eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
9169/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev ADRESSEENDRING GRUNNA FORTETTING OG ENDRING AV VEGNETT Lisa Hild Andersson m.fl.
9197/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Vedr. brannstasjonen på Hovden setesdal brannvesen IKS
9189/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svarbrev vedrørende tilbakemelding i høve til terrengarbeid på gnr. 2, bnr. 1217. OTRALAFT AS
9186/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding på mottatt melding om endring ansvarsrett/søknad om midlertidig bruksløyve for fritidsbustad på gnr. 2, bnr. 419 - Hovdekleivi 11 SIMON AF SANDE BYGGERIER AS
9155/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Status avklaring for vann og avløp Jan Henning Pedersen
9195/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Nyvald representant og vara frå Bykle kommune til eigarmøte i Agder Energi rune@fundamentet.no
9200/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Planbestemmelsar Hoslemo hyttegrend Anne Karen Birkeland
9201/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Snøskredvurdering Hoslemo hyttegrend Tor Solvang
9207/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev 2/1347 Fjellbyggvegen 35 - bekreftelse fra bostyrer SNEKKE TEGNESTUE AS
9202/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Loggbok Hartesyni boligfelt. Vskonsulenten - Christian Øyslebø
9139/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Søknad om fritak frå kommunale avgifter vatng avlaup - 2/1573/0/0 og 2/1574/0/0 i Hovden Fjellpark Dag Hovden
9172/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad barnehage - ny plass Jørgine Sofie Mosdøl
9009/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tilsynsrapport - kvalifikasjonar - HL-Bygg AS HL BYGG AS
9010/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Igongsetjingsløyve for tømrararbeid og montering av trekonstruksjonar BASIS ARKITEKTER AS
9203/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Garasjeteikning 2/1757 Otrosvegen 17 Odd Ivar Njerve
9192/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Mellombels tilbakemelding - vedrørande endringar Hartevasstrondi hyttefelt Bjørn Andresen m.fl.
9191/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev 6/51 Løyningsvegen - Påbegynt arbeid. Ramme og markisolasjon Bykle Kommune - Jens-Gunnar Haugen
9187/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om endring - Løyve til oppføring av 7 fritidsbusetnadar på gnr.2, bnr. 6 - Hovden Yvst LATEGNE EIENDOM AS
9194/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Rv. 9 - Vedr. 17-03085-15 - Høyring av søknad om driftskonsesjon for Hæknemoen i Bykle kommune. Tiltakshaver: Tommeliten AS Statens vegvesen
9205/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Prosesskriv Bykle kommune - Den norske legeforening Bykle Kommune - Jill Åse Fredriksen
9206/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Prosesskriv Bykle kommune - Den norske legeforening reidunwallevik@gmail.com m.fl.
9012/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Løyve til opparbeidelse av tomt(graveløyve) på gnr. 2, bnr. 1785, 1787, 1789, 1791 og 1793 HOVDENKONTORET Ingvild Hovden
9184/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Mangelbrev - Søknad om løyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 2, bnr. 1551 - Hartevasstrondi MOEN DESIGN AS
9013/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Godkjenning av føretak for ansvarsrett etter byggesaksforskrifta § 11-4 sjette ledd bokstav a     - 2/1551 Hartevasstrondi MOEN DESIGN AS
9174/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Løyve til tiltak. Riving av fritidsbustad på gnr 2, bnr 273. Hovden Aust BYGGEFIRMA R. LARSEN AS
9196/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Utgreiing i høve til oppført anneks på gnr. 1, bnr. 33 - Breivevegen 115 Odd Simon Simonsen
9193/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev 1/33 – Breivevegen 115- rehablitering av fritidsbustad og oppføring av anneks, badestamp og terrasse. Bykle Kommune - Eirik Skogstad-Nilsen
9199/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Kart  gml avgrensing næringsføremål Signe Berit Sollien Haugå
9204/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Merknad på nabovarsel for bnr 2/852 Breivevegen 22 Geir Reidar Gjengedal
9129/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****
9134/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Olaf Kristian Grindland Olaf Kristian Grindland
9078/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Overdraging driftsbygg gnr. 7/7 Storevatn STATNETT SF
9144/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev 2/1204 Djupetjønn hyttegrend - dokumentet har manglar og kan ikkje tinglyses STATENS KARTVERK
9138/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Bygger hytter i unike villreinområder Post - Bykle kommune
9086/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/11/0/49 Aulin, Hege
9087/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/11/0/49 STATENS KARTVERK
9088/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/110 sigbjorn.gislefoss@Mhwirth.com
9089/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/110 STATENS KARTVERK
9090/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1655 Aulin, Hege
9091/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1655 STATENS KARTVERK
9092/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1185 oppgjor@exbo.no
9093/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1185 STATENS KARTVERK
9094/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1199/0/11 oppgjor@exbo.no
9095/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1199/0/11 STATENS KARTVERK
9096/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1810/0/11 oppgjor@exbo.no
9097/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1810/0/11 STATENS KARTVERK
9098/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1266 espen@krogh-moe.no
9099/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1266 STATENS KARTVERK
9100/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 1/195 192 svein.erik.halvorsen@barrus.no
9101/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 1/195 192 STATENS KARTVERK
9102/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 6/5/11 Tommy.Vatslid@dnbeiendom.no
9103/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 6/5/11 STATENS KARTVERK
9104/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1389 Bjorå, Eivind
9105/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1389 STATENS KARTVERK
9106/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1832 Tommy.Vatslid@dnbeiendom.no
9107/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1832 STATENS KARTVERK
9108/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/573 oppgjor@exbo.no
9109/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/573 STATENS KARTVERK
9110/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 3/182 oppgjor@exbo.no
9111/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 3/182 STATENS KARTVERK
9112/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1810/0/12 oppgjor@exbo.no
9114/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1810/0/12 STATENS KARTVERK
9115/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 1/42 oppgjor@exbo.no
9116/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 1/42 STATENS KARTVERK
9117/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 3/524 oppgjor@exbo.no
9118/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 3/524 STATENS KARTVERK
9119/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1509 oppgjor@exbo.no
9120/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1509 STATENS KARTVERK
9121/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1228/0/25 oppgjor@exbo.no
9122/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1228/0/25 STATENS KARTVERK
9123/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 3/237 ov@advpv.no
9124/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 3/237 STATENS KARTVERK
9125/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1/81 Tommy.Vatslid@dnbeiendom.no
9126/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1/81 STATENS KARTVERK
9127/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 3/166 Tommy.Vatslid@dnbeiendom.no
9128/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 3/166 STATENS KARTVERK
9145/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Barnehage - ny plass Jørgine Sofie Mosdøl
9084/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Søknad om utsetting av kommunale avgifter for Hovden 1 AS Kunde nr 53510 SORDAL BYGG AS
9080/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Analyserapport Bykle veke 43 - 2 av 2 Eurofins Environment
9081/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Analyserapport veke   43 Eurofins Environment
9082/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Analyserapport Bykle veke 43 - 2 av 2 Eurofins Environment
9133/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Tilbod Bykle kommune - Plania Vitec
9131/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Siri Bendiksen Siri Bendiksen
9156/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Plassering av salgsbod sak 2019/39-45 spieder_137@yahoo.com
9142/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Liv Bratlie Løyland Liv Bratlie Løyland
9085/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Referat frå drøftingsmøte ang. hjelpepersonell - legekontora NSF m.fl.
9163/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oppmoding om OU midlar - kurs i forvaltningsrett KS
9160/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oppseiing av leigekontrakt - Otravegen 104 Nhat Dinh
9045/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev 17/811 Hovdekleivi - Melding om endring ansvarsrett + Søknad om midlertidig bruksløyve SIMON AF SANDE BYGGERIER AS
9066/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Intensjonsavtale med Setesdal opplæringskontor Setesdal opplæringskontor
9036/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Hoslemo reguleringsplan Signe Berit Sollien Haugå
9051/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Husleigekontrakt - Belglii 41 Abduljabbar Abdulnabi
9049/2019 20191105 05.11.2019 Saksframlegg/innstilling Val av leiar og nestleiar for Bykle ungdomsråd
8839/2019 20191105 05.11.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjettrevisjon 2 2019
9067/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Prøvingsattest / vigselbok Skatteetaten
9052/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Møtebok villreinnemnda Suldal Kommune - Jarle Lunde
9046/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Referat AU-møte Austagderfk - Fløystad, Hans
9047/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Ettersøksavtaler IH m.fl.
9028/2019 20191105 05.11.2019 Saksframlegg/innstilling Retningsliner for utbetaling av godtgjering til ombodsmenn
9032/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Tilsetjing av legevikar Arkiv
9048/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev søknad Otralaft - Peik Bachmann
9060/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Liv Hoslemo Liv Hoslemo
9055/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev innsyn etter Offentleglova - Database for valg 2019, Bykle Mimesbronn - Hallvard Nygård
9058/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkjeløyve -03.04.20-13.04.20 HOVDEN ALPINSENTER AS
9059/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve 31.12.19 HOVDEN ALPIN SERVERING AS
9011/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om auka barnehagetid Ragnhild Bjåen
9030/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om auka barnehagetid Ragnhild Bjåen
9070/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte for utgivelse av bøker, Kulturhistorie fra Setesdal, Bykle Olav Holen
9021/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om LIM-midler fra Bykle musikkorps for 2019 og 2020 BYKLE MUSIKKORPS
9023/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte KSOS Agder KIRKENS SOS AGDER
9053/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Påkoblings avgift A2 Eiendom A2 EIENDOM AS
9068/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om dekking av utgifter til databriller Siv Lihaug Bø
9041/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Løyper på Nylund Sweco - Stettin, Alexander
9042/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Nylund - Oppsummering av innspel Sweco - Stettin, Alexander
8755/2019 20191105 05.11.2019 Saksframlegg/innstilling Økonomiplan 2020-2023, budsjett 2020 for Bykle kommune
9020/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev 2/1795 Plassenuten m.fl - snitt plassenuten Ingvild Hovden
9025/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie Cecilie Breive Haugen
9024/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie Charlotte Sveen
9054/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev 2/594 & 2/1826 Hovden fjellpark -  Sammenslåing av matrikkelenheter Trond Røsbak
9062/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
9063/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
9065/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
9035/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Svarbrev vedrørende plankestien ved Børtemannsbekken Øyvind Lauvland
9034/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om endring av tillatelse med dispensasjon 68/465 Kviselåsen 14 Bykle Kommune - Eirik Skogstad-Nilsen
9029/2019 20191105 05.11.2019 Saksframlegg/innstilling Saksframslegg: Dispensasjon for oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 465 - Kvisletoppen
9014/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikar fastlege/kommunelege - st. ref. (4141845670) - ***** ***** *****
9015/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikar fastlege/kommunelege - st. ref. (4141845670) - ***** ***** *****
9016/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikar fastlege/kommunelege - st. ref. (4141845670) - ***** ***** *****
9017/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikar fastlege/kommunelege - st. ref. (4141845670) - ***** ***** *****
9018/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikar fastlege/kommunelege - st. ref. (4141845670) - ***** ***** *****
9019/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikar fastlege/kommunelege - st. ref. (4141845670) - ***** ***** ***** *****
9022/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Ferdigbefaring Hartesyni - revidert Kjetil Håverstad
8984/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev Ferdigattest for forlengelse av Tuftevegen og Jernvegen på gnr. 2, bnr. 1570 - Hartesyni bustadfelt Bykle kommune
8977/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Ferdigattest for forlengelse av Tuftevegen og Jernvegen på gnr. 2, bnr. 1570 - Hartesyni bustadfelt COWI AS
8989/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Hastesak - søknad om landingsløyve - saueleiting - Lusaheia og SVR landskapsvernområde TÅRN SIGVE SCHMIDT
8955/2019 20191103 03.11.2019 Saksframlegg/innstilling Hastesak - søknad om landingsløyve - saueleiting - Lusaheia og SVR landskapsvernområde
9000/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev Vedr. 16-12007-6 - Innspill til begrenset høring av detaljplan for miljø og landskap for Veringsåe kraftverk, Bykle kommune Aust-Agder fylkeskommune
8986/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev ***** *****
8952/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til Hovdenleiren 2020 og Idrettsleiren på Hove AGDER IDRETTSKRETS
8995/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Overordna samarbeidsavtale vedr. drift / tenester, bygg og anlegg mellom Bykle kommune og Aust-Agder fylkeskommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
8980/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev Analyserapport Hovden vassverk veke 43 Eurofins Environment
8951/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev Byggesak Icloud - Rune Brustad
8957/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev Retningsliner godtgjering folkevalde frå 01.01.2019 Valle Kommune - Kari Nomeland-Strømsøe
8961/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Tilsetjing av vikar etter tilkalling Arkiv
8991/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev D3-Lys i berget -Fylkesmannen stadfester kommunen sitt vedtak FYLKESMANNEN I AGDER
8994/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Revidert forslag til tenesteyting/samarbeidsavtale mellom Bykle sokneråd og Bykle kommune Bykle sokneråd
8926/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkeløyve - Hovdenrevyen Hovden Fjellstoge AS m.fl.
