eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
683/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Mal Kjersti Plathe
6963/2021 20220524 24.05.2022 Utgående brev Sponsing av Ungdomsbedrift- Naturglede UB Kine Rebecca Knutsen
30/2019 20220524 24.05.2022 Inngående brev Byglandsfjord barnehage: årskontroll elektro KNUT HOVET INSTALLASJONAR AS
3465/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Tillatelse til å arrangere sykkelrittet Color Line Tour 28.mai 2022 - Kristiansand Cykleklubb Statens vegvesen
5860/2021 20220524 24.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav rebecca.forster@tendium.com
8264/2021 20220524 24.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Katharina Skavoll
4920/2021 20220524 24.05.2022 Utgående brev Permisjon Camilla Verdal Camilla Verdal
6794/2021 20220524 24.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Leif Sigurd Helle
3460/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Til kommunane som har mottatt krav om retting frå Statnett - (unntatt fra offentlighet, jf Offentleglova §§ 23 og 15) Caroline Lund
3464/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Planendring til uttale/høyring - detaljregulering for Neset camping - Bygland kommune - planID 201903 Norsk Maritim Museum
3466/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** *****
3467/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** *****
3468/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** *****
3469/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** *****
3470/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Marianne Haugvik Hodne
3480/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Planting Moi Gnr/Bnr 12.4 Moi Fisstøyl sameie v/Christian Unander Christian Unander
3415/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Forynging av skog Christian Unander
3413/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Forynging av skog Bernt Gautestad
3443/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Tilbod om stilling Marianne Haugvik Hodne
3429/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar / tømrar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4518296771 ***** ***** *****
3422/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Åraksbø leikeplass - plassering av huskestativ Haugetveit, Åsulv
3446/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Vegard Heia
3423/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på søknad sommarjobb 2022 Synne Maria Frøysnes
3427/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om sommarjobb - 2022 Åsmund Moe Nomeland
3428/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb 2022 Vegard Heia
3447/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar, gnr/bnr 69/168 og 69/259 Eva Knudsen Rødland m.fl.
3398/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Varsel om tiltak SETESDAL BRANNVESEN IKS
3399/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Varsel om tiltak SETESDAL BRANNVESEN IKS
3304/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Val av leigetakar til verkstaden på stasjonsområdet på Byglandsfjord REKKVERK MASTER AS m.fl.
3424/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde Bygland Kommune, f.t Drift- og naturforvaltning - st. ref. 4511592604 ***** ***** ***** *****
3444/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Infoskriv om dokumenttilsyn - Matrikkelloven Statens kartverk
3411/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Kvittering 27/21 tisandnes@hotmail.com
3441/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Utfylling i vatn - Uttale til planendring - detaljregulering for Neset camping - Bygland kommune - planID 201903 Norsk maritimt museum v/Frode Kvalø
3421/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Salgskontroll skjenk m/røyk - Revsnes Hotell Securitas
3456/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad om igongsetting Basisi Arkitekter as v/Andreas Anderssen
3440/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Utdanningsforbundet Bygland krev prosessen om endring av leiarstrukturen i oppvekst stoppa Utdanningsforbundet Bygland
3406/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på anbodskonkurranse - flaumsonekartlegging Bygland Rambøll v/Per Ludvig Bjerke
3407/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på anbodskonkurranse - flaumsonekartlegging Bygland Norconsult v/Gunnar Fiskum
3408/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på anbodskonkurranse - flaumsonekartlegging Bygland gunnar.fiskum@norconsult.com
3409/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på anbodskonkurranse - Flaumsonekartlegging Bygland Helene.sedal@ramboll.no
3416/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Refusjonskrav ergoterapeut 1. tertial 2022 ÅSERAL KOMMUNE m.fl.
3426/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bustad *****
3414/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Bruk av konsesjonskraftmidlar til å utvikle infrastruktur i Setesdal Agder fylkeskommune
3303/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om drift av Bygland turistkontor sommaren 2022 STOGA AS
3412/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Opning av vatn på Landeskogen Uwe Arntzen
3433/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Sv: åpning av vann på Landeskogen Uwe@aktive-fredsreiser.no
3454/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Sv: åpning av vann på Landeskogen Uwe@aktive-fredsreiser.no
3419/2022 20220522 22.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde Bygland Kommune, f.t Drift- og naturforvaltning - st. ref. 4511592604 ***** ***** ***** *****
3418/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde Bygland Kommune, f.t Drift- og naturforvaltning - st. ref. 4511592604 ***** ***** ***** *****
3402/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev SV: Forespørsel om fremdrift i byggesak 2022/130 Agder Hus & Hytte
3401/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev SV: Forespørsel om fremdrift i byggesak 2022/130 Agder Hus & Hytte
3389/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Forespørsel om fremdrift i byggesak 2022/130 Agder Hus & Hytte
3390/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev SV: Forespørsel om fremdrift i byggesak 2022/130 Agder Hus & Hytte m.fl.
3392/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Re: Forespørsel om fremdrift i byggesak 2022/130 Agder Hus & Hytte
3386/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Forespørsel om fremdrift i byggesak 2022/130 Agder Hus & Hytte
3387/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev SV: Forespørsel om fremdrift i byggesak 2022/130 Post - Bygland kommune m.fl.
3388/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Re: Forespørsel om fremdrift i byggesak 2022/130 Agder Hus & Hytte
3400/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev SV: Forespørsel om fremdrift i byggesak 2022/130 Agder Hus & Hytte
3385/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Utbygging av loft i 3. etg på gnr. 69, bnr. 110 på Byglandsfjord nomimpor@online.no
3381/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Innkalling: AU Midt-Agder Friluftsråd møte Magnus Thomassen
3382/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Førebels melding i forvaltningssak STATSFORVALTEREN I AGDER
3371/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Kopi av brev: Innvilga service- og verksemdvising frå rv. 9 til Støylen Camping i Bygland kommune Statens vegvesen
3384/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev VS: Tursti Horjeknipen Kristian Ose
3383/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 33/3 og 27/21 Tor Inge Sandnes
3368/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Førebels fråsegn til planendring til detaljregulering for Neset camping - Bygland kommune - planID 201903 Agder fylkeskommune v/Håkonsen, Ingunn Dahlseng
3359/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Høringsuttale til forslag til endra reguleringsplan for Neset camping i Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
3364/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2022, sendt 19.05.2022 Skatteetaten
3177/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Kvålsnapen aust Grunde Kvåle m.fl.
3179/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Kvålsnapen vest Eivind Nese m.fl.
3294/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Avtale om merking av sti Fånefjell og forhandsmelding av planlagte stiar med start ved rv. 9. STATENS VEGVESEN
3292/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Fånefjell Torkjel Sandnes m.fl.
3175/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan - Horjeknipen Leif Gunnar Dale m.fl.
3351/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Reguleringsplan til handsaming Mona Gundersen
3226/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Årdalsknapen nord Jon Løyland m.fl.
3357/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk
3366/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Matrikkelbrev Per Vidar Kallhovd
3355/2022 20220519 19.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om transport med ATV - Gamveka ekstrem
3267/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Ferdigattest for riving av "Messe Hovatn" på gnr. 11, bnr. 26 å Heistad CONSULT GRUPPEN AS
3362/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Innvilga søknad om løyve til landing med helikopter. Gaukheivatn og Søre Monsvatn. DNT sør. Bygland kommune. STATSFORVALTEREN I AGDER
3363/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Henvending om fastlege- og legevaktsituasjonen i Agder STATSFORVALTEREN I AGDER
3367/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Fråsegn til 2. gongs offentleg ettersyn av områderegulering for Ose bygdesenter Direktoratet for mineralforvaltning
3370/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Referat frå avslutning av Rettleiingsteam 12.-13.05.2022 Setesdal barnevern v/Hedda Helene Schaanning
3376/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Rammeavtale 19.05.22 - 22.07.22 Vilde M Austad Andersen
3372/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Rammeavtale 280422 - 220722 Malin Haugen
3219/2022 20220519 19.05.2022 Saksframlegg/innstilling Klage på utsett sakshandsaming av byggesøknad på gnr. 15, bnr.144 på Reiårsfossen camping
3199/2022 20220519 19.05.2022 Saksframlegg/innstilling Klage på utsett sakshandsaming av byggesøknad på gnr. 15, bnr. 145 på Reiårsfossen camping
3069/2022 20220519 19.05.2022 Saksframlegg/innstilling Rivingsløyve for infiltrasjonsanlegg på gnr. 35, bnr. 9 på Nesmoen
3346/2022 20220519 19.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om mellombels dispensasjon og rammeløyve for bruksendring av gnr. 69, bnr. 53 og bnr. 273, Breidablikk til kombinert bustad og næring fram til 1.7.2027
3379/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Førebels svar - orientering om byggesøknad COWI AS
3375/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Vedk. førespurnad om framdrift i byggesak 2022/130 Agder Hus & Hytte
3369/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev E-postrekkje: Førespurnad om framdrift i byggesak 2022/130 Liv Elin Frøysnes Berg
3374/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Byglandsfjord landbruksverksted - annonse til avisa (27.04.22) Gerd Haugå
3361/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Svar på tilsynsrapport - Bygland skule SETESDAL BRANNVESEN IKS
3205/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Svar på tilsynsrapport for Bygland barnehage. Setesdal brannvesen
3342/2022 20220519 19.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for etablering av flytehytter i Byglandsfjorden
3394/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde Bygland Kommune, f.t Drift- og naturforvaltning - st. ref. 4511592604 ***** ***** *****
3291/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Ørnenapen Aasmund Lauvdal m.fl.
3354/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Ukrainian family Sergius Levchenko
3356/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma *****
3314/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Protokoll frå rep.skapsmøte i Aust-Agder museum og arkiv, 10.05.22 AAma v/Tharaldsen, David Bergh
3326/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad om permisjon Åse Usken
2754/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 63/16 STATENS KARTVERK
3324/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev SV: Turistkontor, Bygland, sommeren 22 Olav Grendstad
3284/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Endring av terminleige DNB
3260/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Anbod flaumsonekartlegging Bygland Rambøll v/Per Ludvig Bjerke
3262/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Anbod flaumsonekartlegging Norconsult v/Gunnar Fiskum
3348/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad om kommunal bustad *****
3278/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Møteprotokoll Fylkeseldrerådet 12.05.2022 Erichsen, Marion
3293/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Kommunedelplan for klima og energi - Varsel om oppstart og høring av planprogram - Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune
3341/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Prosjekt fakturert, LACHAG26 Agder FKB-C Kartverket - Pål Tanem
3211/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Tjuvhola Olav Neset
3212/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Toppfjell nord Olav Nordgaard
3213/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Toppfjell sør Torelise Sagberg m.fl.
3215/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Utsikten Landeskogen LANDESKOGEN PEACE CENTER AS m.fl.
3308/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00050684 Avløp Bygland, uke 18 - 2 av 2 - AR-22-MG-005690-01 m.fl. Eurofins Environment
3309/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00050621 Drikkevann Bygland, uke 18 - 4 av 6 - AR-22-MG-005200-01 m.fl. Eurofins Environment
3166/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Bjønnåna Torjus Bygland m.fl.
