eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5317/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalet eining barnehage Sigrid Stensbøl m.fl.
5348/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev St Hans bål The Village
5169/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Refusjonskrav ergoterapeut 1. tertial 2022 Bygland kommune
5290/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Informasjon til utleigar ved gjennomført vernerunde på Bykle tannklinikk Agder fylkeskommune
5280/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Søknad om bustadtomt 37 istaden Andre Nilsen
5363/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Høring NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
5364/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Høyring - endringar i lov om interkommunale selskaper mv. KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET
5196/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Kommunalt tilskott til grøfting 17/1 Ole Henrik Trydal
5303/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Beredskapsplan Color Line Tour 28. mai 2022 KRISTIANSANDS CYKLEKLUBB
5351/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Nyhetsbrev - Leve hele livet - mai 2022 Evensen, Geir
5275/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Signert avtaledokument mellom Bykle kommune og HL-Bygg AS for Dagstyrhytta Agder- Bykle kommune Hl-Bygg - Johan Fredrik Lehland
5276/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Bekreftelse frå Telenor at valgt plassering for Dagsturhytta Agder er ok Telenor - Nielsen Kurt
5277/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Koordinatar for plassering av Dagsturhytte Agder Mandtco - Olav Mandt
5329/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til bygging av dagsturhytte i Bykle kommune Agder Fylkeskommune
5307/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Teknisk plan til godkjenning for Nordli nord planID 202005 COWI AS AVD KRISTIANSAND
5349/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Informasjon om tilgang til Aa-registeret Vesterdal, Geir
5304/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Svar på klage på deler av vedtak, bytte av skule Kari Nomeland-Strømsøe
5271/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev 2/1956 Otroskollen 6 - Søknad om igansettingsløyve Spiss Arkitektur & Plan As
5289/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Igongsettingsløyve for fritidsbustad på gnr 2, bnr 1956. otroskollen 6. otrosåsen SPISS ARKITEKTUR AS
5306/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Bruksendring gnr 1, bnr 113 og 116. Hovden Appartement SAMEIET HOVDEN APPARTEMENT
5313/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Utskifting av ventilasjonsaggregater Bykle Rådhus ULSTEIN BLIKKENSLAGERVERKSTED AS
5298/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev 2/1841 Jernvegen 30 - Supplering av søknad Berge Sag og Trelast AS
5254/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Endring av løyve - fritidsbustad på gnr 2, bnr 1951. Otrosåsen Hyttefelt. Hovden ERKLEVS BYGGTJENESTER AS
5322/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Innsyn, tilsyn med skog (del 2) Nrk - Ragnhild Moen Holø
5308/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev 2/367 Eigenfråsegn STRAY & CO EIENDOMSMEGLING
5309/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev 2/1189/0/2 eigenfråsegn Sørmegleren AS - Kjersti Reiersen
5310/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev 2/1189/0/2 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
5311/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev 2/1189/0/2 Eigenfråsegn Sørmegleren AS - Kjersti Reiersen
5286/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev 2/1327/0/3 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
5287/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev 2/1327/0/3 Eigenfråsegn Krogsveen - Nicoline Kjær
5292/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev 2/367 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
5283/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev 2/1327/0/3 eigenfråsegn Krogsveen - Nicoline Kjær
5267/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev 2/367 eigenfråsegn STRAY & CO EIENDOMSMEGLING
5357/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev 2/1837 eigenfråsegn Benedikte og Joakim Skog
5359/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev 2/1837 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
5361/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev 2/1837 Eigenfråsegn Benedikte og Joakim Skog
5350/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Overflytting til Bykle- barne og ungdomskule Arkiv
5281/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Marianne Severinsen Bryne Marianne Severinsen Bryne
5299/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Ida Louise Auestad Ida Louise Auestad
5296/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Amalie Wathne Amalie Wathne
5284/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Kristin Beathe Lund Kristin Beathe Lund
5273/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev 3/18 Nordli Nord - oppdatert søknad om løyve veg og VA COWI AS AVD KRISTIANSAND
5347/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev 3/18 Nordli Nord - ekstra nabovarsling etter revidert søknad Anbjørg Kristine Løvendahl
5355/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Oversending av original seksjonering, gnr. 2 bnr. 1494 ADVOKAT RICHARD LIPPENS
5272/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Svar på førespurnad vedr. etablering tilkomstvegar - planstatus Eivind Buckner
5293/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev 13/1 Mosdøl - søknad deling Ola Mosdøl
5335/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Søknad om strømstøtte Hovden Alpin Servering Ann-Torill Briksdal
5340/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev VS: Kopi leieavtale på Breive - Hovden Skisenter AS Signe Berit Sollien Haugå
5341/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev VS: Underskriva leigekontrakt mellom Bykle kommune og Hovden skisenter (leigetakar).pdf Ann-Torill Briksdal
5354/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev 2/1117 Hovdenutvegen 124, 125 og Hovdenutskaret 126, 127 - søknad om seksjonering LANDMÅLER SØR AS
5268/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut Helsetenesta i Bykle og Valle - st. ref. 4525398011 ***** ***** *****
5263/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut Helsetenesta i Bykle og Valle - st. ref. 4525398011 ***** ***** *****
5264/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Helsesjukepleiar Helsetenesta Bykle og Valle - st. ref. 4521675414 ***** ***** ***** *****
5249/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev SV: Prisforespørsel - Bytte låsesystem Bykle kommune Anders Kristensen
4870/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Løyve til tiltak - fritidsbustad og garasje på gnr 2, bnr 1927. Otrosåsen hyttefelt. Hovden STRAUME HANDLAFT AS
5255/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev 3/18 Nordli nord - spørsmål i høve søknad om VVA Nordli Nord Anbjørg Kristine Løvendahl
4849/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Referat frå møte 28.04.22 Andre Kjetså
5199/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev E-post rekkje Djupetjønn HOVDEPLASSEN DA
4790/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Rammeløyve - fritidsbustad og badstoge på gnr 4, bnr 151. Hoslemotoppen 10. Bykle Henrik Kjøge
4471/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Tilsetjing som tilkallingsvikar Arkiv
5261/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Analyserapport Drikkevatn Bykle veke 20 Eurofins Environment
5262/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Analyserapport Drikkevatn Bykle veke 20 Eurofins Environment
5232/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Vedr. 22-18907-3 - Vedtak på regulerende skilt - Rv., Fv. - Tour of Norway 2022 27.05.2022- 4.etappe - Agder Statens vegvesen
5247/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev 2/1952 Otrosvegen 7 - søknad om løyve, eitt trinn NILSEN BYGGTJENESTER AS
5253/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev 2/382 Hovdestøylen 41- Tilleggsinformasjon ifbm dispensasjonssøknad DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
5269/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Gjestebarn i barnehage Elisabeth B Spockeli
4208/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Referat frå møte med grunneigar vedrørande kulvert / skløype kryssing RV 9 ved Ørnefjell/ Nordli Kay Arne Jeiskelid
5259/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Kyrkjebygg og auka utgifter til straum Postmottak BFD
5251/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Vedr. 22-01531-2 - Uttalelse fra Sosialtjenesten ved søknad om skjenkebevilling (Alkoholloven §1-7 2.ledd) The Village AS Vennesla kommune
5252/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Tillatelse til å arrangere sykkelrittet Color Line Tour 28.mai 2022 - Kristiansand Cykleklubb Statens vegvesen
5265/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev SV: Vedtak - Ferdselrestriksjon på Urevassvegen i Bykle OTRA KRAFT DA
2736/2022 20220524 24.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon ifrå plankrav. Tilbygg på fritidsbustad på gbnr 2/83- Breivevegen 68
5257/2022 20220524 24.05.2022 Saksframlegg/innstilling Orientering frå plansjefen
5256/2022 20220524 24.05.2022 Saksframlegg/innstilling Orientering frå leiar i planutvalet
5250/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Fysioterapiteneste i Valle Jon Kjelleberg
5236/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev e-post rekkje - Krav om erstatning søppelbil bakker inn i veibom- tømming av kommunens søppelbod Hovdeseter Velforening og Gro Elisabeth Lundevik
5175/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Opplysninger om ledere i velforeninger Hotmail - finnolenilsen@hotmail.no
5178/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Høring - Forskrift for dekking av skyssutgifter for pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten i Agder Agder fylkeskommune
5227/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Ønske om å bli benyttet i høringssaker initiert etter Plan- og bygningsloven Naturveilederne
5170/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Bykle kommune - Statsforvalteren sin merknad til rapportering - 1. kvartal 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
5233/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Melding om avslutta sak - Sak 19-081864RFA-JAGD/JARD Hovden Dale, Åshild
5195/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Totalrapport kontantstøtte med endringar mai 2022 BYKLE kommune NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
5217/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Revidert søknad om skjenkeløyve - The Village AS The Village
5176/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev [Endring på søknad] Skjenkjeløyve ved enkeltståande høve / ambulerande The Village
5179/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Økonomiske verkemidlar i skogbruket STATSFORVALTEREN I AGDER
5245/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Uttale tilrv.9 Byklestøylane - Hartevatn, høyring - offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan AGDER FYLKESKOMMUNE
5188/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Tilskot til Klimavennlig hyttebygging i Bykle kommune MILJØDIREKTORATET
5205/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Omsetningsoppgåve for alkohol - The Village AS The Village as
5201/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Oppdatert situasjonsplan Dragark - Jørgen Lausvland
5184/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Brannteknisk notat BRANNKONSULT SØR AS
5182/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Vedtak Høyring-Forslag til endring av jakttid på elg og hjort i kommuner på og rundt Hardangervidda og Nordfjella villreinområder 2022-2025 MILJØDIREKTORATET
5242/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev 2/1673 Øvre Otrosvegen 17 - gjennomføringsplan EGG arkitektur AS
5244/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev 2/1951 Otrosvegen- Søknad om endring av løyve ERKLEVS BYGGTJENESTER AS
5223/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Dokumenttilsyn - Matrikkelloven STATENS KARTVERK
5209/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Liv Bjørgum Ryningen Liv Bjørgum Ryningen
5225/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev 20/4 Eigenfråsegn Trydal Folke, Søndeled
5226/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev 2/972 og 1152 Eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
5222/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev 1/185 Eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
5234/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev 2/1/98 Eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
5231/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev 2/2039 Eigenfråsegn Peik Bachmann m.fl.
5228/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev 2/1590 Eigenfråsegn Søgne og Songdalen Begravelsesbyrå
5229/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev 2/1888 Eignefråsegn Katja Katariina P Lehland m.fl.
5210/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev 2/1/98 eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
5211/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev 2/1/98 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
5185/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Urarvegen Johannes Bjørkeli
5214/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Johannes Martin Skjellanger Johannes Martin Skjellanger
5192/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Pawel Jakub Jodlowski Pawel Jakub Jodlowski
5186/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Gjeld tilbod om sommarjobb Jack Garry
5203/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Juvelyn Tanilon-Nesland Juvelyn Tanilon-Nesland
5194/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Jo ann Trydal Jo Ann Trydal
5207/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Kee Kee Sein Kee Kee Sein
5246/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Til kommunene som har mottatt krav om retting fra Statnett Caroline Lund
5190/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Erling Dåsvatn Erling Dåsvatn
5216/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Elin M . Dypedal Elin Moldsvor Dypedal
5238/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Kvittering for godkjenning og elektronisk utsending av fellingsløyve - rådyr 22 Sigrid Bjørgum
5239/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Kvittering for godkjenning og elektronisk utsending av fellingsløyve - hjort 22 Sigrid Bjørgum
5240/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Kvittering for godkjenning og elektronisk utsending av fellingsløyve - elg 22 Sigrid Bjørgum
5183/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Vedtak Kvote for elg, hjort og rådyr 2022 Olav Mosdøl m.fl.
