eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
372/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev NVEs innspel til høyring - Søknad om dispensasjon - Oppføring av bod ved eksisterende fritidsbustad gnr. 58 bnr. 30 ved Valbjørgvatnet - Bygland kommune, Agder Steinar Lillefloth
371/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev NVEs innspel til høyring - Søknad om dispensasjon og deling av grunneigedom gnr. 54 bnr. 24 - Bygland kommune Steinar Lillefloth
373/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar - st. ref. (4466072466) - ***** ***** ***** *****
374/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar - st. ref. (4466072466) - ***** ***** *****
375/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar - st. ref. (4466072466) - ***** ***** *****
376/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar - st. ref. (4466072466) - ***** ***** *****
377/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar - st. ref. (4466072466) - ***** ***** *****
378/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar - st. ref. (4466072466) - ***** ***** ***** *****
379/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar - st. ref. (4466072466) - ***** ***** ***** *****
380/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar - st. ref. (4466072466) - ***** ***** ***** *****
381/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar - st. ref. (4466072466) - ***** ***** ***** *****
382/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar - st. ref. (4466072466) - ***** ***** *****
383/2022 20220120 20.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** *****
389/2022 20220120 20.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** *****
369/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466072466 ***** ***** *****
370/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** *****
360/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Svar på spørsmål om gamle papirjournalar i samband med nytt verstkommunesamarbeid Håland, Monika K
343/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2022, sendt 18.01.2022 Skatteetaten
347/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Rv.9 kurvutbetring Storestraumen Torhild S. Sangesland
356/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Torhild I S Sangesland
358/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev svar vedr. erklæring om ansvarsrett Torhild I S Sangesland
361/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev stadfesting: Om søknad på vikariat som reinhaldar - Bygland kommune Thea McShane
342/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Refusjon av kommunen sine utgifter til jegerprøven for 2021 Postmottak Miljødirektoratet
366/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Bygging av hytte på Reiårsvann GNR 15 BNR 121 Kenneth Solås
346/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Tilbygg/ anneks Siren Louise Aasemoen
362/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Vedr. tilbygg/anneks gnr. 54, bnr. 13, Setesdalsvegen 2120 sirenlouise@hotmail.com
297/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter. Uhomsstøylen , 3/17 . Malene Risdal Wehus. Bygland kommune Haug, Jørn Trygve
324/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Uttale frå SBV i høve søknad om skjenkeløyve på Stoga SBV v/Olav Nese
298/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Refusjonskrav ergoterapeut ÅSERAL KOMMUNE m.fl.
285/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Søk om tilskot til opningsarrangement for Dagsturhytta Agder Agder fylkeskommune v/Lassen, Bård Andreas
134/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Kriterium for kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder (del 6) John Salve Sigridnes
325/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466072466 ***** ***** ***** *****
314/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Årsrapport Klaro Renseanlegg Norge AS 2021 Geir Fiskebekk
327/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** ***** *****
308/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/652 Løpenr: 8252/2021 Dokument tittel: Svar på søknad om støtte til opparbeiding av næringsareal Sigurd Haugsgjerd
309/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktør Setesdølen
310/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/10 Løpenr: 131/2022 Dokument tittel: Svar på spørsmål vedr. søknad Sigurd Haugsgjerd
311/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktør Setesdølen
312/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/10 Løpenr: 130/2022 Dokument tittel: Spørsmål vedr. søknad Sigurd Haugsgjerd
313/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktør Setesdølen
322/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/15 Løpenr: 132/2022 Dokument tittel: Søknad om etableringstilskot (inkl. forretningsplan) Sigurd Haugsgjerd
323/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktør Setesdølen
299/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev SV: svar på varsel om tilsyn Lene Fjerdingstad
245/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Førebels svar vedr. oppmoding om førehandskonferanse Anne Aakhus
301/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466072466 ***** ***** ***** *****
302/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466072466 ***** ***** ***** *****
295/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Salgskontroll - Coop Marked Bygland Securitas
296/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Salgskontroll Joker Bygland Securitas
287/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Coop Marked Bygland Securitas
288/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Salgskontroll - Matkroken Bygland Securitas
289/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Salgskontroll tobakk - HH Bygland AS Securitas
290/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Joker Bygland Securitas
291/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Matkroken Bygland Securitas
292/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om deling/justering av grunneigedom Ingerlin Amundsen
278/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=rekwra, SakId=407065) *****
279/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=rekwra, SakId=407065) *****
241/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Revidert søknad om løyve til tiltak AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS
286/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Innsending av budsjett 2022 og økonomi- og handlingsplan 2022-2025 for Bygland kommune sfagpost@statsforvalteren.no
249/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Naboliste MØVIK BYGGETJENESTER AS
250/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Toalett til Dagsturhytta Agder Lassen, Bård Andreas
265/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969250217, 4220-40/ 1 Landbruksdirektoratet
275/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969332728, 4220-22/ 1 Landbruksdirektoratet
274/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989426958, 4220-47/ 6 Landbruksdirektoratet
277/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970533729, 4220-14/ 6 Landbruksdirektoratet
267/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969126125, 4220-56/ 1 Landbruksdirektoratet
273/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969661489, 4220-36/ 4 Landbruksdirektoratet
270/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980209407, 4220-8/ 2 Landbruksdirektoratet
272/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996369773, 4220-36/ 2 Landbruksdirektoratet
266/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970314636, 4220-22/ 3 Landbruksdirektoratet
269/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 921318294, 4220-40/ 2 Landbruksdirektoratet
268/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980825051, 4220-54/ 24 Landbruksdirektoratet
271/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969213990, 4220-3/ 2 Landbruksdirektoratet
244/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Oversendelsebrev prioriterte tiltak IFK plan 2022-2025 postmottak@agderfk.no
259/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Invitasjon til jobbintervju mebrahttugde@yahoo.com
260/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev SV: Om søknad på vikariat som reinhaldar - Bygland kommune Thea McShane
251/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om utsett frist Steinar Lillefloth
283/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev SV: Deres ref. 2021/641-4: søknad om dispensasjon og deling av grunneigedom - gnr 54 bnr 24 Steinar Lillefloth
254/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=993b33, SakId=404061) *****
255/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=993b33, SakId=404061) *****
256/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=993b33, SakId=404061) *****
246/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00049218 Drikkevann Bygland, uke 2 - 11 av 11 - AR-22-MG-000323-01 m.fl. Eurofins Environment
247/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00049219 Drikkevann Bygland, uke 2 - 6 av 6 - AR-22-MG-000330-01 m.fl. Eurofins Environment
276/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913260422, 4220-54/ 2 Landbruksdirektoratet
252/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Nabovarsel, BS3 Bygland kommune
231/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Veglister 2022 John Geir Smeland
232/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Vedr. 22-8458-1 - Veglister Agder mai 2022 Statens vegvesen
293/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Stoga AS
258/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk
284/2022 20220116 16.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4469857519 ***** ***** *****
282/2022 20220115 15.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4469857519 ***** ***** ***** *****
264/2022 20220115 15.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466072466 ***** ***** *****
281/2022 20220115 15.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466072466 ***** ***** ***** *****
280/2022 20220115 15.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** *****
248/2022 20220114 14.01.2022 Utgående brev Vedr. oppføring av fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 202 på Reiårsfossen Camping MØVIK BYGGETJENESTER AS
204/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 36/19 Per Jakob Haugaa
235/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Krav om lønsforhandling etter HTA 5.2 *****
187/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Rapportering av vannverksdata for året 2021 Mattilsynet
205/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/10 Løpenr: 130/2022 Dokument tittel: Spørsmål vedr. søknad Sigurd Haugsgjerd
228/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Sigurd Haugsgjerd
229/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Sigurd Haugsgjerd
212/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/182 Løpenr: 20/2022 Dokument tittel: Sluttavtale mellom Ådne Fardal Klev og Bygland kommune Sigurd Haugsgjerd
213/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Sigurd Haugsgjerd
214/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 112/2022 Dokument tittel: Naboliste Sigurd Haugsgjerd
216/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/661 Løpenr: 25/2022 Dokument tittel: Mellombels svar: Søknad om konsesjon Sigurd Haugsgjerd
217/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Sigurd Haugsgjerd'
218/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/351 Løpenr: 140/2022 Dokument tittel: Svar vedrørende elg Sigurd Haugsgjerd
219/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Sigurd Haugsgjerd
220/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/466 Løpenr: 76/2022 Dokument tittel: Referat frå førehandskonferanse vedr. tiltak på gnr. 6, bnr 5 Myhola Sigurd Haugsgjerd
221/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Sigurd Haugsgjerd
222/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/558 Løpenr: 8436/2021 Dokument tittel: Finansiering av drifta av DS Bjoren i 2021 Sigurd Haugsgjerd
223/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Sigurd Haugsgjerd'
224/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/319 Løpenr: 8420/2021 Dokument tittel: Vedr. søknad om bruksendring av gnr. 47, bnr. 103, Glashytta Eigedom AS Sigurd Haugsgjerd
207/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Ynskje om utsett merknadsfrist på planoppstart RV9 Neset og RV9 Storestraumen Statens vegvesen
240/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** *****
215/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 39/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
209/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Ymse oppfølging *****
210/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Stadfesting på at ***** ***** ***** har fått forretningsadresse i Bygland *****
239/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4469857519 ***** ***** ***** *****
211/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Søknad om utlegg av sjøkabel i Byglandsfjorden, Bygland kommune Seaworks Kabel AS v/Magnar Greve
188/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Startlån søknad (Ref=rekwra, SakId=407065) *****
145/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Eksamen våren 2022 - Statsforvalteren i Agder Nordby, Inger-Margrethe
189/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Førespurnad om møte mm. *****
176/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Vedk. dunkane i Prestlidi 87-93 Lena Refsnes
174/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Søknad om fritak for kommunale avgifter på eigedomen/bygninga 26/2/0/0 Torkjell Nordstrand
183/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedk. pasientjournalar i vertskommunesamarbeidet John A. Horve
186/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for deling av grunneigedom på gnr/bnr 54/24 i Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
173/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Tilsetjingsbrev Ungdomsklubbleiar Bygland kommune Kim Andre N Thorstensen
178/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00049245 - Avløp Bygland, uke 2 Eurofins Environment Testing Norway AS
156/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00049218 - Drikkevann Bygland, uke 2 Eurofins Environment Testing Norway AS
157/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00049219 - Drikkevann Bygland, uke 2 Eurofins Environment Testing Norway AS
158/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Reviderte prøvetakingsplaner drikkevann Kristine Langenes Knutsen
185/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Kopi av brev: Uttale til forslag til planprogram for tre regionale planar - mobilitet, senterstruktur og handel, samt bustad, areal og transport i Kristiansandregionen STATSFORVALTEREN I AGDER
201/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Barnehage - Ny plass Erik Heistad
202/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Barnehage - Ny plass Erik Heistad
203/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Barnehage - Ny plass Anne Gyro Haugen
179/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Byglandsheimen - Igangsetting av vurdering av tilbud Daniel Ommedal
206/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om tilskot KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE OG MESTRING
171/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Oppmoding om utbetaling av økonomisk stønad Skiopplevelser - orjan@skiopplevelser.no
170/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Vedr. 20-28383-54 - Søknad om tilskot til "GNIST Det gode livet rundt Byglandsfjorden" - Bygland kommune Agder fylkeskommune
146/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Stoga AS
175/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Jordprøver-gjødselplan Eivind Nese
160/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Slette tinglyst festekontrakt gnr 54 bnr 46 Sveinung Skjevrak
161/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Stadfesting Sveinung Skjevrak
184/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for tett tank på gnr 57, bnr. 45 ved Rakkenes AAS RAGNAR AS
169/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** *****
154/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** *****
149/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** *****
150/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** ***** *****
127/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Mellombels svar: Søknad om konsesjon, gnr 38, bnr 1 m fl Torkjel Sandnes
132/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknad om etableringstilskot (inkl. forretningsplan) BYGLAND BRYGGERI AS
151/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466072466 ***** ***** ***** *****
152/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466072466 ***** ***** *****
153/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466072466 ***** ***** *****
155/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466072466 ***** ***** *****
85/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om etableringsstøtte BYGLAND DROSJE AS
130/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Spørsmål vedr. søknad Siri Lande
131/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. søknad John Salve Sigridnes
142/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Referat frå eigarmøte og brev fra AU Rune Røiseland
139/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Smittevernloven og lokale forskrifter STATSFORVALTEREN I AGDER
8392/2021 20220110 10.01.2022 Utgående brev Ferdigattest for gnr. 14, bnr. 51, Austad Kraftverk på Austad OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
8116/2021 20220110 10.01.2022 Utgående brev Søknad om tilskot til "GNIST: Det gode livet rundt Byglandsfjorden" AGDER FYLKESKOMMUNE
137/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om koronasertifikat - Kommunen sine oppgåver i samband med koronasertifikat vaksine
75/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 33, bnr. 22, Hovassvegen 456 BORGI BYGG OG HAGE AS
138/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Vedk. svar på søknad Grethe og Morten von Hafenbrädl
129/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev SV: Slett og overfør midlar på skogfondskonto Statsforvaltaren i Agder v/ Janson, Una Glende
140/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Svar vedrørende elg Nikolai Jebsen
135/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Innspel til revidering av kommuneplanen som vedkjem planarbeidet for Byglandsfjord sentrum 'Smári Stav' m.fl.
