eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11290/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Val av Hovudtillitsvald i fafgforbundet - Marianne Hagen Fagforbundet v/Liv Hoslemo
11171/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Kvittering - 2022/16006 - Søknad om tilskott til frivilligsentraler - BYKLE KOMMUNE Lotteri- og stiftelsestilsynet
11203/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Vedrørende vegskilt, Fjellgarden Hovden Kari Nomeland-Strømsøe
11180/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Svar på søknad om lærlingtilskott Hovden Hytteservice AS HOVDEN HYTTESERVICE AS
11164/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Forskrift 28. november 2022 om skule- og feriedagar 2023-2024 i Bykle kommune Fjellgardane skule og Bykle barne- og ungdomsskule
11146/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Oversendelsesbrev Korrigert endelig forslag til skolerute 2023-2024 STATSFORVALTEREN I AGDER
11147/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Oversendelsesbrev Korrigert endelig forslag til skolerute 2023-2024 STATSFORVALTEREN I AGDER
11124/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Sakspapir til møte i styringsgruppa 11.10.2022 (teams) kl. 12.00 Haug, Jørn Trygve
11125/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Referat frå styringsgruppa 11.10.2022 Haug, Jørn Trygve
11067/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Belglii 40 Efrel Tito Eskeli
11278/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Serviceavtale heis Hovden grendehus og Fjellgardane skule TK ELEVATOR NORWAY AS
11212/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Søknad om overføring av ferie Grethe Mosdøl Nomeland
11222/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Tinglysing knr 4222 Bykle kommune gnr 200/2 - Innrykk av annonse om grunnboksheimel – tinglysingslova § 38a Marita Strømsodd Bjerknes
11250/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Angående søppelbøtter på Jernvegen 11 og 13. Heidi Berlandstveit m.fl.
11268/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev 2/1764 - historikk angåande leilighetsbygget Signe Berit Sollien Haugå
11292/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 2/1905 Flatastøylsvingen - Søknad om ferdigattest for Hovden blå 4 BICO EIENDOM AS
11288/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Bruksforbod for køyretøyet PR 45677 STATENS VEGVESEN
11265/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev [Førespurnad] Møteprotokoll Steinar Haugen
11218/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev [Førespurnad] Møteprotokoll Steinar Haugen
11291/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Oppfølging av reguleringsplan for Lundane Gro Bråten
11294/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Sikringstiltak - byggjegjerde Plassenuten HOVDEPLASSEN DA
11156/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Kontantstøtterapportering november og desember 2022 Bykle kommune NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
11275/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Overtaking av strøm - Hegni Ishavskraft v/Irene Søberg
11126/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Tildeling av oppdrag - lokal rammeavtale - juridiske tenester PBL mv. - Bykle kommune ADVOKATFIRMAET KJÆR DA
11115/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Konkurransegrunnlag og vedlegg - juridiske tenester - klage og dispsaker - PBL mv 2022-2023 Signe Berit Sollien Haugå
11116/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Konkurransegrunnlag - lokal rammeavtale tenestekjøp- plansakshandsaming - planlegging i medhald av PBL Signe Berit Sollien Haugå
11117/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Konkurransegrunnlag lokal rammeavtale - utbyggingsavtaler, løypeavtaler, grunnerverv m.v. Signe Berit Sollien Haugå
11118/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Tilbod - lokal rammeavtale tenestekjøp juridiske tenester PBL og særlovgjeving Advokatfirmaet Kjær
11119/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Tilbod - lokal rammeavtale - tenestekjøp - utbyggingsavtaler, eigedomsrett mv. Rambøll
11120/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Tilbod lokal rammeavtale - tenestekjøp -utbyggingsavtaler, eigedomsrett mv. WSP
11121/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Tilbod - lokal rammeavtale - plansakshandsaming mv. Asplan ASPLAN VIAK AS
11122/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Tilbod - lokal rammeavtale - plansakshandsaming mv - WSP WSP NORGE AS
11313/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Summarisk oversikt og korrigerte fordelingstall inntektsåret 2021 RE-Skatteregnskap Grimstad
11220/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Aksept og ønske om delutbetaling av støtte sak 113/2022 - Julebyen Hovden Reidar Jortveit
11223/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Delutbetaling av støtte sak 113/2022 - Julebyen Hovden HOVDEN NÆRINGSFORENING
11221/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Manglar rapportering for klimasats - el-bil til hytta- Bykle kommune klimasats
11258/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev SV: Mangler rapportering for Klimasats-prosjektet 6 nye ladepunkt i Bykle kommune (vår ref. 2021/2694) klimasats@miljodir.no
11173/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Vedr. søknaden, deling og erklæring Alexander Karlsen
11160/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev 2/1921 Otroskollen 28 - manglar i søknad Terje Sørensen
11211/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 2/1475 Remestøylflotti hyttegrend 57 - Søknad om ferdigattest WESTBYE ARE
11194/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Tilbakemelding til nabo angåande diverse spørsmål om tiltaket sigisle@online.no
11181/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Angåande søknad om ferdigattest for fritidsbustad på gbnr 3/582. Øvre Geiskelid EGG ARKITEKTUR AS
11305/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Avtale kjøp av elektro materiell - Sonepar Norge AS SONEPAR NORGE AS
11178/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2022 fra 889585242 Landbruksdirektoratet
11177/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2022 fra 925380903 Landbruksdirektoratet
11176/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2022 fra 969250918 Landbruksdirektoratet
11109/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/75 Løpenr: 10997/2022 Dokument tittel: Førespurnad om å snakke i kommunen Sigurd Haugsgjerd
11279/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/1158 Løpenr: 11102/2022 Dokument tittel: 2/11 Hovdebruvegen 26 - Søknad om bruksendring og mindre fasadeendringar Frode Gundersen
11271/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Øyvind Trydal Øyvind Trydal
11273/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Ånund Nomeland Ånund Nomeland
11269/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Arbeidsavtale Juvelyn Tanilon-Nesland Juvelyn Tanilon-Nesland
11172/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Øyvind Trydal Øyvind Trydal
11165/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Ånund Nomeland Ånund Nomeland
11189/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Tilbod om stilling Merete Trollsås Egeland
10755/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Endring av stilling Arkiv
10756/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Gro Merete Tveiten
11215/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Tilkoplingsavgifter 2/318 Henrik Eivindson
11196/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Avtale ekstra lisensar House of Control
11231/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Åsheim hyttegrend 16 Supplering av søknad 4/145 OWL AS
11267/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Stadfesting av motteken melding om endring av ansvarsrett på gnr 4, bnr 145. Åsheim hyttegrend. Bykle OWL AS
11276/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Fordeling av straumstøtte i perioden desember 2021 til og med mars 2022 – rapportering er mottatt, men ikkje tilbakebetaling KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
11108/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Tildeling LUF veg- og drift 3/2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
11259/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Uleberg Maskin og Transport AS - Vedtak - Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal ULEBERG MASKIN OG TRANSPORT AS
11237/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Fjellgarden Hovden AS - Vedtak Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal FJELLGARDEN HOVDEN AS
11238/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Fjellgardstun AS - Vedtak Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal FJELLGARDSTUN AS
11239/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Fjols til fjells Hovden i Setesdal AS - Vedtak Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal FJOLS TIL FJELLS HOVDEN I SETESDAL AS
11241/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Hovden Alpin Overnatting AS - Vedtak - Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal HOVDEN ALPIN OVERNATTING AS
11242/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Hovden Alpin Servering AS - Vedtak - Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal HOVDEN ALPIN SERVERING AS
11243/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Hovden Alpin Utvikling AS - Vedtak - Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal HOVDEN ALPIN UTVIKLING AS
11245/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Hovden Alpinsenter - Vedtak - Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal HOVDEN ALPINSENTER AS
11246/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Hovden Fjellstoge AS - Vedtak - Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal HOVDEN FJELLSTOGE AS
11247/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Hovden Friluftsenter AS - Vedtak - Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal HOVDEN FRILUFTSENTER AS
11248/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Hovden Garasjer AS - Vedtak - Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal HOVDEN GARASJER AS
11249/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Hovden Gladmat AS - Vedtak - Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal HOVDEN GLADMAT AS
11227/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Vedtak Straumstøtte Hovden Skigymnas AS - HSG - Desember 2021 tom 3. kvartal 2022 HOVDEN SKIGYMNAS AS
11230/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Bjåen Turisthytte - Vedtak Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal BJÅEN TURISTHYTTE V/SONDOV BJÅEN
11232/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Bykle Hotell AS - Vedtak Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal BYKLE HOTELL AS
11233/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Bykle Maskin AS - Vedtak Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal BYKLE MASKIN AS
11234/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Bykle Nærings- og Utviklingsselskap AS - Vedtak Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal BYKLE NÆRINGS- OG UTVIKLINGSSELSKAP AS
11235/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Bykle Vindu AS - Vedtak Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal BYKLE VINDU AS
11236/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Elektroreparatøren Installasjon AS - Vedtak Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal ELEKTROREPARATØREN INSTALLASJON AS
11251/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Hovden Hytteservice AS - Vedtak - Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal HOVDEN HYTTESERVICE AS
11252/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Hovden Høyfjellsenter AS - Vedtak - Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal HOVDEN HØYFJELLSENTER AS
11253/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Hovden Sport AS - Vedtak - Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal HOVDEN SPORT AS
11254/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Jeiskelid Maskin AS - Vedtak - Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal JEISKELID MASKIN AS
11255/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Lidtveit Eiendom AS - Vedtak - Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal LIDTVEIT EIENDOM AS
11256/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Stasjonen Bykle AS - Vedtak - Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal STASJONEN BYKLE AS
11257/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev TAT Servering & Catering AS - Vedtak - Straumstøtte næringsdrivande - 3. kvartal TAT SERVERING & CATERING AS
11217/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 2/1824 Djupetjønn hyttegrend 90 - Supplering av søknad Drag Arkitektur og Byggteknikk AS
11195/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 2/759 Nystøyl kroken 4 - svar frå tiltakshavar angåande manglar Madeleine Røstad
11198/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 5/16 og 18 eigenfråsegn Tallak Hoslemo
11199/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev 5/16 og 18 Eigenfråsegn Tallak Hoslemo
11200/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 5/16 og 18 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11202/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev 3/126 Eigenfråsegn Sorlandsbygg - Sigve Raustøl
11204/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev 2/220 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
11205/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev 3/491 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
11206/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev 3/478 Eienfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
11207/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev 2/361/0/5 Eigenfråsegn Jøran Flakk
11208/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev 2/361/0/4 Eigenfråsegn Jøran Flakk
11209/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 3/218 kvitterin eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11210/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev 3/218 Eigenfråsegn Pål Solhaug
11183/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 2/220 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
11184/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 2/220 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11185/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 3/126 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11175/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 3/126 eigenfråsegn Sorlandsbygg - Sigve Raustøl
11150/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 2/361/0/4 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11151/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 2/361/0/5 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11152/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 3/478 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
11153/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 3/491 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
11154/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 3/491 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11155/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 3/478 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11260/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 2/1519 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
11263/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev 2/1519 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
11261/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 2/1519 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11107/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 2/361/0/4 eigenfråsegn Jøran Flakk
11111/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Oppmoding om busetting 2023 - Bykle kommune.pdf Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
11296/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Grensejustering 2/1031 & 2/490 Øvre Otrosveg 78 Robert Skogvold
11105/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om utprøving av bygdevekstavtaler som nytt distriktspolitisk virkemiddel Postmottak KDD
11138/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Juvelyn Tanilon-Nesland
11193/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev PS 34/10 frå formannskapsmøtet 27.05.10 Eivind Ilje Tveit
11186/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Melding om vedtak - oppmoding om å sende søknad BYKLE IDRETTSLAG
11224/2022 20221201 01.12.2022 Utgående brev Svar. Djupedal/Hommen Ole.Henrik.Trydal@ae.no
11214/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 2/894 Kvennebekken bustadfelt 7 - Kommentar til nabovarsel Liv Breivegen
11314/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 2/1/276 Nystøyl Grend 10 - søknad om dispensasjon OTRALAFT HYTTESERVICE AS
11315/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Elissha-Ann Trydal
11318/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****
11319/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 2/835 Hartevatn industriområde 11 - søknad om deling BYKLE KOMMUNE
11320/2022 20221201 01.12.2022 Inngående brev 2/638 Austmannlii - søknad om deling BYKLE KOMMUNE
11225/2022 20221130 30.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Økonomikonsulent Bykle kommune, Økonomiavdelinga - st. ref. 4584916623 ***** ***** *****
11142/2022 20221129 29.11.2022 Saksframlegg/innstilling Kommentar til vedteken kommunedelplan Hovden Aust
11135/2022 20221127 27.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sosialpedagogisk rådgjevar Bykle barne- og ungdomsskule - st. ref. 4567128976 ***** ***** *****
11136/2022 20221127 27.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sosialpedagogisk rådgjevar Bykle barne- og ungdomsskule - st. ref. 4567128976 ***** ***** *****
