eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/80 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kvittering for levert søknad - refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven 2021 Miljødirektoratet
2018/199 20220120 20.01.2022 Utgående brev Årsrapport LMT Setesdal 2021 Frantz Are Nilsen m.fl.
2019/1067 20220120 20.01.2022 Utgående brev Referat fra møtet 17.01.2022 kl.14.-15.30. Samarbeidsmøte Evje barneskule, barnevern, PPT og skolehelsetjeneste MIDT-AGDER PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE m.fl.
2019/1087 20220120 20.01.2022 Utgående brev VEDTAK OM REVIDERT SATS PRIVATE BARNEHAGER I EVJE OG HORNNES KOMMUNE FOR 2022 BABUSCHKA BARNEHAGE AS
2020/5 20220120 20.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om fritak for hytterenovasjon, gbnr. 59/62, Flåtvegen 18 Alf Reidar Birkeland
2020/5 20220120 20.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om fritak for eiendomsavgift på fritidseiendom Eva Mork
2020/5 20220120 20.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om fritak for hytterenovasjon og feiing av fritidseiendom Signe Røynås
2020/61 20220120 20.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snødekt mark Arnt Ole Usken
2020/61 20220120 20.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snødekt mark Anne Risdal
2020/61 20220120 20.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snødekt mark Tommy Skjeggedal
2020/151 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kvittering for innsendt søknad - Lokale kalkingsmidler til Miljødirektoratet for 2022 Miljødirektoratet
2020/310 20220120 20.01.2022 Utgående brev Drøftingsmøte - Virksomhetsoverdragelse legetjenesten Tillitsvalgte
2020/352 20220120 20.01.2022 Utgående brev Søknad om OU-midler - Samplan Dag Haugland
2020/352 20220120 20.01.2022 Utgående brev Søknad om OU-midler - lederutvikling Dag Haugland
2020/352 20220120 20.01.2022 Inngående brev Svar på søknad om OU-midler - lederutvikling Sissel Haugen Daldosso
2020/699 20220120 20.01.2022 Utgående brev Refusjonskrav 2. halvår 2021 AVYO AVD SOGN OG FJORDANE
2020/699 20220120 20.01.2022 Utgående brev utbetaling av prosjektmidler - DDA AGDER FYLKESKOMMUNE
2020/699 20220120 20.01.2022 Utgående brev Refusjonskrav Evjetun leirskole 2021 Evjetun leirsted Setesdalsvegen 1055 4735 Evje
2020/699 20220120 20.01.2022 Utgående brev Korrigering av faktura IVELAND KOMMUNE
2020/699 20220120 20.01.2022 Utgående brev Avregning for legevakt BYGLAND KOMMUNE
2021/100 20220120 20.01.2022 Utgående brev Innsynsbegjæring - Adresseavisen Adresseavisen
2021/175 20220120 20.01.2022 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplanen Svein Arne Haugen
2021/184 20220120 20.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/184 20220120 20.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/184 20220120 20.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/186 20220120 20.01.2022 Utgående brev Varsel om tilsyn - fengselshelsetjenesten i Agder fengsel, Evje avdeling STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/380 20220120 20.01.2022 Utgående brev Gbnr. 50/67- Kjøp av parkeringsplasser. GRUVA INVEST AS
2021/639 20220120 20.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** MIDT-AGDER PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE
2022/12 20220120 20.01.2022 Utgående brev Agenda for møtet 25.01.2022 kl.9.-10. i tverrfaglig arbeidsgruppe Kompetanseløft spesialpedagogikk og inkluderende praksis Tverrfaglig arbeidsgruppe spesialpedagogikk og inkluderende praksis
2022/18 20220120 20.01.2022 Inngående brev Uttalelse vedr vedtak kap 9, ***** ***** ***** Sørlandet Sykehus
2022/19 20220120 20.01.2022 Inngående brev Tilbud på bredbånd i Agder TELENOR NORGE AS
2022/32 20220120 20.01.2022 Inngående brev VS: Spørsmål til kommunenes smittesporingsteam Statsforvalteren i Agder
2022/32 20220120 20.01.2022 Utgående brev Svar på spørsmål til smittesporingsteam om varslingsrutine Martin Hauge
2022/37 20220120 20.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Assisterende kommuneoverlege / fastlege - st. ref. 4470869396 ***** ***** *****
2022/33 20220120 20.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer helse og omsorg sommeren 2022 - sommeren 2022 - st. ref. 4470048827 ***** ***** *****
2022/33 20220119 19.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer helse og omsorg sommeren 2022 - sommeren 2022 - st. ref. 4470048827 ***** ***** ***** *****
2022/31 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr. 56/250 - Bekreftelse på melding om oppføring av bod, Høgåsvegen 75. Tiltakshaver: Torleiv Birkeland Torleiv Birkeland
2022/38 20220119 19.01.2022 Inngående brev Salgskontroll Rema 1000 Evje 15.1.22 Securitas AS
2022/38 20220119 19.01.2022 Inngående brev Salgskontroll Spar Evje 15.1.22 Securitas AS
2022/38 20220119 19.01.2022 Inngående brev Salgskontroll Kiwi Evje 15.1.22 Securitas AS
2022/38 20220119 19.01.2022 Inngående brev Salgskontroll Coop Extra Evje 15.1.22 Securitas AS
2022/38 20220119 19.01.2022 Inngående brev Salgskontroll Joker Dåsnes Mat 15.1.22 Securitas AS
2022/40 20220119 19.01.2022 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Coop Extra Evje 15.1.22 Securitas AS
2022/40 20220119 19.01.2022 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Kiwi Evje 15.1.22 Securitas AS
2022/40 20220119 19.01.2022 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Spar Evje 15.1.22 Securitas AS
2022/40 20220119 19.01.2022 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Rema 1000 Evje 15.1.22 Securitas AS
2022/40 20220119 19.01.2022 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Jokes Dåsnes Mat 15.1.22 Securitas AS
2022/41 20220119 19.01.2022 Inngående brev Melding om tilsyn - Hovslagervegen bofellesskap - arbeidsmiljøverket Arbeidstilsynet
2022/41 20220119 19.01.2022 Inngående brev Melding om tilsyn - Tingberget bofellesskap - arbeidsmiljøverket Arbeidstilsynet
2022/41 20220119 19.01.2022 Inngående brev Melding om tilsyn - Hovslagervegen bofellesskap - arbeidsmiljøverket Arbeidstilsynet
2022/42 20220119 19.01.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 8/4 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/47 20220119 19.01.2022 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2022/14 20220119 19.01.2022 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2021/748 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr. 35/31 - Bekreftelse på mottak av melding om oppføring av grillbu, Matkronvegen 81. Tiltakshaver: Peder Anton Pedersen Peder Anton Pedersen
2021/851 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr. 7/20 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - søknadsfrist 15.10.2021 NILSENS BIGÅRD HOM
2021/854 20220119 19.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. 4458515619 ***** ***** ***** *****
2021/736 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr. 65/34- svar på henvendelse om nabovarsling Rune Hodne
2021/397 20220119 19.01.2022 Inngående brev SV: Søknad om tilskudd til NOK.Agder, Budsjett år 2022 Helga Kvamsdal Wehus
2021/394 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr. 64/526 - Ferdigattest for fritidsbolig, Fjellenden. Tiltakshaver: Unn Herlofsen og Heine Steinkopf SMELAND BYGGSERVICE AS
2021/330 20220119 19.01.2022 Inngående brev Søk om tilskudd til åpningsarrangement for Dagsturhytta Agder Agder fylkeskommune
2020/710 20220119 19.01.2022 Inngående brev Utlysning av Nasjonal Alis tilskudd 2022 Helsedirektoratet
2021/116 20220119 19.01.2022 Inngående brev Snørydding i Hornåsen Anonym
2021/121 20220119 19.01.2022 Saksframlegg/innstilling Fellingsavgifter 2021
2021/121 20220119 19.01.2022 Saksframlegg/innstilling Kommunalt viltfond - fordeling av midler 2021
2021/120 20220119 19.01.2022 Saksframlegg/innstilling Vurdering avskytning elg 2020 i forhold til godkjente bestandsplaner
2021/128 20220119 19.01.2022 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis *****
2021/141 20220119 19.01.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 5/54 - Behandling av klage på vedtak av 01.07.21, PS 71/21
2021/143 20220119 19.01.2022 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2021/144 20220119 19.01.2022 Inngående brev Fordringsanmeldelse - orientering om privat skifte etter proklama ***** ***** ***** ***** AGDER TINGRETT
2018/80 20220119 19.01.2022 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2021 Miljødirektoratet
2018/483 20220119 19.01.2022 Inngående brev Arbeidsvarslingplan til godkjenning - Kv 1505 - Bjoråveien - Anlegg Sør AS Veiskiltkonsulenten
2017/385 20220119 19.01.2022 Inngående brev Evje og Hornnes kommune - Statsforvalterens merknad til rapportering - 4. kvartal 2021 STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/237 20220118 18.01.2022 Utgående brev Endring i timer på SFO fra 1.2.22 Ole Kristian Moen
2021/237 20220118 18.01.2022 Utgående brev Endring i timer på SFO fra 1.2.22 Monica Verdal
2022/18 20220118 18.01.2022 Utgående brev Vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. ***** ***** ***** Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder
2022/18 20220118 18.01.2022 Inngående brev Kopi. Vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9***** ***** ***** ***** SØRLANDET SYKEHUS HF
2022/18 20220118 18.01.2022 Inngående brev Vurdering av vedtak, kap. 9***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/18 20220118 18.01.2022 Utgående brev Vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9, ***** ***** ***** ***** Fylkesmannnen i Aust- og vest-Agder
2022/18 20220118 18.01.2022 Utgående brev Vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/18 20220118 18.01.2022 Inngående brev Vurdering av vedtak, kap. 9***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/18 20220118 18.01.2022 Utgående brev Vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9, ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/18 20220118 18.01.2022 Inngående brev Uttalelse vedr. vedtak kap. 9, ***** ***** ***** SØRLANDET SYKEHUS HF
2022/18 20220118 18.01.2022 Inngående brev Vurdering av vedtak, kap. 9, ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/18 20220118 18.01.2022 Inngående brev Uttalelse vedr. vedtak, kap. 9, ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/18 20220118 18.01.2022 Inngående brev Uttalelse vedr. vedtak, kap. 9, ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/18 20220118 18.01.2022 Inngående brev Uttalelse vedr. vedtak kap. 9, ***** ***** ***** SØRLANDET SYKEHUS HF
2022/18 20220118 18.01.2022 Utgående brev Vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/18 20220118 18.01.2022 Inngående brev Uttalelse vedr. vedtak, kap. 9***** ***** ***** ***** SØRLANDET SYKEHUS HF
2022/33 20220118 18.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer helse og omsorg sommeren 2022 - sommeren 2022 - st. ref. 4470048827 ***** ***** ***** *****
2022/34 20220117 17.01.2022 Inngående brev Gbnr. 127/1, 6 og 11 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Haakon Maurits Aune
2022/32 20220117 17.01.2022 Inngående brev Anbefalinger til kommunene om jevnlig testing for SARS-CoV-2-viruset i barnehager, skoler, høgskoler og universiteter Statsforvalteren i Agder
2022/23 20220117 17.01.2022 Inngående brev Nabovarsel gbnr, 60/57 Smeland Byggservice AS
2022/23 20220117 17.01.2022 Utgående brev Gbnr. 60/57- Oversender søknad om bygging av fritidsbolig for uttale. Evje og Hornnes kommune. STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/16 20220117 17.01.2022 Inngående brev Tilbakemelding på tilsynsrapport på Evje ungdomskole Setesdal brannvesen
2022/14 20220117 17.01.2022 Inngående brev Årsbrev fra Husbanken Husbanken
2022/14 20220117 17.01.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2022/14 20220117 17.01.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2022/14 20220117 17.01.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/878 20220117 17.01.2022 Utgående brev Gbnr. 50/656 - Svar på søknad om seksjonering, Tingberget 50 og 52. Tiltakshaver: Erling Eliassen Erling Eliassen m.fl.
2021/879 20220117 17.01.2022 Utgående brev Gbnr. 50/655 - Svar på søknad om seksjonering, Tingberget 46 og 48. Tiltakshaver: Erling Eliassen Erling Eliassen m.fl.
2021/867 20220117 17.01.2022 Utgående brev Tiltaksnivå i barnehager og skoler i Evje og Hornnes kommune Kommunedirektør i Evje og Hornnes kommune
2021/867 20220117 17.01.2022 Inngående brev Korona: Tiltaksnivået i barnehager og skoler skal igjen bestemmes lokalt Utdanningsdirektoratet
2021/876 20220117 17.01.2022 Utgående brev Gbnr. 50/81- oversender søknad om dispensasjon for uttale. Evje og Hornnes kommune. AGDER FYLKESKOMMUNE
2021/877 20220117 17.01.2022 Utgående brev Gbnr. 50/654 - Svar på søknad om seksjonering, Tingberget 42 og 44. Tiltakshaver: Erling Eliassen Erling Eliassen m.fl.