136/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Områdeplan Byglandsfjord - Veien videre Smári Stav
8230/2021 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om deling/justering av grunneigedom 47/26 KVS-BYGLAND AS
123/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon og byggeløyve for driftshytte/støylsbu på Sordal Kjell Homme
124/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Signert konsesjonssøknad Tor Attestog
126/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Mellombels svar: Søknad om konsesjon på gnr 39, bnr 5 m fl Ingrid Homme Bolstad m.fl.
25/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Mellombels svar: Søknad om konsesjon Geir Skjevrak
121/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Re: Om søknad på vikariat som reinhaldar - Bygland kommune Thea McShane
107/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Re: Om søknad på reinhaldarstilling - Bygland kommune Gde Mebrahttu
106/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=req9w5, SakId=402065) *****
76/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Referat frå førehandskonferanse vedr. tiltak på gnr. 6, bnr 5 Myhola Nikolai Jebsen
96/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Referat frå møte om organisering av Tovdal vannområde AGDER FYLKESKOMMUNE
120/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Melding om vedtak MAGNA PROSJEKT SØR AS m.fl.
111/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2021 Skatteetaten
91/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale fom 010122. Fast stilling + vikariat Inger Tone Homme
92/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale fom 01.01.22, fast tilsetjing Caridad Rivera Pedersen
103/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Rammeavtale 03.01.22 - 22.07.22 Amund Skjevrak
6987/2021 20220107 07.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om hytterenovasjon Simen Hefte
77/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om bruk av båt BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
93/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 3/17 Malene Risdal Wehus
112/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Naboliste Oddvar Omnes
95/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Søknad om tilskot til avløysing ved sjukdom, org.nr. ***** *****
94/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Bestilling av førehandskonferanse Anne Aakhus
108/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom Torkjel Sandnes
118/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/226 Løpenr: 96/2022 Dokument tittel: Referat frå møte om organisering av Tovdal vannområde Torstein Lauvdal
119/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Torstein Lauvdal
117/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev SV: Pasientjournalar i vertskommunesamarbeidet John A. Horve
78/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Vedr. innsyn fra TV2 rano.tahseen@tv2.no
84/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Søknad om etableringsstøtte BYGLAND DROSJE AS
87/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Endeleg oppsummering etter GNIST-samling - tilsette NORDIC EDGE AS
79/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Felte elgar på Ånebjør Nikolai Jebsen m.fl.
80/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskot - sjukeavl, ***** Landbruksdirektoratet
81/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskot - sjukeavl, ***** Landbruksdirektoratet
88/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Om søknad på vikariat som reinhaldar - Bygland kommune thea.mcshane@icloud.com
89/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Om søknad på reinhaldarstilling - Bygland kommune mebrahttugde@yahoo.com
90/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Om søknad på stilling som reinhaldar - Bygland kommune sigkruse@online.no
83/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev referat - arb møte 5.1.22 ang. samarbeidsavtale - organisering av Otra vannområde Øverland, Tanja
86/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Dokumentasjon på kostnadsoverslag Nesmoen Næringspark AS
61/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Skisseprosjekt Sjøledning Ose-Åraksbø - UTKAST 20.12.2021 Kristoffer Oustad
8430/2021 20220105 05.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale 010122 - 310322 Trine Langemyr
70/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest Borgi Bygg og Hage
64/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Oppmålingsdata Nomeland Maskin og anlegg
69/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Vidareføring Gro-Tove Frafjord
8429/2021 20220105 05.01.2022 Utgående brev Rivingsløyve for camping/utleigehytter og toalettbygg på gnr. 34, bnr. 1, Storestraumen Camping Torhild I S Sangesland
37/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Oppdaterte hospiteringsopplegg for Bygland og Evje og Hornnes kommunar Evje og Hornnes kommune v/Katrine Homdrum
13/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Søknad om å bruke annan renovasjonsbod Satu Koski
29/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap Skatteetaten
34/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Kontantstøtterapportering desember 2021 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
36/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Snøskuterløyve Øystein Haugå
11/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve for org.nr. 920365353 Borgi Bygg AS
45/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel, org.nr. 913167848 Byggmester Kjetil Vegusdal as
28/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap Skatteetaten
16/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Utbetalingsoppmoding Anne Aakhus
27/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Eigedomsskattegrunnlag for kraftselskap Skatteetaten
8234/2021 20220104 04.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 58/2 Hisvatn Øystein Haugå
46/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Svar på forespørsel, gnr 69, bnr 186 lmhorverak@hotmail.com
8432/2021 20220104 04.01.2022 Inngående brev Krav om utbetaling frå skogfond og søknad om tilskot til skogkultur Landbruksdirektoratet
43/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Definisjon av boenhet post@dibk.no
44/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Svar på spørsmål om definisjon av boenhet – SAK10 § 2-2 Direktoratet for Byggkvalitet
8428/2021 20220104 04.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale 010122 - 310722 Caridad Rivera Pedersen
8425/2021 20220104 04.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale 010122 - 310722 Inger Tone Homme
8426/2021 20220104 04.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale 010122 - 310722 Kristoffer Pedr Martinsen
17/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing
41/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Årsrapport renseanlegg 2021 Biovac Service
18/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Forslag til avtale Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening v/Jan Terje Heimli
20/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Sluttavtale mellom Ådne Fardal Klev og Bygland kommune Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening v/Jan Terje Helmli
12/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Matrikkelbrev Gunnar Haugå
47/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Kopi av brev: Løyve til midlertidig avkøyrsle frå Rv. 9 ved Presteneset Statens vegvesen
33/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid, kurveutbetring Rv. 9 Neset Statens vegvesen
32/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid - kurveutbetring Rv9 Storestraumen Statens vegvesen
8435/2021 20220104 04.01.2022 Inngående brev Søknad om konsesjon Geir Skjevrak
40/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev TV 2 - oversikt over antall vaksinedoser, innsyn Rano Tahseen
30/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap Skatteetaten
4/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=reqepb, SakId=402665) *****
8252/2021 20220103 03.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om støtte til opparbeiding av næringsareal NESMOEN NÆRINGSPARK AS
1/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=993b33, SakId=404061) *****
8035/2021 20220103 03.01.2022 Utgående brev Tilgjenge i PAD eininga frå 06.12.21 og inntil vidare Valborg Attestog
3/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=5b56pk, SakId=400249) *****
2/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=pq3k55, SakId=401196) *****
6/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest Borgi Bygg og Hage
8436/2021 20220103 03.01.2022 Utgående brev Finansiering av drifta av DS Bjoren i 2021 SETESDAL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
7/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av førehandkonferanse Borgi Bygg og Hage
8433/2021 20211230 30.12.2021 Inngående brev Endring av leigebeløp DNB
8434/2021 20211230 30.12.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk
8316/2021 20211230 30.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 58/2 Sigrid Greibrokk
8431/2021 20211230 30.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 55/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
8404/2021 20211230 30.12.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve gnr/bnr 21/14 Per Vernik Vassbotn
8406/2021 20211230 30.12.2021 Utgående brev Aksept av tilbod inkl. eigenerklæringsskjema Terje Christer Dalby
8407/2021 20211230 30.12.2021 Inngående brev Tilsagn om lån til investeringer 2021 - signert versjon Laneadministrasjon
8408/2021 20211230 30.12.2021 Utgående brev SV: Bygland kommune tilbud om lån - avslag på tilbud Daniel Kvisten
8402/2021 20211230 30.12.2021 Inngående brev Bygland kommune tilbud om lån Daniel Kvisten
8403/2021 20211230 30.12.2021 Inngående brev Tilbud kr. 5.900.000 Terje Christer Dalby
8376/2021 20211230 30.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om bygging av traktorveg på gnr/bnr 49/3 - Røyneskleivvegen Geir Skjevrak
8420/2021 20211230 30.12.2021 Utgående brev Vedr. søknad om bruksendring av gnr. 47, bnr. 103, Glashytta Eigedom AS AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS
8399/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Vi innvilgar søknaden om samtykke, med vilkår ARBEIDSTILSYNET
8380/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Statsbudsjett 2021 - Tilskotsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder Postmottak KMD
8386/2021 20211223 23.12.2021 Utgående brev Oppmålingsprotokoll Gunnar Haugå
6998/2021 20211223 23.12.2021 Utgående brev Melding om vedtak STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
8387/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Endeleg referat frå oppstartsmøtet 14.12.21 Bygland Kommune - Sonja Lien Skjevrak
8409/2021 20211223 23.12.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4457290300 ***** ***** *****
8410/2021 20211223 23.12.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4457290300 ***** ***** *****
8411/2021 20211223 23.12.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4457290300 ***** ***** *****
8412/2021 20211223 23.12.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4457290300 ***** ***** *****
8414/2021 20211223 23.12.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4457290300 ***** ***** *****
8382/2021 20211223 23.12.2021 Utgående brev Ber om uttale STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
8393/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/543 Løpenr: 8327/2021 Dokument tittel: Statsforvaltaren sitt vedtak i klagesak Tømmerhoggveien landbruksveg - Bygland kommune Olav Jan Skomedal
8394/2021 20211223 23.12.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innysnkrav Olav Jan Skomedal
8400/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Informasjon om rapportering - Tilskot 2021 - Tiltak retta mot sårbare barn og unge Utdanningsdirektoratet
8401/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Informasjon om rapportering - Tilskot 2021 - Sårbare barn og unge i skole og barnehage - RNB 2021 Utdanningsdirektoratet
8389/2021 20211223 23.12.2021 Utgående brev matrikkelbrev Arve Berntsen
8395/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om riving av hytter på Storestraumen camping Harald Sangesland
8364/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Pasientjournalar i vertskommunesamarbeidet Evje og Hornnes kommune v/John A. Horve
8358/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Ny nettveileder for områdekonsesjon Jan Are Gildestad
8331/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Informasjon til kommunane - Ny rettleiar frå Miljødirektoratet om handtering av snø frå brøyting STATSFORVALTEREN I AGDER
8353/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma *****
8329/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 58/2 Tjønnstøyl Sigrid Greibrokk
8335/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev 21/71800-1 Frist for å overføre landbrukseigedom i dødsbo til ny eigar - døme på varselbrev og rettleiar til arveloven § 99 a Landbruksdirektoratet v/Vibeke Godal
8218/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Nye og enklare reglar for brannsikkerhet og avstand på campingplassar NESET CAMPING AS m.fl.