8954/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding vedrørende trekk av søknad på 3/495 Vidsynvegen EIENDOMSRÅDGIVNING AS
8947/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev Trekk av søknad på gnr 3/495 Vidsynvegen EIENDOMSRÅDGIVNING AS
8960/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev 2/419 Hovdekleivei 11 - tilsvar Simonsande - Hanne Berit Sunde
8969/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Midlertidig bruksløyve for leilegheit E 4 på gnr. 2, bnr. 1810, snr. 12 - Hovdenut Alpin OLSENBYGG GRIMSTAD AS
8987/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalet for eining barnehage Anne Thielecke m.fl.
6047/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Kommuneplan for Bykle-handsaming av motsegn KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
8953/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev Hyttenummer i Marnarvegen 52 og 54 Jan Gangsøy
8992/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Adressering av Hovden Yvst Erling Ulland Eriksen BRG
8993/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev PRI:Hyttenummer i Marnarvegen 52 og 54 Jan Gangsøy
8965/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Løyve til oppretting av festepunkt på gbnr 7/1 og 7/2. Statskog SF STATSKOG SF
8966/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev Bykle Kommune/ vedr. punktfeste STF hytter 19/5777. Bykle Kommune - Jens-Gunnar Haugen
8967/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev Bykle Kommune/ vedr. punktfeste STF hytter 19/5777. Bykle Kommune - Jens-Gunnar Haugen
9001/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev Søknad om midlar til etablering av trening- og testrom HOVDEN SKIGYMNAS AS
8999/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev 2/1551 Hartevasstrondi - søknad om løyve, eitt trinn MOEN DESIGN AS
8983/2019 20191103 03.11.2019 Saksframlegg/innstilling Delingssak. Gbnr 2/2 og 2/726. Nystøyl
8945/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Løyve til tiltak. Støttemur og omlastingsrampe. Gnr 3, bnr 214. Tykkås gjenvinningsstasjon COWI AS AVD KRISTIANSAND
8950/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev 2/8 Djupetjønn hyttegrend - Søknad om kartforretning/frådeling av tomt 181 ODNO AS
8956/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom. Gnr 2, bnr 8. Djupetjønn Unn Hovden
8959/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev 2/1/136 tomt 283 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom Kjetil Uleberg m.fl.
8963/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Høgspentleidning i bakken. Gnr 2, bnr 1. Dyregrenda Sør AGDER ENERGI NETT AS
8998/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev 2/273 Marnarvegn 21 - søknad om løyve BYGGEFIRMA R. LARSEN AS
8908/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig på gnr. 2, bnr. 1085 - Hovdenutkollen 8 BYGGMESTER S A SØDAL AS
8978/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Førehandsvarsel om pålegg om retting og førehandsvarselom utsteding av tvangsmulkt for plassering av campingvogn på gnr. 16,bnr. 35 - Setesdalsvegen 4,044 jf. plan- og bygningsloven §§ 32-2,32-3 og 32-5 Morten Jostein Helvig m.fl.
8970/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Vedtak pålegg om retting og utskriving av tvangsmulkt av oppført gjerde på gnr. 2, bnr. 1739 - Skisentervegen 136, jf. plan- og bygningsloven §§ 32-3 og 32-5 Helge Gabrielsen
9007/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev Reklamasjon på tomtearbeid Uppstad - Tor Vidar Uppstad
8838/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Olaf Kristian Grindland Olaf Kristian Grindland
8887/2019 20191103 03.11.2019 Saksframlegg/innstilling Saksframlegg: Søknad om dispensasjon for arealoverføring av parsell fra gnr. 17, bnr. 8 til gnr. 17, bnr. 12.
8925/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
8917/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Dokumenttilsyn med kvalifikasjonar - HL-Bygg AS HL BYGG AS
8996/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev 1/270 Setesdalsvegen 4401 Hovden fjellstoge -ettersending av dokumentasjon HL BYGG AS
8962/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Endring av stillingar kultur og fritid Arkiv
8964/2019 20191103 03.11.2019 Utgående brev Endring av organisatorisk plassering av stilling som leiar frivilligsentral arkiv
8997/2019 20191103 03.11.2019 Inngående brev Kabelfeil og feilretting i Hovden sentrum søndag 18.11.2018 Bykle Kommune - Signe Berit Sollien Haugå
9002/2019 20191102 02.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vi søkjer ein Familiekoordinator i 50 % prosjektstilling - st. ref. (4141753363) - ***** ***** ***** ***** *****
9003/2019 20191102 02.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vi søkjer ein Familiekoordinator i 50 % prosjektstilling - st. ref. (4141753363) - ***** ***** ***** *****
9004/2019 20191102 02.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vi søkjer ein Familiekoordinator i 50 % prosjektstilling - st. ref. (4141753363) - ***** ***** *****
9005/2019 20191102 02.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vi søkjer ein Familiekoordinator i 50 % prosjektstilling - st. ref. (4141753363) - ***** ***** ***** *****
9008/2019 20191102 02.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikar fastlege/kommunelege Helsetenesta Bykle og Valle - st. ref. 4141845670 ***** ***** ***** *****
8971/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vi søkjer ein Familiekoordinator i 50 % prosjektstilling NAV Bykle - st. ref. 4141753363 ***** ***** ***** *****
8958/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søkjer ein Familiekoordinator i 50 % prosjektstilling NAV Bykle - st. ref. 4141753363 ***** ***** ***** *****
8942/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Vedr. veg  2/173 og 2/174 Fjellbyggvegen carha@online.no
8939/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vi søkjer ein Familiekoordinator i 50 % prosjektstilling NAV Bykle - st. ref. 4141753363 ***** ***** ***** ***** *****
8940/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vi søkjer ein Familiekoordinator i 50 % prosjektstilling NAV Bykle - st. ref. 4141753363 ***** ***** ***** *****
8941/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vi søkjer ein Familiekoordinator i 50 % prosjektstilling NAV Bykle - st. ref. 4141753363 ***** ***** *****
8931/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikar fastlege/kommunelege Helsetenesta Bykle og Valle - st. ref. 4141845670 ***** ***** *****
8949/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikar fastlege/kommunelege Helsetenesta Bykle og Valle - st. ref. 4141845670 ***** ***** *****
8932/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Gjeldande oppmålingsforretning 2/2 og 2/726 Nystøylsvingen alf.gurandsrud@ramboll.no
8930/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Krav om samanslåing av 3/270 & 3/562 Maurlivegen Tor Arne Grimsrud m.fl.
8944/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om IG - Tykkås gnr/bnr 3/214. COWI AS
8927/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Brannhydranter, Vedlikehold, Nystøyl Frigstad - Harald Frigstad
8929/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Tilkoblingsavgift - fritidsbustad Otrosvegen jgb@wigemyr.no
8928/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev 2/1134 Vestheisen - søknad om midlertidig bruksløyvefor leilegheit E4 OLSENBYGG AS
8935/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter Mimesbronn - Nor P. Batch
8936/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1097 Løpenr: 8649/2019 Dokument tittel: Rapport kommunalt tilsyn med eigne skular Anders Juul
8933/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Arbeidsavtale tilkalling - Mette Skaret Mette Skaret
8943/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Gjeldande gbnr 2/638 og 970 Hovden sentrum Peik Bachmann m.fl.
8946/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Gbnr 2/638 og 970 Landmåler Sør - Olav Arne Haugen
8948/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Ferdigbefaring Hartesyni Kjetil Håverstad
8938/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve - 2/8 RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
8889/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknad om utlseppsløyve 17/68 Trydalsvegen 38 Frode Ausland
8879/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Kopi av vedtak. Innvilga søknad om bruk av snøscooter og helikopter i verneområda SVR lvo, Vidmyr og Lislevatn nr. Otra kraft Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
8864/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev DETALJPLAN FOR MILJØ OG LANDSKAP FOR VERINGSÅE KRAFTVERK - HØYRINGSUTTALE Suldal kommune
8918/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Arbeidsavtale tilkalling - Anette Natland Anette Natland
8915/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Halvor Hovden Halvor Hovden
8913/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Seniorsamtale Rønnaug Torvik
8914/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Senioravtale Rønnaug Torvik
8921/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Lov om barneverntenester § 6-9 - fristar Bykle kommune *****
8905/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Avtale om lån / leige av Hovden badeland utanom opningstidene Hovden badeland og spa
8872/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Status plansaker 23.10.19 Bykle kommune
8890/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Nabovarsel datert 22. oktober 2019 i forbindelse med påbygg/tilbygg i Hartevassvegen 31 Hans Ditlef Christiansen
8903/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Vedr. 18-2249-5 - Utbetaling av spillemidler til anl.nr. 54199 Røyrvikåsen skiløype, trasé - sluttutbetaling, og anl.nr. 54200 Røyrvikåsen, snøproduksjon - sluttutbetaling Aust-Agder fylkeskommune
8885/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Fråsegn til forslag til endring av detaljregulering for Dyregrenda ( Nord ) - Lykkestaden FYLKESMANNEN I AGDER
8852/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Adresseendring grunna fortetting og endring av vegnett Kjell Olaf Nevland m.fl.
8856/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Adresseendring grunna fortetting og endring av vegnett Ole Edvard Næss m.fl.