3167/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti og løypeplan Bygland kommune - Byglandslia Åslaug Haugå m.fl.
3164/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Draumarnuten Anne Aakhus m.fl.
3171/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Flyvraket Gunstein Vollen m.fl.
3198/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - "Gandhistien" LANDESKOGEN PEACE CENTER AS m.fl.
3204/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Libakk Thor Skjevrak m.fl.
3206/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Longeraksdammen og Snipa AGDER ENERGI VANNKRAFT AS m.fl.
3208/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Sti- og løypeplan Bygland kommune - Reiårsfossen Dreng Ose
3277/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Salgskontroll - Coop Marked Bygland Securitas
3311/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 57/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3329/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 5/8 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3339/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 69/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3343/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 69/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3344/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 58/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3345/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 58/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3298/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 69/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3299/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 69/3 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3287/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 58/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3347/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 57/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3325/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Bygland kommune - gnr/bnr 45/9 - Vardehei - etablering av mellombels testanlegg for solkraft - uttale Wintervoll, Joakim
2688/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om nydyrking - gnr 47, bnr 95 Øivind Aakhus
3349/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Feilplasserte bygningspunkt Kartverket - Åsulv Birkeland Stormoen
3350/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Feilplasserte bygningspunkt Åsulv Birkeland Stormoen
3313/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest Pipefiks v/Lisa Tveite
3315/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Ferdigattest gnr. 62, bnr. 1 - ber om fleire opplysningar Lisa Tveite
3340/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Tilleggsopplysningar Arne Rønholt
3321/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Søknad om unntak frå streik *****
3322/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Søknad om uttak frå streik *****
3323/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Søknad om unntak frå streik *****
3318/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Tilleggsopplysningar Trond Olav Thomassen
3282/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Vedr. Langenesøyni 11 gnr. 56, bnr. 16 Trond Olav Thomassen
3306/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3307/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Førebels svar - ber om fleire opplysningar FJELLESTAD & HEGGLAND AS
3310/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 927139375 Landbruksdirektoratet
3108/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Vedtak om innstilling Søkjarane
3285/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Takkar ja til stilling Janne Spikkeland
3312/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb jorunn skjevrak
3319/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Kommunen sin plan for forebyggjande arbeid STATSFORVALTEREN I AGDER
3295/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** Torbjørn Frøysnes
3297/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Referat ***** ***** ***** *****, 08.04.22 *****
3316/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Rapport brannslokkemidlar - kommunale bygg FLAAT LANDBRUKSSERVICE
3300/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Tilskot - Inkludering av barn og unge - 2022 Tilskuddsseksjonen Bufdir
3159/2022 20220516 16.05.2022 Saksframlegg/innstilling Vertskommuneavtale Lokalmedisinske tenester Setesdal (LMT Setesdal)
3305/2022 20220514 14.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vassmiljørådgjevar ( Vassområdekoordinator ) for Otra vassområde Bygland Kommune, f.t Drift- og naturforvaltning - st. ref. 4511592604 ***** ***** *****
3271/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Konkurransegrunnlag for levering av leikeapparat til Bygland Oppvekstsenter NORSK LEK OG PARK AS m.fl.
3266/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Aanund Homme Egge
3096/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Vedtak om innstilling Søkjarane
3063/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Ber om uttale STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
3244/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Førebels svar DNT SØR
3061/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Byggeløyve for garasje på gnr. 63, bnr. 52 i Bakkane bustadfelt i Grendi Dag Nicolaysen
3269/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Ber om uttale STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
3276/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Førebels svar RÅ - EIENDOM AS
3250/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3251/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Førebels svar Mona Klemmetsen
3237/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Osefeti 116 Supplering av søknad 15/100 AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
3229/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Ber om ny uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3256/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Uttale - søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til eksisterande bustadhus i LNF-område - gnr. 69/329 - Vassend Wintervoll, Joakim
3248/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Førebels svar Finn Kåre Nyhammer
3246/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3263/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 5/8 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
3270/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Salgskontroll - Matkroken Bygland Securitas
3275/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Salgskontroll - Joker Bygland Securitas
3259/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Utfylling i vatn - Uttale - detaljregulering for Neset camping - Bygland kommune - planID 201903 Haukalid, Snorre
3236/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Oversending av rettsbok frå planleggingsmøte - sak 21-098261RFA-JAGD/JARD Morstøylvegen, gnr 15, 18 og 19 i Bygland Agder jordskifterett
3257/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Referat frå informasjonsmøte om Dagsturhytta Agder 11.5.2022 Lassen, Bård Andreas
3245/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Kulturmidlar Bygland hornmusikk Jorunn Andersen
3196/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Uttale til søknad om endringa v detaljreguleringsplan for Neset camping, planID 201903 Mattilsynet
3258/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Tilskot til kompetanseheving for lærarar og leiarar i vaksenopplæring - utlysing av midlar til etterutdanning STATSFORVALTEREN I AGDER
3261/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale 01.05.22 - 08.07.22 Ulf Haugaa
3253/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev 260 Søknad om ferdigattest 11/26 Consult Gruppen AS
3265/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Tilsynsrapport - ingen avvik funne RUNE HODNE TRANSPORT OG GRAVING AS
3228/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev SV: 2021_02_22 -Innspel-til-beslutningsgrunnlag-Bygland-Næringsselskap Eva Hagen
3230/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Styret i Agder Energi tilrår fusjon med Glitre Energi - Underlagsdokument Lykke, Ann-Christine
3231/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innspel til revidering av kommuneplanen sin arealdel Harald Moe
3218/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Uttale - søknad om dispensasjon for oppføring av våningshus nummer to - gnr. 2/4 - Langeid Agder fylkeskommune v/Wintervoll, Joakim
2990/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Ferdigattest for rehabilitering av pipe på gnr. 47, bnr. 96 på Bygland ÅMLI BYGG AS
3232/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev SV: Innsyn i kommunens leverandører av varer og tjenester sondre.zachariassen@fvn.no
3214/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Uttale: Søknad om dispensasjon frådeling og bygging - gnr. 34/1 - Nord Skomedal Agder fylkeskommune v/Wintervoll, Joakim
3224/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Hege Lill Byklum
3221/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Førebels svar vedr. klage på utsett sakshandsaming av byggesøknad AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
3220/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Førebels svar vedr.klage på utsett sakshandsaming av byggesøknad AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
3255/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar / tømrar Bygland Kommune, Drift- og forvalting - st. ref. 4518296771 ***** ***** *****
3184/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Årsrapport - Oppvekstombodet i Agder Songe-Møller, Erik
3163/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Berit Helga Gudmundson
3187/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Takkar ja til stilling Kjell Olav Lien Beurling
3121/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Vedkomande stilling som pedagogisk leiar, vikariat Anja Aaberge Løyland
3118/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Vedkomande stilling som pedagogisk leiar ved Bygland barnehage Anja Aaberge Løyland
3086/2022 20220511 11.05.2022 Saksframlegg/innstilling Kulturpris 2022
3197/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om kommunebidrag TV-aksjonen v/Anita Mørland
3183/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad på sommarjobb Åsmund Moe Nomeland
3192/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Massetak - Neset Camping - reguleringsendring Svein Åge Omland m.fl.
3200/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** *****
3201/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** *****
3202/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** ***** *****
3020/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om utbetring og forlenging av traktorveg - gnr/bnr 54/4 Ospelivegen Eivind Greibrokk
3203/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Svar på tilsynsrapport for Ose Grendehus Setesdal brannvesen
3180/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 916639481 Landbruksdirektoratet
3181/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 916639481 Landbruksdirektoratet
3189/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Innsynskrav Sindre Granly Meldalen
3191/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'undersokelse@presse.no'
3186/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Innsyn *****
3194/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Saken med avvisningsvedtak er avsluttet grunnet utgått klagefrist (Ref=3r6q6r, SakId=409188) Bygland
3188/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Massetak - Neset Camping - reguleringsendring Liv Elin Frøysnes Berg
3031/2022 20220511 11.05.2022 Saksframlegg/innstilling Kulturmidlar 2022- Tildeling
3178/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Kopi av dokument i samband med søknad om utfylling i vann ved Neset camping Svein Åge Omland
3185/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00050620 Drikkevann Bygland, uke 18 - 7 av 9 - AR-22-MG-005197-01 m.fl. Eurofins Environment
3170/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev SV: Nytt personell på Syrtveit fiskeanlegg Andersen, Aleksander
3174/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Referat 27.04 May Britt Hansen m.fl.
3130/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev SV: Rapport Setesdal Vekst setesdalvekst@gmail.com
3122/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev SV: Ny prosjekt setesdalvekst@gmail.com
3123/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Etablering setesdalvekst@gmail.com
3135/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Registrering og kostnader: varemerke, domene og foretaksregisteret Siri Lande
3136/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Registrering av Bleka... Siri Lande
3137/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Varemerkeregistrering av bleka Siri Lande
3139/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Revidert utgave Prosjektbeskrivelse Setesdal Vekst v4 Siri Lande
3142/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev VS: Rapport Setesdal Vekst pr. 3 kvartal 2020 John Salve Sigridnes
3128/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev SV: Evaluering Setesdal Vekst - år 1 setesdalvekst@gmail.com
3117/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Melding on spreiing av Bio rest Dreng Ose
3124/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Melding for bruk og midlertidig lager av biorest Arne Bjørgum
3126/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Melding om bruk av bio rest Tor Austad Bjørgum
3024/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Møtebok Villreinnemnda for Setesdalsområdet 28.04.2022. Jarle Lunde
3029/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve på Stoga Kulturkafe Stoga A/S
3148/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Underteikna avtale - Referansebrosjyrer fra JS Norge Sonja Lien Skjevrak
3125/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Utviding av stilling XXX
3033/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Overføring av landbrukseiendom i dødsbo til ny eier - oversikt frå Landbruksregisteret STATSFORVALTEREN I AGDER
3144/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Mellombels svarKlage på vedtak Geir Skjevrak
3041/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Vedtak Samarbeidsavtale om tilsetting av vassområdekoordninator for Otra vassområde VENNESLA KOMMUNE m.fl.
3151/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Skøyte for tinglysing Kartverket Tinglysing
3149/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00050620 Drikkevann Bygland, uke 18 - 4 av 9 - AR-22-MG-005197-01 m.fl. Eurofins Environment
3150/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00050621 Drikkevann Bygland, uke 18 - 2 av 6 - AR-22-MG-005200-01 m.fl. Eurofins Environment
3003/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Tilbakemelding på eigenkontrollrapport for 2021 - TINE Meieriet Sør - Setesdal STATSFORVALTEREN I AGDER
3042/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 33/3 Pål-Aanund Sandnes
3043/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 33/3 Tor Inge Sandnes
2984/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om uttak av masse i samband med utbetring av lastelomme Aslaug Simonstad Sitje
3038/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om frådeling av hyttetomt og dispensasjon frå LNF - føremålet til hyttetomt - gnr 34, bnr 2 Ingunn Bratteland m.fl.
