eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3511/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
3508/2020 20200523 23.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** ***** ***** *****
3482/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
3483/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Forslag til referat etter møte den 15/5 Bygland Kommune - Kåre Einar Larsen
3484/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Forslag til referat etter møte den 15/5 Bygland Kommune - Valborg Attestog
3464/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om sommarjobb Sigrid Høgevold
3462/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Underteikna kontrakt for overtaking av gratis bustadtomt Deils Egons Stiegelis
3362/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om deling av gnr. 5, bnr. 19 AUST-AGDER JORDSKIFTERETT
3479/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar på ordre 24746, gnr. 15, bnr. 166 i Bygland kommune Proconet
3150/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev ***** ***** *****
3360/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
3395/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Manglande legeuttale til vergemålssak *****
3476/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Annonse Setesdølen
3478/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Vedr. tiltak på Prestøyne PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
3279/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Renovasjonsgebyr for støylar ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
3404/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Habilitetsvurdering Kjell Øyvind Berg
3445/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Skjenkeløyve - einskild høve/ambulerande NESET CAMPING
3390/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Førebels svar vedr. søknad om ferdigattest BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
3402/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Høyringsuttale til forslag til Regional planstrategi for Agder 2020-2024 Agder fylkeskommune v/Birnbrich, Manuel
3386/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Klage på avslag om innsyn Knut Olav Frøysnes
3456/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring i datafil til PAI-registeret Sondre Zachariassen
3354/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Ansvarsrett VIDARS BYGGINVEST AS
3450/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev 2907Prestøyne Hallvard Homme
3406/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Årsregnskap 2019 - Bygland kommune FMAV Post
3399/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Oversendelse av tillatelse - Austad kraftverk Sondre Moe Knudsen
3433/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kulturminneplan Ra - Carlstrøm, Sissel
3405/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Lis 1 lege FYLKESMANNEN I AGDER
3403/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Innspel til handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 AGDER FYLKESKOMMUNE
3353/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Varsel til fordringshaverne etter gjeldsordningsloven Politiet/Namsmannen
3392/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 36/3 STATENS KARTVERK
3393/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 36/2 STATENS KARTVERK
3394/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilskot til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar - Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
3466/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte - Syklar til Cuba Jan Løberg Olsen
3468/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte til Motvind sitt arbeid MOTVIND NORGE
3457/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Informasjon om nedlegging av Kristiansand og Arendal fengsel - endra datoar KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET
2905/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar Tor Jørgen Omnes
3341/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Bygland pg - Oversending av ny festekontrakt OPPLYSNINGSVESENETS FOND
3407/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Bygland - Hedde - tilskudd til skjøtsel av trua naturtype 2020 - slåttemark FYLKESMANNEN I AGDER
3408/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Byland - Åraksbø, Haugen - tilskudd til skjøtsel av trua naturtyper 2020 - slåttemark FYLKESMANNEN I AGDER
3397/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedr. 20-70438-2 - Detaljreguleringsplan for Neset camping - Bygland kommune - offentlig ettersyn Statens vegvesen
2132/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev SV: SV: E-post vedrørande søknad om snøskuterløyve Arne Sandnes
3389/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Fellingsresultat hjort og elg 2019 arne-bj@hotmail.com m.fl.
3346/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedr. innbyggjarinitiativ for leikeplass i Prestlidi Leif Sigurd Helle
3345/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Prestøyne/Lyngnes Plankontoret - Hallvard Homme
3265/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Tilsynsrapport i samband med erklæring av ansvar i byggesak KNUT WILLIAM BYGLAND
3370/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter i høve dokumentkontroll-tilskuddsordninger i landbruket – Produksjonstilskudd og avløsertilskudd FYLKESMANNEN I AGDER
3452/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan NILSEN BYGGTJENESTER AS
3432/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Salgsbevilling for alkohol Haugå Landhandel A/S
3447/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Salsløyve for alkohol NESET CAMPING
3453/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Salgsbevilling for alkohol COOP SØRVEST SA
3344/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Brannvesenet anbefaler at Byglandsfjord brannstasjon vidareførast og oppgraderast SETESDAL BRANNVESEN IKS
3347/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Takkar ja til stilling Marthe Homme
3454/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kopi av e-post: Tilbakemelding til Fred Olsen Renewables Naturvernforbundet i Agder
3388/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
1940/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Byggeløyve for reidskapshus på gnr. 48, bnr. 1 på Hamre Johnny Smeland
3409/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3410/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3411/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3412/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** ***** *****
3413/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3414/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3415/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** ***** *****
3416/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** ***** *****
3417/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3418/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** ***** ***** ***** *****
3419/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3420/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3421/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3422/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** ***** *****
3423/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3424/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** ***** *****
3425/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** ***** ***** *****
3426/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** ***** *****
3427/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3428/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** ***** *****
3459/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Uttale: Søknader om sal-og skjenkeløyver i ny 4 års periode NAV v/Leif Sigurd Helle
3385/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Bygland kommune vil gjøre Ørnenapen mer tilgjengelig Roar Støbet Lande
3325/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om bygging av traktorveg - gnr/bnr 36/2 Storestraumen JØRUND KVAALE HANSEN
3379/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på førespurnad om data om vilt og drikkevasskilder i samband med hogst. Rune Kile
3470/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar: Bygland Kommune vil gjøre Ørnenapen mer tilgjengelig. Roar Støbet Lande
3435/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Smittevern - påske SETESDAL RESORT AS
3436/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Smittevern - påske Setesdal Resort
3437/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Smittevern - påske Setesdal resort
3438/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Smitteverntiltak KVS-Bygland KVS Bygland
3439/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Smitteverntiltak KVS-Bygland KVS Bygland
3440/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Smitteverntiltak KVS-Bygland KVS Bygland
3441/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Hvor mange elever i et flersengrom? Revsnes hotell
3442/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Smittevern div. museum Setesdalsmuseet
3443/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev BYGLAND BIBEL -OG NATURCAMP 2020 Kyrkjeverjen i Bygland
3444/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev BYGLAND BIBEL -OG NATURCAMP 2020 Kyrkjeverje i Bygland
3446/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Flyktningkonsulent Bygland Kommune - st. ref. 4232301350 ***** ***** ***** *****
3387/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev SV: K artleggjing av avfallsanlegg som tar i mot ikkje-forureina jord- og steinmassar fmavbjs@fylkesmannen.no
3401/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** *****
3378/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Søknad om kjøp av kommunal tomt - gnr 27, bnr 37 Gunnar Nordgarden
3358/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Møtebok Bygland kontrollutval, 05.05.2020 Agder sekretariat v/Inger Lise Austrud
3373/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om transporttenesta for funksjonshemma *****
3375/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Godkjenning av kulturminneplan - Fornya sak AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3371/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Høyring: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse - KULA RIKSANTIKVAREN
3381/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tilbakemelding på krav om innsyn Knut Olav Frøysnes
3338/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Justering av samarbeidsavtale for Setesdal regionråd i tråd med ny kommunelov SETESDAL REGIONRÅD
3310/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve over ein bestemt periode - Setesdal Hotel Setesdal Resort AS
3342/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Vedr. byggesak - Reiårsvatn 93, gnr. 15, bnr. 88 Torbjørn Bruin
3299/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Søknad om støtte til arrangement-Sesilåmi 2020 orjan@skiopplevelser.no
3287/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kopi av brev: Bygland - Tveit - tilskudd til skjøtsel av trua naturtyper 2020 - slåttemark med solblom FYLKESMANNEN I AGDER
3281/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad på sommarjobb Ånund Homme Egge
3275/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad på sommarjobb Marwan Ahmad Alkadi
3333/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Takkar ja til stilling Live Kvaale Haugaa
3334/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Takkar ja til stilling Karoline Haugland Fjermeros
3335/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Takkar ja til stilling Marit Viki Barstad
3336/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Takkar ja til stilling Ingrid Austegard
3337/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om tomt, Fjellvegen Byglandsfjord Per Vidar Kallhovd
3382/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** ***** *****
3383/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** *****
3384/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
3264/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev SVAR PÅ TILSYN - INNSENDING AV DOKUMENTASJON Knut William Bygland
3340/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkebevilling Revsnes hotell AS
3324/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Svar på høyring - Traktorveg gnr. 36, bnr. 2 Juhl, Frank Allan
3271/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Utgreiing av mogleg sal av aksjar i L/L Setesdal bilruter ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA
3262/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Vedr. 20-01376-2 - NAV Midt-Agder - samarbeidsmøte vedr tilleggsavtaler + oppdatering av status Vennesla kommune
3293/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Førehandskonferanse Kjetil Vegusdal
3297/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Uttale - Søknad om skjenkeløyve for ein periode Bygland Kommune - Leif Sigurd Helle
3259/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Dokkestasjon NORTØMMER AS
3255/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om leige av areal til tømmerlagring BYGLAND VARMESENTRAL AS
3256/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Etableringstilskudd *****
3257/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av vald - Ånebjør/Myrhola Gustav Jebsen
3258/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om traktorveg JØRUND KVAALE HANSEN
3261/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkebevilling Aust-Agder museum og arkiv
3193/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Redusert opningstid i barnehagen i samband med covid-19 Bygland oppvekstsenter m.fl.
