eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7118/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Analyserapport Hartevatn RA Eurofins -
7117/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Søknad veg Hovden Aust - svar på naboklage Ingvild Hovden
7113/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Manglende koordinatfesting av driftssentre i landbruksregisteret for Bykle kommune Landbruksdirektoratet - postsvp
7114/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 6858/2017 Dokument tittel: Tilsetjing av vikar for vaktmeister Hill Rognmo
7115/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev 2/1 Fjellbyggvegen - Søknad veg Hovden Aust ULEBERG MASKIN OG TRANSPORT AS
7116/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Merknad til nabovarsel tiltak på 2/1- veg til 2/178 og 2/179 Øystein Sørli
7119/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Registrering av tilkobling 6/25/1 Bakken hyttegrend Astri Lillian Gulbrandsen
7120/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Rutine ved innflytting - Malmvegen 27 Rita Regebo
7122/2017 20170818 18.08.2017 Utgående brev Søknad om landingsløyve - Øystein Sauro Øystein Sauro
7123/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Delegert vedtak VA 44/17- dispensasjon og avslag til transport med helikopter i SVR, Bykle kommune Fylkesmannen - Sødergren, Guro
7124/2017 20170818 18.08.2017 Utgående brev Flyttemelding - ***** ***** *****
7125/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Søknad om permisjon Mette Larsen
7110/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Vedtekter for kommunale ungdomsråd i Setesdal Bykle Kommune - Leif Kvinlog
7111/2017 20170818 18.08.2017 Utgående brev Søknad om helikopterflyging i.f.m. sprøytesåing av trase ved Kaldsåni kraftverk - Småkraft AS SMÅKRAFT AS
7054/2017 20170818 18.08.2017 Utgående brev Søknad om stilling Nina Skiftenes
7056/2017 20170818 18.08.2017 Utgående brev Søknad om stilling *****
7057/2017 20170818 18.08.2017 Utgående brev Søknad om stilling Venelina V Gueorguieva
7058/2017 20170818 18.08.2017 Utgående brev Søknad om stilling Roar Hallaråker
7087/2017 20170818 18.08.2017 Utgående brev Manglande ferdigattest - gnr 4/2/41 Hoslemo hyttegrend Nils Haugland m.fl.
7088/2017 20170818 18.08.2017 Utgående brev Utgreiing om manglande ferdigattest – gnr 2, bnr 11 Hovdehytta HOVDEHYTTA BISTRO AS
7093/2017 20170818 18.08.2017 Utgående brev Utgreiing om manglande ferdigattest – gbnr 2/1039 Hovden Fjellpark 112 Reidar O Mork
7101/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Tilsvar på detaljregulering for Djupetjønn hyttegrend, Hovden Ae - Kjelland, Knut
7100/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Løyve til tiltak i eit steg - nytt VA-anlegg for Lykkestaden Ramboll - Kristoffer Oustad
7096/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Søknad om landingsløyve Bykle Kommune - Kristian Kvaalen Herregården
7098/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev 2/ 189 Marnarvegen - Søknad om tiltak Benedicte Eidsaa
7099/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Løyve til tiltak i eit steg - nytt VA-anlegg for Lykkestaden Ramboll - Kristoffer Oustad m.fl.
7094/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Underteikna leigekontrakt Kyrkjelii 12 Sophie Esserteau
7095/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Søknad om oppstilling mobilt asfaltverk LEMMINKÄINEN NORGE AS
7102/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Melding til matrikkelfører om avtale / vedtak om erverv / tiltredelse av grunn til offentlig veg (Juni og Juli) sendt fra Statens vegvesen Vegvesen -
7103/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Søknad om helikopterflyging i.f.m. sprøytesåing av trase ved Kaldsåni kraftverk SMÅKRAFT AS
6994/2017 20170817 17.08.2017 Utgående brev Utgreiing om mogleg ulovlegheit - gnr 3, bnr 298 Nylund park 19 EIKEN HYTTER ANS
7089/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Rutine ved innflytting - leilegheit 2 Thina Bøgseth
7091/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Rutine ved innflytting - leilegheit 1 Anne Jorunn Tysseland
7092/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Rutine ved innflytting - Kyrkjelii 12 Sophie Esserteau
7064/2017 20170817 17.08.2017 Utgående brev Leigekontrakt Kyrkjelii 12 Sophie Esserteau
7065/2017 20170817 17.08.2017 Utgående brev Utgreiing om mogeleg ulovlegheit - gnr 2 bnr 835 Hartevatn industriområde NORCONSULT AS
7068/2017 20170817 17.08.2017 Utgående brev Utgreiing om mogeleg ulovlegheit – gnr 2, bnr 1457 Grushola STIAN FRIGSTAD BYGG
7069/2017 20170817 17.08.2017 Utgående brev Utgreiing om manglande ferdigattest – gnr 4, bnr 3, festenummer 13 Løyningsåne hyttegrend 23 Stein Arild Mushom m.fl.
7070/2017 20170817 17.08.2017 Utgående brev Utgreiing om manglande ferdigattest - gnr 6, bnr 5, festenummer 40 Ørnefjell hyttegrend 26 AGDERBYGG AS
7071/2017 20170817 17.08.2017 Utgående brev Utgreiing om manglande ferdigattest – gnr 6, bnr 5, festenummer 44 Ørnefjell hyttegrend 16 Torstein Johnsen
7073/2017 20170817 17.08.2017 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom. Gnr 3, bnr 18. Nordli Kay Arne Jeiskelid
7074/2017 20170817 17.08.2017 Utgående brev Søknad om tilskott til sauefjos, gnr. 6 bnr. 4 Løyning gard JO BREIVEGEN
7077/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Olav Magnus Egeland
7078/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Halvor Hovden
7079/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Erling Lien Johnsen
7080/2017 20170817 17.08.2017 Inngående brev Søknad om stilling Ranzel Jeremy Peralta
7081/2017 20170817 17.08.2017 Utgående brev Oppseiing av leigeavtale - Sarvsvegen 19 Jan Kristian Kristiansen
7086/2017 20170817 17.08.2017 Utgående brev Søknad om motorferdsel Vassdaltjørn og Hovatn - Stavanger Turistforening STAVANGER TURISTFORENING
7059/2017 20170817 17.08.2017 Utgående brev Søknad om stilling Ida Olsen-Sund
7060/2017 20170817 17.08.2017 Utgående brev Leigekontrakt leilighet 1 Sørensenbygget Anne Jorunn Tysseland
Versjon:5.2.2.1