eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4371/2022 20220624 24.06.2022 Utgående brev Skredrapport Ose bygdesenter - justert planavgrensing Lemme, Astrid
4373/2022 20220624 24.06.2022 Inngående brev Vedr. 20-100713-7 - Områderegulering for Ose bygdesenter i Bygland kommune - 2. gongs høyring Statens vegvesen
4376/2022 20220624 24.06.2022 Inngående brev RE: Skredrapport Ose bygdesenter - justert planavgrensing Lemme, Astrid
4377/2022 20220624 24.06.2022 Utgående brev SV: Skredrapport Ose bygdesenter - justert planavgrensing Lemme, Astrid
4334/2022 20220624 24.06.2022 Inngående brev Refusjonskrav - gjesteelev- vår 2022 *****
4369/2022 20220624 24.06.2022 Inngående brev Bekreftelse: e-signert dokument 23.06.2022 09.45.58 - Leieavtale 303078 AApen omsorg noreply@scrive.com
4370/2022 20220624 24.06.2022 Inngående brev Bekreftelse: e-signert dokument 23.06.2022 09.38.58 - Leieavtale 303114 AApen omsorg noreply@scrive.com
4382/2022 20220624 24.06.2022 Inngående brev Melding om vedtak: Oppfølging av ladestasjonsprosjektet SIPR v/Marie J. Pedersen
4386/2022 20220624 24.06.2022 Inngående brev Registrering av vernede jernbanekulturminner i gjeldende arealplaner Peder Oluf Vold
4380/2022 20220624 24.06.2022 Inngående brev Innmarksbeite Olav Haugetveit
4381/2022 20220624 24.06.2022 Utgående brev Innmarksbeite Olav Haugetveit
4311/2022 20220624 24.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra båndtvangsbestemmelsene for bruk av hund ved skadefelling av store rovdyr Froland Kommune
4398/2022 20220624 24.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/518 Løpenr: 3223/2022 Dokument tittel: Sti- og løypeplan Bygland kommune - Årdalsknapen sør Olav Haugsgjerd
4399/2022 20220624 24.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/518 Løpenr: 3226/2022 Dokument tittel: Sti- og løypeplan Bygland kommune - Årdalsknapen nord Olav Haugsgjerd
4400/2022 20220624 24.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav: Sti- og løypeplan Bygland kommune - Årdalsknapen sør olavhaugsgjerd@gmail.com
4401/2022 20220624 24.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav: Sti- og løypeplan Bygland kommune - Årdalsknapen nord olavhaugsgjerd@gmail.com
4337/2022 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 39/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4358/2022 20220624 24.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Disiree Bascon Haugland m.fl.
4383/2022 20220624 24.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****
4379/2022 20220624 24.06.2022 Inngående brev ***** ***** ***** Leiv Rygg Langerak
4374/2022 20220624 24.06.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
4392/2022 20220624 24.06.2022 Utgående brev Tilsetjingsbrev Gunnar Haugå
4393/2022 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vedr søknad på stilling som fagarbeidar / tømrar Eivind Greibrokk m.fl.
4394/2022 20220624 24.06.2022 Utgående brev Søknad på stilling som tømrar *****
4324/2022 20220624 24.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om å opparbeide velteplass - gnr./bnr. 47/4 Kjell Johnny Lundtveit
4314/2022 20220623 23.06.2022 Utgående brev Vedr. tiltak på gnr. 33, bnr. 3 på Sandnes Dagfinn Borgi
4348/2022 20220623 23.06.2022 Inngående brev Vedr. søknad om frådeling av ny tomt og rammesøknad for ny fritidsbustad på gnr. 3, bnr. 4 på Langeid - setter saka på vent NILSEN BYGGTJENESTER AS
4350/2022 20220623 23.06.2022 Utgående brev Vedr. søknad om frådeling av ny tomt og rammesøknad for ny fritidsbustad på gnr. 3, bnr. 4 på Langeid Trond Remi Nilsen
4351/2022 20220623 23.06.2022 Utgående brev Svar vedr. søknad om frådeling av ny tomt og rammesøknad for ny fritidsbustad på gnr. 3, bnr. 4 på Langeid som er sett på vent Trond Remi Nilsen
4325/2022 20220623 23.06.2022 Utgående brev Frådeling og oppføring ny fritidsbustad på gnr. 3, bnr. 4 sigulang@online.no
4343/2022 20220623 23.06.2022 Utgående brev Oppmålingsprotokoll for gjennomsyn Gunhild Lia
4344/2022 20220623 23.06.2022 Utgående brev Oppmålingsprotokoll for gjennomsyn Bjørn Helge Lund
4345/2022 20220623 23.06.2022 Utgående brev Oppmålingsprotokoll for gjennomsyn Thor Skjevrak
4346/2022 20220623 23.06.2022 Utgående brev Oppmålingsprotokoll for gjennomsyn Ingebjørg Lauvdal Homme
4347/2022 20220623 23.06.2022 Utgående brev Oppmålingsprotokoll for gjennomsyn OPPLYSNINGSVESENETS FOND
4319/2022 20220623 23.06.2022 Utgående brev Referat frå arbeidsmøte - rundkøyring Bygland sentrum 30.05.22 Morten Kuvik m.fl.
4316/2022 20220623 23.06.2022 Inngående brev Kopi av kommentar til Statsforvaltaren sin uttale vedr. uttale til søknad om dispensasjon for etablering av mellombels testanlegg for solkraft på gnr/bnr 45/9 i Bygland kommune Gaute Tjensvoll
4362/2022 20220623 23.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/210 Løpenr: 3510/2022 Dokument tittel: Kulturminnefagleg utsegn: Bygland kommune - gnr/bnr 67/9, Vestsida 154, Byglandsfjord - riving av ei bu og oppføring av ny Reidun Åvitsland
4363/2022 20220623 23.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/518 Løpenr: 4194/2022 Dokument tittel: Turveg til Årdalsknapen nord Olav Haugsgjerd
4364/2022 20220623 23.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/197 Løpenr: 4167/2022 Dokument tittel: Hogst i vernskog Olav Haugsgjerd
4365/2022 20220623 23.06.2022 Utgående brev Oversender dokumentasjon i høve innsynskrav - Hogst i vernskog olavhaugsgjerd@gmail.com
4366/2022 20220623 23.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav - Turveg til Årdalsknapen nord olavhaugsgjerd@gmail.com
4367/2022 20220623 23.06.2022 Utgående brev Oversender dokoment i høve innsynskrav - Kulturminnefagleg utsegn: Bygland kommune - gnr/bnr 67/9, Vestsida 154, Byglandsfjord - riving av ei bu og oppføring av ny 'resibom@hotmail.com'
4330/2022 20220623 23.06.2022 Inngående brev Ang samarbeidsavtalen om organisering av Otra vannområde - og politisk sak Vennesla kommune
4361/2022 20220623 23.06.2022 Inngående brev Vedtak fusjon mellom Agder Energi AS og Glitre Energi AS - vedtak Iveland kommune Iveland kommune
4354/2022 20220623 23.06.2022 Inngående brev Fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi, vedtak Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune
4339/2022 20220623 23.06.2022 Utgående brev Stoga Jan Tore Leifsen
4356/2022 20220623 23.06.2022 Inngående brev Vedr. 20-01041-18 - Kvinesdal 2040: Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040 - Høring og offentlig ettersyn Kvinesdal kommune
4312/2022 20220623 23.06.2022 Inngående brev Brannkonsept Stoga AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS
4313/2022 20220623 23.06.2022 Inngående brev Brannkonsept Stoga tilleggsopplysningar AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS
4317/2022 20220623 23.06.2022 Inngående brev Brannkonsept Stoga - oppdatert versjon AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS
4318/2022 20220623 23.06.2022 Inngående brev Brannkonsept stoga - uferdig versjon AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS
4322/2022 20220623 23.06.2022 Utgående brev Bruksendring av Glashytta til Stoga - brannkonsept til uttale Olav Nese
4338/2022 20220623 23.06.2022 Inngående brev Uttale til brannkonsept SETESDAL BRANNVESEN IKS
4360/2022 20220623 23.06.2022 Inngående brev VS: Turløype Fånefjell Camilla Josefine Høibraaten
4326/2022 20220623 23.06.2022 Utgående brev Re: NVE ber om utsett frist - 2. gongs offentleg ettersyn - Områderegulering for Ose bygdesenter - Bygland kommune Astrid Synnøve Flatøy
4327/2022 20220623 23.06.2022 Utgående brev Re: Skredfarevurdering, Ose i Bygland kommune Hatlenes, Catrine
4323/2022 20220623 23.06.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00051177 Avløp Bygland, uke 23 - 4 av 4 - AR-22-MG-007661-01 m.fl. Eurofins Environment
4359/2022 20220623 23.06.2022 Inngående brev Purring- mangler svar vedrørende fastlege- og legevaktsituasjonen i Agder STATSFORVALTEREN I AGDER
4368/2022 20220623 23.06.2022 Utgående brev Henvending om fastlege- og legevaktsituasjonen i Agder STATSFORVALTEREN I AGDER
4333/2022 20220623 23.06.2022 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i Barnehage / SFO *****
4340/2022 20220622 22.06.2022 Inngående brev SV: Områderegulering for Ose bygdesenter - 2. gongs offentleg ettersyn - Del 2 av 2 (andre halvdel) Knut G Austad
4341/2022 20220622 22.06.2022 Inngående brev Råd om endring av føresegner Astrid Synnøve Flatøy
4291/2022 20220622 22.06.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 997214293 GUNNAR HAUGÅ
4302/2022 20220622 22.06.2022 Inngående brev Svar på anbodskonkurranse - flaumsonekartlegging Bygland Norconsult v/Gunnar Fiskum
4303/2022 20220622 22.06.2022 Inngående brev Hydrologisk grunnlag for flomsonekartlegging i Åraksfjorden og Byglandsfjorden Norconsult v/Gunnar Fiskum
4297/2022 20220622 22.06.2022 Utgående brev Vedtak Detaljreguleringsplan for Rv. 9 Storstraumen, kurveutbetring Statens vegvesen
4155/2022 20220621 21.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om løyve til bruk av helikopter - gnr/bnr 45/47 Helga-Marie Fossnes
4163/2022 20220621 21.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om helikopterløyve - gnr/bnr 54/63 BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
4310/2022 20220620 20.06.2022 Inngående brev Søknad om fritak frå verv Sofie Eikerapen
4284/2022 20220620 20.06.2022 Inngående brev Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma *****
4301/2022 20220620 20.06.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00051011 Drikkevann Bygland, uke 22 - 10 av 10 - AR-22-MG-006639-01 m.fl. Eurofins
4294/2022 20220620 20.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/266 Løpenr: 4146/2022 Dokument tittel: Auke av bomavgift - Reiårsvatnvegen og Morstøylvegen Ragnar Lie
4296/2022 20220620 20.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Ragnar Lie'
4211/2022 20220620 20.06.2022 Inngående brev Søknad om avgiftsfritak feiing/tilsyn Knut Vatsend
4293/2022 20220620 20.06.2022 Inngående brev Klage på fakturanummer: 4009037 Svanhild Gumpen
4151/2022 20220620 20.06.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 29/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4170/2022 20220620 20.06.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 39/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4288/2022 20220620 20.06.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 41/6 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4292/2022 20220620 20.06.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 06/2022, sendt 20.06.2022 Skatteetaten
4305/2022 20220620 20.06.2022 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Anne Guro Aasan Fernandez
4183/2022 20220620 20.06.2022 Inngående brev Varsel om forenkla matrikkelføring - Arealoverføring fra 601/322 til 600/39 i Bygland kommune Steinar Jacobsen
4299/2022 20220620 20.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Gunnhild Røkkum Børset m.fl.
4304/2022 20220620 20.06.2022 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Disiree Haugland
3861/2022 20220620 20.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om nydyrking Anne Aakhus
4298/2022 20220620 20.06.2022 Inngående brev Rammesøknad Asplan Viak v/Ane Gunhild Uleberg
4300/2022 20220620 20.06.2022 Utgående brev Melding om vedtak: Vertskommuneavtale Lokalmedisinske tenester Setesdal (LMT Setesdal) EVJE OG HORNNES KOMMUNE
4280/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr/bnr 34/39 Per Ove Tønnesen
4119/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Søknad på stilling som tømrar *****
4143/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev NVEs generelle uttale - Høyring - Søknad om dispensasjon - Oppføring av tilbygg - Overbygd veranda og oppføring av hagestoge med bod gnr. 56 bnr. 16 Langenesøyni - Bygland kommune Astrid Flatøy
4164/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 916950292, 4220-23/ 1 Landbruksdirektoratet
4166/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 996369773, 4220-36/ 2 Landbruksdirektoratet
4272/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Informasjon om registrering av foreldreansvar i Folkeregisteret Skatteetaten
4096/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Oppseiing Rita Langås
4104/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Etablering av hurtigladarar på Shell Bygland Christian Braathen-Sømme
4138/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Svar vedr. etablering av hurtigladerar på Shell Bygland christian@braathensomme.no
4152/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Naboliste Nesmoen Kjetil Vegusdal
4171/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Søknad om velteplass Kjell Johnny Lundtveit
4172/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev 22/13708-1 - Høyring - velteplass - gnr. 47, bnr 4 i Bygland kommune Agder fylkeskommune v/ Wintervoll, Joakim
4110/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Melding om vedtak Søknad om dispensasjon for etablering av flytehytter i Byglandsfjorden BYGLANDSFJORDEN AS
4159/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Vedr. overtredelsesgebyr Neset Camping. FJELLESTAD & HEGGLAND AS m.fl.
