eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/457 20200117 17.01.2020 Saksframlegg/innstilling Endring i ansvar og oppgavefordeling - Sentraladministrasjonen
2017/456 20200117 17.01.2020 Utgående brev Vedtak om påskjønnelse - 25 års tjenestetid Frantz Are Nilsen
2017/466 20200117 17.01.2020 Saksframlegg/innstilling AMU - funksjon og oppgaver
2017/466 20200117 17.01.2020 Saksframlegg/innstilling Informasjons- og diskusjonssaker
2017/672 20200117 17.01.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte - Gjelder: ***** ***** ***** ***** ***** Nav Kristiansand
2019/1116 20200117 17.01.2020 Inngående brev Om gjeldende kriterier for 2020 - Tilskuddsordningen Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET
2020/1 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2019/1214 Løpenr: 407/2020 Dokument tittel: Søknad om bytte av areal i Oddeskogen, tomt 1 Hege Hansen
2020/9 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 65 bnr 35 Maria Stornes
2020/59 20200117 17.01.2020 Inngående brev Mulighetsstudie for Otra Elvepark - høring av rapportutkast MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD
2020/60 20200117 17.01.2020 Inngående brev Gbnr. 50/30 - Melding om oppføring av vedbod, Taubanegata 2. EVJE OG HORNNES KOMMUNE
2020/62 20200117 17.01.2020 Inngående brev Gbnr. 50/480 - Søknad om dispensasjons fra reguleringsplan Kjersti Park, planID 198401. RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2020/51 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innføring av en felles nasjonal tilsynskalender KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/52 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr. 30/2 - Søknad vedr. boplikt. Abusdalsvegen 1041. Søker: Roger Abusland og Terje Abusland Roger Abusland
2020/53 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oppdragsbekreftelse - Ombygning 1.etg. ved Evjeheimen RAMBØLL NORGE AS AVD ARENDAL
2020/56 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr. 55/185 - Søknad om oppføring av enebolig med garasje, Oddeskogen trinn 3, tomt 1. Tiltakshaver: Byggmester Markussen Tre og Betong AS BYGGMESTER MARKUSSEN TRE OG BETONG AS
2020/35 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Kristin Bjørgum
2020/35 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling E-H Kommune - Huzaifa Madlani
2020/35 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oppsigelse E-H Kommune - Kristin Vasvik Håland
2020/49 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gatebelysning og asfaltering Furuvegen på Dåsnesmoen Dåsnesmoen velforening v/Øyvind Tallaksen
2020/9 20200116 16.01.2020 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 65 bnr 35 Sørmegleren AS
2020/9 20200116 16.01.2020 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 50 bnr 199 Sørmegleren AS
2020/10 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oversendelse av prøvingsattest og ønsket tidspunkt for vigsel. *****
2020/20 20200116 16.01.2020 Inngående brev Avslag på erstatningssøknad - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NORSK PASIENTSKADEERSTATNING
2020/21 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr. 53/3 - Søknad om bygging av landbruksvei, Blixli-vest. Olav Arne Haugen
2020/16 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2019 *****
2020/16 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2020/26 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr. 56/98 - naboliste E-H Kommune - Dragana Zekic
2019/1245 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om VA-grøft tilbakemelding E-H Kommune - Knut Uleberg
2019/1103 20200116 16.01.2020 Inngående brev Informasjon om nye integreringsoppgaver til fylkeskommunen Agder fylkeskommune
2019/1148 20200116 16.01.2020 Inngående brev En digital offentlig sektor kommunal og moderniseringsdepartementet
2019/1143 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976224027 Landbruksdirektoratet
2019/1191 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass Morten Haraldstad
2019/1207 20200116 16.01.2020 Inngående brev Trukket søknad - kommunal fastlege Liudmyla Ali Barbøl
2019/1210 20200116 16.01.2020 Utgående brev Søknad om Landsskytterstevnet 2024 Leif K Fjerdingstad
2019/1214 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om bytte av areal i Oddeskogen, tomt 1 Rune Hodne
2019/999 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oppmålingsdata for bygg på 5/4 Ramboll - Olav Arne Haugen
2019/1015 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån *****
2019/1075 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ønsker debatt om å kunne øke kommunens turiststatus fra 01.06 - 31.08 til 01.05 - 30.09. NYE TOP MATSENTER AS
2019/1075 20200116 16.01.2020 Utgående brev Midlertidig svar på henvendelse vedr. endring av kommunens turiststatus SPAR Evje
2019/1076 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding fra søker heidi omland
2017/687 20200116 16.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vennesla Kommune - Taraldsen, Mary Ann
2017/687 20200116 16.01.2020 Inngående brev Månedsrapport desember 2019 fra Midt- Agder barnevern til kommunestyret i Evje og Hornnes Vennesla Kommune - Taraldsen, Mary Ann
2017/652 20200116 16.01.2020 Inngående brev Slette grunnerverv? Agderfk - Lieng, Einar
2017/580 20200116 16.01.2020 Inngående brev Svar på anmodning om dialog rundt fremtidig bruk av Evjemoen skyte- og øvingsfelt FORSVARSDEPARTEMENTET
2017/460 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapport arbeidsmiljøkartlegging Drift november 2019 Setesdal-Bht - Thomas Christian Malm
2017/465 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oppsigelse Anette Lislevand
2017/487 20200116 16.01.2020 Inngående brev Høring om vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2017/360 20200116 16.01.2020 Inngående brev Overføring av midler til å dekke utgifter i prosjektet for kalking av Dåsåna 2019 FYLKESMANNEN I AGDER
2017/382 20200116 16.01.2020 Inngående brev Uttale til 2.gangs offentlig høring - Kommuneplanens arealdrel 2020 - 2030 - Evje og Hornnes kommune, Agder fylke. Trekking av motsegn postmottak@forsvarsbygg.no
2017/382 20200116 16.01.2020 Utgående brev Offentlig høring og ettersyn-Kommuneplanens arealdel 2020-2030 - Evje og Hornnes kommune Fylkesmannen i Aust- og Vest m.fl.
2017/385 20200116 16.01.2020 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte Midt- Agder barnevern desember 2019 Vennesla Kommune - Taraldsen, Mary Ann
2017/394 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd- lokale kalkingsmidler Miljodir - Miljødirektoratet
2017/850 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innspill skolerute fra samarbeidsutvalg Evje ungdomskule Samarbeidsutvalget Evje ungdomskule
2017/989 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oppdatert gjennomføringsplan Dragark - Jan Stangvik
2018/9 20200116 16.01.2020 Inngående brev Årsrapport for minirenseanlegg 2019 IPEC MILJØ AS
2018/205 20200116 16.01.2020 Inngående brev nydyrking Helge Kiland
2018/361 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innkalling til avslutningsmøte sak 17-186552SKJ-JSTO, Oddeskogen Domstol - Valand, Knut Erik
2018/435 20200116 16.01.2020 Saksframlegg/innstilling Pålegg om ansvarlig søker og ileggelse av tvangsmulkt
2018/842 20200116 16.01.2020 Inngående brev ***** barnehageplass ***** ***** *****
2019/1 20200116 16.01.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1081 Løpenr: 9327/2020 Dokument tittel: Innspill til søknad om endring av reguleringsplan for Einerkilen hyttefelt i Evje og Hornnes kommune, i henhold til pbl. § 12-14 Icloud - ingrid dale
2019/22 20200116 16.01.2020 Inngående brev Melding om vedtak: Interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 - 2023 Jorun Sørlie Tveiten / Bygland kommune
2019/22 20200116 16.01.2020 Inngående brev Melding om vedtak: Interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan for kommunane i Setesdal 2020 - 2023 Gunn Marith Hoomme / Valle kommune
2019/202 20200116 16.01.2020 Inngående brev Vedtak Søknad om tilskudd - Kristiansand sykkelklubb Evjemoen - Connie Barthold
2019/452 20200116 16.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om Dispensasjon ihht. Pbl § 19-2.Komm.Plan.LNF.Hytte.Gbnr. 64/99
2019/532 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982585775 Landbruksdirektoratet
2019/538 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970562885 Landbruksdirektoratet
2019/540 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912165469 Landbruksdirektoratet
2019/542 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969664968 Landbruksdirektoratet
2019/544 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985963592 Landbruksdirektoratet
2019/545 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 816530792 Landbruksdirektoratet
2019/547 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869283592 Landbruksdirektoratet
2019/553 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997287606 Landbruksdirektoratet
2019/565 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969570343 Landbruksdirektoratet
2019/567 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969213958 Landbruksdirektoratet
2019/568 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918957820 Landbruksdirektoratet
2019/569 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 979430981 Landbruksdirektoratet
2019/570 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970578382 Landbruksdirektoratet
2019/572 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969621703 Landbruksdirektoratet
2019/573 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970493662 Landbruksdirektoratet
2019/577 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969573105 Landbruksdirektoratet
2019/579 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970314466 Landbruksdirektoratet
2019/595 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr.2523 - Svar på klage på matrikkelbrev.pdf Ramboll - Olav Arne Haugen
2019/690 20200116 16.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om Dispensasjon ihht. Pbl § 19-2.Komm.Plan.LNF.Hyttevei.Gbnr. 25/3
2019/708 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om støtte til utstilling om krigsseilerne LANDESKOGEN PEACE CENTER AS
2019/740 20200116 16.01.2020 Inngående brev Høring - Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2019/952 20200116 16.01.2020 Inngående brev Purring på svar angående henvendelse Utdanningsforbundet Evje og Hornnes v/ HTV Per Eivind Weckhorst
2019/977 20200116 16.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak -søknad om dispensasjon fra kommuneplan- bruksendring bolig, Evjevegen 4. Statens Vegvesen
2019/660 20200115 15.01.2020 Utgående brev Vedlegg til fakturanummer 40201687 *****
2019/192 20200115 15.01.2020 Utgående brev Vedrørende skjenkekontroller - Evje Securitas AS
2019/202 20200115 15.01.2020 Utgående brev Innsendelse av budsjettdokumenter for 2020 - 2023 FYLKESMANNEN I AGDER
2019/224 20200115 15.01.2020 Utgående brev Drift av landbrukskontoret 2019 IVELAND KOMMUNE
2019/336 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om plass i SFO Katharina Skavoll
2018/361 20200115 15.01.2020 Utgående brev Innkalling til avslutningsmøte sak 17-186552SKJ-JSTO, Oddeskogen Valand, Knut Erik
2018/305 20200115 15.01.2020 Utgående brev Fakturering felles annonser kunngjøring vedrørende valg 2019 VALLE KOMMUNE m.fl.