8373/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2022 for konsesjonar gitt etter 10.04.1959 OED v/Lisbeth Løchen
8374/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2022 for konsesjonar gjeve etter 10.04.1959 OED v/Lisbeth Løchen
8375/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Invitasjon til møte om organisering av interkommunale skadefellingslag i Agder STATSFORVALTEREN I AGDER
8321/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 58/2 Tjørnstøyl Øystein Haugå
8366/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Bygland kommune - Avslutning av tilsyn - vedtak om spesialundervisning STATSFORVALTEREN I AGDER
8370/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Prioriterte områder for tilsyn i byggesaker 2022 - 2024 DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
8360/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Satsar for kommunal eigenbetaling for statlege barnevernstiltak - 2022 Postmottak
8327/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Statsforvaltaren sitt vedtak i klagesak Tømmerhoggveien landbruksveg - Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
8324/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Fritak frå renovasjon og feiingsgebyr på Ose Storstoga Kro Annette Larsson
8363/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Vidare framdrift *****
8361/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev E-postrekkje: ***** ***** ***** *****
8362/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev E-postrekkje: Tidsperspektiv vedr. ***** *****
8371/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Overdraging av del Sverre Berrefjord
8372/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Førespurnad om tilbod på lån for 2021 KOMMUNALBANKEN AS m.fl.
8354/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning av jordleigeavtale Solfrid Oddbjørg Eldhuset
8355/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning av jordleigeavtale Kjell Homme
8356/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning av jordleigeavtale Kjell Homme
8369/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Informasjonsmøte om Dagsturhytta Agder Åsne Langfeldt m.fl.
8270/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Møtereferat Åsne Langfeldt m.fl.
8336/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Førehandskonferanse vedr. tiltak på gnr. 6, bnr. 5, Myhola Inge Olav Fjalestad m.fl.
8332/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Tildeling av prosjektskjønnsmidlar for 2022 Mogseth, Sølvi
8350/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ungdomsklubbleiar - st. ref. (4432264763) - ***** ***** ***** ***** *****
8334/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Matrikkelbrev Kjetil Aakhus Skaare
8337/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring etter oppmålingsforretning på 45/34 Sven Jarle Aakhus
8338/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring etter oppmålingsforretning på 45/34 Øivind Aakhus
8348/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Utsettelse av ikke forfalte avdrag i 2021 – Bygland kommune KYC@kommunalbanken.no
8349/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Avdragsutsettelse 5 lån i Kommunalbanken Trine Lunden
8266/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 64/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
8301/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Vedtak om tilskot til kommunal veterinærvakt for 2022 Landbruksdirektoratet v/Inger-Anne Ringereide
8306/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Kunngjering av vernevedtak for fire skogområde i Agder - Åmtona - Urvassliene - Kviteflogi - Nedre Timenes STATSFORVALTEREN I AGDER
8325/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Møteprotokollar frå styremøte og representantskapsmøte i SIPR SIPR v/Gunn Marith Homme
8326/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Underskot drift DS Bjoren - inndekning m.v. rune.holleland@aama.no m.fl.
8297/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Melding om bruk av Bio rest Simen Skarpeid
8298/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Melding om bruk av bio rest Simen Skarpeid
8330/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppnålingsforretning og matrikkelføring Kjetil Aakhus Skaare
8305/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon HOMME BOLSTAD
8314/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Høyring av forslag til endring av fredningsforskriftene for veganlegg, bruer og byggverk - Storestraumen bru RIKSANTIKVAREN
8303/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Melding om vedtak: Vannområdekoordinatorstilling for Otra vassområde Evje og Hornnes kommune
8299/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Informasjon om Dagsturhytta Agder Lassen, Bård Andreas
8248/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Vedr. 20-28324-51 - Referat fra informasjonsmøte om Dagsturhytta Agder - 2.12.2021 Agder fylkeskommune
8282/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Vedtak om rammeavtale Tanja Beate Omnes
8308/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Rammeavtale Tanja Beate Omnes
8310/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Vedtak om rammeavtale Tordis Musabali
8311/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Rammeavtale Tordis Musabali
8322/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Salgskontroll - Coop Marked Ose Securitas
8323/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Coop Marked Ose Securitas
8312/2021 20211218 18.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Heimehjelp - st. ref. (4457075887) - ***** ***** ***** *****
8313/2021 20211218 18.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Heimehjelp - st. ref. (4457075887) - ***** ***** *****
7897/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om deling/justering av grunneigedom gnr. 69, bnr. 246 - parsell 1 og 2 BYGLAND KOMMUNE
8304/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Retta endeleg forslag til skolerute 2024-2025 STATSFORVALTEREN I AGDER
8185/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=reqepb, SakId=402665) *****
8246/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på klage *****
8284/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Kopi av brev: Høyringsuttale til konsekvensutgreiingsprogram i Syrveitfossen Post - Evje og Hornnes kommune
8159/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Kopi av brev: Merknader, konsekvensutredning for Syrtveitfossen Naturvernforbundet i Agder
8265/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Vestsida 756 Søknad om dispensasjon og tillatelse i ett trinn 56/3/2 Kw-Bygg Hornnes AS
8228/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev FV 3778 ved eiendommen gnr. 56 bnr. 3 fnr. 2 i BYGLAND kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller p�bygg KW-BYGG HORNNES AS
8157/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon Tormod Homme
8300/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Vedr. 21-200380-6 - Midlertidig vedtak TFS1-171-2021 - rv. 9 ved Presteneset i Bygland kommune Statens vegvesen
5832/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Reglar for heimekontor (heimearbeid) Valborg Attestog
8280/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Melding om vedtak: Oppretting av nytt selskap - 110 Agder IKS Valle kommune
8275/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Melding om vedtak: Etablering av nytt interkommunalt selskap - 110 Agder IKS Iveland kommune
8262/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Vedtak Oppretting av nytt selskap - 110 Agder IKS Bykle kommune
8150/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Takkar ja til stilling Eli Christine Åsegård
8226/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 927422468, 4220-19/ 1 - tilleggsopplysningarc Landbruksdirektoratet
8290/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Tilskotsbrev - Varig tilrettelagt arbeid i ordinær verksemd NAV
8291/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Tilskotsbrev - Varig tilrettelagt arbeid i ordinær verksemd NAV
8227/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970933964, 4220-18/ 3 Landbruksdirektoratet
8277/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Vedtak Vannområdekoordinatorstilling for Otra vassområde VALLE KOMMUNE m.fl.
8286/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Utsett frist for tildeling av kompensasjonstilskot frå den kommunale kompensasjonsodninga Postmottak KMD
8123/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Kopi av brev: NVE sitt generelle innspel - Varsel om oppstart - Reguleringpslan for Greibrokk masseuttak - Gnr. 58 bnr. 2 - Planid 202102 - Bygland kommune Astrid Flatøy
8267/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Katharina Skavoll
8268/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Takker ja til stilling Katharina Skavoll
8231/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i Barnehage / SFO *****
8295/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Melding on spreiing av Bio rest Grønn Vekst v/Simen Skarpeid
8296/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Melding for bruk og midlertidig lager av biorest Simen Skarpeid
8156/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Brøyting i Vassendgata, Byglandsfjord. Jon Robstad
8263/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Signert Geovekst - avtale 01.112021 - 1.12.2023 pal.Tanem@kartverket.no
8285/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Kommunane sitt ansvar å oppretthalde tilbod til utsette barn, unge og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjonar Statsforvalteren v/Haus,Tore K.
