eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4585/2020 20200521 21.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanleggar Bykle kommune - st. ref. 4230276285 ***** ***** *****
4576/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidar 50 % vikar kombinert med 15 % fast 3. kvar helg - st. ref. (4230173624) - ***** ***** *****
4577/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidar 50 % vikar kombinert med 15 % fast 3. kvar helg - st. ref. (4230173624) - ***** ***** *****
4578/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidar 50 % vikar kombinert med 15 % fast 3. kvar helg - st. ref. (4230173624) - ***** ***** ***** *****
4567/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleiar 50 % fast - st. ref. (4230256210) - ***** ***** *****
4568/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleiar 50 % fast - st. ref. (4230256210) - ***** ***** ***** *****
4569/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeidar - st. ref. (4232401181) - ***** ***** ***** *****
4570/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeidar - st. ref. (4232401181) - ***** ***** *****
4571/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeidar - st. ref. (4232401181) - ***** ***** *****
4572/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeidar - st. ref. (4232401181) - ***** ***** *****
4573/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeidar - st. ref. (4232401181) - ***** ***** ***** *****
4574/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeidar - st. ref. (4232401181) - ***** ***** *****
4575/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeidar - st. ref. (4232401181) - ***** ***** ***** *****
4579/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeidar - st. ref. (4232401181) - ***** ***** *****
4580/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeidar - st. ref. (4232401181) - ***** ***** ***** *****
4581/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeidar - st. ref. (4232401181) - ***** ***** ***** *****
4582/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeidar - st. ref. (4232401181) - ***** ***** *****
4583/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeidar - st. ref. (4232401181) - ***** ***** *****
4584/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeidar - st. ref. (4232401181) - ***** ***** *****
4566/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeidar Bykle kommune,  Fjellgardane barnehage - st. ref. 4232401181 ***** ***** *****
4415/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om kinokonsensjon FILM&KINO
4535/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4230042754 ***** ***** ***** *****
4537/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4230042754 ***** ***** *****
4520/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Musikk- og kulturskulelærar - st. ref. (4230042754) - ***** ***** ***** *****
4521/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Musikk- og kulturskulelærar - st. ref. (4230042754) - ***** ***** *****
4522/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Musikk- og kulturskulelærar - st. ref. (4230042754) - ***** ***** *****
4523/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Musikk- og kulturskulelærar - st. ref. (4230042754) - ***** ***** *****
4524/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Musikk- og kulturskulelærar - st. ref. (4230042754) - ***** ***** *****
4545/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev VA plan for Hyttefelt H2 og H3 Kjetil Uleberg
4547/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
4551/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Møtebok Bykle kontrollutval 06.05.20 Inger Lise Austrud
4531/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Oppdatert  Skiltplan, Malmvegen - Anleggstrafikk ifm. tomtearbeid Kjetil Lohne Bakke
4530/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Sak 2017/853 - gbnr 2/ 1400 Hartevasskroken - klage på vedtak KVALE ADVOKATFIRMA DA
4525/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Tussefjødd 36 Emil Hoslemo
4529/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Plansaker - undervegs 20.05.20 Ingunn Hellerdal
4550/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kjøpekontrakt tomt 53 Hartesyni bustadfelt Ida H Nygaard Fjellaker
4532/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev 6/129 Ørnefjell hyttegrend 49 - søknad om endring Jens Leirvåg
4516/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Flottestøylmyra -tilskot  til skjøtsel av trua naturtyper 2020 - slåttemyr FYLKESMANNEN I AGDER
4538/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Godkjent. Rapport 1043508 - Pumpestasjon PA 241 Rimestøyl AGDER ENERGI NETT AS
4539/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Godkjent. Rapport 1043511 - Pumpestasjon PA 261 Nylund AGDER ENERGI NETT AS
4540/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Godkjent. Rapport 1043512 - Pumpestasjon PV 280 Hoslemo AGDER ENERGI NETT AS
4541/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Godkjent. Rapport 1043506 - RA 100 Bykle reinseanlegg AGDER ENERGI NETT AS
4542/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Godkjent. Rapport 1043528 - toalett ved Storetjønn AGDER ENERGI NETT AS
4543/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Godkjent. Rapport 1043532 Pumpestasjon PV 261 Øvre Berdalen AGDER ENERGI NETT AS
4555/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev 11/30 Nordbygdvegen 22 - søknad om ferdigattest HOVDENKONTORET Ingvild Hovden
4552/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Analyserapport Hartevatn RA veke 17 2 av2 Eurofins Environment
4553/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Analyserapport Hartevatn RA veke 17 Eurofins Environment
4554/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Analyserapportar Hartevatn RA    veke 15 Eurofins Environment
4528/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Spørsmål om faktura for bhg og sfo Camilla Nygård
4556/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Arbeidavtale - Mats Dale Mats Dale
4544/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Oversyn FHI data 2020-05-20 sykdomspulsen@fhi.no
4479/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
4498/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - Saw Dah Hser Saw Dah Hser
4512/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale Jack Garry Inger Lise Garry
4334/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Førehandsvarsel – vedtak om eingongsgebyr for tilknyting gnr. 2 bnr. 486 BICO EIENDOM AS
4481/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Vidsyn hyttefelt - gjeldande  detaljreguleringsplan - tomtenr. 55 Tom Olstad
4504/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedr. oppseiing sfo-plass Marcin Matysik
4501/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 20/2 og 20/4 Emma Isaksen
4502/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 20/2 og 20/4 STATENS KARTVERK
4484/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/517/0/0 espen.herlofsen@oneco.no
4485/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/517/0/0 STATENS KARTVERK
4486/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/520 Kristin Hempel
4487/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/520 STATENS KARTVERK
4488/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1327/0/2 Tommy Vatslid
4489/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1327/0/2 STATENS KARTVERK
4490/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1192/0/2 Svenn-Erik Kvannes
4491/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1192/0/2 STATENS KARTVERK
4492/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 3/196 Jorunn Andersen
4493/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 3/196 STATENS KARTVERK
4494/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1362/3/4 Helle Cecilie Lineikro
4495/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1362/3/4 STATENS KARTVERK
4496/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 20/4 Emma Isaksen
4497/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 20/4 Folke/Torunn 1/21del STATENS KARTVERK
4474/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Lii og Huldreheimen - tilskudd til skjøtsel av trua naturtype 2020 - slåttemark FYLKESMANNEN I AGDER
4476/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Sommarferie 2020 Kjell Lorentz Nicolaysen
4480/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Oppseiing av barnehageplass Camilla Nygård
4514/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i samband med gjennomføring av snømåling. Otraraft Haug, Jørn Trygve
4478/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring i datafil til PAI-registeret Fvn - Sondre Zachariassen
4511/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedr innsyn datafil Pai pr 01.12.19 Bykle kommune sondre.zachariassen@fvn.no
4515/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/853 Løpenr: 4338/2020 Dokument tittel: 2 /1400 Hartevasskroken 14 - presisering av tidspunkt for ankefrist. Hans Ditlef Christiansen
4513/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Protokolltilførsel Planutvalet 11.05.20 post@otralaft.no
4411/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Bjørg Sissel Tveiten
4507/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev angående HJELMELAND KOMMUNE - FORSLAG TIL PLANSTRATEGI 2020-2023 Hjelmeland kommune
4510/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Uttale frå Politiet ved søknad om skjenkeløyve (Alkohollova §1-7 2.ledd) Politiet - post.agder@politiet.no
4505/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev SV: Skiltplan, Malmvegen - Anleggstrafikk ifm. tomtearbeid Kjetil Lohne Bakke
4482/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Brannvassmøte 18 mai 2020 Olav Nese m.fl.
4475/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Re: Vedr. klage detaljreguleringsplan H2 - H2, Hovden Aust Johan Brommeland Selmar
4477/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev SV: Vedr. klage detaljreguleringsplan H2 - H2, Hovden Aust Roald Solberg-Jacobsen
4483/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev 2/1192/0/2 Hovden Alpin Lodge nr. 18 - rekkverk post@prebennilsen.no
4503/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev 2/486 Nabovarsel for Flatastøylsvingen 31 til BYKLE KOMMUNE (958814968) BICO BYGG OG INNREDNING AS
4506/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev 2/630 Hovden Fjellpark 57 - søknad om løyve Aslak Retterholt
4509/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Uttale frå politiet ved søknad om skjenkeløyve (Alkohollova §1-7 2.ledd) Politiet - post.agder@politiet.no
4451/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Søknad om tilskott til driftsbygning 4/2 Tor Hoslemo
4499/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom. Gnr 2, bnr 1. Hovden Aust ULEBERG ANS
4517/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4230042754 ***** ***** *****
4518/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4230042754 ***** ***** *****
4519/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeidar Bykle kommune,  Fjellgardane barnehage - st. ref. 4232401181 ***** ***** *****
4445/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev 3/559 Steinsland hyttegrend 21 - erklæring om avstand Harald Moe
4455/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev 68/474 Kvisletoppen tomt 10 - Søknad om løyve til tiltak, oppføring av fritidsbustad EIKEN HYTTER AS
4452/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev E-postrekkje - Tilbakemelding på klage *****
4436/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Generell søknad for videreutvikling av Hegni friluftsliv bruk av areal på Hegni til Hinderløype Village-Hovden - The Village
4438/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev AVklaring - planstatus - vdr. ev videreutvikling av Hegni friluftsliv bruk av areal på Hegni til Hinderløype The Village
4444/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev 2/1 Hovden VBA - Ny hovudvassleidning - Søknad om løyve COWI AS AVD KRISTIANSAND
4447/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev 2/1/203 Byrtemannsbekken hyttegrend 29, - søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning LANDMÅLER SØR AS
4412/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Merknad til nabovarsel mottatt for tiltak på eiendommen gnr. 2, bnr. 418 Djupetjønn Hyttegrend 150-152-154 Lars Pedersen
4422/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Førespurnad på pristilbod VÅGEN & HANSEN UTEMILJØ AS
4468/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Tildeling av oppdrag - Landskapsentreprenørene AS LANDSKAPSENTREPRENØRENE AS
4400/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Løyve til tiltak i eitt trinn - to tilbygg til fritidsbustad på gnr 2, bnr 1027. Gåttstøyl. Hovden ARKICON AS
4442/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Samlet forslag permanente skiltplaner for komm.veger og Rv9 Hovden sentrum. VEISKILTKONSULENTEN AS
4420/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Skiltplan, Malmvegen - Anleggstrafikk ifm. tomtearbeid VEISKILTKONSULENTEN AS
4424/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Etablerarprøve - Bjørn Erling Auestad Bjørn Erling Auestad
4467/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev 2/419 Hovdekleivi 11 - Søknad om ferdigattest MOEN DESIGN AS
4437/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Melding om vedtak: Justering av samarbeidsavtale for Setesdal regionråd i tråd med ny kommunelov Bygland kommune
4453/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Rapportering KØH 2019 HELSEDIREKTORATET
4419/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev snøskuterløyve etter 1. mai Sigmund Andersen
4414/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev 2/852 Breivevegen 22 - utomhusplan ARKITEKTKONTORET SØR AS
4448/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev 2/1474 Setesdalsvegen 4350 - Revidert gjennomføringsplan BE-CON AS
4462/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - Camilla Nygård Camilla Nygård
4471/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - Gunvor Bjørgum Gunvor Bjørgum
4416/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev 13/120 Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter Kld Dep - Jan Erik Torfinn Larsen
4421/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Innspel ved høyring og offentleg ettersyn av plan for Hovden vassverk - Bykle kommune sendt fra Statens vegvesen Vegvesen - noreply.saksbehandling@vegvesen.no
4409/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev ROS Setesdal 2020 Iveland Kommune - Egil Mølland
4380/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Plan for Miljørettet helsevern Bykle Kommune - Maren Østvold
4441/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Oversending av sak for uttale. Riving av støylsbu på gnr 2, bnr 1. Finnstøyl. Hovden FYLKESMANNEN I AGDER m.fl.