5235/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Ettersøksavtale Lundane 1/22 Roy Bakke
5237/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Kopi av tilbodsbrev ***** ***** INNOVASJON NORGE HOVEDKONTOR
5230/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Prisførespurnad - bytte låsesystem Bykle kommune ERV TEKNIKK AS
5172/2022 20220522 22.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barne - og ungdomsarbeidar/Assistent Fjellgardane skule/sfo på Hovden i Setesdal - st. ref. 4519388679 ***** ***** *****
5091/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev 2/1927 Øvre Otrosvegen 4 - supplering av søknad Straume Handlaft AS
5126/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Forespørsel om tilbod på rekruttering til stilling som tenesteleiar Fjellgardane skule ACTIVEPEOPLE AS m.fl.
5043/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Utvidet søkerliste *****
5163/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev SV: Søknad fritak fra festeavgift Ann-Torill Briksdal
5112/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding. Belglii 29. Ombygging. Atle.Berger.Egeland@astrazeneca.com
5101/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding på søknad Kay Jeiskelid
5084/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Michelle Havettum Røinås Michelle Hvattum Røinås
5085/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Fredrik Siring Eriksen Fredrik Siring Eriksen
5086/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Vidar Flottorp Vidar Flottorp
5087/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Jan Sverre Kjøstvedt Jan Sverre Kjøstvedt
5089/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Klara Mjåland Klara Mjåland
5090/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Nicoline Johansen Kjær Nicoline Johnsen Kjær
5083/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Tilsetjing i stilling som miljøarbeidar arkiv
5159/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Elin Dypedal Elin Moldsvor Dypedal
5157/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Tilsetjing av ferievikarar 2022 i Pleie- & omsorgstenesten arkiv
5155/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Jo Ann Trydal Jo Ann Trydal
5166/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Emilia Jodlowska Emilia Karolina Jodlowska
5097/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Petter Breivegen Petter Breivegen
5099/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Martin E. Pålsson Martin Ekeberg Pålsson
5158/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/306 Løpenr: 4792/2022 Dokument tittel: Skulefråversteam i Valle og Bykle. Kari Nomeland-Strømsøe
4978/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Liv Bjørgum Ryningen Liv Bjørgum Ryningen
5023/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Oversending av sak for uttale. Veg til fritidsbustad på gnr 11, bnr 17. Nordbygda. Bykle STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
5140/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev 1/229 Fjellbøbakken 13 - oppdaterte teikningar BYGGMESTER TOR LARSEN AS
5122/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Gjeldande søknad om bruksendring for Hovden Appartment BRANNKONSULT SØR AS
5165/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Tilbakemelding motorferdsel på Hardangervidda og Setesdal Ryfylkeheiene; villrein og elg, vinteren 2022 Roy Andersen
5130/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Endring av detaljregulering Øvre Geiskelid - planID 202110 - ingen merknadar Statens vegvesen
5146/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev NVE sin uttale -Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for rv9 Byklestøylane - Hartevatn NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
5096/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Høringsuttale til offentleg ettersyn av detaljregulering for Rv9 Byklestøylane - Hartevatn STATSFORVALTEREN I AGDER
5168/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Bruk av konsesjonskraftmidlar til å utvikle infrastruktur i Setesdal Agder fylkeskommune
5104/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Delutbetaling tilskott sak 104/21 HOVDEN PROSJEKTUTVIKLING AS
5105/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev utbetaling tilskudd Hovden Prosjektutvikling as Torvald Gautland
5094/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Tilsetjing av lærling helsefag *Arkiv
5164/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Bykle Idrettsråd - Årsmøte 2022 - Valnemd olav.mandt@istorm.no
4838/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om utbetaling av etableringstilskott til private husbyggjarar Wintermark, Kim Robin
4989/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Forlenging av akuttmedisinforskriften STATSFORVALTEREN I AGDER
5027/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Tilbod - helikoptertransport Hovdenut AIRLIFT AS
4987/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Innsending av revidert planbeskrivelse m.m. TROLLVEGG ARKITEKTSTUDIO AS
5071/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Signering av avtale for bygging av Dagsturhytta Agder AGDER FYLKESKOMMUNE
5032/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Forespørsel kring plassering av Dagsturhytte på Jarekollen Telenor - Tørstad Tormod
5073/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Aukande konflikt mellom villrein og fotturistar i områda sør for Haukeliseter/E134 Bjørgulf Haukelid
4928/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til fritidsbustad på gnr 3, bnr 144.Geiskelid Espen Egebakken
4992/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2022, sendt 19.05.2022 Skatteetaten
4993/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2022, sendt 19.05.2022 Skatteetaten
4999/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Omsetningsoppgåve for alkohol - Hovden fjellstoge HOVDEN FJELLSTOGE AS
5000/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Omsetningsoppåave for alkohol - Stomp og vatn HOVDEN FJELLSTOGE AS
5025/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Setesdal Brannvesen. Svar brannteknisk notat Jan Arild Åkre
4788/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Vedtak Endring av detaljregulering Hovden blå, planID 200916, etter forenkla prosess AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
4998/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Hovden Alpinsenter Sykkelløyper Lasse Holskog
4996/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Epost fra Setesdal Brannvesen IKS Post - Setesdal Brannvesen IKS
5026/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Innsyn Gro Merete Tveiten
5037/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Fallvilt - slakteavfall Sigrid Bjørgum
5003/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Maria Nilsen Solheim Maria Nilssen Solheim
5075/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøarbeidar Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493347158 ***** ***** ***** *****
5076/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøarbeidar Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493347158 ***** ***** *****
5077/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøarbeidar Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493347158 ***** ***** ***** ***** *****
5078/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøarbeidar Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493347158 ***** ***** ***** *****
5079/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøarbeidar Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493347158 ***** ***** *****
5080/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøarbeidar Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493347158 ***** ***** *****
5081/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøarbeidar Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493347158 ***** ***** *****
5082/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøarbeidar Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493347158 ***** ***** ***** *****
5001/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Ingebjørg Hoslemo Ingebjørg Hoslemo
4913/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Dokumenttilsyn med kvalifikasjonar - BF Gruppen AS BF GRUPPEN AS
5033/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Gjeldande førespurnad hytte på gnr 3, bnr 146. Hæknemovegen Arve Tambini Berntsen
4997/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev 5/1 Stedjevegen 105 - Nystøyl - søknad om byggjeløyve, tilbygg Tallak O Hoslemo
5005/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Avropsskjema - Konsulenttenester næringsbygg Bykle PROSJEKTGRUPPEN AS
5046/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev 2/1821, 2/1822, 2/1823 og 2/1824 Djupetjønn hyttegrend - Søknad om dispensasjon Drag Arkitektur og Byggteknikk AS
5051/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev 2/1494 Malmvegen - søknad om seksjonering ADVOKAT RICHARD LIPPENS
5068/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Inspektør ved Fjellgardane skule - intern utlysing Utlysing
5069/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling som inspektør Ann Bettina Schaanning
5092/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barne - og ungdomsarbeidar/Assistent Fjellgardane skule/sfo på Hovden i Setesdal - st. ref. 4519388679 ***** ***** *****
4990/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barne - og ungdomsarbeidar/Assistent Fjellgardane skule/sfo på Hovden i Setesdal - st. ref. 4519388679 ***** ***** *****
4911/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Dokumenttilsyn med kvalifikasjonar - Uleberg og Trydal Maskin AS ULEBERG OG TRYDAL MASKIN AS
4991/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Rektor/ Tenesteleiar Fjellgardane skule Fjellgardane skule på Hovden - st. ref. 4513155320 ***** ***** *****
4971/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev 5/1 Hoslemovegen 6 - Søknad om frådeling og oppmåling Tallak O Hoslemo
4957/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Svar på førespurnad kay.jeiskelid@istorm.no
4920/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Oppsiing av SFO plass Gro Merete Tveiten
4922/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev 3/146 Hæknemovegen - førespurnad byggjesak Arve Tambini Berntsen
4917/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Dokumenttilsyn med kvalifikasjonar - Owe Maskin og Transport AS OWE MASKIN & TRANSPORT AS
4918/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Dokumenttilsyn med kvalifikasjonar - Opsal Bygg og Betong AS OPSAL BYGG OG BETONG AS
4861/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Løyve til tiltak - fasadeendring fritidsbustad på gnr 2, bnr 1117. Hovdenutskaret 124-127. Hovden OLSENBYGG GRIMSTAD AS
4916/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev SV: Omlegging av 2 kommunale VA kummer og rør på egen eiendom. Lasse Christopher Eikaas
4932/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Løyve til tiltak i eitt trinn. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 2037. Otrosåsen DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
4938/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Revidert adresse i løyvet. Gry Gulbrandsen
4981/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Klage i tilsetjingssak Kari Nomeland-Strømsøe
4973/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Sondre Kjetilson Holte Sondre Kjetilsson Holte
4964/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Andre Mandt Haugen Andrè Mandt Haugen
4967/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Ma Tu Pleh Sein Ma Tu Pleh Set Sein
4939/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Erik Tho Haugen Eirik Tho Haugen
4935/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Scott Benjamin Hall Scott Benjamin Hall
4972/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Tilsetjing av vikar i pleie- og omsorgstenesta arkiv
4697/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Tilsetjing som vikar Arkiv
4949/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev 2/972 og 1152 eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
4950/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev 2/972 og 1152 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4943/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev 20/4 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4944/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev 2/1888 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4945/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev 2/2039 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4946/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev 2/1590 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4658/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Omplassering i stilling som servicemedarbeidar Arkiv
3509/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Angåande kommunale avgiftar på gnr 6 bnr 37 Lars Sveinung Tveiten
4979/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Kommunale avgifter Snarevegen Eirik Birkeland
4980/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Kommunale avgifter Snarevegen Peik Bachmann
2195/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Angåande takform på fritidsbustad Byggmester Kriatiansen AS
4962/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Notat - Supplering løypeavtalar Signe Berit Sollien Haugå
4963/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Skiløypeavtaler - Oppfølgingspunkter etter møte 26.04.22 Signe Berit Sollien Haugå
4925/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Tilsynsrapport. Tilsyn med kvalifikasjonar- OWL AS OWL AS
4929/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Kontaktperson for skogeigedom Ørnefjell gbnr 6/34 Torhild O M Myklebust
4959/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
4910/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Status på tomt 46- gbnr 2/1842. Ny frist for bygging Martin Christensen
4985/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Busetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
4942/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Styrking av legevakttjenesten i distriktskommunar HELSEDIREKTORATET
4955/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Varsel om sykkelrittet Color Line Tour 28. mai Asbjørn Lohne
4924/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve The Village as
4921/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Tilbod - helikoptertransport Hovdenut FJELLFLY AS
4954/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Underteikna leigekontrakt Nedre Sarv 18 Kjetil Vik
4969/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Referat fra avslutning av Rettleiingsteam 12. -13.05.2022 Hedda Helene Schaanning
4653/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Bjørg Sissel Tveiten
4931/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Fylkeskommunen sine retningsliner for fordeling tilskot til innlandsfisk Gunnarsli, Katrine Skajaa
4915/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Mellombels bruksløyve for Fjellgardshallen. Gnr 2, bnr 695. Røyrvikåsen ABO PLAN & ARKITEKTUR STORD AS
4914/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Søknas om tildeling av bustadtomt i Hartesyni Kjell L.C. Nicolaysen
4923/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Saksfremlegg og anbefaling fra AU Rune Røiseland
4919/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Ei adressenamnsak i Bykle kommune. Tilråding. Sprakradet - Kjell Erik Steinbru
4679/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om flyttegodtgjersle Ina Kjøstvedt
4872/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Møtebok Bykle kontrollutval 11.05.22 Inger Lise Austrud
4858/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Mur utanfor Fjellgardstun KJETIL JENSEN
4856/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Informasjon til utleigar ved gjennomført vernerunde på Bykle tannklinikk Agder fylkeskommune
4845/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Kommunedelplan for klima og energi - Varsel om oppstart og høring av planprogram - Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune
4898/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad om fritak fra verv som politiker Lars Erik Domaas
4871/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Loggbok for motorferdsel i Setesdal Vesthei-Rykfylke landskapsvernområde AGDER ENERGI VANNKRAFT AS
4864/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev [Søknad om utvida skjenkeløyve] The Village
4860/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avtaledokument for Dagstyrhytta Agder sendt til entreprenør- Bykle kommune HL Bygg AS
4873/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høring - Forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 Postmottak HOD
4857/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Nabovarsel Color Line Tour 28. mai Asbjørn Lohne
4863/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Re: Vedtak - Ferdselrestriksjon på Urevassvegen i Bykle Olav Holen
4868/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev 3/144 Geiskelivegen 58- Søknad om ferdigattest Espen Egebakken
4862/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Mangelbrev. Søknad om støttemur på gbnr 2/1859 -Flatastøyltoppen 40 VINJE INDUSTRI AS
4795/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Formål fritids- og turistformål og fritidsbustader - "varme og kalde senger". Melding om kommunestyrets handsaming. HOVDEN ALPIN RESORT AS m.fl.
