eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11727/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom med gnr 2, bnr 638. Parkeringsareal. Belglii HOVDEN HYBELUTLEIE AS
12345/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Svar på førespurnad vedr. tiltak i Langehaugen-felta Langehaugen vel v/ Sven Byklum
12433/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Løyve til tiltak. Adkomstveg til fritidsbustader med gbnr 2/872 og 2/1/66-113-110-112-119-104 på gnr 2, bnr 1. Dyregrenda Sør Alf Knudsen
12505/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Spørsmål fra NRK om hyttebygging Henrik Bøe
12506/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Ref søknad på gbnr 2/1101- Hovdenutkollen 41 Dragark - Jan Stangvik
12507/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Bykle Kyrkje. Varsel om tilsyn Setesdal brannvesen
12508/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Bykle gamle kyrkje. Varsel om tilsyn Setesdal brannvesen
12509/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Referat fra møtet med kommunane i Otra vannområde – om organisering og etablering av vannforvaltar stilling. Agder fylkeskommune
12510/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Tilsetjing i stilling som næringssjef Arkiv
12511/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Tilbod om stilling som næringssjef Ina Kjøstvedt
12512/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Hovdestøylen Dragark - Jan Stangvik
12516/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - Anne Hege Åkre Helene Nilsen
12519/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Uttale fra Sosialtenesta ved søknad om skjenkeløyve (Alkoholloven §1-7 2.ledd) Vennesla kommune
12520/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Oversending av skøyte Jarle Sørensen
12521/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Utsending av skøyte Einar Andreas Andersen
12522/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Fjellgardane kyrkje. Varsel om ordinært tilsyn Setesdal brannvesen
12524/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev 2/1 Røde Kors fjellredningssenter - søknad om deling MØVIK BYGGETJENESTER AS
12527/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Mellombels bruksløyve. Fritidsbustad på gbnr 2/1901- Breivevegen HOH EIENDOM AS
12530/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Viktig informasjon tilskotsordning for trua naturtyper STATSFORVALTEREN I AGDER
12531/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Brev til statsforvaltere og kommuner om koronasertifikat Statsforvalteren - Lindelid, Tord
12533/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev E -post rekkje gjeld gbnr 2/151 - tidligare reguleringsplan 201407 Jarle E.R. Skadberg
12534/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Gjeld verdivurdering på tomt i Hovden sentrum Birgit Lidtveit
12535/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
12536/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Oversending av skøyte til tinglysing STATENS KARTVERK
12537/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Brev fra Meteorologisk institutt - avtale om bruk av grunn METEOROLOGISK INSTITUTT
12538/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Protokoll frå Styremøte i SIPR 221121 SETESDAL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
12539/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
12540/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** ***** *****
12541/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** ***** *****
12542/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
12543/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
12544/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
12545/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** ***** *****
12546/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
12547/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev 2/1 Snarevegen - ansvarsrett PRO grunnarbeid veg BYGGSUPPORT AS
12548/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
12549/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** ***** *****
12550/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
12551/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Takkar ja til tilbod om stilling Ina Kjøstvedt
12552/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev 2/1959 eigenfråsegn Arne Larsen - Larsen Advokatfirma AS
12553/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Helsedirektoratet informerer om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Post - Bykle kommune
12555/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Pristilbod renovering bad - Sarvsvegen 17 T. BJØRNARÅ AS
12556/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Tilbakemelding på utkast_Referat fra møte om samarbeids- og utviklingsavtale mellom Bykle kommune og Agder 11. november 2021 Mathisen, Elisabeth H
12557/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev 2/1131 Hovdenutskaret 104 - søknad om ferdigattest Rita Charlotte Lid
12558/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Spørsmål vedrørande Børtemannsbekken nord, PlanID 2000706 seb@spissark.no
12559/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Søknad om Arbeidsvarsling - Generell Plan - Kommunale Veier Bykle - Reparasjon og feilsøking av kabel i kum og stolpe - OneCo Networks AS (JAA) VEISKILTKONSULENTEN AS
12562/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Godkjent plan - Kommunale vegar i Bykle - Reparasjon og feilsøking av kabel i kum og stolpe - OneCo Networks AS (JAA) jostein.asland@vskonsulenten.no
12563/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Domstolstrukturen i Agder AGDER TINGRETT
12437/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Utsending av nytt matrikkelbrev Anette Eigeland Håkonsen m.fl.
12438/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Anette Eigeland Håkonsen m.fl.
12439/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Anette Eigeland Håkonsen m.fl.
12425/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Utsending av nytt matrikkelbrev Geir Anders Breive m.fl.
12356/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbutad på gbnr 2/1859 Flatestøyltoppen Hovden Yvst KONSMO FABRIKKER AS
12383/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Løyve til tiltak. Fritidsbustad på gbnr 2/1725- Skisentervegen Novoarkitekter - Øystein Myklebust
12454/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Mobiltelefonavtale - Marianne Hagen Marianne Hagen
12458/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Utbetaling av seniortillegg Massu Olivares Juan M
12460/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Hovden Fjellstoge. Tilsynsrapport Setesdal brannvesen
12461/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Stadutvikling 2022 - invitasjon til å søke om midlar AGDER FYLKESKOMMUNE
12464/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Endring av midlertidig påkoblingspunkt for Bygg F PROSJEKTGRUPPEN AS
12466/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Overføring av NMSK-midlar Statsforvaltaren i Agder ved Janson, Una Glende
12467/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev NMSK midler til omfordeling desember 2021 Statsforvaltaren i Agder ved Janson, Una Glende
12468/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Skjenkeløyve - enkeltanledning/ambulerende Nos Sport og Mote AS
12469/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Klage, Soltoppen 22 - mellombels svar Trondsen, Camilla
12470/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli. Årsrapport 2020 og oppdatering 2021. NORSK BANE AS
12471/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Bykle kommune - oppdragsbeskrivelse/dokumentasjon ADVOKATFIRMA TOFTE AS
12472/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Hovden Fjellpark - plan og profilteikning PROSJEKTGRUPPEN AS
12476/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev VS: Justert søknad om reguleringsendring - reguleringsplan for Djupetjønn hyttegrend (planid 201702) Berit Haga Vikanes
12477/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Signert oppdragsbekreftelse Kjell Fredvik m.fl.
12478/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Analyserapport Bykle kommune Drikkevatn Bykle veke 48 Eurofins Environment
12479/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Korrigert endelig forslag til skolerute 2023-2024 STATSFORVALTEREN I AGDER
12481/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Referat fra befaring 16.11.2021 - Veringsåe kraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
12483/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Søknad om permisjon for å delta på kurs Bente Widding Lien
12485/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan gbnr 2/1768 - motsegn Fred Eliassen
12486/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Tinglyst arealoverføring frå 2/1659 til 2/1686 Nedre Otrosvegen STATENS KARTVERK
12491/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev 3/574 Geiskelivegen - tinglyst grunneigedom STATENS KARTVERK
12492/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev 3/573 Geiskelivegen - tinglyst grunneigedom STATENS KARTVERK
12493/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev 3/17/4 Steinsland hyttegrend 15 - rekvisisjon oppmålingsforretning Gunnar Jørn Heimdal
12494/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev 2/2029 Belglii - tinglyst skøyte STATENS KARTVERK
12495/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev 2/2028 Belglii - tinglyst skøyte STATENS KARTVERK
12498/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Verneombod helse Bykle Kommune - Heinz Thomas Diehl
12499/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Avtale med Østereng kaffe - Bykle helsesenter ØSTERENG KAFFE AS
12500/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Senioravtale Anita Haugen
12501/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Senioravtale Ånund Nomeland
12503/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Utbetaling av seniortillegg Massu Olivares Juan M
12504/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Senioravtale Massu Olivares Juan M
12431/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Kristian Herlofsen
12423/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 02.12.2021 Skatteetaten
12421/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Endra arbeidsavtale Anne Hege Åkre Anne Hege Åkre
12426/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev 2/864 Nystøyl vest 27 - tilbygg utan å søke Trygve Døble
12427/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev 2/836 Remestøylflotti hyttegrend 68 - ansvar for uavhengig kontroll MØVIK BYGGETJENESTER AS
12428/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev 4/152 eigenfråsegn Hoslemotoppen 14 Birkenes, Jan Olav
12429/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Justert søknad om reguleringsendring - reguleringsplan for Djupetjønn hyttegrend (planid 201702) ABO PLAN & ARKITEKTUR AS
12441/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Politiet sin uttale ved bytte av skjenkestyrar post.agder@politiet.no
12442/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Spørsmål fra NRK om hyttebygging Henrik Bøe
12443/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Kjøp av areal Malmvegen 4 Bjørn Erling Auestad
12444/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev 1/30 Hovden Fjellstoge - Søknad om ferdigattest VVA-anlegg COWI AS AVD KRISTIANSAND
12445/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Flytting til annen kommune Frank Larsen
12448/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Utkast til referat fra møte mellom Bykle kommune og Agder fylkeskommune om samarbeids- og utviklingsavtale AGDER FYLKESKOMMUNE
12449/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev 2/475 Djupetjønn hyttegrend 3, 5 og 7 - ber om behandling i planutvalet BE-CON AS
12452/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Innkalling til eigarmøte i Agder Energi 20.12.21 Rune Røiseland
12453/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Møteplan 2022 Regionalt planforum Agder Håkonsen, Ingunn Dahlseng
11675/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Kommunalt tilskott for driftsåret 2022 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING AGDER
12242/2021 20211202 02.12.2021 Saksframlegg/innstilling Kommunal overtaking av privat utbygd VA-anlegg, Dyregrenda
10162/2021 20211201 01.12.2021 Saksframlegg/innstilling Revisjon Hovudplan VA
10209/2021 20211201 01.12.2021 Saksframlegg/innstilling Tilskudd Bykle sokneråd 2022
10236/2021 20211201 01.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilskott til Hovden Skigymnas AS 2022
10302/2021 20211201 01.12.2021 Saksframlegg/innstilling Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen - Retningsliner korrigert etter svar frå Arbeidstilsynet
10487/2021 20211201 01.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til Hovden skigymnas AS i samarbeid med UIA
10753/2021 20211201 01.12.2021 Saksframlegg/innstilling Kommunale avgifter for hybelbygg
10820/2021 20211201 01.12.2021 Saksframlegg/innstilling Revisjon av handlingsplan for idrettsanlegg, kulturbygg og nærmiljøanlegg 2022-2026
10874/2021 20211201 01.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om omdisponering av løyvde midlar til Byklestøylane camping
10891/2021 20211201 01.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om marknadsmidlar frå Markedsrådet sesongen 2021/2022
10915/2021 20211201 01.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til julebyen Hovden
10916/2021 20211201 01.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om midlar til el. arbeid på lyktestolpar i Bykle
10920/2021 20211201 01.12.2021 Saksframlegg/innstilling Startlån frå Husbanken - distriktsomsyn og oppheving av lokale retningsliner
12086/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Budsjett for bruk av rentemidlar av skogfond 2022 Statsforvaltaren i Agder
12375/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Distriktssenteret notat infomøte Roar Werner Vangsnes
12379/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Anne Hege Åkre Anne Hege Åkre