3161/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innsyn i kommunen sine leverandørar av varer og tenester Sondre Zachariassen
3134/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om igongsettingsløyve for Osefeti 116 - 4220-15/100 NORKART eByggesøk
3154/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev VS: Forespørsel om mangler og usikkerhet i forbindelse med søknad om tillatelse i sak 2022/130 Agder Hus & Hytte
3155/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Melding til matrikkelfører om avtale / vedtak om erverv / tiltredelse av grunn til offentleg veg - Februar og mars 2022 Statens vegvesen
3158/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar Kjell Bjørka
3133/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar Kjell Bjørka
1708/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Førebels svar vedr. søknad om dispensasjon, frådeling og bygging Torhild I S Sangesland
3160/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vedk. søknad om tillatelse til midlertidig bruksendring - Breidablikk Anbjørg Kristine Løvendahl
3036/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om konsesjon - gnr 9, bnr 2 STRAY, SVEN J ADVOKAT
3146/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad på sommarjobb Ole Christian Haugland
3131/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad på sommerjobb Vegard Heia
3127/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om sommarjobb Tove Irene Berås
3152/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Tilbod om stilling Kjell Olav Lien Beurling
3153/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Tilbod om stilling Janne Spikkeland
3058/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3059/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Førebels svar NILSEN BYGGTJENESTER AS
3120/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Martine Olsen
3079/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Anita Birgitte Kolbu
3076/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad på sommarjobb Caroline Nilsen
3077/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad Caroline Nilsen
3078/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om sommerjobb Annbjørg Haugen
3088/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om sommarjobb Roald Skibsrud
3071/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - st. ref. (4514266530) - ***** ***** *****
3072/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - st. ref. (4514266530) - ***** ***** *****
3073/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - st. ref. (4514266530) - ***** ***** *****
3074/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - st. ref. (4514266530) - ***** ***** ***** *****
3075/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - st. ref. (4514266530) - ***** ***** *****
3119/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Kopi av brev: Rv9 - Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for mellombels bruksendring til bustad og øvrig utnytting - Breidablikk - gnr. 69 bnr. 53 Byglandsfjord i Bygland kommune Statens vegvesen
3085/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om løyve til oppføring av drivhus BYGGSUPPORT AS
3100/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Fwd: Pågang i Setesdal Aasmund Lauvdal
3101/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Fwd: Søknad sendt Setesdal Vekst
3102/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev VS: Avslag på søknad setesdalvekst@gmail.com
3103/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Presentasjon Pågang Næringshage AS webinar Setesdal april 2020 setesdalvekst@gmail.com
3104/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev VS: Hvem eier næring? Vurdering rundt initiativ for å få en fysisk næringshage i Setesdal. John Salve Sigridnes
3105/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Sv: Arbeidsmøte "Satsning Setesdal" Camilla Grantham
3106/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Pågang i Setesdal. Kristoffer Lyngvi-Østerhus
3107/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Setesdal Vekst og Pågang Næringshage Siri Lande
3113/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om auka hjortekvote for Bygland Nordaust viltlag Bygland Nordaust viltlag v/ Arne Bjørgum
3047/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3066/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svar vedr. byggesak 2022 / 130 John Salve Sigridnes m.fl.
3067/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Saksbehandling i byggesak 2022 / 130 Agder Hus & Hytte
3068/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svar vedr byggesak byggesak 2022 / 130 John Salve Sigridnes m.fl.
3052/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Førebels svar - ber om fleire opplysningar Kai Håkon Mehl
3115/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Uttale til sak ang. flomfare STATSFORVALTEREN I AGDER
3098/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Vedk. sak 22/112 Knut Vatsend
3056/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3057/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Førebels svar - ber om fleire opplysningar SMELAND BYGGSERVICE AS
3109/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Oppdragsavtale Reidar Larsen
3097/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Tilsynsrutinar heimeundervisning Bjørne Østrem Djukastein
3081/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Skjenk m/røyk - Bjoren brygge Securitas
3046/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Sak med avvisingsvedtak er avslutta grunna utgått klagefrist (Ref=qb6qbe, SakId=419384) Bygland
3099/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Melding om vigsel SKATTEETATEN KRISTIANSAND S
3082/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Kulturmidlar KRIK MINI BYGLANDSFJORD
3049/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Ber om uttale AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3051/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Førebels svar MØVIK BYGGETJENESTER AS
3053/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Ber om uttale STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
3054/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Førebels svar Nikolai Jebsen
3090/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Områderegulering Ose sentrum Agder energi v/Tveit, Roald
3044/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Mellombels svar : Søknad om redusert/fri husleige Ose Grendehus på Maskeradefest Ose Mat og kultur
3045/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev SV: Tak Bygland Museum Leonhard B. Jansen
3087/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Bompengar for Reiårsvatnvegen og Morstøylvegen Reiårsvatnvegen v/leiar Dreng Ose
3089/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om bruk av helikopter i verneområda, Gaukhei 2022 Jonny Grundeland
3070/2022 20220508 08.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** *****
3062/2022 20220507 07.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** ***** *****
3039/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** *****
2997/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Vedtak av fellingskvote 2022, Setesdal Austhei villreinområde Suldal kommune
2998/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Vedtak av fellingskvote 2022, Setesdal Ryfylke villreinområde Suldal kommune
2948/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad på sommerjobb Daniel Eikerapen
3017/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg -traktorveg på gnr. 54, bnr. 4 Eivind Greibrokk
3018/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Høyring: Utbetring av eksisterande traktorveg og forlenging 'sfagpost@statsforvalteren.no' m.fl.
3019/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev 22/11020-1 - Høyring: Utbetring av eksisterande traktorveg og forlenging Agder fylkeskommune v/ Wintervoll, Joakim
2986/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Påminning - Kommunen sin plan for forebyggjande arbeid STATSFORVALTEREN I AGDER
3028/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Supplering av søknad 15/145 AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
3027/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Supplering av søknad 15/144 AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
2799/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Utsleppsløyve og løyve til separat avløpsanlegg for våningshus på gnr. 6, bnr. 9 Ånebjør OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
2786/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Mellombels bruksløyve BOLIGSAMEIET JERNBANEGATA
2973/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Kopi: Melding om vedtak. Løyve til oppattbygging av båtnaust ved Gaukheivatn og Søre Monsvatn, samt propanbu ved Gaukhei turisthytte. DNT sør. Bygland kommune. SVR v/Haug, Jørn Trygve
3012/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Takker ja til tilbodet om vikariat Ragnhild Anette Retterholt uleberg
2907/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Løyve til oppførinng av ny pipe på gnr. 14, bnr. 32, Ormarstøyl BORGI BYGG AS
3021/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Saksbehandling i byggesak 2022 / 130 Agder Hus & Hytte
3016/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Osefeti 116 Supplering av søknad 15/100 AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
2958/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Melding til matrikkelfører om avtale / vedtak om erverv / tiltredelse av grunn til offentleg veg - Februar og mars 2022 Statens vegvesen
3001/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Førebvels svar - orientering om sak DAGFIN SKAAR AS
2991/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Underskriven overtakingsprotokoll sendt til Bygland Bolig AS v/ Kjetil Vegusdal Bygland Bolig AS v/ Kjetil Vegusdal
2969/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Søknad om løyve til 6-hjuling Ingunn Aliz S Lauvdal
2993/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Vertskommuneavtale interkommunalt samarbeid om Lokal Medisinske Tjenester i Setedal Evje og Hornnes kommune
3004/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Rindan 13 Oda Limann
3005/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Re: Rindan 13 Oda Limann
3006/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev SV: Rindan 13 Oda Limann
2801/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Mellombels bruksløyve Espen Wetrhus
3009/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Anleggsverksemd tomt 4/21 Kjell Arne Moen
3000/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Innsending av årsregnskap og årsberetning 2021 - Bygland kommune Statsforvaltaren i Agder
3025/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Referat fra beredskapsstyrets møte IUA 29.04.22 Jan Røilid
3026/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Vedtak Digital opplæring Setesdal Regionråd
3014/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad om permisjon utan løn, samt oppseiing Irene Moe
2992/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Vedtak Samarbeidsavtale om tilsetting av vassområdekoordinator for Otra vassområde Evje og Hornnes kommune
2994/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljregulering for rv. 9 Storestraumen - Trafikksikkerhetstiltak gjennom kurveutbedring, siktutbedring og stenging/flytting av trafikkfarlige avkjørsler - Bygland kommune Finn Herje
2831/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Løyve til å rehabilitere pipe på gnr. 47, bnr. 96 på Bygland ÅMLI BYGG AS
2987/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Fråsegn uten merknad til høyring av endring av reguleringsplan for Neset camping i Bygland kommune Direktoratet for mineralforvaltning
2996/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev VS: RV 9 Neset - Grunnboringer Fredrik Langfeldt
3023/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 04/2022, sendt 06.05.2022 Skatteetaten
3011/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Oversender informasjon i høve del av innsynskrav Anonym
3030/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'Beate Waarøe'
3022/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Informasjon om innsynskrav Anonym
2972/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring om årlege tilstandsrapportar (eller tilsv.) og saksdokument Øyvind Mellem
2980/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev SV: Sommeverdlikehold Gunnar Gakkestad
2977/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev SV: RV 9 Neset - Grunnboringer tommy.kvilekval@vegvesen.no
2983/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 22/07220-3 - Høyring: Uttak av masse i samband med ombygging av lastelomme - gnr/bnr 54/24 - Bygland kommune Agder fylkeskommune v/ Wintervoll, Joakim
2982/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Innspill til kurveutviding riksveg 9, Storestraumen Torhild Sangesland
2979/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Vedtak Offentleg ettersyn - Rv.9 Storstraumen, kurveutbetring. Statens vegvesen m.fl.
2959/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00050684 - Avløp Bygland, uke 18 Eurofins Environment Testing Norway AS
2981/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Leigetilhøve *****
2978/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Høyring - utvida bandtvang i Åseral kommune Åseral kommune
2967/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Jarle Flåt
2968/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Andrea Lindsetmo
2971/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad på sommarjobb Oskar Rokoengen Kjetså
2870/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev SV: Melding om oppstart av steinbrudd / massetak - Neset i Bygland kommune Arne Rønholt
2871/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev FW: Melding om oppstart av steinbrudd / massetak - Neset i Bygland kommune Arne Rønholt
2900/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Uttak av masser ved Neset Camping Svein Åge Omland
2908/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad på sommarjobb Håkon G Jacob Nordgarden
2909/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad på sommarjobb Tom Arne Karlsen
2952/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Wenche Hofstad Hageland
2953/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Maria Attestog
2946/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Aina Tingstveit
2947/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbodet om sommarjobb Knut Erling Vethe
2923/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4495694872 ***** ***** ***** *****
2924/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4495694872 ***** ***** ***** *****
2926/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4495694872 ***** ***** ***** *****
2927/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4495694872 ***** ***** *****
2928/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4495694872 ***** ***** ***** *****
2929/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4495694872 ***** ***** *****
2956/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Vernepleiar/sjukepleiar - 70% vikariat Bygland Kommune, f.t Pleie- og omsorg - st. ref. 4498817340 ***** ***** ***** ***** *****
2914/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev SV: Utleige av Byglandsfjord Landbruksverkstad mrysstad@gmail.com
2949/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Byglandsfjord landbruksverkstad Kristoffer Fernandez
2892/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
2877/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev NVE sitt svar - Spørsmål om uttale til byggesak - Byggehøgder som skal leggast til grunn ved søknader om byggeløyve for nye fritidsbustader på Reiårsfossen camping - Bygland kommune Toralf Otnes
2912/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Hamren - Vann og avløp - Oppdragsbekreftelse oddvar.kjellesvik@gmail.com
2864/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Utsatt frist til høyring av Ose bygdesenter Håkonsen, Ingunn Dahlseng
2865/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev SV: Utsatt frist til høyring av Ose bygdesenter Håkonsen, Ingunn Dahlseng
2883/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Høyring - utvida bandtvang i Åseral kommune Åseral kommune
2832/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad om redusert/fri husleige Ose Grendehus på Maskeradefest Ose Mat og kultur
2911/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om landingsløyver i Åraksfjorden og Byglandsfjorden med sjøfly Setesdal Flylag
2916/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Klage på avslag om snøskuterløyve - gnr. 15, bnr. 82 Liv Kari Bjerland m.fl.
