eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4866/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Kopi av brev: Etteroppgjer kraftgrunnlag Sira Kvina KIKS v/Glenn Qvam Håkonsen
4868/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskot år 2 - 5 for 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
4849/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Planendring - Austad kraftverk Atskog - Mona Gundersen
4864/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Vedr. 20-02808-2 - Fråsegn- Kunngjering om igongsetting av detaljregulering av gbnr 35/2 - Urdvikheii/Lisleheii i Bygland kommune - PlanID 201904 - Nesmoen endurobane - Bygland IL Direktoratet for mineralforvaltning
4874/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Løyve til bruk av helikopter i samband med transport av proviant og utstyr til hytte gnr/bnr: 4/2 i Bygland kommune, SVR-LVO Sødergren, Guro
4907/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om helikopterløyve - gnr/bnr 4/2 i SVR Robert Larsen
4839/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Vedk. gnr/bnr 6/1 Ånebjør - gnr/bnr 15 Hunnarbeite Brita Siljan Vogt
4922/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved erverv av fast eigedom Emilian Hristov Guebrev
4923/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved erverv av fast eigedom Hristo Emiliyanov Gebrev
4897/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsfrihet på gnr 20, bnr 2 Bjørg Alise Kåsi
4914/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Gnr 15 bnr 111 - tilleggsareal Knut William Bygland
4924/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Møteprotokoll verneområdestyret SVR 03.07.20 SVR
4861/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 921318294 Landbruksdirektoratet
4867/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Brev frå Helsedirektoratet til kommunane om styrking av tilsynet med serverings- og restaurantbransjen si etterleving av smittevernreglane Årøy, Yngve
4869/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
4877/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Tinglyst skøyte Gunnar Nordgarden
4909/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Kristine Dale
4800/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Løyve til å rehabilitere pipe på gnr. 28, bnr. 5 i Åraksbø ODDE SAGBRUK AS
4863/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Klage på støyforureining frå Søråni minikraftverk. johcvago@online.no
4860/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev TV-aksjonen 2020 - WWF - "Et hav av muligheter" - 18.oktober 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
4919/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om driftstilskot OLE HARALD SUNDT
4920/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Innvilga tilskot til mentor NAV
4921/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Refusjonskrav - mentor NAV
4781/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar frå Bygland kommune på forelegging av ny nettstasjon og kabel på Moi AGDER ENERGI NETT AS
4911/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242312532 ***** ***** *****
4912/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242312532 ***** ***** *****
4837/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Re: Næringsplan Sven Jarle Aakhus
4829/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve ved Fossekroa Reiårsfossen Camp over ein bestemt periode Reiårfossen Eiendom & Invest AS
4838/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00041720 Drikkevann Bygland, uke 27 - 7 av 7 - AR-20-MG-006811-01 m.fl. Eurofins Environment
4835/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Bygland - Teknisk bygg - BM 12 oddvar.kjellesvik@gmail.com
4836/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev FDV for gatelys langs RV9 i Grendi for overtakelse av SVV Vegvesen - Olsen Edgar
4853/2020 20200708 08.07.2020 Saksframlegg/innstilling Test etter Sikri si endring av malar
4856/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Referatsak etter korrigering av malane Dolly Dimple
4817/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Invitasjon til deltaking i regional elgbeitetaksering i Agder 2021 Agder fylkeskommune
4801/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Nytt varsel om oppstart av reguleringsplan - Nesmoen endurobane Eivind Dalseg
4523/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Drift og restaurering av Bjoren - ekstraløyving for 2019 AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS
4819/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev J.S.Cock AS - Tilbud JT100067 Lafopa - Geir Ove Solli
4821/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 67/1 Trond Boye Hansen
4814/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 67/1 Trond Boye Hansen
4806/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bustad *****
4785/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 30/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4797/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Møteprotokoll, verneområdestyret for SVR, 12.06.20 SVR
4798/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Møteprotokoll, AU i verneområdestyret for SVR, 03.07.20 SVR
4820/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tips om ulovleg vegbygging ved Trodverk Anonym
4828/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Kontantstøtterapportering juni 2020 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
4826/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Førebels svar - ber om fleire opplysningar Tor Jørgen Omnes
4834/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Økonomikonsulent Økonomi- og næring, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4255860799 ***** ***** *****
4777/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Førebels svar vedr. søknad om utsleppsløyve på gnr. 56, bnr. 77 på Breienes FINN OG ALBERT EGELAND AS
4825/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kvittering på registrering hos Mattilsynet Stig Roar Dalvang
4795/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kopi av brev: Tilbakemelding koronamottak VALLE KOMMUNE
4796/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak Odde sagbruk v/Jan Petter Lie
4769/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underteikna samarbeidsavtale om barnehageplass i kommunal barnehage for barn busett i Bygland - og Valle kommune VALLE KOMMUNE
4794/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vedk. serveringsløyve Stig Roar Dalvang
4774/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve til tett tank, Breienes Egeland Rør
4818/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Økonomikonsulent Økonomi- og næring, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4255860799 ***** ***** *****
4767/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Referat frå møte i arbeidsgruppa 29.06.2020 Einar Gudmundson m.fl.
4779/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilstandsrapportar Byglandsfjord stasjonsområde Anders Dalseg
4763/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Melding om vedtak OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
4807/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilsetjing Søkjarane
4813/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbod om stilling Kristine Dale
4569/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilsetjing Søkjarane
4786/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilskotsbrev for 2020 – tiltak retta mot sårbare barn og unge, Bygland kommune UTDANNINGSDIREKTORATET
4776/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev HASTESAK - Operasjonalisering av testing, isolering, smittesporing og karantene Utne, Richard
4788/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Koronarapport for Agder veke 27 Lindaas, Gunnar Ogwyn
4810/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Skøyte til tinglysing Kartverket Tinglysing
4804/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 30/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4770/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Innsyn Lars-Arne Høgetveit
4771/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav lar-hoeg
4789/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/281 Løpenr: 4199/2020 Dokument tittel: Søknad om frådeling på gnr 33 bnr 2 og oppføring av hytte Celina Olsen
4790/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/288 Løpenr: 4642/2020 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak Celina Olsen
4791/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Celina Olsen
4792/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Celina Olsen
4793/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Celina Olsen
4768/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Møtebok Bygland kontrollutval, 29.06.20 Asekretariat - Inger Lise Austrud - Agder sekretariat
4775/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Møtereferat 30.06.2020 Leif Sigurd Helle m.fl.
4808/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Møtereferat Eivind Dalseg
4784/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rundskriv om etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler- forholdet til plan- og bygningsloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
4644/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev SV: Desinfeksjon og vaskemidler post@blsk.no
4732/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Invitasjon til deltaking i regional elgbeitetaksering i Agder 2021 Agder fylkeskommune
4734/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Endring av geografisk verknadsområde for løyve  til felling av skadegjerande ulv datert 23.06.2020 og endring av vilkår knytta til same løyve Omholt, Per Ketil
4722/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Melding om vedtak BYGLAND BOLIG AS m.fl.
4723/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Vedr. 20-21370-4 - Oppdragsbrev - statlige tilskudd til næringsfond i Agder Agder fylkeskommune
4694/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Velkomen til Bygland kommune John Salve Sigridnes
4726/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Forynging av skog Ånund Eldhuset
4727/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Forynging av skog Olav Skeie
4728/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Forynging av skog Knut Sigurd Haugå
4736/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - ***** ***** ***** Setesdal Barnevern
4737/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Setesdal Barnevern
4738/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Setesdal Barnevern
4739/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** Setesdal Barnevern
4741/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** - ***** ***** Setesdal Barnevern
4692/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 20/15061-6 - Høyring - traktorveg på gnr. 29, bnr. 1 i Bygland kommune Agderfk - Juhl, Frank Allan
4679/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Forelegging av planar om tiltak innan områdekonsesjon for AE Nett AS Tormod Hagelia
4702/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev NVE si uttale til søknad om dispensasjon - frådeling av hyttetomt - Gnr. 33 bnr. 2 ved Hovatn - Bygland kommune Bente Ågren Høegh
4717/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=aqa39k, SakId=348238) *****
4724/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Forynging av skog KVS-Bygland AS
4678/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Uttale: Søknad om etablering av innsjøkabel i Byglandsfjorden Otrakraft - Espetveit, Gjermund
4642/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak PROSJEKTHUSET AS
4703/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242312532 ***** ***** *****
4730/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242312532 ***** ***** *****
4701/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Takkar ja til stilling Cecilie Désire Sundseth Mathisen
4488/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Sanitæranlegg Knut Olav Dalen
4698/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Takkar ja til stilling Ida Nordbø Kvaale
4690/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Takkar ja til stilling John Salve Sigridnes
4683/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Protokoll frå styremøte Setesdal regionråd, 27.01.20 SETESDAL REGIONRÅD
4684/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Protokoll frå styremøte Setesdal regionråd, 26.02.2020 Setesdal regionråd
4685/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Protokoll frå styremøte Setesdal regionråd, 31.03.2020 Setesdal regionråd
4686/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Protokoll frå styremøte Setesdal regionråd 15.04.2020 Setesdal regionråd
4687/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Protokoll frå styremøte Setesdal regionråd 15.06.2020 Setesdal regionråd
4682/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oppmoding til samarbeid om sårbare barn og unge Jensen Helle Kristin
4677/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Vedlikeholdspakken 2020 - informasjon og rapportering Mogseth, Sølvi
4706/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak 2020/229 Hosan Runa
4707/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Hosan Runa
4721/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 8/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4725/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Kopi av søknad til politiet om arrangementet Gamaveka Extreme 2020 Bygland luftsportklubb
4704/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Løyve frå politiet til arrangement og skiltvedtak Politiet - post.agder@politiet.no
4691/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Særutskrift "Plan for eierskapskontroll 2019-2023" Inger Lise Austrud
4693/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Særutskrift plan for forvaltningsrevisjon 2019-2023 Inger Lise Austrud
4670/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00041747 - Avløp Bygland, uke 27 Eurofins Environment Testing Norway AS
4669/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Framande artar Fylkesmannen i Agder, miljøvernavdelinga
4665/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Bygland kommune Dss Dep - regjeringen.no - Klima- og miljødepartementet
4688/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Referat fra administrativ viltsamling i Agder 30.1.2020 Agderfk - Lassen, Bård Andreas
4689/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Rapport - Elg og hjort i Agder 2020 Agderfk - Lassen, Bård Andreas
4699/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Landbrukseiendom Ronny Håkonsen
4700/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Vasskuter i Byglandsfjorden Jan Martin Robertsen
4705/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Protokoll frå representantskapsmøte i Konsesjonskraft IKS, 24.06.20 Konsesjonskraft IKS v/Lena Kleven Flateland
4632/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Utbetaling 1. halvår 2020 Konsesjonskraft IKS v/Glenn Qvam Håkonsen
4643/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Desinfeksjon og vaskemidlar Bygland luftsportklubb
4663/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Påmelding til kurs i Arbeid langs vei 16. juni på Mandal hotell og 17. juni på Dølen hotell, Evje. Agderfk - Lassen, Bård Andreas
4664/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Vel gjennomført arbeidsvarslingskurs for ettersøkspersonell - Kurs 1 Viltsøk. Agderfk - Lassen, Bård Andreas
4646/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Protokoll frå styremøte for Aust-Agder museum og arkiv IKS, 15.06.20 Tharaldsen, David Bergh
4641/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilskot til innkjøp av digitale læremiddel i 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET
4645/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00041720 - Drikkevann Bygland, uke 27 Eurofins Environment Testing Norway AS
4633/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Sikkerhetsplan Gamaveka 2020 Bygland luftsportklubb
4635/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på  sikkerhetsplanen for gamaveka 2020 Setesdal Brannvesen iks v/Olav Nese
4636/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på sikkerhetsplanen for gamaveka 2020 Politiet v/Tor Kasin
4661/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering, 921318294 Landbruksdirektoratet
4628/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vedrørande endring av skuleskyss for enkelte med skuleskyss nord- og aust i kommunen. Terje Berås m.fl.
