eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/226 20210611 11.06.2021 Utgående brev Svar på spørreundersøkelse - kommunens forvaltning av alkoholloven 2021 FOLKEHELSEINSTITUTTET
2020/646 20210611 11.06.2021 Utgående brev Svar på spørreundersøkelse - kommunens forvaltning av tobakkskadeloven 2021 FOLKEHELSEINSTITUTTET
2020/699 20210611 11.06.2021 Inngående brev Pålegg om utlevering av opplysninger om kjøp og salg i oppdrag SKATTEETATEN
2021/101 20210611 11.06.2021 Inngående brev Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 Kontrollutvalget
2021/101 20210610 10.06.2021 Saksframlegg/innstilling Orientering fra ordfører og kommunedirektør
2021/116 20210610 10.06.2021 Saksframlegg/innstilling Bruk av forkjøpsrett på SIK eiendommen
2020/483 20210610 10.06.2021 Saksframlegg/innstilling Midt-Agder Friluftsråd - ny samarbeidsavtale
2019/335 20210610 10.06.2021 Saksframlegg/innstilling Handlingsplan 2021-2023 Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre
2021/328 20210610 10.06.2021 Saksframlegg/innstilling Fremtidig organisering av Setesdal IKT
2020/515 20210609 09.06.2021 Inngående brev Gbnr- 42/49 - Søknad om ferdigattest for bruksendring, etablering av bilskadeverksted, Sambandsvegen 1 EVJEMOEN NÆRINGSPARK AS
2020/710 20210609 09.06.2021 Saksframlegg/innstilling Vertskommunesamarbeid legetjeneste Evje og Hornnes og Bygland kommuner.
2021/161 20210608 08.06.2021 Inngående brev Gbnr. 50/150 - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av enebolig, Arendalsvegen 35. Tiltakshaver: Asbjørn Haugen SMELAND BYGGSERVICE AS
2019/1102 20210608 08.06.2021 Inngående brev Gbnr. 50/381,416 og 382 - Søknad om endring av gitt tillatelse, forlengelse av adkomstveg/ parkeringsplass, Vikstølvegen 23, 25 og 27 Sigurd Wiberg
2021/447 20210608 08.06.2021 Inngående brev Gbnr. 20/84 - Søknad om utslippstillatelse, tett tank, Rebbåslia 2. Tiltakshaver: Magnus Ottar Kristiansen AAS RAGNAR AS
2021/450 20210607 07.06.2021 Utgående brev Referat fra møtet 01.06.2021 kl.13.30.-14.30. Informasjon om READ Agder og READ-gruppe Evje og Hornnes Styrere, rektorer barneskoler og HTV Utdanningsforbundet
2021/442 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar turistinformasjon - st. ref. (4394751426) - ***** ***** *****
2021/442 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar turistinformasjon - st. ref. (4394751426) - ***** ***** *****
2021/442 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar turistinformasjon - st. ref. (4394751426) - ***** ***** *****
2021/443 20210607 07.06.2021 Utgående brev Gbnr. 1/19 - Tillatelse til bygging av mindre private bryggeanlegg, Runebergodden. Tiltakshaver: Runebergodden AS KW-BYGG HORNNES AS
2021/444 20210607 07.06.2021 Utgående brev Gbnr. 20/54 - Rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny, Rebbåsvegen 10. Tiltakshaver: Rune Wilhelmsen Tofire AS
2021/439 20210607 07.06.2021 Utgående brev Vedr. søknad om takoverbygg og veranda gnbr. 50/318 Lasse Roel Omland
2021/441 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar bibliotek - st. ref. (4394719730) - ***** ***** *****
2021/441 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar bibliotek - st. ref. (4394719730) - ***** ***** ***** *****
2021/442 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar turistinformasjon - st. ref. (4394751426) - ***** ***** *****
2021/464 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad for dispensasjon & stønad for å bygge en støyskjerm - Evje og Hornnes kommune - Dåsvannsdalen 15 - fv. 302 gnr/bnr 7/108 og 113 Agder fylkeskommune
2021/469 20210607 07.06.2021 Inngående brev Høring av revidering av listeførte anlegg innenfor vassdrags- og energisektoren Agder fylkeskommune
2021/473 20210607 07.06.2021 Inngående brev Gbnr. 55/203 - Søknad om oppføring av 2-mannsbolig, Biotittvegen 9. Tiltakshaver: Setesdal Eiendom AS DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS AVD LYNGDAL
2021/401 20210607 07.06.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 971105755 Landbruksdirektoratet
2021/406 20210607 07.06.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om stilling - Hovslagervegen bofellesskap Anita Homdal Austenå
2021/406 20210607 07.06.2021 Utgående brev Vedtak om ansettelse - vernepleier Hovslagervegen bofellesskap Anita Homdal Austenå
2021/406 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - vernepleier Hovslagervegen bofellesskap Anita Homdal Austenå
2021/412 20210607 07.06.2021 Inngående brev Forskrift om endring av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) Statsforvalteren
2021/412 20210607 07.06.2021 Inngående brev Forskrift om endring av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) Statsforvalteren
2021/416 20210607 07.06.2021 Inngående brev Oversendt oppmålingsdata LANDMÅLER SØR AS
2021/418 20210607 07.06.2021 Utgående brev gbnr. 1./19- svar på spørsmål om utnytting IMELAND BYGG
2021/421 20210607 07.06.2021 Saksframlegg/innstilling Finansforvaltningsrapport per 30.04.2021
2021/441 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar bibliotek - st. ref. (4394719730) - ***** ***** *****
2021/441 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar bibliotek - st. ref. (4394719730) - ***** ***** ***** *****
2021/441 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar bibliotek - st. ref. (4394719730) - ***** ***** ***** *****
2021/441 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar bibliotek - st. ref. (4394719730) - ***** ***** *****
2021/441 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar bibliotek - st. ref. (4394719730) - ***** ***** *****
2021/441 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar bibliotek - st. ref. (4394719730) - ***** ***** *****
2021/441 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar bibliotek - st. ref. (4394719730) - ***** ***** ***** *****
2021/441 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar bibliotek - st. ref. (4394719730) - ***** ***** ***** *****
2021/441 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar bibliotek - st. ref. (4394719730) - ***** ***** ***** *****
2021/441 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar bibliotek - st. ref. (4394719730) - ***** ***** ***** *****
2021/441 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar bibliotek - st. ref. (4394719730) - ***** ***** *****
2021/441 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar bibliotek - st. ref. (4394719730) - ***** ***** ***** *****
2021/441 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar bibliotek - st. ref. (4394719730) - ***** ***** *****
2019/1087 20210607 07.06.2021 Utgående brev Refusjon for søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling BABUSCHKA BARNEHAGE AS
2019/1087 20210607 07.06.2021 Inngående brev Refusjon Babuschka barnehage Judith jessica Eikenaar
2019/1200 20210607 07.06.2021 Inngående brev Detaljregulering av Finnholane Motorsportanlegg Planfolket - Anne-Marie Hovland Hansen
2019/1075 20210607 07.06.2021 Inngående brev Til alle ordførere på Agder angående 22. juli-markering 2021 STATSFORVALTEREN I AGDER
2019/1003 20210607 07.06.2021 Utgående brev Referat fra møtet 26.05.2021 kl.11.-12. i plan- og byggekomite rehabilitering Evje ungdomskule Plan- og byggekomite rehabilitering Evje ungdomskule
2019/936 20210607 07.06.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i skiltforskriften – skilt for fartsgrensesone sykkel og endringer i forskrift om forenklet forelegg Statens vegvesen
2019/588 20210607 07.06.2021 Inngående brev Protokoll - Møte i representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS 31. mai 2021 AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS
2019/19 20210607 07.06.2021 Inngående brev Revidert prøvetakingsplan kap. 13 anlegg - Aust Agder - 2. halvår 2021 Post - Evje og Hornnes kommune
2019/631 20210607 07.06.2021 Inngående brev Viktig informasjon: Ny organisering av sertifiseringsmyndighet i Miljøfyrtårn-ordningen STIFTELSEN MILJØFYRTÅRN
2017/396 20210607 07.06.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2021 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
2017/571 20210607 07.06.2021 Inngående brev Re: SV: krypsiv . nye områder - rask tilbakemelding på analysene Tor Kviljo
2018/55 20210607 07.06.2021 Inngående brev Innvilger tilskudd til Helse- og omsorgstjenester og tannhelsetjenester til innsatte i fengsel over statsbudsjettet 2021, kapittel 762.61 HELSEDIREKTORATET
2018/64 20210607 07.06.2021 Inngående brev Kartlegging av størrelsen til tettbebyggelser med avløpsanlegg etter forurensningsforskriften kapittel 13 og 14 STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/507 20210607 07.06.2021 Utgående brev Saksliste til møtet 08.06.2021 kl.08.00.-09.30. i administrativ arbeidsgruppe utredning nærmiljøanlegg Evjeskolene Administrativ arbeidsgruppe utredning nærmiljøanlegg Evjeskolene
2020/438 20210607 07.06.2021 Utgående brev Gbnr.55/186 - Ferdigattest for enebolig, Oddeskogen tomt 9. Tiltakshaver: Anders Odde Torndahl HELLVIK HUS SØGNE AS
2020/301 20210607 07.06.2021 Inngående brev Melding om rettskraftig og tinglyst sak - krav om matrikkelføring - sak 19-086609RFA-JARD Dåsvassdalen naturreservat AUST-AGDER JORDSKIFTERETT
2020/147 20210607 07.06.2021 Inngående brev Gbnr. 49/120 - Søknad om igangsettingstillatelse for resterende arbeider - tilbygg del 2, Verksvegen 26. Tiltakshaver: Nor-Dan Eiendom AS DAGFIN SKAAR AS
2020/185 20210607 07.06.2021 Saksframlegg/innstilling Tilskudd til TV aksjonen 2021, Plan International og oppnevning av kommunekomitë
2021/162 20210607 07.06.2021 Utgående brev Pågående tilsyn - behov for ytterligere informasjon Aamland, Aase
2021/121 20210607 07.06.2021 Utgående brev Fellingsavgifter 2021 Evje Sør Viltlag v/Knut Albert Hauan m.fl.
2021/121 20210607 07.06.2021 Utgående brev Kommunalt viltfond - fordeling av midler 2021 Evje Sør Viltlag v/ Knut Albert Hauan m.fl.
2021/122 20210607 07.06.2021 Utgående brev Søknad om godkjenning av vald for jakt på rådyr og tildeling av kvote. Søker Tommy Uleberg. Tommy Uleberg
2021/122 20210607 07.06.2021 Utgående brev Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg 2021 - 2023, bestandsplanområdet Evje Sør viltlag, Evje Aust storvald og Evje Nordaust storvald. Stian Haugen m.fl.
2021/122 20210607 07.06.2021 Utgående brev Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg 2021 - 2023, Hornnes Sør Viltlag Hornnes Sør Viltlag v/ Torgeir Hodne
2021/122 20210607 07.06.2021 Utgående brev Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg 2021 - 2023, Hornnes Sør Viltlag Hornnes Nord Viltlag v/ Håkon Bjorland Uleberg
2021/122 20210607 07.06.2021 Utgående brev Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg 2021 - 2023, Hornnes Nord Viltlag Hornnes Nord Viltlag v/ Håkon Bjorland Uleberg
2021/123 20210607 07.06.2021 Inngående brev Gbnr. 53/3 - Krav om utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Olav Arne Haugen
2021/141 20210607 07.06.2021 Utgående brev Gbnr. 5/54 - Tilbakemelding på brev av 02.06.21 TORGEIR HELLE
2021/114 20210607 07.06.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Hornnesheimen Monica Breive
2021/114 20210607 07.06.2021 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling - Hornnesheimen Monica Breive
2020/700 20210607 07.06.2021 Utgående brev Oversendelse av årsmelding - kraftfond i Evje og Hornnes kommune AGDER FYLKESKOMMUNE
2020/699 20210607 07.06.2021 Saksframlegg/innstilling Økonomirapport med budsjettjusteringer per 30.04.2021
2020/699 20210607 07.06.2021 Inngående brev Invitasjon til å søke skjønnsmidler knyttet til covid-19 for 1. halvår 2021 Nordhus, Jostein
2021/102 20210607 07.06.2021 Saksframlegg/innstilling Diskusjonssaker/eventuelt
2021/101 20210607 07.06.2021 Inngående brev Protokoll fra Generalforsamling i Kommunekraft AS 20. mai 2021 KOMMUNEKRAFT AS
2020/552 20210607 07.06.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021 - inntektsår: 2017 - Eiendomsskatteår: 2019 Skatteetaten
2020/552 20210607 07.06.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021 - inntektsår: 2018 - Eiendomsskatteår: 2020 Skatteetaten
2020/552 20210607 07.06.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021 - inntektsår: 2019 - Eiendomsskatteår: 2021 Skatteetaten
2020/590 20210607 07.06.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2021, sendt 02.06.2021 Skatteetaten
2021/330 20210607 07.06.2021 Inngående brev Informasjon om Dagsturhytta Agder etter informasjonsmøte 28.5.2021. AGDER FYLKESKOMMUNE
2021/381 20210607 07.06.2021 Inngående brev Gbnr. 9/5 -  Geologisk og geoteknisk rapport Ellen Cecilie Møllen
2021/317 20210607 07.06.2021 Utgående brev Gbnr. 57/28 - Oversending av tinglyst matrikkelbrev John Arvid Klepsland
2021/293 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om vikariat - enhet for barnehage Thea S Wehus Robertsen
2021/272 20210607 07.06.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan 15/103 Hellvik Hus Søgne AS
2021/276 20210607 07.06.2021 Inngående brev Hyppigere rapportering av data til Kommunalt pasient- og brukerregister (IPLOS) i 2021 - automatiske uttrekk fra elektronisk pasientjournal HELSEDIREKTORATET
2021/278 20210607 07.06.2021 Inngående brev Oversendt oppmålingsdata LANDMÅLER SØR AS
2021/170 20210607 07.06.2021 Utgående brev Forslag til forskrift om jakt- og fangsttider 2022 - 2028, høring AGDER FYLKESKOMMUNE
2021/181 20210607 07.06.2021 Utgående brev Gbnr. 15/231- Endring av gitt tillatelse, Hjortevegen 14. Tiltakshaver: Atle Lid KONSMO FABRIKKER AS
2021/198 20210607 07.06.2021 Utgående brev Re: besøk Karl Johans Minne skole
2021/198 20210607 07.06.2021 Inngående brev Fwd: Koronaregler? LL Setesdal Bilruter
2021/198 20210607 07.06.2021 Utgående brev SV: Koronaregler? LL Setesdal Bilruter
2021/198 20210607 07.06.2021 Inngående brev Program teltmøte Hege Jokelid
2021/215 20210607 07.06.2021 Inngående brev Invitasjon til informasjonsmøte- hjemmeside Dragark - Anniken Ophaug Røksland
2021/221 20210607 07.06.2021 Utgående brev Melding om endring av brukerkategori for TT-kort *****
2021/238 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om SFO Atong Deng Chol
2021/242 20210607 07.06.2021 Utgående brev Gbnr. 57/47 - Oversending av tinglyst matrikkelbrev Torleif Klepsland
2021/244 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om barnehageplass Nikita Bredesen
2021/441 20210605 05.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar bibliotek Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394719730 ***** ***** ***** *****
2021/441 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar bibliotek Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394719730 ***** ***** ***** *****
2021/441 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar bibliotek Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394719730 ***** ***** *****
2021/442 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar turistinformasjon Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394751426 ***** ***** *****
2021/465 20210604 04.06.2021 Inngående brev Gbnr. 61/15 - Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende bod og oppføring av ny, Terenesvegen 30. Tiltakshaver: Signe og Kjell Fauske Kjell Fauske
2021/458 20210604 04.06.2021 Utgående brev Gbnr. 50/81 - Tilsyn av oppstart av frisør og massasje, Arendalsvegen 2 Arne Uppstad m.fl.