2021/774 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 925561320, 4219-2/ 2 Landbruksdirektoratet
2021/555 20220117 17.01.2022 Inngående brev Gbnr. 5/128 - Søknad om ferdigattest for tilbygg, Alfred Skaiåsveg 12 Hilde Stokkeland Stubseid
2021/186 20220117 17.01.2022 Inngående brev Varsel om tilsyn - fengselshelsetjenesten i Agder fengsel, Evje avdeling STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/338 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970138838, 4219-8/ 8 Landbruksdirektoratet
2021/339 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969570343, 4219-18/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/340 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 816530792, 4219-19/ 10 Landbruksdirektoratet
2021/343 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970562885, 4219-59/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/350 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970493662, 4219-70/ 3 Landbruksdirektoratet
2021/351 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 869283592, 4219-61/ 5 Landbruksdirektoratet
2021/330 20220117 17.01.2022 Inngående brev Toaletter til Dagsturhytta Agder Agder fylkeskommune
2021/354 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979430981, 4219-48/ 2 Landbruksdirektoratet
2021/355 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 922095256, 4219-48/ 3 Landbruksdirektoratet
2021/364 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 923562907, 4219-48/ 11 Landbruksdirektoratet
2021/360 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 927430290, 4219-22/ 10 Landbruksdirektoratet
2021/360 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 926510754, 4219-22/ 10 Landbruksdirektoratet
2021/368 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970252339, 4219-73/ 3 Landbruksdirektoratet
2021/370 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985963592, 4219-60/ 4 Landbruksdirektoratet
2021/371 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976109198, 4219-57/ 2 Landbruksdirektoratet
2021/375 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969621703, 4219-30/ 3 Landbruksdirektoratet
2021/377 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970578382, 4219-56/ 41 Landbruksdirektoratet
2021/143 20220117 17.01.2022 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2021/132 20220117 17.01.2022 Inngående brev Wallax minirenseanlegg, årsrapport for 2021 Wallax
2021/111 20220117 17.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om vaksinering av barn og unge Folkehelseinstituttet
2017/407 20220117 17.01.2022 Inngående brev KIK 2022 - Invitasjon til å søke om tilskudd til kulturmiljøarbeidet i kommuner og regionalforvaltningen Agder fylkeskommune
2017/443 20220117 17.01.2022 Inngående brev Utelatt tilbakemelding - purring på tilsynsrapport Hornnesheimen 2021 Setesdal brannvesen
2018/483 20220117 17.01.2022 Inngående brev Egenkontrollskjema - Ferdigmelding for gravemeldinger, Altifiber v/ Hovslagervegen daniel tickner
2018/534 20220117 17.01.2022 Utgående brev Gbnr. 15/24- tilbakemelding på søknad om ferdigattest. Simon Simonsen
2018/100 20220117 17.01.2022 Inngående brev Veglister Agder mai 2022 Statens vegvesen
2018/100 20220117 17.01.2022 Inngående brev Veglister Agder 2022 Statens vegvesen
2020/362 20220117 17.01.2022 Utgående brev Bekreftelse på verdi på eiendom. Haakon Maurits Aune
2020/61 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snødekt mark Kenneth Habbestad
2020/61 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snødekt mark Sven Richard Rike Arnesen
2020/61 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snødekt mark Torill Kjetså
2020/61 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snødekt mark Olav Reidar Rike Arnesen
2020/92 20220117 17.01.2022 Utgående brev Gbnr. 49/115 og 49/64- Sammendrag fra samtale om planlagte tiltak. Rune Skibsrud
2017/660 20220116 16.01.2022 Inngående brev Søknad om overføring av ferie og mertid. Lillian Bjorå Andersen
2017/660 20220116 16.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om overføring feriedager fra 2021 til 2022 Lillian B Andersen
2021/854 20220115 15.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. 4458515619 ***** ***** ***** *****
2021/854 20220115 15.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. 4458515619 ***** ***** *****
2021/854 20220115 15.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. 4458515619 ***** ***** ***** *****
2021/854 20220115 15.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. 4458515619 ***** ***** ***** *****
2021/854 20220115 15.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. 4458515619 ***** ***** ***** *****
2021/778 20220115 15.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. 4452524420 ***** ***** ***** *****
2021/778 20220115 15.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. 4452524420 ***** ***** ***** *****
2022/29 20220114 14.01.2022 Utgående brev Innkalling til FAU 26.01.22 - Hornnes barneskule Christian Andersen m.fl.
2022/33 20220114 14.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer helse og omsorg sommeren 2022 - sommeren 2022 - st. ref. 4470048827 ***** ***** ***** *****
2022/33 20220114 14.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer helse og omsorg sommeren 2022 - sommeren 2022 - st. ref. 4470048827 ***** ***** ***** *****
2022/33 20220114 14.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer helse og omsorg sommeren 2022 - sommeren 2022 - st. ref. 4470048827 ***** ***** *****
2022/34 20220114 14.01.2022 Inngående brev Gbnr. 42/73 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen INFANTERIVEGEN 37 AS
2017/565 20220114 14.01.2022 Utgående brev Tillatelse til omsøkt endring, tidligere gbnr. 50/618, Tingberget. Tiltakshaver: Erling Eliassen. Norsk Byggservice AS
2017/565 20220114 14.01.2022 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. behov for nytt nabovarsel når eneboliger skal søkes inn. Norsk Byggservice
2017/565 20220114 14.01.2022 Inngående brev Bekreftelse på at søknad om midlertidig brukstillatelse gjelder for gbnr. 50/654. I tillegg til status på situasjon med trafo. Norsk Byggservice
2017/565 20220114 14.01.2022 Utgående brev Gbnr. 50/654- Orienterer om at det er kommet søknad om midlertidig brukstillatelse. Agder Energi Nett
2018/18 20220114 14.01.2022 Inngående brev Vedtak om tilskudd fra Innovasjon Norge innovasjon Norge
2019/291 20220114 14.01.2022 Utgående brev Agenda for møtet 18.01.2022 kl. 09.-10.30. i arbeidsgruppe forebyggende arbeid barn og unge i Setesdal Arbeidsgruppe prosjektskjønnmidler forebyggende arbeid barn og unge i Setesdal
2020/352 20220114 14.01.2022 Utgående brev Endringer i stedfortredertjeneste Siri Alice B. Øvergård
2020/343 20220114 14.01.2022 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling - uttale frå politiet Agder politidistrikt
2020/699 20220114 14.01.2022 Utgående brev Avregning for lokalmedisinske tjenester 2021 Bygland kommune Valle kommune Bykle kommune
2021/111 20220114 14.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 41 om koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet
2021/132 20220114 14.01.2022 Utgående brev Spørsmål vedr. årsrapport minirenseanlegg i Evje og Hornnes kommune. Biovac
2021/143 20220114 14.01.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/143 20220114 14.01.2022 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2021/143 20220114 14.01.2022 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2021/144 20220114 14.01.2022 Inngående brev Fordringsanmeldelse - orientering om privat skifte etter proklama ***** ***** ***** ***** ***** ***** AGDER TINGRETT
2021/184 20220114 14.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/162 20220114 14.01.2022 Inngående brev Tilbakemelding og avslutning av tilsynet: Rusmiddeltesting av omsorgspersoner med barneverntjenesten som rekvirent STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/394 20220113 13.01.2022 Inngående brev Gbnr. 64/526 - Søknad om ferdigattest for fritidsbolig, Fjellenden. Tiltakshaver: Unn Herlofsen og Heine Steinkopf SMELAND BYGGSERVICE AS
2021/385 20220113 13.01.2022 Utgående brev SV: Hogst og omdisponering til beite + leiekontrakt helene berg tørresen
2021/397 20220113 13.01.2022 Utgående brev Vedtak Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2024 STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/423 20220113 13.01.2022 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling SFO, *****
2021/147 20220113 13.01.2022 Inngående brev Landsomfattende undersøkelse - foreløpig kartleggingsskjema for NAV Evje og Hornnes STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/151 20220113 13.01.2022 Utgående brev Protokoll etter lønnsfastsettelse - kommunedirektør Frantz Are Nilsen
2021/132 20220113 13.01.2022 Inngående brev Årsrapport for typegodkjente minirenseanlegg - fra August Norge AS August Norge AS
2020/699 20220113 13.01.2022 Utgående brev Legevakt - ekstra utgifter vedr covid 19 i 2021 Bygland kommune
2020/699 20220113 13.01.2022 Utgående brev Refusjonskrav kulturskole - høsten 2021 Bygland kommune
2020/518 20220113 13.01.2022 Inngående brev Gbnr. 50/541 - Ettersendt dokumenter i forbindelse med søknad, Taubanegata 5 C. Tiltakshaver: Anne Siv Dukan. Thomas Odde
2020/558 20220113 13.01.2022 Utgående brev Gbnr. 29/100 - Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Thor Tjørswaag
2020/609 20220113 13.01.2022 Utgående brev Gbnr. 50/113 og 50/315 - Svar på forespørsel om å få redusert gebyr ADVOKATFIRMAET KJÆR DA
2020/609 20220113 13.01.2022 Inngående brev Gbnr. 50/113 og 50/315 - Forespørsel om å få redusert gebyr ADVOKATFIRMAET KJÆR DA
2020/343 20220113 13.01.2022 Utgående brev Forespørsel om uttalelse fra politiet i forbindelse med søknad om serveringsbevilling AGDER POLITIDISTRIKT
2020/92 20220113 13.01.2022 Utgående brev Gbnr. 29/104 - Svar på spørsmål ang, gråvannsutslipp hytte, Oksebringa 8. Øyvind Torkildsen
2019/291 20220113 13.01.2022 Utgående brev Referat fra møtet 05.01.2022 kl.13.30.-15. i arbeidsgruppe prosjektskjønnmidler forebyggende arbeid barn og unge i Setesdal( FABUS) Deltakere i arbeidsgruppe prosjektskjønnmidler FABUS
2018/502 20220113 13.01.2022 Utgående brev Fakturering Marit Haugjord
2018/502 20220113 13.01.2022 Utgående brev Fakturering Marit Haugjord
2018/884 20220113 13.01.2022 Inngående brev Kvittering på betalt årsavgift 2022. Rettighetshaver: Evje og Hornes kommune Direktoratet for mineralforvaltning
2020/5 20220113 13.01.2022 Inngående brev Søknad om fritak for eiendomsgebyr Eva Mork
2019/1247 20220113 13.01.2022 Inngående brev Oppdatert med endringer, forelegging av planer om ny høyspentlinje, kabel og nettstasjon ved Myklebostad i Evje og Hornnes kommune Tormod Hagelia
2020/41 20220113 13.01.2022 Utgående brev vedr. Lærlingplass som anleggsgartner? Viktor Berg Nilsen
2019/1103 20220113 13.01.2022 Utgående brev Svar på anmodning om bosetting av flyktninger i 2022 -Evje og Hornnes kommune IMDI
2017/565 20220113 13.01.2022 Inngående brev Gbnr. 50/654 - Søknad om midlertidig brukstillatelse for seksjon 6, Tingberget 42. Tiltakshaver: Erling Eliassen Norsk Byggservice AS
2017/549 20220113 13.01.2022 Utgående brev Høringsinnspill til Regional plan for vannforvaltning for Agder, Evje og Hornnes kommune AGDER FYLKESKOMMUNE
2017/549 20220113 13.01.2022 Utgående brev Høringsinnspill til Regional plan for Vannforvaltning Agder postmottak@agderfk.no
2022/34 20220113 13.01.2022 Inngående brev Gbnr. 55/200 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen ODDESKOGEN AS
2022/33 20220113 13.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer helse og omsorg sommeren 2022 - sommeren 2022 - st. ref. 4470048827 ***** ***** ***** ***** *****
2022/31 20220113 13.01.2022 Inngående brev Gbnr. 56/250 - Melding om oppføring av bod, Høgåsvegen 75. Torleiv Birkeland
2022/28 20220113 13.01.2022 Inngående brev Vedk. pasientjournalar i vertskommunesamarbeidet Bygland kommune
2022/28 20220113 13.01.2022 Inngående brev Pasientjournalar i vertskommunesamarbeidet Bygland kommune
2022/24 20220113 13.01.2022 Inngående brev Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 2022-2013 Helsedirektoratet
2022/26 20220113 13.01.2022 Inngående brev Utbygging av Flateland kraftverk, info Q4 2021 Cadre v/ Petter Dønnestad
2022/27 20220113 13.01.2022 Inngående brev Rapportering på øyeblikkelig hjelp døgntilbud for 2021 Helsedirektoratet
2021/875 20220113 13.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om kommunalt tilskudd til nydyrking. Søker Gunnar Eivind Greibrokk Gunnar Eivind Greibrokk
2021/874 20220113 13.01.2022 Utgående brev Omklassifisering av fv. 3798 Evjevegen til kommunal veg AGDER FYLKESKOMMUNE
2021/875 20220113 13.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om kommunalt tilskudd til investeringer i landbruket. Søker Terje Birkeland Terje Birkeland
2021/861 20220113 13.01.2022 Utgående brev Offentlig søkerliste - vernepleier/sykepleier psykiatribolig Media
2021/872 20220113 13.01.2022 Utgående brev Uttalelse fra ledelsen - Forenklet etterlevelseskontroll Post revisjonen
2022/1 20220113 13.01.2022 Inngående brev Innsyn i dokumenter, Høgåsvegen 20 Eirik Liane
2022/1 20220113 13.01.2022 Utgående brev Svar på innsyn i dokumenter vedr. byggesak, Høgåsvegen 20 Eirik Liane
2022/6 20220113 13.01.2022 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling Margrethe Roel Omland
2021/859 20220113 13.01.2022 Utgående brev Offentlig søkerliste - vernepleier/sykepleier hjemmebasert tjeneste Media
2021/545 20220113 13.01.2022 Utgående brev Gbnr. 56/289- ferdigattest fritidsbolig, Høgåsvegen. Tiltakshaver: Skårdal AS Norsk Byggservice AS
2021/734 20220113 13.01.2022 Inngående brev Uttalelse til forslag til planprogram for tre regionale planer - mobilitet, senterstruktur og handel, samt bolig, areal og transport i Kristiansandregionen STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/28 20220112 12.01.2022 Inngående brev SV: Pasientjournalar i vertskommunesamarbeidet John A. Horve
2021/858 20220111 11.01.2022 Utgående brev Offentlig søkerliste - fagarbeider ambulerende team Media
2022/16 20220111 11.01.2022 Inngående brev Tilsynsrapport for Evje ungdomsskule 21. oktober 2021 SETESDAL BRANNVESEN IKS
2021/855 20220111 11.01.2022 Utgående brev Offentlig søkerliste - fysioterapeut (vikariat) Media
2021/856 20220111 11.01.2022 Utgående brev Offentlig søkerliste - ergoterapeut Media
2021/857 20220111 11.01.2022 Utgående brev Offentlig søkerliste - fagarbeider dag- og aktivitetssenter Media
2021/691 20220111 11.01.2022 Inngående brev Gbnr. 42/103 - Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad Arbeidstilsynet
