eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** ***** *****
2022/281 20220523 23.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærere - enhet for barnehage - st. ref. (4519003414) - ***** ***** ***** *****
2022/281 20220522 22.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** *****
2022/307 20220522 22.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - hjemmetjeneste / ambulerende team ambulerende team / hjemmetjeneste - st. ref. 4524793460 ***** ***** *****
2022/308 20220522 22.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/308 20220522 22.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220522 22.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** ***** *****
2022/308 20220521 21.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/308 20220521 21.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** ***** *****
2022/281 20220521 21.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/281 20220521 21.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/281 20220521 21.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/281 20220521 21.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** *****
2022/281 20220521 21.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** *****
2022/281 20220520 20.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** *****
2022/281 20220520 20.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/307 20220520 20.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - hjemmetjeneste / ambulerende team ambulerende team / hjemmetjeneste - st. ref. 4524793460 ***** ***** ***** *****
2022/302 20220520 20.05.2022 Inngående brev Gbnr. 50/101 - Søknad om fradeling av grunneiendom, ved Bassengvegen 4. Tiltakshaver: Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune
2022/304 20220520 20.05.2022 Inngående brev Gbnr. 53/3 - Søknad om bygging av landbruksveg, Rusåsvegen. Tiltakshaver: Olav Arne Haugen Olav Arne Haugen
2022/305 20220520 20.05.2022 Inngående brev Gbnr. 53/3 - Søknad om bygging av landbruksveg, Grasdalvegen. Tiltakshaver: Olav Arne Haugen Olav Arne Haugen
2022/310 20220520 20.05.2022 Inngående brev Søknad om endring av plan for Oddeskogen trinn 3, planID: 201102 RUNE HODNE TRANSPORT OG GRAVING
2022/311 20220520 20.05.2022 Inngående brev Gbnr. 15/235 – Søknad om seksjonering, Hjortevegen 10A og 10B. Tiltakshaver: Hornåsen Eiendom AS EIENDOMSFORVALTNING SØR AS
2022/312 20220520 20.05.2022 Inngående brev Fylkeskommunen utlyser tilskuddsordning for innlandsfisk Agder fylkeskommune
2022/315 20220520 20.05.2022 Inngående brev Gbnr. 64/249 - Søknad om bygging av veg til hytte og parkeringsplass, Nipelivegen 86. Tiltakshaver: Oskar Tveit DANIEL C TICKNER
2022/196 20220520 20.05.2022 Inngående brev Gbnr. 55/48- informasjon om brannkonsept og ansvarsområde for Smeland Byggservice AS
2017/937 20220520 20.05.2022 Inngående brev Saksfremlegg og anbefaling fra AU Agdereierne v/ Rune Røiseland
2017/947 20220520 20.05.2022 Inngående brev Referat fra Styremøte i Stiftelsen Evje og Hornnes Frivilligsentral 12 mai 2022 Evje og Hornnes frivilligsentral
2018/483 20220520 20.05.2022 Inngående brev Søknad om generell plan Velde as Xpress Vei og Følgebiltjeneste
2019/740 20220520 20.05.2022 Inngående brev Høring - Forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 Helse- og omsorgsdepartementet
2019/740 20220520 20.05.2022 Inngående brev Høring: «Bostøtten - opprydning og forankring» Rapport fra ekspertgruppe Kommunal- og distriktsdepartementet
2019/1132 20220520 20.05.2022 Inngående brev Filmproduksjon Amodeivisual AS
2020/68 20220520 20.05.2022 Inngående brev Gbnr. 50/45- Svar på Merknader til Brannteknisk prosjektering av Bygård Evje sentrum. Smeland Byggservice AS
2020/68 20220520 20.05.2022 Inngående brev Gbnr. 50/45-Revidert brannkonsept Evje bygård mottatt i mail av 09.05.22. Dagrun Juvastøl
2020/147 20220520 20.05.2022 Inngående brev Gbnr. 49/120 - Søknad om ferdigattest for tilbygg til produksjonshall, Verksvegen 26. Tiltakshaver: Nor-Dan Eiendom AS Dagfinn Skaar AS
2021/748 20220520 20.05.2022 Inngående brev Gbnr. 35/31 - Henvendelse vedr. anneks og registrering i matrikkelen, Matkronvegen 81 Peder Anton Pedersen
2021/869 20220520 20.05.2022 Inngående brev Oversikt over kjøp alkoholholdig drikk 2021 - Aases Verden AS AASES VERDEN AS
2022/2 20220520 20.05.2022 Inngående brev Møteprotokoll Ungdomsrådet 09. 05.22 Monique Smith Robstad
2022/6 20220520 20.05.2022 Inngående brev Oppsigelse av arbeidsforhold Urd Løining Bennett
2022/14 20220520 20.05.2022 Inngående brev Søknad om avdragsfrihet *****
2022/34 20220520 20.05.2022 Inngående brev Gbnr. 21/27 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Andreas Bakke
2022/34 20220520 20.05.2022 Inngående brev Gbnr. 56/111 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Rune Eiesland
2022/62 20220520 20.05.2022 Inngående brev Møte Planutvalget 19.05.2022. Saksnr. PS 43/2022 Jan Arild Åkre
2022/109 20220520 20.05.2022 Inngående brev Klage på vedtak om endring av reguleringsplan for Skranevatn planID 197202. Flytting av tomt 9, bnr 26/44 Gunnar Hall Skavoll
2022/148 20220520 20.05.2022 Inngående brev Informasjon om justering av vederlag for legevakt Kristiansand kommune
2022/113 20220519 19.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - ambulerende Klatreskogen AS
2022/147 20220519 19.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet
2022/163 20220519 19.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Sangpedagog / kulturskolelærer - st. ref. 4500248692 ***** ***** *****
2022/163 20220519 19.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Sangpedagog / kulturskolelærer - st. ref. 4500248692 ***** ***** *****
2022/163 20220519 19.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Sangpedagog / kulturskolelærer - st. ref. 4500248692 ***** ***** *****
2022/90 20220519 19.05.2022 Inngående brev Gjennomføringsplan 55/200 Agder Byggtjenester AS
2022/62 20220519 19.05.2022 Inngående brev Tilbakemelding på svar ang. Åmlandsvegen Kristian Tønnesøl
2022/42 20220519 19.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 25/3 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/42 20220519 19.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 60/3 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/42 20220519 19.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 61/5 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/42 20220519 19.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 53/3 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/43 20220519 19.05.2022 Inngående brev Skogfondsmidler Torbjørn Flaat
2022/46 20220519 19.05.2022 Inngående brev Fwd: FW: Arealoversikt Haugen & Undeland Stian Haugen
2022/40 20220519 19.05.2022 Utgående brev Svar på Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakkskadeloven Folkehelseinstituttet
2021/869 20220519 19.05.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol - Dragon Inn AS DRAGON INN AS
2021/869 20220519 19.05.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol - Dragon Inn AS DRAGON INN AS
2021/277 20220519 19.05.2022 Utgående brev Forespørsel om sikkerhetsklarering SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET
2021/277 20220519 19.05.2022 Utgående brev Forespørsel om sikkerhetsklarering SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET
2021/277 20220519 19.05.2022 Utgående brev Forespørsel om sikkerhetsklarering SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET
2021/277 20220519 19.05.2022 Utgående brev Forespørsel om sikkerhetsklarering SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET
2021/313 20220519 19.05.2022 Inngående brev Gbnr. 64/125 - Søknad om Ferdigattest for utslippstillatelse, minirenseanlegg, Kalvehagen 19. Tiltakshaver: Vidar Vestøl daniel tickner
2020/127 20220519 19.05.2022 Inngående brev Gbnr. 55/187- Muskovittvegen 2 - Tilleggsdokumenter Consult Gruppen AS
2020/226 20220519 19.05.2022 Utgående brev Svar på Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet
2022/193 20220519 19.05.2022 Utgående brev Vedtak om ansettelse - vernepleier/miljøterapeut Habiliteringstjenesten Silje Myklebostad m.fl.
2022/308 20220519 19.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeidere - grunnskolen ved kommunens grunnskoler - st. ref. 4524905534 ***** ***** *****
2022/278 20220519 19.05.2022 Inngående brev Søknad om treningstid i Evje flerbrukshall for 2022/2023 - Volleyball Stiftelsen Evje og Hornnes Frivilligsentral
2022/281 20220518 18.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** *****
2022/281 20220518 18.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** ***** *****
2022/196 20220518 18.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding på Bruksendring fra midlertidig skolebygning til leilighetsbygg, Bergvavegen 6. Tiltakshaver: Odde Sagbruk AS Smeland Byggservice AS
2022/199 20220518 18.05.2022 Utgående brev Grbr 56/47/1 Tinglyst matrikkelbrev Trygve Jokelid
2020/201 20220518 18.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/201 20220518 18.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/201 20220518 18.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/201 20220518 18.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/518 20220518 18.05.2022 Utgående brev Gbnr. 50/541 - Tillatelse til tilbygg av carport til bolig, Taubanegata 5C. Tiltakshaver: Anne Siv Dukan Anne Siv Dukan
2020/704 20220518 18.05.2022 Utgående brev Gbnr 6/3 Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Debbie Abusland m.fl.
2020/704 20220518 18.05.2022 Inngående brev Gbnr. 6/2 og 6/3 - Retur av tinglyst dokument, arealoverføring Fennefossvegen. Kartverket
2021/116 20220518 18.05.2022 Inngående brev Ber om snarlig møte for diverse avklaringer vedr. Hornåsen Velforening Hornåsen Velforening
2019/954 20220518 18.05.2022 Inngående brev Høring - revisjon av Aktivitetshåndboken, kapittel om demens Helsedirektoratet
2019/1066 20220518 18.05.2022 Inngående brev Refusjonskrav fra ***** ***** *****
2019/1066 20220518 18.05.2022 Inngående brev Refusjonskrav fra ***** ***** *****
2017/937 20220518 18.05.2022 Inngående brev Styret i Agder Energi anbefaler fusjon. Kopi av pressemelding fra Agder Energi Sekretariat for Agdereierne v/ Rune Røiseland
2017/937 20220518 18.05.2022 Inngående brev Oppsummering av eiermøte 10.5 og viktige milepæler videre Sekretariat for Agdereierne v/ Rune Røiseland
2017/937 20220518 18.05.2022 Inngående brev Styret i Agder Energi anbefaler fusjon med Glitre Energi - Underlagsdokumenter Agder Energi AS
2017/398 20220518 18.05.2022 Inngående brev Tilskudd til kompetansehevning for lærere og ledere i voksenopplæring - utlysning av midler til etterutdanning STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/314 20220518 18.05.2022 Inngående brev Foreløpig svar - klage over avslag på søknad om fradeling etter jordloven § 12 gnr. 61 bnr. 3 i Evje og Hornnes kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/330 20220518 18.05.2022 Inngående brev Referat fra informasjonsmøte om Dagsturhytta Agder 11.5.2022 Agder fylkeskommune
2021/231 20220518 18.05.2022 Inngående brev Tilskudd til Inkludering av barn og unge 2022 Tilskuddsseksjonen Bufdir
2021/277 20220518 18.05.2022 Inngående brev Nye spørsmål fra UDIR til STAF-rapporteringen uke 20 (frist 16/5 innen kl. 1300 for kommunene) Statsforvalteren i Agder
2021/419 20220518 18.05.2022 Utgående brev SV: Sykepenger *****
2021/475 20220518 18.05.2022 Inngående brev Melding om rettskraftig og tinglyst sak. Krav om matrikkelføring - sak 21-059233RFA-JAGD/JARD Syrtveit AGDER JORDSKIFTERETT
2021/869 20220518 18.05.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol - Dølen Hotel Haugsen Drift AS
2022/1 20220518 18.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/62 Løpenr: 4320/2022 Dokument tittel: Vedtak av Trafikksikkerhetsplan for Evje og Hornnes 2022-2030 Kristian Tønnesøl
2022/1 20220518 18.05.2022 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2022/62 Løpenr: 4320/2022 Dokument tittel: Vedtak av Trafikksikkerhetsplan for Evje og Hornnes 2022-2030 Kristian Tønnesøl
2022/2 20220518 18.05.2022 Inngående brev Protokoll fra møtet i representantskapet 10.5.2022 - AAma - signert Aust-Agder museum og arkiv IKS
2022/40 20220518 18.05.2022 Inngående brev Salgskontroll tobakk - Tiger AS avd Hornnes Veiservice 13.5.22 Securitas AS
2022/38 20220518 18.05.2022 Inngående brev Salgskontroll - Spar Evje 13.5.22 Securitas AS
2022/38 20220518 18.05.2022 Inngående brev Salgskontroll - Rema 1000 Evje 13.5.22 Securitas AS
2022/38 20220518 18.05.2022 Inngående brev Salgskontroll - Kiwi Evje 13.5.22 Securitas AS
2022/38 20220518 18.05.2022 Inngående brev Salgskontroll - Coop Extra Evje 13.5.22 Securitas AS
2022/38 20220518 18.05.2022 Inngående brev Salgskontroll - Joker Dåsnes Mat 13.5.22 Securitas AS
2022/42 20220518 18.05.2022 Inngående brev Gbnr. 53/3 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur OLAV ARNE HAUGEN
2022/62 20220518 18.05.2022 Inngående brev Vedr. Trafikksikkerhetsplan 2022-2030 - Åmlandsveien Kristian Tønnesøl
2022/62 20220518 18.05.2022 Utgående brev SV: Trafikksikkerhetsplan 2022-2030 - Åmlandsveien Kristian Tønnesøl
2022/87 20220518 18.05.2022 Inngående brev Svar på varsel om igangsetting av detaljregulering/endring for eksisterende plan Takåsen Hyttefelt - gnr/bnr 50/624 med flere. Agder fylkeskommune
2022/163 20220518 18.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud om stilling som musikk- og kulturskolelærer Irmelinn Stakkeland Ramo
2022/158 20220518 18.05.2022 Inngående brev Etterlyser svar vedr. undervarme kunstgressbane ved Evje barne- og ungdomskule Styret i fotballgruppa v/ Svein Birkeland
2022/158 20220518 18.05.2022 Inngående brev Undervarme ved Evjeskulene Fotballgruppa v/ Svein Birkeland
2022/170 20220518 18.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud om endring i fast stillingsprosent - enhet for omsorg Heidi Tveit Auestad
2022/170 20220518 18.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud om endring i fast stillingsprosent - enhet for omsorg Elin-Grethe Neverdal Bergan
2022/170 20220518 18.05.2022 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om endring i fast stillingsprosent - enhet for omsorg Mu Mu Digay
2022/113 20220518 18.05.2022 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - ambulerende Klatreskogen AS
2022/143 20220518 18.05.2022 Utgående brev Gbnr. 29/62 - Ferdigattest for rehabilitering av pipe, Abusdalsvegen 750. Tiltakshaver: Ellen Karlsen PIPEFIKS AS m.fl.