4651/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/37 Løpenr: 372/2019 Dokument tittel: Søknad på konsesjon på erverv av fast eigedom Kjell Torkelsen
4652/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/37 Løpenr: 3766/2020 Dokument tittel: Kopi av brev: Bygland - gnr/bnr 2/4 og 7/3 - Fylkesmannens avgjørelse av klage Kjell Torkelsen
4653/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Kjell Torkelsen'
4654/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Kjell Torkelsen
4660/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Skøyte til tinglysing Kartverket Tinglysing
4657/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Godkjent lærebedrift - Byggdrifterfaget Agder fylkeskommune
4671/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Økonomikonsulent Økonomi- og næring, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4255860799 ***** ***** *****
4639/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar - open jobbsøknad Morten R. Smines
4548/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om støtte til hogstsimulator KVS-BYGLAND AS
4619/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Høyring : Søknad om å dele ifrå hyttetomt- gnr 33, bnr. 2 og bygge hytte ved Hovatn i Bygland kommune Espetveit, Gjermund
4650/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg Lars Tore Gakkestad
4591/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Vedtaksbrev - eigarskifte STATENS VEGVESEN
4105/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Referat frå førehandskonferanse 16.6.2020 OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
4594/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Orientering om byggesak OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
4640/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Økonomikonsulent Økonomi- og næring, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4255860799 ***** ***** ***** ***** *****
4566/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Vedr. søknad om utslepp Egeland Rør
4471/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Gnr/bnr 15/171 Listerark - Odd Tore Naglestad
4539/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 171 på Reiårsfossen Camping LISTER ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
4556/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Arne Bjørgum
4568/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Tilbod om stilling Anne Løyland
4584/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Tilrådning vern - Urfjellheia og Dalsheia, Urvassliene, Kviteflogi og Åmtona FYLKESMANNEN I AGDER
4538/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Ferdigattest for bruksendring av lager til frisørsalong, del av gnr. 47, bnr. 91 i Byglandstunet BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
4592/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Takkar ja til stilling Hilde Helle
4578/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Tilskudd til prosjektstilling- innkjøp Siv Therese Kile Lie
4579/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet Siv Therese Kile Lie
4580/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev 2020/2912 - Klimasats Grønne innkjøp i Indre‑Agder Siv Therese Kile Lie
4581/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kopi av søknad- Grønne innkjøp Siv Therese Kile Lie
4582/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Innkjøpsstrategi - førsteutkast til søknad. Siv Therese Kile Lie
4620/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom for gnr. 14, bnr. 51 AUSTAD KRAFTVERK AS
4621/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsfridom på gnr. 14, bnr. 51 AUSTAD KRAFTVERK AS
4537/2020 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon og byggeløyve for 6-mannsbustad på gnr. 47, bnr. 84 i Bygland sentrum
4596/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Orientering om byggesak BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
4564/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Ny uttale i sak om byggsøknad for 6-mannsbustad nær Bygland kyrkje Agder og Telemark bispedømme
4607/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Endring av geografisk verknadsområde for løyve til felling av skadegjerande ulv i kommunar i Agder gitt 23.06.2020 Omholt, Per Ketil
4470/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Ferdigattest for bustad på gnr. 15, bnr. 111 på Reiårsfossen Camping NILSEN BYGGTJENESTER AS
4600/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Open jobbsøknad til Bygland kommune Kristoffer Pedr Martinsen
4615/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Møteprotokoll frå representantskapsmøte 15.06.2020 - Setesdal brannvesen Styreleiar Dag Haugland
4577/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Leif Sigurd Helle
4583/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Lillian Bjorland
4557/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Vedovn gnr. 66, bnr. 2 støylsbu Arne Revheim
4562/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Vedk. krypsivklipping i samband   med MadMacs prosjektet NIVA
4317/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage *****
4319/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage *****
4190/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev SV: Søknad Kommunalt tilskot Bygland 2020 Wenche Rundsag Høgetveit
4474/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på Forespørsel om kabler og rør langs RV 9 ses@veisikring.no
4520/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Heddeviksfjell og Linddalsfjellet og Sydalen naturreservater - dispensasjon til innsamling av insekter - Svein Almedal FYLKESMANNEN I AGDER
4552/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Årsberetning Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Teigen, Dag Ole
4508/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Godkjenning av vedtak om kommunal garanti til Byglandstunet AS Fylkesmannen - Mogseth, Sølvi
4489/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Gravesøknad Sentrum 22, Bygland Jonas Kofoed Malin
4526/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedr gravesøknad Sentrum 22, Bygland Jonas Kofoed Malin
4527/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev AØ - 2020 - 341 - Fv.3802 -Bygland Sentrum -Fiberfremføring - Eltel Networks AS Jonas Kofoed Malin
4196/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev FDV for gatelys langs RV 9 i Grendi for overtakelse av SVV 'edgar.olsen2@vegvesen.no'
4506/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedtak - Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2032 for Bygland kommune Froland Kommune m.fl.
4550/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Tilbud Utskiftning av tennskap Otera - Kjetil Omdal
4529/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vurdering av fare for oppstuving ved Ose bru hilde.gulbrandsen@agderfk.no
4541/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev SV: Vurdering av fare for oppstuving ved Ose bru Sørensen, Lasse Moen
4531/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Bygland kommune - gnr 47/84 - søknad om dispensasjon og byggeløyve for ny 6-mannsbustad Agder Fylkeskommune
4532/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oppdatert søknad, gnr. 47, bnr. 84 Byggmester Kjetil Vegusdal AS
4414/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi av brev:  Delvis innvilga søknad om landingsløyve for helikopter i verneområdet SVR. Øyvassbu 4/24. Thomas og Inger Gleditsch. Bygland kommune Haug, Jørn Trygve
4498/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om ekstra  helikoptertransport - gnr/bnr 12/1 Birgit Wigeland Moy
4525/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om landingsløyve for helikopter ved Øyvassbu - gnr/bnr 4/24  Inger Skaunfelt Gleditsch m.fl.
4549/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev 69030S1 10m3 sneglecont Model (1).pdf Lafopa - Geir Ove Solli
4475/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedr nabovarsel for eigendomane gnr 14 , bnr 27 og 50 Knut A. Austad
4490/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Førespurnad om kablar og røyr Skiftenes, Leif Kåre
4546/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet på gnr. 66, bnr. 7 og 9 Janne Nessa
4547/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsfrihet på gnr. 66, bnr. 7 og 9 Janne Nessa
4575/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Flyktningkonsulent Bygland Kommune - st. ref. 4232301350 ***** ***** *****
4576/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Flyktningkonsulent Bygland Kommune - st. ref. 4232301350 ***** ***** *****
3678/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om sommarjobb Marwan Ahmad Alkadi
4157/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Vegard Heia Vegard Hellestøl Heia
4058/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Omorganisering av reinhaldstenesta DFV og P/U dfv og plo
4268/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 976260538 Landbruksdirektoratet
4551/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Samsvarserklæring Tor Magne Breland
4563/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Forlenging av eksisterande avtale om bedriftshelseteneste. Setesdal Bedriftshelsetjeneste
4515/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Årsregnskap Glashytta Eigedom AS Vekstra - Ragnhild Sordal
4521/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Signert: Årsrapport, bekreftelse skattemelding og fullstendighetserklæring Ragnhild Sordal
4544/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Open søknad barnehage/skole Morten Smines
4543/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Økonomikonsulent Økonomi- og næring, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4255860799 ***** ***** ***** ***** *****
4534/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Høyring: Søknad om å dele ifrå hyttetomt - gnr 33, bnr 2 AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
4585/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeut psykisk helse og rus Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242270609 ***** ***** *****
4586/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeut psykisk helse og rus Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242270609 ***** ***** ***** *****
4587/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeut psykisk helse og rus Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242270609 ***** ***** *****
4588/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeut psykisk helse og rus Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242270609 ***** ***** *****
4589/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeut psykisk helse og rus Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242270609 ***** ***** *****
4590/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeut psykisk helse og rus Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242270609 ***** ***** *****
4559/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242312532 ***** ***** *****
4560/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242312532 ***** ***** *****
4561/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242312532 ***** ***** *****
4542/2020 20200628 28.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Økonomikonsulent Økonomi- og næring, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4255860799 ***** ***** *****
4540/2020 20200627 27.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Økonomikonsulent Økonomi- og næring, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4255860799 ***** ***** *****
4482/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 Postmottak KMD
4535/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Økonomikonsulent Økonomi- og næring, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4255860799 ***** ***** *****
4536/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Økonomikonsulent Økonomi- og næring, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4255860799 ***** ***** ***** *****
4530/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Økonomikonsulent Økonomi- og næring, Bygland Kommune, Rådmannen sin stab - st. ref. 4255860799 ***** ***** *****
4480/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svar på søknad på sommerjobb Malak Ahmed Musa
4481/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Malak Ahmed Musa
4483/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - VG Camilla Fredstad Huuse
4484/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/282 Løpenr: 4076/2020 Dokument tittel: Søknad om løyve i eitt trinn 15/146 Celina Olsen
4485/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/277 Løpenr: 3993/2020 Dokument tittel: Førehandskonferanse Celina Olsen
4486/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Celina Olsen
4487/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Celina Olsen
4499/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav camilla.huuse@vg.no
4476/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Mellombels svar SKILD AS
4491/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversending av bilder Agder og Telemark bispedømme
4492/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Vedr. ferdigattest Privatmegleren Sædberg & Lian
4493/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Vedr. ferdigattest Nilsen Byggtjenester AS
4478/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Signert avtale om Layoutarbeid Kjell Øyvind Berg
4494/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Vedr. gnr. 39, bnr. 11 i Jordalsø Monica Helle
4371/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Rekneskap Bjoren 2019 Leonhard B. Jansen
4348/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskot for 2018 *****
4341/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest NILSEN BYGGTJENESTER AS
4367/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Tilleggsopplysningar Knut William Bygland
4372/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Løyve til felling av skadegjerande ulv i Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal kommuner i Agder Omholt, Per Ketil
4345/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underteikna avtale - Norsk Helseinformatikk AS - E-læringskurs Norsk helseinformatikk AS
3839/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskot til produktutvikling OSE WATER AS
4335/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Bygg i nærhet av Bygland kirke Agder og Telemark bispedømme
4336/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Bygland kommune - gnr 47/84 - søknad om dispensasjon og byggeløyve for ny 6-mannsbustad Agder Fylkeskommune
4332/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Referat frå førehandskonferanse Bygland kommune
4373/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Bygland kommune - gnr 47/84 - søknad om dispensasjon og byggeløyve for ny 6-mannsbustad - tilleggsopplysningar Byggmester Kjetil Vegusdal AS
4374/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Bygland kommune - gnr 47/84 - søknad om dispensasjon og byggeløyve for ny 6-mannsbustad - tilleggsopplysningar Agder og Telemark bispedømme m.fl.