3326/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** *****
3268/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - st. ref. (4232301350) - ***** ***** *****
3269/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - st. ref. (4232301350) - ***** ***** *****
3266/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent Bygland Kommune - st. ref. 4232301350 ***** ***** *****
3267/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - st. ref. (4232301350) - ***** ***** ***** *****
3327/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4214403037 ***** ***** ***** *****
3328/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4214403037 ***** ***** *****
3329/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4214403037 ***** ***** ***** ***** *****
3330/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4214403037 ***** ***** ***** *****
3331/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4214403037 ***** ***** *****
3254/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb Audun Attestog
3286/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Salgsbevilling for alkohol Haugå Landhandel A/S
3292/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19 pandemien og justering av tiltak Fylkesmannen i Agder
3237/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Turveg på Byglandsfjord - ARA Byglandsfjord ARA Byglandsfjord
3294/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kommunekraft - Informasjon til aksjonærkommunane - situasjonen i kraftmarkedet Lundogco - Hege Christensen Birkeli
3295/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Uttale til søknad om skjenkeløyve til uttale på Setesdal Hotell Politiet - post.agder@politiet.no
3296/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Uttale til 2 nye søknader om skjenkeløyve Bygland Kommune - Leif Sigurd Helle
3290/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Lokal forskrift om godtgjersle for kommunale ombod i perioden 2019 - 2023 Lovtidend
3291/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring: ltii Lovdata - Stiftelsen Lovdata - Lovdata.no
3280/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Kjetil Vegusdal
3270/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Innsyn Kopi av e-post: Melding Lauvdalsheia Vindkraftverk Bygland Kommune - Kim Andre Nomeland Thorstensen
3288/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Kim Andre Nomeland Thorstensen
3236/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi for Bykle 2020-2023-Offentleg ettersyn Bykle kommune
3234/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Ferdigattest for rehabilitering av pipe på gnr. 67, bnr. 28 på Vestsida PIPEFIKS AS
3263/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 35/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3109/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Vedr. revidert søknad om tilskot til nasjonaldagsfeiring Live Kvaale Haugaa
3215/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Vatn til hytte Inga Sandnes
3235/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Kopi av brev: Innspel til varsel om oppstart av detaljregulering for Prestøyne/Lyngnes i Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
3240/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Koronarapport for Agder uke 20 Agderfk - Lindaas, Gunnar Ogwyn
3252/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Høyringsuttale til UiA sin strategi Universitetet i Agder
3196/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Tilsyn med kvalifikasjonar i samband med erklæring av ansvar i byggesak KNUT WILLIAM BYGLAND
3243/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Kontrakt prosjektleiar for Setesdal Vekst år 2 LUNDAN INVEST AS
3218/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Godkjent - Nordenå Agder energi
3219/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Godkjent - Kulturverkstad Agder energi
3220/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Godkjent - Kloakkpumpe Vassendfeltet Agder energi
3221/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Godkjent - Høgdebasseng vassverk Bygland Agder energi
3222/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Godkjent - Grendehus Agder energi
3223/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Godkjent - Gateljos Bygland Agder energi
3224/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Godkjent - Forsamlingshus Bygland Agder energi
3200/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Varsel om vedtak - Vassbehandlingsanlegg Grendi Agder energi
3207/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Varsel om vedtak - Idrettsanlegg Heistad Agder energi
3208/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Varsel om kontroll - Kloakkpumpe Agder energi
3209/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Godkjent - Vassverk Ose bru Agder energi
3226/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Godkjent - Byglandstunet 2. etg. midtbygg Agder energi
3227/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Godkjent - Bygland vassverk Agder energi
3228/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Godkjent - Bygland skule Agder energi
3212/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Godkjent - Vassverk Bygland Agder energi
3213/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Godkjent - Renseanlegg Bygland Agder energi
3216/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Godkjent - Pumpehus Bygland Agder energi
3217/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Godkjent - Offentleg toalett Bygland Agder energi
3201/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Varsel om vedtak - Pumpestasjon Setesdalsvegen 2033 Agder energi
3202/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Varsel om vedtak - Pumpestasjon Krokneset Agder energi
3203/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Varsel om vedtak - Næring/straumskåp Agder energi
3204/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Varsel om vedtak - Kloakkpumpepost Bygland Agder energi
3205/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Varsel om vedtak - Kloakkpumpe Agder energi
3206/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Varsel om vedtak - Kloakkpumpe Setesdalsvegen 2031 Agder energ
3246/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge Tilskuddsseksjonen Bufdir
3247/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge Tilskuddsseksjonen Bufdir
3210/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent Bygland Kommune - st. ref. 4232301350 ***** ***** ***** *****
3241/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent Bygland Kommune - st. ref. 4232301350 ***** ***** *****
3180/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkebevilling Agder Overnatting
3182/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkebevilling Setesdal Resort AS
3173/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad om støtte til marknads- og produktutvikling AKTIVE FREDSREISER TRAVEL FOR PEACE AS
3233/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kartleggjing av avfallsanlegg som tar i mot ikkje-forureina jord- og steinmassar FYLKESMANNEN I AGDER
3248/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
3245/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** *****
3238/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
3167/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad på sommerjobb Bilaly Bilal
3197/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Førebels svar - ber om fleire opplysningar NILSEN BYGGTJENESTER AS
3199/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad på sommerjobb Malak Ahmed Musa
3214/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til ny forskrift om virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven som følge av utbruddet av covid-19 Postmottak HOD
3198/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Bestill tilgang til nasjonalt register over tilgjengeleg beredskapspersonell nasjonalthelsepersonell
3165/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Uttale Juhl, Frank Allan
3225/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Vedr. 6-manns bustad på gnr. .47, bnr. 84 på Bygland 'Kjetil Vegusdal'
3179/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad om fritak/ permisjon - i samband med søknad på stilling Signe Berit Sollien Haugå
3163/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Anleggsbesøk vann Sweco - Vestgarden, Kjell Tore
3186/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev E-postrekkje: Sperre gjennomkjøring Monika Helle
3187/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Vedr. oppmåling gnr 15 bnr 111 Knut William Bygland
3174/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Uttale: Søknad om skjenkeløyve for ein periode NAV v/Leif Sigurd Helle
3176/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Uttale: Søknad om skjenkeløyve for ein periode Politiet - post.agder@politiet.no
3183/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Reiårfossen Eiendom & Invest AS
3184/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Setesdal Resort AS
3188/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve over ein bestemt periode - Ose Turistheim Agder overnatting AS
3232/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest PIPEFIKS AS
3230/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/208 Løpenr: 2760/2020 Dokument tittel: Viser til offisielt dokument Tor Kasin
3231/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Tor Kasin
3192/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - smittevernutstyr VG v/Camilla Fredstad Huuse
3194/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00040906 Drikkevann Bygland, uke 19 - 9 av 9 - AR-20-MG-003745-01 m.fl. Eurofins Environment
3166/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Innsyn Knut Olav Frøysnes
3164/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1 Løpenr: 3096/2020 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2020/162 Løpenr: 2576/2020 Dokument tittel: Kopi av e-post: Melding Lauvdalsheia Vindkraftverk Olav Jan Skomedal
3161/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Referat frå møte i arbeidsgruppa 11.05.20 Anne Fauske m.fl.
3145/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Høringsuttale - forslag til Regional planstrategi for Agder 2020-2024 - Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune
3127/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Skadefelling utan heimel i lovverket Jenny Rolness
3149/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Kopi av brev: Innspill til handlingsprogram Regionplan Agder 2030 - Fra Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune
3147/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Innspill til handlingsprogram for fylkesveg 2021-2024- Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune
3148/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Vedr. 20-01903-33 - Handlingsprogram for fylkesveg utsatt som følge av koronapandemien Agder fylkeskommune
2981/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Dispensasjon og byggeløyve for ny brygge på gnr. 69, bnr. 127 ved Revsnes Hotel REVSNES HOTELL AS
3151/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Opppdatert informasjon om produksjonstilskot og koronavirus Landbruksdirektoratet
3152/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Vedr. 20-01903-33 - Handlingsprogram for fylkesveg utsatt som følge av koronapandemien Agder fylkeskommune
3095/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Innspel til varsel om oppstart av arbeid med kommunal planstrategi 2020 - 2024 for Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
3159/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Stilling som miljøterapeut i Bygland kommune Helene Strand Wenstøp
3160/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Vedr. stilling som miljøterapeut Helene sw
3168/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeut Helse - st. ref. 4225435263 ***** ***** ***** *****
3169/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeut Helse - st. ref. 4225435263 ***** ***** *****
3170/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeut Helse - st. ref. 4225435263 ***** ***** *****
3171/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeut Helse - st. ref. 4225435263 ***** ***** *****
3172/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeut Helse - st. ref. 4225435263 ***** ***** ***** *****
3143/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Tilsetjing Søkjarane
3128/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb Daniel Eikerapen
3175/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
3195/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
2978/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Vedr. 20-03207-2 - Avslag på søknad om tilskudd til friluftslivstiltak - Vatnpark - BYGLAND KOMMUNE Agder fylkeskommune
3162/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Fwd: Brygge Bygland Kommune - Aasmund Lauvdal
3125/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon - Bygdekinoen Grethe Næss
3140/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Søknad om støtte til friluftslivstiltak - vannpark Agder fylkeskommune
3136/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkebevilling Brygga Bygland
3103/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om fritak for eigedomsskatt *****
3105/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak for eigedomsskatt *****
3118/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Regjeringa sin plan og justering av koronatiltak Utne, Richard
3119/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kva er nytt i smittevernveilederen for barnehagar? Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
3120/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Innspill fra Norske Billedkunstnere Agder (NBK-A) om kunstnarane sin  økonomi under koronakrisa Norske Billedkunstnere Agder NBK-A
3121/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Uttale frå Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger Trykk-Tjenester
3122/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Brev frå Helsedirektoratet til kommunane med utfyllande informasjon vedrørende prøvetakingskapasitet for Covid-19 Trykk-Tjenester
3123/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Alle skolar åpnast Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
3124/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev COVID-19 - Problemstilling ang. regler for isolasjon - Svar på henvendelse fra Helse Møre og Romsdal HF sendt frå Helsedirektoratet Trykk-Tjenester
3101/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Brev frå Fylkesmannen i Agder om tenester til barn og unge FYLKESMANNEN I AGDER
3135/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Referat tverrsektorielt statusmøte 7.mai Fylkesmannen i Agder
3133/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Rammer for gjennomføring av 17. mai-feiringa 2020 Fylkesmannen v/Utne, Richard
3104/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Mellombels bruksendring Olav Nese
3074/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kopi av brev: Innspel til oppstart av detaljregulering for Prestøyne og Lyngnes - gnr/bnr 47/11 Agder fylkeskommune
3091/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev SV: Møte i Arbeidsutvalget 05.05.2020 Per-Svein Holte
3092/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev SV: Søknadsoversikt MAF - omsøkt og tildelt pr 05.05.2020.pdf Per-Svein Holte
3099/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Referat frå byggemøte 8 Knut Hagen m.fl.
