eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste </
Fremsøkt journalpostliste
2778/2021 20210419 19.04.2021 Inngående brev Utskiftning av stolpe Bygland Kommune - Fredrik Langfeldt
2772/2021 20210419 19.04.2021 Inngående brev Tilknytning av Elotec-branndeteksjonskamera til Agder-110 Bygland Kommune - Fredrik Langfeldt
2755/2021 20210419 19.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskot til tiltak i beiteområde, Bygland sankelag, 985894485 Landbruksdirektoratet
2760/2021 20210419 19.04.2021 Inngående brev Bygland kommune - Årsberetning 2020 - merknadar Edvard Karlsen
2761/2021 20210419 19.04.2021 Inngående brev SV: Bygland kommune - Årsberetning 2020 - intern korrespondanse Kjell Øyvind Berg
2763/2021 20210419 19.04.2021 Inngående brev SV: Bygland kommune - Årsberetning 2020 - revidert og godkjent Edvard Karlsen
2767/2021 20210419 19.04.2021 Inngående brev Melding frå revisor Bygland kommune 2020 AGDER KOMMUNEREVISJON
2768/2021 20210419 19.04.2021 Inngående brev Sak til ungdomsråd Bygland Kommune - Siv Eline Jacob
2746/2021 20210419 19.04.2021 Utgående brev Utsleppsløyve og løyve til å montere tett tank ved fritidsbustad på gnr. 56, bnr. 77 på Breieneset EVJE RØRSERVICE AS
2770/2021 20210419 19.04.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00045486 Drikkevann Ose, Åraksbø uke 14 - 1 av 6 - AR-21-MG-004088-01 Eurofins Environment
2775/2021 20210419 19.04.2021 Inngående brev Alkoholomsetning 2020 Joker Bygland Joker Bygland
2748/2021 20210419 19.04.2021 Inngående brev Invitasjon til høyringsinnspel Tannhelsestrategien 2021-2024, utsett frist Agder fylkeskommune
2598/2021 20210419 19.04.2021 Inngående brev midler til ny plan Bysajord Lauvdal viltlag v/ O.K.Sandnes
2771/2021 20210419 19.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd for utarbeidelse av driftsplan for elg 2021-2025. Bygland Nordaust viltlag v/ Arne Bjørgum
2759/2021 20210419 19.04.2021 Inngående brev Invitasjon til deltaking i prosjektet Dagsturhytta Agder Agder fylkeskommune
2776/2021 20210416 16.04.2021 Utgående brev Svar på melding om bygning som er unnateke søknadsplikt Jan Arild Johnsen
2742/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad på sommarjobb Haakon Nordgarden
2703/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Jan Erik Hval
2741/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 997214293, 4220-36/ 3 GUNNAR HAUGÅ
2740/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 982194911, 4220-30/ 3 MARIE HAUGEN BUE
2739/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 996369773, 4220-36/ 2 JØRUND KVAALE HANSEN
2738/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 970314636, 4220-22/ 3 VIKI HALVAR O
2737/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 921318294, 4220-40/ 2 HOMME BOLSTAD
2736/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 985648492, 4220-52/ 1 GUNNAR OLAV ATTESTOG
2735/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 970533729, 4220-14/ 6 ARNE BJØRGUM
2734/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 993435244, 4220-13/ 2 TOR AUSTAD BJØRGUM
2733/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 980825051, 4220-54/ 24 ASLAUG SIMONSTAD SITJE
2732/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 916639481, 4220-45/ 2 ANNE AAKHUS
2731/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 969213990, 4220-3/ 2 LUNDTVEIT KJELL JOHNNY
2730/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 969126125, 4220-56/ 1 OLE HARALD SUNDT
2729/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 971194197, 4220-59/ 3 HOVSTAD CAY NORMANN
2728/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 989426958, 4220-47/ 6 LIDI NEDRE, Inger Siri Lidi
2727/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 970277714, 4220-28/ 5 ÅNUND ELDHUSET
2726/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 976260538, 4220-3/3 TARJEI LANGEID
2725/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 969332736, 4220-45/ 1 AAKHUS ØIVIND
2724/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 969572931, 4220-56/ 3 BØE ØYVIND
2723/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 913046676, 4220-51/ 1 ROAR STØBET LANDE
2722/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 986797246, 4220-15/1 DRENG OSE
2721/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 996170705, 4220-27/ 1 BERIT SUSANNE NORDSTRAND
2720/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 970933964, 4220-18/ 3 FRØYSNES ØYSTEIN
2719/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 985044597, 4220-62/ 1 AUD ÅSEN HAUGSGJERD
2718/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 980209407, 4220-8/ 2 ANDERSEN GUNNAR
2717/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 969661489, 4220-36/ 4 HAUGÅ KNUT SIGURD
2716/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 995954184, 4220-54/1 INNISTOG DA
2715/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 969250217, 4220-40/1 JAKOB JØRGEN SAAGHUS
2714/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 969332728, 4220-22/1 LIDTVEIT OLAV
2713/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 916950292, 4220-23/1 OLAV HAUGETVEIT
2752/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Arkiv- og museumsstrukturen i Agder - invitasjon til deltaking i prosess Agder fylkeskommune
2743/2021 20210415 15.04.2021 Utgående brev Rammeavtale 010421-210621 Fatima Medina Aakhus
2704/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00045469 Drikkevann Bygland, uke 14 - 7 av 7 - AR-21-MG-004070-01 m.fl. Eurofins Environment
2745/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest EVJE RØRSERVICE AS
2702/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om transporttenesta for funksjonshemma *****
2710/2021 20210415 15.04.2021 Utgående brev Arbeidsgruppe - Lokale for ungdomsklubben og mogleg sambruk Mari Rygg m.fl.
2753/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Statsbudsjett 2021- Tilskotsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder Kmd Dep - Kristiansen Ellinor
2690/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i Barnehage / SFO *****
2751/2021 20210415 15.04.2021 Utgående brev Informasjon i høve planlagt renovering av Skrelandsvegen NESE EIVIND m.fl.
2754/2021 20210415 15.04.2021 Utgående brev Underteikna avtale - Ikano bank Ikano bank
2756/2021 20210415 15.04.2021 Utgående brev Underteikna tenestevedlegg for KS Fiks Smittesporing KS Fiks
2692/2021 20210415 15.04.2021 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse Jørund Kvaale Hansen
2686/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Vedk. tomt på gnr/bnr 27/38 Gunnar Nordgarden m.fl.
2688/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Eigenerklæring for vedhoggar BYGLAND BOLIG AS
2747/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Årsmelding 2020 for PPT Siv Ragnhild Bjerga, Valle kommune
2749/2021 20210415 15.04.2021 Inngående brev Årsmelding 2020 Siv Ragnhild Bjerga, Valle kommune
2700/2021 20210414 14.04.2021 Utgående brev Prestlidi 87-93 Maria Stornes
2687/2021 20210414 14.04.2021 Utgående brev Gnr.35 Bnr.21 bygningstegninger Bely Medic
2682/2021 20210414 14.04.2021 Inngående brev Kulturmidlar BYGLAND HORNMUSIKK
2678/2021 20210414 14.04.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00045530 - Avløp Bygland, uke 15 Eurofins Environment Testing Norway AS
2680/2021 20210414 14.04.2021 Inngående brev Maler driveplikt Statsforvalteren i Agder
2681/2021 20210414 14.04.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Ragnar Lie
2691/2021 20210414 14.04.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Ragnar Lie
2679/2021 20210414 14.04.2021 Utgående brev Mellombels svar Audun Attestog m.fl.
2701/2021 20210414 14.04.2021 Utgående brev Bygland Gard og Ætt Ådne Fardal Klev
2684/2021 20210414 14.04.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Kristine Nordgarden
2673/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Barnehage - Ny plass Simone K Dybdal Hansen
2618/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Tilsetjingsbrev Nils Børge Kile
2631/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Om stilling som fisk - og vassdragsforvaltar Tom Arild Homme
2666/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad på sommarjobb Audun Attestog
2643/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad på sommarjobb Aanund Homme Egge
2645/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad på sommerjobb Roald Kvaale Skibsrud
2589/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
2577/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Førebels svar BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
2628/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Marit Taksdal
2677/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Høyring: Søknad om nydyrking på gnr 3, bnr 2 AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
2632/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om seksjonering Alpha arkitekter v/Laura Jurkštienė
2654/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Høyring: Søknad om nydyrking gnr 36, bnr 4 STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
2576/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=kbe6kw, SakId=378825) *****
2668/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Mona Wikøren
2650/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/380 Løpenr: 2557/2021 Dokument tittel: Klage på vedtak Ragnar Lie
2674/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn Hanne Cecilie Anker Wong
2675/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Hanne Cecilie Anker Wong
2676/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav - vedlegg Hanne Cecilie Anker Wong
2652/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Ragnar Lie
2627/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Tilbud på fleksibel fakturering. Fred Runar Fjelltveit
2646/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Vedr eigenfråsegn om konsesjonsfridom Arve Rauk
2651/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på gnr. 17, bnr. 14 Therese Johannessen
2642/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 17/14 Therese Johannessen
2649/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Olav Haugetveit
2648/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Underteikna husleigeavtale Sella Nyo
2583/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i Barnehage / SFO *****
2633/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
2647/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Om innløysing av festetomter gnr 47, bnr 1 fnr 31/43 og 47 OPPLYSNINGSVESENETS FOND
2669/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Innkalling til møte i arbeidsutvalget 13.01.2021 Per-Svein Holte
2670/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev SV: Innkalling til møte i arbeidsutvalget 13.01.2021 Per-Svein Holte
2671/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Referat AU 13.01.2021 Per-Svein Holte
2672/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Møte i Arbeidsutvalget tirsdag 13.04.2021 Per-Svein Holte
2585/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Stadfesting på etterkome varsel om vedtak Mattilsynet
2581/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Stadfesting på etterkome varsel om vedtak Mattilsynet
2547/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om midlar til rydding av avfall Bondelaget - Finn Aasheim
2664/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Svar vedr. tilleggsopplysningar OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
2644/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Signert fullstendigheitserklæring rekneskap 2020 AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
2570/2021 20210413 13.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyvenr/bnr 22/3 Olav Gjermund Viki
2635/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Fullstendigheitserklæring rekneskap 2020 inkl. feilinformasjon - til signering AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
2622/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Tilleggsopplysningar Oddvar Omnes
2594/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Til Fellesfløtinga i Otra SA: Søknad om midlar til prosjekt krypsiv - og avfallsrydding i Åraksfjorden Terje Bystøl
2596/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Til Fellesfløtinga i Otra SA: Søknad om midlar til prosjekt krypsiv - og avfallsrydding i Åraksfjorden Vekstra - Terje Bystøl
2540/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Svar på eigenkontrollrapport for 2020 - Byglandsfjord renseanlegg STATSFORVALTEREN I AGDER
2580/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Loggbok for snøskuterkøyring, §5a Gunnar Gautland
2588/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Skuterløyve - loggbok Kjetil Vegusdal
2572/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Ber om uttale med bakgrunn i nye opplysningar i saka AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
2564/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Tilleggsopplysningar Bjørg Maren Lauvdal m.fl.