8198/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Midlertidig forskrift om utvida adgang til å ha lukka møte som fjernmøte Aamodt Erland
8279/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Smittevern Purring (3) Kritsisk til ordførar sine handlingar og ytringar roar støbet lande
8129/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Oppmoding om utbetaling av Stadutviklingsmidlar 2021 AGDER FYLKESKOMMUNE
8269/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 64/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
8287/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 63/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
8195/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 36/4 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
8134/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling av udekka, GNR 45/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
8143/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr/snr 35/17/1 Ståle Myhre
8302/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Underteikna vedlikehaldsavtale - GIS-line Norkart
8174/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Agder si tilrådning av vern for Botnfjellet naturreservat i Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
8232/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest for gnr. 15, bnr. 165 på Reiårsfossen Camping Trond Remi Nilsen
8239/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Svar på oppmoding om innsyn Roar Støbet Lande
8249/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Dokument til innsynskrav Roar Støbet Lande
8192/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve, gnr/bnr/snr 35/17/1 Ståle Myhre
8180/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Skogfond Halvar Viki
8182/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 22/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
8191/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling av udekka, GNR 36/4 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
8172/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Ivaretaking av utsette barn, unge og vaksne i ein sårbar periode Statsforvalteren i Agder v/Haus,Tore K.
8168/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 58/2 Øystein Haugå
8169/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 58/2 Sigrid Greibrokk
8170/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 58/2 Sigrid Greibrokk
8171/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 58/2 Øystein Haugå
8175/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 34/5/3 Erik Sandnes
8176/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr/fnr 13/4/5 Kamilla Berntsen
8177/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 17/5 Magne Lauvrak
8186/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Bekreftelse på sendt rapport fra Enova SF REF:ISSR18731 No-reply
8202/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Underteikna avtale Infodoc AS Infodoc Plenario
8238/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Refusjonskrav følgjeteneste jordmor SØRLANDET SYKEHUS HF
8240/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Refusjonskrav kommuneoverlege EVJE OG HORNNES KOMMUNE
8243/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Refusjonskrav jordmor EVJE OG HORNNES KOMMUNE
8173/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Utkast til høyringssvar til ny arkivlov frå Aust-Agder museum og arkiv IKS og eigarkommunane Øverbø, Snorre Dag
8247/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Innspel til varsel om igongsetting av detaljregulering for Greibrokk massetak Mattilsynet
8205/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Vi treng flere opplysningar for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad Arbeidstilsynet
8233/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Melding om vedtak COWI AS m.fl.
8193/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Oppmålingsprotokoll Krister Homme Bolstad m.fl.
8203/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring Sigmund Vestøl
8204/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring Gro Anita Larsson
8241/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Ang. søknad om produksjonstilskudd OPPIGARD BERG
8242/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Ang. søknad om produksjonstilskudd OPPIGARD BERG
8189/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Mellombels svar: Søknad om konsesjon på gnr 13, bnr 4 Tormod Homme
8250/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Søknad om støtte til opparbeiding av næringsareal NESMOEN NÆRINGSPARK AS
8167/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Søknad om deling/justering av grunneigedom KVS-BYGLAND AS
8207/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Ny støylsbu på Berget Olav Heggland
8208/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev SV: Ny støylsbu på Berget Olav Heggland
8229/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Vedtak Høyring av melding og forslag til konsekvensutgreiingsprogram for kraftutbygging i Syrtveitsfossen i Evje og Hornnes kommune, Agder NVE
8206/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Høyring av melding og forslag til utgreiingsprogram for kraftutbygging i Syrtveitfossen Midt-Agder friluftsråd v/Tom Egerhei
8211/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Svar på søknad om deling/justering av grunneigedom gnr. 69, bnr. 246 - parsell 1 og 2 Bygland kommune
8272/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4457290300 ***** ***** *****
8273/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4457290300 ***** ***** *****
8274/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4457290300 ***** ***** *****
8271/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4457290300 ***** ***** *****
8253/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4457290300) - ***** ***** *****
8254/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4457290300) - ***** ***** *****
8255/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4457290300) - ***** ***** *****
8256/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4457290300) - ***** ***** *****
8235/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Heimehjelp Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4457075887 ***** ***** *****
8222/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Reinhaldar - st. ref. (4455823700) - ***** ***** ***** *****
8223/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Reinhaldar - st. ref. (4455823700) - ***** ***** *****
8224/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Reinhaldar - st. ref. (4455823700) - ***** ***** *****
8225/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Reinhaldar - st. ref. (4455823700) - ***** ***** ***** *****
8187/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Ferdigattest for driftsbygning i landbruket, gnr. 45, bnr. 2 i Aakhus Anne Aakhus
4677/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Ferdigattest for utsleppsløyve til minireinseanlegg SMELAND BYGGSERVICE AS
8196/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Tilleggsopplysningar Evje Rørservice AS
8184/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Ferdigattest for reidskapshus på gnr. 48, bnr. 1 på Hamre Johnny Smeland
8209/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4455823700 ***** ***** ***** *****
8220/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4457290300 ***** ***** *****
8221/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4457290300 ***** ***** *****
8161/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4455823700 ***** ***** *****
8005/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Søknad om midlertidig dispensasjon frå norm for pedagogisk bemanning Barnehagemynde i Bygland kommune
8126/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Innføring av ekstraordinær båndtvang for hund i deler av Åmli kommune Åmli kommune
8108/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Div skog - Haugetveitvegen Olav Haugetveit
8109/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Re: SV: Div skog - synfaring Haugetveitvegen Olav Haugetveit
8110/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev VS: Forlenging av Haugetveitvegen Olav Haugetveit
8160/2021 20211213 13.12.2021 Saksframlegg/innstilling Møteplan for 2022
8128/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Høyring: Søknad om dispensasjon og deling av grunneigedom - gnr 54, bnr 24 STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
8130/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Mellombels svar på søknad om dispensasjon og deling - gnr 54, bnr 24 Aslaug Simonstad Sitje
8087/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon og deling av grunneigedom Aslaug Simonstad Sitje
7917/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Rv. 9 - Nabovarsel - Fradeling av eiendom - gnr. 54 bnr. 24 - Longeraksvegen 9 - Bygland kommune Statens vegvesen
8131/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=993b33, SakId=404061) *****
8018/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=pq3k55, SakId=401196) *****
8056/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=5b56pk, SakId=400249) *****
8115/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Ferdigattest for rehabilitering av pipe på gnr. 12, bnr. 3 på Moi ÅMLI BYGG AS
8158/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Anne Aakhus
8127/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Utfylling i fjorden gnr. 68, bnr. 2 post@neset.no
8111/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Referat fra oppstartsmøte for parter, LACHAG23 Historiske flyfoto, Agder Kartverket - Pål Tanem
8164/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Referat frå drøftingar Fagforbundet
8097/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Ferdigattest for lagerbygg på gnr. 41, bnr. 23 på prakeringsplass i Jordalsbø BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
8082/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Tildeling 4/2021 LUF - veibygging, drift, taubane mm. Agder STATSFORVALTEREN I AGDER
8120/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest reidskapshus Vidar Smeland
8124/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Krypsiv: referat styringsgruppemøte 8/12 2021 Asgard, Anna Despard
8153/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Prosjektstatus og økonomi GPS-prosjektet i Setesdal-Austhei og Brattefjell-Vindeggen Lena Romtveit
8165/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Søknad om støtte til utbygging av fibernett Egil Haugaa
8132/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Refusjon: Prosjekt nr 20/4424 svarer@enova.no m.fl.
8125/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Om levetid på anlegg innanfor sjølvkost Therese Tollefsen
8106/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Oppseiing av 22,07 % stilling Qutaiba Harira
8107/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Oppseiing av arbeidsavtale på pensjonistvilkår Gro Haugaa
8166/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Konsesjonsavgifter til kommunar 2021 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
8136/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev SV: Udekka investering Knut P. Sandnes
8137/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 45/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
8138/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Utbetaling av tilskottsmidlar skogkultur 'Øyvind Aakhus'
8139/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 33/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
8140/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Utbetaling av tilskottsmidlar skogkultur Knut P. Sandnes
8121/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Julerengjøring i ØKS: Rapporter i ØKS som må kjøres før jul Statsforvaltaren i Agder v/ Janson, Una Glende
8146/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00048941 - Drikkevann Bygland, uke 50 Eurofins Environment Testing Norway AS
8147/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00048944 - Drikkevann Bygland, uke 50 Eurofins Environment Testing Norway AS
8144/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Purring på innsyn: Manglende innsyn: Innsyn i prosessen rundt prosjektet GNIST: Det gode livet rundt Byglandsfjorden Roar Støbet Lande
8162/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Vedk. ferdigattest Tom Dagfinn Tjelland
8133/2021 20211212 12.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ungdomsklubbleiar Bygland Kommune - st. ref. 4432264763 ***** ***** ***** ***** *****
8135/2021 20211212 12.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4457290300 ***** ***** *****
8119/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4457290300 ***** ***** *****
8046/2021 20211209 09.12.2021 Utgående brev Referat frå førehandskonferanse Knut Hattaland
8077/2021 20211209 09.12.2021 Saksframlegg/innstilling Finansiering av investeringar 2021
8090/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Kjetil Vegusdal
8091/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Re: Bestilling av forhåndskonferanse. Nikolai Jebsen
8078/2021 20211209 09.12.2021 Utgående brev Orientering om sak COWI AS
8023/2021 20211209 09.12.2021 Utgående brev Tilsetjingsbrev *****
8092/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Utvetaling 2. halvår 2021 KIKS v/Glenn Qvam Håkonsen
8100/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
8101/2021 20211209 09.12.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
8021/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 64/5 Kjell Bjørka
8075/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (avslått), GNR 12/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
8085/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 41/12 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
8081/2021 20211209 09.12.2021 Utgående brev Vedr. 21-74463-30 - Melding til matrikkelfører om avtale / vedtak om erverv / tiltredelse av grunn til offentlig veg Statens vegvesen
8057/2021 20211209 09.12.2021 Saksframlegg/innstilling Utvida levetid på anleggsmidlar innanfor sjølvkostområdet
8089/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Purring - lokale forhandlingar Delta
8004/2021 20211209 09.12.2021 Utgående brev Mellombels bruksløyve for seksjon 1 på gnr. 47, bnr. 84, 6-manns bustad i Bygland sentrum BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
8051/2021 20211209 09.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 4/34 Jan Olav Karlsen
8052/2021 20211209 09.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 4/37 Johannes Karlsen
8088/2021 20211209 09.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 13/4/5 Lene Ingebretsen
8095/2021 20211209 09.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 61/6 Roger Susort
8096/2021 20211209 09.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 61/6 Kirsten Rysstad Susort
