eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/307 20200918 18.09.2020 Utgående brev Referat Helsenettverket 04.09.20 Ellen Benum
2017/565 20200918 18.09.2020 Utgående brev Gbnr. 50/140 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse for seksjon nr. 1 og 2, Tingberget 34 og 36. Tiltakshaver: Erling Eliassen NORSK BYGGSERVICE AS
2017/603 20200918 18.09.2020 Utgående brev Forespørsel om opplysninger - gjelder ***** ***** ***** ***** ***** VENNESLA BARN OG FAMILIE AVD PP-TJENESTEN I VENNESLA
2017/603 20200918 18.09.2020 Utgående brev Innhenting av opplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sørlandet sykehus, AFR, seksjon for voksenhabilitering
2017/603 20200918 18.09.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** ***** ***** SØRLANDET SYKEHUS HF
2019/639 20200918 18.09.2020 Utgående brev Gbnr. 50/269 -Ferdigattest for seksjon A, B og C, Grenjåvegen 43. Tiltakshaver: Knut Simon Åvitsland SMELAND BYGGSERVICE AS
2019/1022 20200918 18.09.2020 Utgående brev Gbnr. 64/251 - Ferdigattest for fritidsbolig, Nipelivegen 126. Tiltakshaver: Erik og Monika Børresen BERGSAM AS
2019/1042 20200918 18.09.2020 Utgående brev Oversendelse av kommunale tariffavtaler til Skatteetaten Skatteetaten
2020/10 20200918 18.09.2020 Utgående brev Bekreftelse av tid for vielse *****
2020/10 20200918 18.09.2020 Inngående brev Oversendelse av prøvingsattest *****
2020/41 20200918 18.09.2020 Utgående brev Signering av samarbeidsavtale med Menn i helse Seljåsen, Helene Lie
2020/50 20200918 18.09.2020 Utgående brev Gbnr. 19/10 - Ferdigattest for driftsbygning, Tveitvegen 13. Tiltakshaver: Espen Telhaug. Espen Telhaug
2020/61 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark - melding om vedtak Erlend Hordvik Olsen
2020/61 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Tore Magne Buås
2020/61 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Helene Bjorland
2020/61 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Raymond Auestad
2020/61 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om landingstillatelse for helikopter Anne Ragnhild Kråkeland Olsen
2020/84 20200918 18.09.2020 Utgående brev Kontantstøtterapportering for august 2020- Evje og Hornnes kommune *****
2020/126 20200918 18.09.2020 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Zahra Yaqobi
2020/126 20200918 18.09.2020 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Zahra Yaqobi
2020/126 20200918 18.09.2020 Utgående brev Endring av plass i SFO Sajida Khalid Alderbi
2020/128 20200918 18.09.2020 Utgående brev Gbnr. 48/3 - Ferdigattest for tilbygg til driftsbygning Åmland 26. Tiltakshaver: Solfrid Tønnesøl Solfrid Tønnesøl
2020/200 20200918 18.09.2020 Utgående brev Gbnr. 50/12 - Svar på søknad om fradeling av våningshus fra Gnr 58, Bnr 12. Søker: Heidi E Omland Jørgensen m.fl Heidi E Omland Jørgensen
2020/200 20200918 18.09.2020 Utgående brev Gbnr. 58/46 - Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Heidi E Omland Jørgensen
2020/226 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Milano Pizza Kebab AS MILANO PIZZA KEBAB AS
2020/266 20200918 18.09.2020 Utgående brev Anbefaling - LiS-stilling Lisbeth Thorsen m.fl.
2020/382 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling *****
2020/382 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling *****
2020/382 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** ***** ***** ***** ***** ***** Janne Berit Norback
2020/382 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/382 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/382 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, ***** ***** ***** ***** *****
2020/382 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, ***** ***** ***** ***** *****
2020/412 20200918 18.09.2020 Utgående brev Gbnr. 57/6- Avløpsanlegg Timothy David Davis
2020/495 20200918 18.09.2020 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 18.09.2020 *****
2020/382 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling og gratis kjernetid, ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/382 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling og gratis kjernetid, ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/382 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling og gratis kjernetid, ***** ***** ***** ***** *****
2020/382 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling og gratis kjernetid, ***** ***** ***** ***** *****
2020/382 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling og gratis kjernetid, ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/382 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling og gratis kjernetid, ***** ***** ***** ***** *****
2020/382 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling og gratis kjernetid ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/382 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling og gratis kjernetid, ***** ***** ***** ***** *****
2020/382 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling og gratis kjernetid, ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/382 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling og gratis kjernetid, ***** ***** ***** ***** *****
2020/382 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling og gratis kjernetid, ***** ***** ***** ***** *****
2020/382 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling og gratis kjernetid ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/382 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert betaling og gratis kjernetid, ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/413 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 42/49 - Svar på søknad om fradeling av tomt, Evjemoen. Tiltakshaver: Evjemoen Næringspark AS EVJEMOEN NÆRINGSPARK AS
2020/393 20200916 16.09.2020 Utgående brev Søknad om konsesjon gnr 67, bnr 1. Søker: Leif Gunnar Eikeland Leif Gunnar Eikeland
2020/415 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 23/27- svar på søknad om dispensasjon fra LNF- formål. Tiltakshaver: Elektroinvest AS RJA Bygg og prosjektering
2020/362 20200916 16.09.2020 Utgående brev Orientering om planlagt kartlegging i forbindelse med overvåkningsprogrammet arealrepresentativ overvåkning ( ANO) i 2020 Rolf Frøvik m.fl.
2020/365 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 1/19 - Utslippstillatelse, minirenseanlegg, Runebergodden. Tiltakshaver: Runebergodden AS BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS
2020/441 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 33/2 fnr 32 - Vedrørende Søknad om ferdigattest for bod, Kjeøye, Bjørndalen. Terje Aas Warland
2020/452 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 8/8 - Tillatelse til riving av lagerbygning, Kallhovd. Tiltakshaver: Gunnar Eivind Greibrokk DOVLAND TRANSPORT AS
2020/453 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 1/12 - Tillatelse til rehabilitering av pipe, Senumsvegen 1081. Tiltakshaver: Jan Einar Sløgedal BYGGMESTER JAN EINAR SLØGEDAL
2020/456 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 55/63 - Tillatelse til bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, Sindrevegen 30. Tiltakshaver: Arnfinn Thorsland Madsen Arnfinn Thorsland Madsen
2020/472 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 48/2 -Tillatelse til oppføring av redskapshus, Åmland 21. Tiltakshaver: Tor Arne Aas Tor Arne Aas
2020/473 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 64/151- Søknad om utslippstillatelser mangler bekreftelse fra naboer. GAUTESTAD HYTTESERVICE HARALD AAS
2020/477 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 20/33 - Tillatelse til rehabilitering av pipe, Rebbåsvegen 21. Tiltakshaver: Inger Lise Omdal PIPEFIKS AS
2020/477 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 20/23 - Ferdigattest for pipe, Rebbåsvegen 21. Tiltakshaver: Inger Lise Omdal PIPEFIKS AS
2020/479 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2023
2020/479 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Plan for eierskapskontroll 2020 - 2023 -
2020/474 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 64/233- Søknad om utslippstillatelser mangler bekreftelse fra naboer. GAUTESTAD HYTTESERVICE HARALD AAS
2020/475 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 64/3/1-Søknad om utslippstillatelser mangler bekreftelse fra naboer. GAUTESTAD HYTTESERVICE HARALD AAS
2020/270 20200916 16.09.2020 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av G.nr 15, B.nr 42 m.fl. Søker Kari Lauvland Ljosland Kari Lauvland Ljosland
2020/9 20200916 16.09.2020 Utgående brev Oversendelse av meglerpakke for gnr 29 bnr 26 admin@proconet.no
2020/9 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 35 bnr 69 support@ambita.com
2020/9 20200916 16.09.2020 Utgående brev Oversendelse av meglerpakke for gnr 29 bnr 88 Aktiv Eiendomsmegling Sørlandet - Sør-Vest Megleren AS
2020/9 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 50 bnr 438 Sørmegleren AS
2020/9 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 50 bnr 299 support@ambita.com
2019/738 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av møtefullmektig og varamedlem til Forliksråd
2019/738 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Sammenslåing av forliksråd i Setesdal
2020/1 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/270 Løpenr: 5934/2020 Dokument tittel: Søknad om konsesjon på erverv av G.nr 15, B.nr 42 m.fl. Søker Kari Lauvland Ljosland reidar@hestvaag.no
2020/1 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/477 Løpenr: 6699/2020 Dokument tittel: Gbnr. 20/33 - Søknad om rehabilitering av pipe, Rebbåsvegen 21. Tiltakshaver: Inger Lise Omdal Byggfakta
2020/1 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på innsyn NRK
2020/1 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på innsyn i skolebytter i mobbesaker NRK Oslo og Viken
2020/1 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - offentlighetsloven § 3 Gisle Stødle
2020/1 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/489 Løpenr: 6980/2020 Dokument tittel: Gbnr. 49/86 - Søknad om rehabilitering av pipe, Gudvangen 13. Tiltakshaver: Synnøve Gautun Byggfakta
2020/1 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/490 Løpenr: 6984/2020 Dokument tittel: Gbnr. 5/51 - Søknad om rehabilitering av pipe, Senumsvegen 29. Tiltakshaver: Anne Lise Dahl Byggfakta
2020/2 20200916 16.09.2020 Inngående brev Møteprotokoll Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 21. 08.2020 Yngvild Abusdal
2020/2 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Orientering fra ordfører/kommunedirektør
2018/782 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 15/70 - Ferdigattest for garasje, Valhallvegen 17. Tiltakshaver: Rolf Hasseldal. Rolf Hasseldal
2017/605 20200916 16.09.2020 Utgående brev Referat RS Setesdal 04.09.20 Ellen Benum
2017/565 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 50/618 - Søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse for seksjon nr. 1 og 2 NORSK BYGGSERVICE AS
2017/595 20200915 15.09.2020 Inngående brev Status og forventninger til kommunene på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet i 2020 - endringer i lys av corona-situasjonen FYLKESMANNEN I AGDER
2017/595 20200915 15.09.2020 Inngående brev Oppfordring til alle eiere og brukere - sikring av tilfluktsrom og tilsvarende anlegg mot uvedkommende DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
2017/565 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vedr. søknad om ferdigattest og ferdigstillelse av lekeapparat. Norsk Byggservice AS
2017/660 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon med lønn - 11.9.20 Kaja Marie Øvergård Bygland
2017/660 20200915 15.09.2020 Inngående brev Endring av stillingsstørrelse Yngvild Abusdal
2017/637 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om støtte til utbygging av fiber, Uleberg. Søker: Alf Gunnar Wikstøl Alf Gunnar Wikstøl
2017/315 20200915 15.09.2020 Inngående brev SV: Forvaltningsplan Agder Fylkeskommune v/Lassen, Bård Andreas
2017/402 20200915 15.09.2020 Inngående brev Planstrategi for Birkenes kommune 2020-2024 BIRKENES KOMMUNE
2017/402 20200915 15.09.2020 Inngående brev Offentlig ettersyn av forslag til Kommunal planstrategi for Vennesla 2020-2023 Vennesla kommune
2017/407 20200915 15.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) MILJØDIREKTORATET
2017/443 20200915 15.09.2020 Inngående brev Varsel om ordinært tilsyn - Evjeheimen institusjon Setesdal brannvesen
2017/443 20200915 15.09.2020 Inngående brev Varsel om ordinært tilsyn - Hornnes barneskule Setesdal brannvesen
2017/443 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tilsynsrapport - Evjeheimen Institusjon Setesdal brannvesen
2017/755 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - periode 11.07.2020 - 14.08.2020 *****
2017/880 20200915 15.09.2020 Inngående brev Forkynningsbrev med svarkvittering. OSLO TINGRETT
2017/937 20200915 15.09.2020 Inngående brev Agder Energi, resultater og prosess for ny utbyttepolitikk Sekretariat for eierkommunene i Agder Energi
2017/937 20200915 15.09.2020 Inngående brev Viktig informasjon på vegne av styreleder i Agder Energi AS AGDER ENERGI AS
2018/55 20200915 15.09.2020 Inngående brev Referat fra møtet i arbeidsgruppen 04.09.20 Froland Kommune - Mykland, Mari
2018/64 20200915 15.09.2020 Inngående brev Protokoll frå årsmøtet til Driftsassistansen i Aust-Agder 02.09.2020 Sweco - Driftassistansen
2019/680 20200915 15.09.2020 Inngående brev Omsetningskonsesjon 2021-2024 KONSESJONSKRAFT IKS
2019/711 20200915 15.09.2020 Inngående brev Melding om oppstart av revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i forvaltningsregion 2 og invitasjon til forhåndsinnspill Rovviltnemnda i region 2 - FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/2 20200915 15.09.2020 Inngående brev Pressemelding Glitre Energi og Agder Energi Agder Energi AS
2020/1 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/489 Løpenr: 6980/2020 Dokument tittel: Gbnr. 49/86 - Søknad om rehabilitering av pipe, Gudvangen 13. Tiltakshaver: Synnøve Gautun Byggfakta
2020/1 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/490 Løpenr: 6984/2020 Dokument tittel: Gbnr. 5/51 - Søknad om rehabilitering av pipe, Senumsvegen 29. Tiltakshaver: Anne Lise Dahl Byggfakta
2020/1 20200915 15.09.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn - offentlighetsloven § 3 Gisle Stødle
2020/1 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/270 Løpenr: 5934/2020 Dokument tittel: Søknad om konsesjon på erverv av G.nr 15, B.nr 42 m.fl. Søker Kari Lauvland Ljosland reidar@hestvaag.no
2020/1 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/477 Løpenr: 6699/2020 Dokument tittel: Gbnr. 20/33 - Søknad om rehabilitering av pipe, Rebbåsvegen 21. Tiltakshaver: Inger Lise Omdal Byggfakta
2020/1 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/637 Løpenr: 6586/2018 Dokument tittel: Søknad støtte til utbygging av fiber til Uleberg Alf Gunnar Wikstøl
2020/1 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/467 Løpenr: 6586/2020 Dokument tittel: Gbnr. 59/14 - Søknad om oppføring av garasje, Skogteig Kvålen ved Flatebygd skianlegg. Celina Olsen
2019/738 20200915 15.09.2020 Inngående brev Dyrevernnemnder - forespørsel kandidater for perioden 2021-2024 Mattilsynet Region Sør og Vest
2019/936 20200915 15.09.2020 Inngående brev Høring - endringer i havne- og farvannsloven om håndheving av fartsovertredelser mv. SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2019/1042 20200915 15.09.2020 Inngående brev Oversendelse av kommunale tariffavtaler til Skatteetaten Skatteetaten
2019/1103 20200915 15.09.2020 Inngående brev Justert anmodning om bosetting av flyktninger i 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2020/9 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 29 bnr 88 Aktiv Eiendomsmegling Sørlandet - Sør-Vest Megleren AS
2020/9 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 50 bnr 299 support@ambita.com
2020/9 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 35 bnr 69 support@ambita.com
