eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2452/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleiar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4218393376 ***** ***** *****
2365/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om omdisponering av dyrka mark til juletreproduksjon Rolf Johnny Aagedal
2373/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Mellombels svar Rolf Johnny Aagedal
2387/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2363/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon, skuleåret 2020-2021 Hege Kristine Jore Gakkestad
2364/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon, barnehageåret 2020-2021 Kristine Nordgarden
2322/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Røynestøylvegen Øystein Strømstad
2323/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Røynestøylvegen Jan Blindbæk
2332/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Røynestøylvegen Marit E Nordskog Andersen
2350/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Røynestøylvegen Arnt Steinar Dyrstad
2351/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Røynestøylvegen Margit Kjetsaa
2352/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Røynestøylvegen Knut Grundeson Austad
2353/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Røynestøylvegen Liv Lauvsland
2354/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: innføring av vegadresse - Røynestøylvegen Knut A Austad
2359/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: innføring av vegadresse - Røynestøylvegen Einar Bakke
2361/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Husvære Knut William Bygland
2362/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Husvære Knut William Bygland
2319/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Fwd: Søknad om spreiing av husdyrgjødsel på innmark Olav Haugetveit
2360/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedr. henvendelse vedrørende kraftlinje på vår eiendom gnr 69 bnr 127 i Bygland kommune uwe@aktive-fredsreiser.no
2374/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om mellombels bruksløyve OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
2315/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Forsøk på å oppsummere etter synfaring i Ose sentrum TD maskin
2316/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Forsøk på å oppsummere etter synfaring i Ose sentrum TD - maskin
2367/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Datastatus, geovekstprosjekt LACHVA92 Agder Kartverket - Pål Tanem
2389/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding på eigenkontrollrapport for 2019 Byglandsfjord renseanlegg FYLKESMANNEN I AGDER
2356/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev EM12 - Force Majeure Lafopa - Geir Ove Solli
2357/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev EM04 - EM06 Lafopa - Geir Ove Solli
2358/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev EM01 - EM02 - EM03 Lafopa - Geir Ove Solli
2317/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev EM7 - EM26 EM12 er sendt før Lafopa - Geir Ove Solli
2320/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve gnr/bnr 3/3 Bjørgulv Lyngroth Langeid
2321/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve gnr/bnr 3/3 Tore Lyngroth Langeid
2366/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 38/1 Arne Ivarson Sandnes
2318/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Bygland kommune - tilbakemelding årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Fylkesmannen - Mogseth, Sølvi
2187/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Orientering om byggesak REVSNES HOTELL AS
2250/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Tarjei Langeid
2251/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Tarjei Langeid
2266/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve gnr/bnr 3/3 Tarjei Langeid
2253/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Vedr. uttale til søknad om avkjørsel frå g-nr. 47, bnr. 84 til Fv 322 på Bygland AGDER FYLKESKOMMUNE
2247/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Rv9 Overtakelse veglys i Byglandsfjord Mime 20/12921-1 Vegvesen - Olsen Edgar
2221/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Tor Egil Rossevatn
2222/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett Tor Egil Rossevatn
1946/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Stadutvikling 2020 - søknad om tilskot Agder fylkeskommune
2269/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Brurapport 2018 Bygland Kommune - Fredrik Langfeldt
2281/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Orientering om avgjersle Kristiansand tingrett
2274/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Finndalen, Ånebjør og Langsvatna i Bygland og Åseral kommune. Gunnar Eivind Greibrokk. Haug, Jørn Trygve
2286/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Oppseiing av stilling Wenche Skarpengland
2279/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Siv Madsen
2263/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Hege Kristine J Gakkestad
2283/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Kristine Nordgarden
2275/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2284/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Vedr. søknad om fritak for ***** ***** ***** *****
2280/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev SV: Utsett frist på høyringsuttale til UiA sin strategi 2021-2024 Erik Lunde
2262/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Sjekkliste NIREG/Løpenr. 4093833027 ThyssenKrupp
2285/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Bygland kommune - Tildeling av svømmetilskudd 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
2264/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Forslag til midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkarar som følge av Covid-19 Distribusjonsoppdrag
2270/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Rettleiar til kommunane om lokale karantenereglar eller innreiserestriksjonar i samband med utbrotet av Covid-19 Postmottak HOD
2271/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr Trykk-Tjenester
2272/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. COVID-19-pandemien Wøien, Gunhild
2282/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om  i helselovgivinga Postmottak HOD
2244/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Informasjon om midlertidig opning av "Skriv til oss" funksjonen for brukere av sosiale tenester (PK) NAV Prosjekt digisos
2245/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Videresendelse av dokumenter fra BUF dir vedr Kovid19 FYLKESMANNEN I AGDER
2252/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Arbeidsgjevarar bør så langt som mogleg skjerme tilsette i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper Trykk-Tjenester
2248/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber kommunane kartlegge moglege nye sengeplassar Trykk-Tjenester
1954/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om bygging av landbruksveg på gnr/bnr 40/2 - Ratøygardvegen Krister Homme Bolstad
2176/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Manglande opplysningar - varsel om avslag på søknad Direktoratet for Arbeidstilsynet
2198/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet
2220/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Aktuelle endringar i regelverk for refusjon i samband med korona-situasjonen Nyhetsbrev - Helfo
2116/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding frå næringslivet *****
2112/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Fritak *****
2174/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon, skuleåret 2020/2021 Guro Kvaale Skibsrud
2175/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon, skuleåret 2020/2021 Marianne Rokoengen Kjetså
2177/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon, skuleåret 2020/2021 Ingrid Homme Bolstad
2179/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Husevegen Torleiv Moy
2180/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Husevegen Svenn Uleberg
2188/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Husevegen Anne Sophie Høegh-Omdal m.fl.
2191/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Tangenvegen Jan Arve Kristoffersen m.fl.
2192/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Tangenvegen Tor Tolstad
2193/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Tangenvegen Heidi H H Nordihus m.fl.
2194/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Tangenvegen Bodil Bygland
2195/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Tangenvegen Anne Syvertsen
2196/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Tangenvegen Bjørn Gunnar Nilsen
2181/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Plassering av vask i brannbilhall Lafopa - Geir Ove Solli
2199/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 986397108 Landbruksdirektoratet
2200/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 986397108 Landbruksdirektoratet
2218/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 988585262 Landbruksdirektoratet
2217/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 999301193 Landbruksdirektoratet
2223/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 985894485 Landbruksdirektoratet
2216/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969332736 Landbruksdirektoratet
2214/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 996369773 Landbruksdirektoratet
2213/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 985648492 Landbruksdirektoratet
2215/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969661489 Landbruksdirektoratet
2208/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970277714 Landbruksdirektoratet
2207/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 913046676 Landbruksdirektoratet
2209/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 916950292 Landbruksdirektoratet
2206/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969250217 Landbruksdirektoratet
2205/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 982194911 Landbruksdirektoratet
2210/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970314636 Landbruksdirektoratet
2212/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 921318294 Landbruksdirektoratet
2211/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970933964 Landbruksdirektoratet
2202/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 870141262 Landbruksdirektoratet
2204/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 989426958 Landbruksdirektoratet
2203/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 996170705 Landbruksdirektoratet
2201/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970578706 Landbruksdirektoratet
2190/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Videresending av klage på produksjonstilskot FYLKESMANNEN I AGDER
2182/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 4/26 Sverre Ulland
2183/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 4/25 Reidunn Ulland von Brandis
2184/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 4/26 Sverre Ulland
2186/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 4/25 Reidunn Ulland von Brandis
2162/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Felles søknadsskjema for motorisert ferdsel i og utanfor verneområda Pytten og Austre Kvihei Beitelag v/Tore Fuglestad
2172/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Innsyn Anonym
2173/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
2137/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/16 Løpenr: 1944/2020 Dokument tittel: Skogkultur- og gjennomsnittskostnader for 2019 og anbefalte makskostnader for tilskudd og skogfond i Agder for 2020 Atle Korsmo
2138/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/579 Løpenr: 2105/2020 Dokument tittel: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Agder - Fylkesmannens uttale Haugetveit, Olav
2139/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Haugetveit, Olav'
2143/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Atle Korsmo'
2144/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 51/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2171/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 55/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2169/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Plassering dør ventilasjon Lafopa - Geir Ove Solli
2150/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Husevegen Kurt Wachendorf
2158/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Husevegen Stein Knut Horverak
2165/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Husevegen Dreng Moi m.fl.
2167/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Husevegen William Viki
2168/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Husevegen Kristin Scharin Unander m.fl.
