eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7987/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Svar: Snørydding Byglandsfjord strandgata 32 oddbj.tveit@gmail.com
8007/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:00:17.218651 Skatteetaten
7967/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Varsel om tilbaketrekking av tilskot ENOVA SF
7965/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 13/4 Kamilla Berntsen
7988/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Møtebok Bygland kontrollutval, 29.11.21 Agder sekretariat v/Inger Lise Austrud
8008/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:00:40.777751 Skatteetaten
8002/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Uttale frå SBV - søknad om skjenkeløyve - Ose Grendehus 15 jan 2022 SBV v/Olav Nese
8009/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:01:01.459619 Skatteetaten
7997/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Re: Vatnedalsvegen er ferdig Jørund Greibrokk
7994/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Avsatt skogfond har kome inn på feil konto - mai og juni Sapina, Branka
7995/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev SV: Avsatt skogfond har kome inn på feil konto - mai og juni Sapina, Branka
7996/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev SV: Avsatt skogfond har kome inn på feil konto - mai og juni Sapina, Branka
7966/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar Svein Gunnar Syvertsen
7983/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Overføring av NMSK-midlar Statsforvaltaren i Agder v/ Janson, Una Glende
7991/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev SV: NMSK tilskudd - Valle kommune Sapina, Branka
7992/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev SV: NMSK tilskudd, tilskudd til tettere planting - Bygland og Valle kommune Sapina, Branka
7993/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev SV: NMSK tilskudd - Bygland og Valle kommuner Sapina, Branka
7956/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Kursbevis for tilleggskurs om gnagermidler STATSFORVALTEREN I AGDER
7982/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Byglandsheimen - Prosjekteringsoppdrag Daniel Ommedal
7935/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - avløysing ved sjukdom, ***** *****
7974/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Melding om dødsbu som inneheld landbrukseigedom - ***** ***** Agder tingrett
7975/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Søknad om transporttenesta for funksjonshemma *****
7981/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Matrikkelbrev og oppmålingsprotokoll Arne Lande
7984/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Matrikkelbrev og oppmålingsprotokoll Kjersti Valborg Soltveit
7986/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Underretning etter oppmålingsforretninga Vigdis Ribe
8006/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Korrigert endeleg forslag til skolerute 2023-2024 STATSFORVALTEREN I AGDER
8010/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:01:23.076042 Skatteetaten
8016/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Reinhaldar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4455823700 ***** ***** ***** *****
8019/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Heimehjelp Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4457075887 ***** ***** ***** *****
7927/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Korrigert endeleg forslag til skulerute 2024-2025 STATSFORVALTEREN I AGDER
7941/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Eigarskapskontroll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Agder kommunerevisjon IKS v/Jan Edvard Karlsen
7902/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Kopi av brev: Inspeksjonsrapport for Syrtveit avfallsplass - Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS STATSFORVALTEREN I AGDER
7131/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Svar på rekvisisjon av oppmålingsforretning mellom gnr. 25, bnr. 1 og gnr. 25, bnr. 2 Birgit Nordgarden-Slotte
7976/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** ***** *****
7977/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** ***** *****
7978/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** *****
7979/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** *****
7980/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** ***** *****
7951/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 1 - nådde ikke opp - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4449855411 ***** ***** *****
7952/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 1 - nådde ikke opp - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4449855411 ***** ***** ***** *****
7953/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 1 - nådde ikke opp - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4449855411 ***** ***** ***** *****
7188/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Budsjett for bruk av rentemidlar av skogfond 2022 Statsforvaltaren i Agder
7916/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - avløysing ved sjukdom, ***** *****
7930/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Resultatkartlegging - forynging Kjell Homme
7931/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Forynging Bernt Gautestad
7929/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev VS: Røyneskleivslepa endeleg trase Geir Skjevrak
7915/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Endeleg tilsynsrapport etter tilsyn ved Byglandsfjord reinseanlegg STATSFORVALTEREN I AGDER
7914/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Fråsegn til varsel om igangsetting av detaljregulering for Greibrokk massetak gbnr 58/2 Direktoratet for mineralforvaltning
7937/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 02.12.2021 Skatteetaten
6067/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev SV: Uklar tilbakemelding Knut Olav Frøysnes
6064/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev SV: Revisjon - begrunnelse Per Olav Kvitli
6196/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev SV: G/B nr 18/12 - Reiårsvannet Brian Nordmark Skjefrås
5815/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev SV: Uklar tilbakemelding Knut Olav Frøysnes
5771/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev SV: Uklar tilbakemelding kofroysnes@gmail.com
6055/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev SV: Uklar tilbakemelding Knut Olav Frøysnes
5276/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev SV: Vår ref. 2020/380 g/bnr. 18/12 deres ref. er sak 2021/1715. 'fmavegr@statsforvalteren.no'
7961/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
7944/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Innsyn Rune Christoffer Holm
7945/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Svar på innsynskrav Rune Christoffer Holm
7946/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/765 Løpenr: 6070/2021 Dokument tittel: Vedr. fritidsbustad gnr. 15, bnr. 74 ved Reiårsvatn Gundersen, Tommy André
7948/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Gundersen, Tommy André'
7960/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Uttale frå politiet - søknad om skjenkeløyve - Ose Grendehus 15 jan 2022 Politiet - post.agder@politiet.no
7963/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Stadutvikling 2022 - Invitasjon til å søke om midlar Agder fylkeskommune
7964/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Stadutvikling 2022 - Invitasjon til å søke om midlar Agder fylkeskommune
7950/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon - Bygdekinoen Grethe Næss
7955/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Vedr negative uttalar om kommunalt tilsette og bygdelag i kommunen Sven Richard Rike Arnesen
7939/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Avfallsplan og kontrollraport brann Kjetil Vegusdal
7959/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Valgbarheit til meddommarutval Ks - Gerardo Poblete
7942/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Oppseiing av 22,07 % stilling Qutaiba Harira
7938/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Snørydding Byglandsfjord, Strandgata 32 Oddjørn Tveit
7940/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Revisjonsdokument for reguleringane i Otra - høyringsuttale frå Midt-Agder Friluftsråd Tom Egerhei
7949/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Kopi av brev: Uttale til revisjonsdokument for regulering av Otravassdraget Knut William Bygland
7912/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Oversending av rapport om kommunar og menneskerettar Info
7918/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Godkjenning av Liivegen Olav Magne Tveitå
7924/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 970534091 Landbruksdirektoratet
7925/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Ose Mat og Kultur
7872/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Vedr. 21-249019-2 - Rv. 9 - Gnr. 54 bnr. 24 i Bygland kommune - søknad om tømmerlomme/avkjørsel Statens vegvesen
7919/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar Svein Gunnar Syvertsen
7926/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 36/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7910/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr&bnr 27/42 Ole Bjørnar Lidi
7867/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Marthe Alvilde H Homme
7864/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Kristina Ose
7923/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Matrikkelbrev Torbjørn Borgi
7921/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=5b56pk, SakId=400249) *****
7922/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=req9w5, SakId=402065) *****
7920/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=pq3k55, SakId=401196) *****
7911/2021 20211130 30.11.2021 Saksframlegg/innstilling Prosessnotat "Leve heile livet"
7866/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Tillitsvaltordninga. frikjøp Fagforbundet Kristin Gorseth Nilsen
7881/2021 20211129 29.11.2021 Saksframlegg/innstilling Ordensreglar for Byglandsfjord skule
7880/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:01:20.85497 Skatteetaten
7889/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Forslag til avtale Jan Terje Helmli
7893/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev innspill kommunale prosjekt fremmede arter 2022- frist 7. desember Statsforvaltaren i Agder v/Bjelland, Marie
7885/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Førespurnad om fritak for kommunale avgifter Michelle Horverak
7892/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve, gnr/bnr 27/42 Ole Bjørnar Lidi
7884/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 27/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7895/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 27/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7890/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding på tilsynsrapport fra Byglandsheimen Setesdal brannvesen
7896/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Dialog med rådgivande ing D Skaar Robert Stenersen McShane
7879/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:01:01.951971 Skatteetaten
7886/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Manglande innsyn: Innsyn i prosessen rundt prosjektet GNIST: Det gode livet rundt Byglandsfjorden Roar Støbet Lande
7887/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
7888/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
7878/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:40.112455 Skatteetaten
7877/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:16.87661 Skatteetaten
7873/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 34/5 Erik Sandnes
7891/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev SV: Revisjonsdokument Otra - utkast til høringsuttalelse fra Midt-Agder Friluftsråd Tom Egerhei
7824/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Loggbok - Skiltplan KV1081 Prestlidi Norsk Fiberoptikk Dalane AS v/Kjetil Kallhovd
7823/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Kopi av brev: Tolking av manøvreringsreglementet for Otravassdraget Knut William Bygland
7833/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Underteikna husleigekontrakt *****
7815/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 61/6 Roger Susort
7816/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 61/6 Kirsten Rysstad Susort
7862/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Rammeavtale Telemarksforsking 2022-2023 Kjetil Lie
7836/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bustad *****
7831/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Krav om særskilte forhandlingar etter HTA 4.2.2 Delta
7204/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 142 på Reiårsfossen Camping VIDARS BYGGINVEST AS
7842/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Kontantstøtterapportering november 2021 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
7828/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - Adresseavisen Elise Rønningen
7829/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - Adresseavisen Adresseavisen
7861/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Svar på innsynskrav Roar Støbet Lande
7844/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00048533 Drikkevann Bygland, uke 46 - 11 av 12 - AR-21-MG-015150-01 m.fl. Eurofins Environment
7843/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Stadfesting - innspel til kommuneplanen sin arealdel er motteke Knut Gakkestad
7832/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Arealplan Knut Gakkestad
7786/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 28/4 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7845/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 28/4 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7846/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 55/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7830/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr/bnr 21/14 Per Vassbotn
7827/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 27/42 Ole Bjørnar Lidi
7840/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak Framtidig organisering IKT BYKLE KOMMUNE m.fl.
7822/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Melding om vedtak: Oppfølging framtidig organisering Setesdal IKT Valle kommune
7191/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale lærling Mahmoud Omar Darwish
7730/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Oppfølging Kjell ø Kjell Øyvind Berg
7837/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=5b56pk, SakId=400249) *****
7835/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Oppdatert søknad om utfylling på gnr. 68, bnr. 2, Neset Camping COWI AS
7849/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Vedtak Revidert søknad om dispensasjon frå plan og løyve til frådeling av tomt med påståande hytte, gnr 33, bnr 3 Knut P Sandnes
7809/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om deling/justering av grunneigedom BYGLAND KOMMUNE
7851/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leiar - st. ref. (4449855411) - ***** ***** *****
7852/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leiar - st. ref. (4449855411) - ***** ***** ***** *****
7853/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leiar - st. ref. (4449855411) - ***** ***** ***** *****
7854/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leiar - st. ref. (4449855411) - ***** ***** ***** *****
7800/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Endelig forslag til skolerute 2024-2025 STATSFORVALTEREN I AGDER
7206/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Utarbeiding av budsjett for bruk av rentemidler av skogfond for 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
7839/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak: Oppretting av nytt selskap - 110 Agder IKS KRISTIANSAND KOMMUNE m.fl.