2020/9 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 50 bnr 438 Sørmegleren AS
2020/9 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 29 bnr 26 Admin Proconet
2020/9 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 33 bnr 2 fnr 17 support@ambita.com
2020/9 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 26 bnr 11 support@ambita.com
2020/9 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 50 bnr 66 support@ambita.com
2020/9 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 15 bnr 35 Ambita AS
2020/9 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 50 bnr 318 support@ambita.com
2020/11 20200915 15.09.2020 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 7/6 - Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond og tilskudd (godkjent) Gunnvald Abusdal
2020/11 20200915 15.09.2020 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 53/4 - Vedtaksbrev - utbetaling av  skogfond og tilskudd (godkjent) Tor Erling Haugen
2020/11 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 53/3 - Krav om utbetaling av skogfond og tilskudd til skogkultur. Olav Arne Haugen
2020/11 20200915 15.09.2020 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 43/1 - Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond og tilskudd (godkjent) Tor Reidar Vasland
2020/11 20200915 15.09.2020 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 17/23  - Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond og tilskudd (godkjent) May Britt Hansen
2020/11 20200915 15.09.2020 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 25/3  - Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond og tilskudd (godkjent) Olav Berge Abusland
2020/11 20200915 15.09.2020 Inngående brev Utgående brev: Gbnr 53/3 - Vedtaksbrev - utbetaling av  skogfond og tilskudd (godkjent) OLAV ARNE HAUGEN
2020/11 20200915 15.09.2020 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 3/6 - Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond og tilskudd (godkjent) Niels Richard Nyberg
2020/11 20200915 15.09.2020 Inngående brev Utgående brev: Gbnr. 41/2 - Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond og tilskudd (godkjent) Espen Wathne
2020/11 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 41/2 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2020/11 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 32/2 - Krav om utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Wenche Moi Reinertsen
2020/15 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 30/2 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Jostein Abusland
2020/94 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 923562907 Landbruksdirektoratet
2020/61 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Tom Gustav Adolf Bakke
2020/61 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Kari Aud Bakke Svenningsen
2020/61 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Gaute Svenningsen
2020/61 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Bjørgulf Svenningsen
2020/61 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Sondre Svenningsen
2020/61 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Vetle Dørdal Hovland
2020/61 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Erling Retterholt
2020/61 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Jorunn Marie Butveit
2020/61 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om landingstillatelse for helikopter Anne Ragnhild Kråkeland Olsen
2020/61 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Lars Vidar Torgersen
2020/61 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Torgeir Junker Lund
2020/61 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Linn Moseid
2020/61 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Mikkel Folke Andersen
2020/61 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Per Steinar Undeland
2020/61 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Kjell Fauske
2020/61 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Eirik Undeland
2020/61 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Sveinung Svenningsen
2020/49 20200915 15.09.2020 Inngående brev Melding fra bekymret innbygger på facebook Raines Angelika
2020/266 20200915 15.09.2020 Inngående brev TIlbakemelding - Oppfølgingssamtale 2 - ***** ***** *****
2020/226 20200915 15.09.2020 Inngående brev Endringer i alkoholloven HELSEDIREKTORATET
2020/226 20200915 15.09.2020 Inngående brev Salgsbevilling for alkohol - søknad om godkjenning av ny stedfortreder for styrer NG Kiwi Agder AS (Kiwi 740 Evje)
2020/226 20200915 15.09.2020 Inngående brev Svar på forespørsel om utlevering av saksdokumenter ifm skjenkesak Agder Politidistrikt
2020/222 20200915 15.09.2020 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2 - 5 for år 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2020/153 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på manglende smittevernrutine - Evje Gokart Ingvild-Christin Widerøe
2020/222 20200915 15.09.2020 Inngående brev Ufullstendig søknad på tilskudd 2 - år 3 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2020/285 20200915 15.09.2020 Inngående brev Fv. 3794 - Gbnr.14/11-16 - Evje og Hornnes - Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel. AGDER FYLKESKOMMUNE
2020/153 20200915 15.09.2020 Inngående brev Besøksrestriksjoner på sykehjem FYLKESMANNEN I AGDER
2020/153 20200915 15.09.2020 Inngående brev Koronarapport for Agder - august AGDER FYLKESKOMMUNE
2020/153 20200915 15.09.2020 Inngående brev Oppfølging av TISK-strategien og finansiering HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/481 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse på hytte Laura Bjørkum
2020/484 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 5/257 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, endring av utnyttelsesgraden til BYA, Bakken 9. Bakken boligfelt revidert. Tiltakshaver: Nye Go Biten AS RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2020/470 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 1/4 og 1/12 - Henvendelse vedr. mulighet for fjerning av steingjerder på senum Jan Einar Sløgedal
2020/471 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 60/6 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking, Stafoss Eirik Undeland
2020/472 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 48/2 - Søknad om oppføring av redskapshus, Åmland 21. Tiltakshaver: Tor Arne Aas Tor Arne Aas
2020/465 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 50/6 - Søknad om driftstilskudd, hogst Galteland. Ann Torhild Abusdal
2020/460 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Klatreskogen AS
2020/496 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 5/38 - Klarlegging av eksisterende grenser, Fennefossvegen 2. Øyvind Bransdal
2020/497 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 23/27 - Søknad om utslippstillatelse, tett tank. Strauman 20. Tiltakshaver: Elektroinvest AS EVJE RØRSERVICE AS
2020/498 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - periode 02.07.2020 - 17.07.2020 *****
2020/499 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 7/1 - Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Gunnar Bjørndal
2020/493 20200915 15.09.2020 Inngående brev Svar på spørsmål vedrørende krav om etteroppgjør etter odelsloven ved frivillig vern ADVOKATFIRMAET SELAND ORWALL DA
2020/494 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 5/4 - Søknad om fradeling av grunneiendom, Senumsvegen 14. Leonard Svenning
2020/487 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 49/79 - Søknad om dispensasjon fra LNF område for oppføring av tilbygg til enebolig, Lauvlandsvegen 126. Sander Narvestad
2020/491 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 48/2 - Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Tor Arne Aas
2020/491 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 48/2 - Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord TOR ARNE AAS
2020/491 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 48/2 - Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord TOR ARNE AAS
2020/343 20200915 15.09.2020 Inngående brev Ønske om oppdatert oversikt over virksomheter med serverings- og skjenkebevilling i kommunen STIFTELSEN FONDET FOR REGIONALE VERNEOMBUD I VISSE BRANSJER
2020/317 20200915 15.09.2020 Inngående brev 50/158 -bilde av tiltak Jan Albert Haagensen
2020/317 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 50/158 - Melding om ferdigstillelse av hagestue, Alfred Uglands veg 15 Jan Albert Haagensen
2020/329 20200915 15.09.2020 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/329 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om investerings støtte og finansiering av løypemaskin OTRA IL
2020/412 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 57/6- tilbakemelding etter tømming av avløpsanlegg. SJT MILJØ AS
2020/387 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 35/6 - oversendelse av oppmålingsforretning LANDMÅLER SØR AS
2020/384 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr. 15/191 - Korrigert søknad om reseksjonering, Kjetsåvegen 18 ADVOKATFIRMAET KJÆR DA
2020/373 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gbnr.55/185m.fl. - Retur av tinglyste dokumenter STATENS KARTVERK
2020/332 20200914 14.09.2020 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler - Senumsvollen skytebane 100m - anleggsnummer: 69764 ÅRDAL SKYTTERLAG
2020/500 20200914 14.09.2020 Inngående brev Gbnr. 35/69 (før gbnr. 35/1 fnr. 74) - Søknad om ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig, Mathølvegen 23. Jan Tore Palm Jansen
2020/501 20200914 14.09.2020 Inngående brev Gbnr. 42/95 - Søknad om etablering av ventilasjon, brannalarmanlegg og ledesystem, Lagerbygg, Infanterivegen 28. Tiltakshaver: Aust-Agder museum og arkiv IKS SIV ING ØIVIND B BERNTSEN AS
2020/479 20200914 14.09.2020 Inngående brev Forslag til Plan for eierskapskontroll 2020 - 2023 - Setesdal IKT, Setesdal Miljø og gjenvinning AGDER SEKRETARIAT
2020/479 20200914 14.09.2020 Inngående brev Innstilling til kommunestyret - Forslag til Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2023 Agder Sekretariat
2020/479 20200911 11.09.2020 Inngående brev Oppstart forvaltningsrevisjon - Pleie- og omsorgstjenester i og utenfor institusjon - Evje og Hornnes kommune Halvar Andreassen Kjærre
2020/438 20200911 11.09.2020 Inngående brev Gbnr. 55/202- Stikningsplan og BTA Hellvik Hus Søgne AS
2020/337 20200911 11.09.2020 Inngående brev Epost om møte vedr. mulig annet arbeid *****
2020/365 20200911 11.09.2020 Inngående brev Gbnr.1 /19- Vedr. vann til tomter Runebergodden. Arnold Falkgjerdet
2020/390 20200911 11.09.2020 Inngående brev Svar på vedtak og tilbud om stilling - Habilitering Trine Åknes Eikhom
2020/390 20200911 11.09.2020 Inngående brev Svar på vedtak og tilbud om stilling - Habilitering Monica Bjorå
2020/390 20200911 11.09.2020 Inngående brev Svar på vedtak og tilbud om engasjement - Habilitering Mesmer Eyob Asfha
2020/390 20200911 11.09.2020 Inngående brev Svar på vedtak og tilbud om stilling - Habilitering Yonas Tekeste Ghebreamlak
2020/295 20200911 11.09.2020 Inngående brev Gbnr. 55/185 - Oppdatert kart over tenkt fradeling AGDER BYGGCONSULT AS
2020/300 20200911 11.09.2020 Inngående brev Oversendt oppmålingsdata, tomt T-05A LANDMÅLER SØR AS
2020/41 20200911 11.09.2020 Inngående brev Signert avtale Menn i helse kull 2020 Ks - Helene Lie Seljåsen
2020/35 20200911 11.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Tove Rebekka Øverby
2020/35 20200911 11.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Siv Erna Berntsen
2020/35 20200911 11.09.2020 Inngående brev Oppsigelse. Ann Elin Lindhom
2020/35 20200911 11.09.2020 Inngående brev Redusert stilling. Bente Lantz
2019/1013 20200911 11.09.2020 Inngående brev Svar: Planendring detaljplan nr. 2 - Veier og riggområde øst - Fennefoss kraftverk NVE v/Jon Atle Eie
2019/1013 20200911 11.09.2020 Inngående brev Svar: Planendring detaljplan nr. 1 - Utvidelse av riggområde vest for Fennefoss NVE v/Jon Atle Eie
2019/731 20200911 11.09.2020 Inngående brev Byggestart Fennefoss kraftverk Agder Energi Vannkraft v/Andersen, Aleksander
2019/639 20200911 11.09.2020 Inngående brev Gbnr. 50/269 -oppdatert søknad om ferdigattest for seksjon A, B og C, Grenjåvegen 43. Tiltakshaver: Knut Simon Åvitsland SMELAND BYGGSERVICE AS
2017/687 20200911 11.09.2020 Inngående brev Månedsrapport juli og august 2020 Midt Agder barneverntjeneste Vennesla Kommune - Taraldsen, Mary Ann
2017/565 20200911 11.09.2020 Inngående brev SAK 2017/565 - Tingberget 36 og 34 Norsk Byggservice AS
2017/565 20200911 11.09.2020 Inngående brev Spørsmål SAK 2017/565 Tingberget Norsk Byggservice AS
2017/603 20200909 09.09.2020 Inngående brev Forespørsel om opplysninger - gjelder ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Evje og Hornnes sosialtjenesten
2019/1188 20200908 08.09.2020 Inngående brev Gbnr. 26/38 - Søknad om ferdigattest for sanitæranlegg, Abusdalsvegen 325. John Skjørestad
2020/492 20200908 08.09.2020 Inngående brev Gbnr. 5/38 - Søknad om riving av enebolig, Fennefossvegen 2. Øyvind Bransdal
2020/488 20200907 07.09.2020 Inngående brev Gbnr. 50/140 - Søknad om o ppføring av pergola på eksisterende veranda, Tingberget 34. Janne Senum
2020/489 20200907 07.09.2020 Inngående brev Gbnr. 49/86 - Søknad om rehabilitering av pipe, Gudvangen 13. Tiltakshaver: Synnøve Gautun ODDE SAGBRUK AS
2020/490 20200907 07.09.2020 Inngående brev Gbnr. 5/51 - Søknad om rehabilitering av pipe, Senumsvegen 29. Tiltakshaver: Anne Lise Dahl PIPEFIKS AS
2020/490 20200907 07.09.2020 Inngående brev Gbnr. 5/51 - Søknad om ferdigattest for rehabilitering av pipe, Senumsvegen 29. Tiltakshaver: Anne Lise Dahl PIPEFIKS AS
2020/454 20200907 07.09.2020 Inngående brev Gbnr. 59/63 - Søknad om dispensasjon fra LNF område for oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Flåtvegen 13. Knut Vidar Torgersen
2020/486 20200907 07.09.2020 Inngående brev Gbnr. 24/89 - Søknad om dispensasjon fra LNF område for fradeling av tomt til oppføring av garasje, Sandbekk. Tiltakshaver: Kenneth Skarstein Kenneth Skarstein
2020/390 20200907 07.09.2020 Utgående brev Vedtak om ansettelse - habilitering Monica Bjorå
2020/390 20200907 07.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - Habiliteringstjenesten Trine Åknes Eikhom
2020/390 20200907 07.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - Habiliteringstjenesten Monica Bjorå
2020/390 20200907 07.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - Habiliteringstjenesten Yonas Tekeste Ghebreamlak
2020/390 20200907 07.09.2020 Utgående brev Tilbud om engasjement - Habiliteringstjenesten Mesmer Eyob Asfha
2020/395 20200907 07.09.2020 Utgående brev Gbnr. 48/3 - Oversending av matrikkelbrev Solfrid Tønnesøl
2020/365 20200907 07.09.2020 Utgående brev 2020/365 Gbnr. 1/19: vedr. søknad om Utslippstillatelse. Arnold Falkgjerdet
2020/1 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2017/637 Løpenr: 6586/2018 Dokument tittel: Søknad støtte til utbygging av fiber til Uleberg Alf Gunnar Wikstøl
2020/1 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende innkjøp av munnbind E24
2018/421 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar vedrørende ordinært skjønn til kommunene - innspill vedrørende særegne forhold FYLKESMANNEN I AGDER
2020/35 20200907 07.09.2020 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling Siv Erna Berntsen
2020/19 20200907 07.09.2020 Utgående brev Oppsigelse av leieavtale ***** ***** *****
2018/372 20200904 04.09.2020 Inngående brev Gbnr. 26/38 - Søknad om ferdigattest for brukendring, Abusdalsvegen 325.  Tiltakshaver: John Skjørestad NORSK BYGGSERVICE AS
2017/565 20200904 04.09.2020 Utgående brev Gbnr. 50/140 -Svar på spørsmål vedr. ferdigattest Tingberget. Norsk Byggservice AS
2020/2 20200904 04.09.2020 Inngående brev Returkraft Kvartalsrapport 2.kvartal 2020 RETURKRAFT AS
2020/2 20200904 04.09.2020 Inngående brev Møtebok Evje og Hornnes kontrollutvalg 25.08.20 AGDER SEKRETARIAT
2019/849 20200904 04.09.2020 Utgående brev Innbydelse til konkurranse- Flomsonekartlegging Otra Rambøll m.fl.