4160/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Førebels svar vedr. overtredelsesgebyr Neset Camping. post@neset.no m.fl.
4149/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev KLAGE PÅ MELDING OM VEDTAK OM AVIST KLAGE I SAKSBEHANDLING AV SAK 2022/138 SAMT SAK 2022/141 I SAK PS 67/22 OG PS 68/22 Agder Hus & Hytte
4148/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Klage på melding om vedtak om avvist klage i saksbehandling av sak 2022/138 samt sak 2022/141 i sak PS/22 og PS 68/22 Agder Hus & Hytte
4140/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale 80 % 010822 - 310723 Janne Spikkeland
4095/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bygland pg - Vedrørende varsel om oppmålingsforretning 14. juni 2022 - Avg nr 0209-0014 Ovf - Kati Milde
4108/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for frådeling av ny tomt til fritidsbustad på gnr/bnr 3/4 i Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
4157/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for frådeling av ny tomt til fritidsbustad på gnr/bnr 3/4 i Bygland kommune Loland, Bjørn
4127/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Uttale til sak 22/155. Om oppføring av to nye båtnaust som erstatning for to som skal rivast, og søknad for oppføring av «propanskap». Gnr.4, bnr.18 ved Gaukhei Turisthytte. Bygland kommune Suldal kommune
4203/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Vedr. 21-10973-7 - Bygland kommune - Fråsegn til søknad om dispensasjon til rivning og oppatføring av sjøbuer - gnr/bnr 4/18 - Gaukhei turisthytte Agder fylkeskommune
4165/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 927139375, 4220-3/ 2 Landbruksdirektoratet
4126/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Uttale til dispensasjonssøknad for oppføring nytt uthus ved eksisterande fritidsbustad på gnr. 31, bnr. 2 ved Furebuvatn i Årakshei, Bygland kommune Suldal kommune
4094/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Opplysningar Pipefiks v/Lisa Tveite
4150/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Svar vedr. sak 22/112 byggesak gnr 69 bnr 279, flomvurdering Knut Vatsend
4147/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Sak 22/112 byggesak gnr 69 bnr 279, flomvurdering Knut Vatsend
4188/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Ingrid Homme Bolstad
4189/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Marwan Ahmad Alkadi
4196/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Ingrid Homme Bolstad m.fl.
4275/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Marwan Ahmad Alkadi
4286/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Gunnhild Røkkum Børset
4089/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Søknad om tilskot og ferdigmelding Bruflåt tømmerbil snuplass Tellef Lunden
4115/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Tilfredstillende tilbakemelding på tilsynsrapport Setesdal brannvesen
4116/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Tilfredstillande tilbakemelding på tilsynsrapport Setesdal brannvesen
4117/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport av 8. mars 2022 Setesdal brannvesen
4118/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport Ose Grendehus. Setesdal brannvesen
4200/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Varsel om tiltak SETESDAL BRANNVESEN IKS
4201/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Varsel om tiltak SETESDAL BRANNVESEN IKS
4202/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Varsel om tiltak SETESDAL BRANNVESEN IKS
4086/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Tinglyst samanslåing Jan Øystein Rødland
4186/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Kristina Lauvdal Vaagenes
4187/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Hallvard Nessa
4262/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 19/3 Knut Olav Frøysnes
4173/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Knut Olav Frøysnes
4174/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Knut Olav Frøysnes
4192/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 39/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4156/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Kommentarer til Høringsuttalse fra Statsforvalteren Gaute Tjensvoll
4144/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Vedtak om tilsetting som vikar Viktoria Tollefsen
4182/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Vedtak om tilsetting som vikar Tonje Reiersdal
4184/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Vedtak om tilsetting som vikar Brit Hege Flåt Wassengen
4185/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Vedtak om mellombels tilsetting Johanne Fosse
4087/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Sommervedlikehold Lars Tore Gakkestad
4269/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Gundersen, Tommy André
4219/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/113 Løpenr: 3874/2022 Dokument tittel: Orientering om byggesak Agder Hus & Hytte
4263/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/113 Løpenr: 4001/2022 Dokument tittel: Melding om vedtak - Svar på søknad om byggeløyve for ny fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 197 på Reiårsfossen Camping Elin Falkum
4264/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
4265/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/138 Løpenr: 3990/2022 Dokument tittel: Melding om vedtak - svar på søknad om byggeløyve for ny fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 145 på Reiårsfossen Camping Elin
4266/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
4267/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/266 Løpenr: 3087/2022 Dokument tittel: Bompengar for Reiårsvatnvegen og Morstøylvegen Gundersen, Tommy André
4227/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 2093/2022 Dokument tittel: Enklere byggesaksprosess for å sikre god og forsvarlig mottak av flyktninger - tolkningsspørsmål - HASTER Agder Hus & Hytte
4228/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Agder Hus & Hytte
4229/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 2291/2022 Dokument tittel: Brannvurdering Agder Hus & Hytte
4230/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Agder Hus & Hytte
4231/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 2013/2022 Dokument tittel: Svar på førespurnad om unntak frå å søke om mellombels bruksendring av bygg i samband med mogleg etablering av akuttinnkvartering av flyktningar Agder Hus & Hytte
4232/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Agder Hus & Hytte
4233/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 2130/2022 Dokument tittel: Svar på ny førespurnad om unntak frå å søke om mellombels bruksendring av bygg i samband med atablering av akuttinnkvartering av flyktningar - ber om fleire opplysningar. Agder Hus & Hytte
4234/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Agder Hus & Hytte
4235/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 2116/2022 Dokument tittel: HASTER - oppmoding frå UDI om unntak fra søknad og løyve Agder Hus & Hytte
4236/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Agder Hus & Hytte
4237/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 2293/2022 Dokument tittel: Brannvurdering Agder Hus & Hytte
4238/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Agder Hus & Hytte'
4239/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 2292/2022 Dokument tittel: Re: Svar på tilsynsrapport for brann den 1.4.22 på Reiårsfossen Camp Agder Hus & Hytte
4240/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Agder Hus & Hytte'
4241/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 2520/2022 Dokument tittel: Brannteknisk vurdering - oppdatert Setesdal Hotel og Reiårsfossen Motel Agder Hus & Hytte
4242/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Agder Hus & Hytte'
4243/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 2297/2022 Dokument tittel: Etablering av asylmottak i Bygland - ber om tilbakemelding Agder Hus & Hytte
4244/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Agder Hus & Hytte
4245/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 2298/2022 Dokument tittel: SV: Etablering av asylmottak i Bygland - ber om tiltakemelding Agder Hus & Hytte
4246/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Agder Hus & Hytte
4247/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 2340/2022 Dokument tittel: Vedr. etablering av asylmottak i Bygland Agder Hus & Hytte
4248/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Agder Hus & Hytte
4249/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 2543/2022 Dokument tittel: Fwd: Branndokumentasjon Agder Hus & Hytte
4250/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Agder Hus & Hytte
4251/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 2542/2022 Dokument tittel: SV: Vedr. anmodning om unntak frå å søke om mellombels bruksendring - varsel om at det vil bli fatta vedtak om avslag Agder Hus & Hytte
4252/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Agder Hus & Hytte
4253/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 2539/2022 Dokument tittel: Vedr. anmodning om unntak frå å søke om mellombels bruksendring - varsel om at det vil bli fatta vedtak om avslag Agder Hus & Hytte
4254/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Agder Hus & Hytte
4255/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 2289/2022 Dokument tittel: Asylmottak Agder Hus & Hytte
4256/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Agder Hus & Hytte'
4257/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 1993/2022 Dokument tittel: E-postrekkje vedk. Søsterhjemmet Agder Hus & Hytte
4258/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 1904/2022 Dokument tittel: Vedk. etablering av akuttinnkvartering av flyktningar Agder Hus & Hytte
4259/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Agder Hus & Hytte'
4260/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 1949/2022 Dokument tittel: Svar på henvending om akuttinnkvartering av flyktningar Agder Hus & Hytte
4261/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Agder Hus & Hytte'
4221/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Agder Hus & Hytte
4222/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 2180/2022 Dokument tittel: E-postrekkje: Vedr. oppmoding om unntak for søknad om løyve Agder Hus & Hytte
4223/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Agder Hus & Hytte'
4224/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/142 Løpenr: 2290/2022 Dokument tittel: Fwd: Svar på tilsynsrapport for brann den 1.4.22 på Reiårsfossen Camp Agder Hus & Hytte
4225/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Agder Hus & Hytte
4217/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Agder Hus & Hytte
4214/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/212 Løpenr: 2592/2022 Dokument tittel: Svar på anmodning om unntak frå å søke om mellombels bruksendring for ta i bruk gnr. 35, bnr. 25 og bnr. 14 Setesdal Hotel som asylmmottak Agder Hus & Hytte
4085/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Svar på innsynskrav: Tilsyn i skog , del 2 NRK
4102/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Agder hus og hytte v/Odd Rolf Roland
4090/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/13 Løpenr: 4076/2022 Dokument tittel: Fråsegn til søknad om dispensasjon for etablering av mellombels testanlegg for solkraft på gnr/bnr 45/9 i Bygland kommune Svein Vik Såghus
4091/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynkrav 'Svein Vik Såghus'
4092/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Innsyn Anne Aakhus
4093/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynkrav Anne Aakhus
4098/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Vedk. spørreliste ved utgreiing for ADHD DPS Aust-Agder
4106/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Førespurnad om delegasjonsreglement for Bygland kommune Agder Hus & Hytte
4276/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Orientering om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2023 Postmottak KUD
4191/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Høyring om lisensfellingsperioden for jerv Le Anh P.
4226/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Underteikna avtale med Kilden-Førestillinga Anne Fredrik Træland
4197/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev VS: Skredfarevurdering, Ose i Bygland kommune Catrine.Hatlenes@multiconsult.no
4198/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev RE: Skredfarevurdering, Ose i Bygland kommune Sonja Lien Skjevrak
4199/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Re: Skredfarevurdering, Ose i Bygland kommune Hatlenes, Catrine
4195/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Re: NVE ny høyringsfrist Astrid Synnøve Flatøy
4088/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Forlenga høyringsfrist Statens vegvesen Glenn Solberg
4146/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Auke av bomavgift - Reiårsvatnvegen og Morstøylvegen Dreng Ose
4114/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Offentleg ettersyn - reguleringsplan for Prestøyni Roar Støbet Lande m.fl.