11127/2022 20221127 27.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sosialpedagogisk rådgjevar Bykle barne- og ungdomsskule - st. ref. 4567128976 ***** ***** *****
11131/2022 20221127 27.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sosialpedagogisk rådgjevar Bykle barne- og ungdomsskule - st. ref. 4567128976 ***** ***** ***** *****
11132/2022 20221127 27.11.2022 Utgående brev tilskott til hus-førebels svar Ingunn Jegteberg
11134/2022 20221127 27.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Autorisert sjukepleiar Bykle kommune, Pleie- & Omsorgstenesta - st. ref. 4583106209 ***** ***** *****
11113/2022 20221126 26.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sosialpedagogisk rådgjevar Bykle barne- og ungdomsskule - st. ref. 4567128976 ***** ***** *****
11112/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sosialpedagogisk rådgjevar Bykle barne- og ungdomsskule - st. ref. 4567128976 ***** ***** *****
11068/2022 20221125 25.11.2022 Inngående brev Uttale vedrørende vandelsvurdering – Hovden Restaurantdrift AS 830013172 SKATTEETATEN
11066/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Skjenkeløyve - Rustico - Hovden Restaurantdrift AS HOVDEN RESTAURANTDRIFT AS
11073/2022 20221125 25.11.2022 Inngående brev 2/1622 Øvre Otrosvegen 62 - førespurnad AURE-BYGG AS
11099/2022 20221125 25.11.2022 Inngående brev 2/2070 Hovden Fjellpark 152 - tinglyst grunneigedom STATENS KARTVERK
11098/2022 20221125 25.11.2022 Inngående brev 2/2070 Hovden Fjellpark 152 - tinglyst grunneigedom STATENS KARTVERK
11100/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Husleigekontrakt- Nedre Sarv 18 Yuliia Kudriashova
11093/2022 20221125 25.11.2022 Inngående brev Tomter Hartesyni - foreløpig vurdering ADVOKATFIRMA TOFTE AS
11097/2022 20221125 25.11.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om koronavaksinasjon av barn og unge under 18 år vaksine
11065/2022 20221125 25.11.2022 Inngående brev Uavhengig kontroll av møne-, gesims- og kotehøgde ANLEGGSDATA AS
11078/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Jernvegen 13A Hilmar Otto Haugen
11080/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Jernvegen 13C Bjørn Josefsen
11081/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Malmvegen 36 Gro Gakkestad
11069/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Belglii 59C Erik Bjørnebakk
11071/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Skisentervegen 24 Ryszard Gosciniak
11075/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Jernvegen 11C Åse Marie Hovet
11076/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Jernvegen 11D Magnus Lian Aarrestad
11084/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Otravegen 104 Ivar Furnes Ness
11077/2022 20221125 25.11.2022 Inngående brev Frivilligsentral - om rapportering av tilskott for 2022 og søknad om tilskott for 2023 Kultur- og likestillingsdepartementet
10995/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Spørsmål knyttet til reguleringsplan og detaljregulering for Hovden Fjellstoge - 2017/369 MOLTETUNET VELFORENING
11074/2022 20221125 25.11.2022 Inngående brev Innsynskrav etter offentleglova Rita C. Lid
11102/2022 20221125 25.11.2022 Inngående brev 2/11 Hovdebruvegen 26 - Søknad om bruksendring og mindre fasadeendringar SIVILARKITEKT PAAL MALDE MNAL
10996/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg og terrasser på omsorgsbustad. Gnr 2, bnr 18. Hovden sentrum DAGFIN SKAAR AS
10963/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr 2, bnr 1942. Otrosåsen FLATNES BYGG CONSULT AS
10989/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbustad på gnr 2, bnr 1954. Øvre Otrosvegen 44. Hovden NOVO ARKITEKTER AS
11092/2022 20221125 25.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
10990/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbustad på gnr 2, bnr 1941. Nedre Otrosåsen 18. Hovden FLATNES BYGG CONSULT AS
11104/2022 20221125 25.11.2022 Inngående brev Innspel frå Bykle næringslag, områderegulering Bykle sentrum BYKLE NÆRINGSLAG
10999/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbustad på gnr 2, bnr 1900. Djupetjønn hyttegrend. Hovden HOH EIENDOM AS
11063/2022 20221125 25.11.2022 Inngående brev Manglar rapportering for Klimasats-prosjektet 6 nye ladepunkt i Bykle kommune klimasats
11101/2022 20221125 25.11.2022 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK
11060/2022 20221125 25.11.2022 Inngående brev Busetting av flyktningar Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
11061/2022 20221125 25.11.2022 Inngående brev Busetting av flyktningar Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
11064/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Driftsavtale for dagsturhytta Jarebu Olav Mandt
11086/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om fråvik frå regelverk om etableringstilskott til bustadbygging THMONAN Trond Henning Monan
11094/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Vedtak Økonomiplan 2023-2026, budsjett 2023 for Bykle kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
11095/2022 20221125 25.11.2022 Inngående brev Din henvendelse er mottatt. Postmottak SFAG
11096/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Vedtak Økonomiplan 2023-2026, budsjett 2023 for Bykle kommune Særutskrift
11088/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Vedtak Økonomiplan 2023-2026, budsjett 2023 for Bykle kommune AGDER KOMMUNEREVISJON
11089/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Vedtak Søknad frå Hovden Skigymnas AS om tilskudd for 2023 HOVDEN SKIGYMNAS AS
11090/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Vedtak Søknad frå Hovden Løypekøyring AS, kjøp av tenester for 2023 HOVDEN LØYPEKØYRING AS
11091/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Vedtak Søknad frå Destinasjon Hovden As- tenestekjøpsavtale for 2023 DESTINASJON HOVDEN AS
11082/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Vedtak Søknad frå Bykle sokneråd om tilskott for 2023 BYKLE SOKN
11003/2022 20221125 25.11.2022 Utgående brev Ferdigattest for vassleidning til Fjellgardane barnehage. Gnr 2, bnr 1 m/fleire RAMBØLL NORGE AS AVD ARENDAL
11103/2022 20221125 25.11.2022 Inngående brev Oversikt over kostnadar på nybygg - Kultran 14/8 Tor Hallvard T Mosdøl
11031/2022 20221124 24.11.2022 Inngående brev 2/361/0/5 eigenfråsegn Jøran Flakk
11058/2022 20221124 24.11.2022 Inngående brev Videresend: Vedr. Kompetanseløftet Trond Frestad
11028/2022 20221124 24.11.2022 Inngående brev Orientering om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 frå 1.1.2023 Helsedirektoratet
11049/2022 20221124 24.11.2022 Inngående brev 2/1921 Otroskollen 28 - søknad om midlertidig bruksløyve Terje Sørensen
11033/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev 2/1921 Otroskollen 28 - etterlyser svar på brev om utgreiing terje.sorensen@balkongentreprenoren.no
11022/2022 20221124 24.11.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/30 Løpenr: 10914/2022 Dokument tittel: Spørsmål i planutval om feiing Egil Kvitne
11030/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Nedre Sarv 16B Kolbjørn Løyland
10613/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Sarvsvegen 19 Tora Tveiten
11032/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Kyrkjelii 11 Engin Ektiren
11048/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Myri 8 Balondemu Kerenhappuch
11034/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Kyrkjelii 12 Areita Diann Clementson
11035/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Bjårlii 3 Kari Marie A Breland
11036/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Bjårlii 23 Massu Olivares Juan Michel
11037/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Myri 4 Heinz Thomas Diehl
11025/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Sarvsvegen 21 Dag Steinar Skagestad
11038/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Myri 6 Ole M Røysland Repstad
11050/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Tussefjell 34 Halvor Lund Arbakk
11051/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Tussefjell 36 Emil Hoslemo
11052/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Tussefjell 23 Asbjørn Gjerden
11054/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Sarvsvegen 23 Astrid Tveiten
11057/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev Husleigeregulering- Belglii 19 Martin Dahle
11027/2022 20221124 24.11.2022 Inngående brev Bykle kommune influencerbesök Marcus Eriksson
11029/2022 20221124 24.11.2022 Inngående brev Svar på utgreiing om mogleg ulovlegheit - inngong i betong ved C5 på gnr 2, bnr 1905. Hovden blå 4 BICO BYGG OG INNREDNING AS
11055/2022 20221124 24.11.2022 Inngående brev Førespurnad om å komme til formannskapet i desember, januar The Village
11053/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev Merknad til nabovarsel gbnr 2/894 Jan Stangvik (jan.stangvik@dragark.no)
11056/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Økonomirådgjevar Bykle kommune, Økonomiavdelinga - st. ref. 4584924653 ***** ***** *****
11040/2022 20221124 24.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sosialpedagogisk rådgjevar Bykle barne- og ungdomsskule - st. ref. 4567128976 ***** ***** *****
11008/2022 20221123 23.11.2022 Inngående brev 15/4 & 15/5 Sarvsvegen - søknad om deling BYKLE KOMMUNE
10997/2022 20221123 23.11.2022 Utgående brev Førespurnad om å snakke i kommunen - formannskap og kommunstyre The Village
10998/2022 20221123 23.11.2022 Inngående brev Ber om innspel - kommunale prosjekt - bekjempelse av fremmede karplanter utanfor verneområder 2023 STATSFORVALTEREN I AGDER
10988/2022 20221123 23.11.2022 Utgående brev Mangelbrev i høve søknad om ferdigattest for fritidsbustad på gnr 2, bnr 1728. Skisentervegen 92. Hovden KONSMO FABRIKKER AS
11002/2022 20221123 23.11.2022 Inngående brev FDV Dagsturhytta Jarekollen Hl-Bygg - Stig Johansson
10980/2022 20221123 23.11.2022 Inngående brev Spørsmål knyttet til reguleringsplan og detaljregulering for Hovden Fjellstoge - 2017/369 MOLTETUNET VELFORENING
11007/2022 20221123 23.11.2022 Inngående brev Intensjonsavtale om læreplass haust 2023 SETESDAL OPPLÆRINGSKONTOR
11013/2022 20221123 23.11.2022 Inngående brev kopi av byggesaksmappe Camilla Nygård
10991/2022 20221123 23.11.2022 Inngående brev 2/18 Skisentervegen 22 - Søknad om ferdigattest DAGFIN SKAAR AS
11009/2022 20221123 23.11.2022 Inngående brev 2/139 Setesdalsvegen 4326 Hovden Aust - spørsmål rundt oppmåling Jens-Gunnar Haugen
11010/2022 20221123 23.11.2022 Inngående brev 2/139 Setesdalsvegen 4326 Hovden Aust - svar på spørsmål I Olav Arne Haugen
11011/2022 20221123 23.11.2022 Inngående brev 2/139 Setesdalsvegen 4326 Hovden Aust - svar på spørsmål II Olav Arne Haugen
11012/2022 20221123 23.11.2022 Utgående brev 2/139 Setesdalsvegen 4326 Hovden Aust - samla svar til heimelshavar angåande spørsmål rundt oppmåling tore.drivenes@goddriv.no
10985/2022 20221123 23.11.2022 Inngående brev 2/1900 Breivevegen - søknad om ferdigattest HOH EIENDOM AS
11000/2022 20221123 23.11.2022 Utgående brev Bobilparkering Hovden DESTINASJON HOVDEN AS
11001/2022 20221123 23.11.2022 Inngående brev Vassleidning Fjellgardane barnehage - Søknad om ferdigattest RAMBØLL NORGE AS AVD ARENDAL
10992/2022 20221123 23.11.2022 Inngående brev Innspel til søknad om endring av reguleringsplan for Hovden Aust H18 i Bykle kommune, etter pbl. § 12-14 annet ledd STATSFORVALTEREN I AGDER
10993/2022 20221123 23.11.2022 Utgående brev Innkomne merknader til søknad om endring av tomt i teig H18 BE-CON AS
10987/2022 20221123 23.11.2022 Inngående brev Merknad til endring av reguleringsplan for Hovden aust del av H18 - Tjomsland og Heisel PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
10074/2022 20221123 23.11.2022 Utgående brev Angåande årleg vatn- og avløp på gnr 3 bnr 547 Maurlivegen 7 Hilde Framnes Neset
10062/2022 20221123 23.11.2022 Utgående brev Angåande årleg vatn- og avløp på gnr 3 bnr 183 Geiskelivegen 42 Bjørn Mjåland
10429/2022 20221123 23.11.2022 Utgående brev Angåande kommunale eigedomsgebyr på gnr 1 bnr 7 fnr 20 Reidar Fuglestad
10055/2022 20221123 23.11.2022 Utgående brev Angåande årleg vatn- og avløp på gnr 3 bnr 29 Nordlivegen 26 Espen Kaarikstad
10955/2022 20221122 22.11.2022 Inngående brev Innspel til mindre endring av del av reguleringsplan for Hovden aust del av H18 Agder fylkeskommune
10950/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev Gjeld stillinga som Familiekoordinator *****
10919/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev Svar på førespurnad om helsetilbod *****
10952/2022 20221122 22.11.2022 Inngående brev 14/85 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
10953/2022 20221122 22.11.2022 Inngående brev 14/85 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10956/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev 3/576 Eigenfråsegn Exbo Eiendom As - Svenn-Erik Kvannes
10957/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev 2/1327/0/1 Eigenfråsegn ingemar@istorm.no
10959/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev 2/701 Eigenfråsegn ingemar@istorm.no
10960/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev 2/1608 Eigenfråsegn marit.norland@lyse.net
10961/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev 2/1/28 Eigenfråsegn Lars Rodvelt
10962/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev 2/1/33 Eigenfråsegn Tore Vestbakke
10964/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev 2/1/114 Eignefråsegn Torunn Omestad
10966/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev 14/85 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
10967/2022 20221122 22.11.2022 Inngående brev 2/1846 kvittering egenfråsegn STATENS KARTVERK
10968/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev 2/1846 Eigenfråsegn Aina Ivara Åmot Tofteland
10916/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev Ferdigattest høgdebasseng. Gnr 2, bnr 1. Vassverket. Hovden RAMBØLL NORGE AS AVD ARENDAL
10975/2022 20221122 22.11.2022 Inngående brev Forespørsel om bruk av bilde fra Bykil Unn Eide
10946/2022 20221122 22.11.2022 Inngående brev 2/1942 Nedre Otrosvegen- Søknad om ferdigattest Flatnes Bygg Consult AS
7653/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev Løyve til tiltak. Trafikksikkerhetstiltak Rv 9. Børtemannsbekken - grense Telemark og Vestfold STATENS VEGVESEN ARENDAL KONTORSTED
10951/2022 20221122 22.11.2022 Inngående brev Straumkompensasjon i 2022 og 2023 Kjell Erik Guddal
10973/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev Gjeld ny vedomn torger@istorm.no
10977/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev Tilbod om lærlingplass Nicolai Mariussen
10970/2022 20221122 22.11.2022 Inngående brev Lærlingsplass som helsefagarbeider nær Evje Og Hornnes Nicolai Mariussen
10972/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev Tilsetjing av lærling i helsefag Arkiv
10976/2022 20221122 22.11.2022 Inngående brev Lærlingtilskott Hovden Hytteservice AS HOVDEN HYTTESERVICE AS
10969/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sosialpedagogisk rådgjevar Bykle barne- og ungdomsskule - st. ref. 4567128976 ***** ***** ***** *****
10926/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom med gnr 2, bnr 784. Hovden Fjellpark MØVIK BYGGETJENESTER AS
10979/2022 20221122 22.11.2022 Inngående brev Protokoll representantkap IKT Agder 09.11.22 IKT AGDER IKS
10982/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sjukepleiar vikariat ved legekontor Bykle kommune, Helsetenesta i Bykle og Valle - st. ref. 4583379600 ***** ***** *****
10947/2022 20221122 22.11.2022 Inngående brev Tilbod - AKT Svipp Bykle AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS
10954/2022 20221122 22.11.2022 Inngående brev Søknad om følgjebevis ***** ***** ***** ***** *****
10978/2022 20221122 22.11.2022 Utgående brev Søknad om følgjebevis ***** ***** ***** ***** *****
10939/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Teiepliktskjema Ingrid Ruud-Uppstad
10924/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Søknad om nydyrking Skarsmo 14/8 Tor Hallvard T Mosdøl
10925/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev 2/784 Hovden Fjellpark 72 - søknad om deling MØVIK BYGGETJENESTER AS
10897/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Prøvetakningsplanen for avløp 2023 Beate Malene Funk
10805/2022 20221121 21.11.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Margit Haugen
10911/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Nytt flytskjema for lovpålagt tuberkuloseundersøkelse fra 1. desember 2022 vaksine
10912/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Statsforvaltaren stadfestar Bykle kommune sitt vedtak STATSFORVALTEREN I AGDER
10914/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Spørsmål i planutval om feiing SETESDAL BRANNVESEN IKS
10927/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Orientering om Fylkestinget sitt vedtak av 25.10.2022 - godkjenning av mandat for utredning av arkiv- og museumsstrukturen i Agder Agder fylkeskommune
10903/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Sakspapirer og godkjent møteprotokoll fra styremøte i SVR 08.11.22 Verneområdestyret v/Guro Sødergrend
10940/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 53 om koronavaksinasjonsprogrammet vaksine
10902/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Invitasjon til innspelsmøte om stortingsmelding om villrein KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
10901/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Tilskotsordninga Levande og attraktive bygder og grender kring villreinfjella - Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei AGDER FYLKESKOMMUNE
10904/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev 22/3743 Høring av forskrifter til ny barnevernslov Postmottak BFD
10888/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Rapport fra tilsyn den 24.10.2022 - Veringsåe kraftverk i Bykle kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