2018/205 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking av 145 daa på Hannås, gnr 16, bnr 3. Petter Hegland
2018/205 20200115 15.01.2020 Utgående brev Kopi av melding om vedtak om tillatelse til nydyrking på gnr 16, bnr 3 i Evje og Hornnes Fylkesmannen i Agder
2018/211 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 56/138 - Svar på søknad om ferdigattest for montering av pipe, Allmannavegen 3. Tiltakshaver: Astrid Undeland FLATEBYGG AS
2018/211 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 56/138 - Svar på søknad om ferdigattest for utestue, Allmannavegen 3. Astrid Undeland
2017/1019 20200115 15.01.2020 Utgående brev Kontantstøtterapportering for desember 2019 - Evje og Hornnes kommune *****
2017/918 20200115 15.01.2020 Utgående brev Retting av eiendomsskattetakst - Agder Energi Nett AS AGDER ENERGI NETT AS
2017/918 20200115 15.01.2020 Saksframlegg/innstilling Retting av eiendomsskattetakst - Agder Energi Nett AS
2017/924 20200115 15.01.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om kommunalt tilskudd Inger Sløgedal
2017/390 20200115 15.01.2020 Utgående brev Midler tidlig innsats 1.-4.trinn Hornnes barneskule v/ rektor
2017/390 20200115 15.01.2020 Utgående brev Midler tidlig innsats 1.-4.trinn Evje barneskule v/rektor
2017/382 20200115 15.01.2020 Utgående brev Ber om utsetjing av høyringsfrist - Kommuneplanens arealdel - Evje og Hornnes kommune Valle kommune
2017/476 20200115 15.01.2020 Utgående brev Påfylling av verdikort skyss Setesdal Bilruter
2017/476 20200115 15.01.2020 Utgående brev Bekreftelse på gjennomført norsk med samfunnskunnskap *****
2017/476 20200115 15.01.2020 Utgående brev Refusjonskrav *****
2017/476 20200115 15.01.2020 Utgående brev Permisjon fra grunnskoleopplæring Statens Lånekasse
2017/461 20200115 15.01.2020 Utgående brev Vedr. søknad om refusjon - arbeidsplassbrille *****
2017/465 20200115 15.01.2020 Utgående brev Stedfortredertjeneste Anne Sofie Hornnes
2017/667 20200115 15.01.2020 Utgående brev Behandling av klage fra Statnett SF STATNETT SF
2017/667 20200115 15.01.2020 Saksframlegg/innstilling Behandling av klage fra Statnett SF
2017/734 20200115 15.01.2020 Utgående brev Priser for hjemmehjelp/ praktisk bistand 2020. *****
2017/734 20200115 15.01.2020 Utgående brev Priser for hjemmehjelp/praktisk bistand 2020 *****
2019/1027 20200115 15.01.2020 Utgående brev Oversendelse klage FYLKESMANNEN I AGDER
2019/1067 20200115 15.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/1067 20200115 15.01.2020 Utgående brev Informasjon vedrørende refusjon ***** ***** ***** ***** SJØSTRAND SKOLE
2019/1067 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om refusjon for gjesteelev ***** ***** ***** *****
2019/1207 20200115 15.01.2020 Utgående brev off. søkerliste - kommunal legestilling Media
2019/1209 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 25/61 - Krav om erstatning angående begjært tvangssalg av hyttetomt Gerd Irene Arnager
2019/1117 20200115 15.01.2020 Saksframlegg/innstilling Vurdering av søknader – Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 – Evje og Hornnes kommune
2019/1243 20200115 15.01.2020 Utgående brev Tildeling av kommunalt næringsfond landbruk 2019 Anne Sofie Hornnes
2020/1 20200115 15.01.2020 Utgående brev Kommunale gebyrer og eiendomsskatt på bolig Huseierne
2020/26 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 56/98 - Svar på søknad om tilbygg til fritidsbolig, Vikstølvegen 4. Alf Reidar Birkeland
2020/28 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 55/134 - Svar på søknad om ferdigattest for carport og tak over veranda, Oddeskogen 75. Roar Åtland
2020/29 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 28/12 - Svar på søknad om riving av brannskadet hytte og   oppføring av ny hytte. Espetveit 18. Tiltakshaver: Elin Pedersen KW-BYGG HORNNES AS
2020/19 20200115 15.01.2020 Utgående brev Oppsigelse av leieavtale for ***** ***** ***** ***** *****
2020/21 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 53/3 - Søknad om bygging av landbruksvei, Blixli-vest. Olav Arne Haugen
2020/5 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak frå renovasjon *****
2020/12 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 62/6 - Svar på søknad om brygger, gangstier og strand til bruk for allmennheten, Einarkilen hyttefelt. Ann Berit Sagedal
2020/31 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 5/205 - Svar på søknad om tilbygg til enebolig, Olstadvegen 7. Tiltakshaver: Silje Homme Ravnevand og Svenn Trygve Ravnevand KW-BYGG HORNNES AS
2020/27 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 55/185 - Svar på søknad om fradeling av  tomtene 22, 60 og 61 i  reguleringsplanen for Oddeskogen trinn III ODDESKOGEN EIENDOMSUTVIKLING AS
2020/30 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 32/86 - Svar på søknad om rehabilitering av pipe, Olavsvegen 50. Tiltakshaver: Per Inge Setane PIPEFIKS AS
2020/30 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr.32/86 - Svar på søknad om ferdigattest for rehabilitering av pipe, Olavsvegen 50. Tiltakshaver: Per Inge Setane PIPEFIKS AS
2020/50 20200114 14.01.2020 Inngående brev Gbnr. 19/10 - Søknad om riving av eksisterende driftsbygning og oppføring av nytt bygg, Tveitvegen 13. Espen Telhaug
2018/388 20200114 14.01.2020 Inngående brev Gbnr. 50/185 - Stadfesting av at de har oppfylt vilkåra Direktoratet for Arbeidstilsynet
2017/973 20200113 13.01.2020 Utgående brev Gbnr. 22/26 - Svar på søknad om ferdigattest for garasje, Hannåsfeltet 14. Hallstein Kvamme Homdrum
2018/211 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr. 56/138 - Søknad om ferdigattest for utestue, Allmannavegen 3. Astrid Undeland
2017/808 20200113 13.01.2020 Inngående brev Oversendelse av avtale på 1310 og databehandleravtale Moava Support
2019/19 20200113 13.01.2020 Inngående brev Informasjon om rapportering av vannverksdata for året 2019, og informasjon om at vi i 2020 vil fører tilsyn med distribusjonssystem Mattilsynet
2019/976 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr. 49/163 - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2019/965 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr. 32/144 - Grunnboken er rettet STATENS KARTVERK
2019/740 20200113 13.01.2020 Inngående brev Revisjon av Nasjonal veileder for masseskadetriage - høring med vedlegg HELSEDIREKTORATET
2020/32 20200113 13.01.2020 Inngående brev Informasjon om rapporter som nå er lagt på internett fra Forsvarsbyggs overvåking av metallforurensning fra militære skyte- og øvingsfelt FYLKESMANNEN I AGDER
2020/33 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr. 15/201 - Vedtaket om dokumentavgift er endret og grunnboken er rettet STATENS KARTVERK
2020/45 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr. 30/30 - Søknad om rehabilitering av pipe, Koselivegen 12. Tiltakshaver: Terje Magnar Sellevåg Pipefiks - Hilde Janner Fjellestad
2020/45 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr.30/30 - Søknad om ferdigattest for pipe, Koselivegen 12. Tiltakshaver: Terje Magnar Sellevåg Pipefiks - Hilde Janner Fjellestad
2020/46 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr. 7/126 - Søknad om rehabilitering av pipe, Furuvegen 12. Tiltakshaver: Ruth Oksefjell Odde Sagbruk AS
2020/47 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr. 5/230 - Søknad om riving av eksisterende bolig og oppføring av ny enebolig med garasje, Fennefossvegen 7. Tiltakshaver: Liv Inger Varsi HETLAND AGDER AS
2020/48 20200113 13.01.2020 Inngående brev Til kommuner med trafikksikkerhetsplan hvor planperioden utløper i 2020 Tryggtrafikk - Anders Havdal
2020/61 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark - snødekt mark Erlend Hordvik Olsen
2020/15 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr. 64/303 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Jan Ove Endresen
2020/15 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr. 128/10, 7 og 5 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Mikael S Kristiansen
2020/15 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr. 7/10 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - tinglyst John Olaf Uleberg m.fl.
2020/15 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr. 9/13 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - tinglyst Ane Gunhild Uleberg m.fl.
2020/9 20200113 13.01.2020 Utgående brev Oversendelse av meglerpakke for gnr 42 bnr 80 Gunnvor Kjelleberg
2020/9 20200113 13.01.2020 Utgående brev Oversendelse av megleropplysninger for gnr 20 bnr 143 Ken Morten Egenes
2020/2 20200113 13.01.2020 Inngående brev Protokoll fra møte i Evje og Hornnes kontrollutvalg 28.11.19 Agder sekretariat - Willy Gill
2020/1 20200113 13.01.2020 Utgående brev Nettavisen: Innsyn - Ordførere og rådmenns lønn Nettavisen
2019/1247 20200113 13.01.2020 Inngående brev Agder Energi Nett AS. Evje tranformatorstasjon- Høring av konsesjonssøknad - kommune, fylkeskommune, fylkesmann, mfl. NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** Elisabeth Møllen
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** Siri Skaret
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** Emina Ilic
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** Camilla Homme
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** Mara Casellino
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** Dusica Petrovic
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** ***** Maria Therese Andersen
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** Camilla Josdal
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** ***** Helene Strand Wenstøp
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** ***** Heidi-Emilie Omland Jørgensen
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** ***** Cecilie Desireé Mathisen
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** ***** Wicki Sundstøl Wiig
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** Mila Ignjatovic
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** ***** Talette Vidnes Ausland
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** Amalie Jeppestøl
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** Barbro Lid
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** ***** Tonje Bratteland Lynch
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** Herdis Assev
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** ***** Odd Helge Føreland
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** Elisabeth Føreland
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** Ali Azadkhah
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** ***** Paul Elias ås
2019/1233 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut psykiatribolig - st. ref. (4172070912) - ***** ***** ***** Anette Nilssen Bjerland
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Elisabeth Møllen
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Siri Skaret
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Emina Ilic
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Camilla Homme
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Mara Casellino
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Heidi-Emilie Omland Jørgensen
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Helene Strand Wenstøp
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Dusica Petrovic
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Maria Therese Andersen
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Camilla Josdal
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Cecilie Desireé Mathisen
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Wicki Sundstøl Wiig
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Mila Ignjatovic
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Talette Vidnes Ausland
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Barbro Lid
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Tonje Bratteland Lynch
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Herdis Assev
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Anette Nilssen Bjerland
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Odd Helge Føreland
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Elisabeth Føreland
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Ali Azadkhah
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Amalie Jeppestøl
2019/1233 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Paul Elias ås
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** ***** Jonas Skisland Thorvaldsen
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** ***** Beathe Messel Lindekleiv
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Trine Sjøvold
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** ***** Anette Nilssen Bjerland
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** ***** Stine Irgens Tveite
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** Emina Ilic
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** Jorunn Flateland
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** Gunnbjørg Aastveit
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** Camilla Josdal
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** Veronique Rademakers
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** Ingvild Olsen
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** ***** Talette Vidnes Ausland
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** Siv Landås
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** Markus Ingebretsen
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** Lars Tønnesen
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** ***** Beathe Messel Lindekleiv
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** Marcus Solheim
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** ***** Ingebjørg Tønnesland Hodne
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** ***** Ingebjørg Tønnesland Hodne
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** Katinka Bravenboer
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** Herdis Assev
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** ***** Anette Skogen Johansen
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** Johanne Fosse
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** Trine Sjøvold
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** ***** Jonas Skisland Thorvaldsen
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Herdis Assev
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** ***** Anette Skogen Johansen
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Johanne Fosse
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Marcus Solheim
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** ***** Ingebjørg Tønnesland Hodne
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** ***** Ingebjørg Tønnesland Hodne
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Katinka Bravenboer
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Siv Landås
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Markus Ingebretsen
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Lars Tønnesen
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Ingvild Olsen
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** ***** Talette Vidnes Ausland
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Camilla Josdal
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Gunnbjørg Aastveit
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Veronique Rademakers
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Jorunn Flateland
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Emina Ilic
2019/1234 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** ***** Stine Irgens Tveite
2019/1234 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider psykiatribolig - st. ref. (4172080052) - ***** ***** ***** Anette Nilssen Bjerland
2019/1220 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** ***** *****
2019/1220 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** ***** *****
2019/1220 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** ***** *****
2019/1220 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** ***** *****
2019/1220 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** ***** *****
2019/1220 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** *****
2019/1220 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** *****