2587/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Informasjon om ending i covid-19-forskriften - Plikt til ventekarantene for husstandsmedlemmer til personar som er i smittekarantene Statsforvalteren i Agder
2532/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Kopi av brev: Vedtak om fjerning av ulovleg reklame langs rv. 9 i Bygland kommune Statens vegvesen
2533/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Kopi av brev: Vedtak om fjerning av ulovleg reklame langs rv. 9 i Bygland kommune Statens vegvesen
2554/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Referat fra Årsmøte i Stiganvegen 2021 Birgit Nordgarden
2488/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskot til ombygging av produksjonsline OSE WATER AS
2578/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Båtbrygge i Grendi Tor J Omnes
2549/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2558/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om utslepp Evje Rørservice AS
2517/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Orientering om sak Tor Jørgen Omnes
2559/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Klage på vedtak i sak nr 30/21 i Plan- miljø- og ressursutvalet Stokkeland advokat v/Brian Nordmark Skjefrås
2557/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Klage på vedtak Knut Olav Frøysnes
2550/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Arve Rauk
2573/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Konsesjon på gnr 7, bnr 4 Ard Preben Sordal
2595/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom på gnr. 27, bnr. 38 Gunnar Nordgarden
2597/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsfridom på gnr. 27, bnr. 38 Gunnar Nordgarden
2586/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Prøvetaking av radon uke 14 Eurofins - Kristine Langenes Knutsen
2543/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00045486 - Drikkevann Ose, Åraksbø uke 14 Eurofins Environment Testing Norway AS
2617/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Heimekompostering Oddvar Omnes
690/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Mellombels svar - søknad om deling av grunneiendom gnr 54, bnr 3 Mikkjel Skjevrak
2555/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
2556/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
2619/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Bely Medic
2575/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev SV: Begjæring om innsyn i utgifter til sykepleiervikarer datainnsamling2@yrbrands.com
2615/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
2563/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rehabilitering Gaukhei turisthytte DNT Sør v/Jonny Grundeland
2566/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Nabovarsel Kjell Arne Moen
2567/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Nabovarsel Kjell Arne Moen
2579/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Knut Sigurd Haugå
2603/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Nye bestandsplanar elg - frist for innlevering - søknad om tilskot Marit Taksdal m.fl.
2584/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Annonsering av sommarjobbar for skuleungdom 2021 Kjell Øyvind Berg
2560/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapportering til SSB og informasjon om tilskot for prøver av fallvilt 2020 - 2021 Miljødirektoratet
2562/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak Kjetil Vegusdal
2590/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskot. Føysnes-Langeid storvald v/ Kjell Johnny Lundtveit
2591/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Tilskot til bestandsplan 2021-2025 Årdal Aust viltlag v/ Bjørn Bakke
2592/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskot til utarbeiding av bestandsplan Vestsida og Skomedal Bestandsplanområde v/ Gunstein Haugaa
2606/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Grunnlag for å levere alternativ oppvarming Martin Schreck
2565/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Mellombels leiing av stabseininga plan/utvikling Liv Elin Frøysnes Berg m.fl.
2541/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Bygningar på eigedomen 8/20 Hækni kraftstasjon i Bygland kommune Ae - Lysne, Martin
2636/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Matkroken Bygland Securitas
2637/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Salgskontroll tobakk - HH Bygland AS Securitas
2638/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Salgskontroll - Joker Bygland Securitas
2639/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Joker Bygland Securitas
2640/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Salgskontroll - Coop Marked Bygland Securitas
2641/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Coop Marked Bygland Securitas
2634/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Salgskontroll - Matkroken Bygland Securitas
2520/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Vedr. 21-63910-3 - Varsel oppmålingsforretning - Rv9 ByglandTS-tiltak 2020-21 i Bygland kommune Statens vegvesen
2524/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Vedr. 21-63910-8 - Varsel oppmålingsforretning - Rv9 ByglandTS-tiltak 2020-21 i Bygland kommune Statens vegvesen
2513/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Vern av verdifull natur post@miljodir.no
2523/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Vedr. 21-30297-8 - Varsel oppmålingsforretning - Rv9 grenseklarlegging mot 45/22 mfl i Bygland kommune Statens vegvesen
2414/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=kbe6kw, SakId=378825) *****
2421/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=kbe6kw, SakId=378825) *****
2538/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
2539/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
2448/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for frådeling på gnr/bnr 54/3 i Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
2518/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Dansarkværven Vadlid, Tor Eivind
2526/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Gamle Fånefjellveien Statens vegvesen v/Svein Rosland
2527/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Feiing / tilsyn Torhild Kvaale
2504/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Svar: Faktura Knut Eldhuset
2536/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00045469 - Drikkevann Bygland, uke 14 Eurofins Environment Testing Norway AS
2528/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Egenerklæring konsesjon Knut William Bygland
2529/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsfridom på gnr. 15, bnr. 97 og 98 Knut William Bygland
2447/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for deling på gnr/bnr 15/1 i Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
2515/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Svar på rapportering - styrking av skolehelsetenesta Helsedirektoratet
2519/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Melding om vedtak: Tilstandsrapport 2020 Setesdal barnevern og samarbeid med Midt-Agder barneverntjeneste Bykle kommune
2449/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskot til ombygging av produksjonsline OSE WATER AS
2451/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev VS: Vedr. søknad om næringstilskudd - svar på spørsmål siri.lande@osewater.com
2455/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev SV: Vedr. søknad om næringstilskudd - svar på oppfølgingsspørsmål (inkl. prosjektrekneskap) siri.lande@osewater.com
2456/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev SV: Vedr. søknad om næringstilskudd (intern korrespondanse - vidare vurdering av saka) Runar Flåt Granheim
2457/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev SV: Vedr. søknad om næringstilskudd (intern korrespondanse om prosjektrekneskapen) Runar Flåt Granheim
2460/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev VS: ***** ***** ***** (intern korrespondanse) John Salve Sigridnes
2461/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev SV: Svar på førespurnad om ***** + andre moment *****
2462/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev SV: Svar på "andre moment" *****
2463/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Intern korrespondanse om ***** ***** som potensiell investor mv. John Salve Sigridnes
2512/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev Kopi av brev: Foreløpig svar i klagesak STATSFORVALTEREN I AGDER
2525/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev Vedrørande nabovarsel Arnfinn Taraldsen
2537/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev Søknad til Otra - fiskelag Otra fiskelag
2534/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev SV: Kommentarer til spillemiddelsøknad fra Bygland kommune 2021 'Nils.Andre.Gundersen@agderfk.no'
2479/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Godkjent protokoll fra AU 19.03.21 og  og styremøte 08.03.21 i SVR Sødergren, Guro
2372/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bustad *****
2249/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Avslag på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 24/9 Elisabeth Lund
2362/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/37 Hanne Helena Håvorstad
2365/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/37 Ingunn Håvorstad
2366/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/37 Ove Austad
2465/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev SV: Spørsmål om krisetiltak Anne Britt Bjørdal
2378/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Mulighetsstudie Byglandsfjord - Tilskudd Cappelen, Diderik
2480/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Koronarapport for Agder - mars Lindaas, Gunnar Ogwyn
2472/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Revisjonsuttale PUH pr. 01.01.21 AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
2506/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Nabovarsel BYGLANDSFJORD INDUSTRIBYGG AS
2458/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Spørsmål om status i saka, ***** ***** ***** ***** ***** *****
2459/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev SV: ***** (intern korrespondanse) Runar Flåt Granheim
2452/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Internt notat - vurdering av saka Runar Flåt Granheim
2350/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Sletting av føresegn i skøyte på gnr/bnr 69/242 STATENS KARTVERK
2505/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev 1. terminutbetaling av integreringstilskot år 2 - 5 for år 2021 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2445/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Svar vedr førespurnad om rydding BYGLAND BOLIG AS
2481/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Aksept av vilkår for tilskot til skulehelsetenesta 'postmottak@helsedir.no'
2486/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Godkjent rapportering - justering av beløp til utbetaling Helsedirektoratet
2475/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad om støtte til innkjøp av filmlerret Bygland filmklubb v/Runar Granheim
2509/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Geir Skjevrak
2478/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Innspel til ny kommuneplan Ragnar Lie
2485/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Nabovarsel fiberkabel i Byglandsfjord Rejlers v/Geir Oma
2473/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Feil på faktura feieavgift Olav Heggland
2424/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Feieavgift Knut Eldhuset
1755/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om utbetring og forlenging av traktorveg - gnr/bnr 47/26 KVS-BYGLAND AS
2483/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Vedk. feiing og tilsyn på eigedomen 69/72 Byglandsfjord Jon Robstad
2482/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale 01.04.21 - 31.07.21 Inger Tone Homme
2367/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Tilkallingsvikar Sigrid Høgevold
2474/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg JAKOB JØRGEN SAAGHUS
2477/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Revidert forhåndsinnspill til revisjon av forskrift om jakt - og fangsttider Lassen, Bård Andreas
2492/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Tilskot til arbeid med framande artar 2021 Statsforvaltaren v/Bjelland, Marie
2510/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Jan Arild Johnsen
2469/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Coop Marked Ose Securitas
2470/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Salgskontroll - Coop Marked Ose Securitas
2467/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021, sendt 07.04.2021 Skatteetaten
2434/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Vedr. 20-28630-12 - Invitasjon til høyringsinnspel Tannhelsestrategien 2021-2024 Agder fylkeskommune
2438/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Sak om søknad om støtte til Gamaveka extreme 2021 Amun Røstøen Løvland
2396/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Grunnlag for å levere alternativ oppvarming Martin
2370/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Sigrid Høgevold
2398/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Høyring - endring av minsteareal på hjort i Åseral kommune Åseral kommune
2440/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Vedr. 20-173229-6 - Rv. 9 - Nabovarsel - gnr. 69 bnr. 299 - Senumsvegen 994B - Bygland kommune - Bruksendring Statens vegvesen
2386/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Førebels svar vedr. søknad om bruksendring av del av gnr. 69, bnr. 299 til butikk og verkstad. FROLAND BYGGESERVICE AS
2392/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Kursbevis for handtering og bruk av plantevernmidlar STATSFORVALTEREN I AGDER
2409/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om feiing/ tilsyn fritidsbolig gnr. 11 bnr. 35 (Kråkestøyl). Sordal, Tarald
2381/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Feiing/ tilsyn fritidsbolig gnr. 11 bnr. 35 (Kråkestøyl). Sordal, Tarald
2425/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Vedk. feieavgift Von Brandis Reidunn U
2426/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Epost fra Bygland kommune Sordal, Tarald
2407/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00045067 Drikkevann Bygland, uke 10 - 9 av 9 - AR-21-MG-002763-01 m.fl. Eurofins Environment
2373/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/509 Løpenr: 2277/2021 Dokument tittel: Eventuelt sal av tomt i Grendi Gunnar Gautland
2374/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Gunnar Gautland
2443/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
2444/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
2411/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søråni kraftvekt - ad støydemping Nav - Herland, Wenche
2412/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Svar / kommentar: Søråni kraftverk - Oversendelse av rapport fra tiltak knyttet til støy Lars Midttun
2420/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Eigendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:01:27.678607 Skatteetaten
2403/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Re: brygga Jan Tore Leifsen
2397/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Tolkningsuttalelse - Statsforvalteren sitt tilsynsansvar etter barneloven § 43a Bufetat
2406/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Tilskotsbrev 2021 - Tilskot til meirutgifter kommunane har til innkjøp av læremiddel til fagfornyinga UTDANNINGSDIREKTORATET
2413/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Høyring av verneforslag til fem skogområde i Agder STATSFORVALTEREN I AGDER
2428/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Kulturarrangement - tilskudd Setesdal Sogelag
2429/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Kulturmidlar SETESDAL SOGELAG
2400/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Eventuelt salg av tomt i Grendi Jan Erik Hval
2401/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Spm ang sulfidholdig gneis i Bygland til NMBU skoleoppgave Kristoffer Berntsen Weiby
2380/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Melding om vedtak: Tilbakemelding etter forvaltningsrevisjon på byggesakshandsaming i Bygland kommune AGDER SEKRETARIAT m.fl.
2399/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Fiberkabel forbi Ose Chirsti Erichsen Hurlen
2379/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Melding om vedtak: Tilstandsrapport Setesdal barnevern og samarbeid med Midt-Agder barneverntjeneste SETESDAL BARNEVERN m.fl.
2377/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Skomeåni minikraftverk - avslag på søknad - klagesak !Postmottak OED
2418/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:00:25.837645 Skatteetaten
2389/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Oversending av klagesak STATSFORVALTEREN I AGDER
2376/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev VS: Følgende gjelder for etablering av ny tursti,-løype,-vei Agder fylkeskommune
2394/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Varsling, sykkelritt. Color Line Tour 21. august 2021. Asbjørn Lohne
2416/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Akuttplasseringar av barn med uavklart smittesituasjon eller påvist smitte av SARS-CoV-2 Bufetat
2382/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Kopi av brev - kunnskapsgrunnlag for kommunane sine meirutgifter knytta til covid-19 for første halvår i 2021 Nordhus, Jostein
2404/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Kriterium for fordeling av midlar til lokale verksemder John Salve Sigridnes
2408/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Søknad om stønad til rydding av avfall i Åraksfjorden MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD m.fl.
