eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
633/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse 1/36 Flatnes Bygg Consult AS
645/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Røyrvikåsen Karina Sloth
628/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev VS: Årsrapport Klaro Renseanlegg Norge AS 2021 Bjørn Einar Andersen
642/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2021 Postmottak Miljødirektoratet
626/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Kopi av revidert vedtak: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i Hisdal naturreservat 20/3 Trygve Birkeland. Bykle kommune Haug, Jørn Trygve
623/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Svarbrev søknad om utsetting i sak 2019/720-24 Lars Erik Gulaker
592/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 2/1902 Breivegen HOH EIENDOM AS
640/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2022, sendt 18.01.2022 Skatteetaten
629/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Innmålt bygg Otroskollen 26, 2/1920 Axel Ekberg
636/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Bykle og Hovden Vekst as Anne Sæther Lislevand
624/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Refusjonskrav ergoterapeut Bygland kommune
542/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 2/1914 ERKLEVS BYGGTJENESTER AS
644/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Fwd: Koronastøtte til næringsdrivande - sjette runde 2021 - søknadsfrist 25.1. Bjørn Erling Auestad
631/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Halvor Lund Arbakk
639/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev 2/11, - Hovdebruvegen 26, Søknad om bruksendring og mindre fasadeendringer MALDE PAAL SIVILARKITEKT
627/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/900 Løpenr: 10885/2021 Dokument tittel: 2/1934 Djupetjønn hyttegrend - nabovarsel Roar Storrø
625/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Søknad om fast busetting i fritidsbustad Gyri Bjåen
630/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse OWL AS
635/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Protokoll - rettleiar sjukepleiar student Helene Nilsen
643/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Førespurnad Jens-Gunnar Haugen
565/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Tordis Andersen m.fl.
567/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Hovden sentrum vest: forespørsel om planoppstart og planinitiativ Erling Ekerholt Sæveraas
595/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om fast bosetting på hytte. espen@le-bygg.no
618/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Analyserapport Bykle kommune - EUNOKR-00049249 Avløp Bykle , uke 2 - 2 av 2 - AR-22-MG-000528-01 m.fl. Eurofins Environment
578/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Spesialkonsulent/konsulent Bykle kommune, Økonomiavdelinga - st. ref. 4469279826 ***** ***** ***** *****
517/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Løyve til tiltak. Riving av Røde Kors hytte og garasje. Gnr 2, bnr 122. Hovden Sentrum MØVIK BYGGETJENESTER AS
583/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Innsyn Marie Nellevine Kalvehagen
584/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Svar på innsyn. Jon Rolf Næss
591/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev 3/228 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
607/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev 1/116/0/1 eigenfråsegn Wangsteen & Co Adv - Sverre Bragdø-Ellenes
608/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev 1/116/0/1 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
615/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Arbeidsavtale Sigrid Dalen
561/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale tilkalling Marianne Severinsen Bryne
559/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Tilsetjing av tilkallingsvikar Arkiv
573/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Stadfesting av behov for politiattest ved tilsetjing i barnehage Marianne Severinsen Bryne
596/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Re: Ang. strømstøtte Amalie Wathne
605/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Ta Mu Paw Say Sein
603/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend May Britt Trydal
601/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Storm Haugenes Pedersen
580/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Ta Mu Paw Say Sein
581/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend May Britt Trydal
582/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Storm Haugenes Pedersen
620/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Halvor Lund Arbakk
571/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument 1/283 STATENS KARTVERK
606/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Gbnr 2/711 Veslestøylen 9 Magne Andersen
556/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev VS: Utkast til svar sak 2021/759 - revidert 'anne@arkmovik.no'
611/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev VS: Storheddar Snorre Haukalid - Agder fylkeskommune
555/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
564/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Vedr. 20-145944-35 - Følgebrev til protokoll - Rv9 Hovden TS-tiltak i Bykle kommune Statens vegvesen
566/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Barnehage - ny plass Tor Gjermundson Hoslemo
541/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Ferdigattest. Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte. Gbnr 2/239- Ålhytta AS
400/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Vedtak Reguleringsendring Børtemannsbekken etter forenkla prosess planID 200706 Alf Ånund Breive m.fl.
590/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett- Uppstad VVS Trappeksperten - jarle@trappeksperten.no
579/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Forlenga sakshandsamingstid ADVOKATFIRMA HALD & CO DA AVDELING ARENDAL
598/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev SV: Fjellgardane barnehage - Ettårsbefaring - Oppdragsavtale Jørn Samuelsen
593/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad ferdigattest Hovden Yvst (2/1854) Lategne - Aril Larsen
560/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Detaljreguleringsplan Kotetjønnkollen og Langehaugen - revidert plankart Christian Anker Rasch
594/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Rapportering på status for fritidstilbud under Covid-19-pandemien Haus,Tore K.
569/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Anbefalinger til kommunene om jevnlig testing for SARS-CoV-2-viruset i barnehager, skoler, høgskoler og universiteter Thorsen, Bjarne
572/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om vaksinering av barn og unge vaksine
610/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev SV: Vinterleirskole på Hovden Jarle Langeland
609/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Åsheim hyttegrend - kontaktperson Øystein Christensen
600/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev SV: Reklamasjon ved kjøp av leilighet østre stradgt 5, Kristiansand Terje Normann Johanssen
602/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev [Svar] Sv: REKLAMASJON VED KJØP AV LEIELIGHET ØSTRE STRANDGT 5, KRISTIANSAND Terje Normann Johanssen
568/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Brev fra Nærings- og fiskeridepartementet Distribusjonsoppdrag
576/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984233426, 4222-6/ 4 Landbruksdirektoratet
577/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969125226, 4222-4/ 3 Landbruksdirektoratet
574/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995189224, 4222-6/ 5 Landbruksdirektoratet
575/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 880448382, 4222-16/ 13 Landbruksdirektoratet
532/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Endringsløyve. Leilighetsbygg/personalbygg på gbnr 2/1764- Skisentervegen DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
570/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Vedtak om delvis tilbaketrekking av sentral godkjenning Direktoratet for Byggkvalitet
557/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Til personvernombud i kommuner og fylkeskommuner: Agenda og påmelding for nettverksmøte Sarpsborg kommune
617/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev VS:Høringssvar NJFF og NJFF Rogaland - revisjon av Ulla Førre reguleringen, Fråsegn, saksnummer 201802490 - NJFF Rogaland
558/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Bykle Helsehus. TTpåTR Setesdal brannvesen
604/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Logg adaptive løyper post@hovdenhytteservice.no
547/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Årsbrev fra Husbanken til ordførere og kommunedirektører Husbanken
546/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Verdivurdering tomt Hovden sentrum Agder Næringsmegling
540/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev SV: Revidert versjon av referat fra møte om samarbeids- og utviklingsavtale mellom Bykle kommune og Agder 11. november 2021 Signe Berit Sollien Haugå
549/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Midler til svømmeopplæring i barnehage 2022 Thorsen, Bjarne
474/2022 20220114 14.01.2022 Utgående brev Innkalling til møte ang. sjukefåvær *****
548/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Kunnskap om smitte i barnehager og skoler Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
552/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Strøm støtte!? The Village
534/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Underskrevet husleigekontrakt Otravegen 104 Ivar Furnes Ness
536/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Byggesøknad, SØKNADS-ID: 8701 Jens-Gunnar Haugen
475/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Setesdalsvegen 4154 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 3/34 HAARR FRODE
545/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Barnehage - ny plass Tor Gjermundson Hoslemo
551/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Uttalelse og rapport - kulturminner - planarbeid Rv. 9 Byklestøylane - Hartevatn, Bykle kommune Haukalid, Snorre
461/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Uttalelse til forslag til planprogram for tre regionale planer - mobilitet, senterstruktur og handel, samt bolig, areal og transport i Kristiansandregionen STATSFORVALTEREN I AGDER
539/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest 2/1914 ERKLEVS BYGGTJENESTER AS
464/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Krav om refusjon barnehageplass - manglande godkjenning Valle kommune
507/2022 20220114 14.01.2022 Utgående brev Svar på forespurnad vedrørande fast busetting i hyttefelt Einar Christensen
463/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Statsforvalteren sitt vedtak i klagesaka STATSFORVALTEREN I AGDER
538/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Verdivurdering Coop tomten Agder Næringsmegling
13115/2021 20220114 14.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale kommuneoverlege *****
535/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Byggesak 20211035 Vedlegg til dispensasjonssøknad - Anne Karen Birkeland
484/2022 20220114 14.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale *****
550/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Analyserapport Bykle kommune - EUNOKR-00049217 Drikkevann Bykle, uke 2 - 11 av 11 - AR-22-MG-000315-01 m.fl. Eurofins Environment
533/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Felles brev fra tjenestelederne i Bykle kommune. Jon Rolf Næss
478/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Avslag *****
476/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Stilling driftsteknikkar *****
526/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev 3/228 eigenfråsegn Helge Repstad
524/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev 11/17 Nordbygdevegen 32 -angåande søknad om veg til fritidsbustad Post - Bykle kommune
486/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev 2/1905/0/16 eigenfråsegn Sørmegleren as - Merete Wolles
487/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev 2/1905/0/16 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
488/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev 2/1520 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
489/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev 2/1520 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
490/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev 1/282 eigenfråsegn Kristin Bjåen
491/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev 1/282 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
492/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev 2/1096 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
493/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev 2/1096 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
494/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev 2 / 2035 eigenfråsegn Otralaft - Peik Bachmann
495/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev 2 / 2035 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
496/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev 2/2033 eigenfråsegn Haldco - Roald Solberg-Jacobsen
497/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev 2/2033 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
503/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev 2/442/0/13 eigenfråsegn Sørmegleren AS - Sunniva Ohr
504/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev 2/442/0/13 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
505/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev 1/113/0/27 eigenfråsegn Sørmegleren AS - Sunniva Ohr
506/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev 1/113/0/27 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
120/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Oppstartsmøte detaljregulering Vidsyn Aust og Vest PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
512/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar Sigrid Bjørgum
515/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev SV: SV: Innmeldingsregler for folkevalgte KLP:00305005515 Pensjon Arbeidsgiver
518/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Tillegg til avtale om medlemskap i KLPs pensjonsordning for folkevalgte KLP:00305005515 Pensjon Arbeidsgiver KLP
519/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev SV: SV: Innmeldingsregler for folkevalgte KLP:00305005515 Pensjon Arbeidsgiver
511/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Avsluttet jordskiftesak Erdvig, Hilde
485/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Fjellbyggvegen 60 Søknad om ferdigattest 2/239 Ålhytta AS
327/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Detaljregulering Vestbakken hyttefelt, planID 202104. Høyring og offentleg ettersyn. HOVDEN ALPINSENTER AS m.fl.