2019/1220 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** ***** *****
2019/1220 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** *****
2019/1220 20200113 13.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** *****
2019/1191 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass Jan Arild Åkre
2019/1191 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass Christin Skåren Lindland
2019/1030 20200113 13.01.2020 Inngående brev Nye kommentarer til nabovarsel datert 27.10.2019 Rolf Birkeland
2019/1234 20200112 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** ***** Jonas Skisland Thorvaldsen
2019/1233 20200112 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Anette Nilssen Bjerland
2019/1233 20200112 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Odd Helge Føreland
2019/1234 20200112 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Johanne Fosse
2019/1234 20200112 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** ***** Anette Nilssen Bjerland
2019/1234 20200112 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Trine Sjøvold
2019/1233 20200112 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Elisabeth Føreland
2019/1233 20200112 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Ali Azadkhah
2019/1233 20200112 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Paul Elias ås
2019/1234 20200111 11.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** ***** Anette Skogen Johansen
2019/1234 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Herdis Assev
2019/1233 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Tonje Bratteland Lynch
2019/1233 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Herdis Assev
2019/1234 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Katinka Bravenboer
2020/1 20200110 10.01.2020 Inngående brev Kommunale gebyrer og eiendomsskatt på bolig Huseierne - Kristin Gyldenskog
2020/1 20200110 10.01.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1 Løpenr: 9286/2019 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1187 Løpenr: 8219/2019 Setesdolen - Redaktor
2020/1 20200110 10.01.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/12 Løpenr: 13/2020 Dokument tittel: Gbnr. 62/6 - Søknad om brygger, gangstier og strand til bruk for allmennheten, Einarkilen hyttefelt. Tor Langerak
2020/2 20200110 10.01.2020 Inngående brev 2019.12.18 møteprotokoll fra representantskapet - Setesdal Brannvesen IKS Styreleder Setesdal Brannvesen IKS
2020/1 20200110 10.01.2020 Inngående brev Nettavisen: Innsyn - Ordførere og rådmenns lønn Nettavisen - Espen Teigen
2020/9 20200110 10.01.2020 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 42 bnr 80 Aktiv Eiendomsmegling Sørlandet - Sør-Vest Megleren AS
2020/9 20200110 10.01.2020 Inngående brev Bestilling av megleropplysninger for gnr 20 bnr 143 Exbo Sørlandet AS
2020/11 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond Ingunn Kile
2020/24 20200110 10.01.2020 Inngående brev Datebehandleravtale - Moava AS MOAVA AS
2020/29 20200110 10.01.2020 Inngående brev Gbnr. 28/12 - Søknad om oppføring av fritidsbolig, Espetveit 18. Tiltakshaver: Elin Pedersen KW-BYGG HORNNES AS
2020/30 20200110 10.01.2020 Inngående brev Gbnr. 32/86 - Søknad om rehabilitering av pipe, Olavsvegen 50. Tiltakshaver: Per Inge Setane PIPEFIKS AS
2020/30 20200110 10.01.2020 Inngående brev Gbnr.32/86 - Søknad om ferdigattest for pipe, Olavsvegen 50. Tiltakshaver: Per Inge Setane PIPEFIKS AS
2020/25 20200110 10.01.2020 Inngående brev Modernisering av Telenors infrastruktur i kommunen Telenor Norge
2020/27 20200110 10.01.2020 Inngående brev Gbnr. 55/185 - Søknad om fradeling av 3 tomter ihht reguleringsplanen ODDESKOGEN EIENDOMSUTVIKLING AS
2020/31 20200110 10.01.2020 Inngående brev Gbnr. 5/205 - Søknad om tilbygg til enebolig, Olstadvegen 7. Tiltakshaver: Silje Homme Ravnevand og Svenn Trygve Ravnevand KW-BYGG HORNNES AS
2019/1191 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass Lena Hovden
2019/1191 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass Ellen Jacobine Skjeggedal
2019/1191 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass Gunnbjørg Bø Aastveit
2019/930 20200110 10.01.2020 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 5/59 - Søknad om fradeling av grunneiendom. Søker: Kjell Hanssen
2019/969 20200110 10.01.2020 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om TT-kort *****
2019/194 20200110 10.01.2020 Utgående brev Interkommunale alkoholpolitiske retningslinjer for kommunene i Setesdal 2020-2023 Skjenkeansvarlig Evje og Hornnes kommune
2019/194 20200110 10.01.2020 Utgående brev Interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan for kommunane i Setesdal 2020-2023 interkommunal ruskoordinator LMT Setesdal
2019/302 20200110 10.01.2020 Inngående brev Bibliotektransport Agder 2020 AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/303 20200110 10.01.2020 Utgående brev Reseksjonering kan ikke godkjennes derese@online.no
2019/633 20200110 10.01.2020 Inngående brev Treningstider i Evje flerbrukshall vårhalvår 2020 Otra IL v/ Tony Halsall
2019/633 20200110 10.01.2020 Inngående brev Ønske om bytte av treningstid for A-lag fotball rev 09.12.2019.xlsx Otra IL fotball v/ Thomas Odde
2017/672 20200110 10.01.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - ***** ***** NAV Kristiansand
2017/510 20200110 10.01.2020 Inngående brev Informasjon om feiing og tilsyn med fyringsanlegg og motorferdsel i utmark Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DBS)
2017/481 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om ledsagerbevis *****
2017/481 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om ledsagerbevis *****
2017/310 20200110 10.01.2020 Utgående brev Refusjonskrav for kulturskoledrift våren 2019 BYGLAND KOMMUNE
2017/445 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2017/396 20200110 10.01.2020 Utgående brev Midler til videreutdanning lærere Evje barneskule 2019-2020 Rektor Evje barneskule
2017/396 20200110 10.01.2020 Utgående brev Midler til videreutdanning lærere Hornnes barneskule 2019-2020 Hornnes barneskule v/ rektor
2017/396 20200110 10.01.2020 Utgående brev Midler til videreutdanning lærere Evje ungdomskule 2019-2020 Evje ungdomskule v/ rektor
2017/396 20200110 10.01.2020 Utgående brev Midler til videreutdanning lærer Evje og Hornnes voksenopplæring Evje og Hornnes voksenopplæring v/ rektor
2017/396 20200110 10.01.2020 Utgående brev Midler til videreutdanning Hornnes barneskule 2019-2020 - stipendordning Hornnes barneskule v/ rektor
2018/211 20200110 10.01.2020 Inngående brev Gbnr. 56/138 - Søknad om ferdigattest for montering av pipe, Allmannavegen 3. Tiltakshaver: Astrid Undeland FLATEBYGG AS
2017/866 20200110 10.01.2020 Inngående brev Gbnr. 50/71 - Oppdatert gjennomføringsplan vedr. uavhengig kontroll for tiltak 4-mannsbolig, Alfred Uglands veg 9 DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS AVD LYNGDAL
2018/793 20200110 10.01.2020 Inngående brev Sak-18-120643RFA-JKRI- Smeland 2 (Evje og Hornes). Krav om matrikkelføring MARNAR JORDSKIFTERETT
2018/943 20200110 10.01.2020 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om TT-kort *****
2019/2 20200109 09.01.2020 Utgående brev Fylkesmannens besøksrunde til kommunestyrene våren 2020 Fylkesmannen i Agder
2019/2 20200109 09.01.2020 Inngående brev Fylkesmannens besøksrunde til kommunestyrene våren 2020 Fylkesmannen - Mogseth, Sølvi
2018/419 20200109 09.01.2020 Utgående brev Søknad om å overføre tilskuddsmidler kommunal psykolog til 2020 Fylkesmannen i Agder
2018/451 20200109 09.01.2020 Utgående brev Folkehelseoversikt for Evje og Hornnes kommune 2019 Siv Therese Kile Lie m.fl.
2018/388 20200109 09.01.2020 Utgående brev Gbnr. 50/185 - Svar på søknad om ferdigattest for fasadeendring og bruksendring fra kontorlokale til restaurant, Nils Heglands veg 71. Tiltakshaver: Smil Eiendom AS RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2017/880 20200109 09.01.2020 Utgående brev Tilskudd trossamfunn - kommunalt tilskudd 2019 OSLO MISJONSKIRKE BETLEHEM m.fl.
2017/973 20200109 09.01.2020 Inngående brev Gbnr. 22/26 - Søknad om ferdigattest for garasje, Hannåsfeltet 14. Hallstein Kvamme Homdrum
2018/100 20200109 09.01.2020 Utgående brev Omklassifisering av gang- og sykkelveger langs fylkesveg Vegvesen -
2017/331 20200109 09.01.2020 Utgående brev Utvidet skjenketid for alkoholholdig drikk gruppe 3 Aases Verden
2017/465 20200109 09.01.2020 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling Anette Lislevand
2017/465 20200109 09.01.2020 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling Wenche Steand
2017/510 20200109 09.01.2020 Utgående brev Dispensasjon - motorferdsel i utmark - snødekt mark, ny kjørerute og reg. nr. Haakon Aune
2017/510 20200109 09.01.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark  Rune Røyrås
2017/605 20200109 09.01.2020 Utgående brev Referat RSU i Setesdal 2019-12-16 Aasmund Lauvdal m.fl.
2017/808 20200109 09.01.2020 Utgående brev Avgjørelse vedrørende tilbud 1310 fra Moava Moava Support
2017/839 20200109 09.01.2020 Utgående brev Søknad om fritak for renovasjon *****
2019/612 20200109 09.01.2020 Utgående brev Arbeidsattest Grete Hamran Lia
2019/482 20200109 09.01.2020 Utgående brev Søknad om utsettelse og anmodning om delutbetaling av spillemidler til Trollbakken lysanlegg - anleggsnummer 17722 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/337 20200109 09.01.2020 Utgående brev Auke av betalingssatsar SFO Linn McElroy m.fl.
2019/202 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om driftsmidler til ATROP avd. Evje & Setesdal ORGANISASJONEN ATROP STØTTE & ETTERVERNSENTER
2019/202 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd - Kirkens SOS i Agder KIRKENS SOS AGDER
2019/202 20200109 09.01.2020 Utgående brev Bekreftelse tilskudd STIFTELSEN ARKIVET
2019/202 20200109 09.01.2020 Utgående brev Oversendelse av søknad om støtte til NM sykkel 2020 EVJEMOEN NÆRINGSPARK HOLDING AS
2019/202 20200109 09.01.2020 Utgående brev SMSO-tilskudd 2020 Kristiansand Kommune - Silvia Kopprasch
2019/202 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte til gjennomføring av Hovdenleiren og Idrettsleiren 2020 AGDER IDRETTSKRETS
2019/202 20200109 09.01.2020 Utgående brev Budsjett 2020 Agder Sekretariat
2019/202 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om investeringstilskudd til Lyngbo-Hytta STIFTELSEN LYNGBO-HYTTA
2019/22 20200109 09.01.2020 Utgående brev Referat fra tverretatlig rusforebyggende samling 20.11.2019. 'terje.stifoss@politiet.no' <terje.stifoss@politiet.no> m.fl.
2019/22 20200109 09.01.2020 Utgående brev Klage til SSHF DPS Aust-Agder Ellen Benum
2019/680 20200109 09.01.2020 Utgående brev Konsesjonskraft IKS - Revidering av selskapsavtale på grunn av kommune- og fylkesammenslåing KONSESJONSKRAFT IKS
2019/698 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til vedlikehold av privat veg Alida Kallhovd
2019/1193 20200109 09.01.2020 Utgående brev Finansiell støtte til klasseturer TROLLAKTIV DRIFT AS
2019/1220 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder forebyggende - st. ref. (4168933398) - ***** ***** ***** *****
2019/1220 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder forebyggende - st. ref. (4168933398) - ***** ***** ***** *****
2019/1220 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder forebyggende - st. ref. (4168933398) - ***** ***** ***** *****
2019/1220 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder forebyggende - st. ref. (4168933398) - ***** ***** ***** *****
2019/1220 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder forebyggende - st. ref. (4168933398) - ***** ***** ***** *****
2019/1220 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder forebyggende - st. ref. (4168933398) - ***** ***** *****
2019/1220 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder forebyggende - st. ref. (4168933398) - ***** ***** *****
2019/1220 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder forebyggende - st. ref. (4168933398) - ***** ***** ***** *****
2019/1220 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder forebyggende - st. ref. (4168933398) - ***** ***** *****
2019/1220 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder forebyggende - st. ref. (4168933398) - ***** ***** *****
2019/1104 20200109 09.01.2020 Utgående brev Søknad om Dispensasjon ihht. Pbl § 19-2.Komm.Plan.LNF.Gangbro.Høgås.Gbnr. 56/47. OTRA IL SKI
2019/1042 20200109 09.01.2020 Utgående brev Referat fra informasjonsmøter 17.12.2019 Skatteoppkrever m.fl.
2019/1015 20200109 09.01.2020 Utgående brev Avslag på søknad om startlån og tilskudd *****
2019/1026 20200109 09.01.2020 Utgående brev Ny selskapsavtale i Agder kommunerevisjon IKS AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
2019/989 20200109 09.01.2020 Utgående brev Gbnr. 24/49 - Svar på søknad om ferdigattest for riving/brenning av fritidsbolig, Skrivarvegen 21. Sigrunn Håland
2019/1070 20200109 09.01.2020 Utgående brev Gbnr. 49/68 og 109 - Svar på søknad om midlertidig brukstillatelse for tilbygg verkstedbygg, Byggetrinn 1. Tiltakshaver: Bilhuset Evje AS EVJE BYGG AS
2019/1077 20200109 09.01.2020 Inngående brev Gbnr. 55/32 - Oppdatering av ansvarsrett for prosjekt ved Evje barneskule, Evjevegen 24 Rambøll
2019/1087 20200109 09.01.2020 Utgående brev Utbetaling av forskudd - 1. kvartal 2020 BABUSCHKA BARNEHAGE AS
2020/28 20200109 09.01.2020 Inngående brev Gbnr. 55/134 - Søknad om ferdigattest for carport og tak over veranda, Oddeskogen 75. Roar Åtland
2020/26 20200109 09.01.2020 Inngående brev Gbnr. 56/98 - Søknad om tilbygg til fritidsbolig, Vikstølvegen 4. Alf Reidar Birkeland
2020/25 20200109 09.01.2020 Utgående brev Vedr. modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL) modernisering@telenor.com
2020/23 20200109 09.01.2020 Utgående brev Gbnr.30/3 - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket(SMIL) - frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet GJERDE INNE SKOGSMARK. Helge Levi Fossen
2020/1 20200109 09.01.2020 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1 Løpenr: 9286/2019 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1187 Løpenr: 8219/2019 Dokument tittel: Gbnr. 49/125 - Svar på søknad om rammetillatelse for oppføring av næringsbygg, Verksvegen. Tiltakshaver: Bj Redaktor
2020/1 20200109 09.01.2020 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/12 Løpenr: 13/2020 Dokument tittel: Gbnr. 62/6 - Søknad om brygger, gangstier og strand til bruk for allmennheten, Einarkilen hyttefelt. Tor Langerak
2019/1245 20200109 09.01.2020 Utgående brev Gbnr. 49/125 - Svar på søknad om graving av grøft til vann og avløp, overvann. Verksvegen. Tiltakshaver: Bjørnero Invest AS AAS RAGNAR AS
2019/1238 20200109 09.01.2020 Utgående brev Gbnr. 21/19 - Svar på søknad om rehabilitering av pipe, Lislåttane 29. Tiltakshaver: Jan Ove Bakke Pipefiks - Rune
2019/1238 20200109 09.01.2020 Utgående brev Gbnr.21/19 - Svar på søknad om ferdigattest for rehabilitering av pipe, Lislåttane 29. Tiltakshaver: Jan Ove Bakke Pipefiks - Rune
2019/1240 20200109 09.01.2020 Utgående brev Gbnr. 57/30 - Svar på søknad om tilbygg til enebolig, Syrtveit 19. Svein Egil Syrtveit
2019/1243 20200109 09.01.2020 Utgående brev Kommunalt tilskudd til nydyrking 2019, Søker Gunnar Eivind Greibrokk Gunnar Eivind Greibrokk
2019/1243 20200109 09.01.2020 Utgående brev Kommunalt tilskudd til nydyrking 2019, søker Gunnar Bjørndal Gunnar Bjørndal
2019/1234 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** ***** Ingebjørg Tønnesland Hodne
2019/1234 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** ***** Ingebjørg Tønnesland Hodne
2019/1234 20200108 08.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Marcus Solheim
2019/1233 20200108 08.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Barbro Lid
2019/1220 20200108 08.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** ***** *****
2019/1220 20200108 08.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** *****
2019/1220 20200108 08.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** *****
2019/1220 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** *****
2019/1234 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** ***** Beathe Messel Lindekleiv
2019/1239 20200107 07.01.2020 Utgående brev Gbnr. 15/193 - Vedtak om seksjonering, Kjetsåvegen 10. Søker: Rutho Eiendom AS 'alf.gurandsrud@ramboll.no' <alf.gurandsrud@ramboll.no> m.fl.