2020/357 20200904 04.09.2020 Inngående brev Gbnr. 56/106 - Søknad om ferdigattest for pipe, Sladdhaugen 7. Tiltakshaver: Pål Aas Odde sagbruk
2020/395 20200904 04.09.2020 Utgående brev Gbnr. 48/2 - Oversending av matrikkelbrev Tor Arne Aas
2020/412 20200904 04.09.2020 Utgående brev Gbnr. 57/6- Befaring på rideklubben. Gunn Inger Risdal
2020/479 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar oppstart forvaltningsrevisjon - Pleie- og omsorgstjenester i og utenfor institusjon - Evje og Hornnes kommune AGDER KOMMUNEREVISJON
2020/467 20200903 03.09.2020 Utgående brev Gbnr. 59/29 - Svar på søknad om oppføring av garasje, skogteig Kvålen ved Flatebygd skianlegg. Tiltakshaver: Torbjørn Flaat Torbjørn Flaat
2020/415 20200903 03.09.2020 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 23/27 søknad om dispensasjon fra LNF- formål.
2020/393 20200903 03.09.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon gnr 67, bnr 1. Søker: Leif Gunnar Eikeland
2020/413 20200903 03.09.2020 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 42/49 - Svar på søknad om fradeling av tomt, Evjemoen. Tiltakshaver: Evjemoen Næringspark AS
2020/387 20200903 03.09.2020 Utgående brev Gbnr. 35/6 - Oversendelse av matrikkelbrev Nicola Elisabeth Weiss
2020/337 20200903 03.09.2020 Utgående brev Referat etter møte 31.08.2020 *****
2020/4 20200903 03.09.2020 Saksframlegg/innstilling Diskusjonssaker/eventuelt
2020/1 20200903 03.09.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/467 Løpenr: 6586/2020 Dokument tittel: Gbnr. 59/14 - Søknad om oppføring av garasje, Skogteig Kvålen ved Flatebygd skianlegg. Byggfakta
2018/765 20200903 03.09.2020 Utgående brev Avtale om levering av livsnødvendig medisiner i en krisesituasjon Vitusapotek
2020/61 20200903 03.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon - motorferdsel i utmark - snødekt mark Stine Beathe Hansen
2020/61 20200903 03.09.2020 Saksframlegg/innstilling Motorferdsel i utmark - søknad om dispensasjon - særlig behov
2020/61 20200903 03.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon - motorferdsel i utmark - snødekt mark Siri Undeland Haugen
2020/61 20200903 03.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon - motorferdsel i utmark - snødekt mark Thomas Undeland
2020/61 20200903 03.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon - motorferdsel i utmark - snødekt mark Stian Haugen
2020/78 20200903 03.09.2020 Saksframlegg/innstilling Oppfølging av prinsipp for opptak i Enhet for barnehage
2020/14 20200903 03.09.2020 Saksframlegg/innstilling Vedtak av kommunal planstrategi 2020-2023
2020/7 20200903 03.09.2020 Saksframlegg/innstilling Diskusjonssaker/eventuelt
2020/300 20200903 03.09.2020 Utgående brev Gbnr. 50/635 - Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Ann Torhild Abusdal
2020/200 20200903 03.09.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om fradeling av våningshus fra Gnr 58, Bnr 12. Søker Heidi E Omland Jørgensen m.fl
2020/270 20200903 03.09.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på erverv av G.nr 15, B.nr 42 m.fl. Søker Kari Lauvland Ljosland
2020/141 20200903 03.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om plass i SFO Kristin Abusland
2020/126 20200903 03.09.2020 Utgående brev Endring av plass i SFO Geir-Helge Bødtker
2020/222 20200902 02.09.2020 Inngående brev 1. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2 - 5 for år 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2019/21 20200902 02.09.2020 Utgående brev Svar på brev angående argument for leksefri klasse Ina og Amelia ved 6. klasse Hornnes barneskule
2018/69 20200902 02.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/84 20200902 02.09.2020 Utgående brev Presentasjon av vindkraft i Formannskapsmøte 12.02. Peder Johan Pedersen
2017/642 20200902 02.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak om grunnskoleopplæring for voksne *****
2020/3 20200902 02.09.2020 Saksframlegg/innstilling Diskusjonssaker/eventuelt
2019/1149 20200902 02.09.2020 Utgående brev Hellesmark Taubanegata 23 anne@arkmovik.no
2019/1149 20200902 02.09.2020 Utgående brev Hellesmark Taubanegata 23 anne@arkmovik.no
2019/1202 20200902 02.09.2020 Saksframlegg/innstilling Innkalling til møte i Ungdomsrådet 13.12.19
2019/1202 20200902 02.09.2020 Saksframlegg/innstilling Innkalling til Ungdomsråd 09.01.2019 - 09.30-12.30
2019/1202 20200902 02.09.2020 Saksframlegg/innstilling Diskusjonssaker/eventuelt
2020/329 20200902 02.09.2020 Saksframlegg/innstilling Finansielle måltall fra og med 2021
2020/338 20200901 01.09.2020 Utgående brev Offentlig høring og ettersyn: Søknad om tillatelse til kultiveringsanlegg for ørret i Breidflå i Otravassdraget, Otra Storaure. Notto Hornnes m.fl.
2020/338 20200901 01.09.2020 Inngående brev Kart over plassering av merder. Inge Eftevand
2020/413 20200901 01.09.2020 Inngående brev Gbnr. 42/49 - Komplett søknad om fradeling av tomt, Evjemoen. Tiltakshaver: Evjemoen Næringspark AS EVJEMOEN NÆRINGSPARK AS
2020/434 20200901 01.09.2020 Inngående brev Gbnr. 55/196 -Bruttoareal Hilde Beathe Vant Johansen
2020/434 20200901 01.09.2020 Inngående brev Gbnr. 55/196 - Plantegning og innmålte høyder, Tiltakshaver: Rita Karlsen Abusland. Hellvik Hus Søgne AS
2020/373 20200901 01.09.2020 Utgående brev Gbnr. 55/198 m.fl. - Oversending av tinglyst matrikkelbrev ODDESKOGEN EIENDOMSUTVIKLING AS
2020/371 20200901 01.09.2020 Inngående brev Vedr. sak 2020/371-3 ola lindhom
2020/466 20200901 01.09.2020 Utgående brev Innkalling til foreldremøte Foresatte ved Evje ungdomsskule
2020/476 20200901 01.09.2020 Inngående brev Fennefoss - Skiltplan Gunvald Vårdal
2020/476 20200901 01.09.2020 Utgående brev Fennefoss - Skiltplan Gunvald Vårdal
2020/477 20200901 01.09.2020 Inngående brev Gbnr. 20/33 - Søknad om rehabilitering av pipe, Rebbåsvegen 21. Tiltakshaver: Inger Lise Omdal PIPEFIKS AS
2020/477 20200901 01.09.2020 Inngående brev Gbnr. 20/23 - Søknad om ferdigattest for pipe, Rebbåsvegen 21. Tiltakshaver: Inger Lise Omdal PIPEFIKS AS
2020/455 20200901 01.09.2020 Inngående brev Gbnr. 20/455 - Erklæring om rettighet i fast eiendom Vegard S Hellesmark
2020/445 20200901 01.09.2020 Inngående brev Disponering av slamkompost Svend Åge Petersen
2020/445 20200901 01.09.2020 Inngående brev VS: Spredning av landbrukskompost Inge Eftevand
2020/445 20200901 01.09.2020 Inngående brev SV: Spredning av landbrukskompost Svend Åge Petersen
2020/460 20200901 01.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om ambulerende skjenkebevilling 4.9.20 og 5.9.20. Klatreskogen AS
2020/461 20200901 01.09.2020 Inngående brev Gbnr. 50/20-Tilkoblingsoversikt gnr. 50 bnr. 20 pr. aug 2020 Marit Haugjord
2020/459 20200901 01.09.2020 Utgående brev Informasjon om barnehage og skolestart Til foreldre med barn i barnehager og skoler i Evje og Hornnes kommune
2020/455 20200901 01.09.2020 Utgående brev Gbnr. 50/473 - Svar på søknad om fradeling av grunneiendom, Taubanegata 23. Tiltakshaver: Vegard S. Hellesmark Vegard S Hellesmark
2020/9 20200901 01.09.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 50 bnr 318 support@ambita.com
2020/5 20200901 01.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak kommunale eiendomsgebyrer Knut Kjetså m.fl.
2019/849 20200901 01.09.2020 Inngående brev Overslagsvurdering for strekningen mellom Fennefossen og Birkelandsfossen Sweco v/Gudlaugsson, Eythor
2019/849 20200901 01.09.2020 Inngående brev Flomvurdering Syrtveit Sweco - Christiansen, Anne Bjørkenes
2019/944 20200901 01.09.2020 Inngående brev Gbnr. 30/32 - Søknad om ferdigattest for fritidsbolig, Bispevegen 42. Sverre Tønnessen
2017/633 20200901 01.09.2020 Utgående brev Referat fra møtet 26.08.2020 kl.13.-15. i felles rektornettverk EHB og Skrivesenteret Deltakere i felles rektornettverk EHB og Skrivesenteret
2019/22 20200901 01.09.2020 Inngående brev NAV Midt Agder - Brev fra skjenkeansvarlige i Setesdal Nav - Velle, Rolf
2018/361 20200901 01.09.2020 Inngående brev Jordskiftesak Oddeskogen Runehodne - Rune Hodne
2020/266 20200901 01.09.2020 Inngående brev Avslag på søknad - ***** ***** *****
2020/310 20200901 01.09.2020 Inngående brev Referat eldreråd E-H Kommune - Yngvild Abusdal
2020/92 20200901 01.09.2020 Utgående brev SV: Terrasse : Tonestjønnvegen 35, 4735 Evje Jan Ove Endresen
2020/61 20200901 01.09.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon - motorferdsel i utmark - snødekt mark Erlend Hordvik Olsen
2020/49 20200901 01.09.2020 Inngående brev Kommunal asfaltveg over kloakkrøyr til septiktank Berit Usterud Haugen
2020/35 20200831 31.08.2020 Utgående brev Vedr din oppsigelse av stilling   E-H Kommune - Ann Elin Lindhom
2020/35 20200831 31.08.2020 Utgående brev Vedrørende oppsigelse av stilling - habilitering Tove Rebekka Øverby
2020/92 20200831 31.08.2020 Utgående brev Tak over veranda, Tingberget 34, gnr. 50, bnr. 140 Janne Senum
2020/92 20200831 31.08.2020 Utgående brev Regler for bygging av anneks ved hytta Sean Lewis
2020/92 20200831 31.08.2020 Utgående brev SV: vedrørende gapahuk på gnr. 29, bnr. 107 Sissel Vestøl
2020/92 20200831 31.08.2020 Utgående brev SV: Hytte gr/bnr: 18/61 - Søknadsgrunnlag - Ny søknad Walter Jacobsen MNT
2020/9 20200831 31.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 15 bnr 35 support@ambita.com
2020/272 20200831 31.08.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Catherin Fernandez-Hills
2020/126 20200831 31.08.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av plass i SFO Silje Andersen Ljunggren
2020/126 20200831 31.08.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av plass i SFO Anne Beathe H Rysstad
2020/122 20200831 31.08.2020 Utgående brev Inspeksjon klatrepart TrollAktiv TROLLAKTIV DRIFT AS
2020/134 20200831 31.08.2020 Utgående brev Tilbud om barnehageplass for ***** ***** *****
2020/134 20200831 31.08.2020 Utgående brev Tilbud om barnehageplass ***** ***** ***** *****
2020/134 20200831 31.08.2020 Utgående brev Tilbud om barnehageplass ***** ***** ***** *****
2020/134 20200831 31.08.2020 Utgående brev Foreløpig svar søknad om barnehageplass ***** ***** ***** *****
2020/134 20200831 31.08.2020 Utgående brev Foreløpig svar søknad om barnehageplass ***** ***** ***** ***** *****
2020/134 20200831 31.08.2020 Utgående brev Foreløpig svar søknad om barnehageplass ***** ***** *****
2020/134 20200831 31.08.2020 Utgående brev Foreløpig svar søknad om barnehageplass ***** ***** ***** *****
2018/782 20200831 31.08.2020 Inngående brev Gbnr. 15/70 - Søknad om ferdigattest for garasje, Valhallvegen 17. Rolf Hasseldal
2018/382 20200831 31.08.2020 Utgående brev Gbnr. 32/113- Ferdigattest for tilbygg hytte, Abusdalsvegen 1356. Tiltakskhaver: Jan Inge Abusdal ABUSDAL ODD MAGNE
2018/350 20200831 31.08.2020 Utgående brev VS: overslagsvurdering for strekningen mellom Fennefossen og Birkelandsfossen Plankontoret Hallvard Homme AS m.fl.
