eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
53163/2017 20171121 21.11.2017 Inngående brev Begjæring om innsyn - 53069/2017 Terje N. Abusland
53156/2017 20171121 21.11.2017 Inngående brev Etablering av nasjonal database for snøscooterløyper Postmottak Miljødirektoratet
53139/2017 20171121 21.11.2017 Inngående brev Ber om utsetjing av frist for utsegn i sak gnr/bnr 33/2 Ækron - søknad om løyve til å rive eit eldhus Austagderfk - Dalseg, Eivind
53138/2017 20171121 21.11.2017 Inngående brev Budsjett 2018 og tiltak for bedre vannmiljø i Bygland kommune Fnf-Nett - Camilla S. Moseid
53136/2017 20171121 21.11.2017 Utgående brev Vedr. renovasjonsavgift gnr. 34, bnr. 15. Gunstein Bratteland
53147/2017 20171121 21.11.2017 Inngående brev Søknad om deling/justering av grunneigedom Solfrid Sordal
53148/2017 20171121 21.11.2017 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskot år 1 for 2017 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
53149/2017 20171121 21.11.2017 Inngående brev Uavhengig revisor si beretning om bebuarrekneskap for 2016 AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
53151/2017 20171121 21.11.2017 Inngående brev Underteikna avtaledokument - jordbruksforvaltning BYKLE KOMMUNE RÅDMANNSSTABEN
53152/2017 20171121 21.11.2017 Inngående brev Open søknad på stilling som helsefagarbeidar Milan Stojanovic
53153/2017 20171121 21.11.2017 Inngående brev Dokument 17/199649-2 Rv. 9 - Frøysnes Gnr. 18 bnr. 6 - avkjørselsak Vegvesen -
53121/2017 20171121 21.11.2017 Utgående brev Førebels svar vedr. oppretthalde klage på vedtak i PMR 12.9.2017, jfr. møte 31.10.2017 Sjå adresseliste
53157/2017 20171121 21.11.2017 Utgående brev Mulig utslepp av frå tett septiktank BR UPPSTAD AS
53158/2017 20171121 21.11.2017 Inngående brev Kopi av brev: Vegskilt Butikkutvikling - Roy Michaelsen
53162/2017 20171121 21.11.2017 Utgående brev Vegnamn til uttale i Bygland kommune Stadnamntenesta
53164/2017 20171121 21.11.2017 Utgående brev Oversender dokument i høve innsynskrav Terje N. Abusland
53141/2017 20171121 21.11.2017 Utgående brev Vurdering av om klage skal ha oppsetjande verknad Olav Nese m.fl.
53143/2017 20171121 21.11.2017 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Orion Drift AS
53086/2017 20171121 21.11.2017 Utgående brev Vedr. oppføring av nytt sauefjos på gnr. 40, bnr. 1 i Jordalsbø Sjå adresseliste
53098/2017 20171121 21.11.2017 Utgående brev Vedr. oppattbygging av støylsbu på Rjupestøyl, førebels svar Gunnar Haugå
53128/2017 20171121 21.11.2017 Utgående brev Oppretting av manglar - melding til tinglysing Kartverket Tinglysing
53134/2017 20171121 21.11.2017 Inngående brev Ny søknadsfrist - Utlysing av folkehelse- og stadsutviklingsmidlar til kommunane i Aust-Agder AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
53135/2017 20171121 21.11.2017 Utgående brev Kontroll - Offentlege anskaffelsar - oversender dokument Morten Hansen
53127/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Forslag til avtale om skuleskyss mellom AKT og Bygland kommune Akt - Fellespost AKT Skoleskyss
53124/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Epostrekkje: Kontroll - Offentlige anskaffelser E-H Kommune - Morten Hansen
53119/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Vedr. oppattbygging av støylsbu på Rjupestøyl Gunnar Haugå
53097/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Vedr. oppattbygging av støylsbu på Rjupestøyl Gunnar Haugå
53096/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Vedr. oppattbygging av støylsbu på Rjupestøyl Gunnar Haugå
53088/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Oppkoblinger på prosjekt Jordalsbø Altifiber AS
53089/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Kontroll - Offentlege anskaffelsar AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
53083/2017 20171120 20.11.2017 Utgående brev Oppdragsavtale *****
53085/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende OSE TURISTHEIM AS
53070/2017 20171120 20.11.2017 Utgående brev Svar vedr. melding om oppgradering av gamal traktorveg på gnr. 56, bnr. 4 på Hagenes Svend Johan Grundekjøn
53123/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Utlysing av folkehelse - og stadutviklingsmidlar til kommunane i Aust-Agder AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
53100/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 66/3 Ingvild Hylleraas Bø
53101/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 66/3 Siri M Hylleraas Bø
53102/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 18/8 Tom Dagfinn Tjelland
53103/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr/bnr 18/8 Tom Dagfinn Tjelland
53105/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Søknad om fritak frå renovasjonsavgift Gunstein Bratteland
53106/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Thomas Hovstad
53107/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom, gnr/bnr 48/3 Jon Are Hvalbye
53112/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Eigedomsskattegrunnlag for skatteåret 2018 - kraftanlegg SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER
53113/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
53114/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Endring av garantiar ***** ***** ***** EVJE OG HORNNES SPAREBANK
53115/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Teikningar Olav Øygarden
53116/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom, gnr/bnr 18/1 og 2 Øystein Frøysnes
53125/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Varsel om tilsyn med legevakttenesta i Evje og Hornnes og Bygland kommunar onsdag 29.11.17 FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
53126/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev Måling av Bygland kyrkje - behov for ekstraløyving Bygland kyrkjelege fellesråd
53122/2017 20171120 20.11.2017 Inngående brev ***** *****
53081/2017 20171117 17.11.2017 Inngående brev Utgreiing vedr. oppføring av fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 176 på Reiårsfossen Camping Knut Olav Dalen
Versjon:5.2.2.1