2021/459 20210604 04.06.2021 Utgående brev Bekymringsmelding vedr. dyrevelferd på gbnr. ***** ***** ***** ***** ***** Mattilsynet
2021/459 20210604 04.06.2021 Inngående brev Kvittering for mottatt bekymringsmelding - dyrevelferd Mattilsynet
2021/461 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kommunal fastlege (vikariat) - st. ref. 4399873860 ***** ***** *****
2021/463 20210604 04.06.2021 Inngående brev Gbnr. 127/9 - Søknad om dispensasjon for ny avkjørsel fra FV 42. Tiltakshaver: Vegusdal Kraftverk AS VEGUSDAL KRAFTVERK AS
2021/463 20210604 04.06.2021 Inngående brev Gbnr. 127/3 - Søknad om dispensasjon for ny avkjørsel fra FV 42. Tiltakshaver: Vegusdal Kraftverk AS VEGUSDAL KRAFTVERK AS
2021/471 20210604 04.06.2021 Inngående brev Gbnr. 35/1 fnr. 31 - Søknad om oppføring av anneks, Sollivegen 45. Tiltakshaver: Geir Inge Rønning Geir Inge Rønning
2021/441 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar bibliotek Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394719730 ***** ***** *****
2021/427 20210604 04.06.2021 Utgående brev Gbnr. 18/67 - Tillatelse til tilbygg, fritidsbolig, Stangeråsvegen 50. Tiltakshaver: Monica Transeth PROSJEKTKONTROLL SØR AS
2021/428 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbakemelding deltakelse og koordinator Ungdata-undersøkelse i 2022 KoRus Sør
2021/418 20210604 04.06.2021 Inngående brev Gbnr. 1/19- oppdatert avstandserklæring, og spørsmål om utnytting. IMELAND BYGG
2021/418 20210604 04.06.2021 Inngående brev Gbnr. 1/19-Endring av søknaden/fakta korrigering IMELAND BYGG
2021/418 20210604 04.06.2021 Utgående brev Gbnr. 1/128- Tillatelse til fritidsbolig, Runebergodden. Tiltakshaver: Einar Morlandstø IMELAND BYGG
2021/418 20210604 04.06.2021 Inngående brev Gbnr. 1/28 - Endring av tidligere søknad om anneks, trekkes ut av byggesaken grunnet grad av utnytting,        Runebergodden. IMELAND BYGG
2021/406 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2021/406 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2021/406 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2021/406 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** *****
2021/406 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2021/406 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2021/406 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** *****
2021/406 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** *****
2021/406 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** *****
2021/406 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** ***** *****
2021/406 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** *****
2021/406 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** *****
2021/406 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2021/242 20210604 04.06.2021 Inngående brev Oversendt oppmålingsdata LANDMÅLER SØR AS
2021/238 20210604 04.06.2021 Utgående brev Vedtak om SFO Atong Deng Chol
2021/262 20210604 04.06.2021 Inngående brev Gbnr. 8/14- svar på spørsmål om skredrapport Einar Fossestøl
2021/262 20210604 04.06.2021 Utgående brev Gbnr. 8/14- Tillatelse til oppføring av driftsbygning i landbruket, Dåsvannsdalen 384. Tiltakshaver: Tor Olav Greibrokk Tor Olav Greibrokk
2021/238 20210604 04.06.2021 Utgående brev Vedtak om plass i SFO - ikke innvilget Julia Eriksen
2021/221 20210604 04.06.2021 Utgående brev Opphør som bruker av TT-kort ordningen *****
2021/221 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om TT-kort *****
2021/198 20210604 04.06.2021 Inngående brev Fwd: Besøk Karl Johans Minne skole
2021/198 20210604 04.06.2021 Inngående brev Festaften for eldre Evje og Hornnes Røde Kors v/ Karina Lislevand
2021/199 20210604 04.06.2021 Inngående brev Vedtatte endringer i covid-19 forskriften - unntak beskyttede og barn STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/198 20210604 04.06.2021 Inngående brev Sommerleir på Evje i uke 30 Juba v/ Mari Skjerden
2021/181 20210604 04.06.2021 Inngående brev Gbnr. 15/231- bekreftelse på at tiltakshaver er informert om bygging nærmere nabogrense enn 4 meter. Mette Håverstad m.fl.
2021/181 20210604 04.06.2021 Inngående brev SV: Søknad om endring av gitt tillatelse, Hjortevegen 8, deres saksnr. 2021181 KONSMO FABRIKKER AS
2021/285 20210604 04.06.2021 Inngående brev Innskriving i grunnskulen, bokmål, ***** ***** *****
2021/285 20210604 04.06.2021 Utgående brev Vedtak om bokmål som opplæringsmål for ***** ***** *****
2021/287 20210604 04.06.2021 Inngående brev Gbnr. 50/140 - Samtykke til sletting av seksjonering HUSBANKEN
2021/294 20210604 04.06.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om endring i stillingsprosent - enhet for pleie og omsorg Monica Breive
2021/294 20210604 04.06.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om endring i stillingsprosent - enhet for pleie og omsorg May Britt Tynes Ekornås
2021/294 20210604 04.06.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om ansettelse - enhet for pleie og omsorg Mu Mu Digay
2021/293 20210604 04.06.2021 Inngående brev Vedr. svar på vedtak/tilbud om vikariat barnehagelærer Runhild Skarpengland
2021/309 20210604 04.06.2021 Utgående brev Gbnr. 7/54 - Oversending av matrikkelbrev Astrid Falkgjerdet m.fl.
2021/309 20210604 04.06.2021 Utgående brev Gbnr. 7/61 og 7/73 - Oversending av matrikkelbrev Jan Synstad
2021/317 20210604 04.06.2021 Inngående brev Oversendt oppmålingsdata LANDMÅLER SØR AS
2021/331 20210604 04.06.2021 Inngående brev Gbnr. 49/91 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - reseksjonering snr. 5 Evje Park STATENS KARTVERK
2021/381 20210604 04.06.2021 Inngående brev 21/11515-2 Uttalelse: gnr/bnr 9/5 - Evje og Hornnes kommune - rivning av eksisterende tilbygg og oppføring av et nytt tilbygg til våningshus Agder fylkeskommune
2021/386 20210604 04.06.2021 Inngående brev Vedrørende dispensasjonssøknad Flateland Kraftverk Stormvind - Espen Borgir Christophersen
2021/386 20210604 04.06.2021 Inngående brev Flateland -Arealdisp trinn 1 og 2 NVE - Eilif Magnus Brodtkorb
2021/386 20210604 04.06.2021 Inngående brev Vedrørende dispensasjonssøknad Flateland Kraftverk Stormvind - Espen Borgir Christophersen
2021/387 20210604 04.06.2021 Inngående brev Gbnr. 65/20, 65/21 og 65/44 - Oversendt oppmålingsdata LANDMÅLER SØR AS
2020/526 20210604 04.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om midler - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Risdal Touring AS
2020/526 20210604 04.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om midler - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Destinasjon Setesdal
2020/526 20210604 04.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om midler - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Stylt
2020/526 20210604 04.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om midler - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Risdal Buss
2020/526 20210604 04.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om midler - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Pernille Kafe
2020/615 20210604 04.06.2021 Inngående brev Gbnr. 55/198- søknad om midlertidig brukstillatelse AGDER BYGGTJENESTER AS
2020/615 20210604 04.06.2021 Utgående brev Gbnr. 55/198- Midlertidig brukstillatelse, Biotittvegen 8A, Oddeskogen. Tiltakshaver: Oddeskogen AS AGDER BYGGTJENESTER AS
2020/615 20210604 04.06.2021 Utgående brev Gbnr. 55/198- vedr.Søknad om ferdigattest AGDER BYGGTJENESTER AS
2020/607 20210604 04.06.2021 Inngående brev Gbnr. 25/23 - Søknad om dispensasjon for midlertidig plassering av campingvogn med termotelt, Hodne. Tiltakshaver: Arnt Gunnar og May Solfrid Hodne Thorkildsen Arnt Gunnar Thorkildsen
2020/700 20210604 04.06.2021 Inngående brev Din henvendelse er mottatt. Postmottak SFAG
2021/100 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2021/318 Løpenr: 4681/2021 Dokument tittel: Gbnr. 18/41- søknad om tillatelse til tiltak, pbl 20-3 Byggfakta
2021/100 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2021/418 Løpenr: 4714/2021 Dokument tittel: Gbnr. 1/19, Søknad om tillatelse i ett trinn, Anneks Byggfakta
2021/100 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2021/416 Løpenr: 4693/2021 Dokument tittel: Gbnr. 20/3 fnr. 14 - Søknad om fradeling av festetomt, Grasmyrvegen 17. Tiltakshaver: Øyvind Breilid Byggfakta
2021/100 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2021/424 Løpenr: 4850/2021 Dokument tittel: Forespørsel om forhåndskonferanse Byggfakta
2021/100 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2021/444 Løpenr: 5001/2021 Dokument tittel: Gbnr. 20/54 - Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny, Rebbåsvegen 10. Tiltakshaver: Rune Wilhelmsen Byggfakta
2021/100 20210604 04.06.2021 Inngående brev Kommunens vennskapskommuner Nrk
2021/100 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. kommunens vennskapskommuner Nrk
2021/100 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2021/449 Løpenr: 5210/2021 Dokument tittel: Gbnr. 65/20 - Søknad om rammetillatelse for bygging av vei og oppføring av fritidsbolig, Lauvås. Tiltakshaver: Helene Dovland og Richard Dovland Byggfakta
2021/100 20210604 04.06.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/510 Løpenr: 5314/2021 Dokument tittel: Elgtun - reviderte plandokumenter Line Kysnes Vennesland
2021/100 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/510 Løpenr: 5314/2021 Dokument tittel: Elgtun - reviderte plandokumenter Line Kysnes Vennesland
2021/100 20210604 04.06.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/318 Løpenr: 4681/2021 Dokument tittel: Gbnr. 18/41- søknad om tillatelse til tiltak, pbl 20-3 Byggfakta
2021/100 20210604 04.06.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/418 Løpenr: 4714/2021 Dokument tittel: Gbnr. 1/19, Søknad om tillatelse i ett trinn, Anneks Byggfakta
2021/100 20210604 04.06.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/416 Løpenr: 4693/2021 Dokument tittel: Gbnr. 20/3 fnr. 14 - Søknad om fradeling av festetomt, Grasmyrvegen 17. Tiltakshaver: Øyvind Breilid Byggfakta
2021/100 20210604 04.06.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/424 Løpenr: 4850/2021 Dokument tittel: Forespørsel om forhåndskonferanse Byggfakta
2021/100 20210604 04.06.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/444 Løpenr: 5001/2021 Dokument tittel: Gbnr. 20/54 - Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny, Rebbåsvegen 10. Tiltakshaver: Rune Wilhelmsen Byggfakta
2021/100 20210604 04.06.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/449 Løpenr: 5210/2021 Dokument tittel: Gbnr. 65/20 - Søknad om rammetillatelse for bygging av vei og oppføring av fritidsbolig, Lauvås. Tiltakshaver: Helene Dovland og Richard Dovland Byggfakta
2021/116 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbakemelding vedr. avtale - Hornåsen velforening Monica Verdal m.fl.