12393/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev 2/1080 Hovdenutkollen 11-13 - gjeld løyve Dane Matanovic
12394/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev 2/1260 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12395/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev 2/1260 Eigenfråsegn oppgjorkrs@privatmegleren.no
12396/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev 1/274/0/2 eigenfråsegn Krogsveen - Jøran Flakk
12397/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev 1/274 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12398/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev 1/2740/2 Eigenfråsegn Krogsveen - Jøran Flakk
12401/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Straum Belglii 59a Håkon Tånes
12402/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Søknad om utsetting i sak 2019/720-24 Lars Erik Gulaker
12403/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Politiet sin uttale, utvida skjenketid nyttårsaftan post.agder@politiet.no
12405/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Søknad om dekking av utgifter til databriller Vidar Johnsen
12406/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Arbeidsavtale: Gerd Carina Åbakk Gerd Carina Åbakk
12408/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev 2/128/0/2 eigenfråsegn Irene Eriksen
12409/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev 2/11/0/46 eigenfråsegn Stina Iglebæk
12410/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Oppdaterte teikningar Novoarkitekter - Tony Flaen
12411/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler Hdo - Knut Ragnar Haugen
12412/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev 2/1 Snarevegen / Vestvegen - oppfølging mangelbrev LANDMÅLER SØR AS
12413/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Orientering om vedtatt forskriftsendring Lindelid, Tord
12414/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Brev til landets kommuner om innreise fra utlandet - Nye råd og krav som følge av den nye bekymringsfulle virusvarianten omikron Lindelid, Tord
12415/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Innhenting av uttale ved byte av styrer for skjenkeløyve AGDER POLITIDISTRIKT
12416/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Korrigert endeleg forslag til skulerute 2024-2025 STATSFORVALTEREN I AGDER
12418/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev 1/283 Elvetun friområde - skøyte Andreas S Haarklou Stray
12419/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Summarisk oversikt og korrigerte fordelingstall inntektsår 2020 Ferning, Nina
12420/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev 1/186 Elevetun - arealoverføring til 1/53 & 1/185 Andreas Sigurd Haarklou Stray
12358/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Ferdigattest. Tilbygg på fritidsbustad på gbnr2/662 Hovden Fjellpark 16 Cato Hersvik-Olsen
12359/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 2/1682 Fisketjønn AS Ryfylke Trelast
12422/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4445509017 ***** ***** *****
12360/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Møtebok Bykle kontrollutval 24.11.21 Inger Lise Austrud
12361/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Eierskapskontroll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
12362/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/903 Løpenr: 12238/2021 Dokument tittel: Vedtak Søknad frå Hovden løypekjøyring sesong 2021 2022 Egil Kvitne
12365/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Bykle kommunes sak 236/21 - Vedrørende dispensasjon på vilkår HOVDESTØYLEN BORETTSLAG
12366/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Handlingsrettleiar BiR ,frå bekymring til handling, Ref fra Tverrfaglig teamsmøte 20.10.2021. fra Valle og Bykle Elisabet Premak
12370/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Oppstartsmøte i Bir 10.11.21 Elisabet Premak
12371/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Revisjonsdokument for reguleringene i Otra - høringsuttalelse fra Midt-Agder Friluftsråd MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD
12372/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev Barnehage - ny plass Ingrid Sønnei Bjønnes
12373/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Referat frå fokusgruppeintervju 2 september i Bykle Kdu - Roar Werner Vangsnes
12374/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Val for eit berekraftig Bykle Kdu - Roar Werner Vangsnes
12384/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Rekommnadert nabovarsel 13/4 Torsbu Bykle kommune
12385/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Vernerunde 23.11.21 Personalsjef
12387/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad om dekking av utgifter til databriller Hildegunn Mosdøl
12388/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev 6/2/20 Haugen hyttegrend 27 - melding om tiltak Håkon Fadnes
12389/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev Skulerute for Bykle kommune 2022/2023 Fjellgardane skule og Bykle barne- og ungdomsskule
12391/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Kunnskapsbanken - et verktøy til hjelp i risikovurderinger i arealplanleggingen Bykle Kommune - Signe Berit Sollien Haugå
12392/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Gjeld tomt 20 i Hartesyni murray.seaton@gmail.com
12357/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Barnehage - ny plass Ingrid Sønnei Bjønnes
12350/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Klarlegging av grenser for gnr 4/46 Setesdalsvegen 4127 Statens vegvesen
12347/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev 4/2 Hoslemo hyttegrend nr. 54 (tidl. fnr 51) - protokoll oppmålingsforretning Axel Ekberg
12290/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev 2/1959 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12380/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Hovden Grendehus. Varsel om tilsyn Setesdal brannvesen
12381/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Bykle Samfunnshus. Varsel om tilsyn Setesdal brannvesen
12376/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - Sandra Gjerstad Pedersen Sandra Gjerstad Pedersen
12378/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tilsetjing av vikar- helse Arkiv
11581/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om dekking av utgifter til databriller Trine Tharaldsen
11599/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev Endra arbeidsavtale - Ivar Furnes Ness Ivar Furnes Ness
11619/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
12095/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Ferdigattest. Tilbygg på gnr 1, bnr 270. Hovden Fjellstoge BASIS ARKITEKTER AS
12183/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Kay Arne Jeiskelid
12262/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Sluttutbetaling av investeringstilskott - delutbetaling av husleige Stasjonen Bykle sak 17/2021 STASJONEN BYKLE AS
12189/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Ingebjørg Hovet Haugen m.fl.
12185/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Kay Arne Jeiskelid
12186/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Kay Arne Jeiskelid
12187/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Kay Arne Jeiskelid
12216/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Andreas Sigurd Haarklou Stray
12291/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev 2/1959 Eigenfråsegn Arne Larsen - Larsen Advokatfirma AS
12292/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev 2/1958 1960 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12293/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Informasjon om ny virusvariant Årøy, Yngve
12295/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Endringsforskrift - landlisten 26.11.2021 - til kunngjøring (L)(2040719) Årøy, Yngve
12296/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Endringsforskrift - innreisekarantene test mv. for reisende fra Sør-Afrika Namibia mm. - til kunngjøring Årøy, Yngve
12297/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev 2/1958 1960 Eigenfråsegn Arne Larsen - Larsen Advokatfirma AS m.fl.
12298/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Brev til kommuneoverlegen og fylkeslegene - risikovurderingar Aavitsland, Preben
12299/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Kommunalt utdannningstipend Elissha-Ann Trydal
12300/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om etableringstilskot og driftstilskot Lina Valtenberga Egeland
12301/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Svar på tilsyn 2021/405-14 - Lykkestaden BF GRUPPEN AS
12302/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Uttale vedrørende vandelsvurdering - Lii Gard Kari Nomeland-Strømsøe 917388512 Sigstad, Tor Arne
12303/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev 2/855/0/2 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12304/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Kioskplasering Hovden blå REJLERS ENGINEERING AS AVD ARENDAL
12305/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev 2/855/0/2 Eigenfråsegn even@noeo.no
12306/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Sak med Bykle Eiendom AS - Oppdragsbekreftelse Inventura Advokat AS ADVOKATFIRMA TOFTE AS
12307/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Etablering av nytt interkommunalt selskap - 110 Agder IKS - med Setesdalskommunane som deleigarar SETESDAL BRANNVESEN IKS
12308/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev 20/3 eigenfråsegn Trygve Birkeland
12309/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev 20/3 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12310/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev 20/3 Eigenfråsegn Trygve Birkeland
12314/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 37 om koronavaksinasjonsprogrammet vaksine
12319/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev 3/452 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
12320/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev 3/452 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12321/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev 3/452 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
12322/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev 6/5/35 eigenfråsegn Sørmegleren - Sunniva Ohr
12323/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev 6/5/35 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12324/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev 6/5/35 Eigenfråsegn Sørmegleren - Sunniva Ohr m.fl.
12325/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev 17/21 eigenfråsegn Tom Olav Trydal
12326/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev 17/21 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12327/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev 17/21 Eigenfråsegn Tom Olav Trydal m.fl.
12328/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev 2/1682 Fisketjønn - søknad om ferdigattest AS Ryfylke Trelast
12329/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Inspeksjonsrapport for Syrtveit avfallsplass - Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS STATSFORVALTEREN I AGDER
12330/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev 200/2 Hovden - tinglyst grunneigedom STATENS KARTVERK
12331/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om barnehageplass Frankie Seaton
12332/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev 2/1859 Flatestøyltoppen Hovden Yvst - gjennomføringsplan KONSMO FABRIKKER AS
12333/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev 2/1260 eigenfråsegn inger.sedberg.birkenes@privatmegleren.no
12334/2021 20211129 29.11.2021 Saksframlegg/innstilling Orientering frå leiar i planutvalet
12335/2021 20211129 29.11.2021 Saksframlegg/innstilling Orientering frå plansjefen
12336/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Samsvarserklæring SYSTAD BYGG OG CONSULT
12337/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Hovden Fjellstoge - gjeld slokkevatn SETESDAL BRANNVESEN IKS
12338/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** ***** *****
12339/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** ***** *****
12340/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** ***** *****
12341/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** *****
12344/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr 13, bnr 44. Kilan Gyro Mosdøl
12348/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Avviksmelding Hartevatn RA sfagpost@statsforvalteren.no
12284/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Høyringsuttale frå Bykle kommune vedrørande forslag til endringar i plan- og bygningslova om m.a. utbyggingsavtaler KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
12287/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Retting av matrikkel 3/5 & 3/14 - kart Geir Anders Breive
12288/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Elissha-Ann Trydal
12352/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** ***** *****
12354/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Barne - og ungdomsarbeidar Fjellgardane skule/sfo på Hovden i Setesdal - st. ref. 4454545452 ***** ***** ***** *****
12241/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Mellombels bruksløyve. Fritidsbustad på gbnr 2/1900 Breivevegen HOH EIENDOM AS
12270/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/853 Løpenr: 11682/2021 Dokument tittel: Løyve til tiltak. Tilbygg fritidsbustad på gnr 2, bnr 1400. Hovden Aust Hans ditlef Christiansem
12271/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Kjøp tilleggsareal til Malmvegen 4 BYKLE HOTELL AS
12279/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev VEDTAK OM TILBAKETREKKING AV ANSVARSRETT - BF GRUPPEN AS BF GRUPPEN AS
12280/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev VEDTAK OM TILBAKETREKKING AV ANSVARSRETT - HOVDEN FJELLPARK AS HOVDEN FJELLPARK AS
12281/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev Vedtak om pålegg om stans av arbeid med oppføring av fritidsbustad på gnr. 2, bnr. 1776 og førehandsvarsel om utskriving av tvangsmulkt jf. plan- og bygningsloven §§ 32-2, 32-3 og 32-5. ESKILD KVALA AS m.fl.
