eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7074/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Fwd: Bfjord oppvekstsenter Bygland Kommune - Aasmund Lauvdal
7067/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Skjema / forklaring i høve delingssaker Olav Neset
7041/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Brev til kommunane v/rådmannen - om arbeidet med rullering av regional vannforvaltningsplan med tilhøyrande tiltaksprogram for vannregion Agder - 2021 -2027 og organisering av vannområda Vaf - Øverland, Tanja
7073/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Medverknad til regional plan med tiltaksprogram-Agder , vannkraftpåvirka vannforekomster Vaf - Øverland, Tanja
7050/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Kopi: innvilga søknad om bruk av snøscooter i SVR. Olavshovd, Jan Brekke 5/9. Bygland kommune. Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
7043/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Melding om oppstart av verneprosess for åtte skogsområder i Aust- og Vest-Agder - DEL 1 Fylkesmannen - Yri, Mia
7044/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Melding om oppstart av verneprosess for åtte skogsområder i Aust- og Vest-Agder - DEL 2 Fylkesmannen - Yri, Mia
7063/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Lyktestolpe, Byglandsfjord Kjell Øyvind Berg
7064/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Nye stolpar Bygland sentrum Otera - Tor Olav Ramse
6931/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/1 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
7079/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Barnehage - Ny plass *****
7080/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
7017/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknadom snøskuterløyve, gnr/bnr 39/1 Morten Falkenberg
7015/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 9/3 Lars Ilje Tveit
7016/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 30/24 Torbjørn Vassbotn
7019/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 21/2 Øystein Gakkestad
7020/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 42/17 Frank Egil Reise
7022/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 41/22 Janne Kåbuland Urdal
7023/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 41/22 Linda Kåbuland Vigsnes
7024/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 41/22 Hild Kåbuland
7025/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 41/22 Ole Jonny Kåbuland
7026/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 9/3 Bjørn Erik Tobiassen
7027/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 9/3 Gry Nina Ilje Tveit
7028/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 43/14 EIVIND BYGLAND
7034/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 57/1 Sigrun Ingebretsen
7035/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 57/1 K Øyvind Ingebretsen
7036/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/25 Knut Arild Viki
7037/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/25 Olav Viki
7038/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/25 Birgit Heistad
7039/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/25 Heidi Viki
7047/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 33/10 Evy Hansen
7075/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 17/15 Gjermund Jr Kile
7076/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 17/15 Kjetil Kile
7077/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 17/15 Inger Kile
7078/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 17/15 Geir Magne Kile
7018/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om fornying av løyve til skiløypekøyring i området rundt Reiårsvatn
7042/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om løypekøyring for hundespann
7068/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
6988/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon og byggeløyve for garasje på gnr. 20, bnr. 6 i Åraksbø
7006/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon og byggeløyve for ny garasje på gnr. 69, bnr. 7 i Vassendkilen
6861/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på gnr 10, bnr 2 og 6
7005/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon for oppføring av hytterenovasjonsbod på gnr. 34, bnr. 94 ved Skomekleiva
6963/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Dispensasjonssøknad,- Renovasjonsbod Skomedal Bygland Kommune
7013/2019 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå arealføremålet i kommuneplanen
6934/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Mellombels svar Svein Helge Nomeland m.fl.
6976/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Førehåndskonferanse - opplysningar Byggmester Kjetil Vegusdal AS
6645/2019 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon - gnr 12, bnr 2
7001/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Klimapartneravtalen dok nr 1 på sak nr 19/472 Aasmund Lauvdal
5997/2019 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett for bruk av rentemidlar av skogfond 2020
6935/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Tilsetjingsbrev *****
6910/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Tilsetjing Søkjarane
6397/2019 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Endring av føremålsgrense i reguleringsplanen for Sines
6758/2019 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Uttale til Heiplanen sitt handlingsprogram 2020-2024
6970/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Kulturmidlar-Svar på søknad om oppstartstilskot KRIK MINI BYGLANDSFJORD
6911/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Innbyggjarinitiativ: Etablering av leikeplass i Prestlidi bustadfelt i Bygland Leif Sigurd Helle
6914/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Vedk. byggeløyve LAFOPA INDUSTRIER AS
6983/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 9/3 Eivind Ilje Tveit
6984/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 54/2 Tellef Lunden
6985/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 21/14 Per Vassbotn
6987/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknadom snøskuterløyve, gnr/bnr 9/3 Bjørn Erik Tobiassen
6938/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 48/3 Jon Are Hvalbye
6939/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 34/8 Karl Phiere Karlsson
6900/2019 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Tildeling av leigekøyringsløyve med snøskuter i Bygland kommune 2019-2023
6950/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til leigekøyring som næring, org.nr 970933484 TARALD LANGEID
6951/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til leigekøyring som næring, org.nr 976260538 TARJEI LANGEID
6933/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Byggearbeidet LAFOPA AS
6928/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Samanslåing Siri Lande
6909/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på gnr. 10, bnr. 28 Svein Helge Nomeland
6940/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00038300 Avløp Bygland, uke 43 - 2 av 2 - AR-19-MG-004276-01 Eurofins Environment
6997/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskot til kulturarrangement Framsteg 4H
6509/2019 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Organisering av det vidare arbeidet med reguleringsplan for Ose
6651/2019 20191111 11.11.2019 Saksframlegg/innstilling Kulturminneplan
6941/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Kulturminneplanar Setesdalsmuseet - Leonhard B. Jansen
6846/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Byglandsfjord jernbanestasjon Beate Waarøe
6188/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
6948/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Oppdatert økonomisk info *****
6954/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
4638/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Fwd: Matmarked Elin Falkum
6958/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak Mattilsynet
6962/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Mattilsynet fatter vedtak om prøvetakingsplanen Mattilsynet
6991/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om skjenkeløyve - Romjulsdans på Ose Grendehus Folkehelsekoordinator/NAV
6937/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende OSE MOTORFESTIVAL AS
7011/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/922 Løpenr: 5159/2019 Dokument tittel: Vedr. gnr. 15, bnr. 202 på Reiårsfossen Camping Elin Falkum
7012/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
7004/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Signert kontrakt for levering av drikkevatn / produksjonsvann Tine - Petter Bru
6965/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Ferdigattest for rivingsarbeid, utleigehytte på gnr. 15, bnr. 191 på Reiårsfossen Camping Elin Falkum
6966/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Ferdigattest for rivingsarbeid, utleigehytte på gnr. 15, bnr. 192 på Reiårsfossen Camping Elin Falkum
6999/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Prioritetsviking gnr/bnr 69/133 STATENS KARTVERK
6989/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Attestering av regnskap ifm. utbetaling av spillemidler Tommy Pytten
6990/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Revisjonsuttalelse Bygland skole flerbrukshall Agder kommunerevisjon v/Tommy Pytten
6840/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Overføring av statstilskot jf. rekneskapssamandrag nr. 3 frå dykkar skogfondskonto til vegkonto. Kjell Homme m.fl.
6995/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Sponsing av treningsdresser til Bygland IL Bygland IL v/ Ragnhild Sordal
6810/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Referat frå møte 29.10.2019 ALPHA ARKITEKTER AS
6932/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om bruk av museumsområde 26.-28. juni 2020 Tore Knutsen
6968/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Ferdigattest for rivingsløyve, våningshus på gnr. 58, bnr. 5 i Grendi Siri Lande
6982/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Befaring Bygland rv 9 skiltjustering m.m. Vegvesen - Haugen Pål Arnfinn
6993/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Befaring Bygland rv 9 skiltjustering m.m. Haugen Pål Arnfinn
6936/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev gateljos Thor Vestøl
6978/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4129310460 ***** ***** *****
6979/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Konsulent Personal- og administrasjon, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138682937 ***** ***** *****
6980/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Konsulent Personal- og administrasjon, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138682937 ***** ***** *****
6917/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4138682937) - ***** ***** ***** *****
6918/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4138682937) - ***** ***** *****
6919/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4138682937) - ***** ***** ***** *****
6920/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4138682937) - ***** ***** *****
6921/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4138682937) - ***** ***** ***** *****
6922/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4138682937) - ***** ***** *****
6923/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4138682937) - ***** ***** ***** *****
6924/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4138682937) - ***** ***** *****
6925/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4138682937) - ***** ***** *****
6926/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4138682937) - ***** ***** *****
6857/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Avtale om førehandskonferanse vedr. leiligheter på gnr. 47, bnr. 84 i Bygland sentrum Byggmester Kjetil Vegusdal AS
6814/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på gnr 10, bnr 2 og 6 Svein Helge Nomeland m.fl.