4472/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Bygland - Teknisk bygg - BM 11 oddvar.kjellesvik@gmail.com
4333/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev IPVPN fiber Nesmoen Bygland Kommune - Fredrik Langfeldt
4343/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev IPVPN fiber Nesmoen Telia - Skeie, Tor Atle
4325/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev IPVPN fiber Nesmoen Bygland Kommune - Fredrik Langfeldt
4326/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev IPVPN fiber Nesmoen Bygland Kommune - Fredrik Langfeldt
4327/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev IPVPN fiber Nesmoen Telia - Skeie, Tor Atle
4360/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Koronarapport for Agder veke 26 Lindaas, Gunnar Ogwyn
4469/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Vedr. 20-04789-1 - Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
4337/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Oppheving av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøte Postmottak KMD
4331/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Bekreftelse på at vilkår er oppfylt ARBEIDSTILSYNET
4338/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/273 Løpenr: 4127/2020 Dokument tittel: Innspel Kommuneplan Icloud - Elin Falkum
4339/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
4340/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
4351/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 2/4 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4334/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 15, bnr. 7 NÆRINGSMEGLEREN SÆDBERG & HODNE AS
4396/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet på gnr. 15, bnr. 171 Fred Reidar Bøe
4399/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsfrihet på gnr. 15, bnr. 171 Fred Reidar Bøe
4386/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsfrihet på gnr. 15, bnr. 7 NÆRINGSMEGLEREN SÆDBERG & HODNE AS
4328/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Ferdigattest Vidar Tjelland
4320/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Tilsetjingsbrev John Salve Sigridnes
4361/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Godkjent - Rapport 1042701 Agder energi
4362/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Godkjent - Kloakkpumpepost Agder energi
4363/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Godkjent - Idrettsanlegg Heistad Agder energi
4310/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Referat frå førehandskonferanse PROSJEKTHUSET AS
4368/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om etablering av innsjøkabel i Byglandsfjorden Altifiber - Terje N. Abusland - Altifiber teknisk
4375/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Avtalt førehandskonferanse Gunnar Gakkestad
4376/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Hytte Hovatn Gunnar Gakkestad
4377/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Hytte Hovatn Gunnar Gakkestad
4379/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Frådeling og bygging av hytte på gnr. 33, bnr. 1 ved Hovatn Gunnar Gakkestad
4385/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
4342/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Vedk. oppføring av skogskoie Olav Magne Tveitå
4316/2020 20200625 25.06.2020 Saksframlegg/innstilling Byggeløyve Austad Kraftverk
4100/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Vedr. skogsbu med uthus på gnr. 56, bnr. 96 ved Lii Olav Magne Tveitå
4186/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
4199/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om frådeling på gnr 33 bnr 2 og oppføring av hytte Solfrid Oddbjørg Eldhuset
4152/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om deling på gnr. 14, bnr. 6 Arne Bjørgum
4158/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Byggeløyve for ny fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 146 på Reiårsfossen Camping NILSEN BYGGTJENESTER AS
4267/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 976260538 Landbruksdirektoratet
4321/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Godkjent lærebedrift - Tømrerfaget Agder fylkeskommune
4311/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Trekker søknad Bygland Kommune - Leif Sigurd Helle
4142/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Vedkomande stilling som lærar/adjunkt ved Bygland oppvekstsenter *****
4151/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Vedr. manglande søknad om ferdigattest på sanitærbygg på gnr. 15, bnr. 107 på Reiårsfossen Camping KOD AS
4270/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Svar på SFO-søknad Anne Marie Ingebretsen
4219/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Listerark - Odd Tore Naglestad
4312/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for gnr. 57, bnr. 25 og 26 SØRMEGLEREN AS
4313/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsfridom på gnr. 57, bnr. 25 og 26 SØRMEGLEREN AS
4231/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Revidert fremdrift Bygland Lafopa - Geir Ove Solli
4202/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Nabovarsel på tiltak på gnr/bnr 14/50 Knut A. Austad
4204/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Nabovarsel på tiltak på gnr/bnr 14/27 Knut A. Austad
4226/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Innkalling til møte i Bygland kontrollutval Asekretariat - Inger Lise Austrud - Agder sekretariat
4211/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for oppføring av 6-mannsbustad i Bygland sentrum FYLKESMANNEN I AGDER
4269/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Utbetaling av utbytte i Agder Energi AS for regnskapsåret 2019 Post - Bygland kommune
4278/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Refusjonskrav gjesteelevar grunnskuleopplæring for vaksne Evje og Hornnes kommune
4217/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Permanent oppholdstillatelse Løyland, Anne
4218/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søke om stønad Løyland, Anne
4230/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Samanslåing 57-16 og 57-49 Tor J Omnes
4189/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev SV: Søknad Kommunalt tilskot Bygland 2020 Wenche Rundsag Høgetveit
4191/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Drøfting: Incitament for å take vare på framtidig dyrkingsbehov og mjølkekvotekjøp SETESDAL REGIONRÅD
4210/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav legevakt EVJE OG HORNNES KOMMUNE
4212/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav LIS1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE
4165/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Krav om tilbakebetaling av integreringstilskot for 2020 KRISTIANSAND KOMMUNE INTEGRERING v/ Ragne Karine Eklind
4155/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Kopi av brev: Heddeviksfjell naturreservat - dispensasjon til innsamling av insekter og lav - Sabima FYLKESMANNEN I AGDER
4195/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Innspill til rammeavtale for vegljos Jenssen, Ernst Johnny
4139/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Vurdering av fare for oppstuving ved Ose bru john.smeland@vegvesen.no
4194/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
4187/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Innbyggjarforslag: Etablering av leikeplass i Prestlidi bustadfelt Leif Sigurd Helle
4179/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Val av meddomarar til Jordskifteretten i perioden 1.1.21-31.12.24 Jørund Greibrokk m.fl.
4180/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Val av meddommarar til Kristiansand Tingrett for perioden 1.1.2021-31.12.2024 Irene Moe m.fl.
4182/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Val av skjønnsmedlemmer til Kristiansand Tingrett for perioden 1.1.2021-31.12.2024 Kjetil Vegusdal
4183/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Val av meddomarar til lagmannsretten for perioden 1.1.2021-31.12.2024 Leif Sigurd Helle m.fl.
4184/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Høyringsuttale til rapporten "Mulighetsstudie for Otra Elvepark" MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD
4200/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Signert FDV avtale med vedlegg Kartverket - Anne Marit Bjelland
4198/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Brev til kommuneoverlegen Aavitsland, Preben
4201/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Neset Camping - Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk med inntil 4,7 volumprosent NESET CAMPING
4205/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Haugå Landhandel - Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk med inntil 4,7 volumprosent Haugå Landhandel
4206/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Bygland Matsenter(Joker) - Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk med inntil 4,7 volumprosent BYGLAND MATSENTER AS
4207/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Coop Sørvest SA - Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk med inntil 4,7 volumprosent ved Coop Marked Ose COOP SØRVEST SA
4208/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Coop Sørvest SA - Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk med inntil 4,7 volumprosent ved Coop Marked Byglandsfjord COOP SØRVEST SA
4232/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
4233/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** ***** ***** *****
4234/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
4235/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
4236/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
4237/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** ***** ***** *****
4238/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
4239/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
4240/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** ***** *****
4241/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
4242/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** ***** *****
4243/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** ***** *****
4244/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** ***** *****
4245/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** ***** *****
4246/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** ***** ***** *****
4247/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
4213/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Ose Turistheim - Søknad om alminneleg skjenkeløyve gruppe 1, 2 og 3 AGDER OVERNATTING AS
4214/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak: DS Bjoren - Søknad om alminneleg skjenkeløyve gruppe 1 og 2 AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS
4215/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Revsnes Hotell - Søknad om alminneleg skjenkeløyve gruppe 1, 2 og 3 REVSNES HOTELL AS
4216/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Brygga - Søknad om alminneleg skjenkeløyve gruppe 1, 2 og 3 BRYGGA BYGLAND JAN TORE LEIFSEN
4209/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Setsdal Hotel - Søknad om alminneleg skjenkeløyve gruppe 1, 2 og 3 SETESDAL RESORT AS
4248/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
4249/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
4250/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
4251/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** *****
4252/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
4253/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
4254/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** *****
4255/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
4256/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** ***** ***** *****
4257/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
4258/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
4259/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
4260/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** *****
4261/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
4262/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** *****
4263/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** ***** *****
4264/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** *****
4265/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
4266/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** *****
4056/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Tilsettingsbrev Cecilie Désire Sundseth Mathisen
4107/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Vedkomande stilling som fagarbeidar ved Byglandsfjord oppvekstsenter Annette Guldsmedmoen
4176/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Justert arbeidsavtale - Reinhald sanitæranlegg Prestneset Sigrid Høgevold
4166/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Ånund Homme Egge Ånund Homme Egge
4167/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Daniel Eikerapen Daniel Eikerapen
4168/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Sigrid Høgevold Sigrid Høgevold
4169/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Benjamin Kallhovd Benjamin Kallhovd
4170/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Audun Attestog Audun Attestog
4171/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Bilaly Bilal Bilaly Bilal
4172/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Roald Kvaale Skibsrud Roald Kvaale Skibsrud
4002/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Sommarhjelp - Reinhald Prestneset Sigrid Høgevold
4150/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Svar på tilsetjingsbrev Bygland Kommune - Anette Hovstad
4106/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Tilsettingsbrev Ida Nordbø Kvaale
4104/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Vedkomande stilling som lærar/adjunkt ved Byglandsfjord oppvekstsenter Anette Hovstad
4101/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Vedkomande stilling som lærar/adjunkt ved Bygland oppvektsenter *****
4122/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Tilsetjingsbrev Anette Hovstad
4093/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Tilsetjing Søkjarane
4095/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Tilsetjing Søkjarane
3872/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Søknad om tilskot til nydyrking på gnr/bnr 9/30 MARIT TAKSDAL
4178/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Re: Dok nr 2 på sak nr 2020/256 Aasmund Lauvdal
4177/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Eiendomsskatt Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornes. Forespørsel om opplysninger. Taksator Thomas Bjønnes
4173/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
4163/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Gjenpart av nabovaresl Nilsen Byggtjeneste AS
4076/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Søknad om løyve i eitt trinn 15/146 NILSEN BYGGTJENESTER AS
4077/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Søknad om løyve i eitt trinn 15/146 NILSEN BYGGTJENESTER AS
4109/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Søknad om deling/justering av grunneigedom ARNE BJØRGUM
4123/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av veranda Tor Jørgen Omnes
4086/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Vedr. tilbygg til fritidsbustad på gnr. 66, bnr. 15 på Sines Olav Magne Tveitå
4129/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Matrikkelbrev OPPLYSNINGSVESENETS FOND
4149/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Fritak fra feiing Daniel Bakken
4128/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Referat frå byggemøte 9 Knut Hagen m.fl.