3108/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Retur av signert festekontrakt - gnr 47, bnr 1, fnr 76 Opplysningsvesenets Fond, Postboks 535 Sentrum, 0151 Oslo
3106/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Ang referat frå møtet i går om Endurobanen Bygland Kommune - Liv Elin Frøysnes Berg
3082/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Vedr. varsel om oppstart av planarbeid Eivind Dalseg
3098/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Mellombels bruksendring Olav Nese
3110/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Kontrakt for overtaking av gratis tomt Deils Egons Stiegils
3126/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Color Line Tour 29. mai 2021! KCK
3129/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Salgskontroll - Matkroken Bygland Securitas
3130/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Salgskontroll - Joker Bygland Securitas
3131/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Salgskontroll - Coop Marked Bygland Securitas
2944/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=wk99we, SakId=325134) *****
3142/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding vedrørande søknad om tilskot 17. mai-komiteen v/Live Kvaale Haugaa
3134/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Rammer for gjennomføring av 17. mai-feiringa 2020 Fylkesmannen v/Utne, Richard
3094/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Vedr. søknad om tilskot Live Kvaale Haugaa
3137/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Ber om søkjarlista for kommunedirektørstillinga Hanne Wien
3116/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Arkiv - Landeskogen Sanatorium Geir Hasse Hofsæth
3117/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svar på førespurnad om arkivet -  Landeskogen Sanatorium Geir Hasse Hofsæth
3096/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/162 Løpenr: 2576/2020 Dokument tittel: Kopi av e-post: Melding Lauvdalsheia Vindkraftverk E-H Kommune - Lars Johan Skjeggedal
3097/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Lars Johan Skjeggedal
3113/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 985894485 Landbruksdirektoratet
3114/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 985894485 Landbruksdirektoratet
3112/2020 20200510 10.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** ***** ***** *****
3102/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** *****
3111/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
2985/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad om løyve tiltiltak COWI AS
3019/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad om fornying av løyve til steinbrotet i Klyvislia Knut P Sandnes
3075/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Garasje på gnr. 67, bnr. 24. Kw Bygg Hornnes AS
3022/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Koronarapport for Agder uke19 Lindaas, Gunnar Ogwyn
3026/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak Johnny Smeland
2971/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Bygland kommune - Innspel til varsel om oppstart av kommunal planstrategi Agder fylkeskommune
3046/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak Johnny Smeland m.fl.
2999/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad på sommarjobb Ånund Homme Egge
2972/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Førebels svar - ber om fleire opplysningar NILSEN BYGGTJENESTER AS
3016/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Referenser Mara Casellino
3035/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Søknad om å omdisponere dyrka mark til joletreproduksjon på gnr 10, bnr 7 Rolf Johnny Aagedal
3020/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Vedk. tomt på gnr/bnr 27/37 Åraksbø bustadfelt Gunnar Nordgarden
3043/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad om gratis tomt i Fjellvegen på Byglandsfjord Trond Berg-Larsen
3044/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om gratis tomt Trond Berg-Larsen
3001/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00040906 - Drikkevann Bygland, uke 19 Eurofins Environment Testing Norway AS
3029/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Førespurnad om innsyn i søknad frå Ose Water Setesdolen - Journalist
3030/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svar på førespurnad om innsyn i søknad frå Ose Water Setesdølen v/ Ole Birger Lien
3034/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for gnr. 69, bnr. 340 og gnr 35, bnr. 26 GATLA AS
3039/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsfridom, gnr. 69, bnr. 340 og gnr. 35, bnr. 26 GATLA AS
2979/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Mellombels bruksløyve for bruksendring av lager til frisørsalong, del av gnr. 47, bnr. 91 i Byglandstunet BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
3083/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=wk99we, SakId=325134) *****
3047/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak SMELAND BYGGSERVICE AS m.fl.
2995/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 921318294 Landbruksdirektoratet
3090/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Agder overnatting AS
2996/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969665050 Landbruksdirektoratet
2989/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Utsleppsløyve og løyve til å bygge minireinseanlegg for eksisterande fritidsbustad på gnr. 57, bnr. 23 ved Rakkensebakken SMELAND BYGGSERVICE AS
3051/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak SMELAND BYGGSERVICE AS m.fl.
3031/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Reply to application for free lot in Bygland Deils Egons Stiegelis
3018/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2993/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev 20/6731 Bygland pg - Oversendelse av ny festekontrakt Ovf - Tim Midgaard
2994/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 975669025 Landbruksdirektoratet
3088/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Branntrommel NOHA 1SW Evjebygg - Øystein Tjessem
3037/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Innvilget støtte og signering av tilskuddsbrev Aasmund Lauvdal
3003/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Innvilget støtte og signering av tilskuddsbrev Enova - No-reply
3041/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Varsel om oppstart av detaljregulering for Prestøyni PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
3085/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Samordningsprosjektet - byggelånsrenter og klagebehandling - unntatt offentlighet Lundogco - Silje Aga Rogan
3023/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Særutskrift - årsrekneskapet Agder sekretariat v/Inger Lise Austrud
3024/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Særutskrift årsmelding Agder sekretariat v/Inger Lise Austrud
3006/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev NVE si uttale - søknad om dispensasjon og byggetillatelse for ny brygge på GBnr 69/127 ved Revsnes hotell på Byglandsfjord - Bygland kommune Bente Ågren Høegh
3076/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Endelig svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking Arne Finnerud
3025/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Transport på barmark med ATV / 6-hjuling Linda Lande
3038/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Snøskuterløyve gnr. 13, bnr. 2 Tor Bjørgum m.fl.
3060/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Nytt matrikkelbrev etter samanslåing av matrikkeleining Olav Egil Syrtveit
3072/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev 2020-04-29 Sendt takst Otra Kraft og Faktura Hydrologiservice - Einar Østvold
3061/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Branntrommel NOHA 1SW Bygland Kommune - Fredrik Langfeldt
3064/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Branntrommel NOHA 1SW Lafopa - Geir Ove Solli
3070/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Informasjon vedk. vandelsvurdering av meddommarar Politiet v/Lone Bangsund
3057/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Tilsegn og referat frå møte i Krypsivfondet i Otra, 19.02.2020 KRYPSIVFONDET I OTRA m.fl.
3066/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Sak til godkjenning i Agros Aasmund Lauvdal
3068/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Nu sak til godkjenning i Agros Aasmund Lauvdal
3056/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Salgsbevilling for alkohol Brygga Bygland
3069/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Intensjonserklæring på nynorsk KS
3058/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan NILSEN BYGGTJENESTER AS
3055/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev NVE si uttale ved varsel om oppstart - Kommunal planstrategi 2020-2024 for Bygland kommune Bente Ågren Høegh
3079/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Brygge Aasmund Lauvdal
3073/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** *****
3009/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting - st. ref. (4214403037) - ***** ***** ***** *****
3010/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting - st. ref. (4214403037) - ***** ***** ***** ***** *****
3011/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting - st. ref. (4214403037) - ***** ***** ***** *****
3012/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting - st. ref. (4214403037) - ***** ***** ***** *****
3013/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting - st. ref. (4214403037) - ***** ***** *****
3014/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting - st. ref. (4214403037) - ***** ***** ***** *****
3015/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting - st. ref. (4214403037) - ***** ***** *****
3005/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4214403037 ***** ***** ***** *****
3008/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4214403037 ***** ***** *****
2895/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 15/152 NILSEN BYGGTJENESTER AS
2924/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Byggeløyve for tilbygg til bustadhus på gnr. 69, bnr. 264 på Byglandsfjord Anne Eva Aasland
2957/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskot til friluftslivstiltak - Rydding og merking av stiar og løyper - BYGLAND KOMMUNE Agder fylkeskommune
2984/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Søknad om støtte til friluftstiltak - Agder fylkeskommune AGDER FYLKESKOMMUNE
2964/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Vedr. betalingsutsettelse på fakturaer fra Bygland kommune *****
2920/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Vedr. 20-01658-2 - Fråsegn- Varsel om oppstart av arbeid med kommunal planstrategi for Bygland kommune 2020–2024 Direktoratet for mineralforvaltning
2997/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
2998/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
3000/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
3002/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** *****
3007/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
3004/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