6868/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Søknad om brøyting i Rydningen Vidar Frøysnes
6942/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4129310460 ***** ***** ***** *****
6943/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4129310460 ***** ***** *****
6944/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4129310460 ***** ***** ***** *****
6945/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4129310460 ***** ***** ***** *****
6946/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4129310460 ***** ***** ***** *****
6947/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4129310460 ***** ***** *****
6764/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev NVE si uttale - Søknad om dispensasjon for oppføring av ny garasje - Vassendkilen på Byglandsfjord - GBnr 69/7 - Bygland kommune Bente Ågren Høegh
6915/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettelse Lafopa - Eirik Veie
6855/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak LAFOPA INDUSTRIER AS
6927/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Retting: BYGLAND KOMMUNE-SØKNAD TIL UTTALE -SAK 19/375 DISPENSASJON TIL DELING AV EIGEDOM FRØYSNES Otrakraft - Espetveit, Gjermund
6894/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Asbest Nmf - Jan Hugo Holten
6895/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte KSOS Agder Kirkens-Sos - Asle Bjorvatn
6864/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Vedr gatelys Trond Langemyr
6865/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Vedr gatelys Anette Skogen
6866/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Ved vegljos Olav Sordal
6867/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Feil ved gatelys i Grendi Kjetil Gulbrandsen
6862/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Vintervedlikehald på på Byglandsgarden veg Tor Kasin
6899/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Elin Falkum
6829/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
6902/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
6901/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Elin Falkum
6852/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 996369773 Landbruksdirektoratet
6897/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Kopi av rettsbok Kristiansand Tingrett
6896/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Kopi: løyve til bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Uhomsstøylen 3/17. Langeid i Bygland Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
6822/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Kopi av vedtak: løyve til bruk av snøscooter i SVR. Stakkedalen 2/16. Bygland kommune Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
6823/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Kopi: dispensasjon frå verneforskrift for SVR for bruk av snøscooter. 3/18 Sandvatn i Bygland kommune Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
6892/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Innsyn Anonym
6893/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
6844/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Innspel til oppstart av detaljregulering for Austad kraftverk i Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
6854/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 996369773 Landbruksdirektoratet
6847/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/1 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6848/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/3 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6849/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/2 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6850/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/1 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6851/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/2 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6853/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/3 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6869/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 69/3 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6870/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 69/3 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6890/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/3 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6891/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/1 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6863/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 69/3 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6886/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/1 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6887/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/2 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6913/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00038284 Legionellaprøver uke 43-2019 - 5 av 5 - AR-19-MG-004252-01 Eurofins Environment
6888/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom av gnr/bnr 10/28 Svein Helge Nomeland
6889/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Samanslåing Siri Lande
6766/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Foreløpig svar - saksbehandlingstid FYLKESMANNEN I AGDER
6874/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 54/24 Inge Kvaale
6875/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 13/4/3 Inge Kvaale
6876/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 54/24 Marit Kvaale
6877/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 13/4/3 Marit Kvaale
6878/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 54/24 Tarald Simonstad Kvaale
6879/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 30/20 Jon Fredrik Bærheim
6828/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 66/35 Roald Skomedal
6871/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 14/4/1 Ellinor Bakke
6872/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 14/4/1 Erik Bakke
6873/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 14/47/1 Einar Bakke
6880/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 30/20 Arnulf Bærheim
6881/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 30/20 Øystein Bærheim
6882/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 13/4/3 Tarald Simonstad Kvaale
6883/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 34/8 Tor Skomedal
6884/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 14/5/1 Einar Austad
6885/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 66/35 Vidar Skomedal
6813/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 17/3 Odd Harald Kile
6904/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Pedagogisk rådgjevar Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138548943 ***** ***** ***** ***** *****
6912/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Personal- og administrasjon, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138682937 ***** ***** *****
6916/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Personal- og administrasjon, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138682937 ***** ***** *****
6747/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om brøyting i Rydningen Vidar Frøysnes
6845/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Pedagogisk rådgjevar Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138548943 ***** ***** *****
6842/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Pedagogisk rådgjevar Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138548943 ***** ***** ***** ***** *****
6843/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Pedagogisk rådgjevar Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138548943 ***** ***** ***** ***** *****
6743/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Vedr. 19-5693-2 - Gnr/bnr 69/7 Vassendkilen på Byglandsfjord, Bygland - oppføring av ny garasje - uttale Aust-Agder fylkeskommune
6798/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om transporttenesta for funksjonshemma *****
6803/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Uttale Otrakraft - Espetveit, Gjermund
6756/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gnr/bnr 69/127 Revsnes Hotell på Byglandsfjord i Bygland kommune - byggeløyve for ny brygge - uttale Austagderfk - Dalseg, Eivind
6826/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til Hovdenleiren og Idrettsleiren Idrettsforbundet - Omdalsmoen, Stian
6744/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Vedr. 19-5624-2 - Gnr/bnr 67/9 Vestsida 154, Bygland - oppføring av ei bod - uttale Aust-Agder fylkeskommune
6755/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gnr/bnr 20/6 Åraksbø i Bygland kommune - oppføring av garasje - uttale Austagderfk - Dalseg, Eivind
6816/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=karw8q, SakId=282467) *****
6777/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev SAK 2019/375-8 - Deling av eigedom Gnr/bnr 19/2 på Frøysnes - Utsetjing av frist Austagderfk - Dalseg, Eivind
6778/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev SAK 2019/375-8 - Deling av eigedom Gnr/bnr 19/2 på Frøysnes - Utsetjing av frist Dalseg, Eivind
6820/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=43a5b6, SakId=257545) *****
6806/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev BYGLAND KOMMUNE-SØKNAD TIL UTTALE -SAK 19/375 DISPENSASJON TIL DELING AV EIGEDOM FRØYSNES Otrakraft - Espetveit, Gjermund
6824/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Deling av eigedom Gnr/bnr 19/2 på Frøysnes - Utsetjing av frist Austagderfk - Dalseg, Eivind
6825/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Midlertidig uttale til - Gnr/bnr 19/2 Frøysnes i Bygland kommune - deling av eigendom - søknad til uttale Austagderfk - Håkonsen, Ingunn Dahlseng
6783/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 41/7 Nils BJØRGE
6784/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 41/7 GERD BJØRGE
6785/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 17/3 Geir-Eivind Kile
6788/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 17/3 Geir-Eivind Kile
6759/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 30/20 Torstein Bærheim
6801/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 46/3 Christian Grosch
6782/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 41/7 Andreas Bjørge
6789/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 46/3 Hans Ditlef Christiansen
6790/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/23 Liv Austad Iversen
6791/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/23 Reidar Jortveit Iversen
6792/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/23 Tor Aslak Austad
6793/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 46/3 Karen Bygland
6727/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 13/33 Marit Elisabeth Nordskog Andersen
6728/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 17/1 Anita Kile Enersen
6729/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 17/1 Kjell Roger Enersen
6730/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 54/1 Leiv Rygg Langerak
6731/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 54/1 Leiv Rygg Langerak
6808/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 46/3 Inger Bygland Grosch
6733/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 37/10 Erik Langfeldt
6734/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/33 Vidar Lauvsland
6735/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/33 Fillip Jahnsson
6736/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/33 Jakob Jahnsson
6737/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/33 Jon Jahnsson
6738/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/33 Lillian Lauvsland Jahnsson
6739/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 40/3 Eivind Langerak
6740/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 40/3 Anne Tegle Langerak
6741/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 40/3 Steven McShane
6742/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 40/3 Renate McShane
6794/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve for funksjonshemma *****
6763/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Anders Frode Sørlie
6732/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til leigekøyring som næring, org. nr 916639481 Anne Aakhus
6802/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Utbetaling av lån HUSBANKEN
6812/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Klorkurs Sweco - Vestgarden, Kjell Tore
6804/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 45, bnr. 7 Nina Øksendal Havnerås
6805/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på gnr. 45, bnr. 7 Nina Øksendal Havnerås m.fl.
6800/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Kopi av brev: Fylkesmannen sin merknad til fristrapportering 1. og 2. kvartal 2019 SETESDAL BARNEVERN
6818/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/247 Løpenr: 6282/2019 Dokument tittel: Klage på vedtak i namnesak 2018/447 Hans Kristian Kolbu
6819/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Hans Kristian Kolbu
6821/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Oversender svar på innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter Nor P. Batch
6745/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 6639/2019 Dokument tittel: Informasjonsskriv vedrørande dispensasjonssaker Haugetveit, Åsulv
6746/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Haugetveit, Åsulv
6473/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Referat frå møte 21.10.2019, vedr. nylege tiltak på gnr. 47, bnr. 11, Prestøyni Hristo Emiliyanov Gebrev m.fl.
6760/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Kopi av vedtak: løyve til bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Stakkedalen 2/36. Bygland kommune. Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
6797/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Arbeid med drenering og reparasjonsgrøfting av jordbruksareal LIDI NEDRE, INGER SIRI LIDI
6827/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Ferdig underskrevet rammeavtale Telemarksforsking - Kjetil Lie
6757/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gnr/bnr 6/9, Søknad om endring av gjeve løyve Jebsen-Vinje - Janicke
6811/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Bruksendring bygg Egil Kvitne
6776/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Vintervedlikehald på Byglandsgarden veg Tor Kasin
6753/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gatelys Trond Langemyr
6748/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Vegljos Olav Sordal
6749/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gatelys Anette Skogen
6639/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Informasjonsskriv vedrørande dispensasjonssaker Fylkesmannen - Molaug, Pia Karine Hem
6611/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Fjerne pant gnr/bnr 69/264 SB Sør - Oddbjørn Bygland
6495/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Prestøyne Plankontoret - Hallvard Homme
6680/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid i barnehagen *****
6711/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 34/10 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6723/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 54/3 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6720/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 21/2 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6699/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 31/6 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6708/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 34/10 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6700/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på gnr. 40, bnr. 13 Svein Jacob Vik Såghus
6762/2019 20191030 30.10.2019 Saksframlegg/innstilling Politisk organisering
6689/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 17/1 Jens Vestereng
6690/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 17/1 Ine Kile Tresuare
6691/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 17/1 Dan Robin Kile Enersen
6640/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 41/12 Magnus Sandnes
6641/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 41/12 Malin Køller Sandnes
6529/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 54/1 Leiv Rygg Langerak
6726/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 10/2 Jostein Nomeland
3908/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Innlemming av tidlegare æremerka tilskot frå 2020 ALTA KOMMUNE
6660/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder - budsjett 2020 Arendal kommune
6661/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Budsjett 2020 Arendal kommune
6703/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Oppretting av manglar - melding til tinglysing Kartverket Tinglysing
6649/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Regarding Ose turistheim Monique Sybrandy
6688/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Fråsegn til forslag om endring av reguleringsplan for Sines i Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
6775/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Personal- og administrasjon, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138682937 ***** ***** *****
6685/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Varsling: Dine tenester over kobbernettet opphøyrer Telenor
6678/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Tilleggsopplysningar til søknad om produksjonstilskot 2019 Arne Bjørgum m.fl.