8040/2021 20211208 08.12.2021 Inngående brev Referat frå styringsgruppemøte 8.12.21 Asgard, Anna Despard
8059/2021 20211208 08.12.2021 Inngående brev Orientering om formannskapsmedlemmer si valgbarheit som meddommarar Larsen, Karina
8055/2021 20211208 08.12.2021 Inngående brev SV: Levetid på anleggsmidler på selvkostområdet Fredrik Langfeldt
8047/2021 20211208 08.12.2021 Inngående brev Oversend av rapport for "Regional elgbeitetaksering i Agder 2021" Lassen, Bård Andreas
6975/2021 20211208 08.12.2021 Saksframlegg/innstilling Sponsing av ungdomsbedrift-Naturglede UB
8058/2021 20211208 08.12.2021 Inngående brev Endring i pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket Pliktavlevering
8038/2021 20211208 08.12.2021 Inngående brev Vedr. 21-74463-30 - Melding til matrikkelfører om avtale / vedtak om erverv / tiltredelse av grunn til offentlig veg (september - november 2021) Statens vegvesen
8068/2021 20211208 08.12.2021 Utgående brev VS: Faghjelp Setesdal Prosjekt 9526 - utbetaling AT-Skog v/ Knut Nesland
8049/2021 20211208 08.12.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling av udekka investering Knut Hattaland
8045/2021 20211208 08.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 7/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
8064/2021 20211208 08.12.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve, gnr/bnr 64/5 Kjell Bjørka
8042/2021 20211208 08.12.2021 Inngående brev Innspel til varsel av oppstart av reguleringpslan for Greibrokk masseuttak - gnr/bnr 58/2 Agder fylkeskommune
8072/2021 20211208 08.12.2021 Inngående brev Sosifil og avviksrapport LANDMÅLER SØR AS
8069/2021 20211208 08.12.2021 Utgående brev VS: Faghjelp Setesdal Prosjekt 9526 - utbetaling AT-Skog v/ Knut Nesland
8060/2021 20211208 08.12.2021 Inngående brev NMSK midler til omfordeling desember 2021 Statsforvaltaren i Agder v/ Janson, Una Glende
8061/2021 20211208 08.12.2021 Inngående brev DEL 2 NMSK midler til omfordeling desember 2021 Statsforvaltaren i Agder v/ Janson, Una Glende
8044/2021 20211208 08.12.2021 Inngående brev Vedr. førehandskonferanse Knut Hattaland
8080/2021 20211208 08.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4455823700 ***** ***** *****
7860/2021 20211207 07.12.2021 Saksframlegg/innstilling Høyring av melding og forslag til konsekvensutgreiingsprogram for kraftutbygging i Syrtveitsfossen i Evje og Hornnes kommune, Agder
8041/2021 20211207 07.12.2021 Inngående brev Vedrørande domstolstrukturen i Agder Versland, Robert
8017/2021 20211207 07.12.2021 Inngående brev Vedr. 20-26972-13 - Referat fra møtet med kommunene i Otra vannområde – om organisering og etablering av vannforvalter stilling. Agder fylkeskommune
7998/2021 20211207 07.12.2021 Utgående brev Tilsetjing Søkjarane
8003/2021 20211207 07.12.2021 Utgående brev Tilsetjingsbrev Eli Christine Åsegård
8030/2021 20211207 07.12.2021 Utgående brev Rammeavtale 24.11.21-22.07.22 Tiril Beate H Heia
8031/2021 20211207 07.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale 01.01.22 - 31.07.22 Eli Christine Åsegård
7767/2021 20211207 07.12.2021 Saksframlegg/innstilling Vannområdekoordinatorstilling for Otra vassområde
8036/2021 20211207 07.12.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
7947/2021 20211207 07.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om utfylling på gnr. 68, bnr. 2, Neset Camping
8032/2021 20211207 07.12.2021 Inngående brev Ekstra innbetaling av skogfond gnr/bnr 64/1 - målekvittering Olav Magne Tveitå
8033/2021 20211207 07.12.2021 Inngående brev Søknad om ekstra innbetaling av skogfond Olav Magne Tveitå
8039/2021 20211207 07.12.2021 Inngående brev Kommunane i Agder – tildeling av ekstra skjønnsmidlar knytta til covid-19 for 2.halvår 2021 Statsforvalteren i Agder v/Nordhus, Jostein
7913/2021 20211207 07.12.2021 Saksframlegg/innstilling Revidering av Konsekvensutgreiing KPA - metodikk og temainndeling
8020/2021 20211207 07.12.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 17/5 Magne Lauvrak
8025/2021 20211207 07.12.2021 Inngående brev Protokoll frå styremøte i SIPR 22.11.21 Birgit Homme
8012/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Søknad om konsesjon - Bygdekinoen Grethe Næss
8022/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk
8014/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Søknad om støtte til turboka "Til topps på Agder" Arne Holte
7962/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
8013/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00048533 Drikkevann Bygland, uke 46 - 12 av 12 - AR-21-MG-015150-01 m.fl. Eurofins Environment
8011/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev SV: NMSK tilskudd - Bygland kommune Sapina, Branka
7983/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Overføring av NMSK-midlar Statsforvaltaren i Agder v/ Janson, Una Glende
7991/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev SV: NMSK tilskudd - Valle kommune Sapina, Branka
7992/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev SV: NMSK tilskudd, tilskudd til tettere planting - Bygland og Valle kommune Sapina, Branka
7993/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev SV: NMSK tilskudd - Bygland og Valle kommuner Sapina, Branka
7956/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Kursbevis for tilleggskurs om gnagermidler STATSFORVALTEREN I AGDER
7982/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Byglandsheimen - Prosjekteringsoppdrag Daniel Ommedal
7975/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Søknad om transporttenesta for funksjonshemma *****
7981/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Matrikkelbrev og oppmålingsprotokoll Arne Lande
7984/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Matrikkelbrev og oppmålingsprotokoll Kjersti Valborg Soltveit
7986/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Underretning etter oppmålingsforretninga Vigdis Ribe
7935/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - avløysing ved sjukdom, ***** *****
7974/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Melding om dødsbu som inneheld landbrukseigedom - ***** ***** Agder tingrett
8006/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Korrigert endeleg forslag til skolerute 2023-2024 STATSFORVALTEREN I AGDER
8016/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4455823700 ***** ***** ***** *****
8019/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Heimehjelp Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4457075887 ***** ***** ***** *****
8010/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:01:23.076042 Skatteetaten
7994/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Avsatt skogfond har kome inn på feil konto - mai og juni Sapina, Branka
7995/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev SV: Avsatt skogfond har kome inn på feil konto - mai og juni Sapina, Branka
7996/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev SV: Avsatt skogfond har kome inn på feil konto - mai og juni Sapina, Branka
7966/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar Svein Gunnar Syvertsen
7997/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Re: Vatnedalsvegen er ferdig Jørund Greibrokk
7987/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Svar: Snørydding Byglandsfjord strandgata 32 oddbj.tveit@gmail.com
8007/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:00:17.218651 Skatteetaten
7967/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Varsel om tilbaketrekking av tilskot ENOVA SF
7965/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 13/4 Kamilla Berntsen
8009/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:01:01.459619 Skatteetaten
8002/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Uttale frå SBV - søknad om skjenkeløyve - Ose Grendehus 15 jan 2022 SBV v/Olav Nese
8008/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:00:40.777751 Skatteetaten
7988/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Møtebok Bygland kontrollutval, 29.11.21 Agder sekretariat v/Inger Lise Austrud
7939/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Avfallsplan og kontrollraport brann Kjetil Vegusdal
7955/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Vedr negative uttalar om kommunalt tilsette og bygdelag i kommunen Sven Richard Rike Arnesen
7960/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Uttale frå politiet - søknad om skjenkeløyve - Ose Grendehus 15 jan 2022 Politiet - post.agder@politiet.no
7950/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon - Bygdekinoen Grethe Næss
7963/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Stadutvikling 2022 - Invitasjon til å søke om midlar Agder fylkeskommune
7964/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Stadutvikling 2022 - Invitasjon til å søke om midlar Agder fylkeskommune
7959/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Valgbarheit til meddommarutval Ks - Gerardo Poblete
7942/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Oppseiing av 22,07 % stilling Qutaiba Harira
7949/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Kopi av brev: Uttale til revisjonsdokument for regulering av Otravassdraget Knut William Bygland
7940/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Revisjonsdokument for reguleringane i Otra - høyringsuttale frå Midt-Agder Friluftsråd Tom Egerhei
7938/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Snørydding Byglandsfjord, Strandgata 32 Oddjørn Tveit
5276/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev SV: Vår ref. 2020/380 g/bnr. 18/12 deres ref. er sak 2021/1715. 'fmavegr@statsforvalteren.no'
5771/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev SV: Uklar tilbakemelding kofroysnes@gmail.com
5815/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev SV: Uklar tilbakemelding Knut Olav Frøysnes
6055/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev SV: Uklar tilbakemelding Knut Olav Frøysnes
6064/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev SV: Revisjon - begrunnelse Per Olav Kvitli
6067/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev SV: Uklar tilbakemelding Knut Olav Frøysnes
6196/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev SV: G/B nr 18/12 - Reiårsvannet Brian Nordmark Skjefrås
7944/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Innsyn Rune Christoffer Holm
7945/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Svar på innsynskrav Rune Christoffer Holm
7961/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
7948/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Gundersen, Tommy André'
7946/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/765 Løpenr: 6070/2021 Dokument tittel: Vedr. fritidsbustad gnr. 15, bnr. 74 ved Reiårsvatn Gundersen, Tommy André
7927/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Korrigert endeleg forslag til skulerute 2024-2025 STATSFORVALTEREN I AGDER
7902/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Kopi av brev: Inspeksjonsrapport for Syrtveit avfallsplass - Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS STATSFORVALTEREN I AGDER
7941/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Eigarskapskontroll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Agder kommunerevisjon IKS v/Jan Edvard Karlsen
7188/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Budsjett for bruk av rentemidlar av skogfond 2022 Statsforvaltaren i Agder
7916/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - avløysing ved sjukdom, ***** *****
7930/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Resultatkartlegging - forynging Kjell Homme
7931/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Forynging Bernt Gautestad
7131/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Svar på rekvisisjon av oppmålingsforretning mellom gnr. 25, bnr. 1 og gnr. 25, bnr. 2 Birgit Nordgarden-Slotte
7951/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 1 - nådde ikke opp - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4449855411 ***** ***** *****
7952/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 1 - nådde ikke opp - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4449855411 ***** ***** ***** *****
7953/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 1 - nådde ikke opp - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4449855411 ***** ***** ***** *****
7976/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** ***** *****
7977/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** ***** *****
7978/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** *****
7979/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** *****
7980/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** ***** *****
7937/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 02.12.2021 Skatteetaten
7915/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Endeleg tilsynsrapport etter tilsyn ved Byglandsfjord reinseanlegg STATSFORVALTEREN I AGDER
7914/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Fråsegn til varsel om igangsetting av detaljregulering for Greibrokk massetak gbnr 58/2 Direktoratet for mineralforvaltning
7929/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev VS: Røyneskleivslepa endeleg trase Geir Skjevrak
7923/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Matrikkelbrev Torbjørn Borgi
7864/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Kristina Ose
7867/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Marthe Alvilde H Homme
7920/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=pq3k55, SakId=401196) *****
7921/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=5b56pk, SakId=400249) *****
7922/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=req9w5, SakId=402065) *****
7910/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr&bnr 27/42 Ole Bjørnar Lidi
7919/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar Svein Gunnar Syvertsen
7926/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 36/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7872/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Vedr. 21-249019-2 - Rv. 9 - Gnr. 54 bnr. 24 i Bygland kommune - søknad om tømmerlomme/avkjørsel Statens vegvesen
7912/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Oversending av rapport om kommunar og menneskerettar Info
7918/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Godkjenning av Liivegen Olav Magne Tveitå
7925/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Ose Mat og Kultur
7924/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 970534091 Landbruksdirektoratet
7911/2021 20211130 30.11.2021 Saksframlegg/innstilling Prosessnotat "Leve heile livet"
7866/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Tillitsvaltordninga. frikjøp Fagforbundet Kristin Gorseth Nilsen
7881/2021 20211129 29.11.2021 Saksframlegg/innstilling Ordensreglar for Byglandsfjord skule
7880/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:01:20.85497 Skatteetaten
7890/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding på tilsynsrapport fra Byglandsheimen Setesdal brannvesen