4159/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Kulturmidlar 2020-Tildeling Anne Brit Lien m.fl.
4130/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Uttale frå NVE - søknad om dispensasjon - 6-mannsbustad på GBnr 47/84 i Bygland sentrum Bente Ågren Høegh
4153/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Teieplikt i samband  med granskningar Bufetat
4174/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev SV: Vurdering av fare for oppstuving ved Ose bru Smeland John Geir
4162/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev FDV - Rv9 Grendi OTERA AS
4080/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev Vedr. tiltak på gnr. 47, bnr. 11, Prestøyne PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
4144/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev SV: Vurdering av fare for oppstuving ved Ose bru Smeland John Geir
4134/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Rv 9 - førehandsuttale i samband med søknad om dispensasjon - 6-mannsbustad på gnr. 47 bnr. 84 i Bygland sentrum Statens vegvesen
4138/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Søknad om helikoptertransport Birgit Wigeland Moy
4143/2020 20200618 18.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Liv Åsne Austad Andersen
4133/2020 20200618 18.06.2020 Utgående brev Oversending av klage til Fylkesmannen i Agder FYLKESMANNEN I AGDER
4140/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Koronarapport for Agder veke 25 Lindaas, Gunnar Ogwyn
4131/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Ettersending av dokument Trond Remi Nilsen
4141/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Underteikna avtale om forlenging av eksisterande leigeavtale, NAV Bygland Eggen, Birger
4089/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte til marknads- og produktutvikling LANDESKOGEN PEACE CENTER AS
4108/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Takkar ja til sommarjobb Audun Attestog
4127/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Innspel Kommuneplan Knut William Bygland
4111/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Søknad om kjøp av tomt på Nesmoen Kjell Rune Heia
4125/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Klage på avslag - innsyn i saksdokument i Frøysnessaka Refsland, Gunnar
4112/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/236 Løpenr: 3324/2020 Dokument tittel: Svar på høyring - Traktorveg gnr. 36, bnr. 2 Me - Dilly Skomedal
4113/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/259 Løpenr: 4008/2020 Dokument tittel: Svar på søknad om helikoptertransport - gnr/bnr 54/24 Me - Dilly Skomedal
4114/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/259 Løpenr: 3947/2020 Dokument tittel: Søknad om helikoptertransport Me - Dilly Skomedal
4115/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Dilly Skomedal
4116/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Dilly Skomedal
4117/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Dilly Skomedal
4118/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Anne Marie Ingebretsen
4098/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 970534091 Landbruksdirektoratet
4099/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev Kommentarar til takstforslag nettanlegg Statnett Statnett - Eiendomsskatt
4079/2020 20200617 17.06.2020 Inngående brev VEDR. TILTAK PÅ GNR. 47,BNR. 11, PRESTØYNE høsten 2019 Cato Nilsen
4102/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav følgjeteneste jordmor SØRLANDET SYKEHUS HF
4103/2020 20200617 17.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav jordmor EVJE OG HORNNES KOMMUNE
4085/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev E-postkorrespondanse: Eventuell godkjenning av vedtak om kommunal garanti til Byglandstunet AS Fylkesmannen - Nordhus, Jostein
4097/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev SMIL Olav Øygarden
4082/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev 19046794-montasje kjeller.pdf Lafopa - Geir Ove Solli
4083/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Fremdrift Bygland Lafopa - Geir Ove Solli
4084/2020 20200616 16.06.2020 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsfridom på gnr. 54, bnr. 26 SØRMEGLEREN AS AVD SETESDAL
4081/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for gnr. 54, bnr. 26 SØRMEGLEREN AS
4092/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Referat etter møte ved ***** ***** *****
4063/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Ber om å få oversendt årlege tilstandsrapportar (eller tilsv.) og saksdokument Øyvind Mellem
4094/2020 20200616 16.06.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Krister Homme Bolstad
4064/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00041342 Avløp Bygland, uke 23 - 2 av 2 - AR-20-MG-005434-01 m.fl. Eurofins Environment
4090/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Bygland sitt standpunkt til vindkraft Rune Andersen
4059/2020 20200616 16.06.2020 Utgående brev Avtalt førehandskonferanse Gunnar Gakkestad
4075/2020 20200616 16.06.2020 Utgående brev Dok nr 2 på sak nr 2020/256 Aasmund Lauvdal
4091/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Vedr. din søknad som miljøterapeut Webcruitermail - ghias@live.no
4087/2020 20200616 16.06.2020 Inngående brev Innspel til søknad LANDESKOGEN PEACE CENTER AS
4065/2020 20200616 16.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om sommarjobb Audun Attestog
3838/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om etableringstilskot SPOTLIGHT FRISØR
4030/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Søknad om godkjenning av vald for jakt på hjort og rådyr - Ånebjør Tom Erik Jebsen m.fl.
4032/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Fellingsløyve hjort 2020 Arne Bjørgum m.fl.
4033/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Fellingsløyve elg for Vestre Kile og Ånebjør 2020 Oscar Jebsen m.fl.
4034/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Fellingsløyve rådyr for Vestre Kile og Ånebjør 2020 Oscar Jebsen m.fl.
4068/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljøterapeut psykisk helse og rus Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242270609 ***** ***** *****
4069/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljøterapeut psykisk helse og rus Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242270609 ***** ***** *****
4071/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeut psykisk helse og rus Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242270609 ***** ***** *****
4072/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljøterapeut psykisk helse og rus Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242270609 ***** ***** *****
4066/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeut psykisk helse og rus Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242270609 ***** ***** *****
4067/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242312532 ***** ***** *****
4073/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242312532 ***** ***** *****
4074/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242312532 ***** ***** *****
4070/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242312532 ***** ***** *****
4038/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=aqa39k, SakId=348238) *****
3995/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Kopi av brev: Bygland - Vestre Kile - tilskudd til skjøtsel av verdifulle kulturlandskap 2020 - kultivering og opprydding FYLKESMANNEN I AGDER
4041/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på tilbod om hjelp til etablering av beredskapslager for smittevernutstyr - forlenga frist for tilbakemelding Årøy, Yngve
4042/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Brev til kommunane om auka   innreise av turister til Noreg og konsekvens Beredskap Hdir
4022/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Moglegheit for å søke skjønnsmidlar til dekning av ekstraordinære kostnadar ved uføresette hendingar Mogseth, Sølvi
4023/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 10/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
4044/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anita Kolbu
4045/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Innsyn postliste Torstein Lauvdal
4046/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Torstein Lauvdal
4043/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/247 Løpenr: 3889/2020 Dokument tittel: Vedr. klagesak 2020/6, opphavleg namnesak 2018/447 - Skåmedal/Skomedal Anita Kolbu
4055/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Svar på innsyn Roar Støbet Lande
4049/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav mona.norman@vg.no
4050/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Tilbakemelding på innsynsbegjæring - smittevernutstyr camilla.huuse@vg.no
4054/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Naboliste, gnr. 45, bnr. 19 Byggmester Kjetil Vegusdal AS
4040/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om godkjenning av smittevernplan Gamaveka Extreme 2020 Bygland luftsportklubb
4024/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på sikkerhetsplan MC-treff på Bygland Sigurd Langeid
4026/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev VS: Merknader til sikkerhetsplan MC-treff på Bygland Setesdal Brannvesen IKS
4039/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av smittevernplan Gamaveka Extreme 2020 Bygland luftsportklubb
4029/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Merknader til sikkerhetsplan MC-treff på Bygland Rune Larsson
4053/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om reinhaldsstilling - Årdalshallen Andzelika E Zielinska
3880/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Svar på søknad som reinhaldar i 25 % stilling Hilde Helle
4016/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Raubekk Nesmoen - Endringsmelding 7 NOMELAND MASKIN AS
4017/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Raubekk Nesmoen - Oversikt tom april 2020 NOMELAND MASKIN AS
4018/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Raubekk Nesmoen - EM10 Betongringer Teliakum NOMELAND MASKIN AS
4019/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Raubekk Nesmoen - EM10 Betongringer Teliakum NOMELAND MASKIN AS
4020/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Raubekk Nesmoen - Knust asfalt til oppstillingsplass NOMELAND MASKIN AS
4021/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev 3043 - avviksmelding 12 - Trafotomt Nesmoen NOMELAND MASKIN AS
4009/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Raubekk Nesmoen - Endringsmelding NOMELAND MASKIN AS
4010/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Raubekk Nesmoen - EM 8 Lekkasje i SP200BET NOMELAND MASKIN AS
4011/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev HMS RUH 1 Raubekk Nesmoen.pdf NOMELAND MASKIN AS
4012/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Nesmoen Ø 225 mm Bygland Nomeland Maskin NOMELAND MASKIN AS
4013/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Trykkprøve Raubekk-Nesmoen Pumpeledning NOMELAND MASKIN AS