12282/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærarjobb ein vinter på Hovden Fjellgardane skule på Hovden i Setesdal - st. ref. 4453666960 ***** ***** *****
12283/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kommuneoverlege Bykle kommune - st. ref. 4448958086 ***** ***** *****
7402/2018 20211126 26.11.2021 Inngående brev 2/ 972 Lykkestaden - protokoll oppmålingsforretning Landmåler Sør - Olav Arne Haugen
11383/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Søknad om tilskot til utgjeving av bok/cd med Kim Rysstad Frode Rolandsgard
12278/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** *****
12206/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gnr 3, bnr 459. Vidsyn STRAUME HANDLAFT AS
12214/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom med gnr 3, bnr 18. Nordli Kay Arne Jeiskelid
12225/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Kartfesting av eiendommer langs Rv9 i Bykle kommune Statens vegvesen
12208/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Ferdigattest for ny bueining med gnr 2, bnr 1967. (Tilbygg på gnr 2, bnr 721). Nystøyl HALVORSEN ARKITEKTER AS
12263/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om arealoverføringer + grensejustering. Snarevegen 2/972, 2/1150, 2/1151 & 2/1201 Axel Ekberg
12264/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Akkreditert prøvetaking - avtale med Sweco Norge SWECO NORGE AS
12265/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev 2/486 Hovden blå - plassering av kiosk Tron Inge Nilsen
12266/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/789 Løpenr: 12138/2021 Dokument tittel: 2/382 Olav Straum
12267/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/789 Løpenr: 11710/2021 Dokument tittel: Olav Straum
12268/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Sluttutbetaling av sak 5/2021 STASJONEN BYKLE AS
12269/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Avtale Azolver Norge AS kundesenter@dllgroup.com
12231/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærarjobb ein vinter på Hovden Fjellgardane skule på Hovden i Setesdal - st. ref. 4453666960 ***** ***** *****
12232/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 969250918 Landbruksdirektoratet
12234/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Vedtak Søknad om tilskott til Hovden Skigymnas AS 2022 Hovden Skigymnas AS
12235/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Vedtak Søknad om støtte til Hovden skigymnas AS i samarbeid med UIA Hovden Skigymnas AS
12236/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Vedtak Tilskudd Bykle sokneråd 2022 Bykle sokneråd
12237/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Vedtak Driftstilskott 2022 Destinasjon Hovden AS Destinasjon Hovden AS
12238/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Vedtak Søknad frå Hovden løypekjøyring sesong 2021 2022 Hovden Løypekjøring AS
12240/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjonstilskott 17/18 Gunvald Mosdøl
12243/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev 2/403 Hegni- søknad om midlertidig plassering av mobil sauna THE VILLAGE AS
12244/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Takk for støtte - Fjellkyrkjelaget Gunstein Magne Seltveit
12245/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Fwd: oversikt fakturaer for tilskudd Stasjonen Bykle Hege Cecilie Trydal
12246/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Tilskudd husleige Stasjonen Bykle Hege Cecilie Trydal
12247/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev oversikt fakturaer for tilskudd Stasjonen Bykle Hege Cecilie Trydal
12248/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Re: vedlegg av faktuaer til drifts investeringstilskuddet sak 2020/256-13 sak 87/21 i møte den 17.08.2021. The Village
12249/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Delutbetaling av tilskott sak 87/2021 THE VILLAGE AS
12250/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev 2/1 Snarevegen / Vestvegen oppfølging mangelbrev alf knudsen
12251/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev 2/498 Soltoppen 22 - protokoll oppmålingsforretning Landmålar Olav Arne Haugen
12253/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Barne - og ungdomsarbeidar Fjellgardane skule/sfo på Hovden i Setesdal - st. ref. 4454545452 ***** ***** ***** *****
12254/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4445509017 ***** ***** *****
12256/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev anmodning om 50% utbetaling Peik Bachmann
12257/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Delutbetaling av tilskott sak 117/2021 HOVDEN NÆRINGSFORENING
12258/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Nå går Agder politidistrikt bort fra lensmannsbegrepet Julia Dorota Bergmann
12259/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Endring av VA-teknisk plan for Dyregrendaa Bjørn Einar Andersen
12260/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Nyskapende Aktivitetsarenaer 2021 - Søknad motteke KULTURDEPARTEMENTET
12261/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev 2/486 Kioskplassering Hovden blå Tron Inge Nilsen m.fl.
12140/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Tilsynsrapport. Gjennomgang av bygget ifbm rapport frå Setesdal Brannvesen IKS og bekymringsmeldingar frå bebuarar. Gbnr 2/1905- Hovden Blå 4 Flatastøylsvingen BICO BYGG OG INNREDNING AS
11108/2021 20211125 25.11.2021 Saksframlegg/innstilling Fremtidig organisering Setesdal IKT (3)
10830/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Melding og vedtak - Søknad om støtte til Hovden Prosjektutvikling AS HOVDEN PROSJEKTUTVIKLING AS
12158/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Endeleg forslag til skulerute 2024-2025 STATSFORVALTEREN I AGDER
12159/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Endeleg forslag til skulerute 2023-2024 STATSFORVALTEREN I AGDER
12161/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev 2/1 Snarevegen / Vestvegen - ansvarsrett ULEBERG MASKIN OG TRANSPORT AS
12162/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev 2/375 eigenfråsegn Exbo eiendom AS - Sven Erik Kvannes
12163/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev 2/375 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12164/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev 2/375 Eigenfrosegn Exbo eiendom as - Sven Erik Kvannes
12166/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev 3/146 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
12167/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev 2/2021 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
12168/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev 2/1753 Eigenfråsegn Sørmegleren as - Hanne Sandnes
12169/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev 2/1858 eigenfråsegn Krogsveen - Jøran Flakk
12170/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev 2/1858 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12184/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev 3/18/45 Maurlivegen 9 tomt 30 - søknad om deling Kay Arne Jeiskelid
12094/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Ferdigattest. Tilbygg på fritidsbustad på gbnr 6/136 Ørnefjell hyttegrend 43 Geir Kåre Gaupseth Rykhus
12174/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev 2/1858 Eigenfråsegn Jøran Flakk m.fl.
12175/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev 24.november Endringsforskrift - endringer i krav til test test før ankomst innreiseregi(2039133) Statsforvalteren - Årøy, Yngve
12177/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vedtak Samarbeidsavtale - Setesdal interkommunalt politisk råd Evje og Hornnes kommune
12178/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev 2/1891 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
12179/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev 2/1891 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12180/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev 2/1891 Eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
12181/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vedtak Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS Evje og Hornnes kommune
12182/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vedtak Fremtidig organisering IKT Evje og Hornnes kommune
12121/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev SFO plass elev Fjellgardene skule Lina Valtenberga Egeland
12209/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Melding om vedtak Framtidig organisering IKT Bygland kommune
12211/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskott til Hovden Fjellsikringssenter KRISTIANSAND RØDE KORS
12213/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Vedtak - Søknad om marknadsmidlar frå Markedsrådet sesongen 2021/2022 HOVDEN ALPIN RESORT AS
12188/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev 3/218 Glidbjørgsvegen 18 - mindre reguleringsendring av Hæknemoen massetak arne.b.nilsen@sweco.no
12190/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Analyserapport Bykle & Hartevatn RA veke 46 Eurofins Environment
12191/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Fråsegn frå Hjelmeland kommune - Høyring av revisjonsdokument for Ulla-Førre reguleringa Hjelmeland kommune
12192/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Melding om vedtak: Oppfølging framtidig organisering Setesdal IKT Valle kommune
12193/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på redusert opphaldstid SFO Gro Merete Tveiten
12194/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Velforeningsledere og representant for ressursgruppe Hovden Sør per 1.oktober 2021 Jan Ole Opsahl
12196/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Bykle kommune, Pleie og hjelpetenesta - st. ref. 4445509017 ***** ***** ***** ***** *****
12197/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev 2/1959 eigenfråsegn Arne Larsen - Larsen Advokatfirma AS
12198/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak: Midt-Agder friluftsråd styremedlemmer MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD
12199/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Brøyting Blesterkroken post@hovdenhytteservice.no
12200/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
12201/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - Øystein Dalen Øystein Dalen
12203/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Høyring - Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) Postmottak HOD
12204/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** ***** *****
12205/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev 2/662 Hovden Fjellpark 16 - søknad om ferdigattest Cato Hersvik-Olsen
12226/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærarjobb ein vinter på Hovden Fjellgardane skule på Hovden i Setesdal - st. ref. 4453666960 ***** ***** *****
12229/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** *****
12230/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** ***** ***** *****
12215/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Angåande nyttår - søknad om utvida skjenkeløyve, Lodge og Offpiste Daniel (Pappi) Andersson
12207/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Melding om vedtak: Oppretting av nytt selskap - 110 Agder IKS Bygland kommune
12217/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Innhenting av uttale frå Politiet og Sosialtenesta ved søknad om skjenkeløyve (Alkohollova §1-7 2.ledd) nav.midt-agder@nav.no m.fl.
12218/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev SV: Angåande nyttår Daniel (Pappi) Andersson
12219/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Tegning/oversikt skjenkeområde, og utfyllende info. Kari Nomeland-Strømsøe
12221/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev innsyn Marie Nellevine Kalvehagen
12222/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev 2/486 Kioskplasering Hovden blå geir.oma@rejlers.no
12223/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev 6/14 Ormsavatn - kopi av varsel Verneområdestyret Jørn Trygve Haug
12224/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev 1/132 Elvetun - protokoll oppmålingsforretning Landmåler Sør v/Olav Arne Haugen
11666/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Delutbetaling 6/18 tilskott til driftsbygning Vegard Vatnedalen
9968/2021 20211124 24.11.2021 Saksframlegg/innstilling Sal av kommunale bustader
9809/2021 20211124 24.11.2021 Saksframlegg/innstilling Budsjettrevisjon 1 2021
10944/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Søknad om støtte - Fjellkyrkjelaget Gunstein magne Seltveit
11238/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev REFERAT FRÅ STYREMØTE I BYKLE IDRETTSRÅD MÅNDAG 8. NOV. 2022 KL 17.30 PÅ HOVDEN GRENDEHUS Agnes Fosse Hovden m.fl.
11690/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AS SÆTERSDALEN
11692/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Siri Abrahamsen m.fl.
11702/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev 1/282 Helge Fossheim m.fl.
11710/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Vedtak om hovedombygging. Gjeld søknad om tiltak på Hovdestøylen- gbnr 2/382 Hovdestøylen 41 DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
11745/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding på kommunens planer STATSFORVALTEREN I AGDER
11746/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Verneombod Fjellgardane skule Rønnaug Torvik tenesteleiar Fjellgardane skule
11747/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Skøyte til tinglysing 2/2029 STATENS KARTVERK
11748/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Skøyte til tinglysing 2/2028 STATENS KARTVERK
11749/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Mangelbrev gjeldande søknad om veg i Dyregrenda Sør Alf Knudsen
11750/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Høyringsuttale vdr. endringar i plan- og bygningslova - Fjellnettverket Kari Randen
11751/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Utarbeidelse av budsjett for bruk av rentemidler av skogfond for 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
11752/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Gjeld busetting i fritidsbustad Einar Christensen
11754/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 2/1859 Flatestøyltoppen Hovden Yvst- søknad om ferdigattest KONSMO FABRIKKER AS
11755/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 3/171 Geiskelivegen 46 - protokoll oppmålingsforretning Axel Ekberg
11757/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev SV: Motorferdsel i forbindelse med GPS merkeprosjektet i BV og SA. Søknad og oppsummering for 2021. Roy Andersen
11759/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Informasjon om pass Dag Hovden
11760/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Oversending av dokument i høve statsforvaltaren sitt tilsyn med Setesdal barnevern Valle kommune
12074/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Smittevernloven og lokale forskrifter STATSFORVALTEREN I AGDER
11699/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Eirik Birkeland m.fl.
11706/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Ingunn Reinhardsen m.fl.