6681/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Partneravtale med Bygland kommune Klimapartnere Agder
6676/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Mellombels svar Stein Knut Horverak
6530/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Byggeløyve for tilbygg til fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 92 på Reiårsfossen Camping Signe Røinås
6577/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Vedk. buplikt Okorad - Odd Utstumo
6701/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Eiendomsskatteliste 2020 E-H Kommune - Bente Lantz
6724/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Personal- og administrasjon, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138682937 ***** ***** ***** *****
6677/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Personal- og administrasjon, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138682937 ***** ***** *****
6662/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for oppføring av garasje på gnr/bnr 20/6 i Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
6635/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svar frå Bygland kommune på forelegging av ny nettstasjon i Hamre på Bygland i samband med ny forsterking av straumnett til Prestøyni AGDER ENERGI NETT AS
6722/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Innbyggjarinitiativ - leikeplass i Prestlidi Sonja Lien Skjevrak
6693/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Rapport fra tilsyn 01.10.2019 FYLKESMANNEN I AGDER
6707/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon og byggeløyve for garasje på gnr. 20, bnr. 6 i Åraksbø Byggmester Kjetil Vegusdal AS
6692/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 17/1 Anita Kile Enersen
6698/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet på gnr. 40, bnr. 13 Svein Jacob Vik Såghus
6696/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Prøveplan Drikkevann 2020 Eurofins - Kristine Langenes
6646/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest BYGLAND KOMMUNE
6710/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Kommunikasjon Beate Messel Waarøe
6702/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev TIlbakemelding på oppseiing Tone H Nomeland
6715/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Ikke fullførte oppmålingsforretninger Ramboll - Olav Arne Haugen
6718/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskot Amathea - Anne-Margrethe Knutsen
6642/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev Igangsettingsløyve for ny bustad med utleigedel, gnr. 69, bnr. 7 i Vassendkilen SMELAND BYGGSERVICE AS
6520/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev Utsleppsløyve og løyve til separat avløpsanlegg for nytt bustadhus med hybel på gnr. 69, bnr. 7 i Vassendkilen OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
6647/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev Ferdigattest for ombygging av gymsalen ved Bygland skule, fasadeendring, gnr./bnr 47/30 BYGLAND KOMMUNE
6652/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Tester inngående Elisabeth S Hagesether
6653/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev test 2 inngående BYGLAND KOMMUNE
6627/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Førebels svar *****
6630/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Svar på ymse spørsmål *****
6643/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Ordføraropprop - Kraftskatteutvalet sin rapport BYKLE KOMMUNE v/ordførar
6612/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Tilsagnsbrev tilskot 2018 NLM trossamfunn - Fanney Ingadóttir
6597/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
6626/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Utsending av protokoll frå møte i klagenemnda for eigedomsskatt *****
6613/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 69/264 STATENS KARTVERK
6615/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Nedkvittering av pant på gnr/bnr 47/66 STATENS KARTVERK
6633/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Salgskontroll - Coop Marked Bygland Securitas
6634/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Coop Marked Bygland Securitas
6617/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Val av representantar til styret i Setesdal Regionråd for perioden 2019-2023 SETESDAL REGIONRÅD
6614/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Val av medlemmar til plan, miljø og ressursutvalet - PMR Kim Andre N Thorstensen m.fl.
6609/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Val av representant og vararepresentant til KS` fylkesmøte KS Agder
6601/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad om fritak frå verv som vararepresentant Hind Helene Harira
6602/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Val av kontrollutval for perioden 2019-2023 Tor Kasin m.fl.
6622/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00038284 - Legionellaprøver uke 43-2019 Eurofins Environment Testing Norway AS
6621/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00038281 - Drikkevann Bygland, uke 43 Eurofins Environment Testing Norway AS
6620/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00038300 - Avløp Bygland, uke 43 Eurofins Environment Testing Norway AS
6619/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Prioritetsvikelse SB Sør - Christian Andersen
6610/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Nedkvittering pantedokument - ***** ***** ***** ***** Eh-Sparebank - Risdal, Kari Øvergård (Evje og Hornnes Sparebank)
6604/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Tømmererstatning for sikringshogst Ae - Halse, Ane Mari
6599/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Spørsmål frå ***** ***** ***** ***** ***** ***** rundt eventuell søknad om næringstilskot Bygland Kommune - Knut Olav Forgard
6598/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Samtale med ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Setesdal Vekst
6595/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Innsyn Anonym
6596/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Telefonmøte ***** ***** Setesdal Vekst
6594/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Informasjon - rådgivning til ein forretningsidé i startfasen Setesdal Vekst
6592/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Potensiell ny etablering Setesdal Vekst
6588/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Informasjon om ny potensiell produksjonsbedrift Setesdal Vekst
6585/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Status ***** ***** og ***** Setesdal Vekst
6583/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Fwd: Søknad frå ***** ***** ***** sendt til ***** Setesdal Vekst
6581/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Møtebok frå Bygland kontrollutval 07.10.19 Asekretariat - Willy Gill
6573/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Gnr. 2 Bnr. 4 Langeidsvegen 89 Carlsen, Knut Morten
6574/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Carlsen, Knut Morten
6582/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Frokostmøte Revsnes Hotell 08.10.19 Setesdal Vekst
6587/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Status ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Setesdal Vekst
6589/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Status kjøp av ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Bygland Kommune - Aasmund Lauvdal
6593/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Presentasjon av Tone-Lise Vilje frå frokostseminaret på Revsnes Hotell 08.10.19 Setesdal Vekst
6558/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Vedrørende: Utbetaling av kommunalt tilskudd for 2018 til NLM trossamfunn. Fanney Ingadóttir - NLM trossamfunn
6572/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Tilbod om "Setesdal og setesdølar" 2019 som jolegåve til tilsette i kommunen Vidar Toreid
6618/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
6603/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Salgskontroll - tobakk, HH Bygland AS Securitas
6605/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Salgskontroll tobakk, Matkroken Bygland Securitas
6606/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Salgskontroll - Matkroken Bygland Securitas
6607/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Salgskontroll - Joker Bygland Securitas
6608/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Joker Bygland Securitas
6580/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring, org.nr 986797246 DRENG OSE
6571/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 34/8 Margrethe Skomedal
6584/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Søknad om fornying av løyvene til skiløypekjøring i området rundt Reiårsvatn REIÅRSVATN VELFORENING
6628/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknaden *****
6629/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Statusoppdatering frå regionrådet Setesdal regionråd v/Rita Hansen
6591/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev ***** *****
6616/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Personal- og administrasjon, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138682937 ***** ***** ***** *****
6563/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk rådgjevar - st. ref. (4138548943) - ***** ***** ***** *****
6564/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk rådgjevar - st. ref. (4138548943) - ***** ***** *****
6565/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk rådgjevar - st. ref. (4138548943) - ***** ***** ***** ***** *****
6566/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk rådgjevar - st. ref. (4138548943) - ***** ***** *****
6567/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk rådgjevar - st. ref. (4138548943) - ***** ***** ***** *****
6568/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk rådgjevar - st. ref. (4138548943) - ***** ***** ***** ***** *****
6569/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk rådgjevar - st. ref. (4138548943) - ***** ***** *****
6554/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Ber om uttale NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) m.fl.
6555/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Førebels svar SMELAND BYGGSERVICE AS
6559/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev E-postkorrespondanse: Utbetaling av kommunalt tilskudd for 2018 til NLM trossamfunn. Nlm - Fanney Ingadóttir
6522/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Beverfelling Sigrid Nersten Lunden
6518/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/261 Løpenr: 6439/2019 Dokument tittel: Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/16 Sindre Eriksen
6516/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/261 Løpenr: 6438/2019 Dokument tittel: Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/16 Sindre Eriksen
6514/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/261 Løpenr: 6439/2019 Dokument tittel: Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/16 Sindre Eriksen
6512/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/261 Løpenr: 6440/2019 Dokument tittel: Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/36 Sindre Eriksen
6510/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/261 Løpenr: 6441/2019 Dokument tittel: Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/36 Sindre Eriksen
6511/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Sindre Eriksen
6513/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Sindre Eriksen
6523/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Korrigering av vedtak om skjenkeløyve - konsert på Bygland Ungdomshus KONG HANES EFTF.