7804/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedtak Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS Evje og Hornnes kommune
7798/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev SV: Utkast til tekst til tilsynsrapport Aanonsen, Ole Martin
7796/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Referat frå drøftingsmøte 16.11.2021 Sigbjørn Åge Fossdal m.fl.
7184/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Oppstart av reguleringsplanarbeid rv9 Frøysnes statens vegvesen m.fl.
7729/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Forslag til partsavtale, LACHAG23 Historiske flyfoto, Agder Kartverket - Pål Tanem
7770/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Byglandsheimen - Møtereferat 16-Nov Daniel Ommedal
6801/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale 01.11.21 - 31.12.21 Trine Langemyr
7113/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale 08.11.21 - 31.12.21 Live Paus Uleberg
7186/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Ny rammeavtale 21.09.21 - 22.07.22 Siri Austad Bjørgum
7805/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedtak: Fremtidig organisering IKT Evje og Hornnes kommune
7768/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Vaksine Gudrun Omnes
7769/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Vedr vaksine Kjell Homme
6148/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Ettersending av dokumentasjon i skulemiljøsak 2021/4411 STATSFORVALTEREN I AGDER
7790/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfrihet gnr. 54, bnr. 4 og gnr. 54, bnr. 68 Sveinung Skjevrak
7791/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfrihet gnr. 54, bnr. 68 Haakon Skjevrak
7792/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøvet på gnr. 54, bnr. 3 og gnr. 54, bnr. 68 Sveinung Skjevrak
7793/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve gnr. 54, bnr. 68 Haakon Skjevrak
7762/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 30/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7771/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Saksnr. 20/2878: Meirutgifter covid-19 - Bygland kommune sfagpost@statsforvalteren.no
7772/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Korona-kompensasjon gjennom skjønnsmidlene for 2.halvår 2021 - oppdatert info Nordhus, Jostein
7773/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Kommunene i Agder – invitasjon til å søke skjønnsmidler til å kompensere merutgifter og inntektstap knyttet til koronapandemien - 2.halvår 2021 - frist 30.november Nordhus, Jostein
7727/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Smittevernloven og lokale forskrifter STATSFORVALTEREN I AGDER
7776/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest 15/165 NILSEN BYGGTJENESTER AS
7806/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00048605 Avløp Bygland, uke 46 - 4 av 4 - AR-21-MG-015538-01 m.fl. Eurofins Environment
7195/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00048533 Drikkevann Bygland, uke 46 - 10 av 12 - AR-21-MG-015150-01 m.fl. Eurofins Environment
7788/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Innsyn i prosessen rundt prosjektet GNIST: Det gode livet rundt Byglandsfjorden Roar Støbet Lande
7811/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Underteikna samarbeidsavtale for Setesdal Interkommunalt politisk råd (IPR) Åseral kommune
7803/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedtak: Samarbeidsavtale - Setesdal interkommunalt politisk råd Evje og Hornnes kommune
7200/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedr. ferdigattest Vidars Bygginvest AS
7201/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Vedr. ferdigattest og tilkoplingsavgift Vidats Bygginvest AS
7190/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Søknad om ferdigattest, Gnr 15/142 Ose - førebels svar Vidar Tjelland
7784/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om bustad *****
7787/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Smittevern Purring(2) Roar Støbet Lande
7778/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Refusjonskrav gjesteelevar hausten 2021 EVJE OG HORNNES KOMMUNE
7202/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Bekreftelse / attest LAFOPA INDUSTRIER AS
7185/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Protokoll frå styremøte til Aust-Agder museum og arkiv IKS, 11.11.21 AAMA v/Tharaldsen, David Bergh
7777/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 27/1 og gnr/bnr 27/48 STATENS KARTVERK
7797/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Landbruksverksemd Even Simensen
7187/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Kopi av brev vedr budsjettering av rentemidler for 2022 Damli, Karl Gjermund
7801/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Endelig forslag til skolerute 2023-2024 STATSFORVALTEREN I AGDER
7817/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=req9w5, SakId=402065) *****
7789/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Klage *****
7183/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Referat frå oppstartsmøte for partar, geovekstprosjekt LACHAG26 Agder FKB-C Statens Kartverk
7189/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Referat evaluering ergoterapeutsamarbeid, 18.11.2021 BYKLE KOMMUNE m.fl.
7820/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4449855411 ***** ***** ***** *****
7821/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4449855411 ***** ***** ***** *****
7781/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=reqepb, SakId=402665) *****
7738/2021 20211122 22.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4449855411 ***** ***** ***** *****
7166/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Epostrekke: vedrørende bilhold for kommunens ergoterapeut Hanne-Mari Arnhus
7161/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 996170705 BERIT SUSANNE NORDSTRAND
7160/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 916950292 OLAV HAUGETVEIT
7159/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 870141262 NESE EIVIND
7158/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 969332728 LIDTVEIT OLAV
7157/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 921318294 HOMME BOLSTAD
7156/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 916639481 ANNE AAKHUS
7155/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 969250217 JAKOB JØRGEN SAAGHUS
7154/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 913046676 ROAR STØBET LANDE
7153/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 970933964 FRØYSNES ØYSTEIN
7152/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 996369773 JØRUND KVAALE HANSEN
7151/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 989426958 LIDI NEDRE, Inger Siri Lidi
7150/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 970277714 ÅNUND ELDHUSET
7149/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 982194911 MARIE HAUGEN BUE
7148/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 970314636 VIKI HALVAR O
7147/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 988585262 SANDNES-ÅRAKSBØ SANKELAG
7146/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 985044597 AUD ÅSEN HAUGSGJERD
7145/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 969661489 HAUGÅ KNUT SIGURD
7144/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 985648492 GUNNAR OLAV ATTESTOG
7143/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 927422468 OPPIGARD BERG
7142/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 969213990 LUNDTVEIT KJELL JOHNNY
7141/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 999301193 RUSTFJELL BEITELAG
7140/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 frå 985894485 BYGLAND SANKELAG BA
7171/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Gnr 11 bnr 26 - "Messe Hovatn" på Heistad - Tilbakemelding på varsel om tilsyn Alexander Karlsen
7167/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Møteprotokoll Fylkeseldrerådet 10.11.2021 Erichsen, Marion
7180/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bustad *****
7170/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Invitasjon til konferanse for kommunale og fylkeskommunale råd Ragnhild Angell Wennberg
7162/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 983234550 Landbruksdirektoratet
7168/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00048605 - Avløp Bygland, uke 46 Eurofins Environment Testing Norway AS
7169/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Avik rensing Bygland Kommune - veke 38 sfagpost@statsforvalteren.no
7179/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad om pleie- og omsorgstenester *****
7175/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak IPEC MILJØ AS m.fl.
7164/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Vedtaksbrev skogfond og tilskot Johnny Smeland
7178/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 18.11.2021 Skatteetaten
7128/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Status - rullering av Regional Vannforvaltningsplan for Agder vannregion Agderfk - Øverland, Tanja
7173/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak STATENS VEGVESEN
7177/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Søknad om deling av gnr. 34, bnr. 1 Torhild I S Sangesland
6885/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om frådeling av grunneigedom NORDIA LAW ADVOKATFIRMA AS
7176/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Søknad om deling av grunneiedom gnr. 56, bnr. 4 Gunnar Haugå
7132/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Takkar ja til fast stilling som avdelingsfagleiar Marthe Alvilde Håvorstad Homme
7137/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad om igangsettingsløyve STATSFORVALTEREN I AGDER
7002/2021 20211117 17.11.2021 Saksframlegg/innstilling Utgreiing av eigedomsskatt på alle eigedomar
7126/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
7130/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 45/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7101/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 54/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7163/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 48/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7127/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev SV: Velteplass gnr. 54, bnr. 24 aslaugsimonstad@gmail.com
7139/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev Stadfesting - innspel til kommuneplanen sin arealdel er motteke Dagfinn Borgi m.fl.
7124/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 997214293 Landbruksdirektoratet
7135/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev Melding om Vedtak: Revidert samarbeidsavtale Setesdal interkommunalt politisk råd Setesdal interkommunalt politisk råd
7136/2021 20211117 17.11.2021 Saksframlegg/innstilling Bygdebokprosjektet - juridisk og økonomisk vurdering
7087/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Interpellasjon May Britt Stenjor
7125/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Førebels svar vedk. søknad om endring av løyve til bruksendring gitt 2.9.2013 Anders Traheim
6689/2021 20211117 17.11.2021 Saksframlegg/innstilling Oppretting av nytt selskap - 110 Agder IKS
7107/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Fornya prøvetakingsplan Åraksbø 2021 / 2022 Vestgarden, Kjell Tore
7105/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=req9w5, SakId=402065) *****
7109/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest SAKARIASSEN LEIF R
7110/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev Vedr. ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 13, bnr.4, fnr. 5. LEIF R SAKARIASSEN
7115/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 13/4 Lene Ingebretsen
7108/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Innspel til kommuneplanen sin arealdel Dagfinn Borgi
7129/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Innspill til oppvekststruktur Foreldre i Bygland med barn i barnehage
7082/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Innspill frå SU Byglandsfjord Kathe M. Kjetså
7083/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Uttale til sak om endring av oppvekststruktur Utdanningsforbundet på Bygland oppvekstsenter
7028/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Innspel til kommunedirektørens innstilling frå klubben i Utdanningsforbundet på Byglandsfjord oppvekstsenter Utdanningsforbundet Byglandsfjord oppvekstsenter
7119/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om driftsstøtte 2022 - Fra Kirkens SOS Agder Asle Bjorvatn
7123/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte til turboka "Til topps på Agder" Arne Holte
7122/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev VS: Velteplass Aslaug Simonstad
7100/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev Stadfesting Bygland kommune beredtc19@fhi.no
7106/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Fornya prøvetakingsplan 2021 / 2022 Åraksbø Vestgarden, Kjell Tore
7117/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 54/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7102/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 57/15 - konsesjonsfridom Terje Lien
7112/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på, gnr/bnr 58/46 Trond Langemyr
7114/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på, gnr/bnr 58/47 Finn Oscar Rosmer m.fl.