4450/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Tilsetjing ferievikarar 2020 arkiv
4466/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Endra  dato for nedlegging  av Kristiansand og Arendal fengsel Øverdal Janne Susann (Region Sørvest)
4434/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Klage på faktura Marcin Matysik
4460/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - Marte Berntsen Marte Berntsen
4456/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - Øystein Dalen Øystein Dalen
4469/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - Dreng Bjørgum Dreng Bjørgum
4443/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Eige rapporteringområde for Stavenes Jaktfelt John Birger Stavenes
4439/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Økonomiske virkemidlar i skogbruket Fylkesmannen i Agder
4431/2020 20200517 17.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4230042754 ***** ***** *****
4428/2020 20200516 16.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeidar Bykle kommune,  Fjellgardane barnehage - st. ref. 4232401181 ***** ***** *****
4429/2020 20200516 16.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanleggar Bykle kommune - st. ref. 4230276285 ***** ***** *****
4430/2020 20200516 16.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanleggar Bykle kommune - st. ref. 4230276285 ***** ***** *****
4392/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Godkjenning av 5 årig plan LII GARD KARI NOMELAND-STRØMSØE
4394/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Tilsegn merkevarebygging BYKLE VINDU AS AVD BYKLE
4369/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Utbetaling av stønad for fjerning av uoversiktelig sving Ole Henrik Trydal
4396/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Setesdalsvegen 4264 - graving av el og telekabel fra Rv9 til gbnr 2/974 per.einar@vskonsulenten.no
4345/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Mangelbrev vedr. søknad om løyve til tiltak på gnr 2, bnr 1006. Hovden Aust ARKICON AS
4405/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - Martin Dahle Martin Dahle
4427/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - IKT- rådgiver/seniorrådgiver Setesdal IKT - st. ref. 4233347974 ***** ***** *****
4425/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4230042754 ***** ***** *****
4384/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev 2/1767 Øvre Otrosvegen -  spørsmål/avklaringer angående avslag ELEMENTMONTASJE VEST AS
4375/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Løyve til tiltak. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1767. Otrosåsen ELEMENTMONTASJE VEST AS
4393/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Etablerarprøven for Leif Westgård + Stedfortreders bekrefting Kari Soltveit Westgård Leif Westgård
4382/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Innhenting av uttale frå skatte- og avgiftsmyndigheten ved søknad om serveringsløyve (Serveringslova §§6 og 11) Bente Lantz
4383/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Politiets uttale til søknad om servering og skjenkeløyve Politiet - post.agder@politiet.no
4377/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Tinglysing av arealoverføring STATENS KARTVERK
4426/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeidar Bykle kommune,  Fjellgardane barnehage - st. ref. 4232401181 ***** ***** ***** *****
4418/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Tilbakemelding på klage *****
4389/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Statusrapport 04.05.20 - Informasjon Covid-19 29.04.20 Maren Østvold
4413/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev søkjarliste og fordeling sommarjobb Liv Hilde Holm
4371/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kommunale avgifter Bjørn Erling Auestad
4391/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på aksept for fast bosted på fritidsbolig. Reidar Jortveit
4376/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Løyve til tiltak. Tilbygg brannstasjon på gnr 2, bnr 2. Hegni. Hovden BYGLAND VARMESENTRAL AS
4407/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - Anna Lise Pedersen Væting Anna Lise Pedersen Væting
4372/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Oppseiing av plass på sfo Kari Ekeberg Pålsson
4385/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Øvre Otrosvegen 88. GNR.2, BNR. 1745 Arkiconas - Roger Kristiansen
4401/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om permisjon *****
4403/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kjøpekontrakt tomt 45 Hartesyni bustadfelt Tanja Stine Bachmann m.fl.
4404/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kjøpekontrakt tomt 41 Hartesyni bustadfelt Tomasz Laszuk m.fl.
4402/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Tinglyst avtale leidningstrase 2/1763 Otrosvegen 1 STATENS KARTVERK
4305/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Detaljregulering for Hartoll Setergrend - nytt offentleg ettersyn. Statens vegvesen
4386/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Prisførespurnad beising Hovden grendehus morten@malco.no
4387/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Prisførespurnad beising Hovden grendehus kristen@mester-mal.no
4388/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Prisførespurnad beising Hovden grendehus Stein Knut Horverak
4395/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Re: Dokument  Hovden - Valle kommune - rv. 9 . ønske om trafikksikkerhetstiltak - fartshumper og nedsatt fartsgrense sendt fra Statens vegvesen Leif Westgård
4378/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev 2/1217 Snarevegen 78 - søknad om endring av gitt løyve ARKICON AS
4351/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev 2/1217 Snarevegen 78 - feil søknad Roger Kristiansen
4285/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå reguleringsføresegn. Bod samanbygd med fritidsbustad. Gnr 2, bnr 1217. Lykkestaden. Hovden ARKICON AS
4341/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Brøyteskade Fjellgardstun post@hovdenhytteservice.no
4338/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev 2 /1400 Hartevasskroken 14 - presisering av tidspunkt for ankefrist. Tore Høyem
4301/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Delutbetaling av grøftetilskott BJÅEN FJELLGARD ANS
4318/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Vedr det.reg. Hoslemo - tomt 4 ( 4/120) 2r@solvang.gmail.com
4325/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev 2/290 Skisentervegen - avklåringar DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
4336/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev 2/290 Skisentervegen 155 - Innsending av ny godkjenning av teknisk plan Dragark - Jan Stangvik
4356/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Endring av rekneskapsansvarleg for Driftsassistansen i Aust Agder Driftassistansen i Aust Agder
4360/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Kartlegging P-areal - forespørsel vedr. skilting Jan Kristian Lohne
4332/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Mottak næringsavfall Tykkås Smg-Iks - Svend Åge Petersen
4342/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Gjenbruks-stasjon på Tykkås Astrid Steensby
4347/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Snøskuterløyve etter 1.mai Sigmund Andersen
4364/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/10 Løpenr: 4147/2020 Dokument tittel: Søknad om skuterløyve 16/41 Stavenesvegen 3 kaemanue
4365/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/581 Løpenr: 3638/2020 Dokument tittel: Ang. Kåre Emanuelsen - motorferdsel-løyve kaemanue
4366/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Etablererprøve Bykle Hotell
4368/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Øvre Otrosvegen 88. GNR.2, BNR. 1745 Roger Kristiansen
4290/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå plankrav, avstand til vassdrag og nabogrense. Terrasse til fritidsbustad på gnr 1, bnr 48. Breive MØVIK BYGGETJENESTER AS
4292/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev SFO - oppseiiing av plass Marcin Matysik
4353/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Oppseiing av plass på sfo Kari Ekeberg Pålsson
4281/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Detaljregulering Hovden vassverk - 1 gongs handsaming AGDER ENERGI NETT AS m.fl.
4286/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Annonse - detaljregulering offentleg ettersyn SETESDØLEN AS
4300/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå føresegner i reg.plan. Gnr 2, bnr 819. Hovden Aust LARSEN ADVOKATFIRMA AS
4303/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå føresegner gjeldande tversoverloft og gesimshøgde. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1551. Hartevasstrondi MOEN DESIGN AS
4299/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå reg. friluftsområde. Tilbygg til hytte på gnr 2, bnr 1. Område Finnstøyl DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
4304/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Endring av gjeve løyve. Gnr 2, bnr 1. Finnstøyl DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
4295/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Kommunal planstrategi-drøfting Signe Sollien Haugå
4297/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Kommunal planstrategi for Bykle 2020-2023-Offentleg ettersyn VINJE KOMMUNE m.fl.
4348/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev 2/350 Blesterkroken 3 Nye teikningar garasje Jesper Thielecke
4359/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Gjeld arbeidsklede Hill Rognmo
4370/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Gjeld Kommunale avgifter Bjørn Erling Auestad
4315/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Kommunale avgifter Bjørn Erling Auestad
4298/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon gjeldande plankrav og reg. formål i kommuneplan. Riving av eksisterande og oppføring av ny fritidsbustad på gnr 2, bnr 7. Breivevegen FLATNES BYGG CONSULT AS
4346/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Dokument 20/71905-2 Detaljegulering for Maurli vest - Bykle kommune - planID 202002 innspill til varsel om oppstart av planarbeid sendt fra Statens vegvesen Vegvesen - noreply.saksbehandling@vegvesen.no
4323/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Innspel til varsel om oppstart av detaljregulering - Maurli Vest planid 202002 AGDER FYLKESKOMMUNE
4309/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Innspel til varsel om oppstart av endring av detaljregulering for Maurli Vest i Bykle kommune FYLKESMANNEN I AGDER m.fl.
4362/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Overføring av sameigeandelar Hisdal gbnr 20/2 og 20/4 - eigenfråsegn ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
4354/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Løyve til tiltak. Riving av fritidsbustad på gnr 2, bnr 1827. Hovden Aust EIKÅS HYTTER OG HUS AS
4337/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev 2/1827 Remestøylflotti hyttegrend 34 - revidert søknad EIKÅS HYTTER OG HUS AS
4293/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Serveringsløyve - Hegni - The Village - mellombels #2 THE VILLAGE AS
4361/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Registrering av tilkobling gbnr 6/136 Ørnefjell hyttegrend 43 Christoffer Vigeland Andersen
4330/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Bestill tilgang til nasjonalt register over tilgjengelig beredskapspersonell Helsedir - nasjonalthelsepersonell
4340/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til ny forskrift om virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven som følge av utbruddet av covid-19 Postmottak HOD
4349/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Koronarapport for Agder uke 20 Agderfk - Lindaas, Gunnar Ogwyn
4357/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Kartlegging av tjenester til barn og unge under covid-19 Ekra, Miriam J.
4358/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Ny løsning for elektronisk innsending av MSIS-melding Stab-smittevernmiljooghelse
4296/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå plankrav, avstand til vatn og takvinkel i kommuneplanens arealdel og avstand til nabogrense. Uthus, platting og badestamp. Gnr 1, bnr 33. Breive DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
4331/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev 2/1 Setesdalsvegen N89 - Søknad om deling BE-CON AS
4313/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 18/1 i Bykle (4222) Landbruksdirektoratet
4335/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 18/1 i Bykle (4222) Landbruksdirektoratet
4329/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad om stønad til bytte av løevegg gbnr 4/2 Hoslemo Tor Hoslemo
4355/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev klage på sakshandsamar *****
4373/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeidar Bykle kommune,  Fjellgardane barnehage - st. ref. 4232401181 ***** ***** ***** *****
4367/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Registrering Mattilsynet - Fjols til fjells Leif Westgård
4363/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Kunnskapsprøve alkohollova - Kari Soltveit Westgård Leif Westgård
4322/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Avslag på søknad om fritidsbustad på gnr 2, bnr 1767. Otrosåsen ELEMENTMONTASJE VEST AS
4321/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev 3/540 Maurlivegen 26 - manglar i søknad 'inger.lise@birkenes-regnskap.no'
4311/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Planinitiativ Breivevegen 71 BGM ARKITEKTER AS
4282/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå arealdel av kommuneplan. LNF-formål. Gnr 3, bnr 17. Hovden Sør/Steinsland. Bykle Kim Robin Wintermark
4291/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Løyve til tiltak som kan foreståes av tiltakshavar - gapahuk på gnr 3, bnr 17. Steinsland. Bykle Kim Robin Wintermark
4343/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Avslag på søknad om fritidsbustad på gnr 2, bnr 132. Djupetjønn HOH EIENDOM AS
4280/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Underteikna avtale oppmålingsforretning mellom Bykle kommune og Statens vegvesen Statens vegvesen
4271/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Løyve til tiltak. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1832. Otrosåsen. Rune Kristian Mork
4294/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå plankrav og avstand til vatn i kommuneplanens arealdel. Anneks på gnr 1, bnr 33. Breive DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
4312/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Forvaltingskontroll landbruket FYLKESMANNEN I AGDER
4306/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Løyve til tiltak. Tilbygg og ombygging av bustad på gnr 17, bnr 56. Trydal Ola Birger K Trydal
4302/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå reg. LNF -formål. Tilbygg til bustad på gnr 17, bnr 56. Trydal Ola Birger K Trydal
4310/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - IKT- rådgiver/seniorrådgiver Setesdal IKT - st. ref. 4233347974 ***** ***** *****
4314/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeidar Bykle kommune,  Fjellgardane barnehage - st. ref. 4232401181 ***** ***** ***** *****
4288/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeidar Bykle kommune,  Fjellgardane barnehage - st. ref. 4232401181 ***** ***** *****
4289/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - IKT- rådgiver/seniorrådgiver Setesdal IKT - st. ref. 4233347974 ***** ***** ***** *****
4254/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve HOVDEN BADELAND AS
4053/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Forsøpling - hushaldingsavfall i bustadområde, varsling om pålegg CMR EIENDOM AS
4270/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Hovden Høydebasseng - Honorarbudsjett geoteknikk Kim Robin Wintermark
4252/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Søknad om utsleppsløyve - 3/557 Steinsland hyttegrend 26 Joar Loland
4253/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Utsleppsløyve - 3/38 Steinsland Hyttegrend Bjørn Skaar
4266/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Signert avtale Bykle kommune - oppmålingsforretninger - Statens vegvesen Gro Margrete Gjervold - Statens vegvesen
4260/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Klage på vedtak i planutvalet 20.04.20 Unn Hovden
4263/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - Oppfølging med tilsynsmal! Anne Mari Halsan
4272/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Hovden Fjellandsby - Teknisk plan PROSJEKTGRUPPEN AS
4273/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Revidert - Hovden fjellandsby Teknisk plan Bykle Kommune - Bjørn Einar Andersen
4279/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev SFO - oppseiiing av plass Marcin Matysik
4251/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Søknad om utsatt forfall på tilkobling OTRALAFT AS
4265/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Kommunale avgifter Bjørn Erling Auestad
4259/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Røyrvikåsen bustadfelt 10 - kommunale avgifter Yngve Breivegen
4257/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Tek imot barnehageplass Petra Marie Trydal
3993/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Tilbod om arbeidsklede og innkalling til forhandlingar Utdanningsforbundet v/Bente W. Lien m.fl.