2020/5 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak frå renovasjon *****
2020/10 20200107 07.01.2020 Utgående brev Korrespondanse vedr. vigsel *****
2017/390 20200107 07.01.2020 Inngående brev Rapporteringsfrist for tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærerinnsats er 17. januar Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2018/388 20200107 07.01.2020 Inngående brev Gbnr. 50/185 - Søknad om ferdigattest for fasadeendring og bruksendring fra kontorlokale til restaurant, Nils Heglands veg 71. Tiltakshaver: Smil Eiendom AS RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2020/12 20200106 06.01.2020 Inngående brev Gbnr. 62/6 - Søknad om brygger, gangstier og strand til bruk for allmennheten, Einarkilen hyttefelt. Ann Berit Sagedal
2019/1234 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Siv Landås
2019/1234 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Markus Ingebretsen
2019/1234 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Lars Tønnesen
2019/1233 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Amalie Jeppestøl
2019/1220 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** *****
2019/1207 20200106 06.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Kommunal fastlege Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4167399358 ***** ***** Daniel Alnes
2019/1207 20200106 06.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Kommunal fastlege Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4167399358 ***** ***** Hasan Kashkol
2019/1207 20200106 06.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Kommunal fastlege Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4167399358 ***** ***** Ivana Golubovic
2019/1207 20200106 06.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Kommunal fastlege Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4167399358 ***** ***** Haitham Moustafa
2019/1207 20200106 06.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Kommunal fastlege Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4167399358 ***** ***** ***** Liudmyla A. Barbøl
2019/1207 20200106 06.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Kommunal fastlege Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4167399358 ***** ***** ***** Arooj Asghar Parveen
2019/1207 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kommunal fastlege - st. ref. (4167399358) - ***** ***** Daniel Alnes
2019/1207 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kommunal fastlege - st. ref. (4167399358) - ***** ***** Hasan Kashkol
2019/1207 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kommunal fastlege - st. ref. (4167399358) - ***** ***** Ivana Golubovic
2019/1207 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kommunal fastlege - st. ref. (4167399358) - ***** ***** Haitham Moustafa
2019/1207 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kommunal fastlege - st. ref. (4167399358) - ***** ***** ***** Liudmyla A. Barbøl
2019/1207 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kommunal fastlege - st. ref. (4167399358) - ***** ***** ***** Arooj Asghar Parveen
2019/1220 20200105 05.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** ***** *****
2019/1233 20200105 05.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Talette Vidnes Ausland
2019/1233 20200105 05.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Mila Ignjatovic
2019/1234 20200105 05.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Ingvild Olsen
2019/1234 20200105 05.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** ***** Talette Vidnes Ausland
2019/1233 20200104 04.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Cecilie Desireé Mathisen
2019/1233 20200104 04.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Wicki Sundstøl Wiig
2019/1234 20200103 03.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Veronique Rademakers
2019/1233 20200103 03.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Heidi-Emilie Omland Jørgensen
2019/1246 20200103 03.01.2020 Inngående brev Gbnr. 13/1 og 2 m.fl. - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, Vetrhus Gård. Paal Bernhard Asbjørnsen
2018/9 20200103 03.01.2020 Inngående brev Wallax minirenseanlegg – årsrapport 2019 Wallax - Lasse Timenes
2017/948 20200103 03.01.2020 Inngående brev Underretning til klager Agder politidistrikt
2019/10 20200103 03.01.2020 Utgående brev Oversendelse av meglerpakke for gnr 5 bnr 96 Maria Stornes
2017/660 20200103 03.01.2020 Inngående brev Søknad om overføring av feriedager frå 2019 til 2020 Jenny K Undeland
2017/660 20200103 03.01.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie og plusstimer fra 2019 til 2020 Lillian Bjorå Andersen
2017/510 20200103 03.01.2020 Inngående brev Vedrørende søknad om dispensasjon - motorferdsel i utmark Jens Bjoraa
2017/511 20200102 02.01.2020 Utgående brev Etablering av fotgjengerovergang Statens vegvesen m.fl.
2017/655 20200102 02.01.2020 Utgående brev Anbudsprotokoll prosjektering VA og vei på Verksmoen COWI m.fl.
2019/1 20200102 02.01.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2019/1081 Løpenr: 9327/2020 Dokument tittel: Innspill til søknad om endring av reguleringsplan for Einerkilen hyttefelt i Evje og Hornnes kommune, i henhold til pbl. § 12-14 ingrid dale
2019/313 20200102 02.01.2020 Utgående brev Vedr. drift av buss Evje og Hornnes Frivilligsentral
2019/653 20200102 02.01.2020 Utgående brev Søknad om fritak for engangsavgift for buss som frakter personer med funksjonsnedsettelse den det måtte gjelde
2019/1220 20200102 02.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** ***** *****
2019/1081 20200102 02.01.2020 Inngående brev Innspill til søknad om endring av reguleringsplan for Einerkilen hyttefelt i Evje og Hornnes kommune, i henhold til pbl. § 12-14 FYLKESMANNEN I AGDER
2019/1113 20191230 30.12.2019 Inngående brev Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Soltønan massetak i Evje og Hornnes kommune. Tiltakshaver: Austenaa Transport AS. Direktoratet for mineralforvaltning
2019/1132 20191230 30.12.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til konsert med Inger Lise Stulien Agder Symfoniorkester v/ Hans Lund
2019/1247 20191230 30.12.2019 Inngående brev Forelegging - Ny nettstasjon og legging av 22kV høyspentkabler - Infanterivegen, Evjemoen AGDER ENERGI NETT AS
2019/1247 20191230 30.12.2019 Inngående brev Forelegging - Ny nettstasjon og legging av 22kV høyspentkabler - Verksvegen, Evje AGDER ENERGI NETT AS
2019/1242 20191230 30.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev - Overføring av oppgaver på landbruksområdet fra Fylkesmannen til kommunene Landbruksdirektoratet - Per Guldbrand Solli
2019/1242 20191230 30.12.2019 Inngående brev Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruksdirektoratet - Carl Erik Semb
2019/1236 20191230 30.12.2019 Inngående brev Gbnr. 30/3 - Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere (SMIL) prosjektet "sette i stand gammel kulturmark - 31/6,7 - Søteflekk Landbruksdirektoratet
2019/482 20191230 30.12.2019 Inngående brev Delregnskap Trollbakken Flomlys Konsesjonskraft - Glenn Qvam Håkonsen
2019/336 20191230 30.12.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO Katharina Skavoll
2019/948 20191230 30.12.2019 Inngående brev Gbnr. 7/216 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense for oppføring av garasje, Dåsvannsdalen 63. LAWRENCE PETER VISSER
2019/740 20191230 30.12.2019 Inngående brev Høring - NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2019/742 20191230 30.12.2019 Inngående brev Dato for hovedforhandling i tingretten Ks - Erna Larsen KS
2019/742 20191230 30.12.2019 Inngående brev Rettsbok fra planmøte Ks - Erna Larsen KS
2019/742 20191230 30.12.2019 Inngående brev Kjennelse og Forkynning av avgjørelse type prosess Ks-advokat - Erna Larsen KS
2019/1 20191230 30.12.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1187 Løpenr: 8192/2019 Dokument tittel: Gbnr. 49/125 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av næringsbygg, Verksvegen. Tiltakshaver: Bjørnero Invest AS Gunnar Greibrokk
2019/10 20191230 30.12.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 5 bnr 96 Sørmegleren - Maria Stornes
2019/1 20191230 30.12.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1097 Løpenr: 8823/2019 Dokument tittel: Svar på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Einerkilen Hyttefelt, gjelderbrygger/stier for privat bruk Tor Langerak
2019/1 20191230 30.12.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/313 Løpenr: 8449/2019 Dokument tittel: Vedr. lokaler Evje legesenter Gunnar Greibrokk
2019/1 20191230 30.12.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1187 Løpenr: 8219/2019 Dokument tittel: Gbnr. 49/125 - Svar på søknad om rammetillatelse for oppføring av næringsbygg, Verksvegen. Tiltakshaver: Bjørnero Invest AS Gunnar Greibrokk
2019/1 20191230 30.12.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/712 Løpenr: 9075/2019 Dokument tittel: Legevaktsamarbeid frå 1.1.2020 Yahoo - Jan Kristensen
2019/1 20191230 30.12.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/313 Løpenr: 8049/2019 Dokument tittel: Vedr. lokaler Evje legesenter Gunnar Greibrokk
2019/1 20191230 30.12.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2019/313 Løpenr: 8049/2019 Dokument tittel: Vedr. lokaler Evje legesenter Gunnar Greibrokk
2018/877 20191230 30.12.2019 Inngående brev Refusjon søskenmoderasjon/redusert foreldrebetaling BABUSCHKA BARNEHAGE AS
2017/937 20191230 30.12.2019 Inngående brev Referat fra eiermøte på Hovden 28. - 29. november 2019 Sekretariat for eierkommunene i AGder Energi
2018/55 20191230 30.12.2019 Inngående brev Referat fra arb.gruppen 28.10.19 Froland Kommune - Mykland, Mari
2018/55 20191230 30.12.2019 Inngående brev Fwd: Helsetjenesten i Evje fengsel - tilbakemelding fra tilsyn 12/6-19 Trond Sturle Berg
2018/55 20191230 30.12.2019 Inngående brev Helsetjenesten i Evje fengsel - tilbakemelding fra tilsyn 12/6-19 Trond Sturle Berg
2018/55 20191230 30.12.2019 Inngående brev Helsetjenesten i Evje fengsel - tilbakemelding fra tilsyn 12/6-19 Trond Sturle Berg
2018/361 20191230 30.12.2019 Inngående brev Innkalling til avslutningsmøte sak 17-186552SKJ-JSTO, Oddeskogen Domstol - Valand, Knut Erik
2018/361 20191230 30.12.2019 Inngående brev Innkalling til avslutningsmøte sak 17-186552SKJ-JSTO, Oddeskogen Domstol - Valand, Knut Erik
2017/632 20191230 30.12.2019 Inngående brev Merknader til svarbrev fra kommunen av 28.11.2019 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Advokatfirma Wigemyr & Co DA
2017/687 20191230 30.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vennesla Kommune - Taraldsen, Mary Ann
2017/687 20191230 30.12.2019 Inngående brev 19/3974 Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2020 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
2017/687 20191230 30.12.2019 Inngående brev Månedsrapport fra Midt- Agder barnevern for oktober 2019 Vennesla Kommune - Taraldsen, Mary Ann
2017/850 20191230 30.12.2019 Inngående brev Innspill høring skoleruter fra Utdanningsforbundet E-H Kommune - Per Eivind Weckhorst
2017/524 20191230 30.12.2019 Inngående brev Gbnr. 7/10 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Agnes Berger m.fl.