8829/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Tilbakemelding i forhold til varsla om mulig ilegging av overtredelsesgebyr NORKOS ANLEGG AS
8892/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev 2/1347 Fjellbyggvegen - Erklæring om ansvarsrett-selvbygger SNEKKE TEGNESTUE AS
8891/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknad om lokal godkjenning - 2/1551 Hartevasstrondi MOEN DESIGN AS
8888/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gnr 3, bnr 521. Nordli B13 LINDLAND BYGGPROSJEKTERING AS
8886/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev 3/521 Maurliflotti - søknad  om ferdigattest LINDLAND BYGGPROSJEKTERING AS
8899/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest. 2016/773-5 BYGGMESTER S A SØDAL AS
8900/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev 3/18 Nordli - krav om samanslåing 3/561 Kay Jeiskelid
8923/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev 2/726 Nystølsvingen 26 og 28 - makeskifte - deling LANDMÅLER SØR AS
8898/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Vedr. 19-306786-2 - Rv. 9 - Vedr. 15-01566-16 - Høyring av søknad om driftskonsesjon for Smylemoen uttak i Bykle kommune. Tiltakshavar: Helleik Magne Jeiskelid (enkeltpersonforetak) Statens vegvesen
8877/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikar fastlege/kommunelege Helsetenesta Bykle og Valle - st. ref. 4141845670 ***** ***** *****
8882/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Gjennomføringsplan og Reviderte tikningar til søknad om løyve  Kvisleåsen 14 68/465 BERGSAM AS
8878/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Byggemøte BM04 - Fjellsikringstomt Bykle Kommune - Bjørn Einar Andersen
8884/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Hovden Aust Utredning Hydrologi - Revidert møtereferat MRE001 Cowi - Arne Rønholt
8865/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Fråsegn til forslag til endring av detaljregulering for Hartevasstrondi hyttefelt FYLKESMANNEN I AGDER
8883/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev 17/12 Trydal - arealoverføring Linda Skarberg Svendsen
8815/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Løyve til oppføring av tilbygg og etablering av våtrom i fritidsbustad på gnr. 4, bnr. 3, fnr. 7 - Vatnedalsvegen 45 Thomas Buksholt
8881/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak gnr 3/495  - mangelbrev oystein@eierad.no
8909/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev 1/270 Hovden Fjellstoge - Søknad om igongsetjingsløyve for tømrerarbeid BASIS ARKITEKTER AS
8910/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Kopi av brev - klage til Fylkesmannen i Agder FINTBYGG AS
8911/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknad om utsett gjennomføring av vedtak FINTBYGG AS
8830/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Endringsløyve for opparbeidelse av veg og va-anlegg på gnr. 2, bnr. 8 - Djupetjønn hyttegrend RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
8893/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Tilsynsrapport 1008548 - Bjårlii 21 AGDER ENERGI NETT AS AVD KRISTIANSAND
8894/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Varsel om vedtak. Rapport 1008052 - barnehage Hovden AGDER ENERGI NETT AS AVD KRISTIANSAND
8895/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Varsel om vedtak. Rapport 1028606 - pumpestasjon ved sportellet AGDER ENERGI NETT AS AVD KRISTIANSAND
8896/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Godkjent. Rapport 1035646 - brannstasjon garasje AGDER ENERGI NETT AS AVD KRISTIANSAND
8897/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Varsel om vedtak. Rapport 1008642 - brannstasjon garasje AGDER ENERGI NETT AS AVD KRISTIANSAND
8853/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Svar på søknad om helikoptertransport for leiting etter sau i Lusaheia og SVR landskapsvernområder Fylkesmannen - Odden, Alf
8593/2019 20191025 25.10.2019 Saksframlegg/innstilling Overordna samarbeidsavtale vedr. drift / tenester, bygg og anlegg mellom Bykle kommune og Aust-Agder fylkeskommune
8669/2019 20191025 25.10.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til viltkurs for lærlingar
7553/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Avtale om vikar-/ekstraarbeid etter tilkalling Arkiv
7774/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Avtale om vikar-/ekstraarbeid etter tilkalling Arkiv
8469/2019 20191025 25.10.2019 Saksframlegg/innstilling Minnestein over Vise-Taddeiv
8842/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Leige plass i Hovden sentrum Firas Almadi
8818/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Avtale om vikar-/ekstraarbeid etter tilkalling Arkiv
8714/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Mellombels tilsetjing vaksenopplæringa Arkiv
8796/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Avtale om vikar-/ekstraarbeid etter tilkalling arkiv
8563/2019 20191025 25.10.2019 Saksframlegg/innstilling Tilstandsrapport for grunnskulen i Bykle kommune 2019
8826/2019 20191025 25.10.2019 Saksframlegg/innstilling Klagesak: Løyve til tidsavgrensa plassering av lagertelt på gnr. 2, bnr. 542 - Røyrvikåsen
8848/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev 3/495 Vidsynvegen 13 - sæknad om løyve EIENDOMSRÅDGIVNING AS
8849/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev 3/495 Vidsynvegen 13 - søknad om løyve EIENDOMSRÅDGIVNING AS
8850/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev 3/495 Vidsynvegen - ansvarsrett EIENDOMSRÅDGIVNING AS
8851/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev 2/495 Vidsynvegen - fundamentplan og situasjonskart EIENDOMSRÅDGIVNING AS
8843/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Søknad om skjenkeløyve for enkelthøver Agder Politidistrikt
8854/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Skjenkeuttale - Hovden fjellstoge Politiet - Dag Hovden
8802/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Avtale om tenesteyting mellom Bykle kommune og Bykle sokneråd - revidert 23 okt 2019 Frode Verpe
8632/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Referat frå drøftingsmøte ang. hjelpepersonell - legekontora NSF m.fl.
8811/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Adresseendring grunna fortetting og endring av vegnett VAVIK OG TØNNESSEN EIENDOM AS m.fl.
8836/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Brannhydranter, Vedlikehold, Nystøyl Harald Frigstad
8453/2019 20191025 25.10.2019 Saksframlegg/innstilling Restopplaget av bygdesoga "Heimar og folk i Bykle".
8649/2019 20191025 25.10.2019 Saksframlegg/innstilling Rapport kommunalt tilsyn med eigne skular
8625/2019 20191025 25.10.2019 Saksframlegg/innstilling Rapport kommunalt tilsyn med barnehagane
8855/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Plassenuten - Endring av VA - plan rja.janarild@gmail.com
7977/2019 20191025 25.10.2019 Saksframlegg/innstilling Klagehandsaming, deling etter jordlova, Nybu gnr.17 bnr.4
8730/2019 20191025 25.10.2019 Saksframlegg/innstilling Handsaming av klage på vedtak om frådeling 14/7
8837/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Næringsplan Næringsdrivande
8812/2019 20191025 25.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av styre til stiftelsen Morten Henriksen Samlinga
8845/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev 2/953 nr. 8 - tinglyst eigenfråsegn om konsesjonsfridom STATENS KARTVERK
8846/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev 2/953 nr 8 - tinglyst eigenfråsegn om konsesjonsfridom STATENS KARTVERK
8608/2019 20191025 25.10.2019 Saksframlegg/innstilling Tilskot 2020 til Bykle sokneråd
8626/2019 20191025 25.10.2019 Saksframlegg/innstilling Tilskot 2020 til Hovden Løypekjøring as
8425/2019 20191025 25.10.2019 Saksframlegg/innstilling Tilskot Hovden skigymnas as 2020
8840/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Referat frå møte 22.10.2019 Pål Georg Ryningen m.fl.
8825/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Godkjent søknad om seksjonering 2/1204 Rita Eretveit m.fl.
8847/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Oversending til tinglysing STATENS KARTVERK
8821/2019 20191025 25.10.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett for bruk av rentemidlar av skogfond 2020
8824/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
8610/2019 20191025 25.10.2019 Saksframlegg/innstilling Treningslokaler ved Hovden Badeland
8835/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev 2/1795 Plassenuten m.fl. - søknad om løyve HOVDEPLASSEN DA
8831/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev 6/18 Løyningsvegen - Oppdatering av Ålmannvegen Kartverket v/Torbjørn Magne Larsen
8832/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev 6/18 Løyningsvegen -  Ålemannvegen Vegard Vatnedalen
8834/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev 6/18 Løyningsvegen  -  Ålemannvegen Vegard Vatnedalen
8809/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Informasjonsskriv vedrørende oversendelse av dispensasjonssaker til Fylkesmannen i Agder Fylkesmannen - Molaug, Pia Karine Hem
8776/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Detaljplan for miljø og landskap for Veringsåe kraftverk - høyringsuttale NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
8820/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Kopi av vedtak. Dispensasjon for bruk av snøscooter i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Vidmyr og Lislevatn naturreservat Gnr. 1/8 og 1/10 Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
8607/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Utbetaling av tilskott til restaurering av loft Silje M Rygnestad Nesvaag
8784/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Mellombels bruksløyve. Parkeringskjellar, 4 leiligheiter i underetasje Lodge og leiligheiter i Vestbygget. Seksjonane 1,2,3,4,7,11,12,15 og 16. Hovden Lodge WSP NORGE AS
8751/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Midlertidig bruksløyve for leiligheter på gnr. 2, bnr. 1810 Snr. 11 og 14 OLSENBYGG GRIMSTAD AS
8810/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Vedtekter for stiftelsen av Morten Henriksen Saminga Eivind Ilje Tveit
8828/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Anmodning om adresse til Hovden Yvst - 15 nye hytter/tomter BRG AS
8760/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Adressendring grunna fortetting og endring av vegnettet Per Arvid Tredal m.fl.
8723/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Utbetaling av nydyrka areal 6/4 Jo Breivegen
8822/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Agder - oppfølging av klagesak Jan Rune Andås
8808/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Djupetjønn eiere av tomt 31 og 99 Anne Marit Tønnesen
8731/2019 20191024 24.10.2019 Saksframlegg/innstilling Revidert forslag til tenesteyting/samarbeidsavtale mellom Bykle sokneråd og Bykle kommune
8773/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Vedtak om ilegging av overtredelsesgebyr NORKOS BYGG AS
8799/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Vedtak om ilegging av overtredelsesgebyr LANDMÅLER SØR AS
8798/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Kommunalt tilskot til driftsåret 2020 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING AGDER
8827/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Høyring av søknad om driftskonsesjon for Smylemoen uttak. Tiltakshavar: Helleik Magne Jeiskelid Direktoratet for mineralforvaltning
8804/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Vedr. søknad frå DNT sør - renoveringsprosjekt på Sloaros Mie Kaasa
8805/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Søknaden frå DNT sør - renoveringsprosjekt på Sloaros DNT SØR
8800/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Løyve til oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 465 - Kvisletoppen BERGSAM AS
8803/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Gjennomføringsplan og Reviderte teikningar - 68/465 Kvisletoppen 14 BERGSAM AS
8774/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom. Gnr 2, bnr 1. Planområde Hovden Aust ULEBERG ANS
8819/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Nedbrenning av hytte gbnr 7/7 Storevatn STATNETT SF
8765/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Løyve til tiltak. Tilbygg/ombygging av bustad på gnr 2, bnr 536. Stussli Rune Brustad
8797/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Ferdigattest. Tilbygg fritidsbustad på gnr 2, bnr 666. Hovden Fjellpark BYGGDETALJ AS
8807/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev 2/8 Djupetjønn hyttegrend VA anlegg - søknad om endring av løyve RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
8750/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Ferdigattest for heving av vei på gnr. 2, bnr. 455 og 638 OTRALAFT AS
8762/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 8646/2019 Dokument tittel: Detaljregulering av Hovden høgfjellshotell og Hovdestøylen, planid 201502 – merknad til Fylkesmannen om å vurdere omgjering av vedtak etter forvaltningslova §35. Aarrestad - JorunnAarrestad
8775/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev 2/1199 Hovden lodge tomt 14 Vestbygget - Søknad om bruksløyve WSP ENGINEERING AS
8758/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Avtale funksjon tenestekoordinator for habilitering Nina Jeiskelid
8772/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak - disp. for bygging av vasskrsftverk Veringsåe ketil@bnvannkraft.no
8744/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Avtale mellom Bykle kommune og Aust-Agder fylkeskommune- ssh (002) Laabakk, Ebba m.fl.
8752/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Avtale om tenesteyting mellom Bykle kommune og Bykle sokneråd - revidert 21 okt 2019 ssh Truls Erik Thonhaugen
8728/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Utkast til revidert avtale om tenesteyting mellom Bykle kommune og Bykle sokneråd - revidert 26.08.19 (002) Truls Erik Thonhaugen
8781/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Konsesjon 3/1 Berdalen - kopi av brev av 18.10.2019 fra adv Knudsen FYLKESMANNEN I AGDER
8787/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Førehandsvarsel utstedt for gnr. 3 bnr. 377 Nordliveien 9 Torbjørn Paulsen
8795/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev 2/1538 Hovden fjellpark - søknad om ferdigattest BYGGDETALJ AS
8761/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Svar på nabovarsel Trond Skjeie
8777/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev 4/3/7 Vatnedalsvegen 45 - Søknad om løyve, eitt trinn Thomas Buksholt
8753/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Revidert møtenotat - dialogmøte med ressursgruppa for Bykle velforeningar Bjørn Erik Aastveit
8779/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Arealoverføring Hovden Fjellstoge eivind@skajaa.no
8780/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Erklæring om arealoverføring Hovden fjellstoge EIENDOMSFORVALTNING SØR AS
8769/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev 68/465  Kvisletoppen tomt 7-  Søknad om løyve til tiltak - oppføring av fritidsbustad BERGSAM AS
8742/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Vedr Fjellgarden - bolighus Jon Rolf Næss m.fl.
8766/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev 2/1 Hovden - Søknad om deling tomt N72 og N73 Kjetil Uleberg
8790/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev 2/1 Hovden Aust tomt N89 - Nabovarsling/uttale STATENS VEGVESEN
8734/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Rv. 9 - Gnr. 2 /1 - Setesdalsvegen - frådeling - nabovarsel Statens vegvesen
8740/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Flytte til Hovden Knut Sigve Rosenlund
8735/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev 3/18/26 Maurlivegen 14 - svar på forespørsel Ole Torjus Voll m.fl.
8724/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev 2/174 Fjellbyggvegen 32 -  avkøyrsel frå offentleg veg Tanja Stine Bachmann
8694/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom. Gnr 2, bnr 1 og gnr 2, bnr 66. Rundkøyring/Fjellredningssenter. LANDMÅLER SØR AS m.fl.
8745/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Plassering av geodomes på Hegni og Gåttestøyl Linne H Røsstad Sharpe
8737/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Arealoverføring Hovden Fjellstoge thor.helle@goddriv.no
8738/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Vedk. arealoverføring Hovden Fjellstoge EIENDOMSFORVALTNING SØR AS
8746/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev KLAGE PÅ AVSLAG OM INNSYN ADVOKATFIRMA HALD & CO
8729/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Tenesteytingsavtalen - førebels tilbakemelding Truls Erik Thonhaugen
8732/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Den gamle tenesteytingsavtalen med soknerådet - tidlegare sagt opp Bykle Kommune
8741/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Vedr. søknad byggetiltak 1/7 Storhedder Atle Bergshaven
8736/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Omklassifisering av gang- og sykkelveger langs fylkesveg, påminning  sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
8725/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Skiltplan Otravegen Vskonsulenten - Gunnar Lande
8726/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Godkjent skiltplan Otravegen Vskonsulenten - Gunnar Lande m.fl.