2017/628 20220111 11.01.2022 Utgående brev Svarbrev - Forespørsel om praksisplasser vinter/vår 2022 for vernepleiestudenter UiA
2017/1037 20220111 11.01.2022 Utgående brev Varsel om økning i husleien for omsorgsboliger Evjeheimen 2022 Leietaker i omsorgsbolig Evjeheimen
2017/1037 20220111 11.01.2022 Utgående brev Varsel om økning i husleien for omsorgsboliger Evjeheimen 2022 Leietaker i omsorgsbolig Evjeheimen
2018/32 20220111 11.01.2022 Utgående brev Kjøp av tjenester i henhold til tjenesteavtale 2021 SETESDAL MILJØ & GJENVINNING IKS
2020/41 20220111 11.01.2022 Inngående brev Lærlingetilskudd - 2. halvår 2021 Tom Sætre-Pedersen
2020/310 20220111 11.01.2022 Utgående brev Informasjonsmøte - Samarbeid om felles legetjenester Ansatte i legetjenesten - Bygland kommune
2020/459 20220111 11.01.2022 Inngående brev Vedrørende behov om midlertidig redusert åpningstid i SFO ved Hornnes barneskule Hornnes barneskule
2020/378 20220111 11.01.2022 Inngående brev Oversendelse av rapport for "Regional elgbeitetaksering i Agder 2021" AGDER FYLKESKOMMUNE
2020/558 20220111 11.01.2022 Inngående brev Gbnr. 29/100 og 29/121 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Thor Tjørswaag
2020/699 20220111 11.01.2022 Utgående brev VS: Sponsorsøknad Idrettsleiren 2022 Agder Idrettskrets
2020/699 20220111 11.01.2022 Utgående brev Refusjonskrav høst 2021 - 20 % stilling kulturskoleadministrasjon Åseral kommune
2020/692 20220111 11.01.2022 Inngående brev Regnskapssammendrag Lauvlandsvegen forlengelse. Sluttutbetaling. Tor Reidar Vasland
2021/128 20220111 11.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av ledsagerbevis *****
2021/151 20220111 11.01.2022 Utgående brev Protokoll - Utvidet kompensasjon grunnet koronapandemien Arbeidstakerorganisasjonene
2021/110 20220111 11.01.2022 Inngående brev Angående koronautbrudd Utdanningsforbundet Evje og Hornnes
2021/107 20220111 11.01.2022 Utgående brev Varel om husleieøkning, Hovslagervegen 2, leilighet 101 *****
2021/107 20220111 11.01.2022 Utgående brev Varsel om husleieøkning, Hovslagervegen 2 - leilighet 107 *****
2021/107 20220111 11.01.2022 Utgående brev Varsel om husleieøkning, Hovslagervegen 2 - leilighet 108 *****
2021/107 20220111 11.01.2022 Utgående brev Varsel om husleieøkning, Tingberget 31 *****
2021/107 20220111 11.01.2022 Utgående brev Varsel om husleieøkning, Tingberget 33 *****
2021/107 20220111 11.01.2022 Utgående brev Varsel om husleieøkning, Tingberget 37 *****
2021/107 20220111 11.01.2022 Utgående brev Varsel om husleieøkning, Tingberget 35 *****
2021/107 20220111 11.01.2022 Utgående brev Varsel om husleieøkning Hovslagervegen 2 - leilighet 102 *****
2021/107 20220111 11.01.2022 Utgående brev Varsel om husleieøkning - Hovslagervegen 2 - leilighet 103 *****
2021/107 20220111 11.01.2022 Utgående brev Varsel om husleieøkning, Hovslagervegen 2 - leilighet 105 *****
2021/107 20220111 11.01.2022 Utgående brev Varsel om husleieøkning, Hovslagervegen 2 - leilighet 106 *****
2021/397 20220111 11.01.2022 Utgående brev Søknad om tilskudd til NOK.Agder, Budsjett år 2022 Kristiansand kommune - Helse og Mestring
2021/397 20220111 11.01.2022 Utgående brev Søknad støtte nytt bedehus på Evje Sameiet Tryggheim Bedehus v/Leder økonomikomiteen Terje Greibesland
2021/192 20220111 11.01.2022 Utgående brev Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - passasjer - erstatningskort - mistet/stjålet *****
2021/215 20220111 11.01.2022 Inngående brev Ny innsending av plandokumenter til 1. gangsbehandling, planID 202102 - Støperitomta Drag arkitektur og byggteknikk AS
2021/238 20220110 10.01.2022 Inngående brev Oppsigelse av plass i SFO Maren J Walberg Halvorsen
2021/238 20220110 10.01.2022 Utgående brev Oppsigelse av plass i SFO Maren J Walberg Halvorsen
2021/238 20220110 10.01.2022 Inngående brev Endring av plass i SFO Kamela Mehrabani
2021/238 20220110 10.01.2022 Utgående brev Endring av plass i SFO Kamela Mehrabani
2021/238 20220110 10.01.2022 Utgående brev Oppsigelse av plass i SFO Hasan Abdulkader Kak
2021/186 20220110 10.01.2022 Inngående brev Oversendelse av klage for vurdering - ***** ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/184 20220110 10.01.2022 Utgående brev Innhold i møtet ***** ***** Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen *****
2021/162 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svarbrev - Endelig rapport etter tilsyn med Evje legesenter og rusmiddeltesting av omsorgspersoner med barneverntjenesten som rekvirent. STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/429 20220110 10.01.2022 Inngående brev Stien langs Otra og Hans Nilsen Hauge Hans Nilsen Hauge- komiteen
2021/305 20220110 10.01.2022 Utgående brev Gbnr. 56/55 - Ferdigattest for garasje og carport, Evjevegen 58. Tiltakshaver: Jan Terje S. Halvorsen INGENIØR WIBERG AS
2021/305 20220110 10.01.2022 Inngående brev Ettersendt bruksareal gbnr. 56/55 Ingeniør Wiberg AS
2021/111 20220110 10.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om koronasertifikat- Kommunens oppgaver i tilknytning til koronasertifikat Folkehelseinstituttet
2021/119 20220110 10.01.2022 Utgående brev Vurdering av skade på skog ved ras Uleberg Ellen Cecilie Møllen
2021/143 20220110 10.01.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/143 20220110 10.01.2022 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2021/128 20220110 10.01.2022 Utgående brev Tilleggsinformasjon vedr. innsendt søknad om ledsagerbevis *****
2021/125 20220110 10.01.2022 Inngående brev Høring - Kortere periode for å gjennomføre Elevundersøkelsen Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2021/132 20220110 10.01.2022 Inngående brev Årsrapport renseanlegg - Analyser Biovac Service
2021/122 20220110 10.01.2022 Inngående brev Klage på skadefellingsøknad Tor Morten Evje
2021/122 20220110 10.01.2022 Utgående brev Klage på skadefellingsøknad Tor Morten Evje
2020/590 20220110 10.01.2022 Inngående brev Månedsbrev Desember måned 2021 Skatteetaten
2020/510 20220110 10.01.2022 Utgående brev Kommentar til detaljregulering for Elgtun, Plan ID 201904 Magne Strømme
2020/310 20220110 10.01.2022 Inngående brev Dokument i samband med legesamarbeid - personalmapper BYGLAND KOMMUNE
2020/61 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snødekt mark Markus Åsen
2020/61 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snødekt mark Helge Eikild
2020/195 20220110 10.01.2022 Inngående brev Informasjon om utlysning av tilskudd – styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsedirektoratet
2019/224 20220110 10.01.2022 Utgående brev Drift av landbrukskontoret 2021 IVELAND KOMMUNE
2019/480 20220110 10.01.2022 Utgående brev Gbnr. 35/42- Ferdigattest fritidsbolig, Matkronvegen 58. Tiltakshaver: Torleif Reinhartsen. JAN BYGG & UTLEIE Raustøl
2019/480 20220110 10.01.2022 Inngående brev Gbnr. 35/42- Rettet Gjennomføringsplan Torleif Reinhartsen
2018/32 20220110 10.01.2022 Utgående brev Kjøp av tjenester i henhold til tjenesteavtale 2021 SETESDAL BRANNVESEN IKS
2017/937 20220110 10.01.2022 Inngående brev Referat fra eiermøte og brev fra AU Sekretariat for Agdereierne v/ Rune Røiseland
2017/571 20220110 10.01.2022 Inngående brev Referat fra møte ang. organisering av Tovdal vannområde Agder fylkeskommune
2021/545 20220110 10.01.2022 Utgående brev vedr. søknad om ferdigattest gbnr. 56/289. Fritidsbolig Høgås, Tiltakshaver: Skårdal AS Norsk Byggservice
2021/457 20220110 10.01.2022 Utgående brev Vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling - ***** ***** *****
2021/470 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknad om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, barnehageloven § 37***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/624 20220110 10.01.2022 Inngående brev Vann og avløp: Monteringskort g/bnr 23/27 anleggsnr 25781 fra Biovac Environmental Technology AS Biovac
2021/651 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på klage på avslag om TT-kort - ny vurdering *****
2021/670 20220110 10.01.2022 Inngående brev Vann og avløp: Monteringskort g/bnr 5/71 anleggsnr 25786 fra Biovac Environmental Technology AS Biovac
2021/778 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. 4452524420 ***** ***** ***** *****
2021/778 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. 4452524420 ***** ***** ***** *****
2021/841 20220110 10.01.2022 Utgående brev Gbnr. 55/199 - Oversendelse av tinglyst seksjonering ODDESKOGEN AS
2021/757 20220110 10.01.2022 Utgående brev Gbnr. 62/40 - Bekrefter mottak av melding om oppføring av uthus unntatt søknadsplikt, Bjorhuskilen 8. Tiltakshaver: Nina Brambani Nina Brambani
2021/744 20220110 10.01.2022 Inngående brev Svar på manglende dokumentasjon 2021/744-4 - ildsted NE Eiendom AS
2022/16 20220110 10.01.2022 Utgående brev Tilsynsrapport for Evje ungdomsskule 21. oktober 2021 SETESDAL BRANNVESEN IKS
2022/23 20220110 10.01.2022 Inngående brev Gbnr. 60/57 - Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og bod, Terenesodden. Tiltakshaver: Kristian Aune SMELAND BYGGSERVICE AS
2021/879 20220110 10.01.2022 Inngående brev Gbnr. 50/655 - Samtykke til seksjonering SPAREBANKEN SØR
2022/15 20220110 10.01.2022 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon fra byggegrense - etablering av nettstasjon, Flateland kraftverk REJLERS ENGINEERING AS
2021/872 20220110 10.01.2022 Inngående brev Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2021 - tiltakspakker koronaepidemien Evje og Hornnes kommune Agder Kommunerevisjon IKS
2021/862 20220110 10.01.2022 Inngående brev Referat fra møte ang. organisering av Tovdal vannområde Agder fylkeskommune
2021/875 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om kommunalt tilskudd til investeringer i landbruket. Søker Heidi Elise Eriksen Heidi Elise Eriksen
2021/875 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om kommunalt tilskudd til investeringer i landbruket. Søker Gaute Lien Gaute Lien
2021/875 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om kommunalt tilskudd til nydyrking. Søker Torgeir Hodne Torgeir Hodne
2021/878 20220110 10.01.2022 Inngående brev Gbnr. 50/656 - Samtykke til seksjonering SPAREBANKEN SØR
2021/877 20220110 10.01.2022 Inngående brev Gbnr. 50/654 - Samtykke til seksjonering SPAREBANKEN SØR
2022/32 20220110 10.01.2022 Inngående brev Smittevernloven og lokale forskrifter STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/34 20220106 06.01.2022 Inngående brev Gbnr. 29/121 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Thor Tjørswaag
2021/875 20220106 06.01.2022 Inngående brev Kommunalt tilskudd til nydyrking, Torgeir Hodne. Saksbehandler Anne Sofie Havstad, Birkenes kommune Anne Sofie Havstad
2021/873 20220106 06.01.2022 Utgående brev Gbnr. 42/97 og 42/18- tilbakemelding på søknad om dispensasjon. ALFRED UGLANDS VEG 17 AS
2022/15 20220106 06.01.2022 Inngående brev FV 42 ved eiendommen gnr. 127 bnr. 5 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - etablering av nettstasjon, Flateland kraftverk REJLERS ENGINEERING AS
2022/18 20220106 06.01.2022 Inngående brev Vurdering av vedtak, ***** ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/18 20220106 06.01.2022 Inngående brev Vurdering av vedtak, ***** ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/1 20220106 06.01.2022 Inngående brev TV 2 - oversikt over antall vaksinedoser, innsyn TV 2 AS
2021/489 20220106 06.01.2022 Utgående brev supplerende betemmelser til disposisjonsplan gbnr 29/118. Pål Bjørsvik
2021/489 20220106 06.01.2022 Utgående brev Gbnr. 29/118- Tilbakemelding på søknad om ferdigattest, Stusstjønnvegen 8.pdf Pål Bjørsvik
2021/531 20220106 06.01.2022 Utgående brev Midler til videreutdanning for lærere 2021-2022- Evje ungdomskule Rektor Evje ungdomskule
2021/531 20220106 06.01.2022 Utgående brev Midler til videreutdanning for lærere 2021-2022 - Evje barneskule Rektor Evje barneskule
2017/397 20220106 06.01.2022 Utgående brev Vedtak barnehagebehovsplan Evje og Hornnes kommune 2022-2025 Styrere i barnehagene i Evje og Hornnes kommune
2018/18 20220106 06.01.2022 Inngående brev Vedtak om tilskudd fra Innovasjon Norge Innovasjon Norge
2018/89 20220106 06.01.2022 Utgående brev Hornnes barnehage - tilsynsrapport - pedagogisk bemanning i barnehagen HORNNES BARNEHAGE
2018/89 20220106 06.01.2022 Utgående brev Oddeskogen barnehage- tilsynsrapport - pedagogisk bemanning i barnehagen ODDESKOGEN BARNEHAGE
2018/207 20220106 06.01.2022 Utgående brev Politianmeldelse fra Evje og Hornnes NAV - ***** ***** Evje og Hornnes Lensmannskontor
2018/89 20220106 06.01.2022 Utgående brev Skriftlig tilsyn 2021 - Pedagogisk bemanning i barnehagen BABUSCHKA BARNEHAGE AS
2018/89 20220106 06.01.2022 Utgående brev Skriftlig tilsyn 2021 - Pedagogisk bemanning i barnehagen Enhetsleder Enhet for barnehage
2019/480 20220106 06.01.2022 Utgående brev Gbnr. 35/42- Mangler i gjennomføringsplan. Torleif Reinhartsen
2020/40 20220106 06.01.2022 Inngående brev Årsrapport 2021 - Bedriftshelsetjeneste Tone Thorstensen
2019/1103 20220106 06.01.2022 Inngående brev Svar på anmodning om bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/1068 20220106 06.01.2022 Utgående brev Vedtak- Rullering av handlingsdel - kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse 2021 Enhetsleder Enhet for kultur
2019/1067 20220106 06.01.2022 Utgående brev Referat fra møtet 01.12.2021 kl.08.30.-10.00 samarbeidsmøte barnevern, PPT og Evje barneskule Midt- Agder Barnevern
2020/133 20220106 06.01.2022 Utgående brev Referat fra møtet 17.09.2021 Status tiltak rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2023 Regional arbeidsgruppe rusmiddelpolitisk handlingsplan
2020/57 20220106 06.01.2022 Utgående brev Uttale fra Eldrerådet om Omsogstenesta i budsjettforslaget Lillian Bjorå Andersen
2020/78 20220106 06.01.2022 Utgående brev Agenda for møtet 27.08.2021 kl.12.30 Opptaksnemnd - supplerende opptak barnehage Enhetsleder Enhet for barnehage
2020/269 20220106 06.01.2022 Inngående brev Omfordeling av kommunalt tilskudd til investeringer i landbruket. Inge Eftevand
2020/275 20220106 06.01.2022 Utgående brev Representant fra Ungdomsrådet i Evje og Hornnes kommune til Ungdommens fylkesting 2022 Agder Fylkeskommune
2020/459 20220106 06.01.2022 Utgående brev Vedtak om midlertidig redusert åpningstid i Enhet for barnehage Enhetsleder Enhet for barnehage
2020/459 20220106 06.01.2022 Utgående brev Vedtak om midlertidig redusert åpningstid i SFO ved Evje barneskule Rektor Evje barneskule
2020/459 20220106 06.01.2022 Utgående brev Hastevedtak etter smittevernloven - stenging av deler av virksomheten ved enkelte skoler Se mottakerliste nedenfor m.fl.