2022/145 20220518 18.05.2022 Utgående brev Gbnr. 17/11 - Ferdigattest for rehabilitering av pipe, Kjetsåvegen 81. Tiltakshaver: Tove Kjetså PIPEFIKS AS m.fl.
2022/138 20220518 18.05.2022 Inngående brev Oppdragsbekreftelse sendt fra KS Konsern KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2022/145 20220516 16.05.2022 Inngående brev Gbnr. 17/11 - Ettersending av oppdatert gjennomføringsplan PIPEFIKS AS
2022/143 20220516 16.05.2022 Inngående brev Gbnr. 29/62 - Ettersending av oppdatert gjennomføringsplan PIPEFIKS AS
2022/122 20220516 16.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Margrethe Roel Omland
2022/122 20220516 16.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Cecilie Kyllingstad
2022/122 20220516 16.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Christin Skåren Lindland
2022/122 20220516 16.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Tonje Hatlem
2022/122 20220516 16.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Silje Homme Ravnevand
2022/122 20220516 16.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Anders Kjebekk
2022/122 20220516 16.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Vegard Hellesmark
2022/122 20220516 16.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Siren Frandsen Engebrethsen
2022/122 20220516 16.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO *****
2022/122 20220516 16.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Erik Aasland
2022/122 20220516 16.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Kim Dåsvatn
2022/122 20220516 16.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Gry Fossan
2022/170 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4501352628 ***** ***** ***** *****
2022/170 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4501352628 ***** ***** ***** *****
2022/170 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4501352628 ***** ***** *****
2022/170 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4501352628 ***** ***** *****
2022/170 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4501352628 ***** ***** *****
2022/170 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4501352628 ***** ***** ***** *****
2022/170 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4501352628 ***** ***** *****
2022/170 20220516 16.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4501352628 ***** ***** *****
2022/168 20220516 16.05.2022 Utgående brev Gbnr. 42/66- Tilbakemelding på søknad om oppsett av 3 haller, Evjemoen Systad bygg
2022/163 20220516 16.05.2022 Utgående brev Vedtak om ansettelse - musikk- og kulturskolelærer Irmelinn Stakkeland Ramo
2022/163 20220516 16.05.2022 Utgående brev Tilbud om stilling - musikk- og kulturskolelærer Irmelinn Stakkeland Ramo
2022/165 20220516 16.05.2022 Inngående brev Tilbakemelding på tilbud om stilling Trude Engesland
2022/165 20220516 16.05.2022 Utgående brev Ansettelse i stilling - enhetsleder Drift og forvaltning Media
2022/84 20220516 16.05.2022 Utgående brev Korrigert eiendomsskatteseddel 2022 AGDER ENERGI VANNKRAFT AS
2022/99 20220516 16.05.2022 Utgående brev Gbnr. 50/655- Endring avgitt tillatelse, påbygg. Tiltakshaver: Byggmester Erling Eliassen AS. NORSK BYGGSERVICE AS
2022/46 20220516 16.05.2022 Inngående brev Fwd: Re: Bestandsplan hjort Sigurd Wiberg
2022/1 20220516 16.05.2022 Utgående brev Svar på innsynskrav - revisjonsberetning. Presseforbund og Pressens offentlighetsutvalg
2021/256 20220516 16.05.2022 Utgående brev Kommunedelplan for klima og energi - Varsel om oppstart og høring av planprogram - Evje og Hornnes kommune AGDER ENERGI NETT AS m.fl.
2020/6 20220516 16.05.2022 Utgående brev Tilskudd til politiske partier i Evje og Hornnes 2022 Evje og Hornnes Senterparti
2020/6 20220516 16.05.2022 Utgående brev Tilskudd til politiske partier i Evje og Hornnes 2022 EVJE OG HORNNES VENSTRE
2020/6 20220516 16.05.2022 Utgående brev Tilskudd til politiske partier i Evje og Hornnes 2022 EVJE OG HORNNES ARBEIDERPARTI
2020/6 20220516 16.05.2022 Utgående brev Tilskudd til politiske partier i Evje og Hornnes 2022 EVJE OG HORNNES HØYRE
2020/6 20220516 16.05.2022 Utgående brev Tilskudd til politiske partier i Evje og Hornnes 2022 EVJE OG HORNES KRISTELIG FOLKEPARTI
2020/6 20220516 16.05.2022 Utgående brev Tilskudd til politiske partier i Evje og Hornnes 2022 Evje og Hornnes Fremskrittsparti
2020/92 20220516 16.05.2022 Utgående brev Gbnr. 64/196 - Spørsmål angående fradeling av tilleggsareal, Tvitjønnåsen 80 Silje Gunnufsen
2020/92 20220516 16.05.2022 Utgående brev Takåsen, Situasjonskart med VA-ledninger Norsk Byggservice
2022/286 20220516 16.05.2022 Inngående brev Revidert prosjektskisse etter samtaler med regionene - Etablerersenter IKS Bjugan, Linn Therese Andersen
2022/201 20220516 16.05.2022 Inngående brev VS: Innsendelse av årsregnskap, årsberetning mv. for 2021 Frantz Are Nilsen
2022/204 20220516 16.05.2022 Utgående brev Gbnr. 32/2 - Tillatelse til utslipp infiltrasjonsanlegg, Abusdalsvegen 1402. Tiltakshaver: Wenche Moi Reinertsen OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
2022/277 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar - renholdsavdelingen - st. ref. (4518340692) - ***** ***** *****
2022/277 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar - renholdsavdelingen - st. ref. (4518340692) - ***** ***** *****
2022/277 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar - renholdsavdelingen - st. ref. (4518340692) - ***** ***** *****
2022/277 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar - renholdsavdelingen - st. ref. (4518340692) - ***** ***** *****
2022/277 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar - renholdsavdelingen - st. ref. (4518340692) - ***** ***** ***** *****
2022/277 20220514 14.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar - renholdsavdelingen Renholdsavdelingen - st. ref. 4518340692 ***** ***** ***** *****
2022/296 20220513 13.05.2022 Inngående brev Gbnr. 55/206 - Søknad om tilkobling til kommunal vann- og avløpsledninger, Muskovittvegen 2. Tiltakshaver: FT Bygg AS Try Rør AS
2022/300 20220513 13.05.2022 Inngående brev Gbnr. 50/647 - Søknad om oppføring av fritidsbolig, Takåsen 13 A. Tiltakshaver: Sigmund Lien Smeland Byggservice AS (Mestergruppen)
2022/301 20220513 13.05.2022 Inngående brev Gbnr. 50/264 - Søknad om tilbygg til bolig, garasje. Lianvegen 26. Tiltakshaver: Jan Sverre Hodne Jan Sverre Hodne
2022/212 20220513 13.05.2022 Inngående brev Gbnr. 55/209 - Oppdaterte tegninger garasje uten overbygd areal Hellevik Hus
2022/263 20220513 13.05.2022 Inngående brev Gbnr 50/600 og 42/69 - Forespørsel om utsatt oppmåling EVJE OG HORNNES KOMMUNE
2022/266 20220513 13.05.2022 Inngående brev Samarbeidsmøte med tannhelsetjenesten i Agder, Evje tannklinikk. Syvertsen, Anette
2022/199 20220513 13.05.2022 Inngående brev Gbnr. 56/47 - Oversendelse av oppmålingsdata, fradeling av punktfeste Landmåler Sør AS
2022/184 20220513 13.05.2022 Utgående brev Gbnr. 1/12- dialog vedr. aktskomhetsområde for skred. Jan Einar Sløgedel
2020/92 20220513 13.05.2022 Utgående brev Gbnr. 5/169 - Spørsmål om bruksendring av kjeller til utleiedel, Bakkemoen 53 Magnus Reiersen
2020/127 20220513 13.05.2022 Inngående brev Muskovittvegen 18 Søknad om midlertidig brukstillatelse 55/206 Consult Gruppen AS
2020/275 20220513 13.05.2022 Saksframlegg/innstilling Diskusjonssaker/eventuelt
2021/186 20220513 13.05.2022 Inngående brev Kopi av brev: Tilbakemelding om mottatt klager på fengselshelsetjenesten Evje Fengsel STATSFORVALTEREN I AGDER
2019/740 20220513 13.05.2022 Inngående brev Nasjonale faglige råd om digital hjemmeoppfølging på offentlig høring - frist 10. august 2022 Helsedirektoratet
2019/1075 20220513 13.05.2022 Utgående brev En styrket familietjeneste i indre Agder - Anmodning om etablering av tilbud på Evje. Bufetat Sør m.fl.
2018/872 20220513 13.05.2022 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Evje og Hornnes kommune, på vegne av alle kommunene i Agder KS
2021/419 20220513 13.05.2022 Utgående brev Endring i utbetaling av sykepenger *****
2021/632 20220513 13.05.2022 Inngående brev Videre tilsynsmessig oppfølging: Evje og Hornnes kommune ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/1 20220513 13.05.2022 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/710 Løpenr: 4276/2022 Dokument tittel: Referat etter møte - status legesamarbeid Setesdølen
2022/1 20220513 13.05.2022 Inngående brev Innsynskrav - innsyn i kommunens revisjonsberetning Norsk Presseforbund og Pressens offentlighetsutvalg
2022/46 20220513 13.05.2022 Inngående brev Fwd: Søknad om Godkjenning av Vald Stian Haugen
2022/86 20220513 13.05.2022 Saksframlegg/innstilling Tildeling av Frivillighetsprisen 2022
2022/165 20220513 13.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Enhetsleder drift og forvaltning - st. ref. 4500253051 ***** ***** *****
2022/165 20220513 13.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Enhetsleder drift og forvaltning - st. ref. 4500253051 ***** ***** *****
2022/165 20220513 13.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Enhetsleder drift og forvaltning - st. ref. 4500253051 ***** ***** *****
2022/165 20220513 13.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Enhetsleder drift og forvaltning - st. ref. 4500253051 ***** ***** ***** *****
2022/165 20220513 13.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Enhetsleder drift og forvaltning - st. ref. 4500253051 ***** ***** *****
2022/165 20220513 13.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Enhetsleder drift og forvaltning - st. ref. 4500253051 ***** ***** *****
2022/165 20220513 13.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Enhetsleder drift og forvaltning - st. ref. 4500253051 ***** ***** ***** *****
2022/165 20220513 13.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Enhetsleder drift og forvaltning - st. ref. 4500253051 ***** ***** *****
2022/165 20220513 13.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Enhetsleder drift og forvaltning - st. ref. 4500253051 ***** ***** ***** *****
2022/151 20220512 12.05.2022 Utgående brev Vedr. søknad om kultur- og frivillighetsmidler 2022 - generelt kulturarbeid Lan-E v/ Anders Torndahl m.fl.