2410/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Søknad om midlar til rydding av avfall Agder bondelag
2427/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til tranport av ved Olav Gjermund Viki
2395/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon for landing med helikopter Bygland Luftsportklubb c/o Amun Røstøen Løvland
2387/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Avklaring i klagesak Ida Nordbø Kvaale
2388/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Varsel til kommunane: sykkelritt. Color Line Tour 21. august 2021 Asbjørn Lohne
2419/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:00:58.37923 Skatteetaten
2375/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev VS: Kommentarer til spillemiddelsøknad fra Bygland kommune 2021 Agder fylkeskommune
2415/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Reinhaldar - st. ref. (4359197377) - ***** ***** *****
2402/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Reinhaldar Drift- og forvalting - st. ref. 4359197377 ***** ***** *****
2351/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/37 Ove Austad
2352/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/37 Ingunn Håvorstad
2353/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 11/37 Hanne Helena Håvorstad
2348/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Vedtaksbrev: Innføring av vegadresse - Sordal Liv Leh
2239/2021 20210326 26.03.2021 Saksframlegg/innstilling Fullmakter
2357/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/472 Løpenr: 1746/2021 Dokument tittel: Høyringsuttale Elin Falkum
2358/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
2359/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1018 Løpenr: 1736/2021 Dokument tittel: Kommentar og varslingsoppmoding til revisjonskrav av Otravassdraget Elin Falkum
2360/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
2361/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/117 Løpenr: 2220/2021 Dokument tittel: Uttale Elin Falkum
2363/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
2347/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Ragnar Lie
2340/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Innsyn gnr. 15 bnr. 32. Ragnar Lie
2339/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordning (sfo) Agnieszka Marciniak
2324/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Kloakkledning over kommunal veg, Åraksbø Dreng Ose
2315/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Søknad om fritak for feiing/tilsyn - fritidsbustad Dreng Moi
2319/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev NVE si uttale til søknad dispensasjon for deling av gnr. 54 bnr. 3 - Bygland kommune Bente Ågren Høegh
2338/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Påminnelse om signering:Signere samtykke om utlevering av startlåndata til FoU-prosjekt HUSBANKEN
2327/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Søråni kraftverk - Oversendelse av rapport fra tiltak knyttet til støy johcvago@online.no
2318/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Søråni kraftverk - Oversending av rapport frå tiltak knytta til støy NVE v/Lars Midttun
2341/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Kontantstøtterapportering mars 2021 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
2320/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev NVE si uttale til søknad om fradeling av skogteig på gnr. 15 bnr. 1 - Bygland kommune Bente Ågren Høegh
2343/2021 20210325 25.03.2021 Saksframlegg/innstilling Omlegging av fiberkabel ved Ose
2336/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Melding om vedtak: Tilstandsrapport 2020 Setesdal barnevern og samarbeid med Midt-Agder barneverntjeneste Valle kommune
2150/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Skredfarevurdering av Ose i Bygland kommune (4220) skrednett@nve.no
2344/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Oversending av fagrapport Elg og hjort i Agder 2021 samt evaluering av regionale mål for elg og hjort Lassen, Bård Andreas
2346/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Protokoll frå representantskapsmøte i Setesdal brannvesen IKS, 18.03.21 Dag Haugland
2323/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Kloakkledning over kommunal veg, Åraksbø Dreng Ose
2325/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Transport av husdyrgjødsel på kommunal veg våren 2021 Haugetveit - Olav Haugetveit
2326/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Innsendelse av årsregnskap, årsberetning mv. for 2020 Mogseth, Sølvi
2321/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Tilsegn om midlar til krypsivtiltak i Øvre Otra Statsforvalteren - Gotehus, Aslak Lunden
2322/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Referat frå møte i Krypsivfondet 16. februar Bygland Kommune - Sigbjørn Åge Fossdal
2335/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Svar på varsel om vedtak for Bygland, Åraksbø og Ose vassverk MATTILSYNET
2345/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Informasjon om ruteendring i Bygland frå sommar 2021 Mostad, Joakim
2331/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Melding om vedtak: Vertskommunesamarbeid om ergoterapaut Valle kommune
2299/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding på tilsynsrapport,  Byglandsfjord oppvekstsenter/Byglandsfjord skule Setesdal brannvesen
2300/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding frå Årdalshallen Setesdal brannvesen
2301/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding frå Ose Turistheim Setesdal brannvesen
2303/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding frå Ose Grendehus Setesdal brannvesen
2307/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding frå Bygland barnehage Setesdal brannvesen
2309/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding frå Byglandshallen Setesdal brannvesen
2310/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding frå Bygland skule Setesdal brannvesen
2317/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Matrikkelbrev OPPLYSNINGSVESENETS FOND
2227/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Konkuransegrunnlag for levering av 9 seters personbil og en varebil. TOYOTA SØR AS m.fl.
2271/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Byggeløyve for ny fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 255 ved Reiårsvatn Espen Wetrhus
2313/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Rammeavtale Vilde Limann Oksum
2314/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Rammeavtale Vilde Limann Oksum
2312/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Møteprotokoll frå styremøte i Setesdal IPR 17.03.21 Setesdal IPR v/Marie J. Pedersen
2207/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev SV: Oseheii, Bygland - merket turstier Eirik Heddeland Martens
2293/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Fordeling av eigedomsskatt Sira-Kvina anlegga 2020 SIRDAL KOMMUNE
2294/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Fordelinga av eigedomsskatt etter endringslister av 17.02.2020 - Statkraft energi AS, skatteåra 2010, 2017 og 2018 SIRDAL KOMMUNE
2283/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Søknad - helikoptertransport Gaukhei 2021 DNT v/Jonny Grundeland
2296/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling Helfo vedtak
2295/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Godkjenning av SIARD-uttrekk av Visma velferd, Bygland kommune Aust-Agder museum og arkiv v/Gressli, Marit
2285/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Stasjonsvegen, gnr. 69, bnr. 316 på Byglandsfjord Maria Stornes
2277/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Eventuelt sal av tomt i Grendi Jan Erik Hval
2306/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Buplikt Anonym
2316/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Helsedirektoratet sitt brev om vaksinering mot SARS-CoV-2 av personar som ikkje sjølv kan samtykke til vaksineringa - Enkelte utfyllande kommentarar Trykk-Tjenester
2311/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Gjestepasientar i risiko, for vaksinering av Covid-19, supplering - Bygland kommune Åseral kommune
2305/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Vedr. manglande ferdigattes for tilbygg til bustad på gnr. 47, bnr. 55 på Bygland Geir Skjevrak
2304/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Tilskotsbrev 2021 – Tiltak retta mot sårbare barn og unge, Bygland kommune UTDANNINGSDIREKTORATET
2286/2021 20210324 24.03.2021 Utgående brev Søknad om tilskot til symjeopplæring Statsforvalteren i Agder
2141/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev SV: brygga Jan Tore Leifsen
2237/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Byggesøknad Tor Jørgen Omnes
2226/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for bruksendring til bolig på gnr/bnr 69/299 i Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
2240/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidlar DØLAFOTEN
2235/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Revisors beretning tilskudd til styrking av skolehelsetjenesten Bygland 2020 AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
2236/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Rapportering på tilskot Helsedirektoratet
2220/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Uttale Otteraaens Brugseierforening v/Haugetveit, Olav
2274/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 55/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2268/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 54, bnr. 63 Beate Simonstad
2269/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsfridom på gnr. 54, bnr. 63 Beate Simonstad
2275/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/117 Løpenr: 148/2021 Dokument tittel: Uttale: Vedr. 21-727-2 - Rv. 9 - Nabovarsel - oppretting av grunneiendom - gnr. 54 bnr. 3 – Longeraksveien 17 – Bygland kommune Liv Tora Skomedal Carlsen
2276/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Liv Tora Skomedal Carlsen
2278/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/541 Løpenr: 1977/2021 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak Byggfakta - Celina Olsen
2279/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Celina Olsen
2280/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/210 Løpenr: 2001/2021 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak Byggfakta - Celina Olsen
2282/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Celina Olsen
2221/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Kartlegging av elgbeite i Bygland kommune Jørund Greibrokk m.fl.
2225/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev SV: Sjølvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune - signert kontrakt Therese Tollefsen
2211/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Olav Straume
2251/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Ferdigattest for nytt våningshus på gnr. 5, bnr. 3 på Heggland Olav Straume
2246/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Arrangere køyring på islagt vatn Eivind Dalseg
2214/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 24/9 Thorbjørn Mork
2215/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 24/9 Elisabeth Lund
2190/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Førebels forvaltningsmelding STATSFORVALTEREN I AGDER
2248/2021 20210323 23.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 24/9 Thorbjørn Mork
2232/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Status og forventningar til kommunane på samfunnssikkerheits- og beredskapsområdet i 2021 STATSFORVALTEREN I AGDER
2250/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Snøskuterløyve - loggbok Kjetil Vegusdal
2259/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Kjøkkensjef - st. ref. (4345527859) - ***** ***** *****
2260/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Kjøkkensjef - st. ref. (4345527859) - ***** ***** *****
2261/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Kjøkkensjef - st. ref. (4345527859) - ***** ***** *****
2255/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Kjøkkensjef - st. ref. (4345527859) - ***** ***** *****
2256/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Kjøkkensjef - st. ref. (4345527859) - ***** ***** *****
2257/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Kjøkkensjef - st. ref. (4345527859) - ***** ***** *****
2258/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sjukepleiar - 2 ledige vikariat (2.gongs utlysing) - st. ref. (4358369066) - ***** ***** *****
2245/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Utmelding frå Storvaldet Olav Heggland
2229/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Utvida servicegaranti Nor Engros
2210/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Søknad om løyve i eitt trinn Froland byggeservice AS
2233/2021 20210323 23.03.2021 Inngående brev Skatt; Førebels fordelingstall 2021 og endelege fordelingstall 2018 Skatteregnskap Grimstad
2201/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Søknad om konsesjon - gnr 66, bnr 2 Ragnhild Marianne Mykland
2193/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Klage på støy, Byglandsfjord Glenn Løland
2213/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev 21/08972-1 - Uttalelse til sak - Høyring traktorveg gnr. 45, bnr. 17 i Bygland kommune Agderfk - Haukalid, Snorre
2254/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Hukommelseskontakt Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4347267723 ***** ***** ***** *****
2252/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kjøkkensjef Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4345527859 ***** ***** *****
2209/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev skutertransport Byggmester Kjetil Vegusdal
2188/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Reirsfossen Drift AS
2189/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkeløyve Reiårfossen Drift AS
2206/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev SV: Oseheii, Bygland - merket turstier Eirik Heddeland Martens
2196/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 33/3 Pål-Aanund Sandnes
2197/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 24/9 Christopher Egeland
2184/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 33/3 Pål-Aanund Sandnes
2198/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Luktproblematikk - Bygland Kommune Bygland Kommune - Fredrik Langfeldt
2199/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Luktproblematikk - Bygland Kommune Afgruppen - Steffen Gausdal
2200/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Luktproblematikk - Bygland Kommune Ragnaraas - Pål Aas
2222/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Tilbud på selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune Therese Tollefsen
2223/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Intern korrespondanse om tilbod på sjølvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune Kjell Øyvind Berg
2218/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Bestandsutvalg og informasjon ifm. elgbeitetaksering i Agder våren 2021 Fnat - Morten Meland
2139/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Høyring N300 Trafikkskilt Statens vegvesen
2187/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Stasjonsvegen gnr. 69 bnr. 316 i Bygland kommune Sormegleren - Maria Stornes
2195/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev skogbrand Bernt Terje Høyland
2212/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev 21/08973-1 - Uttalelse til sak - Traktorveg gnr. 47, bnr. 26 i Bygland Agderfk - Haukalid, Snorre
2219/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidlar DØLAFOTEN
2217/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Sønad om kulturmidlar ÅRDAL SKYTTERLAG
2177/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Gnr/bnr 69/299 - uttale - søknad om dispensasjon frå arealføremål Agder fylkeskommune
2204/2021 20210322 22.03.2021 Utgående brev Søknad om å dele ifrå hyttetomt med påståande hytte - gnr 66, bnr 3 Siri M Hylleraas Bø m.fl.
