eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1158/2018 20180216 16.02.2018 Inngående brev Klage på vedtak av detaljregulering, planid 0941_201503 Lhinvest - Ole Lunde
1144/2018 20180216 16.02.2018 Inngående brev 2/800 Bestestøylen 5 - svar vedr. manglande ferdigattest Karl Petter Kristensen
1145/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Mangelbrev - søknad om ny fritidsbustad gbnr 1/245 Fjellbø hyttefelt DAGFIN SKAAR AS
1150/2018 20180216 16.02.2018 Inngående brev 1/132 & 1/186 Elvetun - tinglyst arealoverføring STATENS KARTVERK
1151/2018 20180216 16.02.2018 Inngående brev Reguleringsplan Hoslemo - bygge og delingssaker Tor Solvang
1152/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Kommentarar til prosjektering VA Oterosåsen PROSJEKTGRUPPEN AS m.fl.
1153/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev 2/1462 Eigenfråsegn Tommy.Vatslid@dnbeiendom.no
1154/2018 20180216 16.02.2018 Inngående brev 2/1462 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
1155/2018 20180216 16.02.2018 Inngående brev 2/275 Marnarveien 37 - søknad om løyve SMS ARKITEKTER AS
1156/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev 2/1518 Eigenfråsegn Peik Bachmann
1157/2018 20180216 16.02.2018 Inngående brev 2/1518 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
1130/2018 20180216 16.02.2018 Inngående brev Hytter tilkoplet lokalt vatn og kloakkanlegg på Solheimsmoen Anders Haug
1131/2018 20180216 16.02.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - Bjørn Waara Bjørn Waara
1134/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Purring på manglande ferdigattest - gbnr 2/811 Bestestøylen 6 Per Arne Kjøstvedt
1135/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Purring på manglande ferdigattest - gbnr 2/812 Bestestøylen BYGGMESTER KRISTIAN FLAA AS
1138/2018 20180216 16.02.2018 Inngående brev 2/43 Plassestøylen hyttegrend 1 - førehandskonferanse Bykle Kommune - Jens Gunnar Haugen
1139/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Setesdalsvegen - svar vedr. endring av vindu NORSK BYGGSERVICE AS m.fl.
1141/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Setesdalsvegen - svar vedr. endring av vindu NORSK BYGGSERVICE AS m.fl.
1142/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Setesdalsvegen - svar vedr. endring av vindu NORSK BYGGSERVICE AS m.fl.
1143/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Setesdalsvegen - svar vedr. endring av vindu NORSK BYGGSERVICE AS m.fl.
1126/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Øvre Sarv 10 gbnr 15/61 - søknad om mellombels dispensasjon frå regulert føremål i plan BYKLE HOTELL EIENDOM AS
1159/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev 4/100 Eigenfråsegn feb.breivikbygg@lyse.net
1160/2018 20180216 16.02.2018 Inngående brev 4/100 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
1162/2018 20180216 16.02.2018 Inngående brev Kartlegging av skrantesjuke på elg, hjort, rådyr og villrein i 2018 Miljodir - Kari Bjørneraas
1121/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev Etterlyser svar på klage Wlaw - Reidar Wangensteen
1105/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev 2/724 Nystøyl Svingen 18-20 - protokoll delingssøknad Landmaaler - Olav Arne Haugen
1100/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev Til økonomisjef: Kommunal Rapport ber om kopi av regnskap avlagt til revisjon Bykle Kommune - Ann Ebeltoft
1077/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev 5/23 Eigenfråsegn trigjer@gmail.com
1080/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev 2/903 Eigenfråsegn oppgjor@exbo.no
1107/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev 3/502 Nylund Park 22 - Søknad om ferdigattest BYGGFIRMA PER NYSTØL AS
1111/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev 3/502 Fjellbøvegen 40 - søknad om ferdigattest MØVIK BYGGETJENESTER AS
1113/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev Søknad om endring av fasade - gbnr 2/324 Setesdalsvegen 4255, byggjevarehus for Montér TBG ARKITEKTER AS
1118/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev Utbetaling av stipend Shabnam Akbari
1120/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
1122/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev 0941 Kontrollrapport 2017 vedkomande skatteoppkrevjaren for Bykle kommune Skatteetaten - Sæterdal, Else Laila
1124/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev Mellombels plassering av plasthallar - gbnr 15/96 Bykle industri BYKLE INDUSTRI AS
1101/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev Dokumenter revisjon Otravassdraget Advokatfirmaet Lund & Co DA
1102/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev 2/526 Djupetjønn 24 - søknad om ferdigattest BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
1096/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev Mangelbrev - søknad om løyve ny fritidsbustad gbnr 2/1417 Gåttstøylvegen 8 LISTER ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
248/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev Søknad om konsesjon, gnr. 7 bnr. 6 Storevassdammen STATKRAFT AS
909/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev Tal på personar med psykisk utviklingshemming pr. 01.01.18 AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
1090/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev Purring - manglande ferdigattest gbnr 2/800 Bestestøylen 5 KARL PETTERS TEGNESTUE AS
1091/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev Purring - mangelbrev ferdigattest gbnr 2/801 Bestestøylen 3 KARL PETTERS TEGNESTUE AS
1095/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev Spørsmål om behandling av dokument , offentlig eller ikke SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN
1098/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Forespørsel om tilleggsopplysninger på plan id 0941_201503 Lhinvest - Ole Lunde
1097/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev 1/186 Elvetun 14 - Melding om endring av ansvarsrett Abcon - Agder Byggconsult AS
1082/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Hovdenut Alpin 2/1120 - 2/1124 - protokoll oppmålingsforretning Landmaaler - Olav Arne Haugen
1079/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om støtte til databriller Sabine Marie-F Bello
1083/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev 1/7/42 Fjellbøvegen 44 - søknad om ferdigattest Fredrik Jacobsen
1084/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Eigedomsskatt - Klage over kommunens saksbehandling til Sivilombudsmannen Statnett - Eiendomsskatt
Versjon:5.2.2.1