4268/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Nystøyl Vest Velforening Gumpen - Terje Jochumsen
4011/2020 20200512 12.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå reg. friluftsområde. Tilbygg til hytte på gnr 2, bnr 1. Område Finnstøyl
4261/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1818. Otrosåsen Andre Loga Gjerde
4278/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Kopi av serveringsløyve Bykle Hotell
4264/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/736 Løpenr: 4107/2020 Dokument tittel: Uttale - Offentleg ettersyn av permanent stenging av Blåsjøveien for allmennheten Olav Straum
4267/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Vedr rapportering for 2019 HELSEDIREKTORATET
4269/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Anmodning om målebrev Alf Ånund Breive
4274/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Ekstra tilskot SETESDAL OPPLÆRINGSKONTOR
4275/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve - Bykle hotell BYKLE HOTELL AS
4258/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev SV: Tilbygg gnr 2 bnr 1400. Referanse 17853. Hovden Aust achoyem@gmail.com
4236/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Innsyn i byggesaksdokumentasjon Tore Høyem
4233/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Utbetaling av grøftetilskot Ragnhild Bjåen
4250/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Analyse muggsopp -  Belglii 8 bygg E rom 2 Mycoteam AS
4247/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Sjukefråvær 2019 - kultur og fritid Bykle Kommune - Helga Jacobsen
4197/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Referat frå synfaring i Bjørnarå 06.05.20 Sigrid Bjørgum
4229/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Innspill til handlingsprogram Regionplan Agder 2030 - Fra Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune
4211/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Gjeld tomtegrense - 4/120 Hoslemo ADVOKAT KNUT-ERIK STORLYKKEN SØVIK
4202/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev 2/1199 Hovden Lodge tomt 14 austbygget - Søknad om endring av gjeve løyve DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
4242/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Avtale om leige av konsulenttenester med Arkicon v/Erik Skogstad-Nilsen Arkicon
4221/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Byggemøtereferat Skisentervegen BM20 Bjørn Einar Andersen
4208/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedtak om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket – Beite og slåttemark Systog Trydal 17/2 LANDBRUKSDIREKTORATET
4209/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 919279621 Landbruksdirektoratet
4241/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Klage på vedtak Arve Tambini Berntsen
4245/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Oppseiing av SFO Trym Bjønnes
4212/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Oppseiing av SFO Trym Bjønnes
4203/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev 2/1818 Nedre Otrosvegen 11 - Søknad om ferdigattest Andre Loga Gjerde
4205/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev 2/2 Hegni brannstasjon - byggjesøknad utviding brannstasjon Hovden BYGLAND VARMESENTRAL AS
4207/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev 2/2 Hegni brannstasjon - kopi av søknad sendt til Arbeidstilsynet Geir Skjevrak
4230/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Sak 20 /60 Urevassvegen Sigrid Bjørgum m.fl.
4186/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om restriksjoner på Urevassvegen OTTERAAENS BRUGSEIERFORENING
4234/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kommunedelplan Hovden - Vurdering for villrein og lirype FAUN NATURFORVALTNING AS
4232/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Ny leder av Nystøl Vest velforening Terje Jochumsen
4223/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Høringsuttale - forslag til Regional planstrategi for Agder 2020-2024 - Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune
4228/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Innspill til handlingsprogram for fylkesveg 2021-2024- Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune
4244/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Renovasjon Øvre sarv 14 Gro Merete Tveiten
4248/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om utsatt forfall på tilkobling OTRALAFT AS
4187/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Ang kommuale avgifter; hytte Hovden gbnr 2/1810 Knut Pereira
4188/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Utsendelse av kommunale avgifter i Coronakrisen Frank Salvesen
4219/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev 20/2520 Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2020 Glasser Trond Jørgen
4133/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til underteikning Henning Hoslemo m.fl.
4214/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Erling Lien Johnsen
4215/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Takkar nei til tilbod om sommarjobb Andreas Berntzen
4216/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Andrè Mandt Haugen
4217/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Maria Nilssen Solheim
4218/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Hedda Hovden
4198/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Dreng Bjørgum
4199/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Pawel Jakub Jodlowski
4200/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Korrigert tilbod om sommarjobb Marianne Severinsen Bryne
4201/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Arne Mathias Solheim
4227/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedr. 20-01903-33 - Handlingsprogram for fylkesveg utsatt som følge av koronapandemien Agder fylkeskommune
4246/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Opppdatert informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus Landbruksdirektoratet
4204/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Tilbake på skolen - undervisningsopplegg fra Røde Kors for 5.-7. og 8.-10. klasse Anders Ekeland
4210/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen Anne Mari Halsan
4185/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Brev fra Fylkesmannen i Agder om tjenester til barn og unge. FYLKESMANNEN I AGDER
4222/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev signert avtale Bykle kommune gro.margareth.gjervold@vegvesen.no
4249/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Søknad om utsleppsløyve - 3/57 Setesdalsvegen 4168 Lars Erik Andersen
4243/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Søknad om utsleppsløyve - 3/38 Ørnefjell Bjørn Skaar
4231/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanleggar Bykle kommune - st. ref. 4230276285 ***** ***** *****
4225/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanleggar Bykle kommune - st. ref. 4230276285 ***** ***** *****
4235/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Tilbod frå Landskapsentreprenørene AS LANDSKAPSENTREPRENØRENE AS
4224/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev 3/540   Maurlivegen 26 - søknad om løyve Inger Lise Mollestad
4237/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeidar Bykle kommune,  Fjellgardane barnehage - st. ref. 4232401181 ***** ***** *****
4226/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - IKT- rådgiver/seniorrådgiver Setesdal IKT - st. ref. 4233347974 ***** ***** *****
4193/2020 20200510 10.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - IKT- rådgiver/seniorrådgiver Setesdal IKT - st. ref. 4233347974 ***** ***** *****
4194/2020 20200510 10.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanleggar Bykle kommune - st. ref. 4230276285 ***** ***** *****
4192/2020 20200509 09.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - IKT- rådgiver/seniorrådgiver Setesdal IKT - st. ref. 4233347974 ***** ***** ***** ***** *****
4155/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Planinitiativ Breivevegen 71 BGM ARKITEKTER AS
4154/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Mulig samarbeid mellom UiA og Bykle kommune Uia - James Tommy Karlsen
4165/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev 2/1423 Nedre Hovdenut 27 - Mangel utført NAGLESTAD BYGG AS
4181/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon Bygdekinoen - Hovden grendehus Grethe Næss
4182/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon Bygdekinoen - Bykle samfunnshus Grethe Næss
4151/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Mangelbrev gjeldande tiltak på gnr 3, bnr 559. Steinsland Harald Moe
4190/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeidar Bykle kommune,  Fjellgardane barnehage - st. ref. 4232401181 ***** ***** *****
4191/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeidar Bykle kommune,  Fjellgardane barnehage - st. ref. 4232401181 ***** ***** ***** *****
4173/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeidar Bykle kommune,  Fjellgardane barnehage - st. ref. 4232401181 ***** ***** *****
4177/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanleggar Bykle kommune - st. ref. 4230276285 ***** ***** *****
4189/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanleggar Bykle kommune - st. ref. 4230276285 ***** ***** ***** *****
4172/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Utbetring av uoversiktlig sving i Trydal Ole Henrik Trydal
4162/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev 2/132 Breivevegen 28 - Søknad om løyve HOH EIENDOM AS
4183/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Regjeringens plan og justering av koronatiltak Utne, Richard
4168/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Alle skoler åpnes Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
4156/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev COVID-19 - Problemstilling ang. regler for isolasjon - Svar på henvendelse fra Helse Møre og Romsdal HF sendt fra Helsedirektoratet Trykk-Tjenester
4166/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Brev fra Helsedirektoratet til kommunene med utfyllende informasjon vedrørende prøvetakingskapasitet for Covid-19 Trykk-Tjenester
4174/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Rammer for gjennomføringen av 17. mai-feiringen 2020 Utne, Richard
4178/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger Trykk-Tjenester
4167/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Øystein Dalen
4184/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev 2/2 Otrosåsen - Søknad om midlertidig bruksløyve COWI AS AVD KRISTIANSAND
4180/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Color Line Tour 29. mai 2021! KCK
4171/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/21 Løpenr: 96/2020 Dokument tittel: 2/1827 Remestøylflotti hyttegrend 34 - søknad om dispensasjon Olav Straum
4157/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Politiets uttale ved søknad om godkjenning av ny styrer på salgsbevilling Politiet
4169/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Skuterløyve Liigard - Kari Nomeland-Strømsøe
4164/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Kjøpekontrakt tomt 49 Hartesyni bustadfelt Trond Henning Monan
4170/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Kontrakt mellom Repstad anlegg AS og Bykle kommune - ny hovudvassleidning REPSTAD ANLEGG 2 AS
4159/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Styreleder BHV og BNU Bykle Kommune - Jill Åse Fredriksen
4160/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Protokoll generalforsamling BNU og BHV Bykle Kommune - Karina Sloth Grindland
4175/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Kvittering for flyttegodtgjørelse Bykle Kommune - Erik Bjørnebakk
4141/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Særutskrift årsmelding 2019 Inger Lise Austrud
4118/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Sjukefråvær 2019 - teknisk drift og eigedom Bykle Kommune - Kim Robin Wintermark
4119/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Sjukefråvær 2019 - Bykle barne- og ungdomsskule Bykle Kommune - Rønnaug Torvik
4120/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Sjukefråvær 2019 - planavdelinga Bykle Kommune -Signe Sollien Hauga
4121/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Sjukefråvær 2019 - barnehagane Bykle Kommune - Caroline Rysstad
10374/2019 20200507 07.05.2020 Utgående brev Søknad om gateljos ved busstopp i Trydal Monica Wathne
4132/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Gjeldande søknad om mellombels bruksløyve for parkeringskjellar. Gnr 2, bnr 1810. Vestheisen. OLSENBYGG GRIMSTAD AS
4103/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Sti Søre Hartevassnuten Kirsten Leira
4138/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Ny versjon av Politiets Beredskapssystem 1 (PBS 1) Fylkesmannen - Jon Kvitne
4117/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Oversending av klager - detaljreg. Hoslemo hyttegrend Hoslemo Hyttevel Tor Solvang
3952/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Hartoll - merknadar til offentleg ettersyn PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS m.fl.