2962/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad på sommarjobb 2020 Marwan Alkadi
2986/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Roar Støbet Lande'
2983/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Innsyn vedrørende søknad om midlar til merking av turstier Roar Støbet Lande
2988/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Stadutvikling 2020 - søknad om tilskot AGDER FYLKESKOMMUNE
2969/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig bruksløyve Kjetil Vegusdal
2912/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Katter på Byglandsfjord Mattilsynet - Silje Ravnevand Lågstad
2980/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Vedrørande varsel om krav om regulering av festeavgift - Avg nr 0209 - 0037 OPPLYSNINGSVESENETS FOND
2982/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Purring Tim Midtgaard
2987/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Søknad om støtte til friluftlivstiltak - Agder fylkeskommune AGDER FYLKESKOMMUNE
2960/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Bygland RA - Utenomhus 906 - 20200428.pdf Bygland Kommune - Fredrik Langfeldt
2954/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskot til friluftslivstiltak - Turveg Byglandsfjord - BYGLAND KOMMUNE Agder fylkeskommune
2961/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Søknad om kommunal bustad *****
2959/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 970534091 Landbruksdirektoratet
2973/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Erling Arnfinn Bleie
2974/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Simon Greibesland
2975/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Jo Klepp
2976/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Gry Klepp
2938/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Ny uttale - gnr. 69 bnr. 127 i Bygland kommune - Revsnes hotell AS - brygge - dispensasjon Agderfk - Kringeland, Silje
2892/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for oppføring av brygge på gnr/bnr 69/127 i Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
2894/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Vedr. 20-68067-2 - Gnr. 69, bnr. 127, Revsnes Hotell - ny uttale til søknad om dispensasjon for ny brygge Statens vegvesen
2990/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Kulturmidlar Byglandsfjord barnekor
2991/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Kulturmidlar BYGLANDSFJORD GRENDELAG
2955/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Kulturmidlar BYGLAND SKYTTERLAG
2956/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Kulturmidlar BYGLAND MÅLLLAG
2950/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Kulturmidlar Torsdagsklubben
2951/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Kulturmidlar AUSTAD LEIKARRING
2952/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Kulturmidlar Åraksbø grendehus
2939/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Kulturmidlar Byglandsfjord barnekor
2953/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Kulturmidlar KRIK MINI BYGLANDSFJORD
2925/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Mulighetsstudie for Otra Elvepark og Nasjonal sykkelrute nr. 3 Tom Egerhei
2936/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Høyring - løyve til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen mm) Kld Dep - Berget Stian
2949/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Endra tidsplan og fristar for arbeidet med rullering av vannforvaltningsplan i Agder vannregion som følgje av koronasituasjonen Øverland, Tanja
2943/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Tilbud fra Agder Energi Nett AS - AEN-00602-2020 Elsmart - Support1@elsmart.com
2945/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på aksept av tilbud fra Agder Energi Nett Elsmart - Support4@elsmart.com
2946/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Faktura på tilbud: AEN-00602-2020 Elsmart - Support1@elsmart.com
2927/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Orientering om ny retningslinje - Barnevernets ansvar for barn som begår lovbrudd Bufetat
2926/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for gnr. 15, bnr. 146 Dagfinn Eikeland
2942/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsforhold på gnr 45, bnr 19,37,38 og 42 Erik Heistad
2928/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsfridom på gnr. 15, bnr. 146 Dagfinn Eikeland
2934/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for gnr. 15, bnr. 137 Dagfinn Eikeland
2935/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsfrihet på gnr. 15, bnr. 137 Dagfinn Eikeland
2947/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Søknad på sommarjobb 2020 Vegard Heia
2948/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Mellombels svar Vegard Hellestøl Heia
2933/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Vi skal ta skolekvardagen tilbake - brev frå kunnskapsministeren Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2966/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4214403037 ***** ***** *****
2923/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Koronarapport for Agder uke18 Lindaas, Gunnar Ogwyn
2910/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Underteikna avtale om isolasjonsavdeling for Covid-19 pasientar ved Evjeheimen EVJE OG HORNNES KOMMUNE
2896/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 epidemien. Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Trykk-Tjenester
2919/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4214403037 ***** ***** ***** *****
2913/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Loggbok for ervervsløyve GAUTLAND GUNNAR
2908/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Akson: Heilheitleg samhandling og felles kommunal journal - Brev til kommunar om intensjonserklæring HOD-Akson
2909/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Kontaktperson Akson Froland kommune
2915/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Søknad om kjøp av næringstomt på  Nesmoen Sven Jarle Aakhus
2825/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Søknad om deling av gnr/bnr 5/19 AUST-AGDER JORDSKIFTERETT
2893/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-02929-16 - Søknad om støtte til Krypsivprosjektet på Sørlandet for 2020 Agder fylkeskommune
2891/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Varsel om forvaltningskontroll – dokumentkontroll-tilskuddsordninger i landbruket – Produksjonstilskudd og avløsertilskudd FYLKESMANNEN I AGDER
2897/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljøterapeut Helse - st. ref. 4225435263 ***** ***** ***** *****
2898/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljøterapeut Helse - st. ref. 4225435263 ***** ***** ***** *****
2900/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljøterapeut Helse - st. ref. 4225435263 ***** ***** *****
2917/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfridom på 15-152 Knut William Bygland
2918/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsfridom gnr. 15, bnr. 152 Roy Pettersen
2822/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Vanntilkobling 15/141 og 142 Vidar
2906/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Setesdølen
2902/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/162 Løpenr: 2576/2020 Dokument tittel: Kopi av e-post: Melding Lauvdalsheia Vindkraftverk Øystein Haugå
2820/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon på barnehageplass Oday Diab
2823/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Vanntilkobling 15/141 og 142 Vidar
2899/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Jordfeste bardun, Ose i Bygland kommune Dreng Ose
2907/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Referat frå møte i styringsgruppa - Krypsivprosjektet på Sørlandet, 31.03.2020 Agder fylkeskommune
2827/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2800/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Bygland pg - Varsel om krav om regulering av festeavgift - Avg nr 0209 - 0037 Opplysningsvesenets fond
2826/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2916/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Byggeløyve for ny kloakkpumpestasjon på gnr. 47, bnr. 1, fnr. 39 ved Raubekk Bygland kommune
2901/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Bygland - Teknisk bygg - EM7 - EM26 EM12 er sendt før Geir Ove Solli m.fl.
2903/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Elektrotegninger prosess Hovet - Knut Inge Hovet
2824/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Byggeløyve for ny kloakkpumpestasjon på gnr. 47, bnr. 1, fnr. 39 ved Raubekk COWI AS
2914/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Kulturmidlar BYGLAND IDRETTSLAG
2911/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Kulturmidler SETESDAL SOGELAG
2904/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Varsel om oppstart av planarbeid for Endurobane Aasmund Lauvdal
2830/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Kulturmidlar BYGLAND JEGER- OG FISKARLAG
2796/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Etablering av Namsfogd i Agder fra 01.06.2020 Politiet - post.agder@politiet.no
2779/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 970534091 Landbruksdirektoratet
2818/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Nye kvitteringer for nabovarsler - mars 2020 (A106414) COWI AS
2781/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Regionalt miljøtilskudd (RMP) - soner for pollinerande insekter - høyring- frist 20. mai 2020 Eskeland, Ellen Synnøve
2816/2020 20200428 28.04.2020 Utgående brev Sommerjobb Viktoria Tollefsen
2780/2020 20200428 28.04.2020 Utgående brev Rammeavtale Mona M D Tversland
2795/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Møteprotokoll av 11. mars 2020 - Setesdal brannvesen IKS Evje og Hornnes kommune v/Dag Haugland
2793/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Kontrolliste skogfond 2019 Inge Olav Fjalestad
661/2020 20200428 28.04.2020 Saksframlegg/innstilling Høyring: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse - KULA
2660/2020 20200428 28.04.2020 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2032 - 2. gongs handsaming
2753/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Høringsuttale til offentlig ettersyn av kommuneplanen sin samfunnsdel for Bygland - 2020-2032 FYLKESMANNEN I AGDER
2803/2020 20200428 28.04.2020 Saksframlegg/innstilling Rekneskap 2019
2804/2020 20200428 28.04.2020 Saksframlegg/innstilling Rekneskap 2019 - inndekking av meirforbruk
2805/2020 20200428 28.04.2020 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2019
2798/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Møtebok frå Villreinnemnda for Setesdalsområdet, 21.04.20 Jarle Lunde
2791/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Kopi av brev: Vedtak av fellingskvote 2020, Setesdal Austhei villreinområde Suldal kommune
2792/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Kopi av brev: Vedtak av fellingskvote 2020, Setesdal Ryfylke villreinområde Suldal kommune
1137/2020 20200428 28.04.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av kulturminneplan - Fornya sak
1403/2020 20200428 28.04.2020 Saksframlegg/innstilling Helsesista-ønskje om foredrag?