2020/590 20220106 06.01.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2021, sendt 04.01.2022 Skatteetaten
2020/698 20220106 06.01.2022 Inngående brev Ny mønsteravtale om kopiering 2022-2025 KOPINOR
2020/699 20220106 06.01.2022 Utgående brev Budsjettjusteringer per desember 2021 kommunestyret
2021/125 20220106 06.01.2022 Utgående brev Høringssvar fra Evje og Hornnes kommune om forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2021/146 20220106 06.01.2022 Utgående brev Prioritering spillemidler 2022 EVJE OG HORNNES IDRETTSRÅD
2021/211 20220106 06.01.2022 Inngående brev SV: Kopi av vedtak i to saker. Lilly Kristine Berland
2021/184 20220105 05.01.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering, ***** ***** *****
2021/397 20220105 05.01.2022 Utgående brev Innsendelse av budsjettdokumenter for 2022 - 2025 STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/114 20220105 05.01.2022 Utgående brev Vedtak om fast ansettelse - hjemmetjenesten Trude Frøysnes
2021/107 20220105 05.01.2022 Utgående brev Varsel om husleieøkning - Go'foten Go'foten
2021/107 20220105 05.01.2022 Utgående brev Varsel om husleieøkning - Randi salong RANDI SALONG AS
2020/459 20220105 05.01.2022 Utgående brev Hastevedtak etter smittevernloven - stenging av deler av virksomheten ved Evje ungdomsskule Se mottakerliste nedenfor m.fl.
2020/352 20220105 05.01.2022 Utgående brev Vedr. søknad om foreldrepermisjon *****
2020/201 20220105 05.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/201 20220105 05.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/201 20220105 05.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/201 20220105 05.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/41 20220105 05.01.2022 Inngående brev Lærlingtilskudd - høst 2021 Setesdal opplaringskontor
2021/558 20220105 05.01.2022 Utgående brev Kontantstøtterapportering desember 2021 - Evje og Hornnes kommune NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
2021/457 20220105 05.01.2022 Inngående brev Skatteoppgjør 2020 *****
2021/457 20220105 05.01.2022 Utgående brev Vedrørende søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling *****
2021/457 20220105 05.01.2022 Utgående brev Vedrørende søknad om redusert foreldrebetaling *****
2021/671 20220105 05.01.2022 Utgående brev Tilbud om stilling - avdelingsleder Habiliteringstjenesten Odd Sverre Moen
2021/651 20220105 05.01.2022 Utgående brev Klagen er mottatt ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/651 20220105 05.01.2022 Utgående brev Oversendelse av klage på vedtak om avslag på utvidet beløp på TT-kort - ***** ***** ***** AGDER FYLKESKOMMUNE
2021/651 20220105 05.01.2022 Utgående brev Foreløpig svar på klage om avslag på utvidet beløp på TT-kort *****
2021/720 20220105 05.01.2022 Utgående brev Ansettelse - Konsulent helse og omsorgstjenester Media
2022/6 20220105 05.01.2022 Inngående brev VS: Oppsigelse Margrethe Roel Omland
2022/6 20220105 05.01.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Linda Evensen
2022/6 20220105 05.01.2022 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling Linda Evensen
2021/875 20220105 05.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til nydyrking. Søker Kristian Tønnesøl Kristian Tønnesøl
2021/875 20220105 05.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om kommunalt tilskudd til nydyrking. Søker Dagfinn Torgersen Dagfinn Torgersen
2021/861 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Vernepleier / sykepleier - psykiatribolig - st. ref. 4458809174 ***** ***** *****
2021/861 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Vernepleier / sykepleier - psykiatribolig - st. ref. 4458809174 ***** ***** ***** *****
2021/861 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Vernepleier / sykepleier - psykiatribolig - st. ref. 4458809174 ***** ***** *****
2021/859 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Vernepleier / sykepleier - hjemmebasert tjeneste - st. ref. 4458541075 ***** ***** *****
2021/858 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. 4458536773 ***** ***** *****
2021/858 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. 4458536773 ***** ***** *****
2021/858 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. 4458536773 ***** ***** ***** *****
2021/858 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. 4458536773 ***** ***** *****
2021/858 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. 4458536773 ***** ***** ***** *****
2021/858 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. 4458536773 ***** ***** ***** *****
2021/858 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. 4458536773 ***** ***** ***** *****
2021/858 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. 4458536773 ***** ***** *****
2021/858 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. 4458536773 ***** ***** ***** *****
2021/857 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** ***** *****
2021/857 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** ***** *****
2021/857 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** *****
2021/857 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** *****
2021/857 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** ***** *****
2021/857 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** *****
2021/857 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** ***** *****
2021/857 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** ***** *****
2021/857 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** ***** *****
2021/857 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** ***** *****
2021/857 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** ***** *****
2021/857 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** ***** *****
2021/857 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** ***** *****
2021/857 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** *****
2021/857 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** *****
2021/857 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** *****
2021/856 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ergoterapeut - st. ref. 4458527193 ***** ***** *****
2021/856 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ergoterapeut - st. ref. 4458527193 ***** ***** *****
2021/856 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ergoterapeut - st. ref. 4458527193 ***** ***** *****
2021/856 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ergoterapeut - st. ref. 4458527193 ***** ***** ***** *****
2021/856 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Ergoterapeut - st. ref. 4458527193 ***** ***** *****
2021/855 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fysioterapeut (vikariat) - st. ref. 4458522251 ***** ***** *****
2021/855 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fysioterapeut (vikariat) - st. ref. 4458522251 ***** ***** ***** *****
2021/855 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fysioterapeut (vikariat) - st. ref. 4458522251 ***** ***** *****
2021/855 20220105 05.01.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fysioterapeut (vikariat) - st. ref. 4458522251 ***** ***** ***** *****
2021/854 20220105 05.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. 4458515619 ***** ***** ***** *****
2021/853 20220105 05.01.2022 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om økning i stillingsprosent - NAV Hege Hansen
2021/853 20220105 05.01.2022 Utgående brev Vedtak om endring i stillingsprosent - NAV Hege Hansen
2021/854 20220104 04.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. 4458515619 ***** ***** ***** *****
2021/854 20220104 04.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. 4458515619 ***** ***** ***** *****
2021/856 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4458527193) - ***** ***** *****
2021/856 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4458527193) - ***** ***** *****
2021/856 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4458527193) - ***** ***** *****
2021/856 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4458527193) - ***** ***** *****
2021/856 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4458527193) - ***** ***** ***** *****
2021/855 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut (vikariat) - st. ref. (4458522251) - ***** ***** *****
2021/855 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut (vikariat) - st. ref. (4458522251) - ***** ***** ***** *****
2021/855 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut (vikariat) - st. ref. (4458522251) - ***** ***** *****
2021/855 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut (vikariat) - st. ref. (4458522251) - ***** ***** ***** *****
2021/815 20220103 03.01.2022 Utgående brev Innsyn i egne dokumenter, ***** ***** ***** *****
2021/815 20220103 03.01.2022 Inngående brev Innsyn i egne dokumenter, ***** ***** ***** *****
2021/837 20220103 03.01.2022 Inngående brev Gbnr. 56/16 - Søknad om fradeling av grunneiendom, Evjevegen 47. Tiltakshaver: Ingvard Østerhus Ingvard Østerhus
2021/841 20220103 03.01.2022 Inngående brev Gbnr. 55/199 - Retur av tinglyst dokument, seksjonering Biotittvegen 10 A og B Kartverket
2021/747 20220103 03.01.2022 Inngående brev Vedtak Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS Bykle kommune
2021/747 20220103 03.01.2022 Inngående brev Vedtak Etablering av nytt interkommunalt selskap - 110 Agder IKS Iveland kommune
2021/747 20220103 03.01.2022 Inngående brev Melding om vedtak: Oppretting av nytt selskap - 110 Agder IKS Valle kommune
2021/858 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. (4458536773) - ***** ***** *****
2021/858 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. (4458536773) - ***** ***** ***** *****
2021/858 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. (4458536773) - ***** ***** *****
2021/858 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. (4458536773) - ***** ***** ***** *****
2021/859 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier / sykepleier - hjemmebasert tjeneste - st. ref. (4458541075) - ***** ***** *****
2021/861 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier / sykepleier - psykiatribolig - st. ref. (4458809174) - ***** ***** *****
2021/861 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier / sykepleier - psykiatribolig - st. ref. (4458809174) - ***** ***** ***** *****
2021/861 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier / sykepleier - psykiatribolig - st. ref. (4458809174) - ***** ***** *****
2021/857 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. (4458530893) - ***** ***** ***** *****
2021/857 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. (4458530893) - ***** ***** ***** *****
2021/857 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. (4458530893) - ***** ***** *****
2021/857 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. (4458530893) - ***** ***** ***** *****
2021/857 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. (4458530893) - ***** ***** ***** *****
2021/857 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. (4458530893) - ***** ***** ***** *****
2021/857 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. (4458530893) - ***** ***** ***** *****
2021/857 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. (4458530893) - ***** ***** *****
2021/857 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. (4458530893) - ***** ***** *****
2021/857 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. (4458530893) - ***** ***** *****
2021/858 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. (4458536773) - ***** ***** *****
2021/858 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. (4458536773) - ***** ***** ***** *****
2021/858 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. (4458536773) - ***** ***** ***** *****
2021/858 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. (4458536773) - ***** ***** ***** *****
2021/857 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. (4458530893) - ***** ***** *****
2021/857 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. (4458530893) - ***** ***** *****
2021/857 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. (4458530893) - ***** ***** ***** *****
2021/857 20220103 03.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** ***** *****
2021/857 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. (4458530893) - ***** ***** ***** *****
2021/857 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. (4458530893) - ***** ***** ***** *****
2021/857 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. (4458530893) - ***** ***** ***** *****
2021/858 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. (4458536773) - ***** ***** *****
2021/877 20220103 03.01.2022 Inngående brev Gbnr. 50/654 - Søknas om seksjonering, Tingberget 42 og 44. Tiltakshaver: Erling Eliassen og Helge Jortveit Erling Eliassen
2021/878 20220103 03.01.2022 Inngående brev Gbnr. 50/656 - Søknad om seksjonering, Tingberget 50 og 52. Tiltakshaver: Erling Eliassen og Helge Jortveit Erling Eliassen
2021/875 20220103 03.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om kommunalt tilskudd til nydyrking. Søker Tommy Uleberg Tommy Uleberg
2021/874 20220103 03.01.2022 Inngående brev Omklassifisering av fv. 3798 Evjevegen til kommunal veg AGDER FYLKESKOMMUNE
2021/873 20220103 03.01.2022 Inngående brev Gbnr. 42/97, 18 - Søknad om dispensasjon for bruksendring av kontorer og lager til overnatting, og etablering av bobilparkering, Alfred Uglands veg 17. Tiltakshaver: Alfred Uglands veg 17 AS ALFRED UGLANDS VEG 17 AS
2021/867 20220103 03.01.2022 Inngående brev Korona: Ansatte i skoler og barnehager blir unntatt fra smittekarantene Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2021/872 20220103 03.01.2022 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2022 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2021/879 20220103 03.01.2022 Inngående brev Gbnr. 50/655 - Søknad om seksjonering, Tingberget 46 og 48. Tiltakshaver: Erling Eliassen og Helge Jortveit Erling Eliassen
2022/14 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad om startlån ***** ***** *****
2021/651 20220103 03.01.2022 Inngående brev Klage på administrativt vedtak ***** ***** *****
2021/651 20220103 03.01.2022 Inngående brev Klage på administrativt vedtak saksnr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/680 20220103 03.01.2022 Utgående brev SV: Message from KM_C300i Espen Ripegutu
2021/456 20220103 03.01.2022 Inngående brev Foreløpig svar, orientering om saksbehandlingstid, gnr/bnr 2/26 og 2/33 - Senumsvegen STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/476 20220103 03.01.2022 Inngående brev Oversikt over bruk av bassenget frå oktober til jul 2021 Svømmedamene