2022/165 20220512 12.05.2022 Utgående brev Tilbud om stilling - enhetsleder Drift og forvaltning Trude Engesland
2022/165 20220512 12.05.2022 Utgående brev Vedtak om innstilling Trude Engesland
2022/122 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Baraka Lazarous
2022/122 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Ahmad Hasan Aljarad
2022/122 20220512 12.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Rose M Bredesen Nygaard
2022/122 20220512 12.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Marion Karin Røsandnes
2022/122 20220512 12.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Siren Lise Gudmundson
2022/127 20220512 12.05.2022 Utgående brev Informerer om feil i byggesaksgebyr for Gbnr. 55/214 - Oppføring av enebolig, Thorittvegen. Tiltakshaver: Siren Lise Gudmundson og Ronny Madsen 'Ronny Madsen'
2022/62 20220512 12.05.2022 Saksframlegg/innstilling Vedtak av Trafikksikkerhetsplan for Evje og Hornnes 2022-2030
2022/74 20220512 12.05.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 62/57 - Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny, Einarkilvegen 12. Tiltakshaver: Alfred Skaiå
2022/41 20220512 12.05.2022 Utgående brev Forespørsel om forlengelse av tilsvarsfrist ARBEIDSTILSYNET
2022/42 20220512 12.05.2022 Inngående brev Rapport revisjon av skogfondsregnskapet i Iveland og Evje og Hornnes Kjell B. Holtebekk
2022/42 20220512 12.05.2022 Inngående brev Gbnr. 61/5 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur ØSTERHUS NILS GJERMUND
2022/42 20220512 12.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 3/8 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2022/1 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innsyn i kommunens leverandører av varer og tjenester Fvn
2022/1 20220512 12.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/710 Løpenr: 4276/2022 Dokument tittel: Referat etter møte - status legesamarbeid Setesdølen
2022/1 20220512 12.05.2022 Utgående brev Svar på innsyn i kommunens leverandører av varer og tjenester Fvn
2021/869 20220512 12.05.2022 Utgående brev Omsetningsoppgave alkoholholdig drikk - 2021 NG KIWI AGDER AS m.fl.
2021/876 20220512 12.05.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 50/81- Svar på søknad om dispensasjon for bruksendring av kjeller til frisør/massasje salong. Tiltakshaver: Arne Uppstad.
2021/661 20220512 12.05.2022 Inngående brev Gbnr. 33/2 - Søknad om ferdigattest for tilbygg til anneks, Bjørndalen 18. Tiltakshaver: Ole Gunnar Reiersdal Kai Ola Urevatn
2021/443 20220512 12.05.2022 Inngående brev Gbnr. 1/19 - Søknad om ferdigattest for bryggeanlegg, Runebergodden. Tiltakshaver: Runebergodden AS Kw-Bygg Hornnes AS
2019/1134 20220512 12.05.2022 Utgående brev Vedr. manglende svar fra saksbehandler i Evje og Hornnes kommune Per Øyvind Foss
2020/5 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om fritak fra kommunale avgifter *****
2017/660 20220512 12.05.2022 Inngående brev Permisjonssøknad Monique Smith Robstad
2017/660 20220512 12.05.2022 Utgående brev Svar på permisjonssøknad Monique Smith Robstad
2018/365 20220512 12.05.2022 Utgående brev Avklaring angående to-mannsbolig på tomt 70 i Kjersti Park - planID 198401 lars johannessen
2021/215 20220512 12.05.2022 Saksframlegg/innstilling 2. gangsbehandling - Endelig vedtak av detaljregulering for Støperitomta, planID 202102
2021/140 20220512 12.05.2022 Utgående brev Gbnr. 49/77- Forhåndsvarsel om pålegg om forbud mot fortsatt virksomhet og ileggelse av tvangsmulkt. Gunnar Risdal
2020/185 20220512 12.05.2022 Inngående brev TV aksjon 2022 NRK Søknad om kommunebidrag - leger uten grenser Fylkesaksjonsleder TV aksjonen NRK Agder
2022/188 20220512 12.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding vedr. skredfareområde Åsulv Uleberg
2022/200 20220512 12.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om endring av reguleringsplan for Høgås, planID 200402 - endring av stikkveg til gnr/bnr 56/288
2022/208 20220512 12.05.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om endring av disposisjonsplan for Rebbåsheia, planID 197102 - veg til fritidsbolig, Bruvegen 18
2022/263 20220512 12.05.2022 Utgående brev Gbnr. 50/600 og 42/69 - Svar på søknad om fradeling av grunneiendom, Kjersti Park. Tiltakshaver: Evje og Hornnes kommune EVJE OG HORNNES KOMMUNE
2022/263 20220512 12.05.2022 Utgående brev Gbnr. 50/600 og 42/69 - Endring av gitt tillatelse til fradeling, Kjersti Park. Tiltakshaver: Evje og Hornnes kommune EVJE OG HORNNES KOMMUNE
2022/212 20220512 12.05.2022 Utgående brev Gbnr. 55/209 - Tillatelse til oppføring av enebolig, Oddeskogen. Tiltakshaver: Pål Andrè Ropstad HELLVIK HUS TEKNOLOGI OG PRODUKSJON AS
2022/212 20220512 12.05.2022 Utgående brev Gbnr. 55/209 - Oppføring av enebolig, Oddeskogen tomt 27. Tiltakshaver: Pål Andrè Ropstad- Garasje Hellevik Hus
2022/274 20220512 12.05.2022 Inngående brev Dato for tilsyn med beredskapsplanlegging i Evje og Hornnes kommune Årøy, Yngve
2022/294 20220512 12.05.2022 Inngående brev Gbnr. 20/3 - Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Søker: Geir Sigbjørn Hobbesland GEIR SIGBJØRN HOBBESLAND
2022/295 20220512 12.05.2022 Inngående brev Gbnr. 9/5 - Søknad om oppføring av gapahuk for overnatting, Dåsvannsdalen 674. Tiltakshaver: Ellen Cecilie Møllen Ellen Cecilie Møllen
2022/297 20220512 12.05.2022 Inngående brev Gbnr. 14/26 - Søknad om oppføring av brakke for overnatting, Mineralvegen 1. Tiltakshaver: Mineralparken Eiendom AS Evje Bygg
2022/298 20220512 12.05.2022 Inngående brev Gbnr. 14/26 - Søknad om midlertidig plassering av brakke til strandkiosk, Mineralvegen 1. Tiltakshaver: Mineralparken Eiendom AS Evje Bygg
2022/299 20220512 12.05.2022 Inngående brev Gbnr. 32/117 - Søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Abusdalsvegen 1420. Tiltakshaver: Terje Torkildsen Systad Bygg og Consult
2022/306 20220512 12.05.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp barnehageåret ***** ***** ***** ***** ***** ***** MIDT-AGDER PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE
2022/292 20220511 11.05.2022 Inngående brev Overføring av landbrukseiendom i dødsbo til ny eier - oversikt fra Landbruksregisteret STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/286 20220511 11.05.2022 Inngående brev Revidert prosjektskisse og utkast til saksfremlegg - Etablerersenter IKS Kyllingstad, Nina
2022/277 20220511 11.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar - renholdsavdelingen Renholdsavdelingen - st. ref. 4518340692 ***** ***** *****
2022/276 20220511 11.05.2022 Utgående brev Gbnr. 15/1 og 15/90, 104 - Klarlegging av eksisterende grense. Søker: Hans Andreas Lefdal Hans Andreas Lefdal
2022/276 20220511 11.05.2022 Utgående brev Gbnr. 15/1 og 15/90, 104 - Klarlegging av eksisterende grense. Rune Telhaug
2022/208 20220511 11.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding om manglende bekreftelse fra grunneier Stein Jernæs
2020/68 20220511 11.05.2022 Utgående brev Etterspør tilbakemelding på Merknader til Brannteknisk prosjektering av Bygård Evje sentrum, gbnr. 50/45. Smeland Byggservice AS
2021/111 20220511 11.05.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om vaksinasjon i kommunene høsten 2022 Folkehelseinstituttet
2020/704 20220511 11.05.2022 Utgående brev Gbnr. 6/2 og 6/3 - Bekreftelse på at det ikke er nødvendig med egenerklæring om konsesjonsfrihet STATENS KARTVERK
2020/710 20220511 11.05.2022 Utgående brev Informasjon om legetjenesten Cecilie Kyllingstad m.fl.
2020/595 20220511 11.05.2022 Inngående brev Gautestad, innmålt veg til 64/82,90 -Tvitjønnåsen 9 daniel tickner
2018/299 20220511 11.05.2022 Utgående brev Gbnr. 56/64 - Varsel om retting av matrikkel Solveig Marie Lislevand
2019/1103 20220511 11.05.2022 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2021/391 20220511 11.05.2022 Inngående brev Årsrapport - Oppvekstombudet i Agder Oppvekstombudet i Agder
2021/558 20220511 11.05.2022 Utgående brev Kontantstøtterapportering april 2022- Evje og Hornnes kommune NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
2021/699 20220511 11.05.2022 Utgående brev Bekreftelse av tid for vielse *****
2021/872 20220511 11.05.2022 Utgående brev Oversendelse av kart i forbindelse med kjøp av tomt Ingunn Kile
2021/872 20220511 11.05.2022 Utgående brev Fakturering for tjenester i 2022 AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS
2022/1 20220511 11.05.2022 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring om årlige tilstandsrapporter og saksdokumenter Øyvind Mellem
2022/14 20220511 11.05.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2022/14 20220511 11.05.2022 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2022/47 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om utvidet TT-kort - svaksynt *****
2022/96 20220511 11.05.2022 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforretning - begjæring mot ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAMSFOGDEN I AGDER
2022/84 20220511 11.05.2022 Utgående brev Foreløpig svar - vedrørende fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag for Statnetts kraftledninger og retting av utskrevet eiendomsskatt for skattårene 2019 til 2021 STATNETT SF
2022/127 20220511 11.05.2022 Utgående brev Gbnr. 55/214 - Tillatelse til oppføring av enebolig, Thorittvegen. Tiltakshaver: Siren Lise Gudmundson og Ronny Madsen SMELAND BYGGSERVICE AS
2022/122 20220511 11.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Aina Steand
2022/122 20220511 11.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO *****
2022/122 20220511 11.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO *****
2022/122 20220511 11.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Ann Kristin Helgeland
2022/122 20220511 11.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Gunn-Alise Brustad
2022/113 20220511 11.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Verkstedet Hornnes AS
2022/170 20220511 11.05.2022 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om fast stilling - enhet for omsorg Merete Strøm
2022/170 20220511 11.05.2022 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om fast helgestilling - enhet for omsorg Catherin Fernandez-Hills
2022/170 20220511 11.05.2022 Inngående brev Svar på vedtak om endring i fast stillingsprosent - enhet for omsorg Laila Irene Nilsen
2022/170 20220511 11.05.2022 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om fast stilling - enhet for omsorg Malin Natalie Bredesen
2022/170 20220511 11.05.2022 Inngående brev Svar på vedtak om endring i fast stillingsprosent - enhet for omsorg Elen Østerhus
2022/170 20220511 11.05.2022 Inngående brev Svar på vedtak om endring i fast stillingsprosent - enhet for omsorg Gunnbjørg Bø Aastveit
2022/170 20220511 11.05.2022 Inngående brev Svar på vedtak om endring i fast stillingsprosent - enhet for omsorg Heidi Hannaas
2022/170 20220511 11.05.2022 Inngående brev Svar på vedtak om endring i fast stillingsprosent - enhet for omsorg Ida Linn Gautestad
2022/170 20220511 11.05.2022 Inngående brev Svar på vedtak om endring i fast stillingsprosent - enhet for omsorg Marit Bjærum
2022/170 20220511 11.05.2022 Inngående brev Svar på vedtak om endring i fast stillingsprosent - enhet for omsorg Stine Marie Larsen Holene
2022/170 20220511 11.05.2022 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om fast helgestilling - enhet for omsorg Thin Zar Toe
2022/170 20220511 11.05.2022 Utgående brev Vedtak om endring i fast stillingsprosent - enhet for omsorg Merete Strøm m.fl.