7889/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Forslag til avtale Jan Terje Helmli
7893/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev innspill kommunale prosjekt fremmede arter 2022- frist 7. desember Statsforvaltaren i Agder v/Bjelland, Marie
7878/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:40.112455 Skatteetaten
7879/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:01:01.951971 Skatteetaten
7877/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:16.87661 Skatteetaten
7873/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 34/5 Erik Sandnes
7891/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev SV: Revisjonsdokument Otra - utkast til høringsuttalelse fra Midt-Agder Friluftsråd Tom Egerhei
7896/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Dialog med rådgivande ing D Skaar Robert Stenersen McShane
7886/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Manglande innsyn: Innsyn i prosessen rundt prosjektet GNIST: Det gode livet rundt Byglandsfjorden Roar Støbet Lande
7887/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
7888/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
7895/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 27/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7884/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 27/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7892/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve, gnr/bnr 27/42 Ole Bjørnar Lidi
7885/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Førespurnad om fritak for kommunale avgifter Michelle Horverak
7827/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 27/42 Ole Bjørnar Lidi
7830/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr/bnr 21/14 Per Vassbotn
7844/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00048533 Drikkevann Bygland, uke 46 - 11 av 12 - AR-21-MG-015150-01 m.fl. Eurofins Environment
7845/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 28/4 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7846/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 55/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7786/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 28/4 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7861/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Svar på innsynskrav Roar Støbet Lande
7828/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - Adresseavisen Elise Rønningen
7829/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - Adresseavisen Adresseavisen
7843/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Stadfesting - innspel til kommuneplanen sin arealdel er motteke Knut Gakkestad
7832/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Arealplan Knut Gakkestad
7871/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Vedtak Honorarfond til folkemusikk Gunnar Ose
7823/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Kopi av brev: Tolking av manøvreringsreglementet for Otravassdraget Knut William Bygland
7824/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Loggbok - Skiltplan KV1081 Prestlidi Norsk Fiberoptikk Dalane AS v/Kjetil Kallhovd
7833/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Underteikna husleigekontrakt *****
7815/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 61/6 Roger Susort
7816/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 61/6 Kirsten Rysstad Susort
7862/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Rammeavtale Telemarksforsking 2022-2023 Kjetil Lie
7842/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Kontantstøtterapportering november 2021 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
7831/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Krav om særskilte forhandlingar etter HTA 4.2.2 Delta
7836/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bustad *****
7204/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 142 på Reiårsfossen Camping VIDARS BYGGINVEST AS
7191/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale lærling Mahmoud Omar Darwish
7730/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Oppfølging Kjell ø Kjell Øyvind Berg
7840/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak Framtidig organisering IKT BYKLE KOMMUNE m.fl.
7822/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Melding om vedtak: Oppfølging framtidig organisering Setesdal IKT Valle kommune
7849/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Vedtak Revidert søknad om dispensasjon frå plan og løyve til frådeling av tomt med påståande hytte, gnr 33, bnr 3 Knut P Sandnes
7835/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Oppdatert søknad om utfylling på gnr. 68, bnr. 2, Neset Camping COWI AS
7809/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om deling/justering av grunneigedom BYGLAND KOMMUNE
7206/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Utarbeiding av budsjett for bruk av rentemidler av skogfond for 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
7800/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Endelig forslag til skolerute 2024-2025 STATSFORVALTEREN I AGDER
7837/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=5b56pk, SakId=400249) *****
7851/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leiar - st. ref. (4449855411) - ***** ***** *****
7852/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leiar - st. ref. (4449855411) - ***** ***** ***** *****
7853/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leiar - st. ref. (4449855411) - ***** ***** ***** *****
7854/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leiar - st. ref. (4449855411) - ***** ***** ***** *****
7839/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak: Oppretting av nytt selskap - 110 Agder IKS KRISTIANSAND KOMMUNE m.fl.
7804/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedtak Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS Evje og Hornnes kommune
7820/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4449855411 ***** ***** ***** *****
7821/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4449855411 ***** ***** ***** *****
7801/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Endelig forslag til skolerute 2023-2024 STATSFORVALTEREN I AGDER
7817/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=req9w5, SakId=402065) *****
7789/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Klage *****
7187/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Kopi av brev vedr budsjettering av rentemidler for 2022 Damli, Karl Gjermund
7183/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Referat frå oppstartsmøte for partar, geovekstprosjekt LACHAG26 Agder FKB-C Statens Kartverk
7189/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Referat evaluering ergoterapeutsamarbeid, 18.11.2021 BYKLE KOMMUNE m.fl.
7781/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=reqepb, SakId=402665) *****
7798/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev SV: Utkast til tekst til tilsynsrapport Aanonsen, Ole Martin
7796/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Referat frå drøftingsmøte 16.11.2021 Sigbjørn Åge Fossdal m.fl.
7184/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Oppstart av reguleringsplanarbeid rv9 Frøysnes statens vegvesen m.fl.
7729/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Forslag til partsavtale, LACHAG23 Historiske flyfoto, Agder Kartverket - Pål Tanem
7768/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Vaksine Gudrun Omnes
7769/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Vedr vaksine Kjell Homme
6148/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Ettersending av dokumentasjon i skulemiljøsak 2021/4411 STATSFORVALTEREN I AGDER
7805/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedtak: Fremtidig organisering IKT Evje og Hornnes kommune
7770/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Byglandsheimen - Møtereferat 16-Nov Daniel Ommedal
7113/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale 08.11.21 - 31.12.21 Live Paus Uleberg
6801/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale 01.11.21 - 31.12.21 Trine Langemyr
7186/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Ny rammeavtale 21.09.21 - 22.07.22 Siri Austad Bjørgum
7200/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedr. ferdigattest Vidars Bygginvest AS
7201/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Vedr. ferdigattest og tilkoplingsavgift Vidats Bygginvest AS
7190/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Søknad om ferdigattest, Gnr 15/142 Ose - førebels svar Vidar Tjelland
7784/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om bustad *****
7811/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Underteikna samarbeidsavtale for Setesdal Interkommunalt politisk råd (IPR) Åseral kommune
7803/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedtak: Samarbeidsavtale - Setesdal interkommunalt politisk råd Evje og Hornnes kommune
7787/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Smittevern Purring(2) Roar Støbet Lande
7778/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Refusjonskrav gjesteelevar hausten 2021 EVJE OG HORNNES KOMMUNE
7202/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Bekreftelse / attest LAFOPA INDUSTRIER AS
7185/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Protokoll frå styremøte til Aust-Agder museum og arkiv IKS, 11.11.21 AAMA v/Tharaldsen, David Bergh
7777/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 27/1 og gnr/bnr 27/48 STATENS KARTVERK
7797/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Landbruksverksemd Even Simensen
7727/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Smittevernloven og lokale forskrifter STATSFORVALTEREN I AGDER
7771/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Saksnr. 20/2878: Meirutgifter covid-19 - Bygland kommune sfagpost@statsforvalteren.no
7772/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Korona-kompensasjon gjennom skjønnsmidlene for 2.halvår 2021 - oppdatert info Nordhus, Jostein
7773/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Kommunene i Agder – invitasjon til å søke skjønnsmidler til å kompensere merutgifter og inntektstap knyttet til koronapandemien - 2.halvår 2021 - frist 30.november Nordhus, Jostein
7776/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest 15/165 NILSEN BYGGTJENESTER AS
7788/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Innsyn i prosessen rundt prosjektet GNIST: Det gode livet rundt Byglandsfjorden Roar Støbet Lande
7762/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 30/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7195/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00048533 Drikkevann Bygland, uke 46 - 10 av 12 - AR-21-MG-015150-01 m.fl. Eurofins Environment
7806/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00048605 Avløp Bygland, uke 46 - 4 av 4 - AR-21-MG-015538-01 m.fl. Eurofins Environment
7790/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfrihet gnr. 54, bnr. 4 og gnr. 54, bnr. 68 Sveinung Skjevrak
7791/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfrihet gnr. 54, bnr. 68 Haakon Skjevrak
7792/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøvet på gnr. 54, bnr. 3 og gnr. 54, bnr. 68 Sveinung Skjevrak
7793/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve gnr. 54, bnr. 68 Haakon Skjevrak
7738/2021 20211122 22.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4449855411 ***** ***** ***** *****
7161/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 996170705 BERIT SUSANNE NORDSTRAND
7160/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 916950292 OLAV HAUGETVEIT
7159/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 870141262 NESE EIVIND
7158/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 969332728 LIDTVEIT OLAV
7157/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 921318294 HOMME BOLSTAD
7156/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 916639481 ANNE AAKHUS
7155/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 969250217 JAKOB JØRGEN SAAGHUS
7154/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 913046676 ROAR STØBET LANDE
7153/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 970933964 FRØYSNES ØYSTEIN
7152/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 996369773 JØRUND KVAALE HANSEN
7151/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 989426958 LIDI NEDRE, Inger Siri Lidi
7150/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 970277714 ÅNUND ELDHUSET
7149/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 982194911 MARIE HAUGEN BUE
7148/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 970314636 VIKI HALVAR O
7147/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 988585262 SANDNES-ÅRAKSBØ SANKELAG
7146/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 985044597 AUD ÅSEN HAUGSGJERD
7145/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 969661489 HAUGÅ KNUT SIGURD
7144/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 985648492 GUNNAR OLAV ATTESTOG
7143/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 927422468 OPPIGARD BERG
7142/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 969213990 LUNDTVEIT KJELL JOHNNY
7141/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 999301193 RUSTFJELL BEITELAG
7140/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 985894485 BYGLAND SANKELAG BA
6885/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om frådeling av grunneigedom NORDIA LAW ADVOKATFIRMA AS
7177/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Søknad om deling av gnr. 34, bnr. 1 Torhild I S Sangesland
7166/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Epostrekke: vedrørende bilhold for kommunens ergoterapeut Hanne-Mari Arnhus
7178/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 18.11.2021 Skatteetaten
7128/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Status - rullering av Regional Vannforvaltningsplan for Agder vannregion Agderfk - Øverland, Tanja
7173/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak STATENS VEGVESEN
7132/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Takkar ja til fast stilling som avdelingsfagleiar Marthe Alvilde Håvorstad Homme
7176/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Søknad om deling av grunneiedom gnr. 56, bnr. 4 Gunnar Haugå
7168/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00048605 - Avløp Bygland, uke 46 Eurofins Environment Testing Norway AS
7169/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Avik rensing Bygland Kommune - veke 38 sfagpost@statsforvalteren.no
7164/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Vedtaksbrev skogfond og tilskot Johnny Smeland
7162/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 983234550 Landbruksdirektoratet
7179/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad om pleie- og omsorgstenester *****
7175/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak IPEC MILJØ AS m.fl.