12077/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Verneombod kultur og fritid Helga Jacobsen
12122/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Totalrapport kontantstøtte med endringar for november 2021 Bykle kommune NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
12124/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 2/1841 Jernvegen 30 - Søknad om løyve, eitt trinn Berge Sag og Trelast AS
12129/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Melding til tinglysing, 3/573 + 3/574 STATENS KARTVERK
12130/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
12131/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 2/1659 Nedre Otrosvegen - protokoll oppmålingsforretning Olav Arne Haugen
12132/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Gjeld søknad fra Oddersjaa 20/15-62 SKI OG SKØITEKLUBBEN ODDERSJAA
12133/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad skibuss Light HOVDEN ALPIN RESORT AS
12134/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Analyserapport Hartevatn RA veke 46 Eurofins Environment
12135/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 2/1958, 2/1959 & 2/1960 eigenfråsegn Arne Larsen - Larsen Advokatfirma AS
12136/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Sei ifrå seg tomt nr. 20 Sol Kahlo
12137/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 2/382 Hovdestøylen 41 - søknad om branntettingsarbeid DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
12138/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 2/382 Hovdestøylen - trekk søknad den 28.10.2021 - tilbygg, påbygg, fasadeendring og badstu DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
12139/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Revidert Detaljregulering for Vestbakken hyttefelt - tilbakemelding på innsendt planforslag PROSJEKTGRUPPEN AS
12087/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 2/1753 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12088/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Vedørande førespurnad - Veringsåne kraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
12089/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 2/2021 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
12090/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Ferdigattest. Montering og rehab av ildsted og pipe på gbnr 17/28 Setesdalsvegen 4026 MURERFIRMA ODDVAR HOMME
12091/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 2/2021 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12092/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 3/146 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
12093/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 3/146 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
12096/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Mindre reguleringsendring på tomter Hartevasskroken NILSEN BYGGTJENESTER AS
12097/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Endring av del av detaljregulering Rundkjøyring og Fjellredningssenter NILSEN BYGGTJENESTER AS
12099/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 2/1900 Breivevegen - Søknad om midlertidig bruksløyve HOH EIENDOM AS
12104/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale- Audun Hovet Haugen Audun Hovet Haugen
12106/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Uttale til revisjonsdokument for Ulla-Førre reguleringa Suldal kommune
12107/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Oppdatert dokumenttilsyn DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
12108/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 3/459 Vidsynsvingen - søknad om ferdigattest STRAUME HANDLAFT AS
12109/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev SFO plass elev Fjellgardene skule Lina Valtenberga Egeland
12110/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Analyserapport Bykle kommune - Drikkevatn Bykle, veke 46 Eurofins Environment
12111/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev søknad om innsyn Sigurd Hals
12112/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/291 Løpenr: 2139/2021 Dokument tittel: 2/1668 Otrosvegen - spørsmål om mønehøgde Bkk - Olav Straum
12113/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/291 Løpenr: 2265/2021 Dokument tittel: 2/1668 Otrosvegen 3 - endring av mønehøgde Bkk - Olav Straum
12114/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/291 Løpenr: 11597/2021 Dokument tittel: Gjennomføringsplan 2/1668 Bkk - Olav Straum
12115/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Utsikt tomt 42 'Terje Øvstedal Thorsen
12116/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Utsikt tomt 42 - trefelling 'Terje Øvstedal Thorsen
12117/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad om tilskot - sjukeavløysing ***** Landbruksdirektoratet
12082/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Søknad om skuterløyve Ole Henrik Trydal
12083/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Førebels svar-søknad om skuterløyve Odd Tarjei Ryningen
12084/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Tilbakemelding vedrørande søknad om utfylling i Hartevatn, Bykle kommune, utbetring av Rv 9 STATSFORVALTEREN I AGDER
12085/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Kopi av brev vedr budsjettering av rentemidler for 2022 Damli, Karl Gjermund
12172/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
12141/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 2/1858 eigenfråsegn Jøran Flakk
12142/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Status - Detaljregulering Kotetjønnkollen og Langehaugen planID 202008 Sven-Vidar Byklum
12143/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Verneombod pleie og hjelpetenesta Ragnhild Hoslemo
12147/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Gjeld uttale frå brannvesenet på gbnr 2/382 Hovdestøylen - e-postrekkje Bykle Kommune - Signe Berit Sollien Haugå
12148/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Reguleringsendring planID 200706 Børtemannsbekken nord SPISS ARKITEKTUR & PLAN AS
12149/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 2/721 Nystøyl svingen 6 - Søknad om ferdigattest HALVORSEN ARKITEKTER AS
12150/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
12151/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev 2/855/0/2 eigenfåsegn even@noeo.no
12152/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Til helsesjef/kommunelege i kommunen Helfo - No-reply Helfo
12153/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Avtale med grunneigar Kjetil Uleberg - med eigarar av gbnr 2/1/104, 2/1/112, 2/1/119, 2/872 Alf Knudsen
12154/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Samarbeidsavtale for Setesdal interkommunalt politisk råd (IPR) mellom Bygland kommune, Bykle kommune, Evje og Hornnes kommune, Valle kommune og Åseral kommune SETESDAL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
12155/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Intensjonsavtale om læreplass SETESDAL OPPLÆRINGSKONTOR
12157/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad om arealoverføring frå 2/638 til 2/455 Olav Arne Haugen
12120/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Velforeningsledere og representant for ressursgruppe Hovden Sør per 1.oktober 2021 Jan Ole Opsahl m.fl.
12118/2021 20211122 22.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** ***** *****
12079/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev 2/1225 Lykkestaden- søknad om løyve NOVO ARKITEKTER AS
12080/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad om tiltak i ett trinn - Hytte gnr 2 bnr 1725 Novoarkitekter - Øystein Myklebust
12081/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad om tiltak i ett trinn - Hytte gnr 2 bnr 1727 Novoarkitekter - Øystein Myklebust
12075/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev 4/152 Hoslemotoppen 14 tomt 7 - Dokumentilsyn MOEN DESIGN AS
12076/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Nabovarsel ang tilbygg på eiendom 2/83, Breivevegen 68 Hans Jacob Svensson
11753/2021 20211119 19.11.2021 Inngående brev 17/28 Setesdalsvegen 4026 - søknad om ferdigattest MURERFIRMA ODDVAR HOMME
11197/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Melding om endring av ansvarsrettar HOH EIENDOM AS
11728/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Grense 15/32 Sarvsvegen 20 Olav Arne Haugen
11729/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev 15/32 Sarvsvegen - oppmålingsforretning Olav Arne Haugen
11730/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Mangler ifbm byggesak på gbnr 3/296- Nylund Park Anne Karen Birkeland
11731/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev 2/1 Snarevegen - veg i hyttefelt Alf Knudsen
11732/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev 6/136 Ørnefjell hyttegrend 43 - søknad om ferdigattest Geir Kåre Gaupseth Rykhus
11733/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Innspel til søknad om endring av detaljregulering for Hovdenut alpin i Bykle kommune, jf. pbl. § 12-14 anna ledd STATSFORVALTEREN I AGDER
11734/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad om refusjon utlegg til databriller Gro Merete Tveiten
11737/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** *****
11738/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om refusjon utlegg til databriller Gro Merete Tveiten
11741/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Rapport for organisert beitebruk i utmark 2021 Jørgine Sofie Mosdøl
11742/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev 3/173 Geiskelidvegen 61 - rekvisisjon Rolf Harald H Bodin
11743/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev 3/172 Geiskelivegen 63 - rekvisisjon oppmålingsforretning Øyvind Skuland
11744/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgjevar - plan, byggesak og eigedomsforvalting Bykle kommune - st. ref. 4446031618 ***** ***** *****
11707/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Innkalling Bykle kontrollutval 24.11.21 Inger Lise Austrud
11711/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev 1/4 Mjåvassdalen Myrkveven - skisse av hytte Sigrid Bjørgum
11712/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev 2/83 Breivevegen 68 - gjeld nabovarsel Hans Jacob Svensson
11715/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Protokoll frå styremøte Aust-Agder museum og arkiv IKS 11.11.21 Tharaldsen, David Bergh
11716/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev 2017//887 Tilsyn med kvalifikasjoner - Forpliktelseserklæring iht krav om kompetanse Uleberg Maskin & Transport AS
11717/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - Anne Jordstøyl Anne Jordstøyl
11719/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev 2/915 Djupetjønn hyttegrend 27 - søknad om deling Harald Tønnesen
11720/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Søknad om TT kort *****
11724/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Referat evaluering ergoterapeutsamarbeid, 18.11.2021 Bygland kommune
11725/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev 2/1753 eigenfråsegn Hanne Sandnes
11726/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Nye mønstre, avvikling av prosjekt, Bykle kommune KRISTIANSAND KOMMUNE
11658/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Benedicte Severinsen Benedicte Severinsen
11682/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Løyve til tiltak. Tilbygg fritidsbustad på gnr 2, bnr 1400. Hovden Aust FLATNES BYGG CONSULT AS
11688/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Graveløyve. Leilighetsbygg på gbnr 2/1764 - Skisentervegen DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
11709/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 18.11.2021 Skatteetaten
10441/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev Melding om resultat av konkurranse - oppmålingstenester, Bykle kommune LANDMÅLER SØR AS
11501/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Øystein Dalen Øystein Dalen
11689/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad om 10.000 til lyskastere på Millenniumsskulpturen på Hegni HOVDEN NÆRINGSFORENING
11655/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev Mellombels bruksløyve for Fjellgardshallen. Gnr 2, bnr 695. Røyrvikåsen ABO PLAN & ARKITEKTUR STORD AS
11683/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev Hovden Fjellandsby - Teknisk plan revidert 2021 PROSJEKTGRUPPEN AS
11684/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev Søknad om overføring av ferie Gunhild V B Korstvedt
11685/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Hovden Fjellpark - plan og profilteikning PROSJEKTGRUPPEN AS
11686/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Ny velforening i Hovden sentrum Bente Karin Urdal Vinje
11687/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Leiar Djupetjønn hyttegrend vel Hans Christian Loland
11659/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 986182861 Landbruksdirektoratet
11660/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 984233426 Landbruksdirektoratet
11661/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969250918 Landbruksdirektoratet
11662/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 925380903 Landbruksdirektoratet
11663/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 889585242 Landbruksdirektoratet
11664/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969250705 Landbruksdirektoratet
11676/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev 4/154 Eigenfråsegn Birkenes, Jan Olav
11677/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad om overføring av ferie Gunhild V B Korstvedt
11678/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev 4/147 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11679/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev 4/147 Eigenfråsegn Ingvald Snerthammer
11703/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Gjeld dagsturhytte Jarekollen BYKLE IDRETTSLAG
11704/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev 2/270 Hovden fjellstoge - Søknad om ferdigattest - Redegjørelse for brannvannskapasitet BASIS ARKITEKTER AS
11705/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Leiar Djupetjønn hyttegrend vel Hans Christian Loland
11693/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Stadfesting - anmeldt forhold Politiet
11695/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev sak henlagt Politiet
11708/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Rådgjevar - plan, byggesak og eigedomsforvalting Bykle kommune - st. ref. 4446031618 ***** ***** *****
11700/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglyses STATENS KARTVERK
11701/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Forhandling om virksomhetsoverdragelse av Setesdal IKT Bykle, Bygland & Evje & Hornnes kommune
11667/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev 16/11 Glidbjørgsheii - spørsmål om støyl SAKARIASSEN LEIF R
11668/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Høring - Forlenget rekvireringsrett for sykepleiere og farmasøyter for vaksiner mot covid-19 Postmottak HOD
11669/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Meldeskjema og sjekkliste eldstad 2/748 Nystøylvegen Håvard Velta
11670/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev Skogshogst Grasbrokke 21/22 Ole Henrik Trydal
11671/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev 2/1056 eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
11672/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev 2/1056 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11673/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev 2/1056 Eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
11674/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev 4/154 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11641/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev Løyve til tiltak. Fritidsbustad på gnr 3, bnr 7. Tomt BFF 28. Øvre Geiskelid EGG ARKITEKTUR AS
11610/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev Ferdigattest. Fritidsbustad på gbnr 2/1733 Skisentervegen tomt 19 NOVO ARKITEKTER AS
9548/2021 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonssøknad. Dispensasjon ifrå byggegrense på gbnr 2/1729- Skisentervegen 94
9747/2021 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Høyring- forslag til forskrift om utvida jakttid i Januar 2022 for elg og hjort
10434/2021 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om skjenkeløyve - Hegni - The Village
10480/2021 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Høyringsuttale - forslag til endringar i plan- og bygningslova vedr. m.a. utbyggingsavtaler
10618/2021 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Kommunedelplan - trafikksikringsplan Bykle
11545/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 35 om Koronavaksinasjonsprogrammet Fhi - Bøyesen, Guro Akersveen
11546/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Myrekveven beitelag - gjeld tilskot STATSFORVALTEREN I AGDER
11548/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskot 2021, 969250705, 4222-17/ 8 Landbruksdirektoratet
11549/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 925380903, 4222-14/7 Landbruksdirektoratet
11550/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskot 2021, 920067484, 4222-4/ 2 Landbruksdirektoratet
11551/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskot 2021, 995189224, 4222-6/ 5 Landbruksdirektoratet
11552/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskot 2021, 984233426, 4222-6/4 Landbruksdirektoratet
11553/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 880448382, 4222-16/ 13 Landbruksdirektoratet
11554/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskot 2021, 970348026, 4222-5/ 1 Landbruksdirektoratet
11555/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskot 2021, 919279621, 4222-17/2 Landbruksdirektoratet
11556/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskot 2021, 969125226, 4222- 4/3 Landbruksdirektoratet
11557/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 917388512, 4222-14/ 3 Landbruksdirektoratet
11558/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskot 2021, 969250918, 4222-2/ 9 Landbruksdirektoratet
11559/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021, 889585242, 4222-14/ 8 Landbruksdirektoratet
11560/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløysartilskot 533798 2021, 969125323, 4222-1/ 2 Landbruksdirektoratet
11106/2021 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering for Øvre Geiskelid. Mindre endring.