2019/22 20200831 31.08.2020 Utgående brev NAV Midt Agder - Brev fra skjenkeansvarlige i Setesdal Ellen Benum
2019/287 20200831 31.08.2020 Utgående brev Valgt meddommer for perioden 2021 - 2024 Linda Sofie Haugen
2019/680 20200831 31.08.2020 Utgående brev Konsesjonskraft IKS - Selskapsavtale 2020-2029 KONSESJONSKRAFT IKS
2020/9 20200831 31.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 33 bnr 2 fnr 17 support@ambita.com
2020/9 20200831 31.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 26 bnr 11 support@ambita.com
2020/9 20200831 31.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 50 bnr 66 support@ambita.com
2020/1 20200831 31.08.2020 Utgående brev Svar på henvendelse fra Aftenposten daniel.roed-johansen@aftenposten.no
2020/1 20200831 31.08.2020 Utgående brev Utlevering dokumenter gbnr 34/4 Heino Andre Maurer
2020/454 20200831 31.08.2020 Utgående brev Gbnr. 59/63 - Vedrørende søknad om tilbygg til fritidsbolig, Flåtvegen 13. Tiltakshaver: Knut Vidar Torgersen Knut Vidar Torgersen
2020/475 20200831 31.08.2020 Inngående brev Gbnr. 64/3 fnr. 1 - Søknad om tett tank og utslippstillatelse, Nipelivegen 94. Tiltakshaver: Frode Hansen GAUTESTAD HYTTESERVICE HARALD AAS
2020/463 20200831 31.08.2020 Utgående brev Evjemoen kino og scene - brannvarsling EVJE ELEKTRISKE AS
2020/463 20200831 31.08.2020 Utgående brev Tilbud el.inst Evjemoen Kino, brannvarsling EVJE ELEKTROSERVICE AS
2020/462 20200831 31.08.2020 Utgående brev VS: UTE DO ODDESKOGEN DF BYGG AS
2020/462 20200831 31.08.2020 Utgående brev VS: Utetoalett Byggmester Kjetil Vegusdal
2020/473 20200831 31.08.2020 Inngående brev Gbnr. 64/151 - Søknad om nedgraving av tett tank og utslippstillatelse, Botneheia 20. Tiltakshaver: Pernille Elsebeth Næsse GAUTESTAD HYTTESERVICE HARALD AAS
2020/474 20200831 31.08.2020 Inngående brev Gbnr.64/233 - Søknad om nedgraving av tett tank og utslippstillatelse, Nipelivegen 109. Tiltakshaver: Terje Roar Madsen GAUTESTAD HYTTESERVICE HARALD AAS
2020/371 20200831 31.08.2020 Utgående brev Gbnr. 55/110- Til orientering. Ola Inge Lindhom
2020/378 20200831 31.08.2020 Utgående brev Invitasjon til deltakelse i regional elgbeitetaksering i Agder 2021 Agder fylkeskommune
2020/434 20200831 31.08.2020 Utgående brev Gbnr. 55/196 - Tillatelse til oppføring av enebolig, Oddeskogen tomt 3. Tiltakshaver: Rita Karlsen Abusland Hellvik Hus Søgne AS
2020/438 20200831 31.08.2020 Utgående brev Gbnr. 55/202- Tillatelse oppføring av enebolig, Oddeskogen tomt 9. Tiltakshaver: Anders Odde Torndahl. Hellvik Hus Søgne AS
2020/467 20200828 28.08.2020 Inngående brev Gbnr. 59/14 - Søknad om oppføring av garasje, Skogteig Kvålen ved Flatebygd skianlegg. Torbjørn Flaat
2019/639 20200828 28.08.2020 Inngående brev Gbnr. 50/269 - Søknad om ferdigattest for seksjon A og C, Grenjåvegen 43. Tiltakshaver: Knut Simon Åvitsland SMELAND BYGGSERVICE AS
2020/1 20200827 27.08.2020 Inngående brev Henvendelse fra Aftenposten til alle landets kommuner Aftenposten
2020/1 20200826 26.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/153 Løpenr: 6250/2020 Dokument tittel: Haster - brev til kommuneoverlegen Sigurd Haugsgjerd
2020/1 20200826 26.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/434 Løpenr: 6077/2020 Dokument tittel: Gbnr. 55/196 - Søknad om oppføring av enebolig, Oddeskogen tomt 3. Tiltakshaver: Rita Karlsen Abusland Byggfakta
2020/1 20200826 26.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/453 Løpenr: 6290/2020 Dokument tittel: Gbnr. 1/12 - Søknad om rehabilitering av pipe, Senumsvegen 1081. Tiltakshaver: Jan Einar Sløgedal Celina Olsen
2020/1 20200826 26.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/438 Løpenr: 6138/2020 Dokument tittel: Søknad om tillatelse i ett trinn 55/186 Byggfakta
2020/1 20200826 26.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/442 Løpenr: 6210/2020 Dokument tittel: Lokalisering av tomt til batterifabrikk Sigurd Haugsgjerd
2020/1 20200826 26.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/454 Løpenr: 6289/2020 Dokument tittel: Gbnr. 59/63 - Søknad om tilbygg til fritidsbolig, Flåtvegen 13. Celina Olsen
2020/1 20200826 26.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/58 Løpenr: 6179/2020 Dokument tittel: Mandat - Utredning legesamarbeid Bygland og Evje og Hornnes kommune Sigurd Haugsgjerd
2019/1015 20200826 26.08.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2019/1015 20200826 26.08.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** ***** *****
2019/663 20200826 26.08.2020 Utgående brev Gbnr. 50/40 Mindre endring, overbygg renovasjon. Jan Arild Åkre
2018/365 20200826 26.08.2020 Utgående brev SV: Flytting av hus på gnr. 5 bnr. 38 Øyvind Bransdal
2018/365 20200826 26.08.2020 Utgående brev SV: Avklaring på byggesøknad eller byggemelding for 50/541 Thomas Odde
2018/872 20200826 26.08.2020 Utgående brev Søknad om statlige midler til barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak i Setesdal FYLKESMANNEN I AGDER
2018/293 20200826 26.08.2020 Utgående brev Referat fra møtet 09.06.2020 kl.10.30.-11.45. i plan- og byggekomite rehabilitering Evje barneskule Medlemmer i plan- og byggekomite rehabilitering Evje barneskule
2018/293 20200826 26.08.2020 Utgående brev Referat fra møtet 18.08.2020 kl.10.30.-11.45. i plan- og byggekomite rehabilitering Evje barneskule Plan- og byggekomite rehabilitering Evje barneskule
2017/628 20200826 26.08.2020 Utgående brev Svarbrev - Oppseiing av dagsenterplass Åseral kommune
2017/633 20200826 26.08.2020 Utgående brev Søknad om statlige midler 2020 til skolebasert kompetanseutvikling i Nettverk Bygland, Evje og Hornnes - desentralisert ordning for skolebasert kompetanseutvikling FYLKESMANNEN I AGDER
2017/503 20200826 26.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på ansettelsesforhold - Hilde S. Stubseid HELFO
2020/134 20200826 26.08.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass Sissel Holtan
2020/153 20200826 26.08.2020 Inngående brev Referat fra statusmøte med kommunene, sykehuset og fylkestannlegen 20. august 2020 Fylkesmannen i Agder
2020/9 20200826 26.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 50 bnr 81 support@ambita.com
2020/9 20200826 26.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 50 bnr 284 support@ambita.com
2020/9 20200826 26.08.2020 Utgående brev Oversendelse av meglerpakke for gnr 1 bnr 82 Aktiv Eiendomsmegling Sørlandet - Sør-Vest Megleren AS
2020/90 20200826 26.08.2020 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2020/41 20200826 26.08.2020 Utgående brev Søknad om utbetaling av resttilskudd læreplasser - deres ref_16/01587-625 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2020/16 20200826 26.08.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2020/462 20200826 26.08.2020 Inngående brev VS: UTE DO ODDESKOGEN *****
2020/462 20200826 26.08.2020 Inngående brev VS: Utetoalett *****
2020/463 20200826 26.08.2020 Inngående brev VS: Evjemoen kino og scene - brannvarsling *****
2020/463 20200826 26.08.2020 Inngående brev VS: Tilbud el.inst Evjemoen Kino, brannvarsling *****
2020/464 20200826 26.08.2020 Utgående brev Gbnr. 5/223 - Oversending av tinglyst matrikkelbrev Tom Kåre Hestvåg
2020/439 20200826 26.08.2020 Utgående brev Gbnr. 24/25 - Søknad om utslippstillatelse, Skrivarvegen 17. Tiltakshaver: Geir Langemyr OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
2020/459 20200826 26.08.2020 Inngående brev Bruk av munnbind i barnehager og skoler UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/460 20200826 26.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om ambulerende skjenkebevilling KLATRESKOGEN AS
2020/461 20200826 26.08.2020 Utgående brev Gbnr. 50/20 seksjon nr. 9 og 11 (leilighet 202 og 204), tilkobling til vann og avløp. DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2020/419 20200826 26.08.2020 Utgående brev Gbnr. 32/2 - Svar på melding om tilbygg til fritidsbolig, Abusdalsvegen 1402 Wenche Reinertsen
2020/417 20200826 26.08.2020 Utgående brev Gbnr. 55/24 -Tillatelse tilbygg til enebolig. Evjevegen 20. Tiltakshaver: Sigmund Monen Sigmund Andreas Monen
2020/418 20200826 26.08.2020 Utgående brev Gbnr. 18/1 -Tillatelse til  oppføring av takoverbygg på gjødselkum og uteareal. Tiltakshaver: Sven Reiersen. Sven Reiersen
2020/392 20200826 26.08.2020 Utgående brev Gbnr. 20/12 - Vedr. Søknad om bygging av veg til hytte, Bekkelia 8. Tiltakshaver: Siren Staurland Svensen Br. Uppstad AS
2020/379 20200826 26.08.2020 Utgående brev Vedrørende bytte av dager ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/379 20200826 26.08.2020 Inngående brev Ønske om endring av oppholdstid *****
2020/379 20200826 26.08.2020 Utgående brev Vedrørende ønske om endring av oppholdstid *****
2020/379 20200826 26.08.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om endret oppholdstid *****
2020/382 20200826 26.08.2020 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling *****
2020/382 20200826 26.08.2020 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling *****
2020/382 20200826 26.08.2020 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling *****
2020/336 20200826 26.08.2020 Inngående brev Refusjon Helfo - vedtak om utbetaling HELFO
2020/365 20200826 26.08.2020 Utgående brev Gbnr. 1/19. Vedr. utslippstillatelse minirenseanlegg, Runebergodden. Evje og Hornnes kommune. BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS
2020/346 20200826 26.08.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. bygging av ny innkjørsel, Tingbergheia daniel tickner
2020/346 20200825 25.08.2020 Inngående brev Henvendelse vedr. bygging av ny innkjørsel Tingbergheia, Danuta Pierzgalska daniel tickner
2020/351 20200825 25.08.2020 Inngående brev Søknad om treningstid - Evje flerbrukshall Hilde Birkeland
2020/338 20200825 25.08.2020 Inngående brev Høring av søknad om tillatelse til kultiveringsanlegg for ørret i Breidflå i Otravassdraget, Evje og Hornnes kommune - Otra Storaure Agder fylkeskommune
2020/379 20200825 25.08.2020 Inngående brev ***** om endret oppholdstid *****
2020/460 20200825 25.08.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling ved enkeltanledning/ambulerende Mineralparken - Anette Hansson
2020/455 20200825 25.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på avkrysning i rekvisisjon av oppmålingsforretning Karl Petter Aass m.fl.
2020/455 20200825 25.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på hvilken type matrikkelenhet det søkes om fradelt Vegard S Hellesmark m.fl.