7090/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 58/46 Trond Langemyr
7091/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 58/47 Finn Oscar Rosmer m.fl.
7118/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Sjekkliste kommunestyrevedtak og skattesatser 2021 Liv Elin Vermundsberget
7019/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Motorferdsel i samband med GPS merkeprosjektet i BV og SA. Søknad og oppsummering for 2021 Roy Andersen
7055/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997214293, 4220-36/ 3 GUNNAR HAUGÅ
7080/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982194911, 4220-30/ 3 MARIE HAUGEN BUE
7054/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996369773, 4220-36/ 2 JØRUND KVAALE HANSEN
7052/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970314636, 4220-22/ 3 VIKI HALVAR O
7062/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 921318294, 4220-40/ 2 HOMME BOLSTAD
7045/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985648492, 4220-52/ 1 GUNNAR OLAV ATTESTOG
7046/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985648492, 4220-52/ 1 GUNNAR OLAV ATTESTOG
7047/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970533729, 4220-14/ 6 ARNE BJØRGUM
7073/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993435244, 4220-13/ 2 TOR AUSTAD BJØRGUM
7059/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980825051, 4220-54/ 24 ASLAUG SIMONSTAD SITJE
7075/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969213990, 4220-3/ 2 LUNDTVEIT KJELL JOHNNY
7061/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969126125, 4220-56/ 1 OLE HARALD SUNDT
7064/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971194197, 4220-59/ 3 HOVSTAD CAY NORMANN
7071/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989426958, 4220-47/ 6 LIDI NEDRE, Inger Siri Lidi
7044/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970277714, 4220-28/ 5 ÅNUND ELDHUSET
7072/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976260538, 4220-3/ 3 TARJEI LANGEID
7057/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969332736, 4220-45/ 1 AAKHUS ØIVIND
7065/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969572931, 4220-56/ 3 BØE ØYVIND
7068/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913046676, 4220-51/ 1 ROAR STØBET LANDE
7058/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986797246, 4220-15/ 1 DRENG OSE
7070/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996170705, 4220-27/ 1 BERIT SUSANNE NORDSTRAND
7048/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970933964, 4220-18/ 3 FRØYSNES ØYSTEIN
7050/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985044597, 4220-62/ 1 AUD ÅSEN HAUGSGJERD
7060/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969661489, 4220-36/ 4 HAUGÅ KNUT SIGURD
7074/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995954184, 4220-54/ 1 INNISTOG DA
7042/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980209407, 4220-8/ 2 ANDERSEN GUNNAR
7078/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969250217, 4220-40/ 1 JAKOB JØRGEN SAAGHUS
7076/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969332728, 4220-22/ 1 LIDTVEIT OLAV
7043/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916950292, 4220-23/ 1 OLAV HAUGETVEIT
7088/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Rammeavtale 12.11.21 - 22.06.22 Sverre Tveit Gudmundson
7033/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 10/7 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7032/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Re: Spørsmål om eiendomsskatt på næringseiendom, og frister for taksering Liv Elin Vermundsberget
7010/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Vedr. 21-226270-3 - Varsel om igangsetting av detaljregulering for Greibrokk massetak - gnr. 58 bnr. 2 i Bygland kommune - planID 202102 Statens vegvesen
7031/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Svar vedr. tilleggsopplysningar for ppføring av ny fritidsbolig med garasje på gnr. 57, bnr. 58 i Grimsdalen Hyttefelt Basis-Arkitekter AS
7029/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om rammetillatelse for oppføring av ny fritidsbolig med garasje på gnr. 57, bnr. 58 i Grimsdalen Hyttefelt Basis-Arkitekter AS
6906/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om oppgradering, Melevegen II, parsell 2 Geir Skjevrak
7026/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Protokoll - verneområdestyret for SVR, 08.11.21 SVR
7027/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Høringssvar-Forskrift for tilskot til Frivilligsentralar- Sak 21/3571 postmottak@kud.dep.no
7081/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 824809682, 4220-47/ 117 HANNES HONNING VAN DER GOES
7079/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970933980, 4220-2/ 7 TORGEIR BESTELAND
7077/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 926315269, 4220-54/ 3 SVEINUNG SKJEVRAK
7069/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970933484, 4220-3/ 1 TARALD LANGEID
7067/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 927422468, 4220-19/ 1 OPPIGARD BERG
7066/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993394904, 4220-58/ 1 JØRUND GREIBROKK
7063/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 870141262, 4220-35/ 1 NESE EIVIND
7056/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916639481, 4220-45/ 2 ANNE AAKHUS
7053/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913260422, 4220-54/ 2 TELLEF LUNDEN
7051/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 891586922, 4220-12/ 1 BIRGIT WIGELAND MOY
7049/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983234550, 4220-13/ 8 KNUT G AUSTAD
7016/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Vedr. 21-20010-8 - Utsett høyringsfrist - høyring av planprogram til tre regionale planar Agder fylkeskommune
7037/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar - st. ref. (4444949312) - ***** ***** ***** *****
7038/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar - st. ref. (4444949312) - ***** ***** ***** *****
7039/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar - st. ref. (4444949312) - ***** ***** *****
7040/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar - st. ref. (4444949312) - ***** ***** *****
7041/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidar - st. ref. (4444949312) - ***** ***** ***** *****
7036/2021 20211114 14.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** ***** *****
7024/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Høyring - forskrift for tilskot til frivilligsentralar Kulturdepartementet
7017/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på gnr. 40, bnr. 15 Svein Jacob Vik Såghus
7015/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet på gnr. 40 bnr. 15 Svein Vik Såghus
7021/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Innspel frå Fagforbundet sine medlemmer ved Byglandsfjord oppvekstsenter Fagforbundet
7022/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Innspel frå samarbeidsutvalet på Bygland oppvekstsenter Irene Moe
7014/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Stadfesting - Innspel til kommuneplanen sin arealdel er motteke Ragnar Lie m.fl.
7018/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL, 997214293 Landbruksdirektoratet
7009/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Rv. 9 - Nabovarsel - utfylling i Byglandsfjord - gnr 68 bnr 2 - Setesdalsvegen 2033 - Bygland kommune Statens vegvesen
6793/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Referat frå møte 1.11.2021 STATENS VEGVESEN
6974/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 5/8 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7012/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 5/8 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
7020/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Kopi av brev: Vi treng fleire opplysningar for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad Arbeidstilsynet
7023/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder - informasjon om reviorattestasjon og tilbakebetaling av uteståande midler til departementet Postmottak KMD
6999/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev SV: Eiendomsskatt - inntektspotensial fra næringseiendommer? (oversikt over takstfirmaer eiendomsskatt) Liv Elin Vermundsberget
7000/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev SV: E-postkorrespondanse: Premiss for eigedomsskatteanalyse Ola Herseth - Norkart
7001/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Eskatt analyse resultat Ola Herseth
6986/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Byglandsheimen - Anbudsdokumenter til gjennomlesning Daniel Ommedal
6993/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Byglandsheimen - timer teknisk kravspekk. Daniel Ommedal
6994/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Svar Byglandsheimen - timer teknisk kravspekk. Daniel Ommedal
6988/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Sigmund Vestøl
6989/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Gro Anita Larsson
6990/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Krister Homme Bolstad
6991/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Ingrid Homme Bolstad
6992/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Knut Arne Bygnes
6977/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Kjersti Valborg Soltveit
6978/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Arne Lande
6979/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Vigdis Ribe
6980/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Jonny Ribe
6984/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Vedk. ferdigattest på gnr/bnr 15/165 Tom Dagfinn Tjelland
6982/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Underteikna kjøpekontrakt Bygland Bolig AS
6981/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Vedr. rivingsarbeid på gnr. 11, bnr. 26, "Messe Hovatn" på Heistad - varsel om tilsyn CONSULT GRUPPEN AS
6995/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4449855411 ***** ***** *****
6985/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Rettleiar om barn og unge i plan og byggesak ikke-svar@nyhetsvarsel.regjeringen.no
6959/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter - søknad om driftstilskudd for 2022 Stein Christian Salvesen
6961/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev Informasjon om telefoniavtalen i Agder Sørheim, Steinar
6901/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=pq3k55, SakId=401196) *****
6970/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev "Messe Hovatn" - Innsending av ansvarsrett for utførande samt oppdatert gjennomføringsplan Alexander Karlsen
6280/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 13, bnr. 4, fnr. 5 ved Hovatn Lene Ingebretsen
6955/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev Skiltplan - KV1081 Prestlidi (arbeid i lift - vegen stengt 1 time) Bygland signe.gry.isaksen@skiltlos.no
6924/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling IFK plan 2022-2025
6957/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev Vedtak om skjenkeløyve på ungdomshuset i Bygland høve kor-konsert Kong Hanes Eftf.
6938/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling Honorarfond til folkemusikk
6972/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev Tilsegn Den Kulturelle Spaserstokken 2022 - BYGLAND KOMMUNE Agder fylkeskommune
5928/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling Ny handsaming av søknad om dispensasjon frå LNF- formålet og byggegrense mot vassdrag i arealdel av kommuneplanen, gnr. 18, bnr. 12
6688/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om deling av gnr. 34, bnr. 1
6712/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev Løyve til å rehabilitere piper på grn. 12, bnr. 3 på Moi ÅMLI BYGG AS
6891/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev Førebels svar vedr. søknad om tiltak på gnr. 68, bnr. 2, Neset Camping - ber om fleire opplysningar COWI AS
6696/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om deling av grunneiedom gnr. 56, bnr. 4
6962/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev Tilbod om fast stilling som avdelingsleiar/fagleiar Marthe Alvilde H Homme
6776/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling Revidert søknad om dispensasjon frå plan og løyve til frådeling av tomt med påståande hytte, gnr 33, bnr 3
6856/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling Vidaredelegering, avgjersmynde til å fatte vedtak om dispensasjon frå kommunelanens arealføremål LNF og vedtak etter Jordlova
6904/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling 3. budsjettjustering 2021
6964/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev Oppmålingsprotokoll for gjennomsyn Torbjørn Borgi
6965/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev Oppmålingsprotokoll for gjennomsyn Torgeir Segberg
6920/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev Oppdatert plangrense Mona Gundersen
6902/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling Eventuelt innkjøp av 9 seters personbil
6684/2021 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling Tilby månedlig fakturering av kommunale avgiftar
6948/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Melding om ny jordskiftesak - registrering i matrikkelen - 21-153737RFA Øvre Hagen Agder Jordskifterett
6949/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Melding om ny sak: Sak 21-138524REN-JAGD/JARD Veglaget Åsli-Skore Agder Jordskifterett
6903/2021 20211109 09.11.2021 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2022 og økonomi- og handlingsplan 2022-2025
6905/2021 20211109 09.11.2021 Saksframlegg/innstilling Framtidig organisering IKT
6825/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Rammeavtale 03.11.21 - 22.06.22 Hans Einar T Gudmundson
6663/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Svar på rekvisisjon av oppmålingsforretning mellom gnr. 40, bnr. 2 og gnr. 42, bnr. 1 Krister Homme Bolstad m.fl.