528/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Vedr. detaljregulering Vestbakken hyttefelt, planID 202104. Ettersending av saksframlegg og protokoll. STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
498/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Husleigekontrakt Otravegen 104 Ivar Furnes Ness
462/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Smittevernloven og lokale forskrifter STATSFORVALTEREN I AGDER
527/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Husleigeavtale Bjårlii 20 Aysan Ektiren
514/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Friluftslivets ferdselsårer - Agder fylkeskommune Linne Røsstad Sharpe
521/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Siste påminnelse: Til alle kommunalsjefer og tjenesteledere i (fylkes)kommunen – Kartlegging for KS om uetisk atferd og korrupsjon i kommunesektoren KS og Ipsos
531/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i Hisdal naturreservat 20/3 Trygve Birkeland. Bykle kommune Haug, Jørn Trygve
522/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Kartlegging for Agder Idrettskrets Bas Hoonhout
523/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Ang: Kartlegging for Agder Idrettskrets Bas Hoonhout
516/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Veglister 2022 John Geir Smeland
510/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Vedr. 22-8458-1 - Veglister Agder mai 2022 Statens vegvesen
525/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Til sak nr. 2018/548: Reviderte tegninger med saltak Jan Stangvik
520/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev VS: Avtale om drift av turistkontor og vertskapsfunksjon. Unn Hovden
425/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Oversendelse av klage på vedtak om dispensasjon ifrå takvinkel på gbnr 2/1764 i Bykle kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
457/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Spørsmål om flytting Terje Øvstedal Thorsen
452/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Varsel om strømstans torsdag 20/01/22 fra kl 12:30-14:30 Stømstans Oneco
453/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 2022-01-12 sykdomspulsen@fhi.no
460/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Julebyen - Tilskudd Peik Bachmann
442/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Påmelding til SFO Grace Kedwell
466/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedr. påmelding sfo Brie Kedwell
469/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Arbeidsavtale Charity Hser *****
446/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev SV: SV: Innmeldingsregler for folkevalgte KLP:00305005515 Pensjon Arbeidsgiver
448/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev VS: SV: Innmeldingsregler for folkevalgte KLP:00305005515 Pensjon Arbeidsgiver KLP
187/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev for vegareal Anne Breive m.fl.
274/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Løyve til tiltak utan ansvarsrett. Fritidsbustad på gbnr 4/131 Helgerui - Helge Rui
467/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Arbeidsavtale *****
434/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Melding om vedtak. Søknad om planutvalets samtykke for endring av interne regulerte eigedomsgrenser og oppføring av fritidsbustader. Gnr 2, bnr 475. Djupetjønn BE-CON AS
435/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Julie Mandt Haugen
436/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Idun Richter Hovden
437/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Sondre Lillemo Mundal
438/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Hanne E Lunden
439/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Aslak Kjetilsson Holte
477/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidar/driftsteknikar Bykle kommune, teknisk drift- og eigedom - st. ref. 4461224823 ***** ***** *****
479/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidar/driftsteknikar Bykle kommune, teknisk drift- og eigedom - st. ref. 4461224823 ***** ***** *****
480/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidar/driftsteknikar Bykle kommune, teknisk drift- og eigedom - st. ref. 4461224823 ***** ***** *****
481/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidar/driftsteknikar Bykle kommune, teknisk drift- og eigedom - st. ref. 4461224823 ***** ***** ***** *****
482/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidar/driftsteknikar Bykle kommune, teknisk drift- og eigedom - st. ref. 4461224823 ***** ***** ***** *****
483/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidar/driftsteknikar Bykle kommune, teknisk drift- og eigedom - st. ref. 4461224823 ***** ***** ***** *****
307/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Rammeløyve. Fritidsbustad på gbnr 2/1951 Otrosvegen ERKLEVS BYGGTJENESTER AS
471/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev VS: HASTER: Hovden Fjellsikringssenter - Ber om deres vurdering av merknad Anne Karen Birkeland
456/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Veg til Hisdal. Kommunal? Sigrid Bjørgum m.fl.
465/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Spesialkonsulent/konsulent Bykle kommune, Økonomiavdelinga - st. ref. 4469279826 ***** ***** *****
395/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Anne Marit U Tønnesen m.fl.
424/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft Helsedirektoratet
423/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Melding om vedtak. Søknad om dispensasjon frå arealutnytting. Fritidsbustad på gnr 1, bnr 132. Elvetun ARKICON AS
404/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Svar på tilbod om stilling Ingebjørg Hovet Haugen
405/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Avdelingsleiar Bykle kommune, Pleie & Hjelpetenesta - st. ref. 4458506822 ***** ***** *****
406/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Avdelingsleiar Bykle kommune, Pleie & Hjelpetenesta - st. ref. 4458506822 ***** ***** *****
431/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Tilsetjing i stilling som fagarbeiar Arkiv
432/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Tilbod om stilling som fagarbeidar Odd Breivegen
385/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev 2/488 Eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
386/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev 3/307 Eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
387/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev 2/1388 Eigenfråsegn Hald & co - Roald Solberg-Jacobsen
388/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev 2/1/290 eigenfråsegn Bykle Kommune - Sigrid Bjørgum
389/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev 2/1/290 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
392/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev 1/283 eigenfråsegn Sigrid
393/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev 1/283 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
394/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev 1/283 Eigenfråsegn Sigrid
380/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev 2/1362/3/4 Eigenfråsegn DNB Eiendom AS - Farhat, Hamza
381/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev 2/450/0/10 Eigenfråsegn Skivik & co - Bodil Skivik
184/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AS SÆTERSDALEN
177/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Forlenging av arbeidsavtale Grethe Mosdøl Nomeland
433/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Hanne E Lunden
410/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Sondre Lillemo Mundal
397/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Fradeling av tilleggsareal gra 2/638 til 2/480, Belglii 24 Axel Ekberg
398/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Fradeling av tilleggsareal gra 2/638 til 2/479, Belglii 20 Axel Ekberg
185/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev tilleggstomt Marit Hovden m.fl.
379/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev 2/1101 Eigenfråsegn Exbo Eiendom As - Svenn-Erik Kvannes
382/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev 4/160 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
383/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev 1/113/0/36 Eigenfråsegn Halvor Mathias
384/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev 2/1/115 Eigenfråsegn Ida Hoel
426/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om konsesjon, Åsheim gnr.4 bnr.6 og 11 Jo Breivegen
188/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev tilleggstomt HOVDEN NÆRINGSBYGG AS
399/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Søknad om barnehageplass Brie Kedwell
396/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Det finnes MER ENN NOK BEVIS... Mona Kristin Jensen
428/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Svar på dykkar tilbakemelding på tilsynssrapport frå Bykle kommune sendt 24.11.2021 Bico - Tobias Høsfloth
407/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Melding om vedtak. Klage på vedtak i planutvalget. Søknad om dispensasjon ifrå takvinkel- Leilighetsbygg/personalbygg på gbnr 2/1764- Skisentervegen DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
377/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev RE: Årsrapport for typegodkjente minirenseanlegg - fra August Norge AS 'tone@augustnorge.no'
6795/2021 20220111 11.01.2022 Utgående brev Løyve til nydyrking Jo Breivegen
402/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Dreneringsvann fra snøkanonanlegg [med svar] Bjørn Einar Andersen
358/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Referat fra eiermøte og brev fra AU Rune Røiseland
332/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Korreksjon av måned på permisjon Bente Widding Lien
375/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Årsrapport for typegodkjente minirenseanlegg - fra August Norge AS Tone Alme - August Norge
357/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Elektronisk forsendelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap postmottak@dsb.no
361/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Spørjeundersøking frå Statsforvaltaren - Barnevernreformen Danielsen, Ida Øygard
360/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknad om barnehageplass Brie Kedwell
366/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Arbeidsavtale Vivi Merete Løyland Aasen
359/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Arbeidsavtale Juvelyn Tanilon-Nesland
373/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Oppmåling eksisterande tomt Blesterkroken 4 Sigrid Bjørgum
339/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 4/77 Eigenfråsegn Exbo Eiendom AS - Svenn-Erik Kvannes
340/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 4/151 Eigenfråsegn Dnbeiendom - Birkenes, Jan Olav
341/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 6/25/28 Eigenfråsegn Wigemyr - Anne Sundøy
342/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 2/1182/0/24 Eigenfråsegn Vavik-Tonnessen - Haakon Aasbø m.fl.
343/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 4/106 Eigenfråsegn Per Arne Wigemyr
344/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 2/253 Eigenfråsegn Kulien - Frode Kulien m.fl.
345/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 2/450/0/8 Eigenfråsegn Sor Toyota - Finn Roar Smith
346/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 2/721 Eigenfråsegn Stine Knag
347/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 2/612 Eigenfråsegn STATENS KARTVERK m.fl.