2819/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon frå Color Line Tour og korona situasjonen KCK
1045/2020 20200428 28.04.2020 Saksframlegg/innstilling Legesamarbeid
2086/2020 20200428 28.04.2020 Saksframlegg/innstilling Lokal forskrift om godtgjersle for kommunale ombod i perioden 2019 - 2023
1666/2020 20200428 28.04.2020 Saksframlegg/innstilling Justering av samarbeidsavtale for Setesdal regionråd i tråd med ny kommunelov
2821/2020 20200428 28.04.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Torstein Lauvdal'
2784/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00040629 Avløp Bygland, uke 14 - 2 av 2 - AR-20-MG-003021-01 m.fl. Eurofins Environment
2801/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00040628 Avløp Bygland, uke 11 - 2 av 2 - AR-20-MG-003107-01 m.fl. Eurofins Environment
2794/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/162 Løpenr: 2576/2020 Dokument tittel: Kopi av e-post: Melding Lauvdalsheia Vindkraftverk Torstein Lauvdal
2810/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4225435263) - ***** ***** ***** *****
2811/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4225435263) - ***** ***** *****
2812/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4225435263) - ***** ***** ***** *****
2813/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4225435263) - ***** ***** *****
2814/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4225435263) - ***** ***** *****
2815/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4225435263) - ***** ***** ***** *****
2637/2020 20200428 28.04.2020 Saksframlegg/innstilling Sommarjobb for skuleungdom 2020
2797/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Lønnskrav *****
2782/2020 20200428 28.04.2020 Utgående brev Mellombels svar Bjørg Signe Nordgarden
2776/2020 20200428 28.04.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om kjøp av kommunal tomt - gnr 27, bnr 37
2808/2020 20200428 28.04.2020 Utgående brev Vedr. søknad om tilbygg til våningshus på gnr. 48, bnr. 1 på Hamre Johnny Smeland
2413/2020 20200428 28.04.2020 Saksframlegg/innstilling Høyringsuttale til UiA sin strategi
2809/2020 20200428 28.04.2020 Utgående brev Vedr. søknad om rivingsløyve for det gamle våningshuset på gnr. 48, bnr. 1 på Hamre Johnny Smeland
1664/2020 20200428 28.04.2020 Saksframlegg/innstilling Risiko- og sårbarheitsanalyse 2020 (ROS)
2747/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Høyring - Forslag til midlertidige endringar i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvensar av covid-19 Postmottak KMD
2762/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Brev frå Helsedirektoratet om å utvide prøvetakingskapasiteten for SARS-Cov-2 Trykk-Tjenester
2751/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Viktig informasjon til ordførere og rådmenn om tilleggsløyving på låneramma april 2020 Husbanken
2752/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Høyring - Midlertidige endringar i helseberedskapsloven (endringar for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Postmottak HOD
2775/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Salgsbevilling for alkohol Bygland Matsenter AS
2807/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Helse - st. ref. 4225435263 ***** ***** ***** *****
2760/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Viser til offisielt dokument Roar Støbet Lande
2777/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Vedk. oppmoding om innsyn Sigurd Haugsgjerd
2763/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1009 Løpenr: 2668/2020 Dokument tittel: Oppmoding om å hindre hogst i yngletiden Sigurd Haugsgjerd
2764/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/158 Løpenr: 2700/2020 Dokument tittel: Uttale til utviding av Kvitflogi naturreservat Sigurd Haugsgjerd
2765/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/499 Løpenr: 2738/2020 Dokument tittel: Veteranbiltreff Sigurd Haugsgjerd
2766/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/251 Løpenr: 2726/2020 Dokument tittel: Melding om utført arkeologisk registrering - Neset camping, reguleringsplan sak nr. 19/251 Sigurd Haugsgjerd
2767/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/245 Løpenr: 2730/2020 Dokument tittel: Liten forskjell mellom effekt av skadefelling og manuell skremming av grågås Sigurd Haugsgjerd
2768/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/92 Løpenr: 2706/2020 Dokument tittel: Oppdatering vedk. søknad om tilskot Sigurd Haugsgjerd
2769/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Olav Jan Skomedal
2770/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Sigurd Haugsgjerd
2771/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Sigurd Haugsgjerd
2772/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Sigurd Haugsgjerd
2773/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Sigurd Haugsgjerd
2774/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Sigurd Haugsgjerd
2761/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/3 Løpenr: 2121/2020 Dokument tittel: Byggeløyve for ny driftsbu på gnr. 54, bnr. 24 ved Skjevlevatnet Olav Jan Skomedal
2754/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til Ose Water Osewater - siri.lande@osewater.com
2778/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Kulturmidlar BYGLAND HORNMUSIKK
2738/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Veteranbiltreff Kirsten Lømsland
2731/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Bekreftelse fra Enova på mottatt søknad Enova - No-reply
2736/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Enova Lafopa - Geir Ove Solli
2726/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Melding om utført arkeologisk registrering - Neset camping, reguleringsplan sak nr. 19/251 Haukalid, Snorre
2706/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Oppdatering vedk. søknad om tilskot Ose Water v/ Siri Lande
2730/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Liten forskjell mellom effekt av skadefelling og manuell skremming av grågås Jenny Rolness
2724/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Søknad ferdigattest båtnaust Rakkenes GNR. 57 BNR. 22 Thomas Hovstad
2699/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-40079-4 - Uttale til Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2032 - Bygland kommune. Statens vegvesen
2728/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Oversending av varsel om oppstart av reguleringsplan på nytt - PLANID 201904 - Nesmoen endurobane Eivind Dalseg
2743/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Sommerjobb Viktoria Tollefsen
2735/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Tomt Deils Egons Stieģelis
2737/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev På engelsk Deils Egons Stieģelis
2740/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Føknad om ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 57, bnr. 51 i Grimsdalen Hyttefelt Svein Arild Hægeland
2750/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Helse - st. ref. 4225435263 ***** ***** *****
2745/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Helse - st. ref. 4225435263 ***** ***** *****
2725/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev INFORMASJON OM SØKNAD FOR LØYVEPERIODE FOR SALS-OG SKJENKELØVER 2020-2024 AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS AVD MUSEUM OG STAB RYSSTAD
2729/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Brev til kommuneoverlegen om covid-19 Aavitsland, Preben
2732/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Høring av kommunal planstrategi Sirdal kommune 2020-2024 Sirdal kommune
2703/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Søknad om betalingsutsettelse *****
2721/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Koronarapport for Agder uke17 Lindaas, Gunnar Ogwyn
2715/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Brev fra KS - Samarbeid med frivillige organisasjonar - koronasituasjonen Ann-Solveig Hansteen
2707/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til våningshus på gnr/bnr 48/1 i Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
2666/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev NVE si uttale til søknad om tilbygg til våningshus - dispensasjon - GBnr 48/1 - Hamre - Bygland kommune Bente Ågren Høegh
2690/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Informasjon om søknad for løyveperiode for sals-og skjenkeløver 2020-2024 MATKROKEN BYGLAND AVD 4394 m.fl.
2667/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Høyring: Planstrategi for Iveland kommune 2020 - 2024 Post - Iveland kommune
2677/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak Morten Aasland
2680/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Mattilsynet sitt tilsyn på drikkevatn i 2020 Mattilsynet
2700/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Uttale til utviding av Kvitflogi naturreservat Fylkesmannen i Agder
2727/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4214403037 ***** ***** ***** *****
2708/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg på gnr/bnr 58/30 i Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
2691/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Oppseiing av barnehageplass Oday Diab
2692/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Svar på oppseiing av barnehageplass Oday Diab
2720/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
2717/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/508 Løpenr: 2573/2020 Dokument tittel: Innspel Kommuneplan Elin Falkum
2709/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 15, bnr. 118 Inger Follesøy
2710/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsfridom på gnr. 15, bnr. 118 SØRLANDSADVOKATENE DA
2697/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev 1. terminutbetaling av integreringstilskot år 2 - 5 for år 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2712/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Platting på 47/88 Tor Børge Helle
2714/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Bestilling fra Infoland 5332657, gnr. 69, bnr. 18 Rune Larsson
2695/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 47/127 STATENS KARTVERK
2702/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-00154-18 - Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Agder - Ny høringsfrist 15. juni Riksantikvaren
2711/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Utsett høyringsfrist for KULA Agder Kristi Vindedal
2723/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Søknad ferdigattest båtnaust Rakkenes GNR. 57 BNR. 22 Thomas Hovstad
2453/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Vedr. søknad om øk.støtte til arrangementer - Landeskogen Landeskogens venner v/ Knut A. Austad
2454/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev SV: Sponsing Anne Eva Aasland
2701/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Vannbåren veksling Fredrik Langfeldt m.fl.
2704/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Referat fra Norge Digitalt og FDV årsmøter Agder Kartverket - Anne Marit Bjelland
2705/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Endelige vedlegg til FDV avtalen 2020 Kartverket - Anne Marit Bjelland
2670/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Årsrapport Driftsassistansen i Aust Agder 2019 Lyngdal, Vidar
2681/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Orientering om avgjersle - ***** ***** ***** ***** Kristiansand tingrett
2639/2020 20200422 22.04.2020 Saksframlegg/innstilling Status: Bygging av Bygland RA, brannstasjon og lager for Sivilforsvar
2673/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for garasje SMELAND BYGGSERVICE AS
2626/2020 20200422 22.04.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilskot til reguleringsplanarbeid i forbindelse med endurobane på Nesmoen
724/2020 20200422 22.04.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til arrangement-Sesilåmi 2020
2678/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Transporttenesta for funksjonshemma 2. halvår 2020 AGDER FYLKESKOMMUNE
2663/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 27/41 Olav Hørsdal
2672/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for utsleppsløyve og bustadhus SMELAND BYGGSERVICE AS
2689/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Bruk av laser mot gjess Arvid Klubben
2676/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Skadefelling etter ny viltforskrift Jenny Rolness
2671/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Anticimex rapport - Næringsmiddel - Byglandsheimen - 11.11.2019 - Ordrenr. 10900966 Anticimex
2668/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Oppmoding  om å hindre hogst i yngletiden NOAH v/Malin Prytz
2683/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 56/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2679/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Søknad om kjøp av tomt, Åraksbø bustadfelt Bjørg Signe Nordgarden m.fl.
2696/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Helse - st. ref. 4225435263 ***** ***** ***** *****
2651/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Kommunale avgifter, ettergitt . *****
2674/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Tilleggsopplysningar vedr rivingssøknad gnr 48 bnr 1 Hamre Johnny Smeland
2661/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Rettleiar om smittevern for ungdomsskole og vidaregåande skole under covid-19 Utdanningsdirektoratet
2662/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Rettleiar om smittevern for skoletrinn 1 - 7   under covid-19 Utdanningsdirektoratet
2688/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Helse - st. ref. 4225435263 ***** ***** *****
2684/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Helse - st. ref. 4225435263 ***** ***** ***** *****
2664/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Salgsbevilling for alkohol Coop Sørvest SA
2653/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Søknad Storestraum - melding om hogst, gnr/bnr 36/2 Joerund Kvaale Hansen
2654/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Her er dispen eg fekk på Storestraum i 2016 - vedlegg til melding om hogst Joerund Kvaale Hansen
2655/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Svar på melding om hogst ved Storstraumen gnr/bnr 36/2 Jørund Kvaale Hansen
2646/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Skøyte for tinglysing Kartverket Tinglysing
2652/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Følgjeteneste jordmor SØRLANDET SYKEHUS HF
2647/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Vegljos 2020: Vedlikeholdsrapport Runde 1 Otera - Kjetil Omdal
2650/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Fakturagrunnlag sal av strøsand Kjell Øyvind Berg
2659/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad med ATV / 6-hjuling *****
2656/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Melding om vedtak: Justering av samarbeidsavtale for Setesdal Regionråd i tråd med ny kommunelov Valle kommune
2613/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bustad *****
2636/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskot til Bjørgumspel Vol. IV - Taddeivs Mine 3 Sylvartun Folkemusikk v/Hallvard T. Bjørgum
2621/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Behandling av søknader om tilskudd til tilretteleggingstiltak for friluftsliv 2020 Lassen, Bård Andreas
2638/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Strøsand sesongen 2019/2020 Svein Helge Nomeland
2645/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Fullmakt *****
2615/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Uttale til kommuneplanen sin samfunnsdel i Bygland kommune Agder fylkeskommune v/Kristiansen, Kåre
2617/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Høyringsuttale til Kommuneplanen sin samfunnsdel Torhild Austad
2614/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Regnskap og årsberetning 2019 Agder kommunerevisjon IKS v/Tommy Pytten
2518/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev SV: Ber om utsatt frist til uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel Loland, Bjørn
2631/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 8/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2632/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00040601 Drikkevann Bygland, uke 15 - 6 av 6 - AR-20-MG-002527-01 m.fl. Eurofins Environment
2612/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Vedrørande kommunal 17 mai feiring Live Kvaale Haugaa
2630/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Kommunens ordning etter plan- og bygningsloven §3-3 og kravet til ungdomsråd FYLKESMANNEN I AGDER
2628/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Vanntilkobling 15/141 og 142 Vidar
2629/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Vanntilkobling 15/141 og 142 Vidar
2619/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Tilbod (datert 08.04.20) LUNDAN INVEST AS
2620/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Tilbod (datert 14.04.20) PRICEWATERHOUSECOOPERS AS
2627/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Tildelingsmelding konkurranse 237244 - prosjektleiar Setesdal Vekst år 2/3 PRICEWATERHOUSECOOPERS AS m.fl.