2020/464 20200825 25.08.2020 Inngående brev Gbnr. 5/223 og 5/225 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter. Tom Kåre Hestvåg
2020/50 20200825 25.08.2020 Inngående brev Gbnr. 19/10 - Søknad om ferdigattest for driftsbygning, Tveitvegen 13. Espen Telhaug
2020/61 20200825 25.08.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Christin Uberg
2020/61 20200825 25.08.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Simen Alexander Blomstereng
2020/9 20200825 25.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 1 bnr 82 Aktiv Eiendomsmegling Sørlandet - Sør-Vest Megleren AS
2020/9 20200825 25.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 50 bnr 284 support@ambita.com
2020/11 20200825 25.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 60/5 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2020/153 20200825 25.08.2020 Inngående brev Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til Covid-19 FYLKESMANNEN I AGDER
2020/185 20200825 25.08.2020 Inngående brev TV-aksjonen NRK 2020 - En annerledes TV-aksjon Leder for TV-aksjonen NRK WWF
2018/55 20200825 25.08.2020 Inngående brev Innvilger tilskudd til Helse og omsorgtjenester og tannhelsetjenester til innsatte i fengsel over statsbudsjettet 2020, kapittel 762.61 HELSEDIREKTORATET
2018/365 20200825 25.08.2020 Inngående brev Flytting av hus på gnr. 5 bnr. 38 Øyvind Bransdal
2018/365 20200825 25.08.2020 Inngående brev Avklaring på byggesøknad eller byggemelding for 50/541 Thomas Odde
2019/740 20200825 25.08.2020 Inngående brev Høring - Nasjonal veileder - Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming HELSEDIREKTORATET
2019/742 20200825 25.08.2020 Inngående brev Anke til Høyesterett Ks - Erna Larsen KS
2019/1022 20200825 25.08.2020 Inngående brev Gbnr. 64/251 - Søknad om ferdigattest for fritidsbolig, Nipelivegen 126. Tiltakshaver: Erik og Monika Børresen BERGSAM AS
2020/1 20200825 25.08.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/58 Løpenr: 6179/2020 Dokument tittel: Mandat - Utredning legesamarbeid Bygland og Evje og Hornnes kommune Sigurd Haugsgjerd
2020/1 20200825 25.08.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/153 Løpenr: 6250/2020 Dokument tittel: Haster - brev til kommuneoverlegen Sigurd Haugsgjerd
2020/1 20200825 25.08.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/442 Løpenr: 6210/2020 Dokument tittel: Lokalisering av tomt til batterifabrikk Sigurd Haugsgjerd
2020/1 20200825 25.08.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/442 Løpenr: 6210/2020 Dokument tittel: Lokalisering av tomt til batterifabrikk Sigurd Haugsgjerd
2020/1 20200825 25.08.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/434 Løpenr: 6077/2020 Dokument tittel: Gbnr. 55/196 - Søknad om oppføring av enebolig, Oddeskogen tomt 3. Tiltakshaver: Rita Karlsen Abusland Byggfakta
2020/1 20200825 25.08.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/453 Løpenr: 6290/2020 Dokument tittel: Gbnr. 1/12 - Søknad om rehabilitering av pipe, Senumsvegen 1081. Tiltakshaver: Jan Einar Sløgedal Byggfakta
2020/1 20200825 25.08.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/454 Løpenr: 6289/2020 Dokument tittel: Gbnr. 59/63 - Søknad om tilbygg til fritidsbolig, Flåtvegen 13. Byggfakta
2020/1 20200825 25.08.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/438 Løpenr: 6138/2020 Dokument tittel: Søknad om tillatelse i ett trinn 55/186 Byggfakta
2020/2 20200825 25.08.2020 Inngående brev Møteprotokoll Eldrerådet 21.8.2020 Yngvild Abusdal
2020/5 20200821 21.08.2020 Inngående brev VS: Kommunale eiendomsgebyrer Knut Kjetså
2019/1244 20200821 21.08.2020 Inngående brev SV: 49_65 Tilleggsopplysninger byggesak Elisabeth Sæther
2019/1027 20200821 21.08.2020 Inngående brev Klage på vedtak om avslag på ytterligere utvidet introduksjonsprogram - avslaget opprettholdes FYLKESMANNEN I AGDER
2019/1067 20200821 21.08.2020 Inngående brev Melding om flytting. ***** ***** ***** Midt-Agder barneverntjeneste
2019/740 20200821 21.08.2020 Inngående brev Ekstern høring – Oppfølging etter rusmiddeloverdose (Rusbehandling, pakkeforløp) Helsedirektoratet
2019/929 20200821 21.08.2020 Utgående brev Gbnr. 9/51 - Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Alf Gunnar Wikstøl m.fl.
2019/1015 20200821 21.08.2020 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** *****
2019/1015 20200821 21.08.2020 Inngående brev Søknad om startlån tilskudd til tilpasning ***** ***** *****
2019/1015 20200821 21.08.2020 Inngående brev Saken med avvisningsvedtak er avsluttet grunnet utgått klagefrist ***** ***** *****
2018/350 20200821 21.08.2020 Utgående brev Solstad- Flomberegninger Plankontoret Hallvard Homme AS
2018/322 20200821 21.08.2020 Utgående brev Vedr. 2020084023-3 - Ang. Refusjonskrav for gjesteelev. Kristiansand kommune, Oppvekst
2017/929 20200821 21.08.2020 Inngående brev Kostnadsnivå drift og forvaltning Nødnett 2021 HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF
2017/443 20200821 21.08.2020 Inngående brev Tilsynsrapport - Hornnesheimen Setesdal Brannvesen IKS
2017/660 20200821 21.08.2020 Inngående brev Søknad om permisjon uten lønn Jenny K Undeland
2017/660 20200821 21.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon uten lønn Jenny K Undeland
2017/660 20200821 21.08.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Laila Aass
2017/660 20200821 21.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Laila Aass
2017/755 20200821 21.08.2020 Inngående brev Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom Landbruksdirektoratet
2020/153 20200821 21.08.2020 Inngående brev Koronarapport for Agder uke 34 AGDER FYLKESKOMMUNE
2020/272 20200821 21.08.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Catherin Fernandez-Hills
2020/285 20200821 21.08.2020 Inngående brev Gbnr. 14/11, 16 - Søknad om utslippstillatelse, Hornnesvegen 3. Tiltakshaver: Mette Synnøve Eriksen INGENIØR WIBERG AS
2020/153 20200821 21.08.2020 Utgående brev Til næringslivet i Evje og Hornnes kommune vedr. videre fokus på smittevern KLATRESKOGEN AS m.fl.
2020/153 20200821 21.08.2020 Inngående brev Haster - brev til kommuneoverlegen FOLKEHELSEINSTITUTTET
2020/153 20200821 21.08.2020 Inngående brev Bruk av personellressurser ved TISK HELSEDIREKTORATET
2020/118 20200821 21.08.2020 Inngående brev Gbnr. 9/51- Grunneiers signatur, endring i plassering av enebolig. Alf Gunnar Wikstøl
2020/122 20200821 21.08.2020 Inngående brev Senum - tømmer Kristiansand Kommune - Ole Jacob Koland
2020/122 20200821 21.08.2020 Utgående brev Senum - tømmer Ole Jacob Koland
2020/15 20200821 21.08.2020 Inngående brev Gbnr. 57/17 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Svein Harald Roland m.fl.
2020/15 20200821 21.08.2020 Inngående brev Gbnr. 64/105 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Maria Nome Doyle
2020/9 20200821 21.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerpakke for gnr 50 bnr 81 support@ambita.com
2020/58 20200821 21.08.2020 Inngående brev Mandat - Utredning legesamarbeid Bygland og Evje og Hornnes kommune Ingvard Østerhus
2020/55 20200821 21.08.2020 Utgående brev Søknad til Formannskapet i Bykle kommune og midler til: Fagdag "Ung i Setesdal" 2020 Ellen Benum
2020/55 20200821 21.08.2020 Utgående brev Søknad til Formannskapet i Valle kommune og midler til: Fagdag "Ung i Setesdal" 2020 Ellen Benum
2020/57 20200821 21.08.2020 Inngående brev Mandat - Utredning legesamarbeid Bygland og Evje og Hornnes kommune Ingvard Østerhus
2020/38 20200821 21.08.2020 Utgående brev Invitasjon til møte i samarbeidsutvalget Arbeidstakerorganisasjonene
2020/14 20200821 21.08.2020 Inngående brev Innspill til høring av kommunal planstrategi 2020 - 2023 for Evje og Hornnes kommune FYLKESMANNEN I AGDER
2020/456 20200821 21.08.2020 Inngående brev Gbnr. 55/63 - Søknad om bruksendring fra kjeller til utleiedel/hybel, Sindrevegen 30. Tiltakshaver: Arnfinn Thorsland Madsen Arnfinn Thorsland Madsen
2020/457 20200821 21.08.2020 Inngående brev Gbnr.24/6 - Melding om spredning av landbruks kompost. Torgeir Hodne
2020/382 20200821 21.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling *****
2020/382 20200821 21.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling *****
2020/382 20200821 21.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling *****
2020/382 20200821 21.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling *****
2020/382 20200821 21.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling *****
2020/382 20200821 21.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling *****
2020/379 20200821 21.08.2020 Inngående brev Ønsker å bytte dager for ***** ***** ***** ***** *****
2020/369 20200821 21.08.2020 Utgående brev Gbnr. 64/114 -Tillatelse tilbygg til fritidsbolig, Trengslemyrvegen 75. Tiltakshaver: Are Aanesland Are Aanesland
2020/438 20200821 21.08.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 55/186 Hellvik Hus Søgne AS
2020/382 20200820 20.08.2020 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling *****
2020/382 20200820 20.08.2020 Inngående brev Videreføring av søknaden redusert foreldrebetaling. Janne jade
2020/382 20200820 20.08.2020 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling *****
2020/382 20200820 20.08.2020 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling *****
2020/455 20200820 20.08.2020 Inngående brev Gbnr. 50/473 - Søknad om fradeling av grunneiendom, Taubanegata 23. Vegard S Hellesmark
2020/454 20200820 20.08.2020 Inngående brev Gbnr. 59/63 - Søknad om tilbygg til fritidsbolig, Flåtvegen 13. Knut Vidar Torgersen
2020/452 20200820 20.08.2020 Inngående brev Gbnr. 8/8 - Søknad om riving av lagerbygning, Kallhovd. Tiltakshaver: Gunnar Eivind Greibrokk DOVLAND TRANSPORT AS
2020/453 20200820 20.08.2020 Inngående brev Gbnr. 1/12 - Søknad om rehabilitering av pipe, Senumsvegen 1081. Tiltakshaver: Jan Einar Sløgedal BYGGMESTER JAN EINAR SLØGEDAL
2020/128 20200820 20.08.2020 Inngående brev Gbnr. 48/3 - Søknad om ferdigattest for driftsbygning Åmland 26. Solfrid Tønnesøl
2020/126 20200819 19.08.2020 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Olga Tonette Skjeggedal Almås
2020/126 20200819 19.08.2020 Inngående brev Søknad om plass i SFO Olga Tonette Skjeggedal Almås
2020/153 20200819 19.08.2020 Inngående brev Rapportering på kapasitet for testing og smitteoppsporing - Covid-19 FYLKESMANNEN I AGDER
2020/299 20200819 19.08.2020 Inngående brev Miljødirektoratets tilråding om vern av skog august 2020 MILJØDIREKTORATET
2020/14 20200819 19.08.2020 Inngående brev Vedr. 20-08588-5 - Evje og Hornnes kommune - Innspill til fremlagt forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 Agder fylkeskommune
2020/9 20200819 19.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av megleropplysninger for gnr 49 bnr 139 Aktiv Eiendomsmegling Sørlandet Sør-Vest Megleren AS
2020/9 20200819 19.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av megleropplysninger for gnr 64 bnr 172 Ambita AS
2020/9 20200819 19.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerinformasjon for gnr 35 bnr 1 fnr 9 Ambitia AS
2020/9 20200819 19.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av megleropplysninger for gnr 29 bnr 41 Ambita AS
2020/11 20200819 19.08.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 52/1 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2020/11 20200819 19.08.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 43/1 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2020/11 20200819 19.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 24/56 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2017/565 20200819 19.08.2020 Inngående brev Vedr. søknad om ferdigattest for Tingberget 36 og 34 Norsk Byggservice AS
2017/443 20200819 19.08.2020 Inngående brev Varsel om ordinært tilsyn - Hornnesheimen Setesdal Brannvesen IKS
2017/407 20200819 19.08.2020 Inngående brev Mineralske ressurser som tema i arealplanlegging – riktig involvering av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) Direktoratet for mineralforvaltning
2018/350 20200819 19.08.2020 Inngående brev Planforslag Solstad, planid 201801 PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
2018/361 20200819 19.08.2020 Utgående brev Jordskiftesak Oddeskogen Oddeskogen Eiendomsutvikling AS
2018/298 20200819 19.08.2020 Inngående brev Likestilling, inkludering og mangfold. Har dere kandidater til LIM-Prisen 2020? Agder fylkeskommune
2018/365 20200819 19.08.2020 Utgående brev Deling av hyttetomt, Gbnr. 64/281, Gautestad Odd Arild Aas
2018/483 20200819 19.08.2020 Inngående brev Søknad om gravetillatelse for fiberkabel, Lianvegen DANIEL C TICKNER
2018/483 20200819 19.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om gravetillatelse for fiberkabel, Lianvegen DANIEL C TICKNER
2018/529 20200819 19.08.2020 Utgående brev Gbnr. 50/631 - Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Stig Berge m.fl.
2019/680 20200819 19.08.2020 Saksframlegg/innstilling Konsesjonskraft IKS - Selskapsavtale 2020-2029
2019/351 20200819 19.08.2020 Utgående brev Gbnr. 50/633 og 50/634 - Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Stig Berge m.fl.