6969/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Avdelingsleiar/avdelingssjukepleiar f.t open omsorg Bygland Kommune - st. ref. 4428690688 ***** ***** *****
6971/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Avdelingsleiar/avdelingssjukepleiar f.t open omsorg Bygland Kommune - st. ref. 4428690688 ***** ***** *****
6889/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Førebels svar - Neset Camping Cowi AS
6890/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Takker for tilbakemelding - Neset Camping Fjellestad & Heggland
6933/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding STATSFORVALTEREN I AGDER
6910/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Årleg rapportering på bruk av tilskott til utleigebustadar 2021 post@husbanken.no
6953/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskot for 2022 Grete Veggeland Håland
6914/2021 20211109 09.11.2021 Saksframlegg/innstilling Ny oppvekst- og skulestruktur
6908/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Utgreiing av framtidig struktur og ressursbruk i oppvekstsektoren i Bygland kommune STIFTELSEN TELEMARKSFORSKING
6954/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Kvittering på registrert konsesjonstilhøve på gnr. 69, bnr. 53 og 273 Solveig A Landelius-Neset m.fl.
6960/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** *****
6958/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** *****
6956/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Vedk. bilhald for kommunen sin ergoterapeut Hanne-Mari Arnhus
6939/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** ***** *****
6940/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar Bygland Kommune - st. ref. 4444949312 ***** ***** ***** *****
6896/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev RE: Reguleringsplan for Byglandsfjord Smári Stav
6858/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 69/273 og 69/53 Solveig A Landelius-Neset
6859/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 69/273 og 69/53 Olav Neset
6887/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Svar på førespurnad om leige av legekontor Vidar Toreid
6884/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Simulering bruk premiefond 4.7 mill Rune Rosberg - KLP
6886/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Bruk av premiefond 2021 - Bygland kommune klpfaktura@klp.no
6937/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Syn heile livet - brev til Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelser i kommunane i gamle Aust-Agder Beathe Beckstrøm Holte
6840/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Levande bygder og grender kring villreinfjellet. Heiplanen 2021 Heiplansekretariatet v/Sissel Bakke
6883/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Spesielle miljøtiltak i jordbruket - Rydde vegetasjon Skore (ref 2019/426,Agros 140054) Olav Øygarden
6921/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Oppseiing Gro Haugaa
6888/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak Cowi - Svein Åge Omland
6897/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev SV: Sjøledning Ose-Åraksbø - Grunnlagsdata Kristoffer Oustad
6898/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev RE: Sjøledning Ose-Åraksbø - Grunnlagsdata Kristoffer Oustad
6899/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev RE: Sjøledning Ose-Åraksbø - Grunnlagsdata Kristoffer Oustad
6900/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev SV: Sjøledning Ose-Åraksbø - Grunnlagsdata Kristoffer Oustad
6923/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Takkar ja til jobb Sofie Oliegreen
6839/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Varsel av oppstart av reguleringpslan for Greibrokk masseuttak Mona Gundersen
6918/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Referat frå møte i arbeidsgruppa 01.11.21 brattseid2@hotmail.com m.fl.
6936/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev høringsinnspill til tilbudsstrukturen i vgs Ann Cecilie Andersen
6916/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Varsel om plassoppseiing *****
6878/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Melding om ny jordskiftesak - registrering i matrikkelen - 21-153737RFA Øvre Hagen Erdvig, Hilde
6837/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Melding om ny sak: Sak 21-138524REN-JAGD/JARD Veglaget Åsli-Skore Dale, Åshild
6864/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk
6777/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 29/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6780/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 29/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6781/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 29/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6876/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 29/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6877/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 29/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6879/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 29/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6880/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev NMSK tilskudd - Ekstraordinært tilskudd for planting til egenaktive skogeiere våren 2021 Sapina, Branka
6868/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Svar på klage på manglande oppfylging av ulovleg tiltak og manglande handsaming av byggesøknad Knut Olav Frøysnes
6661/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=5b56pk, SakId=400249) *****
6869/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Registrering av utdanningsverksemd Helsedirektoratet
6812/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Kopi av brev: Setesdal barnevern- ber om opplysninger STATSFORVALTEREN I AGDER
6881/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling - jordmorteneste Helfo
6866/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma *****
6867/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Intensjonsavtale mellom kommunane Bygland , Evje og Hornnes og Åseral vedk. interkommunalt samarbeid ved større utbrot av koronasmitte Evje og Hornnes kommune m.fl.
6852/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Vedr. skriv til Bygland kommune frå Bygland Bygdekvinnelag Magnhild Skjeggedal
6874/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig bruksløyve Kjetil Vegusdal
6875/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Uttale frå politiet - søknad om skjenkeløyve laurdag 27112021 post.agder@politiet.no
6865/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Innspel til rullering av arealdelen i kommuneplanen Annlaug L. og Steinar Jacobsen
6841/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Cay Normann Hovstad
6860/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Innspel til kommuneplanen sin arealdel Knut P Sandnes
6861/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Innspel til kommuneplanen sin arealdel Knut P Sandnes
6863/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Innspel til kommuneplanen sin arealdel Grunde Kvåle
6807/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Tinglyst arealoverføring Bjørg Alise Kåsi
6870/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Tomt Grendi Marit Surdal
6871/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på gnr. 57, bnr. 57 Marit Surdal
6842/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/545 Løpenr: 6676/2021 Dokument tittel: Re: Traktorveg - Vedtak og oppstart Anonym
6843/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
6844/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/545 Løpenr: 6677/2021 Dokument tittel: SV: Traktorveg - tilbakemelding avslutning innan ei veke Anonym
6845/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
6846/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/427 Løpenr: 6681/2021 Dokument tittel: Re: Smittevern Purring Anonym
6847/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
6848/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/545 Løpenr: 6424/2021 Dokument tittel: Svar på søknad om bygging av traktorveg - gnr/bnr 51/5 Anonym
6849/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
6850/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/273 Løpenr: 6821/2021 Dokument tittel: Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Anonym
6851/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
6872/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Søknad om deling av tomt fra gnr/bnr 25/2 til 25/1, Segberg, Åraksbø Birgit Nordgarden-Slotte
6751/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk
6782/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/273 Løpenr: 6742/2021 Dokument tittel: Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Torbjørn Frøysnes
6783/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav torbjorn.froysnes@outlook.com
6802/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på gnr. 52, bnr. 19 Øyvind Soltveit m.fl.
6792/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på gnr. 15, bnr. 143 John O Wiig m.fl.
6753/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Erklæring om konsesjonsfridom, gnr/bnr 51/19 Øyvind Soltveit
6754/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Erklæring om konsesjonsfridom, gnr/bnr 51/19 Kristin Soltveit Upsal
6755/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Erklæring om konsesjonsfridom, gnr/bnr 51/19 Runar Soltveit
6805/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Forslag til prosess Bygland sentrum og Presteneset Ole Bachke
6806/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Svar på forslag til prosess Bygland sentrum og Presteneset 'Ole Bachke'
6165/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om dekning av utgifter til skredfarevurdering på Hamren Tore Knutsen
6693/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Bygland kommune sin plan for senario 3. STATSFORVALTEREN I AGDER
6687/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Tilskudd til NOK.Agder, Budsjett år 2022 Kristiansand kommune
6778/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Ettersending av vedlegg, sak 2020/5480 STATSFORVALTEREN I AGDER
6686/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Vedtak Høyring av ny forvaltningsplan for rovvilt i region 2 Sør-Noreg Rovviltnemnda i region 2 c/o Statsforvaltaren i Oslo og Viken
6828/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Uttale: søknad om skjenkeløyve laurdag 27.11.21 Setesdal Brannvesen v/Olav Nese
6803/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Turveg-Byglandsfjord ved Byglandsfjord Lotteri- og stiftelsestilsynet
6784/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Kontantstøtterapportering oktober 2021 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
6692/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Skjema for innspill til revidering av kommuneplanen sin arealdel Knut Sigurd Haugå
6786/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Utsett Frist for Innspel til kommuneplanen sin arealdel Borgi Bygg og Hage
6788/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Førespurnad om utsett frist for innspel til arealdelen Anette Hovstad
6795/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Innspel til kommuneplanen sin arealdel Nina Bygland
6799/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Innspel til kommuneplan - tillegg vedr. flaumsikring mm Knut William Bygland
6800/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Innspel til arealdelen i kommuneplanen for Bygland Nei til vindkraft v/Torhild Austad
6835/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Innspel til kommuneplan - klatrevegger og turvegar Knut William Bygland
6815/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Olav Skeie
6817/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Knut Sigurd Haugå
6818/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Even Simensen
6819/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Geir Skjevrak
6820/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Jørund Kvaale Hansen
6821/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Roar Støbet Lande
6822/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Even Simensen
6823/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Olav Skeie
6824/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Geir Skjevrak
6691/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Svar til leiar for RFE vedk. mobilt passkontor Per Odd Berge
6796/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest, gnr 15/142 Ose Vidar Tjelland
6314/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Førebels svar vedr. søknad om endring av løyve til bruksendring, gitt 2.9.2013 ALPHA ARKITEKTER AS
6708/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Ferdigattest for uthus på gnr. 30, bnr. 24 ved Jotjønn i Åraksbø Siren Bente S Vassbotn
6838/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Driftsrekneskap - Bjoren AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS
6738/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Møtebok, Villreinnemnda for Setesdalsområdet, 21.10.2021 Jarle Lunde
6804/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om spillemidler til anlegg noreply@lottstift.no
6826/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Samarbeid om organisering av Otra vannområde AGDER FYLKESKOMMUNE
6424/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om bygging av traktorveg - gnr/bnr 51/5 ROAR STØBET LANDE
6797/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Nabovarsel Storestraumen Harald Sangesland
6798/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Tiltak på RV9 i Bygland - henvending om manglande framdrift når det gjeld behandling av søknad etter pbl Statsforvalteren i Agder v/Refsland, Gunnar
6834/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Klage på manglande oppfylging av ulovleg tiltak og manglande og handsaming av byggesøknad Knut Olav Frøysnes
6167/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtte til skredvurdering ANNE AAKHUS
6570/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Mellombels bruksløyve fritidsbustad gnr/bnr 18/12 Ragnar Lie
6787/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Tilsegn om barnehageplass Ingunn Greibesland
6276/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Ferdigattest for garasaje på gnr. 67, bnr. 30, Brinken på Vestsida May Olaug Horverak
6785/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 8/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6767/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 45/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6836/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg noreply@lottstift.no
6791/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 10/2021, sendt 02.11.2021 Skatteetaten
6768/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Kontrollrapport skjenk m/røyk - Revsnes Hotel Securitas
6713/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Re: Bistand veglag Gakkestad-Åslid-Skore Øystein Gakkestad
6774/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Revidert søknad: Frådeling av hyttetomt frå gnr 33, bnr 3 - Hovatn kjell.oyvind.berg@bygland.kommune.no
6759/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=3rqwke, SakId=389446) *****
6722/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest ÅMLI BYGG AS
6715/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Høyring og offentleg ettersyn av planprogram for tre regionale planar. Svarfrist 10. desember 2021 Sonja Lien Skjevrak
6728/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Referat frå møte i MAF AU 22.10.2021 Magnus Thomassen
6730/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev 1 årskontroll Bygland Renseanlegg 'Geir Ove Solli'
6716/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Undersøking av sone for rydding av krypsiv ved Helle camping Terrateknikk v/Tor Kviljo
6711/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev VS: Foto av krypsiv i Otra august 2019. Arne Vethe
6727/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Mellombels svar på søknad om tilskudd til NLR Agder 2022 Inger Birkeland Slågedal
6725/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Svar Vedlikehald av hampetjønn leikeplass hunterbread@msn.com
6740/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav thomas.skjeggedal.thorsen@agderposten.no
6719/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Forslag til kjøpekontrakt for leil. gnr. 47, bnr. 84, snr. 5 i Bygland kirsten@stulien-rolland.no
6775/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Olav Skeie
6726/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Vegavtale Austad Kraftverk AS Knut A. Austad
6734/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Innspel til kommuneplanen sin arealdel Vigdis Beisland
6735/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Innspel til Bygland kommune sin arealplan Siri Lande
6736/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Innspel til kommuneplanen sin arealdel Knut William Bygland
6737/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Utsett Frist for Innspel til kommuneplanen sin arealdel Borgi Bygg og Hage
6741/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Olav Skeie
6742/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel HOVDEN HYTTESERVICE AS
6743/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Olav Skeie
6744/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Vidar Frøysnes
6745/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Olav Skeie
6746/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Bergtor Haugå
6747/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Arne Revheim
6748/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Jørund Kvaale Hansen
6749/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Skjema for innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Sigbjørn Sandnes
6717/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Tilskot - Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge - 2021 Tilskuddsseksjonen Bufdir
6750/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Kong Hanes Eftf.