1996/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Endring av detaljregulering Øvre Geiskelid, planID 202110. Melding om vedtak og klagerett Kay Arne Jeiskelid m.fl.
4883/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Omsetningsoppgåve for alkohol - Fjols til fjells FJOLS TIL FJELLS HOVDEN I SETESDAL AS
4867/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høyringsuttale Rv9, Byklestøylane - Hartevatn PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
4850/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev 2/382 Hovdestøylen 41 - Søknad om løyve, eitt trinn DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
4851/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev 2021/747 Padelhall Røyrvikåsen planID 202111 - utkast til gjennomlesing Jens-Gunnar Haugen m.fl.
4855/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
4794/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om støtte Tour of Norway TOUR DES FJORDS AS
4854/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev 2/417 & 2/2036 Solheimskleiva 2 - krav om samanslåing Kirsten Stangenes
4869/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Gjeld kommunikasjon om tilkobling Solheimsstien 12 Bjørg Børgesen
4882/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev 2/2039 eigenfråsegn HOVDEN UTLEIE AS
4698/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Samuel Dalen Selås Samuel Dalen Selås
4901/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev 2/1590 eigenfråsegn Søgne og Songdalen Begravelsesbyrå
4852/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Førespurnad til Statsforvaltaren angåande høyring sfagpost@statsforvalteren.no
4892/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Gunvor Bjørgum Gunvor Bjørgum
4885/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale Kevin Skogheim Berntzen Kevin Skogheim Berntzen
4888/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Tuva Wathne Tuva Wathne
4879/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Stine Marie Haugen Stine Marie Haugen
4847/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Innspel til oppstart av detaljregulering, Flatestøylåsen PlanID 201911 Agder fylkeskommune
4853/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev 2/1936 Otroskollen 8 - avklaring ansvar grunnarbeid Jarle Troland
4887/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev 3/146 Nybu ved Elvestad - flytte bygning Kay Arne Jeiskelid
4865/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev 2/505 Belglii 29 - spursmål ombygging Atle Berger Egeland
4792/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Skulefråversteam i Valle og Bykle. Sjå adresseliste
4866/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad om helikopterløyve - Veringsdalen sameige Birgit Breive Lidtveit
4846/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Mangelbrev i høve søknad om løyve til fritidsbustad på gnr 2, bnr 1927. Otrosåsen. Hovden STRAUME HANDLAFT AS
4809/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom med gnr 3, bnr 7. Geiskeli Kay Arne Jeiskelid
4820/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Prisforespørsel - Ladestasjoner kommunale bygg post@hovet.com m.fl.
4821/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Prisførespurnad - Bytte låsesystem Bykle kommune Dag Reisæter m.fl.
4827/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Referat - utkast lokalmatkonsept - etableringsøknad Anne Merethe Hjemdahl
4797/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Informasjon om utsatt sakshandsaming i påvente av godkjent teknisk plan akis@cowi.no
4814/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev 2/569 Nordli Nord tomt 1 - førespurnad heving kotehøgde på tomta Anne Karen Birkeland
4815/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev 3/569 Nordli Nord tomt 1 - svar angåande heving kotehøgde på tomta Anne Karen Birkeland
4804/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Fjols til Fjells - kopi av desember faktura Leif Westgård
4830/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev 2/1888 eigenfråsegn Katja Katariina P Lehland m.fl.
4799/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Honorarfond for folkemusikk - underteikna samarbeidsavtale Bykle, Valle og Bygland kommune
4832/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Analyserapport Hartevatn RA veke 18 Eurofins Environment
4766/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Løyve til tiltak. Takopplett på gbnr 2/1263 Solsetertoppen 13 BYGGMESTER BJÅEN EGELAND AS
4812/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Møteprotokoll Fylkeseldrerådet 12.05.2022 Erichsen, Marion
4759/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Endring av gjeve løyve om driftshytte og løyve til bruksendring. Leif Robert Sakariassen
4836/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev 2/1 Snarevegen / Vestvegen - søknad om dispensasjon BYGGSUPPORT AS
4824/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Delutbetaling av etableringstilskudd Lina Valtenberga Egeland
4825/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Delutbetaling av etableringstilskudd LEV-YOGA EGELAND
4784/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom med gnr 2, bnr 475. Djupetjønn hyttegrend BE-CON AS
4757/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 3/442 Vidsynsvingen 18 Straume Handlaft AS
4750/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 3/433 Vidsynvegen 18 Straume Handlaft AS
4828/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev 2/1553 Hartevasstrondi 31 - Supplering av søknad OWL AS
4806/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Prisforespørsel - Bytte av ventilasjonsanlegg Bykle Rådhus arne.gyland@erv.no m.fl.
4818/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev 1/42 Breivevegen 87 - justerte teikningar FLATNES BYGG CONSULT AS
4807/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev SV: 3005 Detaljregulering, padelhall/scatehall Røyrvikåsen PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
4647/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Rammeløyve for 16 fritidsleiligheter og næringslokale på gnr 2, bnr 1883. Hovden Å TBG ARKITEKTER AS
4729/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Forutsigbarhetsvedtak - utbyggingsavtaler - Bykle kommune. Offentleg ettersyn. STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
4810/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Innspel til strategisk næringsplan Sigmund.A Trydal
4811/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Innspel til strategisk næringsplan Caroline Rysstad
4808/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Nordli nord - ref 12 mai 2022 - utkast til referat Jørgine Sofie Mosdøl
4796/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Tilskot til kompetansehevning for lærere og leiarar i vaksenopplæring - utlysning av midlar til etterutdanning STATSFORVALTEREN I AGDER
4819/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Presseinfo: HL Bygg - Norgeshus fra Grimstad skal bygge dagsturhyttene AGDER FYLKESKOMMUNE
4834/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Referat fra informasjonsmøte om Dagsturhytta Agder 11.5.2022 AGDER FYLKESKOMMUNE
4816/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Uttale frå Politiet - Utvida skjenkeareal 23.6.22 post.agder@politiet.no
4823/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Skjenkeløyve - Hegni - The Village AS THE VILLAGE AS
4840/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Samarbeidsavtale mellom Agder Politidistrikt og Valle kommune og Bykle kommune - førespurnad Jan Kåre Eriksen
4841/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev ymse info prosjekt -a-krim Signe Berit Sollien Haugå
4829/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Ünderlagsdokument - formalisering -samarbeid mot arbeidslivskriminalitet Dag Hovden
4833/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Møte om A-krim notat 10feb 2022 ssh Alida Rundhovde Mørenskog m.fl.
4843/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Protokoll fra møtet i representantskapet 10.5.2022 - AAma - signert.pdf AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS
4837/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev 2/695 Røyrvikåsen - - søknad om forlenga mellombels bruksløyve Fjellgardshallen ABO PLAN & ARKITEKTUR STORD AS
4842/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Uttale fra Sosialtenesten ved søknad om skjenkebevilling (Alkoholloven §1-7 2.ledd) Vennesla kommune
4817/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Uttale frå Politiet - skjenkeløyve Hovden 28.5.21 post.agder@politiet.no
4755/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Innhenting av uttale frå Politiet og Sosialtenesta ved søknad om skjenkeløyve (Alkohollova §1-7 2.ledd) nav.midt-agder@nav.no m.fl.
4652/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Overføring av landbrukseigedom i dødsbo til ny eigar17/20 Anita Stedjan Andersen
4634/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Overføring av landbrukseigedom i dødsbo til ny eigar 1/3 Gunhild Ingebjørg Bjåen
4638/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Overføring av landbrukseigedom i dødsbo til ny eigar 1/1 Per-Torleiv Tveiten m.fl.
4640/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Overføring av landbrukseigedomar i dødsbo til ny eigar 2/1 Ivar Uleberg m.fl.
4642/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Overføring av landbrukseigedom i dødsbo til ny eigar 14/5 Øivind André Tveiten m.fl.
4718/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Særutskrift årsregnskapet 2021 [Frå kontrollutvalet] AGDER SEKRETARIAT
4726/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Status på framdrift ifbm bygging på tomt 54, gbnr 2/1844- Hartesyni. Torjus Løvdal
4748/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Husleigekontrakt Jernvegen 13D Maria Helen Østborg
4783/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Husleigeregulering etter 3 år Beate Tjomsaas
4725/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Oppsummering av eigarmøte 10.05.22 og viktige milepæl vidare Rune Røiseland
2742/2022 20220512 12.05.2022 Saksframlegg/innstilling Endring av reguleringsplanen for Hovdeseter, planID 201006
4744/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev SV: Faktura-opplysninger - søknad om mindre endring for Hovdeseter, planID 201006 Kristin Gabrielsen
4620/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Vedtak Endring av reguleringsplanen for Hovdeseter, planID 201006 Gro Hamre m.fl.
2881/2022 20220512 12.05.2022 Saksframlegg/innstilling Løyving til beitekartlegging i utmark
4787/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Husleigekontrakt Kjetil Vik
4724/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Detaljregulering for Nylund park III. Avgrensa høyring. STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
4736/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Avtale om makebyte gbnr 2/48 med fam. Røinås Bykle kommune og fam. Røinås
4793/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Innhenting av uttale frå Politiet og Sosialtenesta ved søknad om skjenkeløyve (Alkohollova §1-7 2.ledd) nav.midt-agder@nav.no m.fl.
4747/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev [Svar på spørsmål om hylleplassering] SV: The VillageC Jason Sharpe
4745/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev 2/1859 Flatastøyltoppen 40 - Natursteins mur til forstøtting VINJE INDUSTRI AS
4738/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Vedtak Salg av delar av Torsbu , pris og vilkår Tor Hallvard T Mosdøl m.fl.