6524/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Vedtak om ambulerande skjenkeløyve på Lokomotivstallen Byglandsfjord Byglandsfjord grendelag
6515/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Sindre Eriksen
6517/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Sindre Eriksen
6519/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Sindre Eriksen
6500/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Protokoll til gjennomsyn Arne Finnerud
6501/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Protokoll til gjennomsyn Harald Magne Henningsen
6502/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Protokoll til gjennomsyn Tone Rose Holm
6503/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Protokoll til gjennomsyn Gry Nina Ilje Tveit
6504/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Protokoll til gjennomsyn Bjarne Tarkjell Tveit
6482/2019 20191023 23.10.2019 Saksframlegg/innstilling Oppdatering av vedtekter for næringsfond
5754/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om støtte til Krypsivprosjektet på Sørlandet for 2019 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
6486/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Tilbod om kjøp av lafta hytte Bjørn M Dahl
6487/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Vedr tilbod på laftehytte Torgeir Å H Hareland
6553/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskot til hefte i samband med at Byglandsheimen er 60 år Magnhild Rygg m.fl.
6557/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Setesdal regionråd - framlegg til endringar medhald av ny kommunelov Bykle kommune
6556/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Setesdal regionråd - framlegg til endringar medhald av ny kommunelov Bykle kommune
6488/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Søknad om omfordeling av SMIL-midler. Fylkesmannen i Agder
6521/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve gnr/bnr 4/1  Tor Eivind Vadlid
6526/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 34/37 Bjørg Uleberg
6527/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 10/22 Torhild Lidi Kvåle
6528/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 10/22 Grunde Kvåle
6561/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk rådgjevar Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138548943 ***** ***** ***** ***** *****
6562/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk rådgjevar Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138548943 ***** ***** *****
6531/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Reinhaldar - st. ref. (4129310460) - ***** ***** ***** *****
6532/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Reinhaldar - st. ref. (4129310460) - ***** ***** ***** *****
6533/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Reinhaldar - st. ref. (4129310460) - ***** ***** ***** *****
6534/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Reinhaldar - st. ref. (4129310460) - ***** ***** ***** *****
6535/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Reinhaldar - st. ref. (4129310460) - ***** ***** *****
6536/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Reinhaldar - st. ref. (4129310460) - ***** ***** ***** *****
6537/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Reinhaldar - st. ref. (4129310460) - ***** ***** ***** *****
6538/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Reinhaldar - st. ref. (4129310460) - ***** ***** *****
6539/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Reinhaldar - st. ref. (4129310460) - ***** ***** ***** *****
6540/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Reinhaldar - st. ref. (4129310460) - ***** ***** *****
6541/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Reinhaldar - st. ref. (4129310460) - ***** ***** *****
6542/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Reinhaldar - st. ref. (4129310460) - ***** ***** ***** *****
6543/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Reinhaldar - st. ref. (4129310460) - ***** ***** ***** *****
6544/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Reinhaldar - st. ref. (4129310460) - ***** ***** ***** *****
6545/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Reinhaldar - st. ref. (4129310460) - ***** ***** ***** *****
6546/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Reinhaldar - st. ref. (4129310460) - ***** ***** ***** *****
6547/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Reinhaldar - st. ref. (4129310460) - ***** ***** *****
6548/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Reinhaldar - st. ref. (4129310460) - ***** ***** *****
6525/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Personal- og administrasjon, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138682937 ***** ***** *****
6552/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom *****
6444/2019 20191023 23.10.2019 Saksframlegg/innstilling 2. finansrapport 2019
6445/2019 20191023 23.10.2019 Saksframlegg/innstilling 2. tertialrapport 2019
6507/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Vedr. belastning på avløpsanlegg Omnes Bygg og Anlegg AS
6494/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Tilbod om kjøp av lafta hytte Leirvik - Bjørn Mikal Dahl
6484/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Til uttale / høyring om planendring på reguleringsplan for Sines i Bygland kommune Austagderfk - Kjelle, Trude Beate
6483/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Vedrørende: Utbetaling av kommunalt tilskot for 2018 til NLM trossamfunn. Nlm - Fanney Ingadóttir
6478/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Feil på gatelys åse usken
6479/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Feil på gateljos på Ose Gunnar Ose
6505/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Vedr. separat avløpsanlegg OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
6447/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Tilbakemelding: Varsel om tilsyn med Bygland kommune: Byglandsheimen FYLKESMANNEN I AGDER
6469/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Referat fra byggemøte 3 Knut Hagen m.fl.
6499/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Svar på søknad om tilskot - avløysing ved sjukdom, ***** Landbruksdirektoratet
6497/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk rådgjevar Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138548943 ***** ***** ***** *****
6472/2019 20191022 22.10.2019 Saksframlegg/innstilling Opplæringsplan 2019 - 2020
6498/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Personal- og administrasjon, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138682937 ***** ***** ***** *****
6465/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Bygland renseanlegg Evjebygg - Øystein Tjessem
6463/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av urett utbetalt tilskot til Den katolske kirke – påminning Ks - Ann-Solveig Hansteen
6456/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Knut Olav Dalen
6449/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Uttale - søknad om nydyrking gnr 18, bnr 1 m fl - Bygland kommune Austagderfk - Håkonsen, Ingunn Dahlseng
6448/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Ose Turistheim Monique Sybrandy
6470/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Vedr. 19-278717-2 - Rv. 9 - uttale - gnr. 69 bnr. 127 - Revsnes hotell - Bygland - dispensasjon Statens vegvesen
6408/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om rehabilitering av pipe, gnr/bnr 30/6 PIPEFIKS AS
6374/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Førebels svar RÅ - EIENDOM AS
6376/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Olav Egil Syrtveit
6377/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Tommy Ose
6378/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Silje Christine Stangvik
6477/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Personal- og administrasjon, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138682937 ***** ***** *****
6475/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Personal- og administrasjon, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138682937 ***** ***** ***** *****
6476/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk rådgjevar Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138548943 ***** ***** *****
6411/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Vedtak om godtgjering til røystestyra og teljekorps ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 Knut Olav Forgard
6406/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Vedtak om godtgjering for arbeid i samband med folkemøte Bygland kommune
6393/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Endring av vedtekter for Setesdal regionråd i tråd med ny kommunelov SETESDAL REGIONRÅD m.fl.
6395/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad frå Åseral kommune om deltaking i Setesdal regionråd SETESDAL REGIONRÅD m.fl.
6392/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
6394/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
6284/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Ferdigattest for ny stålpipe i våningshus på gnr. 34, bnr. 1 på Skomedal Torhild I S Sangesland
6466/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Val av representantar til representantskapet for Setesdalsmuseet IKS SETESDALSMUSEET IKS
6467/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Kandidatar til å sitte i Agder fylkeseldreråd VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
6450/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Søknad om løyve til leigekøyring som næring Kjell Johnny Lundtveit
6451/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 10/2 Olav Nomeland
6452/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 10/2 Malin Haugen
6453/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 10/2 Ånund H. Nomeland
6454/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 10/2 Ragnhild Sordal
6455/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 69/8 Vegard Lien
6402/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 57/51 Svein Arild Hægeland
6403/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/33 Kjell-Arne Lauvsland
6446/2019 20191020 20.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk rådgjevar Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138548943 ***** ***** ***** ***** *****
6442/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Endring av vedtak - skjenkeløyve Lina Elise Kleivane
6437/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Rapport Hovdenleiren 2019 Idrettsforbundet - Omdalsmoen, Stian
6436/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Kvittering for motteken Lovtidend-kunngjering STIFTELSEN LOVDATA
6434/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Uttale: Oppføring av ny garasje i Åraksbø Austagderfk - Dalseg, Eivind
6414/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Forslag til leigeavtale Ose turistheim Roald Klungeland
6443/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Kommunedelplan for friluftsliv Bortelid-Ljosland 2020-2030 - høyring Åseral kommune
6418/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Jets Bygland kommune Søknad? Geir Uppstad
6426/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Dokumentet har framleis manglar og kan ikkje tinglysast STATENS KARTVERK
6427/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Oppseiing Ann-Sofie E Frimanslund
6432/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Stadfesting på etterkome varsel om vedtak MATTILSYNET
6431/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Innkalling til rettsmøte Kristiansand tingrett
6430/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
6433/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
6425/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
6419/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 46/3 Sigrun Bygland
6420/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 46/3 Torjus Bygland
6421/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 46/3 Jon Bygland
6422/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 14/5/2 Per Sigmund Tveit
6435/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 41/1 og 43/4 Valborg Attestog
6423/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 14/5/2 Ann Brigitte Aukland
6424/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 14/5/2 Amalie Aukland Tveit
6429/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 67/7 Åsulv Horverak
6438/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/16 Marius Langeid Dahl
6439/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/16 Stian Langeid Knarbo-Dahl
6440/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/36 Birgit Langeid Dahl
6441/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/36 Ivar Harry Dahl
6407/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Val av representantar til Agder kommunerevisjon IKS Agder kommunerevisjon IKS - Tommy Pytten
6398/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om å fjerna/redusert reikning på kopiering Setesdalslista v/Runar Granheim
6354/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Oversending av klage til handsaming FYLKESMANNEN I AGDER
6328/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak COWI AS m.fl.