2021/476 20220103 03.01.2022 Inngående brev Oversikt over treningtider for Herretrimmen høsten 2021 Herretrimmen v/ Harald Kleggetveit
2021/545 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest 56/289 Norsk Byggservice AS
2021/639 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad om tidlig skulestart *****
2021/639 20220103 03.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/639 20220103 03.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/632 20220103 03.01.2022 Inngående brev Avgjørelse i tilsynssak, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/632 20220103 03.01.2022 Inngående brev Orientering om avgjørelse i tilsynssak samt og anmodning om oppfølging av ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/632 20220103 03.01.2022 Inngående brev Informasjon om avgjørelse i tilsynssak STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/5 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad om fritak for hytterenovasjon og feiing av fritidseiedom Signe Røynås
2020/5 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad om fritak for hytterenovasjon, gbnr. 59/62, Flåtvegen 18 Alf Reidar Birkeland
2019/1135 20220103 03.01.2022 Inngående brev Rapport - Den Kulturelle Spaserstokken 2021 - EVJE OG HORNNES KOMMUNE Agder fylkeskommune
2019/1247 20220103 03.01.2022 Inngående brev Forelegging av tiltak, ny høyspentlinje, kabel og nettstasjon ved Myklebostad i Evje og Hornnes kommune Rejlers
2019/1247 20220103 03.01.2022 Inngående brev Ny nettveileder for områdekonsesjon NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/1067 20220103 03.01.2022 Inngående brev Klage på avslutning av sak. ***** ***** ***** ***** ***** ***** MIDT-AGDER BARNEVERNTJENESTE
2019/1028 20220103 03.01.2022 Inngående brev Statsforvalterens vedtak i klagesak STATSFORVALTEREN I AGDER
2019/1028 20220103 03.01.2022 Inngående brev Tilbakemelding på henvendelse vedr. informasjonsbrev på annet språk Pasient- og brukerombudet i Agder
2019/1087 20220103 03.01.2022 Utgående brev Søskenmoderasjon høst 2021 BABUSCHKA BARNEHAGE AS
2019/480 20220103 03.01.2022 Inngående brev Oversendelse av manglende dokument vedr. søknad om ferdigattest Torleif Reinhartsen
2019/717 20220103 03.01.2022 Inngående brev Vedrørende aksept av bruksvilkår for tilgang til Folkeregister Skatteetaten
2019/740 20220103 03.01.2022 Inngående brev Anmodning om innspill til revidering av Helsedirektoratet- og Politidirektoratets felles rundskriv for helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke HELSEDIREKTORATET
2019/957 20220103 03.01.2022 Utgående brev Refusjonskrav IVELAND KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON
2019/957 20220103 03.01.2022 Utgående brev Refusjonskrav BYGLAND KOMMUNE
2019/299 20220103 03.01.2022 Inngående brev Møteprotokoll frå styremøte og representantskapsmøte i SIPR Setesdal interkommunalt politisk råd
2018/89 20220103 03.01.2022 Inngående brev Barnehagens tilbakemelding skriftlig tilsyn 2021 - Norm for pedagogisk bemanning BABUSCHKA BARNEHAGE AS
2018/89 20220103 03.01.2022 Inngående brev Barnehagens tilbakemelding skriftlig tilsyn 2021 - Norm for pedagogisk bemanning Hornnes barnehage
2018/89 20220103 03.01.2022 Inngående brev Barnehagens tilbakemelding skriftlig tilsyn 2021 - Norm for pedagogisk bemanning Oddeskogen barnehage
2017/850 20220103 03.01.2022 Inngående brev Rettet endelig forslag til skolerute 2024-2025 STATSFORVALTEREN I AGDER
2017/385 20220103 03.01.2022 Inngående brev Veileder for forløp i barneverninstitusjoner Statsforvalteren i Agder
2017/385 20220103 03.01.2022 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for statlige barnevernstiltak - 2022 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
2017/402 20220103 03.01.2022 Inngående brev Kommunedelplan for klima og energi - varsel om oppstart og høring av planprogram Birkenes kommune
2017/402 20220103 03.01.2022 Inngående brev Oppstartsmelding kommunedelplan ny vei til Spangereid (Udland - Remesvik) Lindesnes kommune
2017/402 20220103 03.01.2022 Inngående brev Oppstartsmelding - Kommunedelplan for ny vei til Spangereid (Udland - Remesvik) Lindesnes kommune
2017/565 20220103 03.01.2022 Inngående brev Tingberget 34 Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 50/140 Norsk Byggservice AS
2020/222 20220103 03.01.2022 Inngående brev Svar på krav om integreringstilskudd Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2020/143 20220103 03.01.2022 Inngående brev Evje og Hornnes kommune - Avslutning av tilsyn - vedtak om spesialpedagogisk hjelp STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/144 20220103 03.01.2022 Inngående brev Evje og Hornnes kommune - Avslutning av tilsyn - vedtak om spesialundervisning STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/113 20220103 03.01.2022 Inngående brev Kommunenes krisesentertilbud under c-19-pandemien, videresendt brev fra Bufdir STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/377 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til prosjekt friluftslivets ferdselsårer i Evje og Hornnes kommune - tilsagnsbrev AGDER FYLKESKOMMUNE
2020/362 20220103 03.01.2022 Inngående brev Frist for å overføre landbrukseiendom i dødsbo til ny eier - eksempel på varselbrev og veileder til arveloven § 99 a LANDBRUKSDIREKTORATET
2020/374 20220103 03.01.2022 Inngående brev Ber om oppdatering vedr. branntekniske avvik og kommunens oppførlging, herunder ny prosjektering Wigemyr & Co Advokatfirma
2020/310 20220103 03.01.2022 Inngående brev Referat frå informasjonsmøte 21.12.21 Kjersti Plathe
2020/386 20220103 03.01.2022 Inngående brev Informasjon om rapportering - Tilskudd 2021 Sårbare barn og unge i skole og barnehage - RNB 2021 UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/386 20220103 03.01.2022 Inngående brev Informasjon om rapportering - Tilskudd 2021 Tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/440 20220103 03.01.2022 Inngående brev Tildeling av prosjektskjønnsmidler for 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/459 20220103 03.01.2022 Inngående brev Praktisk oversikt - Kunngjøring i kommunen av tilbud til utsatte barn, unge STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/459 20220103 03.01.2022 Inngående brev Opprettholdelse av tilbud til utsatte barn, unge og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/275 20220103 03.01.2022 Inngående brev Sammendrag av innspill fra kommunale ungdomsråd om fremtidens kulturtilbud Den kulturelle skolesekken
2020/265 20220103 03.01.2022 Inngående brev Aksept 7 års fastrente løpende lån: 8317.50.32722 KLP KOMMUNEKREDITT AS
2020/699 20220103 03.01.2022 Inngående brev Inntekt fra naturressursskatt Skatteetaten
2020/677 20220103 03.01.2022 Inngående brev Refusjonskrav for spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 37 for høsten 2021 - ***** ***** ***** ***** Vennesla kommune
2020/552 20220103 03.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap Inntektsår 2017 - Eiendomsskatteår 2019 Skatteetaten
2020/552 20220103 03.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap Inntektsår 2018 - Eiendomsskatteår 2020 Skatteetaten
2020/552 20220103 03.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap Inntektsår 2019 - Eiendomsskatteår 2021 Skatteetaten
2020/552 20220103 03.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap Inntektsår 2020 - Eiendomsskatteår 2022 Skatteetaten
2020/526 20220103 03.01.2022 Inngående brev Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/526 20220103 03.01.2022 Inngående brev Utsatt frist for tildeling av kompensasjonstilskudd fra den kommunale kompensasjonsodningen. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/526 20220103 03.01.2022 Inngående brev Revisoruttalelse kommunal kompensasjonsordning tildelingsrunde 1-3 Tommy Pytten
2020/526 20220103 03.01.2022 Inngående brev Innspill fra Hovedorganisasjonen Virke vedr fordelingen av 208 mill. kr til koronakompensasjon i 47 kommuner VIRKE
2020/526 20220103 03.01.2022 Inngående brev Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/510 20220103 03.01.2022 Inngående brev Kommentar til detaljregulering for Elgtun, Plan ID 201904 Magne Strømme
2021/101 20220103 03.01.2022 Inngående brev Møteprotokoll fra møte til Eldrerådet fra 09.12.2021 Monique Smith Robstad
2021/107 20220103 03.01.2022 Inngående brev Referat fra møte i bolignemnda nov 2021 Nav - Myrvold, Kristin
2021/110 20220103 03.01.2022 Inngående brev Unntak for meldeplikt fra lege til MSIS for covid-19 STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/110 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bistand knyttet til Covid-19 - private aktører Statsforvalteren i Agder
2021/110 20220103 03.01.2022 Inngående brev Brev til landets kommuner: Økt smitte, kapasitetsutfordringer og eventuelt behov for bruk av fullmaktene i helseberedskapsloven Statsforvalteren i Agder
2021/110 20220103 03.01.2022 Inngående brev Prøvesvar – endringer i praksis Helsedirektoratet
2021/110 20220103 03.01.2022 Inngående brev Opprettholdelse av tilbud til utsatte barn, unge og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner Statsforvalteren i Agder
2021/110 20220103 03.01.2022 Inngående brev 21_54432-3Anbefalt prioritering ved mangel på selvtester til bruk ved skolestart 32855214_1_1 (002).pdf Sigmund Olav Syrtveit
2021/110 20220103 03.01.2022 Inngående brev Brev om prioritering i bruk av covid-19-tester neste 3-4 uker_kommunene Helsedirektoratet
2021/110 20220103 03.01.2022 Inngående brev Utlevering av hurtigtester til kommunene i Agder Statsforvalteren i Agder
2021/116 20220103 03.01.2022 Inngående brev Informasjon til kommunene - Ny veileder fra Miljødirektoratet om håndtering av snø fra brøyting STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/110 20220103 03.01.2022 Inngående brev Innmelding av behov for vaksinasjonsstøtte STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/111 20220103 03.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 37 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET
2021/111 20220103 03.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 36 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET
2021/111 20220103 03.01.2022 Inngående brev Oppdatert informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell FOLKEHELSEINSTITUTTET
2021/111 20220103 03.01.2022 Inngående brev Veiledning om vaksinasjon av barn 5- 11 år med alvorlig grunnsykdom Folkehelseinstituttet
2021/111 20220103 03.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 39 om koronavaksinasjonsprogrammet vaksine
2021/111 20220103 03.01.2022 Inngående brev Veiledning om vaksinasjon av barn 5- 11 år med alvorlig grunnsykdom FOLKEHELSEINSTITUTTET
2021/111 20220103 03.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 38 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET
2021/111 20220103 03.01.2022 Inngående brev Kort svar på spørsmål fra kommunene om aktuelle bistandsordninger STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/111 20220103 03.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 40 om Koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET
2021/111 20220103 03.01.2022 Inngående brev Mobilisering av helsefagstudenter med lisens til vaksinering – midlertidig ordning Statsforvalteren i Agder
2021/111 20220103 03.01.2022 Inngående brev Informasjon om støtte fra apotekene til vaksinering Statsforvalteren i Agder
2021/110 20220103 03.01.2022 Inngående brev Risikovurdering om omikronvarianten FOLKEHELSEINSTITUTTET
2021/110 20220103 03.01.2022 Inngående brev Til kommuner som har institusjoner godkjent for gjennomføring av tvungen isolering etter smittevernloven - forlengelse av godkjenning HELSEDIREKTORATET
2021/144 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bekreftelse av fordringsanmeldelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** AGDER TINGRETT
2021/144 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bekreftelse av fordringsanmeldelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** AGDER TINGRETT
2021/144 20220103 03.01.2022 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforretning ***** ***** ***** ***** NAMSFOGDEN I AGDER
2021/143 20220103 03.01.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/143 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til tilpasning ***** ***** *****
2021/143 20220103 03.01.2022 Inngående brev Melding fra saksbehandler ***** ***** *****
2021/143 20220103 03.01.2022 Inngående brev Henvendelse vedr. status på søknad om startlån ***** ***** *****
2021/143 20220103 03.01.2022 Inngående brev Etterspurt dokumentasjon ***** ***** *****
2021/143 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad om startlån ***** ***** *****
2021/143 20220103 03.01.2022 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2021/125 20220103 03.01.2022 Inngående brev Høring om forslag til endringer i friskoleloven - opphevind av adgangen til å godkjenne skoler på grunnlag av videregående opplæring i ytkesfaglige utdanningsprogram og særskilt profil - endring av tittelen på loven KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2021/450 20220103 03.01.2022 Inngående brev Tildeling av prosjektskjønnsmidler for 2022 - Read Agder STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/330 20220103 03.01.2022 Inngående brev Informasjon om Dagsturhytta Agder AGDER FYLKESKOMMUNE
2021/330 20220103 03.01.2022 Inngående brev Vedr. 20-28324-51 - Referat fra informasjonsmøte om Dagsturhytta Agder - 2.12.2021 Agder fylkeskommune
2021/186 20220103 03.01.2022 Inngående brev Avgjørelse i klagesak om medisinering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/184 20220103 03.01.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/177 20220103 03.01.2022 Inngående brev Registrering av deltakere og årsverk i kommunal voksenopplæring 1. og 2. halvår 2021 STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/184 20220103 03.01.2022 Inngående brev Samtykkeskjema - vedtak spesialpedagogisk hjelp *****
2021/184 20220103 03.01.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/168 20220103 03.01.2022 Inngående brev Gbnr. 25/67 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Rune Ourom
2021/152 20220103 03.01.2022 Utgående brev Politianmeldelse ***** ***** ***** BYGLAND, EVJE OG HORNNES POLITISTASJON
2021/152 20220103 03.01.2022 Inngående brev Henvendelse vedr. legevakt *****
2021/152 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold, trusler den 20.12.2021 Agder politidistrikt
2021/168 20220103 03.01.2022 Inngående brev Gbnr. 20/81 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Tina Samuelsen Arifagic
2021/168 20220103 03.01.2022 Inngående brev Gbnr. 50/299, 358 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Joakim Berg
2021/168 20220103 03.01.2022 Inngående brev Gbnr. 48/14 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Kari Åsland m.fl.