2022/150 20220510 10.05.2022 Inngående brev Utbetaling av spillemidler til anl.nr. 73784 Høgås ski- og turløyper, rehabilitering - sluttutbetaling Melding om inndragning av spillemidler fra anl.nr. 73784 Agder fylkeskommune
2022/118 20220510 10.05.2022 Inngående brev Gbnr. 70/1 - Retur av tinglyst dokument Kartverket
2022/83 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet
2022/101 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 917486344 Landbruksdirektoratet
2022/1 20220510 10.05.2022 Inngående brev Tilsynsrutinar heimeundervisning NRK Nyheter
2021/876 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vedr. 22-04799-3 - Avkjørsel - utvidet bruk - PBL - gnr 50 bnr 81 - Evje og Hornnes kommune Agder fylkeskommune
2021/862 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vedtak Samarbeidsavtale om tilsetting av vassområdekoordninator for Otra vassområde Bygland kommune
2021/854 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. 4458515619 ***** ***** *****
2021/778 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. 4452524420 ***** ***** *****
2021/556 20220510 10.05.2022 Inngående brev Gbnr. 22/26 - Ettersending av flomvurdering for Hannåsleiren - Norconsult Hallstein Kvamme Homdrum
2019/1116 20220510 10.05.2022 Inngående brev Revisjonsuttalelse særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Evje og Hornnes kommune 2021 Agder Kommunerevisjon IKS
2019/1134 20220510 10.05.2022 Inngående brev Manglende svar fra saksbehandler i Evje og Hornnes kommune Per Øyvind Foss
2019/286 20220510 10.05.2022 Inngående brev Referat fra overtakelsesbefaring - Furuly badeplass - Fennefoss kraftverk Agder Energi Vannkraft
2020/57 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vedtak Digital opplæring Setesdal Regionråd
2018/286 20220510 10.05.2022 Inngående brev Epostkorrespondanse vedr. bankgaranti byggetrinn 2 og redusering av bankgaranti byggetrinn 1 EVJE OG HORNNES SPAREBANK
2017/938 20220510 10.05.2022 Inngående brev Henvendelse vedr. avtale knyttet til lekeplassene og friområdene, Hornåsen HORNÅSEN VELFORENING
2020/595 20220510 10.05.2022 Inngående brev Gbnr. 64/82, 90 - Søknad om ferdigattest for veg til hytte, Tvitjønnåsen 9. Tiltakshaver: Alfred Gimle Ro daniel tickner
2020/590 20220510 10.05.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 04/2022, sendt 06.05.2022 - Naturressursskatt Skatteetaten
2020/590 20220510 10.05.2022 Inngående brev Månedsbrev april måned 2022 Skatteetaten
2020/518 20220510 10.05.2022 Inngående brev Gbnr. 50/541 - Oppdatert nabovarsel og tegninger, carport Taubanegata 5 C Anne Siv Dukan
2020/710 20220510 10.05.2022 Inngående brev Referat etter møte - status legesamarbeid E-H Kommune - Dag Haugland
2020/698 20220510 10.05.2022 Inngående brev Varsling om oppsigelse av fasttelefon-abonnement TELENOR NORGE AS
2021/116 20220510 10.05.2022 Inngående brev Henvendelse vedr. salting av grusvei, Smievegen Anne Hilde S Vederhus
2021/116 20220510 10.05.2022 Inngående brev Henvendelse vedr. parkeringsanlegg under Kiwi Evje, Evjegården William Berentsen
2021/186 20220510 10.05.2022 Inngående brev Oversendelse av klage på fengselshelsetjenesten Agder fengsel, avdeling Evje fengsel- ***** ***** ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/470 20220510 10.05.2022 Inngående brev Fjerning av resterende steingjerde jan eina slogedel
2022/208 20220510 10.05.2022 Inngående brev Bekreftelse fra grunneier Stein Jernæs
2022/276 20220510 10.05.2022 Inngående brev Gbnr. 15/1 og 15/90, 104 - Oversendelse av oppmålingsdata, klarlegging grense, Hornåsevegen 2 Landmåler Sør AS
2022/293 20220510 10.05.2022 Inngående brev Sikkerhetsplan ved store arrangementer - 17. mai feiring 2022 Erik Risdal
2022/290 20220510 10.05.2022 Inngående brev Melding om visitas Evje og Hornnes 2023 Den Norske Kirke Agder og Telemark biskop
2022/281 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** *****
2022/281 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/281 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** ***** *****
2022/281 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/288 20220509 09.05.2022 Inngående brev Gbnr. 32/8 - Søknad om tilbygg til eksisterende redskapshus, Abusdalsvegen 1384. Tiltakshaver: Ole Tom Abusdal Kw-Bygg Hornnes AS
2022/289 20220509 09.05.2022 Inngående brev Gbnr. 48/11 - Riving av bygningsmasse etter brann, Åmland 12. Tiltakshaver: Helene Thorsland RH RENOVASJON AS
2022/277 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar - renholdsavdelingen Renholdsavdelingen - st. ref. 4518340692 ***** ***** *****
2021/657 20220509 09.05.2022 Inngående brev Gbnr. 50/622 - Søknad om ferdigattest for garasje, Tingbergvegen 21. Tiltakshaver: Rose Mari B. og Torfinn Nygård Kw-Bygg Hornnes AS
2022/281 20220508 08.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/281 20220508 08.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/280 20220506 06.05.2022 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/278 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad om treningstid i Evje flerbrukshall for 2022/2023 - Basketdamene Line Smeland
2022/281 20220506 06.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** ***** *****
2022/283 20220506 06.05.2022 Inngående brev Gbnr. 8/14 - Søknad om BU-midler. Søker: Anniken Kristiansen STØYLSLIGÅRD DA
2022/285 20220506 06.05.2022 Inngående brev Avtale mellom kommunale helsetenester i Setesdal og Agder Politidistrikt om utbetaling og refusjon av salær Agder politidistrikt
2022/272 20220506 06.05.2022 Utgående brev Gbnr. 49/28 - Riving av hagestue, Henriksens Veg 2. Tiltakshaver: Kristian Aune Kristian Aune m.fl.
2022/210 20220506 06.05.2022 Utgående brev Gbnr. 18/64 fnr. 32 - Oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Stangeråsvegen 80. Tiltakshaver: Anders Larsen Anders Larsen
2022/209 20220506 06.05.2022 Utgående brev Gbnr. 29/100 - Oppføring av anneks/redskapsbod, Vingmyrvegen 2. Tiltakshaver: Thor Tjørswaag Thor Tjørswaag m.fl.
2022/205 20220506 06.05.2022 Utgående brev Gbnr. 26/22 - Oppføring av redskapsbod med terrasse, Skranevannsvegen 12. Tiltakshaver: Marianne og Cato Baarli Marianne Baarli m.fl.
2022/189 20220506 06.05.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om konsesjon gnr 70, bnr 39 m.fl. Søker Olav Arne Haugen Olav Arne Haugen
2022/187 20220506 06.05.2022 Inngående brev Gbnr. 15/82 - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolighus. Stasjonsvegen 21. Tiltakshaver: Einar Haugland Bransdal Kw-Bygg Hornnes AS
2021/699 20220506 06.05.2022 Inngående brev Oversendelse av prøvingsattest *****
2021/728 20220506 06.05.2022 Inngående brev Tilbakemelding på mottatt bekymringsmelding, ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/476 20220506 06.05.2022 Inngående brev Timer i bassenget ved Evje barneskule våren 2022 - Svømmedamene Svømmedamene v/ Kristi Wicklund
2021/219 20220506 06.05.2022 Utgående brev Gbnr. 18/4 fnr. 2 - Oppføring av gapahuk, Stangeråsvegen 100. Tiltakshaver: John Aage Johnsen Aud Margrethe Sandvik m.fl.
2021/314 20220506 06.05.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om fradeling av grunneiendom, gnr 61, bnr 3. Klagebehandling. Søker Knut Flåt Knut Flåt
2021/838 20220506 06.05.2022 Utgående brev Gbnr. 56/196- Ferdigattest til fritidsbolig, Høgås. Tiltakshaver: Stian U Nilsen. JOKELID BYGG AS
2021/778 20220506 06.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar barnehage, skole og SFO - st. ref. 4452524420 ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/854 20220506 06.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar og helgestillinger helse og omsorgstjenester - st. ref. 4458515619 ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/871 20220506 06.05.2022 Utgående brev Gbnr. 56/200 - Oppføring av gapahuk, Risdalslia 15. Tiltakshaver: Ragnar Tronstad Ragnar Tronstad m.fl.
2022/1 20220506 06.05.2022 Inngående brev INNSYNSBEGJÆRING OM ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER (ELLER TILSV.) OG SAKSDOKUMENTER Øyvind Mellem
2022/7 20220506 06.05.2022 Utgående brev Referat etter møte - Samarbeidsutvalget Hovedtillitsvalgte
2022/9 20220506 06.05.2022 Utgående brev Protokoll - utvidet kompensasjon kommunedirektør Frantz Are Nilsen
2022/14 20220506 06.05.2022 Inngående brev Ettersending av utbetalingsoversikt - Nav ***** ***** *****
2022/14 20220506 06.05.2022 Inngående brev Ettersending av utbetalingsoversikt - Nav ***** ***** *****
2022/14 20220506 06.05.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2022/14 20220506 06.05.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2022/14 20220506 06.05.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg - Spareskillingbanken ***** ***** *****
2020/270 20220506 06.05.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 5, bnr 1 m.fl. Søker Jon Kristian Ljosland Jon Kristian Ljosland
2020/68 20220506 06.05.2022 Inngående brev Gbnr. 50/45 - Oversendelse av oppdaterte tegninger etter endring - 2 ekstra vindu sør SMELAND BYGGSERVICE AS
2020/127 20220506 06.05.2022 Inngående brev Gbnr. 55/1206 - Melding om endring av ansvarsretter, Muskovittvegen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 18. CONSULT GRUPPEN AS
2021/215 20220506 06.05.2022 Inngående brev Høringsuttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for Støperitomta i Evje og Hornnes kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/710 20220506 06.05.2022 Utgående brev legetjeneste fremover. Ragnhild Rosseland Drivenes m.fl.
2017/571 20220506 06.05.2022 Utgående brev Tilrettelegging langs vassdrag- Evje og Hornnes kommune Agder Fylkeskommune
2017/571 20220506 06.05.2022 Utgående brev Vedtak Samarbeidsavtale om tilsetting av vassområdekoordinator for Otra vassområde BYGLAND KOMMUNE
2017/652 20220506 06.05.2022 Inngående brev Melding til matrikkelfører om avtale / vedtak om erverv / tiltredelse av grunn til offentlig veg - Februar og mars 2022 Statens vegvesen
2018/365 20220506 06.05.2022 Inngående brev 2. gongs purring - forsøpling på Syrtveit Robstad, Olav
2018/365 20220506 06.05.2022 Utgående brev 2. gongs Purring - forsøpling på Syrtveit Robstad, Olav
2017/972 20220506 06.05.2022 Utgående brev Vertskommuneavtale interkommunalt samarbeid om Lokal Medisinske Tjenester i Setedal BYKLE KOMMUNE m.fl.
2019/1247 20220506 06.05.2022 Inngående brev Merknader - Forelegging av tiltak i Evje og Hornnes kommune - legging av høyspentkabler langs og under riksvei 9 Agder fylkeskommune
2019/1247 20220506 06.05.2022 Inngående brev NVE gir konsesjon til elektriske anlegg i datasenter NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2022/108 20220506 06.05.2022 Utgående brev Gbnr. 65/35 - Oppføring av garasje/uthus til fritidsbolig, Øygardsvegen 14. Tiltakshaver: Åse Heddeland Åse Heddeland
2022/109 20220506 06.05.2022 Utgående brev Vedtak Endring av reguleringsplan for Skranevatn, planID 197202 - Flytting av tomt 9, gbnr. 26/44 Gunnar Hall Skavoll
2022/109 20220506 06.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak - Endring av reguleringsplan for Skranevatn, planID 197202 - Flytting av tomt 9, gbnr. 26/44 Alf Bjarne og Ellen Nekstad m.fl.
2022/46 20220506 06.05.2022 Inngående brev Høyring - utvida bandtvang i Åseral kommune Åseral kommune
2022/59 20220506 06.05.2022 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte Midt- Agder barnevern 27.04.2022 Deltakere i samarbeidsmøte Midt- Agder barnevern
2022/73 20220506 06.05.2022 Utgående brev Gbnr. 64/237 - Oppføring av garasje til fritidsbolig, Botneheia 12. Tiltakshaver: Karl Frode Hansen Elin Mikkelsen m.fl.
2022/113 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Verkstedet Hornnes AS
2022/123 20220506 06.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Monica Verdal
2022/123 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Unni Abusdal
2022/123 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Unni Abusdal
2022/123 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Thomas Christian Malm
2022/149 20220506 06.05.2022 Inngående brev Gbnr. 15/209 - Ettersending av samtykke/naboerklæring i forbindelse med påbygg garasje, Bevervegen 17 Kw-Bygg Hornnes AS
2022/153 20220506 06.05.2022 Utgående brev Gbnr. 7/216 - Oppføring av garasje, Dåsvannsdalen 63. Tiltakshaver: Lawrence Peter Visser Lawrence Peter Visser m.fl.
2022/164 20220506 06.05.2022 Utgående brev Ansettelse i stilling Media
2022/173 20220506 06.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Avdelingsleder kultur - st. ref. 4502901602 ***** ***** ***** *****
2022/173 20220506 06.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Avdelingsleder kultur - st. ref. 4502901602 ***** ***** ***** *****
2022/173 20220506 06.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Avdelingsleder kultur - st. ref. 4502901602 ***** ***** *****
2022/173 20220506 06.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Avdelingsleder kultur - st. ref. 4502901602 ***** ***** ***** *****
2022/173 20220506 06.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Avdelingsleder kultur - st. ref. 4502901602 ***** ***** *****
2022/173 20220506 06.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Avdelingsleder kultur - st. ref. 4502901602 ***** ***** *****
2022/173 20220506 06.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Avdelingsleder kultur - st. ref. 4502901602 ***** ***** *****
2022/173 20220506 06.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Avdelingsleder kultur - st. ref. 4502901602 ***** ***** ***** *****
2022/178 20220506 06.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud om stilling - fagarbeider/driftsoperatør Johnny Aas
2022/279 20220505 05.05.2022 Inngående brev Gbnr. 49/137 - Søknad om tilbygg og fasadeendring av Rema 1000 Evje, Verksvegen 10. Tiltakshaver: Rema 1000 Norge AS Norsk Byggservice AS
2022/281 20220505 05.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærere - enhet for barnehage Enhet for barnehage - st. ref. 4519003414 ***** ***** *****
2022/282 20220505 05.05.2022 Inngående brev Gbnr. 50/115 - Søknad om etablering av ny uteplass/veranda på tak til eksisterende bygg, Nils Heglands veg 104. Tiltakshaver: Spisekroken Eiendom AS Smeland Byggservice AS (Mestergruppen)
2022/212 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding på søknad Gbnr. 55/209 - Oppføring av enebolig, Oddeskogen tomt 27. Tiltakshaver: Pål Andrè Ropstad Hellevik Hus
2022/277 20220504 04.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar - renholdsavdelingen Renholdsavdelingen - st. ref. 4518340692 ***** ***** *****
2022/277 20220504 04.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar - renholdsavdelingen Renholdsavdelingen - st. ref. 4518340692 ***** ***** *****
2022/276 20220504 04.05.2022 Inngående brev Gbnr. 15/1 og 15/90, 104 - Klarlegging av eksisterende grense. Søker: Hans Andreas Lefdal Hans Andreas Lefdal
2022/179 20220504 04.05.2022 Utgående brev Gbnr. 50/600 - Tillatelse til masseutskiftning og grovplanering av område, Kjersti Park. Tiltakshaver: NB Nytt Bygg AS B&F Maskiner AS
2022/188 20220504 04.05.2022 Inngående brev Gbnr. 24/3 - Oppdatert søknad og tegninger Åsulv Uleberg
2022/188 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding på spørsmål om ny søknad Åsulv Uleberg
2022/177 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om ansettelse - fagarbeider driftsavdelingen Olaf Kjetså
2022/177 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbud om stilling - fagarbeider driftsavdelingen Olaf Kjetså
2022/178 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbud om stilling - fagarbeider / driftsoperatør Johnny Aas
2022/178 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om ansettelse - fagarbeider/driftsoperatør Johnny Aas m.fl.