4190/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Fusjon mellom Agder Energi as og Glitre Energi as - vedtak i Farsund kommunestyre 16.06.22 Ståle Manneråk Kongsvik
4141/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Utbetalingsbrev for vidareutdanning for lærarar våren 2022 - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
4105/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00051044 Legionella - Årdalshallen & Byglandshallen, uke 22 - 4 av 4 - AR-22-MG-007146-01 m.fl. Eurofins Environment
4101/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Oversending av Statsforvaltaren si avgjersle STATSFORVALTEREN I AGDER
4268/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Sti- og løypeplan for Kvinesdal kommune, høring Kvinesdal kommune
4167/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Hogst i vernskog Sigurd Langeid
4099/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Loggbok for leigekøyring 2021/2022 Bortelid Transport
4277/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Regional plan for bolig areal og transport i kristiansandsregionen - informasjon om vedtatt planprogram Birnbrich, Manuel
4271/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Regional plan for senterstruktur og handel - informasjon om vedtatt planprogram Birnbrich, Manuel
4158/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Revidert om utfylling på Neset Camping Arne Rønholt
4204/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Vedrørende sti og turløyper Anne Aakhus
4278/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Re: SV: Sti- og løypeplan Gunnar Harstad
4194/2022 20220617 17.06.2022 Inngående brev Turveg til Årdalsknapen nord Bjørn Bakke
4113/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Rammeavtale 01.05.22 - 31.12.22 Ane Trydal Buen
4180/2022 20220617 17.06.2022 Utgående brev Matrikkelbrev Knut P Sandnes
4177/2022 20220616 16.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleiar open omsorg - st. ref. (4524845987) - ***** ***** *****
4129/2022 20220614 14.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde - st. ref. (4511592604) - ***** ***** *****
4130/2022 20220614 14.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde - st. ref. (4511592604) - ***** ***** *****
4131/2022 20220614 14.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde - st. ref. (4511592604) - ***** ***** ***** *****
4132/2022 20220614 14.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde - st. ref. (4511592604) - ***** ***** ***** *****
4133/2022 20220614 14.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde - st. ref. (4511592604) - ***** ***** ***** *****
4134/2022 20220614 14.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde - st. ref. (4511592604) - ***** ***** *****
4135/2022 20220614 14.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde - st. ref. (4511592604) - ***** ***** *****
4136/2022 20220614 14.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde - st. ref. (4511592604) - ***** ***** *****
4137/2022 20220614 14.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde - st. ref. (4511592604) - ***** ***** ***** *****
4125/2022 20220613 13.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde Bygland Kommune, f.t Drift- og naturforvaltning - st. ref. 4511592604 ***** ***** *****
4128/2022 20220613 13.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde Bygland Kommune, f.t Drift- og naturforvaltning - st. ref. 4511592604 ***** ***** ***** *****
4064/2022 20220613 13.06.2022 Inngående brev Uttale- Søknad om godkjenning av plan for nydyrking AFK v/Wintervoll, Joakim
4073/2022 20220613 13.06.2022 Utgående brev Søknad Cultura: Kulturminnekonferansen/utstilling Anne Fauske
4069/2022 20220613 13.06.2022 Inngående brev Vedr. 22-12508-2 - Bygland kommune - fråsegn til dispensasjon for fradeling av tomt og til oppføring av ny fritidsbustad - gnr. 3/4 - Langeid Agder fylkeskommune
4070/2022 20220613 13.06.2022 Utgående brev Vedr. frådeling av tomt og rammesøknad for ny fritidsbustad på gnr. 3, bnr. 4 på Langeid Trond Remi Nilsen
4122/2022 20220613 13.06.2022 Utgående brev Avslagsbrev 1 - nådde ikke opp - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, f.t Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4498949226 ***** ***** *****
4123/2022 20220613 13.06.2022 Utgående brev Avslagsbrev 1 - nådde ikke opp - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, f.t Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4498949226 ***** ***** *****
4124/2022 20220613 13.06.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, f.t Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4498949226 ***** ***** ***** *****
4082/2022 20220613 13.06.2022 Inngående brev Kopi av utsegna: Bygland kommune - gnr/bnr 6/5 Myhola - flytting av lavtekasse fra Ånebjør opp til Myhola Agder fylkeskommune v/Hornung, Margarita
4072/2022 20220613 13.06.2022 Inngående brev Kvittering på søknad om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak . noreply@lottstift.no
4081/2022 20220613 13.06.2022 Inngående brev Matmarknaden 2022 William Viki
4053/2022 20220613 13.06.2022 Inngående brev Søknad om helikopterløyve BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
4066/2022 20220613 13.06.2022 Utgående brev Melding om iverksetting av ny flaumvurdering for Åraksfjorden og Byglandsfjorden STATENS VEGVESEN m.fl.
4083/2022 20220613 13.06.2022 Inngående brev Rep. av bygning Thor Gunnar Vestøl
4074/2022 20220613 13.06.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 58/5 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4075/2022 20220613 13.06.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 58/5 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4076/2022 20220613 13.06.2022 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for etablering av mellombels testanlegg for solkraft på gnr/bnr 45/9 i Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
4068/2022 20220613 13.06.2022 Utgående brev Vedr. tilbygg til bustad på gnr. 69, bnr. 329 Vassend Morten Aasland
4001/2022 20220610 10.06.2022 Utgående brev Melding om vedtak - Svar på søknad om byggeløyve for ny fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 197 på Reiårsfossen Camping NILSEN BYGGTJENESTER AS
4037/2022 20220610 10.06.2022 Utgående brev Vedtak Reguleringsplanendring - Neset camping COWI v/Caroline
4044/2022 20220610 10.06.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr. 54, bnr. 39, fnr. 9 Kari Skogstad
4045/2022 20220610 10.06.2022 Utgående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr. 54, bnr. 39, fnr. 9 Kari Skogstad
4047/2022 20220610 10.06.2022 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Hege Kristine Jore Gakkestad
4035/2022 20220610 10.06.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk
4061/2022 20220610 10.06.2022 Inngående brev NVEs generelle uttale - Høyring - Søknad om dispensasjon og rammeløyve - Etablering av mellombels testanlegg for solkraft gnr. 45 bnr. 9, Vardhei - Bygland kommune Astrid Flatøy
4058/2022 20220610 10.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
4054/2022 20220610 10.06.2022 Inngående brev Innsyn Anonym
4038/2022 20220610 10.06.2022 Utgående brev Oppdragsavtale Thea Usken Mcshane
4040/2022 20220610 10.06.2022 Utgående brev Oppdragsavtale Jarle Flåt
4049/2022 20220610 10.06.2022 Inngående brev Årsregnskap 2021- Bjoren AS Ragnhild Sordal
4050/2022 20220610 10.06.2022 Utgående brev Refusjonskrav følgjeteneste SØRLANDET SYKEHUS HF
4051/2022 20220610 10.06.2022 Utgående brev Refusjonskrav jordmor EVJE OG HORNNES KOMMUNE
4052/2022 20220610 10.06.2022 Utgående brev Refusjonskrav kommuneoverlege EVJE OG HORNNES KOMMUNE
4034/2022 20220610 10.06.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk
4031/2022 20220610 10.06.2022 Utgående brev Rapportering for bruk av tilskot til Frivilligsentralar for 2021 postmottak@kud.dep.no
4048/2022 20220610 10.06.2022 Inngående brev Om kommunal saksbehandling av fusjonssaka Agdereierne v/Rune Røiseland
4017/2022 20220610 10.06.2022 Inngående brev Sms frå Mona og Andreas Wetrhus Sonja Lien Skjevrak
4018/2022 20220610 10.06.2022 Utgående brev Svar på sms til Mona og Andreas Wetrhus Sonja Lien Skjevrak
3995/2022 20220610 10.06.2022 Utgående brev Meding om vedtak - Svar på søknad om byggeløyve for ny fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 144 på Reiårsfossen Camping AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
3990/2022 20220610 10.06.2022 Utgående brev Melding om vedtak - svar på søknad om byggeløyve for ny fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 145 på Reiårsfossen Camping AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
4041/2022 20220610 10.06.2022 Utgående brev Vedr. frådeling av tomt og rammesøknad for ny fritidsbustad på gnr. 3, bnr. 4 på Langeid Trond Remi Nilsen
4060/2022 20220610 10.06.2022 Inngående brev NVEs generelle uttale - Høyring - Søknad om dispensasjon - Oppføring av båtnaust og propanskap gnr. 4 bnr. 18 - Gauhei Turisthytte - Bygland kommune Astrid Flatøy
4046/2022 20220610 10.06.2022 Inngående brev NVEs generelle uttale - Høyring - Søknad om dispensasjon - Nytt uthus ved fritidsbustad gnr. 31 bnr. 2 Furebuvatn, Årakshei - Bygland kommune Astrid Flatøy
4063/2022 20220610 10.06.2022 Utgående brev Førehandskonferanse bruksendring frå lager til verksted - Kalhovd Sveis Kjell Øyvind Berg m.fl.
4056/2022 20220610 10.06.2022 Inngående brev Vedr. "Felleskjøpbygget" gnr. 69, bnr. 304 på Byglandsfjord BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
4016/2022 20220609 09.06.2022 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til SESILÅMI 2023 Sesilåmi
4002/2022 20220609 09.06.2022 Inngående brev Trekker søknaden *****
4030/2022 20220609 09.06.2022 Utgående brev Positivt svar på anbodskonkurranse gjeldande levering av leikeapparat til Bygland Oppvekstsenter NORSK LEK OG PARK AS
4026/2022 20220609 09.06.2022 Utgående brev Svar på anbodskonkurranse, gjeldande levering av leikeapparat til Bygland Oppvekstsenter SØVE AS
4027/2022 20220609 09.06.2022 Utgående brev Fellingsløyve rådyr for Vestre Kile og Ånebjør 2022 Nikolai Cornelius Høiback Jebsen m.fl.
4025/2022 20220609 09.06.2022 Utgående brev Fellingsløyve hjort 2022 Bjørn Bakke m.fl.
4029/2022 20220609 09.06.2022 Utgående brev Fellingsløyve elg for Vestre Kile og Ånebjør Nikolai Cornelius Høiback Jebsen m.fl.
4021/2022 20220609 09.06.2022 Inngående brev Eigenmeldingsskjema for oppfølging av skogeigar si foryngingsplikt Bernt Gautestad
4022/2022 20220609 09.06.2022 Utgående brev SV: Sti og løypeplan Fånefjell 'Sveinung Skjevrak'
4020/2022 20220609 09.06.2022 Inngående brev Sluttrapportering av den kommunale kompensasjonsordninga for lokale verksemder KDD v/Prestkvern Iver Grøtting
4032/2022 20220609 09.06.2022 Inngående brev (Saksnr:1074586) Stasjonsområdet på Byglandsfjord - utsett rapporteringsfrist til 31.12.22 Gjensidigestiftelsen
3999/2022 20220609 09.06.2022 Inngående brev SV: Ny kontaktinfo Byglandsfjord meieri (og faktureringsinfo) Petter Bru, TINE SA
4028/2022 20220609 09.06.2022 Inngående brev Kommunal saksbehandling av fusjonssaka Sirdal kommune v/Jonny Liland
4033/2022 20220609 09.06.2022 Inngående brev Søknad om pleie- og omsorgstenester *****
3991/2022 20220609 09.06.2022 Utgående brev Vurdering av vedlikehald på skogsbilveg Eivind Nese (eiv.nese@gmail.com)
7958/2021 20220609 09.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om driftstilskot for 2022 Grete Veggeland Håland
4019/2022 20220609 09.06.2022 Inngående brev Møteprotokoll ekstraordinært styremøte i Setesdal IPR, 03.06.22 SIPR v/Marie J. Pedersen
4006/2022 20220609 09.06.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 59/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4008/2022 20220609 09.06.2022 Utgående brev Vedtak om tilsetting som tilkallingsvikar Maria Attestog
4010/2022 20220609 09.06.2022 Inngående brev NVE sin uttale - Dispensasjon frå Strandsoneplanen - Oppføring av tilbygg til eksisterande bustadhus, gnr. 69 bnr. 329, Vassend - Bygland kommune NVE v/Astrid Flatøy
3965/2022 20220608 08.06.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om konsesjon på gnr 49, bnr 1 og 2 - Klagehandsaming Geir Skjevrak
3966/2022 20220608 08.06.2022 Utgående brev Oversending av klagesak: Søknad om konsesjon gnr 49, bnr 1 STATSFORVALTEREN I AGDER
3984/2022 20220608 08.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/113 Løpenr: 3874/2022 Dokument tittel: Orientering om byggesak Elin Falkum
3985/2022 20220608 08.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
3987/2022 20220608 08.06.2022 Inngående brev Innsyn DPS Aust-Agder v/Sara G. Tarrero
3988/2022 20220608 08.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Kjell Lande
3949/2022 20220608 08.06.2022 Inngående brev Renovasjon Sandnes, Torkjel
3964/2022 20220608 08.06.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00051011 Drikkevann Bygland, uke 22 - 5 av 10 - AR-22-MG-006639-01 m.fl. Eurofins Environment
3915/2022 20220608 08.06.2022 Inngående brev Søknad om fritak fra båndtvangsbestemmelsene for bruk av hund ved skadefelling av store rovdyr Froland Kommune
3977/2022 20220608 08.06.2022 Inngående brev Svar frå NVE - Høyring - Søknad om dispensasjon frå kommuneplanens arealdel - Oppføringa v ny driftsbu, gnr. 6 bnr. 5, Myhola mellom Setesdal og Åseral - Bygland kommune Astrid Synnøve Flatøy
3884/2022 20220608 08.06.2022 Utgående brev Igangsettingsløyve for oppføring av ny fritidsbustad på gnr. 57, bnr. 58 i Grimsdalen Hyttefelt BASIS ARKITEKTER AS
3983/2022 20220608 08.06.2022 Inngående brev Tertialrapport 1. tertial 2022, Konsesjonskraft IKS Konsesjonskraft IKS v/Lena Kleven Flateland