2170/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Husevegen Asbjørn Faremo
2163/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2164/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2145/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kopi av brev: Valle kommune Vidareføring av statleg tilskot til kommunalt barnevern FYLKESMANNEN I AGDER
2151/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om permisjon skuleåret 2020/2021 Marianne Rokoengen Kjetså
2152/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om permisjon skuleåret 2020/2021 Guro Kvaale Skibsrud
2147/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Godkjent Protokoll frå styremøte i SVR 18. mars 2020 Sødergren, Guro
2148/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kopi av e-post: Merknad til protokollen frå styremøte i SVR 18.03.20 Steinar Kyrvestad
2127/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Veterinære tjenester - kommunal beredskap FYLKESMANNEN I AGDER
2166/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-03146-2 - Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2146/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Rundskriv om forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge Postmottak HOD
2128/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommunar i samarbeid med helseforetak – oversendelse av rutinebeskrivelse Trykk-Tjenester
2098/2020 20200325 25.03.2020 Saksframlegg/innstilling Oppstart av arbeid med kommunal planstrategi
2129/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Nabovarsel NESODDEN INDUSTRIBYGG AS
2130/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Nabovarsel Svein Jørgen Kleivane
2131/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Nabovarsel Fred Olsen
1987/2020 20200325 25.03.2020 Saksframlegg/innstilling Høyringsuttale til forslag til Regional planstrategi for Agder 2020-2024
2123/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på søknad, Bygland barnehage - Ny plass Jannicke Dale
2124/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Barnehageplass Bjørg Maren Lauvdal
2126/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Signert avtale Statens vegvesen
1789/2020 20200325 25.03.2020 Saksframlegg/innstilling Innspel til handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030
2122/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Kopi av løyve  til transport med snøskuter i forbindelse med frakt av nødvendig proviant, brensel og annet utstyr til hyttet knytta til landbruksnæring i SVR Sødergren, Guro
2012/2020 20200325 25.03.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om transport på barmark
2125/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 28/30 Åsmund Jansen Haga
2136/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Melding om vigsel SKATTEETATEN KRISTIANSAND S
2075/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev E-postrekkje: Søknad om transport med ATV Inge Olav Fjalestad
2102/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev RE: SV: Søknad om snøskuterløyve Arne Sandnes
2066/2020 20200324 24.03.2020 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon for ny brygge på gnr. 69, bnr. 127 ved Revsnes Hotel
2110/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding Setesdal brannvesen IKS v/Olav Nese
2099/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding Setesdal brannvesen IKS v/Olav Nese
2100/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding Setesdal brannvesen IKS v/Olav Nese
2096/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding Setesdal brannvesen IKS v/Olav Nese
2097/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding Setesdal brannvesen IKS v/Olav Nese
2113/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/3 Løpenr: 2006/2020 Dokument tittel: Fornya uttale til søknad om bygging av driftshytte i landbruket på gnr 54, bnr 24 Icloud - Olav Jan Skomedal
2114/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Olav Jan Skomedal
2111/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i SVR. Skrubbhus, 4/26 Haug, Jørn Trygve
2109/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2019 post@miljodir.no
2069/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Ferdigattest for rivingsløyve for 2 bygningar på gnr. 35, bnr. 29 på Nesmoen Bygland kommune
2106/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Bygland kommune tekniskbygg ventilasjonstegninger rev.3 Afgruppen - Arvid Homme
2107/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Bygland fremdrift ventilasjon Lafopa - Geir Ove Solli
2103/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-00425-2 - Fråsegn- Høyring og offentleg ettersyn av kommuneplanen sin samfunnsdel for Bygland kommune 2020–2032 Direktoratet for mineralforvaltning
2105/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Agder - Fylkesmannens uttale FYLKESMANNEN I AGDER
2093/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på søknad, Bygland b arnehage - Ny plass Bjørg Maren Lauvdal
2094/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på søknad, Bygland barnehage - Ny plass Even Simensen
2118/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon, skuleåret 2020 - 2021. Asveig Attestog
2119/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Color Line Tour 2020 er utsatt til 29. august 2020 KCK
2092/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utlysning av LIM-tilskot 2020 postmottak@agderfk.no
2120/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Samhandling om Corona-viruset 'mirjam.smedsrod@sshf.no'
2117/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon frå Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester til kommunane per 23. mars 2020 Hanne Knutsen Jørgensen
2083/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Høyringsuttale - Godtgjersle for kommunale ombod, Bygland arbeiderparti, Setesdalslista og Bygland Høgre Anne Eikerapen
2084/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Uttale: Godtgjersle for kommunale ombod, Bygland senterparti Tor Kasin
2101/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-61491-1 - Opplæring innenfor det offentlige skoleverk - Bygland skule Statens vegvesen
2078/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Uttale: Høyring på landbruksveg gnr/bnr 40/2 i Bygland Agder fylkeskommune
2080/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber fylkesmennene sikre at kommunane ivaretek sitt ansvar for at det blir tilbode naudsynte allmennlegetenester Trykk-Tjenester
2082/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Problemstilling fra Bygland kommune 'fmavberedskap@fylkesmannen.no'
1935/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av planstrategi for Valle kommune Valle kommune
2061/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for rivingsarbeid BYGLAND KOMMUNE
2067/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev STOLPESKIFT BYGLAND KOMMUNE, SENTRUM 31 Post - Bygland kommune
2068/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev STOLPESKIFT BYGLAND KOMMUNE, ØVRE LIDIVEGEN Post - Bygland kommune
834/2020 20200323 23.03.2020 Saksframlegg/innstilling Høyringsuttale: Hanslingsprogram for fylkesvegar 2021 - 2024
2070/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev SV: Bytte av kommunenr - konsulentbistand Norkart SONJA LIEN SKJEVRAK
2060/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Byglandsheimen - oppfølging etter tilsyn FYLKESMANNEN I AGDER
2035/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om snøskuterløyve i verneområdet SVR. Grånetjønnlega 4/25 Haug, Jørn Trygve
2058/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Byglandsheimen - oppfølging etter tilsyn FYLKESMANNEN I AGDER
2034/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Kopi av brev: Førespurnad - status i arbeid med å lukke avvik BYKLE KOMMUNE
2007/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2005/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-61136-3 - Forslag Avtale - oppmålingsforretning Agder Statens vegvesen
2043/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
1912/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Kopi av brev;  Rv. 9 - Tappodden - Kjeddinga, Gnr. 51 bnr. 4 i Bygland kommune - avkøyrselsak - rekkverk Statens vegvesen
2004/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Administratortilgang i grunnforurensing Niljødirektoratet
2003/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Bygland renseanlegg Oddvar Kjellesvik m.fl.
1994/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 35/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2006/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Fornya uttale til søknad om bygging av driftshytte i landbruket på gnr 54, bnr 24 Aslaug Simonstad Sitje
2019/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 13/2 Tor Austad Bjørgum
2024/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 13/2 Tone Austad
2021/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 13/2 Bjørg Maren Lauvdal
2022/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve,gnr/bnr 13/2 Arne Bjørgum
2051/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 37/10 Sigbjørn Åge Fossdal
2025/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/6 Tone Austad
2028/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/6 Margit Austad Bjørgum
2029/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/6 Siri Austad Bjørgum
2018/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 36/3 Gunnar Haugå
2020/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/6 Tor Bjørgum
2023/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/6 Bjørg Maren Lauvdal
1859/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Prøveattest og kopi av pass *****
1999/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Val av ekstern hjelp til rekruttering av rådmann Skagerak Consulting A/S
2000/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Rekruttering av rådmann - val av rekrutteringsfirma Headvisor
2002/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Rekruttering av rådmann - val av rekrutteringsfirma Activepeople
2038/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Arrangementsløyve Norgesmesterskapet (NM) landeveissykling 2020 Politiet
1834/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Live Kvaale Haugaa m.fl.
1835/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Live Kvaale Haugaa m.fl.
2039/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Salskontroll tobakk - Coop Marked Ose Securitas
2040/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Salgskontroll - Coop Marked Ose Securitas
1103/2020 20200320 20.03.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om deling av gnr. 47, bnr. 1
2032/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev E-postrekkje vedrørande kommunal 17. mai feiring Live Kvaale Haugaa
2033/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon til kommuneoverlegar Marit Voltersvik
2036/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid Trykk-Tjenester
2037/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19 Trykk-Tjenester
2017/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Konsekvensar av Coronaepedemien når det gjeld kommunale tenestetilbodet til synshemma Beathe Beckstrøm
2031/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Utsett frist på høyringsuttale: Godtgjersle kommunale ombod 2019 - 2023 Aasmund Lauvdal m.fl.
1996/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Førebels svar Johnny Smeland
1995/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Ber om uttale NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) m.fl.
1983/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Utsetting av varsla tilsyn i Bygland kommune våren 2020 Haus,Tore K.
1984/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Korona: Be om bistand fra frivillig sektor og sørg for gode hygienetiltak på kollektivtransport Trykk-Tjenester
1982/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Koronaviruset - beredskap for kommunens bostøttearbeid Bostøtte Husbanken
1980/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Ønske om presisering - gård med driveplikt Eivind Ilje Tveit
1988/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Informasjon - korona Aasmund Lauvdal m.fl.
1989/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Informasjon - korona - tilsette Bygland_alle
1990/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Vedk. Informasjon frå ordførar Åsulv Haugetveit
1991/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Hovedavtalen og samarbeid med tillitsvalgte Ks - Steinar Eilertsen
1968/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Detaljreguleringsplan for Simonstad næringsområde (Plan ID 0929 2018005) Åmli kommune - forhåndsuttalelse Trædal, Yngve Ramse
1974/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Referat Årsmøte i Stiganvegen 06.03.2020 Haugetveit, Åsulv
1981/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Mulighetsstudie for Otra Elvepark - høringsfristen er utsatt til 20.6.2020 Tom Egerhei
1979/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev VS: Mulighetsstudie for Otra Elvepark - høringsfristen er utsatt til 20.6.2020 Tom Egerhei
1975/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Eigenkontrollrapport for Reiårsvatn 2 hyttefelt (4220.0013.01) - privat avløpsanlegg ikkesvar@miljodir.no
1970/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i SVR. 6/9 Trogsvassbui. Tom Jebsen. Bygland kommune Haug, Jørn Trygve
1963/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Vedk. Støtte til bustad Sigve Bruun Jacob
1956/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Sak nr 17-148532TVI-KISA er avslutta i domstolen Ks - Erna Larsen
1955/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Ang. e-post om klagesak 2020/ opprinnelig navnesak 2018/447 Skomedal/Skåmedal Anita Kolbu
1962/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Høyringsinnspel til KULA-planane frå Bygland Bondelag. Joerund Kvaale Hansen
1953/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Vedr. Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Agder - utsett høyringsfrist Riksantikvaren
1937/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Varsel om mulig fristforlengelse Otera - Kjetil Omdal
1967/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Varsel om mulig fristforlengelse Otera - Kjetil Omdal
1877/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Alle kommuner i Agder må sikre at dere har administratortilgang i Grunnforurensning innen 30. april 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
1969/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Kopi av brev: Utbetaling av tilskot - Klimapartnere Agder Miljødirektoratet
1961/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 36/3 Rune Larsson
1929/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Olav Jan Skomedal
1926/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/3 Løpenr: 1180/2020 Dokument tittel: Søknad om driftshytte i landbruket - Aslaug Icloud - Olav Jan Skomedal
1948/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Svar på deltaking i anbodskonkurranse for levering av feiemaskin Arilds Motorsenter AS m.fl.