10931/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Høyring - forskrift for dekking av skyssutgifter for pasienter i den offentlege tannhelsetenesta i Agder Agder fylkeskommune
10899/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Informasjon til rapportering i sak 22/6555 Kommunal- og distriktsdepartementet KONSESJONSKRAFT IKS
10937/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Senioravtale tom 09.11.23 Anita Haugen
10938/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Senioravtale tom 21.11.23 Massu Olivares Juan M
10928/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev 2/1941 Nedre Otrosåsen 18 - Søknad om ferdigattest Flatnes Bygg Consult AS
10880/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Hoslemotoppen 16 Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 4/153 Kw-Bygg Hornnes AS
10932/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev 2/1954 Øvre Otrosvegen 44 - Søknad om ferdigattest NOVO arkitekter as
10898/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Lykkestaden - Søknad om ferdigattest - Gangbru COWI AS AVD KRISTIANSAND
10915/2022 20221121 21.11.2022 Utgående brev Ferdigattest for gangbruer på gnr 2, bnr 1. Lykkestaden Aust og Nord COWI AS AVD KRISTIANSAND
10935/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Innvilga søknad om samtykke Arbeidstilsynet
10892/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Re: Tilkoblingsavgift Gro Elise Prestvold
10685/2022 20221121 21.11.2022 Utgående brev Høyring - endring av områderegulering for Bykle sentrum - Klippen-tomta BYKLE NÆRINGSLAG
10907/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev 2 /1 Solsetervegen Hovden Høgdebasseng - Søknad om ferdigattest RAMBØLL NORGE AS AVD ARENDAL
10908/2022 20221121 21.11.2022 Utgående brev Trekk i rammetilskott for konsesjonskraft - frivillig rapportering KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET
10930/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Referat ordførarutval 7. november SETESDAL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
10945/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev 2/1846 eigenfråsegn Aina Ivara Åmot Tofteland
10920/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev 2/1/114 eigenfråsegn Vestegen 19 Torunn Omestad
10929/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev 2/1/114 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10917/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev 3/218 eigenfråsegn Pål Solhaug
10923/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Analyserapport Drikkevatn Bykle veke 46 Eurofins Environment
10918/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Hovden Skigymnas AS - HSG - Søknad om straumstøtte desember 2021-september 2022 Roy Bakke
10933/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Naturressurskommunane | Brev sendt til Finansdepartementet vedr. eigedomsskatt og behov for politiske grep NATURRESSURSKOMMUNENE
10900/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Eigedomsskatt 2019-2022 – klagenemnda sitt vedtak av 02.11.22 STATNETT SF
10921/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Spørsmål om stipend Wail Ziani
10936/2022 20221121 21.11.2022 Utgående brev Spørsmål om stipend Wail Ziani
10839/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Kent Magnus Trydal
10872/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev Vedr. 20-27654-5 - Bykle kommune - Innspel til søknad om mindre endring av reguleringsplan Hovden aust - planID 200509 Agder fylkeskommune
10882/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev 6/60 Utsending av matrikkelbrev Karl Gudvin Ohm
10873/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev 2/1/28 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10874/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev 2/1/33 eigenfråsegn Tore Vestbakke
10875/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev 2/1/33 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10883/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev 6/56 Utsending av matrikkelbrev Monica Sjølund Tvedt m.fl.
10876/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Utbetaling av dyrkingstilskott Libu AUSTISTOG GARDSDRIFT Å. HOSLEMO
10889/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2022, sendt 18.11.2022 Skatteetaten
10896/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev RE: Teknisk plan Hagemo Per Otto Vo Pedersen
10871/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev 4/153 (4/90) Hoslemotoppen 16 tomt 8 - info angåande avviksmelding helge@kw-bygg.no
10840/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Karina Sloth Grindland
10870/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev Utsending av matrikkelbrev Bykle kommune
10866/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring Nikolai Berglihn
10868/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Vs: Innsynsbegjæring- svar fra Valle kommune og Bykle kommune nberglihn@gmail.com
10893/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev Kursbevis for håndtering og bruk av plantevernmidler STATSFORVALTEREN I AGDER
10891/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev Referat fra dialogmøte om Setesdal barnevern 19.10.22 STATSFORVALTEREN I AGDER
10884/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Gjeld tomt i Hartesyni - tilbaketrekking Torjus Løvdal
10850/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Pålegg om sikring av støttemur og utskriving av tvangsmulkt ved overskriding av frist for sikring på gnr 2, bnr 1785 - 1787 - 1789 - 1791 - 1793 - 1795. Plassenuten. Djupetjønn. jf. pbl §§ 32-3 og 32-5 HOVDEPLASSEN DA
10895/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev 2/1728 Skisentervegen 92 - Søknad om ferdigattest KONSMO FABRIKKER AS
10894/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev VA Djupetjønn espen.skadal@ae.no
10869/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Serveringsløyve - Rustico - Hovden Restaurantdrift AS HOVDEN RESTAURANTDRIFT AS
10906/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Prøvetakingsplanen foravløp 2023 BeateMaleneFunk@eurofins.no
10910/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Økonomirådgjevar Bykle kommune, Økonomiavdelinga - st. ref. 4584924653 ***** ***** *****
10913/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Økonomikonsulent Bykle kommune, Økonomiavdelinga - st. ref. 4584916623 ***** ***** *****
10909/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Økonomikonsulent Bykle kommune, Økonomiavdelinga - st. ref. 4584916623 ***** ***** *****
10822/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev AS SÆTERSDALEN
10826/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev HOVDEN ALPIN LODGE AS
10827/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Marius Mønsted m.fl.
10828/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Marius Mønsted
10830/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Birte Mønsted
10833/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Knut Axel Ugland
10835/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Knut Axel Ugland
10836/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Knut Axel Ugland
10837/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Knut Axel Ugland
10838/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Knut Axel Ugland
10859/2022 20221116 16.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Økonomikonsulent Bykle kommune, Økonomiavdelinga - st. ref. 4584916623 ***** ***** ***** ***** *****
10862/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev 6/5/50 Ørnefjell hyttegrend 46 - spm. om plassering av hytte HOVDEN TEKNISK TEIKNAR
10863/2022 20221116 16.11.2022 Utgående brev Svar på spm. om plassering av hytte post@hovdentekniskteiknar.no
10860/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Nabovarsel for Kvennebekken bustadfelt 7 til BYKLE KOMMUNE (958814968) DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
10854/2022 20221116 16.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sosialpedagogisk rådgjevar Bykle barne- og ungdomsskule - st. ref. 4567128976 ***** ***** ***** *****
10853/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Uttale frå Sosialtenesta - søknad om skjenkeløyve Hovden Restaurantdrift AS Nav Midt Agder v/Vennesla kommune
10864/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Søknad om driftsstøtte for 2023 - Kirkens SOS Agder KIRKENS SOS AGDER
5344/2019 20221116 16.11.2022 Inngående brev Følgjeskriv og høyringsutkast framlegg til Interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan i Setesdal 2020-2023 med Alkoholpolitiske retningsliner LMT Setesdal v/ Gro Berit Straum
10846/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Protokoll kommunestyre 23.06.22 Kari Nomeland-Strømsøe
10849/2022 20221116 16.11.2022 Utgående brev Svar på krav om innsyn Kari Nomeland-Strømsøe
10861/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/411 Løpenr: 9428/2022 Dokument tittel: Detaljregulering for Nylund park III. Klagehandsaming. Egil Kvitne
10843/2022 20221116 16.11.2022 Utgående brev Utbetaling av tilskott 16/13 Siv Kristin Jeiskelid
10856/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Avviksrapport plassering. Gbnr 2/1845 Axel Ekberg
10845/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Innsending av budsjett- og økonomiplandokumenter for 2023-2026 STATSFORVALTEREN I AGDER
10848/2022 20221116 16.11.2022 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
10858/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Vedr. førehandskonferanse. Sak 22/112 Jens-Gunnar Haugen
10847/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Lønsforhandling for fagarbeidarar med 16 års ansiennitet Fagforbundet v/Marianne Hagen
10806/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2022, 976201671, 4222-6/1 Landbruksdirektoratet
10834/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev 3/576 eigenfråsegn Exbo Eiendom As - Svenn-Erik Kvannes
10824/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev 2/1327/0/1 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10825/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev 2/701 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10831/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev 3/576 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10832/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev 2/1608 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10819/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Protokoll oppmåling av gnr. 6/56 og 6/60 Ørnefjellvegen Landmåler sør v/Axel Ekberg
10818/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Protokoll oppmåling av gnr. 6/56 og 6/60 Ørnefjellvegen Landmåler sør v/Axel Ekberg
10796/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Melding om ferdigstilte arkeologiske utgravingar heimla i reguleringsplan for Vestbakken hyttefelt Agder fylkeskommune
10816/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra pbl og reguleringsplan for Hartesyni Trond Henning Monan
10771/2022 20221115 15.11.2022 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr 3, bnr 475. Vidsyn STRAUME HANDLAFT AS
10823/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Serviceavtalar garasjeportar Windsor
10807/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskott 2022, 925380903, 4222-14/7 Landbruksdirektoratet
10844/2022 20221115 15.11.2022 Utgående brev Midlertidig svar på krav om innsyn i møtereferat Kari Nomeland-Strømsøe
10812/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Innsyn i møtereferat Kari Nomeland-Strømsøe
10815/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Avviksmelding plassering av tiltak - 4/153 Hoslemotoppen 16 KW-BYGG HORNNES AS
10804/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2022 , 919279621, 4222-17/2 Landbruksdirektoratet
10801/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskott 2022, 917388512, 4222-14/3 Landbruksdirektoratet
10814/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Bykle Idrettsråd - Møteprotokoll 14.11.2022 Olav Mandt
10817/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Fornying forsikring - Waco Forsikringsmegling AS WACO FORSIKRINGSMEGLING AS
10820/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Invitasjon til ungdommens fylkesting 2023 Post - Bykle kommune
8308/2022 20221115 15.11.2022 Utgående brev Vedtak om ilegging av overtredelsesgebyr OTRALAFT EIENDOM AS
10821/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Melding om vedtak: Høyring - mandat for utgreiing av arkiv- og museumsstrukturen i Agder Bygland kommune
10799/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2022, 889585242, 4222-14/8 Landbruksdirektoratet
10797/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskott 2022, 920067484, 4222-4/2 Landbruksdirektoratet
10803/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskott 2022, 984233426, 4222-6/4 Landbruksdirektoratet
10811/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskott 2022, 970348026, 4222-5/1 Landbruksdirektoratet
10800/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2022, 969250705, 4222-17/8 Landbruksdirektoratet
10808/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969250918, 4222-2/ 9 Landbruksdirektoratet
10809/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969125226, 4222-4/ 3 Landbruksdirektoratet
10802/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskott 2022, 995189224, 4222-6/5 Landbruksdirektoratet
10810/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969125323, 4222-1/ 2 Landbruksdirektoratet
10798/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskott 2022, 880448382, 4222-16/13 Landbruksdirektoratet
10842/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** *****
10775/2022 20221115 15.11.2022 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom med gnr 3, bnr 18. Nordli Kay Arne Jeiskelid
10813/2022 20221115 15.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sosialpedagogisk rådgjevar Bykle barne- og ungdomsskule - st. ref. 4567128976 ***** ***** ***** *****
10795/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Avtale om spesialpedagogisk kompetanse SETESDAL VIDAREGÅANDE SKULE
10759/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev 2/1228 Hovdestøylen 43 - Søknad om løyve i eitt trinn Drag Arkitektur og Byggteknikk AS
10752/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev Leigekontrakt- Sarvsvegen 15 Nataliia Davydenko
10782/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Økonomikonsulent Bykle kommune, Økonomiavdelinga - st. ref. 4584916623 ***** ***** *****
10762/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Uttale frå Politiet ved serverings- og skjenkeløyve post.agder@politiet.no
10749/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Fleirbrukshall Bykle, Forprosjekt - førespurnad Olav Mandt
10750/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Padelhall/Allaktivitetshus i Bykle Kyrkjebygd Hallvard Homme
10758/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev Førebels tilbakemelding vdr planstatus mv. - ev fleirbrukshall Bykle, Forprosjekt Hallvard Homme
10763/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Spørsmål ooppsetting av hytte Djupedal/Hommen 17/1 Trydal Ole Henrik Trydal
10774/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev 3/18 Maurlivegen 14 tomt 48 - søknad om deling Kay Arne Jeiskelid
10765/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Frister før jul 2022, rentemidler budsjettering for 2023 og julerengjøring i ØKS Statsforvaltaren i Agder v/ Janson, Una Glende
10738/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom med gnr 3, bnr 170. Geiskeli LANDMÅLER SØR AS
10770/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Takkar ja til stilling Margit Haugen
10687/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev Ferdigattest for rehabilitering av pipe. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 760. Nystøyl Kroken 2. Nystøyl CARL BERTHELSEN AS
10681/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev Løyve til rehabilitering av pipe. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 760. Nystøyl Kroken 2. Nystøyl CARL BERTHELSEN AS
8073/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Klage på vedtak - vedrørande grunnavståing Otravegen
10776/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Søknad om utsetting av buplikt 3/1 Berdalen - Steinar Bruskeland ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
10780/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Anticimex rapport - Skadedyr Bykle Helsesenter - 11.11.2022 - 11549135 Anticimex
10757/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Samarbeidsmøte NAV Midt-Agder - referat Vennesla kommune
157/2019 20221114 14.11.2022 Inngående brev Rapport folkehelse Bykle Kommune - Atle Berger Egeland
12474/2021 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Forskrift om godtgjering for folkevalde 2023
8961/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Val av ungdomsråd
8717/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Val av leiar og nestleiar
10764/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering teig H15 Hovden Aust Statens vegvesen
10753/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Innspel til varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av teig H15 - Hovden Aust Agder fylkeskommune
10745/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Oppsigelse av Belglii 59C Bykle Kommune - Kenneth Sahlsten Fyhn
10760/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Møtebok Bykle kontrollutval 09.11.22 Inger Lise Austrud
8186/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Sjukefråvær 2. kvartal 2022
8315/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Rapport etter målretta arbeidshelseundsøking TDE
8323/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Reglement for arbeidsmiljøutvalet (AMU)
7045/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Fast stilling 100% i Bykle Frivilligsentral.