7171/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Gnr 11 bnr 26 - "Messe Hovatn" på Heistad - Tilbakemelding på varsel om tilsyn Alexander Karlsen
7167/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Møteprotokoll Fylkeseldrerådet 10.11.2021 Erichsen, Marion
7170/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Invitasjon til konferanse for kommunale og fylkeskommunale råd Ragnhild Angell Wennberg
7180/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bustad *****
7135/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev Melding om Vedtak: Revidert samarbeidsavtale Setesdal interkommunalt politisk råd Setesdal interkommunalt politisk råd
7136/2021 20211117 17.11.2021 Saksframlegg/innstilling Bygdebokprosjektet - juridisk og økonomisk vurdering
7087/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Interpellasjon May Britt Stenjor
7125/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Førebels svar vedk. søknad om endring av løyve til bruksendring gitt 2.9.2013 Anders Traheim
7124/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 997214293 Landbruksdirektoratet
7127/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev SV: Velteplass gnr. 54, bnr. 24 aslaugsimonstad@gmail.com
7139/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev Stadfesting - innspel til kommuneplanen sin arealdel er motteke Dagfinn Borgi m.fl.
7130/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 45/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7163/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 48/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7101/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 54/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7137/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad om igangsettingsløyve STATSFORVALTEREN I AGDER
7002/2021 20211117 17.11.2021 Saksframlegg/innstilling Utgreiing av eigedomsskatt på alle eigedomar
7126/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
6689/2021 20211117 17.11.2021 Saksframlegg/innstilling Oppretting av nytt selskap - 110 Agder IKS
7107/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Fornya prøvetakingsplan Åraksbø 2021 / 2022 Vestgarden, Kjell Tore
7105/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=req9w5, SakId=402065) *****
7118/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Sjekkliste kommunestyrevedtak og skattesatser 2021 Liv Elin Vermundsberget
7117/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 54/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7106/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Fornya prøvetakingsplan 2021 / 2022 Åraksbø Vestgarden, Kjell Tore
7114/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på, gnr/bnr 58/47 Finn Oscar Rosmer m.fl.
7112/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på, gnr/bnr 58/46 Trond Langemyr
7102/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 57/15 - konsesjonsfridom Terje Lien
7090/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 58/46 Trond Langemyr
7091/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 58/47 Finn Oscar Rosmer m.fl.
7108/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Innspel til kommuneplanen sin arealdel Dagfinn Borgi
7122/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev VS: Velteplass Aslaug Simonstad
7100/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev Stadfesting Bygland kommune beredtc19@fhi.no
7123/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte til turboka "Til topps på Agder" Arne Holte
7119/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om driftsstøtte 2022 - Fra Kirkens SOS Agder Asle Bjorvatn
7082/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Innspill frå SU Byglandsfjord Kathe M. Kjetså
7083/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Uttale til sak om endring av oppvekststruktur Utdanningsforbundet på Bygland oppvekstsenter
7028/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Innspel til kommunedirektørens innstilling frå klubben i Utdanningsforbundet på Byglandsfjord oppvekstsenter Utdanningsforbundet Byglandsfjord oppvekstsenter
7129/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Innspill til oppvekststruktur Foreldre i Bygland med barn i barnehage
7109/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest SAKARIASSEN LEIF R
7110/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev Vedr. ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 13, bnr.4, fnr. 5. LEIF R SAKARIASSEN
7115/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 13/4 Lene Ingebretsen
7026/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Protokoll - verneområdestyret for SVR, 08.11.21 SVR
7027/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Høringssvar-Forskrift for tilskot til Frivilligsentralar- Sak 21/3571 postmottak@kud.dep.no
7033/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 10/7 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7032/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Re: Spørsmål om eiendomsskatt på næringseiendom, og frister for taksering Liv Elin Vermundsberget
7019/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Motorferdsel i samband med GPS merkeprosjektet i BV og SA. Søknad og oppsummering for 2021 Roy Andersen
7010/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Vedr. 21-226270-3 - Varsel om igangsetting av detaljregulering for Greibrokk massetak - gnr. 58 bnr. 2 i Bygland kommune - planID 202102 Statens vegvesen
7029/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om rammetillatelse for oppføring av ny fritidsbolig med garasje på gnr. 57, bnr. 58 i Grimsdalen Hyttefelt Basis-Arkitekter AS
7031/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Svar vedr. tilleggsopplysningar for ppføring av ny fritidsbolig med garasje på gnr. 57, bnr. 58 i Grimsdalen Hyttefelt Basis-Arkitekter AS
7088/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Rammeavtale 12.11.21 - 22.06.22 Sverre Tveit Gudmundson
7055/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997214293, 4220-36/ 3 GUNNAR HAUGÅ
7080/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982194911, 4220-30/ 3 MARIE HAUGEN BUE
7054/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996369773, 4220-36/ 2 JØRUND KVAALE HANSEN
7052/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970314636, 4220-22/ 3 VIKI HALVAR O
7062/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 921318294, 4220-40/ 2 HOMME BOLSTAD
7075/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969213990, 4220-3/ 2 LUNDTVEIT KJELL JOHNNY
7061/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969126125, 4220-56/ 1 OLE HARALD SUNDT
7045/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985648492, 4220-52/ 1 GUNNAR OLAV ATTESTOG
7046/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985648492, 4220-52/ 1 GUNNAR OLAV ATTESTOG
7047/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970533729, 4220-14/ 6 ARNE BJØRGUM
7050/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985044597, 4220-62/ 1 AUD ÅSEN HAUGSGJERD
7060/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969661489, 4220-36/ 4 HAUGÅ KNUT SIGURD
7076/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969332728, 4220-22/ 1 LIDTVEIT OLAV
7043/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916950292, 4220-23/ 1 OLAV HAUGETVEIT
7074/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995954184, 4220-54/ 1 INNISTOG DA
7042/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980209407, 4220-8/ 2 ANDERSEN GUNNAR
7078/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969250217, 4220-40/ 1 JAKOB JØRGEN SAAGHUS
7064/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971194197, 4220-59/ 3 HOVSTAD CAY NORMANN
7071/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989426958, 4220-47/ 6 LIDI NEDRE, Inger Siri Lidi
7073/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993435244, 4220-13/ 2 TOR AUSTAD BJØRGUM
7059/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980825051, 4220-54/ 24 ASLAUG SIMONSTAD SITJE
7044/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970277714, 4220-28/ 5 ÅNUND ELDHUSET
7072/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976260538, 4220-3/ 3 TARJEI LANGEID
7057/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969332736, 4220-45/ 1 AAKHUS ØIVIND
7065/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969572931, 4220-56/ 3 BØE ØYVIND
7068/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913046676, 4220-51/ 1 ROAR STØBET LANDE
7058/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986797246, 4220-15/ 1 DRENG OSE
7070/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996170705, 4220-27/ 1 BERIT SUSANNE NORDSTRAND
7048/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970933964, 4220-18/ 3 FRØYSNES ØYSTEIN
7081/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 824809682, 4220-47/ 117 HANNES HONNING VAN DER GOES
7079/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970933980, 4220-2/ 7 TORGEIR BESTELAND
7077/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 926315269, 4220-54/ 3 SVEINUNG SKJEVRAK
7069/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970933484, 4220-3/ 1 TARALD LANGEID
7067/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 927422468, 4220-19/ 1 OPPIGARD BERG
7066/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993394904, 4220-58/ 1 JØRUND GREIBROKK
7063/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 870141262, 4220-35/ 1 NESE EIVIND
7056/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916639481, 4220-45/ 2 ANNE AAKHUS
7053/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913260422, 4220-54/ 2 TELLEF LUNDEN
7051/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 891586922, 4220-12/ 1 BIRGIT WIGELAND MOY
7049/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983234550, 4220-13/ 8 KNUT G AUSTAD
7037/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar - st. ref. (4444949312) - ***** ***** ***** *****
7038/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar - st. ref. (4444949312) - ***** ***** ***** *****
7039/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar - st. ref. (4444949312) - ***** ***** *****
7040/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar - st. ref. (4444949312) - ***** ***** *****
7041/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar - st. ref. (4444949312) - ***** ***** ***** *****
7016/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Vedr. 21-20010-8 - Utsett høyringsfrist - høyring av planprogram til tre regionale planar Agder fylkeskommune
6906/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om oppgradering, Melevegen II, parsell 2 Geir Skjevrak
7036/2021 20211114 14.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** ***** *****
7009/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Rv. 9 - Nabovarsel - utfylling i Byglandsfjord - gnr 68 bnr 2 - Setesdalsvegen 2033 - Bygland kommune Statens vegvesen
7020/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Kopi av brev: Vi treng fleire opplysningar for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad Arbeidstilsynet
7023/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder - informasjon om reviorattestasjon og tilbakebetaling av uteståande midler til departementet Postmottak KMD
6999/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev SV: Eiendomsskatt - inntektspotensial fra næringseiendommer? (oversikt over takstfirmaer eiendomsskatt) Liv Elin Vermundsberget
7000/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev SV: E-postkorrespondanse: Premiss for eigedomsskatteanalyse Ola Herseth - Norkart
7001/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Eskatt analyse resultat Ola Herseth
6793/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Referat frå møte 1.11.2021 STATENS VEGVESEN
7012/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 5/8 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7015/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet på gnr. 40 bnr. 15 Svein Vik Såghus
6974/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 5/8 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7017/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på gnr. 40, bnr. 15 Svein Jacob Vik Såghus
7021/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Innspel frå Fagforbundet sine medlemmer ved Byglandsfjord oppvekstsenter Fagforbundet
7022/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Innspel frå samarbeidsutvalet på Bygland oppvekstsenter Irene Moe
7018/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL, 997214293 Landbruksdirektoratet
7014/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Stadfesting - Innspel til kommuneplanen sin arealdel er motteke Ragnar Lie m.fl.