2022/199 20220504 04.05.2022 Utgående brev Gbnr. 56/47 - Søknad om fradeling av punktfeste, Høgås/Åsen. Tiltakshaver: Trygve Jokelid Trygve Jokelid
2022/178 20220504 04.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider / driftsoperatør - st. ref. 4503661290 ***** ***** *****
2022/178 20220504 04.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider / driftsoperatør - st. ref. 4503661290 ***** ***** ***** *****
2022/178 20220504 04.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider / driftsoperatør - st. ref. 4503661290 ***** ***** ***** *****
2022/178 20220504 04.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider / driftsoperatør - st. ref. 4503661290 ***** ***** *****
2022/178 20220504 04.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider / driftsoperatør - st. ref. 4503661290 ***** ***** ***** *****
2022/178 20220504 04.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider / driftsoperatør - st. ref. 4503661290 ***** ***** ***** *****
2022/178 20220504 04.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider / driftsoperatør - st. ref. 4503661290 ***** ***** *****
2022/178 20220504 04.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider / driftsoperatør - st. ref. 4503661290 ***** ***** ***** *****
2022/178 20220504 04.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider / driftsoperatør - st. ref. 4503661290 ***** ***** ***** *****
2022/178 20220504 04.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider / driftsoperatør - st. ref. 4503661290 ***** ***** ***** *****
2022/178 20220504 04.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider / driftsoperatør - st. ref. 4503661290 ***** ***** ***** *****
2022/164 20220504 04.05.2022 Inngående brev V edr. stilling som einingsleiar/rektor Hornnes barneskule Irene Moe
2022/164 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbud om stilling Irene Moe
2022/152 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedr. søknad om kultur- og frivillighetsmidler 2022 - spesielle aktiviteter EVJE OG HORNNES PENSJONISTFORENING m.fl.
2022/160 20220504 04.05.2022 Utgående brev Grbr 30/25 Oversendelse av matrikkelbrev Ove Drøyvold
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Heidi Kallhovd
2022/146 20220504 04.05.2022 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn i og/eller utlevering av saksdokumenter ***** ***** ***** *****
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Odd-Arne Kragseth
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Kirsti Bjørndal
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Marianne Uleberg
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Marianne Uleberg
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Charlotte Byremo
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Ole Kristian Moen
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Ole Kristian Moen
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Lene Tallaksen
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Oddbjørn Ånund Bygland
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Astrid Louise Andersen
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Astrid Louise Andersen
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Frank Uleberg
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Halvard Brottveit
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Camilla Låstad
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Camilla Låstad
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Ellen Eieland
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Signe Hannås
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Anne Løland
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Ane Gunhild Uleberg
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Jessie Keene Uleberg
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Anni Fennefoss
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Lisa Erfjord
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Roger Bjelland
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Lene Tallaksen
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Ole Pettersen
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Jon-Edvard Uleberg
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Heidi Hannaas
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Øyvind Kjetsaa
2022/123 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Monica Hanasand
2022/113 20220504 04.05.2022 Inngående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - ambulerende Agder politidistrikt
2022/65 20220504 04.05.2022 Inngående brev Gbnr. 57/46- Veirett Stafossvegen Smeland Byggservice AS
2022/46 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad om Godkjenning av Vald Stian Haugen
2022/42 20220504 04.05.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 25/3 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2019/1116 20220504 04.05.2022 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET
2019/975 20220504 04.05.2022 Inngående brev Hovlandsdalen - kopi av arkiv fra Birkenes kommune Birkenes kommune
2017/994 20220504 04.05.2022 Utgående brev Søknad om spesialpedagogisk ressurs for skoleåret 2022/23 for gjesteelev fra Vennesla kommune for ***** ***** ***** ***** ***** VENNESLA KOMMUNE
2018/350 20220504 04.05.2022 Utgående brev Oppdatering av dokumenter Planfolket
2018/483 20220504 04.05.2022 Utgående brev Svar på gravesøknad og skiltplan - Undeland. Tiltakshaver: NewConnection Veiskiltkonsulenten AS
2020/704 20220504 04.05.2022 Inngående brev Gbnr. 6/2 og 6/3 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses, Arealoverføring Fennefossvegen STATENS KARTVERK
2020/92 20220504 04.05.2022 Utgående brev Svar på spørsmål om Søknad om å få grave ned lukket septiktank til fritidsbolig Odd Arne Thu
2020/373 20220504 04.05.2022 Utgående brev Grbr 55/198, 55/199, og 55/203 Tinglyste matrikkelbrev ODDESKOGEN EIENDOMSUTVIKLING AS
2020/318 20220504 04.05.2022 Utgående brev Grbr 55/197 Tinglyst matrikkelbrev ODDESKOGEN EIENDOMSUTVIKLING AS
2021/653 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest 64/530 Arkicon As
2021/476 20220503 03.05.2022 Inngående brev Oversikt over treningstider for Herretrimmen våren 2022 Herretrimmen v/ Harald Kleggetveit
2022/23 20220503 03.05.2022 Inngående brev Gbnr. 60/57- Veirett Terenesveien Aune Kristian
2020/226 20220503 03.05.2022 Inngående brev Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven FOLKEHELSEINSTITUTTET
2020/710 20220503 03.05.2022 Inngående brev Basistilskuddsrapport for fastlegeordningen i 4219 Evje og Hornnes kommune per 1. mai 2022 Helfo
2021/139 20220503 03.05.2022 Inngående brev Bekreftelse på at pålegg er etterlevd Anne-Grethe Seland
2017/550 20220503 03.05.2022 Inngående brev SV: Melding om oppstart sak 2021/6045 Pechinkina, Liudmila
2017/550 20220503 03.05.2022 Inngående brev SV: Referat fra møtet i Krypsivfondet mars 2022 Raudsandmoen, Lillian
2017/550 20220503 03.05.2022 Inngående brev Referat fra årsmøte til Vassdragsstyret for nedre Otra Aarrestad, Eirik
2019/740 20220503 03.05.2022 Inngående brev Høring - Utøvelse av statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas vedtak Helse- og omsorgsdepartementet
2019/299 20220503 03.05.2022 Inngående brev Møteprotokoll Setesdal IPR 27.04.2022 Setesdal interkommunalt politiske råd
2019/1247 20220503 03.05.2022 Utgående brev Forelegging av tiltak i Evje og Hornnes kommune Agder Energi Nett AS
2022/40 20220503 03.05.2022 Inngående brev Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakkskadeloven FOLKEHELSEINSTITUTTET
2022/34 20220503 03.05.2022 Inngående brev Gbnr. 50/103, 104 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen SMELAND EIENDOM AS
2022/46 20220503 03.05.2022 Inngående brev Kvittering - SSB-fallviltrapport for Evje og Hornnes Naturdata - Hjorteviltregisteret
2022/110 20220503 03.05.2022 Inngående brev VS: Avslag på strømstøtte for Evje Folkehøgskole Aslak J. Brekke
2022/96 20220503 03.05.2022 Inngående brev Orientering om avgjørelse - Skatteetaten skatteinnkreving ***** ***** ***** ***** AGDER TINGRETT
2022/123 20220503 03.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Anni Fennefoss
2022/167 20220503 03.05.2022 Inngående brev Ettersendig av situasjonskart - lagerhall TrollAktiv Drag arkitektur og byggteknikk AS
2022/188 20220503 03.05.2022 Inngående brev Gbnr. 24/3 status byggesak, og spørsmål om å øke grunnflate i tillegg til eventuell avventing av byggesøknad. Åsulv Uleberg
2022/275 20220503 03.05.2022 Inngående brev Gbnr. 35/42 - Søknad om dispensasjon for bygging av veg til hytte, Matkronvegen 58. Tiltakshaver: Torleif Reinhatsen Torleif Reinhartsen
2022/274 20220503 03.05.2022 Inngående brev Tilsyn med beredskapsplanlegging i Evje og Hornnes kommune Årøy, Yngve
2022/274 20220502 02.05.2022 Utgående brev Svar vedr. Tilsyn med beredskapsplanlegging i Evje og Hornnes kommune Statsforvalteren i Agder - Beredskap
2022/273 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 1/4 - Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord SLØGEDAL ANDERS TORE
2022/267 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 1/82 - Klarlegging av eksisterende grense, Furumoen 8. Tiltakshaver: Jan Johnsen Jan Johnsen
2022/265 20220502 02.05.2022 Inngående brev Etablering av rådgivende enheter for russaker i alle landets kommuner Helsedirektoratet
2022/248 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 22/9 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 GEIR SIGBJØRN HOBBESLAND
2022/249 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 8/14 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 STØYLSLIGÅRD DA
2022/250 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 10/1 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 TOM KRISTIAN DÅSVAND
2022/251 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 9/47 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 ULEBERG SMÅBRUK
2022/252 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 51/3 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 VIDAR JOKELID
2022/253 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 30/3 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 FOSSEN HELGE LEVI
2022/254 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 60/5 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 DAGFINN TORGERSEN
2022/255 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 60/6 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 EIRIK UNDELAND
2022/256 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 70/3 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 HEISEL TOR ARNE
2022/257 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 52/9 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 LUND GÅRD - STALL SIREN ANDREAS ENGEBRETHSEN
2022/258 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 43/2 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 RENATE SUNDT
2022/259 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 29/119 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 ZELLERS LANDBRUKSMASKINER
2022/260 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 8/4 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 KALLHOVD EIVIND ODD
2022/261 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 6/10 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 ANNE ELIN GREIBROKK
2022/188 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 24/3- ettersendt dokumet Åsulv Uleberg
2022/192 20220502 02.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. 4508455597 ***** ***** ***** *****
2022/192 20220502 02.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. 4508455597 ***** ***** *****
2022/192 20220502 02.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. 4508455597 ***** ***** ***** *****
2022/192 20220502 02.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. 4508455597 ***** ***** ***** *****
2022/192 20220502 02.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. 4508455597 ***** ***** *****
2022/192 20220502 02.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. 4508455597 ***** ***** ***** *****
2022/192 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. (4508455597) - ***** ***** ***** *****
2022/181 20220502 02.05.2022 Utgående brev Endring av bod slik at den er unntatt søknadsplikt Ove Nodeland
2022/181 20220502 02.05.2022 Utgående brev Gbnr. 62/87 - Tilbakemelding vedr. søknad om oppsetting av bod, Sundskilen 25. Ove Nodeland
2022/186 20220502 02.05.2022 Utgående brev Gbnr. 56/231 - Tillatelse til fritidsbolig, Høgås hyttefelt. Tiltakshaver: Erik Albert KW-BYGG HORNNES AS
2022/184 20220502 02.05.2022 Utgående brev Gbnr. 1/12- Tilbakemelding på søknad om oppsett av lager/redskapshus Jan EInar Sløgedal
2022/191 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 33/27 - Søknad om oppføring av anneks/bod, Stålevannsvegen 4. Tiltakshaver: Cecilie Lian Larsen LARSEN CECILIE LIAN
2022/192 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. (4508455597) - ***** ***** ***** *****
2022/192 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. (4508455597) - ***** ***** *****
2022/192 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. (4508455597) - ***** ***** ***** *****
2022/192 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. (4508455597) - ***** ***** *****
2022/192 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. (4508455597) - ***** ***** ***** *****
2022/193 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier / miljøterapeut - habiliteringstjenesten - st. ref. (4508460658) - ***** ***** *****
2022/193 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier / miljøterapeut - habiliteringstjenesten - st. ref. (4508460658) - ***** ***** ***** *****
2022/193 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier / miljøterapeut - habiliteringstjenesten - st. ref. (4508460658) - ***** ***** *****
2022/193 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier / miljøterapeut - habiliteringstjenesten - st. ref. (4508460658) - ***** ***** ***** *****
2022/193 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier / miljøterapeut - habiliteringstjenesten - st. ref. (4508460658) - ***** ***** *****
2022/193 20220502 02.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Vernepleier / miljøterapeut - habiliteringstjenesten - st. ref. 4508460658 ***** ***** *****
2022/193 20220502 02.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Vernepleier / miljøterapeut - habiliteringstjenesten - st. ref. 4508460658 ***** ***** ***** *****
2022/193 20220502 02.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Vernepleier / miljøterapeut - habiliteringstjenesten - st. ref. 4508460658 ***** ***** *****
2022/193 20220502 02.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Vernepleier / miljøterapeut - habiliteringstjenesten - st. ref. 4508460658 ***** ***** ***** *****
2022/193 20220502 02.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Vernepleier / miljøterapeut - habiliteringstjenesten - st. ref. 4508460658 ***** ***** *****