2019/287 20200819 19.08.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av meddommer for perioden 2021 - 2024
2019/929 20200819 19.08.2020 Inngående brev Oversending av protokoll for oppmålingsforretning LANDMÅLER SØR AS
2019/848 20200819 19.08.2020 Saksframlegg/innstilling Høring - Forslag til endring av lov om flagging på kommunens offentlige bygninger
2019/954 20200819 19.08.2020 Inngående brev Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2019/1044 20200819 19.08.2020 Inngående brev Lianvegen Park - Detaljregulering Plan ID 201901 - Merknader fra eiendommen Lianvegen 15 Stine Marie Larsen Holene
2019/1044 20200819 19.08.2020 Inngående brev Vedr. 20-22858-4 - Evje og Hornnes kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for Lianvegen park, planID 201901 Agder fylkeskommune
2020/2 20200819 19.08.2020 Saksframlegg/innstilling Orientering fra ordfører/kommunedirektør
2020/2 20200819 19.08.2020 Inngående brev Møteprotokoll Setesdal Regionråd styret 15.06.20 Setesdal Regionråd
2020/2 20200819 19.08.2020 Inngående brev Møteprotokoll Setesdal Regionråd Representantskapet 15.06.20 Setesdal Regionråd
2020/1 20200819 19.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/270 Løpenr: 5911/2020 Dokument tittel: Gbnr. 15/42 m.fl. - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Leif Reiersdal
2020/1 20200819 19.08.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/270 Løpenr: 5911/2020 Dokument tittel: Gbnr. 15/42 m.fl. - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Leif Reiersdal
2020/1 20200819 19.08.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/417 Løpenr: 6080/2020 Dokument tittel: Gbnr. 55/24 - Søknad om tilbygg til enebolig. Evjevegen 20. Tiltakshaver: Sigmund Monen Byggfakta
2020/1 20200819 19.08.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/419 Løpenr: 6078/2020 Dokument tittel: Gbnr. 32/2 - Melding om tilbygg til fritidsbolig, Abusdalsvegen 1402 Byggfakta
2020/1 20200819 19.08.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/415 Løpenr: 5964/2020 Dokument tittel: Gbnr. 23/27 - Søknad om tilbygg til fritidsbolig. Strauman 18. Tiltakshaver: Elektroinvest AS Byggfakta
2020/1 20200819 19.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/417 Løpenr: 6080/2020 Dokument tittel: Gbnr. 55/24 - Søknad om tilbygg til enebolig. Evjevegen 20. Tiltakshaver: Sigmund Monen Byggfakta
2020/1 20200819 19.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/419 Løpenr: 6078/2020 Dokument tittel: Gbnr. 32/2 - Melding om tilbygg til fritidsbolig, Abusdalsvegen 1402 Byggfakta
2020/1 20200819 19.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/415 Løpenr: 5964/2020 Dokument tittel: Gbnr. 23/27 - Søknad om tilbygg til fritidsbolig. Strauman 18. Tiltakshaver: Elektroinvest AS Byggfakta
2019/1186 20200819 19.08.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunalt næringsfond - saksbehandling
2020/439 20200819 19.08.2020 Inngående brev Gbnr. 24/25 - Søknad om utslippstillatelse, Skrivarvegen 17. Tiltakshaver: Geir Langemyr OMNES BYGG & ANLEGGSSERVICE
2020/442 20200819 19.08.2020 Saksframlegg/innstilling Lokalisering av tomt til batterifabrikk
2020/445 20200819 19.08.2020 Inngående brev Gbnr. 14/2 - Søknad om spredning av landbruks kompost. Svend Aage Petersen
2020/391 20200819 19.08.2020 Utgående brev Gbnr. 42/69 - Svar på søknad om fradeling av grunneiendom, Alfred Uglands veg 34. Søker: Evje og Hornnes kommune EVJE OG HORNNES KOMMUNE
2020/398 20200819 19.08.2020 Saksframlegg/innstilling Stortingsvalget og samtingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag
2020/339 20200819 19.08.2020 Utgående brev Gbnr. 64/185- Tillatelse til bygging av hyttevei og parkeringsplass, Tjønnhomvegen 17. Tiltakshaver: Ole Jakob Larsen. GAUTESTAD HYTTESERVICE HARALD AAS
2020/339 20200819 19.08.2020 Inngående brev Gbnr. 64/185  Nabovarselra 64/183 Harald Aas
2020/339 20200819 19.08.2020 Inngående brev Gbnr. 64/185  Nabovarsel fra 64/254 Harald Aas
2020/339 20200819 19.08.2020 Inngående brev Gbnr. 64/185 Tillatelse fra grunneier 64/3. Harald Aas
2020/319 20200819 19.08.2020 Utgående brev Gbnr. 26/42 - Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Gunnar Hall Skavoll m.fl.
2020/319 20200819 19.08.2020 Utgående brev Gbnr. 26/43 - Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Gunnar Hall Skavoll
2020/351 20200819 19.08.2020 Inngående brev Søknad om treningstid - Otrahallen Otra IL - Badmintongruppa
2020/342 20200819 19.08.2020 Utgående brev Gbnr. 130/11 - Vedrørende søknad om oppføring av bod, Kjetevannsveien 374. Reidar Fjellestad
2020/368 20200819 19.08.2020 Saksframlegg/innstilling Delegasjon kommunedirektør - bruk av kommunens lokaler
2020/351 20200819 19.08.2020 Inngående brev Søknad om treningstid Otrahallen - badminton Otra IL - Badminton
2019/1044 20200818 18.08.2020 Inngående brev Tilbakemelding på plan 201901, arkivsaksnummer 19 / 1044 Geir Oma
2019/947 20200817 17.08.2020 Utgående brev Gbnr. 62/37- Vindebru, Bjorhuskilen 16 Tor Langerak
2020/1 20200817 17.08.2020 Utgående brev Svar på krav om innsyn Industri Enegi
2018/365 20200817 17.08.2020 Utgående brev Utvikling av eiendom, Storeholmen 56/68 Aslak Haanshuus Arkitekter AS
2018/293 20200817 17.08.2020 Utgående brev Saksliste til møtet 18.08.2020 kl.10.30.-11.45. i plan- og byggekomite rehabilitering Evje barneskule Plan- og byggekomite rehabilitering Evje barneskule
2017/435 20200817 17.08.2020 Utgående brev Gbnr. 42/4 - Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Konstanze Gust m.fl.
2017/535 20200817 17.08.2020 Utgående brev Svarbrev - Forespørsel om turnusplass for fysioterapeuter i Agder 15.8.2021 - 15.08.2022 FYLKESMANNEN I AGDER
2017/626 20200817 17.08.2020 Utgående brev Krav om integreringstilskudd/sækilt tilskudd år- 1 2018 IMDI
2020/9 20200817 17.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerinformasjon for gnr 22 bnr snr 3 Sørmegleren AS
2020/9 20200817 17.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerinformasjon for gnr. 18 bnr. 45 Ambita AS
2020/9 20200817 17.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 20 bnr 57 Ambita AS
2020/9 20200817 17.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerinformasjon for gnr 33 bnr 2 fnr 16 Aktiv Eiendomsmegling Sørlandet Sør-Vest Megleren AS
2020/9 20200817 17.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 18 bnr 46 Sørmegleren AS
2020/9 20200817 17.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 20 og bnr 135 og 136 Sørmegleren AS
2020/9 20200817 17.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerpakke for gnr 5 bnr 296 Ambita AS
2020/35 20200817 17.08.2020 Utgående brev Bekreftelse Odd Evert Hynnekleiv
2020/61 20200817 17.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon - motorferdsel i utmark - snødekt mark Hilde Håland Landås
2020/61 20200817 17.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon - motorferdsel i utmark - snødekt mark Oda Håland Landås
2020/61 20200817 17.08.2020 Utgående brev Svar på Søknad om dispensasjon - motorferdsel i utmark - snødekt mark Kjell Landås
2020/78 20200817 17.08.2020 Utgående brev ***** ***** ***** 20.08.2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/126 20200817 17.08.2020 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Siren Frandsen Engebrethsen
2020/126 20200817 17.08.2020 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Siren Frandsen Engebrethsen
2020/126 20200817 17.08.2020 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Robert Lendzioszek
2020/126 20200817 17.08.2020 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Torunn Lislevand
2020/126 20200817 17.08.2020 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Torunn Lislevand
2020/126 20200817 17.08.2020 Utgående brev Vedtak om plass i SFO Monica Breive
2020/355 20200817 17.08.2020 Utgående brev Tilbakemelding vedr. risiko og vesentlighetsvurdering: Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
2020/363 20200817 17.08.2020 Utgående brev Gbnr. 18/4 fnr. 2 - Tillatelse til adkomstveg til fritidsbolig, Stangeråsvegen 100. Tiltakshaver: John Aage Johnsen John Aage Johnsen
2020/325 20200817 17.08.2020 Utgående brev Gbnr. 60/5 -Vedr. innsendt Melding om oppføring av garasje, Gautestadvegen 131. Dagfinn Torgersen
2020/339 20200817 17.08.2020 Utgående brev Gbnr. 64/185 - Mangler i Søknad om bygging av hytteveg og parkeringsplass med vedlegg, Tjønnhomvegen 17. Tiltakshaver: Ole Jakob Larsen GAUTESTAD HYTTESERVICE HARALD AAS
2020/412 20200817 17.08.2020 Utgående brev Gbnr. 57/6- Tilsyn med avløpsanlegg i landbruksbygning. Timothy David Davis
2020/390 20200817 17.08.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider - Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4264939041 ***** ***** ***** *****
2020/390 20200817 17.08.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider - Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4264939041 ***** ***** *****
2020/390 20200817 17.08.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider - Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4264939041 ***** ***** ***** *****
2020/390 20200817 17.08.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Fagarbeider - Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4264939041 ***** ***** *****
2020/390 20200817 17.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. (4264939041) - ***** ***** ***** *****
2020/390 20200817 17.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. (4264939041) - ***** ***** *****
2020/390 20200817 17.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. (4264939041) - ***** ***** ***** *****
2020/390 20200817 17.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider - Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. (4264939041) - ***** ***** *****
2020/440 20200817 17.08.2020 Utgående brev 2021 Søknad om midler til Fagdag i Setesdal - Psykisk helse og rus Ellen Benum
2020/441 20200817 17.08.2020 Inngående brev Gbnr. 33/2 fnr 32 - Søknad om ferdigattest for bod, Kjeøye, Bjørndalen. Terje Aas Warland
2019/287 20200814 14.08.2020 Inngående brev Opplysninger i forbindelse med oppnevning av lagrette-, meddommere-, jordskiftemeddommere for perioden 2021 - 2024 *****
2017/435 20200813 13.08.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK HØNEFOSS
2019/1044 20200813 13.08.2020 Inngående brev Høringsuttalelse til forslag til reguleringsplan for Lianvegen park i Evje og Hornnes kommune FYLKESMANNEN I AGDER
2020/126 20200813 13.08.2020 Inngående brev Søknad om plass i SFO Siren Frandsen Engebrethsen
2020/126 20200813 13.08.2020 Inngående brev Søknad om plass i SFO Siren Frandsen Engebrethsen
2020/126 20200813 13.08.2020 Inngående brev Søknad om plass i SFO Robert Lendzioszek
2020/153 20200813 13.08.2020 Inngående brev HASTER Utbrudd av covid-19 på Hurtigruten A/S «MS Roald Amundsen». FHI v/ Preben Aavitsland
2020/304 20200813 13.08.2020 Inngående brev NVEs vurdering av fiberkabel i Otra mellom Evje og Vennesla i Evje og Hornnes og Vennesla kommuner, Agder NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2020/63 20200813 13.08.2020 Inngående brev Skjenkekontroll - Aases Verden 25.7.20 Securitas
2020/63 20200813 13.08.2020 Inngående brev Skjenkekontroll - Smil Thai Mat AS 25.7.20 Securitas
2020/63 20200813 13.08.2020 Inngående brev Skjenkekontroll - Milano Pizza Kebab AS 25.7.20 Securitas
2020/63 20200813 13.08.2020 Inngående brev Skjenkekontroll - Odden Camping 25.7.20 Securitas
2020/42 20200813 13.08.2020 Inngående brev Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik – tariffoppgjøret 2020 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2020/9 20200813 13.08.2020 Inngående brev Bestillingv meglerinformasjon for gnr. 29, bnr. 41 Ambita AS
2020/9 20200813 13.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon for gnr. 64, bnr. 172 Ambita AS
2020/11 20200813 13.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 18/4 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2020/459 20200813 13.08.2020 Inngående brev Informasjon om skoleskyss ved oppstart skoleåret 2020-2021 Akt - Skomedal, Anne Siri
2020/434 20200813 13.08.2020 Inngående brev Gbnr. 55/196 - Søknad om oppføring av enebolig, Oddeskogen tomt 3. Tiltakshaver: Rita Karlsen Abusland Hellvik Hus Søgne AS
2020/418 20200813 13.08.2020 Inngående brev Gbnr. 18/1 - Søknad om oppføring av takoverbygg på gjødselkum og uteareal Sven Reiersen
2020/373 20200813 13.08.2020 Inngående brev Samtykke til tinglysing SØR-VEST MEGLEREN AS
2020/367 20200813 13.08.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 52/9 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2020/371 20200811 11.08.2020 Utgående brev Gbnr. 55/110 Oppfølging av tilsyn, bygg nær nabogrense. Ola Inge Lindhom
2020/382 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling *****
2020/419 20200811 11.08.2020 Inngående brev Gbnr. 32/2 - Melding om tilbygg til fritidsbolig, Abusdalsvegen 1402 Wenche Reinertsen
2020/417 20200811 11.08.2020 Inngående brev Gbnr. 55/24 - Søknad om tilbygg til enebolig. Evjevegen 20. Tiltakshaver: Sigmund Monen Sigmund Andreas Monen
2020/413 20200811 11.08.2020 Inngående brev Gbnr. 42/49 Søknad om fradeling, Tøft 1 Evjemoen - Connie Barthold
2020/414 20200811 11.08.2020 Inngående brev Gbnr. 52/1 - Søknad om driftstilskudd, tilskudd til tynning. Søker: Terje Vasland Terje Vasland
2020/415 20200811 11.08.2020 Inngående brev Gbnr. 23/27 - Søknad om dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig, LNF-område.  Strauman 18. Tiltakshaver: Elektroinvest AS RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2020/390 20200811 11.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider - Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4264939041 ***** ***** *****
2020/367 20200811 11.08.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (avslått), GNR 52/9 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2020/351 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om treningstid Otrahallen  - håndball Otra IL Håndballgruppe
2020/351 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om treningstid i Evje flerbrukshall  - håndball Otra IL Håndball
2020/351 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om treningstid i Otrahallen - Allidrett Otra IL Barneidrett
2020/11 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om driftstilskudd, GNR 43/1 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2020/11 20200811 11.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 23/10 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2020/11 20200811 11.08.2020 Inngående brev Gbnr. 53/3 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Olav Arne Haugen
2020/11 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 26/2 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2020/15 20200811 11.08.2020 Inngående brev Gbnr. 42/87 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse EVJEMOEN NÆRINGSPARK AS
2020/15 20200811 11.08.2020 Inngående brev Gbn.r 42/98 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse SPISEKROKEN EVJE EIENDOM AS
2020/15 20200811 11.08.2020 Inngående brev Gbnr. 31/17 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Gro Anita Skjeg Lislevand m.fl.