2186/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn i utgifter til sykepleiervikarar Yrbrands - datainnsamling
2194/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Kopi av brev: Kutt i kalkingsmidlene - dramatisk for Agder Kvinesdal kommune
2185/2021 20210322 22.03.2021 Inngående brev Tilskot til infrastruktur, kompetanse og utstyr til heimeundervisning - tildeling Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
2168/2021 20210319 19.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak IPEC MILJØ AS m.fl.
2162/2021 20210319 19.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak ALTIFIBER AS m.fl.
2159/2021 20210319 19.03.2021 Inngående brev Søknad om pleie- og omsorgstenester *****
2169/2021 20210319 19.03.2021 Inngående brev Renovasjon Silje Wiik Røssaak Nielsen
2166/2021 20210319 19.03.2021 Inngående brev grensestein Besteland, Torgeir
2176/2021 20210319 19.03.2021 Utgående brev grensestein Besteland, Torgeir
2183/2021 20210319 19.03.2021 Inngående brev Krypsiv: referat møte FoU og tiltaksgrupper samt forslag forskerne, 15.3.21 Agderfk - Asgard, Anna Despard
2180/2021 20210319 19.03.2021 Inngående brev Godkjente driftskonsesjonar i Bygland kommune Dirmin - Stine Lunheim
2181/2021 20210319 19.03.2021 Utgående brev Grunnlag for å levere alternativ oppvarming Marting Schreck
2163/2021 20210319 19.03.2021 Inngående brev Høyring av forslag til Regional plan for vannforvaltning for Agder vannregion 2022 - 2027 med tilhøyrande dokument Gregersen, Berit Weiby
2178/2021 20210319 19.03.2021 Utgående brev Prestlidi 87-93 Maria Stornes
2179/2021 20210319 19.03.2021 Utgående brev Signert eigenerklæring Maria Stornes
2151/2021 20210319 19.03.2021 Inngående brev Sal av Prestlidi 5 leiligheter - parkering Maria Stornes
2114/2021 20210318 18.03.2021 Utgående brev Referat førehandskonferanse den 17.03.2021 Jørund Greibrokk
2142/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021, sendt 18.03.2021 Skatteetaten
2137/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Søknad om tilskot - SMIL Siri Lande
2136/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Søknad om lønsauke *****
2161/2021 20210318 18.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kjøkkensjef Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4345527859 ***** ***** *****
2077/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad om organisert beitebruk for 2020, 988585262 Landbruksdirektoratet
2076/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad for RMP og OBB for 2020 frå 999301193 Landbruksdirektoratet
2075/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvitteringfor  søknad for RMP og OBB for 2020 frå 985894485 Landbruksdirektoratet
1833/2021 20210318 18.03.2021 Saksframlegg/innstilling Innspel til strategi for næringsutvikling i fjell og innlandet
1827/2021 20210318 18.03.2021 Saksframlegg/innstilling Innspel til strategi for småbyar som regionale kraftsentre
2138/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Skuterløyve - logg Kjetil Vegusdal
2148/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 24/9 Christopher Egeland
2157/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Oppseiing av undervisningsstilling ved Bygland skule Asveig Attestog
2134/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Godkjent referat AG 1 Statsforvalteren - Haug, Jørn Trygve
2130/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Program 8. juni. Åseral Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
2123/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Utkast referat Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
2124/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Tilbod om opplæringsjakt for ungdom Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
2125/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Referat møte AG 1, 21.10.2019 Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
2126/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Verdiskapingsprosjektet SVR: Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell. Tilbod til skulene for 2020 Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
2127/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Oppsummering frå møtet i arbeidsgrupp 1, 13.3.2020 Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
2128/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Opplæringsjakt på villrein - -tilbod til ungdom i alderen 16 - 20 år Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
2149/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Langeid - Øybu. 3/2 Marit Taksdal mfl. Bygland kommune Haug, Jørn Trygve
2145/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Vedk. brygga Jan Tore Leifsen
2140/2021 20210318 18.03.2021 Utgående brev Tilbakelevering av tidlegare leigd grunn Knut Olav Frøysnes
2153/2021 20210318 18.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) m.fl.
2143/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/380 Løpenr: 2015/2021 Dokument tittel: Vedk. utslepp Ragnar Lie
2144/2021 20210318 18.03.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Ragnar Lie
2078/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad på RMP og OBB for 2020 frå 985648492 Landbruksdirektoratet
2079/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad på RMP og OBB for 2020 frå 970314636 Landbruksdirektoratet
2080/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad på RMP og OBB for 2020 frå 969661489 Landbruksdirektoratet
2081/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad på RMP og OBB for 2020 frå 982194911 Landbruksdirektoratet
2082/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad på RMP og OBB for 2020 frå 970277714 Landbruksdirektoratet
2083/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad på RMP og OBB for 2020 frå 983234550 Landbruksdirektoratet
2084/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad på RMP og OBB for 2020 frå 996170705 Landbruksdirektoratet
2085/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Søknad på RMP og OBB for 2020 frå 989426958 Landbruksdirektoratet
2086/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad på RMP og OBB for 2020 frå 921318294 Landbruksdirektoratet
2087/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad på RMP og OBB for 2020 frå 969332736 Landbruksdirektoratet
2091/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad på RMP og OBB for 2020 frå 913046676 Landbruksdirektoratet
2088/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad på RMP og OBB for 2020 frå 969213990 Landbruksdirektoratet
2089/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad på RMP og OBB for 2020 frå 996369773 Landbruksdirektoratet
2090/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad på RMP og OBB for 2020 frå 969250217 Landbruksdirektoratet
2092/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad på RMP og OBB for 2020 frå 916639481 Landbruksdirektoratet
2093/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad på RMP og OBB for 2020 frå 970933964 Landbruksdirektoratet
2094/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad på RMP og OBB for 2020 frå 916950292 Landbruksdirektoratet
2095/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Kvittering for søknad for RMP og OBB for 2020 frå 870141262 Landbruksdirektoratet
2147/2021 20210318 18.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
2110/2021 20210318 18.03.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå LNF- formålet og byggegrense mot vassdrag i arealdel av kommuneplanen, gnr. 18, bnr. 12 IPEC MILJØ AS
2062/2021 20210318 18.03.2021 Inngående brev Tilsvar fra IPEC MIljø AS angåande brev fra adv Stokkeland Ipec MIljø AS
2096/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Informasjon om tilskot i 2021 til meirutgifter kommunane har til innkjøp av nye læremiddel til fagfornyelsen, og rapportering for tilskot mottatt i 2021 og 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET
2115/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Søknad om arealoverføring Bjørg Alise Kåsi
2074/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Gjestepasientar i risikogruppe for vaksinering av Covid-19 - Bygland kommune Åseral kommune
2051/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev 20/15185-26 - SV: Justert finansieringsplan, LACHAG04 Skråfoto i Agder Kartverket - Pål Tanem
2111/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Innvilgar tilskot til Styrking av skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2021 kap. 762, post 60 Helsedirektoratet
2046/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonsfridom på gnr. 52, bnr. 7 og 26 Kjell Åsmund Lauvdal m.fl.
2118/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00045161 Avløp Bygland, uke 10 - 2 av 2 - AR-21-MG-003066-01 m.fl. Eurofins Environment
2073/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev vedr rydding Byggmester Vegusdal
2043/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Årsmelding 2020 for Pasient- og brukerombudet i Agder Pasient- og brukerombudet
2034/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. 2/1 Langeid - Lykkje. Roy Aanestad Haug, Jørn Trygve
2044/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Byglandsheimen - tilsyn Byglandsheimen STATSFORVALTEREN I AGDER
2120/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Arbiedsgruppe 1 - utkast til referat fra møte 28. juni Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
2121/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Villreinfjellet som verdiskapar - status, rekneskap og budsjett Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
2122/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Videre kontakt med skolene. Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
2061/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Revidert nasjonal plan - beredskap mot akutt forureining -til informasjon og fordeling Kystverket
2113/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Referat fra Norge Digitalt og FDV årsmøter i Agder Kartverket - Anne Marit Bjelland
2059/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 1/2 Roy Aanestad
2055/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 18/3 Anne Turid Frøysnes
2057/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Snøskuterløyve Olav Hørsldal ved Eivind Buckner
2049/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 7/11 Terje Glamsland
2098/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Snøskuterløyve i samband med byggmesterteneste Byggmester Kjetil Vegusdal AS
2099/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Snøskuterløyve i samband med friluftsgudsteneste ved Hovassdammen - Bygland og Årdal sokneråd Bygland og Årdal Sokn
2106/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 27/41 Eivind Buckner
2112/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Klagesak vedrørande snøskutertransport Statsforvaltaren i Agder
2116/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 27/41 Eivind Buckner
2101/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Klage på avslag om transport av bagasje og utstyr til hytte Ida Nordbø Kvaale
2035/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Rettleiar til kontrollutval- og revisjonsforskriften Postmottak KMD
2056/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bustad *****
2060/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Vedr. 20-28383-35 - Søknad om tilskudd til stedsutvikling 2021 - Bygland kommune Agder fylkeskommune
2045/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Uttale til dispensasjon for flytting og tilbygg til sankebu, samt oppføring av båthus ved Gjeddevasshytta, gnr. 13, bnr. 2, Bygland austhei Suldal kommune
2131/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kjøkkensjef Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4345527859 ***** ***** *****
2119/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Høyringsuttale - gjennomføring av eksamen og fastsettelse av standpunktkarakterer våren 2021 Utdanningsdirektoratet
2105/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Tilrådning av fire naturreservat - Indre Linvannet, Bjoruvstøyl, Langåsen og Langebergsheia og Mannfallsnuten STATSFORVALTEREN I AGDER
2109/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil Jostein Nomeland
2102/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil Olav Øygarden
2038/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Arilds Motorsenter gnr. 69, bnr 299 på Byglandsfjord Arilds Mototrsenter AS
2039/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Arilds Motorsenter gnr. 69, bnr 299 på Byglandsfjord Arildsmotorsenter - polaris@arildsmotorsenter.no
2040/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Vedr. bruksendring butikk og verksted Froland Byggeservice AS
2041/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Vedr. bruksendring til butikk og verkstad Froland Byggeservice AS
2058/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Bygland bondelag sitt innspel til høyring om nytt reglement for kommunalt landbrukstilskot Jørund Kvaale Hansen
2100/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Hukommelseskontakt Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4347267723 ***** ***** ***** *****
2117/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Søknad om arealoverføring langs RV9 STATENS VEGVESEN
2065/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Manglande tilbakemelding - purring Setesdal brannvesen
2066/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Manglande tilbakemelding - purring på tilsynsrapport Setesdal brannvesen
2067/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Manglande tilbakemelding - purring på tilsynsrapport Setesdal brannvesen
2047/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Tilbod om stilling Ingrid Austegard
2048/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Ingrid Austegard
2032/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Tilsetjing xxx
2107/2021 20210317 17.03.2021 Utgående brev Økonomiske verkemidlar i landbruket 2021 Bygland Bondelag ved Jørund Kvaale Hansen m.fl.
