eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2022/491 20220928 28.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Helgestillinger / tilkallingsvikarer - habiliteringstjenesten Habiliteringstjenesten - st. ref. 4561227079 ***** ***** *****
2022/71 20220927 27.09.2022 Utgående brev Vedrørende søknad om endring av reguleringsplan Arild Kristian Samuelsen
2022/486 20220926 26.09.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4561059263 ***** ***** *****
2022/486 20220926 26.09.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4561059263 ***** ***** ***** ***** *****
2022/486 20220926 26.09.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4561059263 ***** ***** ***** *****
2022/486 20220926 26.09.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4561059263 ***** ***** *****
2022/486 20220926 26.09.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4561059263 ***** ***** *****
2022/486 20220926 26.09.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4561059263 ***** ***** ***** *****
2022/486 20220926 26.09.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4561059263 ***** ***** *****
2022/486 20220926 26.09.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4561059263 ***** ***** ***** *****
2022/486 20220926 26.09.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4561059263 ***** ***** ***** *****
2022/486 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter - st. ref. (4561059263) - ***** ***** ***** *****
2022/486 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter - st. ref. (4561059263) - ***** ***** ***** *****
2022/486 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter - st. ref. (4561059263) - ***** ***** *****
2022/486 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter - st. ref. (4561059263) - ***** ***** *****
2022/486 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter - st. ref. (4561059263) - ***** ***** ***** *****
2022/486 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter - st. ref. (4561059263) - ***** ***** *****
2022/486 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter - st. ref. (4561059263) - ***** ***** *****
2022/486 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter - st. ref. (4561059263) - ***** ***** ***** ***** *****
2022/486 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter - st. ref. (4561059263) - ***** ***** ***** *****
2022/487 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - enhet for helse - st. ref. (4561074669) - ***** ***** *****
2022/487 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - enhet for helse - st. ref. (4561074669) - ***** ***** *****
2022/487 20220926 26.09.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Sykepleier - enhet for helse Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4561074669 ***** ***** *****
2022/487 20220926 26.09.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Sykepleier - enhet for helse Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4561074669 ***** ***** *****
2022/483 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fastlege (vikariat) - st. ref. (4560703883) - ***** ***** ***** *****
2022/483 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fastlege (vikariat) - st. ref. (4560703883) - ***** ***** ***** *****
2022/483 20220926 26.09.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fastlege (vikariat) Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4560703883 ***** ***** ***** *****
2022/483 20220926 26.09.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fastlege (vikariat) Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4560703883 ***** ***** ***** *****
2022/486 20220925 25.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4561059263 ***** ***** ***** *****
2022/486 20220924 24.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4561059263 ***** ***** ***** *****
2022/487 20220924 24.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier - enhet for helse Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4561074669 ***** ***** *****
2022/486 20220923 23.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4561059263 ***** ***** *****
2022/491 20220922 22.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Helgestillinger / tilkallingsvikarer - habiliteringstjenesten Habiliteringstjenesten - st. ref. 4561227079 ***** ***** ***** *****
2022/491 20220921 21.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Helgestillinger / tilkallingsvikarer - habiliteringstjenesten Habiliteringstjenesten - st. ref. 4561227079 ***** ***** ***** *****
2022/509 20220920 20.09.2022 Inngående brev Gbnr. 70/15 og 70/1 - Grensejustering, rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Atle Ravndal Atle Ravndal
2022/510 20220920 20.09.2022 Inngående brev Gbnr. 18/1 fnr. 10 - Søknad om bygging av adkomstvei til hytte, Murtetjønnvegen 48. Tiltakshaver: Vegard Brunvatne Vegard G Brunvatne
2022/511 20220920 20.09.2022 Inngående brev Søknad om endring av reguleringsplan for Bakkemoen, planID: 197701 - Sammenslåing og endring av BYA for gbnr. 5/110 tomt 4 og gbnr. 5/93 tomt 6 SMELAND BYGGSERVICE AS
2022/512 20220920 20.09.2022 Inngående brev Søknad om mindre reguleringsendring etter forenklet prosess på gnr. 50 bnr. 402 – Kjersti Park Evje. Drag Arkitektur og Byggteknikk AS
2022/514 20220920 20.09.2022 Inngående brev Gbnr. 15/52 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom. Søker: Helena Hannås og Sindre Borgen Kristiansen Helena Hannås og Sindre Borgen Kristiansen
2022/514 20220920 20.09.2022 Inngående brev Ettersendelse av signert kjøpskontrakt i forbindelse med konsesjon, Kjetsåvegen 48 Helena Hannås
2022/515 20220920 20.09.2022 Inngående brev Gbnr. 56/236 - Søknad om oppføring av fritidsbolig, Høgåsvegen 60. Tiltakshaver: Arild Falander Bygg1 Lyngdal As
2022/518 20220920 20.09.2022 Inngående brev Gbnr. 26/5 - Søknad om bygging av landbruksvei, Ydstelivegen. Tiltakshaver: Torgny Arne Monan Torgny Arne Monan
2022/522 20220920 20.09.2022 Inngående brev Gbnr. 50/406 - Søknad om oppføring av enebolig, Kjersti Park 16. Tiltakshaver: Marianne Hauan Flatnes Bygg Consult AS
2022/523 20220920 20.09.2022 Inngående brev Varsel om tiltak - feiing av fyringsanlegg SETESDAL BRANNVESEN IKS
2022/523 20220920 20.09.2022 Inngående brev Varsel om tiltak - feiing av fyringsanlegg SETESDAL BRANNVESEN IKS
2022/490 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 50/202 og 50/361 - Matrikkelbrev Inger Anne Nomeland
2022/479 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 57/5 - Bygging av landbruksvei, Syrtveit. Tiltakshaver: Rune Hodne. Godkjenning. Rune Hodne
2022/472 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 53/3, Haugen 10- Evje og Hornnes kommune. Solceller på på SEFRAK registrert bolig. Agder Fylkeskommune
2022/477 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 20/76 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring, klarlegging av eksisterende grense, Grastjønnvegen 11 Olav Arne Haugen
2022/468 20220920 20.09.2022 Inngående brev Forespørsel om ferdigbefaring av Lauvåsvegen Helge Fossen
2022/450 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 56/79- Tillatelse til opparbeiding av infrastruktur, Evjevegen 62. Tiltakshaver: Deholt Bygg og Eiendom AS. VIANOVA KRISTIANSAND AS
2022/451 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 50/380 - Matrikkelbrev av eksisterende grense, Vikstølvegen 31. Tiltakshaver: Lars Gunnar Carlsen Lars Gunnar Carlsen
2022/452 20220920 20.09.2022 Inngående brev Gnr/bnr 72/2 - Kleveland 7 - Uttale i forbindelse med tiltak på meldepliktig SEFRAK bygg Agder fylkeskommune
2022/453 20220920 20.09.2022 Inngående brev Oppsigelse av leieforhold Sjarm
2022/423 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 32/2 fnr. 5 - Fradeling av festetomt, Stålevannsvegen 22. Tiltakshaver: Sigve Stokkeland Jonassen Wenche Moi Reinertsen m.fl.
2022/429 20220920 20.09.2022 Inngående brev Gbnr. 18/49 - Søknad om ferdigattest for utslippstillatelse tett tank, Stangeråsvegen 44. Ragnar Aas AS
2022/430 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 42/49, Fradeling av grunneiendom, Infanterivegen Matrikkelbrev EVJEMOEN NÆRINGSPARK AS
2022/433 20220920 20.09.2022 Utgående brev Barnehagelister for september 2022 - Evje og Hornnes - grunnlag kontantstøtte NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
2022/433 20220920 20.09.2022 Utgående brev Bekreftelse dato og antall timer barnehageplass ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
2022/341 20220920 20.09.2022 Inngående brev Gbnr. 26/9 fnr. 4 - Oversendelse av oppmålingsdata, fradeling festetomt Landmåler Sør AS
2022/351 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 62/2 og 62/75 - Svar på søknad om dispensasjon for bygging av veg og parkeringsplass, Bjorhuskilen 18. Tiltakshaver: Olaf Åvitsland DANIEL C TICKNER
2022/353 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 1/131 - Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Kay Arne Guldsmedmoen m.fl.
2022/353 20220920 20.09.2022 Inngående brev Gbnr. 1/33 - Oversendelse av oppmålingsdata, fradeling Olav Arne Haugen
2022/364 20220920 20.09.2022 Utgående brev Refusjonskrav NAV EVJE OG HORNNES
2022/54 20220920 20.09.2022 Inngående brev Gbnr. 66/41 - Søknad om ferdigattest for utslippstillatelse tett tank, Raudstølvegen 30 Ragnar Aas AS
2022/62 20220920 20.09.2022 Inngående brev Etterlyser svar på epost vedr. redegjørelse for inhabilitet i saken Trafikksikkerhetsplan i tre instanser Kristian Tønnesøl
2022/62 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar vedr. redegjørelse for inhabilitet i saken Trafikksikkerhetsplan i tre instanser Kristian Tønnesøl
2022/62 20220920 20.09.2022 Inngående brev Innspill til Ny behandling av Trafikksikkerhetsplan for Evje og Hornnes 2022-2030 Jan Arild Åkre
2022/43 20220920 20.09.2022 Inngående brev Tildeling 2/2022 LUF vei/drift Statsforvalteren i Agder
2022/40 20220920 20.09.2022 Utgående brev Ang. kontroller iht. tobakkskadeloven Securitas AS
2022/40 20220920 20.09.2022 Inngående brev SV: Ang. kontroller iht. tobakkskadeloven Securitas AS
2022/42 20220920 20.09.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 22/1 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/42 20220920 20.09.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 22/1 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/42 20220920 20.09.2022 Inngående brev Gbnr. 22/1 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Gøril Hannås
2022/42 20220920 20.09.2022 Inngående brev Gbnr. 22/1 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Gøril Hannås
2022/75 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - passasjer *****
2022/78 20220920 20.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/78 20220920 20.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/84 20220920 20.09.2022 Utgående brev SV: Bistand til krav om retting, Statnett Lund & Co v/ Svein Gjørtz
2022/84 20220920 20.09.2022 Inngående brev Bistand til krav om retting, Statnett Lund og Co v/Svein Gjørtz
2022/98 20220920 20.09.2022 Inngående brev NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Evjetun Leirsted, gnr. 56 bnr. 168 m.fl. - Evje og Hornnes kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2022/113 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - ambulerende - Klatreskogen AS Klatreskogen AS
2022/113 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning - Verkstedet Hornnes AS Verkstedet Hornnes AS
2022/6 20220920 20.09.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Habiliteringstjenesten Emmanuel Ruchekeri
2022/6 20220920 20.09.2022 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling - Habiliteringstjenesten Emmanuel Ruchekeri
2022/6 20220920 20.09.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling - kulturskolen Line Jørgensen
2022/6 20220920 20.09.2022 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling - kulturskolen Line Jørgensen
2022/6 20220920 20.09.2022 Inngående brev Svar på vedtak om ansettelse - Evje barneskule Kamilla Buås Tveit
2022/6 20220920 20.09.2022 Utgående brev Vedtak om ansettelse - Evje barneskule Kamilla Buås Tveit
2022/12 20220920 20.09.2022 Utgående brev Referat fra møtet 29.08.2022 kl.12.-15. i tverrfaglig arbeidsgruppe kompetanseløft spesialpedagogikk og inkluderende praksis Tverrfaglig arbeidsgruppe kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
2022/12 20220920 20.09.2022 Utgående brev Agenda for møtet 19.09.2022 kl.12.-14. i tverrfaglig arbeidgruppe kompetanseløft spesialpedagogikk og inkluderende praksis Tverrfaglig arbeidsgruppe Kompetanseløftet
2022/14 20220920 20.09.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220920 20.09.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220920 20.09.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220920 20.09.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220920 20.09.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220920 20.09.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220920 20.09.2022 Utgående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** ***** *****
2022/14 20220920 20.09.2022 Utgående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** ***** *****
2022/20 20220920 20.09.2022 Utgående brev Oppsigelse av leiekontrakt, ***** ***** ***** ***** *****
2022/20 20220920 20.09.2022 Utgående brev Oppsigelse av leieavtale, ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/22 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BYGLAND KOMMUNE
2022/22 20220920 20.09.2022 Utgående brev svarbrev - Klage på telefontid legekontoret. *****
2022/22 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BYGLAND KOMMUNE
2022/34 20220920 20.09.2022 Inngående brev Gbnr. 32/146 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Sigve Stokkeland Jonassen
2022/105 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 15/228- Tillatelse til garasje, Bevervegen 5A. Tiltakshaver: Anne Løland Anne Løland
2022/122 20220920 20.09.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Agnieszka Krawczyk
2022/122 20220920 20.09.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Vegard Hellesmark
2022/122 20220920 20.09.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Emma Kristine Leesland
2022/138 20220920 20.09.2022 Inngående brev E.post korresondanse mellom ***** ***** ***** Frantz Are Nilsen
2022/138 20220920 20.09.2022 Inngående brev Ansvarssak - mobbing - ***** KLP
2022/138 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utkast til tilbakemelding ***** ***** ***** ***** KLP Skadeforsikring AS
2022/138 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på utkast til tilbakemelding ***** ***** ***** ***** KLP Skadeforsikring AS
2022/214 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 57/2 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 OLAV ROBSTAD
2022/215 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 61/5 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 ØSTERHUS NILS GJERMUND
2022/216 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 42/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 KALLHOVD TERJE
2022/217 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 5/24 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 TOR SYVERT JOKELID
2022/218 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 9/5 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 ELLEN CECILIE MØLLEN
2022/219 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 37/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 TOM TERJE HAUGLAND
2022/220 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 60/4 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 KJELL UNDELAND
2022/221 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 56/41 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 EVJE TOR MORTEN
2022/222 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 19/10 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 ELI TORBORG TELHAUG
2022/224 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 7/1 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 BJØRNDAL GUNNAR
2022/225 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 24/6 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 TORGEIR HODNE
2022/226 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 48/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 TØNNESØL - HAGEN GÅRD
2022/227 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 48/2 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 TOR ARNE AAS
2022/228 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 73/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 GUNNAR LISLEVAND
2022/230 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 62/6 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 SAGEDAL ANN BERIT
2022/231 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 16/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 PETTER HEGLAND
2022/232 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 64/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 RANDI KNUTSEN
2022/233 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 5/5 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 HASSELDAL HELGE
2022/234 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 1/4 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 SLØGEDAL ANDERS TORE
2022/235 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 22/10 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 TEAM DIVERSITY AS
2022/236 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 5/65 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 TERJE BIRKELAND
2022/237 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 53/1 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 EGIL KJEBEKK
2022/238 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 127/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 GUNNAR MYKLEBOSTAD
2022/239 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 63/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 KLEPSLAND INGE
2022/240 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 25/1 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 HODNE GÅRD
2022/241 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 59/1 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 TORGERSEN STEFFEN
2022/242 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 60/20 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 THOMAS UNDELAND
2022/243 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 48/11 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 OMLAND GÅRD HELENE BERG TØRRESEN
2022/244 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 8/8 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 GUNNAR EIVIND GREIBROKK
2022/245 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 19/5 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 KNUT TVEIT
2022/246 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 18/1 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 REIERSEN SVEN
2022/247 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 28/14 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 MORS VILJE Ragnhild Jacobsen
2022/248 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 22/9 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 GEIR SIGBJØRN HOBBESLAND
2022/249 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 8/14 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 STØYLSLIGÅRD DA
2022/250 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 10/1 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 TOM KRISTIAN DÅSVAND
2022/251 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 9/47 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 ULEBERG SMÅBRUK
2022/252 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 51/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 VIDAR JOKELID
2022/253 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 30/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 FOSSEN HELGE LEVI
2022/254 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 60/5 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 DAGFINN TORGERSEN
2022/255 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 60/6 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 EIRIK UNDELAND
2022/256 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 70/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 HEISEL TOR ARNE
2022/258 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 43/2 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 RENATE SUNDT
2022/259 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 29/119 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 ZELLERS LANDBRUKSMASKINER
2022/260 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 8/4 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 KALLHOVD EIVIND ODD
2022/261 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 6/10 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 ANNE ELIN GREIBROKK
2022/275 20220920 20.09.2022 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om endring av reguleringsplan - Evje og Hornnes kommune STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
2022/302 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 50/233 - Sammenslåing av eiendommer Nils Gjermund Østerhus
2022/303 20220920 20.09.2022 Inngående brev Gbnr. 50/116 - Retur av tinglyst dokument, fradeling Kartverket
2022/313 20220920 20.09.2022 Inngående brev E- post korrespondanse - utlevering av dokumenter***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/313 20220920 20.09.2022 Inngående brev Innmeldt krav Skadenr ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/313 20220920 20.09.2022 Utgående brev Oversendelse av dokumenter, ***** ***** ***** ***** *****
2022/314 20220920 20.09.2022 Inngående brev Innmeldt krav Skadenr ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/314 20220920 20.09.2022 Utgående brev Oversendelse av dokumenter, ***** ***** ***** ***** *****
2022/314 20220920 20.09.2022 Inngående brev E- post korrespondanse - utlevering av dokumenter***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/313 20220920 20.09.2022 Utgående brev Vedr. krav om innsyn i ***** ***** *****
2022/314 20220920 20.09.2022 Utgående brev Vedr. krav om innsyn i ***** ***** *****
2017/401 20220920 20.09.2022 Utgående brev Agenda for møte i styrernettverk 22.09.2022 kl.11.30.-12.45. Styrere i barnehagene i Evje og Hornnes
2017/402 20220920 20.09.2022 Inngående brev Iveland kommune har fastsatt planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 Iveland kommune
2017/307 20220920 20.09.2022 Utgående brev Referat Helsenettverket av 02.09.2022 Camilla Verdal m.fl.
2018/299 20220920 20.09.2022 Inngående brev Gbnr. 73/1, 12 og 18 - Endring av bygningstype, Lislevann 7 Rolf Lislevand
2018/299 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 73/1, 12 og 18 - Endring av bygningstype, Lislevann 7 Rolf Lislevand
2018/299 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 15/68 - 17/79 - Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen, utført 'Bjarte Frøysnes'
2018/299 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 15/79 - Matrikkelbrev John Hornnes
2018/299 20220920 20.09.2022 Inngående brev Gbnr 5/7 - Søknad om bruksendring Gro Nordbø
2018/299 20220920 20.09.2022 Inngående brev Re: Søknad om bruksendring gnr 5 bnr 7 Gro Nordbø
2018/299 20220920 20.09.2022 Utgående brev Re: Søknad om bruksendring gnr 5 bnr 7 Endring av bygningstype Gro Nordbø
2018/418 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 23/14 - Matrikklebrev - Heidi og Arild Gjeitrem Heidi Gjeitrem m.fl.
2018/483 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på gravesøknad og arbeidsvarslingsplan, Evjevegen. Tiltakshaver: NewConnection VEISKILTKONSULENTEN AS
2019/291 20220920 20.09.2022 Utgående brev Agenda for møtet 07.09.2022 kl.14.-16. i arbeidsgruppe forebyggende arbeid barn og unge i Setesdal Arbeidsgruppe forebyggende arbeid barn og unge i Setesdal
2019/291 20220920 20.09.2022 Utgående brev Referat fra møtet 07.09.2022 kl.14.-16 i arbeidsgruppe forebyggende arbeid barn og unge i Setesdal Arbeidsgruppe forebyggende arbeid barn og unge i Setesdal
2019/740 20220920 20.09.2022 Inngående brev Høring - Endringer i blåreseptforskriften Helse- og omsorgsdepartementet
2019/740 20220920 20.09.2022 Inngående brev Stortingsmelding om helseberedskap - Invitasjon til å gi skriftlige innspill Helse- og omsorgsdepartementet
2019/753 20220920 20.09.2022 Inngående brev NOU 2022: Inntektssystemet for kommunene - Høring Kommunal- og distriktsdepartementet
2019/850 20220920 20.09.2022 Inngående brev Gbnr. 50/193 - Bekreftelse på levert oljetank, Myrvegen 4. Tiltakshaver: Einar Frøyså RUNE HODNE TRANSPORT OG GRAVING AS
2019/1000 20220920 20.09.2022 Utgående brev Oversendelse av signert avtale mellom Universitetet i Agder og Evje og Hornnes kommune Universitetet i Agder
2019/1087 20220920 20.09.2022 Inngående brev Forskuttering av tilskudd som følge av høye strømpriser PBL
2020/5 20220920 20.09.2022 Utgående brev Søknad om fritak fra kommunale avgifter og tjenester for Gnr 26, bnr 2, Abusdalsvegen 251 Åsulv Tønnesland
2020/5 20220920 20.09.2022 Utgående brev Søknad om fritak for kommunale avgifter *****
2020/61 20220920 20.09.2022 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snødekt mark Sondre Moseid Lund
2020/92 20220920 20.09.2022 Utgående brev GBNR. 18/1/10 - Spørsmål angående etablering av veg Vegard Brunvatne
2020/92 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 56/192 Spørsmål angående hagestue - Risdalslia 27 Espen Drivenes Larsen
2020/92 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 64/112 - Vedrørende spørsmål om solceller på hytta Mina Zarchi
2020/92 20220920 20.09.2022 Utgående brev Vedrørende spørsmål om bruksendring av fritidsbolig til bolig Tor Andre Opås
2020/92 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 15/232- svar på tilbygg garasje - Bevervegen 5B stian senum stenberg
2020/92 20220920 20.09.2022 Utgående brev Vedrørende spørsmål om tett tank - Sveindalsvegen 1317 Øystein Svaland
2020/92 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på spørsmål om krav til uavhengig kontroll av brannsikring Stig Eitland
2020/92 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 67/12 - Vedrørende tilleggsareal til fritidsbolig, Vikstølveien 51 Roar Løining
2020/92 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr.15/232-Carport inntil garasje - Bevervegen 5B stian senum stenberg
2020/92 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 50/390- Tilbakemeldinger på tegninger Lars Kjebekk
2020/92 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 64/192 -Vedrørende bruksendring av Tvitjønnåsen 31 Christoph Evers
2020/92 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på diverse spørsmål om fradelinger på Gautestad Sigurd Wiberg
2020/92 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på diverse spørsmål om saker - Einerkilen Sigurd Wiberg
2020/226 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om godkjenning av ny stedfortreder for salgsbevilling alkohol - Kiwi Evje NG Kiwi Agder AS avd. KIWI 740 Evje
2020/266 20220920 20.09.2022 Inngående brev Klage ***** ***** *****
2020/577 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering, 912165469 Landbruksdirektoratet
2020/580 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering, 912165469 Landbruksdirektoratet
2021/128 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om ledsagerbevis ***** ***** ***** ***** *****
2021/153 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 50/128- Tillatelse til oppføring av tomannsbolig, bygg nr 04, Alfred Uglands Veg 14 og 12. Tiltakshaver: Deep Capital Investment AS. DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2021/153 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 50/128- Tillatelse til oppføring av tomannsbolig, bygg nr. 02, Alfred Uglands veg 20 og 22. Tiltakshaver: Deep Capital Investments. DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2021/153 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 50/128- Tillatelse til oppføring av tomannsbolig, bygg nr 03, Alfred Uglands Veg 16 og 18. Tiltakshaver: Deep Capital Investments AS. DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2021/153 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 50/128 - Tillatelse til oppføring av tomannsbolig, bygg nr. 01, Alfred Uglands veg 26 og 24. Tiltakshaver: Deep Capital Investments AS DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2021/334 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 60/20 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 THOMAS UNDELAND
2021/335 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 28/14 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 MORS VILJE Ragnhild Jacobsen
2021/336 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 22/9 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 GEIR SIGBJØRN HOBBESLAND
2021/337 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 5/24 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 TOR SYVERT JOKELID
2021/338 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 8/8 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 GUNNAR EIVIND GREIBROKK
2021/339 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 18/1 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 REIERSEN SVEN
2021/340 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 19/10 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 ELI TORBORG TELHAUG
2021/341 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 37/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 TOM TERJE HAUGLAND
2021/342 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 24/6 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 TORGEIR HODNE
2021/343 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 59/1 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 TORGERSEN STEFFEN
2021/344 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 64/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 RANDI KNUTSEN
2021/345 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 63/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 KLEPSLAND INGE
2021/347 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 6/10 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 ANNE ELIN GREIBROKK
2021/348 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 60/6 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 EIRIK UNDELAND
2021/349 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 52/9 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 LUND GÅRD - STALL SIREN ANDREAS ENGEBRETHSEN
2021/350 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 70/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 HEISEL TOR ARNE
2021/351 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 61/5 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 ØSTERHUS NILS GJERMUND
2021/352 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 53/1 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 EGIL KJEBEKK
2021/353 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 19/5 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 KNUT TVEIT
2021/354 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 48/2 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 TOR ARNE AAS
2021/355 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 48/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 TØNNESØL - HAGEN GÅRD
2021/356 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 29/119 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 ZELLERS LANDBRUKSMASKINER
2021/357 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 60/5 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 DAGFINN TORGERSEN
2021/358 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 9/5 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 ELLEN CECILIE MØLLEN
2021/359 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 5/5 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 HASSELDAL HELGE
2021/361 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 28/6 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 ESPEN RIPEGUTU
2021/362 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 10/1 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 TOM KRISTIAN DÅSVAND
2021/363 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 43/2 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 RENATE SUNDT
2021/364 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 48/11 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 OMLAND GÅRD HELENE BERG TØRRESEN
2021/365 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 1/4 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 SLØGEDAL ANDERS TORE
2021/366 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 62/6 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 SAGEDAL ANN BERIT
2021/367 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 7/1 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 BJØRNDAL GUNNAR
2021/368 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 73/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 GUNNAR LISLEVAND
2021/369 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 8/4 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 KALLHOVD EIVIND ODD
2021/370 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 60/4 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 KJELL UNDELAND
2021/371 20220920 20.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 976109198, 4219-57/ 2 Landbruksdirektoratet
2021/372 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 8/14 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 ANNIKEN KRISTIANSEN
2021/373 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 51/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 VIDAR JOKELID
2021/374 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 42/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 KALLHOVD TERJE
2021/375 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 30/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 FOSSEN HELGE LEVI
2021/376 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 16/3 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 PETTER HEGLAND
2021/377 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 56/41 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 EVJE TOR MORTEN
2021/383 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 5/65 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 TERJE BIRKELAND
2021/272 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 15/235- Ferdigattest Hjortevegen 10 A og B. Tiltakshaver: Hellevik Hus prosjekt. HELLVIK HUS SØGNE AS
2021/429 20220920 20.09.2022 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til stedsutvikling - Deres ref: 20/28383-22 Agder Fylkeskommune
2021/591 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 64/530 – Oversending av matrikkelbrev Rune Øvensen m.fl.
2021/760 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 15/10 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 JOHN HORNNES
2021/761 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 1/2 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 HALLELAND HONNING
2021/762 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 44/1 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 SJUR HØGETVEIT
2021/764 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 24/52 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 HOVSLAGERMESTER RUNE RØYRÅS
2021/767 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 3/7 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 ALFRED R MOSEID
2021/768 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 3/6 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 ASTRID RUTH NYBERG
2021/769 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 9/4 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 WIKSTØL GUNNAR
2021/770 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 11/2 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 ROTA GÅRD OG UTLEIESERVICE HEIDI ELISE ERIKSEN
2021/771 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 28/8 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 BJELLÅS BIGÅRD
2021/772 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 15/17 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 RUNE HORNNES
2021/773 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 9/47 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 ULEBERG SMÅBRUK
2021/774 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 2/2 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 KHK DA
2021/775 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 9/8 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 TOMMY ULEBERG
2021/776 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 14/2 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 SVEND AAGE PETERSEN
2021/815 20220920 20.09.2022 Utgående brev Oversendelse av dokumentasjon vedr. barnevern, ***** ***** ***** MIDT-AGDER BARNEVERNTJENESTE
2021/851 20220920 20.09.2022 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 7/20 - Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 NILSENS BIGÅRD HOM
2021/852 20220920 20.09.2022 Inngående brev Provisorisk vannledning Fennefossvegen 2 Bransdal, Øyvind
2021/860 20220920 20.09.2022 Utgående brev Gbnr. 20/3 fnr. 12 - Matrikkelbrev, Bruvegen 47. Tiltakshaver: Geir Nerbø Øyvind Breilid
2021/872 20220920 20.09.2022 Inngående brev Kopi av anmodning om utbetaling av skjønnsmidler knyttet til barnevernsreform, SIO-prosjekt og andre tilbakeholdte skjønnsmidler Statsforvalteren i Agder
2022/1 20220920 20.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Dokumenttittel Interpellasjon fra Evje og Hornnes FRP vedr. strømstøtte fremført i kommunestyremøtet 31.03.22 Cato Christensen
2022/1 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Dokumenttittel Interpellasjon fra Evje og Hornnes FRP vedr. strømstøtte frem Glen Cato Christensen
2022/1 20220920 20.09.2022 Inngående brev Spørsmål fra Aftenposten vedr. bosetting av flyktninger Aftenposten
2022/1 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på spørsmål fra Aftenposten vedr. bosetting av flyktninger Aftenposten
2022/1 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2022/443 Løpenr: 7551/2022 Dokument tittel: Søknad om fradeling av grunneiendom, gnr 11, bnr 6. Søker Beate Egholm beate egholm
2021/744 20220920 20.09.2022 Inngående brev Svar på manglende dokumentasjon 2021/744-4 G- Takk AS
2022/1 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/92 Løpenr: 7434/2022 Dokument tittel: Gbnr. 64/269- Oversender reg, plan for NIpeligvegen 63 Harald Aas
2022/1 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2019/587 Løpenr: 7338/2022 Dokument tittel: Regulering av Høvringsvannet i Evje og Hornnes kommune Harald Aas
2022/517 20220919 19.09.2022 Saksframlegg/innstilling Politisk organisering - opprettelse av utvalg
2022/486 20220919 19.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4561059263 ***** ***** ***** *****
2022/486 20220919 19.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4561059263 ***** ***** *****
2020/507 20220916 16.09.2022 Saksframlegg/innstilling Kostnadsramme for uteområde Evjeskolene
2021/419 20220915 15.09.2022 Utgående brev Epost korrespondanse vedr. oppsigelse av stilling og utbetaling *****
2022/486 20220915 15.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4561059263 ***** ***** *****
2022/487 20220915 15.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier - enhet for helse Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4561074669 ***** ***** *****
2022/513 20220914 14.09.2022 Inngående brev Forespørsel om turnusplasser for fysioterapeuter i Agder i perioden 15.08.23 - 15.08.24 Statsforvalteren i Agder
2022/366 20220914 14.09.2022 Inngående brev Svar på tilbud om stilling - enhet for omsorg Poesi Paw
2021/483 20220914 14.09.2022 Inngående brev Gbnr. 50/645 - Søknad om ferdigattest for fritidsbolig og anneks, Takåsen hyttefelt. INGENIØR WIBERG AS
2021/749 20220914 14.09.2022 Inngående brev Supplering av søknad 56/248 Roger Aamodt Bygg AS
2021/111 20220914 14.09.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 51 om koronavaksinasjonsprogrammet FHI
2020/92 20220914 14.09.2022 Inngående brev Tillatelse til etablering av gang-/sykkelveg General Holms veg - rv. 9. Odde Eiendom Statens Vegvesen
2019/753 20220914 14.09.2022 Inngående brev Høring- registrering av offentlig forvaltning i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene
2019/680 20220914 14.09.2022 Inngående brev Budsjettprognose utbetaling 2023 med anslag 2024-2026 Konsesjonskraft IKS
2017/937 20220914 14.09.2022 Inngående brev Brev fra ordfører i Sirdal og svar fra AU Sekretariat for Agdereierne v/ Rune Røiseland
2022/313 20220914 14.09.2022 Inngående brev Dokumenter vedr. ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/314 20220914 14.09.2022 Inngående brev Dokumenter vedr. ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/122 20220914 14.09.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Anna Ismailova
2022/122 20220914 14.09.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Anna Ismailova
2022/22 20220914 14.09.2022 Inngående brev Svar på klage og en ekstraklage på Evje legekontor. *****
2022/14 20220914 14.09.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220914 14.09.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220914 14.09.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220914 14.09.2022 Inngående brev Søknad om startlån ***** ***** ***** *****
2022/14 20220914 14.09.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220914 14.09.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220914 14.09.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220914 14.09.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220914 14.09.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220914 14.09.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220914 14.09.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/96 20220914 14.09.2022 Inngående brev ***** *****, dets konkursbo Wigemyr & Co Advokatfirma
2022/47 20220914 14.09.2022 Inngående brev TT-ordningen i gamle Aust-Agder og innvilgelse av ekstratilskudd som følge av økte drosjepriser Agder fylkeskommune
2022/62 20220914 14.09.2022 Inngående brev Angående: Redegjørelse for inhabilitet i saken Trafikksikkerhetsplan i tre instanser Kristian Tønnesøl
2022/34 20220913 13.09.2022 Inngående brev Gbnr. 20/129 og 20/130 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Anette Kühn m.fl.
2022/34 20220913 13.09.2022 Inngående brev Gbnr. 55/205 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen BOLIGSERVICE EVJE EIENDOM AS
2022/42 20220913 13.09.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 15/10 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/42 20220913 13.09.2022 Inngående brev Gbnr. 15/10 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur John Hornnes
2022/42 20220913 13.09.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 6/10 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/42 20220913 13.09.2022 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 16/1 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/42 20220913 13.09.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 61/5 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/42 20220913 13.09.2022 Inngående brev Gbnr. 61/5 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Nils Gjermund Østerhus
2022/105 20220913 13.09.2022 Inngående brev Gbnr. 15/228 - Ny plassering på garasje for å unngå VA ledninger, Bevervegen 5A. Systad Bygg og Consult
2022/96 20220913 13.09.2022 Utgående brev Svar på brev vedr ikke-inntreden i konkursbo, ***** ***** ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
2022/96 20220913 13.09.2022 Inngående brev Melding om ikke-inntreden i leieforhold, ***** *****, konkursbo Wigemyr & Co Advokatfirma
2022/96 20220913 13.09.2022 Utgående brev Innmelding av krav i bo, ***** ***** ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
2022/75 20220913 13.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2022/75 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - passasjer *****
2022/98 20220913 13.09.2022 Inngående brev Varsel om igangsetting av detaljregulering Evjetun Leirsted, gnr. 56 bnr. 168 m.fl. DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2022/14 20220913 13.09.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220913 13.09.2022 Utgående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** ***** *****
2022/14 20220913 13.09.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220913 13.09.2022 Utgående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** ***** *****
2022/14 20220913 13.09.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220913 13.09.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad om startlån ***** ***** ***** *****
2022/14 20220913 13.09.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/2 20220913 13.09.2022 Inngående brev Møteprotokoll Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser 05.09.2022 Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser
2022/2 20220913 13.09.2022 Inngående brev Møteprotokoll Eldrerådet 02.09.2022 Eldrerådet
2022/1 20220913 13.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/92 Løpenr: 7434/2022 Dokument tittel: Gbnr. 64/269- Oversender reg, plan for NIpeligvegen 63 Harald Aas
2022/1 20220913 13.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/587 Løpenr: 7338/2022 Dokument tittel: Regulering av Høvringsvannet i Evje og Hornnes kommune Harald Aas
2022/14 20220913 13.09.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220913 13.09.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220913 13.09.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220913 13.09.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/14 20220913 13.09.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** ***** *****
2022/122 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Vegard Hellesmark
2022/113 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - ambulerende - Klatreskogen AS Klatreskogen AS
2022/207 20220913 13.09.2022 Inngående brev Tilfredsstillendetilbakemeldingptilsynsrapport Hornnes barnesskole 5. sept. 2022 Setesdal Brannvesen iks
2022/271 20220913 13.09.2022 Inngående brev Uttalelse vedr. kommunalt vedtak om begrenset bruk av tvang og mark jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kap 9 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** SØRLANDET SYKEHUS HF
2022/316 20220913 13.09.2022 Inngående brev Avslag på søknad om utsetting av innlandsfisk - Øytjenn på Uleberg - Evje- og Hornnes kommune Agder fylkeskommune
2022/303 20220913 13.09.2022 Inngående brev Gbnr. 50/116 - Retur av tinglyst dokument, fradeling Kartverket
2017/937 20220913 13.09.2022 Inngående brev Oppfølging av Eiermøtet 5.9 Sekretariat for Agdereierne v/ Rune Røiseland
2018/299 20220913 13.09.2022 Inngående brev Gbnr. 15/68 - Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen Bjarte Ottar Frøysnes
2017/401 20220913 13.09.2022 Utgående brev Referat fra styrernettverk 02.09.2022 kl.09.15.-11.15 Styrere i barnehagene i Evje og Hornnes kommune
2017/755 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom for perioden 11.07.2022 - 10.08.2022 *****
2017/755 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom for perioden 16.02.2022 - 10.07.2022 *****
2017/407 20220913 13.09.2022 Inngående brev Høring - forslag til endring i en rekke forskrifter slik at myndighet som i dag ligger i Vegdirektoratet blir overført til divisjonene i Statens vegvesen Statens vegvesen
2018/418 20220913 13.09.2022 Utgående brev Oversendelse av tinglyst skjøte Gnr 55 Bnr 148 Verksmoen Eiendom AS
2018/418 20220913 13.09.2022 Utgående brev Oversendelse av tinglyst skjøte Arild Gjeitrem m.fl.
2018/483 20220913 13.09.2022 Inngående brev 22/16318-1 - Fiberkabel i vernet jernbanebro - Evje og Hornnes kommune AGDER FYLKESKOMMUNE
2017/937 20220913 13.09.2022 Inngående brev Melding om vedtak - Fusjon mellom Agder energi og Glitre energi Vegårshei Kommune
2018/350 20220913 13.09.2022 Inngående brev SV: Tilbakemelding på merknader til begrenset høring- Solstad Bjørn Andresen
2018/869 20220913 13.09.2022 Utgående brev Høringsinnspill - Tilbudsstruktur for videregående opplæring 2023/2024 Agder fylkeskommune
2020/92 20220913 13.09.2022 Inngående brev Gbnr. 55/101 - Etablering av ny byggegrense- Oddeskogen Kjell Hansen
2020/61 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snødekt mark Sondre Moseid Linn
2020/61 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snødekt mark Gøril Hannås
2020/92 20220913 13.09.2022 Inngående brev Sveindalsvegen 1317 - Søknad om utslipp i tett tank Øystein Svaland
2019/1103 20220913 13.09.2022 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/1103 20220913 13.09.2022 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/1103 20220913 13.09.2022 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/1114 20220913 13.09.2022 Inngående brev Interpellasjon fra Evje og Hornnes FRP vedr. strømstøtte fremført i kommunestyremøtet 31.03.22 Evje og Hornnes Fremskrittsparti
2019/1000 20220913 13.09.2022 Inngående brev Samarbeidsavtale med Evje & Hornnes kommune om finansiering av Senter for folkehelse og levekår Universitetet i Agder
2020/710 20220913 13.09.2022 Inngående brev Basistilskuddsrapport for fastlegeordningen i 4219 Evje og Hornnes kommune per september 2022 Helfo
2021/111 20220913 13.09.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 49 om koronavaksinasjonsprogrammet FHI
2021/111 20220913 13.09.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 50 om koronavaksinasjonsprogrammet FHI
2020/466 20220913 13.09.2022 Utgående brev Innkalling til foreldremøte Føresette til elevar Evje ungdomsskule
2020/590 20220913 13.09.2022 Inngående brev Månedsbrev august måned 2022 Skatteetaten
2020/590 20220913 13.09.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 08/2022, sendt 02.09.2022 Skatteetaten
2021/128 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** ***** ***** ***** *****
2021/144 20220913 13.09.2022 Utgående brev Opplysninger om eventuelle gjeldsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Evje
2021/175 20220913 13.09.2022 Inngående brev Anmodning om vedtak - Fv. 3778 Senumsvegen, Evje og Hornnes kommune - fartsgrense 40 km/t Agder fylkeskommune
2021/175 20220913 13.09.2022 Inngående brev Anmodning om vedtak - Fv. 3796 Dåsnesvegen - nedsatt fartsgrense 40 km/t og fartshumper - Evje og Hornnes kommune Agder fylkeskommune
2021/591 20220913 13.09.2022 Inngående brev 64/530 - Oversendelse av oppmålingsdata, fradeling tomt nr. 127 og 130 Landmåler Sør AS
2021/392 20220913 13.09.2022 Utgående brev Justert plan for samarbeid om overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning Styrere i barnehagene og rektorer barneskoler
2021/277 20220913 13.09.2022 Inngående brev Rapportering høsten 2022 - STAF-løsningen Statsforvalteren i Agder
2021/279 20220913 13.09.2022 Inngående brev Gbnr. 56/22 og 56/148 - Forespørsel om å avslutte sak - arealoverføring Walther Mainhard
2021/872 20220913 13.09.2022 Utgående brev Refusjonskrav januar til juli 2022 - lønnskostnader pedagogisk personell Evjetun
2022/1 20220913 13.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/443 Løpenr: 7551/2022 Dokument tittel: Søknad om fradeling av grunneiendom, gnr 11, bnr 6. Søker Beate Egholm beate egholm
2022/338 20220913 13.09.2022 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2023 - frist for tilbakemelding 7. september Kommunal- og distriktsdepartementet
2022/338 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til nybygg ved Evje kyrkje Evje og Hornnes sokneråd
2022/340 20220913 13.09.2022 Inngående brev Gbnr. 64/129 - Søknad om endring av gitt tillatelse, utslippstillatelse tett tank Ragnar Aas AS
2022/435 20220913 13.09.2022 Inngående brev Pristilbud varebil- avd. drift Toyota Sør AS
2022/435 20220913 13.09.2022 Inngående brev Oversendelse av pristilbud varebil- avd. Drift Autoservice Evje AS
2022/430 20220913 13.09.2022 Inngående brev Gbnr. 42/49 - Oversendelse av oppmålingsdata, fradeling Infanterivegen Landmåler Sør AS
2022/451 20220913 13.09.2022 Inngående brev Gbnr. 50/380 - Oversendelse av oppmålingsdata, Klarlegging av eksisterende grense, Vikstølvegen 31. Landmåler Sør AS
2022/445 20220913 13.09.2022 Inngående brev Anbud brøyting 2022 - 2027 DANIEL C TICKNER
2022/445 20220913 13.09.2022 Inngående brev Anbud brøyting 2022 - 2027 GEIR OLE BAKKE
2022/445 20220913 13.09.2022 Inngående brev Anbud brøyting 2022 - 2027 BJØRNDAL GUNNAR
2022/472 20220913 13.09.2022 Inngående brev Trenger mer dokumentasjon før uttale i forbindelse med tiltak på SEFRAK registrert bolig. Agder fylkeskommune
2022/480 20220913 13.09.2022 Inngående brev Gbnr. 34/32 - Søknad om ferdigattest for 6 stk. fritidsleiligheter, Bjørnekrovegen. Tiltakshaver: Deholt Bygg og Eiendom AS Drag Arkitektur og Byggteknikk AS
2022/481 20220913 13.09.2022 Inngående brev Gbnr. 18/21 - Søknad om bygging av adkomstvei til hytte, Murtetjønnvegen 37. Tiltakshaver: Eva Bakke Eva Bakke
2022/484 20220913 13.09.2022 Inngående brev Varsel om mindre endring av reguleringsplan Gautestad, endring av tomt 137 og 130 AT Skog SA
2022/485 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Takåsen Hyttefelt, planID: 201103 - endring av tomte- og byggegrense Norsk byggservice
2022/504 20220913 13.09.2022 Inngående brev Gbnr. 57/46 - Søknad om utslippstillatelse tett tank, Stafosssvegen 38. Tiltakshaver: Kristian Aune Ragnar Aas AS
2022/488 20220913 13.09.2022 Inngående brev Gbnr. 57/5 - Søknad om fradeling av grunneiendom, tilleggsareal til hustomt gbnr. 57/30 Rune Hodne
2022/479 20220913 13.09.2022 Inngående brev Gbnr. 57/5 - Søknad om bygging av landbruksvei, Syrtveit. Tiltakshaver: Rune Hodne Rune Hodne
2022/483 20220913 13.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fastlege (vikariat) Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4560703883 ***** ***** ***** *****
2022/486 20220912 12.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4561059263 ***** ***** ***** *****
2022/489 20220912 12.09.2022 Inngående brev Gbnr. 57/3 og 57/2 - Grensejustering, rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring. Torleif Klepsland
2022/490 20220912 12.09.2022 Inngående brev Gbnr. 50/202 og 50/361 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter. Inger Anne Nomeland
2022/435 20220912 12.09.2022 Utgående brev Anbud varebil Toyota Sør AS
2022/435 20220912 12.09.2022 Utgående brev Oversendelse av signert kjøpekontrakt for Toyota Proace electric Toyota Sør AS
2021/569 20220912 12.09.2022 Inngående brev Gbnr. 64/3 - Fullføring av oppmåling, fradeling tomt 70, Gautestad Landmåler Sør AS
2021/569 20220912 12.09.2022 Utgående brev Gbnr. 64/3 - Matrikkelbrev Dag-Øystein Brendefur m.fl.
2020/527 20220912 12.09.2022 Utgående brev Gbnr. 64/526 - Matrikkelbrev Unn Herlofsen m.fl.
2020/527 20220912 12.09.2022 Inngående brev SV: Ny sak, fullføring av oppmåling, Gautestad Landmåler Sør AS
2022/278 20220912 12.09.2022 Inngående brev Idrettsrådets behandling av søknader tildeling av treningstider 2022 / 2023 Tony Halsall
2022/22 20220912 12.09.2022 Inngående brev Klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Bygland kommune
2022/22 20220912 12.09.2022 Inngående brev Klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Bygland kommune
2022/38 20220912 12.09.2022 Inngående brev Salgskontroll alkohol - Kiwi Evje Securitas AS
2022/38 20220912 12.09.2022 Inngående brev Salgskontroll alkohol - Spar Evje Securitas AS
2022/38 20220912 12.09.2022 Inngående brev Salgskontroll alkohol - Rema 1000 Evje Securitas AS
2022/38 20220912 12.09.2022 Inngående brev Salgskontroll alkohol - Joker Dåsnes Mat Securitas AS
2022/38 20220912 12.09.2022 Inngående brev Salgskontroll alkohol - Coop Extra Evje Securitas AS
2022/40 20220912 12.09.2022 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Evje Trafikksenter AS (YX) Securitas AS
2022/40 20220912 12.09.2022 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Coop Extra Evje Securitas AS
2022/40 20220912 12.09.2022 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Kiwi Evje Securitas AS
2022/40 20220912 12.09.2022 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Spar Evje Securitas AS
2022/40 20220912 12.09.2022 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Rema 1000 Evje Securitas AS
2022/40 20220912 12.09.2022 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Europris Evje avd 362 Securitas AS
2022/40 20220912 12.09.2022 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Verkstedet Hornnes AS Securitas AS
2022/40 20220912 12.09.2022 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Joker Dåsnes Mat Securitas AS
2022/62 20220909 09.09.2022 Saksframlegg/innstilling Ny behandling av Trafikksikkerhetsplan for Evje og Hornnes 2022-2030
2022/196 20220909 09.09.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 55/48- Svar på søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav, Bergvavegen 6.
2020/58 20220909 09.09.2022 Saksframlegg/innstilling Diskusjonssaker/eventuelt
2018/350 20220909 09.09.2022 Saksframlegg/innstilling 3. gangsbehandling - Detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 201801.
2022/425 20220909 09.09.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 9/45 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel- oppføring av garasje, Dåsvannsdalen 648. Tiltakshaver: Knut Petter Wikstøl
2022/443 20220909 09.09.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om fradeling av grunneiendom, gnr 11, bnr 6. Søker Beate Egholm
2022/351 20220909 09.09.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 62/75 - Søknad om dispensasjon for bygging av veg og parkeringsplass, Bjorhuskilen 18. Tiltakshaver: Olaf Åvitsland
2022/349 20220909 09.09.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 50/619- Svar på søknad om dispensasjon fra plankrav, Evje kiosk. Tiltakshaver: Nils Heglandsveg 73.
2022/486 20220909 09.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4561059263 ***** ***** ***** ***** *****
2022/486 20220908 08.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier - Evje og Bygland legesenter Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4561059263 ***** ***** *****
2022/483 20220908 08.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fastlege (vikariat) Evje og Bygland legesenter - st. ref. 4560703883 ***** ***** ***** *****
2018/350 20220906 06.09.2022 Inngående brev Kommentar fra forslagstiller til saksframlegg, Solstad boligområde Marianne Dovland
2017/937 20220905 05.09.2022 Inngående brev Vedtak frå Bykle kommune vedrørande ev. fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi Bykle kommune
2017/937 20220905 05.09.2022 Inngående brev Vedtak Fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi Valle kommune
2017/937 20220905 05.09.2022 Inngående brev Melding om vedtak - Fusjon mellom Agder energi og Glitre energi Bygland kommune
2017/407 20220905 05.09.2022 Inngående brev Høring av forslag til ny forskrift om sektoravgift for dekning av kostnader til Norges vassdrags- og energidirektorats tilsyns- og kontrollarbeid NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2020/83 20220905 05.09.2022 Inngående brev Tildeling 2/2022 - nmsk skogkultur STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/92 20220905 05.09.2022 Utgående brev Gbnr.24/98 Moisund Elvebredd 2- svar på henvendelse om støy langs riksvei 9 ann kristin davidsen
2020/58 20220905 05.09.2022 Inngående brev Invitasjon til konferanse for kommunale og fylkeskommunale råd FFO AGDER
2019/1114 20220905 05.09.2022 Inngående brev Strømstøtte til bedriftene i Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Venstre
2020/5 20220905 05.09.2022 Inngående brev Søknad om fritak for kommunale avgifter *****
2020/5 20220905 05.09.2022 Inngående brev Søknad om fritak fra kommunale avgifter og tjenester for Gnr 26, bnr 2, Abusdalsvegen 251 Åsulv Tønnesland
2020/92 20220905 05.09.2022 Utgående brev Gbnr. 50/390- Svar på henvendelse vedr. anneks. Lars Kjebekk
2021/144 20220905 05.09.2022 Inngående brev Opplysninger om eventuelle gjeldsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Evje
2021/272 20220905 05.09.2022 Utgående brev Gbnr. 15/103- må ha tillleggsinformasjon til KOF fil 'Hilde Beathe Vant Johansen'
2021/272 20220905 05.09.2022 Inngående brev Gbnr. 15/235 - Søknad om ferdigattest og KOF fil VA for 2-mannsbolig, Hjortevegen 10. Tiltakshaver: Hellvik Hus Søgne Prosjekt AS Hellvik Hus Teknologi og Produksjon AS
2021/590 20220905 05.09.2022 Utgående brev Rapportering på tilskuddsforvaltning 2021 - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet - kap 761 post 79, ref 2021/1416 STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/419 20220905 05.09.2022 Utgående brev Invitasjon - dialogmøte *****
2022/332 20220905 05.09.2022 Utgående brev Gbnr. 64/116- Ferdigattest for vei, Trengslemyrvegen 76 . Tiltakshaver: Vidar Molde DANIEL C TICKNER
2022/321 20220905 05.09.2022 Inngående brev Innvilget service- og virksomhetsvisning fra rv. 9 - bobilplass i Evje og Hornnes kommune Statens vegvesen
2022/84 20220905 05.09.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap - inntektsår 2018 - eiendomsskatteår 2020 Skatteetaten
2022/84 20220905 05.09.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap - inntektsår 2019 - eiendomsskatteår 2021 Skatteetaten
2022/84 20220905 05.09.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap - inntektsår 2020 - eiendomsskatteår 2022 Skatteetaten
2022/84 20220905 05.09.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap - inntektsår 2017 - eiendomsskatteår 2019 Skatteetaten
2022/34 20220905 05.09.2022 Inngående brev Gbnr. 50/667 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen EVJE OG HORNNES KOMMUNE
2022/34 20220905 05.09.2022 Inngående brev Gbnr. 50/649 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Dag Preben Skårdal
2022/14 20220905 05.09.2022 Inngående brev Søknad om startlån ***** ***** *****
2022/14 20220905 05.09.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2022/14 20220905 05.09.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2022/14 20220905 05.09.2022 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2022/473 20220905 05.09.2022 Utgående brev Gbnr. 66/48 - Gautestadvegen parkering Randi Synnøve Østerhus
2022/477 20220905 05.09.2022 Inngående brev Gbnr. 20/76 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring, klarlegging av eksisterende grense, Grastjønnvegen 11 Geir Hammersmark
2022/478 20220905 05.09.2022 Inngående brev Gbnr. 57/13 fnr. 1 - Søknad om tilbygg til eksiterende lagerhall for matavfall, Setesdalsvegen 1073. Tiltakshaver: Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS Evje Bygg AS
2022/476 20220905 05.09.2022 Inngående brev Gbnr. 49/158 - Søknad om etablering av fylleanlegg for propan (LPG) og containere for kontor og sanitæranlegg, Bjoråvegen 1. Tiltakshaver: Anything AS LPG NORGE AS
2022/476 20220905 05.09.2022 Inngående brev Gbnr. 49/158 - Vi innvilger søknaden om samtykke, Etablering av fylleanlegg for propan (LPG), Bjoråvegen 1 Arbeidstilsynet
2022/465 20220905 05.09.2022 Utgående brev Endring av områdeplan for Evje sentrum planID 201115, Nye bussholdeplasser langs rv. 9. Søker: Statens Vegvesen Statens vegvesen
2022/465 20220905 05.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak - endring av områdeplan for Evje sentrum - nye bussholdeplasser. Ann Torhild Abusdal m.fl.
2022/444 20220905 05.09.2022 Utgående brev Gbnr. 50/85 snr. 3 - Tilbakemelding på søknad om oppføring av vinterstue på takterrasse, Kinovegen 4. Tiltakshaver: Liv og Salve Eieland Liv Eieland
2022/440 20220905 05.09.2022 Utgående brev Gbnr. 5/169, Bakkemoen 53- Tilbakemelding på søknad om bruksendring. Magnus Reiersen
2022/449 20220905 05.09.2022 Utgående brev Gbnr. 24/25 - Tillatelse til rehabilitering av pipe, Skrivarvegen 17. Tiltakshaver: Geir Langemyr PIPEFIKS AS
2022/424 20220905 05.09.2022 Inngående brev Gbnr. 48/11 - Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Omland Gård Helene Berg Tørresen
2022/438 20220905 05.09.2022 Utgående brev Gbnr. 66/3 - Riving av garasje, Raustølvegen 5. Tiltakshaver: Hilda Marie Skaiå Hilda Marie Skaiå
2022/338 20220905 05.09.2022 Utgående brev Vedrørende ordinært skjønn til kommunene - innspill vedrørende særegne forhold for kommunen STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/367 20220905 05.09.2022 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om TT-kort *****
2022/367 20220905 05.09.2022 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om TT-kort - mangler legeerklæring *****
2022/162 20220902 02.09.2022 Utgående brev Gjennomgang av rapport etter tilsyn - bruk av tvang og makt etter helse og omsorgstjenesteloven, kap 9. Kommunestyret Evje og Hornnes kommune
2022/2 20220901 01.09.2022 Saksframlegg/innstilling Orientering fra ordfører og kommunedirektør
2022/63 20220901 01.09.2022 Saksframlegg/innstilling Fastsetting av valgdag - kommune- og fylkestingsvalget 2023
2021/872 20220901 01.09.2022 Saksframlegg/innstilling Justering av feieavgiften for 2022
2021/111 20220901 01.09.2022 Inngående brev Oppgjørsordning for private virksomheter som vaksinerer mot covid-19 Helfo
2020/57 20220901 01.09.2022 Saksframlegg/innstilling Diskusjonssaker/Eventuelt
2020/92 20220831 31.08.2022 Utgående brev Gbnr. 64/269- Oversender reg, plan for NIpeligvegen 63 Torunn Olsen
2020/92 20220831 31.08.2022 Utgående brev Gbnr. 58/26 Stafossvegen 13 -Utslippstillatelse og vinterbrøytet vei 'daniel tickner'
2020/92 20220831 31.08.2022 Utgående brev Gbnr. 67/12 - Vedrørende spørsmål om tilleggsareal til eksisterende hyttetomt - Vikstølvegen 51 Roar Løining
2019/1103 20220831 31.08.2022 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/1103 20220831 31.08.2022 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/1075 20220831 31.08.2022 Inngående brev Vedr. byggesak ved Evje kyrkje - kirkekontorer mm Kirketjener Thorbjørn Leifsen
2019/1075 20220831 31.08.2022 Utgående brev Svar på henvendelse Thorbjørn Leifsen
2019/1067 20220831 31.08.2022 Utgående brev Oversendelse av sakkyndig vurdering og vedtak om ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/61 20220831 31.08.2022 Utgående brev Vedtak Motorferdsel i utmark - søknad om dispensasjon - barmark Jarand Hindenes
2020/293 20220831 31.08.2022 Utgående brev Gbnr. 8/22 - Ferdigattest for tilbygg til bolig, Dåsvannsdalen 383. Tiltakshaver: Hanne Skjeggedal. Hanne S Abrahamsen
2020/226 20220831 31.08.2022 Inngående brev Uttalelse fra politiet - søknad om godkjenning av ny stedfortreder for styrer - salgsbevilling alkohol Agder politidistrikt
2019/587 20220831 31.08.2022 Inngående brev Regulering av Høvringsvannet i Evje og Hornnes kommune Kåre Øyvind Abrahamsen m.fl.
2019/631 20220831 31.08.2022 Inngående brev Viktig melding til partnerkommuner med politisk vedtak om å være Miljøfyrtårn-kommune Stiftelsen Miljøfyrtårn
2019/1000 20220831 31.08.2022 Inngående brev Etablering av senter for forskning på folkehelse og levekår KS
2020/553 20220831 31.08.2022 Inngående brev Gbnr. 7/205 - Melding om endring av ansvarsrett, Dåsnesvegen 29 BE-CON AS
2022/1 20220831 31.08.2022 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/92 Løpenr: 7218/2022 Dokument tittel: Gbnr. 64/303 - Vedrørende solcelle og skjæring ved Tonestjønnvegen 35 Harald Aas
2021/872 20220831 31.08.2022 Utgående brev Refusjonskrav for kulturskolen vår 2022 Bygland kommune
2021/815 20220831 31.08.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn i og/eller utlevering av saksdokumenter i egen barnevernssak *****
2021/272 20220831 31.08.2022 Utgående brev Gbnr. 15/103 - (nytt gbnr. 15/235) tilbakemelding på søknad om ferdigattest- Hellevik Hus
2021/647 20220831 31.08.2022 Utgående brev Gnbr. 18/45- Tilbakemelding på søknad om utslipp Ragnar Aas
2022/72 20220831 31.08.2022 Utgående brev Gbnr. 20/179 - Matrikkelbrev, Grastjønnvegen 8. Gerd Torhild Krogstad Samuelsen m.fl.
2022/72 20220831 31.08.2022 Utgående brev Gbnr. 20/90 - Matrikkelbrev, Grastjønnvegen 8. Arild Kristian Samuelsen
2022/34 20220831 31.08.2022 Inngående brev Gbnr. 50/551 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen GLT EIENDOM AS
2022/42 20220831 31.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 16/1 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/42 20220831 31.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 16/1 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/42 20220831 31.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 15/17 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/42 20220831 31.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 15/17 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/42 20220831 31.08.2022 Inngående brev Gbnr. 15/17 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Rune Hornnes
2022/42 20220831 31.08.2022 Inngående brev Gbnr. 15/17 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Rune Hornnes
2022/42 20220831 31.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 9/5 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/43 20220831 31.08.2022 Inngående brev 17/1426 Høring av endringer i forskrift om berekraftig skogbruk Landbruks- og matdepartementet
2022/75 20220831 31.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2022/67 20220831 31.08.2022 Inngående brev Invitasjon til nasjonal brukerundersøkelse for deltakere opplæring norsk, samfunnskunnskap og introduksjonsprogram 2022 IMDI
2022/75 20220831 31.08.2022 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2022/113 20220831 31.08.2022 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning - Verkstedet Hornnes AS Verkstedet Hornnes AS
2022/9 20220831 31.08.2022 Utgående brev Referat etter lønnspolitisk drøftingsmøte Arbeidstakerorganisasjonene
2022/14 20220831 31.08.2022 Utgående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2022/14 20220831 31.08.2022 Inngående brev Søknad om startlån ***** ***** *****
2022/22 20220831 31.08.2022 Inngående brev ***** ***** ønsker møte i morgen. *****
2022/132 20220831 31.08.2022 Inngående brev Kontroll av Evje Park akuttinnkvartering 2022 og innhenting av synspunkter fra vertskommune Utlendingsdirektoratet
2022/123 20220831 31.08.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Anne Løland
2022/123 20220831 31.08.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Aimee Self Lindland
2022/123 20220831 31.08.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Charlotte Byremo
2022/207 20220831 31.08.2022 Utgående brev Svar på tilsynsrapport, Hornnes barneskule, våren 2022 SETESDAL BRANNVESEN IKS
2022/274 20220831 31.08.2022 Utgående brev Tilsyn EH kommune - oversendelse 1/4 Statsforvalteren i Agder
2022/274 20220831 31.08.2022 Utgående brev Tilsyn EH kommune - oversendelse 2/4 Statsforvalteren i Agder
2022/274 20220831 31.08.2022 Utgående brev Tilsyn EH kommune - oversendelse 3/4 Statsforvalteren i Agder
2022/274 20220831 31.08.2022 Utgående brev Tilsyn EH kommune - oversendelse 4/4 Statsforvalteren i Agder
2022/278 20220831 31.08.2022 Utgående brev Svar på søknader om treningstid i Otrahallen 2022/2023 Norkirken Evje/Tweens m.fl.
2022/278 20220831 31.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om treningstid i Evje flerbrukshall 2022/2023 - Basketball for barn 9 -13 år Jon Terje Hegghaug
2022/278 20220831 31.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om treningstid i Evje flerbrukshall - Badminton OTRA IL
2022/278 20220831 31.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om treningstid i Evje flerbrukshall - Fotball OTRA IL
2022/278 20220831 31.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om treningstid i Evje flerbrukshall - Håndball OTRA IL
2022/278 20220831 31.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om treningstid i Evje flerbrukshall - Barneidrett OTRA IL
2022/122 20220831 31.08.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Emma Kristine Leesland
2022/367 20220831 31.08.2022 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2022/353 20220831 31.08.2022 Utgående brev Vedtak Gbnr. 1/33 - Søknad om dispensasjon fra LNFR til fradeling av tilleggsareal. Tiltakshaver: Oda Merete Handeland Guldsmedmoen Oda M H Guldsmedmoen
2022/425 20220831 31.08.2022 Utgående brev Mottakskontroll sak 22/425- gbnr. 9/45- Oppsett av garasje Knut P Wikstøl. THA arkitekt
2022/430 20220831 31.08.2022 Utgående brev Gbnr. 42/49 - Svar på søknad om fradeling av grunneiendom, Infanterivegen. Tiltakshaver: Evjemoen Næringspark AS EVJEMOEN NÆRINGSPARK AS
2022/429 20220831 31.08.2022 Utgående brev Gbnr. 18/49 - Utslippstillatelse tett tank, Stangeråsvegen 44. Tiltakshaver: Bjørn Magne Dyvik AAS RAGNAR AS
2022/429 20220831 31.08.2022 Inngående brev Tilbakemelding på om det er innlagt vann i fritidsbolig. Pål Aas
2022/429 20220831 31.08.2022 Utgående brev SV: Utslippssøknad gbnr. 18/49 Ragnar Aas
2022/431 20220831 31.08.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om konsesjon på erverv av gnr 2, bnr 3. Søkere Monica Larsen og Endre Sjurseth Hellesmark Monica Larsen
2022/407 20220831 31.08.2022 Utgående brev Gbnr. 64/273- Tillatelse til utslipp, infiltrasjonsanlegg, Guddalsvegen 9. Tiltakshaver: Pål Aas. Ragnar Aas AS
2022/407 20220831 31.08.2022 Utgående brev Guddalsvegen 9- etterspør byggesøknad Ragnar Aas
2022/452 20220831 31.08.2022 Utgående brev Gbnr.72/2, Kleveland 7- Evje og Hornnes kommune ønsker uttale i forbindelse med tiltak på meldepliktig SEFRAK bygg. AGDER FYLKESKOMMUNE
2022/441 20220831 31.08.2022 Utgående brev Gbnr. 50/282 - Tillatelse til rehabilitering av pipe, Grenjåvegen 10. Tiltakshaver: Kjell Rokoengen PIPEFIKS AS
2022/437 20220831 31.08.2022 Inngående brev Informasjon om forskriftsendringer - Apekopper Statsforvalteren i Agder
2022/466 20220831 31.08.2022 Inngående brev Tomt Tingberget- utklipp av plan og vedlagt plankart. Karl Ånon Trulsvik
2022/467 20220831 31.08.2022 Inngående brev Skolegang og psykisk helse, ***** ***** ***** *****
2022/468 20220831 31.08.2022 Inngående brev Henvendelse vedr. tidligere gravearbeid og vannforsyning Helge Fossen
2022/468 20220831 31.08.2022 Utgående brev Vedrørende tom brønn Helge Fossen
2022/468 20220831 31.08.2022 Inngående brev Vedrørende tom brønn Helge Fossen
2022/468 20220831 31.08.2022 Utgående brev SV: Vedrørende tom brønn Helge Fossen
2022/470 20220831 31.08.2022 Inngående brev Gbnr. 24/23 - Melding om tilbygg til bolig og endret plassering av garasje, Moivegen 42. Tiltakshaver: Vegar Løland Vegar Løland
2022/471 20220831 31.08.2022 Inngående brev Gbnr. 64/310 - Søknad om fradeling av grunneiendom, Tvitjønnåsen. Tiltakshaver: Bernt Gautestad Olaf Grimsmo
2022/472 20220831 31.08.2022 Inngående brev Gbnr. 52/3 - Søknad om etablering av solceller på hustak, Haugen 10. Tiltakshaver: Olav Arne Haugen Olav Arne Haugen
2022/472 20220831 31.08.2022 Utgående brev Gbnr. 53/3- Evje og Hornnes kommune oversender søknad for uttale i forbindelse med tiltak på SEFRAK registrert bolig. AGDER FYLKESKOMMUNE
2022/474 20220831 31.08.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Knut Johan Tveit
2022/475 20220831 31.08.2022 Inngående brev Gbnr. 49/149 - Søknad om etablering av bryggeanlegg ved Odden Camping, Verksvegen 6. Tiltakshaver: Odden Camping AS ODDEN CAMPING AS
2022/454 20220830 30.08.2022 Utgående brev Referat fra møtet 22.08.2022 kl.15.15.- 16.15 vedrørende opplæringstilbud barn i grunnskolealder i akuttmottak Rektorer Evjeskolene
2022/278 20220830 30.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om treningstid i Evje flerbrukshall for 2022/2023 - Basketdamene Line Smeland
2022/278 20220830 30.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om treningstid i Evje flerbrukshall for 2022/2023 - Vollyball STIFTELSEN FRIVILLIGHETSSENTRALEN I EVJE OG HORNNES
2022/278 20220830 30.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om treningstid i Evje flerbrukshall for 2022/2023 - Herretrimmen Harald Kleggetveit
2022/278 20220830 30.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om treningstid i Evje flerbrukshall for 2022/2023 - Otra IL Håndball G 11 OTRA IL
2022/12 20220830 30.08.2022 Utgående brev Agenda for møte 29.08.2022 kl.12.-15. i tverrfaglig arbeidsgruppe Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis Tverrfaglig arbeidsgruppe kompetanseløftet
2020/614 20220830 30.08.2022 Utgående brev Innstilling fra kontrollutvalget til kommunestyret - forvaltningsrevisjon Pleie- og omsorg Agder Sekretariat
2017/401 20220830 30.08.2022 Utgående brev Agenda for styrernettverk 02.09.2022 kl. 09.15.-11.15. Styrere i barnehagene i Evje og Hornnes kommune
2019/629 20220829 29.08.2022 Inngående brev Gbnr. 15/225 - Søknad om ferdigattest for garasje, Bevervegen 16. Emil Andreassen
2020/293 20220829 29.08.2022 Inngående brev Gbnr. 8/22 - Søknad om ferdigattest for tilbygg til bolig, Dåsvannsdalen 383 Hanne S Abrahamsen
2021/153 20220829 29.08.2022 Inngående brev Alfred Uglands veg 12 Supplering av søknad 50/128 DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2022/34 20220829 29.08.2022 Inngående brev Gbnr. 21/17 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Jon Staalesen
2022/72 20220829 29.08.2022 Inngående brev Gbnr. 20/179 og 20/90 - Retur av tinglyst dokument, arealoverføring Grastjønnvegen 8 Kartverket
2022/469 20220829 29.08.2022 Inngående brev Gbnr. 62/25 - Søknad om uslippstillatelse tett tank, Bjorhuskilen 2. Tiltakshaver: Frank Werner Orf EVJE RØRSERVICE AS
2022/464 20220829 29.08.2022 Inngående brev INVITASJON TIL Å DELTA I EN RETTET EMISJON I AGDER NÆRINGSSELSKAP AS Agder Næringsselskap AS
2022/465 20220829 29.08.2022 Inngående brev Endring av områdeplan for Evje sentrum paragraf 12-14 - endring av sendt søknad Statens vegvesen
2022/407 20220829 29.08.2022 Inngående brev Gbnr. 64/273- Tilbakemelding på byggesøknad. Ragnar Aas
2022/350 20220829 29.08.2022 Inngående brev Gbnr. 55/202 - Samtykke fra nabo Kw-Bygg Hornnes AS
2022/366 20220829 29.08.2022 Inngående brev Svar på tilbud om stilling - enhet for omsorg Magdalena J Kuropatwa
2022/430 20220828 28.08.2022 Inngående brev Kopi - Gbnr. 42/49 - Flomvurdering EVJEMOEN NÆRINGSPARK AS
2022/407 20220826 26.08.2022 Inngående brev Gbnr. 64/273- vurderer å endre søknad fra tett tank til renseløsning. Ragnar Aas
2022/458 20220826 26.08.2022 Inngående brev Gbnr. 15/205 - Søknad om ferdigattest for enebolig og garasje, Hjortevegen 3. Tiltakshaver: Klara og Eirik Wathne RJA Bygg og Prosjektering AS
2022/459 20220826 26.08.2022 Inngående brev Gbnr. 15/197 - Søknad om ferdigattest for enebolig, Bevervegen 20. Tiltakshaver: Torgeir Lid RJA Bygg og Prosjektering AS
2022/460 20220826 26.08.2022 Inngående brev Gbnr. 15/208 - Søknad om ferdigattest for enebolig, Hjortevegen 4. Tiltakshaver: Katrine Haugom og Espen Lantz RJA Bygg og Prosjektering AS
2022/461 20220826 26.08.2022 Inngående brev Gbnr. 15/212 - Søknad om ferdigattest for enebolig, Hjortevegen 7. Tiltakshaver: Odd-Arne Kragseth RJA Bygg og Prosjektering AS
2022/462 20220826 26.08.2022 Inngående brev Gbnr. 15/203 - Søknad om ferdigattest for enebolig og garasje, Hjortevegen 1. Tiltakshaver: Lene Breistøl Godtfredsen og Tom Erik Godtfredsen RJA Bygg og Prosjektering AS
2022/463 20220826 26.08.2022 Inngående brev Gbnr. 29/1 fnr. 1 - Søknad om utslippstillatelse tett tank, Stusstjønnvegen 13. Tiltakshaver: Thor Hardeland RØRLEGGERMESTER TOM TVEDT AS
2022/32 20220826 26.08.2022 Inngående brev Den nasjonale informasjonstelefonen om korona blir avvikla 26. august 2022 Helsedirektoratet
2022/302 20220826 26.08.2022 Inngående brev Gbnr. 50/233 m.fl. - Fullmakt Søren Rudolf Østerhus
2022/302 20220826 26.08.2022 Inngående brev Gbnr. 50/233 m.fl. - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter, Bassengvegen Søren Rudolf Østerhus
2022/123 20220826 26.08.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Anne Løland
2021/259 20220826 26.08.2022 Inngående brev Rapport: Koordinert kulturarbeid UKM
2021/125 20220826 26.08.2022 Inngående brev Høring om endring i læreplanene i fremmedspråk Utdanningsdirektoratet
2021/603 20220826 26.08.2022 Inngående brev Reguleringsplan Syrtveit- spørsmål angående overlappende områder ABO PLAN & ARKITEKTUR AS
2022/1 20220826 26.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/92 Løpenr: 7218/2022 Dokument tittel: Gbnr. 64/303 - Vedrørende solcelle og skjæring ved Tonestjønnvegen 35 Harald Aas
2019/740 20220826 26.08.2022 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (økning i betalingen for nasjonale e-helseløsninger mv.) Helse- og omsorgsdepartementet
2019/587 20220826 26.08.2022 Inngående brev Spørsmål knyttet til regulering av Høvringsvatn i Evje og Hornnes kommune Harald Aas
2017/824 20220826 26.08.2022 Inngående brev Gbnr. 15/207 - Søknad om ferdigattest for enebolig, Bevervegen 19. Tiltakshaver: Olav Andreas Erdvig RJA Bygg og Prosjektering AS
2017/897 20220826 26.08.2022 Inngående brev Gbnr. 15/217 - Søknad om ferdigattest for enebolig, Hjortevegen 5. Tiltakshaver: Camilla og Alexander Låstad RJA Bygg og Prosjektering AS
2017/937 20220826 26.08.2022 Inngående brev Oppdaterte verdivurderinger i forbindelse med fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi. Agder Energi
2020/92 20220825 25.08.2022 Inngående brev Oppstart Park and ride ved Oddeskogen krysset Agder Fylkeskommune
2021/759 20220825 25.08.2022 Inngående brev Gbnr. 64/54 - søknad om ferdigattest daniel tickner
2021/384 20220825 25.08.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering Landbruksdirektoratet
2022/278 20220825 25.08.2022 Inngående brev Søknad om treningstid i Otrahallen 2022/2023 - Taekwondo Evje Taekwondo Klubb
2022/22 20220825 25.08.2022 Inngående brev Klage på telefontid legekontoret. *****
2022/42 20220825 25.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 53/3 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/447 20220825 25.08.2022 Utgående brev Oppdatert informasjon er lagt til i saken Øystein Kjetså Gnbr. 16/1. Ragnar Aas
2022/411 20220825 25.08.2022 Inngående brev Gbnr. 50/429 og 50/623 - Oversendelse av oppmålingsdata, Fradeling, Tingbergvegen Olav Arne Haugen
2022/433 20220825 25.08.2022 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass, ***** ***** *****
2022/366 20220825 25.08.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4541778074 ***** ***** ***** *****
2022/366 20220825 25.08.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4541778074 ***** ***** *****
2022/366 20220825 25.08.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4541778074 ***** ***** ***** *****
2022/366 20220825 25.08.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4541778074 ***** ***** *****
2022/366 20220825 25.08.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4541778074 ***** ***** *****
2022/366 20220825 25.08.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4541778074 ***** ***** *****
2022/457 20220825 25.08.2022 Inngående brev Invitasjon til å søke prosjektmidler - prosjektskjønn 2023 - søknadsfrist 01.11.2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/366 20220824 24.08.2022 Inngående brev Svar på tilbud om økt stilling og vikariat - enhet for omsorg Malin Natalie Bredesen
2022/366 20220824 24.08.2022 Utgående brev Tilbud om stilling - enhet for omsorg Poesi Paw
2022/366 20220824 24.08.2022 Utgående brev Tilbud om stilling - enhet for omsorg Malin Natalie Bredesen
2022/366 20220824 24.08.2022 Utgående brev Tilbud om stilling - enhet for omsorg Magdalena J Kuropatwa
2022/338 20220824 24.08.2022 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2023 - frist for tilbakemelding 2. september Kommunal- og distriktsdepartementet
2022/346 20220824 24.08.2022 Inngående brev Gbnr. 65/48- Bekrefter at søknad er iht. situasjonskart som vist i mail. Arne Solum
2022/333 20220824 24.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om leie av varmtvannsbassenget høsten 2022/våren 2023 Ruth Aas Simonsen
2022/333 20220824 24.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om leie av varmtvannsbassenget høsten 2022/våren 2023 Setesdal vidaregåande skule avd. Hornnes
2022/433 20220824 24.08.2022 Utgående brev Oppdatert oversikt over barnehagelister for august - grunnlag kontantstøtte- Evje og Hornnes kommune NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
2022/424 20220824 24.08.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 923562907 Landbruksdirektoratet
2022/423 20220824 24.08.2022 Inngående brev Gbnr. 32/2 fnr. 5 - Oversendelse av oppmålingsdata, fradeling av festetomt Landmåler Sør AS
2022/455 20220824 24.08.2022 Inngående brev Gbnr. 50/76 - Søknad om riving av bygninger, Hovslagervegen 21. Tiltakshaver: Spisekroken Evje Eiendom AS Smeland Byggservice AS (Mestergruppen)
2022/456 20220824 24.08.2022 Inngående brev Gbnr. 55/131 - Søknad om ferdigattest for bolig, Oddeskogen 67. Tiltakshaver: Dariusz Gandurski Dariusz S Gandurski
2022/452 20220824 24.08.2022 Inngående brev Gbnr. 72/2 - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig, Kleveland 7. Tiltakshaver: Finn Martin Torgersen INGENIØR WIBERG AS
2022/450 20220824 24.08.2022 Inngående brev Gbnr. 56/79 - Søknad om opparbeiding av infrastruktur, Evjevegen 62. Tiltakshaver: Deholt Bygg og Eiendom AS VIANOVA KRISTIANSAND AS
2022/451 20220824 24.08.2022 Inngående brev Gbnr. 50/380 - Klarlegging av eksisterende grense, Vikstølvegen 31. Tiltakshaver: Lars Gunnar Carlsen Lars Gunnar Carlsen
2022/42 20220824 24.08.2022 Inngående brev Gbnr. 53/3 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Olav Arne Haugen
2022/22 20220824 24.08.2022 Inngående brev Evje legevakt, lørdag 13.08.22 *****
2022/9 20220824 24.08.2022 Utgående brev Invitasjon til lønnspolitisk drøftingsmøte - 2022 Arbeidstakerorganisasjonene
2022/332 20220824 24.08.2022 Inngående brev Trengslemyrvegen 76 Søknad om ferdigattest 64/116 DANIEL C TICKNER
2022/123 20220824 24.08.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Aimee Self Lindland
2022/123 20220824 24.08.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Charlotte Byremo
2019/1075 20220824 24.08.2022 Inngående brev Videre utbygging av riksvegene i Agder - bekymring Agder fylkeskommune
2019/1103 20220824 24.08.2022 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/1103 20220824 24.08.2022 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/937 20220824 24.08.2022 Inngående brev Kvalifisering av bytteforhold Sekretariat for Agdereierne v/ Rune Røiseland
2017/937 20220824 24.08.2022 Inngående brev Om verdivurderingene i fusjonsprossessen Sekretariat for Agdereierne v/ Rune Røiseland
2018/298 20220824 24.08.2022 Inngående brev LIM-prisen 2022 - for likestilling, integrering og mangfold - Invitasjon til å nominere kandidater Agder fylkeskommune
2017/793 20220824 24.08.2022 Inngående brev Den kulturelle skolesekken- fordeling av spillemidler for skoleåret 2022-23 Agder fylkeskommune
2018/365 20220824 24.08.2022 Inngående brev Lauvaas hyttefelt Lauvaas Hyttefelt
2018/869 20220824 24.08.2022 Utgående brev Tilbakemelding elever med ***** ***** ***** AGDER FYLKESKOMMUNE
2018/863 20220824 24.08.2022 Inngående brev Surfebølge - søknad om utsatt frist dispensasjon for bygging av surfebølge Glenn Qvam Håkonsen
2018/863 20220823 23.08.2022 Utgående brev Vedrørende søknad om utsatt frist dispensasjon for bygging av surfebølge Glenn Qvam Håkonsen
2018/365 20220823 23.08.2022 Utgående brev Vedrørende spørsmål rundt reguleringsplan for Lauvaas hyttefelt Lauvaas Hyttefelt
2018/418 20220823 23.08.2022 Inngående brev Gbnr. 23/14 - Retur av tinglyst dokument - Heidi og Arild Gjeitrem Kartverket
2017/787 20220823 23.08.2022 Inngående brev Vedr "lånebil" Evje og Hornnes kommune Motorforum - Tom Gøytil
2017/793 20220823 23.08.2022 Utgående brev Anmodning om utbetaling av midler 2022-2023 Den Kulturelle skolesekken- Evje og Hornnes kommune AGDER FYLKESKOMMUNE
2017/407 20220823 23.08.2022 Inngående brev HØRINGSBREV - forslag om endring av forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) Statens vegvesen
2017/507 20220823 23.08.2022 Inngående brev Vilkårsrevisjon i Otravassdraget - invitasjon til befaring NVE
2019/1149 20220823 23.08.2022 Utgående brev Svar på henvendelse om gbnr- 50/638- Vegard S Hellesmark Aass Eiendom
2020/92 20220823 23.08.2022 Utgående brev Gbnr. 18/3 - Bygging av hybel Siv Nygård
2020/92 20220823 23.08.2022 Utgående brev Gbnr. 64/303 - Vedrørende solcelle og skjæring ved Tonestjønnvegen 35 Jan Ove Endresen
2020/226 20220823 23.08.2022 Utgående brev Forespørsel om uttalelse fra politiet - søknad om godkjenning av ny stedfortreder for styrer - salgsbevilling alkohol AGDER POLITIDISTRIKT
2022/1 20220823 23.08.2022 Utgående brev Svar på innsyn NRK Brennpunkt - Hjemmetjenesten NRK Brennpunkt
2022/1 20220823 23.08.2022 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2022/43 Løpenr: 6933/2022 Dokument tittel: Kjøreskader etter hogst Setesdølen
2021/736 20220823 23.08.2022 Inngående brev Gbnr. 65/34 - Søknad om dispensasjon for bygging av adkomstveg til hytte, Øygardsvegen 16. Tiltakshaver: Bjarne Abrahamsen RUNE HODNE TRANSPORT OG GRAVING AS
2022/262 20220823 23.08.2022 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling SFO *****
2022/262 20220823 23.08.2022 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling SFO *****
2022/262 20220823 23.08.2022 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling SFO *****
2022/313 20220823 23.08.2022 Utgående brev Oversendelse av etterspurte dokumenter fra skole og helsestasjon***** ***** ***** ***** *****
2022/314 20220823 23.08.2022 Utgående brev Oversendelse av etterspurt dokumentasjon, skole og helsesatsjon, ***** ***** ***** *****
2022/303 20220823 23.08.2022 Inngående brev Gbnr. 50/116 - Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses, fradeling av grunneiendom Kartverket
2022/22 20220823 23.08.2022 Utgående brev Svar vedr henvendelse Evje legevakt, lørdag 13.08.22 *****
2022/449 20220823 23.08.2022 Inngående brev Gbnr. 24/25 - Søknad om rehabilitering av pipe, Skrivarvegen 17. Tiltakshaver: Geir Langemyr PIPEFIKS AS
2022/447 20220823 23.08.2022 Utgående brev Vedr. søknad om tilkobling til Vann- Øystein Kjetså Gnbr. 16/1. Ragnar Aas
2022/436 20220823 23.08.2022 Utgående brev Gbnr. 9/14. Søknad om bygging av landbruksveg, Dåsvannsdalen. Tiltakshaver Frank Uleberg. Godkjenning. Frank Uleberg
2022/346 20220823 23.08.2022 Utgående brev Gbnr. 65/48- etterlyser plassering tett tank Ole Jakob Austenaa
2022/346 20220823 23.08.2022 Utgående brev Gbnr. 65/48 og tomt 2 og 3 i BFF- Tillatelse til opparbeidelse av vei, Lauvås. Tiltakshaver: Arne Solum. Ole Jakob Austenaa
2022/346 20220823 23.08.2022 Inngående brev Gbnr. 65/48 og tomt 2 og 3 i BFF- Oppdatert søknad om adkomst vei, Lauvås. Tiltakshaver: Arne Solum. Ole Jakob Austenaa
2022/346 20220823 23.08.2022 Utgående brev Gbnr. 65/48 og tomt 2 og 3- Tilbakemelding på søknad mottatt 18.08.22. Arne Solum
2020/310 20220822 22.08.2022 Utgående brev Utsjekk at vi har vært på samme møte John Salve Sigridnes m.fl.
2020/466 20220819 19.08.2022 Utgående brev Bekreftelse *****
2020/151 20220819 19.08.2022 Utgående brev Tilskudd til kalking 2022 - Høvringen Fiskelag Nils Gjermund Østerhus
2020/151 20220819 19.08.2022 Utgående brev Tilskudd til kalking 2022 - Ilderdalen fiskelag og Kalland Fiskelag Helge Levi Fossen
2020/151 20220819 19.08.2022 Utgående brev Tilskudd til kalking 2022 - Gunnårsvatn Fiskelag Gunnårsvatn Fiskelag
2020/151 20220819 19.08.2022 Utgående brev Tilskudd til kalking 2022 - Prestøygard/Storøygard Fiskelag Prestøygard/storøygard fiskelag
2020/151 20220819 19.08.2022 Utgående brev Tilskudd til kalking 2022 - Nordåna Fiskelag Odd Harald Robstad
2020/201 20220819 19.08.2022 Utgående brev Varsel om oppsigelse av barnehageplass *****
2020/201 20220819 19.08.2022 Utgående brev Varsel om oppsigelse av barnehageplass *****
2020/201 20220819 19.08.2022 Utgående brev Varsel om oppsigelse av barnehageplass *****
2020/201 20220819 19.08.2022 Utgående brev Varsel om oppsigelse av barnehageplass *****
2020/201 20220819 19.08.2022 Utgående brev Varsel om oppsigelse av barnehageplass *****
2020/92 20220819 19.08.2022 Utgående brev Gbnr. 15/52 - Vedrørende konsesjonsplikt Kjetsåvegen 48 Lasse Marcussen
2018/299 20220819 19.08.2022 Inngående brev Gbnr VS. 31/5 - Endring av bygningstype, Abusdalsvegen 1200 Byggesak Evje og Hornnes kommune
2018/299 20220819 19.08.2022 Inngående brev Utgåtte matrikkelenheter i Evje og Hornes kommune - gnr/bnr 55/15 og 55/16 Bane NOR SF
2018/418 20220819 19.08.2022 Inngående brev Gbnr. 55/148 - Retur av tinglyst dokument, tomt i Oddeskogen - Verksmoen Eiendom Kartverket
2019/299 20220819 19.08.2022 Inngående brev Melding om interesse for deltaking i pilotprosjekt – Bygdevekstavtale Setesdal. Setesdal interkommunalt politiske råd
2019/860 20220819 19.08.2022 Inngående brev Gbnr. 15/228 - Søknad om ferdigattest for innredningsarbeider i 2.etg. - Bevervegen 5B. Tiltakshaver: Stian Senum Stenberg Kw-Bygg Hornnes AS
2021/709 20220819 19.08.2022 Utgående brev vedr. Ferdigattest Byggmax Evje- etterspør støyutredninger. Dagfinn Skaar
2021/722 20220819 19.08.2022 Utgående brev Gbnr. 42/82 - spørsmål om tilbygg Evjeklinikken, Jørgen Løvlands veg 5 Evjemoen Næringspark
2021/435 20220819 19.08.2022 Inngående brev Forsvarets nye landingsside om kommunalt og offentlig veteranarbeid Forsvarets veterantjeneste
2022/1 20220819 19.08.2022 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring, ber om innsyn i en sammenstilling over følgende informasjon fra kommunen, om pasienter i psykiatrien som er innlagt i påvente av kommunalt tilbud Aftenposten
2022/1 20220819 19.08.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring, ber om innsyn i en sammenstilling over følgende informasjon fra kommunen, om pasienter i psykiatrien som er innlagt i påvente av kommunalt tilbud Aftenposten
2022/1 20220819 19.08.2022 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2017/937 Løpenr: 6925/2022 Dokument tittel: Eierkommunene, Agder Energi og strømkrisen - hva forventer regjeringen av eierkommunene til kraftselskapene? Setesdølen
2021/872 20220819 19.08.2022 Utgående brev Tilskuddsbrev Evje og Hornnes kommune for deltakelse i kompetansenettverk for innføring av nasjonale e-helseløsnionger (KS e-komp) - undertegnet versjon. KS
2022/1 20220819 19.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/43 Løpenr: 6933/2022 Dokument tittel: Kjøreskader etter hogst Setesdølen
2022/1 20220819 19.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/1 Løpenr: 7008/2022 Dokument tittel: NRK Brennpunkt - Hjemmetjenesten Setesdølen
2022/1 20220819 19.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/937 Løpenr: 6925/2022 Dokument tittel: Eierkommunene, Agder Energi og strømkrisen - hva forventer regjeringen av eierkommunene til kraftselskapene? Setesdølen
2022/1 20220819 19.08.2022 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2022/1 Løpenr: 7008/2022 Dokument tittel: NRK Brennpunkt - Hjemmetjenesten Setesdølen
2021/128 20220819 19.08.2022 Inngående brev Søknad om fornyelse av ledsagerbevis *****
2021/128 20220819 19.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av ledsagerbevis *****
2022/34 20220819 19.08.2022 Inngående brev Gbnr. 32/64 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Ingvild-Jorna Bø Abusdal m.fl.
2022/34 20220819 19.08.2022 Inngående brev Gbnr. 55/204 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen SETESDAL EIENDOM AS
2022/34 20220819 19.08.2022 Inngående brev Gbnr. 38/1 og 5 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Berit Øydne Reiersen
2022/34 20220819 19.08.2022 Inngående brev Gbnr. 72/3 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Stian Engedal
2022/34 20220819 19.08.2022 Inngående brev Gbnr. 5/54 og 5/98 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Åse Lill Haddeland m.fl.
2022/72 20220819 19.08.2022 Utgående brev Gbnr. 20/179 og 20/90 - Arealoverføring, Grastjønnvegen 8. Tiltakshaver: Arild Kristian Samuelsen Kartverket
2022/302 20220819 19.08.2022 Inngående brev Gbnr. 50/101 - Retur av tinglyst dokument - fradeling av eiendom ved Bassengvegen 4 Kartverket
2022/333 20220819 19.08.2022 Utgående brev Utsatt oppstartstidspunkt for varmtvannsbassenget på Evjeheimen Faste leietakere av varmtvannsbassenget
2022/338 20220819 19.08.2022 Inngående brev Invitasjon til skjønnsmøter i august og september 2022 Mogseth, Sølvi
2022/350 20220819 19.08.2022 Utgående brev Gbnr. 55/202 - Tillatelse til oppføring av garasje, Biotittvegen 7. Tiltakshaver: Anders Thorndal Kw-Bygg Hornnes AS
2022/367 20220819 19.08.2022 Inngående brev Legeerklæring i forbindelse med søknad om TT-kort *****
2022/367 20220819 19.08.2022 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2022/362 20220819 19.08.2022 Inngående brev Innhenting av kontaktinformasjon i kommunene - Nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens - Demensplan 2025 HELSEDIREKTORATET
2022/436 20220819 19.08.2022 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksveg på gnr. 9, bnr. 14 i Evje og Hornnes kommune. Høring. AGDER FYLKESKOMMUNE
2022/436 20220819 19.08.2022 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg på gnr. 9, bnr. 14 i Evje og Hornnes kommune. Høring. Agder fylkeskommune
2022/438 20220819 19.08.2022 Inngående brev Gbnr. 66/3 - Søknad om riving av garasje, Raustølvegen 5. Tiltakshaver: Hilda Marie Skaiå Hilda Marie Skaiå
2022/439 20220819 19.08.2022 Inngående brev Gbnr. 60/50 - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje, Stafossvegen 27. Tiltakshaver: Kåre Åsland Kåre Åsland
2022/440 20220819 19.08.2022 Inngående brev Gbnr. 5/169 - Søknad om bruksendring fra kjeller til leilighet, Bakkemoen 53. Tiltakshaver: Magnus Reiersen Magnus Reiersen
2022/428 20220819 19.08.2022 Utgående brev Gbnr. 24/52: Tilbakemelding på søknad om riving av stolpehus og oppsett av nytt. Rune Røyrås
2022/420 20220819 19.08.2022 Inngående brev SV: Avtale vedr. justeringsforpliktelse Agder kommunerevisjon vTommy Pytten
2022/446 20220819 19.08.2022 Inngående brev Renovasjonsabonnement med hjemmekompostering for Sergej Zeller - godkjent Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS
2022/446 20220819 19.08.2022 Inngående brev Søknad om endring av abonnement - hjemmekompostering Sergej Zeller
2022/447 20220819 19.08.2022 Inngående brev Gbnr. 16/1 - Søknad om tilkobling til kommunal vann- og avløpsledninger, Kjetsåvegen 61. Tiltakshaver: Øyvind Kjetsaa Øyvind Kjetsaa
2022/441 20220819 19.08.2022 Inngående brev Gbnr. 50/282 - Søknad om rehabilitering av pipe, Grenjåvegen 10. Tiltakshaver: Kjell Rokoengen PIPEFIKS AS
2022/442 20220819 19.08.2022 Inngående brev Gbnr. 50/81 - Henvendelse vedr. riving av mur og gjerde Arvid Pedersen m.fl.
2022/443 20220819 19.08.2022 Inngående brev Gbnr. 11/6 og 9 - Søknad om fradeling av grunneiendom, Dåsvannsdalen 1441. Tiltakshaver: Beate Egholm Beate Egholm
2022/444 20220819 19.08.2022 Inngående brev Gbnr. 50/85 snr. 3 - Søknad om bygging av tak over terrasse, Kinovegen 4. Tiltakshaver: Liv og Salve Eieland Liv Eieland
2022/445 20220818 18.08.2022 Utgående brev Åpen anbudskonkurranse - brøyting av kommunale veier 2022-2027 - tilbudsfrist: 15.08.2022 kl. 12:00 Doffin
2022/431 20220818 18.08.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på erverv av gnr 2, bnr 3. Søkere Monica Larsen og Endre Sjurseth Hellesmark
2022/353 20220818 18.08.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 1/33 - Søknad om dispensasjon fra LNFR til fradeling av tilleggsareal. Tiltakshaver: Oda Merete Handeland Guldsmedmoen
2021/256 20220818 18.08.2022 Saksframlegg/innstilling Kommunedelplan for klima og energi - Fastsettelse av planprogram
2020/61 20220818 18.08.2022 Saksframlegg/innstilling Motorferdsel i utmark - søknad om dispensasjon - barmark
2020/61 20220817 17.08.2022 Utgående brev Midlertidigsvar på søknad om dispensasjon - motorferdsel i utmark og vassdrag - Barmark Jarand Hindenes
2019/1103 20220817 17.08.2022 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2020/92 20220817 17.08.2022 Utgående brev Gbnr. 50/81 - Forespørsel om utleiedel Arendalsvegen 2 Linn Uppstad
2020/92 20220817 17.08.2022 Utgående brev Gbnr. 56/25 - Fradeling av eksisterende bolighus Knut Egil Aasland
2020/92 20220817 17.08.2022 Utgående brev Gbnr. 66/7 - Eier av hytteeiendom Anders Abelquist
2021/153 20220817 17.08.2022 Utgående brev Dialog vedr. VA plan- støperitomta Drag Arkitektur
2022/278 20220817 17.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om treningstid i Evje svømmehall 2022/2023 - Symjedamene Sigrid Åsen Haugsgjerd
2022/278 20220817 17.08.2022 Utgående brev Søknader om treningstid 2022 / 2023 Tony Halsall
2022/278 20220817 17.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om treningstid i Evje svømmehall 2022/2023 - Herretrimmen Harald Kleggetveit
2022/349 20220817 17.08.2022 Inngående brev G bnr. 50/619 Svar på søknad - Dispensasjon for byggegrense - Evje Kiosk - Nils Heglands veg 73 - Statens vegvesen
2022/437 20220816 16.08.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om apekopper og vaksine mot apekopper FHI
2022/313 20220816 16.08.2022 Utgående brev Epost korrespondanse ***** ***** *****
2022/207 20220816 16.08.2022 Inngående brev Utelatt tilbakemelding - purring etter tilsynsrapporten 24.05.2022 Setesdal brannvesen
2022/122 20220816 16.08.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Agnieszka Krawczyk
2022/63 20220816 16.08.2022 Inngående brev Høring - forslag til endringer i valgforskriften og forslag til forskrifter om valg til kommunestyrer og fylkesting i 2023 i fylker og kommuner som skal deles KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET
2022/14 20220816 16.08.2022 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2020/590 20220816 16.08.2022 Inngående brev Månedsbrev - juli 2022 Skatteetaten
2020/710 20220816 16.08.2022 Inngående brev Påminnelse om oppstart av felles henvisningsmottak til fastleger og kommuner i opptaksområdet til aktuelle DPS Helse Sør-Øst RHF
2020/275 20220816 16.08.2022 Inngående brev Innspill til kommunenes samfunnsplaner HELSEDIREKTORATET - Rådet for et aldersvennlig Norge
2020/57 20220816 16.08.2022 Inngående brev Innspill til kommunenes samfunnsplaner HELSEDIREKTORATET - Rådet for et aldersvennlig Norge
2020/58 20220816 16.08.2022 Inngående brev Innspill til kommunenes samfunnsplaner HELSEDIREKTORATET - Rådet for et aldersvennlig Norge
2018/80 20220816 16.08.2022 Inngående brev Informasjon om nytt eksamenssystem for jegerprøven MILJØDIREKTORATET
2017/652 20220816 16.08.2022 Inngående brev Vedr. 20-145863-26 - Varsel oppmålingsforretning - Rv9 TS-tiltak sideterreng Evje/Hornnes i Evje og Hornnes kommune Statens vegvesen
2017/652 20220816 16.08.2022 Inngående brev Vedr. 20-145863-39 - Varsel oppmålingsforretning - Rv9 TS-tiltak sideterreng Evje/Hornnes i Evje og Hornnes kommune Statens vegvesen
2017/652 20220816 16.08.2022 Inngående brev Vedr. 20-145863-44 - Varsel oppmålingsforretning - Rv9 TS-tiltak sideterreng Evje/Hornnes i Evje og Hornnes kommune Statens vegvesen
2018/483 20220815 15.08.2022 Inngående brev Gravesøknad, Evjevegen fiberfremføring graving og luftstrekk for fiber- NewConnection Veiskiltkonsulenten
2018/483 20220815 15.08.2022 Utgående brev Oversendelse av godkjent arbeidsvarslingsplan - Hornåsen. Tiltakshaver: Altifiber AS VEISKILTKONSULENTEN AS
2020/41 20220815 15.08.2022 Inngående brev Lærlingetilskudd - 1. halvår 2022 Opplæringskontoret for Resepsjon-, Restaurant-, og Matfag i Agder
2020/352 20220815 15.08.2022 Utgående brev Anmodning om utbetaling OU-midler lederutviklin Kommunenes sentralforbund
2020/358 20220815 15.08.2022 Inngående brev Psykososial oppfølging i kommunene etter masseskytehendelsen i Oslo 25. juni Helsedirektoratet
2021/111 20220815 15.08.2022 Inngående brev Tillatelse til at Evje og Hornes kommune kan inngå Tjenesteavtale om Fiks Vaksine KS
2021/111 20220815 15.08.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 48 om koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet
2021/111 20220815 15.08.2022 Inngående brev Svar på søknad om uthenting av vaksinasjonslister fra SYSVAK i forbindelse med vaksinasjonsplanlegging koronavaksine FHI - SYSVAK
2021/111 20220815 15.08.2022 Inngående brev Tillatelse til at Evje og Hornes kommune kan inngå Tjenesteavtale om Fiks Vaksine FHI - SYSVAK
2021/272 20220815 15.08.2022 Inngående brev Gbnr. 15/103 - Søknad om ferdigattest for 2-mannsbolig, Hjortevegen 10 Hellvik Hus Søgne AS
2021/277 20220815 15.08.2022 Inngående brev ***** ***** ***** Statsforvalteren i Agder
2022/1 20220815 15.08.2022 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2017/937 Løpenr: 6925/2022 Dokument tittel: VS: Eierkommunene, Agder Energi og strømkrisen Harald Aas
2022/1 20220815 15.08.2022 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/92 Løpenr: 6931/2022 Dokument tittel: Tilbakemelding ang. flytebrygge i Langetjønn, Gautestad hyttefelt Harald Aas (haralds6@hotmail.com)
2022/1 20220815 15.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/92 Løpenr: 6931/2022 Dokument tittel: Tilbakemelding ang. flytebrygge i Langetjønn, Gautestad hyttefelt Harald Aas
2022/1 20220815 15.08.2022 Inngående brev NRK Brennpunkt - Hjemmetjenesten NRK Brennpunkt
2022/1 20220815 15.08.2022 Inngående brev VS: Bestilling av innsyn - Sak: 2017/937 Løpenr: 6925/2022 Dokument tittel: VS: Eierkommunene, Agder Energi og strømkrisen Harald Aas
2021/558 20220815 15.08.2022 Utgående brev Kontantstøtterapportering juli 2022- Evje og Hornnes kommune NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
2022/14 20220815 15.08.2022 Utgående brev Saken med avvisningsvedtak er avsluttet grunnet utgått klagefrist ***** ***** Evje og Hornnes
2022/43 20220815 15.08.2022 Utgående brev Kjøreskader etter hogst Roar Løken Lunder m.fl.
2022/78 20220815 15.08.2022 Inngående brev Klage på avslag. Søknad om redusert foreldrebetaling *****
2022/122 20220815 15.08.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Silje Myklebostad
2022/122 20220815 15.08.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Marthe Åsen
2022/122 20220815 15.08.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Janne Nomeland
2022/122 20220815 15.08.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Silje Myklebostad
2022/113 20220815 15.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning - Verkstedet Hornnes AS Verkstedet Hornnes AS
2022/123 20220815 15.08.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Åse Langerak
2022/123 20220815 15.08.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Elisabeth Skjæveland
2022/262 20220815 15.08.2022 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling SFO, ***** ***** *****
2022/275 20220815 15.08.2022 Inngående brev Gbnr. 35/1 og 35/42. Søknad om endring av plan for tilkomstvei til fritidsbolig Jan Eddy Ryen
2022/314 20220815 15.08.2022 Utgående brev Epost korrespondanse ***** ***** *****
2022/332 20220815 15.08.2022 Inngående brev Gbnr. 64/116. Innmålt 2 veger, Trengslemyrvegen. Daniel Tickner
2022/435 20220815 15.08.2022 Utgående brev Forespørsel - Pristilbud for anskaffelse av varebil til driftsavdelingen Toyota Sør m.fl.
2022/435 20220815 15.08.2022 Inngående brev Pristilbud varebil driftsavdelingen BERTEL O. STEEN AGDER AS
2022/436 20220815 15.08.2022 Inngående brev Gbnr. 9/14.Søknad om bygging av landbruksveg, Dåsvannsdalen Frank Uleberg
2022/431 20220815 15.08.2022 Inngående brev Søknad om konsesjon til registering Inge Eftevand
2022/431 20220815 15.08.2022 Inngående brev Søknad om konsesjon, gnr 2, bnr 3 i Evje og Hornnes kommune ØKONOMISK RÅDGIVNING AS
2022/432 20220815 15.08.2022 Inngående brev Tillatelse til ny avkjørsel - driftsavkjørsel storbil tømmer - Fv. 42 til eiendommen gnr. 70 bnr. 40 AGDER FYLKESKOMMUNE
2022/433 20220815 15.08.2022 Utgående brev Innsending av barnehagelister for august 2022- grunnlag kontantstøtte -Evje og Hornnes kommune NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
2022/422 20220815 15.08.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/420 20220815 15.08.2022 Inngående brev Re: Avtale vedr. justeringsforpliktelse Hesjedal, Frode
2022/407 20220815 15.08.2022 Inngående brev Gbnr. 64/273 Søknad om utslippstillatelse, Guddalsvegen 9 Ragnar Aas AS
2022/275 20220811 11.08.2022 Inngående brev Bilder vedlegg Q1-3 Jan Eddy Ryen
2022/275 20220811 11.08.2022 Inngående brev B ilder vedlegg Q4-6 Jan Eddy Ryen
2022/275 20220811 11.08.2022 Inngående brev B ilder vedlegg Q4-6 Jan Eddy Ryen
2022/278 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad om treningstid i Otrahallen - Otra IL ski Otra IL SKI
2022/278 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad om treningstid i Otrahallen - Badminton Otra IL Badminton
2022/278 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad om treningstid i Evje flerbrukshall - Badminton Otra IL Badminton
2022/278 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad om treningstid i Evje flerbrukshall - Fotball Otra IL Fotballgruppe
2022/278 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad om treningstid i Evje flerbrukshall - Fritidstilbud ungdomsskoleelever Svein Birkeland
2022/278 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad om treningstid i Otrahallen - Håndball Otra IL Håndball
2022/278 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad om treningstid i Evje flerbrukshall - Håndball Otra IL Håndball
2022/278 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad om treningstid i Otrahallen - Barneidrett Otra IL Barneidrett
2022/278 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad om treningstid i Evje flerbrukshall - Barneidrett Otra Il Barneidrett
2022/123 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Elisabeth Skjæveland
2022/123 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Åse Langerak
2022/113 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Verkstedet Hornnes AS
2022/122 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Marthe Åsen
2022/303 20220810 10.08.2022 Inngående brev Gbnr. 50/116 Oversendelse av oppmålingsdata Landmåler Sør AS
2022/42 20220810 10.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 59/3 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2021/111 20220810 10.08.2022 Inngående brev Signert tjenestevedlegg Covid-19: Fiks vaksine for Evje og Hornnes kommune KS Digitale fellestjenester
2020/226 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad om godkjenning av ny stedfortreder for salgsbevilling alkohol NG Kiwi Agder AS avd. KIWI 740 Evje
2020/92 20220810 10.08.2022 Utgående brev Tilbakemelding ang. flytebrygge i Langetjønn, Gautestad hyttefelt Erlend Olsen
2020/61 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon - motorferdsel i utmark og vassdrag - Barmark Jarand Hindenes
2018/483 20220810 10.08.2022 Inngående brev Ettersending av varslingsplan til godkjenning - Hornåsen. Tiltakshaver: Altifiber AS VEISKILTKONSULENTEN AS
2022/430 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad om fradeling av grunneiendom, Infanterivegen. EVJEMOEN NÆRINGSPARK AS
2022/428 20220810 10.08.2022 Inngående brev VS: Søknad om riving/ sette opp nytt stolpehus Rune Røyrås
2022/429 20220810 10.08.2022 Inngående brev Gbnr. 18/49 - Søknad om utslippstillatelse tett tank, Stangeråsvegen 44. Tiltakshaver: Bjørn Magne Dyvik AAS RAGNAR AS
2017/937 20220808 08.08.2022 Inngående brev Eierkommunene, Agder Energi og strømkrisen - hva forventer regjeringen av eierkommunene til kraftselskapene? Agder Energi
2022/59 20220808 08.08.2022 Inngående brev Evje- og Hornnes kommune- Statsforvalterens merknad til rapportering- 2. kvartal 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/293 20220805 05.08.2022 Inngående brev VS: Sikkerhetsplan og ROS Landbrukets Dag 12-14 aug LANDBRUKETS DAG SA
2021/473 20220805 05.08.2022 Utgående brev Gbnr. 55/203 - Ferdigattest for tomannsbolig, Biotittvegen 9A og 9B. Tiltakshaver: Setesdal Eiendom AS Drag Arkitektur og Byggteknikk AS
2022/423 20220805 05.08.2022 Utgående brev Gbnr. 32/2 fnr. 5 - Svar på søknad om fradeling av grunneiendom, Stålevannsvegen 22. Tiltakshaver: Sigve Stokkeland Jonassen Sigve Stokkeland Jonassen
2022/411 20220805 05.08.2022 Utgående brev Gbnr. 50/429 og 50/623 - Svar på søknad om fradeling av grunneiendom, Tingbergvegen. Tiltakshaver: Karl Ånon Trulsvik Karl Ånon Trulsvik
2022/358 20220805 05.08.2022 Utgående brev Gbnr. 55/200 - Oversendelse av tinglyst seksjonering ODDESKOGEN AS
2022/358 20220804 04.08.2022 Inngående brev Gbnr. 55/200 - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2019/1087 20220804 04.08.2022 Utgående brev Innrapportering av resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2021 BABUSCHKA BARNEHAGE AS
2020/440 20220803 03.08.2022 Inngående brev Dokument 20/01581-64 Tilskuddsbrev til Evje og Hornnes kommune for deltakelse i kompetansenettverk for innføring av nasjonale e-helseløsninger i kommunal sektor (KS e-Komp) sendt fra KS Konsern KS
2018/299 20220803 03.08.2022 Utgående brev Gbnr. 60/6 - Endring av bygningstype, Nordbøvegen 15 Eirik Undeland
2018/483 20220803 03.08.2022 Utgående brev Svar på gravesøknad - Hornåsen. Tiltakshaver: Altifiber AS DANIEL C TICKNER
2018/483 20220803 03.08.2022 Utgående brev Svar på gravesøknad og arbeidsvarslingsplan - prosjekt Flatebygd. Tiltakshaver: NewConnection AS VEISKILTKONSULENTEN AS
2019/740 20220803 03.08.2022 Inngående brev Høring - forslag til endring i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Helse- og omsorgsdepartementet
2020/590 20220803 03.08.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2022, sendt 02.08.2022 Skatteetaten
2022/196 20220803 03.08.2022 Inngående brev Bergvavegen 6 Supplering av søknad 55/48 Smeland Byggservice AS
2022/274 20220802 02.08.2022 Inngående brev Tilsyn med beredskapsplanlegging i Evje og Hornnes kommune - varsel om gjennomføring STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/311 20220802 02.08.2022 Utgående brev Gbnr. 15/235 - Oversendelse av tinglyst seksjonering HELLVIK HUS SØGNE PROSJEKT AS
2022/14 20220802 02.08.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2022/1 20220802 02.08.2022 Utgående brev VS: Bestilling av innsyn - Sak: 2020/92 Løpenr: 5431/2022 Dokument tittel: Gbnr. 5/93 - Vedrørende bygging av bolig KS
2022/1 20220802 02.08.2022 Utgående brev SV: Bestilling av innsyn - Sak: 2020/92 Løpenr: 5047/2022 Dokument tittel: Gbnr. 20/65 Ønsker å bygge garasje på Fjellestad KS
2021/473 20220802 02.08.2022 Inngående brev Vedr. søknad om ferdigattest for gnr/bnr 55/203, vår ref.: 2021/473 DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2018/884 20220802 02.08.2022 Inngående brev Påminnelse - a kind reminder - mineralstatistikken HArde fakta 2021 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
2020/275 20220801 01.08.2022 Saksframlegg/innstilling Diskusjonssaker/eventuelt
2019/1103 20220801 01.08.2022 Inngående brev Vedr. 17-07695-31 - Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/1103 20220801 01.08.2022 Inngående brev Vedr. 17-07695-32 - Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/1103 20220801 01.08.2022 Inngående brev Informasjon til kommunene i Agder vedrørende manglende utbetaling av basis ytelser for Ukrainske asylsøkere STATSFORVALTEREN I AGDER
2019/1103 20220801 01.08.2022 Inngående brev Vedr. 17-07695-33 - Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/1103 20220801 01.08.2022 Inngående brev Vedr. 17-07695-34 - Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2020/58 20220801 01.08.2022 Saksframlegg/innstilling Diskusjonssaker/eventuelt
2020/43 20220801 01.08.2022 Saksframlegg/innstilling Tariffoppgjør i KS området - 2022
2020/43 20220801 01.08.2022 Saksframlegg/innstilling