2017/331 20191230 30.12.2019 Inngående brev Søknad om fornyelse av Vinmonopolets salgsbevilling - AS Vinmonopolet Evje Aktieselskapet Vinmonopolet
2017/402 20191230 30.12.2019 Inngående brev Høyring; Kulturminneplan for Valle kommune 2020-2032, Rotfest framtid Valle Kommune - Torunn Charlotte Nyberg
2017/469 20191230 30.12.2019 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse - sak: ***** ***** ***** ***** Kristiansand tingrett
2017/487 20191230 30.12.2019 Inngående brev Høring av NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
2019/1233 20191229 29.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Helene Strand Wenstøp
2019/1233 20191227 27.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Camilla Josdal
2019/1234 20191227 27.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Camilla Josdal
2019/1244 20191227 27.12.2019 Inngående brev Gbnr. 49/65 - Nabovarsel - dispensasjon Statens vegvesen
2019/1 20191227 27.12.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2019/712 Løpenr: 9075/2019 Dokument tittel: Legevaktsamarbeid frå 1.1.2020 Jan Kristensen
2019/1 20191227 27.12.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2019/313 Løpenr: 8449/2019 Dokument tittel: Vedr. lokaler Evje legesenter Gunnar Greibrokk
2019/1 20191227 27.12.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2019/1187 Løpenr: 8219/2019 Dokument tittel: Gbnr. 49/125 - Svar på søknad om rammetillatelse for oppføring av næringsbygg, Verksvegen. Tiltakshaver: Bjørnero Invest AS Gunnar Greibrokk
2019/1 20191227 27.12.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2019/1097 Løpenr: 8823/2019 Dokument tittel: Svar på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Einerkilen Hyttefelt, gjelderbrygger/stier for privat bruk Tor Langerak
2018/940 20191227 27.12.2019 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2020 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/1 20191227 27.12.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2019/1187 Løpenr: 8192/2019 Dokument tittel: Gbnr. 49/125 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av næringsbygg, Verksvegen. Tiltakshaver: Bjørnero Invest AS Gunnar Greibrokk
2019/968 20191227 27.12.2019 Utgående brev Gbnr. 1/4 - Vedtak om utbetaling av udekka investeringer Einar Sløgedal
2019/968 20191227 27.12.2019 Utgående brev Gbnr. 10/9 - Vedtak om utbetaling av udekka investeringer Simon Gunnar Abusdal
2019/968 20191227 27.12.2019 Utgående brev Gbnr. 44/1 - Vedtak om utbetaling av udekka investeringer Sjur Høgetveit
2019/968 20191227 27.12.2019 Inngående brev Gbnr. 26/2 - Krav om utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Åsulv Tønnesland
2019/740 20191227 27.12.2019 Inngående brev Høring NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2019/712 20191223 23.12.2019 Inngående brev Legevaktsamarbeid frå 1.1.2020 Åseral kommune
2019/287 20191223 23.12.2019 Inngående brev Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025 Jd Dep - Grethe Kleivan
2019/194 20191223 23.12.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Interkommunale alkoholpolitiske retningsliner for 2020-2023 - Godkjenning Valle kommune
2019/194 20191223 23.12.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan for kommunane i Setesdal 2020-2023 Valle kommune
2019/194 20191223 23.12.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Interkommunale alkoholpolitiske retningslinjer for kommunane i Setesdal 2020 - 2023 Bygland kommune
2019/441 20191223 23.12.2019 Inngående brev Enkeltvedtak for spesialpedagogisk hjelp vedr. ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/441 20191223 23.12.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp vedr. ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/1 20191223 23.12.2019 Inngående brev Til økonomisjef/regnskapsleder: Kommunal Rapport ber som vanlig om leverandørdata Kommunal-Rapport - Data Kommunal Rapport
2017/487 20191223 23.12.2019 Inngående brev Høring om moderasjonsordninger i SFO Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2017/469 20191223 23.12.2019 Inngående brev Varsel om tvangssalg saks.nr. ***** ***** ***** ***** ***** MEGLERHUSET SÆDBERG AS
2017/465 20191223 23.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Wenche Steand
2017/382 20191223 23.12.2019 Inngående brev Ber om utsetjing av høyringsfrist - Kommuneplanens arealdel - Evje og Hornnes kommune Valle kommune
2017/524 20191223 23.12.2019 Inngående brev Gbnr. 49/111 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse TD EIENDOMSUTVIKLING AS
2017/510 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark - snødekt mark ALF INGE MOSEID
2019/1245 20191223 23.12.2019 Inngående brev Gbnr. 49/125 - Søknad om graving av grøft til vann og avløp, overvann. Verksvegen. Tiltakshaver: Bjørnero Invest AS AAS RAGNAR AS
2019/1244 20191223 23.12.2019 Inngående brev Gbnr. 49/65 - Søknad om etablering av 4 lynladestasjoner for el-biler ved YX-stasjonen, Verksvegen 1. Tiltakshaver: Ultra-Fast Charging Scandinavia AS Norconsult - Sæther Elisabeth
2019/1237 20191223 23.12.2019 Inngående brev Varsel om matrikkellovtilsyn i kommunene Åseral, Evje og Hornnes, Færder, Kautokeino, Nore og Uvdal, Averøy, Kvæfjord, Smøla, Kvænangen og Frosta kommune våren 2020 STATENS KARTVERK
2019/1239 20191223 23.12.2019 Inngående brev Gbnr. 15/193 - Søknad om seksjonering, Kjetsåvegen 10. Søker: Rutho Eiendom AS LANDMÅLER SØR AS
2019/1240 20191223 23.12.2019 Inngående brev Gbnr. 57/30 - Søknad om tilbygg til enebolig, Syrtveit 19. Svein Egil Syrtveit
2019/1233 20191223 23.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** ***** Maria Therese Andersen
2019/1148 20191223 23.12.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Digitaliseringsstrategi 2019 - 2025 for kommunane Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle Valle kommune
2019/1100 20191223 23.12.2019 Inngående brev Gbnr. 44/1 - Melding om erstatning for avlingssvikt - vekstgruppe frukt FYLKESMANNEN I AGDER
2019/1103 20191223 23.12.2019 Inngående brev Orientering om ny organisering og oppgavedeling på integreringsfeltet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/1108 20191223 23.12.2019 Inngående brev Evje og Hornnes- Ny oversendelse av rapport etter feil i PDF konvertering Forvaltningskontroll RMP FYLKESMANNEN I AGDER
2019/1205 20191223 23.12.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4166664710 ***** ***** ***** Torhild Anette Brenna
2019/1205 20191223 23.12.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4166664710 ***** ***** ***** Inger-lise skarberg refsnes
2019/1205 20191223 23.12.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4166664710 ***** ***** Solfrid Tønnesøl
2019/1205 20191223 23.12.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4166664710 ***** ***** Malene Repstad
2019/1205 20191223 23.12.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4166664710 ***** ***** ***** TRINE ÅKNES EIKHOM
2019/1205 20191223 23.12.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4166664710 ***** ***** Gry Andersen
2019/1205 20191223 23.12.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4166664710 ***** ***** Karina Ljosland
2019/1205 20191223 23.12.2019 Utgående brev E-post til jobbsøker - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4166664710 ***** ***** ***** Beate Andersen Granhaug
2019/1205 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg - st. ref. (4166664710) - ***** ***** ***** Torhild Anette Brenna
2019/1205 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg - st. ref. (4166664710) - ***** ***** ***** Inger-lise skarberg refsnes
2019/1205 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg - st. ref. (4166664710) - ***** ***** Solfrid Tønnesøl
2019/1205 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg - st. ref. (4166664710) - ***** ***** Malene Repstad
2019/1205 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg - st. ref. (4166664710) - ***** ***** ***** TRINE ÅKNES EIKHOM
2019/1205 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg - st. ref. (4166664710) - ***** ***** Gry Andersen
2019/1205 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg - st. ref. (4166664710) - ***** ***** Karina Ljosland
2019/1205 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg - st. ref. (4166664710) - ***** ***** ***** Beate Andersen Granhaug
2019/1202 20191223 23.12.2019 Inngående brev Invitasjon til å foreslå kandidater til ungdommens mulighetspanel Bufetat
2019/1070 20191223 23.12.2019 Inngående brev Gbnr. 49/68 og 109 - Søknad om midlertidig brukstillatelse for tilbygg verkstedbygg, Byggetrinn 1. Tiltakshaver: Bilhuset Evje AS EVJE BYGG AS
2019/1205 20191222 22.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4166664710 ***** ***** ***** Beate Andersen Granhaug
2019/1233 20191222 22.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Dusica Petrovic
2019/1234 20191222 22.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Gunnbjørg Aastveit
2019/1234 20191221 21.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Jorunn Flateland
2019/1233 20191221 21.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Mara Casellino
2019/1233 20191220 20.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Emina Ilic
2019/1234 20191220 20.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** Emina Ilic
2019/1233 20191220 20.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Camilla Homme
2019/1238 20191220 20.12.2019 Inngående brev Gbnr. 21/19 - Søknad om rehabilitering av pipe, Lislåttane 29. Tiltakshaver: Jan Ove Bakke Pipefiks - Rune
2019/1238 20191220 20.12.2019 Inngående brev Gbnr.21/19 - Søknad om ferdigattest for pipe, Lislåttane 29. Tiltakshaver: Jan Ove Bakke Pipefiks - Rune
2019/1235 20191220 20.12.2019 Utgående brev Gbnr. 30/3 - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Frist for og gjennomføre og rapportere fra prosjektet sette i stand gammel kulturmark på Abusland, Sanaberge FOSSEN HELGE LEVI
2019/929 20191220 20.12.2019 Utgående brev Gbnr. 9/10 - Vedrørende vilkår i tillatelse alfgunnar@wikstol.net
2019/957 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav gjesteelever grunnskoleopplæring for voksne BYGLAND KOMMUNE
2019/957 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav gjesteelever grunnskoleopplæring for voksne ÅSERAL KOMMUNE SKULE- KULTUR- OG OPPVEKST- ADMINISTRASJON
2019/957 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav for skoleåret 2019/20 for gjesteelev ***** ***** ***** ***** ***** VENNESLA KOMMUNE
2019/957 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav LINDESNES KOMMUNE OPPVEKST OG KULTURSJEFENS KONTOR
2019/957 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav for skoleåret 2019/20 for gjestelev ***** ***** ***** ***** ***** ARENDAL KOMMUNE
2019/957 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev ***** ***** ***** ***** ***** DRAMMEN KOMMUNE SENTER FOR OPPVEKST
2019/957 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav *****
2019/958 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjon UTV koordinator 2019 BYKLE KOMMUNE UNDERVISNING - OPPVEKST m.fl.
2019/969 20191219 19.12.2019 Utgående brev Midlertidige svar på TT-kort *****
2019/969 20191219 19.12.2019 Utgående brev Midlertidige svar på TT-kort *****
2019/738 20191219 19.12.2019 Utgående brev Møte i Sakkyndig nemnd eiendomsskatt Odd Evert Hynnekleiv m.fl.
2019/540 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912165469 Landbruksdirektoratet
2019/660 20191219 19.12.2019 Utgående brev Vedlegg til fakturanummer 40197646 AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/660 20191219 19.12.2019 Utgående brev Vedlegg til fakturanummer 40197645 AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/671 20191219 19.12.2019 Inngående brev Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/588 20191219 19.12.2019 Inngående brev Møte i representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS - protokoll fra møtet 5. desember 2019 Aama - Tharaldsen, David Bergh
2019/572 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969621703 Landbruksdirektoratet
2019/565 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969570343 Landbruksdirektoratet
2019/202 20191219 19.12.2019 Inngående brev Innsendelse av budsjettdokumenter for 2020-2023 og årsregnskap 2019 Fylkesmannen - Mogseth, Sølvi
2019/287 20191219 19.12.2019 Inngående brev Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer Domstol - Ranum, Merethe Baustad
2019/287 20191219 19.12.2019 Inngående brev Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer Domstol - Ranum, Merethe Baustad
2019/287 20191219 19.12.2019 Inngående brev RETTELSE Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer DOMSTOLENE I NORGE
2017/510 20191219 19.12.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Rune Røyrås
2017/510 20191219 19.12.2019 Utgående brev Nytt registreringsnummer til snøscooter løyve Gunnvald Abusdal
2017/524 20191219 19.12.2019 Inngående brev Gbnr. 49/170 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse SVJ 2 AS
2017/524 20191219 19.12.2019 Inngående brev Gbnr. 7/108 og 7/113 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Andreas Erdvig m.fl.
2017/524 20191219 19.12.2019 Inngående brev Gbnr. 9/35 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Jan Yngvar Offengård
2017/850 20191219 19.12.2019 Inngående brev Innspill skoleruta 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 fra Evje barneskule E-H Kommune - Erlend Hunshamar
2017/850 20191219 19.12.2019 Inngående brev Innspill til skolerute 2020-21, 2021-2022 og 2022-2023 fra Hornnes barneskule Post - Evje og Hornnes kommune
2017/808 20191219 19.12.2019 Inngående brev Tilbud 1310 fra Moava Moava Support
2017/687 20191219 19.12.2019 Inngående brev Månedsrapport november 2019 fra Midt- Agder barnevern til kommunestyret i Evje og Hornnes Vennesla Kommune - Taraldsen, Mary Ann
2017/632 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svarbrev henvendelse vedr. Evje legesenter *****
2017/632 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svarbrev klage på kommunalt tilbud om helse og omsorgstjenester ***** ***** ***** ***** ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
2017/626 20191219 19.12.2019 Utgående brev Søknad funkhem tilskudd INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2017/331 20191219 19.12.2019 Utgående brev Informasjon om politisk vedtak - utvidelse av skjenketid HAUGSEN DRIFT AS m.fl.