4146/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Dato for neste byggemøte Hartesyni Kartevoll AS
4147/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Søknad om skuterløyve 16/41 Stavenesvegen 3 Kåre Emanuelsen
4145/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Innkalling og godkjent protokoll fra møte i arbeidsutvalg SVR 6 mai 2020 Sødergren, Guro
4063/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Løyve til bruksendring frå tilleggsdel til hoveddel. Fritidsbustad på gnr 1, bnr 246. Fjellbø Andres Tveitan
4125/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Tegning hytte ? Vikseas - Jonny Vikse
4114/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev 2/852  Breivevegen 22 - manglar i revidert søknad ARKITEKTKONTORET SØR AS
4073/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Personleg ansvarsrett som sjølvbyggar. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1474. Hovden Aust BE-CON AS
4010/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Foreløpig svar - saksbehandlingstid FYLKESMANNEN I AGDER
4071/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Tilsetjing av vikarar i barnehagane Arkiv
498/2020 20200507 07.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå føresegner i reg.plan. Gnr 2, bnr 819. Hovden Aust
4140/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Informasjon angående vandelsvurdering av meddommere Lone Bangsund
4059/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gnr 4, bnr 140. Hoslemotoppen FH GRUPPEN AS
2066/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Vedr. melding om vedtak - feil i oversendingsbrev Kay Arne Jeiskelid
4107/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Uttale - Offentleg ettersyn av permanent stenging av Blåsjøveien for allmennheten Suldal kommune
4055/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Løyve til mellombels plassering av Geodome på gnr 2, bnr 403. Hegni THE VILLAGE AS
4112/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Kopi: Svar på søknad om bruk av snøscooter i samband med sikringstiltak på høgspentline. Skargjes - Store Urevatn og Holen - Breive. Agder Energi nett Haug, Jørn Trygve
4104/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Ferdigattest for riving av servicebygg og utleigehytter. Gnr 1, bnr 270. Hovden Fjellstoge BASIS ARKITEKTER AS
4127/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Protokoll frå generalforsamling i Returkraft AS Svend Åge Petersen
4131/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Mats Dale
4124/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Ta Mu Paw Say Sein
4139/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Ekstern høring - anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien Trykk-Tjenester
4113/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Opne Hybelbygg H på  Hovden? fg_olsen@hotmail.com
4126/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Oppseiing av plass ved Fjellgardane SFO Kari Soltveit Westgård
4122/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Endring av SFO tilbod Linda Haugen
4129/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Endring av SFO tilbod Linda Haugen
4130/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Oppseiing av plass ved Fjellgardane SFO Kari Soltveit Westgård
4135/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Tillegg til Søknad om skjenkebevilling generelt + noen datoer med utvidet The Village
4036/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Løyve til tiltak. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1827. Hovden Aust EIKÅS HYTTER OG HUS AS
4123/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Rev -Skotpremie Per Øyvind Asbjørnsen
4115/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Purring - kartleggjing av avfallsanlegg som tar i mot ikkje-forureina jord- og steinmassar Stokke, Bjørn
4111/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Byggemøte Høydebasseng BM02 Bjørn Einar Andersen
4136/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Praksisavtale-mal - emneansvarleg mv Frank Aleksander Høyland
4110/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom. Gnr 2, bnr 486. Hovden Blå BICO EIENDOM AS
4105/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom. Gnr 2, bnr 1. Dyregrenda sør ADVOKATFIRMA HALD & CO DA
4098/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Mangelbrev . Søknad om tilbygg på gnr 2, bnr 170. Hovden Aust Torje Dalen
4150/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeidar Bykle kommune,  Fjellgardane barnehage - st. ref. 4232401181 ***** ***** ***** *****
4144/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev 1/277 & 1/278 Moltetunet -erklæring om arealoverføring HOVDEN FJELLSTOGE UTVIKLING AS
4158/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeidar Bykle kommune,  Fjellgardane barnehage - st. ref. 4232401181 ***** ***** *****
4143/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve - Fjols til fjells FJOLS TIL FJELLS HOVDEN I SETESDAL AS
4052/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Søppelproblem i Stussli... Hans Blattmann
4163/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - IKT- rådgiver/seniorrådgiver Setesdal IKT - st. ref. 4233347974 ***** ***** *****
4075/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev 2/1767 Øvre Otrosvegen - søknad om løyve ELEMENTMONTASJE VEST AS
4060/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Innmeldingsskjema 1. klasse og SFO Gro Merete Tveiten
4070/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev 3/559 Steinsland hyttegrend 21 - søknad om løyve Harald Moe
4108/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4230042754 ***** ***** ***** *****
4076/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Fjellgardane barnehage - Evaluering og varsel om tildeling RAMBØLL NORGE AS AVD ARENDAL
4077/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Innlevering av anbod via Mercell Kim Robin Wintermark
3842/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå reg. LNF -formål. Tilbygg til bustad på gnr 17, bnr 56. Trydal
4102/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Tilbod frå Oveland utemiljø Tor Bjørn Oveland
4093/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Signert kontrakt - Hovden Høgdebasseng Kim Robin Wintermark
3937/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå plankrav og avstand til vatn i kommuneplanens arealdel. Anneks på gnr 1, bnr 33. Breive
4109/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanleggar Bykle kommune - st. ref. 4230276285 ***** ***** *****
3784/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå arealdel av kommuneplan. LNF-formål. Gnr 3, bnr 17. Hovden Sør/Steinsland. Bykle
4100/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Uttale frå politiet ved søknad skjenkeløyve Politiet - post.agder@politiet.no
3847/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon gjeldande plankrav og reg. formål i kommuneplan. Riving av eksisterande og oppføring av ny fritidsbustad på gnr 2, bnr 7. Breivevegen
4091/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Analyserapport Bykle vassverk veke 17 Eurofins Environment
4065/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Juvet tilskottil skjøtsel av trua naturtyper 2020 - slåttemark FYLKESMANNEN I AGDER
4097/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Oppseiing  av   barnehageplass frå 01.07.20 Camilla Nygård
4078/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Koronarapport for Agder uke19 Lindaas, Gunnar Ogwyn
3555/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Kulturmidlane 2020
3844/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå plankrav, avstand til vatn og takvinkel i kommuneplanens arealdel og avstand til nabogrense. Uthus, platting og badestamp. Gnr 1, bnr 33. Breive
4092/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Henning Hoslemo
4090/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Sommarjobb - korrigert tilbod Robin Mikkelsen
4079/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Øyvind Trydal
4080/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Vetle Leira Sletten
3875/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunal planstrategi-drøfting
4054/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Søknad om mellombels dispensasjon for avstand til vassdrag. Mellombels plassering av Geodome på gnr 2, bnr 403. Hegni THE VILLAGE AS
3845/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå føresegner gjeldande tversoverloft og gesimshøgde. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1551. Hartevasstrondi
3941/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering Hovden vassverk - 1 gongs handsaming
3940/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering for Øvre Geiskelid, planid 201906. Klagehandsaming.
4069/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Oppseiing av plass i SFO Ann-Torill Briksdal
4064/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Oppseiing av SFO plass Benedicte Sæbø Severinsen
3846/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå plankrav, avstand til vassdrag og nabogrense. Terrasse til fritidsbustad på gnr 1, bnr 48. Breive
4101/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev landing på Hartevatn Tele-Agder flyklubb
4050/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Endring totalrapport for mars og april 2020 Bykle kommune NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
4057/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Kopi av søknad Bykle Kommune - Trude Ekroll Mikkelsen
4081/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Styreprotokoll fra styremøte den 30. april Liv Hilde Holm
4094/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Østre Strandgate 5 - gjeld kommunal leilegheit Gurli Stavrum
4095/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Innsigelser til styremøtet 30. april - svar til sameiet Gunnar Stavrum
4061/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon *****
4056/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad om permisjon *****
4058/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev oversending av klager - detaljreg. Hoslemo hyttegrend 2r.solvang@gmail.com
4062/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Endring av reguleringsplan for Dyregrenda sør ADVOKATFIRMAET KJÆR DA
4068/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Felles uttalelse fra hytteeiere i Snarevegen til innspill om vegløsning for hyttefelt F8 Øyvind Tjomsland
4082/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Merknad til - DETALJREGULERING - DYREGRENDA SØR - PLAN-ID 201902 - NY 1.GONGS HANDSAMING Siri Lin Brekke
3939/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå reguleringsføresegn. Bod samanbygd med fritidsbustad. Gnr 2, bnr 1217. Lykkestaden. Hovden
4086/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Særutskrift - årsregnskapet 2019 for Bykle kommune Inger Lise Austrud
4033/2020 20200505 05.05.2020 Saksframlegg/innstilling Plansjefen orienterar om aktuelle saker
4032/2020 20200505 05.05.2020 Saksframlegg/innstilling Orientering frå leiar i planutvalet
4021/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Tilbakemelding fra kommunen vedrørende tomt carl.anders.hageland@dnb.no
4035/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Arealplanleggar - stillingsutlysing Signe Berit Sollien Haugå
4030/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Oppseiing av SFO plass Benedicte Sæbø Severinsen
4020/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Oppseiing av plass i SFO Ann-Torill Briksdal
4048/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev 2/1810  Vestheisen Hovdenut  -tinglyst seksjonering STATENS KARTVERK
4012/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Saw Jordan Hser
4013/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Elisabeth Byklum
4014/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Jack Garry
4015/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Iben Benjamin Hall
4016/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Marte Løyning Berntsen
4019/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommarjobb Trym Hovden Richter
4031/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Møter og smitevern Bykle Kommune - Maren Østvold
4045/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Barnehage - ny plass Petra Marie Trydal
4046/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Barnehage - ny plass Petra Marie Trydal
4038/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarar 2020 Bykle kommune, Pleie & Hjelpetenesta - st. ref. 4187995603 ***** ***** *****
4039/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarar 2020 Bykle kommune, Pleie & Hjelpetenesta - st. ref. 4187995603 ***** ***** ***** *****
4040/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarar 2020 Bykle kommune, Pleie & Hjelpetenesta - st. ref. 4187995603 ***** ***** *****
4041/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarar 2020 Bykle kommune, Pleie & Hjelpetenesta - st. ref. 4187995603 ***** ***** ***** *****
4042/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarar 2020 Bykle kommune, Pleie & Hjelpetenesta - st. ref. 4187995603 ***** ***** *****
4043/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarar 2020 Bykle kommune, Pleie & Hjelpetenesta - st. ref. 4187995603 ***** ***** *****
4029/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Eksamensdager Merete Trollsås Egeland
3963/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Lislestog og Evre Muren - tilskudd til skjøtsel av trua naturtyper 2020 - slåttemark FYLKESMANNEN I AGDER
4008/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Spørsmål i ft detaljregulering av Lykkestaden Landmåler Sør v/Olav Arne Haugen
4044/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanleggar Bykle kommune - st. ref. 4230276285 ***** ***** *****
4026/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidar 50 % vikar kombinert med 15 % fast 3. kvar helg Pleie- og hjelpetenesta Bykle kommune - st. ref. 4230173624 ***** ***** *****
4027/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidar 50 % vikar kombinert med 15 % fast 3. kvar helg Pleie- og hjelpetenesta Bykle kommune - st. ref. 4230173624 ***** ***** *****
4047/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidar 50 % vikar kombinert med 15 % fast 3. kvar helg Pleie- og hjelpetenesta Bykle kommune - st. ref. 4230173624 ***** ***** ***** *****
4024/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Oppgradering Guard 2020 møtereferat Bjørn Einar Andersen
4022/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Dialogmøte 1 *****
4003/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Stilling, arealplanlegger - studiepraksis Frank Aleksander Høyland
4006/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Stilling, arealplanlegger - avtaleutkast praksis mv Frank Aleksander Høyland
4051/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleiar 50 % fast Pleie- og hjelpetenesta Bykle kommune - st. ref. 4230256210 ***** ***** ***** *****
4025/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleiar 50 % fast Pleie- og hjelpetenesta Bykle kommune - st. ref. 4230256210 ***** ***** *****
4023/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev 14/76 Kyrkjelii 7 - rekvisisjon oppmåling Bykle kommune v/Kim Robin Wintermark
4028/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Avslag på søknad - tiltak på gnr 2, bnr 1027. Gåttstøyl. Hovden ARKICON AS
3959/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Kopi av brev - Svar på søknad til posisjonering og merkevarebygging,- Bykle Vindu AS Setesdal Regionråd
4049/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Tilbod om investeringstiskot INNOVASJON NORGE
3985/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev 2/1027 Gåttstøylvegen 15 - avklaringer og manglar i samband med søknad Arkicon v/Roger Kristiansen
3999/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Oppfølgingsplan Tenesteleiar
4004/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanleggar Bykle kommune - st. ref. 4230276285 ***** ***** ***** *****
4007/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanleggar Bykle kommune - st. ref. 4230276285 ***** ***** ***** ***** *****
3994/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Tilbod - Oppgradering Guard control Guard
3971/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Møtereferat Nytt Høgdebasseng BM01 Bjørn Einar Andersen
3945/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Kontrakt Hovden høgdebasseng E1 - Hovden hytteservice HOVDEN HYTTESERVICE AS
3983/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev 2/1251 Gåttstøylsvingen 2 - dialog angåande tiltaket Wenche Kaldheim
3950/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Leigeavtale Hegni  - The Village AS og Bykle kommune THE VILLAGE AS
3938/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Serveringsløyve - Hegni - The Village - mellombels THE VILLAGE AS
3987/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev 2/1827 Remestøylflotti hyttegrend 34 - ansvarsretter og oppdatert gjennomføringsplan EIKÅS HYTTER OG HUS AS
3981/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1810/0/26 STATENS KARTVERK
3978/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 6/115 STATENS KARTVERK
3979/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1810/0/26 Svenn-Erik Kvannes
3966/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 1/276/0/1 STATENS KARTVERK
3967/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/985/0/3 Eivind Bjorå
3968/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/985/0/3 STATENS KARTVERK
3964/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 1/276/0/1 Taraldsen, Nils-Petter
3949/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Oppseiing av barnehageplass Ann-Katrin Bakke
3972/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Barnehage - ny plass Petra Marie Trydal
3973/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Barnehage - ny plass Petra Marie Trydal
3944/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Redusering av barnehageplass Ragnhild Bjåen
3946/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Oppseiing av barnehageplass Anette Natland
3935/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Oppseiing av barnehageplass Anette Natland
3984/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev 2/696 Røyrvikåsen skiarena - avklaringer i samband med rammesøknad Hallvard Homme
3970/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Vitnemålsmerknad våren 2020 Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
3936/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Vedlagt møtereferat tverrsektorielt statusmøte 30. april Fylkesmannen - Utne, Richard
3974/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Purring på manglande attendemelding - adm. bygg AGDER ENERGI NETT AS
3965/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Offentleg ettersyn, permanent stenging av Blåsjøvegen for ålmenta NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
3953/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Stenging av Urevassvegen for almenn motorisert ferdsel OTRA KRAFT DA m.fl.