6761/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Informasjon om rapportering – tilskot til innkjøp av digitale læremiddel i 2021 UTDANNINGSDIREKTORATET
6705/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Avgjersle STATSFORVALTEREN I AGDER
6706/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Svar på tilbakemelding frå Ipec Miljø Knut Olav Frøysnes
6695/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Kopi av brev: Svar på naboklage Ipec Miljø as v/Per Olav Kvitli
6710/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Svar vedr. manglande ferdigattest for tilbygg på gnr. 47, bnr. 55 på Bygland Geir Skjevrak
6757/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 15/143 John O Wiig
6758/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 15/143 Sigrunn Wiig
6773/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav thomas.skjeggedal.thorsen@agderposten.no
6769/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/380 Løpenr: 6706/2021 Dokument tittel: Svar på tilbakemelding frå Ipec Miljø Ragnar Lie
6770/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav ragnar.lie@gmail.com
6739/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/22 Løpenr: 6505/2021 Dokument tittel: Innvilgar søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - gjeld søknad om tilskudd til anl.nr. 77818 Byglandsfjord trimpark Agderposten v/Thomas Skjeggedal Thorsen
6709/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
6707/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
6697/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/484 Løpenr: 5711/2021 Dokument tittel: Neset camping - avtalt førehandskonferanse Tarjei Leer-Salvesen
6698/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Tarjei Leer-Salvesen
6700/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/531 Løpenr: 6138/2021 Dokument tittel: Rv. 9 - Søknad om løyve til mellombels avkøyrsel - anleggsarbeid ved Presteneset Tarjei Leer-Salvesen
6702/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Tarjei Leer-Salvesen
6703/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/421 Løpenr: 5397/2021 Dokument tittel: Kvittering for levert elektronisk aksept av tilsagn om midler til klimavenleg utnytting av Prestneset Tarjei Leer-Salvesen
6704/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Tarjei Leer-Salvesen
6723/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Innspillsrunde Handlingsplan regionale forskningsfond Agder 2022-2023 Agder fylkeskommune
6655/2021 20211028 28.10.2021 Inngående brev Innsyn - Valprotokoll 2021, Bygland kommune - klage på manglande svar Mohammad Skoglund
6656/2021 20211028 28.10.2021 Utgående brev Svar på innsynskrav - Valprotokoll 2021, Bygland kommune mohammad.skoglund@offpost.no
6669/2021 20211028 28.10.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00048187 Avløp Bygland, uke 42 - 2 av 2 - AR-21-MG-014268-01 m.fl. Eurofins Environment
6660/2021 20211028 28.10.2021 Inngående brev Leige av legekontor Vidar Toreid
6653/2021 20211028 28.10.2021 Inngående brev Rundskriv I-6/2021 om kommunale smitteverntiltak - Erstatter rundskriv I-7/2020 om kommunale smitteverntiltak Postmottak HOD
6657/2021 20211028 28.10.2021 Utgående brev SV: Innsyn tilskot til Andvorsvegen Kjell Rune Holvik
6649/2021 20211028 28.10.2021 Inngående brev Skjema for innspill til revidering av kommuneplanen sin arealdel Gunn Maren V Saaghus
6652/2021 20211028 28.10.2021 Inngående brev Innspel til kommuneplanen sin arealdel Olav Grendstad
6666/2021 20211028 28.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om flytting av skjenkeløyve i sambamd med konsert Agder Overnatting
6680/2021 20211028 28.10.2021 Inngående brev Bygland kommune - Avslutting av tilsyn STATSFORVALTEREN I AGDER
6681/2021 20211028 28.10.2021 Inngående brev Re: Smittevern Purring Roar Støbet Lande
6658/2021 20211028 28.10.2021 Inngående brev Melding om vedtak: Samarbeidsavtale - Setesdal interkommunale politiske råd Bykle kommune
6667/2021 20211028 28.10.2021 Inngående brev Vedlikehald Hampetjønn leikeplass Tone Faremo
6616/2021 20211028 28.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/41 Jan Erik Heggland
6676/2021 20211028 28.10.2021 Inngående brev Re: Traktorveg - Vedtak og oppstart roar støbet lande
6677/2021 20211028 28.10.2021 Utgående brev SV: Traktorveg - tilbakemelding avslutning innan ei veke roar støbet lande
6683/2021 20211028 28.10.2021 Utgående brev Oppmålingsprotokoll og matrikkelbrev Jørund Greibrokk
6650/2021 20211028 28.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 67/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6651/2021 20211028 28.10.2021 Utgående brev VS: Planta areal - 6702 'lgundale@online.no'
6659/2021 20211028 28.10.2021 Utgående brev SV: Faktura 358319 fra AT Skog SA Ånund Eldhuset
6668/2021 20211028 28.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Gro Tove Frafjord Sandnes
6654/2021 20211028 28.10.2021 Utgående brev Rammeavtale 26.10.21 - 22.06.22 Asveig Attestog
6646/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev Utbetalingsprognoser KIKS til Bygland Glenn Qvam Håkonsen
6647/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev SV: Oppdatert prognose på frie inntekter i 2021 + 2022-2025 Audun Thorstensen
6648/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev Oppdatert prognose på frie inntekter i 2021 + 2022-2025 Audun Thorstensen
6625/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 67/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6664/2021 20211026 26.10.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Tenesteleiar, pleie/omsorg Bygland Kommune - st. ref. 4427698960 ***** ***** *****
6665/2021 20211026 26.10.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Tenesteleiar, pleie/omsorg Bygland Kommune - st. ref. 4427698960 ***** ***** ***** ***** *****
6596/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 2/41 Jan Erik Heggland
6597/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 4/34 Jan Olav Karlsen
6598/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 4/37 Johannes Karlsen
6605/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Støtte Jol i Setesdal med annonse Jol i Setesdal v/Christine Helle
6620/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Til Ungdomsrådet: Deltaking i forskningsprosjekt om ungdområd sin innverknad Benjamin Jakobsen
6608/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00048143 Drikkevann Bygland, uke 42 - 9 av 9 - AR-21-MG-013985-01 m.fl. Eurofins Environment
6609/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00048144 Drikkevann Bygland, uke 42 - 6 av 6 - AR-21-MG-013991-01 m.fl. Eurofins Environment
6621/2021 20211025 25.10.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på gnr. 69, bnr. 121, 287, 303,321 Anne Nyquist
6617/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/380 Løpenr: 6595/2021 Dokument tittel: Svar på nabovarsel Ragnar Lie
6618/2021 20211025 25.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Ragnar Lie
6611/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Takkar ja til stilling Leif Sigurd Helle
6600/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Oversending av søknad om frådeling av grunneigedom NORDIA LAW ADVOKATFIRMA AS
6601/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Arne Lande m.fl.
6622/2021 20211025 25.10.2021 Utgående brev Vedtak Søknad om frådeling og dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan - gnr 66, bnr 4 Simon Greibesland
6623/2021 20211025 25.10.2021 Utgående brev Møte i arbeidsgruppa for val av motiv i rundkøyringa May Britt Stenjor m.fl.
