygard Hans Christian Gaarder
5659/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 921318294 Landbruksdirektoratet
5655/2022 20220906 06.09.2022 Inngående brev Per Odd Berge med forslag om bedre synlegheit for turstigar Susanne Hegenscheidt
5662/2022 20220906 06.09.2022 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Stoga A/S
5643/2022 20220906 06.09.2022 Inngående brev Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma *****
5657/2022 20220906 06.09.2022 Utgående brev Vedtak om tilsetting som tilkallingsvikar Håvard Åsen Haugsgjerd
5640/2022 20220906 06.09.2022 Inngående brev Søknad om IG-løyve Rune Gregersen
5641/2022 20220906 06.09.2022 Utgående brev Vedr. tiltak på gnr. 15, bnr. 190 på Reiårsfossen Camping rune.gregersen@nyeveier.no
5682/2022 20220906 06.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. Bygland Kommune - st. ref. 4553164661 ***** ***** *****
5679/2022 20220906 06.09.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsesjukepleiar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4550755536 ***** ***** *****
5658/2022 20220905 05.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. Bygland Kommune - st. ref. 4553164661 ***** ***** *****
5652/2022 20220905 05.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. Bygland Kommune - st. ref. 4553164661 ***** ***** ***** *****
5616/2022 20220905 05.09.2022 Utgående brev Førebels svar Geir Skjevrak
5639/2022 20220905 05.09.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Anne Marie Hjelle Onstad
5624/2022 20220905 05.09.2022 Utgående brev Vedtak om tilsetting som vikar Tonje Greibesland
5626/2022 20220905 05.09.2022 Utgående brev Vedtak om mellombels tilsetting som assisterande tenesteleiar Siw Homme
5627/2022 20220905 05.09.2022 Utgående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Magda Jablonska m.fl.
5628/2022 20220905 05.09.2022 Utgående brev Arbeidsavtale 01.08.22 - 31.12.22 Tonje Greibesland
5622/2022 20220905 05.09.2022 Inngående brev NVE si generelle tilbakemelding - Offentleg ettersyn - Detaljregulering for rv. 9 Storestraumen (Storstraumen), kurveutbetring i vest – Bygland kommune Astrid Flatøy
5650/2022 20220905 05.09.2022 Inngående brev Innsyn *****
5651/2022 20220905 05.09.2022 Utgående brev Svar på oppmoding om innsyn SIGMUND VESTOeL
5623/2022 20220905 05.09.2022 Utgående brev Arbeidsavtale 12.08.22 - 31.12.22 Merete Abusland Nilsen
5632/2022 20220905 05.09.2022 Utgående brev Parkering nord for Fånefjell torgeir.hodne@vegvesen.no
5620/2022 20220905 05.09.2022 Inngående brev Delvis innvilga søknad om landingsløyve for helikopter. Gnr. 5, bnr. 9 STATSFORVALTEREN I AGDER
5637/2022 20220905 05.09.2022 Utgående brev SV: Områderegulering for Ose bygdesenter sosi-fil Sonja Lien Skjevrak
5634/2022 20220904 04.09.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsesjukepleiar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4550755536 ***** ***** *****
5635/2022 20220904 04.09.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsesjukepleiar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4550755536 ***** ***** ***** *****
5636/2022 20220904 04.09.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsesjukepleiar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4550755536 ***** ***** *****
5603/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Kvittering for utbetaling jf. faktura nr 299 Inge Olav Fjalestad
5592/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Faktura 299 med forfall 10.09.2022 Terje Asdal
5608/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Høyring - velteplass - gnr. 49, bnr 1 i Bygland kommune 'postmottak@agderfk.no'
5613/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Vedtak om tilsetting som tilsettingsvikar Syrtveit-Da S F Rosineide
5615/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 08/2022, sendt 02.09.2022 Skatteetaten
5610/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Oversending av vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A STATSFORVALTEREN I AGDER
5611/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Oversending av vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A STATSFORVALTEREN I AGDER
5606/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev NVE trekker motsegn - 2. gongs offentleg ettersyn - Områderegulering for Ose bygdesenter - Bygland kommune Astrid Flatøy
5612/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev TS-tiltak: Endring av fartsgrense på fv 3806 og 3804 postmottak@agderfk.no
5619/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Vedtak frå Bykle kommune vedrørande ev. fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi Bykle kommune
5607/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Høyringsinnspel om tilbudsstruktur for vidaregåande opplæring 2023/24 AGDER FYLKESKOMMUNE
5597/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Høyring - Tilbodsstruktur for videregående opplæring 2023/2024 Agder fylkeskommune
5516/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Vedtak om tilsetting i vikariat Anne Guro Aasan Fernandez
5528/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Arbeidsavtale 01.09.22 - 30.09.22 Anne Guro Aasan Fernandez
5530/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Vedtak om tilsetting som tilkallingsvikar Malin K L Hegenscheidt
5531/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Rammeavtale skuleåret 2022/2023 Malin Karlotta Liv Hegenscheidt
5537/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Høringsuttalelse til forslag til reguleringsplan for Greibrokk massetak på gnr/bnr. 58/2 i Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
5596/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Oppgjersordning for private verksemder som vaksinerer mot Covid-19 HELFO
5601/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/246 Løpenr: 5092/2022 Dokument tittel: Kulturminnefaglig utsegn: Bygland kommune - gnr/bnr 6/9, Ånebjør - endring av gitt byggeløyve for nytt våningshus Janicke Jebsen Vinje AS
5602/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Janicke Jebsen Vinje AS
5273/2022 20220901 01.09.2022 Saksframlegg/innstilling Offentleg ettersyn - Rv. 9 Storstraumen, kurveutbetring i vest
5582/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-09-01T08:01:27.21239207 Skatteetaten
5565/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Eivind Greibrokk
5566/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Anne Andersen
5568/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Aslaug Simonstad Sitje
5514/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Søknad om rydding av Tussehaug Gunnar Nordgarden m.fl.
5590/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak - Fusjon mellom Agder energi og Glitre energi post@risor.kommune.no m.fl.
5595/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Melding om vedtak Post - Valle kommune
5587/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak: Fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi Agder energi
5581/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-09-01T08:01:07.116361874 Skatteetaten
5536/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Midt-Agder Friluftsråd - strategisk plan - møte til november Magnus Thomassen
5579/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-09-01T08:00:21.514452981 Skatteetaten
5584/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad om fritak frå politiske verv Anne Eikerapen m.fl.
5604/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak: Val av varaordførar Anne Eikerapen
5605/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad om fritak frå politisk verv Sofie Eikerapen
5580/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-09-01T08:00:45.592384829 Skatteetaten
5534/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Uttale til planforslag: Områderegulering for Ose bygdesenter LL SETESDAL BILRUTER
5588/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev SV: Ny versjon av skredrapport for Ose bygdesenter datert 08. august 2022 Astrid Synnøve Flatøy
5589/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Utsett frist for uttale til planforslag Områderegulering for Ose bygdesenter Astrid Synnøve Flatøy
5594/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Kopi av brev Jan Tore Leifsen
5600/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Solceller på taket Lars Øyvind Sten
5542/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Orientering om byggesak SIV ARKITEKT JANICKE JEBSEN VINJE AS
5512/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 69/8 Anna Jomås Buflaten
5544/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Orientering om byggesak NILSEN BYGGTJENESTER AS
5543/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Orientering om byggesak AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
5548/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Endring av søknaden - ber om ny vurdering Trond Remi Nilsen
5552/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Ber om ny uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
5518/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - beit, 985044597 Landbruksdirektoratet
5529/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Svar på anbodskonkurranse gjeldande kjøp av personbil til Bygland Kommune AUTOSERVICE EVJE AS
5527/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Svar på anbodskonkurranse gjeldande levering av personbil til Bygland Kommune BERTEL O. STEEN AGDER AS m.fl.