6279/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 63/51 Oddvar Omnes
6283/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 3/15 Øyvind Lygren
6288/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 22/10/1 Mary Ann Nybakk
6289/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 22/10/1 Thomas Hansen
6292/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 41/12 Anne Langfeldt
6293/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 24/6 Egil Kristiansen
6296/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 24/6 Berit Kristiansen
6297/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 66/2 Harald Skomedal
6298/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 38/3 Kristine Nordgarden
6399/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/33 Kjell-Arne Lauvsland
6360/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 37/13 Inger Tone Homme
6361/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 46/3 Aasulv Bygland
6362/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 61/6 Jørgen Rysstad
6364/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 61/6 Anne Tove Rysstad
6365/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 61/6 Roald Rysstad
6366/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 13/4 Jan Otto Ingebretsen
6367/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 24/11 Mette Midhaug Eide
6369/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 24/11 Ivar Eide
6357/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 33/15 Synnøve Reidun H Larsen
6358/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 33/15 Kjetil Vidar Sørensen
6359/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 37/13 Tor Birger Egge
6325/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/2 Tove Andersen
6326/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 58/43 Marit Lande
6286/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 69/3 og 21/2 Gunnar Gakkestad
6300/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknadom snøskuterløyve, gnr/bnr 38/3 Helge Vollen
6301/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/41 André Omestad Berntsen
6302/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/41 Håkon Omestad Berntsen
6303/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/41 Arve Tambini Berntsen
6304/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/41 Vegard Omestad Berntsen
6409/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 9/2 Oddvar Gunstveit
6410/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 13/4 Otto Ingebretsen
6334/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 58/43 TOR LANDE
6335/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 69/5 Sveinung Svenningsen
6337/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 69/5 Kari Aud Bakke Svenningsen
6338/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 69/5 Bjørgulf Svenningsen
6339/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 69/5 Gaute Svenningsen
6352/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 10/22 Cecilie Lidi Kvåle
6340/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 69/5 Sondre Svenningsen
6341/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/41 Linda Omestad Berntsen
6348/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 10/22 Einar Holen
6391/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 989426958 Landbruksdirektoratet
6416/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Deltaking i Setesdal interkommunale politiske råd - Åseral kommune Bykle kommune
6282/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Klage på vedtak i namnesak 2018/447 STATENS KARTVERK
6412/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 9/2 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6413/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/3 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6417/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4129310460 ***** ***** *****
6400/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4129310460 ***** ***** *****
6210/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Referat frå førehandskonferanse Nina Øksendal Havnerås
5967/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Ber om uttale AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
6379/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Inge Gunnar Syrtveit
6380/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Roger Edvard Sundt
6381/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Harald Alfred Sundt
6386/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om frådeling: Frå gnr 66, bnr 4 til gnr 66, bnr 32 Simon Greibesland
6390/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Fra Nomeland Maskin AS Bygland Kommune - Fredrik Langfeldt
6389/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev ROV kjøring av byglandsfjord ledningstrase Nomeland - Tormod Homme
6388/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Pumpestasjon Bygland tegninger og dokumenter xylem Nomeland - Tormod Homme
6356/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Punkter som er lovet av Sigurd Wiberg til Kjell Lande og Johan Sundt og Anita Kolbu under befaring angående istandsetting av gammel vei før overtakelse. Johan.E.Sundt
6346/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om motorferdsel i SVR - snøscooter. 4/1 Tor Eivind Vadlid. Bygland kommune Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
6312/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Byglandsfjord jernbanestasjon Beate Waarøe
6307/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Oppseiing Tone H Nomeland
6287/2019 20191016 16.10.2019 Utgående brev Referat frå møtet i arbeidsgruppa måndag 14. oktober 2019 Anette Skarshaug Skeie m.fl.
6347/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Kopi av innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. 474 Olav Morten Heggland. Bygland kommune Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
6291/2019 20191016 16.10.2019 Utgående brev Sletting av rettigheter for gnr. 69 bnr. 191 og 204 i Bygland kommune deres ref. 2017/974-45 og 46 Statens Kartverk - Nina Mehlum Endrerud
6329/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om grunnskuleopplæring for vaksne *****
6332/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om grunnskuleopplæring for vaksne *****
6351/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskot Amathea - Anne-Margrethe Knutsen
6309/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Høyring revisjonsrapport - Konsesjonskraft IKS Aarevisjon - Beck, Stine Norrøne
6255/2019 20191016 16.10.2019 Saksframlegg/innstilling Klage på vedtak i plan-, miljø- og ressursutvalet sak 53/19 og sak 73/19, bygging av pumpestasjon på Raubekk
6355/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak Bygland kommune
6313/2019 20191016 16.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 68/8 Sigmund Lien
6314/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 61/6 Jørgen Rysstad
6315/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 61/6 Anne Tove Rysstad
6316/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 61/6 Roald Rysstad
6317/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 46/3 Hans Ditlef Christiansen
6318/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 46/3 Karen Bygland
6323/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 24/11 Mette Midhaug Eide
6324/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 24/11 Ivar Eide
6322/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 13/4 Jan Otto Ingebretsen
6349/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 46/3 Christian Grosch
6345/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 57/1 Svein Arild Hægeland
6350/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 46/3 Inger Bygland Grosch
6310/2019 20191016 16.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/2 Johnny Langeid
6311/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 46/3 Aasulv Bygland
6319/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/21 Liv Åsne Austad Andersen
6320/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/21 Vilde Merete Austad Andersen
6321/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/21 Gunnar Austad Andersen
6363/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for frådeling til bustadtomt på gnr/bnr 19/2 i Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
6373/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Utbetaling av rammetilskot til kommunar og fylkeskommunar i 2020 Postmottak KMD
6299/2019 20191016 16.10.2019 Utgående brev Svar vedr. pipe på gnr. 69, bnr- 22, Setesdal Meieri Petter Bru
6305/2019 20191016 16.10.2019 Utgående brev Melding om arealoverføring til tinglysing Kartverket Tinglysing
6290/2019 20191016 16.10.2019 Utgående brev Ose Turistheim, nye drivere. *****
6295/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Vedr. pipe på gnr. 69, bnr- 22, Setesdal Meieri Tine - Petter Bru
6277/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Vedr. byggesak Marie-Lisbet Amundsen
6267/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Feil på gatelys Åse Usken
6266/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Feil på gateljos på Ose Gunnar Ose
6257/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Kontaktinformasjon folkevalgte - Bygland kommune Kommunal-Rapport - Jan Inge Krossli m.fl.
6270/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Orienteringsbrev til Bygland kommune vedr. arbeid på gnr. 47, bnr. 11 i Bygland Cato Nilsen
6271/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om prøvetakingsplanen Mattilsynet
6273/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Oppseiing av del av stilling Arne Vegusdal
6254/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve - gnr/bnr 38/3 og 38/9 Corine Vollen
6259/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 69/5 Sveinung Svenningsen
6260/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 69/5 Kari Aud Bakke Svenningsen
6261/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 69/351 Tom Gustav Adolf Bakke
6262/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 69/5 Gaute Svenningsen
6263/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 69/5 Bjørgulf Svenningsen
6264/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 69/5 Sondre Svenningsen
6281/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Torhild I S Sangesland
6268/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Budsjett for kontrollarbeidet i Bygland kommune 2020 Asekretariat - Willy Gill
6269/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Særutskrift - Budsjett for Agder Sekretariat 2020 Asekretariat - Willy Gill
6258/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Val av representantar til eigarmøte og eigarseminar på Hovden Fundamentet - Rune Røiseland
6256/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Kontaktinformasjon folkevalgte Kommunal-Rapport - Jan Inge Krossli
6227/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om skjenkeløyve - Bygdefest på lokomotivstallen Politiet
6213/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innsyn Anonym
6214/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
6220/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev SMS Åslaug Haugå
6221/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om bustad *****
6249/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Krav om integreringstilskot år 2 - 5, 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
6250/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av særskilt tilskot 2018 og 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
6251/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskot år 1 for 2017, år 2-3 for 2019-2019. Trekk av 3. termin integreringstilskot 2019 fire personar som har forlatt landet INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
6215/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 12/5 Bjørg Uleberg
6222/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/41 André Omestad Berntsen
6223/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/41 Håkon Omestad Berntsen
6224/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/41 Arve Tambini Berntsen
6225/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 38/1 Torkjel Sandnes
6226/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/41 Vegard Omestad Berntsen
6233/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 43/11 og 38/1 Anette Sandnes
6234/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 33/15 Synnøve Reidun H Larsen
6235/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 33/15 Kjetil Vidar Sørensen
6237/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 68/8 Sigmund Lien
6238/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 37/13 Tor Birger Egge
6239/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 37/13 Inger Tone Homme
6240/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/2 Johnny Langeid
6241/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/2 Tove Andersen
6242/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 58/43 Marit Lande
6247/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 10/22 Einar Holen
6248/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 10/22 Cecilie Lidi Kvåle
6244/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 12/5 Bjørg Uleberg
6245/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 58/43 TOR LANDE
6228/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 38/1 Jan Henrik Sandnes
6230/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 38/1 Grethe Tamara Sandnes
6231/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/41 Linda Omestad Berntsen
6246/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve for funksjonshemma *****
6139/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/38 og 14/6/1 Arnfinn Bakke
6200/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/14 Stein Inge Bakke
6201/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/14 Kjetil Lohne Bakke
6202/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Svar på søknadom snøskuterløyve, gnr/bnr 11/14 Øystein Bakke
6203/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/14 Inger Bakke
6205/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/35 Hallgeir Angel
6206/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Avslag på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 38/3 Patrick Robert Vollen
6243/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 3/18 Helge Kydland
6232/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Signe Røinås
6229/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak SMELAND BYGGSERVICE AS
4877/2019 20191014 14.10.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om frådeling: Frå gnr 66, bnr 4 til gnr 66, bnr 32
6106/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning på gnr. 15, bnr. 112 Signe Ose
6157/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 76 ved Reiårsvatn RYSSTAD LAFTEBYGG AS
6212/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad utslepp Reiårsvann Geir Uppstad
6179/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Til uttale/høyring om planendring FYLKESMANNEN I AGDER m.fl.