2020/15 20200811 11.08.2020 Inngående brev Gbnr. 25/1,9,10,14,15,1617,58. Gbnr. 30/1,Gbnr. 17/10 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Thomas Hodne
2020/15 20200811 11.08.2020 Inngående brev Gbnr. 26/42 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Svein Emil Olstad
2020/15 20200811 11.08.2020 Inngående brev Gbnr. 25/65 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Olaf Tønnesland Hodne
2020/15 20200811 11.08.2020 Inngående brev Gbnr. 25/63 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Kristin Hodne-Høgheim
2020/15 20200811 11.08.2020 Inngående brev Gbnr. 18/25 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Torbjørn Bjoraa
2020/15 20200811 11.08.2020 Inngående brev Gbnr. 42/91 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse TØFT 1 AS
2020/9 20200811 11.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon gnr 18 bnr. 46 Ambita AS
2020/9 20200811 11.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon for gnr 33, bnr 2, fnr. 16 Aktiv Eiendomsmegling Sørlandet
2020/9 20200811 11.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon for  gnr. 49 bnr. 139, Malmvegen 2 Aktiv - Gunnvor Kjelleberg
2020/9 20200811 11.08.2020 Inngående brev Bestilling meglerinformasjon gnr. 20, bnr. 136 Grastjønnvegen Sørmegleren
2020/9 20200811 11.08.2020 Inngående brev Bestilling av megler informasjon gnr 18, bnr 45, Stangeråsvegen 15 Ambita AS
2020/9 20200811 11.08.2020 Inngående brev Bestilling av melgerinformasjon gnr. 50 bnr 225, Taubanegata 17 A Ambita
2020/84 20200811 11.08.2020 Utgående brev Kontantstøtterapportering for juli 2020 -Evje og Hornnes kommune *****
2020/61 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - snødekt mark Knut Vidar Torgersen
2020/77 20200811 11.08.2020 Inngående brev Oversendt oppmålingsdata LANDMÅLER SØR AS
2020/153 20200811 11.08.2020 Inngående brev 20/28776-49 - Orientering til alle aktører i cruisebransjen om regelverket for gjennomføring av cruisevirksomhet langs norskekysten og på Svalbard, samt om gjeldende regelverk knyttet til karantene for mannskap på cruiseskip Fylkesmannen i Agder
2020/94 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 923562907 Landbruksdirektoratet
2020/126 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om plass i SFO Monica Breive
2020/126 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om plass i SFO Torunn Lislevand
2020/126 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om plass i SFO Torunn Lislevand
2019/1067 20200811 11.08.2020 Inngående brev Refusjon gjesteelev i ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/966 20200811 11.08.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 912226131 Landbruksdirektoratet
2019/966 20200811 11.08.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning Tommy Uleberg
2019/947 20200811 11.08.2020 Inngående brev Gbnr. 62/37- bekreftelse på at vindebro er fjernet Tor Langerak
2019/1015 20200811 11.08.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2019/1015 20200811 11.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2019/1015 20200811 11.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2019/1015 20200811 11.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/1 20200811 11.08.2020 Inngående brev Innsyn overgrep barnehage NRK
2017/535 20200811 11.08.2020 Inngående brev Forespørsel om turnusplass for fysioterapeuter i Agder 15.8.2021 - 15.08.2022 FYLKESMANNEN I AGDER
2017/402 20200811 11.08.2020 Inngående brev Kommuneplanens arealdel, revisjon. Planforslag 2020-2030 i pdf-format Iveland kommune
2017/755 20200811 11.08.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - periode 12.06.2020 - 10.07.2020 *****
2017/805 20200811 11.08.2020 Inngående brev Utgående brev: Tilskudd til drenering av jordbruksjord - frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet drenering ELI TORBORG TELHAUG
2017/628 20200811 11.08.2020 Inngående brev Oppseiing av dagsenterplass Åseral kommune
2019/228 20200811 11.08.2020 Inngående brev Innspel til handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 Setesdal Regionråd
2018/19 20200811 11.08.2020 Inngående brev Vedrørende deponering av hestegjødsel ved Syrtveit Ridesenter Gunn Inger Risdal
2018/365 20200811 11.08.2020 Inngående brev Utvikling av eiendom, Storeholmen 56/68 Aslak Haanshuus Arkitekter AS
2018/382 20200811 11.08.2020 Inngående brev Gbnr. 32/113- Søknad om ferdigattest for tilbygg hytte. Jan Inge Abusdal m.fl.
2018/322 20200810 10.08.2020 Inngående brev Vedr. 2020084023-3 - Ang. Refusjonskrav for gjesteelev. Kristiansand kommune
2017/687 20200810 10.08.2020 Inngående brev Månedsrapport for juni 2020 fra Midt- Agder barnevern Vennesla Kommune - Taraldsen, Mary Ann
2017/667 20200810 10.08.2020 Utgående brev Oppgjør etter fastsettelse av ny eiendomsskattetakst - tilbakebetaling STATNETT SF
2017/667 20200810 10.08.2020 Utgående brev Ekstra opplysninger vedr. oppgjør eiendomsskatt STATNETT SF
2017/571 20200810 10.08.2020 Inngående brev Re: Forespørsel om tilbud på fjerning av krypsiv Elin F Aanonsen
2017/571 20200810 10.08.2020 Inngående brev anskaffelsesprotokoll Inge Eftevand
2017/571 20200810 10.08.2020 Inngående brev Forespørsel om tilbud på fjerning av krypsiv Elin F Aanonsen
2017/476 20200810 10.08.2020 Utgående brev Vedlegg til karakterutskrift *****
2020/1 20200810 10.08.2020 Inngående brev Tiltak mot sosial dumping Fagforbundet
2020/1 20200810 10.08.2020 Inngående brev Krav om innsyn Industri Energi
2020/1 20200810 10.08.2020 Inngående brev Innsyn i skolebytter i mobbesaker NRK
2019/1186 20200810 10.08.2020 Utgående brev Refusjonskrav 1. halvår 2020 PARAT NAV ØKONOMITENESTE
2019/1015 20200810 10.08.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2019/1015 20200810 10.08.2020 Inngående brev Avvisningsvedtak frist feil/mangel utløpt ***** ***** *****
2019/1015 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd ***** ***** *****
2019/1015 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd ***** ***** *****
2019/1015 20200810 10.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2019/1015 20200810 10.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2019/1015 20200810 10.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2019/1015 20200810 10.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2019/1015 20200810 10.08.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2019/1015 20200810 10.08.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2020/121 20200810 10.08.2020 Utgående brev Oppgjør etter fastsettelse av ny takst for eiendomsskatt - tilbakebetaling AGDER ENERGI NETT AS
2020/121 20200810 10.08.2020 Utgående brev Bekreftelse vedrørende alminnelig omtaksering STATNETT SF
2020/153 20200810 10.08.2020 Inngående brev Fwd: Konfirmantleir på Evjetun - leder med Covid-19 symptomer. Åsulv Horverak
2020/153 20200810 10.08.2020 Inngående brev Karantene Covid-19 Sigmund Olav Syrtveit
2020/153 20200810 10.08.2020 Inngående brev Veiledning om kommunenes tilsynsansvar overfor restaurant- og serveringsbransjen Post - Evje og Hornnes kommune
2020/141 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad om plass i SFO Elisabeth Skjæveland
2020/141 20200810 10.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om plass i SFO Elisabeth Skjæveland
2020/9 20200810 10.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon for gnr 22 bnr 18 snr 3 Sørmegleren
2020/9 20200810 10.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerinformasjon for gnr 58 bnr 27 Ambita AS
2020/9 20200810 10.08.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerinformasjon for gnr 50 bnr 225 Ambita AS
2020/9 20200810 10.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon for gnr 50 bnr 225 Amita AS
2020/9 20200810 10.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon for gnr 20 bnr 57 Ambita AS
2020/9 20200810 10.08.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon for gnr 5 bnr 296 Ambita AS
2020/11 20200810 10.08.2020 Inngående brev Utgående brev: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 3/5 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2020/15 20200810 10.08.2020 Inngående brev Gbnr. 15/32 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Jenny Yin Strømstad og Odd Magne Strømstad
2020/11 20200810 10.08.2020 Inngående brev Utgående brev: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 48/3 i Evje Og hornnes (4219) Landbruksdirektoratet
2020/366 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Interkommunal kreftkoordinator - st. ref. (4259481957) - ***** ***** *****
2020/355 20200810 10.08.2020 Inngående brev SV: Møte om risiko og vesentlighetsvurdering AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
2020/314 20200810 10.08.2020 Utgående brev Oppstartsinfo 1. klasse 2020-21 Alle 1. klassinger m/foresatte
2020/390 20200810 10.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider - Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4264939041 ***** ***** ***** *****
2020/398 20200810 10.08.2020 Inngående brev 20/215-10 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag KMD
2020/390 20200807 07.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider - Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4264939041 ***** ***** *****
2020/390 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider - Hovslagervegen bofellesskap - st. ref. 4264939041 ***** ***** ***** *****
2020/373 20200729 29.07.2020 Utgående brev Gbnr. 55/185 - Svar på søknad om fradeling av grunneiendom, tomt nr. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 og 12, Oddeskogen. Tiltakshaver: Oddeskogen Eiendomsutvikling AS ODDESKOGEN EIENDOMSUTVIKLING AS
2020/321 20200729 29.07.2020 Utgående brev Avstand nabogrense Henning Huseby Jansen
2020/15 20200729 29.07.2020 Inngående brev Gbnr. 55/196 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse John Richard J Dahl m.fl.
2020/15 20200729 29.07.2020 Inngående brev Gbnr. 42/4 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - bekreftelse Konstanze Gust m.fl.
2020/11 20200729 29.07.2020 Inngående brev Gbnr. 130/2 - Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Vetle Dørdal Hovland
2020/9 20200729 29.07.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon for gnr 58 bnr 27 Ambita AS
2020/9 20200729 29.07.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon for gnr 35 bnr 1 fnr 9 Ambita AS
2020/61 20200729 29.07.2020 Inngående brev Ny havne- og farvannslov - natur, friluftsliv og regulering av vannscooter/fritidsfartøy - brev til kommunene vedr regulering av vannscooter NORSK FRILUFTSLIV
2020/153 20200729 29.07.2020 Inngående brev Informasjon om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling for covid-19 Helsedirektoratet
2020/126 20200729 29.07.2020 Utgående brev Vedtak om plass i SFO May-Britt Hegghaug
2020/126 20200729 29.07.2020 Utgående brev Vedtak om plass i SFO May-Britt Hegghaug
2020/366 20200726 26.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Interkommunal kreftkoordinator Evje og Hornnes kommune - st. ref. 4259481957 ***** ***** *****
2020/319 20200717 17.07.2020 Inngående brev Gbnr. 26/9 fnr, 12 og 15 - Retur av dokument, finnes ikke i grunnboken Kartverket
2020/318 20200717 17.07.2020 Utgående brev Gbnr. 55/185 - Oversending av matrikkelbrev Post - Rune Hodne
2020/389 20200717 17.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om fast leietid i varmtvannsbassenget for høst 2020/vår 2021 Allis Irene Andersen m.fl.
2020/389 20200717 17.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om fast leietid i varmtvannsbassenget for høst 2020/vår 2021 EVJEKLINIKKEN AS
2020/389 20200717 17.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om fast leietid i varmtvannsbassenget for høst 2020/ vår 2021 Ruth Ås Simonsen m.fl.
2020/389 20200717 17.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om fast leietid i varmtvannsbassenget for høst 2020/ vår 2021 SETESDAL VIDAREGÅANDE SKULE
2020/389 20200717 17.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om fast leietid i varmtvannsbassenget for høsten 2020 Kristi Wicklund m.fl.
2020/389 20200717 17.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om fast leietid i varmtvannsbassenget for høst 2020/vår 2021 Nelly Steinsland m.fl.