2022/160 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 30/25 - Oversendelse av oppmålingsdata vedr. klarlegging grense, Koselivegen 8 Landmåler Sør AS
2022/160 20220502 02.05.2022 Inngående brev Merknader og innvendinger mot at oppmåling finner sted - VARSEL OM Oppmåling KOSELIVEGEN 8 28.04.2022 kl. 09.00 Helge Fossen
2022/160 20220502 02.05.2022 Utgående brev Svar vedr. oppmåling, Koselivegen 8 Helge Fossen
2022/149 20220502 02.05.2022 Utgående brev Vedrørende naboerklæring- Bevervegen 17 KW-Bygg Hornnes AS
2022/164 20220502 02.05.2022 Utgående brev Vedtak om instilling Irene Moe
2022/123 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Jessie Keene Uleberg
2022/128 20220502 02.05.2022 Utgående brev Forespørsel om merknad til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, LNF og avstand vassdrag; Guddalsvegen 9, Evje og Hornnes kommune AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
2022/138 20220502 02.05.2022 Utgående brev Oversendelse av dokumenter vedr. ***** ***** ***** ***** KLP SKADEFORSIKRING AS
2022/131 20220502 02.05.2022 Inngående brev Plan for parkering - utkast til avtale om tilgang til parkeringsplass ved Evjevegen 7 Anne-Grethe Seland
2022/113 20220502 02.05.2022 Utgående brev Forespørsel om uttalelse fra politiet i forbindelse med behandling av søknad om skjenkebevilling - ambulerende Agder Politidistrikt
2022/113 20220502 02.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Lukket selskap - ambulerende Klatreskogen AS
2022/113 20220502 02.05.2022 Inngående brev Uttalelse fra politiet i forbindelse med behandling av søknad om skjenkebevilling - enkelt anledning - Verkstedet Hornnes AS Agder politidistrikt
2022/123 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Ole Pettersen
2022/123 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Jon-Edvard Uleberg
2022/123 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Lene Tallaksen
2022/123 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Lene Tallaksen
2022/123 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Oddbjørn Ånund Bygland
2022/123 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Astrid Louise Andersen
2022/123 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Astrid Louise Andersen
2022/123 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Roger Bjelland
2022/122 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Kim Dåsvatn
2022/122 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Christin Skåren Lindland
2022/122 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Margrethe Roel Omland
2022/122 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Cecilie Kyllingstad
2022/122 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Tonje Hatlem
2022/122 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Hayat Ahmad Aljajeh
2022/122 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Kari Åsland
2022/122 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Linda Ose
2022/122 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Veronica Versland
2022/122 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Tor Øyvind Skjeggedal
2022/122 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Tor Øyvind Skjeggedal
2022/123 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Camilla Låstad
2022/123 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Ellen Eieland
2022/123 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Signe Hannås
2022/123 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Anne Løland
2022/123 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Ane Gunhild Uleberg
2022/123 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Camilla Låstad
2022/123 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Halvard Brottveit
2022/123 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Frank Uleberg
2022/84 20220502 02.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap Inntektsår 2017 Eiendomsskatteår 2019 Skatteetaten
2022/84 20220502 02.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap Inntektsår 2018 Eiendomsskatteår 2020 Skatteetaten
2022/84 20220502 02.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap Inntektsår 2019 Eiendomsskatteår 2021 Skatteetaten
2022/84 20220502 02.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap Inntektsår 2020 Eiendomsskatteår 2022 Skatteetaten
2022/84 20220502 02.05.2022 Inngående brev Statnett SF - Fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag for Statnetts kraftledninger og retting av utskrevet eiendomsskatt - jf. dom fra Borgarting lagmannsrett 11. oktober 2021 Statnett
2022/110 20220502 02.05.2022 Inngående brev Informasjon om tilbakebetaling og forlengelse av strømstøtteordningen KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
2022/110 20220502 02.05.2022 Utgående brev Svar på klage på avslag om strømstøtte for Evje Folkehøgskole AS FELLESTILTAKENE LO-VIRKE
2022/110 20220502 02.05.2022 Utgående brev Oversendelse av klagesak - vedr strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
2022/65 20220502 02.05.2022 Utgående brev Gbnr. 57/46- Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Stafossvegen. Tiltakshaver: Vidar Madsen. SMELAND BYGGSERVICE AS
2022/65 20220502 02.05.2022 Utgående brev Vedtak Gbnr. 57/46- Svar på søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og garasje, Stafossvegen. Tiltakshaver: Vidar Madsen. SMELAND BYGGSERVICE AS
2022/67 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om språkopplæring norsk *****
2022/34 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 24/1 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Pål-Aanund Sandnes
2020/5 20220502 02.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra kommunale avgifter *****
2020/22 20220502 02.05.2022 Inngående brev Tilskudd til spredning av digital hjemmeoppfølging Helsedirektoratet
2019/335 20220502 02.05.2022 Inngående brev Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele livet Helsedirektoratet
2019/740 20220502 02.05.2022 Inngående brev Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for jordmorutdanning Kunnskapsdepartementet
2019/1247 20220502 02.05.2022 Inngående brev Forelegging av tiltak i Evje og Hornnes kommune Agder Energi Nett AS
2017/550 20220502 02.05.2022 Utgående brev SV: Tilbud - Fjerning av krypsiv og sedimenter – Bakkekilen og Krossen Rita Skoge
2017/550 20220502 02.05.2022 Inngående brev Evje og Hornnes - krypsiv - tillatelse til mudring i Bakkekilen, ved Krossen i Otra og ved Dåsnesmoen i Dåselva STATSFORVALTEREN I AGDER
2017/407 20220502 02.05.2022 Inngående brev Høring av forslag til forskrift om naturfaretilskudd NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2017/500 20220502 02.05.2022 Inngående brev Høring av forskrift om utvidet jakttid for kanadagås og stripegås i Agder for perioden 2022 - 2028 Agder fylkeskommune
2017/544 20220502 02.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ***** ***** Landbruksdirektoratet
2017/550 20220502 02.05.2022 Utgående brev SV: Tilbud - Fjerning av krypsiv og sedimenter – Bakkekilen og Krossen Rita Skoge
2017/550 20220502 02.05.2022 Utgående brev SV: Melding om oppstart sak 2021/6045 Pechinkina, Liudmila
2017/563 20220502 02.05.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL, 969125684 Landbruksdirektoratet
2017/563 20220502 02.05.2022 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969125684 Landbruksdirektoratet
2017/563 20220502 02.05.2022 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 969125684 Landbruksdirektoratet
2018/483 20220502 02.05.2022 Inngående brev Skiltplan og gravesøknad- Undeland-NewConnection- Haster Veiskiltkonsulenten AS
2021/143 20220502 02.05.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/143 20220502 02.05.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/215 20220502 02.05.2022 Inngående brev NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Støperitomta og endring for eksisterende plan for Takåsen Hyttefelt, gnr. 50, bnr. 624 m.fl. - Evje og Hornnes kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2021/215 20220502 02.05.2022 Inngående brev Vedr. 21-10376-6 - Evje og Hornnes kommune - uttalelse ved offentlig høring - forslag til detaljregulering for Støperitomta, planID 202102, Agder fylkeskommune
2021/186 20220502 02.05.2022 Inngående brev Rapport fra tilsyn med fengselshelsetjenesten i Evje og Hornnes kommune - Agder fengsel, Evje avdeling STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/507 20220502 02.05.2022 Inngående brev Tilskudd til trafikksikre skoleveier og nærmiljø i kommuner - tilsagn om midler 2022 til Evje og Hornnes kommune Statens vegvesen
2020/318 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 55/185 - Oversendelse av oppmålingsdata, Oddeskogen trinn 2 Landmåler Sør AS
2020/318 20220502 02.05.2022 Utgående brev Grbr 55/196 Tinglyst Matrikkelbrev John Richard Jørgensen Dahl m.fl.
2020/373 20220502 02.05.2022 Utgående brev Grbr 55/200 Tinglyst matrikkelbrev ODDESKOGEN AS
2020/373 20220502 02.05.2022 Utgående brev Grbr 55/201 Tinglyst matrikkelbrev Leif Jonny Breive m.fl.
2020/373 20220502 02.05.2022 Utgående brev Grbr 55/202 Tinglyst matrikkelbrev Anders Odde Torndahl m.fl.
2020/373 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 55/185 - Oversendelse av oppmålingsdata, Oddeskogen tomt 4,5,6,7,9,10,11, og 12 Landmåler Sør AS
2020/92 20220502 02.05.2022 Utgående brev Gbnr. 14/26- Mineralparken. Svar på spørsmål om krav til innmåling av landmåler ved oppsett av mindre bygg. Evje Bygg AS
2020/92 20220502 02.05.2022 Utgående brev Gbnr. 48/11- Riving av eksisterende bygningsmasser som er ødelagt i brann på Åmland. Dovland anlegg AS
2020/112 20220502 02.05.2022 Utgående brev Grbr 55/193 Tinglyst matrikkelbrev Kurt Reiersdal m.fl.
2020/112 20220502 02.05.2022 Inngående brev Gbnr. 55/185 - Oversendelse av oppmålingsdata, Oddeskogen trinn 3 Landmåler Sør AS
2022/23 20220502 02.05.2022 Utgående brev Vedtak Gbnr. 60/57- Svar på søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og bod, Terenesodden. Tiltakshaver: Kristian Aune. SMELAND BYGGSERVICE AS
2022/23 20220502 02.05.2022 Utgående brev Gbnr. 60/57- Tillatelse til oppsett av fritidsbolig og bod, Terenesveien. Tiltakshaver: Kristian Aune SMELAND BYGGSERVICE AS
2022/22 20220502 02.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding klage legeoppfølging ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/22 20220502 02.05.2022 Utgående brev Oversendelse av klage pasientbehandling Evje legesenter - ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/22 20220502 02.05.2022 Inngående brev Henvisning *****
2022/14 20220502 02.05.2022 Utgående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2022/14 20220502 02.05.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2022/14 20220502 02.05.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2022/14 20220502 02.05.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2022/14 20220502 02.05.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2022/14 20220502 02.05.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2022/14 20220502 02.05.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2022/14 20220502 02.05.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2022/12 20220502 02.05.2022 Inngående brev Brev til kommuner om omstillingen i Statped - Ett landsdekkende Statped Statped
2022/14 20220502 02.05.2022 Utgående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2022/6 20220502 02.05.2022 Utgående brev Vedr. oppsigelse av din stilling - hjemmetjenesten Trude Frøysnes
2022/1 20220502 02.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/5 Løpenr: 3795/2022 Dokument tittel: Søknad om fritak fra kommunale avgifter Ingvard Østerhus
2022/1 20220502 02.05.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring VG vedr. kommunens slagord/visjon VG
2022/1 20220502 02.05.2022 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring VG vedr. kommunens slagord/visjon VG
2022/1 20220502 02.05.2022 Inngående brev Innsynskrav, tilsyn med skog Nrk
2022/1 20220502 02.05.2022 Inngående brev Innsyn: landbruks/skogsveier Nrk
2022/1 20220502 02.05.2022 Utgående brev Svar på innsyn: landbruks/skogsveier Nrk
2022/1 20220502 02.05.2022 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/5 Løpenr: 3795/2022 Dokument tittel: Søknad om fritak fra kommunale avgifter Ingvard Østerhus
2021/752 20220502 02.05.2022 Utgående brev Gbnr. 1/9 - Svar på søknad om dispensasjon fra LNFR til fradeling av tilleggsareal, Senumsvegen 1055. Tiltakshaver: Marit Senum Marit Senum m.fl.
2021/632 20220502 02.05.2022 Inngående brev Varsel om tilsynssak på bakgrunn av klage fra ***** ***** ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/632 20220502 02.05.2022 Inngående brev Informasjon om behandling av tilsynssak ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/632 20220502 02.05.2022 Inngående brev Varsel om tilsynssak på bakgrunn av klage ***** ***** ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/632 20220502 02.05.2022 Inngående brev Informasjon om tilsynssak - ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/277 20220502 02.05.2022 Inngående brev Oppdrag til DSA om beredskap ved en eventuell hendelse - Rapportering atomberedskapsplan Statsforvalteren i Agder
2021/277 20220502 02.05.2022 Utgående brev EH kommune - Rapporteringsskjema atomberedskapsplan Statsforvalteren i Agder - Beredskap
2021/300 20220502 02.05.2022 Utgående brev Vedtak Forslag til vern av Kjetevannsfjellet naturreservat og Grautkleivknatten og Rypeknuten naturreservat, STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/192 20220501 01.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. 4508455597 ***** ***** *****
2022/192 20220501 01.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. 4508455597 ***** ***** ***** *****
2022/193 20220429 29.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier / miljøterapeut - habiliteringstjenesten - st. ref. 4508460658 ***** ***** *****
2022/272 20220429 29.04.2022 Inngående brev Gbnr. 49/28 - Side 1 - Melding om riving av hagestue, Henriksens Veg 2. Tiltakshaver: Kristian Aune Kristian Aune
2022/264 20220428 28.04.2022 Inngående brev Gbnr. 18/17 - Søknad om tilbygg til fritidsbolig, Murtetjønnvegen 23. Tiltakshaver: Elise Lunde Helge Tveit
2022/2 20220428 28.04.2022 Saksframlegg/innstilling Orientering fra ordfører og kommunedirektør
2020/68 20220428 28.04.2022 Inngående brev Gbnr. 50/45 - Søknad om igangsettingstillatelse for resterende arbeider, leilighetsbygg, Nils Heglandsveg 104. SMELAND BYGGSERVICE AS
2017/571 20220428 28.04.2022 Saksframlegg/innstilling Samarbeidsavtale om tilsetting av vassområdekoordinator for Otra vassområde
2017/972 20220428 28.04.2022 Saksframlegg/innstilling Vertskommuneavtale interkommunalt samarbeid om Lokal Medisinske Tjenester i Setedal
2018/365 20220427 27.04.2022 Inngående brev Informasjon vedr. ved produksjon for salg i ett byggefelt Anonym
2017/938 20220427 27.04.2022 Inngående brev FDV Hornåsen - kantstein HORNÅSEN EIENDOM AS
2017/938 20220427 27.04.2022 Inngående brev FDV Hornåsen HORNÅSEN EIENDOM AS
2017/307 20220427 27.04.2022 Utgående brev Referat Helsenettverket 22.04.22 Camilla Verdal m.fl.
