eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
830/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Svar på innsynskrav: Rådmannens årslønn Grimstad, Bjørn
861/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om busskort Marie K Sollien Haugå
905/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Kjøp av tomt til framtidig avløpsreinseanlegg til Bygland reinsedistrikt Svein Jørgen Kleivane
915/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Ber om uttale - dispensasjon frå hensynssone bevaring av kulturmiljø AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
916/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Førebels svar vedr. søknad om rivingsløyve og løyve til oppattføring av nytt reidskapshus på gnr. 30, bnr. 3 i Åraksbø Marie Haugen Bue
918/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om busskort Linn Kamilla Sundt Kolbu
928/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Førehandsvarsling om ny vegadresse - Storestøylsvegen Jonny Snemyr
930/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Førehandsvarsling om ny vegadresse - Storestøylsvegen Lisbeth Haga m.fl.
931/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Førehandsvarsling on ny vegadresse - Storestøylsvegen Ånund Eldhuset
932/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om flytting av skjenkeløyve ved enkelthøve Brygga v/Jan Tore Leifsen
933/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Førehandsvarsling om ny vegadresse - Storestøylsvegen Svein Otto Wold
934/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Førehandsvarsling om ny vegadresse - Storestøylsvegen Tommy Ose
935/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Førehandsvarsling om ny vegadresse - Storestøylsvegen Øyvind Haugen
936/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Førehandsvarsling om ny vegadresse - Storestøylsvegen Tormod Gilje
938/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Førehandsvarsling om ny vegadresse - Storestøylsvegen Ivar Eide m.fl.
939/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Førehandsvarsling om ny vegadresse - Storestøylsvegen Kåre Arnulf Midhaug
940/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Førehandsvarsling om ny vegadresse - Storestøylsvegen Christoffer Nilsen
941/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Førehandsvarsling om ny vegadresse - Storestøylsvegen Egil Kristiansen
942/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Ber om uttale AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
943/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Førebels svar Knut G Austad
944/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Anita Lislevand Eikild
945/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Marthe Alvilde H Homme
946/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Elisabeth Langeid
947/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Ingrid Kvaale Skibsrud
948/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Sibell Musabali
949/2018 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Tordis Musabali
950/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøva på gnr. 15, bnr. 190 Rune Gregersen
953/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Invitasjon Anne Brit Lien m.fl.
834/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Førehandsvarsling om ny vegadresse - Storestøylsvegen Lars Tore Gakkestad
920/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Vedr. søknad om oppsetting av reklameskilt på gnr. 57, bnr. 17 i Grendi MØVIK BYGGETJENESTER AS
925/2018 20180221 21.02.2018 Utgående brev Førehandsvarsling om ny vegadresse - Storestøylsvegen Sigbjørn Sandnes
926/2018 20180220 20.02.2018 Inngående brev Søknad om flytting av skjenkeløyve i høve konsert/dans Brygga v/Jan Tore Leifsen
924/2018 20180220 20.02.2018 Inngående brev Uttale OTTERAAENS BRUGSEIERFORENING
913/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Erklæring for bygging av anneks på 14 / 16 Jostein Bøen
912/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Søknad om riving og oppattbygging av nytt reidskapshus/garasje på gnr. 30, bnr. 3 i Åraksbø Marie Haugen Bue
914/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Detaljkart motteke 19.02.2018 Bygland Kommune -
917/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Vedtektsendring og valg av nytt styremedlem til Setesdal regionråd Evje og Hornnes kommune
906/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Monica Helle
907/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Beate Andersen Granhaug
908/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Marianne Odde Torndahl
909/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling Wenche Hofstad
900/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder. Kartlegging av skrantesjuke på elg, hjort, rådyr og villrein i 2018 Miljødirektoratet
901/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Rivingsløyve for fritidsbustad på gnr. 40, bnr. 11 ved Trodverk BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
903/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Val av nytt styremedlem til Setesdal regionråd SETESDAL REGIONRÅD
904/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Endring av vedtekter - Setesdal regionråd SETESDAL REGIONRÅD
868/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Prisførespørsel kristiansand@ramboll.no m.fl.
880/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Trekking av skriftleg eksamen 2018 XXX
881/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Førebels svar vedr. søknad om dispensasjon og rammeløyve for tilbygg på gnr. 69, bnr. 127 PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
893/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om plass i skulefritidsordninga, skuleåret 2018 - 2019. Live Kvaale Haugaa
894/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om plass i skulefrititdsordninga, skuleåret 2018 - 2019. Live Kvaale Haugaa
Versjon:5.2.2.1