2021/116 20210604 04.06.2021 Inngående brev Hornåsen tomter Beboer i Hornåsen boligfelt
2021/141 20210604 04.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på svar på klage over forhåndsvarsel om pålegg om forbud mot fortsatt virksomhet og ileggelse av tvangsmulkt TORGEIR HELLE
2021/141 20210604 04.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på referat fra møte 25.05.21 TORGEIR HELLE
2021/141 20210604 04.06.2021 Utgående brev Gbnr. 5/54 - Svar på klage over forhåndsvarsel om pålegg om forbud mot fortsatt virksomhet og ileggelse av tvangsmulkt TORGEIR HELLE
2021/143 20210604 04.06.2021 Inngående brev Melding fra saksbehandler om ettersending av nødvendig dokumentasjon ***** ***** *****
2021/143 20210604 04.06.2021 Inngående brev Avsluttet sak - klagefrist utgått ***** ***** *****
2021/143 20210604 04.06.2021 Inngående brev Avsluttet sak - klagefrist utgått ***** ***** *****
2021/143 20210604 04.06.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/143 20210604 04.06.2021 Inngående brev Vedtaksbrev lest av søker ***** ***** *****
2021/144 20210604 04.06.2021 Inngående brev Heving av sak ***** ***** ***** NAMSFOGDEN I AGDER
2021/144 20210604 04.06.2021 Inngående brev Begjæring om overføring av trekk *****
2020/352 20210604 04.06.2021 Utgående brev Ferieavvikling og feriepenger 2021 Frantz Are Nilsen
2020/522 20210604 04.06.2021 Utgående brev Gbnr. 18/70 - Ferdigattest tilbygg,  Stangeråsvegen 91. Tiltakshaver: Geir Sigurd Svendsen KW-BYGG HORNNES AS
2017/628 20210604 04.06.2021 Inngående brev Purring - tilbakemelding, undersøkelse fra NAKU.pdf STATSFORVALTEREN I AGDER
2017/628 20210604 04.06.2021 Utgående brev svarbrev på purring - tilbakemelding, undersøkelse fra NAKU.pdf STATSFORVALTEREN I AGDER
2017/706 20210604 04.06.2021 Utgående brev Gbnr. 5/255 - Ferdigattest for tilbygg, Bakken 37. Tiltakshaver: Govand Mohammad Kheder Govand Mohammad Kheder
2019/740 20210604 04.06.2021 Inngående brev Høring - Forslag til lov om tilgang til taushetsbelagte opplysninger mv. for utvalg som skal gjennomgå tilsynssaker der helsepersonell har begått overgrep mot pasienter i perioden 2010 til 2020 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2018/483 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om gravetillatelse til legging av rør - KV Nedre Tingveg - Øvre Tingveg - Tingbergvegen (graving/rørlegging) SKILTLOS AS
2019/849 20210604 04.06.2021 Inngående brev Svar på brev av 03 mars. Flaumfaresone og rasfare nybugg Odd Harald Robstad
2019/1075 20210604 04.06.2021 Utgående brev Anmodning til Statsforvalteren i Agder om å utrede, planlegge og gjennomføre en utbedring av sundet "Soga" mellom Kilefjorden og Gåseflåfjorden i Otra. STATSFORVALTEREN I AGDER
2019/1013 20210604 04.06.2021 Inngående brev Fennefoss - Landskapsplan Ae - Jansen, Lars Gunnar
2019/629 20210603 03.06.2021 Inngående brev Gbnr.15/225 - Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av garasje, Bevervegen 16. Tiltakshaver: Emil Andreassen og Kari Varhaug Emil Andreassen
2021/441 20210603 03.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar bibliotek Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394719730 ***** ***** ***** *****
2021/441 20210603 03.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar bibliotek Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394719730 ***** ***** ***** *****
2021/466 20210603 03.06.2021 Inngående brev Gbnr. 55/52 - Søknad om oppføring av tilbygg til enebolig, Bergvavegen 5. Tiltakshaver: Egil Ramse Egil Ramse
2021/470 20210603 03.06.2021 Inngående brev Søknad tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage. *****
2021/460 20210602 02.06.2021 Inngående brev Gbnr. 48/3 - Melding om oppføring av koie, Åmland 26. Tiltakshaver: Solfrid og Kristian Tønnesøl Kristian Tønnesøl
2021/435 20210602 02.06.2021 Utgående brev Svarbrev -veterankontakt Evje og Hornnes kommune.  Oddvar Meyer
2018/522 20210602 02.06.2021 Inngående brev Gbnr. 49/106 - Søknad om ferdigattest for fortau, veglys og ny vannledning, Verksvegen. Tiltakshaver: Evje og Hornnes kommune Rambøll
2021/114 20210602 02.06.2021 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling - Hovslagervegen bofellesskap Anja Austrud Åsland
2020/700 20210602 02.06.2021 Utgående brev Innsending av årsregnskap og årsbertning for Evje og Hornnes kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/691 20210602 02.06.2021 Utgående brev Gbnr. 31/17 - Ferdigattest for infiltrasjonsanlegg, Abusdalsvegen 1222. Tiltakshaver: Svein Salve Lislevand OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
2021/294 20210602 02.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - enhet for pleie og omsorg Stine Marie Larsen Holene
2021/294 20210602 02.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - enhet for pleie og omsorg Maylinn Johanson
2021/294 20210602 02.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - enhet for pleie og omsorg Mu Mu Digay
2021/294 20210602 02.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - enhet for pleie og omsorg Liv Høgsås
2021/294 20210602 02.06.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - enhet for pleie og omsorg Enhet for pleie og omsorg - st. ref. 4367114084 ***** ***** *****
2021/294 20210602 02.06.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - enhet for pleie og omsorg Enhet for pleie og omsorg - st. ref. 4367114084 ***** ***** *****
2021/294 20210602 02.06.2021 Utgående brev Vedtak om ansettelse - enhet for pleie og omsorg Stine Marie Larsen Holene m.fl.
2021/184 20210602 02.06.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/198 20210602 02.06.2021 Utgående brev SV: Sommerleir på Evje i uke 30 mari@juba.org
2021/198 20210602 02.06.2021 Inngående brev Norgestur 10.klasse Ketil Momrak
2021/198 20210602 02.06.2021 Utgående brev SV: Norgestur 10.klasse post@mcprofil.no
2021/198 20210602 02.06.2021 Utgående brev SV: Festaften for eldre karina.lislevand@rodekors.org
2021/262 20210602 02.06.2021 Utgående brev Spørsmål vedr. innsendt skredrapport Einar Fossestøl
2021/441 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar bibliotek Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394719730 ***** ***** ***** *****
2021/441 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar bibliotek Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394719730 ***** ***** ***** *****
2021/445 20210531 31.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****
2021/456 20210531 31.05.2021 Utgående brev Gbnr. 2/26 og 2/33- Oversender søknad om bygging av tilkomstvei til fritidsboliger i LNFR for uttale. Evje og Hornnes kommune. Tiltakshaver: Tom Ove Eivindsen og Reidun og Bjørn N. Eppeland STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/456 20210531 31.05.2021 Inngående brev Gbnr. 2/26 og 2/33 - Søknad om dispensasjon for bygging av hyttevei, Senumsvegen 741 og 755. Tiltakshaver: Tom Ove Eivindsen og Reidun og Bjørn Notto Eppeland Bjørn Notto Eppeland
2021/450 20210531 31.05.2021 Utgående brev Agenda for møtet 01.06.2021 kl.13.30.-14.30. Informasjon om READ Agder og READ-gruppe Evje og Hornnes Styrere, rektorer og HTV Utdanningsforbundet
2021/437 20210531 31.05.2021 Inngående brev Fritak for betaling av barnehageplass ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/438 20210531 31.05.2021 Inngående brev Referat statusmøte fagkanal helse for SFAG, kommuneoverleger, SSHF og fylkestannlegen STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/420 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på flytting av arrangement pga. covid 19 regler Mineralparken AS
2021/417 20210531 31.05.2021 Utgående brev Gbnr. 52/32 - Ferdigattest for rehabilitering av pipe, Åneland 21. Tiltakshaver: Torkell Bransdal ODDE SAGBRUK AS
2021/417 20210531 31.05.2021 Utgående brev Gbnr. 52/32 - Tillatelse til rehabilitering av pipe, Åneland 21. Tiltakshaver: Torkell Bransdal ODDE SAGBRUK AS
2021/409 20210531 31.05.2021 Utgående brev Søknad om konsesjon for erverv av gnr 11, bnr 6. Søkere Ruben Seljåsen Jørgensen og Beate Egholm Beate Egholm
2021/263 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. dokumentasjon fra ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/263 20210531 31.05.2021 Inngående brev Innhenting av dokumentasjon fra PPT, ***** ***** ***** ***** *****
2021/238 20210531 31.05.2021 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Agnieszka Marciniak
2021/238 20210531 31.05.2021 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Ruben Helgeland
2021/238 20210531 31.05.2021 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Robert Lendzioszek
2021/238 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO Linn Trude Brall
2021/238 20210531 31.05.2021 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Linn Trude Brall
2021/244 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad om barnehageplass *****
2021/237 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om plass i SFO Monica Hanasand
2021/199 20210531 31.05.2021 Inngående brev Endring i covid-19-forskriften - reglene om karantenehotell § 5 tredje ledd STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/202 20210531 31.05.2021 Inngående brev Kontaktpunkt for informasjonsdeling fra politiet STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/202 20210531 31.05.2021 Utgående brev Kontaktpunkt for informasjonsdeling fra politiet STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/199 20210531 31.05.2021 Inngående brev Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - mindre presiseringer av karantenereglene og endringer i landlisten STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/199 20210531 31.05.2021 Inngående brev Forskrift om endring av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. - endringene trer i kraft 27. mai 2021 kl. 12.00 Statsforvalteren i Agder
2021/199 20210531 31.05.2021 Inngående brev Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - unntak fra innreisekarantene for utøvere som skal forberede OL og PL, samt landslagsspillere i fotball Statsforvalteren i Agder
2021/183 20210531 31.05.2021 Utgående brev Gbnr. 34/31 - Svar på søknad om reseksjonering, Bjørnekrovegen 1 og 3. Tiltakshaver: Peter Samuelsen og Linda Hauge Henriksen Peter Andreas Samuelsen
2021/184 20210531 31.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/184 20210531 31.05.2021 Inngående brev KOPI. Tillegg til sakkyndig vurdering vedr. ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/184 20210531 31.05.2021 Inngående brev Tillegg til sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/186 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svarbrev - Tilsynsmessig oppfølging av helsetjenesten i Evje fengsel - gjelder ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/221 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om TT-kort *****
2021/221 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om TT-kort *****
2021/221 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om TT-kort *****
2021/221 20210531 31.05.2021 Utgående brev Avslag på søknad om utvidet beløp på TT-kort *****
2021/221 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om TT-kort *****
2021/221 20210531 31.05.2021 Utgående brev Avslag på søknad om TT-kort *****
2021/221 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om TT-kort *****
2021/221 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2021/221 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2021/221 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2021/311 20210531 31.05.2021 Utgående brev Gbnr. 34/1- orienterer om at det må sendes inn søknad til fylkeskommunen. JOHNNY IDSØ
2021/386 20210531 31.05.2021 Utgående brev Flateland kraftverk- forespørsel om tilbakemelding på søknad om dispensasjon fra detaljregulering for fv. 42 Hovland-Lislevatn Agder Fylkeskommune v/ Wenche Klungland
2021/391 20210531 31.05.2021 Utgående brev Referat fra møtet 07.05.2021 10.-11.30. med Oppvekstombudet i Agder Deltakere i møtet med Oppvekstombudet i Agder
2021/391 20210531 31.05.2021 Utgående brev Referat fra møtet med styrere og rektorer 07.05.2021 kl.11.30.-12.30. Styrere, rektorer og politikontakt
2021/381 20210531 31.05.2021 Utgående brev vedr. tilbygg til enebolig gbnr. 9/5 Ellen Cecilie Møllen
2021/381 20210531 31.05.2021 Utgående brev Gbnr. 9/5- Etterspør rapport om rasvurderinger 'Ellen Cecilie Møllen'
2021/381 20210531 31.05.2021 Inngående brev Aktsomhetskartene for hustomta Ellen Cecilie Møllen
2021/323 20210531 31.05.2021 Utgående brev Gbnr. 26/11 - Tillatelse til riving av pipe og påbygg platting vest, Skranevannsvegen 59. Tiltakshaver: Arild H. Jaabæk og Vivian B. Vaabenø Arild Haaland Jaabæk
2021/323 20210531 31.05.2021 Utgående brev Gbnr. 26/11 -svar på spørsmål rundt byggesak vei Arild Haaland Jaabæk
2021/284 20210531 31.05.2021 Inngående brev Innskriving i grunnskulen, ***** ***** ***** *****
2021/275 20210531 31.05.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om vikariat - Hornnes barneskule Anja Austrud Åsland
2021/100 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar vedr. Innsyn til kommunedirektørens arbeidsavtale tarjei.leer-salvesen@fvn.no
2021/100 20210531 31.05.2021 Utgående brev VS: Innsyn i godtgjørelse tarjei.leer-salvesen@fvn.no
2021/101 20210531 31.05.2021 Inngående brev Møteprotokoll Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse 25. mai 2021 Yngvild Abusdal
2021/114 20210531 31.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Hovslagervegen bofellesskap Anja Austrud Åsland
2021/110 20210531 31.05.2021 Inngående brev Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - gjennomføring av trinn 2 i gjenåpningsplanen STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/110 20210531 31.05.2021 Inngående brev Brev Agders kommuner massetesting mai 2021 SØRLANDET SYKEHUS HF
2021/111 20210531 31.05.2021 Inngående brev Sommervaksinering - Informasjonsbrev fra koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET
2021/111 20210531 31.05.2021 Inngående brev Vaksineliste - personer med fastlege i Vennesla kommune som bor i Evje og Hornnes kommune. VENNESLA KOMMUNE
2021/143 20210531 31.05.2021 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2021/143 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad om startlån ***** ***** *****
2021/143 20210531 31.05.2021 Inngående brev Saken med avvisningsvedtak er avsluttet grunnet utgått klagefrist ***** ***** *****
2021/151 20210531 31.05.2021 Utgående brev referat etter forhandlinger - søknad om unntak for streik Hovedtillitsvalgte
2018/483 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad og skiltplan - KV Nedre Tingvei - Øvre Tingveg - Tingbergvegen (graving/rørlegging) Evje signe.gry.isaksen@skiltlos.no
2018/853 20210531 31.05.2021 Utgående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Evje barneskule 26.05.21 Laila Helgesen m.fl.