2019/1247 20220427 27.04.2022 Utgående brev Svar på forelegging 05.0122-Hovslagerveien – Nytilknytning + omlegging Reijlers
2020/5 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad om fritak fra kommunale avgifter *****
2020/92 20220427 27.04.2022 Utgående brev Svar på spørsmål om svømmebasseng i regulerte strøk. Ragnar Aas
2020/92 20220427 27.04.2022 Utgående brev Partytelt relatert til næring i sesong mai - august Europris
2020/92 20220427 27.04.2022 Utgående brev Haukomhei-Gnr 128 og Bnr 2 - Svar op Forespørsel om søknad kan unntas for endring av høyde på etablert mast (INTERNAL) Byggesak
2020/92 20220427 27.04.2022 Utgående brev Gbnr. 60/1 - Bekrefter søknad uten ansvarsretter 'Øystein Gakkestad'
2020/185 20220427 27.04.2022 Inngående brev Anmodning til ordfører om å opprette Kommunekomite Fylkesaksjonsleder Agder
2020/352 20220427 27.04.2022 Utgående brev Stedfortredertjeneste Siv Therese Kile Lie
2020/352 20220427 27.04.2022 Utgående brev Stedfortredertjeneste Steinar Tjessem
2020/568 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 62/97 - Søknad om endring av plassering av fritidsbolig, og søknad om ferdigattest, Sundskilen 12. Tiltakshaver: Ronny Madsen INGENIØR WIBERG AS
2020/699 20220427 27.04.2022 Utgående brev Kjøp av tomt - Gårdsnr 50 bruksnr 115 Ingunn Kile
2021/215 20220427 27.04.2022 Inngående brev NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Støperitomta, planID 202102 - Evje og Hornnes kommune Turid Bakken Pedersen
2022/6 20220427 27.04.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Trude Frøysnes
2022/2 20220427 27.04.2022 Inngående brev Årsmeldinger fra Sivilombudet Sivilombudet
2022/20 20220427 27.04.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om kommunal bolig, ***** ***** *****
2021/709 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 49/170 - Oversendelse av oppdatert gjennomføringsplan der mindre vesentlige mangler er utført, Verksvegen Dagfinn Skaar AS
2022/34 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 1/1 og 56 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Kristian Ose
2022/39 20220427 27.04.2022 Inngående brev Tilbakemelding / status kontroller Securitas
2022/39 20220427 27.04.2022 Inngående brev Skjenkekontroll - Aases Verden 22.04.2022 Securitas AS
2022/60 20220427 27.04.2022 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte Midt- Agder PPT 06.04.2022 kl.9.-11 Samarbeidsgruppe Midt- Agder PPT
2022/47 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2022/113 20220427 27.04.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Road Riunners MC Klubb
2022/113 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Lukket selskap - ambulerende Klatreskogen AS
2022/116 20220427 27.04.2022 Utgående brev Gbnr. 15/232 - Bekreftelse på mottak av melding om oppføring av garasje unntatt søknadsplikt, Bevervegen 5B. Tiltakshaver: Stian Senum Stenberg Stian Senum Stenberg
2022/122 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Siren Engebrethsen
2022/122 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO *****
2022/122 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Erik Aasland
2022/122 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Anders Kjebekk
2022/122 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Vegard Hellesmark
2022/123 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Lisa Erfjord
2022/123 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Monica Hanasand
2022/159 20220427 27.04.2022 Utgående brev Gbnr. 50/276- Tilbakemelding på bruksendring, situasjonsplan må vise garasje. Arild Breive
2022/159 20220427 27.04.2022 Utgående brev Gbnr. 50/276- tillatelse til bruksendring av garasje. Tiltakshaver: Arild Breive Arild Breive
2022/159 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 50/276- ettersende situasjonskart som viser fremtidig Arild Breive
2022/174 20220427 27.04.2022 Utgående brev Gbnr. 42/49- Vedtak om unntak fra krav om søknad om tillatelse til bruksendring etter anmodning fra UDI, Kasernevegen 9 (brakke 91). Tiltakshaver: MD Solutions NILSEN BYGGTJENESTER AS
2022/174 20220427 27.04.2022 Inngående brev Ettersendt dokumentasjon på arbeider med ledelys/markeringslys for bygg 91. Nilsen Byggtjenester
2022/271 20220427 27.04.2022 Inngående brev Uttalelse vedr. kommunalt vedtak om begrenset bruk av tvang og makt overfor ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** SØRLANDET SYKEHUS HF
2022/208 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad om mindre endring av disposisjonsplan for Rebbåsheia, planID 197102 – veg til fritidsbolig, Bruvegen 18. Stein Jernæs
2022/262 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling SFO *****
2022/263 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 50/600 og42/69 - Søknad om fradeling av grunneiendom, Kjersti Park. Tiltakshaver: Evje og Hornnes kommune EVJE OG HORNNES KOMMUNE
2022/209 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 29/100 - Melding om oppføring av anneks/redskapsbod, Vingmyrvegen 2. Tiltakshaver: Thor Tjørswaag Thor Tjørswaag
2022/210 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 18/64 fnr. 32 - Melding om tilbygg til fritidsbolig, Stangeråsvegen 80. Tiltakshaver: Anders Larsen Anders Larsen
2022/193 20220427 27.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier / miljøterapeut - habiliteringstjenesten - st. ref. 4508460658 ***** ***** ***** *****
2022/214 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 57/2 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 OLAV ROBSTAD
2022/215 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 61/5 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 ØSTERHUS NILS GJERMUND
2022/216 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 42/3 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 KALLHOVD TERJE
2022/217 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 5/24 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 TOR SYVERT JOKELID
2022/218 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 9/5 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 ELLEN CECILIE MØLLEN
2022/219 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 37/3 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 TOM TERJE HAUGLAND
2022/220 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 60/4 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 KJELL UNDELAND
2022/221 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 56/41 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 EVJE TOR MORTEN
2022/222 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 19/10 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 ELI TORBORG TELHAUG
2022/223 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 9/4 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 WIKSTØL GUNNAR
2022/224 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 7/1 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 BJØRNDAL GUNNAR
2022/225 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 24/6 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 TORGEIR HODNE
2022/226 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 48/3 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 TØNNESØL - HAGEN GÅRD
2022/227 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 48/2 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 TOR ARNE AAS
2022/228 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 73/3 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 GUNNAR LISLEVAND
2022/229 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 28/6 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 ESPEN RIPEGUTU
2022/230 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 62/6 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 SAGEDAL ANN BERIT
2022/231 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 16/3 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 PETTER HEGLAND
2022/232 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 64/3 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 RANDI KNUTSEN
2022/233 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 5/5 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 HASSELDAL HELGE
2022/234 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 1/4 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 SLØGEDAL ANDERS TORE
2022/235 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 22/10 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 TEAM DIVERSITY AS
2022/236 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 5/65 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 TERJE BIRKELAND
2022/237 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 53/1 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 EGIL KJEBEKK
2022/238 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 127/3 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 GUNNAR MYKLEBOSTAD
2022/239 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 63/3 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 KLEPSLAND INGE
2022/240 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 25/1 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 HODNE GÅRD
2022/241 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 59/1 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 TORGERSEN STEFFEN
2022/242 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 60/20 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 THOMAS UNDELAND
2022/243 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 48/11 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 OMLAND GÅRD HELENE BERG TØRRESEN
2022/244 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 8/8 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 GUNNAR EIVIND GREIBROKK
2022/245 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 19/5 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 KNUT TVEIT
2022/246 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 18/1 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 REIERSEN SVEN
2022/247 20220427 27.04.2022 Inngående brev Gbnr. 28/14 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022 - søknadsfrist: 15.03.2022 MORS VILJE Ragnhild Jacobsen
2022/213 20220426 26.04.2022 Inngående brev Gbnr. 66/15 - Søknad om bygging av veg, parkeringsplass og utslippstillatelse tett tank, Terenesvegen 2. Tiltakshaver: Svein Terje Rosseland DANIEL C TICKNER
2022/165 20220426 26.04.2022 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Enhetsleder drift og forvaltning - st. ref. 4500253051 ***** ***** ***** *****
2022/165 20220426 26.04.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Enhetsleder drift og forvaltning - st. ref. 4500253051 ***** ***** *****
2022/165 20220426 26.04.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Enhetsleder drift og forvaltning - st. ref. 4500253051 ***** ***** *****
2022/165 20220426 26.04.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Enhetsleder drift og forvaltning - st. ref. 4500253051 ***** ***** *****
2022/164 20220425 25.04.2022 Utgående brev Invitasjon til jobbsamtale Irene Moe
2022/164 20220425 25.04.2022 Utgående brev Invitasjon til jobbsamtale Mariann Lykkås
2022/174 20220425 25.04.2022 Utgående brev Tilbakemelding på spørsmål om ansvarsretter på UTF brann. Nilsen Byggtjenester
2022/123 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Heidi Hannaas
2022/123 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Øyvind Kjetsaa
2022/122 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Gunn-Alise Brustad
2022/122 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Rose Mari Bredesen Nygaard
2022/122 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Marion Karin Røsandnes
2022/122 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Siren Lise Gudmundson
2022/122 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Gry Fossan
2022/122 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Silje Homme Ravnevand
2022/122 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Annkristin Helgeland
2022/132 20220425 25.04.2022 Inngående brev Ukrainske barn og elever med spesialpedagogiske utfordringer Statped
2022/113 20220425 25.04.2022 Utgående brev Forespørsel om uttalelse fra politiet i forbindelse med behandling av søknad om skjenkebevilling - enkelt anledning Agder Politidistrikt
2022/113 20220425 25.04.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Verkstedet Hornnes AS
2022/94 20220425 25.04.2022 Utgående brev Gbnr 421/18 Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev AGDER ENERGI NETT AS
2022/94 20220425 25.04.2022 Utgående brev Gbnr 42/106 AGDER ENERGI NETT AS
2022/63 20220425 25.04.2022 Inngående brev Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 Kommunal- og distriktsdepartementet
2021/663 20220425 25.04.2022 Utgående brev Gbnr 55/78 Oversendelse av matrikkelbrev Arnt Christian Dovland m.fl.
2021/663 20220425 25.04.2022 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for Gbnr 55/19, 55/79, 55/163 og 55/227 Bjørn Dovland m.fl.
2021/658 20220425 25.04.2022 Inngående brev Endelig referat fra møte om samarbeids- og utviklingsavtale mellom Evje og Hornnes kommune og Agder fylkeskommune AGDER FYLKESKOMMUNE
2021/632 20220425 25.04.2022 Utgående brev Oppfølging etter tilsynssak, ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/14 20220425 25.04.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2022/14 20220425 25.04.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2022/14 20220425 25.04.2022 Utgående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2022/2 20220425 25.04.2022 Inngående brev Årsrapport fra Arkivavdelingen på KUBEN 2021 KUBEN
2020/704 20220425 25.04.2022 Utgående brev Gbnr 6/3 Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Debbie Abusland m.fl.