2017/385 20191219 19.12.2019 Inngående brev Signert samarbeidsavtale med NAV og barneverntjeneste Vennesla Kommune - Taraldsen, Mary Ann
2017/410 20191219 19.12.2019 Inngående brev Kontrakt Visma Flyt Barnehage Visma - Pernille Sandnes
2017/410 20191219 19.12.2019 Inngående brev Tilbud Visma Flyt Barnehage Visma - Pernille Sandnes
2017/410 20191219 19.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding tilbud Visma flyt barnehage Visma enterprise AS
2017/455 20191219 19.12.2019 Inngående brev svar *****
2017/455 20191219 19.12.2019 Inngående brev svar *****
2017/455 20191219 19.12.2019 Utgående brev svar vedr tidl sak om oppsigelse *****
2017/455 20191219 19.12.2019 Inngående brev kopier / bekreftelser *****
2017/455 20191219 19.12.2019 Utgående brev vedr. forespørsel om kopier / bekreftelser *****
2017/469 20191219 19.12.2019 Inngående brev Varsel om tvangssalg sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** MEGLERHUSET SÆDBERG AS
2017/469 20191219 19.12.2019 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse sak: ***** ***** ***** ***** ***** KRISTIANSAND TINGRETT
2017/503 20191219 19.12.2019 Inngående brev Referat fra tildelingsmøte LIS1 med kommunene 14.11.19 Sshf - Turid Askeland
2018/930 20191219 19.12.2019 Utgående brev Gbnr. 64/26 - Svar på søknad om ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig, Kvåva 15. Tiltakshaver: Hilde Aasland Andersen FLATEBYGG AS
2018/877 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjon for søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2. halvår 2020 BABUSCHKA BARNEHAGE AS
2019/1 20191219 19.12.2019 Utgående brev Oversendelse av kopi av elevmappe *****
2019/1 20191219 19.12.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1081 Løpenr: 8869/2019 Dokument tittel: Merknad til søknad om endring av Reguleringsplan for Einerkilen hyttefelt, planID 200901 Post - Evje og Hornnes kommune
2019/1 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2019/1081 Løpenr: 8869/2019 Dokument tittel: Merknad til søknad om endring av Reguleringsplan for Einerkilen hyttefelt, planID 200901 ingrid dale
2018/294 20191219 19.12.2019 Utgående brev Oversendelse av prøvingsattest *****
2018/322 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav ***** ***** ***** ***** *****
2018/322 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav ***** ***** ***** ***** *****
2018/322 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav ***** ***** ***** ***** *****
2018/322 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav ***** ***** ***** ***** *****
2018/322 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav ***** ***** ***** ***** *****
2018/294 20191219 19.12.2019 Utgående brev Oversendelse av prøvingsattest *****
2018/294 20191219 19.12.2019 Utgående brev Oversendelse av prøvingsattest *****
2018/294 20191219 19.12.2019 Utgående brev Bekreftelse av tid for vielse *****
2018/435 20191219 19.12.2019 Utgående brev Faktura for løpende dagmulkt EVJE SENTRUM AS
2017/968 20191219 19.12.2019 Utgående brev Høyring: Forslag til skolerute 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 Evje og Hornnes kommune, rådgiver oppvekst
2017/948 20191219 19.12.2019 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold Agder politidistrikt
2017/960 20191219 19.12.2019 Utgående brev Referat fra møte i FAU 14.11.19 Fernandez Orellana Angela m.fl.
2017/960 20191219 19.12.2019 Utgående brev Referat fra infomøte for klassekontakter 14.11.19 Laila Helgesen m.fl.
2017/960 20191219 19.12.2019 Utgående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalget 16.12.19 Fernandez Orellana Angela m.fl.
2017/960 20191219 19.12.2019 Utgående brev Referat fra møte i skolemiljøutvalget 16.12.19 Fernandez Orellana Angela m.fl.
2017/962 20191219 19.12.2019 Utgående brev Avtale mellom Evje og Hornnes kommune og AKT om skoleskyss AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS
2017/989 20191219 19.12.2019 Utgående brev Referat fra infomøte om tilsyn på 4-mannsboliger i Taubanegata Alfhild Margoth Bjorå m.fl.
2017/1019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Kontantstøtterapportering for november 2019 - Evje og Hornnes kommune *****
2017/1020 20191219 19.12.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2020 LANDBRUKSDIREKTORATET
2017/1042 20191219 19.12.2019 Inngående brev Fornying av arbeidsvarslingsplan Veiskiltkonsulenten - Christian Øyslebø
2019/1234 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172080052 ***** ***** ***** Stine Irgens Tveite
2019/1233 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Siri Skaret
2019/1233 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut psykiatribolig Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4172070912 ***** ***** Elisabeth Møllen
2019/1227 20191219 19.12.2019 Utgående brev Gbnr. 67/23 - Svar på søknad om rehabilitering av pipe, Vikstølvegen 70. Tiltakshaver: Kirsti Furdal og Bente Furdal Pipefiks - Rune
2019/1227 20191219 19.12.2019 Utgående brev Gbnr. 67/23 - Svar på søknad om ferdigattest for pipe, Vikstølvegen 70. Tiltakshaver: Kirsti Furdal og Bente Furdal Pipefiks - Rune
2019/1228 20191219 19.12.2019 Utgående brev Gbnr.64/105 - Svar på søknad om rehabilitering av pipe, Tjønnhomlia 2. Tiltakshaver: Øyvind og Marianne Dahl Pipefiks - Rune
2019/1228 20191219 19.12.2019 Utgående brev Gbnr.64/105- Svar på søknad om ferdigattest for pipe, Tjønnhomlia 2. Tiltakshaver: Øyvind og Marianne Dahl Pipefiks - Rune
2019/1229 20191219 19.12.2019 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksvei på gnr. 17, bnr. 5 i Evje og Hornnes kommune, høring. AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/1231 20191219 19.12.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om spillemidler til anlegg Evje flerbrukshall E-H Kommune - Torgeir Hodne
2019/1232 20191219 19.12.2019 Utgående brev Mangler vedr. søknad om fradeling, Runebergodden RUNEBERGODDEN AS
2019/1232 20191219 19.12.2019 Inngående brev Gbnr. 1/19 - Søknad om fradeling av grunneiendom, Runebergodden tomt nr. 2. Søker: Runebergodden AS RUNEBERGODDEN AS
2019/1223 20191219 19.12.2019 Inngående brev Ettersending av vedtekter Landmåler Sør - Alf Gurandsrud
2019/1223 20191219 19.12.2019 Utgående brev Gbnr. 50/269 - Vedtak om seksjonering alf.gurandsrud@ramboll.no' <alf.gurandsrud@ramboll.no>; 'knutaav@outlook.com' <knutaav@outlook.com>
2019/1224 20191219 19.12.2019 Utgående brev Varsel om husleieøkning - ***** ***** *****
2019/1224 20191219 19.12.2019 Utgående brev Varsel om husleieøkning - ***** ***** *****
2019/1224 20191219 19.12.2019 Utgående brev Varsel om husleieøkning - ***** ***** *****
2019/1224 20191219 19.12.2019 Utgående brev Varsel om husleieøkning - Randi's Salong - Evjeheimen Randi's Salong
2019/1224 20191219 19.12.2019 Utgående brev Varsel om husleieøkning - Go'foten Go'foten
2019/1224 20191219 19.12.2019 Utgående brev Varsel om husleieøkning ***** ***** ***** ***** *****
2019/1224 20191219 19.12.2019 Utgående brev Varsel om husleieøkning - ***** ***** ***** ***** *****
2019/1224 20191219 19.12.2019 Utgående brev Varsel om husleieøkning ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/1224 20191219 19.12.2019 Utgående brev Varsel om husleieøkning - ***** ***** ***** ***** *****
2019/1224 20191219 19.12.2019 Utgående brev Varsel om husleieøkning - ***** ***** ***** *****
2019/1224 20191219 19.12.2019 Utgående brev Varsel om husleieøkning ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/1205 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4166664710 ***** ***** Karina Ljosland
2019/1204 20191219 19.12.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk Dss Dep - regjeringen.no - Finansdepartementet
2019/1192 20191219 19.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding byggegrense TS
2019/1197 20191219 19.12.2019 Utgående brev Gnr. 49/106 og 49/120 - Svar på søknad om grensejustering i forbindelse med nytt fortau,Verksvegen 26. NOR-DAN EIENDOM AS
2019/1198 20191219 19.12.2019 Inngående brev Gbnr. 49/106 og 49/108 - Oversendelse av oppmålingsprotokoll LANDMÅLER SØR AS
2019/1198 20191219 19.12.2019 Utgående brev Gbnr.49/106 og 49/108 - Svar på søknad om grensejustering i forbindelse med nytt fortau,Verksvegen 28. E-B EIENDOM AS
2019/1199 20191219 19.12.2019 Utgående brev Gbnr.49/106 og 49/141 - Svar på søknad om grensejustering i forbindelse med fortau,Verksvegen 28. E-B EIENDOM AS
2019/1220 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** ***** *****
2019/1221 20191219 19.12.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om riving av hytte og paintballbane på gbnr 17/52 og 17/34 CARTING EIENDOM ANS
2019/1222 20191219 19.12.2019 Utgående brev Gbnr. 7/95 - Svar på søknad om ferdigattest for garasje o,g tilbygg Dåsvannsdalen 35. Kjell Salve Moi
2019/1217 20191219 19.12.2019 Utgående brev Gbnr. 49/125 - Svar på søknad om tilkobling til kommunal vann- og avløpsledninger, Verksvegen. Tiltakshaver: Bjørnero Invest AS BJØRNERO INVEST AS
2019/1214 20191219 19.12.2019 Inngående brev Merknad til utforming av velteplass E-H Kommune - Lars Johan Skjeggedal
2019/1107 20191219 19.12.2019 Utgående brev Gbnr. 20/3 fnr. 9 - Svar på søknad om fradeling av grunneiendom, Bruvegen 48. Søker: ØyvindBreilid Øyvind Breilid
2019/1107 20191219 19.12.2019 Inngående brev Ettersending av nabovarsel Tom Aguirre
2019/1179 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 915359833 Landbruksdirektoratet
2019/1076 20191219 19.12.2019 Utgående brev Brev til tiltakshaver Heidi Omland m.fl.
2019/1088 20191219 19.12.2019 Utgående brev Ansettelse - Byggesaksbehandler Media
2019/1097 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Einerkilen Hyttefelt, gjelderbrygger/stier for privat bruk Ann Berit Sagedal
2019/989 20191219 19.12.2019 Inngående brev Gbnr. 24/49 - Søknad om ferdigattest for riving av fritidsbolid, Skrivarvegen 21. Sigrunn Håland
Ingen tilgang 20191219 19.12.2019 Inngående brev Klage på vedtak - varsel om omgjøring av vedtak *****
2019/1010 20191219 19.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/1010 20191219 19.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/1042 20191219 19.12.2019 Inngående brev Informasjon om Stortingets beslutning om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten FINANSDEPARTEMENTET
2019/1042 20191219 19.12.2019 Inngående brev Overføring av skatteoppkreveroppgaver til Skatteetaten Skatteetaten
2019/1042 20191219 19.12.2019 Utgående brev e-postutveksling om Informasjon og veiledning ved overføring av skatteoppkreverfunksjonen Alf Morten Tallaksen
2019/1030 20191219 19.12.2019 Inngående brev Utsatt frist for tilbakemelding på nabovarsel vedr. oppsett av terrasse i Bjørnekrovegen 85. øydis løining
2019/1220 20191218 18.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** ***** *****
2019/1207 20191217 17.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunal fastlege Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4167399358 ***** ***** ***** Liudmyla A. Barbøl
2019/1207 20191217 17.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunal fastlege Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4167399358 ***** ***** ***** Arooj Asghar Parveen
2019/1204 20191217 17.12.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Høyringsuttale - Skattelegging av vannkraftverk Bygland kommune
2019/1202 20191217 17.12.2019 Inngående brev Ungdomsdelegater til Toppmøte Barn og Unge 10. februar 2020 Ks - Ann-Solveig Hansteen
2019/1148 20191217 17.12.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Digitaliseringsstrategi Bygland kommune
2019/1138 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 920167403 Landbruksdirektoratet
2019/1139 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 922095256 Landbruksdirektoratet
2019/1108 20191217 17.12.2019 Inngående brev Evje og Hornnes - Rapport etter forvaltningskontroll - RMP FYLKESMANNEN I AGDER
2019/1225 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om endret godkjenning av ordinær barnehage/naturbarnehage ODDESKOGEN BARNEHAGE
2019/1225 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om endret godkjenning av ordinær barnehage/naturbarnehage Hornnes barnehage
2019/1226 20191217 17.12.2019 Inngående brev Rammeavtaler om drift av asylmottak - UDI Region Sør Udi - Utlendingsdirektoratet
2019/1223 20191217 17.12.2019 Inngående brev Gbnr.50/269 - Søknad om seksjonering, Grenjåvegen 43A, 43B og 43C. Søker: Knut Simon Åvitsland LANDMÅLER SØR AS
2019/1229 20191217 17.12.2019 Inngående brev Gbnr. 17/5 - Søknad om bygging av landbruksvei, Oppoverbakkene. Olav Kjetsaa
2017/929 20191217 17.12.2019 Inngående brev Nødnett Helse etter kommunesammenslåinger HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF
2018/505 20191217 17.12.2019 Inngående brev Utlysning av tilskuddsmidler - Utvikling av de sosiale tjenestene i NAV kontoret FYLKESMANNEN I AGDER
2018/505 20191217 17.12.2019 Inngående brev Utlysning av tilskuddsmidler - Utvikling av de sosiale tjenestene i NAV kontoret Fylkesmannen - Gundersen, Bjørn Vidar