2021/168 20220103 03.01.2022 Inngående brev Gbnr. 29/109 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Bjørn Ørjan Skjømming m.fl.
2021/168 20220103 03.01.2022 Inngående brev Gbnr. 55/211 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen VERKSMOEN EIENDOM AS
2021/237 20220103 03.01.2022 Inngående brev Reduksjon i oppholdstid SFO Lisa Erfjord
2021/237 20220103 03.01.2022 Utgående brev Svar på oppsigelse av SFO plass Silje Haukom Wick
2021/244 20220103 03.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Flyktningtjenesten
2021/244 20220103 03.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Flyktningtjenesten
2021/858 20220102 02.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. 4458536773 ***** ***** *****
2021/857 20220102 02.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** *****
2021/857 20220102 02.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** *****
2021/858 20220102 02.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. 4458536773 ***** ***** ***** *****
2021/858 20220102 02.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. 4458536773 ***** ***** *****
2021/858 20220102 02.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. 4458536773 ***** ***** *****
2021/861 20220102 02.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier / sykepleier - psykiatribolig - st. ref. 4458809174 ***** ***** ***** *****
2021/857 20220102 02.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** *****
2021/856 20220102 02.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Ergoterapeut - st. ref. 4458527193 ***** ***** *****
2021/855 20220102 02.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut (vikariat) - st. ref. 4458522251 ***** ***** ***** *****
2021/855 20220101 01.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut (vikariat) - st. ref. 4458522251 ***** ***** *****
2021/855 20211231 31.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut (vikariat) - st. ref. 4458522251 ***** ***** ***** *****
2021/856 20211231 31.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ergoterapeut - st. ref. 4458527193 ***** ***** ***** *****
2021/858 20211230 30.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. 4458536773 ***** ***** ***** *****
2021/857 20211230 30.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** *****
2021/876 20211230 30.12.2021 Inngående brev Gbnr. 50/81 - Søknad om dispensasjon for bruksendring av kjeller til frisørsalong, Arendalsvegen 2. Arne Uppstad
2021/857 20211229 29.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** *****
2021/854 20211227 27.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. 4458515619 ***** ***** *****
2021/854 20211224 24.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. 4458515619 ***** ***** ***** *****
2021/852 20211223 23.12.2021 Inngående brev Haster - sms vedr. spengning av tomt, Fennefossvegen 2 Tora Helle Christiansen
2021/852 20211223 23.12.2021 Inngående brev Viser til skriv fra saksbehandler Torgeir Hodne 7/12-21 vedr. vannforsyning Snarvegen 1 Tora Helle Christiansen
2021/841 20211223 23.12.2021 Inngående brev Gbnr. 55/199 - Avkall på klagerett ODDESKOGEN AS m.fl.
2021/814 20211223 23.12.2021 Inngående brev Svar på tilbud om stilling - veileder i NAV Maj Helen Sjøvold
2021/814 20211223 23.12.2021 Utgående brev Vedtak om ansettelse - veileder NAV Maj Helen Sjøvold
2021/814 20211223 23.12.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - veileder NAV Maj Helen Sjøvold
2021/744 20211223 23.12.2021 Utgående brev Gbnr. 50/631- Utsatt frist for ettersendelse av dokumentasjon Dagrun Juvastøl
2021/744 20211223 23.12.2021 Utgående brev Gbnr. 50/631- Bekrefter nye frist for ettersendelse av dokumentasjon Henning Tønnessen
2021/750 20211223 23.12.2021 Inngående brev Veileder til kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2022 - endringer KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2021/772 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 920167403, 4219-15/ 17 Landbruksdirektoratet
2021/755 20211223 23.12.2021 Inngående brev Bekreftelse på veitrasè Tore Olsen
2021/755 20211223 23.12.2021 Utgående brev Gbnr. 64/99 - Tillatelse til minirenseanlegg, Sandkilvegen 2 B. Tiltakshaver: Tore Olsen DANIEL C TICKNER
2021/760 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 926643916, 4219-15/ 10 Landbruksdirektoratet
2021/863 20211223 23.12.2021 Utgående brev Oversender tiltak som krever dispensasjon fra byggegrense mot vei, gbnr. 16/5- Evje og Hornnes kommune. AGDER FYLKESKOMMUNE
2021/865 20211223 23.12.2021 Inngående brev Høring - utviklingsplan 2040 - Sørlandet Sykehus HF SØRLANDET SYKEHUS HF
2021/866 20211223 23.12.2021 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - Registrering i matrikkelen - sak 21-164862REN-JAGD/JARD Slettene, gnr. 69 i Evje AGDER JORDSKIFTERETT
2021/862 20211223 23.12.2021 Utgående brev Vedtak Vannområdekoordinatorstilling for Otra vassområde BYGLAND KOMMUNE m.fl.
2021/869 20211223 23.12.2021 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 for 2022 HELSEDIREKTORATET
2021/599 20211223 23.12.2021 Inngående brev Kopi av brev: Høringsuttalelse - Agder Energis utbyggingsplaner for Syrtveitfossen i Evje og Hornnes Naturvernforbundet i Agder
2021/599 20211223 23.12.2021 Inngående brev Høring av melding og forslag til utredningsprogram for kraftutbygging i Syrtveitfossen Midt-Agder Friluftsråd
2021/606 20211223 23.12.2021 Utgående brev Gbnr. 64/150 - Bekreftelse på melding om oppføring av bod unntatt søknadsplikt, Botneheia 8. Tiltakshaver: Paul Robert Fredriksen Paul Robert Fredriksen
2021/571 20211223 23.12.2021 Inngående brev El-sykkelnettverk del 2- Innkjøp av el-sykler - utbetaling jf. tidligere tilsagnsbrev MILJØDIREKTORATET
2021/585 20211223 23.12.2021 Utgående brev Gbnr 22/18/0/6 - Bekreftelse på melding om oppføring av garasje unntatt søknadsplikt, Abusdalsvegen 2 Elin Vennesland
2021/482 20211223 23.12.2021 Inngående brev Kopi av brev: Kjetså massetak - varsel om igangsetting av detaljregulering av regulerinsplan Torgeir Bjørnaraa
2021/485 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969573105, 4219-62/ 6 Landbruksdirektoratet
2021/489 20211223 23.12.2021 Inngående brev Gbnr. 29/118- soknad om ferdigattest Stusstjønnvegen 8.pdf Pål Bjørsvik
2021/683 20211223 23.12.2021 Utgående brev SV: Vedr. jubileum futegarden
2021/683 20211223 23.12.2021 Inngående brev RE: Vedr. jubileum futegarden
2021/657 20211223 23.12.2021 Utgående brev Gbnr. 50/622- Tillatelse til oppføring av natursteinsmur, Tingbergvegen 21. Tiltakshaver: Rose Mari B. og Torfinn Nygård Kw-Bygg Hornnes AS
2021/691 20211223 23.12.2021 Inngående brev Gbnr. 42/103 - Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad Arbeidstilsynet
2021/709 20211223 23.12.2021 Utgående brev Gbnr. 49/170- Ny frist for ettersending av dokumentasjonl Mariusz Pierzgalski
2021/710 20211223 23.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Audun Forgard
2021/710 20211223 23.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Audun Aas
2021/710 20211223 23.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Morten Andre Eriksen
2021/198 20211223 23.12.2021 Inngående brev Fwd: Korona-råd Setesdal Bilruter
2021/198 20211223 23.12.2021 Utgående brev SV: Korona-råd Setesdal Bilruter
2021/168 20211223 23.12.2021 Inngående brev Gbnr. 64/29 - Egenerklæring om konsesjonsfrieht - registrert i matrikkelen DEHOLT GRUPPEN AS
2021/168 20211223 23.12.2021 Inngående brev Gbnr. 50/646 m.fl. - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen ODDE SAGBRUK AS
2021/334 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 824865582, 4219-60/ 20 Landbruksdirektoratet
2021/305 20211223 23.12.2021 Utgående brev vedr. søknad om ferdigattest gbnr. 56/55. Ingeniør Wiberg AS
2021/361 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997287606, 4219-28/ 6 Landbruksdirektoratet
2021/357 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970556796, 4219-60/ 5 Landbruksdirektoratet
2021/342 20211223 23.12.2021 Inngående brev Gbnr. 24/6 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - søknadsfrist 15.10.2021 TORGEIR HODNE
2021/347 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 917486344, 4219-6/ 10 Landbruksdirektoratet
2021/348 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 815462262, 4219-60/ 6 Landbruksdirektoratet
2021/452 20211223 23.12.2021 Inngående brev Gbnr. 55/199- Vannmåler for enhetene. Agder Byggtjeneste AS
2021/397 20211223 23.12.2021 Inngående brev Innsendelse av budsjettdokumenter for 2022-2025 Mogseth, Sølvi
2021/397 20211223 23.12.2021 Utgående brev Søknad om driftstilskudd 2022 til ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter ARKIVET FREDS OG MENNNESKERETTIGHETSSENTER
2021/412 20211223 23.12.2021 Inngående brev Varsling om vedtatt endring av covid-19-forskriften - krav til testmåte og tillatelse fra kommunelege Statsforvalteren i Agder
2021/412 20211223 23.12.2021 Inngående brev Varsling om vedtatt endring av covid-19-forskriften - utendørs trening Statsforvalteren i Agder
2021/412 20211223 23.12.2021 Inngående brev Varsling om vedtatte endringer i covid-19-forskriften Statsforvalteren i Agder
2021/397 20211223 23.12.2021 Utgående brev Søknad om driftstilskudd for 2022 - Stiftelsen Amathea STIFTELSEN AMATHEA AVD AGDER
2021/397 20211223 23.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om bevilgning for 2022 EVJE OG HORNNES SOKN
2021/371 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976109198, 4219-57/ 2 Landbruksdirektoratet
2021/125 20211223 23.12.2021 Inngående brev Høring - Forslag til lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst og familieområdet mv. BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
2021/125 20211223 23.12.2021 Inngående brev Høring – forslag til retningslinje for utredning av omsorgssituasjonen for barn 0-6 år Bufetat
2021/132 20211223 23.12.2021 Utgående brev Gbnr. 41/2- Tilsynsrapport Espen Wathne
2021/141 20211223 23.12.2021 Utgående brev Gbnr. 5/54 - Oversendelse av tilsynsrapport Anita Klausen
2021/141 20211223 23.12.2021 Inngående brev Bekreftelse på stenging av utsalg 09.12.21 Anita Klausen
2021/146 20211223 23.12.2021 Utgående brev Vedtak prioritering av spillemidler 2022 AGDER FYLKESKOMMUNE
2021/151 20211223 23.12.2021 Inngående brev AVTALE OM UTVIDET KOMPENSASJON I FORBINDELSE MED KORONAPANDEMIEN Sissel Haugen Daldosso
2021/110 20211223 23.12.2021 Inngående brev Prioritering for bruk av selvtest HELSEDIREKTORATET
2021/110 20211223 23.12.2021 Inngående brev Midlertidig forskrift om utvidet adgang til å ha lukket møte som fjernmøte Kommunal og moderniseringsdepartementet
2021/122 20211223 23.12.2021 Utgående brev Vedtak Søknad om skadefelling hjort. Søker Tor Morten Evje. Tor Morten Evje m.fl.
