eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/571 20220623 23.06.2022 Utgående brev Vedrørende markedspris på gnr 21, bnr 27 i Evje og Hornnes kommune Geir Ole Bakke
2022/106 20220623 23.06.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 600/39- Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende toalettbygg og oppføring av nytt, Syrtveit rasteplass.
2022/213 20220623 23.06.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 66/15 - Dispensasjon fra plankrav i Kommuneplanens arealdel, planID 201701- veg og parkeringsplass til eksisterende fritidsbolig, Terenesvegen 2. Tiltakshaver: Svein Terje Rosseland
2022/334 20220623 23.06.2022 Saksframlegg/innstilling Endring av detaljregulering for Sindremoen, planID 201502 - Endret plassering av "kiss and ride" løsningen ved Evjeskolene
2022/167 20220623 23.06.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 57/6 - Dispensasjon fra plankrav i kommuneplanen for oppføring av lagerhall, Syrtveit 13. TIltakshaver: TrollAktiv Drift AS
2022/128 20220623 23.06.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 64/273 - Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny, Guddalsvegen 9. Tiltakshaver: Pål Aas
2022/189 20220623 23.06.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon gnr 23, bnr 14 og 25. Søkere Arild og Heidi Geitrem
2022/315 20220623 23.06.2022 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om tilkomstvei gbnr. 64/249 daniel tickner
2017/571 20220623 23.06.2022 Utgående brev Vedtak Samarbeidsavtale felles vannområdekoordinator for Tovdal vannområde BIRKENES KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING
2022/137 20220623 23.06.2022 Utgående brev Tilbakemelding på søknad - Gbnr. 64/316 - Dispensasjon for oppføring av anneks/uthus til fritidsbolig, Tonestjønnvegen 6. Tiltakshaver: Erik Jacobsen. Sak - 2022/137 Erik Jacobsen
2022/196 20220623 23.06.2022 Utgående brev Gbnr. 55/48- oversendelse av Refereat fra møte med SØK og tiltakshaver Ronny Madsen m.fl.
2022/172 20220623 23.06.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 50/494- Svar på søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til enebolig, Tingbergveien 43.
2022/131 20220623 23.06.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 50/290 - Søknad om dispensasjon for midlertidig bruksendring, brukt- og antikkhandel. Evjevegen 11. Tiltakshaver: Anne-Grethe Seland
2022/356 20220623 23.06.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om deling av grunneiendom gnr 58, bnr 15. Behandling etter jordloven
2022/275 20220623 23.06.2022 Utgående brev Vedrørende deres søknad om dispensasjon for bygging av veg til hytte, Matkronvegen 58 Torleif Reinhartsen
2022/331 20220623 23.06.2022 Utgående brev Gbnr. 65/4 - Søknas om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig, garasje og anneks, Terenesvegen 6. Tiltakshaver: Lene og Vidar Eisenhut Westin Sigurd Wiberg
2022/109 20220623 23.06.2022 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling vedtak PS 28/22 - Endring av reguleringsplan for Skranevatn, flytting av tomt 9. Klager: Gunnar Hall Skavoll m.fler
2022/149 20220623 23.06.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 15/209 - Søknad om dispensasjon for tilbygg garasje, Bevervegen 17. Tiltakshaver: Stig S. Lindland
2022/321 20220623 23.06.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 42/97- Svar på søknad om dispensasjon, Alfred Uglandsveg 19
2022/307 20220622 22.06.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider - hjemmetjeneste / ambulerende team ambulerende team / hjemmetjeneste - st. ref. 4524793460 ***** ***** *****
2022/307 20220622 22.06.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider - hjemmetjeneste / ambulerende team ambulerende team / hjemmetjeneste - st. ref. 4524793460 ***** ***** ***** *****
2020/590 20220622 22.06.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 06/2022, sendt 20.06.2022 Skatteetaten
2022/336 20220622 22.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Saksbehandler forvaltning enhet for drift og forvaltning - st. ref. 4530124524 ***** ***** ***** *****
2022/336 20220622 22.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Saksbehandler forvaltning enhet for drift og forvaltning - st. ref. 4530124524 ***** ***** *****
2022/336 20220622 22.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Saksbehandler forvaltning enhet for drift og forvaltning - st. ref. 4530124524 ***** ***** *****
2022/336 20220622 22.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Saksbehandler forvaltning enhet for drift og forvaltning - st. ref. 4530124524 ***** ***** *****
2022/336 20220622 22.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Saksbehandler forvaltning enhet for drift og forvaltning - st. ref. 4530124524 ***** ***** *****
2022/336 20220622 22.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Saksbehandler forvaltning enhet for drift og forvaltning - st. ref. 4530124524 ***** ***** *****
2022/336 20220622 22.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Saksbehandler forvaltning enhet for drift og forvaltning - st. ref. 4530124524 ***** ***** *****
2022/336 20220622 22.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Saksbehandler forvaltning enhet for drift og forvaltning - st. ref. 4530124524 ***** ***** ***** *****
2021/544 20220622 22.06.2022 Inngående brev Avslag på service- og virksomhetsvisning til turistinformasjon fra Rv. 9 - Evje og Hornnes kommune Statens vegvesen
2022/8 20220622 22.06.2022 Inngående brev 2022 rapport etter arbeidsmiljøkartlegging Medco-dinHMS
2022/6 20220622 22.06.2022 Inngående brev Oppseiing Randi Wiberg
2022/170 20220622 22.06.2022 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om stilling - enhet for omsorg Herborg E R Nyhaven
2018/483 20220622 22.06.2022 Inngående brev Oversendelse av ny veileder til ledningsforskriften Samferdselsdepartementet
2018/483 20220622 22.06.2022 Inngående brev Oversendelse av revidert gravesøknad og skiltplan-Kyrkjebygda-NewConnection Veiskiltkonsulenten AS
2022/1 20220622 22.06.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/184 Løpenr: 4467/2022 Dokument tittel: Gbnr. 1/12- dialog vedr. aktskomhetsområde for skred. cathrine wetrhus
2022/201 20220622 22.06.2022 Inngående brev Din henvendelse er mottatt. Statsforvalteren i Agder
2022/152 20220622 22.06.2022 Inngående brev Rapport fra Terrassejazz 2022 i forbindelse med støtte til kulturarrangement Dølen Konsertserie
2022/278 20220622 22.06.2022 Inngående brev Søknad om treningstid i Otrahallen 2022/2023 - Tweens Norkirken Evje/Tweens
2022/359 20220622 22.06.2022 Inngående brev Gbnr. 5/85 - Melding om oOppføring av grillbu, Alfred Skaiås veg 5. Tiltakshaver: Judith J. Eikenaar Judith Jessica Eikenaar
2022/358 20220622 22.06.2022 Inngående brev Gbnr. 55/200 - Søknad om seksjonering, Biotittvegen 12A og 12B. Søker: Oddeskogen AS ODDESKOGEN AS
2022/357 20220622 22.06.2022 Inngående brev Gbnr. 1/83 - Klarlegging av eksisterende grense, Furumoen 4. Tiltakshaver: Torbjørn Andersen Torbjørn Andersen
2022/307 20220622 22.06.2022 Inngående brev Svar på vedtak om endring i fast stillingsprosent - enhet for omsorg Erna Synnøve Hansen
2022/307 20220622 22.06.2022 Inngående brev Svar på vedtak om ansettelse - ambulerende team Silje Christine Stangvik
2021/581 20220622 22.06.2022 Inngående brev Slettemyr 13 Søknad om ferdigattest 50/644 Drag Arkitektur og Byggteknikk AS
2021/580 20220622 22.06.2022 Inngående brev Slettemyr 15 Søknad om ferdigattest 50/646 Drag Arkitektur og Byggteknikk AS
2017/972 20220622 22.06.2022 Inngående brev Melding om vedtak: Vertskommuneavtale Lokalmedisinske tenester Setesdal (LMT Setesdal) Bygland kommune
2022/355 20220622 22.06.2022 Inngående brev Gbnr. 32/20 – Klarlegging av eksisterende grenser. Tiltakshaver: John Øystein Mosberg og Eli Mosberg John Øystein Mosberg og Eli Mosberg
2022/150 20220622 22.06.2022 Inngående brev Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2023 KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
2021/735 20220622 22.06.2022 Inngående brev Regional plan for senterstruktur og handel - informasjon om vedtatt planprogram Agder fylkeskommune
2021/734 20220622 22.06.2022 Inngående brev Regional plan for mobilitet - informasjon om vedtatt planprogram Agder fylkeskommune
2017/407 20220622 22.06.2022 Inngående brev Regional plan for bolig areal og transport i kristiansandsregionen - informasjon om vedtatt planprogram Agder fylkeskommune
2021/544 20220622 22.06.2022 Inngående brev Løyve til oppsetting av reklame - rv. 9 i Evje og Hornnes kommune Statens vegvesen
2022/356 20220622 22.06.2022 Inngående brev Gbnr. 58/15 - Søknad om fradeling av grunneiendom, Gautestadvegen. Tiltakshaver: Kristian Skaiaa m.fl. Landmåler Sør AS
2020/195 20220622 22.06.2022 Inngående brev Vennlig påminnelse - Forslag til utvidet rapportering fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) sendt fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet
2020/710 20220622 22.06.2022 Inngående brev 17/447098-153 - Kommune - fastlønnet legeoppgjør - avtale om direkte oppgjør - EVJE OG HORNNES KOMMUNE - Endring Helfo
2020/258 20220622 22.06.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest 50/624 Drag Arkitektur og Byggteknikk AS
2022/184 20220622 22.06.2022 Inngående brev Gbnr. 1/12- Ettersendelse av Skredrapport Jan Einar Sløgedal
2017/652 20220622 22.06.2022 Inngående brev Melding til matrikkelfører om avtale / vedtak om erverv / tiltredelse av grunn til offentlig veg - april og mai 2022 Statens vegvesen
2022/313 20220621 21.06.2022 Utgående brev Begjæring om innsyn i og/eller utlevering av saksdokumenter i egen barnevernsak *****
2022/340 20220620 20.06.2022 Utgående brev Gbnr. 64/129 - Utslippstillatelse tett tank, Tjønnhomvegen 12. Tiltakshaver: Atle Kleiven Pål Aas
2022/301 20220620 20.06.2022 Inngående brev Vedlagt utregning av BRA Jan Sverre Hodne
2021/860 20220620 20.06.2022 Inngående brev Gbnr. 20/3 fnr. 12 - Oversendelse av oppmålingsforretning, Bruvegen 47 Landmåler Sør AS
2021/872 20220620 20.06.2022 Utgående brev Svar vedr. Fennefoss kraftverk - justeringshendelse mva Agder Energi Vannkraft AS
2019/711 20220620 20.06.2022 Inngående brev Høring om lisensfellingsperioden for jerv KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
2021/843 20220620 20.06.2022 Inngående brev Gbnr. 50/379 og 50/383 - Oversendelse av oppmålingsforretning, klarlegging av grenser, Vikstølvegen Landmåler Sør AS
2017/994 20220620 20.06.2022 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev ***** ***** ***** ***** ARENDAL KOMMUNE
2017/994 20220620 20.06.2022 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev ***** ***** ***** ***** ***** VENNESLA KOMMUNE OPPVEKST
2022/309 20220620 20.06.2022 Inngående brev Svar på tilbud om stilling - kulturkonsulent Olav Austegard
2021/116 20220620 20.06.2022 Inngående brev Spørsmål ang. Vølundbekken og etablering av V/A - vandringshinder Rambøll
2022/14 20220620 20.06.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2022/14 20220620 20.06.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2022/14 20220620 20.06.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2022/281 20220620 20.06.2022 Inngående brev Svar på tilbud om vikariat - barnehagelærer Janne Spikkeland
2021/450 20220620 20.06.2022 Inngående brev Avslag på søknad om tilskuddsmidler til skolebibliotek 2022 UTDANNINGSDIREKTORATET
2022/352 20220620 20.06.2022 Inngående brev VS: Oppstartsbrev for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barn i lavinntektsfamilier i Evje og Hornnes" Frantz Are Nilsen
2022/307 20220620 20.06.2022 Utgående brev Vedtak om endring i fast stillingsprosent - hjemmetjenesten / ambulerende team Erna Synnøve Hansen
2021/330 20220620 20.06.2022 Inngående brev Vedrørende krav om tinglysning av grunneieravtale for bygging av dagsturhytte. Agder fylkeskommune
2021/666 20220620 20.06.2022 Utgående brev Gbnr. 56/236 - Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Trygve Jokelid
2022/309 20220620 20.06.2022 Utgående brev Vedtak om ansettelse - kulturkonsulent Olav Austegard m.fl.