2018/853 20210531 31.05.2021 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget ved Evje barneskule 26.05.21 Hege Jokelid m.fl.
2019/740 20210531 31.05.2021 Inngående brev Høring - endring i sosialtjenesteloven § 51 a om bestemmelser ved allmennfarlig smittsom sykdom ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
2019/1067 20210531 31.05.2021 Inngående brev Refusjonskrav gjesteelev, våren 2021 ***** ***** ***** ***** *****
2019/1003 20210531 31.05.2021 Utgående brev Saksliste til møtet 26.05.2021 kl.11.-12. i plan- og byggekomite rehabilitering Evje ungdomskule Deltakere i plan- og byggekomite rehabilitering Evje ungdomskule
2017/755 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom for perioden 03.03.2021 - 03.05.2021 *****
2017/660 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 31.5.21 - 1.6.21 Jenny K Undeland
2017/307 20210531 31.05.2021 Utgående brev Referat Helsenettverket 21.05.21 Benedicte Severinsen m.fl.
2017/385 20210531 31.05.2021 Inngående brev Evje og Hornnes kommune - Statsforvalterens merknad til ***** ***** ***** ***** *****
2017/937 20210531 31.05.2021 Inngående brev Agder Energi - Utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2020 AGDER ENERGI AS
2018/298 20210531 31.05.2021 Inngående brev Kandidater til LIM-prisen 2021 AGDER FYLKESKOMMUNE
2018/299 20210531 31.05.2021 Inngående brev Retting av ulikheter mellom grunnbok og matrikkel STATENS KARTVERK
2018/322 20210531 31.05.2021 Utgående brev Vedr. 2020054960-2,dokumentasjon vedr. spesialundervisning. KRISTIANSAND KOMMUNE
2020/510 20210531 31.05.2021 Inngående brev Elgtun - reviderte plandokumenter Trollvegg - Alf Petter Mollestad
2020/478 20210531 31.05.2021 Inngående brev Refusjonskrav - vår 2021 - Evje og Hornnes kommune *****
2020/448 20210531 31.05.2021 Utgående brev Referat frå møte i Su og skulemiljøutvalg 25.05.21 Christian Andersen m.fl.
2020/271 20210531 31.05.2021 Utgående brev Gbnr. 56/62 - Ferdigattest tilbygg til fritidsbolig, Vikstølvegen 1. Tiltakshaver: Kaj Torndahl KW-BYGG HORNNES AS
2020/38 20210531 31.05.2021 Utgående brev Referat etter møte - samarbeidsutvalget Hovedtillitsvalgte
2021/441 20210530 30.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar bibliotek Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394719730 ***** ***** *****
2021/441 20210530 30.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar bibliotek Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394719730 ***** ***** *****
2021/442 20210530 30.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar turistinformasjon Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394751426 ***** ***** *****
2021/441 20210529 29.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar bibliotek Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394719730 ***** ***** *****
2021/441 20210528 28.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar bibliotek Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394719730 ***** ***** ***** *****
2021/275 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider Hornnes barneskule - st. ref. 4362470203 ***** ***** ***** *****
2021/275 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeider Hornnes barneskule - st. ref. 4362470203 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** ***** *****
2021/230 20210528 28.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Lærerstillinger i grunnskolen - st. ref. 4353504604 ***** ***** ***** ***** *****
2021/237 20210527 27.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om plass i SFO Ole Kristian Moen
2021/237 20210527 27.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om plass i SFO Oddbjørn Ånund Bygland
2021/237 20210527 27.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om plass i SFO Yngvild Abusdal
2021/237 20210527 27.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om plass i SFO Astrid Louise Andersen
2021/237 20210527 27.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om plass i SFO Jon-Edvard Uleberg
2021/237 20210527 27.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om plass i SFO Kirsti Bjørndal
2021/238 20210527 27.05.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO Julia Eriksen
2021/238 20210527 27.05.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO Robert Lendzioszek
2021/180 20210527 27.05.2021 Utgående brev Gbnr. 50/638 - Oversending av tinglyst matrikkelbrev AASS AS
2021/272 20210527 27.05.2021 Utgående brev Gbnr. 15/103- Tillatelse til oppføring av 2-mannsbolig, tomt nr.15 i Hornåsen. Tiltakshaver: Hellevik Hus Søgne Prosjekt AS. HELLVIK HUS SØGNE AS
2021/323 20210527 27.05.2021 Inngående brev Gbnr. 21/323 - Søknad om dispensasjon for bygging av tilkomst vei til fritidsbolig, Skranevannsvegen 59. Arild Haaland Jaabæk
2021/323 20210527 27.05.2021 Inngående brev Gbnr. 26/11 - Søknad om riving av pipe og påbygg platting vest, Skranevannsvegen 59. Tiltakshaver: Arild H. Jaabæk og Vivian B. Vaabenø Arild Haaland Jaabæk
2021/380 20210527 27.05.2021 Utgående brev Gbnr. 50/67 - Tillatelse til fasadeendring og bruksendring fra reguleringsbestemmelsene. Tiltakshaver: Gruva Invest AS SMELAND BYGGSERVICE AS
2021/380 20210527 27.05.2021 Utgående brev Gbnr. 50/67- Svar på dispensasjon om fasadeendring og krav til parkering. Tiltakshaver: Gruva Invest AS SMELAND BYGGSERVICE AS
2021/380 20210527 27.05.2021 Inngående brev Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad Arbeidstilsynet
2021/332 20210527 27.05.2021 Utgående brev Gbnr. 60/47 - Svar på søknad om tilbygg til fritidsbolig og dispensasjon fra LNFR-område, Stafossvegen 30. Tiltakshaver: Tor Jørgen S. Haugen Tor Jørgen Storkås Haugen
2021/332 20210527 27.05.2021 Utgående brev ettersende naboerklæring for tilbygg på gbnr. 60/47 Tor Jørgen Storkås Haugen
2021/332 20210527 27.05.2021 Utgående brev Gbnr. 60/47- Tillatelse til tilbygg på fritidsbolig, Stafossvegen 30. Tiltakshaver: Tor Jørgen S. Haugen. Tor Jørgen Storkås Haugen
2018/483 20210527 27.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til graving og fremføring av fiber, Dåsvannsdalen - Gymnasvegen VEISKILTKONSULENTEN AS
2021/123 20210527 27.05.2021 Inngående brev Skogkultur- og gjennomsnittskostnader for 2020 og anbefalte makskostander for tilskudd og skogfond i Agder for 2021 STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/114 20210527 27.05.2021 Inngående brev oppsigelse i del av stilling Brit Klepsland
2021/114 20210527 27.05.2021 Utgående brev Vedr. din oppsigelse i del av stilling Brit Klepsland
2021/116 20210527 27.05.2021 Inngående brev Etterlyser tilbakemelding på henvendelse på vegne av Hornåsen velforening Monica Verdal
2021/100 20210527 27.05.2021 Inngående brev Innsyn i rådmannens arbeidsavtale Fvn
2021/100 20210527 27.05.2021 Inngående brev Innsyn i godtgjørelse Fvn
2021/410 20210527 27.05.2021 Utgående brev Gbnr. 29/105 - Ferdigattest for utslippstillatelse, tett tank, Oksebringa 2. Tiltakshaver: Vidar Sørensen EVJE RØRSERVICE AS
2021/404 20210527 27.05.2021 Utgående brev Gbnr. 1/127. Tillatelse til fritidsbolig, Runebergodden 15. Tiltakshaver: Per Arne Teslo. KW-BYGG HORNNES AS
2021/396 20210527 27.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/441 20210527 27.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar bibliotek Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394719730 ***** ***** ***** *****
2021/440 20210527 27.05.2021 Utgående brev Oversendelse av skjema til utfylling vedr. grensejustering Geir Andersen
2021/453 20210527 27.05.2021 Inngående brev Invitasjon til å delta i lokaldemokratiprosjekt og bli foregangskommune KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2021/454 20210526 26.05.2021 Inngående brev Gbnr. 42/50 m.fl. - Varsel om registrering av eiendom med forurenset grunn i matrikkelen og fagsystemet Grunnforurensning ved tidligere Kjells Bilopphugging STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/455 20210526 26.05.2021 Inngående brev Gbnr. 60/56 - Søknad om dispensasjon fra plankrav for tilbygg til fritidsbolig, terrasse og gapahuk, Terenesvegen 64. Tiltakshaver: Hendrikes Vittali Hendrikes J Vittali
2021/451 20210526 26.05.2021 Inngående brev Henvendelse vedr. midler til videreutvikling av prosjektet, Team Diversity Iselin Wiehe
2021/452 20210526 26.05.2021 Inngående brev Gbnr. 55/199 - Søknad om oppføring av 2-mannsbolig med carport, Oddeskogen B3. Tiltakshaver: Oddeskogen AS Agder Byggtjenester AS
2021/440 20210526 26.05.2021 Inngående brev Gbnr. 56/186 og 56/177 - Anmodning om oppmålingsforretning/ mindregrensejustering, Høgåsvegen. Søker: Geir Andersen Geir Andersen
2021/435 20210526 26.05.2021 Inngående brev Oppfølging av veteraner fra internasjonale operasjoner - invitasjon til kurs for veterankontakter og ressurspersoner i kommunene og ved andre sivile tjenestetilbud STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/435 20210526 26.05.2021 Inngående brev Oppfølging av veteraner fra internasjonale operasjoner - invitasjon til del 2 av kurs for veterankontakter og ressurspersoner i kommunene og ved andre sivile tjenestetilbud STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/435 20210526 26.05.2021 Inngående brev Hvem er veterankontakt i kommunen? Oddvar Meyer
2021/100 20210526 26.05.2021 Inngående brev Vi ber om innsyn i sak 20/374. Wigemyr & Co Advokatfirma
2021/101 20210526 26.05.2021 Inngående brev Møteprotokoll og møteinnkallinger Eldrerådet Yngvild Abusdal
2021/115 20210526 26.05.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling Høgetveitveien Sjur Høgetveit
2021/109 20210526 26.05.2021 Inngående brev Referat fra tverrfaglig tildelingsteam 21.05.21 E-H Kommune - Linda Beathe Dalane
2021/123 20210526 26.05.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 44/1 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2021/123 20210526 26.05.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gbnr. 3/7 LANDBRUKSDIREKTORATET
2021/122 20210526 26.05.2021 Inngående brev Bestandsplan HSV 2021-23 Vegvesen - Sigurd Wiberg
2018/735 20210526 26.05.2021 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 19/5 - Sluttutbetaling av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket  (SMIL) avslutning av prosjektet "rense kanaler og landgrøfter" KNUT TVEIT
2018/735 20210526 26.05.2021 Inngående brev Gbnr. 19/5 - Utbetalingsanmodning - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) KNUT TVEIT
2018/884 20210526 26.05.2021 Inngående brev Mineralstatistikken Harde fakta 2020 Direktoratet for mineralforvaltning
2019/849 20210526 26.05.2021 Inngående brev Q20+klimapåslag Norconsult - Gunnar Fiskum
2018/350 20210526 26.05.2021 Inngående brev Solstad - oversendelse dokumenter Planfolket - Victoria Nordtveit
2018/100 20210526 26.05.2021 Inngående brev Veglister for tømmervogntog/modulvogntog i Agder NORGES LASTEBILEIER-FORBUND
2017/407 20210526 26.05.2021 Inngående brev Informasjon om forståelsen av plan- og bygningsloven § 27-2 og sammenhengen mellom forurensningsloven og plan- og bygningsloven STATSFORVALTEREN I AGDER
2017/443 20210526 26.05.2021 Inngående brev Tilsynsrapport Evje barneskule SETESDAL BRANNVESEN IKS
2017/443 20210526 26.05.2021 Inngående brev Tilsynsrapport Oddeskogen barnehage SETESDAL BRANNVESEN IKS
2017/443 20210526 26.05.2021 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport - Evje Flerbrukshall Setesdal brannvesen