5586/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Orientering om synfaring i samband med handsaming av byggesak Greibesland, Tore
5541/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Orientering om byggesak Greibesland, Tore
5575/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Angående tomter i Grimsdalen hyttefelt Jon Løyland
5583/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Orientering om synfaring i samband med handsaming av byggesak Trond Olav Thomassen
5540/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Orientering om byggesak Trond Olav Thomassen
5574/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Tildeling 2/2022 - nmsk skogkultur STATSFORVALTEREN I AGDER
5591/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Traktorveg Leiv Rygg Langerak
5533/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Avlingssvikt Ole Harald Sundt
5563/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Melding om mulig avlingssvikt Torkjell Nordstrand
5564/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Avlingssvikt. Marit Taksdal
5520/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt AUD ÅSEN HAUGSGJERD
5570/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev varsel om oppmålingsforretning Kjell Homme
5571/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev varsel om oppmålingsforretning Birgit Langeid Dahl
5573/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Inger Dagestad Langeid
5578/2022 20220831 31.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. Bygland Kommune - st. ref. 4553164661 ***** ***** ***** *****
5535/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. Bygland Kommune - st. ref. 4553164661 ***** ***** ***** *****
5507/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Tilleggsopplysningar Kjetil Vegusdal
5508/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Svar vedr. tilleggsopplysningar Kjetil Vegusdal
5465/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Løyve til å rehabilitere pipe på gnr. 69, bnr. 353 i Vassend AK MUR AS
5466/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Løyve til å rehabilitere pipe på gnr. 63, bnr. 17 i Grendi PIPEFIKS AS
5456/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak Pipefiks v/Lisa Tveite
5462/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Søknad om tilskot (SMIL) Sven Taksdal Lundtveit
5517/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev SV: Budsjettprognose 2023 og oppdatert prognose 2022 - Bygland kommune Geir Dyregrov, Ishavskraft
5480/2022 20220830 30.08.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå byggegrense langs Byglandsfjorden for oppføring av tilbygg og oppføring av ny hagestoge med bod på gnr. 56, bnr. 16 på Langenesøyni
5481/2022 20220830 30.08.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå byggegrense langs Byglandsforden for oppføring av tilbygg/hagestove og utviding av eksisterande terrasse ved fritidsbustad på gnr. 56, bnr 13 på Langenesøyni
5457/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Busetting av flyktningar Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
5459/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Vedr. skattekort SKATTEETATEN
5463/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Referat arbeidsgruppemøte 22.08.22, oppdatert arb.dokument og div. lister Birgit Nordibø m.fl.
5486/2022 20220830 30.08.2022 Saksframlegg/innstilling Klage på vedtak i sak 85/22, svar på søknad om byggeløyve for ny fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 144 på Reiårsfossen Camping
5452/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Stadfesting Kjersti Plathe
5509/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Barnehage - Ny plass Anne Løyland
5510/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Tilsegn om ny plass - Bygland barnehage Olav Haugetveit
5487/2022 20220830 30.08.2022 Saksframlegg/innstilling Klage på vedtak i sak 83/22, svar på søknad om byggeløyve for ny fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 197 på Reiårsfossen Camping
5468/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Jannicke Dale Greibrokk m.fl.
5469/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Gro Tove Sandnes m.fl.
5501/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Etablering av rundkøyring - Presteneset PlanID 201602 og Bygland sentrum PlanID 200803 - endring av reguleringsplanar Statens vegvesen
5483/2022 20220830 30.08.2022 Saksframlegg/innstilling Endring av rammeløyve for våningshus på gnr. 6, bnr. 9 på Ånebjør
5470/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i Barnehage / SFO *****
5476/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Vedr. garasje på gnr. 15, bnr. 172 på Reiårsfossen camping FRED REIDAR BOeE
5492/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Varsel om skifte av politisk parti Olaf Håkon Tørresen
5493/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Vedk. varsel om skifte av parti Olaf Håkon Tørresen
5519/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Søknad om kommunal leilegheit *****
5461/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Møtedokument frå styremøte SVR 11.08.22 Verneområdestyret Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
5454/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Den nasjonale informasjonstelefonen om korona blir avvikla Trykk-Tjenester
5496/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Søknad om helikopterløyve Thor Harald Foss
5473/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve over ein periode - Setesdal Hotel AS Jan Petter Veraas
5513/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev SV: Hogst på Tussehaug i Åraksbø i Bygland Agder fylkeskommune v/ Wintervoll, Joakim
5478/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00052160 Drikkevann Bygland, uke 34 - 6 av 6 - AR-22-MG-011341-01 m.fl. Eurofins Environment
5511/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 69/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
5460/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 12/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
5488/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 69/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
5503/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev SV: Strømbudsjettprognose 2023 og oppdatert prognose 2022 - Bygland kommune Geir Dyregrov, Ishavskraft
5455/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Jordleigeavtale gnr 19, bnr 2 og gnr 18, bnr 8 Kjell Øyvind Berg
5505/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Areal nydyrking 2022 Bygland Kommune - Even Simensen
5472/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Skredutredning Granskogveien 51 Rune Steen Moen
5506/2022 20220829 29.08.2022 Utgående brev Melding om at sak etter kap 32 i plan- og bygningsloven blir avslutta FJELLESTAD & HEGGLAND AS m.fl.