2022/309 20220620 20.06.2022 Utgående brev Tilbud om stilling - kulturkonsulent Olav Austegard
2022/281 20220620 20.06.2022 Utgående brev Vedtak om ansettelse - barnehagelærer Anja Aaberge Løyland
2022/281 20220620 20.06.2022 Utgående brev Tilbud om vikariat - barnehagelærer Anja Aaberge Løyland
2022/281 20220620 20.06.2022 Inngående brev Svar på tilbud om vikariat - barnehagelærer Thea Sofie Wehus Robertsen
2022/281 20220620 20.06.2022 Inngående brev Svar på tilbud om vikariat - barnehagelærer Anja Aaberge Løyland
2022/315 20220620 20.06.2022 Inngående brev Svar på tilbakemelding på søknad om tilkomstvei gbnr. 64/249 daniel tickner
2021/556 20220620 20.06.2022 Utgående brev Gbnr. 22/26 - Tilbakemelding på søknad, tilbygg til garasjeanlegg, Hannåsefeltet 14. Tiltakshaver: Hallstein Kvamme Homdrum Smeland Byggservice AS
2021/556 20220620 20.06.2022 Utgående brev Det ligger 2 forskjellige situasjonskart i saken. Garasje Hannåsleiren Smeland Byggservice AS
2021/556 20220620 20.06.2022 Inngående brev Gbnr. 22/26- søknad mottatt den 16.06.2022 omfatter kun tilbygg. Smeland Byggservice AS
2022/289 20220620 20.06.2022 Utgående brev Gbnr. 48/11 - Ferdigattest for riving av bygningsmasse etter brann, Åmland 12. Tiltakshaver: Helene Thorsland RH RENOVASJON AS
2022/347 20220620 20.06.2022 Utgående brev Gbnr. 50/639 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Takåsen hyttefelt T-05-B. Tiltakshaver: Grete Ellingsen FH Gruppen AS
2019/1013 20220620 20.06.2022 Utgående brev Svar angående adkomstvei til vestre damfeste Agder Energi Vannkraft
2019/1013 20220620 20.06.2022 Inngående brev SV: siste versjon av landskapsplanen Jansen, Lars Gunnar
2022/1 20220620 20.06.2022 Inngående brev Innsyn rusforebyggende arbeid Nikolai Berglihn
2022/34 20220620 20.06.2022 Inngående brev Gbnr. 50/406 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Marianne Hauan
2021/277 20220620 20.06.2022 Inngående brev Retur av ufullstendig klareringsforespørsel ***** ***** ***** ***** SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET
2021/277 20220620 20.06.2022 Inngående brev Retur av ufullstendig klareringsforespørsel ***** ***** ***** ***** SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET
2022/353 20220620 20.06.2022 Inngående brev Gbnr. 1/33 - Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom. Tiltakshaver: Oda Merete Handeland Guldsmedmoen Oda M H Guldsmedmoen
2021/872 20220620 20.06.2022 Inngående brev Fennefoss kraftverk - justeringshendelse mva. Agder Energi Vannkraft AS
2022/1 20220620 20.06.2022 Utgående brev Svar på innsyn - rusforebyggende arbeid Nikolai Berglihn
2022/173 20220620 20.06.2022 Inngående brev Svar på tilbud om stilling - avdelingsleder ung kultur Anette Moe-Kittelsen
2022/336 20220620 20.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler forvaltning - st. ref. (4530124524) - ***** ***** ***** *****
2022/336 20220620 20.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler forvaltning - st. ref. (4530124524) - ***** ***** *****
2022/336 20220620 20.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler forvaltning - st. ref. (4530124524) - ***** ***** *****
2022/336 20220620 20.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler forvaltning - st. ref. (4530124524) - ***** ***** *****
2022/336 20220620 20.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler forvaltning - st. ref. (4530124524) - ***** ***** *****
2022/336 20220620 20.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler forvaltning - st. ref. (4530124524) - ***** ***** *****
2022/336 20220620 20.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler forvaltning - st. ref. (4530124524) - ***** ***** *****
2022/336 20220620 20.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler forvaltning - st. ref. (4530124524) - ***** ***** ***** *****
2022/170 20220620 20.06.2022 Utgående brev Vedtak om endring i fast stillingsprosent - enhet for omsorg Liv Høgsås
2022/307 20220620 20.06.2022 Utgående brev Vedtak om ansettelse - ambulerende team Silje Christine Stangvik
2020/92 20220620 20.06.2022 Utgående brev Generell informasjon vedr. bygg unntatt søknadsplikt. Torleif Robstad
2022/47 20220620 20.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om TT-kort *****
2022/41 20220620 20.06.2022 Utgående brev Tilbakemelding - pålegg Tingberget ARBEIDSTILSYNET
2019/1103 20220620 20.06.2022 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2022/41 20220620 20.06.2022 Utgående brev Tilbakemelding - pålegg Hovslagervegen ARBEIDSTILSYNET
2022/330 20220620 20.06.2022 Utgående brev Gbnr. 1/71 - Tillatelse til tett tank, Furumoen 17. Tiltakshaver: Odd Arne Thu Ragnar Aas AS
2021/153 20220620 20.06.2022 Inngående brev Gbnr. 50/128 - Søknad om oppføring av tomannsbolig, bygg nr. 01, Alfred Uglands veg 12 og 14. Tiltakshaver: Deep Capital Investments AS DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2021/263 20220620 20.06.2022 Utgående brev Forespørsel om innsyn i dokumenter vedr. ***** ***** ***** ***** ***** GATEJURISTEN I BERGEN
2021/556 20220620 20.06.2022 Utgående brev Gbnr. 22/26 - Tillatelse til tilbygg, Hannåsefeltet 14. Tiltakshaver: Hallstein Kvamme Homdrum Smeland Byggservice AS
2020/57 20220620 20.06.2022 Inngående brev Møteprotokoll fra Fylkeseldrerådet sitt møte 12.05.2022 Erichsen, Marion
2020/92 20220620 20.06.2022 Utgående brev Gbnr. 49/161- Svar på spørsmål om forlengelse av midlertidig tillatelse for et tiltak, ref: 2020/124-2 Europris Evje
2022/281 20220619 19.06.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/281 20220619 19.06.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/281 20220619 19.06.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** *****
2022/281 20220619 19.06.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/281 20220619 19.06.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/281 20220619 19.06.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** *****
2022/281 20220619 19.06.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** *****
2022/336 20220619 19.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Saksbehandler forvaltning enhet for drift og forvaltning - st. ref. 4530124524 ***** ***** *****
2022/336 20220619 19.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Saksbehandler forvaltning enhet for drift og forvaltning - st. ref. 4530124524 ***** ***** ***** *****
2022/309 20220617 17.06.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Kulturkonsulent - st. ref. 4524916547 ***** ***** ***** *****
2022/309 20220617 17.06.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Kulturkonsulent - st. ref. 4524916547 ***** ***** ***** *****
2022/309 20220617 17.06.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Kulturkonsulent - st. ref. 4524916547 ***** ***** *****
2022/309 20220617 17.06.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Kulturkonsulent - st. ref. 4524916547 ***** ***** *****
2022/336 20220617 17.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Saksbehandler forvaltning enhet for drift og forvaltning - st. ref. 4530124524 ***** ***** *****
2021/556 20220616 16.06.2022 Inngående brev Gbnr. 22/26 - Søknad om tilbygg til eksisterende garasje, Hannåsefeltet 14. Tiltakshaver: Hallstein Kvamme Homdrum SMELAND BYGGSERVICE AS
2019/1058 20220616 16.06.2022 Inngående brev Gbnr. 7/90 - Søknad om ferdigattest for tilbygg ti bolig og garasje, Dåsvannsdalen 14. Tiltakshaver: Randi Reiersdal Kai Ola Urevatn
2021/470 20220615 15.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/78 20220615 15.06.2022 Utgående brev Referat fra møtet 27.04.2022 kl.13.30.-15. Supplerende opptak Enhet for barnehage *****
2020/507 20220615 15.06.2022 Utgående brev Agenda for møtet 09.06.2022 kl.14.-15. i arbeidsgruppe nærmiljøanlegg Evjeskolene Arbeidsgruppe nærmiljøanlegg Evjeskolene
2020/466 20220615 15.06.2022 Utgående brev Innkalling til informasjonsmøte Føresette til elevar 8. klasse hausten 2022
2019/288 20220615 15.06.2022 Utgående brev Fullmakt oppmålingsforretning Steinar Tjessem
2021/752 20220615 15.06.2022 Utgående brev Gbnr. 1/130 Matrikkelbrev Marit Senum
2022/289 20220615 15.06.2022 Utgående brev Gbnr. 48/11 - Tillatelse til riving av bygningsmasse etter brann, Åmland 12. Tiltakshaver: Helene Thorsland RH RENOVASJON AS
2022/267 20220615 15.06.2022 Utgående brev Gbnr. 1/82 - Matrikkelbrev ved klarlegging av eksisterende grense, Furumoen 8. Tiltakshaver: Jan Johnsen Marit Senum
2022/267 20220615 15.06.2022 Utgående brev Gbnr. 1/82 - Matrikkelbrev ved klarlegging av eksisterende grense, Furumoen 8. Tiltakshaver: Jan Johnsen Jan Johnsen m.fl.
2022/47 20220615 15.06.2022 Utgående brev Oppdatert legeerklæring vedr. søknad om TT-kort ***** ***** ***** ***** Evje legesenter v/ Eirin Emaus
2020/553 20220615 15.06.2022 Utgående brev Gbnr. 7/205- Etterlyser oppkobling til 110- sentralen og ansvarsrett ledesystem BE- CON AS
2019/291 20220615 15.06.2022 Utgående brev Referat fra møtet 23.05.2022 kl.12.30.-13.30. i arbeidsgrupep forebyggende arbeid barn og unge i Setesdal Arbeidsgruppe forebyggende arbeid barn og unge i Setesdal
2022/304 20220615 15.06.2022 Utgående brev Gbnr. 53/3 - Søknad om bygging av landbruksveg, Rusåsvegen. Tiltakshaver: Olav Arne Haugen Olav Arne Haugen
2022/60 20220615 15.06.2022 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte Midt- Agder PPT 12.05.2022 kl.12.30.-14.00. Samarbeidsgruppe Midt- Agder PPT
2020/78 20220615 15.06.2022 Utgående brev Referat fra møtet 08.06.2022 kl.13.00. Supplerende opptak Enhet for barnehage *****
2022/110 20220615 15.06.2022 Utgående brev Tilbakebetaling - strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
2021/277 20220615 15.06.2022 Utgående brev Rapport antall satellitt-tlf og nødnetts-terminaler fmav@dsb-cim.no
2020/92 20220615 15.06.2022 Utgående brev Gbnr. 56/290 Kart over Høgåsvegen 62 Vidar Gunstveit
2022/14 20220615 15.06.2022 Utgående brev Vedtak Behandling av klage på avslag på startlån *****
2022/173 20220615 15.06.2022 Utgående brev Vedtak om ansettelse - avdelingsleder ung kultur Anette Moe-Kittelsen
2022/173 20220615 15.06.2022 Utgående brev Tilbud om stilling - avdelingsleder ung kultur Anette Moe-Kittelsen
2022/136 20220615 15.06.2022 Utgående brev Oversikt over personer innvilget kollektiv beskyttelse med privat opphold i kommunen STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/47 20220615 15.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om utvidet TT-kort ***** ***** *****
2022/303 20220615 15.06.2022 Utgående brev Gbnr. 50/116 - Svar på søknad om tillatelse til fradeling av grunneiendom, Arendalsvegen 6. Tiltakshaver: Evje og Hornnes kommune EVJE OG HORNNES KOMMUNE
2022/316 20220615 15.06.2022 Inngående brev Avslag på søknad om utsetting av innlandsfisk - Ærdalsbassenget - Evje og Hornnes kommune Agder fylkeskommune
2021/531 20220615 15.06.2022 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere våren 2022 - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/226 20220615 15.06.2022 Utgående brev Epost korrespondanse vedr. skjenkebevilling Rota Gård og Utleieservice
2019/740 20220615 15.06.2022 Inngående brev Ekstern høring - helhetlig pasientforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander Helsedirektoratet
2021/235 20220615 15.06.2022 Inngående brev Tildeling av kompetanse- og innovasjonstilskudd 2022 Statsforvalteren i Agder
2019/740 20220615 15.06.2022 Inngående brev Høring av Nasjonal veileder for forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. Frist 14. august 2022 Helsedirektoratet
2021/277 20220615 15.06.2022 Inngående brev Bli med på Egenberedskapsuka 2022 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
2018/483 20220615 15.06.2022 Inngående brev Søknad om graving om trenching - fiberfremføring, Bevervegen - NewConnection Veiskiltkonsulenten AS
2019/936 20220615 15.06.2022 Inngående brev Offentlig høring av NOU 2022 6 Nett i tide - om utvikling av strømnettet Olje- og energidepartementet
2021/666 20220615 15.06.2022 Inngående brev Gbnr. 56/177 - Oversendelse av oppmålingsdata, fradeling Høgås Landmåler Sør AS
2021/444 20220615 15.06.2022 Inngående brev Rebbåsvegen 10 Søknad om ferdigattest 20/54 Tofire AS
2022/207 20220615 15.06.2022 Inngående brev Tilsynsrapport - Hornnes barneskule Setesdal brannvesen
2022/6 20220615 15.06.2022 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling knyttet til korpsundervisning - rettelse Oxana A Emmelkamp
2022/306 20220615 15.06.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 2022/2023 ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/336 20220615 15.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Saksbehandler forvaltning enhet for drift og forvaltning - st. ref. 4530124524 ***** ***** *****
2022/2 20220615 15.06.2022 Inngående brev Møteprotokoll Ungdomsrådet 23.05.22 Monique Smith Robstad
2022/2 20220615 15.06.2022 Inngående brev Møteprotokoll Eldrerådet 10.06.22 Monique Smith Robstad
2020/352 20220615 15.06.2022 Utgående brev Ny innplassering Marita b. Hodne
2020/92 20220615 15.06.2022 Utgående brev Gbnr. 56/290 Kart over Høgåsvegen 62 ( oppmåling naboeiendom ) Turid Gunstvedt
2021/227 20220615 15.06.2022 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 923562907 Landbruksdirektoratet
2022/75 20220615 15.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede passasjer - ***** ***** ***** *****
2022/315 20220615 15.06.2022 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om tilkomstvei gbnr. 64/249 daniel tickner
2020/507 20220615 15.06.2022 Utgående brev Referat fra møtet 09.06.2022 kl.14.-16. i arbeidsgruppe nærmiljøanlegg Evjeskolene Arbeidsgruppe nærmiljøanlegg Evjeskolene
2022/281 20220615 15.06.2022 Utgående brev Tilbud om vikariat - barnehagelærer Janne Spikkeland
2022/281 20220615 15.06.2022 Inngående brev Svar på tilbud om vikariat - barnehagelærer Viktoria Tollefsen
2021/128 20220615 15.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av ledsagerbevis ***** ***** ***** ***** *****
2020/266 20220615 15.06.2022 Inngående brev Sensorimotorisk psykoterapi Nivå 1 E-H Kommune - Odd Sverre Moen
2022/295 20220615 15.06.2022 Inngående brev Gbnr. 9/5-Ettersendeslse av geologisk og geoteknisk rapport Ellen Cecilie Møllen
2022/302 20220615 15.06.2022 Utgående brev Gbnr. 50/101 - Svar på søknad om fradeling av grunneiendom, ved Bassengvegen 4. Tiltakshaver: Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune
2021/128 20220615 15.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om ledsagerbevis ***** ***** ***** ***** *****
2020/266 20220615 15.06.2022 Inngående brev Søknad om utgiftsdekning - miljøterapeutiske tilnærimingsmåter E-H Kommune - Odd Sverre Moen
2022/9 20220615 15.06.2022 Utgående brev Protokoll - særskilte forhandlinger Kommunedirektør
2022/295 20220615 15.06.2022 Utgående brev Gbnr. 9/5 - Tillatelse til oppføring av gapahuk for overnatting, Dåsvannsdalen 674. Tiltakshaver: Ellen Cecilie Møllen Ellen Cecilie Møllen
2022/295 20220615 15.06.2022 Utgående brev gbnr. 9/5- skjema må ettersendes. Ellen Cecilie Møllen
2022/46 20220615 15.06.2022 Utgående brev Vedtak Godkjenning av vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Stian Haugen m.fl.