10754/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Statusmøte HMS Fjellgardane skule Rønnaug Torvik
8976/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering for Øvre Hovden Alpin Lodge. Slutthandsaming.
9840/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Tilstandsrapport 2021 Setesdal Barnevern
10734/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev Utgreiing om mogleg ulovlegheit - inngong i betong ved C5 på gnr 2, bnr 1905. Hovden blå 4 BICO EIENDOM AS
8198/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Fritak frå politiske verv og val av nytt formannskapsmedlem og ordførar
10791/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Personvernkommisjonens rapport - Høyring Postmottak KDD
8086/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Fritak frå politiske verv og suppleringsval til Kontrollutvalet
10787/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Brev frå KLP - feil rapportering av pedagogisk personale KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
10726/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev Løyve til mellombels plassering av gatekjøkkenvogn. Gnr 2, bnr 22. Hovden sentrum Chananya Haugen
10781/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Støtte til framtidige handballspelarar Kristin Ovidia Tveiten
9938/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev Protokoll særskilt forhandling kompetanse Fagforbundet
10779/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Overføre straum til Bykle kommune THE VILLAGE AS
9713/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om endring av leigeavtale - Hegni
7968/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering av Vestheisen alpintrasé, planID 201910. Slutthandsaming.
7949/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling 2/1 Omdisponering - utsetting av frist
7999/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Høyring- beredskapsplan for omsyn til villrein i vanskelege vintrar
10786/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Tilbakemelding motorferdsel på Hardangervidda og Setesdal Ryfylkeheiene villrein sommer/haust 2022 Roy Andersen
10790/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Uttale til detaljreguleringsplan for Lundane hyttefelt. Verneområdestyret Jørn Trygve Haug
9428/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering for Nylund park III. Klagehandsaming.
9410/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå arealdelen til kommuneplan i høve takvinkel, takutforming, storleik garasje og storleik fritidsbustad. Fritidsbustad på gnr 1, bnr 90. Lislevatn 1. Hovden
8273/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Løypeavtaler- gjennomgang og vidare oppfølging
10784/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10785/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Melding om vedtak. Revidert søknad for utslaking av vegskråning langs riksveg 9 nord for Hovden - Statens Vegvesen - Bykle kommune Verneområdestyret Jørn Trygve Haug
10768/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Arbeidsavtale Agnes Fosse Hovden Agnes Fosse Hovden
10761/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Innsyn lokale forhandlinger Kari Nomeland-Strømsøe
10746/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev 3/475 Vidsynvegen 8 - Søknad om ferdigattest STRAUME HANDLAFT AS
10743/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Utlevering av nøkler ifbm innflytting i Otravegen 108 Kjeldrun Undlien
10737/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Signert tjenestevedlegg Covid-19: Fiks vaksine for Bykle kommune KS Digitale fellestjenester
1954/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Reglement for formannskapet
1956/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Reglement for planutvalet
1957/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Reglement for levekårsutvalet
2095/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Reglement for kommunestyret
2097/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Reglement for eldreråd
2098/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Reglement for ungdomsrådet
2099/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Reglement for råd for personar med nedsett funksjonsevne
2102/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Reglement for klageutval
2209/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Reglement for kontrollutvalet
2298/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Generelt reglement for kommunestyre, formannskap og andre folkevalde organ i Bykle kommune
7969/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Reglement for fjellstyret
7973/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Reglement for klagenemnd for eigedomsskatt
7976/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Reglement for takstnemnd for eigedomsskatt
7990/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Reglement for valstyret
7965/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Reglement for viltutvalet
9684/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering Maurli nord planID 202103 - 1. gongs handsaming
9339/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om fråvik frå regelverk om etableringstilskott til bustadbygging
9805/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Bygdevekstavtale - Setesdal 2022
9087/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling STYRK - privatøkonomien i krevjande tider - lokale ordningar
9098/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Samfunnsviktig idrettsinfrastruktur - Hovden som reiselivsdestinasjon gjennom straumkrisa
9438/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå utnyttingsgrad. Tilbygg til fritidsbustad på gnr 2, bnr 203. Lundane Hyttegrend 20. Børtemannsbekken Nord.
9450/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om mellombels dispensasjon fast busetting. Gbnr 2/1084 - 1491 - 1492 - 1493. Nuten 6 - 7 - 2 - 3. Planområde Hovdenut Alpin
8942/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Interkommunalt samarbeid om UNESCO-satsing i oppvekst
7960/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Finansiering av kommunale bustader på Hovden
10766/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev 2/701 eigenfråsegn sveinerik96@hotmail
10767/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev 2/1327/0/1 eigenfråsegn ingemar@istorm.no
10792/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Dokumentasjon på busetting 2/1/111 Vestvegen 1 Torgunn Kjølberg Mosfjeld
9127/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad frå Hovden Løypekøyring AS, kjøp av tenester for 2023
10733/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev Ferdigattest for rehabilitering av pipe. Fritidsbustad på gnr 1, bnr 250. Lislefjødd VARMEHANDEL AS
8090/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Drøfting - ev ny lokal kompensasjonording for næringslivet
10783/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Innspel til søknad om endring av reguleringsplan for Hovden aust i Bykle kommune, etter pbl. § 12-14 annet ledd STATSFORVALTEREN I AGDER
10500/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-11-01T08:00:33.111353612 Skatteetaten
10501/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-11-01T08:01:00.99634943 Skatteetaten
10502/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-11-01T08:01:21.391501213 Skatteetaten
10503/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-11-01T08:01:41.024398154 Skatteetaten
10789/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev 2/388 Dyregrenda Nord 23 - førespurnad om førehandskonferanse DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
8178/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon frå bandtvang
10740/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Etablerersenteret Agder IKS (EiA) - Selskapsavtale til behandling og oppdatert informasjon Johnsen, Terje
9089/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå murhøgde, kotehøgde og parkeringskjeller sett i reg.plan. Fritidsbustader på gnr 2, bnr 1823-1824. Område BFK8 og BFF11. Djupetjønn hyttegrend. Hovden
10741/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev 2/759 Nystøyl kroken 4 - melding om tiltak unntatt søknadsplikt (opparbeiding av p-plass) Madeleine Røstad
10742/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev 2/759 Nystøyl kroken 4 - manglar i melding om tiltak og tilsynssaken Madeleine Røstad
9440/2022 20221114 14.11.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for plassering i strid med byggegrense. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1137. Remestøylflotti Hyttegrend 49. Hovden Aust
10735/2022 20221110 10.11.2022 Inngående brev 2/1/28 eigenfråsegn Lars Rodvelt
10736/2022 20221110 10.11.2022 Inngående brev 2/1608 eigenfråsegn Norland, Marit
10732/2022 20221110 10.11.2022 Inngående brev 1/250 Setesdalsvegen 4415 - Søknad om ferdigattest VARMEHANDEL AS
10730/2022 20221110 10.11.2022 Inngående brev 2/490 Hovden Fjellpark -protokoll frådeling av festnummer 32, 52 og 53 Axel Ekberg
10724/2022 20221110 10.11.2022 Inngående brev Innsyn Kari Nomeland-Strømsøe
10722/2022 20221110 10.11.2022 Inngående brev Oppfordring til å innføre lokale tiltak mot fyrverkeri Maria Lien
10729/2022 20221110 10.11.2022 Inngående brev Lov om avslutning og endring av avtaler - gjeld sommarleige Hegni THE VILLAGE AS
10723/2022 20221110 10.11.2022 Inngående brev Innspel til høyringa på reguleringsplanforslag for Lundane hyttefelt STATENS VEGVESEN
10725/2022 20221110 10.11.2022 Inngående brev Spørsmål om vann og avløp 2/1227 Djupetjønn hyttegrend 148 Espen Skadal
10731/2022 20221110 10.11.2022 Inngående brev 3/170 Geiskelivegen 48 - søknad om deling LANDMÅLER SØR AS
10688/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev Innhenting av uttale frå skatteetaten ved søknad om serveringsløyve SKATTEETATEN
10690/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev Innhenting av uttaler frå Politi og Sosialkontor post@vennesla.kommune.no m.fl.
10691/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev Tilsetjing i stilling som sjukepleiar Arkiv
10692/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev Tilbod om stilling som sjukepleiar Margit Haugen
10709/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev Gjeldande tiltak i fritidsbustad på gnr 2, bnr 1659. Nedre Otrosvegen 27. Otrosåsen Nina Merethe Olsen
10701/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev Vedrørende vegskilt, Fjellgarden Hovden Kari Nomeland-Strømsøe
10696/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev Overtaking av privat VA anlegg Bestestøylen - e-post rekkje Knut Wielechowski
10694/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev Innføring av to-faktor autentisering for Landbruksdirektoratets elektroniske tenester LANDBRUKSDIREKTORATET
10699/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev Førespurnad om å snakke i kommunen - formannskap og kommunstyre The Village
10695/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev Tilbakemelding vedr Leikebu - Innspel til planarbeid Hovden Alpinsenter - 07.11.2022 alida.morenskog@gmail.com
10710/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev Referat fra dagens møte - Hegni The Village
10714/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev Kontantstøtterapportering oktober 2022 Bykle kommune NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
10693/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev Nye representantar i verneområdestyret for Setesdal vesthei MILJØDIREKTORATET
10609/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev Melding til tinglysing, 9 arealoverføringer STATENS KARTVERK
10700/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev Skilting av fartsgrense på Løyningsvegen - e-post rekkje Sigbjørn Åsheim
10707/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev Bobilparkering Hovden DESTINASJON HOVDEN AS
10704/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev Vedtak - Søknad om tilskott til Julebyen 2022 HOVDEN NÆRINGSFORENING
10706/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev Busetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
10712/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev 3/472 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
10715/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev 4/150 eigenfråsegn Andersen-Snerthammer - Ingvald Snerthammer
10716/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev 4/150 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10717/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev 4/150 Eigenfråsegn Andersen-Snerthammer - Ingvald Snerthammer
10718/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev Angåande innsendt konsesjonskjema Lars Rodvelt
10705/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev 3/472 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10703/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev 3/472 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
10708/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev Kontonummer og bekreftelse frå støttemottaker - Bykle Vindu AS Lill-Grethe Tveiten
10671/2022 20221108 08.11.2022 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Idun Richter Hovden
10660/2022 20221108 08.11.2022 Inngående brev 1/227 eigenfråsegn Geir Ove Steensohn
10661/2022 20221108 08.11.2022 Utgående brev 1/227 Eigenfråsegn Geir Ove Steensohn
10670/2022 20221108 08.11.2022 Inngående brev eigenfråsegn Lars Rodvelt
10662/2022 20221108 08.11.2022 Inngående brev 1/227 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10663/2022 20221108 08.11.2022 Utgående brev 2/1171 Eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
10523/2022 20221108 08.11.2022 Utgående brev Svar på søknad om dekking av databriller Lars Erik Domaas
10668/2022 20221108 08.11.2022 Utgående brev Vedtak Maurli nord Hallvard Homme
10686/2022 20221108 08.11.2022 Inngående brev RAPPORTERING - tilskot til rettleiing for nyutdanna nytilsette lærarar i grunnskolen 2021/2022, Bykle kommune Stig Lodve Janbu
10664/2022 20221108 08.11.2022 Utgående brev 11/17 Nordbygdevegen 32 - maildialog med tiltakshavar angåande status i saka Jørgine Sofie Mosdøl
10600/2022 20221108 08.11.2022 Utgående brev Pålegg om uavhengig kontroll av møne- og gesimshøgde, samt kotehøgde planert tomt. Solseterkollen 20. Hovden OTRALAFT EIENDOM AS
10677/2022 20221108 08.11.2022 Inngående brev Klage på vedtak om oppsigelse på vedtak nr 125/2022 THE VILLAGE AS
10680/2022 20221108 08.11.2022 Utgående brev Vedrørande fukt i leilighet i Bjårlii 23 Massu Olivares Juan M
10682/2022 20221108 08.11.2022 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalet eining barnehage Anne Thielecke m.fl.