6606/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Innspel til utsmykking av rundkøyring Frank Egil Reise
6634/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev SV: Tilskot snuplass - utbetaling Olav Øygarden
6637/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 22/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6638/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 22/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6614/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Byglandsheimen - Møtereferat 21.ok Daniel Ommedal
6582/2021 20211022 22.10.2021 Inngående brev Byglandsheimen - Investeringskostnad kalkyle Daniel Ommedal
4402/2021 20211022 22.10.2021 Utgående brev Rammeavtale 01.06.21 - 31.12.21 Vilde M Austad Andersen
6029/2021 20211022 22.10.2021 Utgående brev Rammeavtale 21.09.21 - 22.07.22 Siri Austad Bjørgum
6592/2021 20211022 22.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 58/5 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6488/2021 20211022 22.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om redusert vassgebyr Grethe og Morten von Hafenbrädl
6578/2021 20211022 22.10.2021 Utgående brev Matrikkelbrev Mikkjel Skjevrak
6583/2021 20211022 22.10.2021 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing
6561/2021 20211022 22.10.2021 Inngående brev Innspel til utsmykking av rundkøyring Emilie Lindsetmo
6594/2021 20211022 22.10.2021 Utgående brev Melding om vigsel SKATTEETATEN
6573/2021 20211022 22.10.2021 Inngående brev Transporttenesta for funksjonshemma 1. halvår 2022 AGDER FYLKESKOMMUNE
6576/2021 20211022 22.10.2021 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot KNUT G AUSTAD
6585/2021 20211022 22.10.2021 Inngående brev Referat fra samferdselsmøtet mellom Bygland kommune og Agder fylkeskommune Sørensen, Lasse Moen
6563/2021 20211022 22.10.2021 Inngående brev Innspel til kommuneplanens arealdel Bjørg Maren Lauvdal
6595/2021 20211022 22.10.2021 Inngående brev Svar på nabovarsel Knut Olav Frøysnes
6505/2021 20211022 22.10.2021 Inngående brev Innvilgar søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - gjeld søknad om tilskudd til anl.nr. 77818 Byglandsfjord trimpark Agder fylkeskommune
6571/2021 20211022 22.10.2021 Utgående brev Svar på søknad *****
6572/2021 20211022 22.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om kommunal brøyting *****
6575/2021 20211022 22.10.2021 Utgående brev Svar på muntleg søknad *****
6593/2021 20211022 22.10.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad om midlertidig flytting av skjenkeløyve Signe Røinås
6604/2021 20211022 22.10.2021 Inngående brev Underteikna avtale - Akuttberedskap Evje og Hornnes kommune
6506/2021 20211022 22.10.2021 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - gjeld søknad om tilskot til anl.nr. 77680 Turveg Byglandsfjord, tre tiltak Agder fylkeskommune
6584/2021 20211022 22.10.2021 Inngående brev Kopi av brev: Bygland kommune- Statsforvalterens merknad til rapportering STATSFORVALTEREN I AGDER
6513/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev SV: Forlenging av kontrakt om slamrenovasjon - bruk av opsjon t o m 2022 Stig Jørgensen
6548/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Offentleg høyring - modifisert tunneltversnitt T9,5 Statens vegvesen
6497/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Offentleg høyring - modifisert tunneltversnitt T9,5 Statens vegvesen
6545/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Skjema for innspill til revidering av kommuneplanen sin arealdel Jan Ove Pytten Flodquist
6551/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Innspel til arealdelen - Bygland kommune Ole Dag Myhrstad
6540/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/550 Løpenr: 6422/2021 Dokument tittel: Søknad om deling/justering av grunneigedom Annlaug jacobsen
6541/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Annlaug jacobsen'
6542/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/550 Løpenr: 6469/2021 Dokument tittel: Kopi av brev: Rv9 - Nabovarsel - Fradeling - campingplass - gnr. 34 bnr. 1 - Skåmedalsvegen Annlaug jacobsen
6543/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Annlaug jacobsen'
6549/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
6552/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
6433/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Tilsetjingsbrev Leif Sigurd Helle
6587/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Avdelingsleiar/avdelingssjukepleiar f.t open omsorg Bygland Kommune - st. ref. 4428690688 ***** ***** *****
6588/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Avdelingsleiar/avdelingssjukepleiar f.t open omsorg Bygland Kommune - st. ref. 4428690688 ***** ***** *****
6589/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Avdelingsleiar/avdelingssjukepleiar f.t open omsorg Bygland Kommune - st. ref. 4428690688 ***** ***** ***** ***** *****
6590/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Avdelingsleiar/avdelingssjukepleiar f.t open omsorg Bygland Kommune - st. ref. 4428690688 ***** ***** *****
6531/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Torgeir Segberg
6532/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Torbjørn Borgi
6539/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Innspel til utsmykking av rundkøyring Jørund Kvaale Hansen
6547/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Gro Tove Frafjord Sandnes
6496/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 28/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6537/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Fwd: Skogfond Velteplass - Tveitbruvegen Jørund Greibrokk
6546/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Barnehage - Ny plass Ingunn Greibesland
6538/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Byglandsheimen - Investeringskostnad kalkyle Daniel Ommedal
6519/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Byglandsheimen - Befaring 21-09? Daniel Ommedal
6520/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Byglandsheimen - Befaring 21-09? Daniel Ommedal
6521/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Byglandsheimen - Flytskjema og Budsjett Daniel Ommedal
6522/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Byglandsheimen - Systemskjema Daniel Ommedal
6523/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev FW: Byglandsheimen - Div. avklaringer Daniel Ommedal
6524/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev FW: Byglandsheimen - Div. avklaringer Daniel Ommedal
6525/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Byglandsheimen - Statusmøte Daniel Ommedal
6526/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Byglandsheimen - Statusmøte møtereferat Daniel Ommedal
6527/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Byglandsheimen - Kartlegging av eksisterende temp/volumstrøm Daniel Ommedal
6536/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Budsjett 2022 - barnevern Siv Ragnhild Bjerga
6498/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 28/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6487/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Spørsmål vedr kommunale gebyrer Morten Von Hafenbrädl
6508/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Sverre Gudmundson
6509/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Anne Lise Iversen
6510/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Camila Fernandez
6511/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Ingunn Aliz Lauvdal
6512/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev Vedlegg til brøyteinstruks Homme Bolstad
6504/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev Vedlegg til brøyteinstruks krbolsta@wemail.no
6492/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev Matrikkelbrev Lena Johanne R Refsnes
6499/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev 21/19920-1 - Uttalelse kulturminner - søknad om bygge traktorveg - gnr/bnr 51/5 Bygland kommune Haukalid, Snorre
6502/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00048143 - Drikkevann Bygland, uke 42 Eurofins Environment Testing Norway AS
6503/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00048144 - Drikkevann Bygland, uke 42 Eurofins Environment Testing Norway AS
6495/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00048187 - Avløp Bygland, uke 42 Eurofins Environment Testing Norway AS
6500/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00047803 Avløp Bygland, uke 38 - 2 av 4 - AR-21-MG-013125-03 m.fl. Eurofins Environment
6501/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00047803 Avløp Bygland, uke 38 - 4 av 4 - AR-21-MG-013124-03 m.fl. Eurofins Environment
6507/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om støtte til statue Svein Inge Olsen
6473/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Møtebok Bygland kontrollutval, 11.10.21 Agder sekretariat v/Inger Lise Austrud
6468/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på gnr. 68, bnr. 2 Anne Sundøy
6398/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing
6469/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Kopi av brev: Rv9 - Nabovarsel - Fradeling - campingplass - gnr. 34 bnr. 1 - Skåmedalsvegen Statens vegvesen
6466/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sjukavl, ***** Landbruksdirektoratet
6467/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 996369773 Landbruksdirektoratet
6459/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK HØNEFOSS
6474/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Signert brøytekontrakt Rode 1 ( Bfjord m m 2021 - 2026 ) Krister Bolstad
6471/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Siv Tørresen
6472/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Sarah Chr Evje Halleland
6491/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Kirsten Lømsland
6480/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Roy Larsen
6481/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Tone Birgit Nordibø
6482/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Olav Grendstad
6483/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Vidar Vestøl
6484/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Jan Tore Leifsen
6493/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Solveig Kvammen Tveitå
6470/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Lmt - budsjett 2022 Anne Sofie Hornnes
6465/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Særutskrift budsjett for kontrollarbeidet i Bygland kommune 2022 Inger Lise Austrud
6461/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Budsjett 2022 - KØH Anne Sofie Hornnes
6462/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Budsjett 2022 - musikk- og kulturskulen Anne Sofie Hornnes
6463/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Legevakt - kostnader 2022 Anne Sofie Hornnes
6448/2021 20211018 18.10.2021 Utgående brev SV: Massetak på eiendommen 2/ 4 i Bygland kommune Atle Korsmo
6449/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Massetak, massedeponi - gnr. 34, bnr. 3 Olav Skreland
6450/2021 20211018 18.10.2021 Utgående brev Rammeavtale tom 22.07.22 Julia Kinga Jablonska
6438/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg noreply@lottstift.no
6443/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Re: Deltakar i arbeidsgruppa frå grendelaget Kirsten Lømsland
6451/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Tom Slorafoss
6439/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Takkar nei til stilling Monica Verdal
6422/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om deling/justering av grunneigedom Torhild I S Sangesland
6464/2021 20211018 18.10.2021 Utgående brev SV: Div skog Olav Haugetveit
6431/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Skjema for innspill til revidering av kommuneplanens arealdel Siri Lande
6432/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Skjema for innspill til revidering av kommuneplanens arealdel Jørund Greibrokk
6458/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Skjema for innspill til revidering av kommuneplanen sin arealdel Sigurd Langeid
6453/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Ekstra skjønnsmidler grunnet covid-19 for 2.halvår 2021 - videre rapportering og tildeling Nordhus, Jostein
6454/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Ny frist: Ekstra skjønnsmidler grunnet covid-19 for 2.halvår 2021 - videre rapportering og tildeling Nordhus, Jostein
6455/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Kommunene i Agder - rapportering av merutgifter og inntektstap knyttet til koronapandemien - 2.halvår 2021 - frist 29.oktober Nordhus, Jostein
6456/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Dialogmøte om covid-19 skjønnsmidler 15.oktober Nordhus, Jostein
6434/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom for gnr/bnr 68/2 Anne Sundøy
6428/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/545 Løpenr: 6345/2021 Dokument tittel: Søknad om bygging av landbruksveg Torstein Lauvdal
6430/2021 20211018 18.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Torstein Lauvdal
6445/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/427 Løpenr: 6303/2021 Dokument tittel: Smittevern Torstein Lauvdal
6446/2021 20211018 18.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Torstein Lauvdal
6447/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/545 Løpenr: 6423/2021 Dokument tittel: Kontrakt Torstein Lauvdal
6452/2021 20211018 18.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Torstein Lauvdal
6435/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Særutskrift notat bygdebokprosjekt Inger Lise Austrud
6441/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - Rv9 Bygland TS-tiltak 2020-21 600/39 i Bygland kommune Statens vegvesen
6442/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - Rv9 ByglandTS-tiltak 2020-21 600/39 i Bygland kommune Statens vegvesen
6460/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Fordeling av eigedomsskatt Sira-Kvina anlegga 2021 SIRDAL KOMMUNE
6385/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Bygland pg - Reduksjon av festeavgift for fremfestefelt og reduksjon av festeavgift for neste forfall på grunn av for mye betalt festeavgift ved siste forfall Opplysningsvesenets fond
6440/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Siren Skeie Vassbotn
6436/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - Rv9 ByglandTS-tiltak 2020-21 i Bygland kommune Statens vegvesen
6344/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Møtebok frå Villreinnemnda for Setesdalsområdet, arbeidsutvalet 10.10.2021 Jarle Lunde
6412/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Spørsmål vedk. tomtegrenser Maria Stornes
6338/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Melding om behov for vedlikehold på Sivårstøylvegen Inger Siri Lidi
6421/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Sponsing Bjoren Skogstjenester v/Simen Lindstølen
6425/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Om testing etter ankomst til Norge og plikt til å vente til testresultatet foreligger – erstatter rundskriv I-3/2021 (21/1658) Postmottak HOD
6414/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkebevilling Agder Overnatting
6408/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Særutskrift budsjett for kontrollarbeidet i Bygland kommune 2022 Agder sekretariat v/Inger Lise Austrud
6396/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Referat fra møte i administrativt kontaktutvalg i SVR 29 september 2021 Sødergren, Guro
6395/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 69/121, 69/287, 69/303 og 69/321 Anne Nyquist
6413/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00047803 Avløp Bygland, uke 38 - 4 av 4 - AR-21-MG-013124-01 m.fl. Sweco - SM_NO_SJR_Driftassistansen
6426/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev VS: Innkjøp i veg og verdifastsetting Jørund Greibrokk (joerund@greibrokk.com)
6418/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Brygga Brygga v/Jan Tore Leifsen
6409/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om landbruksveg, Melevegen II, parsell 2 Geir Skjevrak
6345/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg ROAR STØBET LANDE
6423/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kontrakt roar støbet lande
6337/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 69/5 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6427/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Troverkvegen - krav til vegbygging Jakob Saaghus
6410/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Melding om vedtak BORGI BYGG OG HAGE AS m.fl.