3921/2022 20220608 08.06.2022 Inngående brev Vedkomande endring av flygerute til Gaukhei og Søre Monsvatn. DNT sør. Bygland kommune. STATSFORVALTEREN I AGDER
3855/2022 20220608 08.06.2022 Utgående brev Ferdigattest for riveløyve, løe på gnr. 4, bnr. 4 på Hegland Olav M Heggland
3302/2022 20220608 08.06.2022 Saksframlegg/innstilling Reorganisering av etablerarsenter i Agder
3969/2022 20220608 08.06.2022 Inngående brev Statsforvalteren si behandling av klage på kommunen sitt vedtak - Avslag på motorferdsel i utmark og islagt vassdrag (snøscooter) STATSFORVALTEREN I AGDER
3978/2022 20220608 08.06.2022 Inngående brev Søknad om helikopterløyve, gnr/bnr 4/2 Robert Larsen
3858/2022 20220608 08.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om bruk av helikopter i verneområda, Gaukhei 2022 DNT Sør
3974/2022 20220608 08.06.2022 Utgående brev Vedtak 1. gongs handsaming av planforslaget Prestøyni med planid 201906 PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
4015/2022 20220608 08.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde Bygland Kommune, f.t Drift- og naturforvaltning - st. ref. 4511592604 ***** ***** *****
4009/2022 20220608 08.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde Bygland Kommune, f.t Drift- og naturforvaltning - st. ref. 4511592604 ***** ***** *****
3954/2022 20220608 08.06.2022 Saksframlegg/innstilling Ose turistheim
3961/2022 20220608 08.06.2022 Utgående brev Spørsmål vedr. salg av kommunale eiendommer - ønske om drøfting på Teams-møte erna.larsen@ks.no
3941/2022 20220608 08.06.2022 Inngående brev Busetting av flyktningar Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
3942/2022 20220608 08.06.2022 Inngående brev Busetting av flyktningar Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
3943/2022 20220608 08.06.2022 Inngående brev Busetting av flyktningar Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
3673/2022 20220608 08.06.2022 Utgående brev Rivingsløyve for 2 bygningar på gnr. 39, bnr. 5 i Jordalsbø Krister Homme Bolstad
3847/2022 20220608 08.06.2022 Utgående brev Ferdigattest for rehabilitering av pipe på gnr. 33, bnr. 3 på Sandnes ÅMLI BYGG AS
3968/2022 20220608 08.06.2022 Inngående brev Uttale til søknad om dispensasjon for frådeling av ny tomt til fritidsbustad, gnr. 3, bnr. 4 i Langeid, Bygland kommune Suldal kommune
3967/2022 20220608 08.06.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om frådeling av landbruksareal - gnr 14, bnr 4 Knut A Austad
3896/2022 20220607 07.06.2022 Inngående brev Takkar ja til sommarjobb Kenneth Larsson
3897/2022 20220607 07.06.2022 Inngående brev Jeg takker ja til sommerjobb i 2022 hilsen TomArne Kalrsen Tomarne Karlsen
3947/2022 20220607 07.06.2022 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Annbjørg Haugen
3929/2022 20220607 07.06.2022 Inngående brev Takkar ja til sommarjobb 2022 Haakon nordgarden
3930/2022 20220607 07.06.2022 Inngående brev Sommer jobb 2022 Ole Christian Haugland
3923/2022 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om sommarjobb 2022 Annbjørg Haugen
3931/2022 20220607 07.06.2022 Utgående brev Høyring: Søknad om godkjenning av plan for nydyrking AGDER FYLKESKOMMUNE
3916/2022 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon for oppføring av drivhus på gnr. 34, bnr. 39 på Skomedal Per Ove Toennessen
3890/2022 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad om løyve til bruk av helikopter Helga-Marie Fossnes
3898/2022 20220607 07.06.2022 Inngående brev Presentasjon kommunemøte RA den 01.06.2022 Haugli, Lars
3922/2022 20220607 07.06.2022 Inngående brev Informasjon om Statsforvalteren i Agder sin praksis som høyringsinstans knytta til dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven, jf. pbl. § 19-1 STATSFORVALTEREN I AGDER
3946/2022 20220607 07.06.2022 Inngående brev Årleg førespurnad til leiinga i Bygland kommune Agder kommunerevisjon v/Tommy Pytten
3924/2022 20220607 07.06.2022 Inngående brev Høyringsfråsegn med motsegn til offentleg ettersyn av områderegulering for Ose bygdesenter i Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
3920/2022 20220607 07.06.2022 Inngående brev Tilleggsopplysningar om vegrett terje@govi.no
3895/2022 20220607 07.06.2022 Inngående brev Pakkbua Byglandsfjord_vurdering av bruksendring Ane Gunhild Uleberg
3918/2022 20220607 07.06.2022 Inngående brev NVEs uttale - Høyring - Søknad om dispensasjon frå kommuneplanens arealdel - Oppføring av våningshus nr. 2 - gnr. 2 bnr. 4 på Langeid - Bygland kommune Astrid Flatøy
3894/2022 20220607 07.06.2022 Inngående brev Stoga Jan Tore Leifsen
3899/2022 20220607 07.06.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00051012 Drikkevann Bygland, uke 22 - 1 av 1 - AR-22-MG-006694-01 Eurofins Environment
3944/2022 20220607 07.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/249 Løpenr: 3680/2022 Dokument tittel: Ørnenapen: Roar Støbet Lande er positiv til sak 2022/249-1 Kjell Lande
3945/2022 20220607 07.06.2022 Inngående brev Salgskontroll - Neset camping Securitas
3874/2022 20220607 07.06.2022 Utgående brev Orientering om byggesak NILSEN BYGGTJENESTER AS
3927/2022 20220607 07.06.2022 Inngående brev NVEs uttale - Høyring - Søknad om dispensasjon frå kommuneplan - Frådeling og bygging på gnr. 34 bnr. 1, nord på Skåmedal - Bygland kommune Astrid Flatøy
3933/2022 20220604 04.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Lærar vikariat 100% - st. ref. (4522359761) - ***** ***** ***** *****
3934/2022 20220604 04.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Lærar vikariat 100% - st. ref. (4522359761) - ***** ***** *****
3935/2022 20220604 04.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Lærar vikariat 100% - st. ref. (4522359761) - ***** ***** *****
3936/2022 20220604 04.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Lærar vikariat 100% - st. ref. (4522359761) - ***** ***** *****
3937/2022 20220604 04.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Lærar vikariat 100% - st. ref. (4522359761) - ***** ***** *****
3938/2022 20220604 04.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Lærar vikariat 100% - st. ref. (4522359761) - ***** ***** ***** *****
3939/2022 20220604 04.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Lærar vikariat 100% - st. ref. (4522359761) - ***** ***** ***** *****
3940/2022 20220604 04.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Lærar vikariat 100% - st. ref. (4522359761) - ***** ***** ***** *****
3932/2022 20220603 03.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Lærar vikariat 100% Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4522359761 ***** ***** ***** *****
3928/2022 20220603 03.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleiar open omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4524845987 ***** ***** *****
3463/2022 20220603 03.06.2022 Saksframlegg/innstilling Mellombels bruksreglar for utlån av Pakkbua - Byglandsfjord stasjon
3458/2022 20220602 02.06.2022 Saksframlegg/innstilling Revidering av bruksreglar for Grendi skulehus
3873/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad om igongsetjingsløyve - Stoga Åsmund Åmdal
3697/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Signert avtaledokument LH Bygg AS
3709/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Signert avtaledokument Hl-Bygg - Johan Fredrik Lehland
3878/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Innspel Dag Gerhard Svenningsen
3162/2022 20220602 02.06.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om redusert / fri husleige Ose grendehus
3716/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-06-01T08:01:14.87100933 Skatteetaten
3731/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Kontantstøtterapportering mai 2022 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
3669/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Servering- og skjenkeløyve ved virksomhetsoverdragelse SETESDAL RESORT AS
3685/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Loggbok for snøskuterkøyring, §5a 2022 Tarald Langeid
3879/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Sak 2018/74 -Områderegulering for Ose bygdesenter Kristian Hovet
3849/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Plansaker etter plan- og bygningsloven - høyringsfristar i sommarferien STATSFORVALTEREN I AGDER
3850/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Informasjon frå Setesdal Brannvesen IKS. Olav Nese
3848/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest Olav Heggland
3682/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Tilbakemelding på egenkontrollrapport for 2021 - Byglandsfjord avløpsanlegg STATSFORVALTEREN I AGDER
3714/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-06-01T08:00:25.087261896 Skatteetaten
3863/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Refusjonskrav gjesteelevar våren 2022 EVJE UNGDOMSSKULE
3688/2022 20220602 02.06.2022 Saksframlegg/innstilling Avklaringssak - iverksetting av ny flaumvurdering for Åraksfjorden og Byglandsfjorden
3483/2022 20220602 02.06.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om auke av bomavgift - Reiårsvatnvegen og Morstøylvegen
3698/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Vedr. 22-11560-2 - Søknad om tilskudd til reiselivsutvikling av fjell- og heidestinasjoner 2022 - sti og løypeetablering Agder fylkeskommune
3715/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-06-01T08:00:51.786713689 Skatteetaten
3889/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Vedr. ferdigattest 'rune@pipefiks.no'
3694/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Informasjon om politiattest i samband med flyktningsituasjonen i Ukraina Politiet
3841/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2022, sendt 02.06.2022 Skatteetaten
3692/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 54/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3676/2022 20220602 02.06.2022 Saksframlegg/innstilling Detaljreguleringsplan for Rv. 9 Storstraumen, kurveutbetring
3720/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Rv9 Storstraumen - sakskriving Vegvesen - Jon Olav Upsal
3639/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Kopi av svar på skjema sendt 23.05.22 LVK
3717/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-06-01T08:01:37.106932186 Skatteetaten
3712/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00051011 - Drikkevann Bygland, uke 22 Eurofins Environment Testing Norway AS
3713/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00051012 - Drikkevann Bygland, uke 22 Eurofins Environment Testing Norway AS
3699/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn etter offentlighetsloven Gisle Stødle
3695/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Innsyn Knut Olav Frøysnes
3683/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/141 Løpenr: 3509/2022 Dokument tittel: Melding om vedtak Elin Falkum
3684/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
3883/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn etter offentlighetsloven gstodle@gmail.com
3892/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Spørsmål frå HTV Utdanningsforbundet *****
3857/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev SV: Innsyn Knut Olav Frøysnes
3145/2022 20220602 02.06.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på gnr 49, bnr 1 og 2 - Klagehandsaming
3862/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Høyring på "Strategi for kraftforedlende industri på Agder" Kristiansen, Trond S
3859/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Innvilga søknad om spelemiddeltilskott til Byglandsfjord turveg - anleggsnummer 77680 Agder fylkeskommune
3860/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Innvilga søknad om spelemiddeltilskott til Bygland frisbeegolfbane - anleggsnummer 78814 Agder fylkeskommune
3867/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Oppmoding om førehandskonferanse Borgi Bygg AS
3843/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking LUNDTVEIT KJELL JOHNNY
3881/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Greibesland, Tore
3832/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev VS: Tilbygg til driftsbu i Stegilsdalen, gnr. 5, bnr. 9 på eigedomane Pytten bondennoa@hotmail.com
3696/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad om utviding av hytta Skarvebu. Gnr. 5, bnr. 9 Pytten SVR v/Haug, Jørn Trygve
3671/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Søknad om deling av grunneigedom Cay Normann Hovstad
3690/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak ÅMLI BYGG AS
3691/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest ÅMLI BYGG AS
3868/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Retting i Matrikkelen Kjell Johnny Lundtveit
3864/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Lærar vikariat 100% Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4522359761 ***** ***** ***** *****
3640/2022 20220602 02.06.2022 Saksframlegg/innstilling 1. tertialrapport 2022
3642/2022 20220602 02.06.2022 Saksframlegg/innstilling 1. finansrapport 2022
3882/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Ose Turistheim Roald Klungland
3380/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Konkurransegrunnlag for levering av personbil til avd. Helse, Pleie og Omsorg - Bygland Kommune AUTOSERVICE EVJE AS m.fl.
3680/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Ørnenapen: Roar Støbet Lande er positiv til sak 2022/249-1 Roar Støbet Lande
3700/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Referat arbeidsgruppemøte 27. mai Torgeir Moseid m.fl.