10679/2022 20221108 08.11.2022 Utgående brev Ref. referanse 2022/5803025 SKATTEETATEN
10666/2022 20221108 08.11.2022 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom med gbnr 2/258 og arealoverføring til gbnr 2/1. Marnarvegen 24. Hovden Aust LANDMÅLER SØR AS
10678/2022 20221108 08.11.2022 Inngående brev 2/760 Nystøyl Kroken 2- søknad piperehabilitering CARL BERTHELSEN AS
10605/2022 20221107 07.11.2022 Utgående brev Gjeldande pipe på gnr 2, bnr 760. Nystøyl Rune Ivarsflaten
10648/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev 1/127 Lundane Hyttegrend 14 - parkeringsplass Bjørn Einar Strandberg
10657/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev 2/2061 Hovden Aust - tinglyst grunneigedom STATENS KARTVERK
10615/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Skorstein 2/1659 Nedre Otrosvegen 27 SETESDAL BRANNVESEN IKS
10640/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev 2/258 Marnarvegen 24 - rekvisisjon oppmålingsforretning LANDMÅLER SØR AS
10658/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkeløyve - Fjols til fjells Leif R Schmidt Westgård
10659/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkeløyve - Fjols til fjells Leif R Schmidt Westgård
10569/2022 20221107 07.11.2022 Utgående brev Løyve til rehabilitering av pipe. Fritidsbustad på gbfnr 4/3/19. Løyningsåne hyttegrend 5 CARL BERTHELSEN AS
10570/2022 20221107 07.11.2022 Utgående brev Ferdigattest for rehabilitering av pipe på gbfnr 4/3/19. Løyningsåne hyttegrend 5. Løyning CARL BERTHELSEN AS
10604/2022 20221107 07.11.2022 Utgående brev Gjeldande søknad om tiltak på gnr 2, bnr 361. Malmvegen. Hovden DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
10579/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev V/A og garasjer Bjørn Einar Andersen
10614/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Tilbakemelding frå tiltakshavar knut otterdal Nilsen
10637/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Klage på gebyr Ingrid Helle
10608/2022 20221107 07.11.2022 Utgående brev Referat frå møte i samarbeidsutvalet eining barnehage 04.11.2022 Silje Marie Rygnestad Nesvaag m.fl.
10647/2022 20221107 07.11.2022 Utgående brev Norskkurs for framandspråklege i Bykle Kommune Aleksander S Eikeland
10584/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Agder Energi den 4. november 2022 Norland, Bent
10628/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Referat frå Tverrrfaglegteam Bykle og Valle 18.10.2022. Tverrfagleg team Bykle og Valle
10602/2022 20221107 07.11.2022 Utgående brev 2/1333 Hovdekleivi 41- maildialog angåande manglande nabovarsling Tønnessen Rolf Egil
10638/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Klage vedrørende manglende nabovarsel Rolf Egil Tønnessen
10566/2022 20221107 07.11.2022 Utgående brev Ferdigattest for V/A -anlegg Djupetjønn - Skisenteret. Gbnr 2/500 og 200/1. Hobden RAMBØLL NORGE AS AVD ARENDAL
10568/2022 20221107 07.11.2022 Utgående brev Ferdigattest for garasje på gnr 3, bnr 429. Vidsynvegen 26. Vidsyn Jan Inge Gjedrem
10616/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Søknad om forlenga plassering av serveringsvogn Chananya Haugen
10606/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Utbetaling av tilskott til trua naturtyper 2022, Lislestog og Evre Muren STATSFORVALTEREN I AGDER
10633/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Gjeld leigeavtale for Hegni THE VILLAGE AS
10625/2022 20221107 07.11.2022 Utgående brev SV: Forespurnad om endring av straumabonnent The Village
10634/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Informasjon om oppført bod i 2016 - 1/33 Breivevegen 115 Odd Simon Simonsen
10653/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Søknad om støtte til fotballbaner for barn i Syria Fotballbaner for jenter og gutter
10652/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Regjeringen utarbeider kulturfrivillighetsstrategi og utreder regionale kulturfond Postmottak KUD
10645/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Kvittering for innmelding - YX Hovden, Gnr/bnr 2/383 noreply@dsb.no
10597/2022 20221107 07.11.2022 Utgående brev Ferdigattest for veg og V/A -anlegg på gnr 2, bnr 8. Djupetjønn hyttegrend . Hovden PROSJEKTHUSET AS
10631/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9553/2022 Dokument tittel: Oppfylging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Psykososialt læringsmiljø i grunnskolen" Marie Nellevine Kalvehagen
10618/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring Nikolai Berglihn
10642/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev H2 + H3 Hovden Aust - arealoverføring Landmålar sør v/Olav Arne Haugen
10643/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev H2 + H3 Hovden Aust - protokoll arealoverføring Landmålar sør v/Olav Arne Haugen
10650/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Månadsbrev oktober måned 2022 RE-Skatteregnskap Grimstad
10587/2022 20221107 07.11.2022 Utgående brev Alternativ avfallsbod Dyregrenda Nord Svend Åge Petersen
10592/2022 20221107 07.11.2022 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbustad på gnr 2, bnr 1953. Otrosåsen hyttefelt. Hovden NILSEN BYGGTJENESTER AS
10655/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Protokoll frikjøp som tillitsvald i fagforbundet Fagforbundet og Bykle kommune
10589/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Busetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
10656/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Delutbetaling av tilskot til ombygging av fjos 16/13 Glidbjørg Siv Kristin Jeiskelid
10644/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Analyserapport Drikkevatn Bykle, veke 44 Eurofins Environment
10599/2022 20221107 07.11.2022 Utgående brev Stopp av sfo og tilbakebetaling Lina Valtenberga Egeland
10646/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Klage på Straumstøtte for bedrifter - søknadsskjema 3.kvartal 2022 The Village
10635/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Straumstøtte for bedrifter - søknadsskjema 3.kvartal 2022 Uleberg Maskin
10636/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Straumtøtte for bedrifter - søknadsskjema 3. kvartal 2022 The Village
10586/2022 20221107 07.11.2022 Utgående brev Statnett SF - fastsetting av eigedomsskattegrunnlag for Statnett sine kraftleidningar og retting av utskrivs eigedomomsskatt - jf. dom fra Borgarting lagmannsrett 11. oktober 2021 STATNETT SF
10629/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev 2/1171 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10627/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev 2/1171 eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
10619/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Idun Richter Hovden
10641/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev 17/1 Trydalsvegen 60 - protokoll oppmålingsforretning Landmåler Sør v/Olav Arne Haugen
10598/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev 2/1469 Hovdekleivi 22 - kommentar III frå gbnr 2/40 angåande nabovarsling Tønnessen Rolf Egil
10601/2022 20221107 07.11.2022 Utgående brev 2/1469 Hovdekleivi 22 - mailrekke angåande nabovarsling Tønnessen Rolf Egil
10617/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2023 Herje Charlotte
10596/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev 2/1330 Røyrvikåsen bustadfelt 7 - Supplering av søknad Basis Arkitekter AS
10654/2022 20221107 07.11.2022 Inngående brev Uttale i skattespørsmål SKATTEETATEN
10612/2022 20221107 07.11.2022 Utgående brev Aksept av tilbud ifbm rørleggerarbeid i Bjårlii 5 Postmottak Uppstad VVS
9449/2022 20221103 03.11.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om mellombels dispensasjon fast busetting. Gnr 2, bnr 1117. Hovdenutskaret 125, 126 og 127. Planområde Hovenut Alpin
10565/2022 20221103 03.11.2022 Inngående brev 2/1/280 eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
10571/2022 20221103 03.11.2022 Inngående brev 2/1/280 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10573/2022 20221103 03.11.2022 Inngående brev 3/556 eigenfråsegn Sigurd Kokkersvold
10574/2022 20221103 03.11.2022 Inngående brev 3/556 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10575/2022 20221103 03.11.2022 Utgående brev 3/556 Eigenfråsegn Sigurd Kokkersvold
10576/2022 20221103 03.11.2022 Utgående brev 2/1/280 Eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
10563/2022 20221103 03.11.2022 Inngående brev Førespurnad om planarbeid- Fortetting av 2/388 Dyregrenda Nord 23 DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
9656/2022 20221103 03.11.2022 Saksframlegg/innstilling Straumstøtte næringsdrivande 2. kvartal
10577/2022 20221103 03.11.2022 Inngående brev Busetting av flyktningar Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
9492/2022 20221103 03.11.2022 Saksframlegg/innstilling Budsjettrevisjon 3 for 2022
6126/2022 20221103 03.11.2022 Utgående brev Tilsetjing som tilkallingsvikar Arkiv
10559/2022 20221103 03.11.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Rønnaug Torvik Rønnaug Torvik
10578/2022 20221103 03.11.2022 Inngående brev 2/8 Djupetjønn hyttegrend VA anlegg - søknad om ferdigattest PROSJEKTHUSET AS
10555/2022 20221103 03.11.2022 Inngående brev Tilskot til NOK.Agder budsjett år 2023 Kristiansand kommune
10564/2022 20221103 03.11.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon til motorferdsel i samband med arrangementet Vintergolf 2023 i Hovden Landskapsvernområde Astrid Steensby
9539/2022 20221103 03.11.2022 Saksframlegg/innstilling Kartleggjingsprosjekt, barnevern
10561/2022 20221103 03.11.2022 Inngående brev Informasjon - Senter for folkehelse og levekår på Agder Tina Hartmann Nilsen
10558/2022 20221103 03.11.2022 Inngående brev Overføring av ferie Gunhild Vigdis Brokke Korstvedt
9615/2022 20221103 03.11.2022 Saksframlegg/innstilling Endring av selskapsform og godkjenning av selskapsavtale Agder Sekretariat
9553/2022 20221103 03.11.2022 Saksframlegg/innstilling Oppfylging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Psykososialt læringsmiljø i grunnskolen"
10556/2022 20221103 03.11.2022 Inngående brev Seniorasamtale Else Gyro Rysstad
10557/2022 20221103 03.11.2022 Inngående brev Senioravtale Else Gyro Rysstad
10590/2022 20221103 03.11.2022 Utgående brev Svar på søknad - Autorisert sjukepleiar Bykle kommune, Pleie- & Omsorgstenesta - st. ref. 4570609801 ***** ***** *****
10560/2022 20221103 03.11.2022 Utgående brev Gjeldande renovering av pipe knut.arne.nilsen@sb-iks.no
10530/2022 20221102 02.11.2022 Inngående brev 4/3/19 Løyningsåne hyttegrend 5 - søknad om piperahabilitering CARL BERTHELSEN AS
10414/2022 20221102 02.11.2022 Utgående brev Avtale om spesialpedagogisk kompetanse Arkiv
10552/2022 20221102 02.11.2022 Inngående brev 2/1849 Tuftevegen 12 Hartesyni bustadfelt - tinglyst skøyte og kjøpekontrakt Kine Skog m.fl.