6417/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Melding om førebels vedtak Rune Steen Moen m.fl.
6389/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Budsjettrenter 2022-25 fra Kommunalbanken Kjetil Lie
6400/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Økonomiplan 2022-2025 Setesdal brannvesen IKS Anne Sofie Hornnes
6388/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om plassoppseiing *****
6172/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 69/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6173/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 69/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6016/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Tildeling 3 2021 LUF - veibygging, drift taubane m.m. STATSFORVALTEREN I AGDER
6404/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Melding om igongsetting av planarbeid; Detaljregulering for Syrtveit Fiskeanlegg, Evje og Hornnes kommune ABO Plan & Arkitektur Stord AS v/Turid Verdal
6382/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Tilsetjingsbrev Monica Verdal
6374/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Siri Aamlid
6402/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Melding om vedtak Olav M Heggland m.fl.
6397/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Sluttsynfaring av snuplass - Skòrevegen Olav Øygarden
6383/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Brygga Brygga v/Jan Tore Leifsen
6377/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Informasjon vedk. ferdigattest STRAUME OLAV
6176/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 63/14 Geir Inge Sandnes
6343/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på gnr. 63, bnr. 14 Geir Inge Sandnes
6390/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Retting av pålegg i samband med tilsyn STATSFORVALTEREN I AGDER
6399/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for vidareutdanning for lærarar hausten 2021 - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
6182/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Skjøte på oppmålt hytte Jørgen Sundsdal
6183/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til NLR Agder 2022 Inger Birkeland Slågedal
6378/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Reidskapshus på Tveitå, gnr. 64, bnr. 1 Olav Magne Tveitå
6372/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskot år 2-5 for år 2021 Ellen Marie Iversen
6361/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i Barnehage / SFO *****
6197/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Invitasjon til uformell innspelsrunde -utkast til forskrift om nasjonalt register for vegdata, trafikkinformasjon, trafikkberedskap og trafikkstyring m.v. for offentleg veg Statens vegvesen
6357/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Mandat Prosess legesamarbeid Evje og Hornnes og Bygland kommuner Evje og Hornnes kommune
6370/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00047803 Avløp Bygland, uke 38 - 4 av 4 - AR-21-MG-013124-02 m.fl. Eurofins Environment
6358/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
6354/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
6355/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
6356/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
6369/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00047785 Legionella uke 38 - 4 av 4 - AR-21-MG-013206-02 m.fl. Eurofins Environment
6366/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Utsett svarfrist til 30.10.2021 Miriam Honnemyr
6218/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Løyve til kryssing av vegbane for fremføring av fiber - Fylkeskommunal grunn - Kv1072 S1D1 m39 Åkhusvegen Agder fylkeskommune
6368/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Tertialrapport 2. tertial 2021 KIKS v/Sveinung Skjevrak
6365/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Endeleg fordeling, og utbetaling av kulturbyggmidlar til anl.nr. 33007 Bygland skole kulturarena - sluttutbetaling Agder fylkeskommune
6359/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 69/5 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6360/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Feil tilskotskode Sapina, Branka
6363/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 69/5 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6367/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev SV: Svar feil tilskotskode Sapina, Branka
6329/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 52/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6346/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Coop Marked Bygland Securitas
6347/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Salgskontroll - Coop Marked Bygland Securitas
6348/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Salgskontroll tobakk - HH Bygland AS Securitas
6349/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Joker Bygland Securitas
6350/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Salgskontroll - Joker Bygland Securitas
6351/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Matkroken Securitas
6352/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Salgskontroll - Matkroken Securitas
6340/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Birgit Heistad
6333/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Melding om vigsel SKATTEETATEN KRISTIANSAND S
6339/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak og søknad om ferdigattest Dreng Moi
6341/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Innspel til ny kommuneplan Ragnar Lie
6342/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Innspel til arealdelen Siri Lande
6330/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Erklæring om arealoverføring Bjørg Alise Kåsi
6336/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfritak Maiken Kjelstrup
6306/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Maiken Kjelstrup
6331/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i Barnehage / SFO *****
6353/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om parkeringsløyve for funksjonshemma *****
6335/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Skjøte på oppmålt hytte Jørgen Sundsdal
6289/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Underteikna husleigeavtale Kristoffer Robin Froholt Strand
6308/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Løyve til midlertidig fråvik frå manøvreringsreglement for Byglandsfjorden desember 2021 - Otravassdraget NVE
6290/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Høyring på endringar i forskrift om utsetting av utanlandske treslag til skogbruksformål Miljødirektoratet
6307/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Legevakt for Bygland, Evje og Hornnes kommunar, frå og med 4.10.21 EVJE OG HORNNES KOMMUNE
6301/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Ose - 15-142 Samsvarserklæring Vidars Bygginvest AS
6303/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Smittevern Roar Støbet Lande
6312/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Søknad om brøyting *****
6316/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev VS: Referat byggemøte/sluttbefaring Høgdebasseng Vidar Smeland
6317/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Forsikringsbekreftelse Vidar Smeland
6318/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Sikkerhetsstillelse Byglandsfjord Høgdebasseng Vidar Smeland
6319/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Endringsmelding 1 Vidar Smeland
6320/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Fuktproblematikk i ventilhus Vidar Smeland
6321/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev SV: Høydebasseng aviksmelding 2 Vidar Smeland
6325/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Avslutning av renoveringsprosjekt Høgdebasseng Byglandsfjord Vassverk SMELAND BYGGSERVICE AS AVD BYGG
6304/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Kontantstøtterapportering september 2021 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
6300/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev 21/4309 Om fordeling av tilskudd til frivilligsentraler i 2021 og rapportering til Kulturdepartementet om etablerte eller nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune Postmottak KUD
6309/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
6295/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1018 Løpenr: 5995/2021 Dokument tittel: Revisjon av konsesjonsvilkår i Otravassdraget Elin Falkum
6298/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1018 Løpenr: 5995/2021 Dokument tittel: Revisjon av konsesjonsvilkår i Otravassdraget Elin Falkum
6291/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
6292/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
6305/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Midlertidig svar Elin Falkum
6327/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Roar Støbet Lande
6328/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Krav om Innsyn Roar Støbet Lande
6326/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Avtaler kaffimaskiner Emil Folleras-Lyso
6315/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Plan for utbetring av Lidtveitvegen Halvar Viki m.fl.
6310/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Plan for utbetring av Lidtveitvegen Olav Øygarden
6311/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Plan for lastelomme inn til Øvre Lidivegen Øyvind Aakhus
6079/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Stadfesting - Innspel til kommuneplanen sin arealdel er motteke Knut William Bygland m.fl.
6324/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Høyring: Fritt skoleval - Agder fylkeskommune Bjørndal, Aina
6302/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Kravskjema lokale forhandlinger - Delta Delta
6293/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Hytterenovasjon Åsenvegen 10 Sigrid Bakke
6322/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Bygland kommune - svar på søknad om skjønnsmidlar til intern forbetring av kommunen Mogseth, Sølvi
6323/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Søknad om prosjektmidlar - prosjektskjønn 2022 - søknadsfrist 01.11.2021 STATSFORVALTEREN I AGDER
6285/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Orientering om byggesak MAGNA PROSJEKT SØR AS
6283/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Orientering om byggesak BORGI BYGG OG HAGE AS
6250/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Ber om tilbakemelding: Ose 15/60 Fritak for renovasjonsgebyr, feiing/tilsyn Annette Larsson
6294/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Tenesteleiar, pleie/omsorg Bygland Kommune - st. ref. 4427698960 ***** ***** ***** ***** *****
6278/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Vedtak Utsmykking rundkøyring - val av motiv Byglandsfjord grendelag
6282/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Orientering om byggesak Olav M Heggland
6269/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
6281/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Ber om uttale STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
6270/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Søknad om transporttenesta for funksjonshemma *****
6249/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr/fnr 35/17/7 Maiken Kjelstrup m.fl.