5265/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev Innspel til kommunen sin samfunnsplan Aldersvennlig Norge
5489/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Helsesjukepleiar - st. ref. (4550755536) - ***** ***** ***** *****
5490/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Helsesjukepleiar - st. ref. (4550755536) - ***** ***** *****
5491/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Helsesjukepleiar - st. ref. (4550755536) - ***** ***** *****
5479/2022 20220826 26.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Helsesjukepleiar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4550755536 ***** ***** *****
5464/2022 20220825 25.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. Bygland Kommune - st. ref. 4553164661 ***** ***** *****
5453/2022 20220825 25.08.2022 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Bygland Dramatiske Selskab
5446/2022 20220825 25.08.2022 Inngående brev Kopi av brev: Klage på telefontid legekontoret Sian O'Hara
5413/2022 20220824 24.08.2022 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for bruk av bil
5437/2022 20220824 24.08.2022 Inngående brev Innvilga søknad om omlegging av DNT sør si vinterløype nord for Langevatn i Åseral og Bygland kommune. Agder Energi. STATSFORVALTEREN I AGDER
5445/2022 20220824 24.08.2022 Utgående brev Omlegging av fiberkabel i Otravassdraget rune.holsve@telia.no
5439/2022 20220824 24.08.2022 Inngående brev Oppdaterte verdivurderingar i samband med fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi Lykke, Ann-Christine
5423/2022 20220824 24.08.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak frå politiske verv
5400/2022 20220824 24.08.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak frå politisk verv
5438/2022 20220824 24.08.2022 Inngående brev Invitasjon til å søke prosjektmidlar - prosjektskjønn 2023 - søknadsfrist 01.11.2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
5440/2022 20220824 24.08.2022 Inngående brev Referat fra statusmøte, LACHAG26 Agder FKB-C Kartverket - Pål Tanem
5447/2022 20220824 24.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Helsesjukepleiar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4550755536 ***** ***** *****
5432/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak Tore Lien
5416/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Oppseiing Liv Flatebø
5399/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Innspel til søknad om endring av Presteneset - Rv9 i Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
5401/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Opphør av vedtak etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A pga. manglende evaluering av helsehjelpen - ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
5402/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Opphør av vedtak etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A pga. manglende evaluering av helsehjelpen - ***** ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
5403/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Opphør av vedtak etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A pga. manglende evaluering av helsehjelpen - ***** ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
5404/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Opphør av vedtak etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A pga. manglende evaluering av helsehjelpen - ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
5409/2022 20220823 23.08.2022 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsfridom, gnr 15, bnr 21 Ingvild Ose Askvik
5436/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Gro Tove Sandnes
5363/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Melding om frittliggande bygning unnateken søknadsplikt Jonny Grundeland
5364/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Melding om frittliggande bygning unnateken søknadsplikt Jonny Grundeland
5415/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Jordleigeavtale Sven Reiersen
5414/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Søknad om fritak frå politiske verv Olav Neset
5336/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Kopi av brev: Vidare utbygging av riksvegane i Agder - bekymring Agder fylkeskommune
5408/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Vedr. 20-16860-9 - Bygland kommune - Innspel til offentleg ettersyn - reguleringsplan for Prestøyni Agder fylkeskommune
5411/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Den kulturelle skolesekken- fordeling av spillemidlar for skoleåret 2022-23 Blaker, Vigdis
5410/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Kvalifisering av bytteforhold Rune Røiseland
5430/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Rapport: Koordinert kulturarbeid Torstein Siegel
5422/2022 20220823 23.08.2022 Utgående brev Vedr. flytte til fritidsbustad i Bygland gnr. 15, bnr. 118 ragnar@Basseng.no
5297/2022 20220823 23.08.2022 Utgående brev Vedr. gnr. 63, bnr. 7 i Grendi Sigrun Ragna B Birkholz
5405/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Oppseiing av avtale om vintervedlikehald av vegar i Rydningen Vidar Frøysnes
5353/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Skiltplan Skåmedalsvegen Janne Einbu Terkelsen
5361/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Om verdivurderingane i fusjonsprossessen Rune Røiseland
5357/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve på Bygland Ungdomshus Bygland Ungdomslag
5356/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Fråsegn til søknad mellombels dispensasjon for etablering av testanlegg for solkraft på gnr/bnr 45/9 i Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
5355/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Magda Jablonska
5368/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Arkivsak 22/23602 Forenklet matrikkelføring av veggrunn Kartverket
5354/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Endring av reguleringsplanar i samband med etablering av rundkøyring - Bygland kommune Bueklev, Ann Monica
5280/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Gunnar Haugå
5362/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om snuplass Geir Skjevrak
5359/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Ny innsending av opplysninger i sak 2022/383-3 Alf Martin Haugaa
5339/2022 20220819 19.08.2022 Utgående brev Førebels svar - ber om fleire opplysningar Alf Martin Haugaa
5340/2022 20220819 19.08.2022 Inngående brev Avlingsvikt 2022 Roar Støbet Lande
5338/2022 20220819 19.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om skolefritidsordning (SFO) Morten Øislebø Hageland
5332/2022 20220819 19.08.2022 Inngående brev Søknad om reduksjon i kommunale avgifter Tommy Helmer Nielsen
5345/2022 20220819 19.08.2022 Utgående brev Svar vedr. signert avtale hogstområde Vestsida 756 Helge Tveit
5347/2022 20220819 19.08.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00051806 Avløp Bygland, uke 30 - 4 av 4 - AR-22-MG-010414-01 m.fl. Eurofins Environment
5348/2022 20220819 19.08.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00051415 Drikkevann Bygland, uke 26 - 9 av 9 - AR-22-MG-008234-01 m.fl. Eurofins Environment
5349/2022 20220819 19.08.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00051793 Drikkevann Bygland, uke 30 - 3 av 9 - AR-22-MG-009910-01 m.fl. Eurofins Environment
5350/2022 20220819 19.08.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00051793 Drikkevann Bygland, uke 30 - 7 av 9 - AR-22-MG-009910-01 m.fl. Eurofins Environment
5351/2022 20220819 19.08.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00051793 Drikkevann Bygland, uke 30 - 8 av 9 - AR-22-MG-009910-01 m.fl. Eurofins Environment
5352/2022 20220819 19.08.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00051793 Drikkevann Bygland, uke 30 - 9 av 9 - AR-22-MG-009910-01 m.fl. Eurofins Environment
5334/2022 20220819 19.08.2022 Inngående brev Fråsegn til offentleg ettersyn av reguleringsplan for Greibrokk masseuttak Direktoratet for mineralforvaltning
5341/2022 20220819 19.08.2022 Utgående brev Vedr. søknad om om utslepp til tett tank på gnr. 56, bnr. 3, fnr. 6, hytte ved Breieneset TEKNISKBUREAU AS
5301/2022 20220818 18.08.2022 Inngående brev Flytte til Bygland? Ragnar Follesøy
5313/2022 20220818 18.08.2022 Inngående brev Høyring - endring av forskrift om gebyr etter motorferdselloven ved bruk av snøscooter Miljødirektoratet
5324/2022 20220818 18.08.2022 Utgående brev Vedr husleigeavtale for Prestlidi 80 Eline Langemyr Torgersen
5323/2022 20220818 18.08.2022 Inngående brev Fibergrøft og kryssing av kommunal veg ved Haugetveit Olav Haugetveit
5321/2022 20220818 18.08.2022 Inngående brev Vedk. sti- og løypeplan - Flyvraket Geir Skjevrak
5322/2022 20220818 18.08.2022 Utgående brev Svar vedk. sti- og løypeplan - Flyvraket Geir Skjevrak
3252/2022 20220818 18.08.2022 Utgående brev OU-prosess, stab John Salve Sigridnes
5318/2022 20220818 18.08.2022 Inngående brev Foreløpig svar - saksbehandlingstid STATSFORVALTEREN I AGDER
5317/2022 20220818 18.08.2022 Inngående brev Foreløpig svar - saksbehandlingstid STATSFORVALTEREN I AGDER
5326/2022 20220818 18.08.2022 Inngående brev Muleg avlingssvikt Anne Aakhus
5319/2022 20220818 18.08.2022 Utgående brev VS: Til orientering - Setesdal brannvesen Olav Nese m.fl.
