eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
51567/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Avtale Evje og Hornnes kommune - Sigmund Olav Syrtveit
51557/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 51389/2017 Dokument tittel: Vedr. oppføring av nytt sauefjos på gnr/bnr 40/1 i Jordalsbø Eivind Nese
51560/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Løyve til utsetting av fisk i Øytjørn AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
51561/2017 20170818 18.08.2017 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Eivind Nese
51549/2017 20170818 18.08.2017 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 164 på Reiårsfossen Camping Sigrunn Wiig
51537/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev LACHAA72 Setesdal, regulerte vann Kartverket - Pål Tanem
51535/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Referat fra oppstartsmøte for konstruksjon, LACHAA72 Setesdal Kartverket - Pål Tanem
51550/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.08.2017 Imdi -
51551/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Søknad om utlegg av innsjøkabel i Åraksfjorden, Bygland kommune Seaworks - Stian Hokland
51552/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Kopi: NVE si høyring av søknad om auka uttak av grunnvatn frå brønn ved Ose i Bygland kommune til offentleg vassforsyning og produksjon av vatn for sal. Høyringsfrist 6.10.2017 Nve - Haugen Kristin
51553/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Tilskott til leirskoleopplæring våren 2017- Bygland kommune Fylkesmannen - Lauvland, Hege
51546/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Søknad om tilskot til avsløysing ved sjukdom og fødsel - ***** ***** ***** LANDBRUKSTJENESTER SØR SA
51533/2017 20170817 17.08.2017 Utgående brev Kommunale jordbrukstilskott Jørund Kvaale Hansen
51531/2017 20170816 16.08.2017 Inngående brev Uttale Austagderfk - Dalseg, Eivind
51530/2017 20170816 16.08.2017 Inngående brev Epostrekkje vedk. Henrik Asor Hansen Dag Johan Beek
51528/2017 20170816 16.08.2017 Inngående brev Innsyn Knut Olav Frøysnes
51529/2017 20170816 16.08.2017 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Knut Olav Frøysnes
51532/2017 20170816 16.08.2017 Inngående brev Delegert vedtak VA 43/17- dispensasjon til transport med helikopter i SVR, Valle og Bygland kommune Fylkesmannen - Sødergren, Guro
51432/2017 20170816 16.08.2017 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
51440/2017 20170816 16.08.2017 Utgående brev Nytt innmarksbeite Torkjell Nordstrand
51534/2017 20170816 16.08.2017 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Ose Motorfestival
51524/2017 20170816 16.08.2017 Inngående brev Tilbod frå Agder Energi Nett AS - AEN-01812-2017 Elsmart -
51526/2017 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om deling/justering av grunneigdeom Mikkjel Skjevrak
51444/2017 20170816 16.08.2017 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket
51435/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Renovasjon , Stiganvegen 166 Jakob Gakkestad
51431/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 50157/2017 Dokument tittel: Stikningsplan gnr 15 bnr 176 i Bygland Elin Falkum
51430/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 50158/2017 Dokument tittel: Svar på brev: Stikningsplan gnr 15 bnr 176 i Bygland Elin Falkum
51429/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Grense Bergmandiag - Attestog Gunnar, Bergman Diagnostika AS
51434/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Haugetveit - uttale til søknad om nydyrking Fylkesmannen - Loland, Bjørn
51441/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Regulering til vannsportaktivitet Nmfsport - Moen Knutsen, Mette
51445/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing *****
51446/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 40/1 Gunvor Saaghus
51448/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Arne Vegusdal m.fl.
51449/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Gunnar Nordgarden
51450/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Tilsegn om OU-midlar KS
51451/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Til klage på vedtak - helikopterløyve TENDEN ADVOKATFIRMA ANS
51452/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om utskilling av tomt frå gnr/bnr 17/3, Vestre Kile Jørgen Sundsdal
51455/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Tilsynsrapport med varsel om vedtak - etter tilsyn med institusjonskjøkken 2017 MATTILSYNET
51456/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Tilsynsrapport med vedtak - etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke MATTILSYNET
51436/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Førehandskonferanse Gunnar Haugå
51437/2017 20170815 15.08.2017 Inngående brev Ang brøyting av Stiganvegen i Åraksbø Jakob Gakkestad
51438/2017 20170815 15.08.2017 Utgående brev Oppsummering av konsesjonsforholdet, gnr 40, bnr 7 og 8 Bygland kommune post@proffoppgjor.no
51427/2017 20170814 14.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve i høve 800 års jubileum for Haugenburet Gro Tove Sandnes
51423/2017 20170811 11.08.2017 Inngående brev Løyve etter forurensningsloven til tiltaksgruppene i Krypsivprosjektet på Sørlandet Fylkesmannen - Kristiansen, Atle Torvik
51424/2017 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad om fjerning av Telenor sin taubane på Hovassfjell Telenor
51425/2017 20170811 11.08.2017 Utgående brev Vedtak om ambulerande skjenkeløyve på lokomotivstallen Byglandsfjord Byglandsfjord grendelag v/Kirsten Jeanette Lømsland
51412/2017 20170811 11.08.2017 Utgående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Marit Simonstad Kvaale
51417/2017 20170811 11.08.2017 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Knut Olav Frøysnes
51420/2017 20170811 11.08.2017 Utgående brev Avtalt førehandskonferanse vedr. tiltak på gnr. 69, bnr. 86 Pål Vaagenes
51105/2017 20170811 11.08.2017 Utgående brev Referat frå førehandskonferanse vedr. tiltak på gnr. 69, bnr. 127 på Byglandsfjord PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
Versjon:5.2.2.1