3831/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad sendt Kulturminnefondet-Kulturminnekonferanse 2022 Anne Fauske
3835/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar / tømrar - st. ref. (4518296771) - ***** ***** *****
3836/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar / tømrar - st. ref. (4518296771) - ***** ***** *****
3837/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar / tømrar - st. ref. (4518296771) - ***** ***** *****
3838/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar / tømrar - st. ref. (4518296771) - ***** ***** *****
3839/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar / tømrar - st. ref. (4518296771) - ***** ***** *****
3840/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar / tømrar - st. ref. (4518296771) - ***** ***** *****
3235/2022 20220602 02.06.2022 Saksframlegg/innstilling Val av styreleiar og vara for styreleiar til "Stiftelsen D/S Bjoren sitt grunnfond"
3760/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Pristilbud fra Søve AS Knut Halvorsen
3865/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Takkar ja til sommarjobb Thea Bygland Kjetså
3701/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Thor Skjevrak
3702/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning OPPLYSNINGSVESENETS FOND
3703/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Ingebjørg Lauvdal Homme
3704/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Gunhild Lia
3705/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Bjørn Helge Lund
2558/2022 20220602 02.06.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om frådeling av landbruksareal - gnr 14, bnr 4
3886/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Søknad og CV - Sogeskrivar - st. ref. (4508313985) - ***** ***** *****
3888/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Svar på søknad- Sogeskrivar - st. ref. (4508313985) - ***** ***** ***** *****
3891/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Svar på søknad på stilling som sogeskrivar *****
3880/2022 20220602 02.06.2022 Inngående brev Rustfjell Beitelag Marit Taksdal
3875/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Orientering om byggesak AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
3687/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Dokumenter fra grunnbok Solveig Arneberg Aamli
3876/2022 20220602 02.06.2022 Utgående brev Orientering om byggesak AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
3833/2022 20220601 01.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar / tømrar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4518296771 ***** ***** *****
3834/2022 20220601 01.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar / tømrar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4518296771 ***** ***** *****
3719/2022 20220601 01.06.2022 Utgående brev Løyve til å rehabilitere pipe på gnr. 33, bnr. 3 på Sandnes ÅMLI BYGG AS
3830/2022 20220601 01.06.2022 Utgående brev Bygningsteikninger nytt våningshus 33/3 tm@agderbygg.no
3818/2022 20220601 01.06.2022 Utgående brev SV: Vedk. markering av bru ved Vassend Haugetveit, Olav
3819/2022 20220601 01.06.2022 Utgående brev SV Russetid aziztina77@gmail.com
3665/2022 20220531 31.05.2022 Inngående brev Sak 2018/74 -Områderegulering for Ose bygdesenter Kristian Hovet
2985/2022 20220531 31.05.2022 Saksframlegg/innstilling 1. gongs handsaming av planforslaget Prestøyni med planid 201906
3664/2022 20220531 31.05.2022 Inngående brev Registrering av verna jernbanekulturminne i gjeldande arealplanar Peder Oluf Vold
3658/2022 20220531 31.05.2022 Inngående brev Innspel til høyringsforslaget Knut G Austad
3659/2022 20220531 31.05.2022 Utgående brev SV: Innspel til høyringsforslaget Knut G Austad
2849/2022 20220531 31.05.2022 Saksframlegg/innstilling Bygland kommune som Miljøfyrtårnpartner
3223/2022 20220531 31.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Årdalsknapen sør Hege Kristine J Gakkestad m.fl.
3661/2022 20220531 31.05.2022 Inngående brev Ækse jaktfelt Jakob Saaghus
3672/2022 20220531 31.05.2022 Inngående brev Til kommunane som har mottatt krav om retting fra Statnett - (unntatt fra offentlighet, jf Offentleglova §§ 23 og 15) Caroline Lund
2868/2022 20220531 31.05.2022 Saksframlegg/innstilling Samarbeidsavtale om tilsetting av vassområdekoordinator - Tovdal vassområde
3660/2022 20220531 31.05.2022 Utgående brev SV: Sommervedlikehold - Vassendvegen Gunnar Gakkestad
3668/2022 20220531 31.05.2022 Utgående brev Vedtak om tilsetting som tilkallingsvikar Håvard Åsen Haugsgjerd
3434/2022 20220531 31.05.2022 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplanendring - Neset camping
3674/2022 20220531 31.05.2022 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysinga
3552/2022 20220531 31.05.2022 Saksframlegg/innstilling Svar på søknad om byggeløyve for ny fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 197 på Reiårsfossen Camping
3670/2022 20220531 31.05.2022 Inngående brev Søknad om deling av grunneigedom Cay Normann Hovstad
3593/2022 20220531 31.05.2022 Utgående brev Byggeløyve for reidskapshus på gnr. 47, bnr. 4 i Øvre Lidi Kjell Johnny Lundtveit
3681/2022 20220531 31.05.2022 Inngående brev Uttale: Bygland kommune - oppføring av tilbygg (bygge ut overbygd veranda) og oppføring av hagestoge med bod - gnr./bnr. 56/16 - Langenesøyni Wintervoll, Joakim
3462/2022 20220531 31.05.2022 Saksframlegg/innstilling Fellingsløyve rådyr for Vestre Kile og Ånebjør 2022
3425/2022 20220531 31.05.2022 Saksframlegg/innstilling Fellingsløyve elg for Vestre Kile og Ånebjør
3395/2022 20220531 31.05.2022 Saksframlegg/innstilling Fellingsløyve hjort 2022
3540/2022 20220531 31.05.2022 Saksframlegg/innstilling Svar på søknad om byggeløyve for ny fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 144 på Reiårsfossen Camping
3545/2022 20220531 31.05.2022 Saksframlegg/innstilling Svar på søknad om byggeløyve for ny fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 145 på Reiårsfossen Camping
3656/2022 20220530 30.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om sommarjobb 2022 Thea Knutsdotter Bygland Kjetså
3678/2022 20220530 30.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar / tømrar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4518296771 ***** ***** *****
3679/2022 20220530 30.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar / tømrar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4518296771 ***** ***** *****
3666/2022 20220530 30.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Lærar vikariat 100% Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4522359761 ***** ***** ***** *****
3647/2022 20220530 30.05.2022 Inngående brev Søknad om løyve i eitt trinn Krister Homme Bolstad
3496/2022 20220530 30.05.2022 Inngående brev Sv: Lokale Stasjonvegen 4 Byglandsfjord (firmapresentasjon) ROBERT JABLONSKI
3652/2022 20220530 30.05.2022 Utgående brev SV: Førebels svar - NVEs uttale - Dispensasjon frå Strandsoneplanen - Oppføring av tilbygg til eksisterande bustadhus, gnr. 69 bnr. 329, Vassend - Bygland kommune Astrid Synnøve Flatøy
3653/2022 20220530 30.05.2022 Utgående brev Vedr. skredvurdering Rune Steen Moen
3644/2022 20220530 30.05.2022 Inngående brev Informasjon om iverksetting av legesamarbeid Evje og Hornnes og Bygland kommunar Evje og Hornnes kommune
3657/2022 20220530 30.05.2022 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 25.05.2022 (vedtaksref:100008081146815) Helfo vedtak
3648/2022 20220530 30.05.2022 Inngående brev Midt-Agder Friluftsråd - arbeidsmøte med Fagutvalget (Arb.utvalget) om arbeidet med Strategisk plan Tom Egerhei
3649/2022 20220530 30.05.2022 Inngående brev Referat MAF fagutvalget 19.05.2022 Magnus Thomassen
3654/2022 20220529 29.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Lærar vikariat 100% Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4522359761 ***** ***** *****
3590/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Kjell Johnny Lundtveit
3578/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Referat arbeidsgruppemøte 19.05.22 Torbjørn Frøysnes
3358/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Førehandsvarsel om overtredelsesgebyr for manglande løyve etter plan- og bygningsloven før utfylling på gnr. 68, bnr. 2, Neset Camping NESET CAMPING AS
3365/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Førehandsvarsel om overtredelsesgebyr for manglande løyve etter plan- og bygningsloven før utfylling på gnr. 68, bnr. 2, Neset Camping FJELLESTAD & HEGGLAND AS
3559/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak COWI AS
3635/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Uttale: Oppføring av ny bod Tveit, Roald
3378/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om ommatrikulering av festetomt gnr. 47, bnr. 1, fnr. 15 OPPLYSNINGSVESENETS FOND
3625/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Takkar ja til sommarjobb Synne Maria Frøysnes
3626/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Takkar ja til sommarjobb Tove Irene Berås
3627/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev SV: Takkar ja til sommarjobb Tove Irene Berås
3605/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om sommarjobb 2022 Tove Irene Berås
3606/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Søknad på sommarjobb Ole Christian Haugland
3607/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Takker ja til sommarjobb Daniel Eikerapen
3608/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev SV: Takker ja til sommarjobb Daniel Eikerapen
3594/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om sommarjobb Kenneth Larsson
3595/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om sommarjobb for skuleungdom 2022 Alexander Kallhovd
3596/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om sommarjobb 2022 Håkon G Jacob Nordgarden
3597/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Søknad på sommarjobb Tom Arne Karlsen
3598/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Søknad på sommerjobb Daniel Eikerapen
3599/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Søknad på sommarjobb Oskar Rokoengen Kjetså
3600/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om sommarjobb 2022 Caroline Nilsen
3601/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Sommerjobb Vegard Heia
3602/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev SV: Sommerjobb Vegard Heia
3603/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om sommarjobb 2022 Roald Skibsrud
3633/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev NVE sin uttale - Høyring - Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen - Frådeling av ny tomt til fritidsbustad og oppføring av ny fritidsbustad, gnr. 3 bnr. 4, Langeid - Bygland kommune NVE v/Astrid Synnøve Flatøy
2910/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Igangsettingsløyve for grunnarbeid tomt til fritidsbustad, gnr. 15, bnr. 100 på Reiårsfossen Camping, Osefeti 116 AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
3588/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Transport med ATV - Gamaveka ekstrem BYGLAND LUFTSPORTKLUBB
3580/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Transport med ATV Ingunn Aliz S Lauvdal
3612/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Bygland kommune - Statsforvalterens merknad til rapportering - 1. kvartal 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
3584/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Oppseiing Birgit Heistad
3461/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Vedk. kommunal bustad *****
3489/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Rindan 13 *****
3591/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Ose bygdesenter Loland, Bjørn
3592/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev SV: Ose bygdesenter Loland, Bjørn
3581/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev NVE ber om utsett frist - 2. gongs offentleg ettersyn - Områderegulering for Ose bygdesenter - Bygland kommune Astrid Synnøve Flatøy
3582/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev SV: NVE ber om utsett frist - 2. gongs offentleg ettersyn - Områderegulering for Ose bygdesenter - Bygland kommune Astrid Synnøve Flatøy
3583/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev NVE - Råd om endring av føresegner Astrid Synnøve Flatøy
3587/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev NVE ber om utsett frist - 2. gongs offentleg ettersyn - Områderegulering for Ose bygdesenter - Bygland kommune Astrid Synnøve Flatøy
3430/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Sletting av rettigheit - gnr 69, bnr 241 STATENS KARTVERK
3571/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Vedk. markering av bru ved Vassend Otra kraft v/Haugetveit, Olav
3641/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Førebels svar frå NVE - Høyring - Søknad om dispensasjon frå kommuneplanens arealdel - Oppføringa v ny driftsbu, gnr. 6 bnr. 5, Myhola mellom Setesdal og Åseral - Bygland kommune NVE v/Astrid Synnøve Flatøy
3621/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Framdrift for behandling av mulig fusjon og program for informasjonsmøte 30.5 Ordførar i Sirdal kommune Jonny Liland
3622/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Framdrift for behandling av mulig fusjon og program for informasjonsmøte 30.5 Sekretariat for Agdereierne v/Rune Røiseland
3586/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Uttale frå politiet - søknad om skjenkeløyve Politiet
3573/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Varsel om forvaltningskontroll - produksjons- og avløysartilskot i landbruket STATSFORVALTEREN I AGDER
3567/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Barne- og ungdomsorganisasjonenes og andre frivillige organisasjoners tilgang til skolelokaler og andre offentlige bygg Post - Bygland kommune
3634/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Førebels svar - NVE sin uttale - Dispensasjon frå Strandsoneplanen - Oppføring av tilbygg til eksisterande bustadhus, gnr. 69 bnr. 329, Vassend - Bygland kommune NVE v/Astrid Synnøve Flatøy
3549/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Barnehage - Ny plass Anne Løyland
3560/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Tilleggsopplysningar Normann Hovstad
3561/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Tilleggsopplysningar - parkering Normann Hovstad
3630/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Dokument tittel: NVE sitt svar - Spørsmål om uttale til byggesak - Byggehøgder som skal leggast til grunn ved søknader om byggeløyve for nye fritidsbustader på Reiårsfossen camping - Bygland kommune Elin Falkum
3631/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
3623/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/113 Løpenr: 3115/2022 Dokument tittel: Uttale til sak ang. flomfare Elin Falkum
3624/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
3551/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Johan E. Sundt
3609/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 54/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3577/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Referat fra statusmøte, LACHAG26 Agder FKB-C Kartverket - Pål Tanem
3632/2022 20220527 27.05.2022 Utgående brev Førebels svar på krav om retting av eigedomsskatt for skatteåra 2019 til 2021 STATNETT SF