4014/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Raubekk Nesmoen - Endringsmelding 9 NOMELAND MASKIN AS
4015/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev EM6 - VL Isoterm.pdf NOMELAND MASKIN AS
4007/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om helikopterløyve - gnr. 12, bnr. 1 Birgit Wigeland Moy
4008/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om helikoptertransport - gnr/bnr 54/24 Aslaug Simonstad Sitje
4028/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Høyring frå Bygland kommune om forslag på endring i reglane for når det kan gis tillating til bruk av snøskuter til hytte. Klima- og miljødepartement
3895/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om disp frå gjødselforskrift Jørund Kvaale Hansen
4048/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Samanslåing 57-16 og 57-49 Tor J Omnes
4035/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Toalettet på Prestneset Jan Tore Leifsen
4052/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Forslag til endringar i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift - høyring KMD
3998/2020 20200615 15.06.2020 Utgående brev Vedr. tiltak på gnr. 47,bnr. 11, Prestøyne PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
4047/2020 20200615 15.06.2020 Inngående brev Interpellasjon Bygland arbeiderparti v/Annette Larsson
3992/2020 20200612 12.06.2020 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest for avløpsanlegg UPPSTAD VVS AS
3997/2020 20200612 12.06.2020 Inngående brev Vedr. Prestøyne PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
4006/2020 20200612 12.06.2020 Inngående brev Etterlyser svar Jan Tore Leifsen
3994/2020 20200612 12.06.2020 Inngående brev Førehandskonferanse Olav Magne Tveitå
3993/2020 20200612 12.06.2020 Inngående brev Førehandskonferanse Olav Magne Tveitå
4005/2020 20200612 12.06.2020 Inngående brev Oversikt over grunneigarar Roar Støbet Lande
3971/2020 20200612 12.06.2020 Utgående brev Utsleppsløyve og løyve til å montere tett tank, gnr. 66, bnr. 26 på Vestsida RAGNAR AAS AS
4003/2020 20200612 12.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale: Sommarhjelp - Reinhald Prestneset Sigrid Høgevold
3988/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar på brev Roar Støbet Lande
3985/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Takkar ja til stilling Leif Sigurd Helle
3976/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Skjønnstildeling 2021 - ordinært skjønn til kommunene - innspel vedrørende særegne forhold Nordhus, Jostein
3990/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev RAPPORTER FLAAT LANDBRUKSSERVICE
3945/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Vedr. 20-01921-6 - Oppstart: Sti- og løypeplan for Kvinesdal kommune Kvinesdal kommune
3975/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Trekker søknaden Leif Sigurd Helle
3938/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2020 - Vidareutdanning for lærarar - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
3979/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Søknad om disp frå gjødselforskrift Joerund Kvaale Hansen
3989/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Skadefelling må skje i medhald av dyrevelferdsloven Jenny Rolness
3947/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Søknad om helikoptertransport Aslaug Simonstad sitje
3923/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Kartlegging og tiltak- framande artar i Agder 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
3986/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Leif Sigurd Helle
3972/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Melding om skattetrekk Per OddBerge
3965/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Uttale frå NVE ved offentleg ettersyn - Reguleringsplan for Neset camping - Bygland kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
3967/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Vedr. 19-02740-4 - Fråsegn - Høyring og offentleg ettersyn av reguleringsplan for Neset camping i Bygland kommune - planID 201903 Direktoratet for mineralforvaltning
3968/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Vedr. 20-70438-2 - Detaljreguleringsplan for Neset camping - Bygland kommune - offentlig ettersyn Statens vegvesen
3969/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Neset camping - uttale Agder energi v/Tveit, Roald
3980/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om skjenkeløyve - Neset Camping Politiet
3970/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om skjenkeløyve - Neset Camping NAV Sosial/Folkehelsekoordinator
3991/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve over ein bestemt periode - Neset Camping NESET CAMPING
3914/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Klage over avslag på søknad om fritak frå kommunale avgifter ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
3978/2020 20200611 11.06.2020 Utgående brev Naboliste, gnr. 45, bnr. 38 Byggmester Kjetil Vegusdal AS
3977/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Invitasjon til å søke skjønnsmidler for 2020 knyttet til koronautbruddet - søknadsfrist 10.september Nordhus, Jostein
3966/2020 20200611 11.06.2020 Inngående brev Koronarapport for Agder veke 24 Lindaas, Gunnar Ogwyn
3898/2020 20200610 10.06.2020 Utgående brev Fornya mellombels bruksløyve for bruksendring av lager til frisørsalong, del av gnr. 47, bnr. 91 i Byglandstunet BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
3951/2020 20200610 10.06.2020 Utgående brev Søknad om tilskot til Gameveka Xtreme 2020 byglandlsk@gmail.com
3888/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad om fritak frå hytterenovasjon, Eiendom 63/6, Åsenveien 112. Anne Berit Zernichow
3899/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00041300 Drikkevann Bygland, uke 23 - 6 av 6 - AR-20-MG-004961-01 m.fl. Eurofins Environment
3900/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring fra VG til Bygland Vg - Mona Grivi Norman
3953/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Svar på forespørsel om VGs innsynsbegjæring til Bygland kommune SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN
3943/2020 20200610 10.06.2020 Utgående brev Spørsmål i forhold til innsynsbegjæring frå VG SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN
3954/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 20/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3964/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 35/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3961/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 35/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3920/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 36/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3962/2020 20200610 10.06.2020 Utgående brev Høyringsfråsegn til offentleg ettersyn av reguleringsplan for Neset camping i Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
3963/2020 20200610 10.06.2020 Utgående brev Vedr. 20-17801-3 - Bygland kommune - Fråsegn til offentleg ettersyn - reguleringsplan for Neset camping Agder fylkeskommune
3916/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Sikring vanninntak Bygland Lafopa - Geir Ove Solli
3847/2020 20200610 10.06.2020 Saksframlegg/innstilling Val av meddomarar til lagmannsretten for perioden 1.1.2021-31.12.2024
3856/2020 20200610 10.06.2020 Saksframlegg/innstilling Val av skjønnsmedlemmer til Kristiansand Tingrett for perioden 1.1.2021-31.12.2024
3883/2020 20200610 10.06.2020 Saksframlegg/innstilling Val av meddomarar til Jordskifteretten
3860/2020 20200610 10.06.2020 Saksframlegg/innstilling Val av meddommarar til Kristiansand Tingrett for perioden 1.1.2021-31.12.2024
3952/2020 20200610 10.06.2020 Utgående brev Søknad om støtte til arrangement-Sesilåmi 2020 orjan@skiopplevelser.no
3743/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Svar på førebels svar Kjetil Vegusdal
3907/2020 20200610 10.06.2020 Utgående brev Vedr. ferdigattest på sandlager RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
3894/2020 20200610 10.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om mellombels bruksløyve tilbygg til bustadhus på gnr/bnr 52/1 på Lauvdal BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
3919/2020 20200610 10.06.2020 Utgående brev Møte vedr Endurobane Eivind Dalseg
3924/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Endringer i reglene om nydyrking - forbud mot nydyrking av myr - veiledning, skjema og fastsettelsesbrev Fylkesmannen - Gislefoss, Kristen
3950/2020 20200610 10.06.2020 Utgående brev Søknad om disp frå gjødselforskrift Joerund Kvaale Hansen
3904/2020 20200610 10.06.2020 Utgående brev Grenser Alf Martin Haugaa
3889/2020 20200610 10.06.2020 Utgående brev Vedr. klagesak 2020/6, opphavleg namnesak 2018/447 - Skåmedal/Skomedal SPRÅKRÅDET
3957/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Byglandsheimen - avslutning av tilsyn i Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
3955/2020 20200610 10.06.2020 Utgående brev Tilsynsrapport i samband med erklæring av ansvar i byggesak KNUT WILLIAM BYGLAND
3956/2020 20200610 10.06.2020 Utgående brev Tilsynsrapport etter innsending av samsvarserklæringar i byggesak BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
3897/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Vedr. 20-98864-2 - Rv. 9 - Gnr. 57 bnr. 16 i BYGLAND kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg veranda Statens vegvesen
3893/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Tildeling nr. 2 2020 - Veibygging og drift i skog - Agder FYLKESMANNEN I AGDER
3935/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykisk helse og rus - st. ref. (4242270609) - ***** ***** ***** *****
3928/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykisk helse og rus - st. ref. (4242270609) - ***** ***** ***** *****
3929/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykisk helse og rus - st. ref. (4242270609) - ***** ***** *****
3930/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykisk helse og rus - st. ref. (4242270609) - ***** ***** *****
3926/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykisk helse og rus - st. ref. (4242270609) - ***** ***** *****
3932/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykisk helse og rus - st. ref. (4242270609) - ***** ***** *****
3933/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykisk helse og rus - st. ref. (4242270609) - ***** ***** *****
3934/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta - st. ref. (4242312532) - ***** ***** *****
3927/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta - st. ref. (4242312532) - ***** ***** *****
3931/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta - st. ref. (4242312532) - ***** ***** *****
3936/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta - st. ref. (4242312532) - ***** ***** ***** *****
3937/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta - st. ref. (4242312532) - ***** ***** *****
3958/2020 20200610 10.06.2020 Utgående brev Austad Kraftverk - naboliste Tor A. Bjørgum
3960/2020 20200610 10.06.2020 Utgående brev Austad Kraftverk - avtalt førehandskonferanse Oddvar Omnes m.fl.