6288/2021 20211007 07.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
6275/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve på Stoga kulturkafe Stoga A/S
6284/2021 20211007 07.10.2021 Utgående brev VS: Andvorsvegen Kjell Rune Holvik
6188/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Søknad om parkeringsløyve for funksjonshemma *****
6254/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Vedk. Smittevern Roar Støbet Lande
6248/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Statsforvalteren sitt vedtak i klagesaka STATSFORVALTEREN I AGDER
6251/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
6252/2021 20211006 06.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
6253/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Søknad om omsorgstjeneste *****
5916/2021 20211006 06.10.2021 Saksframlegg/innstilling Høyring av ny forvaltningsplan for rovvilt i region 2 Sør-Noreg
6256/2021 20211006 06.10.2021 Utgående brev SV: Uklar tilbakemelding Knut Olav Frøysnes
6205/2021 20211006 06.10.2021 Utgående brev Ber om utsett frist for tilbakemelding STATSFORVALTEREN I AGDER
6168/2021 20211006 06.10.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for oppføring av båthus på gnr. 4, bnr. 4 ved Vestre Langsvatn
6229/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Elias Greibrokk Heggernes
6230/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Caroline Rysstad
6231/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Katrine Hansen Tveito
6232/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Andrea Lindsetmo
6233/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa May Brit Nyland
6234/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Vigdis Brattfjord
6235/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Nina Bygland
6236/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Einar Gudmundson
6237/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Astrid Carlsen
6238/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Reidar Tveito
6239/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Eva Rusten Slorafoss
6240/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Turid Sandvoll
6241/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Jonathan Larsson Lea
6242/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Eivind Dalseg
6243/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Vetle Ose Almås
6244/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Knut H Eilertsen På Bø
6245/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Sigurd Pedersen
6246/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Åse Gaustad
6247/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Elin Retterholt
5936/2021 20211006 06.10.2021 Saksframlegg/innstilling Oppstart av reguleringsplanarbeid rv9 Frøysnes
6174/2021 20211006 06.10.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for oppsetting av informasjonstavle
6255/2021 20211006 06.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Jan Dalene
4580/2021 20211006 06.10.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå Kommuneplanen og Strandsoneplanen for oppføring av ny fritidsbustad på eksisterande tomt på gnr. 4, bnr. 21 ved Granheim
4454/2021 20211006 06.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtte frå kompensasjonsordning for bedrifter som er ramma av covid-19 SETR AS
3314/2021 20211006 06.10.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om frådeling og dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan - gnr 66, bnr 4
6169/2021 20211006 06.10.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg, vedbod og utviding av terrasse på gnr. 33, bnr. 15 ved Hovatn
6160/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Vedrørande støyplager frå naboeigedom Glenn Løland
6192/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Forlengelse av midlertidig brukstillatelse 18/12 Ragnar Lie
6190/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Godkjenning av referatet Ådne Fardal Klev
5929/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Ferdigattest for privat tilkomstveg til fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 56 ved Reiårsvatn Tommy André Gundersen
5926/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Ferdigattest for tett tank på gnr. 15, bnr. 56 ved Reiårsvatn Tommy André Gundersen
6189/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 69/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6193/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 69/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6175/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2021, sendt 04.10.2021 Skatteetaten
6206/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Liv Dagny Skjeggedal
6207/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Vigdis B. og Torgeir Moseid
6208/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Innspel til motiv i rundkøyringa Annette Guldsmedmoen
6166/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Søknad om støtte til skredvurdering ANNE AAKHUS
6162/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Førehandskonferanse vedr. tiltak på gnr. 27, bnr. 36 Dagfinn Borgi
6186/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak SMELAND BYGGSERVICE AS
6184/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Avvik i innsamling og bruk av personopplysninger til BrukerPlan - Agder HELSE STAVANGER HF
6204/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Støtte til Evje og Hornnes kommune i samband med revidert plan for helsemessig og sosial beredskap Evje og Hornnes kommune
6164/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00047785 Legionella uke 38 - 4 av 4 - AR-21-MG-013206-01 m.fl. Eurofins Environment
6129/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til fritidsbustad på gnr. 21, bnr. 14 ved Hovatn Per Vernik Vassbotn
6198/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1021 Løpenr: 5582/2021 Dokument tittel: Svar på årleg førespurnad til leiinga i Bygland kommune Olav Haugsgjerd
6199/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Olav Haugsgjerd
6200/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1021 Løpenr: 5581/2021 Dokument tittel: Årlig forespørsel til ledelsen Bygland kommune Olav Haugsgjerd
6201/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Olav Haugsgjerd
6202/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/182 Løpenr: 5733/2021 Dokument tittel: Notat frå Agder Kommunerevisjon IKS om Bygdebokprosjektet - oppmoding om uttale frå kommunedirektøren Olav Haugsgjerd
6203/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Olav Haugsgjerd
6177/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/182 Løpenr: 6011/2021 Dokument tittel: Uttale frå kommunedirektøren - Bygdeboksaken Olav Haugsgjerd
6178/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/182 Løpenr: 6131/2021 Dokument tittel: Kort referat frå møte 28. september Olav Haugsgjerd
6179/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Olav Haugsgjerd
6180/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Olav Haugsgjerd
5731/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Sørlandet sykehus HF
6153/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Rodrigo Hills m.fl.
6191/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Uttale frå politiet - søknad om skjenkeløyve på kulturarrangementer - Stoga AS Politiet - post.agder@politiet.no
6158/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Andvordsvegen ved Reiårsvatn Kjell Rune Holvik
6181/2021 20211004 04.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Leif Sakariassen
6159/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Vedr. melding om endring av ansvarsrett (ansvarlig søker) CONSULT GRUPPEN AS
6170/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Tilsegn på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehagen *****
6171/2021 20211004 04.10.2021 Utgående brev Avslag på redusert foreldrebetaling i SFO *****
6145/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-10-01T08:00:18.36024 Skatteetaten
6149/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev Melding om vedtak: Interkommunalt samarbeid legevakt EVJE OG HORNNES KOMMUNE
6144/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-10-01T08:01:04.669389 Skatteetaten
6142/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringar for dei sosiale tenestene i arbeids- og velferdsforvaltninga i 2022 Arbeids- og velferdsdirektoratet v/Strømmen, Nina
6146/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-10-01T08:00:42.66804 Skatteetaten
6139/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00047803 Avløp Bygland, uke 38 - 4 av 4 - AR-21-MG-013124-01 m.fl. Eurofins Environment
6155/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/380 Løpenr: 6009/2021 Dokument tittel: Re: Uklar tilbakemelding Ragnar Lie
6157/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Ragnar Lie
6141/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Bestilling av førehandkonferanse i byggesak Dagfinn Borgi
6138/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Rv. 9 - Søknad om løyve til mellombels avkøyrsel - anleggsarbeid ved Presteneset Statens vegvesen
6075/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing
6136/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev Erklæring Anders Dalseg
6133/2021 20211001 01.10.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 52/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
6134/2021 20211001 01.10.2021 Utgående brev Oppdragsavtale Jonas Åteigen Aasland
6127/2021 20210930 30.09.2021 Utgående brev Rettleiar for lærlingar Anette Skogen Johansen
6131/2021 20210930 30.09.2021 Utgående brev Kort referat frå møte 28. september Ådne Fardal Klev
6115/2021 20210930 30.09.2021 Utgående brev Matrikkelbrev Eivind Langerak
6074/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Innmelding skole Rita Skjeggedal
6108/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Melding om dødsbu som inneheld landbrukseigedom - gnr/bnr ***** Tingretten
5954/2021 20210930 30.09.2021 Utgående brev Møtereferat KVS-BYGLAND AS
6073/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Innmelding skole Rita Skjeggedal
6120/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Lønskrav lokale forhandlingar kap 3 og 4 - Fagforbundet/FO *****
6121/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Lønnskrav 2021, kap. 4 og kap. 5 *****
6103/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Krav lokale lønsforhandlingar UDF Bygland *****
6104/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Kravsskjema lokale forhandlingar NSF *****
6107/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev 2021 Kravsskjema lokale forhandlingar - DNJ DNJ
6113/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Per Vassbotn
6124/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Melding om vedtak: Ny samarbeidsavtale for Setesdal Interkommunale politiske råd Valle kommune
6114/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Melding om vedtak: Møteplan Setesdal interkommunalt politisk råd 2022 Setesdal interkommunalt politisk råd
6100/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Barneverntenesta sin  stans av samvær på grunnlag av naudrett - klagerett og klageinstans - Tolkingsuttale Postmottak
6123/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Melding om vedtak: Midt-Agder friluftsråd - ny samarbeidsavtale Valle kommune
6119/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Oppfølging av orientering om meddommarar Larsen, Karina
6132/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Om formannskapsmedlemer er valbare som meddommarar Strømodden, Siv
6105/2021 20210930 30.09.2021 Inngående brev Samordna registermelding er godkjent - BJOREN AS - 913 322 479 Altinn for SIGBJØRN ÅGE FOSSDAL
6070/2021 20210929 29.09.2021 Utgående brev Vedr. fritidsbustad gnr. 15, bnr. 74 ved Reiårsvatn Birgit Fossheim
6059/2021 20210929 29.09.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Jorunn Irene Larsson
6077/2021 20210929 29.09.2021 Utgående brev Matrikkelbrev Dreng Ose
6069/2021 20210929 29.09.2021 Utgående brev Svar på førespurnad om presisering: Innsyn i avviksmeldinger - NRK eldreomsorg@nrk.no
6078/2021 20210929 29.09.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00047772 Drikkevann Bygland, uke 38 - 9 av 10 - AR-21-MG-012639-01 m.fl. Eurofins Environment
6080/2021 20210929 29.09.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00047772 Drikkevann Bygland, uke 38 - 10 av 10 - AR-21-MG-012639-01 m.fl. Eurofins Environment
6071/2021 20210929 29.09.2021 Utgående brev Søknad om å bli handsama u off *****
6116/2021 20210929 29.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Tenesteleiar, pleie/omsorg Bygland Kommune - st. ref. 4427698960 ***** ***** *****
6117/2021 20210929 29.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Tenesteleiar, pleie/omsorg Bygland Kommune - st. ref. 4427698960 ***** ***** ***** *****
6051/2021 20210928 28.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Tenesteleiar, pleie/omsorg - st. ref. (4427698960) - ***** ***** ***** ***** *****
6052/2021 20210928 28.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Tenesteleiar, pleie/omsorg - st. ref. (4427698960) - ***** ***** *****
6053/2021 20210928 28.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Tenesteleiar, pleie/omsorg - st. ref. (4427698960) - ***** ***** ***** *****
6054/2021 20210928 28.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Tenesteleiar, pleie/omsorg - st. ref. (4427698960) - ***** ***** *****
6032/2021 20210928 28.09.2021 Inngående brev Dokumenta har manglar og kan ikkje tinglysast STATENS KARTVERK
6045/2021 20210928 28.09.2021 Utgående brev Stadfesting på vigsel *****
6042/2021 20210928 28.09.2021 Utgående brev SV: Vurdering av kjøpsavtale for salg av næringseiendom Johan Nyrerød Spiten
6043/2021 20210928 28.09.2021 Utgående brev VS: Vurdering av kjøpsavtale for salg av næringseiendom Johan Nyrerød Spiten
6039/2021