2022/314 20220615 15.06.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt dokument *****
2022/313 20220615 15.06.2022 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn i dokumentasjon *****
2022/193 20220615 15.06.2022 Utgående brev Tilbud om stilling - vernepleier habiliteringstjenesten Silje Myklebostad
2020/507 20220615 15.06.2022 Utgående brev Referat fra møtet 02.05.2022 kl.08.00.-09.30. i arbeidsgruppe nærmiljøanlegg Evjeskolene Medlemmer i arbeidsgruppe nærmiljøanlegg Evjeskolene
2022/12 20220615 15.06.2022 Utgående brev Agenda for møtet 13.06.2022 09.00.-10.15 tverrfaglig arbeidsgruppe Kompetanseløft spesialpedagogikk og inkluderende praksis Tverrfaglig arbeidsgruppe kompetanseløftet
2022/351 20220614 14.06.2022 Inngående brev Gbnr. 62/2 - Søknad om dispensasjon for bygging av veg og parkeringsplass, Bjorhuskilen 18. Tiltakshaver: Olaf Åvitsland DANIEL C TICKNER
2022/336 20220614 14.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Saksbehandler forvaltning enhet for drift og forvaltning - st. ref. 4530124524 ***** ***** *****
2022/350 20220614 14.06.2022 Inngående brev Gbnr. 55/202 - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje, Biotittvegen 7. Tiltakshaver: Anders Thorndal Kw-Bygg Hornnes AS
2020/201 20220613 13.06.2022 Utgående brev Varsel om oppsigelse av barnehageplass *****
2020/201 20220613 13.06.2022 Utgående brev Varsel om oppsigelse av barnehageplass *****
2020/266 20220613 13.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om utgiftsdekning - miljøterapeutiske tilnærimingsmåter Marie Abusdal
2022/344 20220613 13.06.2022 Inngående brev søknad om tilskudd Terje Vasland
2022/344 20220613 13.06.2022 Utgående brev Vedtak om tilskudd til ombygging av Myrstålmyrvegen Terje Vasland
2020/201 20220613 13.06.2022 Utgående brev Varsel om oppsigelse av barnehageplass *****
2022/321 20220613 13.06.2022 Inngående brev Gbnr. 42/97 og 42/96- uttale på omsøkt tiltak på Alfred Uglands Veg 17- gbnr. 42/97- Evje og Hornnes kommune. AGDER ENERGI NETT AS
2022/90 20220613 13.06.2022 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse 55/200 Agder Byggtjenester AS
2020/201 20220613 13.06.2022 Utgående brev Varsel om oppsigelse av barnehageplass *****
2022/346 20220613 13.06.2022 Inngående brev Gbnr. 65/48 og 65/16 - Søknad om bygging av hytteveg og utslippstillatelse tett tank, Gautestadvegen. Tiltakshaver: Arne Solum Arne Solum
2021/128 20220613 13.06.2022 Inngående brev Søknad om fornyelse av ledsagerbevis ***** ***** ***** ***** *****
2022/75 20220613 13.06.2022 Inngående brev Søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede passasjer - ***** ***** ***** *****
2022/47 20220613 13.06.2022 Inngående brev Supplerende opplysninger fra lege vedr. ***** ***** ***** ***** Evje og Bygland legesenter v/ Nektarios Apostolou
2022/332 20220613 13.06.2022 Utgående brev Gbnr. 64/116 - Tillatelse til bygging av veg til hytte og parkeringsplass, Trengslemyrvegen 76. Tiltakshaver: Vidar Molde DANIEL C TICKNER
2020/710 20220613 13.06.2022 Inngående brev Innmelding av fastlønnede fastleger med avtale i Evje og Hornnes kommune fra 01.06.22 - Anette Skeie og Åsulv Horverak - Evje og Hornnes kommune Trond Inge Slotten
2020/92 20220613 13.06.2022 Utgående brev Gbnr. 56/290 Kart over Høgåsvegen 62 Turid Gunstvedt
2020/710 20220613 13.06.2022 Inngående brev 14/11760 - kommunesamarbeid er registret for fastlegeavtalene i Evje og Hornnes og Bygland kommuner Helfo
2022/1 20220613 13.06.2022 Inngående brev Innsyn - rusforebyggende arbeid nikolai berglihn
2020/266 20220613 13.06.2022 Utgående brev svar på søknad om utgiftsdekning - Sensorimotorisk psykoterapi Nivå 1 Elisabeth Møllen
2022/325 20220613 13.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Interkommunal audiograf - st. ref. (4527525317) - ***** ***** *****
2020/195 20220613 13.06.2022 Inngående brev Godkjenner rapportering på tilskudd, økt helsesykepleier på barne- og ungdomsskolen HELSEDIREKTORATET
2020/710 20220613 13.06.2022 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør - foreløpig svar HELFO
2020/710 20220613 13.06.2022 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør - foreløpig svar HELFO
2022/333 20220613 13.06.2022 Inngående brev Søknad om leie av varmtvannsbassenget høsten 2022 Kristi Wicklund
2021/277 20220613 13.06.2022 Inngående brev Varslingsøvelse og test av sambandssystemer mellom kommunene og statsforvalteren Jon Kvitne
2022/191 20220613 13.06.2022 Utgående brev Gbnr. 33/27- Tilbakemelding på søknad, Stålevannsvegen. Cecilie Lian Larsen
2022/281 20220613 13.06.2022 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om stilling - barnehagelærer Heidi Tinghaug-Landsverk
2022/191 20220613 13.06.2022 Inngående brev Gbnr. 33/27- Etterspurt situasjonskart. Cecilie Lian Larsen
2022/191 20220613 13.06.2022 Utgående brev Gbnr. 33/27- Bekrefter mottatt situasjonskart. Cecilie Lian Larsen
2022/191 20220613 13.06.2022 Inngående brev Gbnr. 33/27- Nabosamtykke avstandserklæring Cecilie Lian Larsen
2022/191 20220613 13.06.2022 Utgående brev Gbnr. 33/27 - Tillatelse til oppføring av anneks/bod, Stålevannsvegen 4. Tiltakshaver: Cecilie Lian Larsen LARSEN CECILIE LIAN
2022/311 20220613 13.06.2022 Utgående brev Gbnr. 15/235 – Svar på søknad om seksjonering, Hjortevegen 10A og 10B. Tiltakshaver: Hornåsen Eiendom AS HELLVIK HUS SØGNE PROSJEKT AS
2022/22 20220613 13.06.2022 Utgående brev Politianmeldelse ***** ***** ***** BYGLAND, EVJE OG HORNNES POLITISTASJON
2022/344 20220613 13.06.2022 Utgående brev Gbnr. 43/3 - Søknad om bygging av landbruksveg, Myrstålmyrveien. Tiltakshaver: Tor Reidar Vasland Tor Reidar Vasland
2022/195 20220613 13.06.2022 Utgående brev Gbnr. 5/9- Status søknad om tilbygg til enebolig. dagfinn flateland
2017/937 20220613 13.06.2022 Inngående brev Vedrørende kommunal saksbehandling av fusjonssaken Sekretariat for Agdereierne v/ Rune Røiseland
2021/443 20220613 13.06.2022 Utgående brev Gbnr. 1/19 - Ferdigattest for bryggeanlegg, Runebergodden. Tiltakshaver: Runebergodden AS Kw-Bygg Hornnes AS
2022/295 20220613 13.06.2022 Inngående brev Gbnr. 9/5- ettersendelse av skjema Ellen Cecilie Møllen
2022/1 20220613 13.06.2022 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. rekruttering av fastleger VG
2018/18 20220613 13.06.2022 Inngående brev Gbnr. 26/38 - Søknad om BU-midler del 2, Happy Hundesenter DA HAPPY HUNDESENTER DA
2022/281 20220613 13.06.2022 Utgående brev Tilbud om stilling - barnehagelærer Heidi Tinghaug-Landsverk
2022/74 20220613 13.06.2022 Inngående brev Gbnr. 62/57 - Supplering av søknad, Einarkilvegen 12 Kw-Bygg Hornnes AS
2022/14 20220613 13.06.2022 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2018/483 20220613 13.06.2022 Utgående brev Svar vedr. graving over kommunalt fortau ifm skiltplan på RV 9 Veiskiltkontulenten AS
2022/348 20220613 13.06.2022 Inngående brev Gbnr. 42/661 - Søknd om rammetillatelse for oppføring av 3 rekkehus, Kjersti Park. Tiltakshaver: NE Eiendom AS G-TAKK AS
2022/347 20220613 13.06.2022 Inngående brev Gbnr. 50/639 - Søknad om oppføring av fritidsbolig, Takåsen hyttefelt T-05-B. Tiltakshaver: Grete Ellingsen FH Gruppen AS
2022/298 20220610 10.06.2022 Utgående brev Gbnr. 14/26 - Tilbakemelding på søknad om midlertidig plassering av brakke til strandkiosk, Mineralvegen 1. Tiltakshaver: Mineralparken Eiendom AS MINERALPARKEN EIENDOM AS
2022/45 20220610 10.06.2022 Utgående brev Vedtak - Fastsettelse av fellingsavgifter elg og hjort 2022 Evje Sør Viltlaqg v/Knut Albert Hauan m.fl.
2020/92 20220610 10.06.2022 Utgående brev Angående etablering av solpaneler, Tingbergvegen 52 og Einarkilvegen 78 John Ommund Syvertsen
2022/45 20220610 10.06.2022 Utgående brev Vedtak - Kommunalt viltfond - fordeling av midler 2022 Evje Sør Viltlag v/ Knut Albert Hauan m.fl.
2020/92 20220610 10.06.2022 Utgående brev Gbnr. 62/75- angående veg til fritidsbolig, Einerkilvegen 3 Daniel Tickner
2020/92 20220610 10.06.2022 Utgående brev Gbnr. 5/93 - Vedrørende bygging av bolig Vidar Reigstad
2021/322 20220610 10.06.2022 Inngående brev Takåsen- revidert VA plan Dovland anlegg AS
2022/65 20220610 10.06.2022 Utgående brev Gbnr. 57/46- vurderer å endre plassering av hytte Smeland Byggservice AS
2022/46 20220610 10.06.2022 Utgående brev Søknad om fritak fra båndtvangsbestemmelsene for bruk av hund ved skadefelling av store rovdyr Froland Kommune
2022/318 20220610 10.06.2022 Utgående brev Gbnr. 42/49 - Svar på søknad om fradeling av grunneiendom, Infanterivegen. Tiltakshaver: Evjemoen Næringspark AS Evjemoen Næringspark AS
2022/324 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Justering av festeavgift på gravplassene i Evje og Hornnes
2022/297 20220610 10.06.2022 Utgående brev Gbnr. 14/26 - Tillatelse til oppføring av bygg for overnatting, Mineralvegen 1. Tiltakshaver: Mineralparken Eiendom AS Evje Bygg
2022/333 20220610 10.06.2022 Inngående brev Søknad om leie av varmtvannsbassenger høsten 2022/våren 2023 Maud Roland
2022/342 20220610 10.06.2022 Inngående brev Høring på "Strategi for kraftforedlende industri på Agder" Agder fylkeskommune
2019/286 20220610 10.06.2022 Inngående brev Oversendelse av tinglyst avtale Fennefoss - 22 kV-kabel til Fennefoss kraftverk Agder Energi Vannkraft
2022/343 20220610 10.06.2022 Inngående brev Gbnr. 50/628 - Melding om oppføring av anneks med bod, Slettemyr 6. Tiltakshaver: Harald Hareland Øglænd Harald Hareland Øglænd
2019/680 20220610 10.06.2022 Inngående brev Tertialrapport 1. tertial 2022 Konsesjonskraft IKS
2022/344 20220610 10.06.2022 Inngående brev Gbnr. 43/3 - Søknad om bygging av landbruksveg, Myrstålmyrveien. Tiltakshaver: Tor Reidar Vasland Tor Reidar Vasland
2017/307 20220610 10.06.2022 Utgående brev Referat Helsenettverket 03.06.22 Camilla Verdal m.fl.