10534/2022 20221102 02.11.2022 Utgående brev Søknad følgjebevis - ***** ***** ***** *****
10545/2022 20221102 02.11.2022 Inngående brev Innkalling Bykle kontrollutval onsdag 09.11.2022 AGDER SEKRETARIAT
10518/2022 20221102 02.11.2022 Utgående brev Svar på årleg førespurnad frå Agder kommunerevisjon - Bykle kommune AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
10540/2022 20221102 02.11.2022 Inngående brev Innhenting av innteksopplysningar *****
10526/2022 20221102 02.11.2022 Inngående brev VA Djupetjønn Skisenteret - Søknad om ferdigattest RAMBØLL NORGE AS AVD ARENDAL
10551/2022 20221102 02.11.2022 Inngående brev 3/429 Vidsynvegen 26 - søknad om ferdigattest Jan Inge Gjedrem
9354/2022 20221102 02.11.2022 Utgående brev Vedrørande faktuering - handsamingsgebyr reguleringsplan Øvre Hovden Alpin Lodge, planid 201804 HOVDEN ALPIN RESORT AS
10549/2022 20221102 02.11.2022 Inngående brev ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, søknad om driftstilskott for 2023 Stein Christian Salvesen
10553/2022 20221102 02.11.2022 Inngående brev Detaljregulering Lundane - Tilbakemelding frå Straumetunet vel Svein E Utheim Halvorsen
10525/2022 20221102 02.11.2022 Inngående brev Oppfølging av kvalitetsnormen for villrein – utarbeiding av tiltaksplanar MILJØDIREKTORATET
10419/2022 20221102 02.11.2022 Utgående brev Arbeidsavtale Rønnaug Torvik
10541/2022 20221102 02.11.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Ånund Rysstad Lien Ånund Rysstad Lien
10528/2022 20221102 02.11.2022 Inngående brev Busetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
10527/2022 20221102 02.11.2022 Utgående brev Spørsmål om lis1-teneste i Bykle Ole Johan Evjenth Sørhaug
10519/2022 20221102 02.11.2022 Inngående brev Påminning om krav om avtale om direkte oppgjer Helsedirektoratet
10550/2022 20221102 02.11.2022 Inngående brev Rapportering av arbeidsforhold NAV REGISTERFORVALTNING
10524/2022 20221102 02.11.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 10/2022, sendt 02.11.2022 Skatteetaten
10307/2022 20221102 02.11.2022 Utgående brev Husleigekontrakt- Otravegen 104 Leilighet 6 Kjeldrun Undlien
10535/2022 20221102 02.11.2022 Utgående brev Utmelding sfo Tor Arne Breive
10504/2022 20221102 02.11.2022 Inngående brev Søknad om dekking av databriller Lars Erik Domaas
10520/2022 20221102 02.11.2022 Inngående brev Protokoll utdanningsforbundet Utdanningsforbundet
10521/2022 20221102 02.11.2022 Utgående brev Lokale forhandlinger 2022 *****
10522/2022 20221102 02.11.2022 Utgående brev Lokale forhandlinger 2022 *****
10278/2022 20221102 02.11.2022 Utgående brev Løyve til tiltak i eitt trinn - fasadeendring på gnr 2, bnr 965. Hovden Panorama 2. Flatastøyl 11. Hovden SAMEIET HOVDEN PANORAMA II
10546/2022 20221102 02.11.2022 Utgående brev Gjeld pristilbod på Bjårlii 5- aksept av tilbod Knut Hovet
10547/2022 20221102 02.11.2022 Inngående brev Aksept av tilbud ifbm malerarbeid i Bjårlii 5 i Bykle kommune Knutson - Anders Knutson
10512/2022 20221102 02.11.2022 Utgående brev Endringsløyve - fritidbustad med garasje på gnr 2, bnr 1545. Hartevasstrondi hyttefelt. Hovden BYGG1 LYNGDAL AS
10543/2022 20221102 02.11.2022 Inngående brev Gjeld gebyr for sakshandsaming - e-post rekkje Michael Nøvik
10516/2022 20221101 01.11.2022 Inngående brev Informasjon om styrk økonomien sakshandsamar
10517/2022 20221101 01.11.2022 Inngående brev Prøvetakingsplan Bykle Kommune 2023 Kristine Langenes Knutsen
10505/2022 20221101 01.11.2022 Utgående brev 6/79 Eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
10490/2022 20221101 01.11.2022 Utgående brev 2/1/114 Eigenfråsegn Karl Ove Wehus
10491/2022 20221101 01.11.2022 Utgående brev 6/35/4 Eigenfråsegn Adv firma Eurojuris Haugesund AS
10492/2022 20221101 01.11.2022 Utgående brev 2/1228/0/2 Eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
10493/2022 20221101 01.11.2022 Utgående brev 2/1007 Eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
10494/2022 20221101 01.11.2022 Utgående brev 17/8/1 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
10495/2022 20221101 01.11.2022 Utgående brev 2/20/0/15 og 16 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
10496/2022 20221101 01.11.2022 Utgående brev 2/1403/0/8 Eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
10498/2022 20221101 01.11.2022 Utgående brev 2/1941 Eigenfråsegn STRAY & CO EIENDOMSMEGLING
10511/2022 20221101 01.11.2022 Utgående brev 2/759 Nystøyl kroken 4 - dialog og info rundt søknad Gøran Røstad
10509/2022 20221101 01.11.2022 Inngående brev Basistilskotsrapport for fastlegeordninga i 4222 Bykle kommune per november 2022 Helfo
10515/2022 20221101 01.11.2022 Inngående brev Revisors beretning 2021 Setesdal IKT Karina Sloth
10347/2022 20221101 01.11.2022 Utgående brev Svar på forespørsel Benedicte Eidsaa Skog
9567/2022 20221101 01.11.2022 Saksframlegg/innstilling NM langrenn 2025 - oppnemning av representantar
9767/2022 20221101 01.11.2022 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av mandat for utgreiing av arkiv- og museumsstrukturen i Agder
10499/2022 20221101 01.11.2022 Inngående brev Svar på Høring - mandat for utredning av arkiv- og museumsstrukturen i Agder Evje og Hornnes kommune
10508/2022 20221101 01.11.2022 Inngående brev Innvilga dispensasjon fra kulturminneloven §8 fjerde ledd for kullgrop (ID 91939), gnr/bnr 2/158 Agder fylkeskommune
10510/2022 20221101 01.11.2022 Inngående brev Norskkurs for framandspråklege i Bykle Kommune Aleksander S Eikeland
10514/2022 20221101 01.11.2022 Utgående brev Rapportering - Tilskot til utleigebustader 2022 - Bykle kommune Husbanken
10506/2022 20221101 01.11.2022 Utgående brev 20/6 Hisdal 9 - dokumentasjon som eigar av grunn DNT SØR
10507/2022 20221101 01.11.2022 Inngående brev 2/893 Kvennebekken bustadfelt 2 - Melding om installasjon av eldstad VARMEHANDEL AS
10468/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Varsel om oppstart av utredningsarbeid - Regional Kraftsystemutredning for Agder 2024 - 2043 AGDER ENERGI NETT AS
10481/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev 2/2060 Hovden Lodge - tinglyst grunneigedom STATENS KARTVERK
10476/2022 20221031 31.10.2022 Utgående brev Avtale om innløysing av festetomt og kjøp av tilleggsareal STATENS KARTVERK
10437/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Ref 2017/976-8 - Overføring av landbrukseigedom 14/5 i dødsbo til ny eigar Magnus Bredeli Tveiten
10424/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Tilskudd kompetansehevende tiltak rus- og psykisk helsefeltet 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
10445/2022 20221031 31.10.2022 Utgående brev Ymse spørsmål om løyper Anders Treekrem
10442/2022 20221031 31.10.2022 Utgående brev Ymse spørsmål om løyper Anders Treekrem
10466/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Klima- og miljødepartementets godkjenning av oppdatert regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder for planperioden 2022-2027 Berget Stian
10432/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Møtebok 27.10.22. Arbeidsutvalet, Villreinnemnda for Setesdalsområdet Villreinnmnda v/Jarle Lunde
10443/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Oppløysing av Setesdal informasjons- og kompetansesenter - oppgjer til aksjonærane Connie Barthold
10441/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Vedr. vedtak . Detaljregulering for Lundane hyttefelt. Revidert Planforslag - Sameiet Hovden Appartement Terje Aas
10463/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Motsegn og høyringsfråsegn til forslag til reguleringsplan for Lundane hyttefelt i Bykle kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
10436/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Detaljregulering for Lundane Hyttefelt – offentlig høring plan ID 201904 - Moltetunet velforening Eivind Halaas
10439/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Innspel fra Meteorologisk institutt til Bykle kommune angåande detaljregulering for Lundane hyttefelt METEOROLOGISK INSTITUTT
10434/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Motsegn Lundane Hyttefelt Markus Ims Skåland
10409/2022 20221031 31.10.2022 Utgående brev Ferdigattest - garasje på gnr 2, bnr 350. Blesterkroken 3. Stussli. Hovden Jesper Thielecke
10480/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Protokoll særskilt forhandling HTA kap 4, 4.2.4 kompetanse Fagforbundet og Bykle kommune
10467/2022 20221031 31.10.2022 Utgående brev Vedtak - Søknad om marknadsmidlar frå Markedsrådet sesongen 2022/2023 HOVDEN ALPIN RESORT AS
10464/2022 20221031 31.10.2022 Utgående brev Sluttbetaling - Markedsrådet på Hovden sesongen 2021/22 HOVDEN ALPIN RESORT AS
10461/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling - sak 112/2021 Markedsrådet på Hovden Eirik Leirgulen
10425/2022 20221031 31.10.2022 Utgående brev SV: Bestilling av innsyn - Sak: 2017/609 Løpenr: 8912/2022 Dokument tittel: Tillegslønn Marie Nellevine Kalvehagen
10471/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/536 Løpenr: 8531/2022 Dokument tittel: Val av representant til Heimevernsnemnd Sigurd Haugsgjerd
10472/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/536 Løpenr: 8528/2022 Dokument tittel: Tilråding av medlem til Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsverneområde Sigurd Haugsgjerd
10473/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/678 Løpenr: 10356/2022 Dokument tittel: Bygging av driftsbygning for ammeku - 4/2 Hoslemo Sigurd Haugsgjerd
10474/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/399 Løpenr: 10395/2022 Dokument tittel: INNSPEL TIL HØYRING/OFFENTLEG ETTERSYN – FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN – LUNDANE HYTTEFELT – PLANID 201904 Markus Ims Skåland
10475/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/399 Løpenr: 10394/2022 Dokument tittel: Merknader til detaljregulering for Lundane hyttefelt plan ID 201904 Markus Ims Skåland
10416/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Søknad om støtte til Julebyen 2022 Lina Fredin
10435/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Spørsmål om lis1-teneste i Bykle Ole Johan Evjenth Sørhaug
10489/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev 2/1839 Jernvegen 53 - tinglyst skøyte og kjøpekontrakt STATENS KARTVERK
10418/2022 20221031 31.10.2022 Utgående brev Varsel om kontroll av søknad om produksjonstilskott og regionalt miljøprogram 'bygdeservice@istorm.no' m.fl.
10444/2022 20221031 31.10.2022 Utgående brev 2/759 Nystøyl kroken 4 - ny etterlysing av framgang i saka Gøran Røstad
10484/2022 20221031 31.10.2022 Utgående brev 2/1469 Hovdekleivi 22 - maildialog med gbnr 2/40 angåande kotehøgde tomt og nabovarsling Tønnessen Rolf Egil m.fl.
10440/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev Supplering til klage på vedtak dispensasjon bnr 1823-1824 Djupetjønn hyttegrend Trond Berntsen
10449/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev 17/8/1 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
10450/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev 2/20/0/15 og 16 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
10452/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev 2/1403/0/8 eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
10453/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev 2/1403/0/8 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10454/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev 2/20/0/15 og 16 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10455/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev 17/8/1 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10456/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev 2/1941 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10438/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev 2/965 leilegheitsbygg Panorama 2 - erklæring om ansvarsrett og brannrapport hallvard lomeland
10451/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev 2/965 leilegheitsbygg Panorama 2 - oppdatert situasjonsplan hallvard lomeland
10488/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev 2/1118 Hovdenutvegen - tinglyst samanslåing STATENS KARTVERK
10391/2022 20221031 31.10.2022 Utgående brev Løyve til tiltak utan ansvarsrett. Tilbygg til hytte på gnr 22, bnr 1. Krokevasskvæven BYKLE FJELLSTYRE
10469/2022 20221031 31.10.2022 Inngående brev 2/1545 Hartevasstrondi 40 - Søknad om endring av løyve Bygg1 Lyngdal As
10422/2022 20221031 31.10.2022 Utgående brev Svar. Dispensasjon for å nytte fritidsbustad som fast bustad. lars wiger
9654/2022 20221031 31.10.2022 Utgående brev Svar på søknad om traktorveg - gnr./bnr. 12/1 Dalsdokkivegen Åsmund Holen
10423/2022 20221030 30.10.2022 Utgående brev Svar på søknad - Rådgjevar byggjesak Bykle kommune - st. ref. 4573791120 ***** ***** *****
10411/2022 20221028 28.10.2022 Inngående brev Nabovarsel for Hovdestøylen 43 til BYKLE KOMMUNE (958814968) DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
10404/2022 20221028 28.10.2022 Utgående brev Leigekontrakt Kyrkjelii 14 Flyktningstenesta v/Anna Lise Pedersen
10403/2022 20221028 28.10.2022 Utgående brev Leigekontrakt Sarvsvegen 15 Flyktningstenesta v/Anna Lise Pedersen
10401/2022 20221028 28.10.2022 Inngående brev 2/361 Malmvegen 9A - Søknad om løyve i eitt trinn DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
10388/2022 20221028 28.10.2022 Inngående brev 2/479 Belglii 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, 20H - Supplering av søknad OTRALAFT HYTTESERVICE AS
9911/2022 20221028 28.10.2022 Utgående brev Løyve til tiltak i eitt trinn - utviding av parkeringsplass og flytting av søppelskap på gnr 2, bnr 479. Belglii 20. Hovden OTRALAFT HYTTESERVICE AS
10399/2022 20221028 28.10.2022 Inngående brev Bekreftelse Statskog Geir Hovland
10406/2022 20221028 28.10.2022 Inngående brev 2/1080 Hovdenutkollen 11 - tinglyst seksjonering STATENS KARTVERK
10387/2022 20221028 28.10.2022 Inngående brev 2/1941 eigenfråsegn STRAY & CO EIENDOMSMEGLING
10396/2022 20221028 28.10.2022 Inngående brev Purring vedrørende Hovdekleivi 22. Rolf Egil Tønnessen
10407/2022 20221028 28.10.2022 Utgående brev 2/1469 Hovdekleivi 22 - svar på kommentar frå gbnr 2/40 Tønnessen Rolf Egil
10408/2022 20221028 28.10.2022 Utgående brev 2/1469 Hovdekleivi 22 - svar på kommentar II frå gbnr 2/40 Tønnessen Rolf Egil m.fl.