3544/2022 20220527 27.05.2022 Inngående brev Uttale til høyring og offentleg ettersyn av detaljregulering for Rv.9 Storestraumen, kurveutbetring Agder fylkeskommune
3610/2022 20220526 26.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Lærar vikariat 100% Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4522359761 ***** ***** *****
3611/2022 20220526 26.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Lærar vikariat 100% Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4522359761 ***** ***** *****
3550/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Lærar vikariat 100% Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4522359761 ***** ***** ***** *****
3579/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Lærar vikariat 100% Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4522359761 ***** ***** *****
3524/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Kyrkjebygg og auka utgifter til straum Postmottak BFD
3506/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Melding om vedtak Bygland kommune
3510/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Kulturminnefagleg utsegn: Bygland kommune - gnr/bnr 67/9, Vestsida 154, Byglandsfjord - riving av ei bu og oppføring av ny Agder fylkeskommune v/Hornung, Margarita
3490/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Marianne Haugvik Hodne
3507/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
3509/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
3501/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak ASPLAN VIAK AS AVD KRISTIANSAND
3511/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Kulturminnefagleg utsegn: Bygland kommune - gnr/bnr 31/2, Furebuvatn i Årakshei - oppføring av nytt uthus ved eksisterande fritidsbustad Agder fylkeskommune v/Hornung, Margarita
3502/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00050620 Drikkevann Bygland, uke 18 - 9 av 9 - AR-22-MG-005197-01 m.fl. Eurofins Environment
3503/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00050621 Drikkevann Bygland, uke 18 - 6 av 6 - AR-22-MG-005200-01 m.fl. Eurofins Environment
3527/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/651 Løpenr: 387/2022 Dokument tittel: Kopi av brev: NVE sitt innspel til varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Rv. 9 Neset - Bygland kommune Johan E. Sundt
3528/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskarv Johan E. Sundt
3529/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/651 Løpenr: 432/2022 Dokument tittel: Kopi av brev: Bygland kommune - Rv. 9 Neset - Fråsegn til varsel om oppstart av planarbeid Johan E. Sundt
3530/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innynskrav Johan E. Sundt
3531/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/651 Løpenr: 3196/2022 Dokument tittel: Uttale til søknad om endringa v detaljreguleringsplan for Neset camping, planID 201903 Johan E. Sundt
3532/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Johan E. Sundt
3534/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/651 Løpenr: 692/2022 Dokument tittel: Varsel om oppstart av planarbeid, RV9 Neset, kurveutbetring Johan E. Sundt
3537/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/651 Løpenr: 497/2022 Dokument tittel: Innspel til oppstart av detaljregulering for Rv. 9 Neset i Bygland kommune Johan E. Sundt
3538/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Johan E. Sundt
3539/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Johan E. Sundt
3513/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/651 Løpenr: 8387/2021 Dokument tittel: Endeleg referat frå oppstartsmøtet 14.12.21 Johan E. Sundt
3518/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Johan E. Sundt
3519/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/651 Løpenr: 33/2022 Dokument tittel: Varsel om oppstart av planarbeid, kurveutbetring Rv. 9 Neset Johan E. Sundt
3520/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Johan E. Sundt
3521/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/651 Løpenr: 207/2022 Dokument tittel: Ynskje om utsett merknadsfrist på planoppstart RV9 Neset og RV9 Storestraumen Johan E. Sundt
3522/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Johan E. Sundt
3523/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/651 Løpenr: 340/2022 Dokument tittel: Varsel om oppstart av planarbeid, RV9 Neset, kurveutbetring Johan E. Sundt
3512/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Russetid - ønskjer jobb Elevar vgs v/Tina Aziz
3439/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Vedtak på regulerende skilt - Rv., Fv. - Tour of Norway 2022 27.05.2022- 4.etappe - Agder Statens vegvesen
3493/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Ose bygdesenter i Bygland kommune - ber om utsatt frist Glenn Solberg
3494/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev SV: Ose bygdesenter i Bygland kommune - ber om utsatt frist Glenn Solberg
3526/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Underteikna avtale om legesamarbeid Evje og Hornnes kommune
3525/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Varsel om skifte av politisk parti Runar Flåt Granheim
3459/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Bygland pg - Oppfølging av telefonsamtale og informasjon om saksbehandler Opplysningsvesenets fond
30/2019 20220524 24.05.2022 Inngående brev Byglandsfjord barnehage: årskontroll elektro KNUT HOVET INSTALLASJONAR AS
3465/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Tillatelse til å arrangere sykkelrittet Color Line Tour 28.mai 2022 - Kristiansand Cykleklubb Statens vegvesen
683/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Mal Kjersti Plathe
6963/2021 20220524 24.05.2022 Utgående brev Sponsing av Ungdomsbedrift- Naturglede UB Kine Rebecca Knutsen
3488/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Skjenkeløyve - enkeltanledning/ambulerande Reiårfossen Drift AS
5860/2021 20220524 24.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav rebecca.forster@tendium.com
6794/2021 20220524 24.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Leif Sigurd Helle
8264/2021 20220524 24.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Katharina Skavoll
4920/2021 20220524 24.05.2022 Utgående brev Permisjon Camilla Verdal Camilla Verdal
3481/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/13 Løpenr: 3325/2022 Dokument tittel: Bygland kommune - gnr/bnr 45/9 - Vardehei - etablering av mellombels testanlegg for solkraft - uttale Svein Vik Såghus
3482/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Svein Vik Såghus
3460/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Til kommunane som har mottatt krav om retting frå Statnett - (unntatt fra offentlighet, jf Offentleglova §§ 23 og 15) Caroline Lund
3464/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Planendring til uttale/høyring - detaljregulering for Neset camping - Bygland kommune - planID 201903 Norsk Maritim Museum
3466/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** *****
3467/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** *****
3468/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** *****
3469/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** *****
3470/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Marianne Haugvik Hodne
3480/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Planting Moi Gnr/Bnr 12.4 Moi Fisstøyl sameie v/Christian Unander Christian Unander
3429/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar / tømrar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4518296771 ***** ***** *****
3424/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde Bygland Kommune, f.t Drift- og naturforvaltning - st. ref. 4511592604 ***** ***** ***** *****
3443/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Tilbod om stilling Marianne Haugvik Hodne
3415/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Forynging av skog Christian Unander
3413/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Forynging av skog Bernt Gautestad
3422/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Åraksbø leikeplass - plassering av huskestativ Haugetveit, Åsulv
3444/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Infoskriv om dokumenttilsyn - Matrikkelloven Statens kartverk
3423/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på søknad sommarjobb 2022 Synne Maria Frøysnes
3446/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Vegard Heia
3427/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om sommarjobb - 2022 Åsmund Moe Nomeland
3428/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb 2022 Vegard Heia
3441/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Utfylling i vatn - Uttale til planendring - detaljregulering for Neset camping - Bygland kommune - planID 201903 Norsk maritimt museum v/Frode Kvalø
3421/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Salgskontroll skjenk m/røyk - Revsnes Hotell Securitas
3411/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Kvittering 27/21 Tor Inge Sandnes
3447/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar, gnr/bnr 69/168 og 69/259 Eva Knudsen Rødland m.fl.
3304/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Val av leigetakar til verkstaden på stasjonsområdet på Byglandsfjord REKKVERK MASTER AS m.fl.
3398/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Varsel om tiltak SETESDAL BRANNVESEN IKS
3399/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Varsel om tiltak SETESDAL BRANNVESEN IKS
3440/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Utdanningsforbundet Bygland krev prosessen om endring av leiarstrukturen i oppvekst stoppa Utdanningsforbundet Bygland
3456/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad om igongsetting Basisi Arkitekter as v/Andreas Anderssen
3416/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Refusjonskrav ergoterapeut 1. tertial 2022 ÅSERAL KOMMUNE m.fl.
3406/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på anbodskonkurranse - flaumsonekartlegging Bygland Rambøll v/Per Ludvig Bjerke
3407/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på anbodskonkurranse - flaumsonekartlegging Bygland Norconsult v/Gunnar Fiskum
3408/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på anbodskonkurranse - flaumsonekartlegging Bygland gunnar.fiskum@norconsult.com
3409/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på anbodskonkurranse - Flaumsonekartlegging Bygland Helene.sedal@ramboll.no
3412/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Opning av vatn på Landeskogen Uwe Arntzen
3433/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Sv: åpning av vann på Landeskogen Uwe@aktive-fredsreiser.no
3454/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Sv: åpning av vann på Landeskogen Uwe@aktive-fredsreiser.no
3426/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bustad *****
3303/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om drift av Bygland turistkontor sommaren 2022 STOGA AS
3414/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Bruk av konsesjonskraftmidlar til å utvikle infrastruktur i Setesdal Agder fylkeskommune
3419/2022 20220522 22.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde Bygland Kommune, f.t Drift- og naturforvaltning - st. ref. 4511592604 ***** ***** ***** *****
3418/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde Bygland Kommune, f.t Drift- og naturforvaltning - st. ref. 4511592604 ***** ***** ***** *****
3386/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Forespørsel om fremdrift i byggesak 2022/130 Agder Hus & Hytte
3387/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev SV: Forespørsel om fremdrift i byggesak 2022/130 Post - Bygland kommune m.fl.
3388/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Re: Forespørsel om fremdrift i byggesak 2022/130 Agder Hus & Hytte
3400/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev SV: Forespørsel om fremdrift i byggesak 2022/130 Agder Hus & Hytte
3401/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev SV: Forespørsel om fremdrift i byggesak 2022/130 Agder Hus & Hytte
3389/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Forespørsel om fremdrift i byggesak 2022/130 Agder Hus & Hytte
3390/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev SV: Forespørsel om fremdrift i byggesak 2022/130 Agder Hus & Hytte m.fl.
3392/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Re: Forespørsel om fremdrift i byggesak 2022/130 Agder Hus & Hytte
3402/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev SV: Forespørsel om fremdrift i byggesak 2022/130 Agder Hus & Hytte
3371/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Kopi av brev: Innvilga service- og verksemdvising frå rv. 9 til Støylen Camping i Bygland kommune Statens vegvesen
3381/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Innkalling: AU Midt-Agder Friluftsråd møte Magnus Thomassen
3382/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Førebels melding i forvaltningssak STATSFORVALTEREN I AGDER
3385/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Utbygging av loft i 3. etg på gnr. 69, bnr. 110 på Byglandsfjord nomimpor@online.no
3384/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev VS: Tursti Horjeknipen Kristian Ose
3383/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 33/3 og 27/21 Tor Inge Sandnes
3368/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Førebels fråsegn til planendring til detaljregulering for Neset camping - Bygland kommune - planID 201903 Agder fylkeskommune v/Håkonsen, Ingunn Dahlseng
3359/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Høringsuttale til forslag til endra reguleringsplan for Neset camping i Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
3364/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2022, sendt 19.05.2022 Skatteetaten
3205/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Svar på tilsynsrapport for Bygland barnehage. Setesdal brannvesen
3361/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Svar på tilsynsrapport - Bygland skule SETESDAL BRANNVESEN IKS
3375/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Vedk. førespurnad om framdrift i byggesak 2022/130 Agder Hus & Hytte
3369/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev E-postrekkje: Førespurnad om framdrift i byggesak 2022/130 Liv Elin Frøysnes Berg
3374/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Byglandsfjord landbruksverksted - annonse til avisa (27.04.22) Gerd Haugå
3357/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk
3366/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Matrikkelbrev Per Vidar Kallhovd
3177/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Kvålsnapen aust Grunde Kvåle m.fl.
3179/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Kvålsnapen vest Eivind Nese m.fl.
3294/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Avtale om merking av sti Fånefjell og forhandsmelding av planlagte stiar med start ved rv. 9. STATENS VEGVESEN
3292/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Fånefjell Torkjel Sandnes m.fl.
3175/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan - Horjeknipen Leif Gunnar Dale m.fl.
3226/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Årdalsknapen nord Jon Løyland m.fl.