2022/281 20220610 10.06.2022 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om endring i stillingsstørrelse - enhet for barnehage Monika Lund Smeland
2021/558 20220610 10.06.2022 Utgående brev Kontantstøtterapportering mai 2022 - Evje og Hornnes kommune *****
2022/281 20220610 10.06.2022 Utgående brev Vedtak om ansettelse - barnehagelærere Monika Lund Smeland
2018/299 20220610 10.06.2022 Utgående brev Gbnr. 56/64 - Retting av matrikkel Solveig Marie Lislevand
2022/281 20220610 10.06.2022 Utgående brev Tilbud om endring i stillingsstørrelse - enhet for barnehage Monika Lund Smeland
2022/281 20220610 10.06.2022 Utgående brev Tilbud om vikariat - barnehagelærer Thea Sofie Wehus Robertsen
2022/281 20220610 10.06.2022 Utgående brev Tilbud om vikariat - barnehagelærer Kari Varhaug Andreassen
2022/281 20220610 10.06.2022 Utgående brev Tilbud om vikariat - barnehagelærer Viktoria Tollefsen
2021/848 20220610 10.06.2022 Utgående brev Gbnr. 20/85 Kartskisse vedr adkomstvei til Flelestadveien 23 Tove og Einar Kristian Fjermestad
2020/92 20220610 10.06.2022 Utgående brev Vedrørende utlegging av sand Høgås hyttevel
2022/46 20220610 10.06.2022 Utgående brev Vedtak - Søknad om godkjenning av bestandsplan for hjort 2022 - 2023, Hornnes Sør Viltlag Hornnes Sør Viltlag v/ Torgeir Hodne
2022/46 20220610 10.06.2022 Utgående brev Vedtak - Tildeling kvote hjort 2022, Evje Sør Viltlag Evje Sør Viltlag v/ Knut Albert Hauan
2022/46 20220610 10.06.2022 Utgående brev Vedtak Tildeling kvote hjort 2022, Evje Aust Storvald Evje Aust Storvald v/ Stian Haugen
2022/46 20220610 10.06.2022 Utgående brev Vedtak - Tildeling kvote hjort 2022, Evje Nordaust Storvald Stein Fossan
2022/46 20220610 10.06.2022 Utgående brev Vedtak - Tildeling kvote hjort 2022, Hornnes Nord Viltlag Håkon Bjorland Uleberg
2022/46 20220610 10.06.2022 Utgående brev Vedtak - Tildeling av kvote, rådyr, jaktvald Tommy Uleberg Tommy Uleberg
2022/46 20220610 10.06.2022 Inngående brev Kvittering for godkjenning og elektronisk utsending av fellingstillatelser - elg Hjorteviltregisteret
2022/46 20220610 10.06.2022 Inngående brev Kvittering for godkjenning og elektronisk utsending av fellingstillatelser - hjort Hjorteviltregisteret
2022/46 20220610 10.06.2022 Inngående brev Kvittering for godkjenning og elektronisk utsending av fellingstillatelser - rådyr Hjorteviltregisteret
2022/196 20220610 10.06.2022 Inngående brev Gbnr. 55/48- Svar fra SØK på uavklarte forhold vedr. søknad om bruksendring. Smeland Byggservice AS
2022/42 20220610 10.06.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 22/3 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2021/186 20220610 10.06.2022 Utgående brev Tilbakemelding på Rapport fra tilsyn med fengselshelsetjenesten i Evje og Hornnes kommune - Agder fengsel, Evje avdeling STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/341 20220610 10.06.2022 Inngående brev Gbnr. 26/9 fnr. 4 - Søknad om fradeling av festetomt, Skranevannsvegen 18. Tiltakshaver: Trond Kvalbein Trond Kvalbein
2022/281 20220610 10.06.2022 Inngående brev Svar på tilbud om vikariat - barnehagelærer Kari Varhaug Andreassen
2022/340 20220610 10.06.2022 Inngående brev Gbnr. 64/129 - Søknad om utslippstillatelse tett tank, Tjønnhomvegen 12. Tiltakshaver: Atle Kleiven Ragnar Aas AS
2020/590 20220610 10.06.2022 Inngående brev Månedsbrev mai måned 2022 Skatteetaten
2020/439 20220610 10.06.2022 Inngående brev Gbnr. 24/25 - Søknad om ferdigattest for utslippstillatelse, Skrivarvegen 17. Tiltakshaver: Geir Langemyr OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
2021/544 20220610 10.06.2022 Utgående brev Søknad om skilting til turistinformasjon Rv. 9 - Evje og Hornnes kommune Statens vegvesen
2022/99 20220610 10.06.2022 Inngående brev Gbnr. 50/655 - Oversendelse av oppmålingsdata, innmålt bygg. Landmåler Sør AS
2021/683 20220610 10.06.2022 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til SESILÅMI 2023-2025 STIFTINGA SESILÅMI
2017/937 20220610 10.06.2022 Inngående brev Kommunal saksbehandling av fusjonssaken Sirdal kommune v/ Jonny Liland
2019/740 20220610 10.06.2022 Inngående brev Høring - forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon Arbeids- og inkluderingsdepartementet
2020/710 20220610 10.06.2022 Inngående brev Helsepersonelloven §§ 34 og 34 a - meldeplikt og meldeadgang for leger, psykologer og optikere om helsesvekkelse hos pasient som fører motorvogn eller luftfartøy, eller er flygeledere, som fører sjøfartøy eller er loser, eller fører skinnegående kjøretøy Helsedirektoratet
2019/740 20220610 10.06.2022 Inngående brev Høring - Nasjonal e-helsestrategi Direktoratet for e-helse
2021/116 20220610 10.06.2022 Inngående brev Salting av Smievegen Gerd Reidun Høiland
2021/140 20220610 10.06.2022 Inngående brev Gbnr. 49/77- Tilbakemelding på forhåndsvarsel Gunnar Risdal
2022/349 20220610 10.06.2022 Inngående brev Gbnr. 50/619 - Søknad om påbygg og fasadeendring, Nils Heglands veg 73. Tiltakshaver: Evje Kiosk AS Smeland Byggservice AS (Mestergruppen)
2017/1000 20220610 10.06.2022 Inngående brev Samarbeidsavtale mellom Evje og Hornnes kommune og Agder politidistrikt Agder politiditrikt
2019/1013 20220610 10.06.2022 Utgående brev Bekreftelse på bestilling av snarvei fra strandpromenade til tursti AEVK
2021/116 20220610 10.06.2022 Inngående brev Tilbakemelding fra AKT angående endringer av bussterminal på Evje AKT
2022/1 20220610 10.06.2022 Inngående brev Spørsmål vedr. rekruttering av fastleger VG
2022/303 20220610 10.06.2022 Inngående brev Gbnr. 50/116 - Søknad om tillatelse til fradeling av grunneiendom, Arendalsvegen 6. Tiltakshaver: Evje og Hornnes kommune EVJE OG HORNNES KOMMUNE
2021/116 20220610 10.06.2022 Inngående brev Referat møte angående endringer bussterminal på Evje Statens Vegvesen
2021/731 20220610 10.06.2022 Inngående brev Tilbakemelding på bygging av veg til gbnr 65, 16 og 48 Elisabeth Høibo
2021/429 20220610 10.06.2022 Inngående brev Videre fremdrift for mulighetsstudiet Henning Larsen
2021/429 20220610 10.06.2022 Utgående brev Tilbakemelding på spørsmål ifht rapport Henning Larsen
2019/286 20220610 10.06.2022 Inngående brev Fennefoss kraftverk - Statusmøte 5. mai 2022 - Presentasjon Jansen, Lars Gunnar
2021/876 20220610 10.06.2022 Utgående brev Vedtak- Gbnr. 50/81, svar på søknad om dispensasjon for bruksendring av kjeller til frisør/massasje salong. Tiltakshaver: Arne Uppstad. Arne Uppstad
2021/762 20220610 10.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om 5 - årig gjødselplan Wenche Rundsag Høgetveit
2022/267 20220610 10.06.2022 Utgående brev Gbnr. 1/82 - Matrikkelbrev ved klarlegging av eksisterende grense, Furumoen 8. Tiltakshaver: Jan Johnsen Turid Dalen Johnsen m.fl.
2022/313 20220610 10.06.2022 Utgående brev Innsyn i dokumentasjon i egen barnevernssak *****
2022/2 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Orientering fra ordfører og kommunedirektør
2022/45 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Fastsettelse av fellingsavgifter elg og hjort 2022
2020/352 20220610 10.06.2022 Utgående brev Stedfortredertjeneste personalsjef
2022/2 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Program for økonomiseminar 02.06.22
2022/9 20220610 10.06.2022 Utgående brev Regulering av godtgjørelse 2022 - Ordfører/ utvalgsledere kommunestyret
2022/46 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om godkjenning av bestandsplan for hjort 2022 - 2023, Hornnes Sør Viltlag
2017/571 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Samarbeidsavtale felles vannområdekoordinator for Tovdal vannområde
2022/46 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Tildeling kvote hjort 2022, Evje Sør Viltlag
2022/46 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Tildeling kvote hjort 2022, Evje Nordaust Storvald
2022/46 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Tildeling kvote hjort 2022, Hornnes Nord Viltlag
2022/46 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Tildeling av kvote, rådyr, jaktvald Tommy Uleberg
2022/46 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Tildeling kvote hjort 2022, Evje Aust Storvald
2022/45 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Kommunalt viltfond - fordeling av midler 2022
2022/46 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av vald for jakt på elg, hjort og rådyr.
2021/125 20220610 10.06.2022 Utgående brev Høringssvar Evje og Hornnes kommune - Innspill om bedre polititjenester og beredskap Justis- og beredskapsdepartementet
2021/397 20220610 10.06.2022 Utgående brev Vedtak Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2024 Enhetsledere
2017/808 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Tilstandsrapport for grunnskolen 2021
2021/380 20220610 10.06.2022 Utgående brev Gbnr. 50/67- Gruva Kjøp av parkeringsplasser Merete Almås
2021/554 20220610 10.06.2022 Utgående brev Må ettersende noen opplysninger, Gbnr. 62/28 - Tor Søren Drivenes
2022/7 20220610 10.06.2022 Utgående brev Invitasjon til partssammensatt samarbeidsutvalg Hovedtillitsvalgte
2020/614 20220609 09.06.2022 Saksframlegg/innstilling Forvaltningsrevisjon - Pleie- og omsorgstjenester i og utenfor institusjon
2022/47 20220609 09.06.2022 Utgående brev Opphør som bruker av TT-kort - fast plass på institusjon *****
2022/336 20220609 09.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Saksbehandler forvaltning enhet for drift og forvaltning - st. ref. 4530124524 ***** ***** *****
2021/263 20220609 09.06.2022 Inngående brev Kopi av klientmappe PPT Evje - ***** ***** ***** ***** Aust-Agder museum og arkiv IKS
2021/150 20220609 09.06.2022 Inngående brev Gbnr. 56/123 - Søknad om ferdigattest for utslippstillatelse, Evjekilen 10. Tiltakshaver: Tor Morten Evje OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
2021/449 20220609 09.06.2022 Utgående brev Gbnr. 65/50 - Ferdigattest for fritidsbolig, Lauvås 3. Tiltakshaver: Helene og Richard Dovland SMELAND BYGGSERVICE AS
2022/6 20220609 09.06.2022 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling - enhet for omsorg Elin Feed
2022/6 20220609 09.06.2022 Utgående brev Vedtak om ending i stillingsstørrelse - renholdsavdelingen Siv Merethe Hatteberg
2022/6 20220609 09.06.2022 Utgående brev Vedtak om fast ansettelse - renholdsavdelingen Merete Ranestad Larsen m.fl.