2622/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Tilbod (datert 14.04.20) HR PROSJEKT AS
2623/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Tilbod (datert 14.04.20) SPIRE INNOVASJON AS
2633/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Framlegg til kulturprisen *****
2657/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4214403037 ***** ***** ***** ***** *****
2640/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagleiar - st. ref. (4218393376) - ***** ***** *****
2634/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig lov med unntak fra kommuneloven, IKS-loven mv. Postmottak KMD
2635/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Rundskriv I-5/2020 – Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet Postmottak HOD
2608/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Vedr. søknad om rivingsløyve for badstoge og våningshus på gnr. 48, bnr. 1 på Hamre Jonny Smeland
2559/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 976260538 TARJEI LANGEID
2558/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 916950292 OLAV HAUGETVEIT
2557/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 995954184 INNISTOG DA
2556/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 989426958 LIDI NEDRE, Inger Siri Lidi
2555/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 969213990 LUNDTVEIT KJELL JOHNNY
2554/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 985044597 AUD ÅSEN HAUGSGJERD
2553/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 969661489 HAUGÅ KNUT SIGURD
2552/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 985648492 GUNNAR OLAV ATTESTOG
2551/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 969250217 JAKOB JØRGEN SAAGHUS
2550/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 969332728 LIDTVEIT OLAV
2549/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 997214293 GUNNAR HAUGÅ
2548/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 970277714 ÅNUND ELDHUSET
2547/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 970933964 FRØYSNES ØYSTEIN
2546/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 996170705 BERIT SUSANNE NORDSTRAND
2545/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 993435244 TOR AUSTAD BJØRGUM
2544/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 982194911 MARIE HAUGEN BUE
2543/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 996369773 JØRUND KVAALE HANSEN
2542/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 970533729 ARNE BJØRGUM
2602/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Dok nr 11 på sak nr 20/29 Aasmund Lauvdal
2486/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Mellombels svar vedr søknad om sanitærabonnement på gnr 15, bnr 142 VIDARS BYGGINVEST AS
2603/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Dok nr 12 på sak nr 20/28 Aasmund Lauvdal
2484/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Mellombels svar vedr søknad om sanitærabonnement på gnr 15, bnr 141 VIDARS BYGGINVEST AS
2609/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Melding frå revisor 2019 Bygland kommune Agder kommunerevisjon IKS v/ Tommy Pytten
2601/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Overføring av sak til planansvarlig Jorunn Sørlie Tveiten
2606/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Hytte Hovatn Gunnar Gakkestad
2607/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Hytte Hovatn Gunnar Gakkestad
2600/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Vedr.  vatn- og avløpsleidningar ved Nesmoen Knut William Bygland
2587/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Melding om vigsel SKATTEETATEN KRISTIANSAND S
2581/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Refusjonskrav følgjeteneste jordmor SØRLANDET SYKEHUS HF
2584/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Søknad om permisjon Siv Madsen
2534/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Nedkvittering av pant på gnr/bnr ***** STATENS KARTVERK
2594/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Innspel til kommuneplanen Midt-Agder Friluftsråd v/Janne Johnsen
2595/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Innspel: Offentleg høyring og ettersyn - Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2032 Agder fylkeskommune v/Kristiansen, Kåre
2586/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Rv9 Overtakelse veglys i Byglandsfjord Mime 20/12921-1 Otera - Tor Olav Ramse
2593/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Underteikna avtale på sal av tomt Deils Egons Stiegelis
2561/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 969572931 BØE ØYVIND
2560/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 969126125 OLE HARALD SUNDT
2599/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Vedr. 20-00992-16 - Bygland kommune - Tilskudd til stedsutvikling 2020 Agder fylkeskommune
2563/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 971194197 HOVSTAD CAY NORMANN
2562/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 976260538 TARJEI LANGEID
2585/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-14977-2 - Uttalelse - søknad om løyve til å rive det gamle våningshuset og ei badstoge - gnr. 48/1 - Hamre Agder fylkeskommune
2532/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kommunale avgifter, ettergitt . *****
2596/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Smittevernrettleiar for barnehagar Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2589/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Matrikkelbrev OPPLYSNINGSVESENETS FOND
2577/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedr. lokal isolasjonsavdeling - Covid 19 Astrid Marie Engeli m.fl.
2578/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Gradvis opptrapping av aktivitet i helsetjenesten Trykk-Tjenester
2565/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 916639481 ANNE AAKHUS
2564/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 970314636 VIKI HALVAR O
2588/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sjukepleiar - 3 store stillingar ledig for fast tilsetting Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4214403037 ***** ***** ***** *****
2576/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Kopi av e-post: Melding Lauvdalsheia Vindkraftverk Øyvin Moltumyr m.fl.
2572/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 913046676 ROAR STØBET LANDE
2571/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970578706 AASHEIM ARNE
2570/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 921318294 HOMME BOLSTAD
2569/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 969332736 AAKHUS ØIVIND
2568/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 980209407 ANDERSEN GUNNAR
2567/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 986797246 DRENG OSE
2566/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2020, 980825051 ASLAUG SIMONSTAD SITJE
2582/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-00992-16 - Bygland kommune - Tilskudd til stedsutvikling 2020 Agder fylkeskommune
2521/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev SV: 20/40079-1 - Offentleg høyring og ettersyn - Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2032 - Utsett høyringsfrist tor.hallvard.taxeras@vegvesen.no
2535/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Rekneskap: Utsegn frå leiinga Bygland kommune 2019 Tommy Pytten
2573/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Innspel Kommuneplan Knut William Bygland
2533/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Nedkvittering av pant gnr/bnr ***** SB Sør - Christian Andersen
2531/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedr. pant på eiendom Sigve Bruun Jacob
2442/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Godkjenning av temaplan for friluftsliv Bortelid-Ljosland 2020-2030 Åseral kommune
2540/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Tomt Deils Egons Stieģelis
2528/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev NVE si tilbakemelding ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Prestøyne/Lyngnes - GBnr 47/11 - Bygland kommune Bente Ågren Høegh
2525/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Uttale i sak 19/ 402 Brygge Revsnes hotell Byglandsfjord, gnr. 69, bnr. 127 i Bygland kommune Otteraaens Brugseierforening v/Espetveit, Gjermund
2574/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Ang. Nabovarsel i samband med vann- og avløpsledning Raubekk - Nesmoen. Knut William Bygland
2538/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Prinsipp-tankluftere Lafopa - Geir Ove Solli
2541/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Elektrotegninger prosess Lafopa - Geir Ove Solli
2472/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Offentleg ettersyn - Reguleringsplan for Neset camping AGDER ENERGI NETT AS m.fl.
2527/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Annonse - offentleg ettersyn Setesdølen
2530/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Neset camping - uttale Agder energi v/Tveit, Roald
2580/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding Setesdal brannvesen IKS v/Olav Nese
2579/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Kvittering for at konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen Marie-Lisbet Amundsen
2536/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Vedr. søknad om konsesjon Usn - Marie-Lisbet Amundsen
2520/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 28/4 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2537/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00040629 - Avløp Bygland, uke 14 Eurofins Environment Testing Norway AS
2539/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00040628 - Avløp Bygland, uke 11 Eurofins Environment Testing Norway AS
2575/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Tilleggsopplysningar Kjetil Vegusdal
2529/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 921318294 Landbruksdirektoratet
2510/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Søknad om fritak frå kommunale avgifter Øystein Frøysnes
2441/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Kopi av brev:  Rv. 9 - Gnr. 35 bnr. 7 - Nesmoen i Bygland kommune - dispensasjon fra byggegrense - garasje Statens vegvesen
2511/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00040611 - Tveit Bårehus Eurofins Environment Testing Norway AS
2517/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 35/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2519/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 35/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2474/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Kopi av brev: Uttale i byggesak - avkjørsel - Bygland sentrum i Bygland kommune - gnr 47 bnr 84 Statens vegvesen
2522/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Urgent Post - Bygland kommune
2524/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Underteikna avtale - assistert sjølvhjelp Evje og Hornnes kommune
2513/2020 20200414 14.04.2020 Utgående brev Rv9 Overtakelse veglys i Byglandsfjord Mime 20/12921-1 Tor Olav Ramse
2509/2020 20200414 14.04.2020 Utgående brev Søknad om gratis kjernetid. *****
2514/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Jobbsøknad Monica Johansen
2515/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Ringevikar Hanne Cecilie Vanebo-Høyland
2417/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Høyring av verneforslag for Urfjellheia og Dalsheia -,Urvassliene-,Kviteflogi- og Åmtona naturreservat i Risør, Gjerstad, Bygland og Åmli kommunar Yri, Mia
2502/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Brannvesenet anbefaler at Byglandsfjord brannstasjon videreføres og oppgraderes Mikael Kristiansen
2506/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Brev til kommunane vedrørende Databehandleravtale for "Skriv til oss" og Databehandleravtale (PK) NAV Virkemiddelseksjonen Sosiale tjenester
2411/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Tilskot til meirutgifter som kommunane har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyinga hausten 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET
2418/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Viktig at gjenvinningsstasjonane er o pne Solum, Marit
2422/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-03167-6 - Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2438/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Covid-19 – Orientering om Helsedirektoratet si veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet Thevarajah Ramalingam
2440/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Tilbud for barn og unge i påsken Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2503/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Underteikna avtale stedfortreder kommuneoverlege Anne Sofie Hornnes m.fl.