2021/122 20211223 23.12.2021 Inngående brev Skadefelling av hjort Stian Haugen
2021/122 20211223 23.12.2021 Inngående brev Vedlegg til skadefellingssøknad sendt 9/12-21 Setesdalikt - Rune Telhaug
2021/110 20211223 23.12.2021 Inngående brev Vedtak om unntak fra gjeldende regelverk for medisinsk utstyr for ompakking av selvtester (5-pk) som deles ut i kommunene HELSEDIREKTORATET
2020/615 20211223 23.12.2021 Utgående brev Gbnr. 55/198 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse, Biotittvegen 8 A og B. Tiltakshaver: Oddeskogen AS Agder byggtjenester
2020/699 20211223 23.12.2021 Inngående brev Endringer i budsjett- og regnskapsforskriften (årsbudsjettet 2022 og årsregnskapet 2021) KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/699 20211223 23.12.2021 Inngående brev VS: Sponsorsøknad Idrettsleiren 2022 Frantz Are Nilsen
2020/270 20211223 23.12.2021 Inngående brev Statsforvalterens vedtak – klage på avslag på søknad om konsesjon – gbnr. 15/42 m.fl. i Evje og Hornnes kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/275 20211223 23.12.2021 Utgående brev Tilskuddsmidler fra Ungdomsrådet Fabrikken Ungdomsklubb m.fl.
2020/310 20211223 23.12.2021 Inngående brev Bekymring fra tillitsvalgte for legene ved sammenslåing av legekontorene i Bygland og Evje og Hornnes Tillitsvalgt for Legeforeningen i Bygland Anette Skarshaug Skeie og tillitsvalgt for Legeforeningen i Evje og Hornnes
2020/459 20211223 23.12.2021 Inngående brev IVARETAKELSE AV UTSATTE BARN, UNGE OG VOKSNE I EN SÅRBAR PERIODE - brev til kommuner og Statsforvalter STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/459 20211223 23.12.2021 Inngående brev Korona: Tiltaksnivået i barnehager og skoler heves Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2020/459 20211223 23.12.2021 Inngående brev Barn er unntatt smittekarantene Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2020/352 20211223 23.12.2021 Utgående brev Fra midlertidig til fast stilling Stig Vidar Nygård
2020/68 20211223 23.12.2021 Inngående brev Gbnr. 50/45- tilbakemelding fra Setesdal Brannvesen Setesdal brannvesen
2020/61 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snødekt mark Arnt ole Usken
2017/571 20211223 23.12.2021 Inngående brev Vedtak Vannområdekoordinatorstilling for Otra vassområde Bygland kommune
2017/994 20211223 23.12.2021 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev ***** ***** ***** ***** *****, høsten 2021 VENNESLA KOMMUNE OPPVEKST
2017/994 20211223 23.12.2021 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev ***** ***** ***** ***** *****, høsten 2021 ARENDAL KOMMUNE
2018/89 20211223 23.12.2021 Utgående brev Babuschka barnehage - tilsynsrapport - pedagogisk bemanning i barnehagen BABUSCHKA BARNEHAGE AS
2017/1020 20211223 23.12.2021 Inngående brev Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2022 LANDBRUKSDIREKTORATET
2018/853 20211223 23.12.2021 Utgående brev Referat fra møte i skolemiljøutvalget ved Evje barneskule 22.11.21 Tom Arild Homme m.fl.
2018/853 20211223 23.12.2021 Utgående brev Referat fra møtet i samarbeidsutvalget ved Evje barneskule 22. 11.21 Tom Arild Homme m.fl.
2018/322 20211223 23.12.2021 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelever fra Iveland kommune IVELAND KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON
2019/452 20211223 23.12.2021 Inngående brev Situasjonsplan som viser tenkt vei trasè. Tore Olsen
2019/22 20211223 23.12.2021 Utgående brev Møtereferat - Skjenkeansvarlige i Setesdal Ellen Benum
2019/738 20211223 23.12.2021 Utgående brev Oppnevning av nye medlemmer til Ungdomsrådet Amalie Bjørndal Røynås m.fl.
2019/848 20211223 23.12.2021 Inngående brev Innspillsrunde Handlingsplan regionale forskningsfond Agder 2022-2023 Agder fylkeskommune
2019/1102 20211223 23.12.2021 Utgående brev Gbnr. 50/381, 50/416 og 50/382 - Ferdigattest hytteveg, Vikstølvegen 23, 25 og 27. Tiltakshaver: Terje Greibesland INGENIØR WIBERG AS
2020/41 20211223 23.12.2021 Inngående brev Julebrev og årsrapport Setesdalopplæring
2021/814 20211222 22.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Veileder - st. ref. 4452629301 ***** ***** *****
2021/814 20211222 22.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Veileder - st. ref. 4452629301 ***** ***** *****
2021/814 20211222 22.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Veileder - st. ref. 4452629301 ***** ***** *****
2021/814 20211222 22.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Veileder - st. ref. 4452629301 ***** ***** *****
2021/814 20211222 22.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Veileder - st. ref. 4452629301 ***** ***** *****
2021/814 20211222 22.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Veileder - st. ref. 4452629301 ***** ***** *****
2021/814 20211222 22.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Veileder - st. ref. 4452629301 ***** ***** ***** *****
2021/814 20211222 22.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Veileder - st. ref. 4452629301 ***** ***** ***** *****
2021/814 20211222 22.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Veileder - st. ref. 4452629301 ***** ***** *****
2021/814 20211222 22.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Veileder - st. ref. 4452629301 ***** ***** *****
2021/814 20211222 22.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Veileder - st. ref. 4452629301 ***** ***** ***** *****
2021/814 20211222 22.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Veileder - st. ref. 4452629301 ***** ***** *****
2021/814 20211222 22.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Veileder - st. ref. 4452629301 ***** ***** ***** *****
2021/814 20211222 22.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Veileder - st. ref. 4452629301 ***** ***** *****
2021/814 20211222 22.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Veileder - st. ref. 4452629301 ***** ***** *****
2021/814 20211222 22.12.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Veileder - st. ref. 4452629301 ***** ***** ***** *****
2021/778 20211222 22.12.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. 4452524420 ***** ***** ***** *****
2021/853 20211222 22.12.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Veileder NAV - intern utlysning - st. ref. 4458509365 ***** ***** *****
2021/856 20211222 22.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ergoterapeut - st. ref. 4458527193 ***** ***** *****
2021/854 20211221 21.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. 4458515619 ***** ***** ***** ***** *****
2021/857 20211221 21.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** ***** *****
2021/657 20211221 21.12.2021 Inngående brev Gbnr. 50/622 - Søknad om oppføring av garasje, Tingbergvegen 21. Tiltakshaver: Rose Mari B. og Torfinn Nygård Kw-Bygg Hornnes AS
2021/871 20211220 20.12.2021 Inngående brev Gbnr. 56/200 - Melding om opføring av gapahuk, Risdalslia 15. Tiltakshaver: Ragnar Tronstad Ragnar Tronstad
2021/853 20211220 20.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV - intern utlysning - st. ref. (4458509365) - ***** ***** *****
2021/853 20211219 19.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Veileder NAV - intern utlysning - st. ref. 4458509365 ***** ***** *****
2021/857 20211219 19.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** ***** *****
2021/857 20211219 19.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** ***** *****
2021/858 20211219 19.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. 4458536773 ***** ***** ***** *****
2021/861 20211218 18.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier / sykepleier - psykiatribolig - st. ref. 4458809174 ***** ***** *****
2021/857 20211218 18.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** ***** *****
2021/850 20211217 17.12.2021 Utgående brev Gbnr. 29/55 - Vedr. mangel i søknad om installering av stålpipe i utestue, Stusstjønnvegen 41. Kenneth Birkeland
2021/855 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut (vikariat) - st. ref. 4458522251 ***** ***** *****
2021/842 20211217 17.12.2021 Utgående brev Registrert konsesjonsvedtak kariuh76@gmail.com m.fl.
2021/754 20211217 17.12.2021 Utgående brev Gbnr. 64/99 - Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Tore Olsen
2021/679 20211217 17.12.2021 Utgående brev Gbnr. 33/2 - Tillatelse til oppføring av tilkomstvei til fritidsbolig, Bjørndalen 10. Tiltakshaver: Einar Bjørndal Einar Jonny Bjørndal
2021/680 20211217 17.12.2021 Utgående brev SV: Gj.plan 'Robstad, Olav'
2021/692 20211217 17.12.2021 Utgående brev Gbnr. 5/272- Tillatelse til oppføring av carport. Tiltakshaver: Karen T Andersen THA ARKITEKTER AS
2021/456 20211217 17.12.2021 Utgående brev Oversendelse av klage på vedtak, Evje og Hornnes kommune gbnr. 2/26 og 2/33. STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/599 20211217 17.12.2021 Utgående brev Høringsuttalelse til konsekvensutredningsprogram i Syrtveitsfossen - Saksnummer 202104328 - Evje og Hornnes kommune NVE
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Sjur Høgetveit
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Steinar Thorsen
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Terje Birkeland
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Reidar Hestvåg
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Reidar Kjebekk
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Tom Terje Haugland
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Tor reidar Vasland
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Trygve Jokelid
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Vetle Dørdal Hovland
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Yngvild Abusdal
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Øystein Skomedal
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Anne Berit Birkeland
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Terje Vasland
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Kristian Tønnesøl
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Marius Karlsen
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Mikael S. Kristiansen
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Nils Uleberg
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Ole Tom Abusdal
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Osvald Uleberg
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Terje Birkeland
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Alida Kallhovd
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Andreas Engebrethsen
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Eireen Wetrhus
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Erlend Hunshamar
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Geir Helge Bødtker
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Gunnar Lislevand
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Gunnar Myklebostad
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier John Andersen
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Kari Undeland Heisel
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Kjartan Nilsen Nicolaysen
2021/710 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Knut Uleberg
2021/713 20211217 17.12.2021 Utgående brev Søknad om endring av konsesjonsvilkår gnr 31, bnr 3 i Evje og Hornnes kommune. Klagebehandling, oversendes statsforvalteren for endelig avgjørelse. 'sfagpost@statsforvalteren.no'
2021/724 20211217 17.12.2021 Utgående brev SV: Konsesjon Lien, Gaute
2019/1210 20211217 17.12.2021 Utgående brev Støtte til søknad om Landsskytterstevnet 2025 Leif K Fjerdingstad
2019/1210 20211217 17.12.2021 Utgående brev Støtte til søknad om Landsskytterstevnet 2025 Leif Fjerdingstad
2019/1102 20211217 17.12.2021 Inngående brev Gbnr. 50/381, 416 - Søknad om ferdigattest hytteveg, Vikstølvegen 23 og 25. Tiltakshaver: Terje Greibesland INGENIØR WIBERG AS
2019/1087 20211217 17.12.2021 Utgående brev Utbetaling av forskudd for 1. kvartal 2022 BABUSCHKA BARNEHAGE AS
2019/452 20211217 17.12.2021 Utgående brev Gbnr. 64/99- Tillatelse til endring av plassering, Sandkilvegen 1. Tiltakshaver: Tore Olsen SPÓN
2019/480 20211217 17.12.2021 Utgående brev gbnr. 35/42- Vedr. søknad om ferdigattest. JAN BYGG & UTLEIE Raustøl
2020/68 20211217 17.12.2021 Utgående brev Gbnr. 50/45- Ber om tilbakemelding på merknader til Brannteknisk prosjektering av Bygård Evje sentrum, gbnr. 50/45. Smeland Byggservice AS
2020/352 20211217 17.12.2021 Utgående brev Invitasjon - påskjønnelse 25 års tjenestetid Anne Kari Åsland m.fl.
2020/352 20211217 17.12.2021 Utgående brev Vedr. påskjønnelse Elin Thorsland Birkeland m.fl.
2020/310 20211217 17.12.2021 Utgående brev Bekymring fra tillitsvalgte for legene ved sammenslåing av legekontorene i Bygland og Evje og Hornnes Eirin Emaus m.fl.
2020/301 20211217 17.12.2021 Utgående brev Gbnr. 8/1 og 8/3 - Oversendelse av matrikkelbrev Anne Berit A Løyland
2020/301 20211217 17.12.2021 Utgående brev Gbnr. 8/8 - Oversendelse av matrikkelbrev Gunnar Eivind Greibrokk
2020/301 20211217 17.12.2021 Utgående brev Gbnr. 9/8 - Oversendelse av matrikkelbrev Tommy Uleberg
2020/301 20211217 17.12.2021 Utgående brev Gbnr. 9/11 og 9/24 - Oversendelse av matrikkelbrev Knut Uleberg
2020/301 20211217 17.12.2021 Utgående brev Gbnr. 9/14 - Oversendelse av matrikkelbrev Frank Uleberg
2020/301 20211217 17.12.2021 Utgående brev Gbnr. 9/15 - Oversendelse av matrikkelbrev Frank Bjørndal
2020/301 20211217 17.12.2021 Utgående brev Gbnr. 19/11 - Oversendelse av matrikkelbrev Knut Johan Tveit
2020/515 20211217 17.12.2021 Utgående brev Gbnr- 42/49 - Ferdigattest for bruksendring, etablering av bilskadeverksted, Sambandsvegen 1 EVJEMOEN NÆRINGSPARK AS
2020/537 20211217 17.12.2021 Utgående brev Gbnr. 42/25 - Ferdigattest for garasjeanlegg, Stjernebyen. Tiltakshaver: Tore Tveit KW-Bygg Hornnes AS
2021/122 20211217 17.12.2021 Utgående brev Søknad om skadefelling hjort (hind) Tor Morten Evje
2021/110 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar på henvendelse fra Utdanningsforbundet Evje og Hornnes UTDANNINGSFORBUNDET EVJE OG HORNNES
2021/452 20211217 17.12.2021 Utgående brev Gbnr. 55/199- midlertidig brukstillatelse 2- mannsbolig, Oddeskogen. Tiltakshaver: Oddeskogen AS. Agder Byggtjenester AS
2021/305 20211217 17.12.2021 Inngående brev Gbnr. 56/55 - Søknad om ferdigattest for garasje og carport, Evjevegen 58. Tiltakshaver: Jan Terje S. Halvorsen INGENIØR WIBERG AS
2021/175 20211217 17.12.2021 Utgående brev Referat fra møte i Trafikksikkerhetsutvalget 13.12.2021 Erlend Hunshamar m.fl.