8702/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Godtgjersle for rettleiing av menn i helse Arkiv
8719/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Funksjon som tenestekoordinator Arkiv
8720/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Avtale funksjon som tenestekoordinator for habilitering Arkiv
8239/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Tilsetjing av tilkallingsvikar Arkiv
8709/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Seniorsamtale Aud Skagestad
8710/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Senioravtale Aud Skagestad
8712/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglyses STATENS KARTVERK
8711/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskot år 1 for 2018 og år 2 for 2019 IMDI
8673/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Søknad og skiltplan - KV1013 Håmåren (graving/rørlegging) Bykle Skiltlos - signe.gry.isaksen@skiltlos.no m.fl.
8705/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Adm. forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Bykle kommune Asekretariat - Inger Lise Austrud
8706/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskot til Den katolske kirke – påminning KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
8674/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve - Hovdenrevyen Hovden Fjellstoge AS
8704/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev 3/495 Vidsynvegen 13 tomt 25 - kommentar til byggesøknad Wenche Nilsen
8670/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev 14/1, 15/1 & 15/11 protokoll oppmålingsforretning Landmåler sør - Olav Arne Haugen
8708/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev 2/536 Belglii 43 - søknad om løyve Rune Brustad
8703/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev 2/132 Breivevegen 28 - nabovarsel RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
8716/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Ingen merknad - Endring av detaljregulering av Hartevasstrondi hyttefelt, planid 200610 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
8680/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev 2/6 Flatestøylåsen Hovden Yvst -protokoll oppmålingsforretning Landmåler Sør - Axel Ekberg
8696/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Arbeidsleiar kommunale bustader Bykle kommune - st. ref. 4127455115 ***** ***** *****
8697/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Arbeidsleiar kommunale bustader Bykle kommune - st. ref. 4127455115 ***** ***** ***** *****
8701/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Brot i lokale forhandlingar kap.5.1 Bykle Kommune - Helene Nilsen
8675/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev 2/1 & 2/66 Setesdalsvegen 4320 - søknad om deling Kjetil Uleberg
8693/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Tilbygg hytte, Maurlivegen 14, Nordli Ole Torjus Voll
8676/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Eignfråsegn 2/965/0/2 gard.erik.garlie@wigemyr.no
8677/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev kvittering eignfråsegn 2/965/0/2 STATENS KARTVERK
8717/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev 2/99 Breivevegen  - oppført båthus - Fylkeskommunen har ingen merknadar til saka AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
8715/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1801 1802 1803 1804 STATENS KARTVERK
8679/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Eignfråsegn 2/1768 pot@straywaaland.no
8681/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev kvittering eignfråsegn 2/1768 STATENS KARTVERK
8689/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1810/0/11 STATENS KARTVERK
8690/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1810/0/5 Bjørge Lima
8691/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1810/0/5 STATENS KARTVERK
8692/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1801 1802 1803 1804 Eivind Severinsen
8682/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1660 gard.erik.garlie@wigemyr.no
8683/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Kvittering eigenfråsegn 2/1660 STATENS KARTVERK
8684/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1/194 Aulin, Hege
8685/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1/194 STATENS KARTVERK
8686/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1810/0/14 oppgjor@exbo.no
8687/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1810/0/14 STATENS KARTVERK
8688/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1810/0/11 oppgjor@exbo.no
8698/2019 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representantar til Setesdalsmuseet Eigedom IKS
8699/2019 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representant til generalforsamling for Setesdal informasjons- og kompetansesenter AS
8700/2019 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representant til generalforsamling for Setpro AS
8678/2019 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representantar til Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS
8695/2019 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representantar til Setesdalsmuseet IKS
8713/2019 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representant til generalforsamlinga til Aust-Agder Næringsselskap AS
8707/2019 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representant til generalforsamlinga til Setesdal Bilruter
8668/2019 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representant med ansvar for barns interesser i planutvalet
8664/2019 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av medlemmer til representantskapen i Setesdal Brannvesen IKS
8666/2019 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av råd for personer med nedsett funksjonsevne
8654/2019 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Oppnemning av styremedlemmer til Midt-Agder Friluftsråd
8648/2019 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representant til eigarmøte i Agder Energi
8594/2019 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av klagenemnd for eigedomsskatt
8672/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Ferdigmelding COOP Hovden 2/455 & 638 OTRALAFT AS
8667/2019 20191019 19.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikar fastlege/kommunelege Helsetenesta Bykle og Valle - st. ref. 4141845670 ***** ***** *****
8640/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikar fastlege/kommunelege Helsetenesta Bykle og Valle - st. ref. 4141845670 ***** ***** *****
8525/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Løyve til etablering av driftsavkjørsel på Rv. 9 på gnr. 17, bnr. 1 og 19 STATENS VEGVESEN
8662/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev 2/1832 AS SÆTERSDALEN
8663/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev 14/84 Jorunn Hoslemo Hagestad
8658/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev 3/561 3/562 Kay Arne Jeiskelid m.fl.
8560/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling ***** ***** *****
8660/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AS SÆTERSDALEN
8651/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Brot  i lokale forhandlingar kap.5.1 oppnemning  av meklar Bykle Kommune - Helene Nilsen
8659/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Takkar ja til stilling Olaf Kristian Grindland
8635/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Møtebøk frå Valle kommune - tilsetting av arbeidsleiar Valle Kommune - Tom Ivar Gulbrandsen
8636/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Tilbod om stilling Olaf Kristian Grindland
8254/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Fastsetting av lønsats - omsorgsløn Arkiv
8619/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad om dispensasjon for oppføring av lagertelt på gnr. 2, bnr. 542 - Røyrvikvegen BYKLE KOMMUNE TEKNISK DRIFT OG EIGEDOM
8461/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Saksframstilling: Plassering av geodomes på Hegni og Gåttestøyl
8639/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Uttale - Byggesøknad på eigedom 1/262. Bykle kommune Suldal kommune
8665/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev 17/5 Ken-Roger Trydal
6828/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Vedr tomt 2 gnr 2 bnr 990 Hovden THORVALD HANSEN AS
8595/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av klageorgan
8638/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representantar til Agder kommunerevisjon IKS
8627/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representantar til samarbeidsutval for skulane
8628/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representantar til samarbeidsutvalet for barnehagane
8630/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representant til Bykle sokneråd
8612/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av medlem til Villreinnemnda for Setesdalsområdet
8613/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Tilråding av medlem til Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsverneområde
8606/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representant til representantskapen for Aust-Agder Museum og Arkiv
8601/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av valstyre
8603/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av røystestyre
8645/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val til representantskapen for Konsesjonskraft IKS
8647/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av styremedlemmer og representantskapsmedlemmer til Setesdal Regionråd/ Interkommunalt politisk råd
8572/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av takstnemnd for eigedomsskatt
8532/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av medlemmer og varamedlemmer til planutvalet
8558/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av viltutval
8559/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av fjellstyre
8552/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av administrasjonsutval
8553/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av medlemmer og varamedlemmer til likestillingsutvalet
8564/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representantar til Heimevernsnemnd
8561/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av eldreråd
8562/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av ungdomsråd
8470/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Vedtak om ilegging av overtredelsesgebyr TROLLVEGG ARKITEKTSTUDIO AS
8476/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Vedtak om ilegging av overtredelsesgebyr NORKOS AS
8499/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Vedtak om ilegging av overtredelsesgebyr JKG MUR AS
8514/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Vedtak om ilegging av overtredelsesgebyr NORKOS RØR AS
8657/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Innkalling til drøfting angånde arbeidstid hjelpepersonell legekontor NSF m.fl.
8434/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Bykle kommunes val til KS' organer i konstituerende møte Ks - Ruth Nilsen Stubberud m.fl.
8661/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev 2/1701 Olaf Kartevoll
8620/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad om dispensasjon for oppføring av lagertelt på gnr. 2, bnr. 542 - Røyrvikvegen OTRALAFT AS
7912/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til rassikring av tomt
8616/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om støtte til rassikring av tomt Arvid Reidar Monsen
8646/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Detaljregulering av Hovden høgfjellshotell og Hovdestøylen, planid 201502 – merknad til Fylkesmannen om å vurdere omgjering av vedtak etter forvaltningslova §35. FYLKESMANNEN I AGDER
8653/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Bykle helse og omsorgssenter - referat byggemøte nr 35 Cowi - Arne Rønholt
8605/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Endring av detaljregulering for del av dyregrenda (nord), planid 201611 og reguleringsplan for lykkestaden, deler av c4 og z5, planid 200603. Førespurnad om endring etter forenkla prosess. FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER m.fl.
8643/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Rapporter kontoergonomiske vurderinger - ***** LUND BEDRIFTSHELSETJENESTE AS
8644/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Rapporter kontoergonomiske vurderinger - ***** LUND BEDRIFTSHELSETJENESTE AS
8617/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Deltaking i Setesdal interkommunale politiske råd - Åseral kommune SETESDAL REGIONRÅD
8618/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Setesdal regionråd - framlegg til endringar medhald av ny kommunelov SETESDAL REGIONRÅD
8633/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Erklæring arealoverføring frå 17/3 til 17/17 Trydalsvegen Kari Trydal
8468/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Løyve til oppføring av fritidsbustad på gnr. 2, bnr. 1736 - Skisentervegen tomt 11 NOVO ARKITEKTER AS
8655/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Riksrevisjonens undersøkelse om myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring RIKSREVISJONEN
8634/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Søknad om støtte -North Atlantic Native Sheep Conference Signe Sollien Haugå
8641/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Analyserapport Hartevatn RA veke 39 Eurofins Environment
8642/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Analyserapport Hartevatn RA veke 39 Eurofins Environment
8637/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Kommunale avgifter sak 2019/62 STENERUD BYGGSERVICE AS m.fl.
8138/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Garasjeanlegg - Hovden skigymnas
8656/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Privat Veg - Oppgradering av Fjellparkvegen ADVOKATFIRMA HALD & CO DA
8650/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Avtale om utbygging - Uleberg ans og Hovden fjellpark velforening Aust-Agder jordskifterett
8211/2019 20191018 18.10.2019 Saksframlegg/innstilling Leigeavtale mellom Bykle kommune og Hovden Alpinsenter AS
8210/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Forlenging av leigeavtale mellom Bykle kommune og Hovden Alpinsenter AS Hovden Alpinsenter AS og Bykle kommune
8652/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Databehandlaravtale Vitec Plania AS VITEC PLANIA AS
8585/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Oppstartsmøte intern evaluering 09.10.19 Bykle Kommune - Kim Robin Wintermark
8584/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Referat fra møte 24.06 2019 vedr avtaler mellom Bykle kommune og Uleberg Cowi - Arne Rønholt
8583/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Kommunedelplan Hovden Aust - Referat fra møte mellom Bykle kommune og Uleberg 24.06.2019 på Hovdetun Cowi - Arne Rønholt
8611/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Bygg til Bykle IL Bykle idrettslag
8590/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Senioravtale 12.10.17-11.10.18 Ånund Nomeland
8591/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Seniorsamtale Ånund Nomeland
8592/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Senioravtale 12.10.19 - 11.10.20 Ånund Nomeland
8587/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Avtaleskjema for Netaxept tenester NETS BRANCH NORWAY
3498/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev 2/1720/0/2 Eigenfråsegn oppgjor@exbo.no
8576/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Endring av reguleringsplan Hovden Fjellpark Rune Grov
8581/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev BYGG H Vestheisen - 2/1810 Snr. 11 og E6 – 2/1810 Snr. 14 - søknad om midlertidig bruksløyve leilegheit E3 OLSENBYGG GRIMSTAD AS
8588/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt rapportering - ULEBERG MASKIN OG TRANSPORT AS, ORG.NR. 960752023 DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
8597/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om mindre endring av reguleringsplan - Dyregrenda / Lykkestaden TROLLVEGG ARKITEKTSTUDIO AS
8609/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad og skiltplan - KV1013 Håmåren (graving/rørlegging) Skiltlos - signe.gry.isaksen@skiltlos.no
8600/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Høyring: Forslag til endring i vannforskrifta Kld Dep - Colak Yuksel
8427/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Tilsynsrapport Nedre Sarv 18 SETESDAL BRANNVESEN IKS
8428/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Tilsynsrapport Bjårlii 5 SETESDAL BRANNVESEN IKS
8579/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Søknad frå Åseral kommune om deltaking i Setesdal regionråd Bygland kommune
8575/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Endring av vedtekter for Setesdal regionråd i tråd med ny kommunelov Bygland kommune
8599/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Bm 17 Djupetjønn -DSkisentervegen Bykle Kommune - Bjørn Einar Andersen
8623/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Søknad om dispensasjon for oppføring av lagertelt på gnr. 2, bnr. 542 - Røyrvikvegen Bykle kommune
8518/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Dispensasjon og løyve til oppføring av fritidsbustad på gnr. 2, bnr. 1445 - Byrtemannsbekken hyttegrend 32 EIKEN HYTTER AS
8580/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Omdisponering av landbruksjord Uleberg - til gjennomsyn ULEBERG MASKIN OG TRANSPORT AS
8577/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Fjellsikringstomt BM02 - byggemøtereferat Bykle Kommune - Bjørn Einar Andersen
8598/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Spørsmål om oppstartsmøte - detaljregulering Flatastøylåsen PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
8571/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Innkalling til møte i Valnemnda 21.10.19 Tone Lise Avdal m.fl.