5320/2022 20220818 18.08.2022 Utgående brev VS: Til orientering - Responz as ( ambulanse ) tore.knutsen65@gmail.com
5224/2022 20220818 18.08.2022 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 61, Reiårsvatn hyttefelt Ingvar Ose
5325/2022 20220818 18.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Leiar samfunnsutvikling/assisterande kommunedirektør Bygland kommune. Bygland Kommune - st. ref. 4553164661 ***** ***** *****
5314/2022 20220817 17.08.2022 Inngående brev Forslag til grunneigaravtale fiber / nodeskåp på gnr 27, bnr 18 Arne Larsson
5310/2022 20220817 17.08.2022 Inngående brev Reviderte kart etter synfaringa 16.08.2022 Arne Larsson
5298/2022 20220817 17.08.2022 Utgående brev Signert vedtaksblankett m m for plan om varsling og sikring av vegarbeide post@vskonsulenten.no
5306/2022 20220817 17.08.2022 Inngående brev Barnehage - Ny plass Lasse Heering Bruun
5291/2022 20220817 17.08.2022 Inngående brev Vedr. endring av reguleringsplanar i samband med etablering av rundkøyring Jørn Einar Weidemann
5296/2022 20220817 17.08.2022 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Morten Hageland
5295/2022 20220817 17.08.2022 Inngående brev Angående tomter i Grimsdalen hyttefelt Cay Normann Hovstad
5292/2022 20220817 17.08.2022 Utgående brev Referat arbeidsgruppemøte 08.08.22 Birgit Nordibø m.fl.
5293/2022 20220817 17.08.2022 Utgående brev Referat frå ekstra møte 9. august Birgit Nordibø m.fl.
5294/2022 20220817 17.08.2022 Utgående brev Gjeld middag på Setesdal Hotel laurdag 3. september Jan Petter Veraas
5308/2022 20220817 17.08.2022 Utgående brev Rammeavtale- Malin Hegenscheidt Malin Hegenscheidt
5287/2022 20220817 17.08.2022 Inngående brev Signert tenestevedlegg Fiks digisos for Bygland kommune KS Digitale fellestjenester
5303/2022 20220817 17.08.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring Torkjell Trædal
5304/2022 20220817 17.08.2022 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring torkjell@aftenposten.no
5286/2022 20220817 17.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 31/6 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
5281/2022 20220817 17.08.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 31/6 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
5307/2022 20220817 17.08.2022 Saksframlegg/innstilling Fusjon mellom Agder Energi og Glitre Enerti
5316/2022 20220817 17.08.2022 Inngående brev Svar på søknad om skjenkeløyve enkeltanledning Politiet
5288/2022 20220817 17.08.2022 Utgående brev Offentlig ettersyn reguleringsplan for Prestøyni - Agder fylkeskommune ber om utsatt høyringsfrist Svendsen, Cecilie Marie
5283/2022 20220817 17.08.2022 Inngående brev Innspel til reguleringsplan for Prestøyni Mattilsynet
5285/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev Områderegulering for Ose bygdesenter Glenn Solberg
5270/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev Høyringsbrev - forslag om endring av forskrift om vilkårsparkering for ålmenta og handheving av private parkeringsreguleringar (parkeringsforskriften) Statens vegvesen
5275/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev SV: Epost fra Bygland kommune, tegninger av planlagt rundkjøring - Tor Børge Helle
5276/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev SV: Epost fra Bygland kommune, tegninger av planlagt rundkjøring - Tor Børge Helle
5277/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev SV: Epost fra Bygland kommune, tegninger av planlagt rundkjøring - Tor Børge Helle
5284/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev Kopi av brev: Melding om interesse for deltaking i pilotprosjekt – Bygdevekstavtale Setesdal Setesdal interkommunalt politisk råd
5241/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) GUNNAR HAUGÅ
5242/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) GUNNAR HAUGÅ
5264/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Førebels svar - ber om fleire opplysningar Terje Lien
5272/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Søknad på stilling Merete Abusland Nilsen
5274/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Mottekne svar på nabovarselet for PBL Søknad GBNr 4220-69-17 Olav Skeie
5268/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Tilsegn om redusert foreldrebetaling i barnehagen *****
5269/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Samordning av statlege innsigelsar - reguleringsplan for Prestøyni i Bygland kommune - Innsigelse fra NVE STATSFORVALTEREN I AGDER
5194/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om helikopterløyve til Store Halvorsvatn - gnr. 5, bnr. 9 Hans Gaarder
5195/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om helikopterløyve til Gaukhei - gnr/bnr 4/2 Robert Larsen
5271/2022 20220814 14.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Helsesjukepleiar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4550755536 ***** ***** ***** *****
5263/2022 20220812 12.08.2022 Utgående brev Kontantstøtterapportering august 2022 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
5232/2022 20220812 12.08.2022 Inngående brev Søknad om rydding av Tussehaug Gunnar Nordgarden
5234/2022 20220812 12.08.2022 Inngående brev Søppelbod på Grendi Terje Lien
5205/2022 20220811 11.08.2022 Inngående brev SV: Ny versjon av skredrapport for Ose bygdesenter Astrid Synnøve Flatøy
5206/2022 20220811 11.08.2022 Utgående brev Fwd: Ny versjon av skredrapport for Ose bygdesenter Lemme, Astrid
5207/2022 20220811 11.08.2022 Utgående brev SV: Ny versjon av skredrapport for Ose bygdesenter Astrid Synnøve Flatøy
5208/2022 20220811 11.08.2022 Inngående brev RE: Ny versjon av skredrapport for Ose bygdesenter Lemme, Astrid
5228/2022 20220811 11.08.2022 Inngående brev Skadefelling kanadagås Johan Edward Sundt
5237/2022 20220811 11.08.2022 Utgående brev Stadfesting Ingvild Christine Hajum
5200/2022 20220811 11.08.2022 Inngående brev Godkjent rapport og regnskap Tilskuddsseksjonen Bufdir
5213/2022 20220811 11.08.2022 Inngående brev Underteikna avtale hogstområde Vestsida 756 KW-Bygg Hornnes as v/Helge Tveit
5210/2022 20220811 11.08.2022 Utgående brev Arbeidsavtale 01.08.22-31.12.22 Trine Langemyr
5227/2022 20220811 11.08.2022 Utgående brev Arbeidsavtale 08.08.22-31.07.23 Janne Spikkeland
5221/2022 20220811 11.08.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest Ingvar Ose
5198/2022 20220811 11.08.2022 Inngående brev Vedr. separat avløpsanlegg Pål Aas
5202/2022 20220811 11.08.2022 Utgående brev Vedr. utsleppsløyve på gnr. 66, bnr. 24 på Sines RAGNAR AAS AS
5203/2022 20220811 11.08.2022 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsfridom, gnr/bnr 15/172 Fred Reidar Bøe
5212/2022 20220811 11.08.2022 Utgående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 15/136 Endre Moseid
5235/2022 20220811 11.08.2022 Utgående brev Spørsmål om matrikkelbrev Kjell Bjørka
5223/2022 20220811 11.08.2022 Inngående brev [Norkart] ang: VS: Spørsmål om matrikkelbrev CRM:0144912 Kartverket - Matrikkelhjelp - Kartverket
5216/2022 20220811 11.08.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 927422468 Landbruksdirektoratet
5123/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Vedr. 22-15332-3 - Bygland kommune - Fråsegn til høying - mindre planendring for Grimsdalen hyttefelt, planID 201105 Agder fylkeskommune
5169/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Oppgjersoppstilling selgar Sørmegleren
5162/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 15/172 Fred Reidar Bøe
5141/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 15/136 Endre Moseid
5167/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Ber om utsatt frist, reguleringsendring Bygland sentrum Bueklev, Ann Monica
5168/2022 20220809 09.08.2022 Utgående brev SV: Ber om utsatt frist, reguleringsendring Bygland sentrum Bueklev, Ann Monica
5171/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Tilbakemelding vedk. rundkøyring Tor Børge Helle
5173/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Høyring av "Beredskapsplan for omsyn til villrein i vanskelege vintrar. Setesdal Ryfylke villreinområde og Setesdal Austhei villreinområde" Suldal kommune
5178/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Referansebrosjyrer fra JS Norge Alexander Leon Gjørwad - JS Norge
5180/2022 20220809 09.08.2022 Utgående brev SV: Referansebrosjyrer fra JS Norge Alexander Leon Gjørwad - JS Norge
5181/2022 20220809 09.08.2022 Utgående brev SV: Referansebrosjyrer fra JS Norge 'Alexander Leon Gjørwad - JS Norge'
5182/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev SV: Referansebrosjyrer fra JS Norge Alexander Leon Gjørwad - JS Norge
5183/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev SV: Referansebrosjyrer fra JS Norge Siri Lande
5184/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev SV: Referansebrosjyrer fra JS Norge Alexander Leon Gjørwad - JS Norge
5185/2022 20220809 09.08.2022 Utgående brev SV: Referansebrosjyrer fra JS Norge Siri Lande m.fl.