3946/2020 20200610 10.06.2020 Inngående brev Vedr. søknad om utsleppsløyve til tett tank, gnr. 66, bnr. 26 på Vestsida - tilleggsopplysningar Ragnar AAs AS
3922/2020 20200609 09.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242312532 ***** ***** ***** *****
3925/2020 20200609 09.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242312532 ***** ***** *****
3921/2020 20200609 09.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykisk helse og rus Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242270609 ***** ***** ***** *****
3873/2020 20200608 08.06.2020 Utgående brev Dok nr 2 på sak nr 2020/256 Aasmund Lauvdal
3879/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev 2 Purring Sak: 2020/246 Roar Støbet Lande
3857/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Rutine for fakturering til Bygland kommune / NAV Midt-Agder NAV - Skyllingstad, Bjørn
3844/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Ånund Homme Egge
3874/2020 20200608 08.06.2020 Utgående brev Søknad om fornying av løyve til steinbrotet i Klyvislia Knut P Sandnes
3863/2020 20200608 08.06.2020 Utgående brev Vedr. sak G2015-000982 Namsmannen i Setesdal
3877/2020 20200608 08.06.2020 Utgående brev Tilbakemelding etter tilsyn ved Byglandsheimen FYLKESMANNEN I AGDER
3866/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev RAPPORTER ETC Vabb - Ånund Flaat
3867/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev ØK. OVERSIKT Vabb - Ånund Flaat
3868/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev RAPPORT FOR OSE GRENDEHUS Vabb - Ånund Flaat
3869/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev RAPPORT FOR OSE GRENDEHUS Vabb - Ånund Flaat
3870/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev ØK. OVERSIKT Vabb - Ånund Flaat
3896/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Brev til kommunar og fylkeskommunar om tilrettelegging for breiband, mobil og annan elektronisk kommunikasjon Postmottak KMD
3862/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Søknad om disp frå gjødselforskrift Joerund Kvaale Hansen
3822/2020 20200608 08.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskot til skogsveg - gnr. 35, bnr. 1 Eivind Nese
3837/2020 20200608 08.06.2020 Utgående brev Signert festekontrakt til tinglysing Kartverket Tinglysing
3848/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Oppseiing av stilling Tarjei Langeid
3861/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Vedr. 20-08287-2 - Innvilget søknad om spillemiddeltilskudd til Byglandsfjord skole balløkke/isflate - anleggsnummer 16313 Agder fylkeskommune
3858/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på tilbod om hjelp til etablering av beredskapslager for smittevernutstyr Årøy, Yngve
3859/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Folkehelseundersøkelse om korona i Agder Aardal, Jo Vegard
3881/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Kopi av e-post: Merknad til melding og framlegg til KU-program Thor Skjevrak
3882/2020 20200608 08.06.2020 Inngående brev Kopi av svar:  Merknad til melding og framlegg til KU-program Gaute Tjensvoll
3878/2020 20200607 07.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242312532 ***** ***** *****
3876/2020 20200606 06.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykisk helse og rus Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242270609 ***** ***** *****
3798/2020 20200605 05.06.2020 Utgående brev Kontantstøtterapportering mai NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
3824/2020 20200605 05.06.2020 Utgående brev Endring av opningstid og foreldrebetaling Bygland oppvekstsenter m.fl.
3797/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Underteikna kjøpekontrakt Gunnar Nordgarden
3793/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Loggbok for snøskuterkøyring, §5a Anne Aakhus
3855/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Justerte anbefalingar for besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar Årøy, Yngve
3814/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidlar til førebygging avlaum  til kommunane på Agder Mogseth, Sølvi
3815/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidlar til førebygging av flaum Mogseth, Sølvi
3755/2020 20200605 05.06.2020 Utgående brev Tilsynsrapport etter innsending av samsvarserklæringar i byggesak BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
3720/2020 20200605 05.06.2020 Saksframlegg/innstilling Tilsetjing av kommunedirektør
3795/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Dokumentasjon Reiårsfossen camping
3804/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00041342 - Avløp Bygland, uke 23 Eurofins Environment Testing Norway AS
3766/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Kopi av brev: Bygland - gnr/bnr 2/4 og 7/3 - Fylkesmannens avgjørelse av klage FYLKESMANNEN I AGDER
3801/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Søknad om permisjon utan løn/oppseiing Liv Åsne Austad Andersen
3836/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Signert festekontrakt OPPLYSNINGSVESENETS FOND
3821/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Søknad om tilskot til vegbygging Eivind Nese
3799/2020 20200605 05.06.2020 Utgående brev Nytt førebels svar BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
3722/2020 20200605 05.06.2020 Utgående brev Ber om førehandsuttale i samband med søknad om dispensasjon AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3825/2020 20200605 05.06.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll til gjennomsyn Jo Klepp
3826/2020 20200605 05.06.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll til gjennomsyn Gry Klepp
3827/2020 20200605 05.06.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll til gjennomsyn Simon Greibesland
3828/2020 20200605 05.06.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll til gjennomsyn Erling Arnfinn Bleie
3831/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Tertialrapport 1. tertial - Konsesjonskraft IKS Konsesjonskraft IKS v/Lena Kleven Flateland
3796/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Grenser Alf Martin Haugaa
3840/2020 20200605 05.06.2020 Utgående brev Toalettet på Prestneset Aasmund Lauvdal
3842/2020 20200605 05.06.2020 Utgående brev Toalettet på Prestneset Jan Tore Leifsen
3843/2020 20200605 05.06.2020 Utgående brev vedr Vatning Marit Taksdal
3850/2020 20200605 05.06.2020 Utgående brev Rammeavtale Wenche Skarpengland
3851/2020 20200605 05.06.2020 Utgående brev Rammeavtale Jeanette Heddy Johansen
3830/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Styremøteprotokoll Setesdal brannvesen IKS,13. mai 2020 Styreleiar i Setesdal Brannvesen IKS Dag Haugland
3794/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Signert protokoll frå møte i representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS AAMA v/Tharaldsen, David Bergh
3806/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Oppsummering etter internt møte om oppstartsmelding for Endurobane Bygland Kommune - Aasmund Lauvdal
3808/2020 20200605 05.06.2020 Utgående brev Oppsummering etter internt møte om oppstartsmelding for Endurobane Aasmund Lauvdal
3829/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Oppsummering etter internt møte om oppstartsmelding for Endurobane Bygland Kommune - Aasmund Lauvdal
3841/2020 20200605 05.06.2020 Utgående brev Oppsummering etter internt møte om oppstartsmelding for Endurobane Aasmund Lauvdal
3834/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Melding om at Bygland kommune ikkje kan ta imot LIS1 frå 01.09.2020 FYLKESMANNEN I AGDER
3789/2020 20200605 05.06.2020 Inngående brev Oppmoding til bruk av forebygging framfor skadefelling Malin Prytz
3733/2020 20200604 04.06.2020 Utgående brev Vurdering av fare for oppstuving ved Ose bru STATENS VEGVESEN
3713/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
3714/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
3715/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev ***** ***** *****
3767/2020 20200604 04.06.2020 Utgående brev Oppsummering etter internt møte om oppstartsmelding for Endurobane Aasmund Lauvdal
3764/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 916639481 Landbruksdirektoratet
3746/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00041301 - Drikkevann Bygland, uke 23 Eurofins Environment Testing Norway AS
3747/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00041300 - Drikkevann Bygland, uke 23 Eurofins Environment Testing Norway AS
3742/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Utbetaling tilskott 2019/507, Agros 129454 Nlr - Knut Sigurd Haugå
3765/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - tiltak i beiteområde, 985894485 Landbruksdirektoratet
3752/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3754/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3757/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 36/4 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3753/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Dokumentasjon Kjetil Vegusdal
3759/2020 20200604 04.06.2020 Utgående brev Fradeling av prestebolig i Bygland kommune Line Berger Sørli
1657/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Ose141 og142 Bygland Kommune - Jorunn Sørlie Tveiten
3758/2020 20200604 04.06.2020 Utgående brev Registrering av grenser etter oppmålingsforretning BYGLANDSTUNET AS
3751/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Oppmålingsjobb for Bygland kommune. Ramboll - Axel Ekberg
3756/2020 20200604 04.06.2020 Utgående brev Registrering av grenser etter oppmålingsforretning Einar Bygland
3749/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Justering av samarbeidsavtale Setesdal Interkommunale politiske råd Bykle kommune
3788/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Koronarapport Agder, veke 23 Aardal, Jo Vegard
3741/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Takkar ja til sommarjobb Benjamin Kallhovd
3748/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Takkar ja til sommarjobb Roald Kvaale Skibsrud
3770/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærar/adjunkt - st. ref. (4231598583) - ***** ***** *****
3771/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærar/adjunkt - st. ref. (4231598583) - ***** ***** ***** ***** *****
3772/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærar/adjunkt - st. ref. (4231598583) - ***** ***** *****
3773/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærar/adjunkt - st. ref. (4231598583) - ***** ***** ***** ***** *****
3774/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærar/adjunkt - st. ref. (4231598583) - ***** ***** *****
3775/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærar/adjunkt - st. ref. (4231598583) - ***** ***** *****
3776/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærar/adjunkt - st. ref. (4231598583) - ***** ***** *****
3777/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærar/adjunkt - st. ref. (4231598583) - ***** ***** ***** ***** *****
3778/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærar/adjunkt - st. ref. (4231598583) - ***** ***** *****
3779/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærar/adjunkt - st. ref. (4231598583) - ***** ***** *****
3780/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærar/adjunkt - st. ref. (4231598583) - ***** ***** *****
3781/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærar/adjunkt - st. ref. (4231598583) - ***** ***** *****
3782/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærar/adjunkt - st. ref. (4231598583) - ***** ***** ***** *****
3783/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærar/adjunkt - st. ref. (4231598583) - ***** ***** *****
3784/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærar/adjunkt - st. ref. (4231598583) - ***** ***** ***** *****
3785/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærar/adjunkt - st. ref. (4231598583) - ***** ***** ***** *****
3786/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærar/adjunkt - st. ref. (4231598583) - ***** ***** ***** *****
3787/2020 20200604 04.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærar/adjunkt - st. ref. (4231598583) - ***** ***** ***** *****
3823/2020 20200604 04.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykisk helse og rus Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242270609 ***** ***** *****
3697/2020 20200603 03.06.2020 Saksframlegg/innstilling 1. finansrapport 2020
3695/2020 20200603 03.06.2020 Saksframlegg/innstilling 1. tertialrapport 2020
3763/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242312532 ***** ***** *****
3768/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** ***** *****
3769/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** ***** *****
3272/2020 20200603 03.06.2020 Saksframlegg/innstilling Sal av aksjar i L/L Setesdal bilruter
3736/2020 20200603 03.06.2020 Inngående brev Takkar ja til sommarjobb Benjamin kallhovd
3467/2020 20200603 03.06.2020 Saksframlegg/innstilling Kulturpris 2020
3603/2020 20200603 03.06.2020 Saksframlegg/innstilling Coop Sørvest SA - Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk med inntil 4,7 volumprosent ved Coop Marked Ose
3604/2020 20200603 03.06.2020 Saksframlegg/innstilling Bygland Matsenter(Joker) - Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk med inntil 4,7 volumprosent
3606/2020 20200603 03.06.2020 Saksframlegg/innstilling Haugå Landhandel - Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk med inntil 4,7 volumprosent
3598/2020 20200603 03.06.2020 Saksframlegg/innstilling Coop Sørvest SA - Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk med inntil 4,7 volumprosent ved Coop Marked Byglandsfjord
3622/2020 20200603 03.06.2020 Saksframlegg/innstilling Kulturmidlar 2020-Tildeling
3731/2020 20200603 03.06.2020 Inngående brev VS: Møte i Arbeidsutvalget 05.05.2020 Per-Svein Holte