348/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 1/113/0/1 Eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
349/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 2/1362/4/3 Eigenfråsegn Sørmegleren AS - Sunniva Ohr
350/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 3/45 Eigenfråsegn Trelleborg - Bent Abrahamsen
351/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 2/1300 Eigenfråsegn Eikesdal - Marit Wathne
352/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 4/145 Eigenfråsegn Andersen-Snerthammer - Ingvald Snerthammer
353/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 3/375 Eigenfråsegn Per Ivar Moen
354/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 2/1096 Eigenfråsegn Byggmester Kristiansen
355/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 2/657 Eigenfråsegn Bernt Atle Enger
356/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 2/550 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
331/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev SV: Brygge i Hartevatn Haugetveit, Olav
368/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Idun Richter Hovden
364/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Pawel Jakub Jodlowski
328/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Julie Mandt Haugen
329/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Aslak Kjetilsson Holte
330/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Pawel Jakub Jodlowski
372/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Arbeidsavtale Jan Sverre Kjøstvedt
333/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev 4/153 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
334/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev 2/1250 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
335/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev 2/1228/0/3 eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
336/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev 2/1228/0/3 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
337/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev 2/656 eigenfråsegn Exbo Eiendom As - Svenn-Erik Kvannes
338/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev 2/656 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
362/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev SV: Flatastøyltoppen 51 Torstein Syvertsen
314/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 2/1263 Endringer på Solsetertoppen 13 Roar Pettersen
270/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Spørsmål om utbygging ifm Setesdalsvegen 4252 Reidar Jortveit
313/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev 2/1866 Flatastøyltoppen 51 - gjeld nabogrense Torstein Syvertsen <torstein@aanundlunde.no>
259/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Tilkallingsvikar avtale - Sigrid Dalen Sigrid Dalen
315/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Øystein Dalen Øystein Dalen
321/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Tilsetjing i stilling som avdelingsleiar Arkiv
323/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Tilbod om stilling Ingebjørg Hovet Haugen
277/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Snow Wah Hser
278/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Tuva Haugenes Pedersen
279/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Nanna Thomsen-Hald
280/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Malene Mikkelsen
281/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Robin Mikkelsen
267/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Tarjei Knutsson Rysstad
268/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Knut H R Skinnarland
269/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Åslaug Dahl
300/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Jarl Emil Sørensen
301/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Saw Jordan Hser
302/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Scott Benjamin Hall
295/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Åshild Lien Johnsen
283/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Andreas Berntzen
284/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Sigrid Dalen
289/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Marcus Alexander Tjomsaas
312/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Mikal Rundhovde Mørenskog
317/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Tarjei Knutsson Rysstad
318/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Knut H R Skinnarland
319/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Åslaug Dahl
320/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Snow Wah Hser
304/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Stine Marie Haugen
305/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Ellie Haugen
298/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Erling Lien Johnsen
308/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Inger Lise Gjerden
309/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Hedda Hovden
310/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Ingrid Ryningen
273/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Førespurnad om brygge ved Hartevatn kjetil.omnes@gmail.com
299/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Innspel til varsel om oppstart av detaljregulering for tomt til Padelhall, Røyrvikåsen STATSFORVALTEREN I AGDER
294/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Tilsynsrapport Bykle kyrkje SETESDAL BRANNVESEN IKS
296/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Tilsynsrapport utan avvik - Bykle gamle kyrkje SETESDAL BRANNVESEN IKS
297/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Tilsynsrapport uten avvik - Fjellgardane kyrkje SETESDAL BRANNVESEN IKS
266/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev 2/1902 Breivegen - søknad om ferdigattest HOH EIENDOM AS
306/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Månadsbrev Desember månad 2021 Skatteetaten - RE-Skatteregnskap Grimstad
276/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Tilbod om oppgradering av leilileghet i Sarvsvegen 17 EVJE ELEKTROSERVICE AS
303/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Vedr. løype Øvre Geiselid Erik Erland
311/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Re: Søknad om fast bosetting i hyttefelt Einar Christensen
275/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Oversending - festetomt til dagsturhytte ADVOKATFIRMA HALD & CO DA
261/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Dokumenter vedr. overdraging av hytter på Hovden ADVOKATFIRMA KRABBERØD AS
234/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Oversyn FHI data 2022-01-05 sykdomspulsen@fhi.no
12923/2021 20220106 06.01.2022 Utgående brev Referat frå møte med næringa i Bykle 14.12.21 Møtedeltakere
12744/2021 20220106 06.01.2022 Utgående brev Referat frå møte med næringa i Bykle 8.12.21 Møtedeltakare
227/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Skisse endring Austvegen 32 Ragnar@peter-lovaas.no
236/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Datainnsamling masteroppgave lars.mosberg.midboe@nmbu.no
237/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Datainnsamling masteroppgave Lars Mosberg Midbøe
248/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev SV: Saksnummer 2016/416, 2016/417 og 2016/418 eline.robstad@dragark.no
218/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Brev fra Tverrfjellgrenda hyttevel vedr løypa Løyningsåsene ved Tverrfjellgrenda Øyvind Stakkeland
231/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Søknad om etableringstilskott Mariusz Piotr Lakomy
198/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Årsrapport 2021 - Medco dinHMS Agder AS Helene Nilsen
210/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Tillitsvalgt og hovudtilltsvalgt NSF Bykle NSF
176/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Ferdigattest. Tilbygg på fritidsbustad på gbnr 2/1612 Anne Margrethe Johansen
199/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev 2/915 Djupetjønn hyttegrend 27 - protokoll oppmålingsforretning Axel Ekberg
232/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Angåande Serveringsløyve Badeland 'torvald@badeland.com'
240/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Merete Trollsås Egeland Merete Trollsås Egeland
196/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Nabovarsel sendt til nabo Helgerui - Helge Rui
197/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Svar på nabovarsel Helgerui - Helge Rui
254/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Reviderte teikningar Helgerui - Helge Rui
228/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Vidsyn Torvald Gautland
204/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Jan Kristian Ødegaard
213/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Ingvild Egeland
215/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Henning Hoslemo
216/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Solveig Hovet Haugen
239/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Solveig Hovet Haugen
256/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Arne Mathias Solheim
246/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Henning Hoslemo
249/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Ingvild Egeland
251/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Jan Kristian Ødegaard
253/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Ingebjørg Dypedal
201/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev TV 2 - oversikt over antall vaksinedoser, innsyn Rano Tahseen
220/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/456 Løpenr: 17/2022 Dokument tittel: kommunal kompensasjonsordning til næringslivet - 6. tildelingsrunde Sigurd Haugsgjerd
221/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/16 Løpenr: 138/2022 Dokument tittel: Felles digital portal for næringsareal på Agder Sigurd Haugsgjerd
222/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/716 Løpenr: 13241/2021 Dokument tittel: Søknad om dekning av underskudd for Hovdenrevyen 2021 Sigurd Haugsgjerd
223/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/716 Løpenr: 13243/2021 Dokument tittel: Søknad om 10.000 til lyskastere på Millenniumsskulpturen på Hegni Sigurd Haugsgjerd
224/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/1157 Løpenr: 13181/2021 Dokument tittel: Utsending av matrikkelbrev Sigurd Haugsgjerd
225/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/948 Løpenr: 141/2022 Dokument tittel: Lundane - Daniel Homme - Hallvard Homme Sigurd Haugsgjerd
226/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/222 Løpenr: 137/2022 Dokument tittel: Skotpremie rev Sigurd Haugsgjerd
229/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev 2/839 Røyrtjønn - svar på spørsmål ruben@brlas.no
214/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Brøyting av Bykle helikopterplass FJELLFLY AS
263/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Anne Merethe Hjemdahl Anne Merethe Hjemdahl
244/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Vilde Marita Borgerud Elvestrøm Vilde Marita B Elvestrøm
242/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Arbeidsavtale Lene Bentsen Lene Bentsen
206/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Lene Bentsen Lene Bentsen
208/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Ann Merethe Hjemdahl Anne Merethe Hjemdahl
230/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev 2/1250 eigenfråsegn Stefan Jensen
260/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev 4/153 eigenfråsegn Birkenes, Jan Olav
211/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Klage på renovasjon Sjur Johan Vatnedalen
212/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev RE: Registrering av tilkobling 6/5/28 kjell.aage.stoveland@kilden.com
202/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Registrering av tilkobling 6/5/28 Kjell Åge Stoveland
235/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Ønskje om hyttefortetting Austvegen 2/282 & 2/283 Hovden Aust Anders Gaudestad
168/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev 2/1388 eigenfråsegn Hald & co - Roald Solberg-Jacobsen
160/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev 3/307 eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
161/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev 3/307 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
170/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev 2/1388 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
183/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Nabovarsel for til BYKLE KOMMUNE (958814968) NILSEN BYGGTJENESTER AS
186/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev 22/20 4/157 Hoslemotoppen 8 - situasjonskart & byggjegrense Kay Arne Jeiskelid
192/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Klage på renovasjon Sjur Johan Vatnedalen
189/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Mikal Rundhovde Mørenskog
190/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Arne Mathias Solheim
191/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Ingebjørg Dypedal
158/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
165/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Inger Lise Gjerden
166/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Hedda Hovden
167/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Ingrid Ryningen
151/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Scott Benjamin Hall
152/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Stine Marie Haugen
153/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Ellie Haugen
149/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Silje Dyrland Domaas
156/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Svar på tilbod om stilling som miljøterapeut. *****
178/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4445509017 ***** ***** *****
13192/2021 20220105 05.01.2022 Utgående brev Serveringsløyve - Fjellgarden Hovden/Gamle gaard - Lii Gard Kari Nomeland-Strømsøe ENK LII GARD KARI NOMELAND-STRØMSØE
159/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Stadfesting av registrering hos mattilsynet Kari Nomeland-Strømsøe
10777/2021 20220105 05.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om planutvalets samtykke for endring av interne regulerte eigedomsgrenser og oppføring av fritidsbustader. Gnr 2, bnr 475. Djupetjønn
147/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
148/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
179/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev ***** *****
180/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
181/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
12156/2021 20220105 05.01.2022 Utgående brev 200/1 eigenerklæring av eigarskap STATENS KARTVERK
171/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Vedrørende søknad på gbnr 2/1841- Jernvegen 30- Bykle kommune Bykle Kommune - Bjørn Einar Andersen
150/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Endringsløyve. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1910. Remestøylflotti hyttegrend 26. Hovden Aust NORSK BYGGSERVICE AS
123/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 2/1855 Hovden Yvst KONSMO FABRIKKER AS
182/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Svar på nabovarsel Otroskollen 15 Bodil Enes
124/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 2/1861 KONSMO FABRIKKER AS
107/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2021, sendt 04.01.2022 Skatteetaten
164/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Analyserapport Drikkevatn Bykle, veke 50 Eurofins Environment
200/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Sameiet Hovden Panorama1 - AS Hovdens utbygging av Hovdestøylen og Hovden Høyfjellshotel Janne Krohn Grimsmo
12462/2021 20220105 05.01.2022 Saksframlegg/innstilling Møteplan for Bykle ungdomsråd 2022
162/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Brev fra Tverrfjellgrenda hyttevel vedr løypa Løyningsåsene ved Tverrfjellgrenda Øyvind Stakkeland
169/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Endringsløyve for tilbygg på gnr 2, bnr 953. Hovdestøylen 6. Hovdestøylen borettslag BIRKELAND BRUK AS
174/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Tilskott til Bykle kommune - haust 2021 SETESDAL OPPLÆRINGSKONTOR
13061/2021 20220105 05.01.2022 Saksframlegg/innstilling Heimeundervisning i skuler og stenging av barnehagar
154/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev SV: HSG - Bruk av grendehus Per Bård Torvik m.fl.
122/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev E-post rekkje HSG - Bruk av grendehus Per Bård Torvik m.fl.
137/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Skotpremie rev Bjørn Einar Andersen
106/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Maurli - merknader mottatt i høyringa perarne@oksoyeiendom.no
134/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Svar på høyring - forlenga byggefrist Veringsåe kraftverk Agder fylkeskommune
139/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Motorferdsel i verneområde 20/3 Hisdal Trygve Birkeland
119/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag - 20/3 Hisdal Trygve Birkeland
108/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev RE: (GESnr: 120578) Årsrapport renseanlegg service@biovac.no
112/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg på gnr 2, bnr 953. Hovdestøylen 8. Hovdestøylen Borettslag BE-CON AS
132/2022 20220104 04.01.2022 Saksframlegg/innstilling Orientering frå plansjefen
135/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev 2/1612 Øvre Otrosvegen 50- Søknad om ferdigattest Anne Margrethe Johansen
16/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Mellombels bruksløyve. Fritidsbustad på gbnr 2/1554 Hartevasstrondi FLEKKERØY BYGG AS
56/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 2/1860 Hovden Yvst KONSMO FABRIKKER AS
43/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 2/1862 Hovden Yvst KONSMO FABRIKKER AS
13188/2021 20220104 04.01.2022 Utgående brev Utviding av skjenkeløyve nyttårsaftan - Offpiste og Hovden Alpin Lodge - Hovden Alpin Servering AS HOVDEN ALPIN SERVERING AS
27/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 2/1854 Flatestøyltoppen KONSMO FABRIKKER AS
109/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Sandra Gjerstad Pedersen Sandra Gjerstad Pedersen
142/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Vedrørende søknad på gbnr 2/1841 Jernvegen 30 BERGE SAG OG TRELAST AS
141/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Lundane - Daniel Homme - Hallvard Homme daniel@byklevindu.no m.fl.