2918/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Klagesak - avslag på snøskutertransport STATSFORVALTEREN I AGDER
2880/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Skjøte, gnr/bnr/fnr/snr 47/84/0/5 Advokat Håkon Omdal
2881/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Loggbok for snøskuterkøyring §5c Øyvind Nordahl
2882/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Loggbok for snøskuterkøyring §6 Anders Frode Sørlie
2876/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Uttale frå politiet til søknad om skjenkeløyve og utvida område - Stoga AS Politiet
2869/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev 2907 Prestøyni Plankontoret - Hallvard Homme
2922/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Tilskot til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklege elevar 2022 - kap/post 226.21 STATSFORVALTEREN I AGDER
2886/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak Geir Skjevrak
2863/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Kulturmidlar BYGLAND JEGER- OG FISKARLAG
2913/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Løsningsforslag varslingsanlegg Bygdeheimen Jørn Simonsen
2902/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak Kw-Bygg Hornnes AS m.fl.
2888/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak Helga-Marie Fossnes m.fl.
2843/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Planendring til uttale/høyring av reguleringsplanen for Neset camping med planid 201903 Statens vegvesen
2930/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4473938168 ***** ***** ***** *****
2931/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4473938168 ***** ***** ***** *****
2932/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4473938168 ***** ***** ***** *****
2933/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4473938168 ***** ***** ***** *****
2934/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4473938168 ***** ***** *****
2935/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4473938168 ***** ***** ***** *****
2936/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4473938168 ***** ***** *****
2920/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Utbetaling av udekka investering gnr/bnr 22/2 Olav Øygarden
2884/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 22/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2950/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Innsyn Anonym
2951/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve del av innsynskrav Anonym
2919/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Innsyn landbruksveg NRK
2890/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak SEAWORKS KABEL AS m.fl.
2937/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** *****
2938/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** ***** *****
2939/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** *****
2940/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** *****
2941/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** *****
2942/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** ***** *****
2943/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** ***** *****
2944/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** *****
2945/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** *****
2957/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4466479082 ***** ***** *****
2837/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om skolefritidsordning (SFO) Magda Jablonska
2859/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Skilt Reiårsfossen / Setesdal Roy Bakke
2860/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev SV: Skilt Reiårsfossen / Setesdal Roy Bakke
2861/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev VS: Skilt Reiårsfossen / Setesdal Dreng Ose
2862/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Rydding og merking av tursti til Reiårsfossen Anne Fauske
2842/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Vedk. utbygging Kjell Arne Moen
2844/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev vedr. utbygging Kjell Arne Moen
2850/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Bustad til flyktningar Hilde Bygland
2851/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Leilighet, dersom behov... Torgny Byklum
2852/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Svar på ledig bustad Terrje Berås
2853/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Svar på utleige av hus Arne Vethe
2854/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Svar på ledig leilighet Anne Berit Aakhus
2855/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Svar på ledig bustad Jon Sagberg
2856/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Bustad for flyktningar Kristin Gorseth Nilsen
2857/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Svar på tilbod om bustad Stein Ove Jordal
2847/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Utleige av Byglandsfjord Landbruksverkstad Magne Rysstad
2845/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Vedr. rehabilitering av pipe på gnr. 62, bnr. 1 - ferdigattest Lisa Tveite
2848/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Melding om oppstart av steinbrudd / massetak - Neset COWI AS
2874/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Vedr. gnr. 63, bnr. 41 i Bakkane bustadfelt i grendi Jon Robstad
2817/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Kulturprisen i Bygland 2022 *****
2818/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Kulturprisen 2022 *****
2812/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om sommarjobb for skuleungdom Alexander Kallhovd
2795/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****
2796/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2777/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Tilsetjing XXX
2813/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Bustad til flyktningar Hilde Bygland
2806/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05-01T08:01:08.403238866 Skatteetaten
2828/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Kontantstøtterapportering april 2022 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
2453/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Oversending av planforslag, Prestøyni, 47/11 med planid 201906 cato nilsen
2805/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05-01T08:00:47.619985788 Skatteetaten
2822/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Møteprotokoll frå styremøte i Setesdal IPR 27.04.2022 SIPR v/Marie J. Pedersen
2797/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Re: SV: Re: Forsikring 13026297 Kjetil Vegusdal
2804/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05-01T08:00:23.004695979 Skatteetaten
2814/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Lysmaster Markus Åsen
2815/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev SV: Lysmaster Markus Åsen
2823/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev SV: Lysmaster Markus Åsen
2824/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Sv: Lysmaster. Markus Åsen
2798/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Høyring av forslag til forskrift om naturfaretilskot Even Vegard Dalen
2833/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Kulturmidlar BYGLAND MÅLLAG
2834/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Kulturmidlar BYGLAND FILMKLUBB
2835/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Kulturmidlar BYGLAND SKYTTERLAG
2836/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Kulturmidlar BYGLAND DRAMATISKE SELSKAB
2825/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Kulturmidlar Byglandsfjord barnekor
2826/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Kulturmidlar Torsdagsklubben
2827/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Kulturmidlar KONG HANES EFTF.
2809/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=req9w5, SakId=402065) *****
2808/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=993b33, SakId=404061) *****
2807/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap Skatteetaten
2829/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om løyve til å rehabilitere pipe Åmli Bygg
2819/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Innsyn Aasmund Vollen
2820/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Aasmund Vollen
2770/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 5/8 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2800/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 5/8 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2782/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Oversender dokument: Innsynskrav, tilsyn med skog NRK v/Bjørn Asle Nord
2772/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev NVEs innspel - Rv 9 Bygland - Kryssutbedring - Bygland kommune Steinar Lillefloth
2779/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Tilgang til bibliotek Ingrid Homme
2789/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens Kartverk
2791/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk
2793/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk
2794/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk
2771/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Tilbakemelding påsøknad om skjenkeløyve og utvida område - Stoga SBV v/Olav Nese
2783/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev SV: Bruksendring av Pakkbua på Byglandsfjord stasjon- Notat fra møtet Ane Gunhild Uleberg
2784/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev SV: Bruksendring av Pakkbua på Byglandsfjord stasjon- Notat fra møtet Ane Gunhild Uleberg
2780/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Førebels svar - ber om fleire opplysningar HOVSTAD MASKIN
2778/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Vernepleiar/sjukepleiar - 70% vikariat Bygland Kommune, f.t Pleie- og omsorg - st. ref. 4498817340 ***** ***** *****
2776/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om støtte til 17 Mai feiring-17 mai komiteen
2674/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Vurderingar vedr. tilsetjing Valborg Attestog
2787/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Framlegg til kulturprisen Anonym
2788/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Framlegg til kulturprisen *****
2781/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Søknad om tiltak utan ansvarsrett Trond Olav Thomassen
2756/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Relocation Diana Laura
2758/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Brev til kommunar om omstillinga i Statped Statped
2728/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev A question from an Ukrainian asylum seeker Lesia Kopin
2714/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Orientering om byggesak Andres Helle
2744/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Statnett SF - Fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag for Statnetts kraftledninger og retting av utskrevet eiendomsskatt - jf. dom fra Borgarting lagmannsrett 11. oktober 2021 Lise Marie Evensen
2727/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Tilsynsavgift for salsstad for tobakksvarer og tobakkssurrogatar til forbrukar, Bygland Matsenter AS (Joker Bygland) org. nr. 913360400 BYGLAND MATSENTER AS
2746/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Bevillingsgebyr for sal/skjenking av alkoholhaldig drikk – Coop Sørvest SA COOP SØRVEST SA
2747/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Bevillingsgebyr for sal/skjenking av alkoholhaldig drikk – Neset Camping AS NESET CAMPING AS
2748/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Bevillingsgebyr for sal/skjenking av alkoholhaldig drikk – Haugå Landhandel AS HAUGÅ LANDHANDEL AS
2734/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Tilsynsavgift for salsstad for tobakksvarer og tobakkssurrogatar til forbrukar, Revsnes Hotell AS org. nr. 990336202 REVSNES HOTELL AS
2735/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Tilsynsavgift for salsstad for tobakksvarer og tobakkssurrogatar til forbrukar, Haugå Landhandel AS org. nr. 980340406 HAUGÅ LANDHANDEL AS
2736/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Tilsynsavgift for salsstad for tobakksvarer og tobakkssurrogatar til forbrukar, HH Bygland AS (Shell) org. nr 913212673 HH BYGLAND AS
2737/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Tilsynsavgift for salsstad for tobakksvarer og tobakkssurrogatar til forbrukar, COOP Sørvest SA org. nr. 966833300 COOP SØRVEST SA
2738/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Bevillingsgebyr for sal/skjenking av alkoholhaldig drikk – Revsnes Hotell AS REVSNES HOTELL AS
2739/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Bevillingsgebyr for sal/skjenking av alkoholhaldig drikk – Setesdal Resort AS SETESDAL RESORT AS
2740/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Bevillingsgebyr for sal/skjenking av alkoholhaldig drikk – Brygga Bygland AS v/Jan Tore Leifsen BRYGGA BYGLAND JAN TORE LEIFSEN
2741/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Bevillingsgebyr for sal/skjenking av alkoholhaldig drikk – Agder Overnatting AS AGDER OVERNATTING AS
2742/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Bevillingsgebyr for sal/skjenking av alkoholhaldig drikk – Aust-Agder Museum og Arkiv IKS (Bjoren) AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS
2743/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Bevillingsgebyr for sal/skjenking av alkoholhaldig drikk – Bygland Matsenter AS (Joker) BYGLAND MATSENTER AS
2720/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring NESET CAMPING AS
2721/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Matrikkelbrev NESET CAMPING AS
2761/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Rammeavtale Wenke Tjessem
2745/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Straumstøtte Bygland Kommune Joker Bygland
2725/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Fwd: Re: Forsikring 13026297 Kjetil Vegusdal
2726/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev SV: Re: Forsikring 13026297 Kjetil Vegusdal
2718/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Orientering om byggesak Helga-Marie Fossnes
2749/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev SV: Signert fullmakt - tilleggsvurdering Maria Stornes
2750/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev SV: Signert fullmakt - svar på tilleggsvurdering Maria Stornes
2751/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev VS: Kvittering for signert dokument / fullmakt Maria Stornes
2753/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev SV: Selvdeklarering - Politisk eksponert person (PEP) Maria Stornes
2760/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Innsyn: landbruks/skogsveier NRK v/Bjørn Asle Nord
2715/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Orientering om byggesak SEAWORKS KABEL AS
2766/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Referat fra Norge Digitalt og FDV årsmøter i Agder Kartverket - Anne Marit Bjelland
2712/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Orientering om byggesak Kw-Bygg Hornnes AS
2765/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Kulturmidlar BYGLAND IDRETTSLAG
2733/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Kulturmidlar DØLAFOTEN
2692/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Kulturmidler BYGLANDSFJORD GRENDELAG
2704/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Endeleg referat frå møte om samarbeids- og utviklingsavtale mellom Bygland kommune og Agder fylkeskommune, 15.03.22 AGDER FYLKESKOMMUNE
2710/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Kvittering - SSB-fallviltrapport for Bygland Hjorteviltregisteret
2713/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Vedr. 22-07035-3 - Dispensasjon - Tilbygg - fritidsbustad - gnr./bnr. 56/3 - Vestsida 756 - Bygland kommune - ingen merknader PBL Agder fylkeskommune
2671/2022 20220427 27.04.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for tilbygg til fritidsbustad på gnr. 56, bnr. 3, fnr. 2 på Vestsida
2675/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Referat fra statusmøte, LACHAG26 Agder FKB-C Kartverket - Pål Tanem
2560/2022 20220427 27.04.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for legging av fiberkabel i Byglandsfjorden, Raubekk - Kjarberg ved Bygland
2554/2022 20220427 27.04.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om frådeling av hyttetomt og dispensasjon frå LNF - føremålet til hyttetomt - gnr 34, bnr 2
2699/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/141 Løpenr: 2063/2022 Dokument tittel: Førebels svar og melding om utsett hanmdsaming av søknad Agder Hus & Hytte
2700/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav agderhusoghytte@gmail.com
2676/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2701/2022 20220427 27.04.2022 Saksframlegg/innstilling Prøveprosjekt med lengre skuledag og leksefri fritid
2557/2022 20220427 27.04.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbustad på gnr. 45, bnr. 47 i Jordalshei
2665/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Planendring til uttale/høyring STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
2687/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Referat frå arbeidsmøte - rundkøyring Bygland sentrum 25.04.22 Kjell Øyvind Berg m.fl.