6195/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4129310460 ***** ***** ***** *****
6211/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4129310460 ***** ***** ***** *****
6174/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 27/9 Kristine Nordgarden
6175/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 34/86 Anne Karine Oksum
6176/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 34/86 Jakob Haugaa
6177/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 34/86 Torgeir Haugaa
6196/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 38/1 Torkjel Sandnes
6197/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 38/1 Jan Henrik Sandnes
6198/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 38/1 Grethe Tamara Sandnes
6199/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 43/11 Anette Sandnes
6170/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Matrikkelbrev - Vestsida 795 Sørmegleren
6171/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Oppretting av manglar - arealoverføring til tinglysing STATENS KARTVERK
6169/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Om "Avslag på søknad om tillatelse til bygging av Skomeåni kraftverk i Skomeåni" Skomeåni Falleigarlag
6194/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Søknad om deltaking i Setesdal Regionråd - Åseral kommune Valle kommune
6184/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Torgeir Haugaa
6181/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Johan.E.Sundt
6191/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Vedr. tiltak på gnr. 47, bnr. 1, Prestøyne - avtalt møte 15.10.2019 Cato Nilsen
6193/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Endring av vedtekter for Setesdal Regionråd i tråd med ny kommunelov Valle kommune
6189/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 63/1 i Bygland (0938) Landbruksdirektoratet
6183/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn Torgeir Haugaa
6182/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Uttale til nydyrking - gnr 18 bnr 1 m fl. - Bygland kommune Fylkesmannen - Fliflet, Kine
6180/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/354 Løpenr: 6163/2019 Dokument tittel: Overlevering gammel rv. 9 gjennom Skomedal Johan.E.Sundt
6173/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Gjenpart av nabovarsel Byggmester Kjetil Vegusdal AS
6172/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Personalmessige endringar i Agder Sekretariat Asekretariat - Willy Gill
6167/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev 2018/356, Agros 118764 Roar Støbet Lande
6168/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 913046676 Landbruksdirektoratet
6178/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Stenging av matrikkelen og grunnboka før årsskiftet 2019/2020 Kartverket - Lars Fredrik Gyland
6165/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Vegljos på Haugetveit Olav Haugetveit
6161/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Avkryssingsmantall Bygland kommune STATISTISK SENTRALBYRÅ
6147/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 69/204 STATENS KARTVERK
6148/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 69/191 STATENS KARTVERK
6166/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 38/3 Patrick Robert Vollen
6164/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Vegljos på Haugetveit Haugetveit - Olav Haugetveit
6163/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Overlevering gammel rv. 9 gjennom Skomedal Vegvesen - Kleggetveit Solvor
6154/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Tilleggsopplysningar Rysstad Laftebygg AS
6152/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Vestsida 795 Sormegleren - Maria Stornes
6138/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Førespurnad om nedkvittering av pant på gnr/bnr ***** Kari Øvergård Risdal - EH Sparebank
6136/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oppnemning av medlemmer til villreinnemndene 2019 - 2023 MILJØDIREKTORATET
6135/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Takst av gårdsbruk på Skomedal gnr. 34 bnr. 10 med fleire Takstmann Severinsen
6133/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om skjenkeløyve - Bygdefest på lokomotivstallen NAV/Folkehelsekoordinator
6132/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om prøvetakingsplan og rapportering av vannverksdata Mattilsynet
6127/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Rapport etter tilsyn med prøvetakingsplanen Mattilsynet
6128/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om manglende innrapportering av vannverksdata Mattilsynet
6130/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om prøvetakingsplanen og rapportering av vannverksdata Mattilsynet
6084/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
6124/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Endringsmelding Bygland Sentrum. Tor Olav Ramse
6112/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Teleskoptribune i Bygland kulturscene Aasmund Lauvdal m.fl.
6113/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Møte i arbeidsgruppa for Bygland kulturscene Anette Skarshaug Skeie m.fl.
6123/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Uteljos Anne Eikerapen
1271/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Tilbakemelding vedk. selskapskontroll Setesdal brannvesen IKS Kontrollutvalet i Bygland
6140/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Nedkvittering av pant på gnr/bnr ***** STATENS KARTVERK
6158/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 34/86 Torgeir Haugaa
6159/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 34/86 Jakob Haugaa
6160/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 34/86 Anne Karine Oksum
6142/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 27/9 Kristine Nordgarden
6143/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 38/3 Kristine Nordgarden
6144/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknadom snøskuterløyve, gnr/bnr 38/3 Helge Vollen
6146/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr14/35 Hallgeir Angel
6094/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 54/65 Tone Knutsen
6095/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 54/65 Theodor Simonstad Knutsen
6117/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 13/4/1 Theodor Simonstad Knutsen
6131/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 13/4/1 Emil Simonstad Knutsen
6134/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 13/4/1 Tore Knutsen
6137/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 58/43 Geir Lande
5944/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om transport av materialer og utstyr for reperasjon av hytte - gnr/bnr 4/2 Straume handlaft AS
6105/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 13/4/1 Tone Simonstad Knutsen
6097/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 54/65 Emil Simonstad Knutsen
6141/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Referat frå byggemøte 2 knut.hagen@nomeland.no m.fl.
6145/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Signert låneavtale inkl. kommunestyret sitt lånevedtak HUSBANKEN
6093/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Positivt svar på anbodskonkurranse kjeldande kjøp av ny minigraver til Drift og Forvaltning, Bygland Kommune VOLVO MASKIN AS
6087/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på anbodskonnkuranse gjeldande kjøp av ny minigraver til Drift og Forvaltning, Bygland Kommune ENTRACK AS
6088/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på anbodskonkurranse gjeldande kjøp av ny minigraver til Drift og Forvaltning, Bygland Kommune NASTA AS
6162/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=karw8q, SakId=282467) *****
6151/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om transporttenesta for funksjonshemma *****
6149/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Ferdigmelding på restaurering av steingjerde og enkel driftsveg LIDI NEDRE, Inger Siri Lidi
6155/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om endring av løyve og søknad om ferdigattest KSH CONSULT
6153/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Kopi av brev: Rv. 9 - Hamre - Bygland kommune - dispensasjon byggegrense Statens vegvesen
6122/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Forslag til plassering av vask, laboratoriebenk og styreskap i prosesshall Oddvar Kjellesvik
6121/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Avviksmelding 1 Evjebygg - riss i basseng Oddvar Kjellesvik
6120/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Endringsmelding Bygland Sentrum. Otera - Tor Olav Ramse
6118/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om ambulerande skjenkeløyve Kirsten Lømsland
6110/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad til vegvesen, kryssing av Rv 9. Raubekk Nomeland - Knut Hagen
6109/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev HMS-plan Raubekk-Nesmoen 20191001.pdf Nomeland - Knut Hagen
6108/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Avviksmelding 1. Raubekk-Nesmoen Nomeland - Knut Hagen
6092/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Utbetalingskvittering mv. tilskudd taubanedrift Bernt Gautestad Fylkesmannen - Kroken, Jens Arild
6089/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Utbetalingskvittering mv taubanedrift Kjell Homme Fylkesmannen - Kroken, Jens Arild
6083/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Innsyn Anonym
6063/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Vedtak om skjenkeløyve på ungdomshuset i Bygland i høve kor-konsert KONG HANES EFTF.