143/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
145/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
140/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Referat - ymse planarbeid AS Sætersdalen steinar@sanden.no m.fl.
97/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Jan Sverre Kjøstvedt
113/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Tuva Haugenes Pedersen
114/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Nanna Thomsen-Hald
115/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Malene Mikkelsen
116/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Robin Mikkelsen
117/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Andreas Berntzen
118/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Sigrid Dalen
126/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Marcus Alexander Tjomsaas
127/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Åshild Lien Johnsen
128/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Erling Lien Johnsen
129/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Jarl Emil Sørensen
130/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Saw Jordan Hser
131/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Silje Dyrland Domaas
133/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeidar fast 15% 3. kvar helg Pleie- og hjelpetenesta Bykle kommune - st. ref. 4458504821 ***** ***** ***** *****
138/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Felles digital portal for næringsareal på Agder SETESDAL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
111/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Gjeld busetting i hytte Thomas Lorentzen
121/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Innsyn søkjarliste Ingebjørg Haugen
13242/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 2/1/73 Fjellparkvegen 11 - Søknad om rammeløyve ARKKON AS
49/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 2/1362/3/4 eigenfråsegn DNB Eiendom AS - Farhat, Hamza
50/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 2/1362/3/4 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
79/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 2/488 eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
80/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 2/488 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
82/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 2/450/0/10 eigenfråsegn Skivik & co - Bodil Skivik
83/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 2/450/0/10 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
81/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Gjeld busetting i hytte Thomas Lorentzen
26/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Omgjøring fra hytte til bolig Thomas Lorentzen
66/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Avtale om utvidet kompensasjon i samband med koronapandemien Helene Nilsen
67/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Underskrift av avtale HTV Utdanningsforbundet i Bykle
68/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Underskrift av avtale NSF Bykle
73/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Underskrift av avtale Hovudtillitsvald Fagforbundet Bykle
105/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - Huzaifa Madlani *****
13181/2021 20220103 03.01.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AS SÆTERSDALEN
98/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Maria Nilssen Solheim
99/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Maria Nilssen Solheim
84/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Olav Magnus Egeland
101/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Erik Dyrland Domaas
90/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Vetle Leira Sletten
91/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Kim Sigbjørn Auestad
92/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Ingebjørg Hoslemo
94/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Ingebjørg Hoslemo
95/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Kim Sigbjørn Auestad
96/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Erik Dyrland Domaas
75/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Gurine G Blørstad
76/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Gunvor Bjørgum
53/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Hedda Helene Schaanning
55/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Iben Benjamin Hall
58/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Balondemu Kerenhappuch
59/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Christina F Andersen
60/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend May Elena Trydal
44/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Balondemu Kerenhappuch
45/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Iben Benjamin Hall
48/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Gro Ryningen
42/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Christina F Andersen
40/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend May Elena Trydal
37/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Jhon-Ric Trydal
38/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Vetle Leira Sletten
30/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Gurine G Blørstad
31/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Gunvor Bjørgum
32/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Olav Magnus Egeland
13231/2021 20220103 03.01.2022 Utgående brev Tilbod om stilling som miljøterapeut *****
87/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 3/18/45 Maurlivegen 9 tomt 30 - protokoll oppmålingsforretning Landmåler sør v/Olav Arne Haugen
72/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Vegard Vatnedalen
102/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Vegard Vatnedalen Vegard Vatnedalen
85/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 3/17/4 Steinsland hyttegrend 15 - protokoll oppmålingsforretning Landmåler sør v/Olav Arne Haugen
74/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 2/1350 Solheimskleiva - protokoll oppmålingsforretning Olav Arne Haugen
13243/2021 20220103 03.01.2022 Utgående brev Søknad om 10.000 til lyskastere på Millenniumsskulpturen på Hegni HOVDEN NÆRINGSFORENING
13241/2021 20220103 03.01.2022 Utgående brev Søknad om dekning av underskudd for Hovdenrevyen 2021 BYKLE OG HOVDEN TEATERLAG
25/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 2/1/115 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
28/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 2/612 eigenfråsegn Exbo Eiendom As - Svenn-Erik Kvannes
29/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 2/612 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
33/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 2/1362/4/3 eigenfråsegn Sørmegleren AS - Sunniva Ohr
34/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 2/1362/4/3 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
35/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 4/77 eigenfråsegn Exbo Eiendom As - Svenn-Erik Kvannes
36/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 4/77 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
39/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 2/1101 eigenfråsegn Exbo Eiendom As - Svenn-Erik Kvannes
41/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 2/1101 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
18/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 2/550 eignefråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
19/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 2/550 kvittering eignefråsegn STATENS KARTVERK
20/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 4/160 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
21/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 4/160 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
22/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 1/113/0/36 eigenfråsegn Halvor Mathias
23/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 1/113/0/36 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
46/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Klara Mjåland Klara Mjåland
51/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Sigrid Dalen Sigrid Dalen
13166/2021 20220103 03.01.2022 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gnr 68, bnr 466. Kvisletoppen. Brokke EIKÅS HYTTER OG HUS AS
12808/2021 20220103 03.01.2022 Utgående brev Ferdigattest. Opparbeidelse av veger og parkeringsplass i Hoslemo hyttegrend på gbnr 4/2 HOVDEN HYTTESERVICE AS
17/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev kommunal kompensasjonsordning til næringslivet - 6. tildelingsrunde ÅSERAL KOMMUNE
13244/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev Opphald- Maurtuva Sandra Birkenes
57/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Opphald- Maurtuva Sandra Birkenes
69/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2021 Thor K Lunden
100/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Svar på høyring: Ulla-Førre reguleringa i Suldal, Hjelmeland og Bykle kommunar Agder fylkeskommune
86/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Protokoll oppmålingsforretning Otrosvegen 23 frå 2/1600 Landmåler sør v/Olav Arne Haugen
13245/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 2/953 Hovdestøylen 8 - Søknad om ferdigattest BE-CON AS
71/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Årsrapport reinseanlegg Biovac Biovac Service
12502/2021 20220103 03.01.2022 Utgående brev Løyve til motorferdsel i utmark Ole Henrik Trydal Ole Henrik Trydal
13087/2021 20220103 03.01.2022 Utgående brev Løyve til snøskutertransport Odd Tarjei Ryningen
62/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Svar på dykkar tilbakemelding på tilsynssrapport frå Bykle kommune sendt 24.11.2021 Bico - Tobias Høsfloth
63/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Velforeningsleder Hartevasstrondi hyttevel Arendalhavn - Fuglestad, Gordon
14/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Velforeningsledere Fjellbø hyttegrend Finn Amund Norbye
15/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Velforeningsledere Dammar Vest Erling Voreland
24/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Velforeningsleder Hartevasstrondi hyttevel Gordon Fuglestad
12990/2021 20220103 03.01.2022 Utgående brev Løyvegebyr for alkoholomsetjing 2021 THE VILLAGE AS
64/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev HSG - Bruk av grendehus .
8/2022 20220102 02.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar/driftsteknikar Bykle kommune, teknisk drift- og eigedom - st. ref. 4461224823 ***** ***** *****
12/2022 20220102 02.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar/driftsteknikar Bykle kommune, teknisk drift- og eigedom - st. ref. 4461224823 ***** ***** ***** *****
13/2022 20220102 02.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar/driftsteknikar Bykle kommune, teknisk drift- og eigedom - st. ref. 4461224823 ***** ***** ***** *****
10/2022 20220102 02.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleiar Bykle kommune, Pleie & Hjelpetenesta - st. ref. 4458506822 ***** ***** *****
6/2022 20220101 01.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar/driftsteknikar Bykle kommune, teknisk drift- og eigedom - st. ref. 4461224823 ***** ***** ***** *****
13247/2021 20211231 31.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleiar Bykle kommune, Pleie & Hjelpetenesta - st. ref. 4458506822 ***** ***** *****
13246/2021 20211230 30.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar/driftsteknikar Bykle kommune, teknisk drift- og eigedom - st. ref. 4461224823 ***** ***** *****
13239/2021 20211229 29.12.2021 Inngående brev 11/17 Nordbygdevegen 32 - søknad om veg til hytte Torunn W Lindland Gaarden
13234/2021 20211229 29.12.2021 Inngående brev Omgjøring fra hytte til bolig Thomas Lorentzen
13238/2021 20211229 29.12.2021 Inngående brev Oversyn FHI data 2021-12-29 Fhi - sykdomspulsen@fhi.no
13232/2021 20211229 29.12.2021 Utgående brev Totalrapport kontantstøtte med endringar for desember 2021 Bykle kommune NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
13187/2021 20211229 29.12.2021 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 2/1217- Snarevegen 78 Arkicon As
13228/2021 20211229 29.12.2021 Inngående brev Analyserapport Hartevatn RA veke 50 Eurofins Environment
13235/2021 20211229 29.12.2021 Inngående brev Uttale frå politiet, søknad om serverings- og skjenkeløyve (Serveringslova §9 1.ledd, Alkohollova §1-7 2.ledd) Politiet - post.agder@politiet.no
13236/2021 20211229 29.12.2021 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Hedda Helene Schaanning
13219/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Ang Tilbod stilling som Miljøterapeut Brian Risanger
13224/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Jhon-Ric Trydal
13225/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Gro Ryningen
13215/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Assistent stilling Fjellgardane skule Jan Sverre Kjøstvedt
13229/2021 20211228 28.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barne - og ungdomsarbeidar Fjellgardane skule/sfo på Hovden i Setesdal - st. ref. 4454545452 ***** ***** ***** *****
13230/2021 20211228 28.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barne - og ungdomsarbeidar Fjellgardane skule/sfo på Hovden i Setesdal - st. ref. 4454545452 ***** ***** ***** *****
13227/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Analyserapport Drikkevant Bykle veke 51 Eurofins Environment
13221/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev 2/1862 Hovden Yvst Flatastøyltoppen 43 - søknad om ferdigattest KONSMO FABRIKKER AS
13220/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Ny oppdatert varslingsliste kriseteam Bykle Gjeldende f.o.m. 01.01.2022 Bykle Kommune - Randi Steinsholt
13214/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1055 Løpenr: 12855/2021 Dokument tittel: Forslag til detaljregulering for Vestheisen alpintrase. Søren Øydna
13222/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Lokal avtale om utvidet kompensasjon i samband med koronapandemien Delta - Aniqa Khan
13218/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Kommunenes krisesentertilbud under c-19-pandemien, videresendt brev fra Bufdir Statsforvalteren - Næs, Ingeborg
13226/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Ny kontaktinfo til Hartevasstrondi hyttevelforening Tellef Mykland
13212/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Kulturprisen 2022 *****
13213/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Straumstøtte Siv Kristin Jeiskelid
13217/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Straumkompensasjon Arne Ketilson Homme
13216/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Drøftingsmøte straumkompensasjon Fagforbundet i Bykle
13209/2021 20211227 27.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar/driftsteknikar Bykle kommune, teknisk drift- og eigedom - st. ref. 4461224823 ***** ***** *****
13211/2021 20211227 27.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidar/driftsteknikar Bykle kommune, teknisk drift- og eigedom - st. ref. 4461224823 ***** ***** *****
13177/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Nabovarsel til Bykle kommune - gjeld 2/11 Hovdehytta SIVILARKITEKT PAAL MALDE MNAL
13178/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Brøyting av Bykle helikopterplass FJELLFLY AS
13207/2021 20211223 23.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleiar Bykle kommune, Pleie & Hjelpetenesta - st. ref. 4458506822 ***** ***** ***** *****
11250/2021 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Vedrørande ev fristutsetting - konsesjon Væringsåne kraftverk
12343/2021 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Mindre reguleringsendring - grenser "erstatningstomtene" - Fjellredningssenteret, del av detaljregulering Rundkøyring og Fjellredningssenter, Hovden nord, plan-ID 201707.