2017/443 20210526 26.05.2021 Inngående brev Tilsynsrapport - Svømmehall og SFO Setesdal brannvesen
2017/652 20210526 26.05.2021 Inngående brev Krav om matrikkelføring etter oppmålingsforretning tirsdag 11. mai 2021 ved Hornnes kyrkje - 601/310 i Evje og Hornnes Agder fylkeskommune
2020/22 20210526 26.05.2021 Inngående brev Nytt tilskudd - Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid Gundersen, Bjørn Vidar
2020/22 20210526 26.05.2021 Inngående brev Endring av søknadsfrist - Nytt tilskudd - Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/438 20210526 26.05.2021 Inngående brev Gbnr.55/186 - Søknad om ferdigattest for enebolig, Oddeskogen tomt 9. Tiltakshaver: Anders Odde Torndahl HELLVIK HUS SØGNE AS
2021/332 20210526 26.05.2021 Inngående brev Gbnr. 60/47- bekreftelse på at tilbygg ikke er nærmere nabogrense enn 4 meter. Tor Jørgen Storkås Haugen
2021/386 20210526 26.05.2021 Inngående brev Bilag 3- NVEs vedtak om godkjenning av detaljplan av 2. mars 2017 Stormvind - Espen Borgir Christophersen
2021/382 20210526 26.05.2021 Inngående brev Ettersendt dokumentasjon på rettigheter på veg, vann og avløp Ann Torhild Abusdal
2021/320 20210526 26.05.2021 Inngående brev Oversendt oppmålingsdata LANDMÅLER SØR AS
2021/312 20210526 26.05.2021 Inngående brev Vedr. 21-11815-2 - Evje og Hornnes kommune - Uttalelse til dispensasjon - fradeling og bygging av fritidsbolig - gnr/bnr 34/1 Agder fylkeskommune
2021/294 20210526 26.05.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om endring i stillingsprosent - enhet for pleie og omsorg Heidi Hannaas
2021/294 20210526 26.05.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om ansettelse - enhet for pleie og omsorg Maylinn Johanson
2021/294 20210526 26.05.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om ansettelse - enhet for pleie og omsorg Stine Marie Larsen Holene
2021/294 20210526 26.05.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om ansettelse - enhet for pleie og omsorg Liv Høgsås
2021/271 20210526 26.05.2021 Inngående brev 21/10690-3 -Svar på søknad om dispensasjon fra byggegrense mot fylkesvei, gnr/bnr 16/9 - Evje og Hornnes kommune..pdf Skiftenes, Leif Kåre
2021/272 20210526 26.05.2021 Inngående brev Vedr søknad om oppføring av 2-mannsbolig tomt nr 15 Hornåsen HELLVIK HUS SØGNE AS
2021/275 20210526 26.05.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om engasjement - Evje og Hornnes kommune Barbro Lid
2021/180 20210526 26.05.2021 Inngående brev Gbnr. 50/638 - Retur av tinglyst dokument - seksjonering 2-mannsbolig Kartverket
2021/170 20210526 26.05.2021 Inngående brev Informasjon om høring på forskrift om jakt- og fangsttider 2022-2028 MILJØDIREKTORATET
2021/215 20210526 26.05.2021 Inngående brev Innspel til varsel om oppstart av detaljregulering for Støperitomta gbnr. 50/128 mfl. i Evje og Hornnes kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/238 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO Agnieszka Marciniak
2021/238 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO Ruben Helgeland
2021/230 20210526 26.05.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om endring av stillingsprosent - Evje og Hornnes kommune Linda Vågsdalen
2021/244 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad om barnehageplass Agnieszka Marciniak
2021/255 20210525 25.05.2021 Utgående brev Gbnr. 64/273- Svar på søknad om dispensasjon for bygging av tilkomst vei til hytte. Tiltakshaver: Pål Aas. DANIEL C TICKNER
2021/255 20210525 25.05.2021 Utgående brev Gbnr. 64/273 -Tillatelse til bygging av hytteveg og parkering, Guddalsvegen 9. Tiltakshaver: Pål Aas DANIEL C TICKNER
2021/258 20210525 25.05.2021 Inngående brev Gbnr. 7/10 - Søknad om ferdigattest for tilkobling til kommunal vann- og avløpsledninger, Dåsnesvegen 44. Tiltakshaver: John Olav Uleberg ULEBERG MASKINSERVICE
2021/270 20210525 25.05.2021 Utgående brev Gbnr. 62/56 - Tillatelse til bygging av anneks. Tiltakshaver: Rolf Hagen. Rolf Hagen
2021/271 20210525 25.05.2021 Utgående brev Gbnr. 16/9 - Tillatelse til riving av eksisterende uthus og oppføring av nytt redskapshus, Kjetsåvegen 36. Tiltakshaver: Jørgen Galteland Kw-Bygg Hornnes AS
2021/238 20210525 25.05.2021 Utgående brev Vedtak om plass i SFO *****
2021/237 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om plass i SFO Marianne Uleberg
2021/237 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om plass i SFO Kristin Abusland
2021/237 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om plass i SFO Odd-Arne Kragseth
2021/237 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om plass i SFO Tor Olav Greibrokk
2021/237 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om plass i SFO Silje Haukom Wick
2021/237 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om plass i SFO Lisa Erfjord
2021/237 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om plass i SFO Monica Verdal
2021/230 20210525 25.05.2021 Utgående brev Vedtak om endring av stillingsprosent - Hornnes barneskule Linda Vågsdalen
2021/198 20210525 25.05.2021 Inngående brev Landbrukets Dag på Evjemoen 13-15 aug? Torbjørn Bjoraa
2021/198 20210525 25.05.2021 Utgående brev SV: Landbrukets Dag på Evjemoen 13-15 aug? post@landbruketsdag.no
2021/198 20210525 25.05.2021 Inngående brev Leirskole Oslo International School
2021/198 20210525 25.05.2021 Utgående brev SV: leirskole knut.sorlie@oslois.no
2021/221 20210525 25.05.2021 Utgående brev Oversendelse av klage på vedtak om opphør som bruker i TT-kort ordningen - ***** ***** ***** AGDER FYLKESKOMMUNE
2021/221 20210525 25.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage om vedtak om opphør som bruker i TT-kort ordningen *****
2021/225 20210525 25.05.2021 Utgående brev Vedrørende SMIL søknader på Åmland Atle Thorsland
2021/271 20210525 25.05.2021 Utgående brev Gnbr. 16/9- svar på søknad om dispensasjon for oppføring av redskapshus. Tiltakshaver: Jørgen Galteland. Jørgen Galteland
2021/271 20210525 25.05.2021 Utgående brev Etterlyser svar på søknad om dispensasjon fra Fylkesvei postmottak@agderfk.no
2021/275 20210525 25.05.2021 Utgående brev Vedtak om ansettelse - Hornnes barneskule Venke Marie Andersen
2021/275 20210525 25.05.2021 Utgående brev Vedtak om ansettelse - Hornnes barneskule (vikariat) Anja Austrud Åsland m.fl.
2021/294 20210525 25.05.2021 Utgående brev Vedtak om endring i stillingsprosent - enhet for pleie og omsorg May Britt Tynes Ekornås
2021/297 20210525 25.05.2021 Utgående brev VS: Overførsel av eierskap for Gnr/Bnr 31/11 Eierandel: 33,333% pga.arv Kaja Marie Øvergård Bygland
2021/320 20210525 25.05.2021 Utgående brev Gbnr. 20/187 - Oversending av tinglyst matrikkelbrev Kurt Bjørge Røysland
2021/389 20210525 25.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak- Mindre endring av detaljregulering for Hornåsen trinn 3, planID 201302. HELLVIK HUS SØGNE AS
2020/466 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse Svein Birkeland
2020/466 20210525 25.05.2021 Utgående brev Stadfesting Jo Inge Rosseland
2020/510 20210525 25.05.2021 Utgående brev Kort tilbakemelding på innsendte plandokumenter Alf Petter Mollestad
2020/260 20210525 25.05.2021 Utgående brev Gbnr. 7/111 - Ferdigattest for garasje, Dåsvannsdalen 31. Tiltakshaver: Simen B. Gjelsvik. Simen Bjørndal Gjelsvik
2020/275 20210525 25.05.2021 Utgående brev Tilskuddsmidler fra Ungdomsrådet Fabrikken ungdomsklubb m.fl.
2020/379 20210525 25.05.2021 Utgående brev Søknad om endret oppholdstid i Oddeskogen barnehage *****
2020/201 20210525 25.05.2021 Utgående brev Varsel om oppsigelse av barnehageplass *****
2020/201 20210525 25.05.2021 Utgående brev Varsel om oppsigelse av barnehageplass *****
2020/201 20210525 25.05.2021 Utgående brev Varsel om oppsigelse av barnehageplass *****
2017/571 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på å bruke krypsivmidler 2020 til reklamasjon på båthavna. Torgeir Hodne
2017/507 20210525 25.05.2021 Utgående brev SV: Vilkårsrevisjon i Otravassdraget - referat fra møte med Otteraaens Brugseierforening 8. januar 2020 'Chirsti Erichsen Hurlen'
2017/1020 20210525 25.05.2021 Utgående brev VS: Rapportering om bruken av tildelt vakt- og administrasjonstilskudd til veterinærdekning for 2020 Kristin Furuløkken
2017/1020 20210525 25.05.2021 Utgående brev VS: Stimuleringstilskudd 2020 - oppsett fordeling + UTLYSNING 2021 Kjell Øyvind Berg m.fl.
2017/1020 20210525 25.05.2021 Utgående brev Ditt svar til «Rapportering om bruken av vakt- og administrasjonstilskudd til veterinærdekning for 2020 (LDIR-113B)» (Ref. 13039974) er levert Inge Eftevand
2019/1082 20210525 25.05.2021 Utgående brev Utbetalingskvittering Molivegen Alfred Ragnvald Moseid
2018/502 20210525 25.05.2021 Utgående brev Fakturering Marit Haugjord
2019/738 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på fritak som varamedlem Alma Kazagic
2021/143 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om avdragsfrihet på startlån *****
2021/110 20210525 25.05.2021 Utgående brev Hastevedtak etter smittevernloven fredag 21.05.2021 Kommunestyret
2021/110 20210525 25.05.2021 Utgående brev Hastevedtak etter smittevernloven torsdag 20.05.2021 Kommunestyret m.fl.
2021/115 20210525 25.05.2021 Utgående brev Utbetalingskvittering veitilskudd, Høgetveitvegen. Sjur Høgetveit
2021/116 20210525 25.05.2021 Utgående brev Fullmakt Forliksrådet
2021/114 20210525 25.05.2021 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling - psykiatribolig Tønnesland-H Ingebjørg
2021/100 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/374. Wigemyr & Co Advokatfirma
2021/100 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn Åsulv Tønnesland
2021/100 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2017/349 Løpenr: 4547/2021 Dokument tittel: Vedtak om kompetanseplan for helse og omsorg 2021 Vidar Vestøl
2021/100 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn Cato Christensen
2020/648 20210525 25.05.2021 Utgående brev Søknad om konsesjon gnr 3, bnr 5 i Evje og Hornnes oversendes statsforvalteren for endelig avgjørelse. sfagpost@statsforvalteren.no
2020/526 20210525 25.05.2021 Utgående brev Søknad om midler - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Oddestemmen Steinsliperi ODDESTEMMEN STEINSLIPERI Jarl Jacobus Verhagen
2020/526 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om midler - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Setesdalstrykk AS SETESDALSTRYKK AS
2020/526 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om midler - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Otrahallen AS OTRAHALLEN AS
2020/526 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om midler - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Aases verden AASES VERDEN AS
2020/526 20210525 25.05.2021 Utgående brev Søknad om midler - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Haugsen Drift AS HAUGSEN DRIFT AS
2020/574 20210525 25.05.2021 Inngående brev Gbnr. 50/624 - Søknad om ferdigattest for fritidsbolig på tomt T-09, Takåsen. Tiltakshaver: Odde Sagbruk AS DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2021/437 20210525 25.05.2021 Utgående brev Fratrekk i foreldrebetaling for barnehageplass ***** ***** ***** ***** *****
2021/429 20210525 25.05.2021 Utgående brev Prisforespørsel - Mulighetsstudie for kultursti langs Otra i Evje og Hornnes kommune Feste m.fl.