2103/2021 20210317 17.03.2021 Inngående brev Takkar ja til stilling Anne Marie Ingebretsen
2024/2021 20210316 16.03.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta, fast 20% stilling, vikariat 30% stilling. Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4336654976 ***** ***** ***** ***** *****
2012/2021 20210316 16.03.2021 Inngående brev Søknad om landbruksveg Thor Skjevrak
2019/2021 20210316 16.03.2021 Inngående brev Startlån søknad *****
2031/2021 20210316 16.03.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00045067 Drikkevann Bygland, uke 10 - 6 av 9 - AR-21-MG-002763-01 m.fl. Eurofins Environment
1944/2021 20210316 16.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskot til produktutvikling KALLHOVD SVEIS AS
2014/2021 20210316 16.03.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 27/41 Olav Hørsdal
1929/2021 20210316 16.03.2021 Inngående brev NA-rundskriv 2021/06 - Endring av krav til skilt 532 Kjørefelt slutter i vegnormal N301 Arbeid på og ved veg Statens vegvesen
2016/2021 20210316 16.03.2021 Inngående brev Luktproblematikk - Bygland Kommune Afgruppen - Steffen Gausdal
2028/2021 20210316 16.03.2021 Utgående brev Innkalling til Årsmøte i Stiganvegen 2021 Birgit Nordgarden-Slotte
2026/2021 20210316 16.03.2021 Inngående brev Årsmelding 2020 - Setesdal opplæringskontor Setesdal opplæringskontor
2027/2021 20210316 16.03.2021 Inngående brev Protokoll frå årsmøte i Setesdal opplæringskontor, 11.03.21 Setesdal opplæringskontor
1995/2021 20210316 16.03.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 52/26 Kjell Åsmund Lauvdal
1996/2021 20210316 16.03.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 52/7 Kjell Åsmund Lauvdal
1997/2021 20210316 16.03.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 52/26 Bjørn Olav Lauvdal
1998/2021 20210316 16.03.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 52/7 Bjørn Olav Lauvdal
2020/2021 20210316 16.03.2021 Inngående brev Vedk. faktura for fritidsbustad Knut Eldhuset
2021/2021 20210316 16.03.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
2022/2021 20210316 16.03.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
2023/2021 20210316 16.03.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
1867/2021 20210316 16.03.2021 Utgående brev Klage på manglande handsaming av klage Knut Olav Frøysnes
2015/2021 20210316 16.03.2021 Inngående brev Vedk. utslepp Advokat-Stokkeland - Brian Nordmark Skjefrås
1814/2021 20210315 15.03.2021 Utgående brev Oppheving av vedtak på utsleppsløyve frå fritidsbustad, gnr. 18, bnr. 12, Reiårsvatn 26 IPEC MILJØ AS
1956/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Signere dokument frå Husbanken : Signere samtykke om utlevering av startlåndata til FoU-prosjekt HUSBANKEN
1977/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak Froland byggeservice AS
2004/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Søknad om transporttenesta for funksjonshemma *****
1984/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Manglende faktura for hytterenovasjon Endre Granheim
1981/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Agnieszka Marciniak
1958/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Rydding Kjetil Vegusdal
1903/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Vedr. 21-43758-1 - NA-rundskriv 2021/05 - Endring av mynde til å godkjenne tekst til arbeidsvarslingsskilt 808.799 Statens vegvesen
2003/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev 21/1574-1 Høringsbrev - forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 Post - Bygland kommune
1986/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
1999/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Underteikna avtale om akuttberedskap EVJE OG HORNNES KOMMUNE
1917/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Forslag til frivillig gjeldsordning av gjeldsordning ***** ***** ***** ***** (datert 03.12.2019) BYGLAND, EVJE OG HORNNES LENSMANNSKONTOR
1918/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Melding om utleggsbegjæring ***** ***** ***** LINDORFF AS
1991/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Innkalling til Årsmøte i Stiganvegen 2021 Post - Bygland kommune
2011/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Årsmelding frå Rådet for eldre og funksjonshemma - 2020 Rådet for eldre og funksjonshemma v/Per Odd Berge
1904/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Diverse vedr. utlevering av folkeregisteropplysninger Skatteetaten
1987/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Refusjonskrav oppvekst- ***** ***** *****
1959/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Bygland Kommune Bygland Kommune - Fredrik Langfeldt
1960/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Bygland Kommune Lafopa - Geir Ove Solli
1979/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 7/11 Terje Glamsland
1980/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 18/3 Anne Turid Frøysnes
1982/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 27/41 Olav Hørsdal
1964/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Oseheii, Bygland - merket turstier Eirik Heddeland Martens
1965/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev SV: Oseheii, Bygland - merket skiløyper Eirik Heddeland Martens
1947/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Ettersending av retta planprogram for kommuneplan 2021-2033, Åseral kommune Åseral kommune
1938/2021 20210315 15.03.2021 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til fritidsbustad på gnr. 54, bnr 40, fnr 3 i Bruflot Hyttefelt BYGGMESTER J. K. FLYSTVEIT AS
1973/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Brev til kommuneoverlegene - haster Aavitsland, Preben
1948/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinene mot covid-19 blir sett  på pause Folkehelseinstituttet
1975/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Meldingar om blodpropp og blødningar etter vaksinasjon med AstraZeneca-vaksine FHI v/Veire, Kjetil Berg
1972/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Kopi av brev: Søknad om stimuleringstilskot 2021 og rapportering 2020 EVJE OG HORNNES KOMMUNE
1946/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Godkjenning av gjestebarn frå Bygland barnehageåret 2021-2022 Valle kommune
2010/2021 20210315 15.03.2021 Utgående brev Godkjenning av gjestebarn VALLE KOMMUNE
2001/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak Espen Wetrhus
1968/2021 20210315 15.03.2021 Utgående brev Tilsetjing som reinhaldar Sibell Musabali
1969/2021 20210315 15.03.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Sibell Musabali
1970/2021 20210315 15.03.2021 Utgående brev Tilsetjing som reinhaldar Sella Nyo
1971/2021 20210315 15.03.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Sella Nyo
1976/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Takkar ja til stilling Tordis Musabali
1955/2021 20210315 15.03.2021 Utgående brev Tilsegn om barnehageplass Eline Langemyr Torgersen
1978/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Barnehage - Ny plass Sella Nyo
1974/2021 20210315 15.03.2021 Inngående brev Takkar ja til stilling Tordis Musabali
1933/2021 20210312 12.03.2021 Inngående brev Takkar ja til stilling Qutaiba Harira
1927/2021 20210312 12.03.2021 Inngående brev Svar på tilbod om stilling Sofie Eikerapen
1942/2021 20210312 12.03.2021 Inngående brev Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2020 Miljødirektoratet
1909/2021 20210312 12.03.2021 Utgående brev Rammeavtale ICAa - f.o.m. 02.03.21 Ida Cathrine Aakhus
1915/2021 20210312 12.03.2021 Utgående brev Rammeavtale VLO - f.o.m. 09.03.21 Vilde Limann Oksum
1949/2021 20210312 12.03.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4345873157 ***** ***** *****
1951/2021 20210312 12.03.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4345873157 ***** ***** ***** ***** *****
1952/2021 20210312 12.03.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4345873157 ***** ***** ***** *****
1953/2021 20210312 12.03.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4345873157 ***** ***** *****
1936/2021 20210312 12.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sjukepleiar - 2 ledige vikariat (2.gongs utlysing) Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4358369066 ***** ***** *****
1934/2021 20210312 12.03.2021 Inngående brev Kompensasjon for meirutgifter knytta til smittevernstiltak i barnehagar og skolar og forventningar til kommunar og fylkeskommunar KD dep. v/Jensen Helle Kristin
1922/2021 20210312 12.03.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan Byggmester J.K. Flystveit AS
1890/2021 20210312 12.03.2021 Utgående brev Vedr. søknad om næringsstøtte kallhovdsveis@gmail.com
1923/2021 20210312 12.03.2021 Utgående brev Søknad om næringsstøtte fra Kallhovd Sveis Setesdal IPR v/Rita Hansen
1939/2021 20210312 12.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 24/9 Cathrine Egeland
1940/2021 20210312 12.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 24/9 Tormod Gilje
1913/2021 20210312 12.03.2021 Inngående brev Søknad om snøskoterløyve, gnr/bnr 24/9 Cathrine Egeland
1914/2021 20210312 12.03.2021 Inngående brev Søknad om snøskoterløyve, gnr/bnr 24/9 Tormod Gilje
1895/2021 20210312 12.03.2021 Inngående brev Oversender krav om innkalling til Hydro Oda Bjærke
1926/2021 20210312 12.03.2021 Inngående brev Spm ang sulfidholdig gneis i Bygland til NMBU skoleoppgave Kristoffer Berntsen Weiby
1943/2021 20210312 12.03.2021 Utgående brev Kjempespringfrø ved hyttefelt på Hagenesodden Råmund Steinsvåg
1935/2021 20210312 12.03.2021 Inngående brev Signert protokoll fra styremøte i Aust-Agder museum og arkiv, 23.02.21 Tharaldsen, David Bergh
1937/2021 20210312 12.03.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00045161 - Avløp Bygland, uke 10 Eurofins Environment Testing Norway AS
1907/2021 20210312 12.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak frå kommunale avgifter Astrid Moseids dødsbo
1919/2021 20210312 12.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding vurdering av fritak for hyttefeiing gnr/bnr 66/1 Ole Alexander Pettersen
1920/2021 20210312 12.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak frå feieavgift Kjersti Plathe
1911/2021 20210312 12.03.2021 Inngående brev Oppmoding om utbetaling av støtte Sesilåmi v/ Ørjan Ravndal
1928/2021 20210312 12.03.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
1930/2021 20210312 12.03.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
1931/2021 20210312 12.03.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
1925/2021 20210312 12.03.2021 Inngående brev Uttale frå Norsk Maritimt Museum NORSK MARITIMT MUSEUM
1900/2021 20210311 11.03.2021 Inngående brev Uttale frå politiet til søknad om serveringsløyve - Landeskogen Peace Center Politiet - post.agder@politiet.no
1887/2021 20210311 11.03.2021 Inngående brev Kommentarar til eigedomsskattevedtak Statnett SF v/Lise Marie Evensen
1855/2021 20210311 11.03.2021 Saksframlegg/innstilling Behandling av intensjonsavtale om fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi
1857/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordning (SFO) Stian Øina Vestøl m.fl.
1858/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordning (sfo) Malin Omland Bentsen m.fl.
1859/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev tilsegn om plass i skulfritidsordning (sfo) Tone-Merethe Dale Rasmussen
1860/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordning (sfo) Sigrid Sordal Homme m.fl.
1861/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev Tilsegn om plass i skulefritidsordning (sfo) Kristin Gorseth Nilsen m.fl.
1862/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev tilsegn om plass i skulefritidsordning (sfo) Kari Kjebekk m.fl.
1863/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev tilsegn om plass i skulefritidsordning (sfo) Marit Feed m.fl.
1864/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev tilsegn om plass i skulefritidsordning (sfo) Svanhild Honnemyr-Stølen m.fl.
1865/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev tilsegn om plass i skulefritidsordning (sfo) Carina Bech Jahnsen
1866/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev tilsegn om plass i skulefritidsordning (sfo) Kristina Ose
1868/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev tilsegn om plass i skulefritidsordning (sfo) Knut Stian Horverak m.fl.
1877/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev tilsegn om plass i skulefritidsordning (sfo) Torgny Byklum
1878/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev tilsegn om plass i skulefritidsordning (sfo) Maj Sjøvold m.fl.
1870/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev tilsegn om plass i skulefritidsordning (sfo) Max Rodney Gaskell m.fl.
1871/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev tilsegn om plass i skulefritidsordning (sfo) Silje Christine Stangvik
1872/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev tilsegn om plass i skulefritidsordning (sfo) Silje Christine Stangvik
1873/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev tilsegn om plass i skulefritidsordning (sfo) Kristina Lauvdal Vaagenes m.fl.
1874/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev tilsegn om plass i skulefritidsordning (sfo) Hege Kristine Jore Gakkestad m.fl.