13196/2021 20211223 23.12.2021 Utgående brev Tilsynsavgift for tobakksal HOVDEN ALPIN OVERNATTING AS m.fl.
13179/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Oversyn FHI data 2021-12-22 Fhi - sykdomspulsen@fhi.no
13183/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Snarevegen 78 Søknad om ferdigattest 2/1217 Arkicon As
13174/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Informasjon om rapportering - Tilskot 2021 Sårbare barn og unge i skole og barnehage - RNB 2021 UTDANNINGSDIREKTORATET
13205/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev 2/1854 Flatestøyltoppen tomt 1 Hovden Yvst - søknad ferdigattest KONSMO FABRIKKER AS
13201/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev 2/1855 Hovden Yvst, Flatastøyltoppen 48 tomt 2 - søknad om ferdigattest KONSMO FABRIKKER AS
13204/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev 2/1860 Hovden Yvst Flatastøyltoppen 39 - søknad om ferdigattest KONSMO FABRIKKER AS
13206/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev 2/1861 Hovden Yvst Flatastøyltoppen 41 - søknad om ferdigatttest KONSMO FABRIKKER AS
13200/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Klage på vedtak i formannskapet 21.12.21 Bjørn Erling B Auestad
11206/2021 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til utstyr - frivillig beredskap, Fjellredningsgruppa, Norske redningshunder m.fl.
13199/2021 20211223 23.12.2021 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Jack Garry
13191/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Jack Garry
11521/2021 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Drøftingsframlegg - næringsetablering og næringsareal
11653/2021 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Frivilleg løypeavgift - fritidsbustader
13116/2021 20211223 23.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ole Birger Ole Birger Lien
11079/2021 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om deling av grunneigedom med gnr 2, bnr 638. Parkeringsareal Belglii
12252/2021 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak. Planutvalets samtykke for tiltak på gnr 2, bnr 953. Hovdestøylen Borettslag. Hovdestøylen 3
13195/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev 2/441 Belglii - krav om samanslåing med 2/638 Einar Andreas Andersen
10973/2021 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonssøknad. Dispensasjon ifrå møneretning og gesimshøgde. Fritidsbustad på gbnr 2/1553- Hartevasstrondi 31
13197/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev 2/1/115 eigenfråsegn ida.hoel@ringnes.no
13168/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev 2/1096 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
13169/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev 1/113/0/1 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
13170/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev 1/113/0/1 eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
13171/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev 2/1300 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
13172/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev 3/45 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
13173/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev 3/375 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
13175/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev 4/145 eigenfråsegn Andersen-Snerthammer - Ingvald Snerthammer
13176/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev 4/145 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
13202/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev 2/657 eigenfråsegn Bernt Atle Enger <baenger@pro-revisjon.no
13203/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev 2/657 kvittering eigenfråsegn Bernt Atle Enger <baenger@pro-revisjon.no
11141/2021 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonssøknad. Dispensasjon frå avstand til vassdrag, tiltak i friluftsområde, utnyttelsesgrad
13189/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
13190/2021 20211223 23.12.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
11083/2021 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Endring av detaljregulering Hovden blå, planID 200916, etter forenkla prosess
13193/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Særutskrift - Organisering av vannområdene i Agder vannregion: forslag om å øke ressursene til Otra vannområde AGDER FYLKESKOMMUNE
13162/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev 2/1910 Remestøylflotti Hyttegrend 26 Søknad om endring av løyve NORSK BYGGSERVICE AS
13160/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev 2/1096 eigenfråsegn Byggmester Kristiansen
13151/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev SV: Spørsmål til Endring av reguleringsplan for Hovdenut alpin PlanID 200502 Stein Åge Fuglestveit
13143/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Innhenting av uttale frå Politiet og Sosialtenesta ved søknad om serverings- og skjenkeløyve (Serveringslova §9 1.ledd, Alkohollova §1-7 2.ledd) Vennesla kommune
13167/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Tilskotsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
257/2022 20211222 22.12.2021 Inngående brev Innspill fra Hovedorganisasjonen Virke vedr fordelingen av 208 mill. kr til koronakompensasjon i 47 kommuner Morten Skauge
13182/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev 2/1554 Hartevasstrondi tomt 45 - Søknad om midl. brukstillatelse FLEKKERØY BYGG AS
13080/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 2/1872 Støylsflotti hyttegrend Arkin As
13086/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 2/1852 Støylsflotti hyttegrend. Arkin As
13159/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev VA-anlegget i Berdalen Hyttegrend Per Mathis Mathisen
13164/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev SV: VA-anlegget i Berdalen Hyttegrend p.m.mathisen@gmail.com
13149/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Forespørsel om samtykke til tiltak i Djupetjønn hyttegrend Søren Øydna
13165/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Informasjon om rapportering - Tilskot 2021 Tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET
13056/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Tilsetjing som familiekoordinator Arkiv
13150/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Klara Mjåland Klara Mjåland
13144/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Tilsetjing av vikar i Habilitering, pleie- og hjelpetenesta arkiv
13152/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Utbetaling av tilskott til GPS bjøller BJÅEN FJELLGARD ANS
13157/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2022 for konsesjonar gjeve etter 10.04.1959 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
13180/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Godkjent møteprotokoll fra AU møte 16 desember 2021 Statsforvalteren - Sødergren, Guro
13145/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Invitasjon til møte om organisering av interkommunale skadefellingslag i Agder STATSFORVALTEREN I AGDER
13146/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Delutbetaling - fornying av eng Ørnefjell gbnr 6/5 Sten Terje Bakken
13121/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Brev til landets kommuner: Økt smitte, kapasitetsutfordringer og eventuelt behov for bruk av fullmaktene i helseberedskapsloven Statsforvalteren - Lindelid, Tord
13117/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel Nylund hyttegrend Jan Olav Brufjell
13118/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel Solheimsmoen Tor Noraas
13119/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel Hovden Appartment Asbjørn Grøvan
13128/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Leiar Sameiet Hovden blå 1 Sven Solberg
13141/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Møtebok Ryfylke vassområdeutval og arbeidsgruppa i Ryfylke vassområde 10.12.21 Suldal Kommune - Jarle Lunde
13135/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Gjeld utbetaling av formannskapssak 88/2021 BJÅEN FJELLGARD ANS
11021/2021 20211221 21.12.2021 Saksframlegg/innstilling Forskrift om godtgjering for folkevalde 2022
13122/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Oppstart av nytt reinseanlegg 4/23 Stedjevegen 24 Augustnorge - Visvaldas Uzgalis
13133/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev SV: Oppstart av nytt renseanlegg visvaldas@augustnorge.no
13125/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad - Dagsturhytte på toppen av Hovdenuten LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET
13153/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Bruk av brannhydrantat til kunstsnø Torvald Gautland
13057/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Merete Trollsås Egeland
13134/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Rv. 9 - reguleringsplan- Børtemannsbekken - siste endring - Bykle kommune sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
13120/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest på hytte – Kvisletoppen 68/466 EIKÅS HYTTER OG HUS AS
13154/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Bykle kommune - Avslutning av tilsyn - vedtak om spesialundervisning STATSFORVALTEREN I AGDER
13130/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Analyserapport drikkevatn veke 50 Eurofins Environment
13106/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Tilsetjing som vikar i barnehagane Arkiv
13110/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Charity Hser Charity Hser
13127/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Uttrekk - næringskode 56 - serveringsverksemder 2021 Vidar Johnsen
13142/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Etterlyser innspel - Detaljregulering - Badstogdalen - del av gnr. 3/6 planID 202102 Statens vegvesen
13113/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Tilsetjing i stilling - Barne- og ungdomsarbeidar Arkiv
13114/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Tilbod om stilling på Fjellgardane skule/sfo Jan Sverre Kjøstvedt
13124/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for etablering av tilbygg og badstue på gnr/bnr 2/382 i Bykle kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
13136/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev 1/78 og 1/282 Lislevatn - samanslåing Kristin Bjaen
13155/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Søknad om tilskot - Tour of Norway Tourofnorway - Roy Hegreberg
13111/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Tilsetjing i stilling som helsefagarbeidar Arkiv
13112/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Sandra Gjerstad Pedersen Sandra Gjerstad Pedersen
13123/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Førehandskomnferanse før søknad om tillatelse til tiltak blir innsendt SØRLANDSEIENDOM AS
13089/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Handtering av snø frå brøyting - rettleiar STATSFORVALTEREN I AGDER
13083/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev 2/638 Otravegen Hovden sentrum - protokoll oppmålingsforretning Landmåaler - Olav Arne Haugen
13091/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Underteikna partsliste Ordførar
13070/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Søknad om dekking av underskot BYKLE OG HOVDEN TEATERLAG
13071/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Tilbakemelding motorferdsel på Hardangervidda og Setesdal Ryfylkeheiene; villrein og elg, merking og overvåking STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA
13075/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Klage til Bykle kommune - desember 2021 Stein Erik Lidtveit
13066/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev 3/375 eigenfråsegn Per Ivar Moen <per.ivar.moen@nyeveier.no
13048/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Tilsetjing i stilling som miljøterapeut Arkiv
13050/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Tilbod om stilling som miljøterapeut Brian Risanger
12514/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Tilbod om stilling Vegard Vatnedalen
13104/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Tilbakemelding på dispensasjonssøknad Anne Karen Birkeland
13100/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ina Kjøstvedt Ina Kjøstvedt
13095/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Matrikkelbrev 3/146 Hæknemovegen Arve Tambini Berntsen
13094/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Barnehage - ny plass Kari Nomeland-Strømsøe
13092/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Barnehage - ny plass Kari Nomeland-Strømsøe
13073/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Statsbudsjett 2021- Tilskotsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder Postmottak KMD
13109/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Frist for å overføre landbrukseigdom i dødsbo til ny eigar - eksempel på varselbrev og veileder til arveloven § 99 a Landbruksdirektoratet - Vibeke Godal
13098/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev SV: Renovasjon Jernvegen 38 Trond Henning Monan
13099/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Overtakingsprotokoll Nytt Høgdebasseng Bykle Kommune - Bjørn Einar Andersen
13093/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Endring av plan Børtemannsbekken nord planID 200706 solveig.hellevig@vegvesen.no
13072/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Børtemannsbekken 200706 Svein Erik Bjorvand
12848/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Merete Egeland Merete Trollsås Egeland
12846/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Tilsetjing leiar frivillighetsentral Arkiv
13096/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Tilsetjing av vikar i pleie- og hjelpetenesta Arkiv
13097/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkalling Sigrid Dalen
13107/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Innsendt søknad om spelemidlar Dagsturhytte Hovdenuten ved Hovden tur-/ljosløype Lottstift - noreply@lottstift.no
13010/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Løyvegebyr for alkoholomsetjing 2021 BJÅEN FJELLSTOVE v/Ragnhild Bjåen
13081/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Øvre Hovden Alpin Lodge - bilete PROSJEKTGRUPPEN AS
13082/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Ros analyse Øvre Hovden Alpin Lodge PROSJEKTGRUPPEN AS
13076/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Øvre Hovden Alpin Lodge - planforslag 2018/759 PROSJEKTGRUPPEN AS
13077/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Øvre Hovden Alpin Lodge - planforslag 2018/759 PROSJEKTGRUPPEN AS
13078/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Øvre Hovden Alpin Lodge - grunnlag regulert veg PROSJEKTGRUPPEN AS
13079/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Øvre Hovden Alpin Lodge - bilete PROSJEKTGRUPPEN AS
13088/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel - Sameiet Hovden Blå 2 Stein-Erik Kristiansen
13105/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Svar fra Bico. Sb-Iks - Olav Nese
13085/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Informasjon om Dagsturhytta Agder Lassen, Bård Andreas
13069/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Informasjon om støtte fra apotekene til vaksinering Statsforvalteren - Årøy, Yngve
13067/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Støtte til Skjenkeavgift THE VILLAGE AS
13084/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Tilskot til fornying av eng Sten Terje Bakken
13058/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Oversendelse nye plandokument TROLLVEGG ARKITEKTSTUDIO AS
13108/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Tildeling av prosjektskjønnsmidlar for 2022 Statsforvalteren - Mogseth, Sølvi
13011/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Løyvegebyr for alkoholomsetjing 2021 COOP SØRVEST SA
13038/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Opprettholdelse av tilbud til utsatte barn, unge og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner Statsforvalteren - Haus,Tore K.
13021/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Informasjon om Dagsturhytta Agder Agderfk - Lassen, Bård Andreas
12973/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Referat fra informasjonsmøte om Dagsturhytta Agder - 2.12.2021 Agder fylkeskommune
13017/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev 2/1905 Hovden Blå 4 - melding om endring av ansvarlig foretak BICO BYGG OG INNREDNING AS
13055/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Kopi av brev til adv. Roald Solberg- Jacobsen - gjeld generalfullmakt ADVOKATFIRMA KRABBERØD AS
13039/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Svar på søknad om dispensasjon til snøskuter- og helikoptertransport for tilsyn med kraftlinjer i verneområda i SVR Statsforvalteren - Odden, Alf
13005/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel Hovden Alpin Lodge Anita Karlsen
13006/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Løyvegebyr for alkoholomsetjing 2021 HOVDEN FJELLSTOGE AS
11031/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Innspelsrunde Handlingsplan regionale forskningsfond Agder 2022-2023 Agder fylkeskommune
13015/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Løyvegebyr for alkoholomsetjing 2021 NG KIWI AGDER AS
13051/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Rettet endelig forslag til skolerute 2024-2025 STATSFORVALTEREN I AGDER
13034/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev 2/1217 Snarevegen 78 - Søknad om ferdigattest Arkicon As
13053/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Vernerunder og HMT handlingsplaner for TDE Eirik Birkeland
12993/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Løyvegebyr for alkoholomsetjing 2021 BYKLE HOTELL AS
13016/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Løyvegebyr for alkoholomsetjing 2021 HOVDEN GLADMAT AS
13047/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Kalender for planlagte tilsyn med kommuner og fylkeskommuner for 2022 - Agder Bykle Kommune - Karina Sloth Grindland
13023/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Vedtak Vannområdekoordinatorstilling for Otra vassområde Bygland kommune
11104/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 10/2021, sendt 02.11.2021 Skatteetaten
13052/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Møteprotokoll frå styremøte og representantskapsmøte i SIPR Valle Kommune - Gunn Marith Homme
12989/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Løyvegebyr for alkoholomsetjing 2021 FJOLS TIL FJELLS HOVDEN I SETESDAL AS
12576/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Godkjenning av byte av avløysar til styrer av skjenkeløyve ved Fjols til Fjells - Fjols til Fjells Hovden i Setesdal AS FJOLS TIL FJELLS HOVDEN I SETESDAL AS
13008/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Løyvegebyr for alkoholomsetjing 2021 HOVDEN BADELAND AS
12829/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Løyvegebyr for alkoholomsetting 2021 HOVDEN ALPIN SERVERING AS
13033/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev 2/1852 Støylsflotti hyttegrend - Søknad om ferdigattest Arkin As
13032/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev 2/1872 Støylsflotti hyttegrend - Søknad om ferdigattest Arkin As
13007/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Utsatt frist for tildeling av kompensasjonstilskudd fra den kommunale kompensasjonsodningen. Postmottak KMD
13040/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Svar på søknad om dispensasjon til snøskuter- og helikoptertransport for tilsyn med kraftlinjer i verneområda i SVR Statsforvalteren - Odden, Alf
13014/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev 2/1350 Solheimslii - avvikskart LANDMÅLER SØR AS
12930/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Vedtak Søknad om støtte til utstyr - frivillig beredskap, Fjellredningsgruppa, Norske redningshunder m.fl. Jarle Sørensen
13045/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev 3/296 Nylund Park 15 - tilleggssøknad dispensasjon for å etablere minikjøkken i anneks MØVIK BYGGETJENESTER AS
13024/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Bekreftar mottatt svar på stilling Ole Birger Lien
12830/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Johan Bodin Erdal m.fl.
13037/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Melding om vedtak: Oppretting av nytt selskap - 110 Agder IKS Valle kommune
13020/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Vedtak Etablering av nytt interkommunalt selskap - 110 Agder IKS Iveland kommune
13022/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Nabovarsel innspel Torsbu - til Bykle kommune Tor Hallvard T Mosdøl
12836/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev 2/2033 KRISTIANSAND RØDE KORS m.fl.
13009/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev NVE sitt innspel - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Padelhall - for deler av gnr. 2/2 Røyrvikåsen planID 202111 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
13046/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev 3/45 eigenfråsegn Trelleborg - Bent Abrahamsen
13018/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
13019/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
13035/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
12994/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
12569/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
12817/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Løyve til tiltak. Branntettingsarbeid og bruksendring på Hovdestøylen på gbnr 2/382 DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
12981/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev 2/450/0/8 eigenfråsegn Sor Toyota - Finn Roar Smith
12982/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev 2 /721 eigenfråsegn Nystøyl svingen 6 Stine Knag
13004/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev 2/1300 eigenfråsegn Eikesdal - Marit Wathne
12997/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev 2/253 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12998/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev 4/106 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12999/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev 2/450/0/8 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
13000/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev 2/721 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12786/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedomar og arealoverføringar. Gbnr 1/132 - 185 og 186. Elvetun. Hovden Andreas S Haarklou Stray
12988/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Vedtak Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS SETESDAL BRANNVESEN IKS m.fl.
12974/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Søknad til stilling miljøterapeut i bustad *****
12289/2021 20211216 16.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om plassering av mobil sauna på Hegni.