2493/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Kulturskule og korona Norsk Kulturskoleråd
2494/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Høyring - notat vedk. prioritering i samband med covid-19 - sjukeheim og heimebaserte tenester Trykk-Tjenester
2495/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Vedr. lokal isolasjonsavdeling - Covid 19 Evje og Hornnes kommune
2496/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Status ism gjenåpning av barnehage og skole - innspel til KD? Christiane Marie Ødegård
2497/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Opning av barnehagar og skolar Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2498/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev HASTER - Brev til kommuneoverlegen Aavitsland, Preben
2499/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Tilbud for barn og unge i påsken Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2500/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Retningsliner for ordinær pasienttransport av personar med mistenkt og stadfesta koronasmitte Trykk-Tjenester
2501/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Kopi av brev: Forespørsel til SSHF Evje og Hornnes kommune
2261/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Sjekkliste NIREG/Løpenr. 4093829788 ThyssenKripp
2419/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Næring. Status næringslivet i Bygland Rita Hansen
2278/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Vedlegg Johnny Smeland
2479/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-766-2 - Oppstart av kommunal planstrategi for Bygland kommune - Froland kommune uttalelse Froland Kommune
2371/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Varsel om oppstart av kommunal planstrategi for Bygland kommune AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
2400/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Kopi av brev: Svar på førespurnad til styringsgruppa i Setesdal barnevern Valle kommune
2491/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Grunnlagsdokument leonj@online.no
2449/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Prisestimat 3272 S.Ma. 2020 Oppgradering kontrollsystem Byglandsfjord RA Stian Madland
2135/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-00787-62 - Utsatt høringsfrist for handlingsprogram for fylkesveg, regional planstrategi og handlingsprogram for Regionplan Agder 2030 Agder fylkeskommune
2468/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Vedlegg til innspel til handlingsprogrammet til Regionplan Agder AGDER FYLKESKOMMUNE
2396/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Innspel til handlingsprogrammet til Regionplan Agder AGDER FYLKESKOMMUNE
2370/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Kopi av brev: Høyring/innspel til Handlingsprogram – Regionplan Agder 2030 Valle kommune
2312/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Innspel - handlingsprogram Regionplan Agder 2030 - Bykle kommune Bykle kommune
2391/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Høyringsuttale: Hanslingsprogram for fylkesvegar 2021 - 2024 AGDER FYLKESKOMMUNE
2313/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Kopi av brev: Innspel frå Bykle kommune til nytt handlingsprogram fylkesvegar i Agder Bykle kommune
2265/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Svar vedr. endring av ansvarsrett, vedr. tiltak på gnr. 66, bnr. 32 EIKEN HYTTER AS
2470/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Prisestimat 3272 S.Ma. 2020 Oppgradering kontrollsystem Byglandsfjord RA Ecs - Stian Madland
2134/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev NVE si uttale ved Offentlig ettersyn - Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - Bygland kommune Bente Ågren Høegh
2505/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Endra rammer 8. mai Postmottak@fd.dep.no
2293/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Tomt reservation Deils Egons Stieģelis
2309/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Kopi av brev: Rv. 9 - Tappodden - Kjeddinga, Gnr. 51 bnr. 4 i Bygland kommune - avkjørselsak - rekkverk Statens vegvesen
2303/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tomt reservation Deils Egons Stieģelis
2414/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Husvære Knut William Bygland
2469/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Tomt Deils Egons Stieģelis
2480/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tomt Deils Egons Stieģelis
2489/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Fwd: Tomt Deils Egons Stieģelis
2273/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Underteikna husleigeavtale Nektarios Apostolou
2267/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Prestøyne i Bygland kommune, varsling om oppstart, detaljregulering Plankontoret v/Hallvard Homme
2448/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Søknad om støtte til solcelledriven gatelykt, Moloen i Åraksbø Åraksbø båtforeining v/Runar Granheim
2492/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Kulturmidler FRAMSTEG 4H
2409/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Ber om ny uttale FYLKESMANNEN I AGDER m.fl.
2410/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Melding om førebels vedtak REVSNES HOTELL AS
2426/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve i samband med friluftsgudsteneste ved Hovatn - Bygland kyrkjelege Fellesråd Bygland kyrkjelege fellesråd
2439/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon til transport med helikopter i Bygland kommune, SVR LVO Karl Martin Mattingsdal
2405/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev 1. gongshandsaming av reguleringsplanen for Neset camping cowi AS
2276/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Bjørgulv Lyngroth Langeid
2277/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Tore Lyngroth Langeid
2466/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Vannbåren veksling Lafopa - Geir Ove Solli
2467/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Branndør Lafopa - Geir Ove Solli
2401/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Bygland rens dører ventilasjon oddvar.kjellesvik@gmail.com
2300/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Bygland renseanlegg Evjebygg - Øystein Tjessem
2305/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Bygland RA - Div delmålebrev Lafopa - Geir Ove Solli
2249/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Wifi - punkt Bygland Kommune - Fredrik Langfeldt
2314/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Innvilget dispensasjon fra etterregistreringsfristen – produksjonstilskudd 2019 FYLKESMANNEN I AGDER
2296/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Bygland renseanlegg Kjell Øyvind Berg
2297/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Nabovarsel som eier/fester av 35/19 Cowi - Arne Rønholt
2298/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Nabovarsel som eier/fester av 35/13 Cowi - Arne Rønholt
2299/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Nabovarsel som eier/fester av 35/11 Cowi - Arne Rønholt
2369/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Referat frå byggemøte 7 Tormod Homme m.fl.
2507/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Stadfesting på aksept av vilkår - Tilskot til Styrking av skolehelsetjenesten Helsedirektoratet
2294/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Kontrakt Gapahuk Bygland Kommune - Trond Skjeggedal
2403/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Søknad om deling av grunneigedome - Ynskje om å gjere om tidligare delingsløyve for gnr 40, bnr 2 Krister Homme Bolstad m.fl.
2481/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 28/4 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2473/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 35/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2485/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Dok nr 12 på sak nr 20/28 Aasmund Lauvdal
2397/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement VIDARS BYGGINVEST AS
2488/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00040601 - Drikkevann Bygland, uke 15 Eurofins Environment Testing Norway AS
2301/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - beit, 985894485 Landbruksdirektoratet
2302/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - beit, 985894485 Landbruksdirektoratet
2287/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/254 Løpenr: 2266/2020 Dokument tittel: Svar på søknad om snøskuterløyve gnr/bnr 3/3 Carlsen, Knut Morten
2288/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/254 Løpenr: 1907/2020 Dokument tittel: Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/7 Carlsen, Knut Morten
2289/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Carlsen, Knut Morten'
2290/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Carlsen, Knut Morten
2390/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Søknad om deling av gnr. 47, bnr. 1 OPPLYSNINGSVESENETS FOND
2219/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordninga (SFO) Sigrid Sordal Homme
2224/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordninga (SFO) Silje Christine Stangvik
2225/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordninga (SFO) Hege Jore Gakkestad
2226/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordninga (SFO) Hege Jore Gakkestad
2227/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordninga (SFO) Kari Greibrokk
2228/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordninga (SFO) Kristina Lauvdal Vaagenes
2229/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordninga (SFO) Carina Bech Jahnsen
2230/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordninga (SFO) Cathrine Vegusdal
2231/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordninga (SFO) Magda Jablonska
2232/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordninga (SFO) *****
2233/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordninga (SFO) Maj Helen Sjøvold
2234/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordninga (SFO) Kristina Ose
2236/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordninga (SFO) Marit Feed
2237/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordning (SFO) Max Rodney Gaskell
2238/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordning (SFO) Max Rodney Gaskell
2239/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordninga (SFO) Malin Omland Bentsen
2240/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordninga (SFO) Kari Kjebekk
2241/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordninga (SFO) Tone-Merethe Dale Rasmussen
2242/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordning (SFO) Svanhild Honnemyr-Stølen
2178/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordninga (SFO) Torgny Byklum
2185/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Anita Strengenes
2487/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Dok nr 11 på sak nr 20/29 Aasmund Lauvdal
1658/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Ose141 og142 Bygland Kommune - Jorunn Sørlie Tveiten
2398/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement VIDARS BYGGINVEST AS
2291/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Søknad om deling av grunneigedom gnr. 35, bnr.9 BYGLAND KOMMUNE
2368/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Kopi av brev: Høyringsuttale - Regional planstrategi for Agder fylkeskommune 2020 – 2024 Valle kommune
2386/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=wk99we, SakId=325134) *****
2243/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i barnehage *****
2257/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i barnehage Frantz Are Nilsen
2258/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i barnehage *****
2259/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Tilsegn om plass i barnehage Hallvard Nessa
2256/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 921318294 Landbruksdirektoratet
2292/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 921318294 Landbruksdirektoratet
2306/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Ber om uttale om kulturminne i forbindelse med drenering AGDER FYLKESKOMMUNE
2504/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev 20/17064-1 - Uttale til sak - drenering nær kulturminne - gnr. 39/1 Haukalid, Snorre
2475/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Førebels svar BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
2443/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak Kjetil Vegusdal
2420/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Økonomiske virkemidlar i landbruket 2020 Fylkesmannen i Agder
2456/2020 20200404 04.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** *****
2457/2020 20200404 04.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** *****
2458/2020 20200404 04.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** *****
2459/2020 20200404 04.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** *****
2460/2020 20200404 04.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** *****
2461/2020 20200404 04.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** *****
2462/2020 20200404 04.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** *****
2463/2020 20200404 04.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** ***** *****
2452/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleiar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4218393376 ***** ***** *****
2373/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Mellombels svar Rolf Johnny Aagedal
2365/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om omdisponering av dyrka mark til juletreproduksjon Rolf Johnny Aagedal
2387/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2363/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon, skuleåret 2020-2021 Hege Kristine Jore Gakkestad
2364/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon, barnehageåret 2020-2021 Kristine Nordgarden
2389/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding på eigenkontrollrapport for 2019 Byglandsfjord renseanlegg FYLKESMANNEN I AGDER
2317/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev EM7 - EM26 EM12 er sendt før Lafopa - Geir Ove Solli
2356/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev EM12 - Force Majeure Lafopa - Geir Ove Solli
2357/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev EM04 - EM06 Lafopa - Geir Ove Solli
2358/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev EM01 - EM02 - EM03 Lafopa - Geir Ove Solli
2366/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 38/1 Arne Ivarson Sandnes