2695/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Oppseiing av stilling Camilla Verdal
2697/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Tilgang til biblotek Ingrid Homme
2686/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev MINIKONKURRANSE FOR KJØP AV RÅDGIVNINGSTENESTE - RIG AVTALE NR 77 131 Orvedal, Kjartan
2556/2022 20220427 27.04.2022 Saksframlegg/innstilling Ferdigattest for tilbygg
2677/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 921318294 Landbruksdirektoratet
2561/2022 20220427 27.04.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbustad på gnr. 14, bnr. 32, Ormarstøyl i Austadhei
2698/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Informasjon om tilbakebetaling og forlenging av straumstøtteordninga Postmottak KUD
2680/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969332736 Landbruksdirektoratet
2681/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969332736 Landbruksdirektoratet
2679/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969332736 Landbruksdirektoratet
2711/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding fra Ose Turistheim 2022 Setesdal brannvesen
2705/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport Byglandsfjord Oppvekstsenter Setesdal brannvesen
2709/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport fra Årdalshallen. Setesdal brannvesen
2706/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Hjortebestanden og kvoter i Bygland Nordaust viltlag - Åraksbø Lars Tore Gakkestad
2707/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Resultat- og Foryngelseskontroll 2022 Statsforvalteren i Agder v/ Engesland, Trude
2708/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev VS: SESONG 2022 I BARKBILLEOVERVÅKINGEN – FORBEREDELSER I FYLKENE [LES NØYE – FRIST 18. MARS] Statsforvalteren i Agder v/ Engesland, Trude
2755/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** *****
2559/2022 20220427 27.04.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon - gnr 9, bnr 2
2689/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sogeskrivar - st. ref. (4508313985) - ***** ***** ***** *****
2690/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sogeskrivar - st. ref. (4508313985) - ***** ***** *****
2691/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sogeskrivar - st. ref. (4508313985) - ***** ***** *****
2683/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev SV: Anbud Ventilasjon og varmepumper til Stoga - signert kontrakt Helge Kleivane, Mandal Kjøleservice AS
2682/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 999301193 Landbruksdirektoratet
2678/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 921318294 Landbruksdirektoratet
2716/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev SMS-rekkje med sakspart Vidar Tjelland
2719/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev SMS-rekkje med sakspart Vidar Tjelland
2576/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Uttale - Søknad om nydyrking - gnr/bnr 45/2 - Bygland kommune Wintervoll, Joakim
2645/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Melding om oppført bod Mads Even Moen
2648/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Etablering av rådgjevande einingar for russaker i alle kommunane i landet Trykk-Tjenester
2664/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4514266530 ***** ***** *****
2643/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak Cowi v/Anbjørg Kristine Løvendahl
2592/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Svar på anmodning om unntak frå å søke om mellombels bruksendring for ta i bruk gnr. 35, bnr. 25 og bnr. 14 Setesdal Hotel som asylmmottak NILSEN BYGGTJENESTER AS
2593/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Svar på anmodning om unntak frå å søke om mellombels bruksendring for å ta i bruk gnr. 15, bnr. 91, Reiårsfossen Motel som asylmottak NILSEN BYGGTJENESTER AS
2594/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Svar på anmodning om unntak frå å søke om mellombels bruksendring for å ta i bruk gnr. 57, bnr. 42, søsterhjemmet som asylmottak NILSEN BYGGTJENESTER AS
2595/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Innbyggjarinitiativ - Leikeplass Åraksbø grendehus Haugetveit, Åsulv
2575/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Uttale - Søknad om nydyrking gnr/bnr 47/95 - Bygland kommune AFK v/Wintervoll, Joakim
2639/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Trekker søknaden om leige av landsbruksverkstaden Evje Bilopphogging
2599/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Stoga A/S
2585/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Endeleg rekneskap 2021 og signert balanserekneskap 2021 Tommy Pytten
2586/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev SV: Skriftlig uttalelse fra ledelsen Bygland kommune Tommy Pytten
2596/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Søknad om tilskott til utstyr til fallviltarbeid Gunnarsli, Katrine Skajaa
2225/2022 20220426 26.04.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om landingsløyver i Åraksfjorden og Byglandsfjorden med sjøfly
1992/2022 20220426 26.04.2022 Saksframlegg/innstilling Klage på avslag om snøskuterløyve - gnr. 15, bnr. 82
2581/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Nabovarsel Olav Neset m.fl.
2662/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Plankart Neset Camping Cowi - Caroline Breidenthal Olsen
2663/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Reguleringsendring Neset Camping Cowi - Caroline Breidenthal Olsen
2568/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 33/3 Tor Inge Sandnes
2569/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 33/3 Pål-Aanund Sandnes
2598/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Magda Jablonska
2638/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev VS: Signert fullmakt Maria Stornes
2591/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Sommeverdlikehold Gunnar Gakkestad
539/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Møtereferat - planendring Neset camping COWI v/Eline m.fl.
2642/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Informasjon til kommunane om kriterie for å bli prioritert i tilskot - "Leve hele livet" Trykk-Tjenester
2526/2022 20220426 26.04.2022 Saksframlegg/innstilling Offentleg ettersyn - Rv.9 Storstraumen, kurveutbetring.
2573/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Klage på vedtak Geir Skjevrak
2584/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev SV: hjortejakt Frøysnes Langeid storvald ved Besteland, Torgeir'
2552/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00050390 Avløp Bygland, uke 14 - 4 av 4 - AR-22-MG-004689-01 m.fl. Eurofins Environment
2578/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Fordeling av eigedomsskatt Sira-Kvina anlegga 2022 SIRDAL KOMMUNE
2577/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Kontrollrapport skjenk m/røyk - Revsnes hotell Securitas
2544/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad om rammeløyve gnr/bnr 45/9 Norconsult AS
2570/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Tilbakemelding frå AFK - Etablering av rundkøyring i Bygland sentrum Bueklev, Ann Monica
2565/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev SV: Status leikeplass Prestlidi 'Leif Sigurd Helle'
2566/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev SV: Status leikeplass Prestlidi Leif Sigurd Helle
2562/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Tak Bygland Museum Leonhard B. Jansen
2571/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev SV: Bjoren til Ose sentrum Lindaas, Ingvild Møgster
2516/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Oppklaring om dispensasjon for driftsveg gitt 17/6-19 - Longerak i Bygland kommune Statens vegvesen
2579/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Særutskrift kommunens årsregnskap 2021 Inger Lise Austrud
2563/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Ulefos Parkbenker Mikko Nilsen
2564/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev SV: Ulefos Parkbenker Mikko Nilsen
2572/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Oppmoding om å opprette kommunekomite Anita Mørland
2602/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sogeskrivar Bygland Kommune - st. ref. 4508313985 ***** ***** *****
2574/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad på stilling som sogeskrivar *****
2550/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev Svar på melding om bygning som er unnateke søknadsplikt Wenche Nilsen
2583/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev Avslagsbrev 1 - nådde ikke opp - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4503618457 ***** ***** *****
2546/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev Invitasjon til jobbsamtale - pedagogisk leiar *****
2547/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev Invitasjon til jobbsamtale - pedagogisk leiar *****
2548/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev Invitasjon til jobbsamtale - pedagogisk leiar *****
2539/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Vedr. anmodning om unntak frå å søke om mellombels bruksendring - varsel om at det vil bli fatta vedtak om avslag Trond Remi Nilsen
2542/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev SV: Vedr. anmodning om unntak frå å søke om mellombels bruksendring - varsel om at det vil bli fatta vedtak om avslag Trond Remi Nilsen
2543/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Fwd: Branndokumentasjon Trond Remi Nilsen
2531/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Ukrainske barn og elevar med spesialpedagogiske utfordringar Statped
2512/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Søknad om kommunal bustad *****
2538/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Årsrapport frå Arkivavdelingen på KUBEN 2021 KUBEN vØverbø, Snorre Dag
2540/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Møtebok Bygland kontrollutval, 21.04.22 Agder sekretariat v/Inger Lise Austrud
2532/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Gamle lerretet i Kulturscena 'berg123@online.no' m.fl.