3351/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Reguleringsplan til handsaming Mona Gundersen
3372/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Rammeavtale 280422 - 220722 Malin Haugen
3376/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Rammeavtale 19.05.22 - 22.07.22 Vilde M Austad Andersen
3267/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Ferdigattest for riving av "Messe Hovatn" på gnr. 11, bnr. 26 å Heistad CONSULT GRUPPEN AS
3367/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Fråsegn til 2. gongs offentleg ettersyn av områderegulering for Ose bygdesenter Direktoratet for mineralforvaltning
3362/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Innvilga søknad om løyve til landing med helikopter. Gaukheivatn og Søre Monsvatn. DNT sør. Bygland kommune. STATSFORVALTEREN I AGDER
3363/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Henvending om fastlege- og legevaktsituasjonen i Agder STATSFORVALTEREN I AGDER
3355/2022 20220519 19.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om transport med ATV - Gamveka ekstrem
3370/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Referat frå avslutning av Rettleiingsteam 12.-13.05.2022 Setesdal barnevern v/Hedda Helene Schaanning
3199/2022 20220519 19.05.2022 Saksframlegg/innstilling Klage på utsett sakshandsaming av byggesøknad på gnr. 15, bnr. 145 på Reiårsfossen camping
3219/2022 20220519 19.05.2022 Saksframlegg/innstilling Klage på utsett sakshandsaming av byggesøknad på gnr. 15, bnr.144 på Reiårsfossen camping
3069/2022 20220519 19.05.2022 Saksframlegg/innstilling Rivingsløyve for infiltrasjonsanlegg på gnr. 35, bnr. 9 på Nesmoen
3394/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde Bygland Kommune, f.t Drift- og naturforvaltning - st. ref. 4511592604 ***** ***** *****
3291/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Ørnenapen Aasmund Lauvdal m.fl.
3379/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Førebels svar - orientering om byggesøknad COWI AS
3346/2022 20220519 19.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om mellombels dispensasjon og rammeløyve for bruksendring av gnr. 69, bnr. 53 og bnr. 273, Breidablikk til kombinert bustad og næring fram til 1.7.2027
3342/2022 20220519 19.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for etablering av flytehytter i Byglandsfjorden
3356/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma *****
3354/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Ukrainian family Sergius Levchenko
3313/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest Pipefiks v/Lisa Tveite
3315/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Ferdigattest gnr. 62, bnr. 1 - ber om fleire opplysningar Lisa Tveite
3349/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Feilplasserte bygningspunkt Kartverket - Åsulv Birkeland Stormoen
3350/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Feilplasserte bygningspunkt Åsulv Birkeland Stormoen
2688/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om nydyrking - gnr 47, bnr 95 Øivind Aakhus
3341/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Prosjekt fakturert, LACHAG26 Agder FKB-C Kartverket - Pål Tanem
3311/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 57/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3339/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 69/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3329/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 5/8 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3298/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 69/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3299/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 69/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3287/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 58/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3347/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 57/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3343/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 69/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3344/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 58/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3345/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 58/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3277/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Salgskontroll - Coop Marked Bygland Securitas
3325/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Bygland kommune - gnr/bnr 45/9 - Vardehei - etablering av mellombels testanlegg for solkraft - uttale Wintervoll, Joakim
3314/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Protokoll frå rep.skapsmøte i Aust-Agder museum og arkiv, 10.05.22 AAma v/Tharaldsen, David Bergh
3326/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad om permisjon Åse Usken
2754/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 63/16 STATENS KARTVERK
3284/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Endring av terminleige DNB
3324/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev SV: Turistkontor, Bygland, sommeren 22 Olav Grendstad
3348/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad om kommunal bustad *****
3278/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Møteprotokoll Fylkeseldrerådet 12.05.2022 Erichsen, Marion
3260/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Anbod flaumsonekartlegging Bygland Rambøll v/Per Ludvig Bjerke
3262/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Anbod flaumsonekartlegging Norconsult v/Gunnar Fiskum
3293/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Kommunedelplan for klima og energi - Varsel om oppstart og høring av planprogram - Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune
3215/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Utsikten Landeskogen LANDESKOGEN PEACE CENTER AS m.fl.
3171/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Flyvraket Gunstein Vollen m.fl.
3211/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Tjuvhola Olav Neset
3212/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Toppfjell nord Olav Nordgaard
3213/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Toppfjell sør Torelise Sagberg m.fl.
3166/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Bjønnåna Torjus Bygland m.fl.
3167/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti og løypeplan Bygland kommune - Byglandslia Åslaug Haugå m.fl.
3164/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Draumarnuten Anne Aakhus m.fl.
3198/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - "Gandhistien" LANDESKOGEN PEACE CENTER AS m.fl.
3204/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Libakk Thor Skjevrak m.fl.
3206/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Longeraksdammen og Snipa AGDER ENERGI VANNKRAFT AS m.fl.
3208/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Reiårsfossen Dreng Ose
3308/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00050684 Avløp Bygland, uke 18 - 2 av 2 - AR-22-MG-005690-01 m.fl. Eurofins Environment
3309/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00050621 Drikkevann Bygland, uke 18 - 4 av 6 - AR-22-MG-005200-01 m.fl. Eurofins Environment
3316/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Rapport brannslokkemidlar - kommunale bygg FLAAT LANDBRUKSSERVICE
3300/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Tilskot - Inkludering av barn og unge - 2022 Tilskuddsseksjonen Bufdir
3295/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Utkast til program Torbjørn Frøysnes
3297/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Referat fra inspeksjon på Bygland, 08.04.22 asle.fredriksen@admin.uio.no m.fl.
3340/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Tilleggsopplysningar Arne Rønholt
3159/2022 20220516 16.05.2022 Saksframlegg/innstilling Vertskommuneavtale Lokalmedisinske tenester Setesdal (LMT Setesdal)
3306/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3307/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Førebels svar - ber om fleire opplysningar FJELLESTAD & HEGGLAND AS
3318/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Tilleggsopplysningar Trond Olav Thomassen
3282/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Vedr. Langenesøyni 11 gnr. 56, bnr. 16 Trond Olav Thomassen
3321/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Søknad om unntak frå streik *****
3322/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Søknad om uttak frå streik *****
3323/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Søknad om unntak frå streik *****
3310/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 927139375 Landbruksdirektoratet
3285/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Takkar ja til stilling Janne Spikkeland
3108/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Vedtak om innstilling Søkjarane
3319/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Kommunen sin plan for forebyggjande arbeid STATSFORVALTEREN I AGDER
3312/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb jorunn skjevrak
3305/2022 20220514 14.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde Bygland Kommune, f.t Drift- og naturforvaltning - st. ref. 4511592604 ***** ***** *****
3271/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Konkurransegrunnlag for levering av leikeapparat til Bygland Oppvekstsenter NORSK LEK OG PARK AS m.fl.
3269/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Ber om uttale STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
3276/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Førebels svar RÅ - EIENDOM AS
3061/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Byggeløyve for garasje på gnr. 63, bnr. 52 i Bakkane bustadfelt i Grendi Dag Nicolaysen
3266/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Aanund Homme Egge
3237/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Osefeti 116 Supplering av søknad 15/100 AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
3096/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Vedtak om innstilling Søkjarane
3250/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3251/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Førebels svar Mona Klemmetsen
3063/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Ber om uttale STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
3244/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Førebels svar DNT SØR
3245/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Kulturmidlar Bygland hornmusikk Jorunn Andersen
3261/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale 01.05.22 - 08.07.22 Ulf Haugaa
3257/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Referat frå informasjonsmøte om Dagsturhytta Agder 11.5.2022 Lassen, Bård Andreas
3258/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Tilskot til kompetanseheving for lærarar og leiarar i vaksenopplæring - utlysing av midlar til etterutdanning STATSFORVALTEREN I AGDER
3253/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev 260 Søknad om ferdigattest 11/26 Consult Gruppen AS
3265/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Tilsynsrapport - ingen avvik funne RUNE HODNE TRANSPORT OG GRAVING AS
3248/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Førebels svar Finn Kåre Nyhammer
3246/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3270/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Salgskontroll - Matkroken Bygland Securitas
3275/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Salgskontroll - Joker Bygland Securitas
3263/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 5/8 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3196/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Uttale til søknad om endringa v detaljreguleringsplan for Neset camping, planID 201903 Mattilsynet
3259/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Utfylling i vatn - Uttale - detaljregulering for Neset camping - Bygland kommune - planID 201903 Haukalid, Snorre
3236/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Oversending av rettsbok frå planleggingsmøte - sak 21-098261RFA-JAGD/JARD Morstøylvegen, gnr 15, 18 og 19 i Bygland Agder jordskifterett
3256/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Uttale - søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til eksisterande bustadhus i LNF-område - gnr. 69/329 - Vassend Wintervoll, Joakim
3229/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Ber om ny uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3214/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Uttale: Søknad om dispensasjon frådeling og bygging - gnr. 34/1 - Nord Skomedal Agder fylkeskommune v/Wintervoll, Joakim
2990/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Ferdigattest for rehabilitering av pipe på gnr. 47, bnr. 96 på Bygland ÅMLI BYGG AS
3232/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev SV: Innsyn i kommunens leverandører av varer og tjenester sondre.zachariassen@fvn.no
3230/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Styret i Agder Energi tilrår fusjon med Glitre Energi - Underlagsdokument Lykke, Ann-Christine
3228/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev SV: 2021_02_22 -Innspel-til-beslutningsgrunnlag-Bygland-Næringsselskap Eva Hagen
3231/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Harald Moe
3218/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Uttale - søknad om dispensasjon for oppføring av våningshus nummer to - gnr. 2/4 - Langeid Agder fylkeskommune v/Wintervoll, Joakim
3220/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Førebels svar vedr.klage på utsett sakshandsaming av byggesøknad AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
3224/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Hege Lill Byklum
3221/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Førebels svar vedr. klage på utsett sakshandsaming av byggesøknad AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
3255/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar / tømrar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4518296771 ***** ***** *****
3184/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Årsrapport - Oppvekstombodet i Agder Songe-Møller, Erik
3020/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om utbetring og forlenging av traktorveg - gnr/bnr 54/4 Ospelivegen Eivind Greibrokk
3192/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Massetak - Neset Camping - reguleringsendring Svein Åge Omland m.fl.
3086/2022 20220511 11.05.2022 Saksframlegg/innstilling Kulturpris 2022
3197/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om kommunebidrag TV-aksjonen v/Anita Mørland
3200/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** *****
3201/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** *****
3202/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** ***** *****
3163/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Berit Helga Gudmundson
3180/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 916639481 Landbruksdirektoratet
3181/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 916639481 Landbruksdirektoratet
3118/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Vedkomande stilling som pedagogisk leiar ved Bygland barnehage Anja Aaberge Løyland
3187/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Takkar ja til stilling Kjell Olav Lien Beurling
3121/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Vedkomande stilling som pedagogisk leiar, vikariat Anja Aaberge Løyland
3183/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad på sommarjobb Åsmund Moe Nomeland
3031/2022 20220511 11.05.2022 Saksframlegg/innstilling Kulturmidlar 2022- Tildeling
3178/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Kopi av dokument i samband med søknad om utfylling i vann ved Neset camping Svein Åge Omland
3170/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev SV: Nytt personell på Syrtveit fiskeanlegg Andersen, Aleksander
3174/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Referat 27.04 May Britt Hansen m.fl.
3189/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Innsynskrav Sindre Granly Meldalen
3191/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'undersokelse@presse.no'
3186/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Innsyn *****
3185/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00050620 Drikkevann Bygland, uke 18 - 7 av 9 - AR-22-MG-005197-01 m.fl. Eurofins Environment
3188/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Massetak - Neset Camping - reguleringsendring Liv Elin Frøysnes Berg
3194/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Saken med avvisningsvedtak er avsluttet grunnet utgått klagefrist (Ref=3r6q6r, SakId=409188) Bygland
3203/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Svar på tilsynsrapport for Ose Grendehus Setesdal brannvesen
1708/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Førebels svar vedr. søknad om dispensasjon, frådeling og bygging Torhild I S Sangesland
3038/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om frådeling av hyttetomt og dispensasjon frå LNF - føremålet til hyttetomt - gnr 34, bnr 2 Ingunn Bratteland m.fl.
3042/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 33/3 Pål-Aanund Sandnes
3043/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 33/3 Tor Inge Sandnes
2984/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om uttak av masse i samband med utbetring av lastelomme Aslaug Simonstad Sitje
3155/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Melding til matrikkelfører om avtale / vedtak om erverv / tiltredelse av grunn til offentleg veg - Februar og mars 2022 Statens vegvesen
3158/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar Kjell Bjørka
3133/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar Kjell Bjørka
3003/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Tilbakemelding på eigenkontrollrapport for 2021 - TINE Meieriet Sør - Setesdal STATSFORVALTEREN I AGDER
3149/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00050620 Drikkevann Bygland, uke 18 - 4 av 9 - AR-22-MG-005197-01 m.fl. Eurofins Environment
3150/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00050621 Drikkevann Bygland, uke 18 - 2 av 6 - AR-22-MG-005200-01 m.fl. Eurofins Environment
3151/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Skøyte for tinglysing Kartverket Tinglysing
3041/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Vedtak Samarbeidsavtale om tilsetting av vassområdekoordninator for Otra vassområde VENNESLA KOMMUNE m.fl.