1875/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev tilsegn om plass i skulefritidsordning (sfo) Kari Greibrokk
1736/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev Kommentar og varslingsoppmoding til revisjonskrav av Otravassdraget Knut William Bygland
1869/2021 20210311 11.03.2021 Saksframlegg/innstilling Tilstandsrapport Setesdal barnevern og samarbeid med Midt-Agder barneverntjeneste
1854/2021 20210311 11.03.2021 Inngående brev Vedr. 20-01100-25 - Melding om vedtak: Redusert minsteareal for jakt på hjort i Kvinesdal Kvinesdal kommune
1898/2021 20210311 11.03.2021 Inngående brev Fylle i hull på Reiårsvatnvegen Geir Holte
1905/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev Søknad om transport med ATV med belter Johnny Kjellevand
1891/2021 20210311 11.03.2021 Inngående brev Re: Vedr. søknad om næringsstøtte (kostnadsdokumentasjon) Kallhovd Sveis
1889/2021 20210311 11.03.2021 Inngående brev Søknad om tilskot til produktutvikling KALLHOVD SVEIS AS
1876/2021 20210311 11.03.2021 Inngående brev Til alle ordførarar i Agder STATSFORVALTEREN I AGDER
1851/2021 20210311 11.03.2021 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram for kommuneplan 2021-2033, Åseral kommune Åseral kommune
1888/2021 20210311 11.03.2021 Inngående brev Innspel til kriterier for fordeling av midlar til lokale verksemder HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
1885/2021 20210311 11.03.2021 Saksframlegg/innstilling Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder
1856/2021 20210311 11.03.2021 Inngående brev Krypsivprosjektet på Sørlandet: Referat frå styringsgruppemøte 5.3.21 Asgard, Anna Despard
1902/2021 20210311 11.03.2021 Saksframlegg/innstilling Sak om søknad om støtte til Gamaveka extreme 2021
1881/2021 20210311 11.03.2021 Saksframlegg/innstilling Bygland Gard og Ætt
1882/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev Oversendelsesbrev-prioriterte tiltak-IFK plan 2021-2024 nils.andre.gundersen@agderfk.no
1899/2021 20210311 11.03.2021 Inngående brev Ja takk til sommarjobb Kristin Vethe
1830/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev Svar på tilsynsrapport for Byglandshallen Setesdal brannvesen
1836/2021 20210311 11.03.2021 Utgående brev svar på tilsynsrapport for Bygland skule Setesdal brannvesen
1839/2021 20210310 10.03.2021 Inngående brev Takkar nei til stilling Ida Malen Moen
1840/2021 20210310 10.03.2021 Inngående brev Takkar ja til stilling Berit Helga Gudmundson
1841/2021 20210310 10.03.2021 Inngående brev Takkar ja til stilling Malin Langemyr
1842/2021 20210310 10.03.2021 Inngående brev Takkar ja til stilling Disiree Haugland
1843/2021 20210310 10.03.2021 Inngående brev Takkar ja til stilling Hilde Skaiå Tveit
1844/2021 20210310 10.03.2021 Inngående brev Takkar ja til stilling Anita Kolbu
1845/2021 20210310 10.03.2021 Inngående brev Takkar ja til stilling Aina Tingstveit
1846/2021 20210310 10.03.2021 Inngående brev Takkar ja til stilling Knut Erling Vethe
1847/2021 20210310 10.03.2021 Inngående brev Takkar ja til stilling Tanja Beate Omnes
1883/2021 20210310 10.03.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Heimehjelp Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4345374729 ***** ***** *****
1850/2021 20210310 10.03.2021 Utgående brev Vedk søknad om endring av vald Olav Morten Heggland
1837/2021 20210310 10.03.2021 Utgående brev Akseptbrev-tildeling av SR bank midler Agder fylkeskommune
1893/2021 20210310 10.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kjøkkensjef Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4345527859 ***** ***** *****
1838/2021 20210310 10.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om serveringsløyve Setesdal Brannvesen iks
1816/2021 20210310 10.03.2021 Saksframlegg/innstilling Evaluering av Ungdomsrådet
1852/2021 20210310 10.03.2021 Inngående brev Søknad om køyring med ATV med belter, gnr/bnr 34/37 Johnny Kjellevand
1853/2021 20210310 10.03.2021 Utgående brev Kommunedelplan Frøysnes Knut Olav Frøysnes
1848/2021 20210310 10.03.2021 Utgående brev Underteikna samarbeidsavtale - faghjelp skogbruk AT Skog
1849/2021 20210310 10.03.2021 Inngående brev Underteikna samarbeidsavtale - faghjelp skogbruk AT Skog
1806/2021 20210309 09.03.2021 Inngående brev Rv. 9 - Høyring - Søknad om deling gnr. 15 bnr. 1 Statens vegvesen
1812/2021 20210309 09.03.2021 Utgående brev Matrikkelbrev FRØYSNES EIGEDOM AS
1795/2021 20210309 09.03.2021 Utgående brev Orientering om sak - Dispensasjon for legging av fiberkabel i Byglandsfojrden Senum - Byglandsfjord Terje N. Abusland - Altifiber teknisk
1788/2021 20210309 09.03.2021 Inngående brev Ber om møte Jan Tore Leifsen
1789/2021 20210309 09.03.2021 Inngående brev Uttale - rivingsløyve for stolphus på gnr/bnr 12/2 på Moi Kringeland, Silje
1818/2021 20210309 09.03.2021 Utgående brev Vedr. utsett frist for uttale Kringeland, Silje
1787/2021 20210309 09.03.2021 Utgående brev Orientering om sak - søknad om dispensasjon og byggeløyve for garasje på gnr. 54, bnr. 31 på Longerak Haakon Skjevrak
1809/2021 20210309 09.03.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
1810/2021 20210309 09.03.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
1813/2021 20210309 09.03.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
1794/2021 20210309 09.03.2021 Utgående brev Orientering om sak - Fiberkabel Hamre - Lyngnes - Prestøyne Geir Oma
1820/2021 20210309 09.03.2021 Inngående brev Kommunale avgifter - etterlyser svar Vegard Rysstad
1778/2021 20210309 09.03.2021 Inngående brev Ang. leige av grunn Knut Olav Frøysnes
1799/2021 20210309 09.03.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00045067 - Drikkevann Bygland, uke 10 Eurofins Environment Testing Norway AS
1800/2021 20210309 09.03.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00045068 - Drikkevann Bygland, uke 10 Eurofins Environment Testing Norway AS
1807/2021 20210309 09.03.2021 Inngående brev Kommunedelplan som manglar i Bygland kommune sitt planregister Knut Olav Frøysnes
1831/2021 20210309 09.03.2021 Inngående brev Klage på vedtak *****
1792/2021 20210309 09.03.2021 Utgående brev Svar på bestilling fra Infoland 5826193 gnr. 47, bnr. 131 Rune Larsson
1821/2021 20210309 09.03.2021 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Strandelega og Geukheilega. Tarjei Langeid. Bygland kommune Haug, Jørn Trygve
1808/2021 20210309 09.03.2021 Utgående brev Scene på gnr. 47, bnr. 99. Kjell Øyvind Berg
1742/2021 20210309 09.03.2021 Saksframlegg/innstilling Tilbakemelding etter forvaltningsrevisjon på byggesakshandsaming i Bygland kommune
1798/2021 20210309 09.03.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00045068 - Drikkevann Bygland, uke 10 Eurofins Environment Testing Norway AS
1817/2021 20210309 09.03.2021 Utgående brev Ber om fleire opplysningar vedr. søknad om ferdigattest Byggmester J. K. Flystveit AS
1811/2021 20210309 09.03.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Byggmester J.K. Flystveit AS
1825/2021 20210309 09.03.2021 Inngående brev NVE si uttale til søknad om dispensasjon for flytting og tilbygg - Oppføring av Båthus - Gnr. 13 bnr. 2 - Bygland kommune Bente Ågren Høegh
1823/2021 20210309 09.03.2021 Inngående brev Vedr. 20-28383-35 - Søknad om tilskudd til stedsutvikling 2021 - Bygland kommune Agder fylkeskommune
1834/2021 20210309 09.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kjøkkensjef Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4345527859 ***** ***** *****
1738/2021 20210309 09.03.2021 Utgående brev Vedtak om avdragsfrihet på startlån Sparebanken Sør v/ Liv Flaat
1815/2021 20210309 09.03.2021 Inngående brev Nye utsendingsrutiner - plantevernautorisasjon - tilleggsautorisasjon for gnagermidler - og informasjon om kurs våren 2021 Statsforvalteren - Mygland, Solfrid
1832/2021 20210309 09.03.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning av jaktvald Olav Morten Heggland
1797/2021 20210309 09.03.2021 Inngående brev Berging av snøskuter Lauvdal - torstein@lauvdal.net
1822/2021 20210309 09.03.2021 Utgående brev Berging av snøskuter Lauvdal - torstein@lauvdal.net
1630/2021 20210309 09.03.2021 Saksframlegg/innstilling Oppheving av disposisjonsplanar - varsel om oppstart
1826/2021 20210309 09.03.2021 Utgående brev Svar på tilsynsrapport for Ose Turistheim Setesdal brannvesen
1828/2021 20210309 09.03.2021 Utgående brev Svar på tilsynsrapport Ose Grendehus Setesdal brannvesen
1829/2021 20210309 09.03.2021 Utgående brev Svar på tilsynsrapport Bygland Barnehage Setesdal brannvesen
1712/2021 20210308 08.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om avdragsfrihet på startlån *****
1801/2021 20210308 08.03.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Fisk - og vassdragsrådgjevar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4348852152 ***** ***** ***** *****
1802/2021 20210308 08.03.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Fisk - og vassdragsrådgjevar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4348852152 ***** ***** ***** *****
1819/2021 20210308 08.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kjøkkensjef Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4345527859 ***** ***** *****
1768/2021 20210308 08.03.2021 Inngående brev Uttale - strategi for næringsutvikling i fjell og innlandet, Bykle kommune Bykle kommune
1764/2021 20210308 08.03.2021 Inngående brev Innspel til strategi for småbyar som regionale kraftsenter Evje og Hornnes kommune
1770/2021 20210308 08.03.2021 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for flytting og oppføring av tilbygg til sankebu og båthus på gnr/bnr 13/2 i Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
1773/2021 20210308 08.03.2021 Inngående brev Kvittering for innsendt egenkontrollrapport for Nesmoen renseanlegg (4220.0008.01) Miljodir - ikkesvar@miljodir.no
1543/2021 20210308 08.03.2021 Utgående brev Rekneskap 2020 - Bygland kommune Agder Kommunerevisjon v/ Tommy Pytten
1775/2021 20210308 08.03.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 1/2 Roy Aanestad
1777/2021 20210308 08.03.2021 Inngående brev Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma *****
1390/2021 20210308 08.03.2021 Utgående brev SV: E faktura til å betale kommunale avg. terje.furuvald@gmail.com
1745/2021 20210308 08.03.2021 Utgående brev SV: Tellturer i Setesdalen Anette Rattfelt
1780/2021 20210308 08.03.2021 Utgående brev Vedr. tiltak på gnr. 47, bnr. 11, Prestøyne - orientering om sak Hallvard Homme
1771/2021 20210308 08.03.2021 Utgående brev Høyring: Søknad om deling av gnr 54, bnr 3 STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
1774/2021 20210308 08.03.2021 Inngående brev NVE si uttale til søknad om dispensasjon fra LNF-formålet og byggegrense mot vassdrag - Utslippstillatelse for fritidshus Reiårsvatn - Gnr. 18 bnr. 12 - Bygland kommune Bente Ågren Høegh
1781/2021 20210308 08.03.2021 Inngående brev Presentasjon fra dialogmøte om skjønnsmidler korona for 2021 Nordhus, Jostein
1782/2021 20210308 08.03.2021 Inngående brev Kommunene i Agder - kartlegging av merutgifter og inntektstap for 2021 knyttet til koronapandemien - frist for tilbakemelding 22.mars Nordhus, Jostein
1534/2021 20210308 08.03.2021 Utgående brev Grunnlag for alminnelig taksering av kraftlinjer 2021 - Bygland kommune 'firmapost@statnett.no'
1535/2021 20210308 08.03.2021 Utgående brev Grunnlag for alminnelig taksering av kraftlinjer 2021 - Bygland kommune Agder Energi Nett
1396/2021 20210308 08.03.2021 Utgående brev Annonse eigedomsskatt Bygland kommune Annonser
1386/2021 20210308 08.03.2021 Utgående brev SV: Engasjementsbrev vedlikehaldstilskot (kopi av rapportering til FM) Edvard Karlsen
1387/2021 20210308 08.03.2021 Utgående brev SV: Engasjementsbrev vedlikehaldstilskot (konkurransegrunnlag) Edvard Karlsen
1389/2021 20210308 08.03.2021 Utgående brev SV: Rapportering - Vedlikeholdspakken 2020 - frist 01.03.2021 (revisorattestasjon) Mogseth, Sølvi
1686/2021 20210305 05.03.2021 Inngående brev Rv. 9 - uttale - Gnr. 69 bnr. 299 Bygland kommune - søknad om dispensasjon frå arealføremål Statens vegvesen
1724/2021 20210305 05.03.2021 Utgående brev Sak om støtte til trykking av bok om Bjørgulv Myhola Svein Inge Olsen
1746/2021 20210305 05.03.2021 Inngående brev Høyringsuttale Otteraaens Brugseierforening v/Haugetveit, Olav
1762/2021 20210305 05.03.2021 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for etablering av minirenseanlegg til fritidsbustad på gnr/bnr 18/12 i Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
1682/2021 20210305 05.03.2021 Inngående brev Klage på manglande handsaming av klage Knut Olav Frøysnes
1683/2021 20210305 05.03.2021 Inngående brev Klage på feil i utsending av sak 2020/380 til uttale Knut Olav Frøysnes
1761/2021 20210305 05.03.2021 Inngående brev Smittevernrettleiar for valgjennomføring under covid-19-utbrotet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1766/2021 20210305 05.03.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
1767/2021 20210305 05.03.2021 Utgående brev Oversender dokument Anonym
1720/2021 20210305 05.03.2021 Inngående brev Uttale NORSK MARITIMT MUSEUM
1733/2021 20210305 05.03.2021 Utgående brev Tilbakemelding i høve til oppseiing Anne Tove Rysstad
1744/2021 20210305 05.03.2021 Inngående brev Tellturer i Setesdalen Anette Rattfelt
1735/2021 20210305 05.03.2021 Utgående brev Vegliste 2021 Statens vegvesen v/ John Smeland
6278/2018 20210305 05.03.2021 Utgående brev Oppmoding om delutbetaling av spillemidlar til idrettsanlegg AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
1653/2021 20210305 05.03.2021 Inngående brev Vedr. 21-06364-2 - Bygland kommune - Fråsegn til dispensasjon for flytting og tilbygg til sankebu samt oppføring av båthus - gnr/bnr 13/2 Agder fylkeskommune
1719/2021 20210305 05.03.2021 Inngående brev Koronarapport for Agder - februar Agder fylkeskommune v/Lindaas, Gunnar Ogwyn
1763/2021 20210305 05.03.2021 Utgående brev Vedk. Serveringsbevilling Cafe Landeskogen Peace Center Helga Arntzen
1760/2021 20210305 05.03.2021 Utgående brev Merknader til søknad om serveringsløyve Olav Nese m.fl.