2022/6 20220609 09.06.2022 Utgående brev Vedtak om fast ansettelse - enhet for barnehage Zenaida Torgersen
2022/6 20220609 09.06.2022 Utgående brev Vedtak om fast ansettelse - Habiliteringstjenesten Gøril Flateland
2022/324 20220609 09.06.2022 Inngående brev Justering av festeavgift på gravplassene i Evje og Hornnes Evje og Hornnes sokneråd
2021/263 20220609 09.06.2022 Inngående brev Forespørsel om innsyn i dokumenter vedr. ***** ***** ***** ***** ***** STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN
2018/299 20220609 09.06.2022 Inngående brev Gbnr. 15/25 - Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen, Stasjonsvegen Arne Tveit
2019/1103 20220609 09.06.2022 Inngående brev Tilbakekalling av vedtak om bosetting i Evje og Hornnes kommune INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2022/278 20220609 09.06.2022 Inngående brev Søknad om treningstid i Evje svømmehall 2022/2023 - Symjedamene Sigrid Åsen Haugsgjerd
2022/278 20220609 09.06.2022 Inngående brev Søknad om treningstid i Evje svømmehall 2022/2023 - Herretrimmen Harald Kleggetveit
2021/128 20220609 09.06.2022 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** ***** ***** ***** *****
2022/150 20220609 09.06.2022 Inngående brev Anmodning om utbetaling av spillemidler - Evje Stadion/skisenter Lysløype anleggs nr.: 33187-42910 Otra IL ski v/ Geir Magne Feed
2020/221 20220609 09.06.2022 Inngående brev Gbnr. 11/2 - Kopi av tilbudsbrev, BU-midler, Heidi Elise Eriksen INNOVASJON NORGE
2022/297 20220609 09.06.2022 Inngående brev Gbnr.14/26 - Opplysninger om tiltakets ytre rammer. Evje Bygg
2021/496 20220609 09.06.2022 Inngående brev Årlig forespørsel til ledelsen Evje og Hornnes kommune Agder Kommunerevisjon IKS
2021/556 20220609 09.06.2022 Inngående brev Gbnr. 22/26 - Ettersendt dokumenter -Tilbygg til garasjeanlegg, Hannåsefeltet 14. Tiltakshaver: Hallstein Kvamme Homdrum Smeland Byggservice AS
2022/90 20220609 09.06.2022 Inngående brev Gbnr. 55/200 - Oversendelse av oppmålingsdata, VA-stikk + mur Olav Arne Haugen
2021/111 20220609 09.06.2022 Inngående brev Avvikling av lageret med vaksinasjonsutstyr – siste mulighet for bestilling fra Helsedirektoratet Statsforvalteren i Agder
2022/271 20220609 09.06.2022 Inngående brev Vurdering av vedtak om begrenset bruk av tvang og makt etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9 - som gjelder ***** ***** ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/6 20220609 09.06.2022 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om fast ansettelse - renholdsavdelingen Leona Hajra
2022/6 20220609 09.06.2022 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om fast ansettelse - enhet for barnehage Zenaida Torgersen
2021/618 20220609 09.06.2022 Inngående brev Gbnr. 64/43 - Søknad om ferdigattest for veg og parkeringsplass, Tjønnhomlia 5. Tiltakshaver: Jarle Christiansen DANIEL C TICKNER
2019/690 20220609 09.06.2022 Inngående brev Gbnr. 25/3 - Søknad om ferdigattest for hytteveg, Hodnekilen. Tiltakshaver: Olav Abusland DANIEL C TICKNER
2021/266 20220609 09.06.2022 Inngående brev Gbnr. 64/169 - Søknad om ferdigattest for bygging av veg og utslippstillatelse tett tank, Tvitjønnåsen 45. Tiltakshaver: Alf Willy Nicolaisen DANIEL C TICKNER
2022/325 20220608 08.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Interkommunal audiograf Lokalmedisinske tjenester Setesdal og Sørlandet sykehus HF - st. ref. 4527525317 ***** ***** *****
2022/318 20220608 08.06.2022 Inngående brev Kopi - Gbnr. 42/49 - Flomvurdering EVJEMOEN NÆRINGSPARK AS
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/307 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - hjemmetjeneste / ambulerende team ambulerende team / hjemmetjeneste - st. ref. 4524793460 ***** ***** ***** *****
2022/307 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - hjemmetjeneste / ambulerende team ambulerende team / hjemmetjeneste - st. ref. 4524793460 ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/307 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - hjemmetjeneste / ambulerende team ambulerende team / hjemmetjeneste - st. ref. 4524793460 ***** ***** ***** *****
2022/307 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - hjemmetjeneste / ambulerende team ambulerende team / hjemmetjeneste - st. ref. 4524793460 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/309 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kulturkonsulent - st. ref. 4524916547 ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/309 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kulturkonsulent - st. ref. 4524916547 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** ***** *****
2022/309 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kulturkonsulent - st. ref. 4524916547 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/309 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kulturkonsulent - st. ref. 4524916547 ***** ***** *****
2022/309 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kulturkonsulent - st. ref. 4524916547 ***** ***** *****
2022/308 20220608 08.06.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/336 20220608 08.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Saksbehandler forvaltning enhet for drift og forvaltning - st. ref. 4530124524 ***** ***** *****
2022/336 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Saksbehandler forvaltning enhet for drift og forvaltning - st. ref. 4530124524 ***** ***** ***** *****
2022/39 20220607 07.06.2022 Inngående brev Skjenkekontroll - Dølen Hotell 03.06.2022 Securitas AS
2022/39 20220607 07.06.2022 Inngående brev Skjenkekontroll - Smil Thai Mat AS 03.06.2022 Securitas AS
2022/39 20220607 07.06.2022 Inngående brev Skjenkekontroll - Dragon In Restaurant 03.06.2022 Securitas AS
2019/1116 20220607 07.06.2022 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene - utbetaling 2022 Helsedirektoratet
2019/693 20220607 07.06.2022 Inngående brev Gbnr. 42/92 - Søknad om ferdigattest for redskapsbygg/lager, Infanterivegen 27. DANIEL C TICKNER
2022/6 20220607 07.06.2022 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om fast ansettelse - renholdsavdelingen Merete Ranestad Larsen
2022/6 20220607 07.06.2022 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om endring i fast stillingsstørrelse - renholdsavdelingen Siv Merethe Hatteberg
2022/6 20220607 07.06.2022 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om fast ansettelse - habiliteringstjenesten Gøril Flateland
2022/1 20220607 07.06.2022 Utgående brev Begjæring om innsyn etter offentlighetsloven Gisle Stødle
2022/337 20220607 07.06.2022 Inngående brev Spørsmål til kommuner i Agder om barnekoordinator Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - FFO Agder
2022/6 20220607 07.06.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling - enhet for omsorg Elin Feed
2019/299 20220607 07.06.2022 Inngående brev Møteprotokoll ekstraordinært styremøte i Setesdal IPR 03.06.2022 Setesdal interkommunalt politiske råd
2020/710 20220607 07.06.2022 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør - foreløpig svar Helfo
2022/115 20220607 07.06.2022 Inngående brev Gbnr. 55/216- Ny snittegning med kotehøyde. Smeland Byggservice AS
2022/333 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad om leie av varmtvannsbassenget høsten 2022/våren 2023 Ruth Aas Simonsen
2022/333 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad om leie av varmtvannsbassenget høsten 2022/våren 2023 Soltun Dag- og Aktivitetssenter
2022/46 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad om fritak fra båndtvangsbestemmelsene for bruk av hund ved skadefelling av store rovdyr Froland Kommune
2022/42 20220607 07.06.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 60/6 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2017/660 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad om permisjon 1.6.2022 Kaja Marie Øvergård Bygland
2017/660 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 1.6.22 Kaja Marie Øvergård Bygland
2022/115 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 55/216- Oversendelse av referat fra møte med SØK og entreprenør vedr. kotehøyder Rune Hodne m.fl.
2022/115 20220607 07.06.2022 Inngående brev Gbnr. 55/216- Tilbakemelding på referat. Smeland Byggservice AS
2021/848 20220607 07.06.2022 Inngående brev Gbnr. 20/85 - Søknad om ferdigattest for adkomstveg, Fjelestadvegen 23. Tiltakshaver: Einar Kristian Fjermestad B&F Maskiner AS
2022/167 20220607 07.06.2022 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon - søknad om dispensasjon fra plankrav i kommuneplan - lager/garasjebygg på gnr. 57, bnr. 6 Drag Arkitektur og Byggteknikk AS
2020/195 20220607 07.06.2022 Inngående brev Forslag til utvidet rapportering fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Helsedirektoratet
2017/947 20220607 07.06.2022 Inngående brev Påminnelse om rapportering for frivilligsentraler for 2021 Kultur- og likestillingsdepartementet
2020/526 20220607 07.06.2022 Inngående brev Sluttrapportering av den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Kommunal- og distriktsdepartementet
2022/136 20220607 07.06.2022 Inngående brev Oversikt over personer innvilget kollektiv beskyttelse med privat opphold i kommunen STATSFORVALTEREN I AGDER
2019/1132 20220607 07.06.2022 Inngående brev Barne- og ungdomsorganisasjonenes og andre frivillige organisasjoners tilgang til skolelokaler og andre offentlige bygg Jensen Helle Kristin
2019/1103 20220607 07.06.2022 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2021/111 20220607 07.06.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 46 om koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet
2017/407 20220607 07.06.2022 Inngående brev Informasjon om Statsforvalteren i Agder sin praksis som høringsinstans knyttet til dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven, jf. pbl. § 19-1 STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/297 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 14/26- Skjema må ettersendes. Evje Bygg AS
2022/308 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** *****
2022/307 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - hjemmetjeneste / ambulerende team - st. ref. (4524793460) - ***** ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** ***** *****
2022/307 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - hjemmetjeneste / ambulerende team - st. ref. (4524793460) - ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** *****
2022/307 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - hjemmetjeneste / ambulerende team - st. ref. (4524793460) - ***** ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** *****
2022/307 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - hjemmetjeneste / ambulerende team - st. ref. (4524793460) - ***** ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** *****
2022/309 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Kulturkonsulent - st. ref. (4524916547) - ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** *****
2022/309 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Kulturkonsulent - st. ref. (4524916547) - ***** ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** ***** *****
2022/309 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Kulturkonsulent - st. ref. (4524916547) - ***** ***** ***** *****
2022/309 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Kulturkonsulent - st. ref. (4524916547) - ***** ***** *****
2022/309 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Kulturkonsulent - st. ref. (4524916547) - ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** *****
2022/308 20220607 07.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeidere - grunnskolen - st. ref. (4524905534) - ***** ***** *****
2022/295 20220607 07.06.2022 Inngående brev Gbnr. 9/5- Ettersendelse av nytt skjema, søknad om oppføring av gapahuk for overnatting Ellen Cecilie Møllen
2020/92 20220607 07.06.2022 Utgående brev Spørsmål om å rive garasje som er ca. 2 X 4 m, Raustølvegen 5 Nora Skaiå
2022/47 20220607 07.06.2022 Utgående brev Opphør som bruker av TT-kort - fast plass på institusjon *****
2022/47 20220607 07.06.2022 Utgående brev Opphør som bruker av TT-kort - fast plass på institusjon *****
2020/92 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 19/19 - Vedrørende kostnad dispensasjon Mary Ann Tveit
2020/352 20220607 07.06.2022 Utgående brev Endringer i stedfortredertjeneste Siri Alice B. Øvergård
2022/47 20220607 07.06.2022 Utgående brev Opphør som bruker av TT-kort - fast plass på institusjon *****
2020/147 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 49/120 - Ferdigattest for rilbygg til produksjonshall og lager, Verksvegen 26. Tiltakshaver: Nor-Dan Eiendom AS DAGFIN SKAAR AS
2021/666 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 56/177 - Svar på søknad om fradeling av grunneiendom, tomt I 5, Høgås hyttefelt. Tiltakshaver: Trygve Jokelid LANDMÅLER SØR AS
2022/47 20220607 07.06.2022 Utgående brev Supplerende opplysninger vedr. søknad om utvidet TT-kort - svaksynt *****
2020/92 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 62/75- angående veg til fritidsbolig, Einerkilvegen 3 Daniel Tickner
2020/92 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 20/110- Melding planlagt hagestue Grasmyrvegen 33 Oddbjørn Ånonsen
2021/653 20220607 07.06.2022 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om ferdigattest, gbnr. 64/530- Gautestad, tiltakshaver: Rune Øvensen. Arkicon
2022/333 20220607 07.06.2022 Utgående brev Leie av varmtvannsbassenget høsten 2022/våren 2023 Allis Irene Andersen m.fl.
2020/127 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr.55/206- Midlertidig brukstillatelse, Muskovittvegen 2. Consult Gruppen AS
2022/47 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om TT-kort *****
2021/404 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr- 1/127 - ferdigattest for fritidsbolig, Runebergodden 15. Tiltakshaver: Per Arne Teslo Kw-Bygg Hornnes AS
2021/186 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på mottatt klager på fengselshelsetjenesten Evje Fengsel - ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/300 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 50/647 - Tillatelse til fritidsbolig, Takåsen 13 A. Tiltakshaver: Sigmund Lien. Smeland Byggservice AS (Mestergruppen)
2020/92 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 20/65 Spørsmål vedrørende ønsker å bygge garasje på Fjellestad Tor Magne Toften
2022/310 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedtak om endring av detaljregulering for Oddeskogen trinn 3, planID 201102. Endret kotehøyde i felt B8 og B9 RUNE HODNE TRANSPORT OG GRAVING AS
2021/661 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 33/2 fnr. 15 - Ferdigattest for tilbygg til anneks, Bjørndalen 18. Tiltakshaver: Ole Gunnar Reiersdal KAI OLA UREVATN
2022/1 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på innsyn, tilsyn med skog (del 2) Nrk
2020/92 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 20/65 Svar vedrørende ønsker å bygge garasje på Fjellestad 'Tor Magne Toften'
2020/92 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar angående vegnormal og VA-norm, Takåsen Cowi AS
2020/92 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 32/124 - Spørsmål vedrørende bygging av hagestue, Vasslandsgrenda 40 Johan Kåre Mathiassen
2022/118 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 70/1 - Matrikkelbrev for fradeling av grunneiendom, Undeland. Tiltakshaver: Kari Undeland Heisel og Tor Arne Heisel Kari Undeland Heisel m.fl.
2018/483 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om generell plan asfaltarbeid maks. 15 min - Velde AS XPRESS VEI OG FØLGEBILTJENESTER AS
2020/710 20220607 07.06.2022 Utgående brev Informasjon om iverksetting av legesamarbeid Evje og Hornnes og Bygland kommuner Hallstein K Homdrum m.fl.
2018/483 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om generell plan frikjøring og manuell dirigering - Velde AS XPRESS VEI OG FØLGEBILTJENESTER AS
2018/350 20220607 07.06.2022 Utgående brev Begrenset høring- detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 201801 Bjørn og Marianne Dovland m.fl.
2020/710 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svarbrev vedrørende fastlege- og legevaktsituasjonen i Agder STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/156 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 2/24, 2/25 og 57/25 - Matrikkelbrev ved klarlegging av eksisterende grenser ved dam Byglandsfjord. Tiltakshaver: Otteraaens Brugseierforening OTTERAAENS BRUGSEIERFORENING
2022/156 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 2/5 - Matrikkelbrev ved klarlegging av eksisterende grenser ved dam Byglandsfjord. Tiltakshaver: Otteraaens Brugseierforening Harald Notto Henriksen
2022/156 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 2/2 - Matrikkelbrev ved klarlegging av eksisterende grenser ved dam Byglandsfjord. Tiltakshaver: Otteraaens Brugseierforening Knut Åsen Moseid
2022/156 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 57/8 - Matrikkelbrev ved klarlegging av eksisterende grenser ved dam Byglandsfjord. Tiltakshaver: Otteraaens Brugseierforening Kai Larsen
2022/113 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning - Dølen Konsertserie Dølen Konsertserie
2021/657 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 50/622 - Ferdigattest for natursteinsmur, Tingbergvegen 21. Tiltakshaver: Rose Mari B. og Torfinn Nygård KW-BYGG HORNNES AS
2021/699 20220607 07.06.2022 Utgående brev Bekreftelse av tid for vielse *****
2021/277 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på spørjeundersøking om informasjon frå Helsedirektoratet ved kriser og større hendingar Helsedirektoratet
2022/6 20220607 07.06.2022 Utgående brev Oppsigelse av stilling knyttet til korpsundervisning Oxana A Emmelkamp
2022/6 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling Urd Løining Bennett
2020/92 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr 64/528 Avklaring om regelvergk for bygging av bod / garasje Jan Mong
2020/710 20220607 07.06.2022 Utgående brev Kommunalt samarbeid om legetjeneste - Evje og Hornnes og Bygland kommuner Pasientreiser
2022/6 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedtak om endring i stillingsstørrelse - NAV Anita Strengenes
2022/84 20220607 07.06.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap Inntektsår 2017 Eiendomsskatteår 2019 Skatteetaten
2022/84 20220607 07.06.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap Inntektsår 2018 Eiendomsskatteår 2020 Skatteetaten
2022/84 20220607 07.06.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap Inntektsår 2019 Eiendomsskatteår 2021 Skatteetaten
2022/84 20220607 07.06.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap Inntektsår 2020 Eiendomsskatteår 2022 Skatteetaten
2022/6 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedtak om endring i stillingsstørrelse - Hornnes barneskule Kirsten E U Finnvold
2022/6 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedtak om ansettelse i vikariat - Hornnes barneskule Tonje Hatlem
2022/301 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 50/264 - Tillatelse til tilbygg til bolig, garasje. Lianvegen 26. Tiltakshaver: Jan Sverre Hodne Jan Sverre Hodne
2022/42 20220607 07.06.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 59/3 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2019/1067 20220607 07.06.2022 Inngående brev Refusjonskrav for gjesteelev ***** ***** våren 2022 *****
2022/200 20220607 07.06.2022 Utgående brev Oversendelse av oppdatert plankart, Høgås hyttefelt Ingeniør Wiberg AS
2022/6 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling - enhet for omsorg Kerstin Marthe Ommundsen
2020/590 20220607 07.06.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2022, sendt 02.06.2022 Skatteetaten
2022/299 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 32/117 - Tillatelse, tilbygg til fritidsbolig, Abusdalsvegen 1420. Tiltakshaver: Terje Torkildsen Systad Bygg og Consult
2020/710 20220607 07.06.2022 Inngående brev Basistilskuddsrapport for fastlegeordningen i 4219 Evje og Hornnes kommune per 1. juni 2022 Helfo
2021/277 20220607 07.06.2022 Inngående brev Informasjon om STAF-rapportering fremover - nye spørsmål fra sentrale myndigheter Statsforvalteren i Agder
2021/146 20220607 07.06.2022 Inngående brev Vedr. 22-05048-2 - Innvilget søknad om spillemiddeltilskudd til Høgås skianlegg gapahuk - anleggsnummer 78531 Agder fylkeskommune
2017/938 20220607 07.06.2022 Utgående brev Hornåsen velforening Hornåsen Velforening
2021/146 20220607 07.06.2022 Inngående brev Vedr. 22-05052-2 - Innvilget søknad om spillemiddeltilskudd til Evje barne- og ungdomsskole, småanlegg - anleggsnummer 33176 Agder fylkeskommune
2021/146 20220607 07.06.2022 Inngående brev Vedr. 22-05055-2 - Innvilget søknad om spillemiddeltilskudd til Evje barne- og ungdomsskole, ballbinge - anleggsnummer 69841 Agder fylkeskommune
2020/92 20220607 07.06.2022 Utgående brev Spørsmål om bruksendring av kjeller til utleiedel tilhørende enebolig. Lasse Liestøl
2020/92 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr.29/104- Spørsmål om søknadsplikt og bruksendring av rom på hytte. Øyvind Torkildsen
2022/6 20220607 07.06.2022 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud endring i stillingsprosent - Hornnes barneskule Kirsten E U Finnvold
2022/295 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 9/5- Tilbakemelding på søknad om gapahuk for overnatting. Ellen Cecilie Møllen
2022/296 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 55/206 - Tillatelse til tilkobling til kommunal vann- og avløpsledninger, Muskovittvegen 2. Tiltakshaver: FT Bygg AS Try Rør AS
2022/6 20220607 07.06.2022 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om vikariat - Hornnes barneskule Tonje Hatlem
2022/306 20220607 07.06.2022 Inngående brev Svar på henvisning til PPT vedr. ***** ***** ***** ***** ***** MIDT-AGDER PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE
2022/72 20220607 07.06.2022 Inngående brev Gbnr. 20/179 og 20/90 - Skjema arealoverføring Arild Samuelsen
2022/6 20220607 07.06.2022 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om endring i stillingsstørrelse - NAV Evje og Hornnes Anita Strengenes
2020/568 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 62/97- Tillatelse til endring av plassering av fritidsbolig, Einerkilen. TIltakshaver: Ronny Madsen. INGENIØR WIBERG AS
2022/106 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 600/39- Tillatelse til oppsett av nytt toalettbygg og riving av eksisterende bygg, Syrtveit rasteplass. Tiltakshaver: Statens Vegvesen. STATENS VEGVESEN
2021/255 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 64/273 - Ferdigattest for hytteveg og parkering, Guddalsvegen 9. Tiltakshaver: Pål Aas Daniel C Tickner
2022/321 20220607 07.06.2022 Utgående brev Ønsker uttale på omsøkt tiltak på Alfred Uglands Veg 17- gbnr. 42/97 Setesdal brannvesen
2022/321 20220607 07.06.2022 Utgående brev Ønsker uttale på omsøkt tiltak på Alfred Uglands Veg 17- gbnr. 42/97- Evje og Hornnes kommune. AGDER ENERGI NETT AS
2022/187 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 15/82- Tillatelse til oppføring av tilbygg, Stasjonsvegen 21. Tiltakshaver: Einar Haugen Bransdal. KW-BYGG HORNNES AS
2022/288 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 32/8 - Tillatelse til tilbygg til eksisterende redskapshus, Abusdalsvegen 1384. Tiltakshaver: Ole Tom Abusdal Kw-Bygg Hornnes AS
2022/305 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 53/3 - Søknad om bygging av landbruksveg, Grasdalvegen. Tiltakshaver: Olav Arne Haugen Olav Arne Haugen m.fl.
2020/568 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 62/97- Ferdigattest for fritidsbolig, Einerkilen. Tiltakshaver: Odde Sagbruk AS. INGENIØR WIBERG AS
2022/279 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 49/137 - Tillatelse til tilbygg og fasadeendring av Rema 1000 Evje, Verksvegen 10. Tiltakshaver: Rema 1000 Norge AS Norsk Byggservice AS
2020/314 20220607 07.06.2022 Utgående brev Påmelding til leksehjelp for 1. trinn skoleåret 2022-2023 Hayat Ahmad Aljajeh m.fl.
2022/1 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn ifølge offentlighetsprinsippet til Evje og Hornnes Kommune Myndighetsfakta
2021/772 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om 5- årig gjødselplan Rune Hornnes
2022/106 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 600/39- Svar på søknad om dispensasjon for oppføring av nytt toalett bygg, Syrtveit rasteplass. Tiltakshaver: Statens Vegvesen. STATENS VEGVESEN
2021/699 20220607 07.06.2022 Utgående brev Epost korrespondanse vedr. vigsel 25. juni 2022 *****
2022/187 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr: 15/82 - Svar på søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolighus, Stasjonsvegen 21. Tiltakshaver: Einar Haugland Brandsdal KW-BYGG HORNNES AS
2022/122 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Kari Åsland
2022/122 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Linda Ose
2022/122 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Veronica B Versland
2022/122 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Tor Øyvind Skjeggedal
2022/122 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Tor Øyvind Skjeggedal
2022/122 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Baraka Lazarous
2022/122 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Ahmad Hasan Aljarad
2022/123 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Unni Abusdal
2022/123 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Unni Abusdal
2022/123 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Thomas Christian Malm
2020/440 20220607 07.06.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottak av midler ref 2022/3430 forprosjekt utrede FACT i Setesdal Statsforvalteren i Agder
2022/198 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 50/103- TIlbakemelding på gjennomgått VA i felt B12. KjerstiPark. Smeland Byggservice AS
2022/6 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling Tor Smeland
2022/193 20220607 07.06.2022 Utgående brev Tilbud om stilling som miljøveileder - habiliteringstjenesten Linn-Marita Halvorsen
2022/264 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 18/17 - Tillatelse til tilbygg til fritidsbolig, Murtetjønnvegen 23. Tiltakshaver: Elise Lunde KW-BYGG HORNNES AS
2020/470 20220607 07.06.2022 Utgående brev SV: Fjerning av resterende steingjerde jan eina slogedel
2022/317 20220607 07.06.2022 Utgående brev Oversendelse av signert avtale ebyggesøk - Evje og Hornnes kommune Norkart AS
2022/122 20220607 07.06.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Hayat Ahmad Aljajeh
2022/43 20220607 07.06.2022 Utgående brev Skogfondsmidler - tilbakebetaling Torbjørn Flaat
2021/116 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. salting av grusvei, Smievegen Anne Hilde Vederhus
2022/211 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 55/206 snr. 1 - Tillatelse til tilbygg av carport, Muskovittvegen 14. Tiltakshaver: Thor Thunberg Thor Thunberg
2020/68 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 50/45 - Igangsettingstillatelse for resterende arbeider, leilighetsbygg, Nils Heglandsveg 104. SMELAND BYGGSERVICE AS
2022/1 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 2021/116 Løpenr.: 4291/2022 Gerd Reidun Høiland
2022/305 20220607 07.06.2022 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksveg på gnr. 53, bnr. 3 i Evje og Hornnes kommune, høring. AGDER FYLKESKOMMUNE
2022/304 20220607 07.06.2022 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksveg på gnr. 53, bnr. 3 i Evje og Hornnes kommune, høring. AGDER FYLKESKOMMUNE
2020/470 20220607 07.06.2022 Utgående brev VS: Fjerning av resterende steingjerde 'Frank.Allan.Juhl@austagderfk.no'
2022/208 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om endring av disposisjonsplan for Rebbåsheia, planID 197102 - veg til fritidsbolig, Bruvegen 18 Stein Jernæs
2022/200 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om endring av reguleringsplan for Høgås, planID 200402 - endring av stikkveg til gnr/bnr 56/288 INGENIØR WIBERG AS
2022/302 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 50/101 - Nabovarsel i forbindelse med fradeling av tilleggsareal ved Bassengvegen 4 Jørgen Galteland m.fl.
2022/303 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 50/116 - Nabovarsel Reidun Karlsen m.fl.
2022/14 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om avdragsfrihet *****
2022/158 20220607 07.06.2022 Utgående brev Svar på tre henvendelser angående ønske om undervarme i fotballbane ved Evjeskolene Fotballgruppa v/ Svein Birkeland
2020/92 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 49/158- Etablering av gass stasjon Bransdal, Øyvind
2022/115 20220607 07.06.2022 Utgående brev Gbnr. 55/216- Tillatelse til oppføring av enebolig og garasje, Oddeskogen. Tiltakshaver: Sigrid Ovesdotter Lund. SMELAND BYGGSERVICE AS
2022/308 20220606 06.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/308 20220606 06.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** ***** *****
2022/309 20220606 06.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Kulturkonsulent - st. ref. 4524916547 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220606 06.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/309 20220606 06.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Kulturkonsulent - st. ref. 4524916547 ***** ***** *****
2022/309 20220606 06.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Kulturkonsulent - st. ref. 4524916547 ***** ***** *****
2022/308 20220603 03.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2021/421 20220603 03.06.2022 Saksframlegg/innstilling Finansforvaltningsrapport per 30.04.2022
2019/446 20220603 03.06.2022 Saksframlegg/innstilling Innkjøpsreglement - Evje og Hornnes kommune
2020/507 20220603 03.06.2022 Saksframlegg/innstilling Uteområde Evjeskolene
2022/286 20220603 03.06.2022 Saksframlegg/innstilling Etablerersenter IKS
2022/201 20220603 03.06.2022 Saksframlegg/innstilling Årsregnskap 2021
2022/201 20220603 03.06.2022 Saksframlegg/innstilling Årsberetning og årsrapport for 2021
2020/185 20220603 03.06.2022 Saksframlegg/innstilling Tilskudd til TV-aksjon en 2022. leger uten grenser
2017/937 20220603 03.06.2022 Saksframlegg/innstilling Fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi
2021/872 20220603 03.06.2022 Saksframlegg/innstilling Økonomirapport med budsjettjusteringer per 30.04.2022
2022/6 20220602 02.06.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Kerstin Marthe Ommundsen
2020/710 20220602 02.06.2022 Inngående brev Foreløpig svar på søknad helse- og omsorgstjeneste Helfo
2020/710 20220602 02.06.2022 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør- foreløpig svar Helfo
2022/308 20220602 02.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2021/869 20220602 02.06.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol - Pernille Kafe AS Pernille Kafe AS
2022/14 20220602 02.06.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2022/14 20220602 02.06.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2022/14 20220602 02.06.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2022/14 20220602 02.06.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2022/14 20220602 02.06.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2022/14 20220602 02.06.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2019/1114 20220602 02.06.2022 Inngående brev Interpellasjon om undervarme og fotball Linn Moseid
2019/446 20220602 02.06.2022 Inngående brev Balanserte kontraktsvilkår i offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet
2017/937 20220602 02.06.2022 Inngående brev Agder Energi - Utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2021 Agder Energi AS
2019/740 20220602 02.06.2022 Inngående brev Høring: Endring i forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken - istandsetting av utleieboliger Kommunal- og distriktsdepartementet
2022/323 20220602 02.06.2022 Inngående brev Innkalling til oppmålingsforretning 16.6.22, Kjersti Park Landmåler Sør AS
2017/937 20220602 02.06.2022 Inngående brev Framdrift for behandling av mulig fusjon og program for informasjonsmøte 30.5 Sirdal kommune v/ Jonny Liland
2022/132 20220602 02.06.2022 Inngående brev Informasjon om politiattest i forbindelse med flyktningsituasjonen i Ukraina Finnmark politidistrikt - Enhet for vandel og politiattest
2021/277 20220602 02.06.2022 Inngående brev Kort spørjeundersøking frå Helsedirektoratet. Svarfrist fredag 3. juni. Statsforvalteren i Agder
2021/277 20220602 02.06.2022 Inngående brev Rapportering gjennom sommeren Statsforvalteren i Agder
2022/335 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad om utleie av små elektriske kjøretøy / el-sparkesykler ANYTHING AS
2020/93 20220602 02.06.2022 Inngående brev Tilbakemelding på egenkontrollrapport for 2021 - Fennefoss avløpsanlegg STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/602 20220602 02.06.2022 Inngående brev Oversendelse av timeantall for våren 2022 Maud Roland
2022/1 20220602 02.06.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn etter offentlighetsloven Gisle Stødle
2022/42 20220602 02.06.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 32/2 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/278 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad om treningstid i Evje flerbrukshall 2022/2023 - Herretrimmen Herretrimmen
2017/937 20220602 02.06.2022 Inngående brev Framdrift for behandling av mulig fusjon og program for informasjonsmøte 30.5 Sekretariat for Agdereierne v/ Rune Røiseland
2022/321 20220602 02.06.2022 Inngående brev Oversendelse av brann- og rømningsplan ved. søknad om innendørs overnatting, Alfred Uglands veg 17 Otra IL
2022/72 20220602 02.06.2022 Inngående brev Gbnr. 20/179 og 20/90 - Oversendelse av oppmålingsdata, arealoverføring Fjellestad Landmåler Sør AS
2022/109 20220602 02.06.2022 Inngående brev Klage på omregulering, endring av plan for Skranevann planID 197502 Halvard Aamodt
2022/330 20220602 02.06.2022 Inngående brev Gbnr. 1/71 - Søknad om utslippstillatelse tett tank, Furumoen 17. Tiltakshaver: Odd Arne Thu Ragnar Aas AS
2019/740 20220602 02.06.2022 Inngående brev Høring NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2 Justis- og beredskapsdepartementet
2019/753 20220602 02.06.2022 Inngående brev Høyring - endringar i lov om interkommunale selskaper mv. Kommunal- og distriktsdepartementet
2018/483 20220602 02.06.2022 Inngående brev Graving over kommunalt fortau ifm skiltplan på RV9 Setesdalsvegen Veiskiltkonsulenten AS
2021/227 20220602 02.06.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL, 923562907 Landbruksdirektoratet
2018/884 20220602 02.06.2022 Inngående brev Mineralstatistikken Harde fakta 2021 Direktoratet for mineralforvaltning
2021/752 20220602 02.06.2022 Inngående brev Gbnr. 1/9 - Oversendelse av oppmålingsdata, fradeling Landmåler Sør AS
2022/156 20220602 02.06.2022 Inngående brev Gbnr. 2/24, 2/25 og 57/25 - Oversendelse av oppmålingsdata - klarlegging ved demning på Syrtveit Landmåler Sør AS
2018/863 20220602 02.06.2022 Inngående brev Svar på Statsforvalterens spørsmål - surfebølge i Otra ved Syrtveitfossen, Evje og Hornnes kommune i Agder Nve
2022/162 20220602 02.06.2022 Inngående brev Rapport fra tilsyn med bruk av tvang overfor ***** ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/42 20220602 02.06.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 32/2 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/313 20220602 02.06.2022 Inngående brev Klage til Evje og Hornnes kommune *****
2022/162 20220602 02.06.2022 Inngående brev Rapport fra tilsyn- bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 9, overfor ***** ***** ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/201 20220602 02.06.2022 Inngående brev Årsregnskap Evje og Hornnes kommune 2021 - kontrollutvalgets uttalelse AGDER SEKRETARIAT
2022/34 20220602 02.06.2022 Inngående brev Gbnr. 42/105 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen DYNAMIC FLUID SERVICE AS
2022/34 20220602 02.06.2022 Inngående brev Gbnr. 1/73 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Ebba Andrea Nygaard m.fl.
2022/334 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad om endring av detaljregulering for Sindremoen, planID 201502 - endret plassering av rundkjøring ved Evjeskolene Evje og Hornnes kommune v/ arbeidsgruppe uteområde Evjeskolene
2022/6 20220602 02.06.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling knyttet til korpsundervisning Oxana A Emmelkamp
2022/34 20220602 02.06.2022 Inngående brev Gbnr. 50/31 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen KJETIL ARNESEN AS
2021/657 20220602 02.06.2022 Inngående brev Gbnr. 50/622 - Søknad om ferdigattest for natursteinmur, Tingbergvegen 21. Tiltakshaver: Rose Mari B. og Torfinn Nyhård Kw-Bygg Hornnes AS
2022/42 20220602 02.06.2022 Inngående brev Gbnr. 32/2 - Søknad om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur) Wenche Moi Reinertsen
2018/365 20220602 02.06.2022 Inngående brev Rensing av Voller - Evjemoen Skytefelt, risikovurdering Forsvarsbygg
2022/113 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Verkstedet Hornnes AS
2022/306 20220602 02.06.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 2022/2023 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/959 20220602 02.06.2022 Inngående brev Registrering av vernede jernbanekulturminner i gjeldende arealplaner BANE NOR SF
2019/740 20220602 02.06.2022 Inngående brev Høring - Forskrift for dekking av skyssutgifter for pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten i Agder Agder fylkeskommune
2019/286 20220602 02.06.2022 Inngående brev Agder Energi Vannkraft AS - Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Fennefoss kraftverk NVE
2022/1 20220602 02.06.2022 Inngående brev Innsyn, tilsyn med skog (del 2) Nrk
2022/302 20220602 02.06.2022 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Elisabeth Limkjær Leifsen
2022/326 20220602 02.06.2022 Inngående brev Søknad om bevilgning til løypekjøring Høgås - Himmelsyna - Midt-Agder Friluftsråd Otra IL Ski
2022/41 20220602 02.06.2022 Inngående brev Tilsyn - utsettelse av frist Arbeidstilsynet
2022/41 20220602 02.06.2022 Inngående brev Tilsyn - utsettelse av frist Arbeidstilsynet
2022/41 20220602 02.06.2022 Inngående brev Tilsyn - utsettelse av frist Arbeidstilsynet
2022/308 20220602 02.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2021/277 20220601 01.06.2022 Inngående brev Beredskapsplan Color Line Tour 28. mai 2022 Kristiansands Cykleklubb
2020/92 20220601 01.06.2022 Inngående brev Gbnr. 20/65 Ønsker å bygge garasje på Fjellestad Tor Magne Toften
2021/762 20220601 01.06.2022 Inngående brev SV: søknad om 5-årig gjødselplan Wenche R. Høgetveit
2020/92 20220601 01.06.2022 Inngående brev Gbnr. 20/110 - Melding planlagt hagestue Grasmyrvegen 33 Oddbjørn Ånonsen
2021/404 20220601 01.06.2022 Inngående brev 1-127 Koordinater for VA Per Arne Teslo KW-BYGG HORNNES AS
2022/170 20220601 01.06.2022 Inngående brev Svar på tilbud om endring i fast stillingsprosent - enhet for omsorg Ingrid Dovland
2021/661 20220601 01.06.2022 Inngående brev Re: Vedrørende søknad om ferdigattest Kai Ola Urevatn
2022/267 20220601 01.06.2022 Inngående brev Gbnr. 1/82 - Oversendelse av oppmålingsdata, klarlegging grense Landmåler Sør AS
2022/310 20220601 01.06.2022 Inngående brev Supplering av søknad om endring av mønehøyde Rune Hodne
2022/156 20220601 01.06.2022 Inngående brev Gbnr. 2/24, 2/25 og 57/25 Oppmåling - klarlegging ved demning på Syrtveit Olav Arne Haugen
2022/321 20220601 01.06.2022 Inngående brev Gbnr. 42/97- Uttale fra brann, Alfred Uglands Veg 17. Setesdal brannvesen
2021/330 20220601 01.06.2022 Inngående brev Signert avtale- dagsturhytte Evje og Hornnes kommune HL-Bygg AS
2022/308 20220601 01.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/309 20220601 01.06.2022 Utgående brev Svar på søknad - Kulturkonsulent - st. ref. 4524916547 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220531 31.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/144 20220531 31.05.2022 Saksframlegg/innstilling Diskusjonssaker/eventuelt
2022/289 20220531 31.05.2022 Inngående brev Gbnr. 48/11 - Søknad om ferdigattest, riving av bygningsmasse etter brann, Åmland 12. Tiltakshaver: Helene Thorsland RH RENOVASJON AS
2021/699 20220531 31.05.2022 Utgående brev Oversendelse av prøvingsattest SKATTEETATEN
2022/308 20220530 30.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220529 29.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/331 20220527 27.05.2022 Inngående brev Gbnr. 65/4 - Søknas om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig, garasje og anneks, Terenesvegen 6. Tiltakshaver: Lene og Vidar Eisenhut Westin Sigurd Wiberg
2022/332 20220527 27.05.2022 Inngående brev Gbnr. 64/116 - Søknad om bygging av veg til hytte og parkeringsplass, Trengslemyrvegen 76. Tiltakshaver: Vidar Molde DANIEL C TICKNER
2022/308 20220526 26.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220526 26.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/308 20220526 26.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220525 25.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/308 20220525 25.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2021/175 20220525 25.05.2022 Inngående brev Vedtak på regulerende skilt - Rv., Fv. - Tour of Norway 2022 27.05.2022- 4.etappe - Agder Statens vegvesen
2022/320 20220525 25.05.2022 Inngående brev Infoskriv om dokumenttilsyn - Matrikkelloven Kartverket
2018/483 20220525 25.05.2022 Inngående brev Arbeidsvarslingssøknad Xpress Vei og Følgebiltjenester
2020/151 20220525 25.05.2022 Inngående brev Evje og Hornnes - tilskudd til vassmiljøtiltak 2022 - kalking Statsforvalteren i Agder
2019/1068 20220525 25.05.2022 Inngående brev Til informasjon - tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet Agder fylkeskommune
2022/34 20220525 25.05.2022 Inngående brev Gbnr. 56/288 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Torstein Hagen m.fl.
2022/118 20220525 25.05.2022 Inngående brev Gbnr. 70/1 - Retur av tinglyst dokument - fradeling Kartverket
2022/34 20220525 25.05.2022 Inngående brev Gbnr. 57/46 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Kristian Aune
2022/84 20220525 25.05.2022 Inngående brev Til kommunene som har mottatt krav om retting fra Statnett - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar - LVK
2021/390 20220525 25.05.2022 Utgående brev Gbnr. 55/91 - Ferdigattest av natursteinmur, Oddeskogen 39. Tiltakshaver: Jan Kristensen Daniel C Tickner
2022/193 20220525 25.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud om stilling som miljøveileder - habiliteringstjenesten Linn-Marita Halvorsen
2022/322 20220525 25.05.2022 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen sak: 22-065840REN-JAGD/JARD AGDER JORDSKIFTERETT
2022/14 20220525 25.05.2022 Utgående brev Klage registrert ***** ***** *****
2022/323 20220525 25.05.2022 Inngående brev Gbnr. 50/406 – Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Kjersti Park 16. Tiltakshaver: Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune
2021/626 20220525 25.05.2022 Inngående brev Gbnr. 56/47 - Søknad om ferdigattest for utvidelse av eksisterende anlegg, utslippstillatelse tett tank, Høgås. Tiltakshaver: Trygve Jokelid Ragnar Aas AS
2020/528 20220525 25.05.2022 Inngående brev Gbnr. 33/2 fnr. 12 - Søknad om ferdigattest for utslippstillatelse tett tank, Matkronvegen 20. Tiltakshaver: Kim L. Hansen Ragnar Aas AS
2020/595 20220525 25.05.2022 Utgående brev Gbnr. 64/82, 90 - Ferdigattest for veg til hytte, Tvitjønnåsen 9. Tiltakshaver: Alfred Gimle Ro Daniel C Tickner
2021/661 20220525 25.05.2022 Utgående brev Vedrørende søknad om ferdigattest 'kai@urevatn.no'
2022/14 20220525 25.05.2022 Inngående brev Søknad om startlån ***** ***** *****
2022/321 20220525 25.05.2022 Inngående brev Gbnr. 42/97 og 42/69 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av overnatting og bobilcamping, Alfred Uglands veg 17. Tiltakshaver: Alfred Uglands veg 17 AS ALFRED UGLANDS VEG 17 AS
2022/41 20220525 25.05.2022 Inngående brev vedr. Søknad om fristutsettelse Arbeidstilsynet
2021/657 20220525 25.05.2022 Utgående brev Gbnr. 50/622 - Søknad om ferdigattest for garasje, Tingbergvegen 21. Tiltakshaver: Rose Mari B. og Torfinn Nygård post@kw-bygg.no
2021/175 20220525 25.05.2022 Inngående brev Tillatelse til å arrangere sykkelrittet Color Line Tour 28.mai 2022 - Kristiansand Cykleklubb Statens vegvesen
2022/192 20220525 25.05.2022 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om stilling - psykiatribolig Petrus Maria Ghering
2020/360 20220525 25.05.2022 Inngående brev Gbnr. 35/6 - Søknad om ferdigattest for utslippstillatelse tett tank, Sveindalsvegen 1325. Tiltakshaver: Nicola E. Weiss Ragnar Aas AS
2020/530 20220525 25.05.2022 Inngående brev Gbnr. 20/137 - Søknad om ferdigattest for utslippstillatelse tett tank, Rebbåslia 9. Tiltakshaver: Rune Duvold Ragnar Aas AS
2020/561 20220525 25.05.2022 Inngående brev Gbnr. 33/2 fnr. 19 - Søknad om ferdigattest for utslippstillatelse tett tank, Matkronvegen 18. Tiltakshaver: Johnny M. V. Parsager Ragnar Aas AS
2021/267 20220525 25.05.2022 Inngående brev Gbnr. 64/108 - Søknad om ferdigattest for utslippstillatelse tett tank, Tvitjønnåsen 8. Tiltakshaver: Tommy Moe Ragnar Aas AS
2021/313 20220525 25.05.2022 Utgående brev Gbnr. 64/125 - Ferdigattest - Utslippstillatelse, minirenseanlegg. Kalvehagen 19. Tiltakshaver: Vidar Vestøl Daniel C Tickner
2022/198 20220525 25.05.2022 Inngående brev Gbnr. 50/103- informerer om videre saksgang Smeland Byggservice AS
2021/772 20220525 25.05.2022 Inngående brev Fwd: Gjødselplan 2022 Rune Hornnes
2021/772 20220525 25.05.2022 Inngående brev Fwd: Kart til Gjødselplan 2022 Rune Hornnes
2022/324 20220525 25.05.2022 Inngående brev Kyrkjebygg og auka utgifter til straum Barne- og familiedepartementet
2022/305 20220525 25.05.2022 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg på gnr. 53, bnr. 3 i Evje og Hornnes kommune, høring Agder fylkeskommune
2020/68 20220525 25.05.2022 Inngående brev Gbnr. 50/45- ettersendelse av ansvarsretter. Smeland Byggservice AS
2022/211 20220525 25.05.2022 Inngående brev Gbnr. 55/206 snr. 1 - Ettersendt samtykke til plassering Thor Thunberg
2022/304 20220525 25.05.2022 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg på gnr. 53, bnr. 3 i Evje og Hornnes kommune Agder fylkeskommune
2022/1 20220525 25.05.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn ifølge offentlighetsprinsippet til Evje og Hornnes Kommune Myndighetsfakta
2022/14 20220525 25.05.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2022/14 20220525 25.05.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2019/299 20220525 25.05.2022 Inngående brev Bruk av konsesjonskraftmidler til å utvikle infrastruktur i Setesdal Agder fylkeskommune
2021/255 20220525 25.05.2022 Utgående brev Gbnr. 64/273 - Bygging av hytteveg og parkering, Guddalsvegen 9. Tiltakshaver: Pål Aas Daniel C Tickner
2021/848 20220525 25.05.2022 Utgående brev Oversendelse av etterspurt kartskisse vedr adkomstvei til Flelestadveien 23 Einar Kristian Fjermestad
2020/535 20220525 25.05.2022 Utgående brev Gbnr. 15/233 - Oversendelse av matrikkelbrev HORNÅSEN EIENDOM AS
2022/82 20220524 24.05.2022 Inngående brev Vedrørende stillingen som miljøveileder ved Habiliteringstjenesten Tone Karoline Solberg
2022/281 20220524 24.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** *****
2022/281 20220524 24.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/281 20220524 24.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/281 20220524 24.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/281 20220524 24.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/281 20220524 24.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** ***** *****
2022/281 20220524 24.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** *****
2022/281 20220524 24.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** *****
2022/281 20220524 24.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** ***** *****
2022/281 20220524 24.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** *****
2022/281 20220524 24.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/281 20220524 24.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** *****
2022/281 20220524 24.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/281 20220524 24.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/281 20220524 24.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/281 20220524 24.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** *****
2022/281 20220524 24.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/307 20220524 24.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - hjemmetjeneste / ambulerende team ambulerende team / hjemmetjeneste - st. ref. 4524793460 ***** ***** ***** *****
2022/192 20220524 24.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. 4508455597 ***** ***** ***** *****
2022/192 20220524 24.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. 4508455597 ***** ***** *****
2022/192 20220524 24.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. 4508455597 ***** ***** ***** *****
2022/192 20220524 24.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. 4508455597 ***** ***** *****
2022/192 20220524 24.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. 4508455597 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220524 24.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220524 24.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/309 20220524 24.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Kulturkonsulent - st. ref. 4524916547 ***** ***** *****
2022/308 20220524 24.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** ***** *****
2022/101 20220524 24.05.2022 Inngående brev VS: leieavtale Fennefoss Anne Elin Greibrokk
2022/193 20220524 24.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Vernepleier / miljøterapeut - habiliteringstjenesten - st. ref. 4508460658 ***** ***** ***** *****
2022/193 20220524 24.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Vernepleier / miljøterapeut - habiliteringstjenesten - st. ref. 4508460658 ***** ***** ***** *****
2022/193 20220524 24.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Vernepleier / miljøterapeut - habiliteringstjenesten - st. ref. 4508460658 ***** ***** *****
2021/778 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. (4452524420) - ***** ***** *****
2021/778 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. (4452524420) - ***** ***** *****
2021/778 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. (4452524420) - ***** ***** *****
2021/778 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. (4452524420) - ***** ***** *****
2021/778 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. (4452524420) - ***** ***** *****
2021/778 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. (4452524420) - ***** ***** ***** *****
2021/778 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. (4452524420) - ***** ***** ***** *****
2021/778 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. (4452524420) - ***** ***** ***** *****
2021/778 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. (4452524420) - ***** ***** ***** *****
2021/778 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. (4452524420) - ***** ***** ***** *****
2021/778 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. (4452524420) - ***** ***** ***** *****
2021/778 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. (4452524420) - ***** ***** *****
2021/778 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. (4452524420) - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/778 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. (4452524420) - ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** *****
2021/854 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. (4458515619) - ***** ***** ***** *****
2022/67 20220523 23.05.2022 Inngående brev Til orientering: Avklaring vedrørende obligatorisk deltakelse på foreldreveiledning - Integreringsloven Statsforvalteren i Agder
2022/308 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/319 20220523 23.05.2022 Inngående brev Krav om innsyn i dokumenter fra skolen *****
2022/39 20220523 23.05.2022 Inngående brev Skjenkekontroll - Milano Pizza 21.05.2022 Securitas AS
2022/6 20220523 23.05.2022 Inngående brev Oppsigelse Tor Smeland
2022/318 20220523 23.05.2022 Inngående brev Gbnr. 42/49 - Søknad om fradeling av grunneiendom, Artillerivegen 25. Tiltakshaver: Evjemoen Næringspark AS Evjemoen Næringspark AS
2022/307 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - hjemmetjeneste / ambulerende team ambulerende team / hjemmetjeneste - st. ref. 4524793460 ***** ***** ***** *****
2022/74 20220523 23.05.2022 Utgående brev Gbnr. 62/57 - Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny, Einarkilvegen 12. Tiltakshaver: Alfred Skaiå KW-BYGG HORNNES AS
2019/1103 20220523 23.05.2022 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2020/221 20220523 23.05.2022 Utgående brev Verdivurdering gnr 11, bnr 2 m.fl Morten Andre Eriksen
2022/9 20220523 23.05.2022 Utgående brev Referat/ resultat etter forhandlinger - søknad om unntak for streik Hovedtillitsvalgte
2021/728 20220523 23.05.2022 Inngående brev Oversendelse av direktesendt klage - innsyn i pasientjournal STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/92 20220523 23.05.2022 Utgående brev Gbnr. 64/196 - Tilbakemelding på Spørsmål om tolkning av skjøte,Tvitjønnåsen 80 Silje Gunnufsen
2022/43 20220523 23.05.2022 Inngående brev NVEs vurdering - oppgradering av eksisterende terskler i Kosåna - Evje og Hornnes kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2022/313 20220523 23.05.2022 Inngående brev Forespørsel om innsyn i all dokumentasjon vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/314 20220523 23.05.2022 Inngående brev Ansvarserkjennelse for ***** ***** *****
2022/1 20220523 23.05.2022 Inngående brev Innsyn i sak 2021/116 - Løpenr.: 4291/2022 Gerd Reidun Høiland
2021/175 20220523 23.05.2022 Inngående brev Tillatelse til sykkelritt - Byglandsfjorden Rundt 2022 - 22.05.2022 Statens vegvesen
2021/475 20220523 23.05.2022 Utgående brev Grbr 57/4 Matrikkelbrev Sveinung Lien
2021/475 20220523 23.05.2022 Utgående brev Grbr 57/6 Matrikkelbrev Timothy David Davis m.fl.
2020/92 20220523 23.05.2022 Utgående brev Gbnr. 64/3- Tilbakemelding på henvendelse om oppsett av bod i området regulert til friluftsformål. Oskar Tveit
2019/1103 20220523 23.05.2022 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2022/316 20220523 23.05.2022 Inngående brev Tillatelse til utsetting av innlandsfisk - Stemvann, Grastjønn og Grasmyrkjønn - Evje og Hornnes kommune Agder fylkeskommune
2020/710 20220523 23.05.2022 Inngående brev Henvendelse vedrørende fastlege- og legevaktsituasjonen i Agder STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/590 20220523 23.05.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2022, sendt 19.05.2022 Skatteetaten
2022/198 20220523 23.05.2022 Utgående brev Tilbakemlding Felt B12 Smeland Byggservice AS
2022/317 20220523 23.05.2022 Inngående brev Avtale om tilgang på data for bruk i eByggesøk og eByggesøk Proff Norkart AS
2021/330 20220523 23.05.2022 Inngående brev Signering av avtale for bygging av Dagsturhytta Agder. Agder fylkeskommune
2022/42 20220523 23.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 59/14 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2021/869 20220523 23.05.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol - Kiwi 740 Evje NG Kiwi Agder AS
2022/282 20220523 23.05.2022 Utgående brev Gbnr. 50/115 - Tillatelse til etablering av ny uteplass/veranda på tak til eksisterende bygg, Nils Heglands veg 104. Tiltakshaver: Spisekroken Eiendom AS Smeland Byggservice AS (Mestergruppen)
2022/193 20220523 23.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud om stilling som vernepleier - habiliteringstjenesten Silje Myklebostad
2020/440 20220523 23.05.2022 Inngående brev LMT Setesdal - svar på søknad om tilskudd 2022 - tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/294 20220523 23.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 918957820 Landbruksdirektoratet
2022/273 20220523 23.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969125684 Landbruksdirektoratet
2021/456 20220523 23.05.2022 Inngående brev Varsel om ny saksbehandlingstid- gnr/bnr 2/26 og 2/33 - Senumsvegen. STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/136 20220523 23.05.2022 Inngående brev Tilbud om nyfødtscreening til barn som er født i utlandet Helsedirektoratet
2022/87 20220523 23.05.2022 Inngående brev Innspill til varsel om oppstart av endring av detaljregulering for Takåsen hyttefelt i Evje og Hornnes kommune Statsforvalteren i Agder
2021/116 20220523 23.05.2022 Utgående brev Salting av Smievegen Gerd Reidun Høiland
2021/116 20220523 23.05.2022 Inngående brev Korrespondanse vedr. Salting av Smievegen Gerd Reidun Høiland
2021/116 20220523 23.05.2022 Utgående brev Epost korrespondanse vedr. salting, Smievegen Anne Hilde S Vederhus
2022/113 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning - Dølen Konsertserie Dølen Konsertserie
2021/869 20220523 23.05.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol 2021 - Odden Camping AS Odden Camping AS
2022/177 20220523 23.05.2022 Inngående brev SV: Utkast - tilbud, avtale, protokoll Olaf Kjetså
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** *****