8596/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Val av representantar til Agder kommunerevisjon IKS AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
8554/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Anticimex rapport - Skadedyr 16.10.2019 - Ordrenr. 10760424 Anticimex - Arendal
8527/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Tisynsrapport Hovden grendehus - utan avvik SETESDAL BRANNVESEN IKS
8529/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Melding HMS avvik Tilsette ved rådhuset
8523/2019 20191016 16.10.2019 Utgående brev Adressendring i Nystøylvegen Stig Thorkildsen m.fl.
8565/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Mette Skaret Mette Skaret
8569/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Sherpasti Hovdenuten - avtale med fam. Hovden Fam. Hovden
8570/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Sherpasti til Hovdenuten - avtale med Jan Harald Launes Jan Harald Launes
8566/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Innspel til varsel om oppstart av detaljregulering for Nylund Park 3 i Bykle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
8540/2019 20191016 16.10.2019 Utgående brev Notat frå dialogmøte mellom ressursgruppa for Bykle velforeiningar og Bykle kommune Bjørn Erik Aastveit m.fl.
8533/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Protokoll lokale forhandlingar - Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet og Bykle kommune
8544/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Protokoll lokale forhandlingar - uorganiserte Uorganiserte og Bykle kommune
8534/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Protokoll lokale forhandlingar - NSF Norsk sykepleierforbund NSF og Bykle kommune
8535/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Protokoll lokale forhandlingar - DNLF DNLF og Bykle kommune
8536/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Protokoll lokale forhandlingar -Akademikerforbundet Akademikerforbundet og Bykle kommune
8537/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Protokoll lokale forhandlingar -Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet og Bykle kommune
8538/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Fullmakt Naturviterne Tillitsvald Naturvitenre
8539/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Protokoll lokale forhandlingar - Naturviterne Naturviterne og Bykle kommune
8541/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Protokoll lokale forhandlingar - Nito Nito og Bykle kommune
8542/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Protokoll lokale forhandlingar - DNJ - Den norske jordmorforening DNJ og Bykle kommune
8543/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Protokoll lokale forhandlingar - Psykologforeningen Psykologforeningen og Bykle kommune
8550/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Protokoll lokale forhandlingar - NSF NSF og Bykle kommune
8531/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Protokoll lokale forhandligar - Akademikerne Akademikerne og Bykle kommune
8545/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Protokoll lokale forhandlingar - Fagforbundet Fagforbundet og Bykle kommune
8546/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Protokoll lokale forhandlingar - FO FO og Bykle kommune
8547/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Protokoll lokale forhandlingar- Uorganiserte arbeidstakarar Uorganiserte og Bykle kommune
8548/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Protokoll lokale forhandlingar - Nito Nito og Bykle kommune
8549/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Protokoll lokale forhandlingar - Naturviterne Naturviterne og Bykle kommune
8573/2019 20191016 16.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søkjer ein Familiekoordinator i 50 % prosjektstilling NAV Bykle - st. ref. 4141753363 ***** ***** ***** *****
8574/2019 20191016 16.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søkjer ein Familiekoordinator i 50 % prosjektstilling NAV Bykle - st. ref. 4141753363 ***** ***** *****
8526/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad frå Hovden Løypekøyring HOVDEN LØYPEKØYRING AS
8496/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/399 Løpenr: 6909/2019 Dokument tittel: Innspel til oppstart av planarbeid for Lundane hyttefelt i Bykle kommune Kjetil Nygaard
8478/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/48 Løpenr: 7866/2019 Dokument tittel: Omlegging bekkeløp ved nedre Optestøyl bru Åsmund Trydal
8330/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Ferdigattest for garasje på gnr.  2, bnr. 1419 - Gåttstøylstubben 12 Jarle Pedersen
8504/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar - Helene Trydal Helene Trydal
8506/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar - Hege Cecilie Trydal Hege Cecilie Trydal
8511/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Arbeidsavtale tilkalling - Camilla Nygård Camilla Nygård
8498/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev 2/1736 Skisentervegen tomt 11 - Oppdatert ansvarsrett, opplysninger om tiltakets ytre rammer og gjennomføringsplan NOVO ARKITEKTER AS
8465/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om refusjon for utgifter til databriller Birgit S Haslemo
8493/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev 2/1570 Hartesyni bustadfelt - Søknad om ferdigattest COWI AS
8513/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Høyring revisjonsrapport - Konsesjonskraft IKS Aarevisjon - Beck, Stine Norrøne
8508/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Transporttjenesten for funksjonshemmede 1. halvår 2020 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
8463/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Søknad om støtte til UNESCO-seminar og vitjing frå Latvia Astri Rysstad
8464/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Søknad om støtte til å reise til Colombia - UNESCO nominasjon Astri Rysstad
8517/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Ettersøksavtale - Nesland jaktvald Karl Christian Langevoll
8495/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Analyserapport Hovden vassverk veke 41 Eurofins Environment
8502/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Veringsåe Kraftverk - Søknad om dispensasjon BNVANNKRAFT AS
8435/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Marianne Langelid Hansen
8436/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev 2/1830 Lise Brodersen Arnø m.fl.
8488/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Adresse Plassestøylen Torhild Einstabland
8433/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Tinglysing av arealoverføring STATENS KARTVERK
8419/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Ferdigattest. Påbygg og tilbygg fritidsbustad på gnr 1, bnr 251. Fjellbø Åsmund Amdahl Torjussen
8500/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Registrering av tilkobling - 3/139 Berdalen hyttegrend 17 Egil Røyneberg
8516/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskot til dyrking - 6/4 Løyning Jo Breivegen
8482/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Budsjett for Agder Sekretariat 2020 AGDER SEKRETARIAT
8481/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev 2/1134 Vedrørende Vestheisen Bygg H OLSENBYGG GRIMSTAD AS
8491/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Val av representantar til eigarmøte og eigarseminar på Hovden AGDER ENERGI AS
8501/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Hovden reinseanlegg - utan avvik SETESDAL BRANNVESEN IKS
8519/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Foreløpig svar - saksbehandlingstid FYLKESMANNEN I AGDER
8420/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gnr 3, bnr 524. B 13. Nordli EIKEN HYTTER AS
8480/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Kommentar til nabovarsel Siri A Baglo Vik
8509/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Kyrkjebudsjett 2020 Bykle sokneråd
8426/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Mangelbrev vedrørende søknad om dispensasjon for arealoverføring gnr.17/8 og gnr.17/12 Trydal Daniel Skarberg
8479/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Tilbod frå ***** ***** ***** *****
8452/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1196/0/2 og 3 oppgjor@exbo.no
8474/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1665 Peik Bachmann
8475/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1665 STATENS KARTVERK
8473/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søkjer ein Familiekoordinator i 50 % prosjektstilling NAV Bykle - st. ref. 4141753363 ***** ***** ***** ***** *****
8489/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev 2/1728 Lykkestaden - søknad om rammeløyve FLATNES BYGG CONSULT AS
8497/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev 2/1445 Byrtemannsbekken 32 - reviderte teikningar EIKEN HYTTER AS
8416/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev løyve til deling av grunneigedom. Gnr 2, bnr 1570. Hartesyni Bustadfelt BYKLE KOMMUNE
8438/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev 3/561  3/562 Kay Arne Jeiskelid m.fl.
8439/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev 4/141 Øyvind Berglihn
8440/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev 2/1831 Pål Martens Bratland
8515/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad traktorveg rv. 9 Bjørnarå - Optestøyl 17/1 & 17/19 STATENS VEGVESEN
8490/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev 2/1743 Hovdebruvegen - protokoll oppmålingsforretning Landmåler sør - Axel Ekberg
8492/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev 14/35 Bykle Austistog - protokoll oppmålingsforretning Landmåler - Olav Arne Haugen
8494/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Avtale med Dyregrenda velforening - vannkum i Dyregrenda Dyregrenda velforening og Bykle Kommune
8421/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Igongsettingsløyve. Fritidsbustad på gnr 3, bnr 535. B13. Nordli J. TUFTELAND AS
8483/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev 3/535 Maurlitone - gjennomføringsplan, samsvar J. TUFTELAND AS
8334/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Vedtak om ilegging av overtredelsesgebyr FINTBYGG AS
7352/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Løyve til oppføring av fritidsbustad på gnr. 3, bnr. 554 - Berdalsvegen SAKARIASSEN LEIF R
8457/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/758 livmaro@online.no
8458/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1027 Aulin, Hege
8444/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 3/197 vidar.finnsen@gmail.com m.fl.
8446/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1198/0/3 Aulin, Hege
8448/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/965/0/2 gard.erik.garlie@wigemyr.no
8450/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 14/54 oppgjor@sormegleren.no
8437/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Oversending av sak for uttale. Tiltak på gnr 2, bnr 99. Breivevegen FYLKESMANNEN I AGDER m.fl.