4765/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Bykle kommune - Tildeling av svømmetilskot 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
4735/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Plassenuten 47 Supplering av søknad 2/1776 Eskild Kvala AS
4690/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Mellombels bruksløyve. Fritidsbustad på gbnr 5/54 Vatnedalsvegen 77 Otto Hermann Haaheim
4746/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev 2/914 Breivevegen 70 - gjeld bebygd areal Ingjerd Buestad
4767/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Tilbod, Bykle Rådhus Ventilasjonsaggregater AGDER VENTILASJON AS
4742/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Svar på tilsyn med kvalifikasjonar- OWL AS OWL AS
4741/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Klage på vedtak STATSFORVALTEREN I AGDER
4769/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Avtale - House of Control HOUSE OF CONTROL AS
4754/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Hovden sentrum Otravegen 2-6 - søknad om endring etter forenklet prosess for felt BS4 TROLLVEGG ARKITEKTSTUDIO AS
4285/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Løyve til fritak frå bandtvang for taksering Olav Andreas Schrøder
4777/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Svar: Tour of Norway - Hovden Fredrik Galta
4732/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev 20/4 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4733/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev 1/185 eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
4734/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev 1/185 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4730/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev 2/1952 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
4761/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Lene Bentsen Lene Bentsen
4758/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Registrering av tilkobling 6/25/13 Ørnefjellvegen 27 Kristian Kjellevand
4775/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev SV: Registering av tilkobling 6/25/13 Ørnefjellvegen 27 kristiankjellevand215@gmail.com
4763/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Tilsynsrutinar heimeundervisning Bjorne.ostrem.Djukastein@nrk.no
4749/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Gjeld sommarjobb i kommunen Petter Breivegen
4731/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev 2/1936 Otroskollen 8 - avklaringer rundt søknaden annej@bergesag.no
4739/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om midler til forretningsplan m.m Bykle Kommune - Anne Merethe Hjemdahl
4753/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev 2/1117 Hovdenutskaret 125 - samtykke frå heimelshavar Anders Emanuelsen
4693/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev 2/1117 Hovdenutskaret 125 - fullmakt og firmaattest Anders Emanuelsen
4695/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om kommunebidrag TV-aksjonen NRK leger uten grenser Anita Mørland
4719/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev 3/7 Geiskelid - søknad om deling BFF 9, 21, 27, 28, 31 & 33 LANDMÅLER SØR AS
4687/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev SV: Kart Steinsland Hyttegrend 2 Johnny Vatne
4688/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Søknad om utsleppsløyve 3/132 Steinsland hyttegrend 2 Johnny Birger Vatne
4711/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Spørsmål oppmålingsforretning - 2/1775 & 2/339 Plassenuten Ingvild Hovden
4608/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Julie Nygård Julie Nygård
4467/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Erling Dåsvatn Erling Dåsvatn
4694/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Innsynskrav Sindre Granly Meldalen
4715/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale *****
4713/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev 20/4 eigenfråsegn Trydal Folke, Søndeled
4689/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Planinitiativ Hovden Aust delområde H5+ H9,10,11,15 Hallvard Homme
4721/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev 16/11 Tykkelunden - søknad om bruksendring av del av gml støyl Leif Robert Sakariassen
4691/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev 3/433 Vidsynvegen 18 - Søknad om ferdigattest Straume Handlaft AS
4692/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev 3/442 Vidsynsvingen 18 - Søknad om ferdigattest Straume Handlaft AS
4706/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev SV: 3005 Detaljregulering, padelhall/scatehall Røyrvikåsen Bjørn Einar Andersen
4707/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev SV: 3005 Detaljregulering, padelhall/scatehall Røyrvikåsen Jens-Gunnar Haugen
4708/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Kartfiler padelhall Ida Larsen Reinsviki
4710/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Bebygd areal på fritidsbustad på gbnr 2/917 Breievegen 70 Ingjerd Buestad
4654/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Tilsyn med bebygd areal på fritidsbustad på gbnr 2/914 - Breivevegen 70 Ingjerd Buestad
4709/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Bykle - Rv.9 Badstogdalen - Hartevatn - vedtak om endring av vilkår i tillatelsen til utfylling i vassdrag STATSFORVALTEREN I AGDER
4720/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Låneavtale - Startlån Husbanken
4717/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Særutskrift årsregnskapet 2021 AGDER SEKRETARIAT
4722/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Endra plan for begrensa høyring TROLLVEGG ARKITEKTSTUDIO AS
4702/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Planinititiv - dokument til nytt oppstartsmøte Granebu TROLLVEGG ARKITEKTSTUDIO AS
4703/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Avtale med grunneigar fam. Hovden gbnr 2/8 Fam. Hovden og Bykle kommune
4662/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Tildeling av bustadtomt Tuftevegen 16- Gbnr 2/1850 Andre Nilsen
4696/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Gjeld status på tomt 46 i Hartesyni Bustadfelt- Gbnr 2/1842 Martin Christensen
4548/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Referat frå drøftingsmøte HA del B § 3-4 Utdanningsforbundet v/ Bente Lien m.fl.
4684/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev 25 års teneste Mette Dale
4668/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Utlegg i samband med flytting Ina Kjøstvedt
4636/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om bustadtomt 16 i Hartesyni Andrè Nilsen
4643/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev #10048# Ventelistetall 1. tertial 2022 Post - Bykle kommune
4671/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Offentleg høyring av forslag til kravspesifikasjon Dibk - Ikke svar
4651/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev AAP vedtak Bjørg Sissel Tveiten
4680/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve THE VILLAGE AS
4646/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev The Village - tregjerde og grillbod Jason Sharpe
4632/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vedtak - Ferdselrestriksjon på Urevassvegen i Bykle kommune. Olav Holen
4635/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev SV: Vedtak - Ferdselrestriksjon på Urevassvegen Otra kraft v/ Grunde Johnsen
4660/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Risikobasert kontrollplan for produksjonstilskott 2022 Sigrid Bjørgum
4645/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Oversending - førebels uttale - Bykle kommune- reguleringsplan RV9 - Byklestøylane - Hartevatn STATENS VEGVESEN LILLEHAMMER KONTORSTED
4641/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev #10048# Integreringspakke 4 - Innrapportering fra kommunene IMDI
4670/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev 5/54 Vatnedalsvegen 77 - søknad om midlertidig bruksløyve Otto Hermann Haaheim
4669/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Forslag til detaljregulering, Padelhall m.m., Røyrvikåsen, PlanID 202111 PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
4649/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Brannteknisk notat - ønskjer tilbakemelding BRANNKONSULT SØR AS
4015/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Søknad om å forlenge skulebyte Kari Nomeland-Strømsøe m.fl.
4672/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev 2/475 Djupetjønn hyttegrend 3, 5 og 7 - Søknad om deling BE-CON AS
4633/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Gjeldande bruksendring Leif Sakariassen
4650/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Anmonding om kopi av byggesaksdokumenter - Malmvegen 15, gnr. 2 bnr. 1494 Richard Lippens
4644/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innsyn i kommunens leverandører av varer og tjenester Sondre Zachariassen
4667/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev SV: Anmonding om kopi av byggesaksdokumenter - Malmvegen 15, gnr. 2 bnr. 1494 Richard Lippens
4664/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev SV: Etiske retningslinjer Bykle Tommy Pytten
4631/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev 11/17 Nordbygdevegen 32 - kvittering for nabovarsling Torunn Gaarden
4656/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding på utkast gjennomføringsavtale rundkjøring Hovden Haugen, Anne Gyro
4637/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Tour of Norway 2022 Vidar Johnsen
4627/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev SV: Trydalsvegen 48 tor.magne.trydal@vabb.no
4666/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Purring Tilkopla kommunalt nett - Solheimsstien 12, 2/375 Bjørg Børgesen
4655/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev 2/1263 Solsetertoppen 13 - Søknad om løyve, eitt trinn BYGGMESTER BJÅEN EGELAND AS
4681/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Birgit Fidje Birgit Fidje
4569/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Auking av stilling Arkiv
4570/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Grethe Mosdøl Nomeland Grethe Mosdøl Nomeland
4571/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Karen Dåsvand Karen Dåsvand
4397/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale til underteikning og generell informasjon om oppmøte m.m. Gunvor Bjørgum m.fl.
4685/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barne - og ungdomsarbeidar/Assistent Fjellgardane skule/sfo på Hovden i Setesdal - st. ref. 4519388679 ***** ***** *****
4678/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve 3/132 Steinsland hyttegrend 2 Johnny Birger Vatne
4677/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev 2/990 Tuftevegen 2 - korrigerte teikningar og nabomerknad KSH CONSULT KNUT HANSSEN
4663/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev 2/1117 Hovdenutskaret 125 - spørsmål angåande tiltakshavar/heimelshavar rolf@olsenbygg.com
4626/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev 2/1936 Otroskollen 8- Søknad om løyve, eitt trinn Berge Sag og Trelast AS
4559/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Rammeløyve og løyve til grunnarbeider. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1973. Dyregrenda Nord BK ELEKTRO AS
4613/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Nicole Væting Nicole Væting
4607/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Gjeldande melding om vedtak Jens-Gunnar Haugen
4363/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Løyve til tiltak i eitt - trinn for fritidsbustad på gnr 2, bnr 1975 Dyregrenda Nord BK ELEKTRO AS
4587/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom med gnr 5, bnr 1. Flæmoen Tallak O Hoslemo
4597/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev 2/1927 Øvre Otrosvegen 4 - søknad om løyve, eitt trinn Straume Handlaft AS
4600/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev 14/33 Setesdalsvegen 4081 - skjema oppmåling bjorn@tveiten.com
4468/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Amalie Wathne Amalie Wathne
4581/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Tilsynsrapport - kvalifikasjonar - Hugta AS HUGTA AS
4606/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Karoline Tveiten Karoline Tveiten
4623/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om fritak kommunale avgifter Trydalsvegen 48 Tor Magne Trydal
4602/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev 2/1952 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4598/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev 2/1952 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
4582/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Analyserapport Drikkevatn Bykle veke 18 Eurofins Environment
4603/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev 2/2031 Øvre Otrosvegen 78 - oppdaterte teikningar Byggmester Kristiansen
4605/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Løyve til tiltak - fritidsbustad og bod/badstoge på gnr 2, bnr 2031. Otrosåsen hyttefelt. Hovden BYGGMESTER KRISTIANSEN AS
4611/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Tilsynsrutinar heimeundervisning Bjørne Østrem Djukastein
4589/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/212 Løpenr: 4303/2022 Dokument tittel: Tilseting i stilling som miljøterapeut Sigurd Haugsgjerd
4590/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 4272/2022 Dokument tittel: Nytt vegnamn i Bykle kommune Sigurd Haugsgjerd
4601/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev 16/11 Glidbjørgsheii støyl Tykkelunden - endringssøknad Leif Robert Sakariassen
4622/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Gjeldande støylsbu Tykkelunden Leif Sakariassen
4609/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Mulig endring av trase Jens-Gunnar Haugen
4610/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev 2/1 Snarevegen / Vestvegen - muleg endring av trase alf knudsen
4592/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Vedtak Samarbeidsavtale om tilsetting av vassområdekoordninator for Otra vassområde Bygland kommune
4618/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Vedtak Endring av detaljregulering Kilan del av 13/1 planID 200104 Ola Mosdøl m.fl.