3730/2020 20200603 03.06.2020 Inngående brev Kopi av brev:  - Reguleringsplan for Nesmoen endurobane - planID 201904 - gnr. 35, bnr. 2,   innspill til varsel om oppstart av planarbeid Statens vegvesen
3734/2020 20200603 03.06.2020 Utgående brev Signert plankart med tilhøyrande plandokument AUSTAD KRAFTVERK AS
3703/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Angåande detaljreguleringsplan om Endurobane på Nesmoen Sandnes, Torkjel
3704/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Angåande planar om Endurobane på Nesmoen Målfrid Stegmann
3705/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Innspel til reguleringsarbeide endurobane. Knut Olav Dalen
3706/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Vedr. Endurobane - uttale Setesdal Resort
3707/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev E-postrekke: Innspill, reguleringsplan. Eivind Dalseg
3708/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev INNSPILL PÅ REGULERINGSARBEIDER Bely Medic
3709/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Re: Innspill, reguleringsplan. Hagen, Grunde
3710/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Innspill, reguleringsplan. Eivind Dalseg
3711/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Innspill, reguleringsplan. Hagen, Grunde
3690/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Stimuleringstilskudd veterinær 2020 E-H Kommune - Inge Eftevand
3645/2020 20200602 02.06.2020 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanen sin samfunnsdel - oppfølging av vedtak
3727/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Årleg førespurnad til leiinga AGDER KOMMUNEREVISJON
3618/2020 20200602 02.06.2020 Saksframlegg/innstilling Sjølvskuldnargaranti for Byglandstunet AS - nye garantivilkår
3658/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
3660/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
3663/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Underteikna avtale ASSISTERT SELVHJELP AS
3688/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Grendehuset i Åraksbø Berit Haugetveit
3721/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Toalett på Tangenområdet Jan T. Leifsen
2308/2020 20200602 02.06.2020 Saksframlegg/innstilling Drøfting: Incitament for å take vare på framtidig dyrkingsbehov og mjølkekvotekjøp
3692/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Prøvetakingsplan Aust-Agder - 2. halvår 2020 Post - Bygland kommune
3689/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Møteprotokoll, kommunemøte Bygland 28.05.2020 Bygland Kommune - Fredrik Langfeldt
3691/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Bygland - Teknisk bygg - BM 10 oddvar.kjellesvik@gmail.com
3643/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Høyringsfråsegn til offentleg ettersyn av reguleringsplan for Neset camping i Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
3677/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Førebels svar BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
3608/2020 20200602 02.06.2020 Saksframlegg/innstilling Neset Camping - Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk med inntil 4,7 volumprosent
3664/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Forslag til kulturpriskandidat *****
3661/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Loggbok for snøskuterkøyring, §5a Tarjei Langeid
3662/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Loggbok for snøskuterkøyring, §5a Tarald Langeid
3539/2020 20200602 02.06.2020 Saksframlegg/innstilling Akson - Felles kommunal pasientjournal og heilskapleg samhandling – intensjonserklæring
2968/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Kommunale tiltak for næringslivet i samband med Covid-19 Aasmund Lauvdal
3726/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Politisk bestilling i Bygland Setesdal Interkommunalt politisk råd v/Rita Hansen
3666/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev [HELSESISTA] FOREDRAG Tale Krohn Engvik (Helsesista)
3635/2020 20200602 02.06.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilskot til Gameveka Xtreme 2020
3724/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=wk99we, SakId=325134) *****
3719/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsfridom på gnr. 66, bnr. 29 SØRMEGLEREN AS AVD SETESDAL
3717/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for gnr. 66,. bnr. 29 Nina Helen H Gabrielsen m.fl.
3694/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 36/4 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3723/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Thor Skjevrak
3728/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Roar Støbet Lande
3729/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Roar Støbet Lande
3683/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Aasmund Vollen
3684/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Aasmund Vollen
3679/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om sommarjobb Marwan Ahmad Alkadi
3681/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Marwan Ahmad Alkadi
3682/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Takkar ja til stilling Bilaly Bilal
3665/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Svar på søknad på sommarjobb 2020 Vegard Heia
3712/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Takker ja til sommarjobb Daniel Eikerapen
3718/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Sommerjobb sigrid høgevold
3656/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Næringsplan Sven Jarle Aakhus
3668/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Søknad på sommarjobb Ånund Homme Egge
3669/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Søknad om sommerjobb Daniel Eikerapen
3670/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Søknad på sommerjobb Bilaly Bilal
3671/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Søknad om sommerjobb Audun Attestog
3672/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Søknad om sommarjobb Sigrid Høgevold
3673/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om sommarjobb Benjamin Kallhovd
3674/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Søknad om sommarjobb Roald Kvaale Skibsrud
3675/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Sommerjobb Vegard Heia
3676/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Sommerjobb Vegard Heia
3716/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Vedlegg til skjenkeløyvesøknad Ose Turistheim Resepsjon Setesdal Hotel
3644/2020 20200602 02.06.2020 Saksframlegg/innstilling Ose Turistheim - Søknad om alminneleg skjenkeløyve gruppe 1, 2 og 3
3639/2020 20200602 02.06.2020 Saksframlegg/innstilling DS Bjoren - Søknad om alminneleg skjenkeløyve gruppe 1 og 2
3629/2020 20200602 02.06.2020 Saksframlegg/innstilling Revsnes Hotell - Søknad om alminneleg skjenkeløyve gruppe 1, 2 og 3
3646/2020 20200602 02.06.2020 Saksframlegg/innstilling Setsdal Hotel - Søknad om alminneleg skjenkeløyve gruppe 1, 2 og 3
3612/2020 20200602 02.06.2020 Saksframlegg/innstilling Brygga - Søknad om alminneleg skjenkeløyve gruppe 1, 2 og 3
3732/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** ***** *****
3737/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
3739/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** ***** *****
3740/2020 20200602 02.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** ***** *****
3616/2020 20200602 02.06.2020 Saksframlegg/innstilling Eigedomsskatt på kraftliner - omtaksering av skatteobjekt
3657/2020 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om støtte til produktutvikling ANS BYGLANDSFJORD SAG
3627/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Byggeløyve for tilbygg til fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 88 ved Reiårsvatn Torbjørn Bruin
3642/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Vedr. byggesøknad-Reiårsvatn 93, gnr. 15, bnr. 88 Torbjørn Bruin
3696/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
3630/2020 20200529 29.05.2020 Saksframlegg/innstilling Fellingsløyve hjort 2020
3638/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Uttale: Søknader om sal-og skjenkeløyver i ny 4 års periode Skatteoppkrevjar: Bente Lantz
3653/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/31 Løpenr: 2131/2020 Dokument tittel: Nabovarsel Aasmund Vollen
3654/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/162 Løpenr: 2576/2020 Dokument tittel: Kopi av e-post: Melding Lauvdalsheia Vindkraftverk Aasmund Vollen
3636/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for gnr. 36, bnr. 10 SØRMEGLEREN AS AVD SETESDAL
3637/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsfridom på gnr. 36, bnr. 10 SØRMEGLEREN AS AVD SETESDAL
3595/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev E-postkorrespondanse: Omtaksering av nettanlegg i Bygland kommune - korr. av feil i taksten Hydrologiservice - Einar Østvold
3625/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad om helikopterløyve i verna område Robert Larsen
3611/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Kopi av brev: Bygland - Heggtveit - tilskudd til skjøtsel av trua naturtype 2020 - slåttemark FYLKESMANNEN I AGDER
3641/2020 20200529 29.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Anne Løyland
3572/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Kopi av e-post: Tilsyn med Setesdal barnevern *****
3573/2020 20200529 29.05.2020 Inngående brev Sakkyndig rapport *****
3594/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Merknad til reguleringsplan motorbane på Nesmoen Eivind Nese
3569/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Ordreoversikt Biovac
3613/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Vedr. 20-17801-3 - Bygland kommune - Fråsegn til offentleg ettersyn - reguleringsplan for Neset camping Agder fylkeskommune
3596/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev E-postkorrespondanse: Omtaksering av nettanlegg Lund og Co - Silje Aga Rogan
3597/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev E-postkorrespondanse: Omtaksering av nettanlegg (forts.) Lund og Co - Silje Aga Rogan
3568/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om løyve i eitt trinn BYGLAND BOLIG AS
3617/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Takstforslag nettanlegg i Bygland kommune Statnett
3610/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Takstforslag nettanlegg i Bygland kommune Agder Energi Nett
3607/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 28/4 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3609/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Opplæring innafor det offentlege skoleverket Statens vegvesen
3621/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Vedr. 20-61491-3 - Endring av undervisningsansvarlig - Bygland skule - Org. nr. 964966397 Statens vegvesen
3563/2020 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Fellingsløyve elg for Vestre Kile og Ånebjør 2020
3628/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
3448/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest KOD AS
3647/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** *****
3648/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
3649/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** *****
3650/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
3651/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** *****
3652/2020 20200528 28.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** *****
3588/2020 20200528 28.05.2020 Inngående brev Byggesøknad Torbjørn Bruin
3614/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykisk helse og rus Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242270609 ***** ***** *****
3615/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
3558/2020 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling Fellingsløyve rådyr for Vestre Kile og Ånebjør 2020
3555/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Forslag til stillingsutlysing Reinhaldsleiar Bygland Kommune - Olav Viki
3554/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Forslag til referat etter møte den 15/5 Bygland Kommune - Olav Viki
3507/2020 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om godkjenning av vald for jakt på hjort og rådyr - Ånebjør
3550/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Vedk. faktura Sandy Ann Tjelland
3551/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Renovasjonsavgift fritidsbolig - en refleksjon Pål Sandnes
3556/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Søknad om disponering av plass under Gamaveka 2020 Amun
3557/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Uttale frå NVE ved offentleg ettersyn - Reguleringsplan for Neset camping - Bygland kommune Bente Ågren Høegh
3559/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Beskrivelse ventilasjon - Teknisk bygg Bygland kommune Lafopa - Geir Ove Solli
3560/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Plassering tavle Lafopa - Geir Ove Solli
3561/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Bygland - Teknisk bygg - BM 09 oddvar.kjellesvik@gmail.com
3553/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Oppstart av prosjektet 20/4424 Bygging av Bygland reinseanlegg, brannstasjon og Sivilforsvarslager Enova - No-reply
3589/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Automasjonsmøte - referat Lafopa - Geir Ove Solli
3580/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Justering av interne grenser mellom gnr. 51, bnr. 1, 4, 5, 6, 8 Roar Støbet Lande
3581/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Oppretting av interne grenser mellom gnr. 51, bnr. 1, 4, 5, 6, 8 Roar Støbet Lande
3571/2020 20200527 27.05.2020 Inngående brev Vatning Marit Taksdal
3562/2020 20200527 27.05.2020 Utgående brev Kunngjering av planvedtak for Austad kraftverk - Planid 201905 AT Skog m.fl.