10774/2021 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for endring av eigedomsgrense for gnr 2, bnr 1659. Otrosåsen
10688/2021 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Endring av detaljregulering Kilan del av 13/1 planID 200104
11564/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Løyve til tiltak utan ansvarsrett. Lagerbygg på ifbm med renseanlegg på gbnr 2/835 Hartevatn industriområde 11 Bykle kommune
11611/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 2/1085 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11612/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev 2/1085 Eigenfråsegn Morgan Simonsen
11613/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 1/113/0/15 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11614/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 1/113/0/15 eigenfråsegn Proffoppgjør AS - Catharina Aglen
11615/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1/113/0/15 Eigenfråsegn STATENS KARTVERK m.fl.
11616/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Sherpasti Landmåler - Jan Valborgland
11617/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Ole Henrik Trydal
11618/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 2/1934 eigenfråsegn Sørmegleren AS - Merete Wolles
11600/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev Tilsetjing av vikar - jordmor Arkiv
11601/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Solveig Madland Solveig Madland
11597/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 2/1668 Otrosvegen - gjennomføringsplan FH Gruppen AS
11598/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev Endra arbeidsavtale - Ingvild Tveiten Ingvild C T Baretto
11583/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev Gjeld SFO faktura Ewelina Marach
11642/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Utkast til referat frå møte om veterinærvakt 06.01.21 Signe Berit Sollien Haugå
11643/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Referat frå møte om veterinærvakt 20.04.21 EVJE OG HORNNES KOMMUNE
11644/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Møteprotokoll Fylkeseldrerådet 22.09.2021 AGDER FYLKESKOMMUNE
11645/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Møteprotokoll Fylkeseldrerådet 10.11.2021 AGDER FYLKESKOMMUNE
11646/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****
11647/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
11648/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev ***** ***** *****
11649/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/853 Løpenr: 11493/2021 Dokument tittel: 2/1400 Hartevasskroken 14 - Søknad om løyve Hans ditlef Christiansem
11650/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 4/147 eigenfråsegn Ingvald Snerthammer
11651/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Gjeld verdivurdering av næringsareal på Hovden: Ny behandling i formannskapet 16.11.2021 ADVOKATFIRMA TOFTE AS
11652/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Gjeld næringsareal på Hovden Sverre Rasdal Lehland <sl@kauh.no
11654/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev Friluftsområde Alf Ånund Breive
11620/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskot - SMIL, 969125323 Landbruksdirektoratet
11621/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 1/249 eigenfråsegn Sørmegleren AS - Sunniva Ohr
11622/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 1/249 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11623/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev 1/249 Eigenfråsegn Sørmegleren AS - Sunniva Ohr
11624/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 2/1934 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11625/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev 2/1934 Eigenfråsegn Sørmegleren AS - Merete Wolles
11626/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 2/16/0/6 eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
11627/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 2/16/0/6 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11628/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev 2/16/0/6 Eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
11629/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 2/2014 eigenfråsegn Haldco - Roald Solberg-Jacobsen
11630/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 2/2014 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11631/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev 2/2014 Eigenfråsegn Haldco - Roald Solberg-Jacobsen
11632/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev SV: Tildeling "koronamidler" Tommy Pytten
11637/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om driftsstøtte 2022 - Fra Kirkens SOS Agder KIRKENS SOS
11638/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 2 /56 Hovdekleivi 33 - råd om byggesak #2 David Harald Høy
11639/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Veterinærvakt Setesdal Bykle Kommune - Signe Berit Sollien Haugå
11640/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
11656/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Brøytekontrakt P-plass SPA1 Hoslemo hyttegrend Tor Gjermundson Hoslemo
11657/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 4/154 eigenfråsegn Birkenes, Jan Olav
11565/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev 4/140 Hoslemotoppen 17 - ferdigskjema Einar Christensen
11566/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Ref ferdigattest på gbnr 2/1733 Murisor - Tom Aamodt
11567/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Ref 18/548 og 2018/548-42 og 2017//887 Tilsyn med kvalifikasjoner - innsending av dokumentasjon Uleberg Maskin & Transport AS
11568/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Sak 2018/548: Vedr. endring på g/bnr 2/1764 Skisentervegen 155 Dragark - Jan Stangvik
11569/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Klimasats Agder 2022 og kommunalt klimamøte AGDER FYLKESKOMMUNE
11570/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev 2/1768 Djupetjønn hyttegrend 30 - svar angåande byggesøknad KRISTIANSAND POLITIIDRETTSLAG
11523/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom med gnr 3, bnr 18. Nordli Nord LANDMÅLER SØR AS
10819/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Seriøsitetbestemmelser i kommuner Agder FAGFORBUNDET AGDER
11561/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Saksnr. 2021/789 - PS 236/21 Dragark - Jan Stangvik
11562/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Svar på dokumenttilsyn med kvalifikasjonar Setesdalshytta AS Setesdalshytta - Thor Viggo Pettersen
11563/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Brannkonsept Hovdestøylen på gbnr 2/382 på Hovden- Kommentar ifrå Setedsdal Brannvesen IKS Sb-Iks - Jan Arild Åkre
11454/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Løyve til tiltak. Fritidsbustad på gbnr 2/1668 Otrosvegen FH Gruppen AS
11476/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Løyve til tiltak utan ansvarsrett. Lagerbygg på ifbm med renseanlegg på gbnr 2/835 Hartevatn industriområde 11 BYKLE KOMMUNE
11405/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Jarle Sørensen
11427/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Vedtak Søknad om støtte til julebyen Hovden HOVDEN NÆRINGSFORENING
11584/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Fråsegn til endring av detaljregulering for Øvre Geiskelid, planID 201906 - ny planID 202110 Agder fylkeskommune
11585/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev 2018/366 - Ber om utsett frist mellombels bruksløyve ABO PLAN & ARKITEKTUR AS
11587/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Protokoll frådeling av parsell fra gnr. 1 /20 Lislevatn - samanføyast med 1/78 Axel Ekberg
11588/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Verneombod rådhuset 2022 og 2023 Helene Nilsen
11589/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
11590/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
11591/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Rapportering av tilsyn på prioriterte tilsynsområder - haster DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
11592/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Røyrvikåsen langrennsanlegg - Parkering og oppgradering - økonomi plan 2023 BYKLE IDRETTSLAG
11593/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev 2/18 Skisentervegen 22 - protokoll oppmåling av grenser Hovden sentrum Axel Ekberg
11594/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Grave tilkomstveg for skogsmaskiner Grasbrokke/Svingen Ole Henrik Trydal
11595/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev 2/450 Soltoppen 16 - gjeld spørsmål om vindu Stine.Smith@sshf.no
11596/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte til turguiden «Til topps på Agder» SKI OG SKØITEKLUBBEN ODDERSJAA
11582/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Gjeld SFO faktura Ewelina Marach
11571/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Smittesporingsdata til Folkehelseinstituttets beredskapsregister BeredtC19
11572/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskot for restaurering av loftet i Breive Trygve K Breive
11573/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad snøskuterløyve Odd Tarjei Ryningen
11574/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Arbeidsavtale Halvor Hovden Halvor Hovden
11576/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Arbeidsavtale Rønnaug Torvik Rønnaug Torvik
11578/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** ***** ***** *****
11580/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Varsel om oppstart planarbeid - detaljregulering -tomt til Padelhall - Røyrvikåsen - del av gnr. 2/2 - planID 202111 Statens vegvesen
11603/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** ***** *****
11605/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
11606/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
11607/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
11608/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
11609/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kommuneoverlege Bykle kommune - st. ref. 4448958086 ***** ***** *****
11407/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Matrikkelbrev for tilleggsarel Einar Andreas Andersen
11416/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Bente G Frøysland m.fl.
11421/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Tilsetjing av vikar - Byke barne - og ungdomskule Arkiv
11422/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale- Halvor Hovden Halvor Hovden
11413/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Per Christian Olsen m.fl.