2020/226 20220425 25.04.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Milano pizza kebab AS Milano pizza kebab AS
2020/127 20220425 25.04.2022 Utgående brev Svar på vurdering av om endring er søknadspliktig. Consult Gruppen AS
2020/92 20220425 25.04.2022 Utgående brev Svar angående bobilparkering utenfor mannskapsmessa, Karsernevegen 17 Evjemoen Antonio Cubedo
2020/24 20220425 25.04.2022 Inngående brev Varsling om endringer i underdatabehandlere - Ny databehandleravtale FDVhuset AS
2017/402 20220425 25.04.2022 Inngående brev Iveland kommune ber om innspill og uttalelser til planprogrammet for revideringen av kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 Iveland kommune
2022/211 20220425 25.04.2022 Inngående brev Gbnr. 55/206 - Søknad om tilbygg av carport, Muskovittvegen 14. Tiltakshaver: Thor Thunberg THUNBERG THOR
2022/212 20220425 25.04.2022 Inngående brev Gbnr. 55/209 - Søknad om oppføring av enebolig, Oddeskogen tomt 27. Tiltakshaver: Pål Andrè Ropstad HELLVIK HUS TEKNOLOGI OG PRODUKSJON AS
2022/206 20220425 25.04.2022 Inngående brev Forespørsel om kommunale kabler og rør, Kinovegen 4 Indre Agder Transport
2022/206 20220425 25.04.2022 Utgående brev Svar på forespørsel vedr. kommunale kabler og rør, Kinovegen 4 Indre Agder Transport
2022/207 20220425 25.04.2022 Inngående brev Varsel om ordinært branntilsyn Hornnes barneskole Setesdal brannvesen
2022/203 20220425 25.04.2022 Utgående brev Gbnr. 42/49- Vedtak om unntak fra krav om søknad om tillatelse til bruksendering etter anmodning fra UDI. Tiltakshaver: MD solutions AS. NILSEN BYGGTJENESTER AS
2022/203 20220425 25.04.2022 Inngående brev Oversendelse av erklæring om ansvarsrett for bygg 100, Ragnar Aas AS Nilsen Byggtjenester AS
2022/199 20220425 25.04.2022 Inngående brev Gbnr. 56/47 - Søknad om fradeling av punktfeste, Høgås/Åsen. Tiltakshaver: Trygve Jokelid Trygve Jokelid
2022/180 20220425 25.04.2022 Utgående brev Gbnr 9/8 Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Tommy Uleberg
2022/193 20220424 24.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier / miljøterapeut - habiliteringstjenesten - st. ref. 4508460658 ***** ***** *****
2022/192 20220422 22.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fagarbeider - psykiatribolig - st. ref. 4508455597 ***** ***** ***** *****
2022/199 20220422 22.04.2022 Inngående brev Gbnr. 56/47 – Anmodning om unntak fra matrikuleringsplikt i forbindelse med tinglysing av bruksrett. Søker: Otra IL Otra IL
2022/199 20220422 22.04.2022 Utgående brev Tilbakemelding på ønske om unntak fra matrikuleringsplikt OTRA IL
2022/189 20220422 22.04.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon gnr 70, bnr 39 m.fl. Søker Olav Arne Haugen
2022/204 20220422 22.04.2022 Inngående brev Gbnr. 32/2 - Søknad om utslippstillatelse tett tank, Abusdalsvegen 1402. Tiltakshaver: Wenche Moi Reinertsen OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
2022/203 20220422 22.04.2022 Inngående brev Gbnr. 42/83 - Søknad om midlertidig bruksendring, Jørgen Løvlandsveg 26 asylmottak ( bygg 100). tiltakshaver MD Solutions AS Nilsen Byggtjenester AS
2022/202 20220422 22.04.2022 Inngående brev Utlysning av midler til utarbeiding av kommunale jordvernstrategier 2022 Landbruksdirektoratet
2022/205 20220422 22.04.2022 Inngående brev Gbnr. 26/22 - Melding om oppføring av redskapsbod med terrasse, Skranevannsvegen 12. Tiltakshaver: Marianne og Cato Baarli Marianne Baarli
2022/201 20220422 22.04.2022 Inngående brev Revisors beretning 2021 Evje og Hornnes kommune Agder Kommunerevisjon IKS
2017/544 20220422 22.04.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom for perioden 15.11.2021 - 14.03.2022 *****
2017/407 20220422 22.04.2022 Inngående brev Høring av forslag om korallrev og typisk høgmyr som utvalgt naturtype KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
2017/407 20220422 22.04.2022 Inngående brev Høring - NOU 2022: 3 På trygg grunn Olje- og energidepartementet
2017/947 20220422 22.04.2022 Inngående brev Revisors beretning 2021 Stiftelsen frivillighetssentralen i Evje og Hornnes Evje og Hornnes frivilligsentral
2018/350 20220422 22.04.2022 Saksframlegg/innstilling 2. gangsbehandling - Detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 201801
2020/24 20220422 22.04.2022 Utgående brev Oversendelse av signert databehandleravtale - endringer i underdatabehandlere - FDVhuset AS
2020/61 20220422 22.04.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - snødekt mark - utmarksnæring GAUTESTAD HYTTESERVICE HARALD AAS
2019/1039 20220422 22.04.2022 Inngående brev Innvilget tilskudd til mindre kulturminnetiltak 2022 - Maling Hornnes hjelpefengsel Agder fylkeskommune
2019/740 20220422 22.04.2022 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidige endringer i kompetanseforskriften og trygderefusjonsforskriften Helse- og omsorgsdepartementet
2020/201 20220422 22.04.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/270 20220422 22.04.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 5, bnr 1 m.fl. Søker Jon Kristian Ljosland
2021/111 20220422 22.04.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om ytterligere dose koronavaksine Folkehelseinstituttet
2021/125 20220422 22.04.2022 Inngående brev Høring - Unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag og plikt til å politianmelde ved bruk av falsk dokumentasjon ved søknad om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring Kunnskapsdepartementet
2021/125 20220422 22.04.2022 Inngående brev Høring av forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift Barne- og familiedepartementet
2021/125 20220422 22.04.2022 Inngående brev Høring – Ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon Barne- og familiedepartementet
2022/2 20220422 22.04.2022 Inngående brev Oversendelse av Årsmelding 2021 - Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) Norges institusjon for menneskerettigheter
2021/874 20220422 22.04.2022 Inngående brev Referat befaring omklassifisering av fv. 3798 AGDER FYLKESKOMMUNE
2022/6 20220422 22.04.2022 Inngående brev Oppsigelse Nina Madeleine Aurebekk
2022/6 20220422 22.04.2022 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling - ambulerende team Nina Madeleine Aurebekk
2022/23 20220422 22.04.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 60/57- Svar på søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og bod, Terenesodden. Tiltakshaver: Kristian Aune.
2021/752 20220422 22.04.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 1/9 - Svar på søknad om dispensasjon fra LNFR til fradeling av tilleggsareal, Senumsvegen 1055. Tiltakshaver: Marit Senum
2021/837 20220422 22.04.2022 Utgående brev Matrikkelbrev 56/16 og 56/594 Ingvard Østerhus
2021/497 20220422 22.04.2022 Utgående brev Grbr 7/62 Oversendelse av matrikkelbrev Ingrid Margrethe Lian
2021/497 20220422 22.04.2022 Utgående brev Grbr 7/85 Oversendelse av matrikkelbrev Alf Tore Moen
2021/497 20220422 22.04.2022 Utgående brev Grbr 7/81 Oversendelse av matrikkelbrev Alf Tore Moen m.fl.
2021/497 20220422 22.04.2022 Utgående brev Grbr 7/62 Oversendelse av matrikkelbrev Ingunn Asborg Lian
2021/497 20220422 22.04.2022 Utgående brev Grbr 7/62 Oversendelse av matrikkelbrev Nils Jørgen Lian
2021/497 20220422 22.04.2022 Utgående brev Grbr 7/71 Oversendelse av matrikkelbrev Laila Aurvoll Hovland m.fl.
2021/497 20220422 22.04.2022 Utgående brev Grbr 7/60 Oversendelse av matrikkelbrev Odd Harald Robstad
2021/397 20220422 22.04.2022 Inngående brev Evje og Hornnes kommune - tilbakemelding på årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 Statsforvalteren i Agder
2021/304 20220422 22.04.2022 Inngående brev Kommentarer til «Gbnr.17/34 - Forhåndsvarsel om pålegg om støyutredning for Gokartbanen Evje» Carting AS v/ Johan Kvareng
2021/300 20220422 22.04.2022 Saksframlegg/innstilling Forslag til vern av Kjetevannsfjellet naturreservat og Grautkleivknatten og Rypeknuten naturreservat,
2021/314 20220422 22.04.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om fradeling av grunneiendom, gnr 61, bnr 3. Klagebehandling. Søker Knut Flåt
2021/330 20220422 22.04.2022 Utgående brev Felles innkjøp av dagsturhytter i Agder Agder Fylkeskommune
2021/227 20220422 22.04.2022 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 923562907 Landbruksdirektoratet
2021/256 20220422 22.04.2022 Saksframlegg/innstilling Kommunedelplan for klima- og energi. Forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeid
2021/277 20220422 22.04.2022 Inngående brev Om rapportering på samordningskanal. Unntatt offentlighet jf offentleglova §21 Statsforvalteren i Agder
2022/59 20220422 22.04.2022 Inngående brev Evje og Honnes kommune - Statsforvalterens merknad til rapportering - 1. kvartal 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/65 20220422 22.04.2022 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 57/46- Svar på søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og garasje, Stafossvegen. Tiltakshaver: Vidar Madsen.
2022/47 20220422 22.04.2022 Inngående brev Transporttjenesten for funksjonshemmede 2. halvår 2022 AGDER FYLKESKOMMUNE
2022/79 20220422 22.04.2022 Utgående brev Gbnr. 64/245 - Tillatelse til utslipp, tett tank, Botneheia 43. Tiltakshaver: Lasse Fossheim EVJE RØRSERVICE AS
2022/39 20220422 22.04.2022 Inngående brev Skjenkekontroll - Aases Verden 09.04.2022 Securitas AS
2022/39 20220422 22.04.2022 Inngående brev Skjenkekontroll - Aases Verden 17.04.2022 Securitas AS
2022/39 20220422 22.04.2022 Inngående brev Skjenkekontroll - Dølen Hotell 16.04.2022 Securitas AS
2022/34 20220422 22.04.2022 Inngående brev Gbnr. 66/7 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Anders Johan Abelquist
2022/32 20220422 22.04.2022 Inngående brev Høring - Midlertidig endring i MSIS-registerforskriften for å lagre covid-19-relaterte prøvesvar i MSIS-registeret og videreformidling av prøvesvar til innbyggere og helsepersonell Helse- og omsorgsdepartementet
2022/96 20220422 22.04.2022 Inngående brev Bekreftelse av fordringsanmeldelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** AGDER TINGRETT
2022/110 20220422 22.04.2022 Inngående brev Klage på avslag om strømstøtte for Evje Folkehøgskole AS VIRKE
2022/109 20220422 22.04.2022 Saksframlegg/innstilling Endring av reguleringsplan for Skranevatn, planID 197202 - Flytting av tomt 9, gbnr. 26/44
2022/132 20220422 22.04.2022 Utgående brev Oppfølging av kommunens vedtak om bosetting INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2022/132 20220422 22.04.2022 Inngående brev Høring - midlertidige endringer i lovverket - Ukraina Justis- og beredskapsdepartementet
2022/146 20220422 22.04.2022 Inngående brev Informasjon ***** ********** ***** ***** ***** *****
2022/122 20220422 22.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO *****
2022/122 20220422 22.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO *****
2022/122 20220422 22.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Aina Steand
2022/123 20220422 22.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Charlotte Byremo
2022/123 20220422 22.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Ole Kristian Moen
2022/123 20220422 22.04.2022 Inngående brev Søknad om plass i SFO Ole Kristian Moen
2022/118 20220422 22.04.2022 Utgående brev Gbnr. 70/39 - Begrunnelse for hvorfor matrikkelenhet skal utgå STATENS KARTVERK
2022/174 20220422 22.04.2022 Inngående brev Ettersendt ansvarsrett for utskiftning av branndører. Nilsen Byggtjenester
2022/174 20220422 22.04.2022 Inngående brev Gbnr. 42/49 - Oversendelse av ansvarserklæring på gjennomføringer av rør Nilsen Byggtjenester AS
2022/159 20220422 22.04.2022 Inngående brev Vedr. søknad bruksendring Grenjåvegen 24, Arild Breive
2022/163 20220421 21.04.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Sangpedagog / kulturskolelærer - st. ref. 4500248692 ***** ***** *****
2022/163 20220421 21.04.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Sangpedagog / kulturskolelærer - st. ref. 4500248692 ***** ***** *****
2022/163 20220421 21.04.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Sangpedagog / kulturskolelærer - st. ref. 4500248692 ***** ***** *****
2022/163 20220421 21.04.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Sangpedagog / kulturskolelærer - st. ref. 4500248692 ***** ***** ***** *****
2022/173 20220421 21.04.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Avdelingsleder kultur - st. ref. 4502901602 ***** ***** ***** *****
2022/173 20220421 21.04.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Avdelingsleder kultur - st. ref. 4502901602 ***** ***** ***** *****
2022/173 20220421 21.04.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Avdelingsleder kultur - st. ref. 4502901602 ***** ***** ***** *****
2022/173 20220421 21.04.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Avdelingsleder kultur - st. ref. 4502901602 ***** ***** *****
2022/173 20220421 21.04.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Avdelingsleder kultur - st. ref. 4502901602 ***** ***** *****
2022/173 20220421 21.04.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Avdelingsleder kultur - st. ref. 4502901602 ***** ***** *****
2022/173 20220421 21.04.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Avdelingsleder kultur - st. ref. 4502901602 ***** ***** *****
2022/173 20220421 21.04.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Avdelingsleder kultur - st. ref. 4502901602 ***** ***** ***** *****
2022/170 20220421 21.04.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4501352628 ***** ***** ***** *****
2022/170 20220421 21.04.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4501352628 ***** ***** ***** *****
2022/170 20220421 21.04.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4501352628 ***** ***** *****
2022/170 20220421 21.04.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4501352628 ***** ***** ***** *****
2022/170 20220421 21.04.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Fagarbeidere - enhet for omsorg - st. ref. 4501352628 ***** ***** *****