4579/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 04/2022, sendt 06.05.2022 Skatteetaten
4588/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev 2/83 Breivevegen 68- Sak vedr tilbygg Jon Buestad
4619/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Gjeld Fysioterapiteneste i Valle Jon Kjelleberg
4591/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Overføring av landbrukseiendom i dødsbo til ny eier - oversikt fra Landbruksregisteret STATSFORVALTEREN I AGDER
4612/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve 28.05.22 afterbike BYKLE HOTELL AS
4615/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev [Vedlegg til søknad] kartskisse sjenkeområde sykkelritt Bykle Hotell
4562/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om korrigert permisjon Mette Larsen
4567/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev SV: Kabling Hovden Industri - Lia Koblingsstasjon (Gumpelia) Geir Oma m.fl.
4584/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Møtebok Villreinnemnda for Setesdalsområdet 28.04.2022. Villreinnemnda for Setesdalsområdet v/Jarle Lunde
4549/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Vedtak av fellingskvote 2022, Setesdal Austhei villreinområde Suldal kommune
4550/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev VEDTAK AV FELLINGSKVOTE 2022, SETESDAL Ryfylke VILLREINOMRÅDE Suldal kommune
4586/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Månadsbrev april månad 2022 RE-Skatteregnskap Grimstad
4508/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Løyve til bruksendring frå utvendig bod til sovebu på gnr 3, bnr 381. Maurlivegen 8. Bykle Terje Eriksen
4556/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Gjeld veg til eigedom 2/314 Skarsvegen 28 Else Margit Tveit
4553/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Innspel til varsel om utvidelse av planområde og høring av planprogram - detaljregulering for Tykkås næringsområde STATSFORVALTEREN I AGDER
2929/2022 20220506 06.05.2022 Saksframlegg/innstilling Formål fritid- og turist (blå) og fritidsbustader (gule) - prinsippavklaring
4583/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Vedtak Digital opplæring Setesdal Regionråd
4574/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til fritidsbustad på gnr 3, bnr 210. Geiskeli Heine Vestvik
4551/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev 3/210 Geiskelivegen 75 - Søknad om ferdigattest VESTVIK HEINE
4585/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev 3005 Detaljregulering, padelhall/scatehall Røyrvikåsen Hallvard Homme
4557/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/855 Løpenr: 4349/2022 Dokument tittel: Adaptive løyper aust - logg sesongen 2021-2022 Egil Kvitne
4558/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/855 Løpenr: 4348/2022 Dokument tittel: Adaptiv vinterløype Vest - logg sesongen 2021-2022 Egil Kvitne
4561/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev INNSYNSBEGJÆRING OM ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER (ELLER TILSV.) OG SAKSDOKUMENTER Øyvind Mellem
4568/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/277 Løpenr: 4234/2022 Dokument tittel: Stadfestar Bykle kommune sitt vedtak Lasse Johnsen
4566/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Mangelbrev og varsel om avslag - søknad om løyve til fritidsbustad og bod på gnr 2, bnr 2031. Otrosåsen hyttefelt. Hovden BYGGMESTER KRISTIANSEN AS
4575/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Oppdragsavtale avlastning - Anne Merethe Hjemdahl Anne Merethe Hjemdahl
3772/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Omplassering i stilling som bibliotekar Arkiv
3774/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Tilsetjing i stilling som servicemedarbeidar Arkiv
3775/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Kari Ekeberg Pålsson Kari Ekeberg Pålsson
3377/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Tilsetjing som tilkallingsvikar Arkiv
4312/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Tilsetjing som tilkallingsvikar Arkiv
4313/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale tilkalling Mari Skjellanger Tveiten
3674/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Heidi Berlandstveit Heidi Berlandstveit
3099/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Tilsetjing i stillingar som lærar ved Fjellgardane skule Arkiv
4593/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærar Barnehagane i Bykle kommune, Bykle barnehage - st. ref. 4511643217 ***** ***** *****
4578/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærar Barnehagane i Bykle kommune, Bykle barnehage - st. ref. 4511643217 ***** ***** *****
4577/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev 5/1/16 Flæmoen hyttegrend 25 - søknad om deling Tallak O Hoslemo
4573/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Rammeløyve og løyve til grunnarbeider. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1974. Dyregrenda Nord BK ELEKTRO AS
4542/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Løyve til tiltak utan ansvarsrett. Anneks og gapahuk på gnr 3, bnr 18, fnr 25. Nordli Silje Berås Løvåsen
4497/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak. Søknad om tiltak. Sovebu og gapahuk på gnr 3, bnr 18, fnr 25. Nordli hyttefelt Silje Berås Løvåsen
3814/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak. Sovebu og gapahuk på gnr 3, bnr 18, fnr 25. Nordli hyttefelt
4525/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1974 Fjellparkvegen- endring av søknad Bjørn Skaare Karlsen
4534/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1973 Fjellparkvegen - endring av søknad Bjørn Skaare Karlsen
4465/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1973 Fjellparkvegen - supplering av søknad BK ELEKTRO AS
3822/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå kotehøgde sett i reg. plan. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 2019. Otroskollen 17. Otrosåsen
4526/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak Søknad om dispensasjon frå kotehøgde sett i reg. plan. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 2019. Otroskollen 17. Otrosåsen BYGGSUPPORT AS
4552/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærar Barnehagane i Bykle kommune, Bykle barnehage - st. ref. 4511643217 ***** ***** *****
4509/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev 14/33 Setesdalsvegen 4081 - gjeld oppmåling Bjørn Gjermund Tveiten
4478/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1777 Plassenuten 45 - Søknad om løyve i eitt trinn Prosjekthuset as
4479/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Løyve til opparbeidelse av tomt (graveløyve) på gnr.2, gnr. 1776, 1777, 1778, 1779, 1782, 1783 og 1784 Prosjekthuset as
4480/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1778 Plassenuten 34 - Søknad om løyve i eitt trinn Prosjekthuset as
4482/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1779 Plassenuten 32 - Søknad om løyve i eitt trinn Prosjekthuset as
4483/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Løyve til opparbeidelse av tomt (graveløyve) på gnr.2, gnr. 1776, 1777, 1778, 1779, 1782, 1783 og 1784 Prosjekthuset as
4484/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1782 Plassenuten 38 - Søknad om løyve i eitt trinn Prosjekthuset as
4485/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Løyve til opparbeidelse av tomt (graveløyve) på gnr.2, gnr. 1776, 1777, 1778, 1779, 1782, 1783 og 1784 Prosjekthuset as
4486/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1783 Plassenuten 36 - Søknad om løyve i eitt trinn Prosjekthuset as
4487/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Løyve til opparbeidelse av tomt (graveløyve) på gnr.2, gnr. 1776, 1777, 1778, 1779, 1782, 1783 og 1784 Prosjekthuset as
4488/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1784 Plassenuten 43 - Søknad om løyve i eitt trinn Prosjekthuset as
4489/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Løyve til opparbeidelse av tomt (graveløyve) på gnr.2, gnr. 1776, 1777, 1778, 1779, 1782, 1783 og 1784 Prosjekthuset as
4533/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1975 Fjellparkvegen- endring av søknad Bjørn Skaare Karlsen
3809/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå byggegrense og gesimshøgde pulttak. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1923. Område H25. Hovden Aust
4538/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak Søknad om dispensasjon frå byggegrense og gesimshøgde pulttak. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1923. Område H25. Hovden Aust GRØNN PROSJEKTUTVIKLING - GUNDERSEN
2142/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Prinsippdrøfting - lokal kompensasjonsordning - SMB
4210/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Tilsetjing av ferievikarar 2022 i Pleie- & omsorgstenesten arkiv
4520/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev sommarjobb Hans Trygve Sveen
4543/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Takkar ja til jobbe på SFO Johannes Martin Skjellanger
4544/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Svar om sommarjobb Ida Louise Auestad
4226/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding utkast til annonsetekst, varslingsbrev m.v. - detaljregulering del av H10 Hovden aust Christian Anker Rasch
2384/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå byggegrense, gesimshøgde og kvist mot nord. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 2048. Solsetertoppen 18. Hovden Aust
4380/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Tilsetjing av tilkallingsvikar Arkiv
4386/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkalling Magnus Lien Johnsen
4521/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1970 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4527/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev 2/1970 Eignenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
4528/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1969 eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
4529/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1969 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4530/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev 2/1969 Eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
4495/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1362/1/3 eigenfråsegn Exbo Eiendom As - Svenn-Erik Kvannes
4496/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1362/1/3 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4516/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1810/0/9 eigenfråsegn Exbo Eiendom As - Svenn-Erik Kvannes
4517/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1810/0/9 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4518/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev 2/1810/0/9 Eigenfråsegn Sven Erik Kvannes
4519/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1970 eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
4511/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 20/4 eigenfråsegn Anne Turid Skarpeteig
4512/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev 3/206 Eigenfråsegn Krogsveen - Nicoline Kjær
4513/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 20/4 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4514/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev 20/4 Eigenfråsegn Anne Turid Skarpeteig
4498/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev 2/1362/1/3 Eigenfråsegn Exbo Eiendom As - Svenn-Erik Kvannes
4499/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/19 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4500/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev 2/19 Eigenfråsegn Torbjorg Breive Havre
4501/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 4/134 eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
4502/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 4/134 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4503/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev 4/134 Eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
4504/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 3/206 eigenfråsegn Krogsveen - Nicoline Kjær
4505/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 3/206 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4472/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/2031 Øvre Otrosvegen 78 - utrekning av BYA Byggmester Kristiansen
1494/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om midlertidig dispensasjon for å nytte fritidsleilighet som bustad. Gbfsnr 2/974/0/14
4491/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Innspel til løypeplan Sigrid Bjørgum
1473/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Hovden Fjellpark 72 - reguleringsendring
1710/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om stønad til trafo ved Fjellsikringssenter
3785/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 3/491 -Vidsynsvingen 43 STRAUME HANDLAFT AS
3784/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Igongsettingstillatelse. Tilbygg på fritidsbustad på gbfnr 2/1/99 Fjellparkvegen 13 HARALD HJELLE ARKITEKTER AS
3817/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Avklaring av byggeskikk ved søknad om rammeløyve. Gnr 2, bnr 1883. Hovden Å
4539/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak Avklaring av byggeskikk ved søknad om rammeløyve. Gnr 2, bnr 1883. Hovden Å TBG ARKITEKTER AS
1496/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå kotehøgde. Fritidsbustad på gbnr 2/1666- Nedre Otrosvegen
3687/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Løyve til tiltak. Fritidsbustad på gbnr 2/1666- Nedre Otrosvegen 1 BGM ARKITEKTER AS
2272/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Revidert selskapsavtale IKT Agder
7566/2021 20220505 05.05.2022 Utgående brev SV: Såper og bobler Leif Westgård
7568/2021 20220505 05.05.2022 Utgående brev question about location for a new project in Hovden SapeogBobler
7570/2021 20220505 05.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding søknad Leif Westgård
4537/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Gjeld samarbeidsavtalen om organisering av Otra vassområde - og politisk sak Øverland, Tanja
4541/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Innspel til varsel om oppstart av detaljregulering for Vidsyn II STATSFORVALTEREN I AGDER
10308/2021 20220505 05.05.2022 Utgående brev Referat møte i styringsgruppa 7.10.21 Ann-Torill Briksdal m.fl.