2019/1 20191217 17.12.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1081 Løpenr: 8869/2019 Dokument tittel: Merknad til søknad om endring av Reguleringsplan for Einerkilen hyttefelt, planID 200901 Tor Langerak
2019/1 20191217 17.12.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1081 Løpenr: 8594/2019 Dokument tittel: Merknad til endring 1 av reg.plan for Einerkilen hyttefelt Icloud - ingrid dale
2019/1 20191217 17.12.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/465 Løpenr: 8603/2019 Dokument tittel: Oppsigelse av stilling - svar på oppsigelse Yahoo - Jan Kristensen
2019/1 20191217 17.12.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2017/465 Løpenr: 8603/2019 Dokument tittel: Oppsigelse av stilling - svar på oppsigelse Jan Kristensen
2017/402 20191217 17.12.2019 Inngående brev Høyring- kommunal planstrategi 2019-2023 Bykle kommune
2019/283 20191217 17.12.2019 Inngående brev Kunngjøring av vernevedtak - frivillig vern av skog FYLKESMANNEN I AGDER
2019/194 20191217 17.12.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 - 2023 Bygland kommune
2019/192 20191217 17.12.2019 Inngående brev Skjenkekontroll - Dølen Hotell - 14.12.19 Securitas - noreply@securitas.no
2019/192 20191217 17.12.2019 Inngående brev Skjenkekontroll - Milano Pizza og Kebab AS - 15.12.19 Securitas - noreply@securitas.no
2019/194 20191217 17.12.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Interkommunale alkoholpolitiske retningslinjer for kommunane i Setesdal 2020 - 2023 Post - Bygland kommune
2019/573 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970493662 Landbruksdirektoratet
2019/531 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915359833 Landbruksdirektoratet
2019/698 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til vedlikehold av private veier Alida Kallhovd
2019/680 20191217 17.12.2019 Inngående brev Utbetaling 2. halvår 2019 - Konsesjonskraft IKS Konsesjonskraft - Glenn Qvam Håkonsen
2019/968 20191217 17.12.2019 Utgående brev Gbnr. 38/9 - Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond Thorbjørn Landsverk
2019/1 20191216 16.12.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2019/1081 Løpenr: 8869/2019 Dokument tittel: Merknad til søknad om endring av Reguleringsplan for Einerkilen hyttefelt, planID 200901 Tor Langerak
2019/1 20191216 16.12.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2019/1081 Løpenr: 8594/2019 Dokument tittel: Merknad til endring 1 av reg.plan for Einerkilen hyttefelt ingrid dale
2018/930 20191216 16.12.2019 Inngående brev Gbnr. 64/26 - Søknad om ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig, Kvåva 15. Tiltakshaver: Hilde Aasland Andersen FLATEBYGG AS
2019/10 20191216 16.12.2019 Utgående brev Oversendelse av meglerpakke for gnr 50 bnr 92 snr 9 Sørmegleren AS avd. Evje v/Maria Stornes
2019/1228 20191216 16.12.2019 Inngående brev Gbnr.64/105 - Søknad om rehabilitering av pipe, Tjønnhomlia 2. Tiltakshaver: Øyvind og Marianne Dahl Pipefiks - Rune
2019/1228 20191216 16.12.2019 Inngående brev Gbnr.64/105- Søknad om ferdigattest for pipe, Tjønnhomlia 2. Tiltakshaver: Øyvind og Marianne Dahl Pipefiks - Rune
2019/1227 20191216 16.12.2019 Inngående brev Gbnr. 67/23 - Søknad om rehabilitering av pipe, Vikstølvegen 70. Tiltakshaver: Kirsti Furdal og Bente Furdal Pipefiks - Rune
2019/1227 20191216 16.12.2019 Inngående brev Gbnr. 67/23 - Søknad om ferdigattest for pipe, Vikstølvegen 70. Tiltakshaver: Kirsti Furdal og Bente Furdal Pipefiks - Rune
2019/1222 20191216 16.12.2019 Inngående brev Gbnr. 7/95 - Søknad om ferdigattest for garasje, og tilbygg og veranda til bolig, Dåsvannsdalen 35. Kjell Salve Moi
2019/1217 20191213 13.12.2019 Inngående brev Gbnr. 49/125 - Søknad om tilkobling til kommunal vann- og avløpsledninger, Verksvegen. Tiltakshaver: Bjørnero Invest AS AAS RAGNAR AS
2019/1218 20191213 13.12.2019 Utgående brev Gbnr. 32/51 - Svar på søknad om rehabilitering av pipe, Stålevannsvegen 26. Tiltakshaver: Georg Bjørndal PIPEFIKS AS
2019/1218 20191213 13.12.2019 Utgående brev Gbnr.32/51 - Svar på søknad om ferdigattest for pipe, Stålevannsvegen 26. Tiltakshaver: Georg Bjørndal PIPEFIKS AS
2019/1219 20191213 13.12.2019 Utgående brev Gbnr. 64/31 - Svar på søknad om rehabilitering av pipe, Kvåva 9. Tiltakshaver: Arne Ingebret Løge PIPEFIKS AS
2019/1219 20191213 13.12.2019 Utgående brev Gbnr. 64/31 - Svar på søknad om ferdigattest for pipe, Kvåva 9. Tiltakshaver: Arne Ingebret Løge PIPEFIKS AS
2019/1205 20191213 13.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere - enhet for pleie og omsorg Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4166664710 ***** ***** Gry Andersen
2019/1196 20191213 13.12.2019 Utgående brev Gbnr. 26/1 - Svar på søknad om ferdigattest for landbruksverksted, Abusdalsvegen 246. BILSERVICE TERJE ULEBERG
2019/1102 20191213 13.12.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon for å bygge vei til hytter på gnr/bnr 50/381 og 50/416 i Evje og Hornnes kommune FYLKESMANNEN I AGDER
2019/1104 20191213 13.12.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om Dispensasjon ihht. Pbl § 19-2.Komm.Plan.LNF.Gangbro.Høgås.Gbnr. 56/47.
2019/1113 20191213 13.12.2019 Inngående brev Frafall krav om arkeologisk undersøkelse Soltønan massetak i Evje og Hornes kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/1129 20191213 13.12.2019 Utgående brev Søknad om Dispensasjon ihht. Pbl § 19-2.Komm.Plan.LNF.Garasjer.Abusdalsvegen 6+4.Gbnr. 22/18. RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS m.fl.
2019/1130 20191213 13.12.2019 Saksframlegg/innstilling Endring av reguleringsplan Einerkilen, planID 200901, delfelt C.
2019/1029 20191213 13.12.2019 Utgående brev Søknad om Dispensasjon ihht. Pbl § 19-2.Komm.Plan.LNF.Garasje.Åmland.Gbnr. 47/2. SMELAND BYGGSERVICE AS m.fl.
2019/1030 20191213 13.12.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om bygging av terrasse.Bjørnekrovegen 85.Gbnr. 34/4/9 Lene Kristiansen
2019/1067 20191213 13.12.2019 Inngående brev Søknad om refusjon for gjesteelev ***** ***** ***** *****
2019/988 20191213 13.12.2019 Inngående brev Videre oppfølging etter rapport fra tilsyn med Evje og Hornnes kommunes plikt til å gi forsvarlig økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven FYLKESMANNEN I AGDER
2019/1099 20191213 13.12.2019 Utgående brev Søknad om Dispensasjon ihht. Pbl § 19-2.Reg.plan Gudvang.Carporter.Gbnr. 49/24 BIRKELAND BRUK AS m.fl.
2019/1081 20191213 13.12.2019 Inngående brev Merknad til søknad om endring av Reguleringsplan for Einerkilen hyttefelt, planID 200901 Aust-Agder fylkeskommune
2019/1076 20191213 13.12.2019 Inngående brev gbnr. 58/12 - Uttalelse til søknad om dispensasjon for barnecrossbane FYLKESMANNEN I AGDER
2019/10 20191213 13.12.2019 Inngående brev Bestilling av megleropplysninger for gnr 64 bnr 103 Exbo - Ken Morten Egenes
2019/10 20191213 13.12.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 50 bnr 92 snr 9 Sørmegleren AS avd. Evje
2018/872 20191213 13.12.2019 Inngående brev Tildeling av kompetansemidler - implementering av rammeplanen FYLKESMANNEN I AGDER
2018/940 20191213 13.12.2019 Inngående brev Konsesjonsavgifter til kommuner 2019 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/361 20191213 13.12.2019 Inngående brev Revidert forslag til jordskifteavgjørelse sak: 18-023607REN-JARD Oddeskogen AUST-AGDER JORDSKIFTERETT
2017/962 20191213 13.12.2019 Inngående brev Følgebrev til avtale mellom kommune og AKT om skoleskyss AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS
2018/69 20191213 13.12.2019 Inngående brev Innhenting av årsverk og antall deltakere norskopplæringen FYLKESMANNEN I AGDER
2017/331 20191213 13.12.2019 Inngående brev Utvidet skjenketid for alkoholholdig drikk gruppe 3 Aases Verden
2017/382 20191213 13.12.2019 Inngående brev Innspill til offentlig høring og ettersyn av Kommuneplanens arealdel 2020-2030 i Evje og Hornnes kommune Aust-Agder fylkeskommune
2017/487 20191213 13.12.2019 Inngående brev Høring om endringer i lov om folkehøyskoler - Utfasing av tilskudd til kortkurs. KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2017/461 20191213 13.12.2019 Inngående brev Søknad om refusjon - arbeidsplassbrille *****
2017/626 20191213 13.12.2019 Inngående brev 4. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2017/626 20191213 13.12.2019 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktinger 17 - 20 år - 4. terminutbetaling 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2017/773 20191213 13.12.2019 Utgående brev Gbnr. 26/1 - Svar på søknad om ferdigattest for redskapshus, Abusdalsvegen 246. Nils Uleberg
2019/969 20191213 13.12.2019 Inngående brev Søknad om TT-kort 2020 *****
2019/724 20191213 13.12.2019 Utgående brev Søknad om Dispensasjon ihht. Pbl § 19-2.Plankrav.Uteservering.Milano.Gbnr. 50/197 MILANO PIZZA KEBAB AS m.fl.
2019/592 20191213 13.12.2019 Utgående brev Gbnr. 49/120 - Svar på søknad om ferdigattest for tilbygg, Verksvegen 26. Tiltakshaver: Nor-Dan Eiendom AS EVJE BYGG AS
2019/196 20191213 13.12.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/196 20191213 13.12.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/196 20191213 13.12.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/196 20191213 13.12.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/283 20191213 13.12.2019 Inngående brev Delegering av forvaltningsmyndighet for områder vernet ved kongelig resolusjon 6. desember 2019 MILJØDIREKTORATET
2019/10 20191212 12.12.2019 Utgående brev Oversendelse av megleropplysninger for gnr 64 bnr 103 Ken Morten Egenes
2019/1202 20191212 12.12.2019 Utgående brev Innkalling til Ungdomsråd 13.12.19 - klokka 09.30 aasnejd@gmail.com m.fl.
2019/1219 20191212 12.12.2019 Inngående brev Gbnr. 64/31 - Søknad om ferdigattest for pipe, Kvåva 9. Tiltakshaver: Arne Ingebret Løge PIPEFIKS AS
2019/1220 20191212 12.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen, Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4168933398 ***** ***** ***** *****
2019/1219 20191212 12.12.2019 Inngående brev Gbnr. 64/31 - Søknad om rehabilitering av pipe, Kvåva 9. Tiltakshaver: Arne Ingebret Løge PIPEFIKS AS
2019/1218 20191212 12.12.2019 Inngående brev Gbnr. 32/51 - Søknad om rehabilitering av pipe, Stålevannsvegen 26. Tiltakshaver: Georg Bjørndal PIPEFIKS AS
2019/1218 20191212 12.12.2019 Inngående brev Gbnr.32/51 - Søknad om ferdigattest for pipe, Stålevannsvegen 26. Tiltakshaver: Georg Bjørndal PIPEFIKS AS
2019/1207 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunal fastlege Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4167399358 ***** ***** Haitham Moustafa
2019/1209 20191210 10.12.2019 Inngående brev Varsel om regress, pantsatt tomt Advokatfirma Folkman AS
2019/1209 20191210 10.12.2019 Inngående brev Regress pantsatt tomt. Advokatfirma Folkman AS
2019/1215 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 55/48 og 55/71 - Søknad om fradeling av eiendom og grensejustering, Bergvavegen 6 og 10. ODDE SAGBRUK AS
2019/1211 20191210 10.12.2019 Utgående brev Gbnr. 15/143 - Svar på søknad om ferdigattest for tilbygg garasje, Hornnesvegen 8 Alf Børre Fredriksen
2019/1212 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 6/5 - Søknad om tilbygg til enebolig, Fennefossvegen 24. Kjetil Nykland
2019/1212 20191210 10.12.2019 Utgående brev Gbnr. 6/5 - Svar på søknad om tilbygg til enebolig, Fennefossvegen 24. Kjetil Nykland
2019/1213 20191210 10.12.2019 Utgående brev Gbnr. 9/5 - Svar på søknad om montering av pipe, Dåsvannsdalen 674. Tiltakshaver: Ellen Cecilie Møllen MURER NAZIR NAZIR SOLTANI
2019/1213 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 9/5 - Søknad om montering av pipe, Dåsvannsdalen 674. Tiltakshaver: Ellen Cecilie Møllen MURER NAZIR NAZIR SOLTANI
2019/1214 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 55/185 - Søknad om endring av detaljregulering for Oddeskogen trinn 3, planID 201102 ODDESKOGEN EIENDOMSUTVIKLING AS
2019/1208 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 42/95 - Oversendelse av brannkonsept, kaldtlager DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS AVD LYNGDAL
2019/1208 20191210 10.12.2019 Utgående brev Kaldtlager museum vurdering Arbeidstilsynet Connie Barthold
2019/1208 20191210 10.12.2019 Inngående brev Kaldtlager museum DRAG Dragark - Jan Stangvik
2019/1208 20191210 10.12.2019 Inngående brev Nabovarsel i prosjekt: 11557-19 Kaldtlager Aust-Agder Museum, Evje Evjemoen - Connie Barthold
2019/1208 20191210 10.12.2019 Utgående brev Gbnr. 42/95 - Svar på søknad om oppføring av kaldtlager/lagerhall, Evjemoen. Tiltakshaver: Evjemoen Næringspark AS DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2019/1201 20191210 10.12.2019 Utgående brev Gbnr. 15/47 - Svar på søknad om ferdigattest for garasje, Hornåsevegen 1. Andreas Fredriksen
2019/1206 20191210 10.12.2019 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 HELSEDIREKTORATET
2019/1197 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gnr. 49/106 og 49/120 - Søknad om grensejustering i forbindelse med nytt fortau, Verksvegen 26. NOR-DAN EIENDOM AS
2019/1200 20191210 10.12.2019 Utgående brev Referat fra oppstartsmøte- Motorcrossanlegg Kjetså Hallvard Homme m.fl.