3161/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innsyn i kommunen sine leverandørar av varer og tenester Sondre Zachariassen
3144/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Mellombels svarKlage på vedtak Geir Skjevrak
3024/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Møtebok Villreinnemnda for Setesdalsområdet 28.04.2022. Jarle Lunde
3130/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev SV: Rapport Setesdal Vekst setesdalvekst@gmail.com
3122/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev SV: Ny prosjekt setesdalvekst@gmail.com
3123/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Etablering setesdalvekst@gmail.com
3135/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Registrering og kostnader: varemerke, domene og foretaksregisteret Siri Lande
3136/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Registrering av Bleka... Siri Lande
3137/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Varemerkeregistrering av bleka Siri Lande
3139/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Revidert utgave Prosjektbeskrivelse Setesdal Vekst v4 Siri Lande
3142/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev VS: Rapport Setesdal Vekst pr. 3 kvartal 2020 John Salve Sigridnes
3128/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev SV: Evaluering Setesdal Vekst - år 1 setesdalvekst@gmail.com
3117/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Melding on spreiing av Bio rest Dreng Ose
3124/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Melding for bruk og midlertidig lager av biorest Arne Bjørgum
3126/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Melding om bruk av bio rest Tor Austad Bjørgum
3033/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Overføring av landbrukseiendom i dødsbo til ny eier - oversikt frå Landbruksregisteret STATSFORVALTEREN I AGDER
3125/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Utviding av stilling XXX
3029/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve på Stoga Kulturkafe Stoga A/S
3148/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Underteikna avtale - Referansebrosjyrer fra JS Norge Sonja Lien Skjevrak
3146/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad på sommarjobb Ole Christian Haugland
3131/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad på sommerjobb Vegard Heia
3127/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om sommarjobb Tove Irene Berås
3036/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om konsesjon - gnr 9, bnr 2 STRAY, SVEN J ADVOKAT
3152/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Tilbod om stilling Kjell Olav Lien Beurling
3153/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Tilbod om stilling Janne Spikkeland
3134/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om igongsettingsløyve for Osefeti 116 - 4220-15/100 NORKART eByggesøk
3154/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev VS: Forespørsel om mangler og usikkerhet i forbindelse med søknad om tillatelse i sak 2022/130 Agder Hus & Hytte
3160/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vedk. søknad om tillatelse til midlertidig bruksendring - Breidablikk Anbjørg Kristine Løvendahl
3119/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Kopi av brev: Rv9 - Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for mellombels bruksendring til bustad og øvrig utnytting - Breidablikk - gnr. 69 bnr. 53 Byglandsfjord i Bygland kommune Statens vegvesen
3071/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - st. ref. (4514266530) - ***** ***** *****
3072/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - st. ref. (4514266530) - ***** ***** *****
3073/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - st. ref. (4514266530) - ***** ***** *****
3074/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - st. ref. (4514266530) - ***** ***** ***** *****
3075/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - st. ref. (4514266530) - ***** ***** *****
3113/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om auka hjortekvote for Bygland Nordaust viltlag Bygland Nordaust viltlag v/ Arne Bjørgum
3085/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om løyve til oppføring av drivhus BYGGSUPPORT AS
3100/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Fwd: Pågang i Setesdal Aasmund Lauvdal
3101/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Fwd: Søknad sendt Setesdal Vekst
3102/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev VS: Avslag på søknad setesdalvekst@gmail.com
3103/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Presentasjon Pågang Næringshage AS webinar Setesdal april 2020 setesdalvekst@gmail.com
3104/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev VS: Hvem eier næring? Vurdering rundt initiativ for å få en fysisk næringshage i Setesdal. John Salve Sigridnes
3105/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Sv: Arbeidsmøte "Satsning Setesdal" Camilla Grantham
3106/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Pågang i Setesdal. Kristoffer Lyngvi-Østerhus
3107/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Setesdal Vekst og Pågang Næringshage Siri Lande
3066/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svar vedr. byggesak 2022 / 130 John Salve Sigridnes m.fl.
3067/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Saksbehandling i byggesak 2022 / 130 Agder Hus & Hytte
3068/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svar vedr byggesak byggesak 2022 / 130 John Salve Sigridnes m.fl.
3052/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Førebels svar - ber om fleire opplysningar Kai Håkon Mehl
3079/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Anita Birgitte Kolbu
3120/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Martine Olsen
3058/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3059/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Førebels svar NILSEN BYGGTJENESTER AS
3088/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om sommarjobb Roald Skibsrud
3076/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad på sommarjobb Caroline Nilsen
3077/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad Caroline Nilsen
3078/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om sommerjobb Annbjørg Haugen
3049/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3051/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Førebels svar MØVIK BYGGETJENESTER AS
3053/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Ber om uttale STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
3054/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Førebels svar Nikolai Jebsen
3082/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Kulturmidlar KRIK MINI BYGLANDSFJORD
3044/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Mellombels svar : Søknad om redusert/fri husleige Ose Grendehus på Maskeradefest Ose Mat og kultur
3045/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev SV: Tak Bygland Museum Leonhard B. Jansen
3090/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Områderegulering Ose sentrum Agder energi v/Tveit, Roald
3087/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Bompengar for Reiårsvatnvegen og Morstøylvegen Reiårsvatnvegen v/leiar Dreng Ose
3089/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om bruk av helikopter i verneområda, Gaukhei 2022 Jonny Grundeland
3097/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Tilsynsrutinar heimeundervisning Bjørne Østrem Djukastein
3081/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Skjenk m/røyk - Bjoren brygge Securitas
3099/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Melding om vigsel SKATTEETATEN KRISTIANSAND S
3046/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Sak med avvisingsvedtak er avslutta grunna utgått klagefrist (Ref=qb6qbe, SakId=419384) Bygland
3047/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3109/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Oppdragsavtale Reidar Larsen
3056/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3057/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Førebels svar - ber om fleire opplysningar SMELAND BYGGSERVICE AS
3098/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Vedk. sak 22/112 Knut Vatsend
3115/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Uttale til sak ang. flomfare STATSFORVALTEREN I AGDER
3070/2022 20220508 08.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** *****
3062/2022 20220507 07.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** ***** *****
3039/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** *****
2997/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Vedtak av fellingskvote 2022, Setesdal Austhei villreinområde Suldal kommune
2998/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Vedtak av fellingskvote 2022, Setesdal Ryfylke villreinområde Suldal kommune
3017/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg -traktorveg på gnr. 54, bnr. 4 Eivind Greibrokk
3018/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Høyring: Utbetring av eksisterande traktorveg og forlenging 'sfagpost@statsforvalteren.no' m.fl.
3019/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev 22/11020-1 - Høyring: Utbetring av eksisterande traktorveg og forlenging Agder fylkeskommune v/ Wintervoll, Joakim
2948/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad på sommerjobb Daniel Eikerapen
2799/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Utsleppsløyve og løyve til separat avløpsanlegg for våningshus på gnr. 6, bnr. 9 Ånebjør OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
2973/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Kopi: Melding om vedtak. Løyve til oppattbygging av båtnaust ved Gaukheivatn og Søre Monsvatn, samt propanbu ved Gaukhei turisthytte. DNT sør. Bygland kommune. SVR v/Haug, Jørn Trygve
2786/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Mellombels bruksløyve BOLIGSAMEIET JERNBANEGATA
3012/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Takker ja til tilbodet om vikariat Ragnhild Anette Retterholt uleberg
3027/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Supplering av søknad 15/144 AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
3021/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Saksbehandling i byggesak 2022 / 130 Agder Hus & Hytte
3016/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Osefeti 116 Supplering av søknad 15/100 AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
3028/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Supplering av søknad 15/145 AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
2986/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Påminning - Kommunen sin plan for forebyggjande arbeid STATSFORVALTEREN I AGDER
2907/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Løyve til oppførinng av ny pipe på gnr. 14, bnr. 32, Ormarstøyl BORGI BYGG AS
2996/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev VS: RV 9 Neset - Grunnboringer Fredrik Langfeldt
2987/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Fråsegn uten merknad til høyring av endring av reguleringsplan for Neset camping i Bygland kommune Direktoratet for mineralforvaltning
3023/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 04/2022, sendt 06.05.2022 Skatteetaten
2831/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Løyve til å rehabilitere pipe på gnr. 47, bnr. 96 på Bygland ÅMLI BYGG AS
2958/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Melding til matrikkelfører om avtale / vedtak om erverv / tiltredelse av grunn til offentleg veg - Februar og mars 2022 Statens vegvesen
3001/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Førebvels svar - orientering om sak DAGFIN SKAAR AS
3011/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Oversender informasjon i høve del av innsynskrav Anonym
3030/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Beate Waarøe'
3022/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Informasjon om innsynskrav Anonym
2992/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Vedtak Samarbeidsavtale om tilsetting av vassområdekoordinator for Otra vassområde Evje og Hornnes kommune
2994/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljregulering for rv. 9 Storestraumen - Trafikksikkerhetstiltak gjennom kurveutbedring, siktutbedring og stenging/flytting av trafikkfarlige avkjørsler - Bygland kommune Finn Herje
2991/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Underskriven overtakingsprotokoll sendt til Bygland Bolig AS v/ Kjetil Vegusdal Bygland Bolig AS v/ Kjetil Vegusdal
3025/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Referat fra beredskapsstyrets møte IUA 29.04.22 Jan Røilid
2969/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Søknad om løyve til 6-hjuling Ingunn Aliz S Lauvdal
3004/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Rindan 13 Oda Limann
3005/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Re: Rindan 13 Oda Limann
3006/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev SV: Rindan 13 Oda Limann
2993/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Vertskommuneavtale interkommunalt samarbeid om Lokal Medisinske Tjenester i Setedal Evje og Hornnes kommune
3014/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad om permisjon utan løn, samt oppseiing Irene Moe
2801/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Mellombels bruksløyve Espen Wetrhus
3009/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Anleggsverksemd tomt 4/21 Kjell Arne Moen
3026/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Vedtak Digital opplæring Setesdal Regionråd
3000/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Innsending av årsregnskap og årsberetning 2021 - Bygland kommune Statsforvaltaren i Agder
2959/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00050684 - Avløp Bygland, uke 18 Eurofins Environment Testing Norway AS
2981/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Leigetilhøve *****
2978/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Høyring - utvida bandtvang i Åseral kommune Åseral kommune
2979/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Vedtak Offentleg ettersyn - Rv.9 Storstraumen, kurveutbetring. Statens vegvesen m.fl.
2982/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Innspill til kurveutviding riksveg 9, Storestraumen Torhild Sangesland
2972/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring om årlege tilstandsrapportar (eller tilsv.) og saksdokument Øyvind Mellem
2980/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev SV: Sommeverdlikehold Gunnar Gakkestad
2983/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 22/07220-3 - Høyring: Uttak av masse i samband med ombygging av lastelomme - gnr/bnr 54/24 - Bygland kommune Agder fylkeskommune v/ Wintervoll, Joakim
2977/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev SV: RV 9 Neset - Grunnboringer tommy.kvilekval@vegvesen.no
2967/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Jarle Flåt
2968/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Andrea Lindsetmo
2971/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad på sommarjobb Oskar Rokoengen Kjetså
2908/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad på sommarjobb Håkon G Jacob Nordgarden
2909/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad på sommarjobb Tom Arne Karlsen
2923/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4495694872 ***** ***** ***** *****
2924/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4495694872 ***** ***** ***** *****
2926/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4495694872 ***** ***** ***** *****
2927/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4495694872 ***** ***** *****
2928/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4495694872 ***** ***** ***** *****
2929/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4495694872 ***** ***** *****
2946/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Aina Tingstveit
2947/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Knut Erling Vethe
2952/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Wenche Hofstad Hageland
2953/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Maria Attestog
2956/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Vernepleiar/sjukepleiar - 70% vikariat Bygland Kommune, f.t Pleie- og omsorg - st. ref. 4498817340 ***** ***** ***** ***** *****
2912/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Hamren - Vann og avløp - Oppdragsbekreftelse oddvar.kjellesvik@gmail.com
2900/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Uttak av masser ved Neset Camping Svein Åge Omland
2870/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev SV: Melding om oppstart av steinbrudd / massetak - Neset i Bygland kommune Arne Rønholt
2871/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev FW: Melding om oppstart av steinbrudd / massetak - Neset i Bygland kommune Arne Rønholt