13025/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** *****
13026/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** *****
13027/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** *****
13028/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** ***** *****
13029/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** *****
13030/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** ***** ***** *****
13013/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Takkar ja til stilling som kommunikasjonsrådgjevar Ole Birger Lien
12936/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 2/1101- Hovdenutkollen 41 (korrigert) DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS AVD BYREMO
12816/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedomar. Arealoverføringar gnr 2, bnr 972 - 1150 -1151 og 1201. Lykkestaden ARKITEKT STOKKEBOKJÆR AS
12947/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Mellombels bruksløyve. Tilbygg driftsbygning på gnr 6, bnr 48. Løyningsvegen Vegard Vatnedalen
12987/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev RE: Bygning som ikke er i bruk arvetberntsen@gmail.com
12978/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Tilkopla kommunalt nett - Solheimsstien 12, 2/375 Bjørg Børgesen
12975/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Gjeld renovasjon Trond Henning Monan
12976/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Bygning som ikke er i bruk Hæknemovegen Arve Tambini Berntsen
12995/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev RE: Renovasjon Jernvegen 38 'post@monan.no'
13002/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Innmelding av fastlønnet vikar ved Bykle legekontor i periodene 221121-161221 og 221121-160122 Helfo - Trond Inge Slotten
12991/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Arbeidsavtale Ingvild Tveiten Ingvild C T Baretto
12760/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr 2, bnr 1803. Plassenuten.Djupetjønn BERGE SAG OG TRELAST AS
12983/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Sammendrag av innspill fra kommunale ungdomsråd om fremtidens kulturtilbud Postmottak Kulturtanken
12980/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev 21/74081-1 Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2022 Landbruksdirektoratet - Inger-Anne Ringereide
12996/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev SV: Dyregrenda Vel - Søknad om overtaking av kommunalteknisk anlegg Helge Seglem
12977/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev 2/1905 Hovden Blå 4 - svar på tilsynsrapport 2018/891-71 BICO BYGG OG INNREDNING AS
12979/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 39 om koronavaksinasjonsprogrammet Fhi - vaksine
12961/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom med gnr 15, bnr 1. Dagsturhytte Jarekollen Olav G De Gjerden
12790/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom Gnr 2, bnr 1 (2/1/67). Dyregrenda Sør ULEBERG ANS
12957/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev 2/1951 Otrosvegen - søknad om rammeløyve ERKLEVS BYGGTJENESTER AS
12929/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Elvetun 1/132 - korrekte teikningar ARKICON AS
12935/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev 15/1 Gjerden - rekvisisjon oppmålingsforretning Olav G De Gjerden
12960/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Strømkompensasjon for heimekontor Bjørn Einar Andersen
12950/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Strømkompensasjon for heimkontor Bjørn Einar Andersen
12952/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Strømkompensasjon for heimekontor Bjørn Einar Andersen
12948/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev SV: Private eventer The Village
12946/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel Sameiet Panorama 1 Hotmail - janne Krohn
12969/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Kopi av brev - varsel om tilbaketrekking av sentral godkjenning DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
12934/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Konsesjonsavgifter til kommunar 2020 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
12959/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Adresse på gnr 2 bnr 1 fnr 102 Fjellparkvegen 23 Carl Olaf Due
12958/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Flytting til annen kommune Frank Larsen
8023/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Stadutviklingsprosjekt Bykle fjellbygd 2021 - særutskrift vedtak Signe Sollien Haugå
12857/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Avslag på krav om innsyn Kari Nomeland-Strømsøe
12951/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Kari Nomeland-Strømsøe
12272/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Fakturaer for utbetaling av tilskudd Stasjonen Bykle Hege Cecilie Trydal
12103/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Tilsetjing som vikar - Fjellgardane skule Arkiv
12921/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Tilsetjing av vikar reinhald Arkiv
12922/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Juvelyn Juvelyn Tanilon-Nesland
12953/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Tilsyn SBR Hartevatn RA 2021 SETESDAL BRANNVESEN IKS
7687/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2021, sendt 20.07.2021 Skatteetaten
11500/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Tilsetjing som vikar - Fjellgardane skule Arkiv
12940/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Registrering av tilkobling - 6/5/27 Ørnefjell hyttegrend 5 Simon Hansen
12945/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Registrering av tilkobling - 6/5/27 Ørnefjell hyttegrend 5 simonhansen81@gmail.com
12972/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Vedr. 21-21331-2 - Rv. 9 Badstogdalen – Hartevatn, Bykle kommune. Tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag Agder fylkeskommune
12937/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev 6/18 Løyningsvegen 48 - Søknad om mellombels bruksløyve Vegard Vatnedalen
12968/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglyses STATENS KARTVERK
12932/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 919279621, 4222-17/ 2 Landbruksdirektoratet
12827/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Øyvind Skuland
12943/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Rådgjevar - plan, byggesak og eigedomsforvalting Bykle kommune - st. ref. 4446031618 ***** ***** *****
12933/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev 1/186 Elevetun - revidert kart Andreas S. Stray
12919/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Lars Knutsson Rysstad
12920/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Kevin Skogheim Berntzen
12944/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Audun Hovet Haugen
12939/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Henning Hoslemo
12941/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Audun Hovet Haugen
12942/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Henning Hoslemo
12954/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev 2/1182/0/24 eigenfråsegn Vavik-Tonnessen - Haakon Aasbø
12955/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev 2/1182/0/24 kvittering eigenfråsegn Johnny Ulvseth STATENS KARTVERK
12956/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev 2/1182/0/24 kvittering eigenfråsegn haakon.aasbo@vavik-tonnessen.no STATENS KARTVERK
12964/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev 2/253 eigenfråsegn Kulien - Frode Kulien
12970/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev 4/106 eigenfråsegn Per Arne Wigemyr
12949/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev 2/1182/0/24 eigenfråsegn Meny - Johnny Ulvseth
12962/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Innmeldingsregler for folkevalgte KLP:00305005515 Pensjon Arbeidsgiver
12927/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Innspel til varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for delar av gbnr 2/2 Røyrvikåsen - Padelhall - planID 202111 Agder fylkeskommune
12967/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
12853/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Oppmåling 2/455 Hovden sentrum Olav Arne Haugen
12852/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Løn kommunedirektør *****
12854/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Uttale til sak 21/950 Bykle Kommune - Eirik Birkeland
12844/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 4/151 eigenfråsegn Dnbeiendom - Birkenes, Jan Olav
12858/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/1889 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12860/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 2/1889 Eigenfråsegn Arild Hægeland
12856/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 4/151 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12862/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 6/25/28 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12863/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/962 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12864/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 2/962 Eigenfråsegn Eivind Bjorå
12866/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/1/147 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12867/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 2/1/147 Eigenfråsegn Erik Børresen
12868/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/1519 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12869/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 2/1519 Eigenfråsegn Jan Erik Holm
12870/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/1887 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12871/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 2/1887 Eigenfråsegn Tommy Vatslid m.fl.
12872/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/1959 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12873/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 2/1959 Eigenfråsegn Arne Larsen - Larsen Advokatfirma AS
12874/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 4/152 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12875/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 4/152 Eigenfråsegn Birkenes, Jan Olav
12876/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/11/0/46 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12877/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 2/11/0/46 Eigenfråsegn Stina Iglebæk
12878/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/128/0/2 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12879/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 2/128/0/2 Eigenfråsegn Irene Eriksen
12881/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/319 eignfråsegn Exbo eiensom - Sven Erik Kvannes
12882/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/319 kvittering eignfråsegn STATENS KARTVERK
12883/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 2/319 Eigenfråsegn Exbo eiensom - Sven Erik Kvannes
12885/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/1199/0/8 eigenfråsegn Sven Erik kvannes
12886/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/1199/0/8 kvittering eigenfråsegn * Det tillates kun fødselnummer, fødselår eller fødseldato i kortnavn felt. *
12887/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 2/1199/0/8 Eigenfråsegn Sven Erik Kvannes
12888/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/11/0/38 eigenfråsegn Svenn erik kvannes
12889/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/11/0/38 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12890/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 2/11/0/38 Eigenfråsegn Sven Erik Kvannes
12896/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/1886 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
12897/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/1886 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12898/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 2/1886 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
12899/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/1861 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
12892/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 3/569 eigenfråsegn Krogsveen - Nicoline Kjær
12893/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 3/569 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12894/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 3/569 Eigenfråsegn Krogsveen - Nicoline Kjær
12901/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/1861 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12909/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 3/457 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
12910/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 3/457 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12911/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 3/457 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
12903/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 2/1861 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
12904/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/1859 eigenfråsegn Krogsveen - Jøran Flakk
12905/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 2/1859 Eigenfråsegn Krogsveen - Jøran Flakk
12906/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2/1859 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12902/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Lars Knutsson Rysstad
12900/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Kevin Skogheim Berntzen
12917/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Landbruksfagleg uttale Bykle Kommune - Jens-Gunnar Haugen
12918/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Glidbjørg. Tykkelunden Leif Sakariassen
12173/2021 20211214 14.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om skibuss light
12924/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Lærarjobb ein vinter på Hovden Fjellgardane skule på Hovden i Setesdal - st. ref. 4453666960 ***** ***** *****
12925/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Lærarjobb ein vinter på Hovden Fjellgardane skule på Hovden i Setesdal - st. ref. 4453666960 ***** ***** *****
12926/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Lærarjobb ein vinter på Hovden Fjellgardane skule på Hovden i Setesdal - st. ref. 4453666960 ***** ***** *****
12861/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 2021/1047 Tiltaksanalyse Vidsyn Aust og Vest Bykle Kommune - Alida Rundhovde Mørenskog
12913/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Underskreve partsavtale -historiske flyfoto Pål Tanem
12865/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Barnehage - ny plass Sofia Madeleine Hedin
12831/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Tilsetjing som vikar i barnehagene Arkiv
12839/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Linn Hser Linn Hser
12851/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Setesdalsmuseet Eigedom IKS Svein Hjorth Olsen
12916/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/166 Løpenr: 12476/2021 Dokument tittel: VS: Justert søknad om reguleringsendring - reguleringsplan for Djupetjønn hyttegrend (planid 201702) Trond Berntsen
12850/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om lærlingtilskot - Hovden Hytteservice AS HOVDEN HYTTESERVICE AS
12908/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel - Sameiet Hovden Alpin Appartement Norbio - Ole Kristian Hodnemyr
12845/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Høring - utviklingsplan 2040 - Sørlandet Sykehus HF Heidi Uleberg
12855/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Forslag til detaljregulering for Vestheisen alpintrase. PROSJEKTGRUPPEN AS
12128/2021 20211214 14.12.2021 Saksframlegg/innstilling Møteplan for 2022