2019/1198 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gbnr.49/106 og 49/108 - Søknad om grensejustering i forbindelse med nytt fortau, Verksvegen 28. VASKERIET c/o E-B Eiendom AS
2019/1199 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gbnr.49/106 og 49/141 - Søknad om grensejustering i forbindelse med fortau,  Verksvegen 28. VASKERIET c/o E-B Eiendom AS
2019/1192 20191210 10.12.2019 Utgående brev Gbnr. 56/20 - Svar på søknad om oppføring av garasje, Vestrevegen 2. Torstein Sprækenhus
2019/1195 20191210 10.12.2019 Utgående brev Gbnr. 32/6 - Svar på søknad om tilbygg til uthus,driftsbygning. Abusdalsvegen 1434. Kjell Dagfinn Abusland
2019/1191 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass Irmelin Marie Jørpeland
2019/1191 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass Hege Jokelid
2019/1131 20191210 10.12.2019 Inngående brev Forvaltningsrevisjon Midt-Agder barneverntjeneste - innstilling til kommunestyret Asekretariat - Willy Gill
2019/1128 20191210 10.12.2019 Utgående brev Søknad om Dispensasjon ihht. Pbl § 19-1.Områderegulering Evje Sentrum.Taubanegata 26/28.Gbnr. 50/127. Per Svenning
2019/1111 20191210 10.12.2019 Utgående brev Gbnr. 50/31 - Svar på søknad om ferdigattest for riving av bolig etter brann, Hovslagervegen 9. Tiltakshaver: Kjell Dag Ruud RIVE- OG KNUSESERVICE AS
2019/1104 20191210 10.12.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon for bygging av gangbru i tilknytning til Høgsås Skianlegg på gnr/bnr 56/47 i Evje og Hornnes kommune FYLKESMANNEN I AGDER
2019/1103 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar på anmodning om mottak av flyktninger Evje og Hornnes kommune 2020-2023 IMDi
2019/1109 20191210 10.12.2019 Utgående brev Gbnr. 26/5 - Bygging av landbruksvei, Traktorvei Kattåsen og Tempel knotten. Tiltakshaver: Torgny Monan. Godkjenning Torgny Arne Monan m.fl.
2019/1133 20191210 10.12.2019 Utgående brev Gbnr. 49/71 - Svar på søknad om tilkobling til kommunal vann- og avløpsledninger, Gudvangen17. Tiltakshaver: Daniel Wdowiak Daniel Wdowiak
2019/1185 20191210 10.12.2019 Utgående brev Gbnr. 49/17 - Svar på søknad om ferdigattest for avløpsgrøft, Gudvangen 17. AAS RAGNAR AS
2019/1075 20191210 10.12.2019 Inngående brev Vedr. flagging Dag Jørgen Høgetveit
2019/1081 20191210 10.12.2019 Utgående brev Søknad om endring av reguleringsplan Einerkilen hyttefelt, Evje og Hornnes kommune- Tilleggsopplysninger Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder m.fl.
2019/1081 20191210 10.12.2019 Utgående brev Søknad om endring av reguleringsplan, Einerkilen hyttefelt, planID 200901, Evje og Hornnes kommune FYLKESMANNEN I AGDER m.fl.
2019/1081 20191210 10.12.2019 Inngående brev Tilleggsinfo til endring av reguleringsplan Einerkilen hyttefelt Sigurd Wiberg
2019/1081 20191210 10.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på supplering og møtedato Sigurd Wiberg m.fl.
2019/1081 20191210 10.12.2019 Inngående brev Merknad til endring 1 av reg.plan for Einerkilen hyttefelt Tor Langerak
2019/1099 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gnr. 49 bnr. 24 - garasje - nabovarsel Statens vegvesen
2019/1088 20191210 10.12.2019 Inngående brev Svar på vedtak og tilbud om stilling - byggesaksbehandler Dagrun Juvastøl
2019/1088 20191210 10.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191210 10.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191210 10.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191210 10.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191210 10.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191210 10.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** ***** *****
2019/1088 20191210 10.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191210 10.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191210 10.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191210 10.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191210 10.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** ***** *****
2019/1088 20191210 10.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4149438000 ***** ***** *****
2019/1088 20191210 10.12.2019 Inngående brev Svar på vedtak / tilbud om stilling som byggesaksbehandler Takstogkonsult - Runar Gautestad
2019/988 20191210 10.12.2019 Inngående brev Utkast til rapport fra tilsyn med Evje og Hornnes kommunes plikt til å gi forsvarlig økonomisk rådgivning FYLKESMANNEN I AGDER
2019/984 20191210 10.12.2019 Utgående brev Gbnr. 49/91 - Svar på søknad om fradeling av grunneiendom, Bjoråvegen 6 - 12. Søker: Evje ParkAS EVJE PARK AS
2019/984 20191210 10.12.2019 Inngående brev Revidert parkeringsplan DeReSe
Ingen tilgang 20191210 10.12.2019 Inngående brev Klage på vedtaket som gjelder introduksjonsordningen *****
2019/1067 20191210 10.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav for gjesteelever  i ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/1067 20191210 10.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav Spesialundervisning - skoleåret 2019 / 2020 ***** ***** ***** ***** ***** Lyngdal kommune
2019/1067 20191210 10.12.2019 Inngående brev Informasjon om tilrettelegging og organisering høsten 2019 Songdalen kommune
2019/10 20191210 10.12.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 50 bnr 20 snr 10 Aktiv - Gunnvor Kjelleberg
2019/10 20191210 10.12.2019 Utgående brev Oversendelse av meglerpakke for gnr 50 bnr 20 snr 10 Gunnvor Kjelleberg
2019/10 20191210 10.12.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 64 bnr 151 Boligmegleren - Fredrik Melgaard
2019/10 20191210 10.12.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 5 bnr 245 snr 2 Aktiv - Gunnvor Kjelleberg
2019/10 20191210 10.12.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 29 bnr 108 Aktiv - Gunnvor Kjelleberg
2019/3 20191210 10.12.2019 Inngående brev Vedrørende aktivitetsplikt - overgang til utdanning/arbeid og utbetaling av økonomisk sosialhjelp NAV
2019/10 20191210 10.12.2019 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 55 bnr 137 Exbo - Ken Morten Egenes
2019/1 20191210 10.12.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1081 Løpenr: 8061/2019 Dokument tittel: Endring_1 av reguleringsplan Einerkilen hyttefelt Tor Langerak
2019/1 20191210 10.12.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1130 Løpenr: 8068/2019 Dokument tittel: Endring_2 av reguleringsplan Einerkilen hyttefelt Tor Langerak
2019/2 20191210 10.12.2019 Inngående brev Fylkesmannens besøksrunde til kommunestyrene på Agder - folkevalgtopplæring FYLKESMANNEN I AGDER
2018/853 20191210 10.12.2019 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget mandag 16.12.19 Fernandez Orellana Angela m.fl.
2018/817 20191210 10.12.2019 Inngående brev Oppmåling av enebolig og garasje på 1/117 Ramboll - Olav Arne Haugen
2018/217 20191210 10.12.2019 Utgående brev Overføring av midler til 2020 kommunal ruskonsulent FYLKESMANNEN I AGDER
2017/949 20191210 10.12.2019 Inngående brev Informasjon om forhold fra tidligere lærling - barne- og ungdomsarbeiderfaget - Evje barneskule Aust-Agder fylkeskommune
2018/365 20191210 10.12.2019 Inngående brev Vi ber kommunene sende inn geotekniske rapporter til NADAG og melde inn faresoner for kvikkleire til nasjonal database for kvikkleiresoner NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/817 20191210 10.12.2019 Utgående brev Gbnr. 1/117 - Svar på søknad om ferdigattest for enebolig og garasje, Senumsvegen. Tiltakshaver: Cathrine Gautestad Wetrhus og Olav Hovstad SMELAND BYGGSERVICE AS
2018/746 20191210 10.12.2019 Inngående brev Om videre utprøving av avstandsoppfølging (TELMA) på Agder - inkl vedlegg Kristiansand Kommune - Beatrice Sørensen
2018/505 20191210 10.12.2019 Utgående brev Overføring av midler til 2020 - boligsosialt arbeid - boveileder. FYLKESMANNEN I AGDER
2018/505 20191210 10.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding tilskudd utvikling av sosiale tjenester NAV - boveileder FYLKESMANNEN I AGDER
2018/424 20191210 10.12.2019 Utgående brev Gbnr. 62/47 - Svar på søknad om ferdigattest for tilbygg, fritidsbolig, Sundskilen 16 Terje Seilskjær
2018/419 20191210 10.12.2019 Inngående brev Informasjon rapportering psykologtilskudd mottatt 2019 FYLKESMANNEN I AGDER
2018/424 20191210 10.12.2019 Utgående brev Gbnr. 62/47 - Svar på søknad om endring av gitt tillatelse, Sundskilen 16. Terje Seilskjær
2017/727 20191210 10.12.2019 Inngående brev Utbetaling av tilretteleggingsmidler høsten 2019 - videreutdanning for barnehagelærere Utdanningsdirektoratet
2017/667 20191210 10.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Lundogco - Silje Aga Rogan
2017/683 20191210 10.12.2019 Utgående brev Gbnr. 58/11 - Svar på søknad om ferdigattest for garasje, Stafossvegen 4. Einar Erikstad
2017/632 20191210 10.12.2019 Inngående brev Lokal avklaring - ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I AGDER
2017/652 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 600/42 - Krav om matrikkelføring etter oppmålingsforretning - Utbedringstiltak Hovland - Lislevatn Statens vegvesen
2017/535 20191210 10.12.2019 Inngående brev 14/11760 Svar på spørsmål vedr driftstilskudd fysioterapeuter - Evje og Hornnes kommune Helfo - Helge Gravvold
2017/539 20191210 10.12.2019 Utgående brev Oversending av tinglyst dokumentet Odde Sagbruk AS
2017/549 20191210 10.12.2019 Inngående brev Informerer om at det nå kan søkes på tilskuddsordningen - tilskudd til vannmiljøtiltak. Søknadsfrist 15/01-20 Miljodir - Lise Sørensen
2017/551 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved Hornnesheimen Nyaw Ku Mar
2017/551 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling i hjemmesykepleien Oddveig Flåt Åvitsland
2017/551 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Marthe Alvilde Homme
2017/551 20191210 10.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Marthe Alvilde H Homme
2017/524 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 32/128 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Knut Abusdal Føreland
2017/524 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 32/1 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Øystein Sandbekken Jensen m.fl.
2017/524 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 55/66 og 55/45 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Chanett Bredesen-Haugaa m.fl.
2017/524 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 18/3 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Siv Irene Nygård
2017/524 20191210 10.12.2019 Inngående brev Gbnr. 48/11 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Helene Berg Tørresen
2017/461 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om refusjon - arbeidsplassbrille *****
2017/456 20191210 10.12.2019 Utgående brev Invitasjon til påskjønnelse - 25 års tjenestetid Laila Tjessem Våge m.fl.
2017/459 20191210 10.12.2019 Inngående brev Basistilskudd lærlinger - Høst 2019 Maria Gundine Berså Homdal
2017/465 20191210 10.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling - svar på oppsigelse Ole Kjell Gundersen
2017/465 20191210 10.12.2019 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling Ole Kjell Gundersen
2017/490 20191210 10.12.2019 Saksframlegg/innstilling Diskusjonsaker/eventuelt
2017/469 20191210 10.12.2019 Inngående brev Foreleggelse av begjæring om fravikelse i forbindelse med tvangssalg - ***** ***** ***** ***** ***** KRISTIANSAND TINGRETT
2017/469 20191210 10.12.2019 Inngående brev Avslutning i sak om utlegg sak: ***** ***** ***** ***** BYGLAND, EVJE OG HORNNES LENSMANNSKONTOR
2017/469 20191210 10.12.2019 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse sak: ***** ***** ***** ***** KRISTIANSAND TINGRETT
2017/469 20191210 10.12.2019 Inngående brev Orientering om at saksøker i et senere besluttet tvangssalg av samme salgsobjekt er trådt inn som saksøker i det tidligere besluttede salget - ***** ***** ***** ***** ***** KRISTIANSAND TINGRETT
2017/510 20191210 10.12.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
2017/510 20191210 10.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark - enkeltturer MYKLEBOSTAD PLEIEHEIM HÅKON AUNE
2017/510 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar på dispensasjonssøknad - motorferdsel i utmark - snødekt mark Gunnar Myklebostad
2017/510 20191210 10.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark MYKLEBOSTAD PLEIEHEIM HÅKON AUNE
2017/510 20191210 10.12.2019