5186/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev VS: Referansebrosjyrer fra JS Norge Siri Lande
5188/2022 20220809 09.08.2022 Utgående brev SV: Referansebrosjyrer fra JS Norge Alexander Leon Gjørwad - JS Norge
5189/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev SV: Referansebrosjyrer fra JS Norge Alexander Leon Gjørwad - JS Norge
5190/2022 20220809 09.08.2022 Utgående brev SV: Referansebrosjyrer fra JS Norge Alexander Leon Gjørwad - JS Norge
5191/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev SV: Referansebrosjyrer fra JS Norge Alexander Leon Gjørwad - JS Norge
5163/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt OLAV HAUGETVEIT
5151/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4546599097) - ***** ***** ***** *****
5152/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4546599097) - ***** ***** *****
5153/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4546599097) - ***** ***** *****
5154/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4546599097) - ***** ***** ***** *****
5155/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4546599097) - ***** ***** *****
5170/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søke om veranda-tilbygg og montasje av heve- skyve-dør i staden for vindauga? Terje Lien
5135/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller påbygg TERJE LIEN
5133/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Innmelding av ikkje - søknadspliktige tiltak, bnr 34 gnr 61, Skomeneset 50 Alf Martin
5140/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søknad om byggeløyve Olav Skeie
5048/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg/påbygg OLAV SKEIE
5137/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Kai Håkon Mehl
5139/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra LNF bestemmelsene for 20/3 Ose, Svenn
5143/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Vedk. Åseral Nord - gjennomføring av gjenstående tiltak - ny skiløypetrase DNT Sør Agder energi v/Olav Brunvatne
5147/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon Geir Skjevrak
5136/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Uttale - Bygland kommune - oppføring av tilbygg som hagestoge og utviding av eksisterande terrasse ved fritidsbustad - gnr/bnr 56/13 - Langenesøyni Wintervoll, Joakim
5148/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Rammesøknad - Pakkhuset Byglandsfjord st. Ane Gunhild Uleberg
5176/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Informasjon om nytt eksamenssystem for jegerprøven MILJØDIREKTORATET
5138/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Agder Energi - Utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2021 Knut Olav Forgard
5134/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Salgskontroll - Coop Marked Ose Securitas
5114/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 58/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
5196/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om skjenkeløyve - Bygland Ungdomslag SBV v/Olav Nese
5146/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Bygland Ungdomslag
5174/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 993435244 Landbruksdirektoratet
5175/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd - SMIL, 993435244 Landbruksdirektoratet
5159/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søknad om helikopterløyve Hans Christian Gaarder
5120/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Innvilga søknad om landingsløyve for helikopter. Gnr. 4, bnr. 2. Gaukhei. Robert Larsen. Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
5121/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Innvilga søknad om landingsløyve for helikopter. Gnr. 4, bnr. 2. Gaukhei. Robert Larsen. Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
5131/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Delvis innvilga søknad om landingsløyve for helikopter. Hans Gaarder. Store Halvorsvatn. gnr. 5, bnr. 9. Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
5172/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 997214293 Landbruksdirektoratet
5161/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Bygland kommune- Statsforvalterens merknad til rapportering- 2. kvartal 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
5142/2022 20220809 09.08.2022 Utgående brev E-postrekkje vedk. skilting av toalett på Tangen Jan Tore Leifsen
5156/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Hinder av sikt i vegkryss på Byglandsfjord Tone Andersen
5157/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Prestneset Jan Tore Leifsen
5158/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma *****
5164/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Manglanda namn på tjern i Bygland Kartverket v/Karsten Lien
5076/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev Auka driftstilskot Aslaug Simonstad Sitje
4979/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Oppseiing Heidi Helle
5006/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev Innkalling Leiv Rygg Langerak m.fl.
5007/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev Oppvekst- medverknadsmøte 17.06.22 Kristin Gorseth Nilsen m.fl.
5050/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev Kontantstøtterapportering juli 2022 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
5104/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Godkjent rapport og regnskap Tilskuddsseksjonen Bufdir
5126/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve - Reiårfossen Drift AS Reiårsfossen Drift AS
5127/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om skjenkeløyve. Olav Nese
5117/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 58/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
5118/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev Signert vedtaksblankett m m for plan om varsling og sikring av vegarbeide post@vskonsulenten.no
5116/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev Matrikkelføring av grensejustering Torgeir Segberg
5128/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Nydyrking Lauvdal Bygland Kommune - Even Simensen
5072/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Faktura 290 med forfall 16.08.2022 fra Terje Asdal Terje Asdal
5042/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Søknad om løyve i ett trinn 69/7 Smeland Byggservice AS (Mestergruppen)
5113/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Inger Dagestad Langeid
5149/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4546599097 ***** ***** ***** *****
5150/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4546599097 ***** ***** *****
5119/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev Oppseiing av forsikring på Kjøpmannsgata 8,10,12 og 14 Daniela Garborg Horpestad
5038/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Ventar på svar Kjell Øyvind Berg
4993/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev Vedr stilling som vassmiljørådgjevar Karl Christian Langevoll
4987/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev Tilsetjing Lasse Heering Bruun
5002/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Tilsetjing - Vannmiljø rådgiver Lasse Bruun
5124/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Ønsker å jakte på min egen eiendom i fra høsten 2022 Knut Hattaland
5125/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev Svar på førespurnad om jakt på gnr. 7, bnr. 2 Knut Hattaland
5003/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Vedrørande søknad på stilling som fagarbeidar / tømrar Steaven Rasmussen m.fl.