3997/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - Liv Hoslemo Liv Hoslemo
4000/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Arbeidsavtale tilkalling - Randi Steinsholt Randi Steinsholt
3942/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Totalrapport for april 2020 Bykle kommune NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
3943/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Klage over innsyn etter Offentleglova - Database for valg 2019, Bykle Mimesbronn - Hallvard Nygård
3951/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
3958/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
3948/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Søknad om støtte til Fjellgardane vel: aktivitetstilbod barn og unge Camilla Nygård
3976/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev 1/246 Fjellbøbakken 21 - søknad om løyve Andres Tveitan
3986/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Innspel til reguleringsplan Dyregrenda Sør Anne Kristin Eldøy
3995/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev HMS handlingsplan Bykle Kommune - Rønnaug Torvik
3955/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Hovden Høyfjellssenter - merknader til offentleg ettersyn Ole Prytz Bruun m.fl.
3982/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Kopi av brev- Rv. 9 . ønske om trafikksikkerhetstiltak - fartshumper og nedsatt fartsgrense sendt fra Statens vegvesen Leif Westgård
3879/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Referat frå årsmøte i Bykle idrettsråd 27. april 2020 Olav Mandt m.fl.
3641/2020 20200430 30.04.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av vegnamn -Flatastøyltoppen og Hovdenuttunet
3906/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-15498-3 - Bykle kommune - Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljregulering for Dyregrenda sør - plan-ID 201902 Agder fylkeskommune
3925/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev MERKNAD TIL DETALJREGULERING – DYREGRENDA SØR - PLAN-ID 201902 – NY 1. GONGS HANDSAMING: FORMÅL MED PLANEN Finn Audun Dahl
3929/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Endret tidsplan og frister for arbeidet med rullering av vannforvaltningsplan i Agder vannregion som følge av koronasituasjonen Øverland, Tanja
3901/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi for Vinje kommune 2020-2023 med planprogram for samfunnsdelen - Høyring og offentleg ettersyn VINJE KOMMUNE
3907/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Leigeavtale Belglii 59 A Elias Gholami
3930/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev 2/290 Skisentervegen- Søknad om løyve til igangsetting samt komplettering av rammesøknad Jan Stangvik
3521/2020 20200430 30.04.2020 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2019 for Bykle kommune
3522/2020 20200430 30.04.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunerekneskapen for 2019 - godkjenning
3523/2020 20200430 30.04.2020 Saksframlegg/innstilling Disponering av rekneskapsmessig mindreforbruk i 2019
3934/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Senioravtale Ruth Stangenes
3899/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Unntak frå dialogmøte 2 Nav Midt - Agder
3910/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev 20/1315 Høring - tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen mm) Kld Dep - Berget Stian
3905/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
3903/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Spørsmål om bustadtomt i Hartesyni Carl Anders Hægeland
3914/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev SV: Bykle kommune - Krav om innsyn Doffin referanse: 2015-111390 AB vei
3932/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Arbeidsavtale tilkalling - Leif Kvinlog Leif Kvinlog
3884/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Tilsetjing av tilkallingsvikar Arkiv
3887/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Leif Kvinlog
3908/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Oppseiing av SFO Ragnhild Bjåen
3896/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Oppseiing av SFO Ragnhild Bjåen
3843/2020 20200430 30.04.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om mellombels dispensasjon for avstand til vassdrag. Mellombels plassering av Geodome på gnr 2, bnr 403. Hegni
3897/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev 4/140 Hoslemotoppen 17 - Søknad om ferdigattest FH GRUPPEN AS
3423/2020 20200430 30.04.2020 Saksframlegg/innstilling Handsaming av skjenkeløyver på Hegni
3920/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - Nathalie Johannessen Nathalie Johannessen
3692/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Vikar etter tilkalling i Pleie- og hjelpetenesta Arkiv
3924/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå bandtvang NJFF AUST-AGDER
3898/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Redusering av barnehageplass og melding om ferie Ragnhild Bjåen
3888/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Gjeld sommarferie 2020 Kjell Lorentz Nicolaysen
3904/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Oppseiing av barnehageplass Ann-Katrin Bakke
3885/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev vedr omregulering av areal på Slakteplassen Alf Ånund Breive
3886/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Slakteplassen forslag Alf Ånund Breive
3890/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Analyserapport Drikkevatn Bykle veke 17 Eurofins Environment
3923/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Foreløpig svar - saksbehandlingstid FYLKESMANNEN I AGDER
3931/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Tilskuddsordning fra Miljødirektoratet: Utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Frist 6. mai Gunnarsli, Katrine Skajaa
3040/2020 20200430 30.04.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om Hegni sommardrift 2020
3927/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev 2/674 Hovden Fjellpark 37 - trekker dispensasjonssøknad Kjell Sigmund Fløttum
3805/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Forlenga avtale i forbindelse med korona epidemi Lene Bentsen
3793/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Avtale om endring av arbeidsområde i forbindelse med korona epidemien Hill Rognmo Hill Rognmo
3893/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Førespurnad på pristilbod post@oveland.no
3894/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Førespurnad på pristilbod post@vhu.no
3895/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Førespurnad på pristilbod egil@l-e.no
3919/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Kart over VA-installasjoner i Hagemo hytteområde, Berdalsbru john.k.endresen@gmail.com
3889/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev 2/486 Flatsstøylsvingen 21 Hovden Blå 4- Søknad om frådeling EIENDOMSFORVALTNING SØR AS
3916/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev søknad om dispensasjon1/33 Breivevegen 115 - Søknad om tillatelse til oppføring av anneks DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
3900/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Sak 20-013096RFA-JARD Hovden - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Dale, Åshild
3909/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev 2/1832 Nedre Otrosvegen 22 - søknad om løyve Rune Kristian Mork
3883/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Løyve til tiltak. Riving av brannskada bustad. Gnr 2, bnr 700. Røyrvikåsen HOVDEN HYTTESERVICE AS
3892/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Kommentar til søknad om rammeløyve - 2/1887 Nedre Otrosvegen 35 Lasse Johnsen
3891/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Kommentar til søknad om rammeløyve - 2/1886 Nedre Otrosvegen 33 Lasse Johnsen
3882/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Igongsettingsløyve grunnarbeid. Høgdebasseng på gnr 2, bnr 1. Hovden RAMBØLL NORGE AS AVD ARENDAL
3911/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev 2/1027 Gåttstøylvegen 15 - Gjennomføringsplan Arkicon As
3926/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Avtale om beredskapsvakt som ikkje er medrekna i den vanlege arbeidstid gjeld under Covid -19 Fagforbundet. NSF og Bykle kommune
3852/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev 2/1  Hovden Høgdebasseng  - Søknad om igangsettingsløyve RAMBØLL NORGE AS AVD ARENDAL
3848/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Generalforsamling og Hjerte for Telemark Visittelemark - Anne-Hege Svartdal
3868/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Brannskade KLPREF353048-ST995 - Hovden Grendehus Tom Olav Trydal
3863/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Kart over VA-installasjoner i Hagemo hytteområde, Berdalsbru. John Karstein Endresen
3858/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev 2/1251 Gåttstøylsvingen 2 - ønska plassering av gjerde Wenche og Roy Kaldheim
3851/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev 2/700 Røyrvikåsen bustadfelt 10 - søknad om løyve, eitt trinn HOVDEN HYTTESERVICE AS
3782/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev 2/1/210 Skisentervegen 44 -  Forespørsel om et tiltak er søknadspliktig Gunnar S. Sædberg
3783/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev 17/56 Trydalsvegen 20 - søknad om dispensasjon Ola Birger K Trydal
3798/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev 2/1/72 Skisentervegen 67 - søknad om deling Roald Solberg-Jacobsen
3800/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev 2/1/72 Skisentervegen 72 - søknad om løyve Bård Løvdal
3840/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Varsel om forvaltningskontroll – dokumentkontroll-tilskuddsordninger i landbruket – Produksjonstilskudd og avløsertilskudd FYLKESMANNEN I AGDER
3878/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev 2/674 Hovden Fjellpark 37 - manglar i dispensasjonssøknaden Kjell Sigmund Fløttum
3779/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev 3/17 Steinsland - Søknad om disp og løyve for Gapahuk BYKLE KOMMUNE
3871/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Foreløpig svar - saksbehandlingstid FYLKESMANNEN I AGDER
3788/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Analyserapport Hartevatn RA veke 11 Eurofins Environment
3857/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Røyrvikåsen bustadfelt 10 - kommunale avgifter Yngve Breivegen
3778/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk støtte til plateslepp. Inger Lise Stulien Robstad
3706/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Løyve til tiltak. Fritidsbustad på gnr 3, bnr 182. Geiskelid BICO BYGG OG INNREDNING AS
3796/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar - Aud Skagestad Aud Skagestad
3849/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Hovden Fjellandsby - Teknisk plan PROSJEKTGRUPPEN AS
3865/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Om deltidspersonell og trekk i dagpenger - brann og redningsvesen Kari.Jensen@dsb.no
3853/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Koronarapport for Agder veke18 Lindaas, Gunnar Ogwyn
3854/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 epidemien. Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Trykk-Tjenester
3771/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev 20200423 Referat møte FM-kommuner - endelig - sendt 24. april 2020 Fylkesmannen - Hagen, Dag Auby
3772/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Formidling av helsepersonell fra nasjonalthelsepersonell.no Fylkesmannen - Hagen, Dag Auby
3773/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Koronaviruset - COVID 19 - Referat fra samordningsmøte mellom SSHF, Fylkesmannen i Agder og kommunene i Agder torsdag 5.mars 2020 Fylkesmannen - Hagen, Dag Auby
3866/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev 1/270 Hovden Fjellstoge - Søknad om ferdigattest, rivning servicebygg  jmf løyve COWI AS AVD KRISTIANSAND
3786/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon fra Color Line Tour og korona situasjonen. KCK
3792/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Rullering av helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse Setesdal brannvesen m.fl.