2021/417 20210525 25.05.2021 Inngående brev Gbnr. 52/32 - Søknad om ferdigattest for rehabilitering av pipe, Åneland 21. Tiltakshaver: Torkell Bransdal ODDE SAGBRUK AS
2021/396 20210525 25.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/394 20210525 25.05.2021 Utgående brev Gbnr. 64/526 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Fjellenden, Gautestad. Tiltakshaver: Unn Herlofsen og Heine Steinkopf SMELAND BYGGSERVICE AS
2021/406 20210525 25.05.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. (4387560842) - ***** ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. (4387560842) - ***** ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. (4387560842) - ***** ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. (4387560842) - ***** ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. (4387560842) - ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. (4387560842) - ***** ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. (4387560842) - ***** ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. (4387560842) - ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. (4387560842) - ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. (4387560842) - ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. (4387560842) - ***** ***** ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. (4387560842) - ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. (4387560842) - ***** ***** *****
2021/406 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. (4387560842) - ***** ***** ***** *****
2021/441 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar bibliotek Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394719730 ***** ***** *****
2021/446 20210525 25.05.2021 Inngående brev Gbnr. 64/171 - Søknad om ferdigattest for utslippstillatelse, tett tank, Tvitjønnåsen 29. Tiltakshaver: Jan Erik Aas AAS RAGNAR AS
2021/448 20210525 25.05.2021 Inngående brev Gbnr. 50/377 - Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av garasje og terrasse, Kjersti park 17. Tiltakshaver: Vegard Lien Vegard Lien
2021/449 20210525 25.05.2021 Inngående brev Gbnr. 65/20 - Søknad om rammetillatelse for bygging av vei og oppføring av fritidsbolig, Lauvås. Tiltakshaver: Helene Dovland og Richard Dovland SMELAND BYGGSERVICE AS
2021/444 20210525 25.05.2021 Inngående brev Gbnr. 20/54 - Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny, Rebbåsvegen 10. Tiltakshaver: Rune Wilhelmsen Tofire AS
2021/442 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar turistinformasjon Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394751426 ***** ***** *****
2021/406 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** ***** *****
2021/406 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** *****
2021/406 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** *****
2021/406 20210523 23.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2021/406 20210522 22.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** *****
2021/442 20210522 22.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar turistinformasjon Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394751426 ***** ***** *****
2021/441 20210522 22.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikar bibliotek Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4394719730 ***** ***** *****
2021/443 20210521 21.05.2021 Inngående brev Gbnr. 1/19 - Søknad om bygging av mindre private bryggeanlegg, Runebergodden. Tiltakshaver: Runebergodden AS KW-BYGG HORNNES AS
2021/439 20210521 21.05.2021 Inngående brev Gbnr. 50/318 - Søknad om bygging av veranda og tak over inngangsparti, Nedre Tingvei 5. Tiltakshaver: Lasse Roel Omland Lasse Roel Omland
2021/433 20210521 21.05.2021 Inngående brev Forespørsel om uttalelse til søknad fra Evje Bilopphogging og service AS om endring av tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/110 20210521 21.05.2021 Inngående brev Høring - Forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2019/740 20210521 21.05.2021 Inngående brev Høring, retningslinje og pakkeforløp, ADHD HELSEDIREKTORATET
2020/459 20210521 21.05.2021 Inngående brev Åpner for grønt nivå i trafikklysmodellen - skolestart høsten 2021 Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2020/459 20210521 21.05.2021 Inngående brev Åpner for grønt nivå i trafikklysmodellen - barnehagestart høsten 2021 Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2021/183 20210521 21.05.2021 Inngående brev Gbnr. 34/31- Oppdatert søknad om reseksjonering, snr. 1 og 2, Bjørnekrovegen 1 og 3. Tiltakshaver: Peter Samuelsen og Linda Hauge Henriksen Peter Andreas Samuelsen
2020/522 20210520 20.05.2021 Inngående brev Gbnr. 18/70 - Søknad om ferdigattest, Stangeråsvegen 91. Tiltakshaver: Geir Sigurd Svendsen KW-BYGG HORNNES AS
2020/398 20210520 20.05.2021 Saksframlegg/innstilling Suppleringsvalg
2020/5 20210520 20.05.2021 Inngående brev Søknad om fritak for renovasjon for Gnr.67 bnr.1 Leif Eikeland
2019/738 20210520 20.05.2021 Inngående brev Fritak som varamedlem Alma Kazagic
2018/18 20210520 20.05.2021 Utgående brev VS: vedlegg til søknad byggetrinn 2 'Anne.Britt.Bjordal@innovasjonnorge.no'
2018/18 20210520 20.05.2021 Utgående brev Kommunens uttale og BU søknaden Inge Eftevand
2017/549 20210520 20.05.2021 Saksframlegg/innstilling Høring av forslag til Regional plan for vannforvaltning for Agder vannregion 2022-2027
2021/105 20210520 20.05.2021 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av nye varamedlemmer til Levekårsutvalget
2021/100 20210520 20.05.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn sak 2020/92 - Ballbinge på Fjellestad Cato Christensen
2021/101 20210520 20.05.2021 Saksframlegg/innstilling Orientering fra ordfører/kommunedirektør
2021/434 20210520 20.05.2021 Inngående brev Gbnr. 64/137 - Søknad om utslippstillatelse til minirenseanlegg, Nipelivegen 48. Tiltakshaver: Konrad M. Øhrn Pål Aas
2021/406 20210520 20.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** *****
2021/412 20210519 19.05.2021 Inngående brev Besøksordningen på sykehjem. tilpasning av ordningen etter vaksinering av beboere STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/412 20210519 19.05.2021 Inngående brev For kunngjøring - endring i covid-19-forskriften § 17a første ledd bokstav a  - utendørs trening i regi av treningssenter Utne, Richard
2021/413 20210519 19.05.2021 Utgående brev Gbnr. 50/22- Svar på søknad om dispensasjon for oppføring av utescene ved Dølen Hotel EVJE BYGG AS m.fl.
2021/413 20210519 19.05.2021 Utgående brev Gbnr. 50/22 - Tillatelse til utscene  ved Dølen Hotel, Torvald Haavardstads veg 3. Tiltakshaver: Haugsen Holding AS EVJE BYGG AS
2021/412 20210519 19.05.2021 Inngående brev Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - unntak fra smittekarantene uten test for de som har gjennomgått covid siste 6 mnd. Astrid Louise Andersen
2021/416 20210519 19.05.2021 Utgående brev Gnr/bnr/fnr 20/3/14 - Svar på søknad om fradeling av festetomt, Grasmyrvegen 17. Tiltakshaver: Øyvind Breilid Øyvind Breilid
2021/420 20210519 19.05.2021 Inngående brev Flytting av arrangement pga. covid 19 regler Mineralparken AS
2021/420 20210519 19.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - lukket selskap (ambulerende) Klatreskogen as
2021/423 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling SFO *****
2021/430 20210519 19.05.2021 Inngående brev Svar: Tipp ved Lislevatn kraftverk - Plan for istandsetting NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2021/431 20210519 19.05.2021 Inngående brev Gbnr. 60/6 - Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Søker: Eirik Undeland EIRIK UNDELAND
2021/428 20210519 19.05.2021 Inngående brev Invitasjon til felles Ungdata-undersøkelse i 2022 KoRus Sør
2021/424 20210519 19.05.2021 Inngående brev Forespørsel om forhåndskonferanse Kristian Tønnesøl
2021/424 20210519 19.05.2021 Inngående brev Forhånskonferanse Evje og Hornnes kommune Knut Inge Edvardsen
2021/424 20210519 19.05.2021 Utgående brev Referat fra forhåndskonferanse 27.01.2020 ang. Evjetun Post - Evje og Hornnes kommune m.fl.
2021/425 20210519 19.05.2021 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen . Jordskiftesak: 21-043048RFA-JARD Faret AUST-AGDER JORDSKIFTERETT
2021/426 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad om utlegg av sjøkabel i Dåsvatn, Evje og Hornnes kommune, Agder Fylke SEAWORKS KABEL AS
2021/408 20210519 19.05.2021 Utgående brev Dokumentasjon vedr. ***** ***** ***** ***** ***** MIDT-AGDER BARNEVERNTJENESTE
2021/408 20210519 19.05.2021 Utgående brev Dokumentasjon vedr. ***** ***** ***** ***** ***** MIDT-AGDER BARNEVERNTJENESTE
2021/408 20210519 19.05.2021 Utgående brev Dokumentasjon vedr. ***** ***** ***** ***** ***** MIDT-AGDER BARNEVERNTJENESTE
2021/101 20210519 19.05.2021 Inngående brev Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 5. mai 2021 Yngvild Abusdal
2021/100 20210519 19.05.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn Åsulv Tønnesland
2021/100 20210519 19.05.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/349 Løpenr: 4547/2021 Dokument tittel: Vedtak om kompetanseplan for helse og omsorg 2021 Vidar Vestøl
2020/700 20210519 19.05.2021 Inngående brev Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Evje og Hornnes kommune 2020 Agder Sekretariat
2021/100 20210519 19.05.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/215 Løpenr: 4660/2021 Dokument tittel: Merknader og innspill til detaljregulering og utbyggingsavtale for Støperitomta, gnr. 50 bnr. 128 m.fl. (planID: 4219_202102). John Gunnar Eriksen
2021/100 20210519 19.05.2021 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2021/215 Løpenr: 4660/2021 Dokument tittel: Merknader og innspill til detaljregulering og utbyggingsavtale for Støperitomta, gnr. 50 bnr. 128 m.fl. (planID: 4219_202102). John Gunnar Eriksen
2020/590 20210519 19.05.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2021, sendt 19.05.2021 Skatteetaten
2020/650 20210519 19.05.2021 Inngående brev Konsolidert årsregnskap - kvalitetssikring av KOSTRA-tall Postmottak KMD
2020/608 20210519 19.05.2021 Inngående brev Oversendt oppmålingsdata LANDMÅLER SØR AS
2020/609 20210519 19.05.2021 Inngående brev Oversendt oppmålingsdata LANDMÅLER SØR AS
2020/615 20210519 19.05.2021 Inngående brev Gbnr. 55/198 - Søknad om ferdigattest for 2-mannsbolig, delfelt B3. Tiltakshaver: Oddeskogen AS Agder Byggtjenester AS
2021/110 20210519 19.05.2021 Inngående brev Brev til kommunelegene og fylkeslegene - haster FOLKEHELSEINSTITUTTET
2021/110 20210519 19.05.2021 Inngående brev Politiets tilnærming til russefeiringen uke 19 og 17. mai Statsforvalteren i Agder
2021/110 20210519 19.05.2021 Inngående brev Høring - Lokal forskrift Vennesla (midlertidige smitteverntiltak). Konsmo, Ingrid Sæther
2021/111 20210519 19.05.2021 Inngående brev Implementering av utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose FOLKEHELSEINSTITUTTET
2021/111 20210519 19.05.2021 Inngående brev Info til vaksinasjonskoordinatorer STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/111 20210519 19.05.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 20 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET
2021/111 20210519 19.05.2021 Inngående brev Vaksineliste - personer med fastlege i Vennesla kommune som bor i Evje og Hornnes kommune - prioriteringsgruppe 5 VENNESLA KOMMUNE
2021/111 20210519 19.05.2021 Inngående brev Informasjon om dose to til de som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine FOLKEHELSEINSTITUTTET
2021/114 20210519 19.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av stiling - psykiatribolig Tønnesland-H Ingebjørg
2021/116 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad om støtte til løypekjøring - Espetveit Løypelag espetveit.hyttefelt@gmail.com
2021/116 20210519 19.05.2021 Inngående brev Arrangementstillatelse Norgesmesterskapet (NM) landeveissykkel 2021 Politiet - post.agder@politiet.no
2021/116 20210519 19.05.2021 Inngående brev Stolpeskift, ljosheimvegen/Taubanegata 5D Eriksen, Aina Bente
2021/143 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad om avdragsfrihet på startlån *****
2021/141 20210519 19.05.2021 Inngående brev Klage over Evje og Hornnes kommune sitt vedtak om å gi forhåndsvarsel om påleggsforbud mot fortsatt virksomhet og ileggelse av tvangsgmulkt - Anita Klausen, eier av landbrukseiendommen, gnr. 5, bnr. 54 i Evje og Hornnes kommune TORGEIR HELLE
2021/161 20210519 19.05.2021 Inngående brev Gbnr. 50/150- Endret sit. plan og oppdaterte nabovarsel som følge av endret plassering. Vidar Smeland
2021/144 20210519 19.05.2021 Inngående brev Overføring av sak til ny namsmann ***** ***** ***** ***** NAMSFOGDEN I AGDER
2021/144 20210519 19.05.2021 Inngående brev Forkynning av dom fra forliksrådet - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Forliksrådet i Setesdal
2021/144 20210519 19.05.2021 Utgående brev Begjæring om utlegg ***** ***** ***** NAMSFOGDEN I AGDER
2021/125 20210519 19.05.2021 Inngående brev Høringsbrev - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven - utvidelse av moderasjonsordning i SFO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2021/140 20210519 19.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på brev av 27.04.2021 ang. stenging av butikk i Jernbanegata 3 PRINCESS AS
2021/143 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd, *****
2021/143 20210519 19.05.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtak ***** *****
2021/143 20210519 19.05.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/544 20210519 19.05.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2017/706 20210519 19.05.2021 Inngående brev Gbnr. 5/255 - Søknad om ferdigattest for tilbygg, Bakken 37. Govand Mohammad Kheder
2017/614 20210519 19.05.2021 Inngående brev Kopi av brev: Brev vedrørende vedtømmer kompensasjon Helge Levi Fossen
2017/407 20210519 19.05.2021 Inngående brev NVEs prioriteringen for behandling av nettsaker NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2017/443 20210519 19.05.2021 Inngående brev Tilsynsrapport Evje flerbrukshall SETESDAL BRANNVESEN IKS
2017/769 20210519 19.05.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om hvor man vil få tillatelse til å etablere dyrepensjonat. Christine og Kenneth Marswall
2017/937 20210519 19.05.2021 Inngående brev Innkalling til eiermøte i Agder Energi 21.5.21 kl. 11.00 - 14.00 Sekretariat for eierkommunene i Agder Energi
2018/350 20210519 19.05.2021 Inngående brev Detaljregulering Solstad - oversendelse av plandokumenter Planfolket - Victoria Nordtveit
2018/350 20210519 19.05.2021 Inngående brev Detaljregulering Solstad - oversendelse av plandokumenter Planfolket - Victoria Nordtveit
2018/350 20210519 19.05.2021 Utgående brev Detaljregulering Solstad - oversendelse av plandokumenter Victoria Nordtveit
2018/19 20210519 19.05.2021 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 57/6 - Søknad om dispensasjon til fradeling av grunneiendom. Søker: Tim Davis
2018/129 20210519 19.05.2021 Inngående brev Gbnr. 56/212 - Redegjørelse fra entreprenør vedr. endring av adkomstvei Eivind Systad
2019/936 20210519 19.05.2021 Inngående brev Høring - Presiseringer i definisjonen av naturskade i naturskadeforsikringsloven JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
2019/936 20210519 19.05.2021 Inngående brev Revidert adresseveileder lagt ut på høring Kartverket
2019/1065 20210519 19.05.2021 Utgående brev Refusjonsgaranti for gjesteelever fra ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/1065 20210519 19.05.2021 Utgående brev Skolegang ved Bygland ungdomsskule. Stine-Marie Storkås Haugen
2019/1065 20210519 19.05.2021 Utgående brev Skolegang i Bygland kommune *****
2019/1244 20210519 19.05.2021 Inngående brev Gbnr. 49/65 - Melding om endring av ansvarsretter og oppdatert gjennomføringsplan NORCONSULT AS
2019/680 20210519 19.05.2021 Inngående brev Tertialrapport 1. tertial 2021 KONSESJONSKRAFT IKS
2018/504 20210519 19.05.2021 Inngående brev Skilting ved General Holms veg Torstein Undeland
2018/504 20210519 19.05.2021 Utgående brev Svar vedr. skilting General Holms veg Torstein Undeland
2018/504 20210519 19.05.2021 Inngående brev Vegvisningsskilt til Abusdal Statens vegvesen
2018/504 20210519 19.05.2021 Utgående brev Svar vedr. vegvisningsskilt til Abusdal Statens vegvesen
2018/504 20210519 19.05.2021 Inngående brev Nytt skilt Åmlandsvegen Kristian Tønnesøl
2018/483 20210519 19.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om gravetillatelse til legging av rør - KV Nedre Tingveg - Øvre Tingveg - Tingbergvegen (graving/rørlegging) SKILTLOS AS
2018/866 20210519 19.05.2021 Utgående brev VS: Eirik Undeland Invasjon Norge Inge Eftevand
2020/49 20210519 19.05.2021 Utgående brev Trafikkstøy langs Setesdalsvegen område Fosvikgata - Gudvangen Helga Karlsen
2020/201 20210519 19.05.2021 Utgående brev Oppsigelse barnehageplass Sella Nyo
2020/185 20210519 19.05.2021 Inngående brev Anmodning til ordfører om å opprette og lede en kommunekomite for TV-aksjonen NRK 2021 Anita Mørland
2020/68 20210519 19.05.2021 Inngående brev Gbnr. 50/45- Uttale fra SMG Svend Åge Petersen
2020/92 20210519 19.05.2021 Inngående brev Ballbinge på Fjellestad Tine Breidalen
2020/466 20210519 19.05.2021 Inngående brev Tildeling av sensorar og sensoroppdrag ved lokalt gjeven/munnleg eksamen VALLE KOMMUNE
2020/483 20210519 19.05.2021 Inngående brev VS: Midt-Agder Friluftsråd - ny organisering som Kommunalt Oppgavefellesskap Midt-Agder Friluftsråd
2020/510 20210519 19.05.2021 Inngående brev Detaljregulering for Elgtun - Oversendelse av fullstendig planmateriale TROLLVEGG ARKITEKTSTUDIO AS
2020/492 20210519 19.05.2021 Inngående brev Gbnr. 5/38 - Nabovarsel for riving og oppføring av ny enebolig SMELAND BYGGSERVICE AS
2020/383 20210519 19.05.2021 Utgående brev Avslag på søknad om redusert foreldrebetaling SFO- ***** ***** ***** *****
2020/275 20210519 19.05.2021 Inngående brev Oppfølging av rådene fra Ungdommens distriktspanel KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2021/168 20210519 19.05.2021 Inngående brev Gbnr. 49/79 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Ann Kristin Helgeland m.fl.