1730/2021 20210305 05.03.2021 Inngående brev Vedr. 20-01931-14 - Høyring - revidering av kommunale mål for hjorteviltforvaltninga i Åseral Åseral kommune
1731/2021 20210305 05.03.2021 Inngående brev Høyring - endring av minsteareal på hjort i Åseral kommune Åseral kommune
1734/2021 20210305 05.03.2021 Inngående brev Tildeling av SR bank midlar - Bygland kommune Agder fylkeskommune
1737/2021 20210305 05.03.2021 Inngående brev Tilsynsrapport for Byglandstunet Setesdal brannvesen
1427/2021 20210304 04.03.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
781/2021 20210304 04.03.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
7992/2020 20210304 04.03.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1709/2021 20210304 04.03.2021 Inngående brev Søknad om avdragsfrihet på startlån *****
1692/2021 20210304 04.03.2021 Utgående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Susanne Hegenscheidt
1695/2021 20210304 04.03.2021 Utgående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Anne Fauske m.fl.
1706/2021 20210304 04.03.2021 Utgående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Gunnhild Røkkum Børset m.fl.
1707/2021 20210304 04.03.2021 Utgående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Anne Løyland m.fl.
1727/2021 20210304 04.03.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4345873157 ***** ***** *****
1728/2021 20210304 04.03.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4345873157 ***** ***** ***** ***** *****
1729/2021 20210304 04.03.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Fleire ledige stillingar som helsefagarbeidar Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4345873157 ***** ***** ***** *****
1703/2021 20210304 04.03.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Brit Hege Flåt Wassengen
1716/2021 20210304 04.03.2021 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkebevilling Landeskogen Peace Center
1700/2021 20210304 04.03.2021 Inngående brev Dokumentkontroll av drikkevannsbasseng Mattilsynet
1701/2021 20210304 04.03.2021 Inngående brev Dokumentkontroll av drikkevannsbasseng med varsel om vedtak Mattilsynet
1702/2021 20210304 04.03.2021 Inngående brev Dokumentkontroll av drikkevannsbasseng med varsel om vedtak Mattilsynet
1705/2021 20210304 04.03.2021 Inngående brev Dokumentkontroll av drikkevannsbasseng med varsel om vedtak Mattilsynet
1717/2021 20210304 04.03.2021 Utgående brev Varsel om regulering av leige på tannlegekontoret AGDER FYLKESKOMMUNE
1718/2021 20210304 04.03.2021 Utgående brev Varsel om leigeregulering NAV ARBEID OG HELSE AUST-AGDER
1527/2021 20210304 04.03.2021 Utgående brev Vedr. manglande byggesøknad for ombygging og fasadeendring på gnr. 47, bnr. 88, Sellstasjonen på Bygland BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS m.fl.
1708/2021 20210304 04.03.2021 Utgående brev Vedk. innsyn Anonym
1714/2021 20210304 04.03.2021 Inngående brev Opprettheld kravet om innsyn Anonym
1680/2021 20210304 04.03.2021 Inngående brev Nytt situasjonskart og bilde frå Skeie 56/96 Olav Magne Tveitå
1693/2021 20210304 04.03.2021 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 17/14 Therese Johannessen
1713/2021 20210304 04.03.2021 Inngående brev Kopi av brev: Varsel om overprøving av vedtak – produksjonstilskudd 2020 STATSFORVALTEREN I AGDER
1640/2021 20210303 03.03.2021 Utgående brev Høyring: Søknad om deling gnr 15, bnr 1 STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
1641/2021 20210303 03.03.2021 Utgående brev Mellombels svar: Søknad om deling gnr 15, bnr 1 Dreng Ose
1684/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Underlag for behandling av intensjonsavtale om fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi Rune Røiseland
1685/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Presisering vedrørende vindkraft på land Rune Røiseland
1644/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Utbetalingskvittering og vedtaksbrev Statsforvalteren i Agder
1645/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Utbetalingskvittering og vedtaksbrev Statsforvalteren i Agder
1676/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Innspill til revidering av kommuneplanens arealdel Leiv Rygg Langerak
1681/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
1656/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for terrenginngrep på gnr/bnr 47/11 i Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
1687/2021 20210303 03.03.2021 Utgående brev Naboliste gnr. 41, bnr. 23 Byggmester Kjetil Vegusdal AS
1470/2021 20210303 03.03.2021 Utgående brev Oppmoding om utbetaling av tilskot - Stadutvikling 2020 Agder fylkeskommune
1648/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om fornyet tillatelse, 2021 Agderfk - Asgard, Anna Despard
1646/2021 20210303 03.03.2021 Utgående brev Målebrev og kart for 1/10 satu koski
1674/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad frå Jan Ove Flodquist_Pytten Jan Ove Pytten Flodquist
1675/2021 20210303 03.03.2021 Utgående brev Transport til Pytten i samband med restaurering Jan Ove Pytten Flodquist
1667/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fisk - og vassdragsrådgjevar - st. ref. (4348852152) - ***** ***** ***** *****
1668/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fisk - og vassdragsrådgjevar - st. ref. (4348852152) - ***** ***** *****
1669/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fisk - og vassdragsrådgjevar - st. ref. (4348852152) - ***** ***** ***** *****
1657/2021 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Jannicke Dale m.fl.
1661/2021 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om sfo-plass Monica Helle m.fl.
1664/2021 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om sfo-plass Karna Frøysnes Emblemsvåg m.fl.
1677/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Anne Løyland
1678/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Gunnhild Røkkum Børset
1654/2021 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Cecilie Lidi Kvåle m.fl.
1649/2021 20210303 03.03.2021 Utgående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Ingvild Nordgarden Haugå m.fl.