5093/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Breidablikk oppgradering av fasader Cowi v/Arne Rønholt
5091/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Matrikkelbrev OPPLYSNINGSVESENETS FOND
5095/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Underretning om matrikkelføring Bjørn Helge Lund
5096/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Underretning om matrikkelføring Thor Skjevrak
5097/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Underretning om matrikkelføring Gunhild Lia
5016/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Vedrørande søknad på stilling som vassområdekoordinator Karl Christian Langevoll m.fl.
5110/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Retting i kart gnr. 9, bnr. 21 Reidun Gyro Knutsen
5111/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Tveit - Gnr. 9 bnr. 18 i Bygland Knut Olav Tveit
5105/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Jannicke Dale Greibrokk
5102/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Underteikna oppdragsavtale Reidar Larsen
5103/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Underteikna oppdragsavtale Johnny Østreim
5031/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev SV: Arbeidsmøte - Rundkøyring Bygland Fredrik Langfeldt m.fl.
5094/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Tørkeskader 2022 Øystein Frøysnes
5063/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 8/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
5077/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev SV: Manglande skogfondskonto - SV: VSOP 2022-7 til godkjenning - påminnelse Statsforvaltaren i Agder v/ Sapina, Branka
5088/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav aasmundvollen@yahoo.com
5089/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav aasmundvollen@yahoo.com
5039/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/128 Løpenr: 4905/2022 Dokument tittel: Nytt regelverk for straumstøtte for frivillige organisasjonar Per Odd Berge
5090/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL, 997214293 Landbruksdirektoratet
5078/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Helikopter løyve? Hans Gaarder
5079/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev SV: Helikoptertransport til hytte - Jan Ove Pytten SVR v/ Haug, Jørn Trygve m.fl.
5109/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev VS: Loggbok for dispensasjon kjøring i utmark Gamaveka Extreme 2022 Bygland luftsportklubb v/ Amun Røstøen Løvland
5067/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Manglende dokumentasjon i høve tinglysing Statens Kartverk
5106/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma *****
5092/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Kulturminnefaglig utsegn: Bygland kommune - gnr/bnr 6/9, Ånebjør - endring av gitt byggeløyve for nytt våningshus Agder fylkeskommune
5035/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om bruk av Bio - rest, gnr 58, bnr 2 GRØNN VEKST AS
5036/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om bruk av Bio - rest, gnr 54, bnr 4 GRØNN VEKST AS
5057/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Invitasjon Regionalt Innspills møte- opptrappingsplan psykisk helse STATSFORVALTEREN I AGDER
5058/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Invitasjon Regionalt Innspills møte- opptrappingsplan psykisk helse STATSFORVALTEREN I AGDER
5001/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Slamavskillar gnr 42, bnr 1 Kim Sæle
5075/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Uttale frå politiet - søknad om skjenkeløyve post.agder@politiet.no
5000/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om helikopterløyve Kjell Lande
5064/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Søknad om skjenkeløyveover ein periode - Reiårfossen Drift AS Reiårsfossen Drift AS
5040/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Oversending av dokument i høve innsynskrav Per Odd Berge
4981/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/497 Løpenr: 4975/2022 Dokument tittel: NVE fremjer motsegn - Offentleg ettersyn - Reguleringsplan for Prestøyni - Planid 201906 - Bygland kommune Olav Åsen Haugsgjerd
4982/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Olav Åsen Haugsgjerd
4983/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/404 Løpenr: 4972/2022 Dokument tittel: Melding om oppstart krypsivtiltak øvre Otra Olav Åsen Haugsgjerd
4984/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Olav Åsen Haugsgjerd
4985/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/264 Løpenr: 4970/2022 Dokument tittel: Oppdatering / revisjon av veglistene - kommunale vegar november 2022 - tilleggsinformasjon om totalvekt 60 tonn på vegar i BkT8 Olav Åsen Haugsgjerd
4986/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Olav Åsen Haugsgjerd
4994/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Olav Åsen Haugsgjerd
4988/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/309 Løpenr: 4710/2022 Dokument tittel: Stoga Olav Åsen Haugsgjerd
4989/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Olav Åsen Haugsgjerd
4990/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/309 Løpenr: 4339/2022 Dokument tittel: Stoga Olav Åsen Haugsgjerd
4991/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Olav Åsen Haugsgjerd'
4992/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/309 Løpenr: 3894/2022 Dokument tittel: Stoga Olav Åsen Haugsgjerd
5053/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Oversending av dokument i høve innsynskrav sigurd haugsgjerd
5080/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/13 L%3%8penr: 4316/2022 Dokument tittel: Kopi av kommentar til Statsforvaltaren sin uttale vedr. uttale til s%3%8knad om dispensasjon for etablering av mellombels testanlegg for solkraft p%3%5 gnr/bnr 45/9 i Bygland ko... aasmund vollen
5081/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/13 L%3%8penr: 4156/2022 Dokument tittel: Kommentarer til H%3%8ringsuttalse fra Statsforvalteren aasmund vollen
5082/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/13 L%3%8penr: 4316/2022 Dokument tittel: Kopi av kommentar til Statsforvaltaren sin uttale vedr. uttale til s%3%8knad om dispensasjon for etablering av mellombels testanlegg for solkraft p%3%5 gnr/bnr 45/9 i Bygland ko... aasmund vollen
5083/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 4669/2022 Dokument tittel: Breiband i Bygdestova Longerak Sigurd Haugsgjerd
5084/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/309 Løpenr: 4710/2022 Dokument tittel: Stoga Sigurd Haugsgjerd
5085/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/245 Løpenr: 4742/2022 Dokument tittel: Svar på søknad om skadefelling av kanadagås Sigurd Haugsgjerd
5086/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/495 Løpenr: 4941/2022 Dokument tittel: Underteikna avtale Sigurd Haugsgjerd
5087/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/259 Løpenr: 4967/2022 Dokument tittel: Motorferdsel i utmark og vassdrag Sigurd Haugsgjerd
5059/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-08-01T08:00:19.269071385 Skatteetaten
5060/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-08-01T08:00:42.387428836 Skatteetaten
5061/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-08-01T08:01:03.336790853 Skatteetaten
5062/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-08-01T08:01:23.091512655 Skatteetaten
5065/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Innmelding av klimabetinga avlingskade. Joerund Kvaale Hansen
5033/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Svar på gravesøknad for legging av fiberkabel i kommunal veggrunn Veiskiltkonsulenten v/Helge Byberg
5043/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Innhenting av informasjon i samband med landsomfattande tilsyn - barne- og avlastingsbustader, 2022/23 STATSFORVALTEREN I AGDER
5049/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil gnr/bnr 51/1 Landbruksdirektoratet
5073/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Landbruksveg vegklasse 3. Bygland tasdal@online.no
5032/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Vedr Foreløpig tilbakemelding - Søknad om kjøp av areal - Bygging av rundkjøring - Bygland sentrum - Del av gnr 47 bnr 1 Opplysningsvesenets fond
5069/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2022, sendt 02.08.2022 Skatteetaten
5021/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2022, sendt 19.07.2022 Skatteetaten
5068/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Melding til matrikkelførar om avtale / vedtak om erverv / tiltredelse av grunn til offentleg veg Statens vegvesen