11440/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev PR FISCHER EIENDOM AS
11468/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Astrid Vabø Strand
11469/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Utsendinga av matrikkelbrev Astrid Vabø Strand
11470/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Astrid Vabø Strand
11471/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Astrid Vabø Strand
11462/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Tor Gjermundson Hoslemo
11483/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Tolking/praktisering av forskrift for nedsatt konsesjonsgrense for Bykle kommune. NORKART AS
11484/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Mellombels bruksløyve for fritidsbustad på gnr 2, bnr 1681. Otroskollen BYKLE BYGG AS
11485/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Nærings sjef Anne Lill Lia
11486/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/984 Løpenr: 11308/2021 Dokument tittel: Takkar ja til tilbod om stilling Marie Kalvehagen
11487/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/984 Løpenr: 11089/2021 Dokument tittel: Tilsetjing i stilling Marie Kalvehagen
11488/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Referat frå konstituerande møte 20. oktober NORSK VILLREINSENTER AVD SØR
11490/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev 2/1/291 Hartevassvegen 20 - protokoll oppmålingsforretning Axel Ekberg
11491/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev møte ang. organisering av Otra vannområde - på Fylkeshuset i Kristiansand AGDER FYLKESKOMMUNE
11492/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Innspel til aktuelle informasjons- og tilretteleggingstiltak for 2022 Odden, Alf
11493/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev 2/1400 Hartevasskroken 14 - Søknad om løyve Flatnes Bygg Consult AS
11494/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Vedr. 21-20010-8 - Utsatt høringsfrist - høring av planprogram til tre regionale planer Agder fylkeskommune
11495/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Tilsetjing som tenesteleiar Fjellgardane skule Arkiv
11496/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Rønnaug Torvik Rønnaug Torvik
11497/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Søknad om restutbetaling av løyvde SMIL-midlar til restaurering av Juvestøylen #1 Tor Hallvard T Mosdøl
11498/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Fakturaer Juvestøylen, dokumentasjon ifht SMIL-midlar #2 Tor Hallvard Mosdøl
11499/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Bilete Juvestøylen, dokumentasjon ifht SMIL-midlar #3 Tor Hallvard Mosdøl
11502/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Barnehage - ny plass Gerd Carina Åbakk
11503/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Ref 18/548 og 2018/548-42 og 2017//887 Tilsyn med kvalifikasjoner - innsending av dokumentasjon Uleberg Maskin & Transport AS
11504/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Ref 2018/548-42 og 2017//887 Tilsyn med kvalifikasjoner - innsending av dokumentasjon Uleberg Maskin & Transport AS
11505/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Nabovarsel for Jernvegen 30 til BYKLE KOMMUNE (958814968) BERGE SAG BOLIGTOMTER AS
11506/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Geiskelivegen 46 - matrikkelbrev Jorunn Andersen
11507/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Stikkrenne Øvre Sarv 7 Ingrid Synnøve Kostveit
11508/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Søknad ferdigattest Hovden Yvst (2/1858) KONSMO FABRIKKER AS
11509/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev 2/1872 & 2/230 Støylsflotti - Sammenføyingsskjema LANDMÅLER SØR AS
11510/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Gjeld tilsyn med Kvalifikasjoner - Ref: 2021/904-10 BUEN GRUPPEN AS
11511/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Godkjenning av byte av avløysar til styrer av skjenkeløyve ved Offpiste - Hovden Alpin Servering AS HOVDEN ALPIN SERVERING AS
11512/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Motorferdsel i forbindelse med GPS merkeprosjektet i BV og SA. Søknad og oppsummering for 2021. STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA
11513/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Møteprotokoll 08.11.21 Verneområdestyret for SVR Verneområdestyret for SVR
11514/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Verdivurdering av næringsareal på Hovden: Ny behandling i formannskapet 16.11.2021 ADVOKATFIRMA TOFTE AS
11515/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev 2/56 Hovdekleivi 33 - råd om byggesak #1 David Harald Høy
11516/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev 3/171 & 3/565 Geiskelidvegen - tinglyst samanslåing STATENS KARTVERK
11517/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr 2, bnr 1858. Hovden Yvst KONSMO FABRIKKER AS
11518/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Spørsmål fra Smith ang Soltoppen 16 Stine Thorvaldsen Smith
11519/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Klage på vedtak-sak 153/21 Tor Helgeland
11520/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Samarbeid og utviklingsavtale Bykle - AKF 2021 - presentasjon Post - Bykle kommune
11522/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Kontrakt oppmålingstenester - Landmåler Sør LANDMÅLER SØR AS
11543/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Detaljregulering Vestbakken hyttefelt. Tilbakemelding på planforslag. PROSJEKTGRUPPEN AS
11544/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell Statsforvalteren - Evensen, Geir
11449/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** ***** *****
11450/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
11451/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** *****
11463/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 1/42 Breivevegen 87 - Vedr. manglar i søknad FLATNES BYGG CONSULT AS
11464/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/1011 Løpenr: 11377/2021 Dokument tittel: Melding om vedtak. Søknad om deling av grunneigedom med gnr 2, bnr 638. Parkeringsareal Belglii Camilla Nygård
11465/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev E-post rekkje Hartevasstrondi - mindre endring post@htupro.no
11466/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 2/1085 eigenfråsegn Morgan Simonsen
11467/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev SV: Kanktlipping kommunale veier 2021 Uleberg Maskin & Transport AS
11455/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 889585242 Landbruksdirektoratet
11456/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Husleigeregulering Emil Hoslemo
11457/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Påkøyrt rådyr i Bykle Torleiv Løyland
11458/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kommunikasjonsrådgjevar Bykle kommune, kommunikasjonsavdelinga - st. ref. 4429905169 ***** ***** *****
11459/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
11461/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter- informasjon om reviorattestasjon og tilbakebetaling av utestående midler til departementet Postmottak KMD
11472/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Gjeld arbeidssituasjonen ved Fjellgardane skule Bettina Schaanning
11474/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Gjeld Hovdeseter VA anlegg Gro Elisabeth Lundevik
11477/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid, detaljregulering, tomt til padelhall Røyrvikåsen PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
11478/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 2/1681 Otroskollen 24 - søknad om midlertidig bruksløyve BYKLE BYGG AS
11480/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - Ida Louise Auestad Ida Louise Auestad
11482/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Senioravtale tom 28.09.22 Geir-Ivar Bakken
11441/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 2/122 Setesdalsvegen 4257 - Anmodning om ny vurdering KRISTIANSAND RØDE KORS
11442/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 2/382 Hovdestøylen 41 - endring av søknad og situasjonsplan DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
11444/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
11445/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
11414/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 1/21 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11415/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev 1/21 Eigenfråsegn Per Christian Bergh
11437/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 3/466 eigenfråsegn Krogsveen - Tommy Vatslid
11438/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 3/466 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11439/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev 3/466 Eigenfråsgn Krogsveen - Tommy Vatslid
11424/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Vedtak Søknad om midlar til el. arbeid på lyktestolpar i Bykle BYKLE NÆRINGSLAG
11426/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Oppdaterte teikningar på byggesøknad på gbnr 2/1666- Bykle kommune Bgm - Geir Andersen
11417/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 2/401 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11418/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev 2/401 Eigenfråsegn Jan Inge Hellesmark
11419/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 4/144 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11420/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev 4/144 Eigenfråsegn Ingvald Snerthammer
11408/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 2/1184 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11409/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev 2/1184 Eigenfråsegn Marianne Sjustøl
11410/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 3/17/11 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11412/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev 3/17/11 Eigenfråsegn Espen Isaksen
11428/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Nedbrent hytte / fritak kommunale avgifter 2/316 Dyregrenda Sør 12 Eli K B Borge Rasmussen
11429/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 2/1228/0/ 1 5 6 7 8 9 12 13 18 21 22 23 24 og 29 eigenfråsegn Andersen-Snerthammer - Per Øyvin Andersen
11430/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 2/1228/0/1 5 6 7 8 9 12 13 18 21 22 23 24 og 29 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11431/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev 2/1228/0/1 5 6 7 8 9 12 13 18 21 22 23 24 og 29 Eigenfråsegn Andersen-Snerthammer - Per Øyvin Andersen
11432/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 2/342, 2/382 og 2/599 eigenfråsegn Andersen-Snerthammer - Per Øyvin Andersen
11433/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 2/342 382 og 599 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11434/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev 2/342 382 599 Eigenfråsegn Andersen-Snerthammer - Per Øyvin Andersen
11406/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 2/964/0/11 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11380/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak. Dispensasjon ifrå byggegrense på gbnr 2/1729- Skisentervegen 94 RH OPPMÅLING RUNE HEMNES
11381/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak. Dispensasjon ifrå møneretning og gesimshøgde. Fritidsbustad på gbnr 2/1553- Hartevasstrondi 31 OWL AS
11384/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Løyve til deling av grunneigedom med gnr 2, bnr 1659. Otrosåsen Frode Sørensen
11385/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Tilsagn Den Kulturelle Spaserstokken 2022 - BYKLE KOMMUNE Agder fylkeskommune
11390/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Vedtak Uttale til melding om oppstart av verneprosess for Berdalen naturresevat Statsforvalteren i Agder
11391/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 2/162 eigenfråsegn Proffoppgjør - Marie Nordhagen
11392/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 2/162 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11393/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev 2/162 Eigenfråsegn Proffoppgjør - Marie Nordhagen
11394/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 1/26 og 89 eigenfråsegn Krogsveen - Nicoline Kjær
11395/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 1/26 og 89 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11396/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev 1/26 og 89 Eigenfråsegn Krogsveen - Nicoline Kjær
11397/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 1/82 eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
11398/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 1/82 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11399/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev 1/82 Eigenfråsegn Krogsveen - Eivind Bjorå
11400/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 2/1502 eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
11401/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 2/1502 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11402/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev 2/1502 Eigenfråsegn DNB Eiendom - Eivind Severinsen
11403/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 2/964/0/11 eigenfråsegn Dnbeiendom - Severinsen, Eivind
11404/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev 2/964/0/11 Eigenfråsegn DNB Eiendom - Eivind Severinsen
11357/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 2/401 eigenfråsegn Jan Inge Hellesmark
11372/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak. Søknad om dispensasjon for endring av eigedomsgrense for gnr 2, bnr 1659. Otrosåsen Frode Sørensen
11245/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskot - drenering, 995189224 Landbruksdirektoratet
11265/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Ivar Furnes Ness Ivar Furnes Ness
11318/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev OPPDRAGSAVTALE PÅ STØTTEKONTAKT Nicoline Johnsen Kjær
11332/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev MARKERING AV 25 ÅRS TENESTE I BYKLE KOMMUNE Gunn-Marit Breivegen
11333/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev MARKERING AV 25 ÅRS TENESTE I BYKLE KOMMUNE Per Øyvind Asbjørnsen
11334/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev MARKERING AV 25 ÅRS TENESTE I BYKLE KOMMUNE Sigrun Skare
11312/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Ferdigattest. Tilbygg på fritidsbustad på gbnr 4/126 Hoslemo hyttegrend 12 Geir Skjævestad
11315/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Statnett III-dommen: Bykle kommune ber lovgjevar presisere at det er netteigar og ikkje grunneigar som skal svare skatt på grunn som netteigar treng for kraftlina finans@stortinget.no m.fl.
11344/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Løyve til tiltak. Fritidsbustad på gbnr 2/1941 Nedre Otrosåsen 18 Flatnes Bygg Consult AS
10943/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Søknad Halloween Linne H Røsstad Sharpe
10917/2021 20211111 11.11.2021 Saksframlegg/innstilling Møteplan for Levekårsutvalet 2022
11436/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
11446/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
11447/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
11448/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
11373/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Bekreftelse på trukket klage STATSFORVALTEREN I AGDER
11374/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Informasjon om telefoniavtalen i Agder Sørheim, Steinar
11377/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak. Søknad om deling av grunneigedom med gnr 2, bnr 638. Parkeringsareal Belglii HOVDEN HYBELUTLEIE AS
11378/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak. Dispensasjon frå avstand til vassdrag, tiltak i friluftsområde og utnyttelsesgrad DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
11347/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Detaljregulering for Øvre Geiskelid. Vedtak om mindre endring. Kay Arne Jeiskelid m.fl.
11350/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Årskontroll brannalarmanlegg Bykle helsesenter Tom Olav Trydal
11351/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - Olaug Dahl Olaug Dahl
11355/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Kommunane er fortsatt innkrevingsmyndigheit for kommunake skatte- og avgiftskrav Gerardo Poblete
11358/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev RE: Søppel ved juvet etter fjerning av gjerde. Anne Karin Blix Grimestad
11359/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Omorganisering gjennomført i Visit Telemark VISIT TELEMARK AS
11360/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Arbeidsavtale - Magne Hestø Magne Andreas Hestø
11362/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Planforslag PROSJEKTGRUPPEN AS
11364/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** ***** *****
11368/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak. Søknad om dispensasjon frå føresegner gjeldande mønehøgde, takvinkel og omsynssone. Gnr 2, bnr 1. Beredskapsbase Røde Kors MØVIK BYGGETJENESTER AS
11369/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev 25 års teneste Sigrun Skare
11387/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
11382/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Barnehage - ny plass Gerd Carina Åbakk
11253/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Sluttutbetaling sommeraktiviteter HOVDEN NÆRINGSFORENING
11013/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Løyve til tiltak. Fritidsbustad på gbnr 3/442- Vidsynsvingen 18 STRAUME HANDLAFT AS
11024/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Utbetaling av tilskott til utbedring av løyetrase. VIDSYN VELFORENING
11067/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Utsending av nytt matrikkelbrev 3/54 Arnt Tore Flaa Andersen m.fl.
11054/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev 3/568 Kate Skuland m.fl.
11055/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev 17/84 Kari Trydal m.fl.
11052/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev 1/281 Helge Fossheim m.fl.
11254/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Kommunalt utdanningsstipend Ellie Haugen
11255/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev [Epostbekreftelse] stedfortreder for styrer av skjenkeløyve på Offpiste Jeanette Moen
11256/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Førebels svar - konsesjon Jo Breivegen
11257/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Vedr. 21-20638-2 - Bykle kommune - Fråsegn til høyring - søknad om endring av reguleringsplan Hovdenut alpin etter forenkla prosess Agder fylkeskommune
11258/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev SV: Reguleringsendring Djupetjønn Berit Haga Vikanes
11239/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Plassestøylen hyttegrend 19 - spørsmål om tiltak Åsmund André Erøy
11240/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Takkar ja til tilbod om stilling Ivar Furnes Ness
11241/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Samarbeids- og utviklingsavtale mellom Bykle kommune og Agder fylkeskommune AGDER FYLKESKOMMUNE
11242/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Referat frå møte i samarbeidsutvalet eining barnehage 02.11.2021 Thor-Sondre Kirkeng m.fl.