1652/2021 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om SFO-plass Silje Von Hafenbrädl
1382/2021 20210303 03.03.2021 Utgående brev Trekk av skriftleg eksamen xxx
1608/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Alkoholomsetting 2020 Coop Sørvest Coop Sørvest
1618/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Underteikna samarbeidsavtale mellom tannhelsetenesta i Agder fylkeskommune og Bygland kommune Agder fylkeskommune
1636/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Kopi av innlevert søknad - refusjon av kommunen sine utgifter til jegerprøven 2020 Miljødirektoratet
1620/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Ingvild Nordgarden Haugå
1643/2021 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fisk - og vassdragsrådgjevar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4348852152 ***** ***** ***** *****
1665/2021 20210302 02.03.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta, fast 20% stilling, vikariat 30% stilling. Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4336654976 ***** ***** *****
1615/2021 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på tilsynsrapport Byglandsfjord Skule/oppvekstsenter Setesdal brannvesen
1616/2021 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på tilsynsrapport gjeldande branntilsyn for Årdalshallen 2021 Setesdal brannvesen
1631/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 02/2021, sendt 02.03.2021 Skatteetaten
1634/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 3/2 May Brit Lundtveit
1585/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-03-01T08:00:55.289682 Skatteetaten
1603/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Tilskotsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder KMD v/Kristiansen Ellinor
1557/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985648492, 4220-52/ 1 Landbruksdirektoratet
1581/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996170705, 4220-27/ 1 Landbruksdirektoratet
1562/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986797246, 4220-15/ 1 Landbruksdirektoratet
1579/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980825051, 4220-54/ 24 Landbruksdirektoratet
1553/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969213990, 4220-3/ 2 Landbruksdirektoratet
1552/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985044597, 4220-62/ 1 Landbruksdirektoratet
1558/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969661489, 4220-36/ 4 Landbruksdirektoratet
1601/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Vedtak om produksjons- og avløysartilskot - 2020 Landbruksdirektoratet
1578/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970314636, 4220-22/ 3 Landbruksdirektoratet
1546/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976260538, 4220-3/ 3 Landbruksdirektoratet
1563/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969572931, 4220-56/ 3 Landbruksdirektoratet
1548/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
1568/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995954184, 4220-54/ 1 Landbruksdirektoratet
1559/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989426958, 4220-47/ 6 Landbruksdirektoratet
1576/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921318294, 4220-40/ 2 Landbruksdirektoratet
1549/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969332736, 4220-45/ 1 Landbruksdirektoratet
1565/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980209407, 4220-8/ 2 Landbruksdirektoratet
1606/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Aust-Agder museum og arkiv: Årsmelding med reknskap og revisjonsberetning 2020 AAma v/Tharaldsen, David Bergh
1591/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i Barnehage / SFO *****
1607/2021 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på LIS1-stillingar, behov for kommuneplassar frå 1.9.2021 STATSFORVALTEREN I AGDER
1604/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar IMDI
1623/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i samband med vedlikehald. 5/9 Pytten gard. Jan Ove Pytten Flodquist. Bygland kommune Statsforvalteren - Haug, Jørn Trygve
1626/2021 20210302 02.03.2021 Utgående brev Varsel om krav - sak nr 55 15 36 00 Bilskade Frende
1629/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev [Skadenr. 8517633,1] SV: [Frende:175777] Fwd: VS: Varsel om krav - sak nr 8517633,1 Frende - SkadesenteretMotor@frende.no
1638/2021 20210302 02.03.2021 Utgående brev [Skadenr. 8517633,1] SV: [Frende:175777] Fwd: VS: Varsel om krav - sak nr 8517633,1 Frende
1584/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-03-01T08:00:23.892881 Skatteetaten
1622/2021 20210302 02.03.2021 Utgående brev Matrikkelopplysningar på 56/96 Skeie Gyvatn Olav Magne Tveitå
1613/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Uttale til sak - fiberkabel mellom Hamre, Lyngnes og Prestøyne i Byglandsfjord Agder fylkeskommune v/Haukalid, Snorre
1635/2021 20210302 02.03.2021 Utgående brev Oversender dokument etter avtale Terje Nomeland
1605/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-03-01T08:01:25.809528 Skatteetaten
1617/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Høyring - tilrettelagt transport (TT) i Agder Agder fylkeskommune
1547/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982194911, 4220-30/ 3 Landbruksdirektoratet
1575/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970277714, 4220-28/ 5 Landbruksdirektoratet
1580/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
1577/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970933980, 4220-2/ 7 Landbruksdirektoratet
1560/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 870141262, 4220-35/ 1 Landbruksdirektoratet
1572/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997214293, 4220-36/ 3 Landbruksdirektoratet
1567/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983234550, 4220-13/ 8 Landbruksdirektoratet
1561/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 966818093, 4220-50/ 1 Landbruksdirektoratet
1550/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969570653, 4220-54/ 3 Landbruksdirektoratet
1551/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916950292, 4220-23/ 1 Landbruksdirektoratet
1570/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970533729, 4220-14/ 6 Landbruksdirektoratet
1571/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993435244, 4220-13/ 2 Landbruksdirektoratet
1544/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970933484, 4220-3/ 1 Landbruksdirektoratet
1573/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913046676, 4220-51/ 1 Landbruksdirektoratet
1619/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om pleie- og omsorgstenester *****
1574/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993394904, 4220-58/ 1 Landbruksdirektoratet
1555/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996369773, 4220-36/ 2 Landbruksdirektoratet
1569/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969332728, 4220-22/ 1 Landbruksdirektoratet
1556/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913260422, 4220-54/ 2 Landbruksdirektoratet
1566/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 824809682, 4220-47/ 117 Landbruksdirektoratet
1564/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970933964, 4220-18/ 3 Landbruksdirektoratet
1554/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969250217, 4220-40/ 1 Landbruksdirektoratet
1545/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 891586922, 4220-12/ 1 Landbruksdirektoratet
1655/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1514/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om deling/justering av grunneigedom Dreng Ose
1440/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Eigedomsskatt 2021 HYDRO VIGELANDSFOSS AS
1446/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Eigedomsskatt for kraftverk 2021 SKAGERAK KRAFT AS
1447/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Eigedomsskatt for kraftverk 2021 NORDÅNA KRAFT AS
1448/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Eigedomsskatt for kraftverk 2021 SØRÅNI KRAFT AS
1451/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Eigedomsskatt 2021 ANS BYGLANDSFJORD SAG
1435/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Eigedomsskatt 2021 AGDER ENERGI AS
1453/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Eigedomsskatt 2021 TINE SA
1454/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Eigedomsskatt 2021 NESODDEN INDUSTRIBYGG AS
1455/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Eigedomsskatt 2021 AGDER EMBALLASJE AS
1456/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Eigedomsskatt 2021 BYGLAND VARMESENTRAL AS
1457/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Eigedomsskatt for kraftnett - 2021 AGDER ENERGI NETT AS
1458/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Eigedomsskatt 2021 STATNETT SF
1459/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Eigedomsskatt 2021 TELENOR NORGE AS
1460/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Eigedomsskatt 2021 TELIA NORGE AS
1461/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Eigedomsskatt for produksjonsutstyr og -installasjonar - 2021 TELIA TOWERS NORWAY AS
1463/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Eigedomsskatt 2021 ICE COMMUNICATION NORGE AS
1464/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Eigedomsskatt 2021 ALTIFIBER AS AVD HAUGE I DALANE
1600/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Kontantstøtterapportering februar 2021 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
1528/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for oppføring av ny garasje på gnr/bnr 64/31 i Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
1518/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Tilskot til heimeundervisning - kommunar kan søke om midlar som skal sikre alle at barn og unge får lik mulegheit til heimeundervisning under koronasituasjonen STATSFORVALTEREN I AGDER
1596/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/133 Løpenr: 1280/2021 Dokument tittel: Søknad om deling/justering av grunneigedom - tomt H7 Brinken hyttefelt Celina Olsen
1597/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Celina Olsen'
1598/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/178 Løpenr: 1472/2021 Dokument tittel: Førehandskonferanse i samband med frådeling av tomter til hyttebygging Celina Olsen
1599/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Celina Olsen'
1530/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
1531/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Innsyn Anonym
1532/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
1533/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Anonym
1594/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Torgny Byklum
1595/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Maj Sjøvold
1586/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Silje Christine Stangvik
1587/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Silje Christine Stangvik
1592/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Kari Greibrokk
1589/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Kristina Lauvdal Vaagenes
1590/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Hege Kristine Jore Gakkestad
1520/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Setesdal barneverntjeneste - Videreføring av statlig tilskudd til kommunalt barnevern 2021 STATSFORVALTEREN I AGDER
1538/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Mellombels svar på klage - Administrativt vedtak sak nr.: 72/21 Ida Nordbø Kvaale
1516/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve frå Langeid til Strandelega Tarjei Langeid
1593/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Silje Von Hafenbrädl
1588/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Susanne Hegenscheidt
1583/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fisk - og vassdragsrådgjevar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4348852152 ***** ***** *****
1515/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak Odde Sagbruk AS v/Jan Petter Lie
1582/2021 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fisk - og vassdragsrådgjevar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4348852152 ***** ***** ***** *****
1499/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Anne Fauske
1489/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Vedr snøskuter i Gjuvvatnet på Lauvdalsheia. Torstein Lauvdal
1493/2021 20210225 25.02.2021 Saksframlegg/innstilling Næringsselskap i Bygland - utgreiing
1495/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sjukepleiar - 2 ledige vikariat - st. ref. (4345540080) - ***** ***** *****
1496/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Heimehjelp - st. ref. (4345374729) - ***** ***** *****
1497/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Heimehjelp - st. ref. (4345374729) - ***** ***** ***** *****
1494/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Heimehjelp - st. ref. (4345374729) - ***** ***** *****
1509/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til Gauheilega Tarjei Langeid
1498/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve frå Austad til Hovassdammen, pga friluftsgudsteneste d. 28.3.2021 Bygland og Årdal sokn
1500/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve, gnr/bnr 14/22 Vigdis Beisland
1511/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Vedr. uttale til sak - Dispensasjon frå bygge-og deleforbud i LNF-område og frå kommuneplanen sine retningslinjer, gnr. 54 bnr. 63 - Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
1507/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Fallvilt Agder politidistrikt v/ Kolbjørn Aanon Vollan
1483/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Eigedomsopplysningar 69/152 Torunn Gaarden
1502/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Førespurnad vedk. heftet "Luftkampen over Bygland" Torgeir Moseid
1482/2021 20210225 25.02.2021 Saksframlegg/innstilling Val av kontaktperson til Ungdomsrådet
1512/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Målsatt situasjonskart BYGGFIRMA TRYGVE LARSEN AS
1488/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00044909 Oppfølgingsprøve Byglandsfjord VV uke 8 - 1 av 1 - AR-21-MG-002116-01 Eurofins Environment
1525/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 12/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
1501/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Max Rodney Gaskell
1510/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Uttale frå Agder Fylkeskommune AGDER FYLKESKOMMUNE
1487/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Vidare prosess for behandling av intensjonsavtale om fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi Rune Røiseland
1188/2021 20210225 25.02.2021 Saksframlegg/innstilling Sak om støtte til trykking av bok om Bjørgulv Myhola
1484/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev NVE si uttale til dispensasjon - søknad om å dele ifrå hyttetomt med påståande hytte - gnr. 66 bnr. 3 - Bygland kommune Bente Ågren Høegh
1476/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Tilbakemelding frå NVE - Dispensasjon for tiltak i strandsonen i LNF-område - Oppføring av garasje - Gnr 54 bnr. 31 - Bygland kommune - Agder Bente Ågren Høegh
1443/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev NVE si tilbakemelding - dispensasjon - ettergodkjenning av tiltak på gnr. 47, bnr. 11, Prestøyne i Byglandsfjorden Bente Ågren Høegh
1433/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Gardsnummer 69 Bruksnummer 152, Ole Røylandsveg 3 Torunn Gaarden
1477/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Scenebygg Brygga Tor Ånon Kleivane
1480/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Bekjemping av framande planter i Bygland kommune Naturvernforbundet i Lindesnes
1474/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Vedr. 20-01100-6 - Høyring på forslag om å redusere minstearealet for hjort i Kvinesdal kommune Kvinesdal kommune
1475/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev G-06-2021- Revidert rundskriv om karantenehotell Statsforvalteren i Agder
1478/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Signert avtalegrunnlag for analysetjenester innenfor rammeavtale Eurofins - Marianne Isebakke
1472/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Førehandskonferanse i samband med frådeling av tomter til hyttebygging Jørund Greibrokk
1437/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Varsel om ordinært branntilsyn Byglandstunet AS Setesdal brannvesen
1429/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta, fast 20% stilling, vikariat 30% stilling. - st. ref. (4336654976) - ***** ***** *****
1430/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta, fast 20% stilling, vikariat 30% stilling. - st. ref. (4336654976) - ***** ***** *****
1431/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta, fast 20% stilling, vikariat 30% stilling. - st. ref. (4336654976) - ***** ***** ***** ***** *****
1417/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00044909 - Oppfølgingsprøve Byglandsfjord VV uke 8 Eurofins Environment Testing Norway AS
1423/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Møtebok Bygland kontrollutval 15.02.21 Agder sekretariat v/Inger Lise Austrud
1415/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Uttale til sak - Dispensasjon fra bygge- og deleforbod i LNF-område og frå kommuneplanen sine retningsliner - Gnr/bnr 54/63 - Bygland kommune Agder fylkeskommune v/Haukalid, Snorre
1413/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev SV: Vedr. saksnr. 2017/546 - Gamle Bilruta, Bygladsfjord - Søknad om endring av gitt tillatelse Alpha Arkitekter as v/Ibrahim Harrouz
1424/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Årsrapport Driftsassistansen i Aust Agder 2020 Driftassistansen
1395/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Bygland pg - Vedk. avslag på frivillig innløysing av festetomt - Avg nr 0209-0026 Opplysningsvesenets fond
1091/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Frikjøp av festegrunn FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND
1421/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Uttale til sak - Gnr/bnr 18/12, Bygland kommune - utsleppsløyve - dispensasjon byggegrense mot vassdrag Haukalid, Snorre
1452/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Informasjon om sametingsvalet Samediggi/Sametinget
1410/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for å dele ifrå hyttetomt med påståande hytte på gnr/bnr 66/3 i Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
1473/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Elin Falkum
1434/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1018 Løpenr: 1328/2021 Dokument tittel: Kommentar og varslingsoppmoding til revisjonskrav av Otravassdraget Elin Falkum
1439/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Om eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 13/2 og 14/5 Bjørg Maren Lauvdal
1436/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Knut Stian Horverak
1403/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Kristina Ose
1345/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Tilbakemelding angåande venteskur på Frøysnes STOKKELAND - ADVOKAT DA
1332/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 12/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
1344/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 12/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
1348/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Ber om uttale - søknad om dispensasjon frå arealføremål AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
1350/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Førebels svar FROLAND BYGGESERVICE AS
1388/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Revisjonsuttalelse bruk av engangstilskudd til kommunalt vedlikehold og rehabilitering Bygland kommune Tommy Pytten
1333/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Ber om utsett frist Byggmester Kjetil Vegusdal
1336/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad Arbeidstilsynet
1393/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Klage på brøyting Vassendvegen Gunnar Gakkestad
1394/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Parkeringsløyve for forflytningshemma *****
1352/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Vedr. 21-05050-8 - Forhåndsinnspill til revidering av forskrift om jakt og fangsttider Agder fylkeskommune