eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2549/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Annonse finn.no, heimesidene, nav
2547/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Annonse Finn.no, heimesidene, nav
2536/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Utbetaling av løyvd tilskot - Moanevegen i Stavenes Torgeir Byklum
1597/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev 2. gongs handsaming og endeleg vedtak av detaljreguleringsplan for Hovdenut Alpin og FT6 Agder Energi Nett m.fl.
2624/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev 2/1212 Snarevegen 28 - Anmodning om ferdigattest OTRALAFT AS
2620/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Takkar ja til sommarjobb Hanne Lunden
2619/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Takker ja til sommerjobb Anne Berntsen
2618/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Takkar ja til sommarjobb Gro Ryningen
2639/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev KOmmunal overtaking av privat VA anlegg - Etterlyser svar SPISS ARKITEKTUR & PLAN AS
2638/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Takkar ja til tilbod om sommerjobb Erling Dåsvatn
2636/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev 2/1425 Nedre Hovdenut 25 / Gåttstøyl - bilete m/forklaring KW-BYGG HORNNES AS
2628/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Svar på førespurnad Julie Nipedal Lingaas
2627/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Tilleggsopplysningar ift. naboer, arealdisponering og kalde/varme senger TERRATEC AS
2609/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev 2. gongs handsaming og endeleg vedtak av detaljreguleringsplan for KF8 Urban Natur Anne Katrine Lindebø m.fl.
2632/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev 2/1425 Nedre Hovdenut 25 / Gåttstøyl - FVD dokumentasjon KW-Bygg AS
2631/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Takkar nei til tilbud om sommerjobb Silje Trydal
2626/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev 2/1259 Hartevasslii 9 - tilleggsopplysningar til byggjesøknad Ståle Barstad
2621/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Søknad om flyttestønad Harald von Krogh Alfstad
2616/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Etetrlyser svar på søknad om å kjøre snøskuter. Øystein Frustøl
2586/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Igongsetjingsløyve for betongarbeid for gnr.2, bnr 324. Setesdalsvegen 4255. TBG ARKITEKTER AS
2558/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Løyve til bruksendring og rammeløyve for fasadeendring og opparbeiding av parkeringsplass for underetasje på gnr 2, bnr 1362, festenr 4 - Nystølvegen 10. Hovden del 2. NOVO ARKITEKTER AS
2555/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Mellombels tilsetjing av arbeidsleiar sommarsesongen 2017 .
2637/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Diskusjon skred Roger Sørli
2585/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Utgreiing om mogleg ulovlighet - gnr 2, bnr 1117. Hovdenut Alpin. PS PLAN INGENIØR ROAR PEDERSEN AS
2566/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå føresegner i reg.plan. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1306. Hovden Aust. Advokatfirmaet Kjær DA m.fl.
2554/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Mindre endring av detaljreguleringsplanen for del av gnr 13 bnr 1 i Bykle kommune. AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
2597/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Tilsetjingsbrev - mellombels avtale Boris Kan
2568/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå kommuneplan. Plassering av driftsbygning nærare vassdrag enn 50 meter. Gnr 6, bnr 4. Løyning. Jo Breivegen
2567/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå føresegner i reg. plan Del av Hovdeseter. Mønehøgde for fritidsbustad på gnr 1, bnr 186. Elvetun. Agder Byggconsult A. Karlsen m.fl.
2565/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Begjæring om utsett iverksetting av vedtak. Gnr 1, bnr 164. Tomt 32. Hovdeseter. Ove Huus m.fl.
2560/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå reg. LNF -formål. Tilleggsadkomst til Bykle Helse -og omsorgssenter. Gnr 15, bnr 11. COWI AS
2553/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå reg. formål. Tilbygg bustad på gnr 2, bnr 501. Stussli. Hovden. BYKLE BYGG AS
2605/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev Møtereferat 3 - Hovden Idrettsbane Cowi v/Arne Rønholt
2608/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Eigenmeldt sjukefråver r - 1. kvartal 2017 Statistisk sentralbyrå
2607/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev 1/251 Fjellbøvegen 32 - søknad om løyve Åsmund Torjussen
2614/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev Utbetaling av Kommunalt tilskot Bjørgulv T. Berg
2613/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev Referat fra oppstartsmøte Hanne Heieraas Evju
2606/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev Takkar ja til sommarjobb Lene Ådnebergli
2604/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev Revidert møtereferat 1 - Hovden Idrettsbane Cowi v/Arne Rønholt
2600/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev Innspel til Vilkårsrevisjon Otravassdraget Fjellstyret v/Jan Dalen
2599/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev 2/361 Malmvegen 17 - svar på merknad til nabovarsel DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2595/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev Uttale til søknad om utvida skjenkeareal ute i tilknytning til offpiste i samband med sesongavslutninga 29.04.17 Valle og Bykle Lensmannskontor
2589/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev 6/129 tinglyst eigenfråsegn og konsesjonsfridom Statens Kartverk - Tinglysingen
2588/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev 1/263/0/1 & 1/263/0/2 - tinglyst eigenfråsegn og konsesjonsfridom Statens Kartverk - Tinglysingen
2587/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev 2/843 tinglyst eigenfråsegn og konsesjonsfridom Statens Kartverk - Tinglysingen
2581/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev Varslingsliste - hotellkrysset - hovden Jorunn Andersen
2579/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev REGULERINGSPLAN - HOTELLKRYSSET - FORELØPIG Arne Rønholt
2603/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev Møtereferat 2 - Hovden Idrettsbane Cowi v/Arne Rønholt
2584/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev Oppdatert kart - kulturminner Jon Øyvind Reme
2580/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev Fylkeskommunen.pdf Svein Haugen
Versjon:5.2.2.1