1950/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Svar på anbodskonkurranse for levering av feiemaskin til traktor. Jæren Traktorsenter AS
1911/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 35/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
1879/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Kopi av brev: Manglande behandling av eigenfråsegn om konsesjonsfridom SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN
1944/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Skogkultur- og gjennomsnittskostnader for 2019 og anbefalte makskostnader for tilskudd og skogfond i Agder for 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
1910/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 35/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
1903/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Vedrørande utbetaling frå skogfond og søknad om tilskot til skogkultur Salve Åmund Greibrok
1913/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Henvendelse Rune Sandtveit
1914/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om fjernmøte i kommunene gjeld også nemndsmøter i eiendomsskattesaker LVK
1915/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev NAV Midt-Agder - status Velle, Rolf
1971/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Innspel til kommunal beredskapsplan, Covid-19 Trykk-Tjenester
1972/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Truande mangelsituasjon for smittevernutstyr og tiltak i primærhelsetenesta Trykk-Tjenester
1973/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Råd om organisering av smitteverntiltak i kommunane Trykk-Tjenester
1964/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Vedtak om stenging av skoler og barnehager Trykk-Tjenester
1965/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien Øvernes Else-Karin
1966/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus Landbruksdirektoratet
1938/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Situasjonsrapport 9.3.20 - Bygland kommune Fylkesmannen i Agder
1945/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Brev til alle kommunar om at de må oppretthalde varetransport/veg -infrastruktur i samband med Covid -19 Helsedir - Trykk-Tjenester
1936/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Rapport 16.03.20 Fylkesmannen i Agder
1917/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner Trykk-Tjenester
1919/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd Trykk-Tjenester
1920/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Vedrørende sivilforsvarets tjenestepliktige og deres rolle som samfunnskritisk funsjo Charlotte.Fone@dsb.no
1921/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev 20/1476-4 Informasjon om midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 Postmottak KMD
1908/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE
1909/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Førebels svar vedr. søknad om rivingsløyve og løyve til oppføring av nytt reidskapshus på gnr. 48, bnr. 1 på Hamre Johnny Smeland
1922/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev VS: UiAs strategi 2021 - 2024 - Ekstern høring Universitet i Agder
1942/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om 12 % stilling - Intern utlysing Beata Maria Nierzwicka
1943/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Beata Maria Nierzwicka
1928/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om 40 % stilling - Intern utlysing Gunnar Austad Andersen
1932/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Gunnar Austad Andersen
1934/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev Søknad om fritak - renovasjon Gunstein Skomedal
1872/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om fritak - renovasjon Gunstein Bratteland
1857/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev NVE si uttale til - søknad om dispensasjon - Oppføring av tilbygg til eksiterende fritidsbolig på GBnr 58/30 ved Valbjørgvatnet - Bygland kommune Bente Ågren Høegh
1900/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon, tilbygg og utslepp til tett tank Smeland Byggservice AS
1864/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Johnny Smeland
1863/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Johnny Smeland
1858/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedtak om stenging av skolar og barnehagar Trykk-Tjenester
1856/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Tildeling nr 1 2020 - Veibygging og drift - Agder FYLKESMANNEN I AGDER
1881/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Høyring på retningsliner for tilskot til skogsbilveg og drift med taubane m.m. Øivind Aakhus m.fl.
1743/2020 20200316 16.03.2020 Saksframlegg/innstilling Økonomiske virkemidlar i landbruket 2020
1874/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedr. Utbetaling fra skogfond/søknad om tilskudd Inge Olav Fjalestad
1860/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 47/6 Tor Sigmund Lidi
1861/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 47/6 Inger Siri Lidi
1888/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Avklaring vedrørande søknad om snøskuterløyve Kurt Wachendorf
1797/2020 20200316 16.03.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om snøskuterløyve i samband med friluftsgudsteneste ved Hovatn - Bygland kyrkjelege Fellesråd
1873/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til lysutstyr Tor Ånon Kleivane
1895/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Sosi-fil - garasje på gnr. 20, bnr. 6 i Åraksbø Landmåler Sør AS
1892/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for utsleppsløyve på gnr. 10, bnr. 7 på Heistad Rørlegger Uppstad VVS AS
1893/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Førebels svar vedr. søknad om ferdigattest for utsleppsløyve på gnr. 10, bnr. 7 på Heistad Rørlegger Uppstad VVS
1890/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 996369773 Landbruksdirektoratet
1876/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Informasjon i forbindelse med Corona-virus Lafopa - Geir Ove Solli
1815/2020 20200316 16.03.2020 Saksframlegg/innstilling 1. gongshandsaming av reguleringsplanen for Neset camping
1898/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev 19/6383-2 Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - Regler om håndtering av overvann - Høring KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
1899/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev 20/825-1 Høring: Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggkvalitetutvalget - forslag om endringer i plan- og bygningsloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
1801/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Klagesak 2020/6 opprinnelig navnesak 2018/447 Skomedal/Skåmedal Anita Kolbu
1880/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Hogst: Sordal Fylkesmannen - Homme, Geir-André
1871/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Vedr gratis tomt Inger Kvendseth
1889/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Svar på saldoforespørsel: Gnr. 69 bnr. 78 i Bygland kommune / Kjøpmannsgata 3 Sørmegleren AS
1885/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 58/1 STATENS KARTVERK
1886/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev 01.Saldobrev / Onr.17-20-0017 Gnr. 69 bnr. 78 i Bygland kommune / Kjøpmannsgata 3 Sørmegleren AS
1887/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 69/78 STATENS KARTVERK
1894/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Vedr. gnr. 36, bnr. 10, Åraksvegen 128 Åsa Ellinor Dahlberg
1891/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 996369773 Landbruksdirektoratet
1125/2020 20200316 16.03.2020 Saksframlegg/innstilling 2. gongshandsaming av detaljreguleringsplan for Austad kraftverk
1787/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Verneverdig bygg? Åsa Ellinor Dahlberg
1827/2020 20200312 12.03.2020 Utgående brev Auka aktivitet i Bygland kommune idanebby@hotmail.com
1829/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Val av nye skjønnsmedlemmer til Kristiansand tingrett Agder fylkeskommune
1833/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskot til reguleringsplanarbeid i forbindelse med endurobane på Nesmoen Eivind Dalseg
1825/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Kulturmidlar ÅRDAL SKYTTERLAG
1788/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/6 Sondre Lien
1826/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 56/96 Torgeir Hodne
1841/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/499 Løpenr: 1758/2020 Dokument tittel: Førespurnad om disponering av Prestneset Setesdolen - Redaktør Setesdølen
1842/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/974 Løpenr: 1757/2020 Dokument tittel: Førespurnad Redaktor
1843/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/508 Løpenr: 1773/2020 Dokument tittel: Forslag til auka aktivitet i Bygland kommune Redaktor
1844/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/258 Løpenr: 1772/2020 Dokument tittel: Søknad om løyve til gruppetur - friluftsgudsteneste Redaktor
1845/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/418 Løpenr: 1833/2020 Dokument tittel: Søknad om tilskot til reguleringsplanarbeid i forbindelse med endurobane på Nesmoen Redaktor
1846/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/508 Løpenr: 1827/2020 Dokument tittel: Auka aktivitet i Bygland kommune Redaktor
1847/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/765 Løpenr: 1787/2020 Dokument tittel: Verneverdig bygg? Redaktor
1848/2020 20200312 12.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Redaktor'
1849/2020 20200312 12.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsyskrav 'Redaktor'
1850/2020 20200312 12.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktor
1851/2020 20200312 12.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktor
1852/2020 20200312 12.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktor
1853/2020 20200312 12.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktor
1854/2020 20200312 12.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktor
1816/2020 20200312 12.03.2020 Saksframlegg/innstilling Rekruttering av rådmann - Val av rekrutteringsfirma
1836/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Vedrørende tilsyn - vedtak om spesialundervisning Attramadal, Elisabeth
1830/2020 20200312 12.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Anne Vegusdal m.fl.
1831/2020 20200312 12.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Ingvild Nordgarden m.fl.
1828/2020 20200312 12.03.2020 Utgående brev Svar på sknad om SFO-plass Gunnhild Røkkum Børset m.fl.
1817/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Svar på Jobbtilbud Bygland Kommune - Anette Skogen Johansen
1818/2020 20200312 12.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Anette Skogen Johansen
1812/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Søknad om permisjon for skuleåret 2020/2021 Asveig Attestog
1808/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Svar på søknad om snøskuterløyve frå Tangen til Tolhommen i samband med skidag for ungdomstrinnet Bygland kommune
1756/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak gnr/bnr 40/13 Mestergruppen arkitekter v/Lena Pettersen
1744/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Rullering av planstrategi Norsk Friluftsliv
1760/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
1761/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** VALLE KOMMUNE v/Aud Sunniva Fuhr
1766/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Presisering Tor Austad Bjørgum
1785/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev Tilbod om auke av stilling Anette Skogen Johansen
1759/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Kalender for planlagde statlege tilsyn med kommunesektoren i Agder for 2020 - publisering av endelig samordna kalender Fylkesmannen - Nordhus, Jostein
1762/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev gnr 15 bnr 111 - tilleggsareal Knut William Bygland
1775/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/440 Løpenr: 1605/2020 Dokument tittel: Skogkulturlotteriet 2019 Redaktor
1776/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/73 Løpenr: 1579/2020 Dokument tittel: Referat fra førehandskonferanse byggesak, gnr. 13, bnr. 2 Redaktor
1777/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 1703/2020 Dokument tittel: Veg Redaktor
1778/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/247 Løpenr: 1645/2020 Dokument tittel: Oppstart av klagesak 2020/6 opprinneleg namnesak 2018/447 - Skåmedal/Skomedal Redaktor
1779/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktor
1780/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Redaktor'
1781/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Redaktor'
1783/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 37, bnr. 14 Ivar Homme
1784/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsfridom på gnr. 37, bnr. 14 Ivar Homme
1764/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsfrihet - gnr 66, bnr 2 Ragnhild Marianne Mykland m.fl.
1750/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/1 Frida Heia
1751/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/1 Vegard Heia
1752/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/1 Tiril Beate Heia
1770/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/7 Marianne Risdal
1771/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 33/10 Bente Hansen
1748/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/1 Kjell Rune Heia
1749/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/1 Tove Heia
1772/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om løyve til gruppetur - friluftsgudsteneste Bygland kyrkelege Fellesråd
1758/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Førespurnad om disponering av Prestneset Kirsten Jeanette Lømsland
1769/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev Vigsel *****
1799/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev 0202-010 S Vernerunde - Raubekk Tormod Homme
1800/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev 0202-010 S Vernerunde - Raubekk(1) Tormod Homme
1773/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Forslag til auka aktivitet i Bygland kommune Ida Åkervik
1790/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1774/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Bekreftelse på aksept av tilbud fra Agder Energi Nett Elsmart - Support4@elsmart.com
1746/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev Referat frå byggemøte 6 Tormod Homme m.fl.
1763/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-01903-2 - Invitasjon til innspill til Handlingsprogram for fylkesveg 2021 - 2024 Agder fylkeskommune
1757/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Førespurnad Jørund Greibrokk
1795/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om sponsing ARA Byglandsfjord v/ Anne Eva Aasland
1792/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev Søknad om tilskot til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklege elevar FYLKESMANNEN I AGDER
1736/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Vedk. Fylkeskommunen sine uttalar til dispensasjonssøknadar etter plan og bygingsloven Agder fylkeskommune
1645/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Oppstart av klagesak 2020/6 opprinneleg namnesak 2018/447 - Skåmedal/Skomedal Torhild I S Sangesland m.fl.
1722/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Annonse Setesdølen
1679/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Nedlegging av Kristiansand og Arendal fengsel - opning av Agder fengsel Kriminalomsorg - Øverdal Janne Susann (Region Sørvest)
1678/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Status på nærpolitireformen i Agder politidistrikt AGDER POLITIDISTRIKT
1677/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Vedr. gnr. 69, bnr. 59 på Byglandsfjord ALPHA ARKITEKTER AS
1703/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Veg Lars Tore Gakkestad
1656/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Gatelys bakkane, Grendi Finn Oscar Rosmer
1737/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Vedr. fritidsbustad på gnr. 28, bnr. 35 ved Storestøyl Tommy Ose
1704/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-09552-10 - Bygland kommune - Signert avtale om å utføre oppmålingsforretninger langs fylkesvegnettet Agder fylkeskommune
1719/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Tilbud fra Agder Energi Nett AS - AEN-00372-2020 Elsmart - Support1@elsmart.com
1720/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Signert aksept - Dykkar ref nr AEN-2141-20 AGDER ENERGI NETT AS
1659/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Bygland pg - Vedr. ny festekontrakt og søknad om fradeling Opplysningsvesenets fond
1661/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Reviderte teikninger pumpestasjon. Tormod Homme
1665/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Betongfundament pumpestasjon Raubekk Tormod Homme
1669/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev VS: Telia sjøkabel Bygland Tormod Homme
1670/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Stikningsdata for fylling til framtidig G/S Raubekk Arvid Haneborg Rønholt
1671/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Senkeprosedyre sjøkabel Raubekk - Nesmoen Tormod Homme
1672/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Senkeprosedyre 140 mm Tormod Homme
1673/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Tverrprofiler gs-veg fylling Raubekk Tormod Homme
1675/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Endringsmelding Pumpestasjon Raubekk Tormod Homme
1718/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Meddommerutvalg 2021 - 2024 Domstol - Agder lagmannsrett (postmottak)
1721/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Ferdigattest og eigenerklæring Arne Haugetveit
1680/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Klage på produksjons- og avløysartilskot 2019 Marit Taksdal
1712/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til gruppeturar Bygland oppvekstsenter avd. skule
1700/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 6/9 Tom Jebsen
1698/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 6/9 Nikolai Jebsen
1699/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 6/9 Tom Jebsen
1713/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/7 Svein Idar Risdal
1714/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/7 Svein Terje Risdal
1715/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/7 Odd Inge Risdal
1654/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 13/4 Marthe Molde Rasmussen
1655/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 13/4 Preben Molde Rasmussen
1683/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 15/179 Kristin Hamilton
1745/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktør Setesdølen
1705/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Konkurransegrunnlag for levering av ny feiemaskin til traktor Eik Senteret Rykene m.fl.
1684/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Utbetaling av spillemidlar til anl.nr. 75008 Bygland skule, trampoliner ute - sluttutbetaling postmottak@agderfk.no
1716/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Kvittering for registrering av konsesjonsfritak på gnr. 19, bnr. 2 og gnr. 15, bnr. 19 og 32 Knut Olav Frøysnes
1681/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Innkalling og godkjent protokoll frå styremøte 2. mars vedk. Sesilåmi 2020 SVR v/Sødergren, Guro
1579/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Referat fra førehandskonferanse byggesak, gnr. 13, bnr. 2 BORGI BYGG OG HAGE AS
1660/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Søknad om permisjon Ingrid Homme Bolstad
1682/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Planstrategi Åmli kommune 2020 - varsel om oppstart post@amli.kommune.no
1707/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Gjennomført føring sokneendringar i matrikkelen Carina Tolpinrud Jøntvedt
1735/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett OPPLYSNINGSVESENETS FOND
1662/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Ber om snarlig avklaring. Svenny Karlson
1702/2020 20200309 09.03.2020 Utgående brev Vedr. ny fritidsbustad på gnr. 40, bnr. 13 i detaljplan for Eksæ Svein Jacob Vik Såghus m.fl.
1724/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Vedr. fritidsbustad på gnr. 40, bnr. 13 Bredalsholmen - Svein Vik Såghus
1729/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Nabovarsel Nilsens Byggtjenester AS
1730/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Stikningsplan med koordinater Landmåler Sør as
1685/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Utbetaling av spillemidlar til anl.nr. 75007 Bygland skule, skateanlegg - sluttutbetaling postmottak@agderfk.no
1686/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Utbetaling av spillemidlar til anl.nr. 75006 Bygland skule, bordtennis ute - sluttutbetaling postmottak@agderfk.no
1687/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Utbetaling av spillemidlar til anl.nr. 75005 Bygland skule, klatreanlegg - sluttutbetaling postmottak@agderfk.no
1693/2020 20200305 05.03.2020 Utgående brev Kvittering for eigenfråsegn om konsesjonsfritak på gnr. 15, bnr. 179 Kristin Hamilton
1692/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev RETTELSE Orientering til kommunane om meddommarval og skjønnsmedlemmer Jill Andreassen
1688/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Vindeltrapp til vent-rom Lafopa - Geir Ove Solli
1478/2020 20200305 05.03.2020 Utgående brev Høyring av forslag til endringar i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag - uttale frå Bygland kommune Det kongelige klima- og miljødepartementet
1510/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Fylkesmannens merknader til rapportering Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
1620/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Gateljos Bakkane,Grendi Rosmer - Finn Oscar Rosmer
1648/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Kompressor Bygland Lafopa - Geir Ove Solli
1649/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Kompressor Bygland oddvar.kjellesvik@gmail.com
1650/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Kompressor Bygland Lafopa - Geir Ove Solli
1651/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Gulv bygland Lafopa - Geir Ove Solli
1647/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Årsrapport Driftsassistansen i Aust Agder 2019 Sweco - Lyngdal, Vidar
1652/2020 20200304 04.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Olav Jan Skomedal
1632/2020 20200304 04.03.2020 Utgående brev Svar på tilsynsrapport - Ose turistheim Setesdal brannvesen v/Olav Nese
1635/2020 20200304 04.03.2020 Utgående brev Tilsynsrapport - Byglandsheimen Sb-Iks - Olav Nese
1641/2020 20200304 04.03.2020 Utgående brev Svar på tilsynsrapport - Byglandstunet AS Setesdal brannvesen v/Olav Nese
1642/2020 20200304 04.03.2020 Utgående brev Svar på tilsynsrapport - Bygland barnehage Setesdal brannvesen v/Olav Nese
1604/2020 20200304 04.03.2020 Utgående brev Referat frå møte 2.3.2020, førebels svar BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
1643/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Opning av skriftleg tilsyn - Bygland kommune - vedtak om spesialundervisning FYLKESMANNEN I AGDER
1634/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Opning av skriftleg tilsyn etter barnehagelova - Bygland kommune - barnehagemynde - vedtak om spesialpedagogisk hjelp FYLKESMANNEN I AGDER
1307/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Silje Iseby Von Hafenbrädl
1302/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass *****
1639/2020 20200304 04.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Susanne Hegenscheidt
1304/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Barnehage - Ny plass *****
1306/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Barnehage - Ny plass *****
1617/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Barnehage - Ny plass Jannicke Dale
1538/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass *****
1542/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass *****
1537/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass *****
1605/2020 20200303 03.03.2020 Utgående brev Skogkulturlotteriet 2019 Knut Eldhuset m.fl.
1540/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 13/4 Karl Rasmussen
1611/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/33 Olav Eikeland
1612/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/33 Tor Olav Arnestad Eikeland
1613/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/33 Birgit Arnestad Eikeland
1614/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/33 Gerda Arnestad Eikeland
1615/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/33 Inger Marit Arnestad Eikeland
1541/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 13/4 Annette Molde Rasmussen
1502/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad om transporttenesta for funksjonshemma *****
1616/2020 20200303 03.03.2020 Utgående brev Svar på tilsynsrapport i høve branntilsyn  - Bygland skule Setesdal brannvesen v/Olav Nese
1539/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage *****
1525/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-00992-5 - Stedsutvikling 2020 - Invitasjon til å søke om tilskudd Agder fylkeskommune
1518/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Tilleggsopplysningar Nilsen Byggtjenester AS
1291/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Bygland pg - Vedr. ny festekontrakt og søknad om fradeling Opplysningsvesenets fond
1318/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Bygland pg - Ettersending av vedlegg Opplysningsvesenets fond
1535/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Avtale om direkteoppgjer - førebels svar HELFO
1534/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Avtale om direkteoppgjer - førebels svar HELFO
1526/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Konsesjon og buplikt Arne Revheim
1047/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Kopi av brev: K Rv. 9 - Tappodden - Kjeddinga, Gnr. 51 bnr. 4 i Bygland kommune - spørsmål om avkjørsel Statens vegvesen
1531/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Henvendelse Abdulla Shahin
1198/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Revisjon av vegliste Statetens vegvesen
1601/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Underteikna samarbeidsavtale Bygland Av-og-til Lokalt Av-og-til
1492/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad om støtte til kurs - rehabilitering av piper i gamle og verneverdige bygg LANDESKOGENS VENNER v/Signe Sollien Haugå
1565/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Referat frå administrativ viltsamling i Agder 30.1.2020 Agderfk - Lassen, Bård Andreas
1511/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 14/36 STATENS KARTVERK
1512/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Vedk. prioritetsviking gnr/bnr 69/133 Sparebanken Sør - Christian Andersen
1503/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Referat frå møte mellom grunneigarar og Bygland kommune Grunneigarar
1497/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Engasjementbrev Bygland kommune 2020 AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
1498/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Motorferdsel i Setesdal Austheia i 2019 og aktivitet i 2020 -villrein merkeprosjekt NINA Nina - Roy Andersen
1580/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Ose141 og142 Iveland Kommune - Bjørn Mikal Engestøl
1581/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Ose141 og142 Iveland Kommune - Bjørn Mikal Engestøl
1572/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding - Byglandshallen Setesdal brannvesen v/Olav Nese
1590/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Svar på tilsynsrapport - Byglandsfjord oppvekstsenter/skule Sb-Iks - Olav Nese
1566/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Manglande tilbakemelding - Bygland barnehage Setesdal brannvesen v/Olav Nese
1567/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Manglande tilbakemelding - Bygland skule Setesdal brannvesen v/Olav Nese
1568/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Manglande tilbakemelding - Byglandsfjord skule Setesdal brannvesen v/Olav Nese
1569/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Manglande tilbakemelding - Årdalshallen Setesdal brannvesen v/Olav Nese
1599/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Svar på tilsynsrapport gjeldande branntilsyn i Årdalshallen olav nese
1501/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Referat etter oppfølgingsmøte, torsdag 13. februar ***** ***** ***** Agder fylkeskommune
1486/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Positivt svar på anbodskonkurranse for levering av nye grasklyppere til Bygland Kommune MASKINSALG AS AVD EVJE
868/2020 20200302 02.03.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om deling av grunneigedome - Ynskje om å gjere om tidligare delingsløyve for gnr 40, bnr 2
1281/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 56/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
1589/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Kvittering for eigenfråsegn om konsesjonsfritak gnr. 15, bnr. 193 m.fl Skomakerstuen - Kristin Hamilton
1591/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Eigenfråsegn ved konsesjonsfridom Skomakerstuen - Kristin Hamilton
1570/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Kvittering for eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 15, bnr. 30 SMARTSTABLES AS
1596/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Eigenfråsegn ved konsesjonsfridom Skomakerstuen - Kristin Hamilton
1597/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Kvittering for eigenfråsegn om konsesjonsfritak gnr. 35, bnr. 14 Skomakerstuen - Kristin Hamilton
1573/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/765 Løpenr: 8377/2020 Dokument tittel: Vedr. om det er gitt utsleppsløyve for gråvann frå hytte på gnr. 15, bnr. 70 ved Reiårsvatn Gundersen, Tommy André
1574/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/3 Løpenr: 1179/2020 Dokument tittel: Søknad om driftshytte i landbruket - Aslaug Icloud - Olav Jan Skomedal
1575/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/12 Løpenr: 1481/2020 Dokument tittel: Svar på anbodskonkurranse for levering av grasklyppere til Bygland Kommune Setesdolen - Redaktør Setesdølen
1576/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktør Setesdølen
1577/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Gundersen, Tommy André
1587/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/120 Løpenr: 1237/2020 Dokument tittel: Søknad om tilskot til nasjonaldagsfeiringa 2020 Setesdolen - Redaktør Setesdølen
1588/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktør Setesdølen
1298/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Innsyn: Kommunestyrevedtak vedr Vindkraft Holm, Carl Andreas
1299/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Holm, Carl Andreas
1527/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00039902 Avløp Bygland, uke 4 - 2 av 2 - AR-20-MG-000725-01 Eurofins Environment
1528/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00039903 Avløp Bygland, uke 6 - 2 av 2 - AR-20-MG-000724-01 Eurofins Environment
1529/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00039904 Avløp Bygland, uke 6 - 2 av 2 - AR-20-MG-000723-01 Eurofins Environment
1545/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Kulturmidlar DØLAFOTEN
1485/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Møtebok Bygland kontrollutval, 14.02.20 Asekretariat - Inger Lise Austrud - Agder sekretariat
1533/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Informasjon til personar med vigselsrett Skatteetaten - Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret
1320/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Mattilsynet: registrere hensynssoner for drikkevann Post - Bygland kommune
1441/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Vedtak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 921318294 Landbruksdirektoratet
1549/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Kristina Lauvdal Vaagenes
1546/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Cathrine Vegusdal
1547/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Carina Bech Jahnsen
1561/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Torgny Byklum
1553/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Kari Greibrokk
1543/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Magda Jablonska
1555/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Hege Jore Gakkestad
1556/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Hege Jore Gakkestad
1557/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Silje Christine Stangvik
1558/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Sigrid Sordal Homme
1559/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Anita Strengenes
1303/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Malin Omland Bentsen
1536/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Maj Helen Sjøvold
1532/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Ansökan för sommarjobb 2020 Student Liu - Sophia Rosch
1554/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Ingvild Nordgarden
1548/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Gunnhild Røkkum Børset
1283/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Tilsagn om sfo-plass Kristine Nordgarden m.fl.
1552/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Anne Vegusdal
1500/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Susanne Hegenscheidt
1286/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Tilsagn om sfo-plass Cecilie Lidi Kvåle m.fl.
1300/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Marwan Alkadi
1301/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Tor Børge Helle
1495/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-41887-2 - Rv. 9 - Nabovarsel - Riving / oppføring av uthus - gnr. 57 bnr. 23 – Setesdalsvegen 2065 i Bygland kommune - søknad Statens vegvesen
1550/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Barnehage - Ny plass Even Simensen
1551/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Barnehage - Ny plass Gunnhild Røkkum Børset
1560/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Barnehage - Ny plass Frantz Are Nilsen
1544/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende BYGLAND UNGDOMSLAG
1562/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om skjenkeløyve i høve påskejam - Bygland Ungdomslag NAV/Folkehelsekoordinator
1530/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Tilbakemelding på klage/anke på avslag på permisjon *****
1310/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Mogleg renovering av gamle Heradshuset i Bygland Postmottak - Agder fylkeskommune
1285/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Referat frå møte i arbeidsgruppa 24.02.20 Anne Fauske m.fl.
1507/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Underteikna avtale - samarbeidsmodell for FACT SØRLANDET SYKEHUS HF
1515/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Endring av samarbeidsavtale for Setesdal regionråd i tråd med ny kommunelov Evje og Hornnes kommune
1516/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Endring av samarbeidsavtale for Setesdal regionråd i tråd med ny kommunelov Evje og Hornnes kommune
1514/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Hytte på ose Gnr/Bnr15/167 - tilleggsopplysninger Nilsen Byggtjenster AS
1491/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg HOMME BOLSTAD
1319/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Svar på søknad om snøskuterløyve frå Tangen til Tolhommen Bygland kommune
1107/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet
1563/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Tilbod rekruttering av Rådmann / Kommunedirektør (2020/112-2) Activepeople - Lars Inge Holte
1564/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Tilbod på bistand ved rekruttering av Rådmann/Kommunedirektør Headvisor - Janne Siri Horne
1398/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Høyring og ettersyn - Godtgjersle for kommunale ombod i Bygland kommune Kommunestyret
1207/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Tildeling 2020 - landbrukspolitiske virkemidler skog - Agder FYLKESMANNEN I AGDER
1406/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Uttale til sak - søknad om tilbygg til fritidsbustad ved Valbjørgvatnet - gnr/bnr 58/30, Bygland kommune Agderfk - Haukalid, Snorre
1387/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve på Undomshuset - Bygland Ungdomslag BYGLAND UNGDOMSLAG
1425/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeidar - st. ref. (4193800047) - ***** ***** *****
1426/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeidar - st. ref. (4193800047) - ***** ***** ***** *****
1427/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeidar - st. ref. (4193800047) - ***** ***** ***** *****
1428/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeidar - st. ref. (4193800047) - ***** ***** *****
1429/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeidar - st. ref. (4193800047) - ***** ***** *****
1430/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeidar - st. ref. (4193800047) - ***** ***** *****
1431/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeidar - st. ref. (4193800047) - ***** ***** *****
1432/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeidar - st. ref. (4193800047) - ***** ***** *****
1433/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeidar - st. ref. (4193800047) - ***** ***** *****
1368/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Vedk. Førespurnad om tilbod til bistand til rekruttering av rådmann / kommunedirektør Hodejegerne - Åsta Braathen
1482/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Karna Frøysnes Emblemsvåg m.fl.
1483/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Tor Børge Helle m.fl.
1484/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Marwan Alkadi
1467/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Inger Siri Lidi
1479/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Inger Siri Lidi
1480/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Silje Iseby Von Hafenbrädl
1371/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Max Rodney Gaskell
1372/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Max Rodney Gaskell
1373/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Marit Feed
1466/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Kristina Ose
1455/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970933980 Landbruksdirektoratet
1443/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969570653 Landbruksdirektoratet
1444/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993394904 Landbruksdirektoratet
1462/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 891586922 Landbruksdirektoratet
1460/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970933484 Landbruksdirektoratet
1440/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 870141262 Landbruksdirektoratet
1438/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913260422 Landbruksdirektoratet
1424/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916950292 Landbruksdirektoratet
1458/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985044597 Landbruksdirektoratet
1449/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 986797246 Landbruksdirektoratet
1436/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969250217 Landbruksdirektoratet
1450/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982194911 Landbruksdirektoratet
1469/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Vedtak: Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2019 Landbruksdirektoratet
1453/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985648492 Landbruksdirektoratet
1457/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970277714 Landbruksdirektoratet
1435/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970314636 Landbruksdirektoratet
1442/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970533729 Landbruksdirektoratet
1446/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 983234550 Landbruksdirektoratet
1321/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00039848 Legionellaprøver uke 07-2020 - 5 av 5 - AR-20-MG-000668-01 Eurofins Environment
1465/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976260538 Landbruksdirektoratet
1463/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969572931 Landbruksdirektoratet
1445/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 996369773 Landbruksdirektoratet
1464/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993435244 Landbruksdirektoratet
1439/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 996170705 Landbruksdirektoratet
1451/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970578706 Landbruksdirektoratet
1434/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969213990 Landbruksdirektoratet
1454/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989426958 Landbruksdirektoratet
1461/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969661489 Landbruksdirektoratet
1452/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969332736 Landbruksdirektoratet
1456/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970933964 Landbruksdirektoratet
1447/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 995954184 Landbruksdirektoratet
1448/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 995954184 Landbruksdirektoratet
1437/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969126125 Landbruksdirektoratet
1215/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Eigedomsskatt for kraftverk - 2020 AGDER ENERGI AS
1216/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Eigedomsskatt for kraftverk - 2020 HYDRO VIGELANDSFOSS AS
1223/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Eigedomsskatt for næringseigedom - 2020 SERVITEUR BYGLAND AS
1224/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Eigedomsskatt for næringseigedom - 2020 BYGLAND VARMESENTRAL AS
1225/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Eigedomsskatt for kraftnett - 2020 AGDER ENERGI NETT AS
1226/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Eigedomsskatt for kraftnett - 2020 STATNETT SF
1227/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Eigedomsskatt for produksjonsutstyr og -installasjonar - 2020 TELENOR NORGE AS
1228/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Eigedomsskatt for produksjonsutstyr og -installasjonar - 2020 TELIA NORGE AS
1229/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Eigedomsskatt for produksjonsutstyr og -installasjonar - 2020 TELIA TOWERS NORWAY AS
1230/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Eigedomsskatt for produksjonsutstyr og -installasjonar - 2020 ICE COMMUNICATION NORGE AS
1231/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Eigedomsskatt for produksjonsutstyr og -installasjonar - 2020 ALTIFIBER AS AVD HAUGE I DALANE
1217/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Eigedomsskatt for kraftverk - 2020 SKAGERAK KRAFT AS
1218/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Eigedomsskatt for kraftverk - 2020 NORDÅNA KRAFT AS
1219/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Eigedomsskatt for kraftverk - 2020 SØRÅNI KRAFT AS
1220/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Eigedomsskatt for næringseigedom - 2020 ANS BYGLANDSFJORD SAG
1221/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Eigedomsskatt for næringseigedom - 2020 TINE SA
1222/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Eigedomsskatt for næringseigedom - 2020 NESODDEN INDUSTRIBYGG AS
1472/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Knut Olav Dalen
1280/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad Jan Ove Pytten Flodquist og Odd Kvinen Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
1400/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 57, bnr. 55 i Grimsdalen Hyttefelt Ole Charles Ryder Øiseth
1369/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Ole Øiseth
1263/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/115 Løpenr: 1145/2020 Dokument tittel: Fiskeprosjekt i Byglandsfjorden Setesdolen - Redaktør Setesdølen
1396/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Vedk. bestilling av innsyn Redaktør Setesdølen
1388/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/163 Løpenr: 1077/2020 Dokument tittel: Søknad om tilskot til tiltak i beiteområde Carlsen, Knut Morten
1389/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Carlsen, Knut Morten
1473/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/261 Løpenr: 1119/2020 Dokument tittel: Søknad Tom Arild Flodquist Celina Olsen
1474/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/261 Løpenr: 1119/2020 Dokument tittel: Søknad Tom Arild Flodquist Celina Olsen
1475/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/96 Løpenr: 968/2020 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak Celina Olsen
1476/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Celina Olsen'
1477/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Celina Olsen
1390/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Eigenfråsegn ved konsesjonsfridom Skomakerstuen - Kristin Hamilton
1391/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Eigenfråsegn ved konsesjonsfridom Skomakerstuen - Kristin Hamilton
1392/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Eigenfråsegn ved konsesjonsfridom Skomakerstuen - Kristin Hamilton
1393/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Eigenfråsegn ved konsesjonsfridom Skomakerstuen - Kristin Hamilton
1394/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Eigenfråsegn ved konsesjonsfridom Skomakerstuen - Kristin Hamilton
1481/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Svar på anbodskonkurranse for levering av grasklyppere til Bygland Kommune ARILDS MOTORSENTER AS
1381/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Marknadsavklaringstilskot SETESDAL AURE AS
1401/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Ferdigattest for bustad med hybel på gnr. 63, bnr. 52 i Bakkane bustadfelt i Grendi SMELAND BYGGSERVICE AS
1397/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Bekrefte kommunens kontonummer INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
1376/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Informasjon om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
1385/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Informasjon om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
1377/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Underteikna leigeavtale - omsorgsbustad ***** ***** ***** *****
1402/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Avtale Eli Beate Tveiten
1413/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for mast på Gnr 54 og Bnr 4 på Longerak (OPEN) Telenor Norge AS
1370/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Vedr. 20-09552-1 - Forslag til avtale om å utføre oppmålingsforretninger for fylkesvegnettet på Agder Agder fylkeskommune
1459/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969332728 Landbruksdirektoratet
1470/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Vedtak: Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2019 Landbruksdirektoratet
1324/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1325/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** ***** *****
1326/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1327/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1328/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1329/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** ***** *****
1330/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1331/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1332/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1333/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1334/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1335/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1336/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1337/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1338/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1339/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1340/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1341/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1342/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** ***** *****
1343/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** ***** ***** *****
1344/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1345/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1346/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** ***** *****
1347/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** ***** *****
1348/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** ***** *****
1349/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** ***** *****
1350/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** ***** *****
1351/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** ***** *****
1352/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** ***** *****
1353/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1354/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** ***** *****
1355/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1356/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** ***** *****
1357/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1358/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1359/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** ***** *****
1360/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1361/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1362/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** ***** *****
1363/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1364/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** ***** *****
1365/2020 20200226 26.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4184046035) - ***** ***** *****
1284/2020 20200225 25.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** ***** *****
1316/2020 20200225 25.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** *****
1322/2020 20200225 25.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** ***** *****
1323/2020 20200225 25.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** *****
1254/2020 20200225 25.02.2020 Utgående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Leif Sigurd Helle
1250/2020 20200225 25.02.2020 Utgående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Birgit Nordgarden-Slotte
1257/2020 20200225 25.02.2020 Utgående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Monica Helle
1262/2020 20200225 25.02.2020 Inngående brev Vedr. 20-08658-2 - Friluftlivets ferdselsårer Agder fylkeskommune
1287/2020 20200225 25.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøarbeidar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4193800047 ***** ***** *****
1237/2020 20200225 25.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskot til nasjonaldagsfeiringa 2020 17. mai-komiteen v/Live Kvaale Haugaa
1266/2020 20200225 25.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 49/4 Olav Skeie
1267/2020 20200225 25.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 38/1 Ivar Sandnes
1241/2020 20200225 25.02.2020 Inngående brev Kvittering for innsendt egenkontrollrapport for Byglandsfjord renseanlegg (4220.0007.01) Miljodir - ikkesvar@miljodir.no
1242/2020 20200225 25.02.2020 Inngående brev Kvittering for innsendt egenkontrollrapport for Nesmoen ra avløpsanlegg (4220.0008.01) Miljodir - ikkesvar@miljodir.no
1243/2020 20200225 25.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest ARKITEKT LINDESNES SIV.ARK. SENAD B
1208/2020 20200225 25.02.2020 Inngående brev Vedr. 20-366-2 - Offentleg høyring og ettersyn - Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2032 - Froland kommune Froland Kommune
1190/2020 20200225 25.02.2020 Inngående brev Detaljreguleringsplan for Simonstad næringsområde (Plan ID 0929 2018005) Åmli kommune - forhåndsuttale Khandelwal, Parul
1191/2020 20200225 25.02.2020 Inngående brev Detaljreguleringsplan for Simonstad næringsområde (Plan ID 0929 2018005) Åmli kommune - forhåndsuttalelse (Del 2) Khandelwal, Parul
1239/2020 20200225 25.02.2020 Inngående brev GNR. 69, BNR. 59 PÅ BYGLANDSFJORD, FERDIGATTEST Alpha Arkitekter AS
1245/2020 20200225 25.02.2020 Utgående brev Answer about land in Bygland Deilis Egon
1247/2020 20200225 25.02.2020 Inngående brev Førespurnad om utsett frist for innspel til handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 - ref 20/00707-3 Agderfk - Henriksen, Anita
1265/2020 20200225 25.02.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 29/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
1258/2020 20200225 25.02.2020 Utgående brev Svar på innsyn reisetid grunnskole Nrk v/Fredrik Kampevoll
1259/2020 20200225 25.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/81 Løpenr: 1185/2020 Dokument tittel: Merknader til søknad om skjenkeløyve 28032020 og 06062020? Setesdolen - Redaktør Setesdølen
1260/2020 20200225 25.02.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Redaktør Setesdølen
1261/2020 20200225 25.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/191 Løpenr: 1134/2020 Dokument tittel: Informasjon og tiltak for villreinen i ei vanskeleg tid Setesdolen - Redaktør Setesdølen
1277/2020 20200225 25.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Ole Øiseth
1248/2020 20200225 25.02.2020 Utgående brev Søknad om motorferdsel for snøskuter DNT SØR
1240/2020 20200225 25.02.2020 Inngående brev Brygge Revsnes - kart og tegninger Byggmester Kjetil Vegusdal AS
1238/2020 20200225 25.02.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av 6-mannsbustad BYGLAND BOLIG AS
1167/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søkand om snøskuterløyve, gnr/bnr 15/5 Magne Lauvrak
1170/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 6/9 Erik Andersen
1165/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Ang. eigenfråsegn om konsesjonsfridom Knut Olav Frøysnes
1172/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 29/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
1168/2020 20200224 24.02.2020 Utgående brev Ny skogfondskonto Tarald Brokke
1236/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Smeland-Byggservice AS
1154/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
1200/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskoterløyve, gnr/bnr 6/9 Erik Andersen
1270/2020 20200224 24.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøarbeidar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4193800047 ***** ***** *****
1169/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Leif Sigurd Helle
1233/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Byggmester Kjetil Vegusdal AS
1201/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Barnehage - Ny plass Hallvard Nessa
1203/2020 20200224 24.02.2020 Utgående brev Modernisering av Byglandsfjord RA - anlegg Geir Ove Solli
1271/2020 20200224 24.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** ***** *****
1272/2020 20200224 24.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** *****
1273/2020 20200224 24.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** *****
1264/2020 20200224 24.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** *****
1256/2020 20200224 24.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** *****
1252/2020 20200224 24.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** ***** *****
1232/2020 20200223 23.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** *****
1214/2020 20200223 23.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøarbeidar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4193800047 ***** ***** *****
1210/2020 20200222 22.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Service - / fagmedarbeidar - st. ref. (4188180301) - ***** ***** ***** *****
1211/2020 20200222 22.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** ***** *****
1212/2020 20200222 22.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** *****
1213/2020 20200222 22.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** ***** *****
1202/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** ***** *****
1189/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Omsetningstall Hansaborg - Hansen, Vigdis
1209/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** ***** *****
1205/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøarbeidar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4193800047 ***** ***** *****
1195/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøarbeidar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4193800047 ***** ***** *****
1197/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Stadfesting Headvisor - Janne Siri Horne
1184/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Tilbod - Rekruttering av rådmann/kommunedirektør til Bygland kommune Skc - Anne Hilde Hals
1185/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Merknader til søknad om skjenkeløyve 28032020 og 06062020? Politiet - post.agder@politiet.no
1183/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Tildeling av prosjektskjønn 2020 Fylkesmannen - Mogseth, Sølvi
1176/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Vedr. 20-09552-1 - Forslag til avtale om å utføre oppmålingsforretninger for fylkesvegnettet på Agder Agder fylkeskommune
1196/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Tømmertransport Bk 10 24 60 tonn - AT-Skog, Byglandsfjord Sag og Bygland kommune Atskog - Kjell Håkedal
1193/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Pytten - Stegilsøygard - Skarvebu - Solgrimslegå. 5/9 Bygland - Jan Ove Pytten Flodquist. Bygland kommune Haug, Jørn Trygve
1188/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Løyve til transport og bruk av snøskuter i samband med naturbasert reiseliv i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Odd Kvinen- Sirdal Huskyfarm Sødergren, Guro
1192/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport 2019 vedk skatteoppkrevjarfunksjonen for Bygland kommune Halvorsen, Else-Gunn Polland
1179/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om driftshytte i landbruket - Aslaug Aslaug Simonstad
1180/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om driftshytte i landbruket - Aslaug Aslaug Simonstad
1076/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for frådeling av hyttetomt på gnr/bnr 40/2 i Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
1156/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 1015/2020 Dokument tittel: Konsesjon og buplikt Carlsen, Knut Morten
1157/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Carlsen, Knut Morten
1166/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Innsyn reisetid grunnskole Nrk - Fredrik Kampevoll
1127/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00039828 Drikkevann Bygland, uke 7 - 7 av 7 - AR-20-MG-000609-01 Eurofins Environment
1151/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00039829 Drikkevann Bygland, uke 7 - 4 av 4 - AR-20-MG-000618-01 Eurofins Environment
1091/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00039902 - Avløp Bygland, uke 4 Eurofins Environment Testing Norway AS
1092/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00039903 - Avløp Bygland, uke 6 Eurofins Environment Testing Norway AS
1093/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00039904 - Avløp Bygland, uke 6 Eurofins Environment Testing Norway AS
1119/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad Tom Arild Flodquist Fylkesmannen - Sødergren, Guro
1110/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Seksjonering av utleigehytter på gnr/bnr 35/17. avslutning av sak DERESE KONSULENT SVERRE GRINDHEIM
1155/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Frigjerings- og veterandagen 2020 Fd Dep - Postmottak FD
1111/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Rapportering sak 19/2246 Duesund, Janne
1112/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Revisjon av Midt-Agder IUA sine vedtekter KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS
1032/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Vedr. gnr. 69, bnr. 59 på Byglandsfjord ALPHA ARKITEKTER AS
1143/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Land Deils Egons Stieģelis
1089/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Møte ang. Statens Vegvesen sitt tiltak på Frøysnes som er under ulovlighetsoppfølging. Knut Olav Frøysnes
1074/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Løyve til bruk av snøscooter i Gardefjell naturreservat Fylkesmannen - Skansen, Ronny
1109/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Avregning for legevakt 2019 E-H Kommune - Anne Sofie Hornnes
1113/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Avregning legevakt - overføring fra KØH E-H Kommune - Anne Sofie Hornnes
1085/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Opplysningar om eventuelle gjeldsforhold for ***** ***** ***** VENNESLA KOMMUNE
1086/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Opplysningar om gjeldsforhold for ***** ***** ***** VENNESLA KOMMUNE
1007/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Fråsegn- Offentleg ettersyn av reguleringsplan for Austad kraftverk i Bygland kommune Direktoratet for mineralforvaltning
1088/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Offentleg høyring og ettersyn - Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2032 AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
1077/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskot til tiltak i beiteområde JÆRENS SMALELAG
1095/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Retur av signert festekontrakt OPPLYSNINGSVESENETS FOND
1115/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
1145/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Fiskeprosjekt i Byglandsfjorden PRINCESS AS
1138/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 15/167 NILSEN BYGGTJENESTER AS
1120/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger SMIL-søknad 40/2 Krister Bolstad
1158/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Rekruttering av rådmann/kommunedirektør – førespurnad om tilbod til bistand i prosessen. Skagerak Consulting A/S m.fl.
1164/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Takkar for førespurnad Skc - Anne Hilde Hals
1178/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøarbeidar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4193800047 ***** ***** *****
1072/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Vedr. 19-2902-6 - Planstrategi Froland kommune 2020 - oppstart Froland Kommune
1121/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Sak til rådmannsgruppa - ROS Setesdal E-H Kommune - Sigve Bruun Jacob
1133/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om kjøp av næringstomt på Nesmoen Lars Gunnar S Sangesland m.fl.
1173/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** ***** *****
1159/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** ***** *****
1177/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** ***** *****
1084/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Godkjent møteprotokoll fra AU møte i SVR 14 februar 2020 Fylkesmannen - Sødergren, Guro
1136/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøarbeidar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4193800047 ***** ***** ***** *****
1132/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøarbeidar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4193800047 ***** ***** ***** *****
1101/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Reinhaldar - st. ref. (4188119972) - ***** ***** *****
1099/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Reinhaldar - st. ref. (4188119972) - ***** ***** *****
1100/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Reinhaldar - st. ref. (4188086962) - ***** ***** *****
1048/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Kristine Nordgarden
1094/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøarbeidar Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4193800047 ***** ***** *****
1036/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til Gamaveka Extreme 2020 Bygland luftsportklubb
1038/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kalender for planlagde tilsyn med kommunesektoren i Agder for 2020 – frist for eventuell tilbakemelding 28.02.2020 Fylkesmannen - Nordhus, Jostein
1025/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Smeland Byggservice AS
992/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Vedr. byggeløyve for fritidsbustad på gnr. 57, bnr. 51 i Grimsdalen Hyttefelt Svein Arild Hægeland
990/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Vedr. byggeløyve for 2 interne vegar på gnr. 57, bnr. 1 i Grimsdalen Hyttefelt Hovstad Maskin
991/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Vedr. tilbygg til uthus på gnr. 54, bnr. 41 nord for Longerak Byggmester Kjetil Vegusdal AS
947/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av arbeid med planstrategi for Evje og Hornnes kommune, 2020-2024 Evje og Hornnes kommune
1030/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Førebels svar SMELAND BYGGSERVICE AS
1031/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
968/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak SMELAND BYGGSERVICE AS
1012/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Førespurnad om utsett høyringsfrist gjeldande forslag til Regional planstrategi for Agder 2020-2024 Birnbrich, Manuel
1014/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Førespurnad om utsett høyringsfrist gjeldande forslag til Regional planstrategi for Agder 2020-2024 Birnbrich, Manuel
1024/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Alkoholomsetning 2019 - Haugå Landhandel Haugå Landhandel
1073/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** ***** *****
1020/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Mellombels svar - KULA - høyringsuttale for området Skore, Åraksbø og Sandnes Olav Haugetveit
1022/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Forseinka høyringsuttale RIKSANTIKVAREN
982/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev KULA - høyringsuttale for området Skore, Åraksbø og Sandnes Olav Haugetveit
999/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - tiltak i beiteområde, 975669025 Landbruksdirektoratet
1023/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev epostrekke Monica Helle
1041/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Søknad om permisjon/fritak frå politisk verv Ann Cecilie Attestog
1029/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Referat Regionalt Planforum 16.januar 2020 Agderfk - Håkonsen, Ingunn Dahlseng
1010/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Aksept AGDER ENERGI NETT AS