3859/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Innspel til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Hovden vassverk i Bykle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
3787/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev 2/403 Hegni -  Søknad om dispensasjon mellom 1. mai til sommerdriften er over THE VILLAGE AS
3785/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev 2/403 Hegni -  Søknad om forlengelse omplassering av Geodome THE VILLAGE AS
3867/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev 2/1551 Hartevasstrondi - teikningar MOEN DESIGN AS
3870/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev 2/1 Sloarosstien 3 - Søknad om endring av gjeve løyve DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
3877/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev 2/1 Sloarosstigen 3 - Søknad om løyve  til riving og gjenoppbygging av uthus DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
3803/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 3676/2020 Dokument tittel: Klage på oppmålt eiendom på kart - Helge Rui Liv Hoslemo
3799/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Unntak frå dialogmøte 2 *****
3780/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/264 Løpenr: 3698/2020 Dokument tittel: 2/1886 Nedre Otrosvegen 33 - søknad om rammeløyve Lasse Johnsen
3781/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/263 Løpenr: 3697/2020 Dokument tittel: 2/1887 Nedre Otrosvegen 35 - søknad om rammeløyve Lasse Johnsen
3712/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Løyv til tiltak. Fritidsbustad på gnr 17, bnr 48. Optestøyl Alf Sverre Birkeland
3850/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Setesdalsvegen 2/1474 - Vedrørende sjølvbyggar BE-CON AS
3746/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Oversending av klagesak. Gnr 2, bnr 1474. Tomt 608. Hovden Aust FYLKESMANNEN I AGDER
3872/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Tilsvar Fjellaker fjellaker89@gmail.com
3862/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Bustadtomt i Hartesyni Ida Helene Fjellaker
3777/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Gjeld Tomt 20, Hartesyni Sol Nodeland
3861/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev 2/281 Djupetjønn hyttegrend 96 - svar på spørsmål i samband med mangelbrev FLATNES BYGG CONSULT AS
3769/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Stussli - utsjekk av areal som ønskes kjøpt og sammenføyd Mac - Ole P. Bruun
3770/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Stussli - utsjekk av areal som ønskes kjøpt og sammenføyd Karina Sloth Grindland m.fl.
3864/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev 2/1157 Røyrvikåsen 32 - søknad om ferdigattest garasje Artis Bergsons
3841/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-02929-16 - Søknad om støtte til Krypsivprosjektet på Sørlandet for 2020 Agder fylkeskommune
3789/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Klage over kommunalt vedtak, saksnummer 17/1330 Sigbjørn Berentsen
3794/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Turnus heimsjukepleie - koronaturnus PHT tenesta
3873/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Høyringsfråsegn til offentleg ettersyn av detaljregulering for Dyregrenda Sør FYLKESMANNEN I AGDER
3802/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Adressenamnet Hovdenuttunet - tilråding SPRÅKRÅDET
3869/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Innkalling Bykle kontrollutval 06.05.20 Asekretariat - Inger Lise Austrud
3880/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Årsmøte Bykle idrettsråd 27.04.20 Bykle Kommune - Leif Kvinlog
3860/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Høyringsfråsegn til offentleg ettersyn av detaljregulering for Hovden høyfjellsenter i Bykle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
3795/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Leigeavtale for OL bygget i Lislestog - Støylo gardsbakeri Hege Cecilie Trydal
3765/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev 2/1810 Vestheisen familiepark  parkeringskjellar - søknad om midlertidig bruksløyve OLSENBYGG GRIMSTAD AS
3757/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Tilsyn med drikkevatn 2020 - Mattilsynet MATTILSYNET
3745/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Vedr. Bykle kommune - innsigelse til kommuneplanen sin arealdel Knut Grønntun
3767/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Reinane AS, utbygging hovden Mass Løyning
3752/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Adressenamnet Vestheisen - tilråding SPRÅKRÅDET
3748/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Regionalt miljøtilskot (RMP) - soner for pollinerende insekter - høyring- frist 20. mai 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
3743/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Møtebok frå Villreinnemnda for Setesdalsområdet, 210420 Jarle Lunde
3766/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Senioravtale tom 24.12.20 Birgit Haslemo
3740/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Møteprotokoll av 11. mars 2020 - Setesdal brannvesen IKS Dag Haugland
3735/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev 2018/638-61 - vedr. kjøpekontrakt Karolina Laszuk
3739/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev VEDR SEKSJONERING GNR 2 BNR 1228 Per Øyvin Andersen
3755/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev 14/7 Bykle  Austistog - tinglyst deling og sletting av heftelser STATENS KARTVERK
3749/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal - Brev til kommuner om intensjonserklæring HOD-Akson
3750/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Brev fra Helsedirektoratet om å utvide prøvetakingskapasiteten for SARS-Cov-2 Trykk-Tjenester
3734/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Fylkesmannen avviser oppmodinga om lovlegheitskontroll - Hovden skisenter - regulering av drift av alpinanlegg FYLKESMANNEN I AGDER
3761/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Kopi av brev - Vedtak av fellingskvote 2020, Setesdal Ryfylke villreinområde Suldal kommune
3754/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Kopi av brev - Vedtak av fellingskvote 2020, Setesdal Austhei villreinområde Suldal kommune
3759/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev 1/275 Moltetunet -søknad om seksjonering STATENS KARTVERK m.fl.
3760/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev 1/274 Moltetunet -  tinglyst seksjonering STATENS KARTVERK
3758/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev 1/277 Moltetunet - tinglyst  seksjonering STATENS KARTVERK
3741/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev 3/182 Geiskelivegen 40 - erklæringar og gjennomføringsplan BICO BYGG OG INNREDNING AS
3733/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Rammeløyve - tilbygg til fritidsbustad på gnr 2, bnr 327. Hartevassvegen 28. Hovden Aust FLATNES BYGG CONSULT AS
3737/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Kommunale avgifter i koronatider Bjørn Erling Auestad
3738/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Analyserapport   Bykle RA veke 11 Eurofins Environment
3762/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Spørsmål i ft detaljregulering av Lykkestaden (ref: 2020/39-11) Knut Olav Lunden
3763/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Svar på spørsmål i ft detaljregulering av Lykkestaden (ref: 2020/39-11) Knut Olav Lunden
3742/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Etablering av Namsfogd i Agder fra 01.06.2020 Politiet - post.agder@politiet.no
3744/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev 2/170 - Søknad om tilbygg på eksisterende hytte Fjellbyggvegen 5 Brødrene Dahl A/S
3747/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev 2/1251 Gåttstøylsvingen 2 - søknad om løyve, oppsetting av gjerde Wenche Kaldheim
3764/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Skiløype vassverket 'Torvald Gautland'
3768/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev 2/674 Hovden Fjellpark 37 - Skifte av tak på fritidsbustad Kjell Sigmund Fløttum
3730/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve - 3/557 Steinsland hyttegrend 26 Joar Loland
3648/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Tilskott til renovering av løe Ole Henrik Trydal
3615/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Løyve til omdisponering av dyrka jord Ole Henrik Trydal
3698/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev 2/1886 Nedre Otrosvegen 33 - søknad om rammeløyve KONSMO FABRIKKER AS
3702/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 466 på Kvisletoppen AREAL+ AS
3703/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Gjeld Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbustad på gnr. 68/466 på Kvisletoppen Bykle Kommune - Signe Berit Sollien Haugå
3713/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Samarbeidsavtale om drift av krisesenter - mellom Kristiansand kommune og Bykle kommune Bernt.Erik.Klokkervold@kristiansand.kommune.no
3729/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev 1. terminutbetaling av integreringstilskot år 2-5 for år 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
3605/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Trafikksikkerheitstiltak - uoversiktleg sving Trydalsvegen, gnr 17, bnr 1. Ole Henrik Trydal
3696/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskot/ løysing på kjøp av nye løypemaskiner Torvald Gautland
3697/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev 2/1887 Nedre Otrosvegen 35 - søknad om rammeløyve KONSMO FABRIKKER AS
3708/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Uoversiktlig sving i Trydal - tiltaksanalyse Bykle Kommune - Sigrid Bjørgum
3726/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev 3/57 Setesdalsvegen 4168 - tilleggsopplysningar i samband med søknad Lars Erik Andersen
3715/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev 3/57 Setesdalsvegen 4168 - avklaringar rundt søknad lars.andersen@vel.oslo.kommune.no
3695/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev SV: restriksjon på hyttereiser 'Tori F. A'
3106/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Hytteforbud Bjarne Elefsen
3718/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Søknad om støtte til plateslepp Inger Lise S Robstad
3727/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskot - Bjørgumspel Vol. IV - Taddeivs Minne 3 Hallvard Bjørgum
3707/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Endring eigedomsskatt for år 2018,2019 og 2020 SKAGERAK KRAFT AS
3723/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev 1/276 Moltetunet  - tinglys t seksjonering STATENS KARTVERK
3717/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev 2/633 Hovden Fjellpark - revidert søknad om ferdigattest John Våge
3724/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg (garasje og bod) til fritidsbustad på gnr 2, bnr 633. Hovden Fjellpark John Våge
3731/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Høring - Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Postmottak HOD
3732/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Fem milliarder kroner ekstra til lån fra Husbanken Husbanken
3710/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Informasjon til kulturskolene Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
3714/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19 Postmottak KMD
3701/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-16847-4 - Bykle kommune - Fråsegn til varsel om oppstart av detaljregulering for Hovden vassverk Agder fylkeskommune
3716/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Tilsetjing av vikar kommunikasjonsavdelinga Arkiv
3694/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev 17/48 Optestøyl 9 -søknad om løyve Alf Sverre Birkeland
3709/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev 2/852 Breivevegen 22 - revidert søknad ARKITEKTKONTORET SØR AS
3705/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Utviding av uteområde for servering og skjenking ved Hovden Alpin Lodge - Hovden Alpin Servering HOVDEN ALPIN SERVERING AS
3711/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Politiets uttale - Utviding av skjenkeområde ute - Hovden Alpin Lodge og Furumo Politiet
3691/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Utviding av uteområde for servering og skjenking ved Furumo - Hovden Alpin Servering HOVDEN ALPIN SERVERING AS
3700/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
3719/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Avtale Telemark Bilruter Tellef Solås
3663/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Avslag på søknad om rammeløyve. Gnr 2, bnr 1400. Hovden Aust FLATNES BYGG CONSULT AS
3728/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Leigeavtale for OL bygget - Torbjørg Gjerden og Anita Haugen Torbjørg Gjerden og Anita Haugen
3704/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Sal av kommunal bustad - 14/76 Kyrkjelii 9 Krogsveen v/Tommy Vatslid
3693/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Høring av kommunal planstrategi Sirdal kommune 2020-2024 Sirdal kommune
3699/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Høyringsfråsegn til 2 gongs offentleg ettersyn av detaljregulering for Hartoll Setergrend i Bykle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
3678/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Avtale om konsulenttenester - Kristian Kvaalen Herregården Kristian Kvaalen Herregården
3676/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Klage på oppmålt eiendom på kart - Helge Rui Helge Rui
3679/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Leigeavtale OL-bygget - Bykle husflidslag Leif Kvinlog
3677/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Revisjonsuttalelse særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Bykle kommune 2019 Agder kommunerevisjon IKS
3659/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Revisoruttalelse antall personer med psykisk utviklingshemming Bykle kommune 01.01.2020 Agder kommunerevisjon
3656/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Beregning - Ressurskrevende tjenester korrigert grunnlag Morten Hansen
3680/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Nytt vegnamn - Vestheisen post@sprakradet.no
3688/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Læretid - ***** ***** ***** *****
3642/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-00154-18 - Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Agder - Ny høringsfrist 15. juni Riksantikvaren
3662/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg til fritidsbustad på gnr 2, bnr 1765. Hovden Aust HOVDENKONTORET Ingvild Hovden
3684/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev 2/281 Djupetjønn hyttegrend 96 - avklaringer rundt søknad Per Fatland
3685/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev 2/281 Djupetjønn hyttegrend 96 - spørsmål i samband med mangelbrev FLATNES BYGG CONSULT AS
3660/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1 Løpenr: 3599/2020 Dokument tittel: avtale beredskapsvakt renhold Liv Hoslemo
3666/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev SV. Bykle kommune - Krav om innsyn Doffin referanse: 2015-111390 AB vei m.fl.