2021/168 20210519 19.05.2021 Inngående brev Gbnr. 64/87 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen Olav Willumsen Haugå m.fl.
2021/168 20210519 19.05.2021 Inngående brev Gbnr. 42/102 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen DEN LILLE GARASJEN AS
2021/168 20210519 19.05.2021 Inngående brev Gbnr. 66/2 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - registrert i matrikkelen André Holmen Berg
2021/181 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 15/231 KONSMO FABRIKKER AS
2021/177 20210519 19.05.2021 Inngående brev Informasjon om retningslinjer for kommunal voksenopplæring i saker om negativ sosialkontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/177 20210519 19.05.2021 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2021/198 20210519 19.05.2021 Inngående brev WANG Tønsberg på samling Evje Trollaktiv Geir Erlandsen
2021/198 20210519 19.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om kompis fotball på evje Joachim Moseid
2021/198 20210519 19.05.2021 Inngående brev ROS analyse for klassetur i uke 21 Vigvoll skole
2021/199 20210519 19.05.2021 Inngående brev Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - unntak fra innreisekarantene, nye definisjoner og landliste STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/199 20210519 19.05.2021 Inngående brev Endring i innreiserestriksjonene - UK STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/199 20210519 19.05.2021 Inngående brev Endring i covid-19-forskriften § 6a bokstav c STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/221 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2021/221 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2021/230 20210519 19.05.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om endring av stillingsprosent - Hornnes barneskule Kirsten Underdal Finnvold
2021/238 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO *****
2021/262 20210519 19.05.2021 Inngående brev Gbnr. 8/14 - Geologisk rapport/vurdering i forbindelse med søknad om ny driftsbygning Tor Olav Greibrokk
2021/244 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad om barnehageplass *****
2021/386 20210519 19.05.2021 Inngående brev Vegusdal kraftverk - Tiltakshavers kommentarer til merknader nabovarsel Espen Borgir Christophersen
2021/330 20210519 19.05.2021 Inngående brev Slik blir Dagsturhytta Agder Aardal, Jo Vegard
2021/325 20210519 19.05.2021 Inngående brev Gbnr. 50/624 - Ettersendelse av VA plan DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS AVD LYNGDAL
2021/325 20210519 19.05.2021 Utgående brev Gbnr. 50/624 -vedr. opparbeidelse av tomter DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS AVD LYNGDAL
2021/325 20210519 19.05.2021 Inngående brev SV: Gbnr. 50/624 -avklaringer rundt opparbeidelse av planer. DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS AVD LYNGDAL
2021/322 20210519 19.05.2021 Inngående brev Re: 2021/322- Gbnr. 56/177 - Utvidelse av eksisterende renseanlegg , Høgås hyttefelt. Tiltakshaver: Høgås hyttefelt og Takåsen hyttefelt Per Olav Kvitli
2021/322 20210519 19.05.2021 Inngående brev Gbnr. 50/624 -VA plan Jan Stangvik
2021/316 20210519 19.05.2021 Utgående brev Gbnr. 61/2 og 3 -Tillatelse til riving av eksisterende skogshusvær og oppføring av nytt, Terenesvegen 36. Tiltakshaver: Knut Flåt Knut Flåt
2021/309 20210519 19.05.2021 Inngående brev Oversendt oppmålingsdata del 1/2 LANDMÅLER SØR AS
2021/309 20210519 19.05.2021 Inngående brev Oversendt oppmålingsdata del 2/2 LANDMÅLER SØR AS
2021/295 20210519 19.05.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om fast stilling - Hovslagervegen bofellesskap Emmanuel Ruchekeri
2021/275 20210519 19.05.2021 Inngående brev Re: Vedtak/tilbud om fast ansettelse - Evje og Hornnes kommune Venke Marie Andersen
2021/287 20210519 19.05.2021 Inngående brev Gbnr. 50/140 - Samtykke til sletting av seksjonering EVJE OG HORNNES SPAREBANK m.fl.
2021/293 20210519 19.05.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om vikariat - enhet for barnehage Vilde Thorsland
2021/293 20210519 19.05.2021 Inngående brev Svar på vedtak og tilbud om vikariat - enhet for barnehage Runhild Skarpengland
2021/221 20210518 18.05.2021 Inngående brev Svar vedr. opphør som bruker i TT-ordningen *****
2019/1067 20210518 18.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** MIDT-AGDER BARNEVERNTJENESTE
2020/710 20210518 18.05.2021 Inngående brev Forespørsel om eventuelle jobbmuligheter ved legevakten Ole Richard Askjem
2021/406 20210515 15.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** *****
2021/427 20210514 14.05.2021 Inngående brev Gbnr. 18/67 - Søknad om tilbygg til fritidsbolig, Stangeråsvegen 50. Tiltakshaver: Monica Transeth PROSJEKTKONTROLL SØR AS
2021/406 20210513 13.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2020/700 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Årsregnskap 2020 - og inndekking av udekket i investeringsregnskapet
2020/700 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Årsberetning og årsrapporter for 2020
2020/699 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Overføring av gjenværende budsjettmidler i investeringsbudsjettet . fra 2020 til 2021
2021/102 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Diskusjonssaker/eventuelt
2020/691 20210512 12.05.2021 Inngående brev Gbnr. 31/17 - Søknad om ferdigattest for utslippstillatelse tett tank, Abusdalsvegen 1222. Tiltakshaver: Svein Salve Lislevand OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
2020/526 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om midler - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Otrahallen AS
2020/526 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om midler - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Setesdalstrykk AS
2020/526 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om midler - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Oddestemmen Steinsliperi
2020/526 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om midler - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Aases verden
2020/526 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om midler - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Haugsen Drift AS
2021/295 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - Hovslagervegen bofellesskap Hovslagevegen bofellesskap - st. ref. 4367120130 ***** ***** *****
2021/295 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - Hovslagervegen bofellesskap Hovslagevegen bofellesskap - st. ref. 4367120130 ***** ***** *****
2021/295 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - Hovslagervegen bofellesskap Hovslagevegen bofellesskap - st. ref. 4367120130 ***** ***** *****
2021/295 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - Hovslagervegen bofellesskap Hovslagevegen bofellesskap - st. ref. 4367120130 ***** ***** *****
2021/295 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - Hovslagervegen bofellesskap Hovslagevegen bofellesskap - st. ref. 4367120130 ***** ***** ***** *****
2021/295 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - Hovslagervegen bofellesskap Hovslagevegen bofellesskap - st. ref. 4367120130 ***** ***** ***** *****
2021/295 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - Hovslagervegen bofellesskap Hovslagevegen bofellesskap - st. ref. 4367120130 ***** ***** *****
2021/295 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - Hovslagervegen bofellesskap Hovslagevegen bofellesskap - st. ref. 4367120130 ***** ***** *****
2021/295 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - Hovslagervegen bofellesskap Hovslagevegen bofellesskap - st. ref. 4367120130 ***** ***** *****
2021/295 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Fagarbeidere - Hovslagervegen bofellesskap Hovslagevegen bofellesskap - st. ref. 4367120130 ***** ***** *****
2021/406 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2021/422 20210511 11.05.2021 Inngående brev Gbnr. 5/218 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg til garasje, Snarvegen 11. Tiltakshaver: Rolf Ove Wold Rolf Ove Wold
2021/418 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 1/19, Søknad om tillatelse i ett trinn, Anneks IMELAND BYGG
2021/420 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - lukket selskap (ambulerende) Klatreskogen as
2021/414 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 128/1 - Søknad om endring av konsesjon. Søker: Trond Anders Galteland Trond Anders Galteland
2021/415 20210510 10.05.2021 Inngående brev Informasjon om planlagt anskaffelse av rammeavtaler på drift av mottak UDI
2021/416 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 20/3 fnr. 14 - Søknad om fradeling av festetomt, Grasmyrvegen 17. Tiltakshaver: Øyvind Breilid Øyvind Breilid
2021/412 20210510 10.05.2021 Inngående brev Endringer i covid-19-forskriften - seriespill og treningskamper Statsforvalteren i Agder
2021/406 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2021/406 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** *****
2021/405 20210510 10.05.2021 Inngående brev Etablering av værstasjoner - spørsmål om søknadsfritak jf. PBL §20-5 Statens vegvesen Region vest
2021/406 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2021/409 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 11/6 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, Dåsvannsdalen 1441 Beate Egholm
2021/409 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 11/6 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, Dåsvannsdalen 1441 Ruben Seljåsen Jørgensen
2021/407 20210510 10.05.2021 Inngående brev Høring - revidering av kommunale mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Bygland kommune BYGLAND KOMMUNE
2021/391 20210510 10.05.2021 Utgående brev Agenda for møtet 07.05.2021 kl.11.30.-12.30. med styrere og rektorer Styrere, rektorer og politikontakt
2021/402 20210510 10.05.2021 Inngående brev Innspill utkast til lokal samhandlingsavtale med politiet og barnevern E-H Kommune - Line Håberg Løvdal
2021/402 20210510 10.05.2021 Inngående brev Møte 10.05.2021 kl.09.00. i styringsgruppa for Midt-Agder barnevern og PPT Vennesla Kommune - Hodnemyr, Anne-Cathrine
2021/402 20210510 10.05.2021 Inngående brev Utkast til lokal avtale samarbeid barnvern og politiet Vennesla Kommune - Taraldsen, Mary Ann
2021/303 20210510 10.05.2021 Inngående brev Oversendt oppmålingsdata LANDMÅLER SØR AS
2021/316 20210510 10.05.2021 Inngående brev Uttalelse: gnr/bnr 61/3 - riving av eksisterende seterbu og oppføring av skogshusvære AGDER FYLKESKOMMUNE
2021/318 20210510 10.05.2021 Utgående brev Gbnr. 18/41 - Tillatelse til oppføring av anneks, Stangeråsvegen 88. Tiltakshaver: Frode Lervik Frode Lervik
2021/318 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 18/41- søknad om oppføring av anneks, Stangeråsvegen 88. Lervik, Frode
2021/318 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 18/41 - Oppdatert søknad vedr. bygging av anneks, Stangeråsvegen 88 Frode Lervik
2021/295 20210510 10.05.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om fast stilling - Hovslagervegen bofellesskap Veronique Rademakers
2021/295 20210510 10.05.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om fast stilling - Hovslagervegen bofellesskap ellinor kallhovd
2021/295 20210510 10.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - Hovslagervegen bofellesskap Veronica M G Rademakers
2021/295 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedtak om ansettelse - Hovslagervegen bofellesskap Emmanuel Ruchekeri m.fl.