11243/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
11277/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Nedbrent hytte / fritak kommunale avgifter 2/316 Dyregrenda Sør 12 Eli K B Borge Rasmussen
11279/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Arbeidsavtale Cecilie Breive Haugen Cecilie Breive Haugen
11282/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/411 Løpenr: 11144/2021 Dokument tittel: Nylund Park 3 - foreløpig planutkast, kartdel Egil Kvitne
11283/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Gjeld tomt i Hartesyni murray.seaton@gmail.com
11284/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev 2/1666 Nedre Otrosvegen 1 - søknad om igangsetting BGM ARKITEKTER AS
11285/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskot for 2022 - Amathea STIFTELSEN AMATHEA AVD AGDER
11286/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Uttale frå politiet - ny stedfortreder post.agder@politiet.no
11287/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev 2/915 Djupetjønn hyttegrend 27 - deling av tomt - vedlegg til søknad Anne Marit U Tønnesen
11288/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev 2/83 Breivevegen 68 - søknad om endring av løyve Jon Buestad
11289/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Søppel ved Juvet etter fjerning av gjerde. Anne Karin Blix Grimestad
11290/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Referat samarbeidsutval 04.11.21 Lars Erik Domaas
11291/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev 4/144 eigenfråsegn Ingvald Snerthammer
11293/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Referat folkemøte for Bykledagen 2022 Tor Hallvard T Mosdøl
11294/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Månadsbrev Oktober måned 2021 Ferning, Nina
11295/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Analyserapport Drikkevatn Bykle veke 44 Eurofins Environment
11296/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Påminning: Saker til villreinnemnda Jarle Lunde
11297/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fastlege Helsetenesta i Bykle og Valle - st. ref. 4431163889 ***** ***** ***** *****
11298/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fastlege Helsetenesta i Bykle og Valle - st. ref. 4431163889 ***** ***** *****
11299/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fastlege Helsetenesta i Bykle og Valle - st. ref. 4431163889 ***** ***** *****
11300/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fastlege Helsetenesta i Bykle og Valle - st. ref. 4431163889 ***** ***** *****
11301/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fastlege Helsetenesta i Bykle og Valle - st. ref. 4431163889 ***** ***** ***** *****
11302/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Matrikkelføring Sak 21-145372SKJ-JAGD/JARD Hovden Dale, Åshild
11303/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/256 Løpenr: 11235/2021 Dokument tittel: 2/915 Djupetjønn hyttegrend 27 - søknad om deling Celina Olsen
11304/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/291 Løpenr: 11105/2021 Dokument tittel: 2/1668 Otrosvegen - søknad om løyve, eitt trinn Celina Olsen
11305/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/291 Løpenr: 11105/2021 Dokument tittel: 2/1668 Otrosvegen - søknad om løyve, eitt trinn Olav Straum
11306/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/710 Løpenr: 11217/2021 Dokument tittel: Referat ymse planinitativ - AS Sætersdalen Olav Straum
11307/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Ungdata 2022: Tilbod og avtale om Ungdata undersøking OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET SENTER FOR VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSFORSKNING - NIBR
11308/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Takkar ja til tilbod om stilling Benedicte Severinsen
11310/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev 3/18 Nordli - søknad om frådeling av tomt 1, 2, 3 & 4 LANDMÅLER SØR AS
11311/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Spørsmål vedrørande bod på gbnr 2/56 David Harald Høy
11345/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
11316/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Endring av tiltakshaver Bk-Elektro - bjorn@bk-elektro.no
11317/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Reg. endring Hovdeseter Kristin Gabrielsen
11313/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/530 Løpenr: 6262/2018 Dokument tittel: 2/1341 Fjellbyggvegen 54 - Oppdaterte teikningar Olav Straum
11314/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev 2/7 Breivevegen - spørsmål til byggesaka Hallvard Homme
11335/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
11336/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Verneombod Bykle barne- og ungdomsskule Bykle barne- og ungdomsskule
11337/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Verneombod barnehagane Barnehagane
11338/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Verneombod TDE teknisk drift og eigedom TDE teknisk drift og eigedom
11339/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Avklaring av forhold - Veslestøylen 9 FLATNES BYGG CONSULT AS
11340/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Tilgong folkeregistertenester (FREG) TietoEvry TIETOEVRY NORWAY AS
11341/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Databehandlaravtale «Tilgang til Folkeregistertjenester (FREG) TIETOEVRY NORWAY AS
11342/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Søknad om dekking av utgifter til databriller Trine Tharaldsen
11343/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Retting av matrikkel 3/5 & 3/14 Ragnhild Gjermundsdotter Hoslemo m.fl.
11323/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter - søknad om driftstilskudd for 2022 ARKIVET FREDS OG MENNNESKERETTIGHETSSENTER
11324/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Videresend: Reguleringsendring Børtemannsbekken nord Svein Erik Bjorvand
11325/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Utbetaling av tilskott frå Interkommunalt råd Rita Hansen
11326/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev 2/1600 Otrosåsen - protokoll oppmålingsforretning Olav Arne Haugen
11327/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Kjørebok, skuterløyve Kari Nomeland-Strømsøe
11329/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev 3/45 Geiskelivegen 51 - protokoll oppmålingsforretning Olav Arne Haugen
11330/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev El bil lader - 2/1/215 Plassestøylen hyttegrend 19 aasmund@eroyoptikk.no
11331/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Spørreundersøkelse - reform STATSFORVALTEREN I AGDER
11247/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Innhenting av uttale ved byte av avløysar til styrer av skjenkeløyve AGDER POLITIDISTRIKT
11248/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Vedrørande reservasjon av tomt - stadfesting Fotografsol - Sol Kahlo
11249/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev Utsending av kjøpekontrakt - Hartesyni , tomt 20 Sol Kahlo
11251/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev "Varme og kalde senger" - Høyring av prinsippnotat. Preben Strand m.fl.
11252/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling støtte til sommeraktiviteter Ann-Torill Briksdal
11266/2021 20211106 06.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4425674496 ***** ***** *****
11267/2021 20211106 06.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4425674496 ***** ***** *****
11268/2021 20211106 06.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4425674496 ***** ***** ***** *****
11269/2021 20211106 06.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4425674496 ***** ***** ***** *****
11270/2021 20211106 06.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4425674496 ***** ***** ***** *****
11271/2021 20211106 06.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4425674496 ***** ***** *****
11259/2021 20211106 06.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4425674496 ***** ***** *****
11260/2021 20211106 06.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4425674496 ***** ***** *****
11261/2021 20211106 06.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4425674496 ***** ***** *****
11262/2021 20211106 06.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4425674496 ***** ***** *****
11263/2021 20211106 06.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4425674496 ***** ***** *****
11264/2021 20211106 06.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Musikk- og kulturskulelærar Bykle kommune, Kultur & Fritid - st. ref. 4425674496 ***** ***** *****
9660/2021 20211104 04.11.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om kjøp av tilleggsareal i Hovden sentrum
9828/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Tilsynsrapport på dokumenttilsyn med kvalifikasjonar- Uleberg Maskin og Transport AS ULEBERG MASKIN OG TRANSPORT AS
11148/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev INNKALLING TIL STYREMØTE I BYKLE IDRETTSRÅD MANDAG 8. NOVEMBER KL 17.30-19.00 Agnes Fosse Hovden m.fl.
11198/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev 2/1681 Otroskollen 24 - manglar i søknad BYKLE BYGG AS
11199/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev 6/84 Tverrfjellgrenda 21 - søknad om ferdigattest MØVIK BYGGETJENESTER AS
11200/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Opphald SFO Camilla Nygård
11202/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Avropsskjema - Nye ventilasjonsaggregater Bykle rådhus RAMBØLL NORGE AS
11203/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - Cecilie Breive Haugen Cecilie Breive Haugen
11204/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til fritidsbustad på gnr 6, bnr 84. Austre Tverrfjell MØVIK BYGGETJENESTER AS
11205/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Ber om utgreiiing og informasjon om bygg ihøve til søknad om skjenkeløyve på Gamle Gard- Fjellgarden Hovden LII GARD KARI NOMELAND-STRØMSØE
11211/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Forlengelse av arbeidsavtale Grethe Mosdøl Nomeland
11212/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Sikkerhetssertifikat brannslukkere T. O. Slettebøe AS
11213/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Bykle rådhus inergen slokkeanlegg rapport 2021 T. O. Slettebøe AS
11214/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Igongsetjingsløyve. Fritidsbustad på gnr 3, bnr 459. Tomt 59. Vidsyn. jarle.hovland@nfo.as
11215/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Situasjonsplan og snitteikning Torbjørn Straume
11217/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Referat ymse planinitativ - AS Sætersdalen PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS m.fl.