3654/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Ferdigatttest - fritidsbustad på gnr 2, bnr 1828. Otrosåsen. Hovden EIKEN HYTTER AS
3630/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Søknad om skuterløyve i SVR gbnr 1/7 Rhett Karl Tønnesen
3681/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Barnehager, skoler og SFO kan ha kortere åpningstid Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
3682/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Koronarapport for Agder uke17 Lindaas, Gunnar Ogwyn
3667/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Brev fra KS - Samarbeid med frivillige organisasjoner - koronasituasjonen Ann-Solveig Hansteen
3661/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Brev til kommuneoverlegen om covid-19 Aavitsland, Preben
3686/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev 1/33 Breivevegen 115 - Søknad om tillatelse til oppføring av uthus og platting DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
3671/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev 2/696 Røyrvikåsen skiarena - manglar i søknad om rammeløyve Plankontoret Hallvard Homme
3655/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Tillegginformasjon søknad Bykle næringslag Tor Hallvard Mosdøl
3645/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Oversending av klage på mindre reguleringsendring av Lykkestaden, del av C4 og Z5, planID 200603 FYLKESMANNEN I AGDER
3668/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Revar   - skotpremie Ingrid M L Bjåen
3669/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev 2/700 Røyrvikåsen bustadfelt 10 - nabovarsel til Bykle kommune eigar av 2/698 Jens-Gunnar Haugen
3658/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev 2/1006 Remestøylflotti hyttegrend 3 - søknad om løyve ARKICON AS
3670/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Søknad om næringsstøtte BYKLE VINDU AS
3639/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Løyve til tiltak i eitt trinn - fritidsbustad på gnr 2, bnr 1737. Tomt 12. Lykkestaden Nord. Hovden NOVO ARKITEKTER AS
3632/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Uoversiktlig sving i Trydal Ole Henrik Trydal
3566/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Arbeidsavtale til signering Martin Dahle
3628/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Politiattest Martin Dahle
3624/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Søknad om konsesjon: Sameigepart i gnr. 16 bnr. 2 Norstog Stavenes Jo Are Rune Berner
3647/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå reg.føresegn gjeldande krav om bebyggelsesplan. Gnr 2, bnr 696. Røyrvikåsen. Hovden PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
3633/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om barnehageplass Lill Kristin Kili
3612/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Endring av detaljregulering av Djupetjønn hyttegrend, planid 201702. Slutthandsaming AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
3300/2020 20200422 22.04.2020 Saksframlegg/innstilling Forlenging av vedtak - påbod om tiltak / stenging ymse anlegg og verksemder i medhald av smittevernlova
3635/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Transporttjenesten for funksjonshemmede 2. halvår 2020 AGDER FYLKESKOMMUNE
3629/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Anmodning om refusjon Torvald Gautland
3298/2020 20200422 22.04.2020 Saksframlegg/innstilling Offentleg ettersyn, permanent stenging av Blåsjøvegen for ålmenta
3623/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Søknad om frådeling og omdisponering - gnr. 14 bnr. 6 Arve Tambini Berntsen
3625/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Tildeling av ervervsløyve 2020 - 2021 Johannes Væting
3626/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Tildeling av ervervsløyve 2020 - 2021 Rune Brustad
3627/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Tildeling av ervervsløyve 2020 - 2021 ULEBERG MASKIN OG TRANSPORT AS
3646/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Avtale etter tilkalling, Randi Steinsholt Randi Steinsholt
3631/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev 2/1765 Remestøylflotti hyttegrend 85 -søknad om ferdigattest HOVDENKONTORET Ingvild Hovden
3638/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Ang. Kåre Emanuelsen - motorferdsel-løyve Ida Larsen Reinsviki
3634/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Sommerløype Søre Hartevassnuten DESTINASJON HOVDEN AS
3636/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Feil informasjon om adresse i Djupetjønn hyttegrend Marit Lund Løvsland m.fl.
3649/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Hoslemo hyttegrend - dokument i saka Sigbjørn Berntsen
3609/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - Filip Mascovic Filip Mascovic
3617/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Klage på vedtak gjeldande adkomstveg byggegrense. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1474. Tomt 608. Hovden Aust Oddgeir Tjomsland
3202/2020 20200421 21.04.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på vedtak gjeldande adkomstveg byggegrense. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1474. Tomt 608. Hovden Aust
3610/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Søknad om samtykke for tilbygg og påbygg. Gnr 2, bnr 953. Hovdestøylen borettslag nr. 21, 23 og 25 ARKICON AS
3608/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus. Gnr 1, bnr 263. Børtemannsbekken Nord Jon Steinar Viervang
3599/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev avtale beredskapsvakt renhold Hill Rognmo
3596/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Matrikkelbrev etter arealoverføring Dag Birkeland m.fl.
3603/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Tilsvar brev vedrørande skade frå overvatn , Hartevassvegen 39, gnr/bnr 2/1/149 ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
3622/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i SVR. 1/7 Storhedder. Rhett Tønnesen Verneområdeforvaltar Jørn Trygve Haug
3600/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Til serveringssteder i Bykle kommune Ann-Torill Briksdal (abriksdal@hovdenalpin.no) m.fl.
3607/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Søknad om landing med helikopter i verneområdet SVR og Vidmyr naturreservat Birgit Breive Lidtveit
3598/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Sommerjobb for skoleelever 2020 Elisabeth Byklum
3092/2020 20200421 21.04.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå reg.føresegn gjeldande krav om bebyggelsesplan. Gnr 2, bnr 696. Røyrvikåsen. Hovden
3604/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Uoversiktlig sving i Trydal Bykle Kommune - Kim Robin Wintermark
3616/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Søknad om Markedsføringsavklaring The Village
3621/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Gravesøknad Setedalsvegen 4264 VEISKILTKONSULENTEN AS
3620/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Gjødslingsplan-Lii gard Kari Nomeland-Strømsøe
3606/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå reg. formål og plankrav. Høgdebasseng på gnr 2, bnr 1. Vassverket. Hovden Aust. RAMBØLL NORGE AS AVD ARENDAL
3601/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Rammeløyve for høgdebasseng. Gnr 2, bnr 1. Hovden Aust RAMBØLL NORGE AS AVD ARENDAL
3551/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve - 3/57 Setesdalsvegen 4168 Lars Erik Andersen
3494/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom. Gbnr 2/8 og 2/420. Djupetjønn Ingvild Hovden
3546/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Visit Telemark, 28/4 Visittelemark - Håkon Nordby
3547/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Tilleggsinfo til generalforsamling i Visit Telemark, 28/4 Visittelemark - Håkon Nordby
3552/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Tilbod : Feiing av kommunale veger 2020 Thor-Sondre Kirkeng
3553/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev SV: Feiing av kommunale veger 2020 Hovden hytteservice
3554/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev SV: Feiing av kommunale veger 2020 Uleberg Maskin
3556/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev SV: Feiing av kommunale veger 2020 Åsmund Hoslemo
3594/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Spørsmål om - Feiing av kommunale veger 2020 Uleberg Maskin & Transport AS
3559/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev 2/1733 Lykkestaden nord - Kopi av merknader til utbygging på tomt 19 Kristen Gislefoss
3564/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Tilsetjing av sosialpedagogisk rådgjevar ved Bykle barne- og ungdomsskule frå 01.8.20 Arkiv
3586/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sosialpedagogisk rådgjevar Bykle barne- og ungdomsskule - st. ref. 4216418132 ***** ***** *****
3587/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sosialpedagogisk rådgjevar Bykle barne- og ungdomsskule - st. ref. 4216418132 ***** ***** ***** *****
3588/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sosialpedagogisk rådgjevar Bykle barne- og ungdomsskule - st. ref. 4216418132 ***** ***** *****
3589/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sosialpedagogisk rådgjevar Bykle barne- og ungdomsskule - st. ref. 4216418132 ***** ***** *****
3590/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sosialpedagogisk rådgjevar Bykle barne- og ungdomsskule - st. ref. 4216418132 ***** ***** *****
3591/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sosialpedagogisk rådgjevar Bykle barne- og ungdomsskule - st. ref. 4216418132 ***** ***** *****
3540/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Trekkjer søknad *****
3548/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev 3/57 Setesdalsvegen 4168- Søknad om byggjeløyve Lars Erik Andersen
3585/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Skotpremie Per-Torleiv Tveiten
3571/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev 2/1882 Otratunet - tinglyst seksjonering STATENS KARTVERK
3542/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Statnett SF - eigedomsskatt Bykle Kommune - Ann Harriet R Ebeltoft
3595/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Analyserapport Drikkevatn Bykle, veke 15 Eurofins Environment
3570/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Angåande kommunale avgifter Ørjan Mathisen
3541/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Kommunale eigedomsgebyr - 3/474 Vidsynvegen 6 Steinar Blandkjenn
3593/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Epost om endringer på søknad send 16.04.20 The Village
3574/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon i samband med søknad om frådeling, gnr 2, bnr 698, Røyrvikåsen.pdf Bykle Kommune - kommunedirektør
3525/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1882/0/1 Taraldsen, Nils-Petter
3526/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1882/0/1 STATENS KARTVERK
3527/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1882/0/2 Taraldsen, Nils-Petter
3528/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1882/0/3 Taraldsen, Nils-Petter
3529/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1882/0/2 STATENS KARTVERK
3530/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1882/0/3 STATENS KARTVERK
3531/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1882/0/4 Taraldsen, Nils-Petter
3532/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1882/0/4 STATENS KARTVERK
3533/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/606 am@rsmnorge.no
3534/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/606 STATENS KARTVERK
3561/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Hjemmel for at kommunene skal tilby alternativt oppholdssted ved isolering av personer Fylkesmannen - Årøy, Yngve
3557/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Viktig informasjon fra Habiliteringstjenesten for barn og unge ( HABU) Arendal Mona Brekke
3544/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Søknad om gjenåpning av Hovden Høyfjellsenter Hovdenhoyfjellsenter - dirk@hovdenhoyfjellsenter.no
3545/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Smittevernveileder for helsevirksomheter med én-til-én kontakt Fylkesmannen i Agder
3514/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Vedtak om opningstid i barnehagane frå 22.04.20 Arkiv
3550/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Svar på opplæring innanfor det offentlege skuleverket Statens vegvesen
357/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Forskottering av tippemidlar og løyving -Hovdenuten sherpasti Sigrid Bjørgum
3572/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Skade frå overvatn - 2/1/49 Hartevassvegen 39 ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
176/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Om kjøpekontrakt STATENS KARTVERK
3560/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev SV: Bykle kommune - Krav om innsyn Doffin referanse: 2015-111390 abveien@gmail.com
3539/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/188 Løpenr: 3427/2020 Dokument tittel: Evt. lokalt hytteforbod- Kommunestyremøtet 17.4.2020 Olav Straum
3575/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/245 Løpenr: 3346/2020 Dokument tittel: Søknad om bruksendring av løe og omdisponering av dyrkbar jord Sigurd Haugsgjerd
3576/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/244 Løpenr: 3345/2020 Dokument tittel: Søknad om tilskudd til renovering av løe - 17/1 Trydalsvegen 60 Sigurd Haugsgjerd
3577/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/243 Løpenr: 3330/2020 Dokument tittel: Søknad om IBU-midler til opprustning av driftsbygg for Inn På Tunet aktivitet mm Sigurd Haugsgjerd
3578/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/168 Løpenr: 3386/2020 Dokument tittel: Hilsen fra The Village Sigurd Haugsgjerd
3579/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/292 Løpenr: 3369/2020 Dokument tittel: Møtebok frå Villreinnemnda for Setesdalsområdet, arbeidsutvalet 03.04.20 Sigurd Haugsgjerd
3580/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/199 Løpenr: 3441/2020 Dokument tittel: Årets barnetog i stolheisen Sigurd Haugsgjerd
3581/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/78 Løpenr: 1828/2020 Dokument tittel: Oppretting av komite for å jobbe fram framlegg til kommunen sin kunstplan Sigurd Haugsgjerd
3582/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/168 Løpenr: 2986/2020 Dokument tittel: Lokal forskrift - covid-19-førebygging, Bykle kommune Sigurd Haugsgjerd
3583/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/187 Løpenr: 2444/2020 Dokument tittel: Søknad om tilskott til prosjektet "Fjols til Fjells Hovden" Sigurd Haugsgjerd
3584/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 2483/2020 Dokument tittel: Møte i Bykle viltutval 24. mars Sigurd Haugsgjerd
3538/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev KLAGE PÅ DETALJPLAN 201903 FOR HOSLEMO HYTTEGREND, SAKSNUMMER 17/1330 Sigbjørn Berentsen
3567/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Melding om vedtak: Justering av samarbeidsavtale for Setesdal Regionråd i tråd med ny kommunelov Valle kommune
3565/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1497. Hartevasstrondi 4 Gordon Harry Fuglestad
3536/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev 2/1497 Hartevasstrondi 4 - Søknad om ferdigattest Fuglestad, Gordon
3473/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Korrigert bilag for Beregning av refusjonsgrunnlag 2019 AGDER KOMMUNEREVISJON
3520/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Mellombels bruksløyve. Gbnr 2/1810, seksj. 26 bygg G og seksj. 19 bygg F. Vestheisen OLSENBYGG GRIMSTAD AS
3562/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljregulering av Hovden høyfjellssenter AGDER FYLKESKOMMUNE
3537/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Melding frå revisor 2019 - Uttale om revisjon av årsrekneskapen Bykle Tommy Pytten
3558/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Prosjekt- og byggadministrasjon Prosjekthuset - Tone S. Wikeland
3543/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve - Hovden Alpin Servering AS HOVDEN ALPIN SERVERING AS
3370/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Ferdigattest. Garasje på gnr 14, bnr 8. Bykle Tor Hallvard T Mosdøl
3455/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag gbnr 17/2 Sigmund Alfson Trydal
3388/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Referat frå drøftingsmøte ang. opning av barnehagane Utdanningsforbundet m.fl.