2789/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Fordeling av koronamidlar krisepakke 7-2021/2022
1472/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Kommunal overtaking av privat utbygd VA-anlegg, Hovdeseter
4475/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Svar på førespurnad ifbm byggesak på gbnr 2/1776. KVALA ARKITEKTER AS
4493/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Møte om vegutbygging Byklestøylane Hartevatn 4 Sigrid Bjørgum
2689/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Utbetalingsbilag tilskott kr 95 000 sak 117 - 2021 Trine Tharaldsen
2759/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Mottak av flyktningar 2022
2760/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Endring av reguleringsplan for Hovden del II, felt B4, gbnr. 2/498 Soltoppen 22. Klagehandsaming.
4535/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Påminning om å søke legevakttilskot frist 18.mai Ida Bjøntegård Oftedal
3681/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Igongsetjingsløyve for heile tiltaket og endring av gitt rammeløyve - fritidsbustad på gnr 2, bnr 1887. Otrosåsen hyttefelt. Hovden LATEGNE EIENDOM AS
4477/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev 2/1887 Nedre Otrosvegen 35 - oppdatert stikningsplan Aril Larsen
4466/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev SV: Gang og sykkelveg Trydal - Bykle kyrkjebygd sigmund.a.trydal@gmail.com
1704/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Vidareføring av koordinatorstilling frå "Nye Mønstre"
4522/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad om anneks. Jan Nesland
2271/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon leigeavtale, Veringsåe kraftverk
3232/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Skuterløyve under Hovdenleiren
4492/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Førebels svar, jf. journalpost 60. Christian Thomassen
4515/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Husleigekontrakt Jernvegen 11B Kjetil Juva
4523/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Utvida frist takjobb Bykle Skule takservice@nsn.no m.fl.
4524/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Utvida frist takjobb hybelbygg takservice@nsn.no m.fl.
4540/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Vertskommuneavtale interkommunalt samarbeid om Lokal Medisinske Tjenester i Setedal Evje og Hornnes kommune
8840/2021 20220505 05.05.2022 Utgående brev Søknad om tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer 2021 - referanse 21/605-1 KULTURDEPARTEMENTET
2355/2022 20220505 05.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon ifrå utnyttelsesgrad- Gbnr 2/1093 Hovdenutvegen
4445/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Endring av løyve. Fritidsbustad på gnr 5, bnr 46. Nigard Hoslemo. Midtregionen MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS
4536/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Avtale mellom kommunale helsetenester i Setesdal og Agder Politidistrikt om utbetaling og refusjon av salær post.agder@politiet.no
4476/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Søppelbod Fjellstoga thor.helle@goddriv.no
4474/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev SV: Søppelbod på Lundane - Lundane Hyttegrend velforening janerik@entreprenor-svendsen.no
4461/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Innkalling Bykle kontrollutval 11.05.22 Inger Lise Austrud
4376/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev 5/46 Vatnedalsvegen 67 - søknad om endring av løyve Mestergruppen Arkitekter AS
4384/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Bilete til utsmykking Bykle Kommune - Liv Hilde Holm
4385/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Bilete til utsmykking Ella Uleberg
4446/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Tilbod helikoptertransport ifm arbeid på sti Hovdenut Nina Handegaard m.fl.
4450/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Tilbod Hovdenut Jan Olav Kollberg
4377/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Tilbod på stein til Hovdenut-prosjektet. Kollberg Kollberg - jo@kollberg.no
4381/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Førespurnad anneks jan nesland
4387/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Svar på forespurnad om anneks på gnr 10, bnr 1. Nesland. Bykle Jan Nesland
4379/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Foto anneks jan nesland
4457/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad om tilskott - drenering Landbruksdirektoratet
4458/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Tilskott til drenering av dyrkbar mark Ole Henrik Trydal
4392/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Kartlegging av skrantesjuke 2022 - ­bestilling og fordeling av prøvetakingsutstyr Christer Moe Rolandsen
4463/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev 2/1887 Nedre Otrosvegen 35 - komplett oppdaterte teikningar Aril Larsen
3811/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om koronamidlar runde 7 - Hovden Alpin Overnatting AS HOVDEN ALPIN OVERNATTING AS
4393/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Tilskot til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elevar 2022 - kap/post 226.21 STATSFORVALTEREN I AGDER
4459/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Setesdalsvegen N89 - Søknad om dispensasjon frådeling og overføring av areal BE-CON AS
4454/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Avklaring rundt utrekning av BYA Byggmester Kristiansen
4186/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Fredrik Siring Eriksen Fredrik Siring Eriksen
4449/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Eigarliste Hovden Aust Christian Anker Rasch
4453/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilsetjing av sommarvikarar TDE, SFO og barnehage Arkiv
4389/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Gjeld sommarjobb Martin Ekeberg Pålsson
4216/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Balondemu Kerenhappuch Balondemu Kerenhappuch
4217/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Sandra Gjerstad Pedersen Sandra Gjerstad Pedersen
4218/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Ingebjørg Hoslemo Ingebjørg Hoslemo
4219/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Vetle Tveiten Hoslemo Vetle Tveiten Hoslemo
4220/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Kristin Beathe Lund Kristin Beathe Lund
4221/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Nicoline johansen Kjær Nicoline Johnsen Kjær
4394/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****
4395/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev ***** ***** *****
4396/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Innsyn i tilsetjing Kari Nomeland-Strømsøe
4399/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4400/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4401/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4402/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4403/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4404/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4405/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4406/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4407/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4408/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4409/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4410/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4411/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4412/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4413/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4414/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4415/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4416/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4417/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4418/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4419/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4420/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4421/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4422/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4423/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4424/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4425/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4426/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4427/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4428/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4429/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4430/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4431/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4432/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4433/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4434/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4435/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4436/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4437/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4438/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4439/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4440/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4441/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4442/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** *****
4443/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4444/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4493339067) - ***** ***** ***** *****
4462/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Fråsegn til forslag til endring av reguleringsplan for B4 Åsheim i Bykle kommune, jf. pbl. § 12-14 anna ledd. STATSFORVALTEREN I AGDER
4451/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Endring av eigedomsskatt eigedomsskatteår 2022 AGDER ENERGI VANNKRAFT AS
4455/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Ytterligare svar på spørsmål angåande tomt Victor Supersaxo
4390/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev 14/33 Setesdalsvegen 408 - Oppmåling/kartoppdatering av eigedom Bjørn Gjermund Tveiten
4307/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Nicole Væting Nicole Væting
4382/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak. Søknad om midlertidig dispensasjon for å nytte fritidsbustad som bustad. Gbnr 3/140 Merete Severinsen
4367/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev 2/1974 Fjellparkvegen- tilleggsopplysningar Bjørn Skaare Karlsen
4354/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev 2/1979-1982 Dyregrenda BFR4 - dialog angåande tilkomstveg Geir Tungesvik
4327/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Supplering av søknad 2/1980 Dyregrenda Sør Tungesvik Bygg AS
4284/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Løyve til tiltak - tilkomst og fritidsbustad på gnr 2, bnr 1980. Dyregrenda (nord). Hovden TUNGESVIK BYGG AS
4371/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Svar på spørsmål angåande tomt og tilbygg victor.supersaxo@gmail.com
4315/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Skiløype og skibru - Tykkås Ørnefjell - gml planforslag fra Cowi Signe Berit Sollien Haugå
4350/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Søknad om konsesjon - Nybu 16/10 & 17/4 Ingunn Jegteberg m.fl.
4373/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Rektor/ Tenesteleiar Fjellgardane skule Fjellgardane skule på Hovden - st. ref. 4513155320 ***** ***** *****
4282/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Løyve til tiltak - tilkomst og fritidsbustad på gnr 2, bnr 1981. Dyregrenda (nord). Hovden TUNGESVIK BYGG AS
4325/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Supplering av søknad 2/1981 Dyregrenda sør Tungesvik Bygg AS
4353/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev 2/1979-1982 Dyregrenda BFR4 - dialog angåande tilkomstveg Geir Tungesvik
4351/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev 2/1979-1982 Dyregrenda BFR4 - dialog angåande tilkomstveg Geir Tungesvik
4341/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Supplering av søknad 2/1979 Dyregrenda Sør Tungesvik Bygg AS
4283/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Løyve til tiltak - tilkomst og fritidsbustad på gnr 2, bnr 1979. Dyregrenda (nord). Hovden TUNGESVIK BYGG AS
4244/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Løyve til tiltak - tilkomst og fritidsbustad på gnr 2, bnr 1982. Dyregrenda (nord). Hovden TUNGESVIK BYGG AS
4355/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev 2/1979-1982 Dyregrenda BFR4 - dialog angåande tilkomstveg Geir Tungesvik
4324/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Supplering av søknad 2/1982 Dyregrenda Sør Tungesvik Bygg AS
4369/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Tilleggsopplysningar Bjørn Skaare Karlsen
4368/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Tilleggsopplysningar Bjørn Skaare Karlsen
4345/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Mangelbrev. Søknad om bustad på gnr 2, bnr 990. Tuftevegen 2. Hovden KSH CONSULT KNUT HANSSEN
4356/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Merknad til nabovarsel Tuftevegen 2 gbnr 2/990 Gunn Åse Lidtveit
4370/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Forespørsel om VA kart Bjørn Einar Andersen
4347/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
4303/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Tilseting i stilling som miljøterapeut Arkiv
4211/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Solveig Hovet Haugen Solveig Hovet Haugen
4213/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Ingrid Mjåland Tveiten Ingrid Mjåland Tveiten
4214/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Fredrik Siring Eriksen Fredrik Siring Eriksen
4215/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtal Reidun Skjelanger Reidun Johanne Blom Skjelanger
4317/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Om sommarjobbtilbod Pawel Jakub Jodlowski
4335/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Gjeld tilbod om sommarjobb Martin Ekeberg Pålsson
4340/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Ma Tu Pleh Set Sein
4326/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Tilbod om sommarjobb Ma Tu Pleh Set Sein
4323/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommerjobb Emilia Karolina Jodlowska
4364/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev 2/19 eigenfråsegn Torbjørg Breive Havre
3779/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Mette Larsen Mette Larsen
4365/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Registrering av tilkobling 2/1553 Hartevasstrondi 31 UPPSTAD VVS AS
4333/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale Saw John Thein Saw John Thein
4304/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Kart med innspill fra Torvald Stedal, Stian
4336/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/99 Løpenr: 4094/2022 Dokument tittel: Skiløypa Berdalen - Nylund Egil Kvitne
4319/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Forslag til endring av jakttid på elg og hjort i kommuner på og rundt Hardangervidda og Nordfjella villreinområder 2022-2025 MILJØDIREKTORATET
4360/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 969250918 Landbruksdirektoratet
4332/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Vedr. låneavtale - Startlån Husbanken
4339/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Godkjenning av skytebane i Bykle AGDER POLITIDISTRIKT
4359/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Nordli - Tekniske planer til godkjenning Anbjørg Kristine Løvendahl
4344/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev spørsmål vdr. kote - regl. innvendig gulv - Nordli nord- planID 202005 Erik Erland
4322/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Basistilskotsrapport for fastlegeordninga i 4222 Bykle kommune per 1. mai 2022 Helfo
4321/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Forslag til endring av jakttid for villrein i Hardangervidda villreinområde 2022 og 2023 MILJØDIREKTORATET
4306/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Loggbok Otralaft Hytteservice AS 2021 + 2022 OTRALAFT HYTTESERVICE AS
4357/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Tildelingsbrev økonomiske virkemidler i landbruket 2022 Statsforvalteren i Agder
4348/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Adaptiv vinterløype Vest - logg sesongen 2021-2022 HOVDEN HYTTESERVICE AS
4349/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Adaptive løyper aust - logg sesongen 2021-2022 HOVDEN HYTTESERVICE AS
4342/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Dokumentasjon på firehjulstrekk *****
4338/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Tilbakemelding på mottatte spelemiddelsøknader 2022 Hovden pistolklubb
3069/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Geir Lars B Håbesland m.fl.