2533/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Re: Gamle lerretet i Kulturscena Oddbjørn Berg
2534/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev SV: Gamle lerretet i Kulturscena Finn Håkon Borgi
2541/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Fastsetting av valdag for kommunestyre- og fylkestingsvalet i 2023 KDD v/Lian Sissel
2537/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Trekker permisjonssøknad Ingrid Homme Bolstad
2505/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfritak Øyvind Omnes
2506/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonfrihet Per Vidar Kallhovd
2508/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på gnr. 63, bnr. 9 Øyvind Omnes
2482/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Stadfesting på vigsel *****
2521/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2522/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Endring av bestilling av konsulentbistand på Byglandsfjord Smári Stav
2501/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 18/14 med 18/5 Øystein Frøysnes
2515/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Særutskrift kommunen sitt årsreknskap 2021 Agder sekretariat v/Inger Lise Austrud
2256/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Sletting av urådighet på gnr/bnr 69/241 STATENS KARTVERK
2258/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Prioritetsviking gnr/bnr 57/16 STATENS KARTVERK
2259/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 57/16 STATENS KARTVERK
2252/2022 20220421 21.04.2022 Saksframlegg/innstilling Årsberetning 2021
2517/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Rammer for moglegheitsstudiane for Bygland og Byglandsfjord ole.bachke@henninglarsen.com
2502/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev HASTER!! Behov for tilleggsfullmakt fra kommunene for innkjøp av Dagsturhytta Agder Bård Andreas Lassen
2525/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Signert tilleggsfullmakt - Dagsturhytte Bård Andreas Lassen m.fl.
2520/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Brannteknisk vurdering - oppdatert Setesdal Hotel og Reiårsfossen Motel Trond Remi Nilsen
2509/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om deling/justering av grunneigedom Berit Susanne Nordstrand
2514/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Melding om frittliggjande bygning eller tilbygg som er unnatatt søknadsplikt Nils Juklerød
2496/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om tilskot - beit, 985894485 Bygland sankelag BA
2449/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2451/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2503/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad på sommarjobb Synne Maria Frøysnes
2410/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 970533729, 4220-14/ 6 ARNE BJØRGUM
2409/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 996369773, 4220-36/ 2 JØRUND KVAALE HANSEN
2408/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 976260538, 4220-3/ 3 TARJEI LANGEID
2407/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 982194911, 4220-30/ 3 MARIE HAUGEN BUE
2406/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 995954184, 4220-54/ 1 INNISTOG DA
2405/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 985648492, 4220-52/ 1 GUNNAR OLAV ATTESTOG
2404/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 985044597, 4220-62/ 1 AUD ÅSEN HAUGSGJERD
2403/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 913046676, 4220-51/ 1 ROAR STØBET LANDE
2402/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 969572931, 4220-56/ 3 BØE ØYVIND
2401/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970314636, 4220-22/ 3 VIKI HALVAR O
2511/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Dag Nicolaysen
2427/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 989426958, 4220-47/ 6 LIDI NEDRE, Inger Siri Lidi
2426/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 986797246, 4220-15/ 1 DRENG OSE
2425/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 970277714, 4220-28/ 5 ÅNUND ELDHUSET
2424/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 969250217, 4220-40/ 1 JAKOB JØRGEN SAAGHUS
2423/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 927139375, 4220-3/ 2 SVEN TAKSDAL LUNDTVEIT
2422/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 993435244, 4220-13/ 2 TOR AUSTAD BJØRGUM
2421/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 969661489, 4220-36/ 4 HAUGÅ KNUT SIGURD
2420/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 969126125, 4220-56/ 1 OLE HARALD SUNDT
2419/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 969332736, 4220-45/ 1 AAKHUS ØIVIND
2418/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 997214293, 4220-36/ 3 GUNNAR HAUGÅ
2417/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 916950292, 4220-23/ 1 OLAV HAUGETVEIT
2416/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 921318294, 4220-40/ 2 HOMME BOLSTAD
2415/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 927422468, 4220-19/ 1 OPPIGARD BERG
2414/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 980209407, 4220-8/ 2 ANDERSEN GUNNAR
2413/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 969332728, 4220-22/ 1 LIDTVEIT OLAV
2412/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 916639481, 4220-45/ 2 ANNE AAKHUS
2411/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022, 970933964, 4220-18/ 3 FRØYSNES ØYSTEIN
2513/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett RÅ - EIENDOM AS
2479/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Søknad om frådeling og oppmåling i samband med innløysing av festetomt OPPLYSNINGSVESENETS FOND
2483/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Søknad på sommarjobb Kenneth Larsson
2504/2022 20220420 20.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sogeskrivar Bygland Kommune - st. ref. 4508313985 ***** ***** *****
2478/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom *****
2271/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Informasjon om endringar i forskrift om stadnamn Postmottak KUD
2278/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Anbud ventilasjon og varmepumper til Stoga. Presteneset10 *****
2279/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Anbud ventilasjon og varmepumper til Stoga. Presteneset10 *****
2280/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Ventilasjonsarbeider Presteneset 10 Glashytta, Stoga Bygland *****
2281/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Anbudskonkurranse for levering av ventilasjonsanlegg og varmepumpe til Presteneset 10 på Bygland *****
2239/2022 20220420 20.04.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til 17 Mai feiring-17 mai komiteen
2491/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leiar - st. ref. (4498949226) - ***** ***** ***** *****
2492/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leiar - st. ref. (4498949226) - ***** ***** *****
2493/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leiar - st. ref. (4498949226) - ***** ***** *****
2494/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leiar - st. ref. (4498949226) - ***** ***** *****
2495/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leiar - st. ref. (4498949226) - ***** ***** *****
2289/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Asylmottak NILSEN BYGGTJENESTER AS
2290/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Fwd: Svar på tilsynsrapport for brann den 1.4.22 på Reiårsfossen Camp NILSEN BYGGTJENESTER AS
2277/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Revisors kontroll av vesentlige budsjettpremisser i forbindelse med revisjon av regnskapet for 2021 Tommy Pytten
2249/2022 20220420 20.04.2022 Saksframlegg/innstilling Rekneskap 2021
2344/2022 20220420 20.04.2022 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 69/65 STATENS KARTVERK
2345/2022 20220420 20.04.2022 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 69/133 STATENS KARTVERK
2471/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Kopi: Melding om vedtak. Søknad om preparering av skiløype mellom Bortelid og Pytten. Bortelid Fjellpark AS. Åseral og Bygland kommune Haug, Jørn Trygve
2283/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev SV: Annonse i førstkommande utgåve Gerd Haugå
2284/2022 20220420 20.04.2022 Utgående brev Høyring - revedering av kommunale mål for forvaltning av hjortevilt, Fyresdal kommune postmottak@fyresdal.kommune.no
2282/2022 20220420 20.04.2022 Utgående brev REFUSJONSKRAV FØLGJETENESTE JORDMOR SØRLANDET SYKEHUS HF
2165/2022 20220420 20.04.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om transport med ATV
2486/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 18/14 med 18/5 Øystein Frøysnes
2286/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00050303 Drikkevann Bygland, uke 14 - 9 av 9 - AR-22-MG-004056-01 m.fl. Eurofins Environment
2287/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Analyserapport Bygland kommune - EUNOKR-00050304 Drikkevann Bygland, uke 14 - 1 av 1 - AR-22-MG-004235-01 Eurofins Environment
2468/2022 20220420 20.04.2022 Saksframlegg/innstilling Samarbeidsavtale om tilsetting av vassområdekoordninator for Otra vassområde
2276/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Søknad om uttak av masse i samband med utbetring av lastelomme Aslaug Simonstad Sitje
2224/2022 20220420 20.04.2022 Utgående brev Referat frå arbeidsmøte - rundkøyring Bygland sentrum Kjell Øyvind Berg m.fl.
2337/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Kvittering for registrert konsesjonstilhøve på gnr. 57, bnr. 59 Monica Christensen
2428/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Avvisingsvedtak frist feil/mangel utløpt (Ref=qb6qbe, SakId=419384) Bygland
2387/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Kjøpmannsgata 8-12, fullmakt Maria Stornes
2334/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Høyring: Uttak av masse i samband med ombygging av lastelomme - gnr/bnr 54/24 - Bygland kommune 'sfagpost@statsforvalteren.no' m.fl.
2327/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Svar på anbodskonkurranse - Sal av gnr 69, bnr 87 Maria Stornes
2328/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev VS: Salg Byglandsfjord Maria Stornes
2333/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Sak 22-043983RFA-JAGD/JARD Kviteflogi naturreservat (utvidelse) gnr. 34 i Bygland Dale, Åshild
2348/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Vedr VA på gnr 15, bnr 60 Kåre Eivind Sordal
2462/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Avvisningsvedtak frist feil/mangel utløpt (Ref=3r6q6r, SakId=409188) Bygland
2346/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Detaljregulering for Rv.9 Storestraumen, kurveutbetring - Melding om offentlig ettersyn Statens vegvesen
2444/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Klage på vedtak Geir Skjevrak
2460/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Svar: Klage på vedtak Geir Skjevrak
2461/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Rv9 Storstraumen - reguleringsplan til offentlig høring Vegvesen - Jon Olav Upsal
2446/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Geologisk rapport KW-Bygg Hornnes AS v/Helge Tveit
2456/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Kulturmidlar FRAMSTEG 4H
2457/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Kulturmidlar ÅRDAL SKYTTERLAG
2480/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Transporttenesta for funksjonshemma 2. halvår 2022 AGDER FYLKESKOMMUNE
2472/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Innvilgar tilskot til styrking av skulehelsetenesta over statsbudsjettet 2022 kap. 762, post 60 Helsedirektoratet
2458/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i Barnehage / SFO *****
2466/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Søknad om støtte frå næringsfondet Vassdragstyret for øvre Otra v/Nils B Kile
2459/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Søknad post@bygland.kommune.no
2455/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Søknad om ferdsel med ATV i samband med Gamaveka Extreme Bygland luftsportklubb
2299/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Svar på søknad om 5 - årig gjødselplan 2022 - 2026 Eivind Nese
2464/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Info på SMS: Skjermbilde nr 1 Kjell Berg
2465/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Info på SMS: Skjermbilde nr 2 Kjell Berg
2397/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev SV krav til boplikt i Bygland kommune roarslande@hotmail.com
2332/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Sentrale budsjettpremisser Tommy Pytten
2470/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Melding frå revisor, Bygland kommune 2021 Tommy Pytten
2399/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Melding frå revisor Bygland kommune 2021 Tommy Pytten
2473/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Søknad om kommunal bustad *****
2445/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Loggbok for snøskuterkøyring §5a Gunnar Gautland
2330/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Tilskot til vilttiltak 2022 - utstyr til ettersøksarbeid Agder fylkeskommune
2450/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Bilder fra Bygland Ole Bachke
2439/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Tilsynsrapport - Byglandsfjord vassverk Mattilsynet
2440/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Tilsynsrapport - Bygland vassverk Mattilsynet
2441/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Tilsynsrapport - Tveit vassverk Mattilsynet
2442/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Tilsynsrapport - Ose vassverk Mattilsynet
2443/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Tilsynsrapport - Åraksbø vassverk Mattilsynet
2329/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Minikonkurranse for kjøp av rådgivningsteneste - Rig avtale nr 77 131 MULTICONSULT NORGE AS m.fl.