3463/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Vedr. 2020063012-1 - Varsel om besiktigelse av eiendom Østre Strandgate 5 - 150/1529/0/6 Kristiansand kommune
2483/2020 20200417 17.04.2020 Saksframlegg/innstilling Møte i Bykle viltutval 24. mars
2992/2020 20200417 17.04.2020 Saksframlegg/innstilling Forslag til utarbeiding av ny forskrift for ekstraordinær bandtvang
2883/2020 20200417 17.04.2020 Saksframlegg/innstilling Ny bestandsplan 2021 - 2023
3470/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Reguleringsendring Hovden Fjellstoge Goddriv - Torkjell Tofte
3471/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Reguleringsendring Hovden Fjellstoge Torkjell Tofte
3336/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om flyttegodtgjersle Erik Bjørnebakk
3519/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Merknader til Detaljregulering for Hartoll Setergrend - PlanID 201311 - Sak 21/2020 Gordon Harry Fuglestad
3501/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/359 Løpenr: 2677/2020 Dokument tittel: Referat frå drøftingsmøte med HTV ang. arbeidstid under epidemien Bykle Kommune - Ingebjørg Dyrland
2451/2020 20200417 17.04.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om samtykke for tilbygg og påbygg. Gnr 2, bnr 953. Hovdestøylen borettslag nr. 21, 23 og 25
9661/2019 20200417 17.04.2020 Utgående brev Om frådeling og omdisponering arvetberntsen@gmail.com
142/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev 2/1834 Hovden Aust Vedrørande sletting av festekontrakt STATENS KARTVERK
3481/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev 2/1828 Otrosvegen Søknad om ferdigattest EIKEN HYTTER ANS
2624/2020 20200417 17.04.2020 Saksframlegg/innstilling Stenging av Urevassvegen for almenn motorisert ferdsel
3465/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev 2/1810 Vestheisen - Hovdenut - planteikning og skjema LANDMÅLER SØR AS
3466/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev 2/1810 Vestheisen - Hovdenut - følgebrev reseksjonering LANDMÅLER SØR AS
3524/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Rundskriv I-5/2020 – Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet Postmottak HOD
3517/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Høring fra Arbeids- og sosialdepartementet Distribusjonsoppdrag
3518/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev 20/1709-20 Orientering om midlertidig lov med unntak fra kommuneloven, IKS-loven mv Postmottak KMD
2986/2020 20200417 17.04.2020 Saksframlegg/innstilling Lokal forskrift - covid-19-førebygging, Bykle kommune
2444/2020 20200417 17.04.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilskott til prosjektet "Fjols til Fjells Hovden"
3502/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1881/0/7 Taraldsen, Nils-Petter
3503/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1881/0/7 STATENS KARTVERK
3504/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1881/0/8 Taraldsen, Nils-Petter
3505/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1881/0/8 STATENS KARTVERK
3506/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1190/0/2 Anette.Bolsoey@em1sr.no
3507/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1190/0/2 STATENS KARTVERK
3508/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1397 cah@svw.no
3509/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1397 STATENS KARTVERK
3510/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1217 Roald Solberg-Jacobsen
3511/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1217 STATENS KARTVERK
3512/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 1/7/33 Line Smith m.fl.
3513/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 1/7/33 STATENS KARTVERK
3495/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1881/0/4 Taraldsen, Nils-Petter
3496/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1881/0/4 STATENS KARTVERK
3497/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1881/0/5 Taraldsen, Nils-Petter
3498/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1881/0/5 STATENS KARTVERK
3499/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1881/0/6 Taraldsen, Nils-Petter
3500/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1881/0/6 STATENS KARTVERK
3515/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1472 og 1474 Paul Chr. Øgrey Brandsdal
3516/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1472 og 1474 STATENS KARTVERK
3483/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1810/0/19 STATENS KARTVERK
3484/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 1/39, 1/259 og 1/258 Torgeir Bjørnaraa
3485/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 1/39, 1/259 og 1/258 STATENS KARTVERK
3486/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigeinfråsegn 2/1051 Tommy Vatslid
3487/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigeinfråsegn 2/1051 STATENS KARTVERK
3488/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1881/0/1 Taraldsen, Nils-Petter
3489/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1881/0/1 STATENS KARTVERK
3490/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1881/0/2 Jorunn Andersen
3491/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1881/0/2 STATENS KARTVERK
3492/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1881/0/3 Taraldsen, Nils-Petter
3493/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1881/0/3 STATENS KARTVERK
3475/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1810/0/25 Svenn-Erik Kvannes
3476/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1810/0/25 STATENS KARTVERK
3477/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1216 Roald Solberg-Jacobsen
3478/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1216 STATENS KARTVERK
3480/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1810/0/19 Svenn-Erik Kvannes
3464/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/969 STATENS KARTVERK
3458/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/965/0/1 og 22 Tommy Vatslid
3459/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/965/0/1 og 22 STATENS KARTVERK
3460/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/1868 Taraldsen, Nils-Petter
3461/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev kvittering eigenfråsegn 2/1868 STATENS KARTVERK
3462/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Eigenfråsegn 2/969 pco@iconcapital.no
3469/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Analyserapport drikkevatn  Bykle veke 15 Eurofins Environment
3453/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Statnett SF - eiendomsskatt STATNETT SF
3086/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Korrigert arbeidsavtale Ellen Gry Schneidereit
2858/2020 20200417 17.04.2020 Saksframlegg/innstilling Økonomiske virkemidlar i skogbruket
3467/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Forlenget hytteforbod i Bykle Haugnett - Sidsel Marie Trøen
3468/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev 2/1 Hovden høgdebasseng  - Byggesøknad RAMBØLL NORGE AS AVD ARENDAL
3385/2020 20200417 17.04.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå reg. formål og plankrav. Høgdebasseng på gnr 2, bnr 1. Vassverket. Hovden Aust.
3457/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Gåttstøylvegen 15 Søknad om igangsettingstillatelse 2/1027 Arkicon As
3451/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev 2/1 Hovden høgdebasseng  - Disp søknad Bykle Kommune - Kim Robin Wintermark
3426/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Angående tomteplass for gapahuk i Steinslands hyttegrend Sigmund O Løyning
3250/2020 20200416 16.04.2020 Saksframlegg/innstilling Endring av detaljregulering av Lykkestaden, del av C4 og Z5, planid 200603. Klagebehandling
2313/2020 20200416 16.04.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon: Sameigepart i gnr. 16 bnr. 2 Norstog Stavenes
3439/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Søknad om utsatt forfall på tilkobling Peik Bachmann
3313/2020 20200416 16.04.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon i samband med søknad om frådeling, gnr 2, bnr 698, Røyrvikåsen
3437/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkeløyve - The Village AS THE VILLAGE AS
1883/2020 20200416 16.04.2020 Saksframlegg/innstilling Saksframlegg: Søknad om kjøp av tilleggsareal
2235/2020 20200416 16.04.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til sommarkonsertar 2020 i Bykle og Valle
3427/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Evt. lokalt hytteforbod- Kommunestyremøtet 17.4.2020 Bjørn Erik Aastveit
3428/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Overnatting i vår leilighet på Hovden rune.bertelsen@bg.no
3414/2020 20200416 16.04.2020 Saksframlegg/innstilling Tilpasning av restriksjonsnivå til nasjonale føringer/bransjenorm og forskrifter vedtatt nasjonalt knyttet til Covid-19
3109/2020 20200416 16.04.2020 Saksframlegg/innstilling Endring av detaljregulering av Djupetjønn hyttegrend, planid 201702. Slutthandsaming
3431/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Seksjonering til tinglysing 1/277 STATENS KARTVERK
3430/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Vedr. sommarjobb for skuleungdom/studentar busett i Bykle kommune Dreng Bjørgum
3452/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Sommerjobb for skoleelever 2020 Elisabeth Byklum
3415/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - Merethe Aasen Merethe Aasen
3434/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Oversending til tinglysing 1/276 STATENS KARTVERK
3433/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Oversending til tinglysing 1/274 STATENS KARTVERK
3422/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Seksjonering til tinglysing STATENS KARTVERK
3447/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Svar på søknad om utvida løyveperiode for motorferdsel i Steinbuskardet-Hisdal biotopvernområde og SVR landskapsvernområde Odden, Alf
3456/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Tilleggsvurdering kommunedelplan Hovden Aust Faun naturforvaltning v/Helge Kiland
3432/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Innspel til regulering av Hovden vassverk Arne Rønholt
2493/2020 20200416 16.04.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om frådeling og omdisponering - gnr. 14 bnr. 6
1447/2020 20200416 16.04.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus. Gnr 1, bnr 263. Børtemannsbekken Nord
2257/2020 20200416 16.04.2020 Saksframlegg/innstilling Tildeling av ervervsløyve 2019 - 2021
3417/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/168 Løpenr: 3304/2020 Dokument tittel: smittevernloven - Covid-19-forskriften - svar på spørsmål om alpinanlegg sendt fra Helsedirektoratet Kevin Eikrehagen
3418/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/168 Løpenr: 3303/2020 Dokument tittel: Bransjestandard alpinanlegg Kevin Eikrehagen
3419/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/168 Løpenr: 3302/2020 Dokument tittel: Smittevern i Bykle kommune -pest eller kolera Kevin Eikrehagen
3420/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/168 Løpenr: 3197/2020 Dokument tittel: Juridisk tolkning ang vedtak fattet av helsedirektoratat 12.03.20 Kevin Eikrehagen
3421/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/168 Løpenr: 3193/2020 Dokument tittel: Dokument 20/11095-5 Bykle kommune - smittevernloven - Covid-19-forskriften - svar på spørsmål om alpinanlegg sendt fra Helsedirektoratet Kevin Eikrehagen
3443/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding ergonomi Hovden LUND BEDRIFTSHELSETJENESTE AS
3444/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding ergonomi Hovden LUND BEDRIFTSHELSETJENESTE AS
3438/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Leigekontrakt Brokke Alpinpark nr. 6 Huzaifa Madlani
3429/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Gjeld Kontrakt med Lund bedriftshelsetjeneste Bykle Kommune - Liv Hilde Holm
3445/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding ergonomi Hovden LUND BEDRIFTSHELSETJENESTE AS
3448/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding samling med bedriftshelsetenesta LUND BEDRIFTSHELSETJENESTE AS
3435/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Dokumentasjon til innrapportering på ressurskrevende helse og omsorgstjenester 2019 AGDER KOMMUNEREVISJON
3441/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Årets barnetog i stolheisen André Natland
3450/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Leige sommaren 2020 Bykle Kommune - Liv Hilde Holm
3446/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Leige sommaren 2020 - Kårholmsveien 117 Andreas Andersen
3327/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om 30 % permisjon *****
3424/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Aldersanalyse av elg/hjort 2019 Faun
1828/2020 20200416 16.04.2020 Saksframlegg/innstilling Oppretting av komite for å jobbe fram framlegg til kommunen sin kunstplan
3436/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev 6/129   utbygging ørnefjell hyttegrend 49 Jens Leirvåg
3368/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev 6/129 gjeld utbygging ørnefjell hyttegrend 49 Jens Leirvåg
3355/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2020, 917388512 Landbruksdirektoratet
3408/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Oversendelsesbrev - Bustadtomt i Hartesyni Ida H Nygaard Fjellaker
3410/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Oversendelsesbrev - Bustadtomt i Hartesyni Leif R Schmidt Westgård
3389/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Oversendelsesbrev - Bustadtomt i Hartesyni AS SÆTERSDALEN
3391/2020 20200415 15.04.2020