4343/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Bustadbygging Hovden - spørsmål om tomt 24 - e-post rekkje Eivind Buckner
4361/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 986182861 Landbruksdirektoratet
4352/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
4234/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Stadfestar Bykle kommune sitt vedtak STATSFORVALTEREN I AGDER
4207/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til fritidsbustad på gnr 6, bnr 129. Ørnefjell Jens Leirvåg
4241/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om utbetaling av etableringstilskott til private husbyggjarar Wintermark, Kim Robin
4272/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Nytt vegnamn i Bykle kommune Språkrådet
4266/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Utleige av bustad i Bykle - Kyrkjelii 7 John Kristian Osestad
4293/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev HMS - handlingsplan - Fjellgardane skule og SFO Fjellgardane skule
4265/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Vedrørande nedbrenning Jens-Gunnar Haugen
4255/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Kontrollert nedbrenning av gamal hytte 2/386 Breivevegen PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
4204/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Ferdigattest. Riving av våningshus gnr 13, bnr 3. Mosdøl. Bykle HOVDEN HYTTESERVICE AS
4294/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Endring av Velformann i Dammar Vest Alf-Helge Holtskog
4292/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Plassestøylen hyttegrend velforeining - ny leiar/epost Rune Benestad
2713/2022 20220502 02.05.2022 Saksframlegg/innstilling Val av nye varamedlem til Levekårsutvalet og Kontrollutvalet
4243/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gang og sykkelveg Trydal - Bykle kyrkjebygd Sigmund Alfson Trydal
1303/2022 20220502 02.05.2022 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2021 for Bykle kommune
4232/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Ber om tilbakemelding på brev sendt 17.01.2022 BJÅEN EGELAND INVEST AS
856/2022 20220502 02.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå regulert kotehøgde. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1909. Otroskollen 15. Otrosåsen
4279/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Møteprotokoll Setesdal IPR 27.04.2022 - Setesdal interkommunalt politiske råd SETESDAL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
4235/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om tilskot - sjukeavl. 969250918 Landbruksdirektoratet
768/2022 20220502 02.05.2022 Saksframlegg/innstilling Hovden Alpin Resort AS / Hovden Alpin Utvikling AS / Hovdestøylen - forlag til utbyggingsavtale - informasjon
3738/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 2/1934 HOH EIENDOM AS
4280/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev SV: Protokoll fra formannskapsmøte 'Johannes Bjørkeli'
4281/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Vedtak - Ferdselsrestriksjoner på urevassveien i Bykle kommune oholen@gmail.com
4236/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev 2/1943 eigenfråsegn STRAY & CO EIENDOMSMEGLING
4233/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev 20/4 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4277/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev 2/1943 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4278/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev 2/1666 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4268/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev 2/1666 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
4300/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev 20/4 Eigenfråsegn Per Dovland
4301/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev 2/1943 Eigenfråsegn erik@strayeiendom.no
4302/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev 2/1666 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
1100/2022 20220502 02.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om midlertidig dispensasjon for å nytte fritidsleilighet som bustad. Gbfsnr 2/974/0/5- Setesdalsvegen
4297/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Analyserapport Drikkevatn Bykle veke 17 Eurofins Environment
4252/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Ako Zengna Ako Zengna
4246/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Fredrik Siring Eriksen Fredrik Siring Eriksen
4261/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Tilbod om sommarjobb Stine Marie Haugen
4262/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbod om somarjobb Martin Ekeberg Pålsson
4263/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Gunvor Bjørgum
4256/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Tek imot tilbod om sommarjobb Jack Garry
4257/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Tek imot tilbod om sommarjobb Sondre Lillemo Mundal
4258/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Svar, tilbod sommarjobb Erik Dyrland Domaas
4259/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Tek imot tilbod om sommarjobb Petter Breivegen
4227/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Behov for samordning - planinititativ Christian Anker Rasch m.fl.
4222/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Utkast varslingsbrev , annonse mv. detaljregulering H10 Hovden aust Asplanviak - Christian Anker Rasch
4223/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Referat - oppstartsmøte - felt H10 Hovden aust - endeleg Signe Berit Sollien Haugå m.fl.
4274/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Gjeld Støy frå Bykle Vindu Tone Hilde Lund m.fl.
4249/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Åse Marie Hovet Åse Marie Hovet
4270/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev SV: Vedr. Gnr. 4 / bnr. 160 Hoslemo hyttegrend Terje Gunnulfsen
4271/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev SV: Vedr. Gnr. 4 / bnr. 160 Hoslemo hyttegrend Terje Gunnulfsen
4230/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Nabomerknad ifbm byggesak på gbnr 2/990 Sverre Bjørn Lidtveit
4288/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev 2/1979-1982 Dyregrenda BFR4 - innsending av manglande dokumentasjon Geir Tungesvik
4289/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev 2/1979-1982 Dyregrenda BFR4 - illustrering oppvarma BRA Geir Tungesvik
4290/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev 2/1979-1982 Dyregrenda BFR4 - illustrering oppvarma BRA Geir Tungesvik
4287/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev 2/1979-1982 Dyregrenda BFR4 - innsending av manglande dokumentasjon Geir Tungesvik
4242/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Løyve til tiltak. Samanføying av brukseiningar. Bustad på gnr 2, bnr 1167. Røyrvikåsen bustadfelt. Hovden Eirik Birkeland
4299/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev 2/1117 Hovdenutskaret 125 - søknad om løyve, eitt trinn Olsenbygg Grimstad AS
4296/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om landingsløyve Johnny Moen
4286/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev 2/1979-1982 Dyregrenda BFR4 - innsending av manglande dokumentasjon Geir Tungesvik
4291/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev 2/1979-1982 Dyregrenda BFR4 - illustrering oppvarma BRA Geir Tungesvik
4245/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Senioravtale Liv Hoslemo
4267/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Tilbygg 4/142 Hoslemo Hyttegrend 30 Victor Supersaxo
4224/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Behov for samordning - planinititativ Christian Anker Rasch m.fl.
4225/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Referat - oppstartsmøte - felt H10 Hovden aust - endeleg Hallvard Homme
3523/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Auking av stilling som miljøarbeider Arkiv
4177/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Innsyn i avslag Kari Nomeland-Strømsøe
4178/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Svar om innsyn i avslag som miljøterapeut Kari Nomeland-Strømsøe
4079/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Løyve til tiltak i eitt trinn. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 2037. Otrosåsen DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
4157/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4507245353 ***** ***** *****
4209/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev 2/1167 Røyrvikåsen bustadfelt 34 - søknad om samanføying Eirik Birkeland
4205/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Oppgjer i samband med sal av Røyrvikåsen bustadfelt 34 Karina Sloth
4194/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev 2/990 Tuftevegen 2 - søknad om løyve KSH CONSULT KNUT HANSSEN
4119/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Løyve til tiltak i eitt -trinn. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1947. Otrosåsen FLATNES BYGG CONSULT AS
4118/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Løyve til tiltak i eitt -trinn. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1946. Otrosåsen FLATNES BYGG CONSULT AS
4092/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Løyve til tiltak i eitt trinn. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1945. Otrosåsen FLATNES BYGG CONSULT AS
4187/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev 2/1945 Otrosvegen - søknad om løyve, eitt trinn Flatnes Bygg Consult AS
4192/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Korrigering av eiendomsskatt tidlegare år STATKRAFT AS
4170/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Scott Benjamin Hall
4198/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Hovden Gladmat - Coop Extra Hovden - Strømregninger Trine Tharaldsen
4199/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Fjols til fjells AS - Kopi av strømregninger Trine Tharaldsen
4200/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Hovden Utleie AS - kopi av strømregninger Peik Bachmann
4201/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Hovden Alpin Overnatting AS - kopi av strømregninger Helene Eikaas Soteland
4161/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Bjåen Fjellstove - strømfaktura mars Anne Margrete Bjåen
4173/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev R. Jegteberg - kopi av strømfakturaer Veronica Åtland
4174/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Jeiskelid Maskin AS - kopi av strømfakturaer Anne Grete Lio
4175/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Uppstad VVS Avd Hovden AS - kopi av strømfakturaer Anja Igland
4153/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Kontraktsmøte SKiltplan Hovden Sentrum 2022 med Nomeland Maskin AS Bykle Kommune - Bjørn Einar Andersen
4189/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev 20/4 eigenfråsegn Per Dovland
4180/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Juvelyn Tanilon-Nesland Juvelyn Tanilon-Nesland
3789/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Løyve til tiltak utan ansvarsrett. Tilbygg på fritidsbustad på gbnr 4/2/28 Hoslemo hyttegrend 76 Jan Tore Gran
4203/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Innsyn landbruksveg Bjorn.Asle.Nord@nrk.no
4191/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/260 Løpenr: 3982/2022 Dokument tittel: Detaljreguleringsplan for skiløype Ørnefjell -Tykkås -Nordli Egil Kvitne
4085/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Løyve til tiltak. Fritidsbustad på gbnr 2/1804 Plassenuten 6 HoH Eiendom AS
4196/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Nytt situasjonskart Trappeksperten - jarle@trappeksperten.no
4133/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Løyve til tiltak. Fritidsbustad på gbnr 2/1553 Hartevasstrondi 31 OWL AS
4137/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Løyve til tiltak i eitt -trinn. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1891. Nedre Otrosvegen 10. Otrosåsen HELLVIK HUS TEKNOLOGI OG PRODUKSJON AS
4188/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Rv9 Badstogdalen- Hartevatn, søknad om endring av reguleringsplan, endring av adkomstveg sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
4193/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest post@hovdenhytteservice.no
4179/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev 2/1164 Røyrvikåsen bustadfelt 19 - informasjon frå tiltakshavar Kim Robin Wintermark
4181/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev 2/1164 Røyrvikåsen bustadfelt 19 - signert avfallsrapport og oppdatert gjennomføringsplan Einar Wahlstrøm
4185/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Ferdigattest - bustad på gnr 2, bnr 1164. Røyrvikåsen bustadfelt. Hovden KONTORET TIL EINAR WAHLSTRØM AS
4190/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev 6/129 Ørnefjell hyttegrend 49 - søknad om ferdigattest Jens Leirvåg
4176/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Offentleg ettersyn av reguleringsplan Hovden Øvre Alpin Lodge - fylkeskommunen ber om å få oversendt sosi eller shape fil av planforslaget AGDER FYLKESKOMMUNE
4121/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Eit landsdekkande Statped STATPED
4136/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Søppelbod på Lundane - Lundane Hyttegrend velforening janerik@entreprenor-svendsen.no
4123/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Opplysninger om ledere i velforeninger Finn Ole Nilsen
4114/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Sherpasti Hovdenut - Sommaren 2022- Prisar post@stibyggjaren.no
4046/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Konkurransegrunnlag- Helikoptertransport ifbm arbeid på sti på Hovdenut FJELLFLY AS m.fl.
4069/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Konkurransegrunnlag- levering av blokkstein til sti opp til Hovdenut HOVDEN HYTTESERVICE AS m.fl.