2291/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Brannvurdering NILSEN BYGGTJENESTER AS
2292/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Re: Svar på tilsynsrapport for brann den 1.4.22 på Reiårsfossen Camp NILSEN BYGGTJENESTER AS
2293/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Brannvurdering NILSEN BYGGTJENESTER AS
2297/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Etablering av asylmottak i Bygland - ber om tilbakemelding NILSEN BYGGTJENESTER AS
2298/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev SV: Etablering av asylmottak i Bygland - ber om tiltakemelding NILSEN BYGGTJENESTER AS
2340/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Vedr. etablering av asylmottak i Bygland Trond Remi Nilsen
2437/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - st. ref. (4503618457) - ***** ***** *****
2438/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - st. ref. (4503618457) - ***** ***** *****
2398/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Vedr søknad om deling Knut A. Austad
2341/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Svar på anbudskonkurranse for levering av ventilasjonsanlegg og varmepumper til Presteneset 10, Bygland VENTEC AS m.fl.
2342/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Tildeling av kontrakt om levering av ventilasjon og varmepumper til Presteneset 10, Bygland MANDAL KJØLESERVICE AS
2336/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Anbudskonkurranse ventilasjonsanlegg og varmepumpe,Presteneset 10, Bygland *****
2467/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sogeskrivar Bygland Kommune - st. ref. 4508313985 ***** ***** ***** *****
2454/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Innmelding skole Oday Diab
2400/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Flyktningar frå Ukraina - auka merksemd på menneskehandel, fare for utnytting og overgrep av sårbare grupper Bufetat
2347/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Høyring: Søknad om nydyrking - gnr 45, bnr 2 AGDER FYLKESKOMMUNE
2300/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Oppfølging av kommunen sitt vedtak om bosetting Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2331/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Høyring: Søknad om nydyrking gnr 47, bnr 95 AGDER FYLKESKOMMUNE
2481/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Ber om tilleggsopplysningar vedr. drenering gnr/bnr 46/4 oivind@aakhus.net
2310/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev SV: Hovedplan Bygland Kommune Svein Stoveland
2311/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Ledningskart Byglandsfjord Svein Stoveland
2312/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Ledningskart Bygland Svein Stoveland
2313/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Ledningskart Bygland inkl sjøledning til Nesmoen Svein Stoveland
2314/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Ledningskart Åraksbø Svein Stoveland
2315/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Ledningskart privat vassverk Reiårsvatn hyttefelt Svein Stoveland
2316/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Digitaliserte vannledninger Ose Svein Stoveland
2317/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Tilsyn hausten 2021 Byglandsfjord RA Svein Stoveland
2318/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev VS: Anleggsrapport - Bygland Svein Stoveland
2319/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Årsrapport avløp Bygland 2021 Svein Stoveland
2320/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Årsrapport 2021 Driftsassistansen Svein Stoveland
2321/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Bygland Hovedplan VA. Oppstart og tilbakemelding om mottatt grunnlagsdokumenter Svein Stoveland
2322/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Hovedplan VA Svein Stoveland
2323/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Møtereferat og statusoversikt m/bilder Svein Stoveland
2324/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev SV: Møtereferat og statusoversikt m/bilder Kjell Øyvind Berg m.fl.
2325/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev SV: Møtereferat og statusoversikt m/bilder Svein Stoveland
2434/2022 20220418 18.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, f.t Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4498949226 ***** ***** *****
2436/2022 20220418 18.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, f.t Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4498949226 ***** ***** *****
2433/2022 20220417 17.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, f.t Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4498949226 ***** ***** *****
2429/2022 20220416 16.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4495694872) - ***** ***** ***** *****
2430/2022 20220416 16.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4495694872) - ***** ***** ***** *****
2431/2022 20220416 16.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4495694872) - ***** ***** ***** *****
2432/2022 20220416 16.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg - st. ref. (4495694872) - ***** ***** *****
2309/2022 20220410 10.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg Bygland Kommune, Pleie- og omsorg - st. ref. 4495694872 ***** ***** *****
2305/2022 20220409 09.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleiar/sjukepleiar - 70% vikariat - st. ref. (4498817340) - ***** ***** ***** ***** *****
2306/2022 20220409 09.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleiar/sjukepleiar - 70% vikariat - st. ref. (4498817340) - ***** ***** *****
2308/2022 20220409 09.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4503618457 ***** ***** *****
2229/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Kopi av søknad til KDD - omstilling Bygland: "Det gode livet rundt Byglandsfjord" Momrak, Torleiv Olavson
2228/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Søknad om midlertidig bruksløyve, brygge Byglandsfjord Dag Yngvar Moseid
2227/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Erlæring om ansvarsrett, samsvarserklæring og gjennomføringsplan Smeland byggservice v/Morten Aasland
2264/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Klage på utsett saksbehandling av byggesøknad i sak 22/138 Agder Hus & Hytte
2260/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Klage på utsett saksbehandling av byggesøknad i sak 22/141 Agder Hus & Hytte
2269/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Søknad om oppføring av uthus Mona Klemmetsen
2238/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Administrativ tilgang i NIR IMDi
2272/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Osefeti 116 Supplering av søknad 15/100 AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
2266/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Oppstartsmøte - Moglegheitsstudiar for tettstadane Bygland og Byglandsfjord ole.bachke@henninglarsen.com m.fl.
2235/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Møteprotokoll Fylkeseldrerådet 05.04.2022 Erichsen, Marion
2268/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Møtedokument fra styremøte SVR 07.04.22 Statsforvaltaren ved områdeforvaltar Guro Sødergren
2248/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Skriftlig uttalelse fra ledelsen Bygland kommune Tommy Pytten
2236/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Kopi av svar på søknad om utvidia bruk av trekkrøyr mellom Tveit og Langeid Statens vegvesen
2274/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Områderegulering for Ose bygdesenter - 2. gongs offentleg ettersyn joerund_k@hotmail.com m.fl.
2250/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Vedtak Områderegulering for Ose bygdesenter - behandling før høyring og utlegging til offentleg ettersyn Sonja Lien Skjevrak
2251/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Annonse i førstkommande utgåve 'annonser@setesdolen.no'
2099/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Områderegulering for Ose bygdesenter - 2. gongs offentleg ettersyn AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
2234/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Fysioterapi - elev ved KVS *****
2230/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Fysioterapi - elev ved KVS *****
2255/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Grunnboksopplysninger Tor Kåre Helland
2257/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Vedr. sletting av pant og prioritetsvikelse på gnr/bnr 57/16 Christian Andersen
2220/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Høyring - Umiddelbar endring i N301 - Skilting på motorveg Statens vegvesen
2223/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Høyring - NOU 2022: 3 På trygg grunn Postmottak OED
2253/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Revisors kontroll av vesentlige budsjettpremisser i forbindelse med revisjon av regnskapet for 2020 Tommy Pytten
2267/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Oppstartsmøte - Moglegheitsstudiar for tettstadane Bygland og Byglandsfjord Cappelen, Diderik m.fl.
2226/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev HASTER!! Behov for tilleggsfullmakt fra kommunene for innkjøp av Dagsturhytta Agder Lassen, Bård Andreas
2241/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00050390 - Avløp Bygland, uke 14 Eurofins Environment Testing Norway AS
2270/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Innsyn Aasmund Vollen
2273/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Aasmund Vollen
2231/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Innsyn Knut Olav Frøysnes
2233/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Knut Olav Frøysnes
2265/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 47/15 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2222/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 28/12 og 31/2 Normann Hovstad
3449/2021 20220407 07.04.2022 Utgående brev Stikkord frå møte i arbeidsgruppa, 10.05.21 Connie Barthold m.fl.
4344/2021 20220407 07.04.2022 Utgående brev SV: Vedr. søknad om kompensasjon for bortfall av inntekter under covid-19 - spørsmål om omsetning Sigurd Haugsgjerd, Setesdølen AS
4347/2021 20220407 07.04.2022 Utgående brev Kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter - oppdatering SKILD AS m.fl.
4350/2021 20220407 07.04.2022 Utgående brev SV: Søknad om kompensasjon. Agder Overnatting (Ose turistheim)
4353/2021 20220407 07.04.2022 Utgående brev Spørsmål om omsetning Agder Overnatting AS (Ose turistheim)
3794/2021 20220407 07.04.2022 Utgående brev VS: Eiendomsskatt - utvide til all fast eiendom i kommunen? Ronny Eftevåg - Norkart
3445/2021 20220407 07.04.2022 Utgående brev SV: Eiendomsskatt - utvide til all fast eiendom i kommunen? Liv Elin Vermundsberget - KS
3446/2021 20220407 07.04.2022 Utgående brev Datautleveringsavtale brukerstotte.datasamarbeid@skatteetaten.no
3448/2021 20220407 07.04.2022 Utgående brev Datasamarbeid - boligverdier - Bygland kommune (signerte skjemaer) brukerstotte.datasamarbeid@skatteetaten.no
3302/2021 20220407 07.04.2022 Utgående brev Saksnr. 21/2582: Årsrekneskap og årsberetning 2020 - Bygland kommune Statsforvalteren i Agder
454/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 47/66 STATENS KARTVERK
4516/2021 20220407 07.04.2022 Utgående brev Sletting av pant på gnr/bnr 69/138 STATENS KARTVERK
2205/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Informasjon til kommune om oppfølging av svartider i legevaktsentralar STATSFORVALTEREN I AGDER
1602/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Søknad om utvida bandtvang Bygland Sau og Geit v/Marit Taksdal
2219/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Konsekvensar av endringar i pasientjournalloven om plikt til å betale for og ta i bruk nasjonale e-helseløysingar Inger Lise Eng
2213/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Søknad om 5-års gjødselplan NESE EIVIND
4563/2021 20220407 07.04.2022 Utgående brev SV: Om bruksendring, planteikningar mv. Åsmund Åmdal, Amtedal & Hansen arkitektkontor m.fl.
4564/2021 20220407 07.04.2022 Utgående brev Møte om bruksendring Olav Grendstad m.fl.
4571/2021 20220407 07.04.2022 Utgående brev Avklaring om brannkonsept og elektriker Olav Grendstad m.fl.