6107/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på henvendelse vedrørende tiltak på Presteøyni, gnr/bnr 47/11i Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
6059/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Vedr. tiltak i strandsona ved gnr. 47, bnr. 11 ved Prestøyni Fylkesmannen i Agder
6072/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage *****
6018/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Ferdigattest for garasje på gnr. 3, bnr. 7 på Langeid Liv Taksdal
6100/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Oppseiing Ingunn Helleland
6057/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Tilbygg hytte Valebjørgvann gnr. 58, bnr. 30 Morten Aasland
6054/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Vedr vinterlagring av båt Bygland luftsportsklubb
6069/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Jegere nektet adgang til 10-toppers tur i Byglandsfjord *****
6115/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Varsel om tvangssal MEGLERHUSET SÆDBERG AS
6086/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Vedtak om avslag på søknad og gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet
6076/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring, org. nr 954161617 Gunnar Gautland
6073/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring, org.nr 980112861 Omnes bygg & anleggsservice
6116/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 66/2 Harald Skomedal
6101/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 22/10/1 Mary Ann Nybakk
6102/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 22/10/1 Thomas Hansen
6103/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 24/6 Egil Kristiansen
6104/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 24/6 Berit Kristiansen
6074/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 63/51 Oddvar Omnes
6075/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr  3/15 Øyvind Lygren
6071/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 58/43 Geir Lande
6077/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 69/3 og 21/2 Gunnar Gakkestad
6078/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/38 Arnfinn Bakke
6079/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/14 Stein Inge Bakke
6080/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknadom snøskuterløyve, gnr/bnr 11/14 Kjetil Lohne Bakke
6081/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknadom snøskuterløyve, gnr/bnr 11/14 Inger Bakke
6082/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknadom snøskuterløyve, gnr/bnr 11/14 Øystein Bakke
6042/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 3/15 Jarl Hilleren
6043/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 3/15 Ingrid Hilleren
6044/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 3/15 Vigdis Slettedal
6045/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 3/15 Torbjørn Slettedal
6046/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 3/15 Irene Hilleren
6047/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 3/15 Tor Arne Hilleren
6048/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 56/21 Didrik Klungland
6051/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Førehandskonferanse ny bustad på gnr. 45, bnr. 7 i Øvre Lidi Nina Havnerås
6098/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak STATENS VEGVESEN
6114/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4129310460 ***** ***** ***** *****
6096/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Ang. sak 2019/375 For Torbjørn O. Frøysnes: Knut Olav Frøysnes
6056/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Vedr vinterlagring av båt Bygland luftsportklubb
6053/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Ferdigmelding - riving av pipe Tine - Petter Bru
6068/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk rådgjevar Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138548943 ***** ***** *****
6065/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om igangsetting Smeland-Byggservice AS
6050/2019 20191006 06.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk rådgjevar Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4138548943 ***** ***** ***** *****
6049/2019 20191006 06.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4129310460 ***** ***** ***** *****
6036/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om skjenkeløyve - konsert på Ungdomshuset 23.11.19 Politiet
6011/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/531 Løpenr: 5866/2019 Dokument tittel: Næringslivet i Bygland kommune Aasmund Vollen
6012/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav aasmund vollen
5995/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav aasmund vollen
6026/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedr. avløpsanlegg nord på Reiårsfossen Camping Elin Falkum
6031/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Underteikna vertskommuneavtale VENNESLA KOMMUNE
6010/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedr søknad om kommunalt tilskott Inger Slagedal
6006/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev SMS vedr septiktømming Kjell Øyvind Berg
6009/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varmt vatn i hallen Monica Helle m.fl.
6032/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 7/11 Dag Sordal
6033/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/1 Vilde Merete Austad Andersen
6034/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknadom snøskuterløyve, gnr/bnr 14/1 Gunnar Austad Andersen
6035/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/1 Liv Åsne Austad Andersen
6023/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 54/10 ODD GUNDERSEN
6024/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på¨søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 54/10 Anette Gundersen
6025/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 54/10 Maren Gundersen
6037/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 54/22/1 Steinar Klaus Kristensen
6038/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 40/7 Frank Roar Fjellvang
6039/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 28/3 Gunnulf Haugen
6040/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 28/3 Anne Mette Haugen
6041/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 13/4/4 Odd Einar Ingebretsen
6019/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 41/12 Eirik Sandnes
6027/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 34/37 Øyvind Uleberg
6028/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 30/1 Anne Aakhus
6029/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 28/27 Svein Otto Wold
6030/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 28/27 Madli Hildal
6013/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 51/2 Ingunn Aliz Lauvdal
6014/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 51/2 Steinar Lauvdal
6015/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 51/2 Maria Lauvdal
6016/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 51/2 Kristina Lauvdal Vaagenes
6017/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 41/12 Eivind Sandnes
6021/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Endringsmelding 1. knut.hagen@nomeland.no m.fl.
6022/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4129310460 ***** ***** *****
5983/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Søknad utslepp Reiårsvann Geir Uppstad
5845/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Løyve til rehabilitering av eksisterande avløpsanlegg OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
5980/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Matrikkelbrev Eivind Langerak
6020/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om transporttenesta for funksjonshemma *****
5903/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Ferdigattest for garasje på gnr. 15, bnr. 125 ved Reiårsvatn EIKEN HYTTER AS
6004/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00037760 Drikkevann Bygland, uke 39 - 6 av 6 - AR-19-MG-003679-01 Eurofins Environment
6003/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00037762 Drikkevann Bygland, uke 39 - 3 av 3 - AR-19-MG-003677-01 Eurofins Environment
5998/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Byggemøte 2 den 1.10.2019 Oddvar Kjellesvik
5999/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Innspel til brannstasjonen Sb-Iks - Egil Kvitne
6000/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Varsel om feiing med fyringsanlegg - Prestlidi 52 SETESDAL BRANNVESEN IKS
6007/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Utelamper stasjonsbygningen på B.fjord Anne Eikerapen
6002/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Underteikna samarbeidsavtale mellom tannhelsetenesta i Aust-Agder fylkeskommune og Bygland kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
5994/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 5865/2019 Dokument tittel: Næringslivet i Bygland kommune Aasmund Vollen
5996/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev FORDELING AV EIENDOMSSKATT SIRA-KVINA ANLEGGENE 2 TERMIN 2019 Sirdal kommune
6001/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev RV. 9 - Søknad til uttale - gnr/bnr 19/2 - Frøysnes - deling av eigedom STATENS VEGVESEN
6005/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4129310460 ***** ***** ***** *****
5984/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Open søknad Steaven Rasmussen
5974/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Liv Taksdal
5741/2019 20191002 02.10.2019 Saksframlegg/innstilling Handsaming av klage på eigedomsskatt
5977/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Varmt vatn i hallen Monica Helle
5978/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskot til NLR Agder 2020 Nlr - Inger Birkeland Slågedal
5987/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Kopi av brev: Foreløpig svar - saksbehandlingstid FYLKESMANNEN I AGDER
5131/2019 20191002 02.10.2019 Saksframlegg/innstilling Endring av vedtekter for Setesdal regionråd i tråd med ny kommunelov
5161/2019 20191002 02.10.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad frå Åseral kommune om deltaking i Setesdal regionråd
5945/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Tilbakemelding til tilsynsrapport om råvarekontroll MATTILSYNET
5686/2019 20191002 02.10.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak frå verv som vararepresentant
5623/2019 20191002 02.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representantar til styret i Setesdal Regionråd for perioden 2019-2023
5624/2019 20191002 02.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av medlemmar til plan, miljø og ressursutvalet - PMR
5625/2019 20191002 02.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av valnemnd for perioden 2019-2023
5614/2019 20191002 02.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av Formannskap for perioden 2019-2023
5615/2019 20191002 02.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av kontrollutval for perioden 2019-2023
5612/2019 20191002 02.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av varaordførar for perioden 2019-2023
5621/2019 20191002 02.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representant og vararepresentant til KS` fylkesmøte
5929/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Tilgang til analyserapport for drikkevatn - Byglandsfjord vassverk Eurofins Kristiansand
5609/2019 20191002 02.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av ordførar for perioden 2019-2023
5963/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/34 Liv Gyro Taksdal Bjørnarå
5964/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/34 Liv Taksdal
5965/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/34 Sigmund Inge Bjørnarå
5966/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 51/2 Torstein Lauvdal
5985/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om løyve til å utføre leigekøyring som næring Frank Arild Flodquist
5993/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4129310460 ***** ***** *****
5976/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev RV9 Revsnes - Grendi. Bore gjennom veg for EL-kabel STATENS VEGVESEN
5986/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 5/9 Frank Arild Flodquist
5961/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Ber om uttale AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
5962/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Førebels svar REVSNES HOTELL AS
5970/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Analyserapport for drikkevatn - Byglandsfjord vassverk Eurofins - Nermina Trnka
5968/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om skjenkeløyve - Konsert på Ungdomshuset NAV/Folkehelsekoordinator
5949/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Tertialrapport 2. tertial Konsesjonskraft IKS
5947/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Kopi av uttalebrev- Forelegging ny nettstasjon Hamre i Bygland kommune Austagderfk - Juhl, Frank Allan
5946/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Uttale - Forelegging ny nettstasjon Hamre i Bygland kommune Austagderfk - Juhl, Frank Allan
5936/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Rapport Idrettsleiren 2019 Idrettsforbundet - Omdalsmoen, Stian
5934/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Ny selskapsavtale i Agder Kommunerevisjon IKS - gjeldande frå 01.01.2020 Agderkomrev - Tor Ole Holbek
5932/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Utarbeiding av budsjett for bruk av rentemidlar av skogfond for 2020 i Agder FYLKESMANNEN I AGDER
5940/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 3/17 Jan Helge Risdal
5939/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=w98p4p, SakId=255290) *****
5938/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=43a5b6, SakId=257545) *****
5952/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om transporttenesta for funksjonshemma *****
5935/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Forelegging ny nettstasjon Hamre i Bygland kommune Rejlers - Geir Oma
5933/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve UPPSTAD VVS AS
5953/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Særskilt tilskot for einslege mindreårige flyktningar 17 - 20 år - 3. terminutbetaling INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
5931/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Alminneleg høyring - utkast til forskrift om innmåling av ledningar og annan infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag Kommunal og moderniseringsdepartementet
5923/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Referat frå UNESCO-møte på Sølvgarden den 27.09.19 Setesdal spelemannslag
5925/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte til reise i samband med nominasjon til UNESCO si immateriell liste for kultur SETESDAL SPELEMANNSLAG
5921/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Oppseiing Marianne Uleberg
5902/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Ferdigattest for riving av eksisterande fritidsbustad, utsleppsløyve til separat separat avløpsanlegg og oppføring av ny fritidsbustad på gnr. 54, bnr. 60 ved Tveiteberget SMELAND BYGGSERVICE AS
5927/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende KONG HANES EFTF.