2318/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Bygland kommune - tilbakemelding årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Fylkesmannen - Mogseth, Sølvi
2319/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Fwd: Søknad om spreiing av husdyrgjødsel på innmark Olav Haugetveit
2360/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedr. henvendelse vedrørende kraftlinje på vår eiendom gnr 69 bnr 127 i Bygland kommune uwe@aktive-fredsreiser.no
2361/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Husvære Knut William Bygland
2362/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Husvære Knut William Bygland
2322/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Røynestøylvegen Øystein Strømstad
2323/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Røynestøylvegen Jan Blindbæk
2332/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Røynestøylvegen Marit E Nordskog Andersen
2350/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Røynestøylvegen Arnt Steinar Dyrstad
2351/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Røynestøylvegen Margit Kjetsaa
2352/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Røynestøylvegen Knut Grundeson Austad
2353/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Røynestøylvegen Liv Lauvsland
2354/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: innføring av vegadresse - Røynestøylvegen Knut A Austad
2359/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: innføring av vegadresse - Røynestøylvegen Einar Bakke
2367/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Datastatus, geovekstprosjekt LACHVA92 Agder Kartverket - Pål Tanem
2315/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Forsøk på å oppsummere etter synfaring i Ose sentrum TD maskin
2316/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Forsøk på å oppsummere etter synfaring i Ose sentrum TD - maskin
2374/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om mellombels bruksløyve OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
2269/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Brurapport 2018 Bygland Kommune - Fredrik Langfeldt
2247/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Rv9 Overtakelse veglys i Byglandsfjord Mime 20/12921-1 Vegvesen - Olsen Edgar
2221/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Tor Egil Rossevatn
2222/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett Tor Egil Rossevatn
2286/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Oppseiing av stilling Wenche Skarpengland
2279/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Siv Madsen
2281/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Orientering om avgjersle Kristiansand tingrett
2187/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Orientering om byggesak REVSNES HOTELL AS
2250/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Tarjei Langeid
2253/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Vedr. uttale til søknad om avkjørsel frå g-nr. 47, bnr. 84 til Fv 322 på Bygland AGDER FYLKESKOMMUNE
2251/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Tarjei Langeid
2283/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Kristine Nordgarden
2263/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Hege Kristine J Gakkestad
2275/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2284/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Vedr. søknad om fritak for ***** ***** ***** *****
2262/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Sjekkliste NIREG/Løpenr. 4093833027 ThyssenKrupp
2285/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Bygland kommune - Tildeling av svømmetilskudd 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
2280/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev SV: Utsett frist på høyringsuttale til UiA sin strategi 2021-2024 Erik Lunde
2282/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om  i helselovgivinga Postmottak HOD
2264/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Forslag til midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkarar som følge av Covid-19 Distribusjonsoppdrag
2270/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Rettleiar til kommunane om lokale karantenereglar eller innreiserestriksjonar i samband med utbrotet av Covid-19 Postmottak HOD
2271/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr Trykk-Tjenester
2272/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. COVID-19-pandemien Wøien, Gunhild
2252/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Arbeidsgjevarar bør så langt som mogleg skjerme tilsette i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper Trykk-Tjenester
2248/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber kommunane kartlegge moglege nye sengeplassar Trykk-Tjenester
2244/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Informasjon om midlertidig opning av "Skriv til oss" funksjonen for brukere av sosiale tenester (PK) NAV Prosjekt digisos
2245/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Videresendelse av dokumenter fra BUF dir vedr Kovid19 FYLKESMANNEN I AGDER
1946/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Stadutvikling 2020 - søknad om tilskot Agder fylkeskommune
2220/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Aktuelle endringar i regelverk for refusjon i samband med korona-situasjonen Nyhetsbrev - Helfo
2112/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Fritak *****
2116/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding frå næringslivet *****
2177/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon, skuleåret 2020/2021 Ingrid Homme Bolstad
2174/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon, skuleåret 2020/2021 Guro Kvaale Skibsrud
2175/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon, skuleåret 2020/2021 Marianne Rokoengen Kjetså
2198/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet
2176/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Manglande opplysningar - varsel om avslag på søknad Direktoratet for Arbeidstilsynet
2190/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Videresending av klage på produksjonstilskot FYLKESMANNEN I AGDER
2216/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969332736 Landbruksdirektoratet
2214/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 996369773 Landbruksdirektoratet
2213/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 985648492 Landbruksdirektoratet
2215/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969661489 Landbruksdirektoratet
2208/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970277714 Landbruksdirektoratet
2207/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 913046676 Landbruksdirektoratet
2209/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 916950292 Landbruksdirektoratet
2206/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969250217 Landbruksdirektoratet
2205/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 982194911 Landbruksdirektoratet
2210/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970314636 Landbruksdirektoratet
2212/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 921318294 Landbruksdirektoratet
2211/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970933964 Landbruksdirektoratet
2202/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 870141262 Landbruksdirektoratet
2204/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 989426958 Landbruksdirektoratet
2203/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 996170705 Landbruksdirektoratet
2201/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970578706 Landbruksdirektoratet
2181/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Plassering av vask i brannbilhall Lafopa - Geir Ove Solli
2199/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 986397108 Landbruksdirektoratet
2200/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 986397108 Landbruksdirektoratet
2218/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 988585262 Landbruksdirektoratet
2217/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 999301193 Landbruksdirektoratet
2223/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 985894485 Landbruksdirektoratet
2182/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 4/26 Sverre Ulland
2183/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 4/25 Reidunn Ulland von Brandis
2179/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Husevegen Torleiv Moy
2180/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Husevegen Svenn Uleberg
2191/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Tangenvegen Jan Arve Kristoffersen m.fl.
2192/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Tangenvegen Tor Tolstad
2193/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Tangenvegen Heidi H H Nordihus m.fl.
2194/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Tangenvegen Bodil Bygland
2195/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Tangenvegen Anne Syvertsen
2196/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Tangenvegen Bjørn Gunnar Nilsen
2188/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Husevegen Anne Sophie Høegh-Omdal m.fl.
2150/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Husevegen Kurt Wachendorf
2158/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Husevegen Stein Knut Horverak
2165/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Husevegen Dreng Moi m.fl.
2167/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Husevegen William Viki
2168/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Husevegen Kristin Scharin Unander m.fl.
2170/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Husevegen Asbjørn Faremo
2163/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2164/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2145/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kopi av brev: Valle kommune Vidareføring av statleg tilskot til kommunalt barnevern FYLKESMANNEN I AGDER
2162/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Felles søknadsskjema for motorisert ferdsel i og utanfor verneområda Pytten og Austre Kvihei Beitelag v/Tore Fuglestad
2169/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Plassering dør ventilasjon Lafopa - Geir Ove Solli
2137/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/16 Løpenr: 1944/2020 Dokument tittel: Skogkultur- og gjennomsnittskostnader for 2019 og anbefalte makskostnader for tilskudd og skogfond i Agder for 2020 Atle Korsmo
2138/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/579 Løpenr: 2105/2020 Dokument tittel: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Agder - Fylkesmannens uttale Haugetveit, Olav
2139/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Haugetveit, Olav'
2143/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Atle Korsmo'
2172/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Innsyn Anonym
2173/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
2171/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 55/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2144/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 51/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2151/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om permisjon skuleåret 2020/2021 Marianne Rokoengen Kjetså
2152/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om permisjon skuleåret 2020/2021 Guro Kvaale Skibsrud
2127/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Veterinære tjenester - kommunal beredskap FYLKESMANNEN I AGDER
2166/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-03146-2 - Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2146/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Rundskriv om forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge Postmottak HOD
2128/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommunar i samarbeid med helseforetak – oversendelse av rutinebeskrivelse Trykk-Tjenester
2098/2020 20200325 25.03.2020 Saksframlegg/innstilling Oppstart av arbeid med kommunal planstrategi
2129/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Nabovarsel NESODDEN INDUSTRIBYGG AS
2130/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Nabovarsel Svein Jørgen Kleivane
2131/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Nabovarsel Fred Olsen
1987/2020 20200325 25.03.2020 Saksframlegg/innstilling Høyringsuttale til forslag til Regional planstrategi for Agder 2020-2024
2123/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på søknad, Bygland barnehage - Ny plass Jannicke Dale
2124/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Barnehageplass Bjørg Maren Lauvdal
2125/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 28/30 Åsmund Jansen Haga
2136/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Melding om vigsel SKATTEETATEN KRISTIANSAND S
2126/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Signert avtale Statens vegvesen
1789/2020 20200325 25.03.2020 Saksframlegg/innstilling Innspel til handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030
2109/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2019 post@miljodir.no
2105/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Agder - Fylkesmannens uttale FYLKESMANNEN I AGDER
2103/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-00425-2 - Fråsegn- Høyring og offentleg ettersyn av kommuneplanen sin samfunnsdel for Bygland kommune 2020–2032 Direktoratet for mineralforvaltning
2075/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev E-postrekkje: Søknad om transport med ATV Inge Olav Fjalestad
2066/2020 20200324 24.03.2020 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon for ny brygge på gnr. 69, bnr. 127 ved Revsnes Hotel
2102/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev RE: SV: Søknad om snøskuterløyve Arne Sandnes
2069/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Ferdigattest for rivingsløyve for 2 bygningar på gnr. 35, bnr. 29 på Nesmoen Bygland kommune
2106/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Bygland kommune tekniskbygg ventilasjonstegninger rev.3 Afgruppen - Arvid Homme
2107/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Bygland fremdrift ventilasjon Lafopa - Geir Ove Solli
2093/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på søknad, Bygland b arnehage - Ny plass Bjørg Maren Lauvdal
2094/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på søknad, Bygland barnehage - Ny plass Even Simensen
2083/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Høyringsuttale - Godtgjersle for kommunale ombod, Bygland arbeiderparti, Setesdalslista og Bygland Høgre Anne Eikerapen
2084/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Uttale: Godtgjersle fo