2021/854 20211215 15.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. 4458515619 ***** ***** *****
2021/857 20211215 15.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** ***** *****
2021/858 20211214 14.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - ambulerende team - st. ref. 4458536773 ***** ***** ***** *****
2021/854 20211214 14.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. 4458515619 ***** ***** *****
2021/778 20211214 14.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. 4452524420 ***** ***** ***** *****
2021/842 20211213 13.12.2021 Utgående brev Vedtak Søknad om konsesjon gnr 70, bnr 1 m.fl. Søkere Kari Undeland Heisel og Tor Arne Heisel Tor Arne Heisel
2021/844 20211213 13.12.2021 Utgående brev Gbnr. 50/25- mangler i søknad. HOVSLAGERVEIEN 7 AS
2021/846 20211213 13.12.2021 Utgående brev Gbnr. 65/2 - Tillatelse til opparbeidelse av tomt B24, 41 og 42 i felt F26, Lauvåsen. Tiltakshaver: Lauvaas Eiendomsutvikling AS VIANOVA KRISTIANSAND AS
2021/847 20211213 13.12.2021 Utgående brev Gbnr. 26/25 - Bekreftelse på mottak av melding om oppføring av bod, Skranevannsvegen 60. Tiltakshaver: Halvard Aamodt Halvard Aamodt
2021/851 20211213 13.12.2021 Inngående brev Gbnr. 7/20 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - søknadsfrist 15.10.2021. Søker: Nilsens Bigård Hom - Ronny Berg Nilsen NILSENS BIGÅRD HOM
2021/852 20211213 13.12.2021 Inngående brev Henvendelse vedr. vanntilførsel i Snarvegen Tora Helle Christiansen
2021/852 20211213 13.12.2021 Utgående brev Henvendelse vedr. vanntilførsel i Snarvegen Tora Helle Christiansen
2021/754 20211213 13.12.2021 Inngående brev Gbnr. 64/99 - Oversendt oppmålingsdata LANDMÅLER SØR AS
2021/860 20211213 13.12.2021 Utgående brev Gbnr. 20/3/12 - Svar på søknad om fradeling av festetomt, Bruvegen 47. Tiltakshaver: Geir Nerbø Øyvind Breilid
2021/860 20211213 13.12.2021 Inngående brev Gbnr. 20/3 fnr. 12 - Søknad om fradeling av festetomt, Bruvegen 47. Tiltakshaver: Geir Nerbø Geir Nerbø
2021/857 20211213 13.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - dag- og aktivitetssenter (vikariater) - st. ref. 4458530893 ***** ***** ***** *****
2021/862 20211213 13.12.2021 Saksframlegg/innstilling Vannområdekoordinatorstilling for Otra vassområde
2021/725 20211213 13.12.2021 Inngående brev Publisering og implementering, pakkeforløp og retningslinje ADHD HELSEDIREKTORATET
2021/724 20211213 13.12.2021 Utgående brev Vedtak Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 31, bnr 11. Søkere Gaute og Beate Lien Gaute Lien
2021/720 20211213 13.12.2021 Utgående brev Vedtak om instilling - Konsulent Tor Daasvatn m.fl.
2021/720 20211213 13.12.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - konsulent helse- og omsorgstjenester T H Stranger-Johannessen
2021/720 20211213 13.12.2021 Inngående brev Konsulent stilling. Torveig Stranger-Johannessen
2021/730 20211213 13.12.2021 Utgående brev Vedtak om tilsagn om tilskudd til Grånedalsvegen på gnr. 42, bnr. 3 i Åseral. Søker Åseral kommune. Godkjenning av Evje og Hornnes kommune som settekommune. ÅSERAL KOMMUNE
2021/730 20211213 13.12.2021 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksvei på gnr. 42, bnr. 3 i Åseral kommune. Søker Åseral kommune. Godkjenning av Evje og Hornnes kommune som settekommune. Åseral kommune
2021/741 20211213 13.12.2021 Utgående brev Vedtak Endring av detaljregulering for Hornåsen trinn 3, planID 201302 - tomtegrense og arealformål Hellvik hus Søgne AS m.fl.
2021/713 20211213 13.12.2021 Utgående brev Vedtak Søknad om endring av konsesjonsvilkår gnr 31, bnr 3. Søker Lars Olsen. Klagebehandling ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
2021/710 20211213 13.12.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Steinar Thorsen
2021/710 20211213 13.12.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Erlend Hunshamar
2021/710 20211213 13.12.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Reidar Kjebekk
2021/692 20211213 13.12.2021 Utgående brev Vedtak- Gbnr. 5/272- Søknad om dispensasjon for bygging av carport og rampe, Bakken 46. Tiltakshaver:Karen Theresie Andersen THA ARKITEKTER AS m.fl.
2021/697 20211213 13.12.2021 Inngående brev Info om felles høringssvar om forslag til ny arkivlov fra eierkommunene i Aust-Agder museum og arkiv og fra AAma Aust-Agder museum og arkiv IKS
2021/697 20211213 13.12.2021 Inngående brev Utkast til høringssvar til ny arkivlov fra Aust-Agder museum og arkiv IKS og eierkommunene Aust-Agder museum og arkiv IKS
2021/599 20211213 13.12.2021 Inngående brev Svar på melding: høring av plan om kraftutbygging Syrtveitfossen, Evje og Hornnes kommune Agder fylkeskommune
2021/599 20211213 13.12.2021 Saksframlegg/innstilling Innspill til melding og forslag til konsekvensutredningsprogram for kraftutbyggingsplaner i Syrtveitsfossen
2021/476 20211213 13.12.2021 Inngående brev Søknad om treningstid i Evje flerbrukshall - Otra IL Motorsportgruppe Otra IL
2021/571 20211213 13.12.2021 Inngående brev Klimasats-prosjekt "El-sykkelnettverk del 2- Innkjøp av el-sykler" saksnr: 2020/2886 MILJØDIREKTORATET
2021/679 20211213 13.12.2021 Utgående brev Melding om vedtak Gbnr. 33/2- Svar på søknad om dispensasjon for atkomstvei til fritidsbolig, Bjørndalen 10. Tiltakshaver: Einar Bjørndalen. Einar Jonny Bjørndal
2021/679 20211213 13.12.2021 Inngående brev Gbnr. 33/2 - Søknad om riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny med tilkomstvei, Bjørndalen 10. Tiltakshaver: Einar Bjørndal Einar Jonny Bjørndal
2021/659 20211213 13.12.2021 Utgående brev Vedtak Endring av detaljregulering for Gautestad, planID 201001 - flytting av tomt 186 AT Skog
2021/659 20211213 13.12.2021 Utgående brev Melding om vedtak- avslag på søknad om endring av detaljregulering for Gautestad, planID 201001 - Evje og Hornnes kommune STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
2021/657 20211213 13.12.2021 Utgående brev Melding om vedtak Gbnr. 50/622- Svar på søknad om dispensasjon vedr. oppføring av garasje, Tingbergveien 21. KW-BYGG HORNNES AS
2021/147 20211213 13.12.2021 Inngående brev Helsetilsynets undersøkelse av NAV Kontaktsenter NAV Arbeids- og veferdsdirektoratet
2021/168 20211213 13.12.2021 Inngående brev Gbnr. 52/25 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Elisabeth Gjelsten Skåre
2021/168 20211213 13.12.2021 Inngående brev Gbnr. 64/34 m.fl. - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Leif Sigvard Gautestad
2021/168 20211213 13.12.2021 Inngående brev Gbnr. 55/216 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Kjetil Kallhovd m.fl.
2021/168 20211213 13.12.2021 Inngående brev Gbnr. 50/647 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Anne Brit Lien m.fl.
2021/199 20211213 13.12.2021 Inngående brev Brev til landets statsforvaltere om innreisetesting og selvtester Helsedirektoratet
2021/217 20211213 13.12.2021 Inngående brev Vold i nære relasjoner: Informasjonfilm og mal til kommunene om hjelpetilbud Krisesenter sekretariatet
2021/217 20211213 13.12.2021 Utgående brev Tilbakemelding på undersøkelse - reformforberedelser - mer ansvar til kommunene på barnevernområdet STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/330 20211213 13.12.2021 Inngående brev Forslag til plassering av dagsturhytta Geir Magne Feed
2021/315 20211213 13.12.2021 Inngående brev Henvendelse vedr. oppføring av fritidsbolig- tegninger Knut Flåt
2021/110 20211213 13.12.2021 Inngående brev Bistand til bruk av Covid hjemmetest for synshemmede Norges Blindeforbund
2021/110 20211213 13.12.2021 Inngående brev Nytt system for utlevering av selvtester - Covid-19 HELSEDIREKTORATET
2021/110 20211213 13.12.2021 Inngående brev Foreløpig informasjon om fordelingsberegning av selvtester til landets kommuner HELSEDIREKTORATET
2021/122 20211213 13.12.2021 Inngående brev Søknad om skadefelling hjort (hind) Tor Morten Evje
2021/110 20211213 13.12.2021 Inngående brev Brev fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til kommuner om koronasertifikat som smitteverntiltak HELSEDIREKTORATET
2021/110 20211213 13.12.2021 Inngående brev Første fordelingsberegning i nytt system for utlevering av selvtester Helsedirektoratet
2021/101 20211213 13.12.2021 Inngående brev Møteprotokoll fra møte til Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 29.11.2021 Monique Smith Robstad
2021/101 20211213 13.12.2021 Saksframlegg/innstilling Orientering fra ordfører og kommunedirektør
2021/101 20211213 13.12.2021 Inngående brev Møteprotokoll Ungdomsrådet 16. november 2021 Yngvild Abusdal
2021/101 20211213 13.12.2021 Inngående brev Møteprotokoll for Ungdomsrådet 02.12.2021 Monique Smith Robstad
2021/146 20211213 13.12.2021 Saksframlegg/innstilling Prioritering av spillemidler 2022
2021/146 20211213 13.12.2021 Inngående brev Prioritering spillemidler 2022 Otrail - Tony Halsall
2021/125 20211213 13.12.2021 Inngående brev Høring: Kortere periode for å gjennomføre Elevundersøkelsen og andre undersøkelser Utdanningsdirektoratet
2021/125 20211213 13.12.2021 Saksframlegg/innstilling Høringsinnspill - forslag til ny opplæringslov
2021/123 20211213 13.12.2021 Inngående brev Tildeling 4/2021 LUF - veibygging, drift, taubane mm. Agder STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/123 20211213 13.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 52/9 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2021/123 20211213 13.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 58/2 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2020/590 20211213 13.12.2021 Inngående brev Månedsbrev November måned 2021 Skatteetaten
2020/590 20211213 13.12.2021 Inngående brev Summarisk oversikt og korrigerte fordelingstall inntektsår 2020 Skatteetaten
2020/590 20211213 13.12.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 02.12.2021 Skatteetaten
2021/100 20211213 13.12.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2017/571 Løpenr: 11643/2021 Dokument tittel: Høring av revisjonsdokument for reguleringene i Otravassdraget Torleif Klepsland
2021/100 20211213 13.12.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2021/599 Løpenr: 9958/2021 Dokument tittel: Svar på forespørsel om utsatt frist- høringsuttalelse Syrtveit Kraftverk sak: 202104328 Torleif Klepsland
2021/100 20211213 13.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/571 Løpenr: 11643/2021 Dokument tittel: Høring av revisjonsdokument for reguleringene i Otravassdraget Torleif Klepsland
2021/100 20211213 13.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/599 Løpenr: 9958/2021 Dokument tittel: Svar på forespørsel om utsatt frist- høringsuttalelse Syrtveit Kraftverk sak: 202104328 Torleif Klepsland
2021/100 20211213 13.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/146 Løpenr: 11396/2021 Dokument tittel: Referat styremøte i Evje og Hornnes Idrettsråd Agderposten
2021/100 20211213 13.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1068 Løpenr: 9297/2021 Dokument tittel: Innspill til kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folhehelse, lokale og sentrale kulturarenaer 2018 - 2028 Thomas Thorsen
2021/100 20211213 13.12.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2021/146 Løpenr: 11396/2021 Dokument tittel: Referat styremøte i Evje og Hornnes Idrettsråd Agderposten
2021/100 20211213 13.12.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2019/1068 Løpenr: 9297/2021 Dokument tittel: Innspill til kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folhehelse, lokale og sentrale kulturarenaer 2018 - 2028 Agderposten
2020/710 20211213 13.12.2021 Inngående brev Informasjon om innrapportering og publisering av data for legevakt HELSEDIREKTORATET
2021/100 20211213 13.12.2021 Inngående brev Innsyn i dokumenter fra Dafa group AS NRK Vestfold
2020/352 20211213 13.12.2021 Utgående brev Vedtak om påskjønnelse - 25 års tjenestetid Kommunedirektør m.fl.
2020/459 20211213 13.12.2021 Inngående brev Korona: Grønt nivå i barnehager og skoler Utdanningsdirektoratet
2020/68 20211213 13.12.2021 Utgående brev Gbnr. 50/45 - Tillatelse til grunn- og betongarbeider., leilighetsbygg Nils Heglands veg 104. Tiltakshaver: Spisekroken Eiendom AS, SMELAND BYGGSERVICE AS
2020/68 20211213 13.12.2021 Utgående brev Gbnr. 50/45- oversender brannkonsept for uttale Setesdal brannvesen
2020/68 20211213 13.12.2021 Utgående brev Gbnr. 50/45-Ettersender revidert branntegning som viser Sluse fra parkeringsrom til butikk. Setesdal brannvesen