5070/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev 22/15332-1 - Til uttale/høyring om mindre planendring - Grimsdalen hyttefelt - Bygland kommune. Agder fylkeskommune ber om utsatt høyringsfrist Svendsen, Cecilie Marie
4650/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Referat frå førehandskonferanse BORGI BYGG AS
4976/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Innspel til søknad om endring av reguleringsplan for Grimsdalen hyttefelt i Bygland kommune, i henhold til pbl. § 12-14 annet ledd STATSFORVALTEREN I AGDER
5054/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev NVEs generelle uttale - Høyring - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg/hagestoge og utviding av eksisterande terrasse ved fritidsbustad på gnr. 56 bnr. 13 på Langenesøyni - Bygland kommune Astrid Flatøy
5056/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Tuberkulosevarsling knyttet til ukrainske asylsøkere - Videresendt informasjon fra Agder politidistrikt STATSFORVALTEREN I AGDER
5045/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Informasjon til kommunene i Agder vedr. Refusjon av kommunenes utgifter til transport av privatboende ukrainske asylsøkere i forbindelse med tuberkuloseundersøkelse STATSFORVALTEREN I AGDER
5046/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Informasjon til kommunene i Agder vedrørende manglende utbetaling av basis ytelser for Ukrainske asylsøkere STATSFORVALTEREN I AGDER
5041/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Vedr. 22-14364-5 - Bosettingskorrespondanse Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
4968/2022 20220715 15.07.2022 Utgående brev Førebels svar Jan Ove Pytten Flodquist
4977/2022 20220715 15.07.2022 Inngående brev Bygland pg - Foreløpig tilbakemelding - Søknad om kjøp av areal - Bygging av rundkjøring - Bygland sentrum - Del av gnr 47 bnr 1 Opplysningsvesenets fond
4973/2022 20220715 15.07.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 8/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4967/2022 20220715 15.07.2022 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Bygland Sikringsradiolag
4975/2022 20220715 15.07.2022 Inngående brev NVE fremjer motsegn - Offentleg ettersyn - Reguleringsplan for Prestøyni - Planid 201906 - Bygland kommune Astrid Flatøy
4972/2022 20220715 15.07.2022 Utgående brev Melding om oppstart krypsivtiltak øvre Otra sfagpost@statsforvalteren.no
4970/2022 20220715 15.07.2022 Inngående brev Oppdatering / revisjon av veglistene - kommunale vegar november 2022 - tilleggsinformasjon om totalvekt 60 tonn på vegar i BkT8 Statens vegvesen
4953/2022 20220713 13.07.2022 Utgående brev Ber om uttale vedr. søknad om endring av gitt byggeløyve AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
4956/2022 20220713 13.07.2022 Utgående brev Førebels svar SIV ARKITEKT JANICKE JEBSEN VINJE AS
4959/2022 20220713 13.07.2022 Utgående brev Søknad om uthenting av vaksinasjonslister frå SYSVAK i samband med vaksinasjonsplanlegging koronavaksine Folkehelseinstituttet
4954/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Melding til matrikkelførar om avtale / vedtak om erverv / tiltredelse av grunn til offentleg veg - Juni 2022 Statens vegvesen
4955/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Tilleggsopplysningar vegusda
4957/2022 20220713 13.07.2022 Utgående brev Ber om uttale STATSFORVALTEREN I AGDER
4958/2022 20220713 13.07.2022 Utgående brev Førebels svar BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
4966/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Kopi av brev: Vedk. søknad om tiltak i vassdrag - surfebølge i Syrtveitsfossen Statsforvalteren i Agder
4944/2022 20220712 12.07.2022 Inngående brev Fv. 3804 S1D1 m 9730-9820 - Åraksvegen - Bygland kommune. Løyve til graving i sideterreng for framføring av fiberkabel Agder fylkeskommune
4938/2022 20220712 12.07.2022 Inngående brev Skiltplan og gravesøknad Åraksbø graving for fiber Veiskiltkonsulenten v/Helge Byberg
4923/2022 20220712 12.07.2022 Utgående brev Ferdigattest ÅMLI BYGG AS
4931/2022 20220712 12.07.2022 Utgående brev Byggeløyve - fasadeendring, montering av solcellepanel på taket av driftsbygning på gnr. 45, bnr. 2 i Åkhus Anne Aakhus
4943/2022 20220712 12.07.2022 Inngående brev Melding til matrikkelførar om avtale/vedtak om av grunn til offentleg veg i Bygland kommune Statens vegvesen
3289/2022 20220712 12.07.2022 Utgående brev Utsleppsløyve og løyve til montering av tett tank ved fritidsbustad på gnr. 56, bnr. 16 på Langenesøyni FJELLESTAD & HEGGLAND AS
4941/2022 20220712 12.07.2022 Inngående brev Underteikna avtale Siri Lande
4950/2022 20220712 12.07.2022 Utgående brev Vedtak om oppdrag Johanne Marie Anseth
4952/2022 20220712 12.07.2022 Utgående brev Avtale Johanne Marie Anseth
4945/2022 20220712 12.07.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00051510 Avløp Bygland, uke 26 - 2 av 2 - AR-22-MG-008993-01 m.fl. Eurofins Environment
4934/2022 20220712 12.07.2022 Inngående brev Låne container? Ruth Beate Voreland
4947/2022 20220712 12.07.2022 Utgående brev vedr Helikoptersøknad Kjell Lande
4935/2022 20220712 12.07.2022 Inngående brev Søknad om bruk av helikopter Bygland Sikringsradiolag v/Kjell Lande
4851/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Stadfesting/bekreftelse på norsktimar Sami Bilal Bilal
4890/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Vurdering av innspel til kommuneplanen sin arealdel Vidar Tjelland m.fl.
3431/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Vurdering av innspel til kommuneplanen sin arealdel Dagfinn Borgi
4937/2022 20220711 11.07.2022 Inngående brev Søknad om endring av gitt løyve, søknad om igongsettingsløyve Janicke Jebsen Vinje AS
4877/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
4901/2022 20220711 11.07.2022 Inngående brev Underteikna avtale om praksisplassar Universitetet i Agder
4742/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Svar på søknad om skadefelling av kanadagås Johan Edward H Sundt
4924/2022 20220711 11.07.2022 Inngående brev Oppseiing Hege Lill Byklum
4936/2022 20220711 11.07.2022 Inngående brev Status vannkraftdisponering Rune Røiseland
4856/2022 20220711 11.07.2022 Inngående brev Kommunale avgifter Siri Lie Olsen
4932/2022 20220711 11.07.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 47/6 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4933/2022 20220711 11.07.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 47/6 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4876/2022 20220711 11.07.2022 Inngående brev Oversendelse av mandat for utgreiing av arkiv- og museumsstrukturen i Agder og orientering om prosessen vidare Agder fylkeskommune
4693/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Arbeidsavtale 15.08.22 - 25.09.22 Eli Christine Åsegård
4694/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Arbeidsavtale 15.08.22 - 31.12.22 Johanne Marie Anseth
4696/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Arbeidsavtale 15.08.22 - 31.12.22 Ulf Haugaa
4852/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Oppmålingsprotokoll AGDER FYLKESKOMMUNE
4853/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Oppmålingsprotokoll STATENS VEGVESEN
4848/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Matrikkelbrev og oppmålingsprotokoll Torhild I S Sangesland
4862/2022 20220711 11.07.2022 Inngående brev Kvittering for godkjenning og elektronisk utsending av fellingstillatelser Hjorteviltregisteret
4864/2022 20220711 11.07.2022 Inngående brev Kvittering for godkjenning og elektronisk utsending av fellingstillatelser Hjorteviltregisteret
4865/2022 20220711 11.07.2022 Inngående brev Kvittering for godkjenning og elektronisk utsending av fellingstillatelser Hjorteviltregisteret
4929/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
4930/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Førebels svar Greibesland, Tore
4111/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Svar på søknad om nydyrking Kjell Johnny Lundtveit
4860/2022 20220711 11.07.2022 Inngående brev Busetting av flyktning Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
4906/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Søknad om støtte til kulturminne-utstilling og konferanse Gullfunnet i Bygland post@setesdal.no
4908/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Søknad om tilskot Agder fylkeskommune- kulturminner-Gullfunnet i Bygland Anne Fauske
4927/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Referat frå arbeidsgruppemøte i dag 07.07. og oppdatert arbeidsdokument Birgit Haugå Nordibø m.fl.