5937/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=3483ab, SakId=240888) *****
5926/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 3/15 Tor Arne Hilleren
5951/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om helikopterløyve Straume Handlaft AS
5917/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Ny selskapsavtale i Agder Kommunerevisjon IKS - gjeldande frå 01.01.2020 Agderkomrev - Tor Ole Holbek
5910/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom på gnr. 67, bnr. 31 Helene Horverak
5907/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Innsyn Anonym
5908/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
5839/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Johan.E.Sundt
5918/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev - bustadtilskot/etablering Husbanken
5869/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Vedr kommentar reguleringsplan ose Bergtor
5904/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Vintervedlikehald av kommunale vegar - Bygland kommune Wiberg m.fl.
5877/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen. *****
5909/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Brev til dei kommunale råda for menneske med nedsett funksjonsevne NORGES BLINDEFORBUND AUST-AGDER FYLKESLAG
5749/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Ferdigattest for tett tank på gnr. 56, bnr. 52 på Hagenes RAGNAR AAS AS
5766/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til fritidsbustad på gnr. 56, bnr. 52 på Hagenes AGDER BYGGCONSULT AS
5636/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen. *****
5868/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Underteikna avtale Gunstein Bratteland
5900/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Oppseiing av renovasjonsavtalar Norsk gjenvinning
5803/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Rivingsløyve for utleigehytte på gnr. 15, bnr. 191 på Reiårsfossen Camping Elin Falkum
5804/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Rivingsløyve for utleigehytte på gnr. 15, bnr. 192 på Reiårsfossen Camping Elin Falkum
5861/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Svar vedr skiltplan og gravesøknad for Kv 1072 ved Bygland sentrum VEISKILTKONSULENTEN AS
5811/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Ferdigattest for VA-leidningar frp Ose Vassverk til Ose Water, gnr. 13, bnr. 40 og bnr. 41 på Austad OSE WATER AS
5887/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Kopi av søknad om nærmiljøanlegg-Bygland Oppvekstsenter Tommy Pytten
5859/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Toalett jan tore leifsen
5886/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Kopi av tilsagnsbrev, søknad om spelemidler Bygland Oppvekstsenter Tommy Pytten
5866/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Næringslivet i Bygland kommune Fred. Olsen Renewables - Hanne Wong
5851/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Refusjonskrav lege 1. halvår 2019 EVJE OG HORNNES KOMMUNE
5853/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Refusjonskrav følgjeteneste SØRLANDET SYKEHUS HF
5911/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på gnr. 67, bnr. 31 Helene Horverak
5920/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Vedr. ny anbudsprosess for felles bibliotektransport i Agder Aust-Agder fylkeskommune
5913/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 3/15 Ingrid Hilleren
5914/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 3/15 Vigdis Slettedal
5915/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 3/15 Torbjørn Slettedal
5916/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 3/15 Irene Hilleren
5765/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Ferdigattest for rehabilitering av pipe på gnr. 32, bnr. 4 på Sandnes ODDE SAGBRUK AS
5764/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Ferdigattest for forstøtningsmur på gnr. 69, bnr. 207 på Byglandsfjord TT ANLEGG AS
5750/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Ferdigattest for tett tank på gnr. 56, bnr. 41 på Hagenes RAGNAR AAS AS
5878/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Ber om uttale AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
5884/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Førebels svar BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
5863/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Krav til søknad om etableringstilskudd Setesdal Vekst
5871/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Høyring: Søknad om nydyrking gnr 18, bnr 1 m fl FYLKESMANNEN I AGDER m.fl.
5857/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Innspill til saken Rita Hansen
5807/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Rivingsløyve for fritidsbustad på gnr. 12, bnr. 22 nord for Ose Birgit Heistad
5919/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn vedtak om tvang og makt FYLKESMANNEN I AGDER
5816/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Endringsløyve for garasje ved fritidssbustad på gnr. 15, bnr. 125 ved Reiårsvatn EIKEN HYTTER AS
5769/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Ferdigattest for minireinseanlegg for gråvann for fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 76 ved Reiårsvatn EVJE RØRSERVICE AS
5774/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Rivingsløyve for bustadhus og 2 garasjar på gnr. 47, bnr. 84 i Bygland sentrum BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
5906/2019 20190929 29.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 986397108 Landbruksdirektoratet
5905/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Endring i eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg (Søråni) E-H Kommune - Bente Lantz
5901/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Din henvendelse "Oppseiing av renovasjonsavtalar" er mottatt [NGINC ID# 27017] Ngn - Norsk Gjenvinning Kundeservice
5899/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest 54/60 Smeland-Byggservice AS
5892/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Vinterlagring av Bygland luftsportklubb sine 3 båter. Bygland luftsportklubb
5875/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Søknad om tiltak Byggmester Kjetil Vegusdal AS
5894/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest garasje EIKEN HYTTER AS
5879/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Kulturmidlar KRIK MINI BYGLANDSFJORD
5880/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskot til marknadsføring *****
5881/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskot til marknadsføring KVS-BYGLAND AS
5867/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Renteregulering Kommunalbanken
5865/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Næringslivet i Bygland kommune Fred. Olsen Renewables AS - Hanne C. A. Wong
5864/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev ***** - om ev. omgjøring av selskapsform Setesdal Vekst
5848/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Justert finansieringsplan, geovekstprosjekt LACHVA92 Agder Kartverket - Pål Tanem
5841/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00037817 - Avløp Bygland, uke 39 Eurofins Environment Testing Norway AS
5838/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/410 Løpenr: 5468/2019 Dokument tittel: Skomedal hyttefelt - klage på saksbehandler - sak om søppelbod Johan.E.Sundt
5837/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00037822 - Avløp Bygland, uke 39 - erstatter 18/8 Eurofins Environment Testing Norway AS
5846/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Vedk. min rolle som varamedlem til forliksrådet Tora Vegusdal
5380/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Tilsegn om barnehageplass Marie Øina Vestøl
5688/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Tilrettelegging av turløyper på Byglandsfjord Dag Gerhard Svenningsen m.fl.
5775/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Turveg og -sti på Byglandsfjord Midt-Agder friluftsråd
5643/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 37/10 Fredrik Langfeldt
5825/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/33 Liv Lauvsland
5826/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 54/65 Tone Knutsen
5827/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknadom snøskuterløyve, gnr/bnr 54/65 Theodor Simonstad Knutsen
5828/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 54/65 Emil Simonstad Knutsen
5832/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 13/4/1 Tone Simonstad Knutsen
5833/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 13/4/1 Theodor Simonstad Knutsen
5834/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 13/4/1 Emil Simonstad Knutsen
5835/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 13/4/1 Tore Knutsen
5856/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 913046676 Landbruksdirektoratet
5849/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Brev til kommunane og fylkeskommunane om kandidatar til Fylkesmannen sitt ungdomsråd 2019-2020 FYLKESMANNEN I AGDER
5837/2018 20190926 26.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om bidrag til undersøkelser av blekas gytevandring i Byglandsfjorden NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS
5842/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet førehandsvarslar vedtak om råvarekontroll MATTILSYNET
5862/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev ***** - statusoppdatering Setesdal Vekst
5844/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Øystein Frøysnes
5824/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Bygland RA Lafopa - Geir Ove Solli
5823/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Bygland RA Oddvar Kjellesvik
5822/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00037760 - Drikkevann Bygland, uke 39 Eurofins Environment Testing Norway AS
5821/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00037762 - Drikkevann Bygland, uke 39 Eurofins Environment Testing Norway AS
5820/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev KiK-rapportering 2019 Ra - Kulturminner i kommunen
5819/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Skiltplan og gravesøknad for Kv 1072 Sentrum ved Bygland kommune Vskonsulenten - Helge Byberg
5818/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Skiltplan og gravesøknad for Kv 1072 Sentrum ved Bygland kommune Vskonsulenten - Helge Byberg
5817/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Vernerunde 2 - Bygland Lafopa - Geir Ove Solli
5805/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Vedk. val til Bygland sogenemnd Eivind K. Bygland
5779/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Gjennomføringsplan Ose Water Ose Water AS
5773/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Revidert versjon av kalender for planlagde tilsyn og forvaltningsrevisjonar med kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder 2019 Fylkesmannen - Nordhus, Jostein
5772/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Stadfesting på mottak av høyringssvar !Postmottak OED
5771/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Løyving startlån - 2. tildeling 2019 HUSBANKEN
5768/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Referat fra statusmøte, geovekst på Agder Kartverket - Pål Tanem
5767/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for utslepp Evje Rørservice AS
5799/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak Birgit Heistad m.fl.
5778/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Vedr. 16-12516-13 - Heiplanen - Høring av forslag til handlingsprogram 2020 – 2024 Aust-Agder fylkeskommune
5757/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Oppmålingsprotokoll for gjennomsyn Frantz Are Leonard Nilsen
5758/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Oppmålingsprotokoll for gjennomsyn Einar Johan Hadland
5796/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Stadfesting på norsktimar Merete Abusland Nilsen
5797/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev