eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
52558/2017 20171013 13.10.2017 Inngående brev Uttale Fylkesmannen i Aust-og Vest - Agder
52410/2017 20171013 13.10.2017 Utgående brev Utsleppsløyve og løyve til bygging av minireinseanlegg for nytt våningshus pågnr. 25, bnr. 1 på Segberg EVJE RØRSERVICE AS
52500/2017 20171013 13.10.2017 Utgående brev Ferdigattest for bruksendring av 2. etg. på Byglandsheimen EVJE BYGG AS
52505/2017 20171013 13.10.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Tor Eivind Vadlid
52506/2017 20171013 13.10.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Rune Steen Moen
52507/2017 20171013 13.10.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Torvald Ludvig Klungland
52508/2017 20171013 13.10.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Kjell Arne Moen
52510/2017 20171013 13.10.2017 Utgående brev Svar på søknad om ferdigattest for bruksendring av gnr. 69, bnr. 59 på Byglandsfjord ALPHA ARKITEKTER AS
52535/2017 20171012 12.10.2017 Inngående brev Kopi av uttale Statens vegvesen
52539/2017 20171012 12.10.2017 Inngående brev Uttale Otteraaens Brugseierforening
52527/2017 20171011 11.10.2017 Inngående brev Varsel om ordinært tilsyn Setesdal Brannvesen IKS
52520/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 57/1 Svein Arild Hægeland
52514/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Tilleggsopplysning til vedtak om skjenkeløyve Byglandsfjord Grendelag Byglandsfjord Grendelag v/Kirsten Lømsland
52512/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Innspel til IFK planen Bygland IL
52485/2017 20171010 10.10.2017 Utgående brev Vedr renovasjon på gnr 24, bnr 6 - byggningsnr 167901425 Torgeir Segberg
52486/2017 20171010 10.10.2017 Utgående brev Mellombels svar: Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom Pål Karsten Kristensen
52495/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Ang. innkalling til oppmålingsforretning Vegvesen - Lieng Einar
52493/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev re tilleggsareal gnr 15 bnr 126 (Eikaas) Asbjørn Beyer-Ellingsen
52483/2017 20171006 06.10.2017 Inngående brev SMIL - saturn, kommunens saksnr. 17/902 Fylkesmannen - Eskeland, Ellen Synnøve
52463/2017 20171006 06.10.2017 Utgående brev Vedr. renovasjonsavgift gnr. 25, bnr. 1. Birgit Nordgarden-Slotte
52461/2017 20171006 06.10.2017 Utgående brev Vedr. renovasjonsavgift gnr. 22 bnr. 3. Halvar Viki
52479/2017 20171006 06.10.2017 Utgående brev Kvittering om konsesjonsfrihet på gnr 67, bnr 31 Sigbjørn K Horverak
52480/2017 20171006 06.10.2017 Utgående brev Førespurnad om arbeid Jana Egerer
52481/2017 20171006 06.10.2017 Inngående brev Fordeling av eigedomsskatt, 2. halvår 2017 SIRDAL KOMMUNE
52482/2017 20171006 06.10.2017 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak KOD AS
52476/2017 20171005 05.10.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest, 2 etg. Byglandsheimen. Evje Bygg AS
52471/2017 20171005 05.10.2017 Inngående brev Uttale: Gnr/bnr 69/127 ved Revsnes Hotell, Bygland kommune - søknad om ettergodkjenning av etablert flytebrygge Austagderfk - Dalseg, Eivind
52468/2017 20171005 05.10.2017 Inngående brev Referat frå møte i arbeidsgruppe "Nytt villreinprosjekt i Setesdal Austhei?" med prosjektnotat Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/ Tor Punsvik
52469/2017 20171005 05.10.2017 Inngående brev Underteikna leigeavtale, omsorgsbustad 052C *****
52470/2017 20171005 05.10.2017 Inngående brev Melding om henlagt sak Politiet
52462/2017 20171005 05.10.2017 Utgående brev Langeid grendehus - søknad om tilskot Langeid grunneigarlag v/Ivar Dahl
52465/2017 20171005 05.10.2017 Inngående brev Open søknad på stilling som helsefagarbeidar Milos Mitrovic
52466/2017 20171005 05.10.2017 Inngående brev Melding om ny sak 17-148298REN-Steinstogvegen Domstol - Harnes, Åshild
52467/2017 20171005 05.10.2017 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Sigbjørn K Horverak
52472/2017 20171005 05.10.2017 Inngående brev Særskilt tilskot for einslege mindreårige flyktningar 17 - 20 år, 3. terminutbetaling 2017 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
52473/2017 20171005 05.10.2017 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak KOD AS
52474/2017 20171005 05.10.2017 Inngående brev Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr ARBEIDSTILSYNET
52451/2017 20171004 04.10.2017 Utgående brev Rivingsløyve for Telenor sin taubane på Hovassfjell TELENOR NORGE AS
52447/2017 20171004 04.10.2017 Utgående brev Svar på registrering av innmarksbeite på 26/5 Torkjell Nordstrand
52458/2017 20171004 04.10.2017 Utgående brev Oversender signert databehandleravtale HUSBANKEN
52459/2017 20171003 03.10.2017 Inngående brev Kopi av brev: Melding om utbetaling - ***** ***** ***** Fylkesmannen - Pettersen, Rolf Inge
52445/2017 20171003 03.10.2017 Inngående brev Svar vedr. fjering av Telenor sin taubane på Hovassfjell >> Søknad om rivingstillatelse Telenor
52444/2017 20171003 03.10.2017 Inngående brev Vedr deling av eigedom Geir Magne Kile
52443/2017 20171003 03.10.2017 Inngående brev Renovasjon Harald Lidi
52442/2017 20171003 03.10.2017 Inngående brev Innmarksbeite på 26/5 Torkjell Nordstrand
52446/2017 20171003 03.10.2017 Inngående brev Gang og sykkelsti i Fjellvegen på Byglandsfjord Tone Faremo
52433/2017 20171003 03.10.2017 Utgående brev Melding om vedtak EIKÅS HYTTER OG HUS AS
52441/2017 20171003 03.10.2017 Inngående brev Informasjon om busetting av flyktningar i 2018 IMDI
52449/2017 20171003 03.10.2017 Inngående brev Søknad om produksjonsbidrag Bygland kommune til dokumentarfilmen "Fritt Fall" Kristian Landmark
52452/2017 20171003 03.10.2017 Inngående brev Oppseiing av leigeavtale *****
Versjon:5.2.2.1