2021/295 20210510 10.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - Hovslagervegen bofellesskap Emmanuel Ruchekeri
2021/295 20210510 10.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - Hovslagervegen bofellesskap Ellinor H Kallhovd
2021/328 20210510 10.05.2021 Inngående brev Melding om vedtak. Fremtidig organisering av Setesdal IKT BYKLE KOMMUNE
2021/328 20210510 10.05.2021 Inngående brev Melding om vedtak. Framtidig organisering Setesdal IKT BYGLAND KOMMUNE
2021/293 20210510 10.05.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om vikariat - enhet for barnehage Monika Lund Smeland
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - st. ref. 4367107876 ***** ***** ***** *****
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - st. ref. 4367107876 ***** ***** *****
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - st. ref. 4367107876 ***** ***** *****
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - st. ref. 4367107876 ***** ***** ***** ***** *****
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - st. ref. 4367107876 ***** ***** ***** *****
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - st. ref. 4367107876 ***** ***** ***** *****
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - st. ref. 4367107876 ***** ***** *****
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - st. ref. 4367107876 ***** ***** *****
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - st. ref. 4367107876 ***** ***** ***** *****
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - st. ref. 4367107876 ***** ***** *****
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - st. ref. 4367107876 ***** ***** ***** *****
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - st. ref. 4367107876 ***** ***** ***** *****
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - st. ref. 4367107876 ***** ***** ***** *****
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - st. ref. 4367107876 ***** ***** *****
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Barnehagelærere - st. ref. 4367107876 ***** ***** *****
2021/290 20210510 10.05.2021 Utgående brev Gbnr. 26/38 - Tillatelse til oppføring av driftsbygning i landbruket, Abusdalsvegen 325. Tiltakshaver: John Skjørestad. John Skjørestad
2021/291 20210510 10.05.2021 Inngående brev Svar på tilbud om stilling som miljøterapeut - ambulerende team Nina Madeleine Aurebekk
2021/292 20210510 10.05.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om stilling - vernepleier psykiatribolig Charlotte Tharaldsen
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedtak om ansettelse - barnehagelærere (vikariat) Monika Lund Smeland m.fl.
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Tilbud om vikariat - enhet for barnehage Monika Lund Smeland
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Tilbud om vikariat - enhet for barnehage Vilde Thorsland
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Tilbud om vikariat - enhet for barnehage Runhild Skarpengland
2021/293 20210510 10.05.2021 Utgående brev Tilbud om vikariat - enhet for barnehage Kaya-Helene E Kjetså
2021/293 20210510 10.05.2021 Inngående brev Svar på vedtak/tilbud om vikariat - enhet for barnehage Kaya Helene Eikenaar Kjetså m.fl.
2021/215 20210510 10.05.2021 Inngående brev Merknader og innspill til detaljregulering og utbyggingsavtale for Støperitomta, gnr. 50 bnr. 128 m.fl. (planID: 4219_202102). Synnøve Gautun m. fl.
2021/199 20210510 10.05.2021 Inngående brev 7.mai. endringsforskrift karantenehotell og testkrav STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/199 20210510 10.05.2021 Inngående brev G-13-2021-Revidert rundskriv om karantenehotell STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/198 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedrørende tidligere gjennomført karantene - Litt om reglene *****
2021/198 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar henvendelse vurdering av allerede gjennomført smittekarantene *****
2020/524 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 7/48 - Nabovarsel og tegning vedr. bygging av veranda, Dåsvannsdalen 37. David Møllen
2020/510 20210510 10.05.2021 Inngående brev Evjemoen manøverrettområde - Søknad om omdisponering av areal Trollvegg
2020/481 20210510 10.05.2021 Utgående brev Gbnr. 29/46 - Utslippstillatelse, tett tank, Oksebringstien 6. Tiltakshaver: Morten A. Larsen TORGNY MONAN
2020/455 20210510 10.05.2021 Inngående brev Oppdatert erklæring om rettighet i fast eiendom Vegard Hellesmark
2020/398 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på kjøp av skanner i forbindelse med Stortingsvalget 2021 - Evje og Hornnes kommune Valgskan
2020/398 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kjøp   av skanner i forbindelse med Stortingsvalget 2021 - Evje og Hornnes kommune Valgskan
2020/374 20210510 10.05.2021 Utgående brev Gbnr. 50/20- Tilbakmelding på gjentatte henvendelser vedr. forespørsel om ulovlighetsoppfølging. Wigemyr & Co Advokatfirma
2020/374 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 50/20 - Melding om endring av ansvarsrett, oppfølging av avvik, Evjegården DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS AVD LYNGDAL
2020/303 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 42/98- Sluttrapport avfall Jan Petter Lie
2020/84 20210510 10.05.2021 Utgående brev Kontantstøtterapportering april 2021- Evje og Hornnes kommune *****
2020/225 20210510 10.05.2021 Inngående brev Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - forvaltningsansvar og saksbehandling Landbruksdirektoratet
2020/151 20210510 10.05.2021 Inngående brev Evje og Hornnes - svar på søknad om tilskudd til vassmiljøtiltak 2021 - kalking - lokale kalkingstiltak STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/127 20210510 10.05.2021 Utgående brev Gbnr. 55/187 og 55/186- tillatelse til endring, gjelder tillatelse av 01.07.20. Tiltakshaver: Finsnik Tahiraj Bygg AS Consult Gruppen AS
2018/483 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gravesøknad og skiltplan ifm fiberfremføring ved Dåvannsdalen - OneCo Per Try Veiskiltkonsulenten AS
2019/22 20210510 10.05.2021 Utgående brev Referat fra Fagnettverk psykisk helse og rus - Barn og unge i Setesdal. Tverrsektorielt samhandlingsmøte 14.april 2021 Ellen Benum
2019/22 20210510 10.05.2021 Utgående brev Referat fra møte med skjenkeansvarlige 09.04.2021 Ellen Benum
2018/55 20210510 10.05.2021 Inngående brev Referat fra 26.04.21 Froland Kommune - Mykland, Mari
2018/299 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 1/12 - Endring av bygningsstatus, Senumsvegen 1081 Jan Einar Sløgedal
2018/350 20210510 10.05.2021 Inngående brev Vedrørende kulturminnerapport, Solstad på Evje. Plankontoret - Hallvard Homme
2018/19 20210510 10.05.2021 Inngående brev Oversendt oppmålingsdata LANDMÅLER SØR AS
2018/19 20210510 10.05.2021 Utgående brev Gbnr. 57/46 - Oversending av tinglyst matrikkelbrev Gjertrud Forgard m.fl.
2017/402 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi 2021-2033 for Froland - høringsdokument til offentlig ettersyn FROLAND KOMMUNE
2017/628 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svarbrev  - undersøkelse om alternativ og supplerende kommunikasjon STATSFORVALTEREN I AGDER
2017/660 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om permisjon 31.5.21 - 1.6.21 Jenny K Undeland
2020/615 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 55/198- Bekrefter vannmåler AGDER BYGGTJENESTER AS
2020/615 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 55/198- dokumentasjon uavhengig kontroll UTF brann AGDER BYGGTJENESTER AS
2020/615 20210510 10.05.2021 Utgående brev Gbnr. 55/198- etterlyser dok uavhengig kontroll AGDER BYGGTJENESTER AS
2020/615 20210510 10.05.2021 Utgående brev Gbnr. 55/198, Biotittvegen 8B- Midlertidig brukstillatelse, Agder Byggtjenester AS
2020/590 20210510 10.05.2021 Inngående brev Månedsbrev April 2021 Skatteetaten
2020/603 20210510 10.05.2021 Inngående brev Vedr. toleransekrav mot byggegrense AGDER BYGGTJENESTER AS
2020/604 20210510 10.05.2021 Inngående brev Melding om vedtak. Søknad om rivingsløyve for stolpehus på gbnr 12/2 på Moi BYGLAND KOMMUNE
2020/699 20210510 10.05.2021 Inngående brev Tilskudd/ekstra bevilgning 17. mai komiteen 2021 Petter Alexander Hjertholm
2020/699 20210510 10.05.2021 Utgående brev SV: Tilskudd/ekstra bevilgning 17. mai komiteen 2021 Petter Alexander Hjertholm
2021/100 20210510 10.05.2021 Inngående brev Innsyn i deres kommunes innkjøp av eksterne kommunikasjonstjenester Ingvild Fylling Kom24
2021/100 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på Innsyn vedr. innkjøp av eksterne kommunikasjonstjenester Ingvild@kom24.no
2021/122 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bestandsplan HNV Håkon Bjorland Uleberg
2021/122 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning av vald for rådyrjakt Tommy Uleberg
2021/144 20210510 10.05.2021 Inngående brev Forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** NAMSFOGDEN I AGDER
2021/144 20210510 10.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vidar Toreid
2021/157 20210510 10.05.2021 Inngående brev Skjenkekontroll - Dølen Hotell - 07.05.2021 noreply@securitas.no
2021/157 20210510 10.05.2021 Inngående brev Skjenkekontroll - Dragon In Restaurant - 07.05.2021 noreply@securitas.no
2021/157 20210510 10.05.2021 Inngående brev Skjenkekontroll - Smil Thai Mat AS - 07.05.2021 noreply@securitas.no
2021/143 20210510 10.05.2021 Inngående brev Sak avsluttet. ***** ***** Ronny Redneck Moksnes
2021/116 20210510 10.05.2021 Inngående brev Brev angående fjernavlesning av vannmålere FELO
2021/120 20210510 10.05.2021 Inngående brev Informasjon om nye digitale funksjoner i Hjorteviltregisteret MILJØDIREKTORATET
2021/114 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedr. Delvis oppseiing og søknad om permisjon utan løn Randi Wiberg
2021/114 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedrørende din oppsigelse av stilling - Hjemmetjenesten Cecilie Helen Askland
2021/114 20210510 10.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Hjemmetjenesten Cecilie Helen Askland
2021/110 20210510 10.05.2021 Inngående brev Forslag til lokal forskrift om tiltak for å forebygge og hindre Covid-19 smitte i Lindesnes kommune Lindesnes kommune
2021/110 20210510 10.05.2021 Inngående brev Høring om koronasertifikat - endringer i smittevernloven HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2021/110 20210510 10.05.2021 Inngående brev Koronarapport for Agder - april AGDER FYLKESKOMMUNE
2021/110 20210510 10.05.2021 Inngående brev Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
2021/108 20210510 10.05.2021 Inngående brev Referat fra ledermøte i HF 050521 Nav - Skjeggedal, Anne Tordis
2021/413 20210507 07.05.2021 Inngående brev Gbnr. 50/22 - Søknad om dispensasjon for oppføring av utescene ved Dølen Hotel, Torvald Haavardstads veg 3. Tiltakshaver: Haugsen Holding AS EVJE BYGG AS
2021/417 20210507 07.05.2021 Inngående brev Gbnr. 52/32 - Søknad om rehabilitering av pipe, Åneland 21. Tiltakshaver: Torkell Bransdal ODDE SAGBRUK AS
2021/410 20210506 06.05.2021 Inngående brev Gbnr. 29/105 - Søknad om ferdigattest for utslippstillatelse, tett tank, Oksebringa 2. Tiltakshaver: Vidar Sørensen EVJE RØRSERVICE AS
2021/398 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om kommunalt bestemt boplikt på gnr 70, bnr 1. Helga Karlsen
2021/406 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Hovslagervegen bofellesskap Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4387560842 ***** ***** ***** *****
2021/114 20210506 06.05.2021 Inngående brev Delvis oppseiing og søknad om permisjon utan løn Randi Wiberg
2021/114 20210506 06.05.2021 Utgående brev Vedrørende oppsigelse av stilling - kulturskolen Anne Kari Lia
2021/119 20210506 06.05.2021 Utgående brev Inspection Klatreskogen KLATRESKOGEN AS
2021/141 20210506 06.05.2021 Inngående brev Gbnr. 5/54. Ad henvendelse og klage - Alfred Skaiåsveg 9 STATSFORVALTEREN I AGDER
2018/350 20210506 06.05.2021 Utgående brev Tilbakemelding på oversendte plandokumenter Planfolket v/Victoria Nordtveit
2018/350 20210506 06.05.2021 Utgående brev Detaljregulering Solstad - tilbakemelding Planfolket v/Victoria Nordtveit
2020/481 20210506 06.05.2021 Inngående brev Gbnr. 29/46 - Oppdatert søknad om utslippstillatelse, tett tank, Oksebringstien 6. Tiltakshaver: Morten A. Larsen TORGNY MONAN
2021/184 20210506 06.05.2021 Utgående brev Informasjon om vedtak om spesialpedagogisk hjelp 2020-2021 ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/291 20210506 06.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Ambulerende team Ambulerende team - st. ref. 4367094414 ***** ***** ***** *****
2021/291 20210506 06.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Ambulerende team Ambulerende team - st. ref. 4367094414 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/291 20210506 06.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Ambulerende team Ambulerende team - st. ref. 4367094414 ***** ***** ***** *****
2021/291 20210506 06.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Ambulerende team Ambulerende team - st. ref. 4367094414 ***** ***** *****
2021/291 20210506 06.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Ambulerende team Ambulerende team - st. ref. 4367094414 ***** ***** ***** *****
2021/291 20210506 06.05.2021 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Miljøterapeut Ambulerende team Ambulerende team - st. ref. 4367094414 ***** ***** *****
2021/291