3458/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om mellombels bruksløyve BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
3493/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Rapport for avlagt revisjonsbesøk REVISJON AGDER AS
3471/2020 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Høyring frå Bygland kommune om forslag på endring i reglane for når det kan gis tillating til bruk av snøskuter til hytte.
3525/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Oppseiing av jobben som reinhaldsleiar Hilde Helle
3528/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Vedr. 19-02740-4 - Fråsegn - Høyring og offentleg ettersyn av reguleringsplan for Neset camping i Bygland kommune - planID 201903 Direktoratet for mineralforvaltning
3514/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Brosjyre kompressor - Bygland Lafopa - Geir Ove Solli
3516/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om helikopterløyve Birgit Wigeland Moy
3534/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Smilutbetaling 2019/321 ANNE AAKHUS
3495/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Erklæring om arealoverføring Simon Greibesland
3229/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak frå kommunale avgifter Øystein Frøysnes
3531/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 28/4 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3524/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Terese Gautestad
3485/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/203 Løpenr: 3468/2020 Dokument tittel: Svar på søknad om støtte til Motvind sitt arbeid Roar Støbet Lande
3486/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/246 Løpenr: 3470/2020 Dokument tittel: Svar: Bygland Kommune vil gjøre Ørnenapen mer tilgjengelig. Roar Støbet Lande
3520/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/88 Løpenr: 2400/2020 Dokument tittel: Kopi av brev: Svar på førespurnad til styringsgruppa i Setesdal barnevern Terese Gautestad
3552/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Koronarapport - Agder - veke 21 Agder fylkeskommune
3533/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Utkast saksframlegg Akson frå RKG RKG e-helse og velferdsteknologi Agder
3523/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Helene Strand Wenstøp
3545/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om gratis tomt Per Vidar Kallhovd
3489/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Forslag til stillingsutlysing Reinhaldsleiar Kåre Einar Larsen m.fl.
3490/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Forslag til stillingsutlysing Reinhaldsleiar Bygland Kommune - Valborg Attestog
3491/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Forslag til stillingsutlysing Reinhaldsleiar Bygland Kommune - Kåre Einar Larsen
3515/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Svar på e-post vedk. Ørnenapen Roar Støbet Lande
3590/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
3449/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 969347423 Landbruksdirektoratet
3509/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Vedr. ferdigattest Inger Tone Homme
3519/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak RAGNAR AAS AS
3501/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om sommarjobb Benjamin Kallhovd
3517/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om sommarjobb Roald Kvaale Skibsrud
3505/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Oppdatert gjennomføringsplan NILSEN BYGGTJENESTER AS
3488/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Stikningsplan med koordinatar Ramboll - Olav Arne Haugen
3473/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Byggeløyve for ny fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 152 på Reiårsfossen Camping NILSEN BYGGTJENESTER AS
3591/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykisk helse og rus Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242270609 ***** ***** ***** *****
3593/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykisk helse og rus Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242270609 ***** ***** *****
3532/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskot til nydyrking på gnr/bnr 9/30 MARIT TAKSDAL
3546/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykisk helse og rus Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242270609 ***** ***** *****
3547/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4242312532 ***** ***** *****
3511/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
3529/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** ***** ***** *****
3540/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
3544/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
3548/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
3549/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** ***** ***** *****
3508/2020 20200523 23.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** ***** ***** *****
3482/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærar/adjunkt Bygland Kommune, Byglandsfjord og Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4231598583 ***** ***** *****
3483/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Forslag til referat etter møte den 15/5 Bygland Kommune - Kåre Einar Larsen
3484/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Forslag til referat etter møte den 15/5 Bygland Kommune - Valborg Attestog
3464/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om sommarjobb Sigrid Høgevold
3462/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Underteikna kontrakt for overtaking av gratis bustadtomt Deils Egons Stiegelis
3362/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om deling av gnr. 5, bnr. 19 AUST-AGDER JORDSKIFTERETT
3279/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Renovasjonsgebyr for støylar ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
3479/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar på ordre 24746, gnr. 15, bnr. 166 i Bygland kommune Proconet
3478/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Vedr. tiltak på Prestøyne PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
3476/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Annonse Setesdølen
3150/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev ***** ***** *****
3360/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
3395/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Manglande legeuttale til vergemålssak *****
3433/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kulturminneplan Ra - Carlstrøm, Sissel
3403/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Innspel til handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 AGDER FYLKESKOMMUNE
3399/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Oversendelse av tillatelse - Austad kraftverk Sondre Moe Knudsen
3405/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Lis 1 lege FYLKESMANNEN I AGDER
3450/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev 2907Prestøyne Hallvard Homme
3406/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Årsregnskap 2019 - Bygland kommune FMAV Post
3394/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilskot til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar - Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
3353/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Varsel til fordringshaverne etter gjeldsordningsloven Politiet/Namsmannen
3392/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 36/3 STATENS KARTVERK
3393/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 36/2 STATENS KARTVERK
3466/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte - Syklar til Cuba Jan Løberg Olsen
3468/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte til Motvind sitt arbeid MOTVIND NORGE
3457/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Informasjon om nedlegging av Kristiansand og Arendal fengsel - endra datoar KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET
2905/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar Tor Jørgen Omnes
3389/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Fellingsresultat hjort og elg 2019 arne-bj@hotmail.com m.fl.
3346/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedr. innbyggjarinitiativ for leikeplass i Prestlidi Leif Sigurd Helle
3345/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Prestøyne/Lyngnes Plankontoret - Hallvard Homme
3407/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Bygland - Hedde - tilskudd til skjøtsel av trua naturtype 2020 - slåttemark FYLKESMANNEN I AGDER
3408/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Byland - Åraksbø, Haugen - tilskudd til skjøtsel av trua naturtyper 2020 - slåttemark FYLKESMANNEN I AGDER
3397/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedr. 20-70438-2 - Detaljreguleringsplan for Neset camping - Bygland kommune - offentlig ettersyn Statens vegvesen
2132/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev SV: SV: E-post vedrørande søknad om snøskuterløyve Arne Sandnes
3341/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Bygland pg - Oversending av ny festekontrakt OPPLYSNINGSVESENETS FOND
3404/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Habilitetsvurdering Kjell Øyvind Berg
3390/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Førebels svar vedr. søknad om ferdigattest BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
3445/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Skjenkeløyve - einskild høve/ambulerande NESET CAMPING
3402/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Høyringsuttale til forslag til Regional planstrategi for Agder 2020-2024 Agder fylkeskommune v/Birnbrich, Manuel
3354/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Ansvarsrett VIDARS BYGGINVEST AS
3386/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Klage på avslag om innsyn Knut Olav Frøysnes
3456/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring i datafil til PAI-registeret Sondre Zachariassen
3453/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Salgsbevilling for alkohol COOP SØRVEST SA
3432/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Salgsbevilling for alkohol Haugå Landhandel A/S
3447/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Salsløyve for alkohol NESET CAMPING
3454/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kopi av e-post: Tilbakemelding til Fred Olsen Renewables Naturvernforbundet i Agder
3347/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Takkar ja til stilling Marthe Homme
3388/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
1940/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Byggeløyve for reidskapshus på gnr. 48, bnr. 1 på Hamre Johnny Smeland
3344/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Brannvesenet anbefaler at Byglandsfjord brannstasjon vidareførast og oppgraderast SETESDAL BRANNVESEN IKS
3370/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter i høve dokumentkontroll-tilskuddsordninger i landbruket – Produksjonstilskudd og avløsertilskudd FYLKESMANNEN I AGDER
3265/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Tilsynsrapport i samband med erklæring av ansvar i byggesak KNUT WILLIAM BYGLAND
3452/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan NILSEN BYGGTJENESTER AS
3446/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Flyktningkonsulent Bygland Kommune - st. ref. 4232301350 ***** ***** ***** *****
3409/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3410/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3411/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3412/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** ***** *****
3413/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3414/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3415/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** ***** *****
3416/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** ***** *****
3417/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3418/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** ***** ***** ***** *****
3419/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3420/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3421/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3422/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** ***** *****
3423/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3424/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** ***** *****
3425/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** ***** ***** *****
3426/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** ***** *****
3427/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** *****
3428/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar i barnehage - st. ref. (4231356286) - ***** ***** ***** *****
3385/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Bygland kommune vil gjøre Ørnenapen mer tilgjengelig Roar Støbet Lande
3470/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar: Bygland Kommune vil gjøre Ørnenapen mer tilgjengelig. Roar Støbet Lande
3387/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev SV: K artleggjing av avfallsanlegg som tar i mot ikkje-forureina jord- og steinmassar fmavbjs@fylkesmannen.no
3325/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om bygging av traktorveg - gnr/bnr 36/2 Storestraumen JØRUND KVAALE HANSEN
3379/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på førespurnad om data om vilt og drikkevasskilder i samband med hogst. Rune Kile
3459/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Uttale: Søknader om sal-og skjenkeløyver i ny 4 års periode NAV v/Leif Sigurd Helle
3435/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Smittevern - påske SETESDAL RESORT AS
3436/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Smittevern - påske Setesdal Resort
3437/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Smittevern - påske Setesdal resort
3438/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Smitteverntiltak KVS-Bygland KVS Bygland
3439/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Smitteverntiltak KVS-Bygland KVS Bygland
3440/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Smitteverntiltak KVS-Bygland KVS Bygland
3441/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Hvor mange elever i et flersengrom? Revsnes hotell
3442/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Smittevern div. museum Setesdalsmuseet
3443/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev BYGLAND BIBEL -OG NATURCAMP 2020 Kyrkjeverjen i Bygland
3444/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev BYGLAND BIBEL -OG NATURCAMP 2020 Kyrkjeverje i Bygland
3401/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeidar i barnehage Bygland Kommune, f.t Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4231356286 ***** ***** ***** *****
3378/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Søknad om kjøp av kommunal tomt - gnr 27, bnr 37 Gunnar Nordgarden
3381/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tilbakemelding på krav om innsyn Knut Olav Frøysnes
3371/2020