8442/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/11/0/55 og 88 aase@sedberg.no
8459/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/758 STATENS KARTVERK
8460/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1027 STATENS KARTVERK
8472/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding fra NVE ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for etablering av nye fritidsboliger i Nylund Park 3 - Bykle kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
8466/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1196/0/2 og 3 STATENS KARTVERK
8429/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Løyve til deling av grunneigedom. Gnr 2, bnr 1570. Hartesyni Bustadfelt Bykle kommune
8443/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/11/0/55 og 88 STATENS KARTVERK
8451/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 14/54 STATENS KARTVERK
8449/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/965/0/2 STATENS KARTVERK
8447/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1198/0/3 STATENS KARTVERK
8445/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Kvittering eigenfråsegn 3/197 STATENS KARTVERK
8431/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Endring av vedtekter for Setesdal Regionråd i tråd med ny kommunelov Valle kommune
8432/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Søknad om deltaking i Setesdal Regionråd - Åseral kommune Valle kommune
8405/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Intensjonsavtale Setesdal opplæringskontor 2020 SETESDAL OPPLÆRINGSKONTOR
8385/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Hoslemo - reguleringsplan - orientering MØVIK BYGGETJENESTER AS
8260/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om utsetting av studie Helene Nilsen
8389/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Serviceavtale Sterner AS og Bykle vassverk STERNER AS
8391/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Endringar i Agder Sekretariat - kontrollutvalet AGDER SEKRETARIAT
8390/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev ATV for Utdanningsforbundet Bykle og Fjellgardane barnehage Utdanningsforbundet v/Else Gyro Rysstad
8418/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Fylkesmannen held fast på sitt vedtak av 24.04.2019 der Bykle kommunestyre sitt vedtak om detaljregulering av Djupetjønn hyttegrend, planid 201702, vart stadfesta. FYLKESMANNEN I AGDER
4398/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalet for Eining barnehage Medlemma i samarbeidsutvalet
6671/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Val av representantar til samarbeidsutvalet 2019-2020 Foreldrerådet I Bykle barnehage
8384/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev 1/251 Fjellbøvegen 32 - Søknad om ferdigattest Åsmund Amdahl Torjussen
8406/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Val av foreldrerepresentantar til samarbeidsutvalet 2019-2020 Foreldre i Bykle og Fjellgardane barnehage
8392/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sarvsvegen- Tillatelse til graving i vegens sideterreng for fremføring av fiber sendt fra Statens vegvesen Vegvesen -
8393/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev FV.3824 Sarvsvegen. Kabelgrøft i sideterreng Vegvesen - Skiftenes Leif Kåre
8400/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Kontrakt Launes entreprenør - Nedre Sarv 18 LAUNES ENTREPRENØR AS
8401/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Kontrakt med Launes entreprenør - Myri 2-8 LAUNES ENTREPRENØR AS
8395/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Kontrakt med Mestermal - utvending målearbeid Hovden grendehus MESTERMAL AS
3261/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om barnehageplass Elisabeth Spockeli
7760/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om barnehageplass Huda Ismail Yousif Younis
8422/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Veringsåe kraftverk i Bykle kommune - begrenset høring av detaljplan for miljø og landskap Vegard Hotvedt Strømsvåg
8423/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Bykle IL - Nytt servicebygg - Søknad om tilskott frå Bykle kommune BYKLE IDRETTSLAG
8414/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskot - Amathea Agder STIFTELSEN AMATHEA
8424/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Analyserapport Bykle RA veke 39 Eurofins Environment
8415/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tinglyst avtale om endra vilkår om leige av grunn fleirbrukshall / ridehall FJELLGARDSHALLEN AS
1366/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Tilkallingsvikar i barnehagane Arkiv
1518/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Tilsetting i vikariat Arkiv
1826/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Tilkallingsvikar i barnehagane Arkiv
1859/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Tilkallingsvikar i Fjellgadane barnehage Arkiv
2168/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Tilsetting i vikariat Arkiv
3964/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Tilkallingsvikar i Fjellgardane barnehage Arkiv
4080/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Tilsetting i vikariat Arkiv
4177/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Tilkallingsvikar i Fjellgardane barnehage Arkiv
5832/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Forlenging av vikariat Arkiv
8135/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Endring av stilling Arkiv
6440/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Tilsetting i vikariat Arkiv
8397/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev 2/970 Hovden sentrum - framdrift i saka vedr. tomt Peik H H Bachmann
8381/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Innsyn Detaljregulering Hovden Fjellpark 2/523 Petter Tvedt
5737/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Tilsetjing barnehagelærar Bykle barnehage Arkiv
8394/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev 2/1570 Hartevassli - søknad om deling BYKLE KOMMUNE
8402/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Aksept av tilbod: nettilknytning og kabling av nettanlegg -Hotellkrysset Hovden AGDER ENERGI NETT AS
8388/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev 2/1747 Børtemannsbekken H26 - protokoll oppmålingsforretning Landmåler - Axel Ekberg
8378/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av tekniskplan for Brakkebyen v/Hovden skisenter RÅDGIVENDE INGENIØRER LØYNING AS
8396/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Leigekontrakt Myri 2 Jill Åse Fredriksen
8398/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tilskot til drift av Hovden Skigymnas 2020 HOVDEN SKIGYMNAS AS
8399/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Stenging av matrikkelen og grunnboka før årsskiftet 2019/2020 Kartverket - Lars Fredrik Gyland
8382/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar vedr. klage på avlysning av anbodskonkurranse Roald Solberg-Jacobsen
8383/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Vedr. klage på avlysning av anbodskonkurranse Roald Solberg-Jacobsen
8386/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Belglii 43 - Nabovarsel Rune Brustad
8379/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev VA Dyregrenda Bykle Kommune - Bjørn Einar Andersen
8376/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev ettersøksavtale Trygve Birkeland
8375/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Ettersøksavtaler Bykle Kommune - Tom Olav Trydal
8348/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Fellingsrapport og sett elg skjema - Tveiten vald Knut Tveiten
8362/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev 14/83 Myri - dokumentet har manglar og kan ikkje tinglyses STATENS KARTVERK
8237/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Vikar etter tilkalling i Pleie- og hjelpetenesta Arkiv
8346/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Katarzyna Maria Jodlowska Katarzyna Maria Jodlowska
8344/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Linn Hser Linn Hser
8351/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Arbeidsavtale tilksallingsvikar - Kjell Lorentz Nicolaysen Kjell Lorentz Nicolaysen
8336/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev 3/524 Maurflotti tomt 4 - Søknad om ferdigattest EIKEN HYTTER AS
8343/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2019 - 17/8 Angerd Mosdøl
8339/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Registrering av tilkobling - 3/213 Berdalen hyttegrend 26 Nils Kvikshaug
8341/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Leigeavtale Otravegen 104 Nhat Dinh
8377/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Godkjenning av VA-teknisk plan for Dyregrenda RÅDGIVENDE INGENIØRER LØYNING AS
8327/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Reguleringsplan Øvre Geiskelid hyttefelt - teig A20 Mariann Skei Fossheim
8328/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Reguleringsplan Øvre Geiskelid hyttefelt - teig A20 Mariann Skei Fossheim
8337/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oppnemning av medlem til villreinnemndene 2019-2023 Miljødirektoratet
8338/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Klage til fylkesmannen - Uleberg maskin og transport Haldco - Roald Solberg-Jacobsen
8363/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Mobiltelefonavtale - Annette Trydal Annette Trydal
8340/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Avtaledokument med Asplan Viak AS Asplan Viak AS
8350/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev 2/1743 Hovdebruvegen - protokoll oppmålingsforretning Landmåler sør - Axel Ekberg
8305/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Plankestien Børtemannsbekken Hovden Aust Øyvind Lauvland
8293/2019 20191008 08.10.2019 Saksframlegg/innstilling Saksframstilling: Søknad om dispensasjon for oppføring av lagertelt på gnr. 2, bnr. 542 - Røyrvikvegen
8315/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon lagertelt BYKLE KOMMUNE
8323/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Oppretting av punktfeste på STF hytter i Bykle, der Statskog SF er grunneigar Bykle Kommune - Sigrid Bjørgum
8332/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Oppmåling av grenser på gnr. 2/1743 Hovdebruvegen LANDMÅLER SØR AS
8298/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev 17/1 og 5 - Dispensasjon for driftsavkjørsel rv. 9 Bjørnarå -Optestøyl STATENS VEGVESEN
8321/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Løyve for driftsavkjørsel på Rv. 9 på gnr. 17, bnr. 1 og 5 STATENS VEGVESEN
8303/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev 2/1445 Byrtemannsbekken hyttegrend 32 - Søknad om løyve EIKEN HYTTER AS
8275/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Løyve til tak. Tilbygg til fritidsbustad på gnr 3, bnr 18, fnr 45. Nordli Steinar Skeie
8320/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev 1. tilbod og tidsplan for lokale forhandlingar kap. 5.1 og 3.4.1c Bykle Kommune - Helene Nilsen
8319/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev 1. tilbod og tidsplan for lokale forhandlingar kap. 5.1 og 3.4.1c Bykle Kommune - Helene Nilsen
8277/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Ang. søknad på stilling som arbeidsleiar for kommunale bustader Olaf Kristian Grindland
8278/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Ang. søknad på stilling som arbeidsleiar for kommunale bustader Knut O. Byklum
8279/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Ang. søknad på stilling som arbeidsleiar for kommunale bustader *****
8283/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Melding om tildeling av oppdrag. COWI
8326/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Leigeavtale Myri 2 Jill Åse Fredriksen
8288/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Møte om ei prøveordning med å stenge Urevassvegen for allmenn ferdsel Åsmund Holen m.fl.
8308/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Grensejustering gnr.17/8 og gnr.17/12 Trydal Daniel Skarberg
8309/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Innspel til plan ved Nylund Park 3 - Øvre Geiskelid Hyttevel Espen Egebakken
8310/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Utale om ny regulerinsplan for Nylund Park Hallgeir Matre
8291/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svarbrev vedrørende plassert campingvogn på  gnr. 3, bnr. 377 - Nordliveien 9 Torbjørn Paulsen
8306/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev 3/535 Maurlitone 16 - søknad om igangsetting J. TUFTELAND AS
7546/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Maurlitone 15 - tilkobling VA Øystein Tufteland
8333/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev 3/554 Berdalsvegen tomt 44 - tilleggsopplysningar SAKARIASSEN LEIF R
8329/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Øyvind Trydal
8294/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Øyvind Trydal
8324/2019 20191008 08.10.2019 Saksframlegg/innstilling Orientering frå plansjefen
8281/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Endringsløyve for oppføring av fritidsbusetnader på gnr. 2, bnr. 1457 - Setesdalsvegen 4352 BE-CON AS
8318/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Førespurnad om redusert fartsgrense Rv. 9 på Hovden Jan Erik Svendsen
8301/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev 2/1600 Otrosåsen - protokoll oppmålingsforretning Lanmåler Sør - Olav Arne Haugen
7769/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev FORHÅNDSVARSEL OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR, JF. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 32-8 OG FORSKRIFT OM BYGGESAK KAP. 16 ULEBERG MASKIN OG TRANSPORT AS
8325/2019 20191008 08.10.2019 Saksframlegg/innstilling Orientering frå leiar i planutvalet
8287/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Innkalling til folkevaldopplæring 14.-15. oktober Lars Erik Domaas m.fl.
8312/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Status plansaker - 08.10.2019 Bykle Kommune - Ingunn Hellerdal
8286/2019 20191008 08.10.2019 Saksframlegg/innstilling Saksframstilling: Søknad om dispensasjon for oppføring av lagertelt på gnr. 2, bnr. 542 - Røyrvikvegen
8280/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Tilsetjing av tilkallingsvikar reinhald Arkiv
8316/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Inger Lise Garry Inger Lise Garry
8300/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev 2/1419 Gåttstøylstubben 12 -  Søknad om ferdigattest HOH UTVIKLING AS
8302/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Svar på søknad om støtte til lærlingearrangement Setesdal Regionråd
8311/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Merknad til Plan Hovden aust Andreas Myhre
8304/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Søknad om utsleppsløyve - 17/68 Trydalsvegen 38 Frode Ausland
8299/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Svar på søknad om landing med helikopter og dispensasjon frå ferdselsforbod. Bratteland og Dysje jaktlag Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
8307/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev 6/41 Vatnedalen - rekvisisjon av oppmåling Landmåler sør - Olav Arne Haugen
8282/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Dyregrenda Nord & Fjellparkveien - Mindre (Vesentlig) Reguleringsendring Preben Strand
8292/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Dyregrenda Nord & Fjellparkveien - Mindre (Vesentlig) Reguleringsendring Trollvegg - Alf Petter Mollestad
8270/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Dyregrenda Nord - Kartskisser - Fjellparkveien - Landmåler Sør og Trollvegg Arkitektstudio Preben Strand
7610/2019 20191004 04.10.2019 Saksframlegg/innstilling Innkjøp av inventar og utstyr til Bykle helsehus
8253/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Kommunalt tilsyn med eigne skular, del 2 Fjellgardane skule v/rektor Stig Ertzeid m.fl.
7595/2019 20191004 04.10.2019 Saksframlegg/innstilling Deltaking i Setesdal interkommunale politiske råd - Åseral kommune
8256/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Kommunalt tilsyn med eigne barnehagar, del 2 Barnehagane i Bykle v/styrar Kristin Hoslemo
7525/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Kommunalt tilsyn med eigne barnehagar Barnehagane i Bykle v/styrar Kristin Hoslemo
8264/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Ang. brannberedskap og Hovden brannstasjon Setesdal brannvesen - Egil Kvitne
7202/2018 20191004 04.10.2019 Utgående brev Strømavtale lagerhall ved Hovden skiarena Røyrvikåsen Otralaft AS
6721/2019 20191004 04.10.2019 Saksframlegg/innstilling Økonomirapport per 31 august 2019
7452/2019 20191004 04.10.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjettrevisjon 1 i 2019
8269/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Tilsyn - oppfyllelse av vedtak Direktoratet for Arbeidstilsynet
8137/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Førebels tilbakemelding vedr tenesteytingsavtalen Truls Erik Thonhaugen
8203/2019 20191004 04.10.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalet 2019
8232/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Endring av rammeløyve. Tilbygg på gnr 2, bnr 721. Nystøyl Jan Roger Olsen
8168/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Endringsløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 2, bnr. 1724 - Skisentervegen 84 NOVO ARKITEKTER AS
8132/2019 20191004 04.10.2019 Saksframlegg/innstilling Ekstraløyving sherpasti til Hovdenuten
8276/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedr. lite stabbur - gnr 2 , bnr 170 Dalen,Torje - Brødrene Dahl AS Norway
8198/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Igongsetjingsløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 2, bnr. 1760 - Nedre Otrosvegen 37 MOEN DESIGN AS m.fl.
7817/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om barnehageplass Janis Bisofs
7066/2019 20191004 04.10.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte -North Atlantic Native Sheep Conference
8263/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Kommunale avgifter - Hovdeseter 15 Linda Sekse
8247/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1418. Gåttstøyl BIRKELAND BRUK AS
8262/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Nav har innvilga søknaden om arbeidsavklaringspengar *****
8252/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak HOVDEN ALPINSENTER AS
7779/2019 20191004 04.10.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om forlenging leigavtale, Moduler
8241/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Fast tilsetjing i 60 % stilling som heimehjelp Arkiv
8267/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Kommentarer til Planer for Nyund Park 3 fra Nylund Park Velforening Hanne Etterlid
8249/2019 20191004 04.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av valnemnd
8086/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Endring av detaljregulering av Hartevasstrondi hyttefelt, planid 200610. Førespurnad om endring etter forenkla prosess Marit Hovden m.fl.