11218/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Opphald SFO Camilla Nygård
11219/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Høyringsbrev for uttale frå Statsforvaltaren i Agder, søknad om dispensasjon frå avstand til vassdrag, tiltak i friluftsområde og utnyttelsesgrad- Bykle kommune- Gbnr 2/382 STATSFORVALTEREN I AGDER
11220/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Informasjon til kommunane om økonomisk stønad til personar som får problem som følgje av auka straumprisar Arbeids- og inkluderingsministeren
11221/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Planinitiativ for detaljregulering av Vidsyn Aust og Vest PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
11222/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Innhenting av uttale frå Skatteetaten ved søknad om serveringsløyve SKATTEETATEN
11223/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Nabovarsel på gbnr 2/1729 Rune Hemnes
11224/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Protokoll frå 1 års synfaring Bykle helseheim Geir Skjevrak
11225/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/327 Løpenr: 10918/2021 Dokument tittel: Sak om ulovlighetsoppfølging Nilsen, Wenche Ingebretsen
11226/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/327 Løpenr: 8747/2021 Dokument tittel: Kopi av brev - gjeld oppføring av rekkverk / terrasse 2/1193 Alpin Lodge 22 Nilsen, Wenche Ingebretsen
11227/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/327 Løpenr: 8213/2021 Dokument tittel: 2/1193 Alpin Lodge 22 - førespurnad som gjeld kommunen si sakshandsaming i sak Nilsen, Wenche Ingebretsen
11228/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/327 Løpenr: 8747/2021 Dokument tittel: Kopi av brev - gjeld oppføring av rekkverk / terrasse 2/1193 Alpin Lodge 22 Nilsen, Wenche Ingebretsen
11229/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/327 Løpenr: 10918/2021 Dokument tittel: Sak om ulovlighetsoppfølging Nilsen, Wenche Ingebretsen
11230/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Kommunalt utdanningsstipend Ellie Haugen
11231/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
11232/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
11235/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev 2/915 Djupetjønn hyttegrend 27 - søknad om deling Harald Tønnesen
11236/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Kvalitetssikring i SYSVAK 2021 FOLKEHELSEINSTITUTTET
11237/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
11118/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Referat frå møte vedrørande Slakteplassen Alf Ånund Breive
10947/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Tilsetjing som vikar Arkiv
10948/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale Gerd Carina Åbakk Gerd Carina Åbakk
9441/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev Tilsetjing i vikariater i barnehagene Arkiv
9451/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev Tilsetjing som tilkallingsvikar Arkiv
11107/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev Lokale forhandlingar 2021 *****
11114/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Slakteplassen - forenklet prosess? Alf Ånund Breive
11115/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev Lokale forhandlinger 2021 *****
11116/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev Lokale forhandlinger 2021 *****
11117/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev Lokale forhandlinger 2021 *****
11099/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev Tilbod om stilling *****
10755/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev GODKJENNING AV FØRETAK FOR ANSVARSRETT ETTER BYGGESAKSFORSKRIFTA § 11-4 SJETTE LEDD BOKSTAV A AV FØRETAK – HOH EIENDOM AS HOH EIENDOM AS
10757/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev GODKJENNING AV FØRETAK FOR ANSVARSRETT ETTER BYGGESAKSFORSKRIFTA § 11-4 SJETTE LEDD BOKSTAV B AV FØRETAK – HOH EIENDOM AS HOH EIENDOM AS
11150/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Inspeksjonsrapport etter tilsyn ved Hartevatn avløpsanlegg STATSFORVALTEREN I AGDER
11152/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Melding SMS - Tveiten trekk klage Bjørg Karin Tveiten
11154/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev FØREHANDSVARSEL OM TILBAKETREKKING AV ANSVARSRETT - BF GRUPPEN AS BF GRUPPEN AS
11156/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev FØREHANDSVARSEL OM TILBAKETREKKING AV ANSVARSRETT - HOVDEN FJELLPARK AS HOVDEN FJELLPARK AS
11157/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev FØREHANDSVARSEL OM PÅLEGG OM STANS AV ARBEID Jf. Plan- og bygningsloven § 32-3. ESKILD KVALA AS
11158/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med arrangement - vintergolf 22.03.22 Astrid Steensby
11159/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Gjeld detaljregulering Breivevegen 115 (1/33) Odd Simon Simonsen
11160/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev SV: gjeld detaljregulering Breivevegen 115 (1/33) Odd Simon Simonsen
11161/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Levande bygder og grender kring villreinfjellet. Heiplanen 2021 ROGALAND FYLKESKOMMUNE
11162/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev 2/1872 Hovden - protokoll oppmålingforretning Axel Ekberg
11163/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev 4/90 Hoslemotoppen - protokoll oppmålingsforretning Axel Ekberg
11164/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Søknadsdokumenter for Hovdestøylen 41. Gnr. 2 Bnr. 382 Dragark - Jørgen Lausvland
11165/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev 4/2/55 Hoslemo hyttegrend 72 - protokoll oppmålingsforretning LANDMÅLER SØR AS
11166/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Protokoll Arealoverføring frå 2/638 til 2/441 Belglii LANDMÅLER SØR AS
11167/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev 2/382 Hovdestøylen 41 - teikningar DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
11168/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev 3/227 eigenfråsegn Marius Larsen - Larsen Advokatfirma AS
11169/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev Ber om at klagesak returneres STATSFORVALTEREN I AGDER
11170/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev Innlekk av fremmedvann i avløpskummer Hovden Appartements VA - Bykle kommune
11171/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev Løyving av midlar til jolearrangement for ungdom i regi av Kultur og fritid Helga Jacobsen m.fl.
11173/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Sjukepleiar ved legekontor Bykle kommune, Helsetenesta i Bykle og Valle - st. ref. 4431150954 ***** ***** ***** *****
11174/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev Ang Gamle gaard Kari Nomeland-Strømsøe
11175/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev 2/11/0/77 eigenfråsegn DNB EIendom Eivind Severinsen
11176/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev 2/11/0/77 kvittering eienfråsegn STATENS KARTVERK
11177/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev 2/11/0/77 Eigenfråsegn DNB EIendom Eivind Severinsen
11178/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev 3/227 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11179/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev 3/227 Eigenfråsegn Marius Larsen - Larsen Advokatfirma AS
11180/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev 4/93 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11181/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev 4/93 Eigenfråsegn Jo Breivegen
11182/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev 3/47 kvittering eigenfråsegn STATENS KARTVERK
11183/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev 3/47 Eigenfråsegn per Anders Ropstad
11184/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
11185/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Svar på klage frå Svendsen HOVDEN HYBELUTLEIE AS
11186/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/452 Løpenr: 10776/2021 Dokument tittel: OVERSENDELSE AV KLAGESAK TIL STATSFORVALTEREN I AGDER Hovden hytter
11187/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/878 Løpenr: 10797/2021 Dokument tittel: Bykle kommune- Statsforvalterens merknad til rapportering Hovden hytter
11188/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/327 Løpenr: 10918/2021 Dokument tittel: Sak om ulovlighetsoppfølging Hovden hytter
11189/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev 2/1909 Otrosåsen - vedr. endring av graveløyve Jarl Andersen Rippel
11190/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Høring - Forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr Postmottak HOD
11191/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev 2/556 Belglii 38 - protokoll oppmålingsforretning Axel Ekberg
11192/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev 200/1 Hovden - protokoll oppmålingsforretning til 2/19 LANDMÅLER SØR AS
11193/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Tilskot for LIS1 – stillingar i kommunehelsetenesta 2. halvår 2020 og 1. halvår 2021 Jonas Bech
11196/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev Melding om endring av ansvarsrettar HOH EIENDOM AS
11140/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev 2/1101 Hovdenutkollen 41 - søknad om midlertidig brukstillatelse og bruksendring DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
11142/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Setesdal barnevern- ber om opplysninger STATSFORVALTEREN I AGDER
11146/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Protokoll lokale forhandlingar kap. 3 Personalsjef
11147/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Skademelding av 19.07.21 - ***** ***** *****
10082/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Detaljregulering Nordli nord planID 202005 - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak Kay Arne Jeiskelid m.fl.
11144/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Nylund Park 3 - foreløpig planutkast, kartdel Ida Larsen Reinsviki
11149/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** *****
11053/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Løyve til tiltak. Fritidsbustad på gbnr 2/1919 Otrosvegen 28 Vårdal Arkitekter AS
11105/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev 2/1668 Otrosvegen - søknad om løyve, eitt trinn FH Gruppen AS
11112/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Søknad tiltak Røde Kors fjellredningssenter - på parsell av gnr. 2 bnr. 1 mail nr. 2 MØVIK BYGGETJENESTER AS
11119/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Annonse vedtak Gerd Haugå
11120/2021 20211102 02.11.2021 Saksframlegg/innstilling Orientering frå plansjefen
11121/2021 20211102 02.11.2021 Saksframlegg/innstilling Orientering frå leiar i planutvalet
11124/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev 2/835 Hartevatn industriområde 11 - søknad om løyve lagerbygg Hartevatn RA BYKLE KOMMUNE
11132/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkeløyve - Gamle gaard - Lii gard Kari Nomeland-Strømsøe ENK LII GARD KARI NOMELAND-STRØMSØE
11134/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** ***** *****
11137/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Lokale forhandinger 2021 *****
11138/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Lokale forhandlinger 2021 *****
11139/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev Lokale forhandlinger 2021 *****
11044/2021 20211102 02.11.2021 Saksframlegg/innstilling Uttale til melding om oppstart av verneprosess for Berdalen naturresevat
11049/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Uttale til revisjonsdokument for reguleringane i Otravassdraget Suldal kommune
11050/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Uttale til revisjonsdokument for Ulla-Førre reguleringa Suldal kommune
11051/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
11041/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Mellombels svar. Endringsløyve på gbnr 2/1764- Skisentervegen 155 DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
11043/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
11033/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Svar på melding om hogst i vernskog på gbnr 6/18 og 6/3 i Bykle Vegard Vatnedalen
11068/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev 2/1909 Otrosåsen - endring av graveløyve Jarl Andersen Rippel
11069/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Søknad om tilskot til tilbygg på driftsbygning på gbnr 6/18 og utbetaling av tilskot løyvd for eksisterande driftsbygning. Vegard Vatnedalen
11070/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Møtebok frå Villreinnemnda for Setesdalsområdet, 21.10.2021 Villreinnemnda v/Jarle Lunde
11071/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev 3/47 eigenfråsegn per Anders Ropstad
11072/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev 2/1681 Otroskollen 24 - samsvar og gjennomføringsplan BYKLE BYGG AS
11073/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Møteprotokoll frå AU møte 27.10.21 i verneområdetstyret Sødergren, Guro
11074/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev 2/56 Hovdekleivi 33 - spørsmål om byggjesak David Harald Høy
11075/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev 4/126 Hoslemo hyttegrend 12 - søknad om ferdigattest Geir Skjævestad
11076/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev 6/137 Bakken hyttegrend 3 - tinglyst grunneigedom STATENS KARTVERK
11077/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Sluttutbetaling av tilskott sak 58/21 HOVDEN ALPINSENTER AS
11078/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Mangelbrev. Graveløyve på gbnr - 3/162 Hagemovegen 16 - ERKLEVS BYGGTJENESTER AS
11080/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Innsyn i byggesak Yahoo - rune damm
11081/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Vedtaksbrev Bruksforbod PR 44090 STATENS VEGVESEN
11084/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Innmelding Sfo Fjellgardane skule Ewelina Marach
11085/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Sluttutbetaling Skikroa - Hovden Alpin Servering AS sak 173/2020 Trine Tharaldsen
11089/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Tilsetjing i stilling som fastlege Arkiv
11097/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Totalrapport kontantstøtte med endringar for oktober 2021 Bykle kommune NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
11098/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Innmelding sfo Fjellgardane skule Ewelina Marach
11023/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr 3, bnr 469. Vidsyn PROSJEKTGRUPPEN AS
11100/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Nordli Nord korrigerte plandokument - oppretting etter kommunestyrevedtak Hallvard Homme
11101/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Søknad tiltak Røde Kors fjellredningssenter - på parsell av gnr. 2/1 mail nr. 1 MØVIK BYGGETJENESTER AS
11102/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev 4/93 eigenfråsegn Jo Breivegen
11103/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - 2. gangs utlysning Næringssjef Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab - st. ref. 4442977380 ***** ***** ***** *****
11056/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Klage på nabovarsel ved salg av deler av Gbnr 2/638 til Hovden Hybelutleie AS Sven Are Svendsen
11058/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/218 Løpenr: 10486/2021 Dokument tittel: Svar på tilbakemelding på endeleg tilsynsrapport - vedtak spesialpedagogisk hjelp Tobias <post@lagg.no>
11059/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1475 Løpenr: 10871/2021 Dokument tittel: Sentrumsutvikling i Bykle mappe 17/1475 Tobias <post@lagg.no>
11060/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/327 Løpenr: 10918/2021 Dokument tittel: Sak om ulovlighetsoppfølging Tobias <post@lagg.no>
11061/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/218 Løpenr: 10921/2021 Dokument tittel: Bykle kommune - Avslutting av tilsyn Tobias <post@lagg.no>
11062/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/456 Løpenr: 10700/2021 Dokument tittel: Svar på søknad om koronamidlar - Hovdentour AS Thomas Skjeggedal Thorsen
11063/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/275 Løpenr: 10836/2021 Dokument tittel: NM langrenn del 2 - søknad - kommune representant Thomas Skjeggedal Thorsen
11064/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/572 Løpenr: 10831/2021 Dokument tittel: Høyring - søknad om endring av reguleringsplan Hovdenut alpin etter forenkla prosess Thomas Skjeggedal Thorsen
11065/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Underteikna leigekontrakt Tussefjødd 23 Asbjørn Gjerden
11066/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Endring av graveløyve Bykle Kommune - Signe Berit Sollien Haugå
11034/2021 20211029 29.10.2021 Utgående brev Oversending av skøyte 2/2018 Kari Dagmar Westersø Bruun
11035/2021 20211029 29.10.2021 Utgående brev Oversending av skøyte 2/1912 Lars Gunnar Brokke
11037/2021 20211029 29.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/1025 Løpenr: 10828/2021 Dokument tittel: 3/162 Hagemovegen 16 - Søknad om løyve, eitt trinn Celina Olsen
11038/2021