12895/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Midlertidig forskrift om utvidet adgang til å ha lukket møte som fjernmøte Kmd Dep - Aamodt Erland
12891/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 1/132 Elvetun - søknad om løyve i eitt trinn Arkicon As
12812/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev 2/839 Røyrtjønn - spørsmål om førehandskonferanse SØRLANDSEIENDOM AS
12821/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Fyrverkerisesongen 2021/2022 - rapportering Dsb - Postmottak@dsb.no
12837/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Prosjektstatus og økonomi GPS-prosjektet i Setesdal-Austhei og Brattefjell-Vindeggen NORSK VILLREINSENTER AVD SØR
12843/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Søknad gjenoppbygging av loft 17/1 Trydal Ole Henrik Trydal
12819/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar Vidsyn hyttegrend Hilde Thomassen
12820/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel - Haugen hyttevel Wemail - hermanhh@wemail.no
12823/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar Nedre Berdalsbru hyttevel torveste
12824/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel Eierseksjonsameiet Hovden Å 6 Sorlandsadvokatene - Jarle Rudi
12825/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel - Støylsflotti vel Sven Erik Pedersen
12826/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel Sameiet panorama 2 Olav Ausel
12832/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Leiar hyttevel - Ørnefjell velforening Kjell Åge Stoveland
12835/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel - Langhaugen hyttevel Lars Ribe-Christensen
12662/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Velforeiningsleiar Ørnefjell hyttegrend Kilden - Kjell Åge Stoveland
12702/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel sameiet Fjellgardstun KJETIL JENSEN
12667/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel Arnt Steven Ropstad
12668/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel Stein Øyna
12669/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar velforeining Anna Lise Væting
12670/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel Pål Kiland
12671/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel John Kobbeltvedt
12672/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel Hans Christian
12673/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar Remestøylflotti Vel Bjørn Erik Aastveit
12675/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel Reidar J. Hansen
12679/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar Tverrfjellgrenda hyttevel Øyvind Stakkeland
12681/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel for Hovden Fjellpark Per Olav Kvitli
12682/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel Dyregrenda Sør Finn Audun Dahl
12683/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel Lundane Hyttegrend Jan-Erik Svendsen
12685/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel - Hartevassnuten vel Signe Hatteland
12686/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel Hovdeseter Velforening Gro Elisabeth Lundevik
12687/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel Sameiet Hovden Å 5 Norengros - Hans Obrestad
12689/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel- Hagemo velforening Harald Endresen
12690/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Hagemo hyttevel leiar velforening Harald Endresen
12691/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar Ørnefjell hyttegrend vel Kilden - Kjell Åge Stoveland
12697/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Leiar Nystøyl vel Per Inge Rønsberg
12813/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev 2/1600. Øvre Otrosvegen 37 - protokoll oppmålingsforretning Landmåler - Olav Arne Haugen
12497/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon for å delta på kurs Bente Widding Lien
12818/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Vedtak Revisjon av handlingsplan for idrettsanlegg, kulturbygg og nærmiljøanlegg 2022-2026 AGDER FYLKESKOMMUNE
12665/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 11238/2021 Dokument tittel: REFERAT FRÅ STYREMØTE I BYKLE IDRETTSRÅD MÅNDAG 8. NOV. 2022 KL 17.30 PÅ HOVDEN GRENDEHUS Agderposten - Thomas Thorsen
12666/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/1077 Løpenr: 11592/2021 Dokument tittel: Røyrvikåsen langrennsanlegg - Parkering og oppgradering - økonomi plan 2023 Agderposten - Thomas Thorsen
12798/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/903 Løpenr: 12233/2021 Dokument tittel: Vedtak Økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022 for Bykle kommune Agderposten - Thomas Thorsen
12799/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/903 Løpenr: 10074/2021 Dokument tittel: Økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022 for Bykle kommune Thomas Thorsen
12800/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/903 Løpenr: 9373/2021 Dokument tittel: Søknad frå Hovden løypekjøyring sesong 2021 2022 Thomas Thorsen
12363/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Tilsetjing av tilkallingsvikar - Fjellgardane skule Arkiv
12364/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale tilkalling- Inger Lise Garry Inger Lise Garry
12822/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Svar: Spørsmål vedrørande Børtemannsbekken nord, PlanID 2000706 Svein Erik Bjorvand
12814/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Arbeidsavtale Solveig Madland Solveig Madland
12434/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Søknad om barnehageplass Brie Kedwell
12834/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Svar på høyringsuttale ang varme og kalde senger - Næringsforeninga Terje Rogstad
12473/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om dekking av utgifter til databriller Hildegunn Mosdøl
12480/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om dekking av utgifter til databriller Vidar Johnsen
12803/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Kommuneoverlege Bykle kommune - st. ref. 4448958086 ***** ***** *****
12754/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 2/110- Hovdenutkollen DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
12572/2021 20211213 13.12.2021 Saksframlegg/innstilling Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS
12810/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Mari Tveiten Hoslemo
12811/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Vetle Tveiten Hoslemo
12840/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Vetle Tveiten Hoslemo
12841/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Mari Tveiten Hoslemo
12842/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Elissha-Ann Trydal
12457/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Utbetaling av seniortillegg Anita Haugen
12793/2021 20211213 13.12.2021 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom med gnr 2, bnr 638. Hovden Sentrum HOVDEN NÆRINGSBYGG AS
12828/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Kopi av brev frå arbeidstilsynet - treng flere opplysningar for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad Arbeidstilsynet
12809/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev KIK 2022 - Invitasjon til å søke om tilskudd til kulturmiljøarbeidet i kommuner og regionalforvaltningen Agder fylkeskommune
12838/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Melding om avslutta jordskiftesak -Dyregrenda 17-016475REN-jard AGDER JORDSKIFTERETT
12792/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev ***** *****
12574/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Vedtak pensjonsordning KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
12584/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Vedkomande pensjon for folkevalde Tone Lise Avdal m.fl.
12757/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev Hovdestøylen- Uttale brannvesen Sb-Iks - Jan Arild Åkre
12791/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev 2/638 Hovden sentrum - søknad om deling HOVDEN NÆRINGSBYGG AS
12771/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev 2/1889 eigenfråsegn Arild Hægeland
12780/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev Tilsvar Trond Olav Berntsen
10881/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Svarbrev Trond Olav Berntsen
12758/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Årsoppgåve 2021 - Utgifter til pass og stell av barn Eh Ka Mwee Sein
12759/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Årsoppgåve 2021 - Utgifter til pass og stell av barn Benedicte Eidsaa Skog
12773/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Årsoppgåve 2021 - Utgifter til pass og stell av barn Maren Østvold
12775/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Årsoppgåve 2021 - Utgifter til pass og stell av barn Gerd Carina Åbakk
12776/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Årsoppgåve 2021 - Utgifter til pass og stell av barn Merethe Aasen
12770/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Årsoppgåve 2021 - Utgifter til pass og stell av barn Gro Merete Tveiten
12741/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Årsoppgåve 2021 - Utgifter til pass og stell av barn Tobias Nomeland-Strømsøe
12802/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Barne - og ungdomsarbeidar Fjellgardane skule/sfo på Hovden i Setesdal - st. ref. 4454545452 ***** ***** ***** *****
12751/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev 2/1101 Hovdenutkollen 41 - Søknad om ferdigattest DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
12752/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev Oppdatert gjennomføringsplan - søknad om ferdigattest Dragark - Jan Stangvik
12753/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev Ref søknad på gbnr 2/1101- Hovdenutkollen 41 Dragark - Jan Stangvik
12749/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Tilsetjing i 100 % stilling som kommuneoverlege Arkiv
12750/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Tilbod om stilling som kommuneoverlege Kjetil Juva
12621/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Løyve til tiltak. Pipe og eldstad. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 953. Hovdestøylen Borettslag. Hovdestøylen 3 BE-CON AS
12756/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev Bekreftelse – Søknad om marknadsmidlar frå Markedsrådet ref sak - 2021/1017-4 HOVDEN ALPIN RESORT AS
12784/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev Hoslemo hyttegrend Supplering av søknad 4/2 HOVDEN HYTTESERVICE AS
12789/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev Hoslemo hyttegrend Søknad om ferdigattest 4/2 HOVDEN HYTTESERVICE AS
12785/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev Julerengjøring i ØKS: Rapporter i ØKS som må kjøres før jul Statsforvaltaren i Agder v/ Janson, Una Glende
12772/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev Aksept stilling som kommuneoverlege i Bykle og Valle Kjetil Juva
12778/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev VS: Spørsmål vedrørande Børtemannsbekken nord, PlanID 2000706 seb@spissark.no
12614/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gnr 68, bnr 482. Kvisletoppen. Brokke BERGSAM AS
12794/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev Gjeld 1/33 Breivevegen 115 Odd Simon Simonsen
12796/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev Klage på vedtak 246/21 i planutvalet, sak 2018/548 DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
12769/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev Invitasjon til å ta del i kompetansenettverk for areal- og byplanleggere Bykle Kommune - Signe Berit Sollien Haugå
12634/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Ferdigattest for VVA -anlegg. Gnr 1, bnr 30. Hovden Fjellstoge COWI AS AVD KRISTIANSAND
12797/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev Søknad om støtte til gjenoppbygging av loft i Trydal Ole Henrik Trydal
12782/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev Støtte til Polentur for 9 og 10 klasse Bykle ungdomsskule Benedicte Severinsen
12609/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr 68/465. Kvisletoppen. Brokke BERGSAM AS
12795/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev Utkast til høringssvar til ny arkivlov fra Aust-Agder museum og arkiv IKS og eierkommunene Aama - Øverbø, Snorre Dag
12788/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev Endringsforskrift - landlisten 12.12.2021 Statsforvalteren - Hagen, Dag Auby
12801/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeidar fast 20 % + 30 % vikariat Pleie- og hjelpetenesta Bykle kommune - st. ref. 4458505460 ***** ***** ***** *****
12755/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Årsoppgåve 2021 - Utgifter til pass og stell av barn Hedda Helene Schaanning
12761/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Årsoppgåve 2021 - Utgifter til pass og stell av barn Line Skuggestøl Steine
12762/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Årsoppgåve 2021 - Utgifter til pass og stell av barn Charlotte Sveen
12763/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Årsoppgåve 2021 - Utgifter til pass og stell av barn Torleiv Mosdøl Sælid
12764/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Årsoppgåve 2021 - Utgifter til pass og stell av barn Trine Tharaldsen
12765/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Årsoppgåve 2021 - Utgifter til pass og stell av barn Jesper Thielecke
12766/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Årsoppgåve 2021 - Utgifter til pass og stell av barn Hege Cecilie Trydal
12767/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Årsoppgåve 2021 - Utgifter til pass og stell av barn Kristian Trydal
12768/2021 20211210 10.12.2021 Utgående brev Årsoppgåve 2021 - Utgifter til pass og stell av barn Petra Marie G Trydal
12779/2021 20211210 10.12.2021 Inngående brev 2/1/67 Fjellparkvegen 19 - Søknad om deling LANDMÅLER SØR AS
12651/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 38 om Koronavaksinasjonsprogrammet Fhi - vaksine
12355/2021 20211209 09.12.2021 Utgående brev Referat - leiarmøtet 16. nov 2021 Ann Harriet R Ebeltoft m.fl.
12640/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel Hagemovegen John Kenneth Sigvartsen
12641/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Sameiet Hovden Panorama 2 Olav Ausel
12643/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel HBRL Hovdestøylen Borettslag Frode Johansen
12661/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Ny velforening i Hovden sentrum Bente Karin Urdal Vinje
12677/2021 20211209 09.12.2021 Utgående brev Leiar hyttevel Sven Are Svendsen
12678/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Leiar hyttevel Icloud - Egil Røyneberg
12595/2021 20211209 09.12.2021 Utgående brev Utbetaling av tilskott frå Setesdal Interkommunale råd SETESDAL REGIONRÅD
12652/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Protokoll Representantskapsmøte Setesdal brannvesen IKS SETESDAL BRANNVESEN IKS
12654/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Val av Hovuddtillitsvald i Fagforbundet avd. 187 Bykle og Valle Fagforbundet i Bykle
12713/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Lærlingtilskot - Hovden Hytteservice AS HOVDEN HYTTESERVICE AS
12716/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Anticimex rapport - Skadedyr - BYKLE KOMMUNE - 07.12.2021 - Grønn - 11300954 - Ordrenr. 11300954 Anticimex
12656/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Bykle kommune - svar søknad om tilskot til nyskapande aktivitetsarenaer 2021 KULTURDEPARTEMENTET
12653/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev Utbetaling 2. halvår 2021 KONSESJONSKRAFT IKS
12573/2021 20211209 09.12.2021 Utgående brev Svarbrev Odd Simon Simonsen
12692/2021 20211209 09.12.2021 Inngående brev 2/1803 Plassenuten - Søknad om ferdigattest BERGE SAG OG TRELAST AS
12733/2021