1019/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest RJA Bygg og Prosjektering AS
987/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 30/18 Heidi Engestøl
1040/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kopi av levert søknad - refusjon av kommunen sine utgifter til jegerprøven Miljodir - Miljødirektoratet
1013/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Førespurnad om utsett frist for innspel til handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 - ref 20/00707-3 Anita Henriksen
1011/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Melding om avslutta jordskiftesak - krav om matrikkelføring Domstol - Mjaaland, Ommund
1037/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Feiing/tilsyn fritidsbolig på eigedom 1/4/0/0, Birkeland 440 Tora Tveiten
964/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Løyve til bruk av godkjent fangstbås under kvotejakt på gaupe i 2020 - gnr/bnr 56/1 i Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
1015/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Konsesjon og buplikt Arne Revheim
1016/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Vedr gatelys Tor Vestøl
1000/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Utbetalingsoppmoding SMIL Olav Øygarden
1001/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 970534091 Landbruksdirektoratet
998/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 970534091 Landbruksdirektoratet
1042/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve frå Tangen til Tolhommen Bygland oppvekstsenter
1043/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/1 Håvard Heistad
1044/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/1 Harald Heistad
1049/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3 Løpenr: 927/2020 Dokument tittel: Svar på søknad om arealoverføring frå gnr. 34, bnr. 17 til gnr. 34, bnr. 5 Johan.E.Sundt
1050/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3 Løpenr: 921/2020 Dokument tittel: Svar på søknad om arealoverføring frå gnr. 34, bnr. 7 til gnr. 34, bnr. 17 Johan.E.Sundt
1051/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3 Løpenr: 924/2020 Dokument tittel: Svar på søknad om arealoverføring frå gnr. 34, bnr. 7 til gnr. 34, bnr. 5 Johan.E.Sundt
1052/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3 Løpenr: 916/2020 Dokument tittel: Svar på søknad om arealoverføring frå gnr. 34, bnr. 8 til gnr. 34, bnr. 10 Johan.E.Sundt
1053/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3 Løpenr: 920/2020 Dokument tittel: Svar på søknad om arealoverføring frå gnr. 34, bnr. 5 til gnr. 34, bnr. 26 Johan.E.Sundt
1054/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3 Løpenr: 8091/2019 Dokument tittel: Signert skjema - avtale om føring av matrikkelen Johan.E.Sundt
1055/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3 Løpenr: 7572/2019 Dokument tittel: Vedk. matrikkelføring Skåmedal Johan.E.Sundt
1056/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3 Løpenr: 7775/2019 Dokument tittel: Sokneendringar i matrikkelen Johan.E.Sundt
1057/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3 Løpenr: 7637/2019 Dokument tittel: Skåmedal Johan.E.Sundt
1058/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/28 Løpenr: 686/2020 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak Byggfakta - Celina Olsen
1059/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/73 Løpenr: 727/2020 Dokument tittel: Bestilling av førehandskonferanse byggesak Byggfakta - Celina Olsen
1060/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Celina Olsen'
1061/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Celina Olsen'
1062/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Johan.E.Sundt
1063/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Johan.E.Sundt
1064/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Johan.E.Sundt
1065/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Johan.E.Sundt
1066/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Johan.E.Sundt
1067/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Johan.E.Sundt
1068/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Johan.E.Sundt
1069/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Johan.E.Sundt
1070/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Johan.E.Sundt
1035/2020 20200216 16.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Reinhaldar Drift- og forvalting - st. ref. 4188119972 ***** ***** *****
1033/2020 20200215 15.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** *****
1034/2020 20200215 15.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** *****
966/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Deling av grunneigedom på gnr. 47, bnr. 1 - Bygland prestegard OPPLYSNINGSVESENETS FOND
978/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** *****
1017/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** ***** *****
1018/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4184046035 ***** ***** ***** ***** *****
903/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Søknad om deling/justering av grunneigedom Knut Olav Dalen
959/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Startlån søknad *****
986/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Vedr. ferdigattest for tilbygg til fritidsbustad på gnr. 56, bnr. 34 på Langenesøyni Smeland Byggservice AS
941/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring BYGLAND KOMMUNE
946/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Klage/anke på avslag på permisjon *****
988/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Vedr. byggeløyve for oppføring av uthus stolphus på gnr. 26, bnr. 5 i Åraksbø Trygve Frøysnes
962/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 12/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
969/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 15, bnr. 30 og 208 SMARTSTABLES AS
979/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev FORDELING AV EIENDOMSSKATT SIRA-KVINA ANLEGGENE 2020 Sirdal kommune
974/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00039848 - Legionellaprøver uke 07-2020 Eurofins Environment Testing Norway AS
961/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Gatelys - Grendi Thor Vestøl
983/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Rapportering - tilskot til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar Fylkesmannen - Duesund, Janne
940/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vedr. 20-00862-2 - Bygland kommune - Fråsegn til offentleg ettersyn - reguleringsplan for Austad Kraftverk Agder fylkeskommune
967/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd *****
971/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Revisjon av Otravassdraget - innkalling av konsesjonsfrie kraftverk i Otra Lundogco - Chirsti Erichsen Hurlen
965/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Brev til NVE: Revisjon av Otravassdraget - innkalling av konsesjonsfrie kraftverk i Otra ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA
963/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Løyve til transport med snøskuter i samband med frakt av nødvendig material, brensel, utstyr og proviant til hytte ved Pytten gnr/bnr 5/22 i Åseral kommune, SVR-LVO Fylkesmannen - Sødergren, Guro
972/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vedlegg til snøscooterløyve Cay Normann Hovstad
970/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Plandokumenter Eline Fredriksen
944/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Innkalling til Årsmøte i Stiganvegen 06.03.2020 kl. 1830 ( etter elgmøtet som starer kl 18) Haugetveit, Åsulv
948/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Tilbud fra Agder Energi Nett AS - AEN-00131-2020 Elsmart - Support1@elsmart.com
949/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på aksept av tilbud fra Agder Energi Nett Elsmart - Support4@elsmart.com
950/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Faktura på tilbud: AEN-00131-2020 Elsmart - Support1@elsmart.com
938/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Referat fra statusmøte, geovekst på Agder Kartverket - Pål Tanem
918/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Innkalling til Årsmøte i Stiganvegen 06.03.2020 kl. 1830 ( etter elgmøtet som starer kl 18) Haugetveit, Åsulv
932/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilbud fra Agder Energi Nett AS - AEN-00131-2020 Elsmart - Support1@elsmart.com
812/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve for funksjonshemma *****
904/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Glashytta Eigedom AS: Leigeavtale med Bygland kommune Ragnhild Sordal
890/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Korrigert - Sluttoppgjer veterinærvakt 2019 Valle kommune
835/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ks - Erna Larsen
894/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Ettersending tinglyst rettsbok Domstol - Mjaaland, Ommund
827/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Mindre endring av føresegnene til reguleringsplan Presteneset AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
914/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Husleigeavtale Løyland, Anne m.fl.
909/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Husleigeavtale Hampetjønnvegen 26 Kjell Øyvind Berg
919/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Stoler og bestilling av samanleggbare bord Ragne Evensen
936/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Konsesjon og buplikt Arne Revheim
929/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svar på Søknad om tilskot til Senter mot seksuelle overgrep Agder (SMSO) 2020 KRISTIANSAND KOMMUNE
926/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskot til Senter mot seksuelle overgrep Agder (SMSO) 2020 KRISTIANSAND KOMMUNE
897/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Gnr. 69, bnr. 59 på Byglandsfjord, ferdigattest, trekking av del av søknad Alphaarkitekter - Ibrahim Harrouz
837/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest FROLAND BYGGESERVICE AS
930/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00039829 - Drikkevann Bygland, uke 7 Eurofins Environment Testing Norway AS
931/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00039828 - Drikkevann Bygland, uke 7 Eurofins Environment Testing Norway AS
925/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 52/2 Ida Nordbø Kvaale
905/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til vedtransport Kurt Wachendorf
899/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - liten korreksjon pga. feil i protokoll Fylkesmannen i Agder
895/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 36/4 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
896/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 36/4 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
838/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilsynsrapport - Byglandstunet AS Setesdal brannvesen v/Olav Nese
922/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Vedr. fritidsbustad på gnr. 57, bnr. 55 i Grimsdalen Hyttefelt Ole Charles Ryder Øiseth
917/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om skjenkeløyve - Bygland Ungdomslag NAV/Folkehelsekoordinator
892/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 921318294 Landbruksdirektoratet
882/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskot - smil, 921318294 HOMME BOLSTAD
934/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Service - / fagmedarbeidar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4188180301 ***** ***** ***** *****
906/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Cecilie Lidi Kvåle
898/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Endra høyringsfrist for kommunane når det gjeld forslag til Regional planstrategi for Agder 2020-2024 - ny høyringsfrist 1. april Agderfk - Birnbrich, Manuel
913/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgåve 2019 - Neset camping NESET CAMPING
937/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Kari Kjebekk
928/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Reinhaldar Drift- og forvalting - st. ref. 4188086962 ***** ***** *****
839/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Arbeidsgruppe Heradshuset Per Odd Berge
860/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Vedr. 20-17295-6 - Rv. 9 - Gnr. 35 bnr. 7 - Nesmoen i Bygland kommune - garasje - dispensasjon Statens vegvesen
869/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kommunens ordning etter plan- og bygningsloven §3-3 og kravet til ungdomsråd FYLKESMANNEN I AGDER
843/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Tilsynsrapport - Ose turistheim Setesdal brannvesen v/Olav Nese
844/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Tilsynsrapport uten avvik - Ose grendehus Setesdal brannvesen v/Olav Nese
880/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Kvittering for eigenfråsegn om konsesjonsfridom på gnr. 45, bnr. 48 Stein Ove Jordal
878/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 45, bnr. 48 Stein Ove Jordal
855/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Vedr fakturering av kommunale gebyr for gnr 57, bnr 27 Harald andersen
874/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon, alternativt oppseiing av fast stilling Inger-Lise Refsnes
846/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Revisorattestasjon antall personer med psykisk utviklingshemming i Bygland kommune 01.01.2020 AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
872/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Tilbakemelding på oppseiing av stilling Anja Karsrud
873/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Tilbakemelding på oppseiing Solfrid Tønnesøl
851/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Sluttoppgjer veterinærvakt 2019 Valle kommune
854/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Ny metode for framstilling av arkivuttrekk frå Noark- og Koark-system er godkjent Arkivverket
845/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskot utbetalt 03.02.2020 Imdi - biztalk@imdi.no
840/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 52/2 Arne Vegusdal
841/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 52/2 Gunnar Nordbø Kvaale
842/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 52/2 Henny Nordbø
876/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/37 Ove Austad
877/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/37 Hanne Helena Håvorstad
879/2020