7024/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Høyring - forskrift for tilskot til frivilligsentralar Kulturdepartementet
6982/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Underteikna kjøpekontrakt Bygland Bolig AS
6981/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Vedr. rivingsarbeid på gnr. 11, bnr. 26, "Messe Hovatn" på Heistad - varsel om tilsyn CONSULT GRUPPEN AS
6984/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Vedk. ferdigattest på gnr/bnr 15/165 Tom Dagfinn Tjelland
6988/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Sigmund Vestøl
6989/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Gro Anita Larsson
6990/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Krister Homme Bolstad
6991/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Ingrid Homme Bolstad
6992/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Knut Arne Bygnes
6986/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Byglandsheimen - Anbudsdokumenter til gjennomlesning Daniel Ommedal
6993/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Byglandsheimen - timer teknisk kravspekk. Daniel Ommedal
6994/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Svar Byglandsheimen - timer teknisk kravspekk. Daniel Ommedal
6977/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Kjersti Valborg Soltveit
6978/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Arne Lande
6979/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Vigdis Ribe
6980/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Jonny Ribe
6995/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4449855411 ***** ***** *****
6985/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Rettleiar om barn og unge i plan og byggesak ikke-svar@nyhetsvarsel.regjeringen.no
6901/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=pq3k55, SakId=401196) *****
6959/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter - søknad om driftstilskudd for 2022 Stein Christian Salvesen
6961/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev Informasjon om telefoniavtalen i Agder Sørheim, Steinar
6688/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om deling av gnr. 34, bnr. 1
6712/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev Løyve til å rehabilitere piper på grn. 12, bnr. 3 på Moi ÅMLI BYGG AS
6902/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling Eventuelt innkjøp av 9 seters personbil
6776/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling Revidert søknad om dispensasjon frå plan og løyve til frådeling av tomt med påståande hytte, gnr 33, bnr 3
6891/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev Førebels svar vedr. søknad om tiltak på gnr. 68, bnr. 2, Neset Camping - ber om fleire opplysningar COWI AS
6696/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om deling av grunneiedom gnr. 56, bnr. 4
6962/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev Tilbod om fast stilling som avdelingsleiar/fagleiar Marthe Alvilde H Homme
6856/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling Vidaredelegering, avgjersmynde til å fatte vedtak om dispensasjon frå kommunelanens arealføremål LNF og vedtak etter Jordlova
6904/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling 3. budsjettjustering 2021
6964/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev Oppmålingsprotokoll for gjennomsyn Torbjørn Borgi
6965/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev Oppmålingsprotokoll for gjennomsyn Torgeir Segberg
6920/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev Oppdatert plangrense Mona Gundersen
6972/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev Tilsegn Den Kulturelle Spaserstokken 2022 - BYGLAND KOMMUNE Agder fylkeskommune
5928/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling Ny handsaming av søknad om dispensasjon frå LNF- formålet og byggegrense mot vassdrag i arealdel av kommuneplanen, gnr. 18, bnr. 12
6938/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling Honorarfond til folkemusikk
6684/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling Tilby månedlig fakturering av kommunale avgiftar
6970/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev "Messe Hovatn" - Innsending av ansvarsrett for utførande samt oppdatert gjennomføringsplan Alexander Karlsen
6955/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev Skiltplan - KV1081 Prestlidi (arbeid i lift - vegen stengt 1 time) Bygland signe.gry.isaksen@skiltlos.no
6280/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 13, bnr. 4, fnr. 5 ved Hovatn Lene Ingebretsen
6924/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling IFK plan 2022-2025
6957/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev Vedtak om skjenkeløyve på ungdomshuset i Bygland høve kor-konsert Kong Hanes Eftf.
6948/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Melding om ny jordskiftesak - registrering i matrikkelen - 21-153737RFA Øvre Hagen Agder Jordskifterett
6949/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Melding om ny sak: Sak 21-138524REN-JAGD/JARD Veglaget Åsli-Skore Agder Jordskifterett
6954/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Kvittering på registrert konsesjonstilhøve på gnr. 69, bnr. 53 og 273 Solveig A Landelius-Neset m.fl.
6910/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Årleg rapportering på bruk av tilskott til utleigebustadar 2021 post@husbanken.no
6953/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskot for 2022 Grete Veggeland Håland
6933/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding STATSFORVALTEREN I AGDER
6908/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Utgreiing av framtidig struktur og ressursbruk i oppvekstsektoren i Bygland kommune STIFTELSEN TELEMARKSFORSKING
6914/2021 20211109 09.11.2021 Saksframlegg/innstilling Ny oppvekst- og skulestruktur
6903/2021 20211109 09.11.2021 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2022 og økonomi- og handlingsplan 2022-2025
6969/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Avdelingsleiar/avdelingssjukepleiar f.t open omsorg Bygland Kommune - st. ref. 4428690688 ***** ***** *****
6971/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Avdelingsleiar/avdelingssjukepleiar f.t open omsorg Bygland Kommune - st. ref. 4428690688 ***** ***** *****
6889/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Førebels svar - Neset Camping Cowi AS
6890/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Takker for tilbakemelding - Neset Camping Fjellestad & Heggland
6663/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Svar på rekvisisjon av oppmålingsforretning mellom gnr. 40, bnr. 2 og gnr. 42, bnr. 1 Krister Homme Bolstad m.fl.
6905/2021 20211109 09.11.2021 Saksframlegg/innstilling Framtidig organisering IKT
6825/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Rammeavtale 03.11.21 - 22.06.22 Hans Einar T Gudmundson
6958/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** *****
6960/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** *****
6956/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Vedk. bilhald for kommunen sin ergoterapeut Hanne-Mari Arnhus
6939/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** ***** *****
6940/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** ***** *****
6897/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev SV: Sjøledning Ose-Åraksbø - Grunnlagsdata Kristoffer Oustad
6898/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev RE: Sjøledning Ose-Åraksbø - Grunnlagsdata Kristoffer Oustad
6899/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev RE: Sjøledning Ose-Åraksbø - Grunnlagsdata Kristoffer Oustad
6900/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev SV: Sjøledning Ose-Åraksbø - Grunnlagsdata Kristoffer Oustad
6896/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev RE: Reguleringsplan for Byglandsfjord Smári Stav
6936/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev høringsinnspill til tilbudsstrukturen i vgs Ann Cecilie Andersen
6923/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Takkar ja til jobb Sofie Oliegreen
6918/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Referat frå møte i arbeidsgruppa 01.11.21 brattseid2@hotmail.com m.fl.
6888/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak Cowi - Svein Åge Omland
6839/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Varsel av oppstart av reguleringpslan for Greibrokk masseuttak Mona Gundersen
6916/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Varsel om plassoppseiing *****
6884/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Simulering bruk premiefond 4.7 mill Rune Rosberg - KLP
6886/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Bruk av premiefond 2021 - Bygland kommune klpfaktura@klp.no
6887/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Svar på førespurnad om leige av legekontor Vidar Toreid
6858/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 69/273 og 69/53 Solveig A Landelius-Neset
6859/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 69/273 og 69/53 Olav Neset
6777/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 29/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6780/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 29/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6781/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 29/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6837/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Melding om ny sak: Sak 21-138524REN-JAGD/JARD Veglaget Åsli-Skore Dale, Åshild
6878/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Melding om ny jordskiftesak - registrering i matrikkelen - 21-153737RFA Øvre Hagen Erdvig, Hilde
6864/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk
6937/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Syn heile livet - brev til Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelser i kommunane i gamle Aust-Agder Beathe Beckstrøm Holte
6883/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Spesielle miljøtiltak i jordbruket - Rydde vegetasjon Skore (ref 2019/426,Agros 140054) Olav Øygarden
6840/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Levande bygder og grender kring villreinfjellet. Heiplanen 2021 Heiplansekretariatet v/Sissel Bakke
6921/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Oppseiing Gro Haugaa
6812/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Kopi av brev: Setesdal barnevern- ber om opplysninger STATSFORVALTEREN I AGDER
6869/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Registrering av utdanningsverksemd Helsedirektoratet
6852/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Vedr. skriv til Bygland kommune frå Bygland Bygdekvinnelag Magnhild Skjeggedal
6867/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Intensjonsavtale mellom kommunane Bygland , Evje og Hornnes og Åseral vedk. interkommunalt samarbeid ved større utbrot av koronasmitte Evje og Hornnes kommune m.fl.
6881/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - jordmorteneste Helfo
6866/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma *****
6874/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig bruksløyve Kjetil Vegusdal
6875/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Uttale frå politiet - søknad om skjenkeløyve laurdag 27112021 post.agder@politiet.no
6860/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Innspel til kommuneplanen sin arealdel Knut P Sandnes
6861/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Innspel til kommuneplanen sin arealdel Knut P Sandnes
6879/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 29/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6876/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 29/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6877/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 29/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6870/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Tomt Grendi Marit Surdal
6871/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på gnr. 57, bnr. 57 Marit Surdal
6841/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Cay Normann Hovstad
6863/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev