eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/402 20191112 12.11.2019 Inngående brev Høring av forslag til kommunal planstrategi Lyngdal kommune
2017/443 20191112 12.11.2019 Inngående brev Varsel om ordinært tilsyn - Brakke 84 Setesdal Brannvesen IKS
2017/510 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Gunnar Myklebostad
2017/571 20191112 12.11.2019 Inngående brev Rapport etter kartlegging av Otra og Tovdal Kristiansand Kommune
2017/632 20191112 12.11.2019 Inngående brev Fylkesmannens avgjørelse i klagesak om brukerstyrt personlig assistanse FYLKESMANNEN I AGDER
2018/115 20191112 12.11.2019 Inngående brev Høring - Lov om Eldreombudet Postmottak HOD
2019/1 20191112 12.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/947 Løpenr: 7661/2019 Dokument tittel: Vindebroa til Tor Langerak Tor Langerak
2019/441 20191112 12.11.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering PPT - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** VENNESLA KOMMUNE - Midt-Agder PPT m.fl.
2019/675 20191112 12.11.2019 Inngående brev Endring i skuleskyss Åmland, Evje. Nina Charlotte Burton
2019/698 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Ole Tom Abusdal
2019/698 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Leif Nilsen Veraas
2019/738 20191112 12.11.2019 Inngående brev Valgbarhet til kontrollutvalget Agderkomrev - Tor Ole Holbek
2019/936 20191112 12.11.2019 Inngående brev Høring - Ny veileder til ledningsforskriften Sd Dep - Olsen Trude
2019/966 20191112 12.11.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 912226131 Landbruksdirektoratet
2019/983 20191112 12.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning PLO Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4132057359 ***** ***** ***** ***** *****
2019/983 20191112 12.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning PLO Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4132057359 ***** ***** *****
2019/983 20191112 12.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning PLO Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4132057359 ***** ***** *****
2019/983 20191112 12.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning PLO Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4132057359 ***** ***** ***** ***** *****
2019/983 20191112 12.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning PLO Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4132057359 ***** ***** ***** *****
2019/983 20191112 12.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning PLO Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4132057359 ***** ***** ***** *****
2019/983 20191112 12.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning PLO Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4132057359 ***** ***** *****
2019/983 20191112 12.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning PLO Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4132057359 ***** ***** *****
2019/983 20191112 12.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning PLO Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4132057359 ***** ***** *****
2019/988 20191112 12.11.2019 Inngående brev Program for tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning- lov om sosiale tjenester i NAV FYLKESMANNEN I AGDER
2019/997 20191112 12.11.2019 Inngående brev Setesdal Brannvesen har ingen merknader i saken SETESDAL BRANNVESEN IKS
2019/1013 20191112 12.11.2019 Inngående brev Svar på høring av detaljplan for miljø og landskap for Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune FYLKESMANNEN I AGDER
2019/1044 20191112 12.11.2019 Inngående brev Innspill til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Lianvegen Park - Ljosheimvegen 6 - 8 FYLKESMANNEN I AGDER
2019/1088 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Byggesaksbehandler - st. ref. (4149438000) - ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Byggesaksbehandler - st. ref. (4149438000) - ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Byggesaksbehandler - st. ref. (4149438000) - ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Byggesaksbehandler - st. ref. (4149438000) - ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Byggesaksbehandler - st. ref. (4149438000) - ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Byggesaksbehandler - st. ref. (4149438000) - ***** ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Byggesaksbehandler - st. ref. (4149438000) - ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Byggesaksbehandler - st. ref. (4149438000) - ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** Anders Birkenes
2019/1088 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Byggesaksbehandler - st. ref. (4149438000) - ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** Anita Vigsnes
2019/1088 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Byggesaksbehandler - st. ref. (4149438000) - ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Byggesaksbehandler - st. ref. (4149438000) - ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** ***** Steffen Kristian Røykenes
2019/1088 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Byggesaksbehandler - st. ref. (4149438000) - ***** ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** Dagrun Juvastøl
2019/1088 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Byggesaksbehandler - st. ref. (4149438000) - ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Byggesaksbehandler - st. ref. (4149438000) - ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Byggesaksbehandler - st. ref. (4149438000) - ***** ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Byggesaksbehandler - st. ref. (4149438000) - ***** ***** ***** *****
2019/1088 20191112 12.11.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** ***** *****
2019/1103 20191112 12.11.2019 Inngående brev Endringer i IMDiNett Bosetting Imdi - Nora Hidoussi
2019/1114 20191112 12.11.2019 Inngående brev Interpellasjon - åpenhet og innsyn i Evje og Hornnes kommune Linn Moseid
2019/1115 20191112 12.11.2019 Inngående brev Gbnr.15/228 - Søknad om tilkobling til kommunal vann- og avløpsledninger, Bevervegen 5 A og B. Tiltakshaver: Thor Ole Gautestad Thor Ole Gautestad
2019/1116 20191112 12.11.2019 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2020 - foreløpig orientering HELSEDIREKTORATET
2019/1117 20191112 12.11.2019 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Bekreftelse fra kommunen Bufdir - Joakim Berntson Aase
2019/1118 20191112 12.11.2019 Inngående brev Gbnr. 7/51 - Ny skilting, Setesdal vidaregåande skule, avd. Hornnes, ifm fylkessammenslåing, Gymnasvegen 7 WSP NORGE AS AVD KRISTIANSAND
2019/1118 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svar vedr. skilting på Setesdal vgs, avd. Hornnes, ifm fylkessammenslåing WSP NORGE AS AVD KRISTIANSAND
2019/1119 20191112 12.11.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 MILJØDIREKTORATET
2019/1120 20191112 12.11.2019 Inngående brev Gbnr. 15/198 - Søknad om oppføring av carport, Bevervegen 18. Tiltakshaver: Øyvind Stordal RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/1061 20191111 11.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om bruk av kino Arkiv - Evje og Hornnes kommune
2019/968 20191111 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 15/10 - Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond Notto Hornnes
2019/968 20191111 11.11.2019 Utgående brev Gbnr. 17/12 - Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond Åsmund Breistøl
2019/1 20191111 11.11.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2019/947 Løpenr: 7661/2019 Dokument tittel: Vindebroa til Tor Langerak Tor Langerak
2017/815 20191111 11.11.2019 Inngående brev Gbnr. 7/196 - Søknad om ferdigattest for tilbygg, garasje. Gymnsasvegen 3. Øyvind Lantz
2017/632 20191108 08.11.2019 Inngående brev Erstatningssak: ***** - har du kommentarer til sakkyndigvurderingene? NORSK PASIENTSKADEERSTATNING
2017/472 20191108 08.11.2019 Inngående brev Innmelding av representanter til Ungdommens fylkesting i Agder 2020 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/10 20191108 08.11.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 7 bnr 111 Sormegleren - Maria Stornes
2019/1 20191108 08.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1103 Løpenr: 7283/2019 Dokument tittel: Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020 Yahoo - Jan Kristensen
2018/842 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass Daniel Okubamichael
2018/294 20191108 08.11.2019 Inngående brev Oversendelse av prøvingsattest - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/388 20191108 08.11.2019 Inngående brev Gbnr. 50/185 - Søknad om endring av ansvarsrett, Nils Hegglands veg 71. Tiltakshaver: Smil Eiendom AS RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2018/435 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om utsettelse av frist for pålegg om ansvarlig søker Evje Sentrum AS v/ Sveinung Valand
2019/952 20191108 08.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Utdanningsforbundet Evje og Hornnes v/ HTV Per Eivind Weckhorst
2019/947 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vindebroa til Tor Langerak Ingrid Margrethe Dale
2019/953 20191108 08.11.2019 Inngående brev Gbnr. 42/18 - Protokoll for oppmålingsforretning, Alfred Uglands veg 17 LANDMÅLER SØR AS
2019/698 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier andreas engebrethsen
2019/698 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Alf Reidar Birkeland
2019/631 20191108 08.11.2019 Inngående brev Ny kommunestyreperiode - flere Miljøfyrtårnsertifiseringer på Agder! Svein Frøytlog
2019/19 20191108 08.11.2019 Inngående brev Ny sendertillatelse nr. 1004220 erstatter tillatelse 1000882 kundenr. 2000688 sendt fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET
2019/192 20191108 08.11.2019 Inngående brev Svar vedr. avvik tobakk skap Europris - NK362
2019/310 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kommunereform - konsekvenser for kommuner som søker og/eller rapporterer på tilskudd HELSEDIREKTORATET
2019/1027 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om å utvide deltakelse i introduksjonsprogrammet inntil et ekstra år *****
2019/1027 20191108 08.11.2019 Inngående brev Klage på vedtak om utvidet deltakelse i introduksjonsprogrammet *****
2019/997 20191108 08.11.2019 Inngående brev Gbnr. 56/154 - Søknad om rammetillatelse for påbygg og fasadeendring, Sladdhaugen 1 - Ragnar Aas AS RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/997 20191108 08.11.2019 Inngående brev Gbnr. 56/154 - Søknad om igangsettingstillatelse for påbygg og fasadeendring, Sladdhaugen 1. Tiltakshaver: Ragnar Aas AS RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/997 20191108 08.11.2019 Inngående brev Gbnr. 56/154 - Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr - påbygg/utvidelse av eksisterende lokaler - Ragnas Aas AS Direktoratet for Arbeidstilsynet
2019/1061 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om bruk av kino EVJE OG HORNNES SANITETSFORENING
2019/1077 20191108 08.11.2019 Inngående brev Gbnr. 55/32 - Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr - Rehabilitering/utbygging av Evje barneskule Direktoratet for Arbeidstilsynet
2019/1109 20191108 08.11.2019 Inngående brev Gbnr. 26/5 - Søknad om bygging av landbruksvei, Traktorvei Kattåsen og Tempel knotten. Torgny Arne Monan
2019/1110 20191108 08.11.2019 Inngående brev Henvendelse vedr. utbygging av Kiwibygget Gunnar Greibrokk
2019/1112 20191108 08.11.2019 Inngående brev Gbnr. 50/269 - Søknad om fradeling av grunneiendom, Grenjåvegen 43. Knut Simon Åvitsland
2019/1097 20191108 08.11.2019 Inngående brev Samtykke til nabovarasel Kurt Andresen
2019/1097 20191108 08.11.2019 Inngående brev Samtykke til nabovarasel Eivind Ljøstad
2019/1097 20191108 08.11.2019 Inngående brev Samtykke til nabovarsel Siv Anita Nilsen
2019/1096 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr. 15/198 - Svar på søknad om ferdigattest for enebolig og garasje, Bevervegen 18. Tiltakshaver: Øyvind Stordal og Bente Lien Stordal RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/1111 20191107 07.11.2019 Inngående brev Gbnr. 50/31 - Søknad om riving av bolig etter brann, Hovslagervegen 9. Tiltakshaver: Kjell Dag Ruud RIVE- OG KNUSESERVICE AS
2019/1101 20191107 07.11.2019 Utgående brev Gbnr. 25/58 - Svar på søknad om midlertidig brukstillatelse for sanitærbygg, Ivelandsvegen 2 . RUBINGH-KILEFJORDEN CAMPING HELSE OG OPPLÆRINGS SENTER
2019/1087 20191107 07.11.2019 Utgående brev Vedtak om sats til private barnehager i Evje og Hornnes kommune for 2020 BABUSCHKA BARNEHAGE AS
2019/1090 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oversending av tinglyst dokumentet Berit Usterud Haugen
2019/1063 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oversending av tinglyst matrikkelbrev Hornåsen Eiendom AS
2019/1064 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oversending av tinglyst matrikkelbrev Hornåsen Eiendom As
2019/965 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oversending av tinglyst matrikkelbrev Wenche Reinertsen
2019/983 20191107 07.11.2019 Utgående brev Vedtak om ansettelse - sykepleiere PLO Hanne Katrine Bygland
2019/983 20191107 07.11.2019 Utgående brev Vedtak om ansettelse - fagarbeidere PLO May Britt Tynes m.fl.
2019/639 20191107 07.11.2019 Inngående brev Gbnr. 50/269 - Søknad om endring av gitt tillatelse, flytting av bod, Grenjåvegen 43. Knut Simon Åvitsland
2019/595 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oversending matrikkelbrev Tor Birger Hodne
2019/348 20191107 07.11.2019 Utgående brev Varsel om stikkprøvekontroll produksjonstilskudd 2019 RUNE HORNNES
2019/485 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tilsynsrapport Sundskilen 2 Bernt Magne Bellesen
2019/531 20191107 07.11.2019 Utgående brev Varsel om stikkprøvekontroll produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2019 TOR SYVERT JOKELID
2019/534 20191107 07.11.2019 Utgående brev Varsel om stikkprøvekontroll produksjonstilskudd og RMP 2019 KALLHOVD EIVIND ODD
2019/540 20191107 07.11.2019 Utgående brev Varsel om stikkprøvekontroll produksjonstilskudd og RMP 2019 LUND GÅRD - STALL SIREN ANDREAS ENGEBRETHSEN
2019/565 20191107 07.11.2019 Utgående brev Varsel om stikkprøvekontroll produksjonstilskudd og RMP 2019 REIERSEN SVEN
2019/571 20191107 07.11.2019 Utgående brev Varsel om stikkprøvekontroll produksjonstilskudd og RMP 2019 GUNNAR EIVIND GREIBROKK
2019/693 20191107 07.11.2019 Inngående brev Gbnr. 42/92 - Oppdatert gjennomføringsplan, samt kvittering for innsendt søknad om Arbeidstilsynets samtykke DANIEL C TICKNER
2019/731 20191107 07.11.2019 Utgående brev Endring av tidligere vedtak- godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn, Fennefoss kraftverk Agder Energi Vannkraft AS v/Ole Christian Albert
2019/860 20191107 07.11.2019 Utgående brev 15/228 - Svar på søknad om ferdigattest for 2-mannsbolig, gjelder ferdigstillelse av 1.etasje, Bevervegen 5A KW-BYGG HORNNES AS
2019/862 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oversending av tinglyst matrikkelbrev Gunnar Myklebostad
2018/401 20191107 07.11.2019 Utgående brev Vedtak om kompensasjon for bruk av egen bil Signe Telhaug
2018/853 20191107 07.11.2019 Utgående brev Innkalling til møte klassekontakter Evje barneskule 2019/20 Tina Frimanslund m.fl.
2019/1 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter Nor P. Batch
2019/1 20191107 07.11.2019 Utgående brev Innsynskrav i sak 19/947 Ima Dale
2017/401 20191107 07.11.2019 Utgående brev Saker til møte i styrernettverk 12.11.2019 kl.08.15.-09.30. Styrere i barnehagene i Evje og Hornnes kommune
2017/394 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknads- og rapporteringsskjema- Lokale kalkingsmidler. Frist: 22.11.2019 Gunnårsvatn Fiskelag m.fl.
2017/637 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på henvendelse Fiberutbygging Abusland Lien, Gaute
2017/715 20191107 07.11.2019 Inngående brev Gbnr. 60/58 - Søknad om ferdigattest for tilbygg til enebolig, Nordbøvegen 22. Tiltakshaver: Torstein Undeland FLATEBYGG AS
2017/850 20191107 07.11.2019 Utgående brev Høring: forslag til skolerute 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 rektorer i grunnskolene m.fl.
2017/499 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til utvidelse av julegate i Evje sentrum
2019/3 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Diskusjonssaker/eventuelt
2019/967 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for bygging av paviljong utenfor byggegrense, Sundskilen 4. Søker: Tove Kjær
2019/1032 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett for bruk av rentemidler av skogfond i 2020
2019/1094 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om Dispensasjon ihht. Pbl § 19-2.Komm.Plan.LNF.Hytte.Gbnr. 1/116.
2019/1106 20191105 05.11.2019 Inngående brev Inspeksjonsrapport - Inspeksjon ved Evje Bilopphogging DA Fylkesmannen - Moen, Cecilie Haraldstad
2019/1107 20191105 05.11.2019 Inngående brev Gbnr. 20/3 fnr. 9 - Søknad om fradeling av grunneiendom, Bruvegen 48. Søker: Øyvind Breilid Tom Aguirre
2019/1108 20191105 05.11.2019 Inngående brev Varsel om forvaltningskontroll- tilskuddsordninger i landbruket- Regionalt miljøprogram- dokumentkontroll FYLKESMANNEN I AGDER
2019/1064 20191105 05.11.2019 Inngående brev Oppmålingsdata og protokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
2019/1066 20191105 05.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
2019/1066 20191105 05.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
2019/1063 20191105 05.11.2019 Inngående brev Oppmålingsdata og protokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
2019/1059 20191105 05.11.2019 Inngående brev siktelinjer Evje sentrum innmåling Gunnar Greibrokk
2019/983 20191105 05.11.2019 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om økt stilling som sykepleier E-H Kommune - Hanne Bygland
2019/983 20191105 05.11.2019 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om fast tilsetting som sykepleier E-H Kommune - Stina Eikild
2019/983 20191105 05.11.2019 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om fast tilsetting som sykepleier E-H Kommune - Mathilde Ljosland
2019/983 20191105 05.11.2019 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om økt stilling som sykepleier E-H Kommune - Elisabeth Stenersen Haugland
2019/976 20191105 05.11.2019 Inngående brev Opmålingsdata og protokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
2019/1 20191105 05.11.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2019/1103 Løpenr: 7283/2019 Dokument tittel: Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020 Jan Kristensen
2018/842 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass Mebrahttu Gde
2018/401 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om kompensasjon for bruk av egen bil Signe Telhaug
2018/119 20191105 05.11.2019 Inngående brev Gbnr. 2/3 - Søknad om endring av gitt tillatelse, Moseidvegen 4. Tiltakshaver: Yngvar Aas RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2017/469 20191105 05.11.2019 Inngående brev Avslutning av sak - ***** ***** NAMSFOGDEN I KRISTIANSAND
2017/549 20191105 05.11.2019 Inngående brev Brev til kommunene v/rådmannen - om arbeidet med rullering av regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram for vannregion Agder - 2021 -2027 og organisering av vannområdene VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/930 20191105 05.11.2019 Inngående brev Klage vedr. fradeling av grunneiendom Kjell Hanssen
2019/742 20191105 05.11.2019 Inngående brev Prosesskrift fra motparten Ks - Erna Larsen
2019/742 20191105 05.11.2019 Inngående brev Kjennelse vedr småkravsprosess Ks - Erna Larsen
2019/731 20191105 05.11.2019 Inngående brev Ang Fennefoss kraftverk - referat fra møte 14.10.19 Ae - Brunvatne, Olav
2019/336 20191105 05.11.2019 Inngående brev Endring av plass i SFO Aino Egenes Johnsen
2019/595 20191105 05.11.2019 Inngående brev Oppmålingsdata og protokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
2019/698 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Gerd Karin Nilsen
2019/698 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Tor Arne Heisel
2019/698 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Eireen Wetrhus
2019/698 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Rune Hornnes
2019/336 20191105 05.11.2019 Inngående brev Oppsigelse av plass i SFO Linda Stifoss
2019/336 20191105 05.11.2019 Inngående brev Oppsigelse av plass i SFO *****
2019/336 20191105 05.11.2019 Inngående brev Endring av plass i SFO May-Britt Hegghaug
2019/202 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - Kirkens SOS Agder søker for driftsåret 2020 om kr. 7.500,- KIRKENS SOS
2019/202 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til gjennomføring av Hovdenleiren og Idrettsleiren 2020 AGDER IDRETTSKRETS
2019/202 20191105 05.11.2019 Inngående brev Ang tilskudd til Frivilligsentralen Evje og Hornnes Frivilligsentral
2019/693 20191104 04.11.2019 Inngående brev Gbnr. 42/92 - Oversendelse av brannkonsept og tegninger, Infanterivegen DANIEL C TICKNER
2019/860 20191104 04.11.2019 Inngående brev 15/228 - Søknad om ferdigattest for del av 2-mannsbolig, gjelder ferdigstillelse av 1.etasje, Bevervegen 5A KW-BYGG HORNNES AS
2019/860 20191104 04.11.2019 Inngående brev Gbnr. 15/228 - Søknad om oppføring av 2-mannsbolig, Bevervegen 5A og B. Tiltakshaver: Thor Ole Gautestad KW-BYGG HORNNES AS
2019/947 20191104 04.11.2019 Inngående brev Sak: Søknad om dispensasjon for byggeavstand til vann for privat vindebro for adkomst til Gbnr.62/37 samt byggetillatelse til denne Tor Langerak
2019/10 20191104 04.11.2019 Utgående brev Oversendelse av meglerpakke for gnr 64 bnr 142 admin@proconet.no
2019/1015 20191104 04.11.2019 Utgående brev Avslag på søknad om startlån *****
2019/1088 20191103 03.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** Johnny Østreim
2019/1088 20191103 03.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** Izabela Borkowska
2019/1088 20191102 02.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** ***** Hans Emil Hansen
2019/1082 20191101 01.11.2019 Inngående brev Svar vedr. søknad om bygging av landbruksvei på gnr. 3, bnr. 7 i Evje og Hornnes - høring AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/1102 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gbnr. 50/381,416 - Søknad om adkomstveg til hytte, Vikstølvegen 23 og 25. Tiltakshaver: Terje Greibesland INGENIØR WIBERG AS
2019/1090 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gbnr. 52/26, 29 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Berit Usterud Haugen
2019/1097 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Einerkilen Hyttefelt, gjelder brygger/stier for privat bruk Ann Berit Sagedal
2019/1099 20191101 01.11.2019 Inngående brev Merknader til nabovarsel vedr. carport AKADEMI FOR KRISTEN FOLKEOPPLYSNING
2019/1100 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gbnr. 44/1 - Søknad om erstatning for avlingssvikt 2019 - Høgetveit gård SJUR HØGETVEIT
2019/1101 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gbnr. 25/58 - Søknad om midlertidig  for sanitærbygg, Ivelandsvegen 2 . RUBINGH-KILEFJORDEN CAMPING HELSE OG OPPLÆRINGS SENTER
2019/1103 20191101 01.11.2019 Inngående brev Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/1104 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gbnr. 56/47 - Søknad om etablering av gangbro over skiløype ved Høgås Skianlegg. OTRA IL SKI
2019/1105 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om organisert beitebruk 2019 - Hornnes Vesthei Beitelag BA Helge Levi Fossen
2019/1097 20191101 01.11.2019 Inngående brev Samtykke til nabovarsel Øystein Flåt
2019/1097 20191101 01.11.2019 Inngående brev Samtykke til nabovarsel Tove Kjær
2019/1097 20191101 01.11.2019 Inngående brev Samtykke til nabovarsel Bernt Magne Bellesen
2019/1098 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder, Hornnes Vesthei Beitelag HORNNES VESTHEI BEITELAG BA
2019/1097 20191101 01.11.2019 Inngående brev Samtykke til nabovarsel Kenneth From
2019/1097 20191101 01.11.2019 Inngående brev Samtykke til nabovarsel Sigbjørn Urstad
2019/1097 20191101 01.11.2019 Inngående brev Samtykke til nabovarsel Harald Martin Hansen
2019/1068 20191101 01.11.2019 Inngående brev Innspill - Rullering av handlingsdelen til KIFF-plan 2018-2028 (kort frist) Otrail - Tony Halsall
2019/1068 20191101 01.11.2019 Inngående brev Kommentarer til Rullering av handlingsdelen til KIFF-plan 2018-2028 Otra IL ski v/ Geir Magne Feed
2019/1068 20191101 01.11.2019 Inngående brev Innspill til handlingsdel for kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse Hornnes Hjelpefengsel
2019/1027 20191101 01.11.2019 Inngående brev Klage på omgjøringsvedtaket - introduksjonsprogram *****
2019/1044 20191101 01.11.2019 Inngående brev NVEs tilbakemelding ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Lianvegen Park - (Ljosvegen 6-8) - Evje og Hornnes kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/965 20191101 01.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2019/954 20191101 01.11.2019 Inngående brev Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften Postmottak HOD
2019/968 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gbnr. 127/4 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet
2019/969 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2019/1 20191101 01.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/626 Løpenr: 6559/2019 Dokument tittel: Søknad om utsettelse av søknadsfrist Yahoo - Jan Kristensen
2019/10 20191101 01.11.2019 Inngående brev Bestilling av megleropplysninger for gnr 21 bnr 2 fnr 22 Exbo - Ken Morten Egenes
2019/10 20191101 01.11.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 65 bnr 31 Aktiv - Gunnvor Kjelleberg
2019/10 20191101 01.11.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 64 bnr 142 Proconet - Admin Proconet
2018/842 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass Kuwano Bulis
2018/842 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass Kuwano Bulis
2018/842 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass Ali Noorian
2018/872 20191101 01.11.2019 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Evje og Hornnes kommune KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2018/69 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om forlengelse av introduksjonsprogrammet utover 2 år *****
2018/338 20191101 01.11.2019 Inngående brev Midlertidig uttalelse til høring av søknad om driftskonsesjon - Soltønan massetak AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2018/464 20191101 01.11.2019 Inngående brev Avslutning av tilsyn - Evje og Hornnes kommune FYLKESMANNEN I AGDER
2017/551 20191101 01.11.2019 Inngående brev Oppsigelse av deler av stilling ved Hornnesheimen K Nyaw Ku Mar
2017/571 20191101 01.11.2019 Inngående brev Tillatelse til mudring ved gnr./bnr. 7/3, 7/4 og 600/39 i Evje og Hornnes kommune - vedtak om gebyr FYLKESMANNEN I AGDER
2017/1020 20191101 01.11.2019 Inngående brev Ekstratildeling stimuleringstilskot Agder 2019 - veterinære tenester FYLKESMANNEN I AGDER
2018/12 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gbnr. 1/19 - Melding om endring av ansvarsretter ifm. VA RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2017/637 20191101 01.11.2019 Inngående brev Fiberutbygging Abusland Gaute Lien
2017/637 20191101 01.11.2019 Inngående brev Fiberutbygging Jorunn Tveiten
2017/632 20191101 01.11.2019 Inngående brev Fylkesmannen oversender sak om mangelfull hjelp - ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I AGDER
2017/503 20191101 01.11.2019 Inngående brev Påminnelse om søknadsfrist for tilskuddsordningen "Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin" HELSEDIREKTORATET
2017/524 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gbnr. 50/212 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Jørgen Galteland
2017/524 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gbnr. 15/230 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Magnus Simonsen
2017/524 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gbnr. 15/229 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Magnus Simonsen
2017/524 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gbnr. 15/67 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Ulvar Thorsen Moi
2017/443 20191101 01.11.2019 Inngående brev Tilsynsrapport uten avvik - Hornnes barneskule Setesdal Brannvesen IKS
2019/947 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gbnr. 62/37 - Merknad til nabovarsel Ingrid Margrethe Dale
2019/708 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til Hallovenn/ kidsparty 31. oktober 2019 Maria Gundine Berås Homdal
2019/698 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Terje Birkeland
2019/698 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Liv Hansen
2019/698 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Nils Uleberg
2019/698 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Ove Austenaa
2019/698 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Olaf Åvitsland
2019/698 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Reidar Kjebekk
2019/698 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Osvald Ule berg
2019/698 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Rune Hornnes
2019/698 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Torgeir Lund
2019/698 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Jakob Kleggetveit
2019/698 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Erlend Hunshamar
2019/192 20191101 01.11.2019 Inngående brev Salgskontroll tobakk- Coop Prix Evje Securitas
2019/192 20191101 01.11.2019 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Europris Evje avd. 362 Securitas
2019/192 20191101 01.11.2019 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Joker Dåsnes Mat Securitas
2019/192 20191101 01.11.2019 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Rema 1000 Evje Securitas
2019/192 20191101 01.11.2019 Inngående brev Salgskontrolltobakk - Evje Trafikksenter AS (YX) Securitas
2019/192 20191101 01.11.2019 Inngående brev Salgskontroll tobakk- Spar Evje Securitas
2019/192 20191101 01.11.2019 Inngående brev Salgskontroll tobakk- Kiwi Evje Securitas
2019/192 20191101 01.11.2019 Inngående brev Salgkontroll - Joker Dåsnes Mat Securitas
2019/192 20191101 01.11.2019 Inngående brev Salgkontroll - Rema 1000 Evje Securitas
2019/192 20191101 01.11.2019 Inngående brev Salgkontroll - Spar Evje Securitas
2019/192 20191101 01.11.2019 Inngående brev Internkontroll - Dragon In Restaurant Securitas
2019/192 20191101 01.11.2019 Inngående brev Salgskontroll - Kiwi Evje Securitas
2019/192 20191101 01.11.2019 Inngående brev Internkontroll - Milano Pizza Kebab AS Securitas
2019/192 20191101 01.11.2019 Inngående brev Internkontroll - Dølen Hotell Securitas
2019/192 20191101 01.11.2019 Inngående brev Salgskontroll - Coop Prix Evje Securitas
2019/202 20191101 01.11.2019 Inngående brev Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder - budsjett 2020 Arendal kommune - Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder
2019/202 20191101 01.11.2019 Inngående brev Viktig informasjon fra Husbanken til ordførere og rådmenn aug 2019 Husbanken - Anne-Sofie Halvorsen
2019/299 20191101 01.11.2019 Inngående brev Setesdal regionråd - framlegg til endringar medhald av ny kommunelov Bykle kommune
2019/303 20191101 01.11.2019 Inngående brev Gbnr. 49/91 sbr, 1-5 - Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses Kartverket
2019/698 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Sjur Høgetveit
2019/698 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier John Andersen
2019/698 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Geir Steinar Thorsen
2019/589 20191101 01.11.2019 Inngående brev Vedr. 19-4693-11 - Levekårssatsingen på Agder – Viljeserklæring for bedre levekår Aust-Agder fylkeskommune
2017/637 20191031 31.10.2019 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. fiberutbygging jorunn.tveiten@gmail.com
2017/637 20191031 31.10.2019 Utgående brev Fiberutbygging Abusland gaute.lien@Mhwirth.com
2019/968 20191031 31.10.2019 Utgående brev Gbnr. 19/10 - Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond Rune Telhaug
2019/968 20191031 31.10.2019 Utgående brev Gbnr. 26/1 - Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond Terje Uleberg
2019/968 20191031 31.10.2019 Utgående brev Gbnr. 18/7 - Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond Torbjørn Bjoraa
2019/1099 20191031 31.10.2019 Inngående brev Gbnr. 49/24 snr. 14 - Søknad om carport, Kobbervegen 2. Tiltakshaver: Sameie Kobberveien 2 v/ Bjørn Krogsæet BIRKELAND BRUK AS
2019/1059 20191030 30.10.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om Dispensasjon ihht. Pbl § 19-2.Områdeplan Evje Sentrum.Gbnr. 50/197.
2017/524 20191030 30.10.2019 Inngående brev Gbnr. 15/137 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Amund Olaus Lørum
2019/1 20191030 30.10.2019 Inngående brev innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter Mimesbronn - Nor P. Batch
2019/10 20191029 29.10.2019 Utgående brev Oversendelse av meglerpakke for gnr 65 bnr 31 Gunnvor Kjelleberg
2019/10 20191029 29.10.2019 Utgående brev Oversendelse av megleropplysninger for gnr 21 bnr 2 fnr 22 Ken Morten Egenes
2018/877 20191029 29.10.2019 Utgående brev Vedtak om tilskudd for november 2019 BABUSCHKA BARNEHAGE AS
2018/877 20191029 29.10.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om vedtak BABUSCHKA BARNEHAGE AS
2018/842 20191029 29.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****
2018/842 20191029 29.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****
2018/842 20191029 29.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****
2018/842 20191029 29.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****
2018/842 20191029 29.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****
2018/840 20191029 29.10.2019 Utgående brev Gbnr. 33/11 - Svar på søknad om ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig, Matkronvegen 27. Karl Kallhovd
2018/480 20191029 29.10.2019 Utgående brev Innhenting av opplysninger fra skole ***** ***** ***** ***** VENNESLA KOMMUNE
2018/293 20191029 29.10.2019 Utgående brev Revidert kostnadskalkyle rehabilitering Evje barneskule Evje og Hornnes kommune v/Enhetsleder Drift og Forvaltning
2017/388 20191029 29.10.2019 Utgående brev Agenda for møtet 25.10.2019 kl.10.-13. Veilednings kompetansehevingsprogrammet Barn i rusfamilier BIR Deltakere i veiledningsmøte BIR
2017/459 20191029 29.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad 2018 om tilskudd til nye læreplasser KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2017/633 20191029 29.10.2019 Utgående brev Referat fra møtet 24.09.2019 kl.13.-15. Felles rektornettverk EHB Skriving i alle fag med Skrivesenteret Deltakere i felles rektornettverk EHB skriving i alle fag
2017/603 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om kopi av barnevernsdokumenter som gjelder ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET m.fl.
2017/603 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende kopi av barnevernsdokumenter, ***** ***** ***** ***** BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
2017/620 20191029 29.10.2019 Utgående brev Melding om anleggsarbeid på skuleområdet Elevar og foreldre/føresette
2019/690 20191029 29.10.2019 Utgående brev Søknad om Dispensasjon ihht. Pbl § 19-2.Komm.Plan.LNF.Hyttevei.Gbnr. 25/3 Olav Berge Abusland m.fl.
2019/336 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av plass i SFO Linda Stifoss
2019/336 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av plass i SFO *****
2019/336 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svar på endring av plass i SFO May-Britt Hegghaug
2019/336 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svar på endring av plass i SFO Torunn Lislevand
2019/336 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svar på endring av plass i SFO Aino Egenes Johnsen
2019/452 20191029 29.10.2019 Utgående brev Søknad om Dispensasjon ihht. Pbl § 19-2.Komm.Plan.LNF.Hytte.Gbnr. 64/99 Tore Olsen m.fl.
2019/41 20191029 29.10.2019 Utgående brev Oppsigelse ***** ***** *****
2019/41 20191029 29.10.2019 Utgående brev Oppsigelse av leieavtale ***** ***** *****
2019/194 20191029 29.10.2019 Utgående brev Referat fra møtet 27.09.2019 kl.11.30.-13.00 i regional arbeidsgruppe for rullering interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan Deltakere i regional arbeidsgruppe rullering ruspolitisk handlingsplan
2019/718 20191029 29.10.2019 Utgående brev Oppdragsbekreftelse COWI-Arve Misund m.fl.
2019/947 20191029 29.10.2019 Utgående brev Søknad om Dispensasjon ihht. Pbl § 19-2.Byggegrense vann.Vippebro hytte.Gbnr. 62/37. Fylkesmannen i Agder
2019/875 20191029 29.10.2019 Utgående brev Sak 2019/875: Mangler ved delingssøknad EVJEMOEN NÆRINGSPARK AS
2019/1077 20191029 29.10.2019 Utgående brev Gbnr. 55/32 - Svar på søknad om rammetillatelse for riving og oppføring av nytt tilbygg, Evje barneskule, Evjevegen 24. Tiltakshaver: Evje og Hornnes kommune Rambøll - Jørn Samuelsen
2019/1077 20191029 29.10.2019 Utgående brev Gbnr. 55/32 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse for riving av den eldste delen av skolebygget, Evje barneskule Rambøll Norge AS
2019/1082 20191029 29.10.2019 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksvei på gnr. 3, bnr. 7 i Evje og Hornnes. Høring. AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/1088 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** Anita Naas
2019/1088 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** Magne Paulsen
2019/1088 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** Kjetil Wehn
2019/1088 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** Juan-Vicente Albero-Camus
2019/1085 20191029 29.10.2019 Utgående brev Gbnr. 20/3 fnr. 9 -Svar på søknad om utslippstillatelse, tett tank, Bruvegen 48. Side 1 Tom Sundal Aguirre
2019/1089 20191029 29.10.2019 Utgående brev Gbnr. 15/173 - Svar på søknad om ferdigattest for enebolig, Valhallvegen 8B. Tiltakshaver: Rune Hornnes SMELAND BYGGSERVICE AS
2019/1094 20191029 29.10.2019 Inngående brev Gbnr. 1/116 - Søknad om oppføring av fritidsbolig, Bukkefjellet. Tiltakshaver: Kjetil Arnesen RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/1095 20191029 29.10.2019 Inngående brev Gbnr. 15/217 - Søknad om oppføring av garasje, Hjortevegen 5. Tiltakshaver: Camilla og Alexander Låstad RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/1096 20191029 29.10.2019 Inngående brev Gbnr. 15/198 - Søknad om ferdigattest for enebolig og garasje, Bevervegen 18. Tiltakshaver: Øyvind Stordal og Bente Lien Stordal RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/969 20191029 29.10.2019 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om TT-kort *****
2019/969 20191029 29.10.2019 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om TT-kort *****
2019/976 20191029 29.10.2019 Utgående brev Bortfall av forkjøpsrett på gbnr 49/163 i Evje og Hornnes kommune STATENS KARTVERK
2019/1045 20191029 29.10.2019 Utgående brev Gbnr. 52/15 - Svar på søknad om oppføring av redskapshus, Åneland 9. Andreas Engebrethsen
2019/1045 20191029 29.10.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om Redskapshus Gbnr. 52/15 Andreas Engebrethsen
2019/1031 20191029 29.10.2019 Utgående brev Tilsynsrapport enebolig Vestrevegen 23 SMELAND BYGGSERVICE AS
2019/1040 20191029 29.10.2019 Utgående brev Gbnr. 64/189 - Svar på søknad om tilbygg til fritidsbolig, Tvitjønnåsen 57. Tiltakshaver: Pål Christian Lomeland RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/1041 20191029 29.10.2019 Utgående brev Gbnr. 64/189 - Svar på søknad om utslippstillatelse, tett tank, Tvitjønnåsen 57. Tiltakshaver: Pål Christian Lomeland RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/1029 20191029 29.10.2019 Utgående brev Søknad om Dispensasjon ihht. Pbl § 19-2.LNF.Garasje.Gbnr. 47/2 Fylkesmannen i Agder
2019/1030 20191029 29.10.2019 Utgående brev Vedrørende byggetiltak på Bjørnekrovegen 85.Gbnr. 34/4/9 Leif og Olaug M Hodne Kristiansen
2019/1088 20191027 27.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** Shahreyar Ghahraman
2019/1089 20191025 25.10.2019 Inngående brev Gbnr. 15/173 - Søknad om ferdigattest for enebolig, Valhallvegen 8B. Tiltakshaver: Rune Hornnes SMELAND BYGGSERVICE AS
2019/968 20191025 25.10.2019 Utgående brev Gbnr. 127/4 - Vedtaktbrev - utbetaling av skogfond Audun Aas
2019/724 20191025 25.10.2019 Inngående brev Gbnr. 50/197 - Søknad om dispensasjon til uteservering for Milano Pizza Kebab AS DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2018/840 20191025 25.10.2019 Inngående brev Gbnr. 33/11 - Søknad om ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig, Matkronvegen 27. Karl Kallhovd
2019/1 20191025 25.10.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2017/626 Løpenr: 6559/2019 Dokument tittel: Søknad om utsettelse av søknadsfrist Yahoo - Jan Kristensen m.fl.
2019/336 20191024 24.10.2019 Inngående brev Endring av plass i SFO Torunn Lislevand
2019/1031 20191022 22.10.2019 Inngående brev Redegjørelse ifbm tilsyn enebolig, Vestrevegen 23 Smeland-Byggservice - Morten Aasland
2019/1014 20191022 22.10.2019 Inngående brev Tilpasning sti ved Einarkilvegen 66 Frank Gill
2019/1081 20191022 22.10.2019 Inngående brev Vedr. nabovarsel - Søknad om endring av reg.plan Einerkilen hyttefelt Tor Langerak
2019/1081 20191022 22.10.2019 Inngående brev Vedr. søknad om endring av reguleringsplan Einerkilen hyttefelt Tor Langerak
2017/614 20191022 22.10.2019 Inngående brev Steingjerde - Lauvaasvegen Helge Fossen
2019/1059 20191022 22.10.2019 Inngående brev Statens Vegvesen siktsoner Vegvesen - Smeland John Geir
2019/1063 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 15/103 - Svar på søknad om fradeling av grunneiendom, Hornåsen tomt 40, søker: Hornåsen Eiendom AS HORNÅSEN EIENDOM AS
2019/1064 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 15/103 - Svar på søknad om fradeling av grunneiendom, Hornåsen tomt 42. Søker: Hornåsen Eiendom AS HORNÅSEN EIENDOM AS
2019/1060 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 21/2 fnr. 6 - Svar på søknad om ferdigattest for utslippstillatelse, tett tank, Lislåttane 20. Tiltakshaver: Karl A. Thomassen Ragnaraas - Pål Aas
2019/1070 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 49/68, 109 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse for hele byggetrinn 1 og grunnmur for byggetrinn 2, verkstedbygg, Verksevegen 5 EVJE BYGG AS
2019/1070 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 49/68, 109 - Svar på søknad om rammetillatelse for tilbygg og fasadeendring til verkstedbygg, Verksvegen 5. Tiltakshaver: Bilhuset Evje AS EVJE BYGG AS
2019/1071 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr.34/16 fnr. 1 -Svar på søknad om midlertidig brukstillatelse for fritidsbolig seksjon nr.1, Bjørnevann DEHOLT BYGG & EIENDOM AS
2019/1072 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 50/624 - Svar på søknad om oppføring av fritidsbolig, tomt T-05, Takåsen. Tiltakshaver: Takåsen Hyttefelt AS DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2019/1082 20191022 22.10.2019 Inngående brev Gbnr. 3/7 - Søknad om bygging av traktorveg, Molivegen. Alfred Ragnvald Moseid
2019/1075 20191022 22.10.2019 Utgående brev Nedleggelse av skatteoppkrever stilling. FINANSDEPARTEMENTET
2019/1076 20191022 22.10.2019 Inngående brev Svar på nabovarsel vedr. crossbane Statens vegvesen
2019/1077 20191022 22.10.2019 Inngående brev Gbnr. 55/32 - Søknad om igangsettingstillatelse for riving av den eldste delen av skolebygget, Evje barneskule Rambøll Norge AS
2019/1086 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 7/222 - Bestilling av oppmålingsforretning, Dåsnesmoen. LANDMÅLER SØR AS
2019/1083 20191022 22.10.2019 Inngående brev Gbnr. 48/11 - Søknad om omdisponering av skog til beite, Omland. Helene Berg Tørresen
2019/1083 20191022 22.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om omdisponering av skog til beite Helene Berg Tørresen
2019/1084 20191022 22.10.2019 Inngående brev Gbnr. 48/11 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking, Omland. Helene Berg Tørresen
2019/1085 20191022 22.10.2019 Inngående brev Gbnr. 20/3 fnr. 9 - Søknad om utslippstillatelse, tett tank, Bruvegen 48. Side 1 Tom Aguirre
2019/1018 20191022 22.10.2019 Utgående brev Søknad om konsesjon på Gnr. 6, Bnr 5. Søkere Kjetil Nykland og Lill Therese Stålesen Kjetil Nykland
2019/1021 20191022 22.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilbygg til fritidsbolig Vidar Moseid
2019/1023 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 64/251 - Svar på søknad om utslippstillatelse, tett tank, Nipelivegen 126. Tiltakshaver: Erik og Monika Børresen EVJE RØRSERVICE AS
2019/1031 20191022 22.10.2019 Utgående brev Tilbakemelding på oversendt dokumentasjon ved tilsyn enebolig, Vestrevegen 23 morten@smeland-byggservice.no
2019/1033 20191022 22.10.2019 Utgående brev Vedrørende opparbeidet grusløype på gnr/bnr 58/12 Heidi E Omland Jørgensen
2019/1037 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 3/34 - Svar på søknad om ferdigattest for anneks og tilbygg til fritidsbolig,Skjerkevegen 815. Vidar Moseid
2019/1031 20191022 22.10.2019 Utgående brev Tilsyn enebolig, Vestrevegen 23 SMELAND BYGGSERVICE AS
2019/1047 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 7/140 - Svar på søknad  om fradeling av grunneiendom, Lyngvegen 7. Søker: Evje og Hornnes kommune Ingebjørg Haugen
2019/1057 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 21/2 fnr. 6 - svar på søknad om ferdigattest for tilbygg, Lislåttane 20 Karl Asbjørn Thomassen
2019/1058 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 7/90 - Svar på søknad om oppføring av tilbygg til bolig og garasje, Dåsvannsdalen 14. Tiltakshaver: Randi Reiersdal KAI OLA UREVATN
2019/997 20191022 22.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om Dispensasjon ihht.Pbl § 19-2.Komm.Plan.LNF.Påbygg.Gbnr. 56/154 RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/994 20191022 22.10.2019 Utgående brev Oversending matrikkelbrev Ivar Abusdal Swensen m.fl.
2019/1009 20191022 22.10.2019 Utgående brev Oversending matrikkelbrev Nils Thomas Hannaas
2019/968 20191022 22.10.2019 Utgående brev Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond Wenche Reinertsen
2019/968 20191022 22.10.2019 Utgående brev Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond Simon Gunnar Abusdal
2019/968 20191022 22.10.2019 Utgående brev Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond Sjur Høgetveit
2019/963 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 33/19 - Svar på søknad om ferdigattest for pipe, Bjørndalen 5. Tiltakshaver: Knut Harald Sæth ODDE SAGBRUK AS
2019/976 20191022 22.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Kartverket
2019/969 20191022 22.10.2019 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om TT-kort *****
2017/626 20191022 22.10.2019 Utgående brev Søknad om utsettelse av søknadsfrist IMDi
2017/632 20191022 22.10.2019 Utgående brev Nyeste vedtak - ***** ***** ***** ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
2017/603 20191022 22.10.2019 Inngående brev Ber om opplysninger - purring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Bufetat
2017/539 20191022 22.10.2019 Utgående brev Oversending matrikkelbrev asbjørn Jørgensen m.fl.
2017/632 20191022 22.10.2019 Utgående brev Oversendelse av journalopplysninger - ***** ***** Advokatfirma Wigemyr
2017/461 20191022 22.10.2019 Utgående brev Refusjon for utlegg Jarl Falk Lorentzen
2017/465 20191022 22.10.2019 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling Olav M Heggland m.fl.
2017/465 20191022 22.10.2019 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling som flyktningkonsulent Zebib Zemichael Tesfazghi m.fl.
2017/465 20191022 22.10.2019 Utgående brev Redusert arbeidstid - vedtak Katrine L Homdrum
2017/459 20191022 22.10.2019 Utgående brev Intensjonsavtale lærlinger i Evje kommune 2020 Setesdal opplæringskontor
2017/510 20191022 22.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon - Motorferdsel i utmark og vassdrag - snødekt mark Kristian Tønnesøl
2017/510 20191022 22.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Gunnar Gakkestad
2019/10 20191022 22.10.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 62 bnr 81 Sørmegleren AS
2019/10 20191022 22.10.2019 Utgående brev Oversendelse av meglerpakke for gnr 62 bnr 81 Sørmegleren AS m.fl.
2018/324 20191022 22.10.2019 Utgående brev Invitasjon ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I AGDER
2018/338 20191022 22.10.2019 Utgående brev Høringsuttalelse: Soltønan massetak i Evje og Hornnes kommune DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
2018/481 20191022 22.10.2019 Utgående brev Tilskudd til politiske partier i Evje og Hornnes 2019 EVJE OG HORNNES VENSTRE
2018/481 20191022 22.10.2019 Utgående brev Tilskudd til politiske partier i Evje og Hornnes 2019 Evje og Hornnes Frp
2018/481 20191022 22.10.2019 Utgående brev Tilskudd til politiske partier i Evje og Hornnes 2019 EVJE OG HORNNES ARBEIDERPARTI
2018/481 20191022 22.10.2019 Utgående brev Tilskudd til politiske partier i Evje og Hornnes 2019 EVJE OG HORNES KRISTELIG FOLKEPARTI
2018/481 20191022 22.10.2019 Utgående brev Tilskudd til politiske partier i Evje og Hornnes 2019 EVJE OG HORNNES HØYRE
2018/481 20191022 22.10.2019 Utgående brev Tilskudd til politiske partier i Evje og Hornnes 2019 Evje og Hornnes Senterparti
2018/754 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 1/114 - Svar på søknad om ferdigattest for avløpsanlegg og utslippstillatelse, Senumsvegen 906. Tiltakshaver: Terje Wehus OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
2018/435 20191022 22.10.2019 Utgående brev Pålegg om ansvarlig søker og ileggelse av tvangsmulkt EVJE SENTRUM AS
2018/413 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 49/51 - Svar på søknad om ferdigattest for garasje, Kobbervegen 4 Arild Åtland
2018/100 20191022 22.10.2019 Inngående brev Omklassifisering av gang- og sykkelveger langs fylkesveg, påminnelse Vegvesen -
2019/334 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 32/127 - Svar på søknad om ferdigattest for fritidsbolig, Abusdalsvegen 1323 KW-BYGG HORNNES AS
2019/202 20191022 22.10.2019 Inngående brev Budsjett for Agder Sekretariat 2020 AGDER SEKRETARIAT
2019/202 20191022 22.10.2019 Inngående brev Adm. forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Evje og Hornnes kommune AGDER SEKRETARIAT
2019/482 20191022 22.10.2019 Utgående brev O-kart registrert som anlegg i anleggsregisteret Terje Abusland
2019/336 20191022 22.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om plass i SFO *****
2019/346 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 55/48 - Svar på søknad om ferdigattest for ombygging til midlertidig skolebygg, Bergvavegen 6. Tiltakshaver: Odde Sagbruk AS SMELAND BYGGSERVICE AS
2019/687 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 1/124 - Svar på søknad om midlertidig brukstillatelse for fritidsbolig, Runebergodden Tomt 4. Tiltakshaver: Andreas Franzki RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/663 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 50/40 - Svar på søknad om rammetillatelse for oppføring av nytt bedehus, Alfred Uglands veg 10. Tiltakshaver: Sameie Tryggheim Bedehus RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/591 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 50/224 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse for tilbygg til bolig, Grenjåvegen 25, Tiltakshaver: Hege Seland Baptiste RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/698 20191022 22.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier 2019 terje vasland
2019/698 20191022 22.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier 2019 Jan Arild Åkre
2019/698 20191022 22.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier 2019 Egil Geir Kaldhusdal
2019/698 20191022 22.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier 2019 KNUT JOHAN TVEIT
2019/698 20191022 22.10.2019 Utgående brev Informasjon om tilskudd til private veger 2019 Thomas Christian Malm m.fl.
2019/736 20191022 22.10.2019 Utgående brev Vedtak redusert foreldrebetaling ***** ***** ***** ***** *****
2019/738 20191022 22.10.2019 Utgående brev Valg av representant til representantskapet og styret til Setesdal Regionråd Setesdal Regionråd
2019/738 20191022 22.10.2019 Utgående brev Valg av styremedlem til Midt-Agder Friluftsråd for perioden 2020 - 2023 Midt-Agder friluftsråd
2019/738 20191022 22.10.2019 Utgående brev Valg av medlemmer til kontrollutvalg Heidi Kristin Grønnesby m.fl.
2019/738 20191022 22.10.2019 Utgående brev Valg av medlem til eiermøte - Agder Energi Sekretariat for eierkommunene i Agder Energi m.fl.
2019/738 20191022 22.10.2019 Utgående brev Valg av medlem til representantskapet - Konsesjonskraft IKS KONSESJONSKRAFT IKS
2019/862 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 130/1 - Svar på søknad om fradeling av grunneiendom, Tveit. Søker: Gunnar Myklebostad Gunnar Myklebostad
2019/929 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 9/10 - Svar på søknad om fradeling av grunneiendom, Dåsvannsdalen. Søker: Knut Petter Wikstøl Knut Petter Wikstøl
2019/930 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 5/59 - Søknad om fradeling av grunneiendom. Søker: Kjell Hanssen Kjell Hanssen
2019/953 20191022 22.10.2019 Utgående brev Gbnr. 42/18 - Svar på søknad om fradeling av grunneiendom, Alfred Uglands veg 17. Søker:Agder Energi Nett AS AGDER ENERGI NETT AS
2019/41 20191021 21.10.2019 Inngående brev Referat møte i bolignemda 9/10-19 Nav - Skjeggedal, Anne Tordis
2019/1031 20191021 21.10.2019 Inngående brev Ettersending av sjekklister, tilsyn på bolig Vestrevegen 23 Smeland-Byggservice - Morten Aasland
2019/738 20191021 21.10.2019 Inngående brev Avvikling av Setesdalsmuseet IKS Setesdalsmuseet IKS
2019/1072 20191021 21.10.2019 Inngående brev Stikningsplan Dragark - Jan Stangvik
2017/599 20191021 21.10.2019 Inngående brev Jordleigeavtale Dagfinn Torgersen
2019/1059 20191021 21.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding Setesdal Brannvesen IKS Sb-Iks - Olav Nese
2019/738 20191021 21.10.2019 Inngående brev Kandidater til å sitte i Agder fylkeseldreråd Vaf - Erichsen, Marion
2019/1077 20191021 21.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding Setesdal Brannvesen IKS Sb-Iks - Olav Nese
2019/1077 20191021 21.10.2019 Inngående brev Gbnr. 55/32 - Søknad om rammetillatelse for riving og oppføring av nytt tilbygg, Evje barneskule, Evjevegen 24. Tiltakshaver: Evje og Hornnes kommune Rambøll - Jørn Samuelsen
2019/1078 20191021 21.10.2019 Inngående brev Gbnr. 15/169 - Melding om oppføring av bod, Rådyrvegen 5. Pawel Andrzej Goik
2019/1079 20191021 21.10.2019 Inngående brev Gbnr. 5/278 - Melding om tilbygg til garasje, Bakkemoen 24. Erik Evanger
2019/1015 20191021 21.10.2019 Inngående brev Søknad om startlån *****
2019/1015 20191021 21.10.2019 Inngående brev Trekker tilbake søknad om startlån - ***** ***** *****
2019/663 20191021 21.10.2019 Inngående brev Gbnr. 50/40 - Søknad om igangsettingstillatelse for grunnarbeider, nytt bedehus. Tiltakshaver: Sameie Tryggheim RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/480 20191021 21.10.2019 Inngående brev Gbnr. 35/42 - Melding om endring av ansvarsrett, ny ansvarlig søker er Jan Raustøl VAVIK OG TØNNESSEN AS
2017/769 20191021 21.10.2019 Utgående brev Frist for levering av egenerklæring om konsesjonsfrihet 2019 cma@exbo.no
2017/880 20191021 21.10.2019 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd til Den katolske kirke – påminnelse KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2017/490 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Diskusjonssaker/eventuelt
2019/1076 20191018 18.10.2019 Inngående brev Nabomerknad Aase Gullsmedmoen Aase Gullsmedmoen
2019/1076 20191018 18.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding nabomerknad heidi omland
2019/10 20191018 18.10.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 42 bnr 26 Aktiv - Gunnvor Kjelleberg
2019/738 20191018 18.10.2019 Inngående brev Fwd: Omorganisering av Mankalk Mankalk
2019/1 20191018 18.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/489 Løpenr: 6588/2019 Dokument tittel: Forespørsel om prioritering søknad Yahoo - Jan Kristensen
2019/740 20191018 18.10.2019 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta Postmottak HOD
2019/738 20191018 18.10.2019 Utgående brev Valg av representanter og vararepresentanter til KS fylkesmøte KS Agder
2019/736 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling *****
2019/947 20191018 18.10.2019 Inngående brev Gbnr. 62/37 - Søknad om dispensasjon for byggeavstand til vann for privat vindebro, samt byggetillatelse for denne Tor Langerak
2019/680 20191018 18.10.2019 Inngående brev Høring revisjonsrapport - Konsesjonskraft IKS AUST-AGDER REVISJON IKS
2019/313 20191018 18.10.2019 Inngående brev Color Line Tour 30. mai 2020. Statens vegvesen
2019/313 20191018 18.10.2019 Inngående brev Color Line Tour 30. mai 2020. KRISTIANSANDS CYKLEKLUBB
2019/1 20191018 18.10.2019 Utgående brev Svar på beestilling av innsyn - Sak: 2019/489 Løpenr: 6588/2019 Dokument tittel: Forespørsel om prioritering søknad Yahoo - Jan Kristensen m.fl.
2019/10 20191018 18.10.2019 Utgående brev Oversendelse av meglerpakke for gnr 42 bnr 26 Aktiv - Gunnvor Kjelleberg m.fl.
2018/842 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass Siren Hasseldal
2018/413 20191018 18.10.2019 Inngående brev Gbnr. 49/51 - Søknad om ferdigattest for garasje, Kobbervegen 4 Arild Åtland
2017/632 20191018 18.10.2019 Inngående brev Forespørsel om journalopplysninger ***** ***** Advokatfirma Wigemyr
2019/1076 20191018 18.10.2019 Inngående brev Gbnr. 58/12 - Søknad om etablering av privat crossbane, Gautestadvegen 102.Tiltakshaver: Heidi E. Omland Jørgensen Heidi E Omland Jørgensen
2019/1070 20191018 18.10.2019 Inngående brev Gbnr. 49/68, 109 - Søknad om igangsettingstillatelse for hele byggetrinn 1 og grunnmur for byggetrinn 2, verkstedbygg, Verksevegen 5 EVJE BYGG AS
2019/1014 20191018 18.10.2019 Utgående brev Referat fra infomøte om Einerkilen oystein@bekkogstrom.no m.fl.
2019/1045 20191018 18.10.2019 Inngående brev Tilsvar til merknad på nabovarsel fra Skåre Andreas Engebrethsen
2019/968 20191018 18.10.2019 Utgående brev Gbnr. 8/4 - Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond Alida Kallhovd
2019/968 20191018 18.10.2019 Utgående brev Gbnr. 49/13 - Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond Ålaug M Rosseland
2019/968 20191018 18.10.2019 Utgående brev Gbnr. 128/2 - Vedtaksbrev - godkjent utbetaling av skogfond Olav Andreas Tveit
2019/995 20191017 17.10.2019 Inngående brev Oppmålingsdata og protokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
2019/994 20191017 17.10.2019 Inngående brev Oppmålingsdata og protokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
2019/996 20191017 17.10.2019 Inngående brev Ettersendt signatur fra grunneier vedr. bygging av fortau Gunnar Abusdal Swensen m.fl.
2019/999 20191017 17.10.2019 Inngående brev Gbnr. 5/4 - Melding om endring av ansvarshavende, oppdatert gjennomføringsplan DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2019/994 20191017 17.10.2019 Inngående brev Gbnr. 7/110 - Ettersendt signatur fra grunneiere vedr. grensejustering Gunnar Abusdal Swensen m.fl.
2019/1031 20191017 17.10.2019 Utgående brev Flere sjekklister etterspørres morten@smeland-byggservice.no
2019/976 20191017 17.10.2019 Inngående brev Oppmålingsforretning vedr. arealoverføring fra 49/163 til 49/115 LANDMÅLER SØR AS
2019/976 20191017 17.10.2019 Utgående brev Gbnr. 49/163 - Bortfall av forkjøpsrett. rune@skibsplast.no
2019/1070 20191017 17.10.2019 Inngående brev Gbnr. 49/68, 109 - Søknad om rammetillatelse for tilbygg og fasadeendring til verkstedbygg, Verksvegen 5. Tiltakshaver: Bilhuset Evje AS EVJE BYGG AS
2019/1071 20191017 17.10.2019 Inngående brev Gbnr.34/16 fnr. 1 - Søknad om midlertidig brukstillatelse for fritidsbolig seksjon nr.1, Bjørnevann DEHOLT BYGG & EIENDOM AS
2019/1072 20191017 17.10.2019 Inngående brev Gbnr. 50/624 - Søknad om o ppføring av fritidsbolig, tomt T-05, Takåsen. Tiltakshaver: Takåsen Hyttefelt AS DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2019/1068 20191017 17.10.2019 Utgående brev Rullering av handlingsdelen til KIFF-plan 2018-2028 Tony Halsall m.fl.
2019/1068 20191017 17.10.2019 Utgående brev Rullering av handlingsdelen til KIFF-plan 2018-2028 (kort frist) karilisl@online.no m.fl.
2017/727 20191017 17.10.2019 Inngående brev Tildeling av statlige midler til barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak for å stimulere til kollektiv utviklingsarbeid i barnehagen FYLKESMANNEN I AGDER
2017/465 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om redusert arbeidstid Katrine L Homdrum
2019/334 20191017 17.10.2019 Inngående brev Gbnr. 32/127 - Søknad om ferdigattest for fritidsbolig, Abusdalsvegen 1323 KW-BYGG HORNNES AS
2019/299 20191017 17.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Søknad frå Åseral kommune om deltaking i Setesdal regionråd Bygland kommune
2019/299 20191017 17.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Endring av vedtekter for Setesdal regionråd i tråd med ny kommunelov Bygland kommune
2019/299 20191017 17.10.2019 Inngående brev Deltaking i Setesdal interkommunale politiske råd - Åseral kommune Bykle kommune
2019/482 20191017 17.10.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til surfebølge - anleggsnummer: 75394 OTRA IL
2019/482 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svar vedr. registrering av anlegg i anleggsregisteret tnabusland@gmail.com m.fl.
2019/482 20191017 17.10.2019 Inngående brev Registrering av anlegg i anleggsregisteret Otra IL Orientering v/ Terje N. Abusland
2019/936 20191017 17.10.2019 Inngående brev Høringsbrev – Forslag til endringer i vannforskriften vedlegg I mv. KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
2019/742 20191017 17.10.2019 Inngående brev Tilsvar KS Advokatene
2019/740 20191017 17.10.2019 Inngående brev Høring: Nasjonale faglige anbefalinger for undersøkelse av syn i helsestasjons- og skolehelsetjenesten HELSEDIREKTORATET
2017/614 20191016 16.10.2019 Inngående brev Steingjerde - Lauvaasvegen Vaf - Abusland, Terje
2019/663 20191016 16.10.2019 Inngående brev Vannkum E-H Kommune - Knut Uleberg
2019/302 20191016 16.10.2019 Inngående brev Mulig avtale for fengselsbibliotek i Evje og Hornnes kommune Nb - Erlend Ra
2017/632 20191016 16.10.2019 Inngående brev Oversendelse av brev for videre oppfølging ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I AGDER
2017/632 20191016 16.10.2019 Inngående brev Foreløpig svar - krav om dekning av saksomkostninger - ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I AGDER
2019/1074 20191016 16.10.2019 Inngående brev Gbnr. 57/1/1 og 57/13/1 - Varsel om registrering av eiendom med forurenset grunn i matrikkelen og databasen Grunnforurensning FYLKESMANNEN I AGDER
2019/1 20191015 15.10.2019 Inngående brev Kontaktinformasjon folkevalgte Kommunal-Rapport - Jan Inge Krossli
2019/1 20191015 15.10.2019 Utgående brev Kontaktinformasjon folkevalgte Kommunal-Rapport - Jan Inge Krossli m.fl.
2018/754 20191015 15.10.2019 Inngående brev Gbnr. 1/114 - Søknad om ferdigattest for avløpsanlegg og utslippstillatelse, Senumsvegen 906. Tiltakshaver: Terje Wehus OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
2017/469 20191015 15.10.2019 Inngående brev Foreleggelse av begjæring om tvangssalg - ***** ***** ***** ***** ***** Kristiasand tingrett
2019/968 20191015 15.10.2019 Inngående brev Gbnr. 32/2 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Wenche Reinertsen
2019/1024 20191015 15.10.2019 Utgående brev Opplysninger vedr. foreldrenes psykiske helse VENNESLA KOMMUNE - Midt-Agder barneverntjeneste
2017/539 20191014 14.10.2019 Inngående brev Sammenslåing 70/14 og 37 jenny alice jørgensen
2019/663 20191014 14.10.2019 Inngående brev Tryggheim Bedehus Agder Energi Agder Energi
2019/965 20191014 14.10.2019 Inngående brev Oppmålingsdata og protokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
2019/10 20191014 14.10.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 32 bnr 2 fnr 3 Ts - Marianne Rødland-Widerøe
2019/663 20191014 14.10.2019 Inngående brev Setesdal Brannvesen IKS vannmengde Sb-Iks - Olav Nese
2019/1031 20191014 14.10.2019 Inngående brev Dokumentasjon ihht tilsyn enebolig, Vestrevegen 23 Smeland-Byggservice - Morten Aasland
2019/977 20191014 14.10.2019 Inngående brev Gbnr. 50/217 - Oppdatert søknad om dispensasjon fra kommuneplanen, bruksendring fra enebolig til 3 leiligheter, Evjevegen 4 RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/976 20191014 14.10.2019 Utgående brev Epostrekke vedr bortfall av forkjøpsrett vedr. gbnr. 49/163 Sagatun AS
2019/489 20191014 14.10.2019 Inngående brev Svar på spørsmål ang. krav til legitimasjon for BankID jan.bjerveg@vipps.no
2019/10 20191014 14.10.2019 Utgående brev Oversendelse av meglerpakke for gnr 15 bnr 131 Aktiv Eiendomsmegling Sørlandet - Sør-Vest Megleren AS m.fl.
2019/10 20191014 14.10.2019 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 32 bnr 2 fnr 3 Ts - Marianne Rødland-Widerøe m.fl.
2017/626 20191014 14.10.2019 Inngående brev Utsatt søknadsfrist - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/687 20191014 14.10.2019 Inngående brev Månedsrapport for september 2019 fra Midt- Agder barnevern til kommunestyret i Evje og Hornnes kommune
2017/687 20191014 14.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vennesla Kommune - Taraldsen, Mary Ann
2017/1042 20191014 14.10.2019 Inngående brev Fartsdumper Senumsvegen Stian Senum Stenberg
2017/524 20191014 14.10.2019 Inngående brev Gbnr. 70/2, 13 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Åse Gunvor Hodne
2017/524 20191011 11.10.2019 Inngående brev Gbnr. 50/360 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Jørgen Galteland
2017/524 20191011 11.10.2019 Inngående brev Gbnr. 71/5 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Birgitte Madsen
2017/469 20191011 11.10.2019 Inngående brev Foreleggelse av begjæring om tvangssalg - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kristiansand tingrett
2017/465 20191011 11.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av min stilling som flyktningkonsulent Zebib Zemichael Tesfazghi
2017/402 20191011 11.10.2019 Inngående brev Vedr. 17-1857-174 - Melding om vedtatt kommuneplan - Froland kommune Arealdelen Froland Kommune
2017/614 20191011 11.10.2019 Inngående brev Klage på vegbygging og sprengning på Kalland Helge Levi Fossen
2018/913 20191011 11.10.2019 Inngående brev Kravforespørsel i forbindelse med søknad om gjeldsordning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Namsmannen i Setesdal
2019/482 20191011 11.10.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til rehabilitering av Høgås skianlegg - anleggsnummer: 73874 OTRA IL SKI
2019/482 20191011 11.10.2019 Inngående brev Utbetaling av kulturbyggmidler til anl.nr. 60437 Evjemoen Kino og Scene - sluttutbetaling AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/299 20191011 11.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Endring av vedtekter for Setesdal Regionråd i tråd med ny kommunelov Valle kommune
2019/299 20191011 11.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Søknad om deltaking i Setesdal Regionråd - Åseral kommune Valle kommune
2019/202 20191011 11.10.2019 Inngående brev Stiftelsen Amathea - Søknad om driftstilskudd STIFTELSEN AMATHEA
2019/315 20191011 11.10.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av kulturmidler 2019 STIFTELSEN FRIVILLIGHETSSENTRALEN I EVJE OG HORNNES
2019/313 20191011 11.10.2019 Inngående brev Angående privat gjesteparkeringsplass til leiligheter i "Kiwi" bygget. Gerd Reidun Høiland
2019/984 20191011 11.10.2019 Inngående brev Ettersendte dokument for søknad om fradeling, gbnr 49/91 DeReSe
2019/968 20191011 11.10.2019 Utgående brev Gbnr. 3/5 - Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond Oddvar Moseid
2019/969 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2019/969 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2019/969 20191011 11.10.2019 Inngående brev Transporttjenesten for funksjonshemmede 1. halvår 2020 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/1070 20191011 11.10.2019 Inngående brev Gbnr. 49/109 - Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet
2019/1059 20191011 11.10.2019 Inngående brev Gbnr. 50/197 - Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr ARBEIDSTILSYNET
2019/1060 20191011 11.10.2019 Inngående brev Gbnr. 21/2 fnr. 6 - Søknad om ferdigattest for utslippstillatelse, tett tank, Lislåttane 20. Tiltakshaver: Karl A. Thomassen Ragnaraas - Pål Aas
2019/1061 20191011 11.10.2019 Inngående brev Julegrantenning Evje sentrum OTRA IL SKI
2019/1064 20191011 11.10.2019 Inngående brev Gbnr.15/103 - Fradeling av grunneiendom, Hornåsen tomt 42. HORNÅSEN EIENDOM AS
2019/1063 20191011 11.10.2019 Inngående brev Gbnr. 15/103 - Fradeling av grunneiendom, Hornåsen tomt 40. HORNÅSEN EIENDOM AS
2018/55 20191010 10.10.2019 Inngående brev Referat arbeidsgruppen 16.09.19 Froland Kommune - Mykland, Mari
2018/383 20191010 10.10.2019 Inngående brev Signert databehandleravtale - digitalt depot - mellom Evje og Hornnes kommune og Aust-Agder museum og arkiv IKS Aama - Øverbø, Snorre Dag
2018/940 20191010 10.10.2019 Inngående brev Kostra - rapportering 3. kvartal 2019 - info om rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ
2019/10 20191010 10.10.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 15 bnr 131 Aktiv Eiendomsmegling Sørlandet - Sør-Vest Megleren AS
2019/10 20191010 10.10.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 32 bnr 86 Aktiv Eiendomsmegling Sørlandet - Sør-Vest Megleren AS
2019/10 20191010 10.10.2019 Utgående brev Oversendelse av meglerpakke for gnr 32 bnr 86 Aktiv Eiendomsmegling Sørlandet - Sør-Vest Megleren AS m.fl.
2019/10 20191010 10.10.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 56 bnr 111 Aktiv Eiendsomsmegling Sørlandet - Sør-Vest Megleren AS
2019/10 20191010 10.10.2019 Utgående brev Oversendelse av meglerpakke for gnr 56 bnr 111 Aktiv Eiendsomsmegling Sørlandet - Sør-Vest Megleren AS m.fl.
2017/443 20191010 10.10.2019 Inngående brev Varsel om ordinært tilsyn - Hornnes barneskule Setesdal Brannvesen IKS
2019/675 20191010 10.10.2019 Inngående brev Kopi av brev fra Aust-Agder fylkeskommune vedrørende skoleskyss Kristian Tønnesøl
2019/1058 20191010 10.10.2019 Inngående brev Gbnr. 7/90 - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig og garasje, Dåsvannsdalen 14. Tiltakshaver: Randi Reiersdal KAI OLA UREVATN
2019/1059 20191010 10.10.2019 Inngående brev Gbnr. 50/197 - Søknad om dispensasjon og tillatelse til bruksendring fra lager til tannklinikk, Nils Heglands veg 40. Tiltakshaver: Evje Sentrum Eiendom AS DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2019/1055 20191010 10.10.2019 Inngående brev Gbnr. 52/9 m.fl. - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - sak:19-120726RFA-JARD ÅNELAND Aust-Agder Jordskifterett
2019/1056 20191010 10.10.2019 Inngående brev Til kommunelege - bekymringsmelding *****
2019/1057 20191010 10.10.2019 Inngående brev Gbnr. 21/2 fnr. 6 - Søknad om ferdigmelding for tilbygg, Lislåttane 20 Karl Asbjørn Thomassen
2019/1014 20191009 09.10.2019 Inngående brev Redegjørelse for brygge ved Sundskilen 11 Bekkogstrom - Øystein Flåt
2019/22 20191009 09.10.2019 Inngående brev Referat fra møte med skjenkeansvarlige i Setesdal E-H Kommune - Gro Berit Straum
2019/687 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oppmåling av 1/124. mur Ramboll - Olav Arne Haugen
2019/489 20191009 09.10.2019 Utgående brev Forespørsel om prioritering søknad Utlendingsdirektorat
2019/196 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/196 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/716 20191009 09.10.2019 Utgående brev Kjøp av grunn til fortau Per Abusdal Aasgaard
2019/716 20191009 09.10.2019 Utgående brev Kjøp av grunn til fortau Ivar Abusdal Swensen
2019/718 20191009 09.10.2019 Utgående brev Oppstartsmøte- kartlegging Flåt gruveområde Arve Misund m.fl.
2019/875 20191009 09.10.2019 Utgående brev Oversending av tinglyst matrikkelbrev EVJEMOEN NÆRINGSPARK AS
2017/465 20191009 09.10.2019 Utgående brev Vedtak om endring i fast stillingsprosent - Evje barneskule Laila Tjessem Våge
2019/1 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på Bestilling av innsyn - Sak: 2018/353 Løpenr: 6259/2019 Dokument tittel: Kommunedirektør - ny tittel etter kommuneloven Setesdolen - Redaktor
2019/1 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på Bestilling av innsyn - Sak: 2019/989 Løpenr: 6267/2019 Dokument tittel: Gbnr. 24/49 - Svar på søknad om riving av fritidsbolig, brannøvelse, Skrivarvegen 21. Setesdolen - Redaktor
2019/1 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på Bestilling av innsyn - Sak: 2019/612 Løpenr: 6565/2019 Dokument tittel: Svar på søknad om permisjon Setesdolen - Redaktor
2019/1 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på Bestilling av innsyn - Sak: 2017/469 Løpenr: 6603/2019 Dokument tittel: Begjæring om tvangssalg etter retting av mangler - sak: ***** ***** ***** ***** ***** Setesdolen - Redaktor
2018/922 20191009 09.10.2019 Utgående brev Oppsigelse av barnehageplass *****
2018/922 20191009 09.10.2019 Utgående brev Oppsigelse av barnehageplass *****
2018/922 20191009 09.10.2019 Utgående brev Oppsigelse av barnehageplass *****
2018/842 20191009 09.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
2018/842 20191009 09.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
2018/205 20191009 09.10.2019 Utgående brev tilbod KU Helge Kiland
2019/1010 20191009 09.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** LL SETESDAL BILRUTER m.fl.
2019/1010 20191009 09.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/1010 20191009 09.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/931 20191008 08.10.2019 Inngående brev Fagutviklingsmidler 2019 E-H Kommune - Gro Berit Straum
2019/1020 20191008 08.10.2019 Inngående brev Oppmålingsdata for hytte på 64/479 Ramboll - Olav Arne Haugen
2019/1046 20191008 08.10.2019 Inngående brev 50/90 Snr. 8 - Takoverbygg inngang, utvidelse veranda og levegg, Nils Heglands veg 82 Ann Torhild Abusdal
2019/1047 20191008 08.10.2019 Inngående brev Gbnr. 7/140 - Søknad om fradeling av grunneiendom, Lyngvegen 7. Kjøper: Ingebjørg Haugen Ingebjørg Haugen
2019/1045 20191008 08.10.2019 Inngående brev Gbnr. 52/15 - Søknad om oppføring av redskapshus, Åneland 9. Andreas Engebrethsen
2019/1043 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landsdekkende kartlegging av beredskap og klima i kommune Norge - Spørreundersøkelse - VG VERDENS GANG AS
2019/1044 20191008 08.10.2019 Inngående brev Oppstart av detaljregulering Lianvegen Park (Ljosheimvegen 6-8) ENO ARKITEKTER AS
2019/1038 20191008 08.10.2019 Inngående brev Bilder fra flommen 2017 Prestøygardsvatn/Einerkilen Tor Langerak
2019/1010 20191008 08.10.2019 Inngående brev Pris tilbud på skolekjøring *****
2019/969 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2019/968 20191008 08.10.2019 Utgående brev Gbnr. 16/1 - Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond Øyvind Kjetsaa
2019/968 20191008 08.10.2019 Inngående brev Gbnr. 128/2 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Olav Andreas Tveit
2019/967 20191008 08.10.2019 Inngående brev Gbnr. 62/80 - Uttalelse til søknad om dispensasjon for paviljong / grillbu FYLKESMANNEN I AGDER
2017/571 20191008 08.10.2019 Inngående brev Gbnr. 7/3, 7/4 og 600/39 - Tillatelse etter forurensningsforskriften til mudring i Otra ved Dåsnes FYLKESMANNEN I AGDER
2017/937 20191008 08.10.2019 Inngående brev Bruk av justeringsavtale mellom deres kommune og Agder Energi IVELAND KOMMUNE
2017/665 20191008 08.10.2019 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/482 20191008 08.10.2019 Inngående brev Utbetaling av kulturbyggmidler til anl.nr. 60437 Evjemoen kino og scene - sluttutbetaling AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/1017 20191007 07.10.2019 Inngående brev Revidert areal Gjøvdal 2019 Arendal Kommune - Foss, Morten
2019/1013 20191007 07.10.2019 Inngående brev Fennefoss kraftverk - Landskaps - og miljøplan - oppretting i tabell 2-2, side 6 Agder Energi - Brunvatne, Olav
2017/487 20191007 07.10.2019 Inngående brev Høring - forslag til endring i forskrift om tilskudd til private barnehager Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2017/510 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Gunnar Gakkestad
2017/465 20191007 07.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Olav M Heggland
2017/632 20191007 07.10.2019 Inngående brev Etterlyser svar av brev 24.04.2019 *****
2018/464 20191007 07.10.2019 Utgående brev Svar vedr. oppfølging av tilsyn med Evje og Hornnes kommune sine tjenester til personer med rus og psykisk helseproblematikk FYLKESMANNEN I AGDER m.fl.
2019/482 20191007 07.10.2019 Inngående brev Utbetaling av spillemidler til anl.nr. 51304 Trollbakken skihoppbakke K45, ståband - delutbetaling AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/346 20191007 07.10.2019 Inngående brev Gbnr. 55/48 - Søknad om ferdigattest for ombygging til midlertidig skolebygg, Bergvavegen 6. Tiltakshaver: Odde Sagbruk AS SMELAND BYGGSERVICE AS
2019/687 20191007 07.10.2019 Inngående brev Gbnr. 1/124 - Søknad om midlertidig brukstillatelse for fritidsbolig, Runebergodden Tomt 4. Tiltakshaver: Andreas Franzki RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/675 20191007 07.10.2019 Inngående brev Henvendelse vedrørende skoleskyss Kristian Tønnesøl
2019/675 20191007 07.10.2019 Inngående brev Henvendelse vedrørende skoleskyss Kristian Tønnesøl
2019/663 20191007 07.10.2019 Inngående brev Gbnr. 50/40 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av nytt bedehus, Alfred Uglands veg 10. Tiltakshaver: Sameie Tryggheim Bedehus RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/591 20191007 07.10.2019 Inngående brev Gbnr. 50/224 - Søknad om igangsettingstillatelse for tilbygg til bolig, Grenjåvegen 25, Tiltakshaver: Hege Seland Baptiste RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/1039 20191007 07.10.2019 Inngående brev Antikvarfaglig uttalelse, vedrørende Hornnes hjelpefengsel i Evje og Hornnes kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/1040 20191007 07.10.2019 Inngående brev Gbnr. 64/189 - Søknad om tilbygg til fritidsbolig, Tvitjønnåsen 57. Tiltakshaver: Pål Christian Lomeland RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/1041 20191007 07.10.2019 Inngående brev Gbnr. 64/189 - Søknad om utslippstillatelse, tett tank, Tvitjønnåsen 57. Tiltakshaver: Pål Christian Lomeland RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/1042 20191007 07.10.2019 Inngående brev Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten FINANSDEPARTEMENTET
2019/1037 20191007 07.10.2019 Inngående brev Gbnr. 3/34 - Søknad om oppføring av anneks og tilbygg til fritidsbolig,Skjerkevegen 815. Vidar Moseid
2019/1038 20191007 07.10.2019 Inngående brev Bilder fra flom i 2015 Tor Langerak
2019/963 20191007 07.10.2019 Inngående brev Gbnr. 33/19 - Søknad om ferdigattest for pipe, Bjørndalen 5. Tiltakshaver: Knut Harald Sæth Oddesag - Adm. - Odde Sagbruk AS
2019/22 20191004 04.10.2019 Inngående brev Referat fra Fagnettverksmøte i Setesdal 10.09.19 E-H Kommune - Gro Berit Straum
2019/718 20191004 04.10.2019 Inngående brev Ordrebekreftelse- kartlegging Flåt gruveområde Cowi - Arve Misund
2019/952 20191004 04.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/952 20191004 04.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/952 20191004 04.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/952 20191004 04.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/316 20191004 04.10.2019 Utgående brev Referat fra møte i ad hoc-utvalget for tildeling av kulturmidler, stipend og priser 2019 Alf Morten Tallaksen m.fl.
2019/20 20191004 04.10.2019 Utgående brev Tilbud Evje og Hornnes kommune 25 mill Jørgen Øyen Andersen
2019/20 20191004 04.10.2019 Utgående brev Tilbud 25.000.000 Terje Christer Dalby
2019/489 20191004 04.10.2019 Inngående brev Ber om informasjon vedr. finansiering *****
2019/489 20191004 04.10.2019 Utgående brev Spørsmål ang. krav til legitimasjon ved søknad om bankID VIPPS AS
2019/482 20191004 04.10.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til kulturarenaer - Evjemoen kino og scene - anleggsnr 60437 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2018/436 20191004 04.10.2019 Utgående brev Gbnr. 42/67,70  Svar på søknad om midlertidig brukstillatelse byggetrinn 2 , Evje Folkehøgskole DAGFIN SKAAR AS
2018/293 20191004 04.10.2019 Utgående brev Referat fra møtet 20.08.2019 kl.11.-12. i plan- og byggekomite rehablitering Evje barneskule Medlemmer i plan- og byggekomite rehab Evje barneskule
2018/293 20191004 04.10.2019 Utgående brev Saker til møtet 10.10.2019 kl.14.-15. plan- og byggekomite rehabilitering Evje barneskule Medlemmer i plan- og byggekomite rehabilitering Evje barneskule
2018/69 20191004 04.10.2019 Utgående brev Bekreftelse på opplæring *****
2018/69 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedtak om fritak fra opplæring i samfunnskunnskap *****
2018/69 20191004 04.10.2019 Utgående brev Bekreftelse på opplæring ***** ***** *****
2018/69 20191004 04.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/922 20191004 04.10.2019 Utgående brev Oppsigelse av barnehageplass *****
2017/1019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Kontantstøtterapportering for august 2019 - Evje og Hornnes kommune *****
2017/1019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Kontantstøtterapporter for september 2019 - Evje og Hornnes kommune *****
2018/55 20191004 04.10.2019 Utgående brev begjæring om innsyn i dokumentasjon Fylkesmannen i Agder
2017/465 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedr. din oppsigelse Ingrid Dovland
2017/465 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling Marit Bjærum
2017/465 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling Grete Hamran Lia
2017/465 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedr. din oppsigelse Mariann Klungeland
2017/457 20191004 04.10.2019 Utgående brev Endring i ansvar og oppgavefordeling - sentraladministrasjonen Frantz Are Nilsen
2019/1032 20191004 04.10.2019 Inngående brev Utarbeidelse av budsjett for bruk av rentemidler av skogfond for 2020 i Agder Fylkesmannen i Agder v/ Jens Arild Kroken
2019/1019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Gbnr. 29/41 - Svar på søknad om utslippstillatelse, tett tank, Juvannsvegen 10. Jan Tommy Fuglestad
2019/1020 20191004 04.10.2019 Utgående brev Gbnr. 64/479 - Svar på søknad om oppføring av fritidsbolig, Fjellenden, Gautestad. Tiltakshaver: Smeland Byggservice AS SMELAND BYGGSERVICE AS
2019/1029 20191004 04.10.2019 Inngående brev Gbnr. 47/2 - Dispensasjonssøknad fra kommuneplanens arealdel i LNF område for oppføring av garasje, Åmland 32. Tiltakshaver: Andrè Evers SMELAND BYGGSERVICE AS
2019/1030 20191004 04.10.2019 Inngående brev Bjørnekrovegen 85 - nytt byggverk Rolf Birkeland
2019/1022 20191004 04.10.2019 Utgående brev Gbnr. 64/251 - Svar på søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny, Nipelivegen 126. Tiltakshaver: Erik og Monika Børresen BERGSAM AS
2019/996 20191004 04.10.2019 Utgående brev Gbnr. 7/168 - Svar på søknad om bygging av fortau på kommunal veg, Dåsvannsdalen 22. EVJE OG HORNNES KOMMUNE
2019/1027 20191003 03.10.2019 Inngående brev Klage og forespørsel *****
2017/461 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad om refusjon - arbeidsplassbrille *****
2017/524 20191003 03.10.2019 Inngående brev Gbnr. 64/169 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Alf Willy Nicolaisen m.fl.
2017/524 20191003 03.10.2019 Inngående brev Gbnr. 56/70 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Janne Spikkeland
2017/524 20191003 03.10.2019 Inngående brev Gbnr. 7/148 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Ingebjørg Haugen
2017/524 20191003 03.10.2019 Inngående brev Gbnr. 42/96 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Tor Birger Hodne
2017/524 20191003 03.10.2019 Inngående brev Gbnr. 70/37 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Øyvind Jørgensen m.fl.
2019/1026 20191002 02.10.2019 Inngående brev Ny selskapsavtale i Agder Kommunerevisjon IKS - gjeldende fra 01.01.2020 Agder Kommunesrevisjon IKS
2019/1025 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om kompensasjon Nordan båtbyggeri
2019/2 20191002 02.10.2019 Inngående brev Ny selskapsavtale i Agder Kommunerevisjon IKS - gjeldende fra 01.01.2020 Agder Kommunerevisjon IKS
2019/1027 20191002 02.10.2019 Inngående brev Klage på vedtak om avslag på utvidet deltakelse i introduksjonsprogram *****
2019/1014 20191002 02.10.2019 Inngående brev Redegjørelse for badeflåte Sundskilen 23 Sigbjørn Urstad
2019/954 20191001 01.10.2019 Inngående brev Invitasjon til å gi innspill - Utkast Normen versjon 6.0 Ehelse - E-helse Sikkerhetsnormen
2019/738 20191001 01.10.2019 Inngående brev Representant i råd og utvalg. Mentalhelse - Mental Helse Agder
2019/742 20191001 01.10.2019 Inngående brev vedr utsettelse av Tilsvarsfrist Ks - Erna Larsen
2019/855 20191001 01.10.2019 Inngående brev Informasjon om den nye kommuneloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/738 20191001 01.10.2019 Inngående brev Forslag kandidater til nytt Eldreråd 2019 - 2023 EVJE OG HORNNES PENSJONISTFORENING
2019/483 20191001 01.10.2019 Inngående brev Kopi - FNF Agder høringsinnspill til Nasjonal Ramme for vindkraft på land FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER
2019/482 20191001 01.10.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av spillemidler - regnskapssammendrag for anleggsnr.: 0937003509 - Trollbakken - Skiband OTRA IL
2019/612 20191001 01.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Elisabeth Skjæveland
2019/612 20191001 01.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Gunnar Gakkestad
2019/633 20191001 01.10.2019 Utgående brev Oppdatert oversikt over leie av flerbrukshall for Herretrimmen Herretrimmen v/ Harald Kleggetveit
2019/680 20191001 01.10.2019 Inngående brev Tertialrapport 2. tertial Post - Konsesjonskraft
2019/196 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/1 20191001 01.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/469 Løpenr: 6603/2019 Dokument tittel: Begjæring om tvangssalg etter retting av mangler - sak: ***** ***** ***** ***** ***** Setesdolen - Redaktor
2019/1 20191001 01.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/612 Løpenr: 6565/2019 Dokument tittel: Svar på søknad om permisjon Setesdolen - Redaktor
2019/1 20191001 01.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/353 Løpenr: 6259/2019 Dokument tittel: Kommunedirektør - ny tittel etter kommuneloven Setesdolen - Redaktor
2019/1 20191001 01.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/989 Løpenr: 6267/2019 Dokument tittel: Gbnr. 24/49 - Svar på søknad om riving av fritidsbolig, brannøvelse, Skrivarvegen 21. Setesdolen - Redaktor
2018/383 20191001 01.10.2019 Inngående brev Påminnelse - Forslag til databehandleravtale mellom kommunen og Aust-Agder museum og arkiv IKS (AAma) vedr. langtidslagring av elektroniske arkiv Aama - Øverbø, Snorre Dag
2017/524 20191001 01.10.2019 Inngående brev Gbnr. 52/29 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Berit Usterud Haugen
2017/524 20191001 01.10.2019 Inngående brev Gbnr. 32/137 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Ole Tom Abusdal
2017/469 20191001 01.10.2019 Utgående brev Begjæring om tvangssalg etter retting av mangler - sak: ***** ***** ***** ***** ***** Kristiansand tingrett
2017/469 20191001 01.10.2019 Utgående brev Begjæring om tvangssalg etter retting av mangler - sak: ***** ***** ***** ***** Kristiansand tingrett
2017/443 20191001 01.10.2019 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport - Evjeheimen Setesdal Brannvesen IKS
2017/924 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskot til Norsk Landbruksrådgiving Agder 2020 Nlr - Inger Birkeland Slågedal
2017/626 20191001 01.10.2019 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17 - 20 år - 3. terminutbetaling 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2019/1013 20191001 01.10.2019 Inngående brev Begrenset høring - Detaljerte planer for landskap og miljø for Fennefoss kraftverk Jon Atle Eie
2019/1023 20191001 01.10.2019 Inngående brev Gbnr. 64/251 - Søknad om utslippstillatelse, tett tank, Nipelivegen 126. Tiltakshaver: Erik og Monika Børresen EVJE RØRSERVICE AS
2019/1021 20191001 01.10.2019 Inngående brev Gbnr. 3/34 - Søknad om tilbygg til fritidsbolig, Skjerkevegen 815. Vidar Moseid
2019/1022 20191001 01.10.2019 Inngående brev Gbnr. 64/251 - Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny, Nipelivegen 126. Tiltakshaver: Erik og Monika Børresen BERGSAM AS
2019/967 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon for bygging av paviljong utenfor byggegrense, Sundskilen 4. Søker: Tove Kjær Tove Kjær
2019/969 20191001 01.10.2019 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om TT-kort *****
2019/1013 20190930 30.09.2019 Inngående brev Landskap- og miljøplan Ae - Brunvatne, Olav
2019/1014 20190930 30.09.2019 Inngående brev Redegjørelse for brygge med adkomstveg ved einarkilvegen 66 Frank Gill
2019/1014 20190930 30.09.2019 Inngående brev Redegjørelse for brygge ved Sundskilen 21 og søknad Harald Hansen
2018/383 20190930 30.09.2019 Inngående brev Signerte avtaler fra Evje og Hornnes kommune E-H Kommune - Line Håberg Løvdal
2017/465 20190930 30.09.2019 Inngående brev Oppsigelse Ingrid Dovland
2018/436 20190930 30.09.2019 Inngående brev Dato for søknad om ferdigattest Dagfinskaar - Anita Ommundsen
2017/465 20190930 30.09.2019 Inngående brev Oppsigelse Mariann Klungeland
2017/465 20190930 30.09.2019 Inngående brev Oppsigelse Marit Bjærum
2019/10 20190930 30.09.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 35 bnr 1 fnr 5 Sormegleren - Maria Stornes
2019/10 20190930 30.09.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 42 bnr 48 NEXT EIENDOMSMEGLING AS
2019/10 20190930 30.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 7 bnr 108 og 113 Sørmegleren AS m.fl.
2019/10 20190930 30.09.2019 Utgående brev Oversendelse av meglerpakke for gnr 42 bnr 48 NEXT EIENDOMSMEGLING AS
2019/10 20190930 30.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 18 bnr 36 Sørmegleren AS m.fl.
2019/10 20190930 30.09.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 7 bnr 108 og 113 Sørmegleren AS
2019/10 20190930 30.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 35 bnr 1 fnr 5 Sormegleren - Maria Stornes m.fl.
2019/10 20190930 30.09.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 18 bnr 36 Sørmegleren AS
2019/196 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/315 20190930 30.09.2019 Inngående brev Rapport Idrettsleiren 2019 AGDER IDRETTSKRETS
2019/302 20190930 30.09.2019 Inngående brev Vedr. 19-857-36 - Ny anbudsprosess for felles bibliotektransport i Agder Aust-Agder fylkeskommune
2019/936 20190930 30.09.2019 Inngående brev Alminnelig høring - Forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2017/465 20190930 30.09.2019 Inngående brev Oppsigelse Grete Hamran Lia
2017/487 20190930 30.09.2019 Inngående brev Høring om forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven - deling av tilskuddsordninger mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2017/487 20190930 30.09.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2017/469 20190930 30.09.2019 Inngående brev Retur av begjæring om tvangssalg for retting - ***** ***** ***** ***** ***** Kristiansand Tingrett
2017/469 20190930 30.09.2019 Inngående brev Retur av begjæring om tvangssalg for retting ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kristiansand tingrett
2017/469 20190930 30.09.2019 Inngående brev Foreleggelse av begjæring om tvangssalg ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kristiansand tingrett
2017/603 20190930 30.09.2019 Inngående brev Vi ber om kopi av barnevernsdokumenter som gjelder ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
2018/842 20190930 30.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****
2019/1020 20190930 30.09.2019 Inngående brev Gbnr. 64/479 - Søknad om oppføring av fritidsbolig, Fjellenden, Gautestad. Tiltakshaver: Smeland Byggservice AS SMELAND BYGGSERVICE AS
2019/1018 20190930 30.09.2019 Inngående brev Gbnr. 6/5 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom. Søker: Kjetil Nykland Kjetil Nykland
2019/1018 20190930 30.09.2019 Inngående brev Gbnr. 6/5 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom. Søker: Lill Therese Stålesen Lill Therese Stålesen
2019/1019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Gbnr. 29/41 - Søknad om utslippstillatelse, tett tank, Juvannsvegen 10. Jan Tommy Fuglestad
2019/1014 20190930 30.09.2019 Utgående brev Vedrørende badeflåte og adkomst ved Sundskilen 2 magne‐bellesen@hotmail.com
2019/1014 20190930 30.09.2019 Utgående brev Vedrørende tiltak på Sundskilen 4 tove.kjaer@sogne.kommune.no
2019/967 20190930 30.09.2019 Utgående brev Vedrørende tiltak på Sundskilen 4 tove.kjaer@sogne.kommune.no
2019/967 20190930 30.09.2019 Utgående brev Vedrørende badeflåte og adkomst ved Sundskilen 2 tove.kjaer@sogne.kommune.no
2019/983 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning PLO - st. ref. (4132057359) - ***** ***** *****
2019/983 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning PLO - st. ref. (4132057359) - ***** ***** ***** *****
2019/983 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning PLO - st. ref. (4132057359) - ***** ***** ***** ***** *****
2019/983 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning PLO - st. ref. (4132057359) - ***** ***** *****
2019/983 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning PLO - st. ref. (4132057359) - ***** ***** *****
2019/983 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning PLO - st. ref. (4132057359) - ***** ***** ***** ***** *****
2019/983 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning PLO - st. ref. (4132057359) - ***** ***** *****
2019/983 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning PLO - st. ref. (4132057359) - ***** ***** *****
2019/983 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning PLO - st. ref. (4132057359) - ***** ***** ***** *****
2019/983 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning PLO - st. ref. (4132057359) - ***** ***** ***** *****
2019/983 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning PLO - st. ref. (4132057359) - ***** ***** ***** *****
2019/983 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning PLO - st. ref. (4132057359) - ***** ***** *****
2019/983 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning PLO - st. ref. (4132057359) - ***** ***** ***** *****
2019/983 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning PLO - st. ref. (4132057359) - ***** ***** *****
2019/983 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning PLO - st. ref. (4132057359) - ***** ***** *****
2019/983 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning PLO - st. ref. (4132057359) - ***** ***** ***** *****
2019/983 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning PLO - st. ref. (4132057359) - ***** ***** *****
2019/983 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning PLO - st. ref. (4132057359) - ***** ***** *****
2019/983 20190929 29.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning PLO Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4132057359 ***** ***** *****
2019/976 20190929 29.09.2019 Utgående brev Svar på s øknad  om arealoverføring fra 49/163 til 49/115, Verksvegen. Søker: Sagatun AS Sagatun A/S
2019/974 20190929 29.09.2019 Utgående brev Gbnr. 32/6 fnr. 1 - Svar på søknad om rehabilitering av pipe, Abusdalsvegen 1512. Tiltakshaver: Dag Oluf Elvemo Pipefiks - Rune
2019/974 20190929 29.09.2019 Utgående brev Gbnr.32/6 fnr. 1 - Svar på søknad om ferdigattest for rehabilitering av pipe, Abusdalsvegen 1512. Tiltakshaver: Dag Oluf Elvemo Pipefiks - Rune
2019/980 20190929 29.09.2019 Utgående brev Gbnr. 56/57 - Svar på søknad om ferdigattest for garasje, Austrevegen 7. Freddi Mulder
2019/969 20190929 29.09.2019 Utgående brev Midlertidige svar på søknad om TT-kort 1. halvår 2020 *****
2019/969 20190929 29.09.2019 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om TT-kort *****
2019/1014 20190929 29.09.2019 Utgående brev Vedrørende badeflåte ved Sundskilen 1 Geir Nøkland
2019/1014 20190929 29.09.2019 Utgående brev Vedrørende brygge ved Sundskilen 11 Øystein Flåt
2019/1014 20190929 29.09.2019 Utgående brev Vedrørende brygge ved Sundskilen 21 Harald Martin Hansen
2019/1014 20190929 29.09.2019 Utgående brev Vedrørende badeflåte ved Sundskilen 23 Sigbjørn Urstad
2019/1014 20190929 29.09.2019 Utgående brev Vedrørende brygge   ved Sundskilen 20 Svein Fjermeros
2019/1014 20190929 29.09.2019 Utgående brev Vedrørende brygge ved Sundskilen 26 Eivind Ljøstad
2019/1014 20190929 29.09.2019 Utgående brev Vedrørende brygge på gnr/bnr 62/23, Einerkilen Hans Olav Hagen
2019/1014 20190929 29.09.2019 Utgående brev Vedrørende brygge ved Sundskilen 14 Svein Eikaas
2019/1014 20190929 29.09.2019 Utgående brev Vedrørende sti, brygge og sandstrand   ved Sundskilen 6 Siv Anita Nilsen
2019/1014 20190929 29.09.2019 Utgående brev Vedrørende brygge ved Einarkilvegen 78 John Ommund Syvertsen
2019/1014 20190929 29.09.2019 Utgående brev Vedrørende brygge med adkomstveg  ved Einarkilvegen 66 Torgunn Øgrey Gill
2019/1014 20190929 29.09.2019 Utgående brev Vedrørende badeflåte ved Einarkilvegen 60 Ottar Skjeggestad
2019/999 20190929 29.09.2019 Utgående brev Gbnr. 5/4 - Svar på søknad om riving av eksisterende våningshus og oppføring av nytt, Senumsvegen 14. Tiltakshaver: Leonard Svenning og Wenche Sørevoll Svenning DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2019/993 20190929 29.09.2019 Utgående brev Gbnr. 15/227 - Svar på søknad  om tilkobling til kommunal vann- og avløpsledninger, Hornåsentomt 21. Tiltakshaver: Torleiv Birkeland Torleiv Birkeland
2019/991 20190929 29.09.2019 Utgående brev Gbnr. 15/227 - Svar på søknad om oppføring av enebolig med garasje, Hornåsen tomt 21. Tiltakshaver: Torleiv Birkeland og Merete Lislevand RJA
2019/989 20190929 29.09.2019 Utgående brev Gbnr. 24/49 - Svar på søknad om riving av fritidsbolig, brannøvelse, Skrivarvegen 21. Sigrunn Håland
2019/1016 20190929 29.09.2019 Utgående brev Gbnr. 42/67 - Svar på søknad om midlertidig plassering av brakke, Jørgen Løvlands veg 22. EVJEMOEN NÆRINGSPARK EK EIENDOM AS
2018/877 20190929 29.09.2019 Utgående brev Vedtak om tilskudd for oktober 2019 BABUSCHKA BARNEHAGE AS
2018/872 20190929 29.09.2019 Utgående brev Utbetaling av statlige kompetansemidler til barnehagebasert kompetanseutvikling til barnehagene i Nettverk Setesdal FYLKESMANNEN I AGDER
2018/786 20190929 29.09.2019 Utgående brev Gbnr. 24/101 - Svar på søknad om ferdigattest for garasje, Moisund Elvebredd 6. Tiltakshaver: Magne Mjåland RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2018/787 20190929 29.09.2019 Utgående brev Gbnr. 29/65 - Svar på søknad om ferdigattest for avløpsanlegg og utslippstillatelse, Stusstjønn 7. RAGNAR AAS AS
2018/821 20190929 29.09.2019 Utgående brev Gbnr. 49/169 - Svar på søknad om ferdigattest for forretningsbygg, Jysk Evje. Tiltakshaver: SVJ AS DAGFIN SKAAR AS
2018/525 20190929 29.09.2019 Utgående brev Møtereferat inkl Powerpoint Anne Vegusdal m.fl.
2018/353 20190929 29.09.2019 Utgående brev Kommunedirektør - ny tittel etter kommuneloven Kommunestyret
2017/535 20190929 29.09.2019 Utgående brev Forespørsel om turnusplass for fysioterapeuter i Agder 15.8.2020 - 15.08.2021 FYLKESMANNEN I AGDER
2018/43 20190929 29.09.2019 Utgående brev Oversending matrikkelbrev Risdal Eiendom AS
2017/510 20190929 29.09.2019 Utgående brev Dispensasjonssøknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snødekt mark Kristian Tønnesøl
2017/465 20190929 29.09.2019 Utgående brev Vedtak om endring i stillingsstørrelse - hjemmetjenesten Jurid Lislevand
2017/465 20190929 29.09.2019 Utgående brev Vedtak om endring i fast stillingsprosent - renhold Nezar Ehssan Narin m.fl.
2017/465 20190929 29.09.2019 Utgående brev Vedtak om fast ansettelse - Habilitering Grethe Haddeland
2017/458 20190929 29.09.2019 Utgående brev Protokoll etter lønnsfastsettelse - kap 3.4.1 Ordfører
2019/952 20190929 29.09.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/731 20190929 29.09.2019 Utgående brev Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn, Fennefoss Kraftverk, gnr. 49, bnr. 57 m.fl. AGDER ENERGI VANNKRAFT AS
2019/196 20190929 29.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/194 20190929 29.09.2019 Utgående brev Agenda for møtet 27.09.2019 kl.11.30.-13.00. i regional arbeidsgruppe for rullering interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan Deltakere i regional arbeidsgruppe rullering ruspolitisk handlingsplan
2019/22 20190929 29.09.2019 Utgående brev Interkommunal rusforebyggende ressursgruppe i Setesdal Harald Eivindson m.fl.
2019/10 20190929 29.09.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om eiendomsopplysninger for gnr 5 bnr 245 snr 5 Sormegleren - Maria Stornes m.fl.
2019/663 20190929 29.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak- dispensasjon Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
2019/608 20190929 29.09.2019 Utgående brev Kontaktpersoner for skadet vilt i Evje og Hornnes, revisjon AGDER POLITIDISTRIKT
2019/983 20190928 28.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning PLO Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4132057359 ***** ***** *****
2019/983 20190927 27.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning PLO Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4132057359 ***** ***** ***** *****
2019/983 20190927 27.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning PLO Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4132057359 ***** ***** ***** *****
2019/983 20190927 27.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning PLO Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4132057359 ***** ***** *****
2019/983 20190927 27.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning PLO Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4132057359 ***** ***** *****
2019/976 20190927 27.09.2019 Inngående brev Gbnr. 49/163 - Rv. 9 - Nabovarsel - fradeling Statens vegvesen
2019/968 20190927 27.09.2019 Utgående brev Gbnr. 19/10 - Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond Rune Telhaug
2019/1016 20190927 27.09.2019 Inngående brev Gbnr. 42/67 - Søknad om midlertidig plassering av brakke, Jørgen Løvlands veg 22. EVJEMOEN NÆRINGSPARK EK EIENDOM AS
2019/1013 20190927 27.09.2019 Inngående brev Fennefoss kraftverk - vedlegg til Landskaps- og miljøplanen - V1 Tegninger Agder Energi Vannkraft AS
2019/1015 20190927 27.09.2019 Inngående brev Søknad om startlån - tilskudd til etablering om tilpasning *****
2019/452 20190927 27.09.2019 Inngående brev Gbnr. 64/99 - Endelig uttalelse til bygging av ny hytte, Gautestad AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/336 20190927 27.09.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO *****
2019/19 20190927 27.09.2019 Inngående brev RAPPORT ETTER TILSYN MED PRØVETAKINGSPLANEN Mattilsynet
2019/10 20190927 27.09.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 5 bnr 245 snr 5 Sormegleren - Maria Stornes
2019/202 20190927 27.09.2019 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2020 - september KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2017/487 20190927 27.09.2019 Inngående brev Høring om miljø og helse i barnehage og skoler HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2018/294 20190927 27.09.2019 Utgående brev Korrespondanse vedr. vigsel *****
2018/436 20190927 27.09.2019 Inngående brev Gbnr. 42/67,70 - Søknad om midlertidig brukstillatelse byggetrinn 2 , Evje Folkehøgskole Dagfinskaar - Marianne Skaar
2019/1 20190927 27.09.2019 Utgående brev Vedlagt oversendes svar på innsynsbegjæring vedr. avvik på sykehjem. Aftenposten - Nina Selbo Torset
2019/1013 20190926 26.09.2019 Inngående brev Fennefoss kraftverk - vedlegg til landskaps- og miljøplanen - V2-V5 Agder Energi Vannkraft AS- Brunvatne, Olav
2019/1013 20190926 26.09.2019 Inngående brev Fennefoss kraftverk - Landskaps- og miljøplan Agder Energi Vannkraft AS - Brunvatne, Olav
2018/511 20190926 26.09.2019 Inngående brev Oppmåling av bygg på 24/3 Ramboll - Olav Arne Haugen
2019/875 20190926 26.09.2019 Inngående brev Oppmålingsdata og protokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
2019/990 20190926 26.09.2019 Inngående brev Igland Garasjen spesifikasjoner Tomas Belland
2019/996 20190926 26.09.2019 Inngående brev Vedr. befaring i forbindelse med etablering av fortau ved høyspentlinjer AGDER ENERGI NETT AS
2019/1010 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss for skoleåret 2019 - 2020 - ***** ***** ***** *****
2019/1010 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss for skoleåret 2019 - 2020 - ***** ***** *****
2019/1005 20190926 26.09.2019 Utgående brev Gbnr. 55/146 - Tillatelse til avkjørsel Oddeskogen. Leif Thorkel Sollie
2019/1008 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om støtte til strømkostnader - skiband - Evje aktivitetspark OTRA IL
2019/1009 20190926 26.09.2019 Inngående brev Gbnr. 22/40 - Retting av feil i matrikkelen, Hannås LANDMÅLER SØR AS
2019/1024 20190926 26.09.2019 Inngående brev Innhenting av opplysninger fra psykisk helse vedr. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** VENNESLA KOMMUNE - Midt-Agder barneverntjeneste
2019/969 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2019/969 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2019/969 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2019/936 20190926 26.09.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/303 20190926 26.09.2019 Utgående brev Gbnr. 49/91 - Reseksjonering DERESE KONSULENT SVERRE GRINDHEIM
2019/10 20190926 26.09.2019 Utgående brev Oversendelse av meglerpakke for gnr 128 bnr 10, 7 og 5 Sormegleren - Maria Stornes m.fl.
2019/1 20190926 26.09.2019 Inngående brev Høring vindkraft Fvn - Jarle Martinsen
2019/1 20190926 26.09.2019 Utgående brev Høring vindkraft Fvn - Jarle Martinsen m.fl.
2018/914 20190926 26.09.2019 Inngående brev Meddelelse om skifteform ***** ***** ***** ***** ***** Aust-Agder tingrett
2017/487 20190926 26.09.2019 Inngående brev Høring - utkast til forskrift for tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2017/472 20190926 26.09.2019 Inngående brev Brev til kommunene og fylkeskommunene om kandidater til Fylkesmannens ungdomsråd 2019-2020 FYLKESMANNEN I AGDER
2017/469 20190926 26.09.2019 Inngående brev Foreleggelse av begjæring om tvangssalg - sak: ***** ***** ***** ***** ***** Kristiansand tingrett
2017/469 20190926 26.09.2019 Inngående brev Foreleggelse av begjæring om tvangssalg - sak: ***** ***** ***** ***** ***** Kristiansand tingrett
2017/469 20190926 26.09.2019 Inngående brev Foreleggelse av begjæring om tvangssalg - sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kristiansand tingrett
2017/524 20190926 26.09.2019 Inngående brev Gbnr. 64/196 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Glenn Berg Olsen m.fl.
2017/524 20190926 26.09.2019 Inngående brev Gbnr. 24/58 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Vidar Støle
2017/524 20190926 26.09.2019 Inngående brev Gbnr. 70/37 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Helga Karlsen
2017/524 20190926 26.09.2019 Inngående brev Gbnr. 5/73, 261 og 263 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Hans Vidar Berås
2017/974 20190926 26.09.2019 Inngående brev Manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad Direktoratet for Arbeidstilsynet
2017/626 20190926 26.09.2019 Inngående brev 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2018/55 20190925 25.09.2019 Inngående brev LAR-utdeling i fengsel - Oversendelse av dokumenter FYLKESMANNEN I AGDER
2018/338 20190925 25.09.2019 Inngående brev Vedr. 18-03685-7 - Høring av søknad om driftskonsesjon etter mineralloven for Soltønan massetak i Evje og Hornnes kommune. Tiltakshaver: Austenaa Transport AS. Direktoratet for mineralforvaltning
2019/983 20190925 25.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning PLO Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4132057359 ***** ***** *****
2019/983 20190924 24.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning PLO Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4132057359 ***** ***** ***** *****
2019/977 20190924 24.09.2019 Inngående brev 50/217 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense i forbindelse med bruksendring, Evjevegen 4. Tiltakshaver: Adruan Lüdecke RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/1004 20190924 24.09.2019 Utgående brev Gbnr.8/8 - Tilskudd til drenering av jordbruksjord - frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Gunnar Eivind Greibrokk
2019/1005 20190924 24.09.2019 Inngående brev Gbnr. 55/146 - Søknad om etablering av avkjørsel ved Oddeskogen 81. Leif Thorkel Sollie
2018/786 20190924 24.09.2019 Inngående brev Gbnr. 24/101 - Søknad om ferdigattest for garasje, Moisund Elvebredd 6. Tiltakshaver: Magne Mjåland RJA
2018/205 20190924 24.09.2019 Inngående brev Gbnr. 16/3 - Fylkesmannens uttalelse - plan for nydyrking FYLKESMANNEN I AGDER
2019/10 20190924 24.09.2019 Utgående brev Oversendelse av megleropplysninger for gnr 34 bnr 4 fnr 18 Exbo - Ken Morten Egenes m.fl.
2019/10 20190924 24.09.2019 Inngående brev Bestilling av megleropplysninger for gnr 34 bnr 4 fnr 18 Exbo - Ken Morten Egenes
2019/230 20190924 24.09.2019 Inngående brev Revidert versjon av kalender for planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder 2019 FYLKESMANNEN I AGDER
2019/313 20190924 24.09.2019 Inngående brev Henvendelse vedr. treskjæring Emmy McElroy
2019/313 20190924 24.09.2019 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. treskjæring Emmy McElroy m.fl.
2019/485 20190924 24.09.2019 Inngående brev Dokumentasjon etter utført pålegg Bernt Magne Bellesen
2019/850 20190924 24.09.2019 Inngående brev Gbnr. 49/59 - Dokumentasjon på sanering av oljetank, Kinovegen 16. Evjebygg - Elisabeth Tellefsen
2019/731 20190924 24.09.2019 Inngående brev Supplering av tiltaksplan- kostnadsestimat for alternative tildekningstiltak Agder Energi Vannkraft v/Andersen, Aleksander
2019/712 20190924 24.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på svar om forespurnad for legevaktsamarbeid frå 2020 Åseral kommune
2018/43 20190923 23.09.2019 Inngående brev Måling av eksisterende grenser. 58/14 Ramboll - Olav Arne Haugen
2017/603 20190923 23.09.2019 Inngående brev Vi ber om kopi av barnevernsdokumenter som gjelder ***** ***** ***** ***** ***** Bufetat
2017/503 20190923 23.09.2019 Inngående brev Endringer i forskriftsfestede kliniske læringsmål for leger i spesialisering del 1 HELSEDIREKTORATET
2019/716 20190923 23.09.2019 Inngående brev Tilbud etablering av fortau Hornnes barnehage *****
2019/716 20190923 23.09.2019 Inngående brev Tilbud etablering av fortau Hornnes barnehage *****
2019/716 20190923 23.09.2019 Inngående brev Tilbud etablering av fortau Hornnes barnehage *****
2019/716 20190923 23.09.2019 Inngående brev Tilbud etablering av fortau Hornnes barnehage *****
2019/482 20190923 23.09.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler til bygging av surfebølge Syrtveitsfossen - Otra IL OTRA IL
2019/1000 20190923 23.09.2019 Inngående brev Fylkeshelseundersøkelse i Agder 2019 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/1002 20190923 23.09.2019 Inngående brev Høring - søknad om tillatelse etter forurensningsloven for bygging av Fennefoss kraftverk FYLKESMANNEN I AGDER
2019/999 20190923 23.09.2019 Inngående brev Gbnr. 5/4 - Søknad om riving av eksisterende våningshus og oppføring av nytt, Senumsvegen 14. Tiltakshaver: Leonard Svenning og Wenche Sørevoll Svenning