10389/2022 20221028 28.10.2022 Inngående brev Innspel til oppstart av detaljregulering for Vidsyn - løype og skibru planID 202207 Agder fylkeskommune
10402/2022 20221028 28.10.2022 Inngående brev Svar. gbnr 2/488 Breivevegen 26 Jens-Gunnar Haugen
10397/2022 20221028 28.10.2022 Inngående brev 2/488 Breivevegen 26 - spørsmål om bygging Kjetil Flak
10398/2022 20221028 28.10.2022 Inngående brev Søknad om investeringstilskott -revidert Torjus Løvdal
10390/2022 20221028 28.10.2022 Inngående brev SV: Bestilling av innsyn - Sak: 2017/609 Løpenr: 8912/2022 Dokument tittel: Tillegslønn Marie Nellevine Kalvehagen
10410/2022 20221028 28.10.2022 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for bygging av veg til fritidsbustad på gnr/bnr. 11/17 Nordbygdevegen STATSFORVALTEREN I AGDER
8438/2022 20221028 28.10.2022 Saksframlegg/innstilling Budsjettrevisjon 2 for 2022
8430/2022 20221028 28.10.2022 Saksframlegg/innstilling Økonomirapportering per august 2022
10400/2022 20221028 28.10.2022 Inngående brev 2/350 Blesterkroken 3 - søknad om ferdigattest Jesper Thielecke
10394/2022 20221028 28.10.2022 Inngående brev Merknader til detaljregulering for Lundane hyttefelt plan ID 201904 Bente Norheim Abrahamsen
8535/2022 20221028 28.10.2022 Saksframlegg/innstilling Val av medlem til representantskapen i Setesdal Brannvesen IKS
8557/2022 20221028 28.10.2022 Saksframlegg/innstilling Val av representant til eigarmøte for eigarkommunane i Agder Energi
8572/2022 20221028 28.10.2022 Saksframlegg/innstilling Val av vararepresentant til generalforsamlinga til Setesdal Bilruter
8573/2022 20221028 28.10.2022 Saksframlegg/innstilling Val av representant til generalforsamling for Setesdal informasjons- og kompetansesenter AS
8574/2022 20221028 28.10.2022 Saksframlegg/innstilling Val av representant til generalforsamling til Agder Næringselskap AS
8568/2022 20221028 28.10.2022 Saksframlegg/innstilling Val av representant og vararepresentant til representantskapet i Midt-Agder Friluftsråd
8570/2022 20221028 28.10.2022 Saksframlegg/innstilling Val av representant til generalforsamling for Setpro AS
8522/2022 20221028 28.10.2022 Saksframlegg/innstilling Val av representant til KS Agder sitt fylkesmøte
8531/2022 20221028 28.10.2022 Saksframlegg/innstilling Val av representant til Heimevernsnemnd
8533/2022 20221028 28.10.2022 Saksframlegg/innstilling Val til representantskapen for Konsesjonskraft IKS
8527/2022 20221028 28.10.2022 Saksframlegg/innstilling Val av representant til representantskapen for Aust-Agder Museum og Arkiv
8528/2022 20221028 28.10.2022 Saksframlegg/innstilling Tilråding av medlem til Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsverneområde
8538/2022 20221028 28.10.2022 Saksframlegg/innstilling Val av representant til Agder kommunerevisjon IKS
8539/2022 20221028 28.10.2022 Saksframlegg/innstilling Val av representant til Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS
8542/2022 20221028 28.10.2022 Saksframlegg/innstilling Val av representant til Setesdalsmuseet IKS
8545/2022 20221028 28.10.2022 Saksframlegg/innstilling Val av representant til Setesdalsmuseet Eigedom IKS
10395/2022 20221028 28.10.2022 Inngående brev INNSPEL TIL HØYRING/OFFENTLEG ETTERSYN – FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN – LUNDANE HYTTEFELT – PLANID 201904 ADVOKAT SVERRE BRAGDØ-ELLENES
10405/2022 20221028 28.10.2022 Inngående brev Tranportteneste for funksjonshemmede 1. halvår 2023 AGDER FYLKESKOMMUNE
10392/2022 20221028 28.10.2022 Inngående brev Detaljregulering Hovden Alpin Lodge - Høyringsuttale BYKLE IDRETTSLAG
10415/2022 20221028 28.10.2022 Utgående brev Fråsegn frå Bykle kommune - søknad NM i langrenn 2025 BYKLE IDRETTSLAG m.fl.
10339/2022 20221028 28.10.2022 Utgående brev Leigekontrakt- Belglii 39 Flyktningstenesta v/Anna Lise Pedersen
10413/2022 20221028 28.10.2022 Utgående brev Leigekontrakt- Skisentervegen 26 Knut Sigve S Rosenlund
10359/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Utbetalingsbrev for vidareutdanning for lærarar hausten 2022 - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
10352/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Referat fra eiermøte 24.10.22 [Agder Energi AS] Agdereierne
10371/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Ymse spørsmål om løyper Anders Treekrem
10384/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Spørsmål ang. frittstående badstu på Lislefjødd Ørjan Knutson
10372/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev Spørsmål ang. frittstående badstu på Lislefjødd 1/86 Ørjan Knutson
10346/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev Ettersending av dokumenter - høyring og offentleg ettersyn detaljregulering Lundane hyttefelt STATSFORVALTEREN I AGDER
10305/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Flytter ut av Nedre Sarv 18 til Otravegen 104 Kjeldrun Undlien
10366/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev 2/1795 Plassenuten - tilbakemelding i sak om sikringstiltak Ingvild Hovden
10363/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Gjeld tilskot frå Bykle kommune FJELLVÅKEN SKYTESENTER AS
10348/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Protokoll frådelingar gbnr 2/460 Dyregrenda LANDMÅLER SØR AS
10324/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Børtevannsbekken til Telemark utslaking Vegvesen - Jørgen Solbakk
10325/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev Børtevannsbekken til Telemark utslaking Haug, Jørn Trygve
10326/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev Løyve til tiltak. Trafikksikkerhetstiltak Rv 9. Børtemannsbekken - grense Telemark og Vestfold Haug, Jørn Trygve
10275/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev Gjeldande tiltak på gnr 2, bnr 839. Røyrtjønn. Hovden SØRLANDSEIENDOM AS
10377/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/275 Løpenr: 10021/2022 Dokument tittel: Info om vedtak - oppnemning av representantar til arbeidsgruppe - NM langrenn 2025 Thomas Thorsen
10378/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/599 Løpenr: 9585/2022 Dokument tittel: Vedtak Samfunnsviktig idrettsinfrastruktur - Hovden som reiselivsdestinasjon gjennom straumkrisa Thomas Thorsen
10379/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/275 Løpenr: 9652/2022 Dokument tittel: Bykle IL - Tilskott til NM del 2, utbetaling av midlane Thomas Thorsen
10380/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/275 Løpenr: 9563/2022 Dokument tittel: Utbetaling av midler Thomas Thorsen
10381/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/275 Løpenr: 8950/2022 Dokument tittel: Vedtak NM ski 2025 - søknad Thomas Thorsen
10242/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring Marie Nellevine Kalvehagen
10342/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev VS: Innsynsbegjæring strømstøtte marie.kalvehagen@agderposten.no
10309/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Inger Lise Garry Inger Lise Garry
10375/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - Lars Erik Skjøtskift Øygarden Lars Erik S Øygarden
10314/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev RE: Teknisk plan Hagemo Per Otto Vo Pedersen
10316/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev RE: Teknisk plan Hagemo COWI AS AVD KRISTIANSAND
10311/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Senioravtale tom 15.08.22 Anna Lise Pedersen Væting
10312/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Senioravtale tom 15.08.23 Anna Lise Pedersen Væting
10308/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****
10376/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev Svar vedr. "låvebru" Alf Ånund Breive
10358/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Forhandlingsmøte HTV Marianne Hagen
10336/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev 4 2/1953 Otrosåsen- Søknad om ferdigattest NILSEN BYGGTJENESTER AS
10360/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Innspel til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Vidsyn - løype og skibru i Bykle kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
10369/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Klage - avslag på søknad om endring 2/2019 Otroskollen 17 BYGGSUPPORT AS
10293/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Fjols til fjells AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Leif Westgård
10294/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Fjellstoga Hovden AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Marcin Matysik
10295/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Hovden Hytteservice AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal post@hovdenhytteservice.no
10296/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Jeiskelid Maskin AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Anne Grete Lio
10297/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Hovden Alpin Servering AS - Søknad om straumstøtte 3. Kvartal Helene Eikaas Soteland
10298/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Elektroreparatøren Installasjon AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Sven Svendsen
10299/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Fjellgardstun AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Leif Hjalmar Svendsen
10300/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Hovden Alpin Overnatting AS - Søknad om straumstøtte 3. Kvartal Helene Eikaas Soteland
10301/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Bjåen Turisthytte AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Ina Kjøstvedt
10302/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev TAT Servering & Catering AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Thor Thorstensen
10303/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Uleberg Maskin og Transport AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Margrethe H.Eikevoll
10304/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Hovden Garasjer AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Margrethe H.Eikevoll
10329/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Bykle Hotell AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Torunn Helene Langeid
10331/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Fjellgarden Hovden AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Atle Bergstøl
10373/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Analyserapport Hartevatn RA veke 42 Eurofins Environment
10350/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Endringer i valgforskriften mv. Kommunal- og distriktsdepartementet
10332/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev Djupetjønn BFF11 og BFK8 - maildialog angåande rekkefølgekrav §10.5 Jan Stangvik
10306/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev 15/1/2 dagsturhytte Jarekollen - søknad om ferdigattest BYKLE KOMMUNE
10327/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev Ferdigattest - dagsturhytte Jarekollen på gnr 15, bnr 1, fnr 2. Bykle BYKLE KOMMUNE
10385/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Ferdigattest - dagsturhytte Jarekollen på gnr 15, bnr 1, fnr 2. Bykle Bykle kommune
10364/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev 6/79 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10365/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev 2/1/114 eigenfråsegn Karl Ove Wehus
10367/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev 2/1/114 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10333/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev 2/1228/0/2 eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
10337/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev 2/1228/0/2 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10338/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev 2/1007 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10322/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev 2/1007 eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
10361/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev 6/79 eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
10343/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev 6/35/4 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10340/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev 6/35/4 eigenfråsegn Adv firma Eurojuris Haugesund AS
10014/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev 2/743/1 Eigenfråsegn Colbjørnsen Marianne
10341/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev Angåande søknad om rammeløyve leilegheitsbygg i Røyrvikåsen bustadfelt. Gnr 2, bnr 1330. Hovden BASIS ARKITEKTER AS
10382/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Melding om vedtak Søknad om bygdevekstavtale - region Setesdal VALLE KOMMUNE
10386/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Vedtak søknad om bygdevekstavtale for region Setesdal Evje og Hornnes kommune
10355/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Pristilbod Bjårlii 5 KNUT HOVET INSTALLASJONAR AS
10313/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Protokoll lokale forhandlingar Formannskapet
10351/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev Vedlegg til attest Gisle Bonna Espedalen
10370/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Dispensasjon for å nytte fritidsbustad som fast bustad - 3/205 Geiskelivegen 43 Lars Wiger
10328/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev Mangelbrev gjeldande søknad om deling. Gnr 3, bnr 218. Glidbjørgvegen 1 og 3. Heidi Solhaug
10323/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Tilbod Elbil Tilbydarar
10334/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev Leigekontrakt Sarvsvegen 15 Flyktningstenesta v/Anna Lise PedersenAnna Lise Pedersen
10319/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev 2/1849 Tuftevegen 12 Hartesyni bustadfelt - skøyte og kjøpekontrakt Steffen Klungerbo Rennan m.fl.
10356/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Bygging av driftsbygning for ammeku - 4/2 Hoslemo Tor Hoslemo
10357/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev Svar. Endra reg.plan Stussli rl@lippensomdal.no
10264/2022 20221027 27.10.2022 Utgående brev Melding til tinglysing, 2/2061 STATENS KARTVERK
10317/2022 20221027 27.10.2022 Inngående brev Søknad følgjebevis ***** ***** ***** ***** *****
10098/2022 20221026 26.10.2022 Utgående brev Løyve til rehabilitering av pipe på gnr 16, bnr 11. Glidbjørgsvegen 15. Glidbjørg CARL BERTHELSEN AS
10241/2022 20221026 26.10.2022 Utgående brev Førehandsvarsel om pålegg om retting og førehandsvarsel om tvangsmulkt for plassering av tiltak på gnr 2, bnr 1 (gbnr 2/1282). Remestøylflotti hyttegrend 45, jf. pbl. §§ 32-2, 32-3 og 32-5 Knut Otterdal Nilsen
10276/2022 20221026 26.10.2022 Utgående brev Ørnefjell hyttevelforening- referat frå møte 13.10.22 Ivar.fett@lyse.net m.fl.
10262/2022 20221026 26.10.2022 Inngående brev Søknad om deling av tomt 3/218, Glidbjørgvegen 1 og 3, Bykle kommune. Pål Solhaug
10267/2022 20221026 26.10.2022 Inngående brev Geiskelid skytebane i Bykle Espen Petter S Arbakk
10258/2022 20221026 26.10.2022 Inngående brev 20/6 Hisdal 9 - dokumentasjon som eigar av grunn DNT SØR
10257/2022 20221026 26.10.2022 Utgående brev Melding om endring av ansvarsrettar SULDAL HYTTEBYGG AS
9075/2022 20221026 26.10.2022 Utgående brev Høyring - endring av del av reguleringsplan for Hovden aust - del av H18 PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS m.fl.