8209/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustader på gnr 2, bnr 726. Nystøyl Helge Frustøl
8271/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Løyve til tiltak. Tilbygg fritidsbustad på gnr 2, bnr 401. Dyregrenda Nord Jan Inge Hellesmark
7805/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Førespurnad om bistand COWI AB
7824/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Fastsetting tilbodsfrist COWI AB
7563/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Tilbodsfrist utsettast SWECO NORGE AS m.fl.
7533/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Kommunedelplan for Hovden Aust - KU hydrologi - førespurnader SWECO NORGE AS m.fl.
7670/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev KDP Hovden Aust - Førespurnader moglegheitsstudie ASPLAN VIAK AS m.fl.
8214/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Mangelbrev - søknad om dispensasjon BYGG1 LYNGDAL AS
8259/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Søknad på stilling som arbeidsleiar for kommunale bustader *****
8274/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Sletting av urådighet - gnr 14/63 i Bykle kommune Landbruksdirektør
8272/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev 3/18/45 Maurlivegen 9 - søknad om løyve tilbygg Steinar Skeie
8268/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Vurdering av mindre reguleringsendring for A-11 Løyning i Midtregionen, PlanID 200905 Cowi - Mariann Skei Fossheim
8208/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustader på gnr 2, bnr 725. Nystøyl Øystein Frustøl
8213/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad om midlertidig dispensasjon for etablering av konsept for overnatting på gnr. 2, bnr. 403 - Hegni Linne H Røsstad Sharpe
8227/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Utkast til avtale mellom Bykle kommune og Aust-Agder fylkeskommune vedr ymse verksemder og samarbeid om tenester og tilbod Austagderfk - Laabakk, Ebba
8226/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Garasjebygg Hovden Austagderfk - Laabakk, Ebba
8215/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Fordeling av eigedomsskatt Sira-Kvina anlegga 2 termin 2019 Sirdal kommune
8219/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Kommunale avgifter - Hovdeseter 15 Linda Sekse
8231/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Protokoll arealoverøring Trydal, gnr. 17/ 3 og 17/17 Landmåler Sør - Axel Ekberg
8230/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev 2/1418 Gåttdstøylstubben - Søknad om ferdigattest BIRKELAND BRUK AS
8220/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Sluttrapportering saksnr 446-19 del 1 - Utistog Bykle 14/2 Silje Marie Nesvaag
8221/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Sluttrapportering saksnr 446-19 del 2 - Utistog Bykle 14/2 Silje Marie Nesvaag
8222/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Sluttrapportering saksnr 446-19 del 3 - Utistog Bykle 14/2 Silje Marie Nesvaag
8223/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Sluttrapportering saksnr 446-19 del 4 - Utistog Bykle 14/2 Silje Marie Nesvaag
8224/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Sluttrapportering saksnr 446-19 del 5 - Utistog Bykle 14/2 Silje Marie Nesvaag
8243/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Rapport etter tilsyn prøvetakingsplan - Hovden vassverk 12.09.19 MATTILSYNET
8246/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Rapport etter tilsyn prøvetakingsplan - Bykle vassverk 12.09.19 MATTILSYNET
8217/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev 2/1457 Setesdalsvegen 4352 - Søknad om endring av løyve BE-CON AS
8216/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad om utsetting av studie Helene Nilsen
8255/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Bykle helse og omsorgssenter - referat byggemøte nr 34 Cowi - Arne Rønholt
8228/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Hovden høyfjellshotell og Hovdestøylen - klage på detaljregulering FYLKESMANNEN I AGDER
8184/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom. Gbnr 1/30 -1/22 og 1/204. Hovden Fjellstoge Alf Ånund Breive m.fl.
8225/2019 20191003 03.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av formannskap
8233/2019 20191003 03.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av ordførar og varaordførar
8236/2019 20191003 03.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av kontrollutval
8240/2019 20191003 03.10.2019 Saksframlegg/innstilling Val av representantar til KS Agder sitt fylkesmøte
8242/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Strømbrot, vaktordning og beredskap i Bykle kommune AGDER ENERGI AS
8218/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Svar på førehandsvarsel gnr. 3/377 Nordliveien 9 Torbjørn Paulsen
8197/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev AA-2019-720 - Rv 9 - arbeider på eks avkjørsel - Bykle kommune - arbeidsvarsling Vskonsulenten - Gunnar Lande
8191/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Tertialrapport 2. tertial 2019 KONSESJONSKRAFT IKS
8193/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev BM 16 Djupetjønn -Skisentervegen Bykle Kommune - Bjørn Einar Andersen
8194/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 889585242 Landbruksdirektoratet
8186/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskot 2020 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING AGDER
8190/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Gang- og sykkelveg i Djupetjønn mot Fjellparkvegen Dag Haaland m.fl.
8177/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev 1/36 Breive - flomutredning John Petter Landsverk
8185/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad og skiltplan - KV1013 Håmåren (graving/rørlegging) Bykle Skiltlos - signe.gry.isaksen@skiltlos.no
8189/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Den lokale utbetalinga av DKS midlar til kommunane skuleåret 2019/20 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
8195/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 889585242 Landbruksdirektoratet
8188/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev 2/1538 Hovden fjellpark - koordinatar Agnar Naustdal
8107/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Landingsløyve 2/8 Enden- Ingvild Hovden Ingvild Hovden
8206/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve - 17/68 Trydalsvegen 38 Frode Ausland
8174/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev 2/1760 Nedre Otrosvegen 37 - plan- snitt- fasade anneks MOEN DESIGN AS
8207/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Oppstart dokumenttilsyn kvalifikasjoner - SIMON AF SANDE BYGGERIER AS, ORG.NR. 986683348 DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
8179/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Avtale - Vedrørende festetomt for dagsturhytte på Hovdenut i Bykle kommune Jon og Kjetil Uleberg og Bykle kommune
8175/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Ingen nabomerknad til tiltak på gnr 2/721 Nystøylsvingen 6 Jan Roger Olsen
8201/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Rapport Hovdenleiren 2019 Idrettsforbundet - Omdalsmoen, Stian
8199/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Otrosåsen. 2/1600 - 2/1701 - protokoll oppmålingsforretning Landmåler sør- Olav Arne Haugen
8183/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev 1/30 Hovden fjellstoge Setesdalsvegen 4401 - situasjonskart EIENDOMSFORVALTNING SØR AS
8180/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Miljøfyrtårn - Søknad om tillatelse til å sertifisere virksomheter i kommunen MILJØPROFIL SØR FRØYTLOG
8181/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev 2/725 Nystøyl svingen 22-24 - søknad om ferdigattest Øystein Frustøl
8176/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av tekniskplan for Brakkebyen v/Hovden skisenter RÅDGIVENDE INGENIØRER LØYNING AS
8192/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Fjellsikringstomt BM02 - Byggemøtereferat Bykle Kommune - Bjørn Einar Andersen
8178/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Revidert situasjonsplan forslag SETESDAL AS
8118/2019 20191002 02.10.2019 Saksframlegg/innstilling Saksframstilling: Søknad om midlertidig dispensasjon for etablering av konsept for overnatting på gnr. 2, bnr. 403 - Hegni
8187/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Krav Lønsforhandlingar kap. 3 Fo - Berit Hauan
8202/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev 1/33  Breivevegen 115 - Søknad om løyve, oppføring av anneks til fritidsbustad BYGG1 LYNGDAL AS
8205/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Tilbod Kommunedelplan Hovden Aust– Konsekvensutgreiing hydrologi, sak 2019/642 COWI AS
8204/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Tilbud Kommunedelplan Hovden Aust– Konsekvensutgreiing hydrologi, sak 2019/642 Cowi - Mariann Skei Fossheim
8182/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev 2/726 Nystøyl svingen 26-28 - søknad om ferdigattest Helge Frustøl
8200/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Otrosåsen 2/1660 - 2/1686 - protokoll oppmålingsforretning Landmåler - Olav Arne Haugen
8163/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/753 Løpenr: 7943/2019 Dokument tittel: Illustrasjon Hovden sentrum Straumen - olav Straum
8153/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev 19/3463-5 Informasjon om den nye kommuneloven Kmd Dep - Aamodt Erland
8165/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte til å reise til Colombia - UNESCO nominasjon Astri Rysstad
8160/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Stadfesting på motteken og godkjend årsrekneskap for rekneskapsåret 2018 REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND
8156/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Analyserapport Drikkevatn Bykle veke 39 Eurofins Environment
8158/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev 2/721 Nystøyl svingen 6 - søknad om endring av løyve Jan Roger Olsen
8145/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Vedrørende endringssøknad 2/1724 Skisentervegen 84 - mangelbrev Novo arkitekter
8159/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Leigekontrakt leilighet 2 - Otravegen 104 Nhat Dinh
8149/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Bjårlii 5 Setesdal brannvesen
8150/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Nedre Sarv 18 Setesdal brannvesen
8151/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Røyrvikåsen bustadfelt 34 Setesdal brannvesen
8170/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Kontrakt kulvert - Jegteberg eiendomsutvikling Robert Jegteberg Bykle Kommune - Bjørn Einar Andersen
8141/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Arbeidsleiar kommunale bustader - st. ref. (4127455115) - ***** ***** ***** *****
8142/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Arbeidsleiar kommunale bustader - st. ref. (4127455115) - ***** ***** *****
8143/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Arbeidsleiar kommunale bustader - st. ref. (4127455115) - ***** ***** ***** *****
8162/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling som arbeidsleiar for kommunale bustader - ***** ***** *****
8155/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Landbruksjord 2/1 ULEBERG MASKIN OG TRANSPORT AS
8166/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 18/1 i Bykle (0941) Landbruksdirektoratet
8167/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 18/1 i Bykle (0941) Landbruksdirektoratet
8171/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Svar på søknad om ekstra NMSK-midlar til Bykle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
8172/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Utarbeiding av budsjett for bruk av rentemidlar av skogfond for 2020 i Agder FYLKESMANNEN I AGDER
8164/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev 1/30 Hovden fjellstoge Setesdalsvegen 4401- søknad om deling HOVDEN FJELLSTOGE UTVIKLING AS
8147/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Rammeløyve til oppføring av fritidsbustad på gnr. 2, bnr. 836 - Remestøylflotti hyttegrend 68 MØVIK BYGGETJENESTER AS
8161/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Igongsetjingsløyve for grunnarbeid på gnr. 2, bnr. 836 - Remestøylflotti hyttegrend 68 MØVIK BYGGETJENESTER AS
8169/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend May Britt Trydal
8068/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Løyve til oppføring av tilbygg med våtrom til fritidsbustad på gnr. 3, bnr. 545 - Nordlivegen 28 Arkicon As
8093/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Forhandlingsutval NSF Bykle Kommune - Helene Nilsen
8092/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/97 Løpenr: 7438/2019 Dokument tittel: Søknad om tilskot - smil, 889585242 Ole Henrik Trydal
8091/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/97 Løpenr: 7349/2019 Dokument tittel: Søknad om tilskot - smil, 889585242 Ole Henrik Trydal
8080/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Tilsetjing av tillkallingsvikar reinhald Arkiv
8114/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev 2/1724  Skisentervegen 84 - søknad om endring av løyve NOVO ARKITEKTER AS
8097/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om fritak frå kommunale avgifter vatng avlaup - 2/1573/0/0 og 2/1574/0/0 i Hovden Fjellpark Dag Hovden
8110/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Tilsynsrapport Bykle rådhus SETESDAL BRANNVESEN IKS
8134/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Ferdigattest. Tilbygg fritidsbustad på gnr 2, bnr 1387. Hovden Aust MØVIK BYGGETJENESTER AS
8103/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev 2/1387 Remestøylflotti 10  - Ferdigmelding av tiltak MØVIK BYGGETJENESTER AS
8109/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Ny selskapsavtale i Agder Kommunerevisjon IKS - gjeldande frå 01.01.2020 AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
8123/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Ang. vei til Hovden Fjellpark. Magne Kjølsrud
8102/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om gateljos ved busstopp i Trydal Monica Wathne
8124/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Vedr. 19-857-36 - Ny anbodsprosess for felles bibliotektransport i Agder Aust-Agder fylkeskommune
8111/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Merknader til reguleringsplan for Djupetjønn Dag Haaland
8094/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Krav legeforeningens medlemer, lønnsforhandlingar kap. 5, 2019 DNLF
8095/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Krav lokale forhandlinger Utdanningsforbundet Bykle
8101/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Lønsforhandlingar 2019 *****
8099/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Krav lokale forhandlingar - NSF Norsk sykepleierforbund
8139/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Arbeidsleiar kommunale bustader Bykle kommune - st. ref. 4127455115 ***** ***** *****
8140/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Arbeidsleiar kommunale bustader Bykle kommune - st. ref. 4127455115 ***** ***** ***** *****
8096/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Krav lokale forhandlinger Utdanningsforbundet Bykle
8100/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Krav lokale forhandlingar - NSF Norsk sykepleierforbund
8105/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Dispensasjonssøknad HEGNI området Setesdal - Linne Røsstad Sharpe
8112/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Vedr. søknad om midlertidig disponering av areal ved PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
8104/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Kvittering for innmelding av farlig stoff DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
8113/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Svar på klage ***** ***** ***** ***** ***** *****
8115/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev 2/99 Breivegen 56 - søknad om dispensasjon frå kommuneplanen ADVOKATFIRMAET GEIR KRISTOFFERSEN AS
8136/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend May Britt Trydal
8108/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev 2/836 Remestøylflotti 68 - teikningar og revidert søknad MØVIK BYGGETJENESTER AS
8090/2019 20190929 29.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Arbeidsleiar kommunale bustader Bykle kommune - st. ref. 4127455115 ***** ***** ***** *****
8084/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 Naturviterne
8088/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Lokale forhandlingar NITO 2019 Nito
8089/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Lønnskrav DNJ Den norske jordmorforening
8070/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Forhandlingsutval 2019 UDF Bykle Utdanningsforbundet Bykle
8087/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Lokale forhandlingar NITO 2019 Nito
8083/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Lønskrav 2019 Naturviterne
8079/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Dispensasjonssøknad HEGNI området Linne H Røsstad Sharpe
8026/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Løyve til tiltak. Konstruksjon/anlegg. Gnr 2, bnr 815. Røyrvikvegen HOVDEN HYTTESERVICE AS
8075/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev 7/7 Radiohytte Storevatn - gjeld riving av hytte Jørn Trygve Haug vernemrådeforvalter
7970/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Førehandsvarsel om pålegg om retting og førehandsvarsel om utskriving av tvangsmulkt for oppføring av gjerde på gnr. 2, bnr. 1739 - Skisentervegen 136 , jf. plan- og bygningsloven §§ 32-2, 32-3  og 32-5 Helge Gabrielsen
8076/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Søknad om deling av grunneigedom 2/132 Breivevegen Bjørn Blindheim
8033/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Vedr. søknad om deling av grunneigedom. Gnr 2, bnr 132. Breivevegen 28 Tove Pletten Blindheim m.fl.