4928/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Referat frå møte på Setesdal Hotel 07.07.22 Jan Petter Veraas m.fl.
4905/2022 20220711 11.07.2022 Inngående brev Nytt regelverk for straumstøtte for frivillige organisasjonar Postmottak KUD
4867/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om frådeling av tomt med påståande hytte - gnr 27, bnr 1 Berit Susanne Nordstrand
4904/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Vedr. oversendt klagesak - oppdatert informasjon STATSFORVALTEREN I AGDER
4874/2022 20220711 11.07.2022 Inngående brev Klage på vedtak 85/22 i plan-, miljø- og ressursutvalet Agder Hus & Hytte
4875/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Førebels svar vedr. klage - ber om avklaring Post - Bygland kommune m.fl.
4845/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev SV: Epost fra Bygland kommune, tegninger av planlagt rundkjøring Tor Børge Helle
4849/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev VS: Ladere og plass på Shell - e-postdialog Camilla j Høibraaten
4850/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Etablering av rundkøyring på Bygland - Agder Energi roald.tveit@ae.no
4674/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Svar på søknad om utbetring av snuplassar på Hovassvegen - gnr/bnr 21/2 mfl. Knut Gakkestad
4857/2022 20220711 11.07.2022 Inngående brev Arbeidstilsynet kjem på tilsyn ved lokale NAV-kontor Arbeidstilsynet
4828/2022 20220711 11.07.2022 Utgående brev Løyve til rehabilitering av pipe på gnr. 53, bnr. 4 på Lauvdal ÅMLI BYGG AS
4806/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Søknad om løyve ÅMLI BYGG AS
4790/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Søknad om tiltak utan ansvarsrett Anne Aakhus
4798/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Byggesøknad Kjetil Vegusdal
4827/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest ÅMLI BYGG AS
4657/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 913046676 Landbruksdirektoratet
4770/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Vedr. tiltak SMELAND BYGGSERVICE AS
4772/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Svar vedr. tiltak Morten Aasland
4822/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev SV: Rv. 9 Rundkjøring Bygland - Foreløpige elektrotegninger Solvor Kleggetveit
4813/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Endring av reguleringsplanar i samband med etablering av rundkøyring AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
4819/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Rv. 9 Rundkjøring Bygland - Foreløpige elektrotegninger Solvor Kleggetveit
4832/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Vedk. planlagt rundkøyring Tor Børge Helle
4705/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Utkast kjøpekontrakt - Kjøpmannsgata Maria Stornes
4706/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev SV: Utkast kjøpekontrakt - Kjøpmannsgata Maria Stornes
4767/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev SV: Rundkøyringa på Bygland Julia Möhler
4753/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Melding om vedtak AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
4757/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Oversending av klagesak STATSFORVALTEREN I AGDER
4758/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Oversending av klagesak STATSFORVALTEREN I AGDER
4755/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Melding om vedtak AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
4797/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Gjeld tilbakebetaling straumstøtteordning frå Bygland kommune KUD
4808/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Melding om vedtak DNT SØR m.fl.
4826/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Vedr. flomvurdering SMELAND BYGGSERVICE AS
4682/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Førebels svar vedr. klage Knut William Bygland
4811/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Barnehage - Ny plass Olav Haugetveit
4748/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Melding om vedtak FJELLESTAD & HEGGLAND AS
4744/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Melding om vedtak NESET CAMPING AS
4479/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Svar på søknad om utbetring av snuplass og velteplassområde til Merrebekkvegen - gnr/bnr 69/5 Sveinung R Svenningsen
4691/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev [AE Nett:2408137] Bygging nær høyspentanlegg - Sandnesvegen 2 - 33/3 Bygland Tor-Inge Sandnes
4834/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Til uttale/høyring om mindre planendring - Grimsdalen hyttefelt, Agder fylkeskommune ber om utsett høyringsfrist Svendsen, Cecilie Marie
4830/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Vedr- søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbustad på gnr. 56, bnr. 16 på Langenesøyi Trond Olav Thomassen
4760/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Melding om vedtak Mona Klemmetsen m.fl.
4774/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Melding om vedtak RÅ - EIENDOM AS m.fl.
4617/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Vedtak Kulturmidlar 2022- Tildeling Tallak Hoslemo m.fl.
4821/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Melding om vedtak Nikolai Jebsen m.fl.
4745/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Vedtak 1. gongs handsaming av planforslaget Greibrokk masseuttak med planid 202102 AT SKOG SA
4750/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Offentleg ettersyn - reguleringsplan for Greibrokk masseuttak VATNEDALSVEGEN SA m.fl.
4800/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Annonse - offentleg ettersyn Setesdølen
4670/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Justert finansieringsplan, LACHAG23 Historiske flyfoto, Agder Kartverket - Pål Tanem
4671/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Arbeidsavtale 100% fom 01.08.22 Inger Tone Homme
4673/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Arbeidavtale 2022/2023 Caridad Rivera Pedersen
4667/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Arbeidsavtale lærlingplass 01.08.22 - 31.07.24 Kristoffer Pedr Martinsen
4831/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 55/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4587/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Svar på søknad om avgiftsfritak feiing/tilsyn Knut Vatsend
4698/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 47/6 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4699/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 47/6 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4663/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 54/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4701/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00051416 Drikkevann Bygland, uke 26 - 6 av 6 - AR-22-MG-008238-01 m.fl. Eurofins Environment
4707/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00051415 Drikkevann Bygland, uke 26 - 7 av 9 - AR-22-MG-008234-01 m.fl. Eurofins Environment
4631/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Orientering om fastsett utgreiingsprogram for Syrtveit kraftverk Tord Solvang
4746/2022 20220707 07.07.2022 Inngående brev Detaljregulering for rv. 9 Storstraumen, kurveutbedring i vest – melding om offentlig ettersyn Statens vegvesen
4676/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Even Simensen
4677/2022 20220707 07.07.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Even Simensen