4100/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
4091/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Vedtak om eigarskifte på køyretøy med kjennemerke PR 46962 STATENS VEGVESEN
4095/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om ytterligere dose koronavaksine Fhi - vaksine
3971/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Utbetaling av løyvd tilskott Sigmund Alfson Trydal
2940/2022 20220428 28.04.2022 Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2021 Nav Midt-Agder
4139/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Innspel til oppstart av detaljregulering Tykkås næringsområde AGDER FYLKESKOMMUNE
4144/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Tilsyn med kvalifikasjonar- Great Bygg AS GREAT BYGG AS
4146/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Tilsyn med kvalifikasjonar- OWL AS OWL AS
4145/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Nabovarsel for Breivevegen 87 til BYKLE KOMMUNE (958814968) FLATNES BYGG CONSULT AS
4110/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Mangelbrev. Søknad om tilbygg på fritidsbustad gbnr 1/229 Fjellbøbakken 13 BYGGMESTER TOR LARSEN AS
4140/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Nabovarsel for Hovdestøylen 41 til BYKLE KOMMUNE (958814968) DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
4116/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Innsyn: landbruks/skogsveier Nrk - Bjørn Asle Nord
4112/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev 20/4 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4113/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev 20/4 Eigenfråsegn Tora Trydal
4102/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev 2/1878 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4103/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev 2/1878 Eigenfråsegn Kenneth Mønsted
4104/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev 2/2049 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4105/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev 2/2049 Eigenfråsegn marius.monsted@nordlo.com
4106/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev 2/2050 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4107/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev 2/2050 Eigenfråsegn marius.monsted@nordlo.com
4097/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev 2/1834 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4098/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev 2/1834 Eigenfråsegn marius.monsted@nordlo.com
4148/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev 2/1939 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
4149/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev 2/1939 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
4150/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev 2/1939 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
4094/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Skiløypa Berdalen - Nylund Gunnar Jørn Heimdal
4132/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Angåande feiegebyr og hytterenovasjon på gnr 2 bnr 17 Henrik Ludvig Barstad
4061/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Kevin Skogheim Berntzen
4124/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Bjåen Fjellstoge AS - Kopi av strømfakturaer trine.tharaldsen@bykle.kommune.no
4138/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Andrè Mandt Haugen
4127/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Tilbod om sommarjobb Ida Louise Auestad
4128/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev tilbod om sommarjobb Johannes Martin Skjellanger
4129/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Tilbod om sommarjobb Stine Marie Haugen m.fl.
4096/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Ingen merknad til endring av reguleringsplan for B4 Åsheim etter forenkla prosess AGDER FYLKESKOMMUNE
4143/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Statnett SF - fastsetting av eigedomsskattegrunnlag for Statnett sine kraftleidningar og retting av utskrivs eigedomomsskatt - jf. dom fra Borgarting lagmannsrett 11. oktober 2021 Lise Marie Evensen
4093/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Jordskifte Trydal gnr. 17 og 22 -054174RFA-JAGD/JARD Trydal gnr. 17 AGDER JORDSKIFTERETT
4131/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
4099/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev 4/160 Hoslemo hyttegrend - gjeld tilkoblingsavgift Terje Gunnulfsen
4126/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Rammeløyve for tilbygg til fritidsbustad på gnr 2, bnr 173. Fjellbyggvegen 22. Hovden Aust BYGGMESTER OLE MORTEN JOHANNESSEN AS
4154/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Kulturkoordinator Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4507238637 ***** ***** *****
4155/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Kulturkoordinator Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4507238637 ***** ***** ***** *****
4156/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Kulturkoordinator Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4507238637 ***** ***** *****
4117/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Kulturkoordinator Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4507238637 ***** ***** *****
4056/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Løyve til tiltak i eitt-trinn. Riving av eksisterande og oppføring av ny fritidsbustad på gnr 2, bnr 1647. Otrosåsen ARK TJENESTER AS
4111/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev 2/173 Fjellbyggvegen 22 - søknad om løyve BYGGMESTER OLE MORTEN JOHANNESSEN AS
4057/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Informasjon om tilbakebetaling og forlenging av straumstøtteordninga KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
4060/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Svar på tilbod om sommerjobb Robin Mikkelsen
4026/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Løyve til tiltak. Støttemurar og sikringsgjerde på gnr 2, bnr 930. Badstogdalen hyttegrend BE-CON AS
4058/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Bykle og Hovden Vekst as -notat boligbygging Andersson-Co - Arve Andersson
4087/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev 20/4 eigenfråsegn Tora Trydal
4062/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev 2/699/12 og 13 Eigenfråsegn Eiendomsmegler1 - Vivian Steensnæs
4063/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev 3/454 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
4064/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev 4/162 Eigenfråsegn Tore Andre Sines
4065/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev 2/1048 Eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
4066/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev 16/41 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
4067/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev 2/1979 1980 1981 1982 Eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
4068/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev 2/1327/0/1 Eigenfråsegn Krogsveen - Nicoline Kjær
4070/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev 3/132 Eigenfråsegn Johnny Vatne
4071/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev 20/4 Eigenfråsegn Frank@dovland.no m.fl.
4072/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev 2/1398 Eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
4059/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/263 Løpenr: 3919/2022 Dokument tittel: 2/1887 Nedre Otrosvegen 35 - oppdaterte teikningar Lasse Johnsen
3925/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 2/1943 - Nedre Otrosvegen 48 Flatnes Bygg Consult AS
4029/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Løyve til riving av fritidsbustad på gnr 2, bnr 89. Djupetjønn CONSULT GRUPPEN AS
3949/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Møte for å drøfte mogleheit for parkeringsplass til Sherpasti og dagsturhytte på Hovdenut LAUNES FRITIDSEIENDOM AS m.fl.
4081/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev 2/83 Breivevegen 68 - søknad om utsetting av frist sak 62/22 Jon Buestad
4082/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Spørsmål om Hovden Høyfjellshotell Gry Ekroll Andersen
4005/2022 20220427 27.04.2022 Saksframlegg/innstilling Orientering frå leiar i planutvalet
4006/2022 20220427 27.04.2022 Saksframlegg/innstilling Orientering frå plansjefen
4016/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev 2/1164 Røyrvikåsen bustadfelt 19 - ettersending av dokumentasjon Kim Robin Wintermark
4009/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Den årlege innrapporteringen frå vassverkseigar til Mattilsynet for 2021 er fullført uten manglar MATTILSYNET
4002/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Skilting Hegni - bobil & telt The Village
4025/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev referat frå Samarbeidsutvalet 13.12.21 og Skulemiljøutvalet 14.12.21 Rønnaug Torvik
4052/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Avtale mellom Bykle kommune og Telemark Bilruter Buss AS TELEMARK BILRUTER AS
4053/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Avtale mellom Bykle kommune og Telemark Bilruter Buss AS TELEMARK BILRUTER AS
3923/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Detaljregulering Øvre Hovden Alpin Lodge, planID 201804. Offentleg ettersyn. Kjetil Uleberg m.fl.
3065/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Tallak O Hoslemo m.fl.
3068/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Kjetil Lidtveit m.fl.
3988/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Førespurnad om rørleggermelding gnr 2 bnr 990 Kristoffer Sørvåg
3989/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Svar på forespurnad om rørleggermelding gnr 2 bnr 990 Kristoffer Sørvåg
4010/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Loggbok køyring i SVR Ole Prytz Bruun
4047/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Avtale om gjennomføring av ungdata - undersøkinga i Bykle 2022 post@oslomet.no
3054/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Annelise B Skjævesland m.fl.
4003/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Informasjon til kommunne om kriterier for å bli prioritert i tilskotsordning knytta til Leve hele livet HELSEDIREKTORATET
4001/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Gjeld byggjeforbod Djupetjønn hyttegrend KVALA ARKITEKTER AS
4004/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev 2/89 Djupetjønn hyttegrend 2 - Rive (brenning) av hytte - ingen nabomerknadar CONSULT GRUPPEN AS
4028/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Tilleggsopplysningar til søknad Alexander Karlsen
4017/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Mangelbrev gjeldande søknad. Gnr 2, bnr 1845. Hartesyni bustadfelt. Trond Henning Monan
4007/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Fellingsrapport elg og hjort Anders Helge Bratteland
4000/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Etablering av rådgjevande eining for russaker i alle landets kommuner Trykk-Tjenester
3948/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
3991/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev 2/1553 Hartevasstrondi 31 - søknad om løyve, eitt trinn OWL AS
4055/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev 13/4 Torsbu - søknad om deling BYKLE KOMMUNE
3992/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Svar på nabovarsel Knut Tveiten
3993/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Re: Nabovarsel Nordbygdevegen 32 Torunn W Lindland Gaarden
4019/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Informasjon om nabovarsling Torunn Gaarden
4027/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev SV: Innsynskrav, tilsyn med skog NRK
4023/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev 2/1878 eigenfråsegn Kenneth Mønsted
4014/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev 20/4 eigenfråsegn Tove.Dovland.Loyning@vennesla.kommune.no
3995/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev 20/4 eigenfråsegn Arvid Trydal
3996/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev 20/4 eigenfråsegn Torfinn Trydal
3997/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev 20/4 eigenfråsegn totry16@gmail.com
3998/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev 20/4 eigenfråsegn Per Dovland
3999/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev 20/4 eigenfråsegn Dagfinn Trydal
3983/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev 2/2050 eigenfråsegn marius.monsted@nordlo.com
3984/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev 2/1834 eigenfråsegn marius.monsted@nordlo.com
3985/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev 2/2049 eigenfråsegn marius.monsted@nordlo.com
4018/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev VS: Boligbygging Arve Andersson
4013/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Forlenga sakshandsamingstid BYGGMESTER KRISTIANSEN AS
4011/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Grunn til hotellkrysset Ole Prytz Bruun
3064/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Nina Gisken Brekke m.fl.
4032/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493339067 ***** ***** *****
4033/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493339067 ***** ***** *****
4034/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493339067 ***** ***** ***** *****
4035/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493339067 ***** ***** ***** *****
4036/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493339067 ***** ***** *****
4037/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493339067 ***** ***** *****
4038/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493339067 ***** ***** *****
4039/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493339067 ***** ***** ***** *****
4040/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493339067 ***** ***** ***** ***** *****
4041/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493339067 ***** ***** *****
4042/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4493339067 ***** ***** *****
4008/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Fordeling av eigedomsskatt Sira-Kvina anlegga 2022 SIRDAL KOMMUNE
4020/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Hovden Fjellstoge AS - Kopi av strøm regninger desember 2021- mars 2022 Marcin Matysik
4021/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Bykle Nærings og Utviklingsselskap AS - vedlegg strømstøtte Torvald Gautland
4022/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Otralaft Hytteservice AS - kopi av strømfakturaer Peik Bachmann
4051/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Søknad straumstøtte HSG AS HOVDEN SKIGYMNAS AS
4054/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev 2/1946 Otrosvegen - søknad om løyve, eitt trinn Flatnes Bygg Consult AS
3982/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Detaljreguleringsplan for skiløype Ørnefjell -Tykkås -Nordli COWI
4024/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev 2/1947 Otrosvegen - søknad om løyve, eitt trinn Flatnes Bygg Consult AS
4050/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Kulturkoordinator Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4507238637 ***** ***** ***** *****
3980/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4507245353 ***** ***** *****
3934/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Takkar ja til tilbod om stilling Nicole Væting
3981/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Kulturkoordinator Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4507238637 ***** ***** *****
3930/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Kulturkoordinator Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4507238637 ***** ***** *****
3946/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Merknad til tiltak - Nordli nord COWI AS
3928/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Oppmoding om å opprette Kommunekomite LEGER UTEN GRENSER NORGE MEDECINS SANS FRONTIERES NORWAY
3940/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Skulegrense Gurine G Blørstad
3947/2022 20220425 25.04.2022