3666/2021 20220407 07.04.2022 Utgående brev Attestering av regnskap: Spillemidler til Bygland kulturscene (regnskapssammendragsskjema) Edvard Karlsen
3667/2021 20220407 07.04.2022 Utgående brev SV: Attestering av regnskap: Spillemidler til Bygland kulturscene (leverandøroversikt og oppdatert regnskapssammendragsskjema) Edvard Karlsen
2214/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Krypsiv: referat fra styringsgruppemøte og arbeidsprogram AGDER FYLKESKOMMUNE
2215/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Krypsiv: rapport, effekter av kalking Kjell Øyvind Berg
5862/2021 20220407 07.04.2022 Utgående brev Innsynsbegjæring - kompensasjon til lokale virksomheter i forbindelse med Covid-19 - Bygland kommune sofie.amalie.fraser@schibsted.com
2218/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Søknad om midlertidig bruksløyve Espen Wetrhus
2254/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleiar/sjukepleiar - 70% vikariat Bygland Kommune, f.t Pleie- og omsorg - st. ref. 4498817340 ***** ***** *****
2232/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleiar/sjukepleiar - 70% vikariat Bygland Kommune, f.t Pleie- og omsorg - st. ref. 4498817340 ***** ***** ***** ***** *****
2167/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Referat frå møte - Søjordet Vidar Frøysnes
2198/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Søknad om støtte til 17. mai feiring 17. mai-komiteen v/Inger Siri Lidi
2221/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Flyktningkonsulent Bygland Kommune, Helse - st. ref. 4503618457 ***** ***** *****
2130/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Svar på ny førespurnad om unntak frå å søke om mellombels bruksendring av bygg i samband med atablering av akuttinnkvartering av flyktningar - ber om fleire opplysningar. NILSEN BYGGTJENESTER AS
2199/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Gratis reiser for Ukrainske flyktningar Agder kollektivtrafikk v/Bergersen, Hilde
2201/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Integreringspakke 4 - Innrapportering fra kommunene noreply@questback.net
1994/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Svar på søknad om ombygging av snuplass gnr/bnr 54/2 - Bruflotvegen Tellef Lunden
2195/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Fallvilt - rapportering til SSB og tilskudd til CWD-prøver 2022 MILJØDIREKTORATET
2184/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Dagsturhytta Agder - referat frå informasjonsmøte med kommunane 24.3.2022 Lassen, Bård Andreas
2200/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Innvilgar tilskot til midlertidig styrking av lågterskeltilbod psykisk helse Trykk-Tjenester
2194/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Orientering om status om arbeidet med organisering av vannområdene i Agder vannregion Øverland, Tanja
2179/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Fjerning av visningsskilt til Storestraum på rv. 9 - Byglandsfjord Statens vegvesen
2182/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev E-postrekkje: Ytterlegare feilskilting i Byglandsfjord til Storestraum Pål Erik Omnes
2216/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Fiberleveranse til Strandgata 33 Arne Larsson
2217/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev SV: Fiberleveranse til Strandgata 33 Arne Larsson
2197/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Stadfesting: e-signert dokument 05.04.2022 10.02.04 - Leigeavtale 301116 Ergoterapeut DNB BANK ASA
2202/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Møtereferat Årsmøte Driftsassistense 05.04.2022 Hovden, Marit
2210/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Reguleringsendring Neset camping Cowi
2212/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Omsettingsoppgåve 2022 NESET CAMPING AS
2040/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Svar på søknad om tilskott til lastelomme - gnr/bnr 54/24 Aslaug Simonstad Sitje
2125/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Sak 22-043983RFA-JAGD/JARD Kviteflogi naturreservat (utvidelse) gnr. 34 i Bygland Dale, Åshild
2133/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Rv 9 Bygland - Kryssutbedring Morten Kuvik
2134/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev Rv 9 Bygland - Kryssutbedring fmavbjl@statsforvalteren.no m.fl.
2107/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Søknad om å frigi midlar på skogfond Bjarne Lidi
2094/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 35/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2095/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 35/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2192/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev Svar på spørsmål om regning rebekka ballestad
2153/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2022, sendt 04.04.2022 Skatteetaten
2173/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=rekwra, SakId=407065) *****
2147/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev FW: Innhenting uttalelse til dispensasjonssøknad - Bygland kommune Gr/br 45/9 Gaute Tjensvoll
2193/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Kulturmidlar BYGLAND BYGDEKVINNELAG
2175/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00050303 - Drikkevann Bygland, uke 14 Eurofins Environment Testing Norway AS
2176/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Ordrebekreftelse, Order EUNOKR-00050304 - Drikkevann Bygland, uke 14 Eurofins Environment Testing Norway AS
2172/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=reqepb, SakId=402665) *****
2155/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Søknad om løyve til 6-hjuling *****
2178/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Garanti måler DN100 Bygland Pål Thorkildsen
2161/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Plombering av vatn Kåre Eivind Sordal
2137/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Rapport setesdal brannvesen
2164/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev Førebels svar vedr. søknad om utslepp til tett tank på gnr. 56, bnr. 3, fnr. 6, hytte på Breieneset TEKNISKBUREAU AS
2185/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Søknad Den Kulturelle Spaserstokken – Leif Ekle og "Olgas Bok - et stille liv i arbeiderklassen" Herman Ekle Lund
2183/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerheit på veg 2022-2025 - Informasjon til kommunane i Agder fylke Sigurd Løtveit
2145/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev SV: Vedr. Gnr. 69, bnr. 59 - Gamle Bilruta på Byglandsfjord Ibrahim Harrouz
2051/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev Ber om uttale i byggesak NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) m.fl.
2049/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev Melding om førebels vedtak NILSEN BYGGTJENESTER AS
2181/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Barnehage - Ny plass Dagfinn Borgi
2143/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev SV: Gnr 34, bnr 39 Per Ove Toennessen
2180/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev E-postrekkje: Vedr. oppmoding om unntak for søknad om løyve Knut William Bygland
2160/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev Byggeløyve for garasjepå gnr. 67, bnr. 35, Brinken på Vestsida SMELAND BYGGSERVICE AS
2152/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev Byggeløyve for brygge på gnr. 69, bnr. 110 Strandgata 61-69 på Byglandsfjord BOLIGSAMEIET JERNBANEGATA
2142/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - beit, 999301193 Rustfjell beitelag
2146/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - beit, 927139375 Sven Taksdal Lundtveit
2139/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Langenesøyni 11 Trond Olav Thomassen
2140/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev SV: Langenesøyni 11 gnr. 56, bnr. 16 Trond Olav Thomassen
2187/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
2171/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev Førebels svar OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
2156/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev SOSI-fil 15/144 AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
2063/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev Førebels svar og melding om utsett hanmdsaming av søknad AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
2132/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Supplering av søknad 15/145 AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
2151/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev Førebels svar og melding om utsett handsaming av søknad AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
2157/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev SOSI -fil, 15/145 AGDER HUS OG HYTTE Odd Rolf Roland
2166/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev Anbudskonkurranse for levering av ventilasjonsanlegg og varmepumpe til Presteneset 10, Bygland AGDER VENTILASJON AS m.fl.
2136/2022 20220402 02.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, f.t Bygland oppvekstsenter - st. ref. 4498949226 ***** ***** *****
2093/2022 20220401 01.04.2022 Utgående brev Enklere byggesaksprosess for å sikre god og forsvarlig mottak av flyktninger - tolkningsspørsmål - HASTER postmottak@kdd.dep.no
2116/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev HASTER - oppmoding frå UDI om unntak fra søknad og løyve Trond Remi Nilsen
2043/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Søknad om deling Knut A. Austad
2126/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett BOLIGSAMEIET JERNBANEGATA v/Dag Yngvar Moseid
2121/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon - gnr. 4 bnr. 18, Gaukhei turisthytte Jonny Grundeland
2113/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev SV: Arbeidsmøte 01.04.2022 Hovedplan Bygland Kommune Svein Stoveland
2100/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2084/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking AAKHUS ØIVIND
2097/2022 20220401 01.04.2022 Utgående brev Tinglyst samanslåing av 63/52 og 63/55 Dag Nicolaysen
2119/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2108/2022 20220401 01.04.2022 Utgående brev Svar på oppmoding - Bygland kommune Agder fylkeskommune m.fl.
2115/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Leilighet, dersom behov... Torgny Byklum
2080/2022 20220401 01.04.2022 Utgående brev Svar på søknad om straumstøtte-Bygdestova Longerak Bygdestova Longerak
2087/2022 20220401 01.04.2022 Utgående brev Svar på søknad om straumstøtte- Bygland Ungdomslag Bygland Ungdomslag
2089/2022 20220401 01.04.2022 Utgående brev Svar på søknad om straumstøtte- Fredheim Bedehusforening Fredheim Bedehusforening
2090/2022 20220401 01.04.2022 Utgående brev Svar på søknad om straumstøtte-Bygland misjonslag/ Vonheim bedehus Bygland Misjonslag
2120/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve Fred-Inge Nygaard
2077/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Tildeling 2022 - Kompetanseløftet - Bygland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
2127/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Godkjent rapportering Helsedirektoratet
2104/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Feilinformasjon 2021 i regnskapet Tommy Pytten
2105/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Status årsregnskap Bygland Tommy Pytten
2106/2022 20220401 01.04.2022 Utgående brev Årsberetning 2021 post.revisjonen@agderkomrev.no
2111/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-04-01T08:01:11.536739326 Skatteetaten
2096/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Kart skytebane Ellingstjønn even simensen
2110/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-04-01T08:00:49.084013962 Skatteetaten
2074/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Program og informasjon om samlinga for Ungdomsråda i Setesdal Setesdal Regionråd
2086/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Ungdomsråd og krigen i Ukraina STATSFORVALTEREN I AGDER
2085/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Søknad om tilskot til Byglandsjordbruket 2021 - 2025 AAKHUS ØIVIND
2091/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Vedk. solskjerming *****
2079/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Sv: Bjoren til Ose sentrum Bjoren - Setesdalsmuseet
2081/2022 20220401 01.04.2022 Utgående brev VS: Bjoren til Ose sentrum Lindaas, Ingvild Møgster
2082/2022 20220401 01.04.2022 Utgående brev Snøskuterløyve i samband med friluftsgudsteneste ved Hovassdammen - Bygland og Årdal sokneråd Bygland og Årdal sokn
2109/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-04-01T08:00:22.813855626 Skatteetaten
2112/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-04-01T08:01:33.035081186 Skatteetaten
2083/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Kulturmidler BYGLAND HORNMUSIKK
2129/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Kulturmidler SETESDAL SOGELAG
2071/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Årsrapport 2021 Folkemusikkprosjektet Gorrlaus Torunn Charlotte Nyberg
2117/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Kopi av nabovarsel ang. solcelleanlegg v. Vardehei Thor Skjevrak m.fl
2122/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=3r6q6r, SakId=409188) *****
2123/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=qb6qbe, SakId=419384) *****
2072/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Innsyn postliste Torstein Lauvdal
2073/2022 20220401 01.04.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Torstein Lauvdal
2118/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 55/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2124/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Nytt refusjonskrav venter på behandling i ØKS no-reply@landbruksdirektoratet.no
2039/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 66/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2101/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 35/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2102/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 35/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2050/2022 20220330 30.03.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 8/1 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2054/2022 20220330 30.03.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 66/2 i Bygland (4220) Landbruksdirektoratet
2069/2022 20220330 30.03.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn i sak 2022/130 Agder Hus & Hytte
2070/2022 20220330 30.03.2022 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav 'agderhusoghytte@gmail.com'
2036/2022 20220330 30.03.2022 Utgående brev vdr. rehabilitering av pipe på gnr. 58, bnr. 3 i Grendi Murmester Sekkenes AS
2045/2022 20220330 30.03.2022 Utgående brev Snøskuterløyve i samband med byggmesterteneste HYLESTAD BYGGSERVICE AS
2064/2022 20220330 30.03.2022