8072/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Søknad tilskot Destinasjon Hovden 2020 DESTINASJON HOVDEN AS
8078/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev 2/163 Hartevassvegen 18 - samanføying av 2/1831 & 2/1485 Lanmåler Sør - Olav Arne Haugen
8071/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev 2/163 Hartevassvegen 16 - protokoll oppmålingsforretning Landmåler Sør - Olav Arne Haugen
7963/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Førehandsvarsel om pålegg om retting og førehandsvarsel om utsteding av tvangsmulkt for plassering av campingvogn på gnr. 3, bnr. 377 - Nordlivegen 9, jf. plan- og bygningsloven §§ 32-2,32-3 og 32-5 Torbjørn Paulsen m.fl.
8074/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev 2/1665 Røyrvikåsen lagertelt  - Søknad om dispensasjon OTRALAFT AS
8065/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Melding om konstituerande kommunestyremøte 10.10.19 Jon Rolf Næss m.fl.
8077/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev BM15 Byggemøtereferat 15 Djupetjønn-Skisentervegen Bykle Kommune - Bjørn Einar Andersen
8069/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Rapport Idrettsleiren 2019 Idrettsforbundet - Omdalsmoen, Stian
8073/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Referat frå møte i fagteam 26.09.19 *****
8067/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Svarbrev vedrørende gravearbeid ved Flatastøylsvingen 14 Frank Hansen
8031/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1461 Hubert - Pernille Hübert
8023/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Arbeidsavtale tilkalling - Halvor Hovden Halvor Hovden
8025/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Avtale om vikar-/ekstraarbeid etter tilkalling Arkiv
6834/2019 20190926 26.09.2019 Saksframlegg/innstilling Revidering av selskapsavtale Konsesjonkraft IKS
7762/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Detaljregulering av "Lys i berget", planid 201503 - oversending av klager FYLKESMANNEN I AGDER
8046/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Mellombels bruksløyve. Fritidsleilighet på gnr 1, bnr 30. Moltetunet 17. Fjellstoga NORSK BYGGSERVICE AS
8060/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Underteikna kommentarer til sak 2017/366-75 Johan Brommeland Selmar
6836/2019 20190926 26.09.2019 Saksframlegg/innstilling Orientering frå kommunedirektøren
8047/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Brev til kommunene og fylkeskommunene om kandidater til Fylkesmannens ungdomsråd 2019-2020 FYLKESMANNEN I AGDER
8066/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Vedtak om kraftgrunnlag, konsesjonsavgifter og -kraft, samt deling av konsesjonsavgifter og -kraft, Vasstøl kraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
8019/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev 3/545 Nordlivegen 28 - Søknad om løyve i  eitt trinn Arkicon As
8049/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev 7/7 Storevatn - rivesøknad STATNETT SF
7833/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Svar forprosjektplan THE VILLAGE HOVDEN Linne Helene Røsstad Sharpe
7978/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglyses - samanslåing av 14/63 og 15/3 STATENS KARTVERK
7967/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Svar ang. Lønsvekst *****
7969/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Vedr. 16-12516-13 - Heiplanen - Høring av forslag til handlingsprogram 2020 – 2024 Aust-Agder fylkeskommune
8015/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskot for opprusting av gammelt gardsbruk 17/1 Trydal Ole Henrik Trydal
7980/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev 6/105 Eigenfråsegn Aulin, Hege
7981/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev 6/105 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
7982/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev 2/1524 Eigenfråsegn Aulin, Hege
7983/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev 2/1524 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
7984/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev 2/1688 Eigenfråsegn Tommy.Vatslid@dnbeiendom.no
7985/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev 2/1688 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
7986/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev 2/965/0/1 og 2 Eigenfråsegn gard.erik.garlie@wigemyr.no
7987/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev 2/965/0/1 og 2 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
7988/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev 2/1551 Eigenfråsegn is@andersen-snerthammer.no
7989/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev 2/1551 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
7990/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev 6/136 Eigenfråsegn christoffer vigeland andersen
7991/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev 6/136 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
7992/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev 2/1593 Eigenfråsegn annehelenestensholt@gmail.com
7994/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev 2/1593 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
7995/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1297 Roald Solberg-Jacobsen
7997/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Kvittering eigenfråsegn 2/1297 STATENS KARTVERK
7998/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/568 oppgjor@exbo.no
7999/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Kvittering eigenfråsegn 2/568 STATENS KARTVERK
8000/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/472 oppgjor@exbo.no
8001/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Kvittering eigenfråsegn 2/472 STATENS KARTVERK
8002/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1199/0/12 Arne Abusdal Aasgaard
8003/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1199/0/12 STATENS KARTVERK
8004/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1690 kristine.vikanes@stord.kommune.no m.fl.
8005/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1690 STATENS KARTVERK
8006/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/211 frode@kulien.com
8007/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/211 STATENS KARTVERK
8008/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/536 oppgjor@sormegleren.no
8009/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/536 STATENS KARTVERK
8010/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1362/4/6 Ase@sedberg.no
8011/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1362/4/6 STATENS KARTVERK
8012/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1187/0/1 but@advpv.no
8013/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1187/0/1 STATENS KARTVERK
8016/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Varsel om oppstart av detaljregulering - Nylund Park 3 - kommentarer Ellen Høiby Ausland
7961/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Leigekontrakt Jernvegen 11D Elise Jansson Engen
7962/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om utsett spreietidspunkt for husdyrgjødsel BJÅEN FJELLGARD ANS
7901/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1338. Hovden Aust EIKÅS HYTTER OG HUS AS
7972/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev 2/1338 Fjellbyggvegen 74 - gjennomføringsplan EIKÅS HYTTER OG HUS AS
7979/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Vedk. konsesjon  9/1 Bratteland sak 111/ 19 Kristiansen, Rolf Albert
7836/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Ang. Hovden sentrum Hans Blattmann
7955/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 2, bnr. 181 - Fjellbyggvegen 29 VALDAL AS
7870/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Tiltak nedstrøms øvre Optestøyl bru Vegvesen - Kleggetveit Solvor m.fl.
7952/2019 20190925 25.09.2019 Saksframlegg/innstilling Vertskommunesamarbeid om NAV
7960/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Verneombod i Eining barnehage Bykle Kommune - Kristin Hoslemo
7973/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Vedrørende fritidsbustad på 2/1760 Nedre Otrosåsvegen 37 Moen Design AS
7975/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev 3. terminutbetaling av integreringstilskot år 2-5 2019 IMDI
7974/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglyses 2/6951 Røyrvikåsen STATENS KARTVERK
7976/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Arealoverføring av en parsell fra gbnr 17/3 til gbnr 17/17 Trydalsvegen LANDMÅLER SØR AS
7956/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Registrering av tilkobling - 6/25/33 Bakken hyttegrend 17 Kai Haraldstad
7958/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Senioravtale - Rønnaug Torvik Rønnaug Torvik
7951/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Gjeldande søknad om ferdigattest. Gnr 17, bnr 15. Grasbrokke. Bykle Gunnar Trydal
7957/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Lisens MPLC MOTION PICTURE LICENSING COMPANY NORGE AS
7437/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr 2, bnr 1538. Fjellparken BYGGDETALJ AS
7964/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev 2/1538 Hovden fjellpark - vedlegg til ferdigattest BYGGDETALJ AS
7922/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Revidert versjon av kalender for planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder 2019 Fylkesmannen - Nordhus, Jostein
7918/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev 4/2/53 Hoslemo hyttegrend 112 - protokoll oppmålingsforretning Landmåler sør - Olav Arne Haugen
7947/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev 2/181 Fjellbyggvegen 29 - søknad om ferdigattest VALDAL AS
7919/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Svar på søknad om godkjenning av byggetiltak 1/7 Storhedder i Bykle. Varsel om retting FYLKESMANNEN I AGDER
7900/2019 20190924 24.09.2019 Utgående brev Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr BYGGFIRMA JARLE HÆGELAND AS
7909/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Vertskommunesamarbeid om NAV - Åseral kommune slutter seg til avtale ÅSERAL KOMMUNE
7927/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet
7945/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Brev fra Rogaland fylkeskommune - Oppnemning av politikere til vannområdene i Rogaland vannregion 2019-2023 ROGALAND FYLKESKOMMUNE
7946/2019 20190924 24.09.2019 Utgående brev Varslingsplan Hartesyni boligfelt, anleggstrafikk - Kartevoll as Christian Øyslebø
7822/2019 20190924 24.09.2019 Utgående brev Konstituering - personalsjef Helene Nilsen
7915/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Klage til sak 17/366 Johan Brommeland Selmar
7939/2019 20190924 24.09.2019 Utgående brev Skrifteleg tilbakemelding på kommunalt tilsyn med barnehagane 2019 Barnehagane
7923/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Tilsyn - vedtak om pålegg uten forhåndsvarsel Direktoratet for Arbeidstilsynet
7920/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Gravearbeid ved Flatastøylsvingen 14 Frank Hansen
7943/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Illustrasjon Hovden sentrum Multiconsult
7916/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Byggemøte 8 Hartesyni budstadfelt Bykle Kommune - Bjørn Einar Andersen
7933/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Avtale om Sticos Oppslag STICOS AS
7936/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - Eva Lill Hermansen Eva Lill Hermansen
7935/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev 17/15  Setesdalsvegen 4016 Grasbrokke - søknad om ferdigattest Gunnar Trydal
7917/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Tilsvar - varsel om overtredelsesgebyr 2/1760 Nedre Otrosvegen SIMON AF SANDE BYGGERIER AS
7910/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Opphald SFO Torfinn Haugen
7942/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Førespurnad om veterinærordning i Bykle / Setesdal Ragnhild Bjåen
7913/2019