10271/2022 20221026 26.10.2022 Inngående brev Pristilbod på male- og beleggarbeid ifbm oppussing av kommunal bustad i Bjårlii 5 Anders Knutson
9974/2022 20221026 26.10.2022 Utgående brev Rammeløyve - tilbygg (garasje) til fritidsbustad på gnr 2, bnr 604. Hovden Fjellpark 119. Hovden OTRALAFT HYTTESERVICE AS
10279/2022 20221026 26.10.2022 Utgående brev 2/894 Eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
10283/2022 20221026 26.10.2022 Inngående brev 20/4 kvittering eigenfråsegn Per Arne STATENS KARTVERK
10284/2022 20221026 26.10.2022 Utgående brev 20/4 Eigenfråsegn Per Arne Frank Dovland
10285/2022 20221026 26.10.2022 Inngående brev 20/4 Kvittering eigenfråsegn Tove STATENS KARTVERK
10286/2022 20221026 26.10.2022 Utgående brev 20/4 Eigenfråsegn Tove Frank Dovland
10287/2022 20221026 26.10.2022 Utgående brev 2/2022 Eigenfråsegn Jøran Flakk
10288/2022 20221026 26.10.2022 Inngående brev 4/83 eigenfråsegn Exbo Eiendom As - Svenn-Erik Kvannes
10289/2022 20221026 26.10.2022 Inngående brev 4/83 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
10290/2022 20221026 26.10.2022 Utgående brev 4/83 Eigenfråsegn Exbo Eiendom As - Svenn-Erik Kvannes
10291/2022 20221026 26.10.2022 Utgående brev 3/210 Eigenfråsegn Astrid Vestvik Nilsen
10272/2022 20221026 26.10.2022 Inngående brev Gjeld oppstart av detaljregulering Vidsyn-Løype og skibru AGDER ENERGI NETT AS
10269/2022 20221026 26.10.2022 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbustad på gnr 2, bnr 1948. Øvre Otrosvegen 11. Hovden BYGGMESTER KRISTIANSEN AS
10265/2022 20221026 26.10.2022 Utgående brev Endringsløyve for fritidsbustad på gnr 2, bnr 1948. Øvre Otrosvegen 11. Hovden BYGGMESTER KRISTIANSEN AS
10292/2022 20221026 26.10.2022 Inngående brev Aksept av prosjektmidler - Rv9 Hydrogenveien i Setesdal Postmottak Miljødirektoratet
10261/2022 20221026 26.10.2022 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbustad på gnr 2, bnr 1674. Otrosåsen hyttefelt. Hovden R. JEGTEBERG AS
10266/2022 20221026 26.10.2022 Utgående brev Innsynsbegjæring ingrid.kvamsto@gmail.com
10268/2022 20221026 26.10.2022 Inngående brev 15/1/2 dagsturhytte Jarekollen - protokoll oppmålingsforretning Landmålar Sør v/Olav Arne Haugen
10282/2022 20221026 26.10.2022 Utgående brev Eigarskap til 200/1 og 2 STATENS KARTVERK
10270/2022 20221026 26.10.2022 Inngående brev 2/1878 Hovden Aust - protokoll oppmålingsforretning, erstatningstomt Landmåler sør v/Axel Ekberg
10260/2022 20221026 26.10.2022 Inngående brev Fritak fra kommunale verv Anne Liv Homme Mork
10274/2022 20221026 26.10.2022 Inngående brev Tilskot til særleg ressurskrevjande helse- og omsorgstenester 2023 - foreløpig orientering Trykk-Tjenester
10234/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Vedtak Endring av selskapsform og godkjenning av selskapsavtale Agder Sekretariat AGDER SEKRETARIAT
10225/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Melding om vedtak Godkjenning av mandat for utgreiiing av arkiv- og museumsstrukturen i Agder, Bykle kommune AGDER FYLKESKOMMUNE
10243/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev 2/1849 Oversending av skøyte og kjøpekotrakt til tinglysing STATENS KARTVERK
10237/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Melding om opphør av leigeavtale - Hegni THE VILLAGE AS
10231/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om endring av leigeavtale - Hegni THE VILLAGE AS
10224/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev VS: Spørsmål vedr.Flytebryggen somebody@village-hovden.com
10222/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Spørsmål vedr. Flytebryggen The Village
10221/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Aksept av tilskudd - Hovden Friluftssenter AS sondre@fjellvaakenskytesenter.no
10211/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Protokoll - økonomisk kompensasjon for helge-/høgtidsvakter for hjelpepersonell på vakt i høgsesong NSF Norsk sykepleierforbund og Bykle kommune
9939/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Protokoll - kompensasjon for helge-/høgtidsvaker for hjelpepersonell på vakt i høgsesong Arkiv
10240/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - Rv9 utbedring ved Børtemannsbekken 600/9 Statens vegvesen
10226/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/141 Løpenr: 9242/2022 Dokument tittel: Strømstøtte for næringsdrivende 2. Kvartal - 2022/141 Marie Nellevine Kalvehagen
10227/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring strømstøtte Marie Nellevine Kalvehagen
10228/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring Marie Nellevine Kalvehagen
10229/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/609 Løpenr: 8912/2022 Dokument tittel: Tillegslønn Marie Nellevine Kalvehagen
10101/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Tilsetjing av tilkallingsvikar Arkiv
10246/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Utbetaling av tilskot Libu Åsmund Hoslemo
10247/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Generell Plan - Feilsøking og Reparasjon (JAA) Jostein Austrud Åsland
10244/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Generell Plan - Feilsøking og Reparasjon (JAA) Jostein Austrud Åsland
10220/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Teknisk plan Hagemo COWI AS AVD KRISTIANSAND
9821/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Utsetting av frist for restaurering av setebu Sigmund Alfson Trydal
10239/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev 2/1948 Øvre Otrosvegen 11 - oppdatert gjennomføringsplan Byggmester Kristiansen
10157/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Innspel til mindre reguleringsendring av Klippen - planID 201012 Agder fylkeskommune
10214/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Merknader til varsel om oppstart - Vidsyn velforening Hilde Thomassen
10194/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Hovden Alpinsenter AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Helene Eikaas Soteland
10195/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Lidtveit Eiendom AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Birgit Lidtveit
10196/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Hovden Skigymnas AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Roy Bakke
10197/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Hovden Høyfjellsenter AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Ole Prytz Bruun
10198/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Hovden Friluftsenter AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Eva Fidje
10199/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Bykle Vindu AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Kjell Ole Homme
10158/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Bjåen Fjellgard ANS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal BJÅEN FJELLGARD ANS
10159/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Bjåen Fjellstove - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal BJÅEN FJELLSTOVE v/Ragnhild Bjåen
10160/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Bjåen Turisthytte - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal BJÅEN TURISTHYTTE V/SONDOV BJÅEN
10161/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Bygdeservice AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal BYGDESERVICE BYKLE AS
10162/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Bykle Hotell AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal BYKLE HOTELL AS
10163/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Bykle Maskin AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal BYKLE MASKIN AS
10164/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Bykle Nærings- og utviklingsselskap AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal BYKLE NÆRINGS- OG UTVIKLINGSSELSKAP AS
10165/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Bykle Vindu AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal BYKLE VINDU AS
10166/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Coop Prix Bykle - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal PRIX BYKLE AVD 010
10167/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Fjellfly AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal FJELLFLY AS
10168/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Fjellgarden Hovden AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal FJELLGARDEN HOVDEN AS
10169/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Fjellgardstun AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal FJELLGARDSTUN AS
10170/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Hovden Alpin Overnatting AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal HOVDEN ALPIN OVERNATTING AS
10171/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Hovden Alpinsenter AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal HOVDEN ALPINSENTER AS
10172/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Hovden Fjellstoge AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal HOVDEN FJELLSTOGE AS
10173/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Hovden Garasjer AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal HOVDEN GARASJER AS
10174/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Hovden Friluftsenter AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal HOVDEN FRILUFTSENTER AS
10175/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Hovden Gladmat AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal HOVDEN GLADMAT AS
10176/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Hovden Hytteservice AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal HOVDEN HYTTESERVICE AS
10177/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Hovden Skigymnas AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal HOVDEN SKIGYMNAS AS
10178/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Hovden Skigymnas AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal HOVDEN HØYFJELLSENTER AS
10179/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Hovden Sport AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal HOVDEN SPORT AS
10180/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Lidtveit Eigedom AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal LIDTVEIT EIENDOM AS
10181/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Jeiskelid Maskin AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal JEISKELID MASKIN AS
10182/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev NG Kiwi Agder AS avd 724 Hovden - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal NG KIWI AGDER AS AVD 724 HOVDEN
10183/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Fjols til fjells AS Hovden i Setesdal - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal FJOLS TIL FJELLS HOVDEN I SETESDAL AS
10184/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Hovdehytta AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal HOVDEHYTTA AS
10190/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev The Village AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal THE VILLAGE AS
10191/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Uleberg Maskin og Transport AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal ULEBERG MASKIN OG TRANSPORT AS
10193/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Hovden Alpin Utvikling AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Helene Eikaas Soteland
10185/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Hovden Alpin Servering AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal HOVDEN ALPIN SERVERING AS
10186/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Hovden Alpin Utvikling AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal HOVDEN ALPIN UTVIKLING AS
10187/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev R . Jegteberg AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal R. JEGTEBERG AS
10188/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Stasjonen Bykle AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal STASJONEN BYKLE AS
10189/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev TAT Servering & Catering AS - Vedtak søknad om straumstøtte 2. kvartal TAT SERVERING & CATERING AS
10200/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Bykle Maskin AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Anne Grete Lio
10201/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Bykle Nærings- og Utviklingsselskap AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Trine Tharaldsen
10202/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Hovden Sport AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Line Næsje
10203/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Stasjonen Bykle AS - Søknad om straumstøtte 3. kvartal Hege Cecilie Trydal
10204/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Hovden Gladmat - Søknad om straumstøtte 3. kvartal terje.rogstad@coop.no
10066/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Svar på søknad om dekking av utgifter til databriller Cathrina Nygård Sørmo
10209/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev 2/1 Breivevegen 72 - Supplering av søknad Drag Arkitektur og Byggteknikk AS
10206/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Vedtak - Søknad om støtte til sertifisering Miljøfyrtårn og EPD miljøproduksjonsdeklarasjon - Bykle Vindu AS BYKLE VINDU AS
10208/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Vedtak Retta emisjon Agder Næringsselskap AS - Bykle kommune sin andel AGDER NÆRINGSSELSKAP AS
10235/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev Tilbakemelding frå tiltakshaver Svein Haugen
10238/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Gbnr 2/1684. Otrosåsen jarlebak@online.no
10219/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev Melding om vedtak Bygdevekstavtale - Setesdal 2022 , Bykle kommune ÅSERAL KOMMUNE
10063/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev 3/142 Utsending av matrikkelbrev Steinar Johan Flak
10064/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev 3/134 Utsending av matrikkelbrev Anne B Skaar Lefdal
10249/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev 2/1944 Otrosvegen 15- Supplering av søknad Suldal Hyttebygg AS
10236/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev 2/479 Belglii 20 - etterspør avklaring rundt ansvarsretter marius@otralaft.no
10216/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev 15/130 Badstoge ved Bykle hotell - søknad om grensejustering BYKLE HOTELL AS
10245/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev 2/604 Hovden Fjellpark 119 - planteikning og forklaring takvinkel Marius Andersen
10210/2022 20221025 25.10.2022 Inngående brev 2/604 Hovden Fjellpark 119 - oppdatert avstandserklæring Marius Andersen
10213/2022 20221025 25.10.2022 Utgående brev 2/604 Hovden Fjellpark 119 - etterlyser planteikning av tiltaket 'Marius Andersen '
10120/2022 20221024 24.10.2022 Inngående brev 6/60 Ørnefjellvegen 11- Svar på spørsmål i brev med referanse 22/653 Karl Gudvin Ohm
10100/2022 20221024 24.10.2022 Utgående brev Løyve til tiltak. Rehabilitering av pipe på gnr 2, bnr 320. Malmvegen 3 CARL BERTHELSEN AS
10102/2022 20221024 24.10.2022 Utgående brev Løyve til tiltak. Rehabilitering av pipe på gnr 2, bnr 787. Jernvegen 9. Hovden CARL BERTHELSEN AS
10117/2022 20221024 24.10.2022 Inngående brev 2/364 Solheimskleiva 4 - Meldeskjema og sjekkliste for montering av eldstad Berit Ølfarnes
10127/2022 20221024 24.10.2022 Inngående brev 13/45 Støyldalen 26 - melding om tiltak, tilbygg Ingunn Mosdøl
10119/2022 20221024 24.10.2022 Inngående brev 2/1592 Nedre Otrosvegen - Melding om tiltak JOHAN LUNDE HAAVERSTAD
10153/2022 20221024 24.10.2022 Inngående brev Nabovarsel for Malmvegen 9A til BYKLE KOMMUNE (958814968) DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
10116/2022 20221024 24.10.2022 Inngående brev 2/1282 Remestøylflotti hyttegrend 45 - plassering av vogn Jens-Gunnar Haugen
10151/2022 20221024 24.10.2022 Inngående brev Foto vogn Jens Gunnar Haugen
10152/2022 20221024 24.10.2022 Inngående brev Foto vogn Jens Gunnar Haugen
10114/2022 20221024 24.10.2022 Inngående brev 5/1 Nigard Hoslemo - søknad om tilskott renovering Kliff Erik Hoslemo
10115/2022 20221024 24.10.2022 Inngående brev Etableringstilskot til totalrenovering av hus Ingunn Jegteberg
10129/2022 20221024 24.10.2022 Inngående brev Tilbod om vidareføring av tenestekjøpsavtale for 2023