2020/389 20200717 17.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om fast leietid i varmtvannsbassenget for høsten 2020 Bjørg Kjetså
2020/389 20200717 17.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om fast leietid i varmtvannsbassenget for høst 2020/vår 2021 SETESDAL REVMATIKERFORENING
2020/393 20200717 17.07.2020 Inngående brev Gbnr. 67/1 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, Vikstølvegen 82. Leif Gunnar Eikeland
2020/395 20200717 17.07.2020 Inngående brev Gbnr. 48/2 og 3 - Melding om rettskraftig og tinglyst sak -  krav om matrikkelføring - sak 20-067532REN-JARD Åmland Mjaaland, Ommund
2020/391 20200717 17.07.2020 Inngående brev Gbnr. 42/69 - Søknad om fradeling av grunneiendom, Alfred Uglands veg 34. Evje og Hornnes kommune
2020/392 20200717 17.07.2020 Inngående brev Gbnr. 20/12 - Søknad om ansvarsrett for bygging av veg til hytte, Bekkelia 8. Tiltakshaver: Siren Staurland Svensen Br. Uppstad AS
2020/153 20200717 17.07.2020 Inngående brev Veiledning om kommunenes tilsynsansvar overfor restaurant- og serveringsbransjen etter covid-19-forskriften og informasjon om servering av mat som buffet – Covid-19 FYLKESMANNEN I AGDER
2020/270 20200717 17.07.2020 Inngående brev Gbnr. 15/42 m.fl. - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Kari Lauvland Ljosland
2020/63 20200717 17.07.2020 Inngående brev Skjenkekontroll - Aases Verden 15.7.20 noreply@securitas.no
2020/9 20200717 17.07.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerinformasjon for gnr 59 bnr 20 Ambita AS
2020/9 20200717 17.07.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon for gnr 59 bnr 20 Ambita AS
2019/1102 20200717 17.07.2020 Inngående brev Gbnr. 50/381,416 - Oversendelse av ansvarsrett og oppdatert gjennomføringsplan for hytteveg, Vikstølvegen 23 og 25. Tiltakshaver: Terje Greibesland Sigurd Wiberg
2019/1103 20200717 17.07.2020 Utgående brev Ettersending av manglende vedlegg til refnr 18-00965-11 post@imdi.no
2019/850 20200717 17.07.2020 Inngående brev Gbnr. 5/51 - Ferdigmelding – stedlig sikring av oljetank - Senumsvegen 29 Nortank EMITEK AS
2020/1 20200717 17.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn Cato Christensen
2020/1 20200717 17.07.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn Cato Christensen
2018/792 20200717 17.07.2020 Utgående brev Gbnr. 49/141 og 49/172 - Oversending tinglyst matrikkelbrev E-B EIENDOM AS m.fl.
2019/680 20200717 17.07.2020 Inngående brev Selskapsavtale 2020 - 2029 for Konsesjonskraft IKS Konsesjonskraft IKS
2017/923 20200716 16.07.2020 Inngående brev Orientering om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende opplæring FYLKESMANNEN I AGDER
2020/321 20200716 16.07.2020 Inngående brev Bekreftelse vedr. plassering av veranda og nabogrense Henning Huseby Jansen
2020/323 20200715 15.07.2020 Utgående brev Gbnr. 50/269 - Oversending av matrikkelbrev Knut Simon Åvitsland m.fl.
2020/323 20200715 15.07.2020 Utgående brev Gbnr. 50/270 - Oversending av matrikkelbrev Grunde Haugaa
2020/337 20200715 15.07.2020 Utgående brev Referat etter oppfølgingsmøte *****
2019/736 20200715 15.07.2020 Utgående brev Redusert foreldrebetaling ***** Josefine Helen Norback, f. 13.01.2017 *****
2019/441 20200715 15.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/401 20200715 15.07.2020 Utgående brev Saker til møtet i styrernettverk 11.08.2020 kl.11.-13. Styrere i barnehagene i Evje og Hornnes
2017/633 20200715 15.07.2020 Utgående brev Saker til møtet 26.08.2020 kl.13.-15. i felles rektornettverk EHB og Skrivesenteret Deltakere i felles rektornettverk EHB Skriving i alle fag
2020/41 20200715 15.07.2020 Inngående brev Lærling-tilskudd vår 2020 post@setesdalopplaring.no
2020/35 20200715 15.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling/ søknad om pensjon Solveig Nystøl Moi
2020/35 20200715 15.07.2020 Utgående brev Vedr. din oppsigelse av stilling og søknad om pensjon Solveig Nystøl Moi
2020/161 20200715 15.07.2020 Utgående brev Informasjon om redusert åpningstid i Enhet for barnehage og foreldrebetaling Foreldre/foresatte med barn i Enhet for barnehage
2020/153 20200714 14.07.2020 Utgående brev Henvendelse vedr. Mineralparken Maria S. Thorsen
2020/22 20200714 14.07.2020 Utgående brev Aksept av vilkår - tilskudd kurs i akuttmedisin Helsedirektoratet
2017/637 20200714 14.07.2020 Inngående brev Tillatelse til graving av kabel langs Fv. 3778 på Senum fra Agder Fylkeskommune AGDER FYLKESKOMMUNE
2017/816 20200714 14.07.2020 Inngående brev Oppgjørsoppstilling Oddeskogen III Evje - tomteområde A1-Eiendom - Elisabeth Bremnes Nielsen
2018/217 20200714 14.07.2020 Utgående brev Aksept vilkår - tilskudd kommunalt rusarbeid 2020 Fylkesmannen i Agder
2018/822 20200714 14.07.2020 Inngående brev Folkeregisteret avvikler distribusjon av opplysninger om foresatte 15. oktober 2020 Skatteetaten
2019/753 20200714 14.07.2020 Inngående brev Høring av ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke Postmottak
2020/388 20200714 14.07.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte ***** MTS NAV EVJE OG HORNNES
2020/389 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om fast leietid i varmtvannsbassenget SETESDAL REVMATIKERFORENING
2020/371 20200713 13.07.2020 Utgående brev Gbnr. 55/110 Tilsyn bygg nær nabogrense Ola Inge Lindhom
2020/379 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret oppholdstid i Oddeskogen barnehage - ***** ***** *****
2020/380 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret oppholdstid i Hornnes barnehage - naturavd. *****
2020/380 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret oppholdstid i Hornnes barnehage *****
2020/380 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret oppholdstid i Hornnes barnehage Synnøve Lid
2020/380 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret oppholdstid i Hornnes barnehage - naturavd. *****
2020/380 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret oppholdstid i Hornnes barnehage - naturavd. *****
2020/380 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret oppholdstid i Hornnes barnehage - naturavd. *****
2020/380 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret oppholdstid i Hornnes barnehage - naturavd. *****
2020/380 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret oppholdstid i Hornnes barnehage - naturavd. *****
2020/380 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret oppholdstid i Hornnes barnehage *****
2020/380 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret oppholdstid i Hornnes barnehage - naturavd. *****
2020/380 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret oppholdstid i Hornnes barnehage - naturavd. *****
2020/380 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret oppholdstid i Hornnes barnehage - naturavd. *****
2020/380 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret oppholdstid i Hornnes barnehage - naturavd. *****
2020/380 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret oppholdstid i Hornnes barnehage - naturavd. *****
2020/380 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret oppholdstid i Hornnes barnehage - naturavd. *****
2020/380 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret oppholdstid i Hornnes barnehage *****
2020/380 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret opphold i Hornnes barnehge - naturavd. *****
2020/380 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om endret oppholdstid i Hornnes barnehage - naturavd. *****
2020/382 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling *****
2020/382 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling *****
2020/386 20200713 13.07.2020 Inngående brev Tiltak rettet mot sårbare barn og unge - oppfølging Handikappede barn foreldreforening
2020/387 20200713 13.07.2020 Inngående brev Gbnr. 35/6 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterende grense Nicola Weiss
2020/364 20200713 13.07.2020 Utgående brev Gbnr. 441 - Tillatelse til Midlertidig bruksendring fra landbruksbygg til bolig for sesongarbeidere, Lauvlandsvegen 189. Tiltakshaver Wenche Rundsag Høgetveit og Sjur Høgetveit.pdf Holberg, Sunniva
2020/364 20200713 13.07.2020 Utgående brev Gbnr. 44/1 - Tillatelse til Midlertidig bruksendring fra landbruksbygg til bolig for sesongarbeidere,   Lauvlandsvegen 189. Tiltakshaver: Wenche Rundsag Høgetveit og Sjur Høgetveit RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2019/999 20200713 13.07.2020 Utgående brev Gbnr. 5/4 - Midlertidig brukstillatelse for våningshus, Senumsvegen14. Tiltakshaver Leonard og Wenche Sørevoll Svenning Leonard Svenning m.fl.
2019/1003 20200713 13.07.2020 Utgående brev Referat fra møtet 09.06.2020 kl.12.-13.30. i plan- og byggekomite rehabilitering Evje ungdomskule Plan- og byggekomite rehabilitering Evje ungdomskule
2019/1027 20200713 13.07.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak vedrørende  utvidet introduksjonsprogram FYLKESMANNEN I AGDER
2019/1015 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd ***** ***** *****
2019/1191 20200713 13.07.2020 Utgående brev Informasjon om barnehageplass i Oddeskogen barnehage *****
2018/919 20200713 13.07.2020 Utgående brev Begjæring om sletting av pantedokument i ***** ***** ***** ***** STATENS KARTVERK
2018/801 20200713 13.07.2020 Inngående brev Oppdatering/revisjon av veglistene i kommunen - kommunale veger - oktober 2020 Statens vegvesen
2018/435 20200713 13.07.2020 Utgående brev Henvendelse vedr. feil og mangler ved Evjegården. ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
2018/461 20200713 13.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om treningstid i svømmehallen for 2020/2021 - Herretrimmen Herretrimmen v/ Harald Kleggetveit
2019/441 20200713 13.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/740 20200713 13.07.2020 Inngående brev Ekstern høring – Oppfølging etter rusmiddeloverdose (Rusbehandling, pakkeforløp) HELSEDIREKTORATET
2017/607 20200713 13.07.2020 Inngående brev Omorganisering av Mankalk Lindesnes kommune
2017/385 20200713 13.07.2020 Utgående brev Justering av samarbeidsavtale Midt- Agder PPT VENNESLA KOMMUNE
2017/385 20200713 13.07.2020 Utgående brev Justering av samarbeidsavtale Midt- Agder barnevern VENNESLA KOMMUNE
2017/310 20200713 13.07.2020 Utgående brev Refusjonskrav for kulturskoledrift våren 2020 Åseral kommune
2017/310 20200713 13.07.2020 Utgående brev Refusjonskrav for kulturskoledrift våren 2020 BYGLAND KOMMUNE
2017/435 20200713 13.07.2020 Inngående brev Gbnr. 42/4 og 42/86 - Retur av tinglyst dokument - sammenslåing av tingslyste matrikkelenheter STATENS KARTVERK
2017/443 20200713 13.07.2020 Inngående brev Utelatt tilbakemelding - purring - Evje ungdomskule Setesdal Brannvesen IKS
2020/19 20200713 13.07.2020 Utgående brev Oppsigelse av leieavtale ***** ***** ***** *****
2020/19 20200713 13.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om kommunal bolig, ***** ***** ***** *****
2020/19 20200713 13.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om kommunal bolig, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/20 20200713 13.07.2020 Inngående brev Merknad til kommunens opprettholdelse av vedtak og oversendelse til fylkesmannen - ***** ***** ***** ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
2020/35 20200713 13.07.2020 Utgående brev Vedtak om ansettelse - Hornnes barneskule Linda Vågsdalen
2020/9 20200713 13.07.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerinformasjon for gnr 71 bnr 4 Ambita AS
2020/9 20200713 13.07.2020 Utgående brev Svar på bestilling av meglerinformasjon for gnr 56 bnr 176 Ambita AS
2020/9 20200713 13.07.2020 Utgående brev Oversendelse av meglerpakke for gnr 58 bnr 14 Aktiv Eiendomsmegling Sørlandet
2020/153 20200713 13.07.2020 Inngående brev Henvendelse vedr. Mineralparken Maria S. Thorsen
2020/161 20200713 13.07.2020 Utgående brev Informasjon om oppdaterte rutiner og smitteverntiltak Enhet for barnehage Personalet i Enhet for barnehage
2020/126 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om plass i SFO May-Britt Hegghaug
2020/126 20200713 13.07.2020 Inngående brev Søknad om plass i SFO May-Britt Hegghaug
2020/127 20200713 13.07.2020 Utgående brev 3 stykk 3 mannsboliger i Oddeskogen må inn i tiltaksbase. oah@landmaaler.no
2020/127 20200713 13.07.2020 Utgående brev Gbnr. 55/185 med flere. Svar på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan "Oddeskogen trinn 3". Tiltakshaver: Fisnik Tahiraj Bygg AS. Agder Byggconsult
2020/132 20200713 13.07.2020 Utgående brev Signert tilsagn om tilskudd 2020 - kompetanse og innovasjon Fylkesmannen i Agder
2020/187 20200713 13.07.2020 Utgående brev Gbnr. 1/125 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Runebergodden. Tiltakshaver: KW-Bolig AS Kw-Bygg Hornnes AS
2020/201 20200713 13.07.2020 Utgående brev Vedrørende oppsigelse av 20% bhg plass - Hornnes barnehage *****
2020/201 20200710 10.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av 20% bhg plass - Hornnes barnehage Siri Moen
2020/202 20200710 10.07.2020 Utgående brev Gbnr. 48/3- Ferdigattest for lagertelt, Åmland 26. Tiltakshaver: Solfrid Tønnesøl Solfrid Tønnesøl
2020/203 20200710 10.07.2020 Utgående brev Gbnr. 64/36 - Ferdigattest for tett tank, Kvåva 5. Tiltakshaver: Joakim Aas. Joakim Aas m.fl.
2020/311 20200710 10.07.2020 Utgående brev Gbnr. 50/145 - Tillatelse tilbygg til fritidsbolig og terrasse, Vikstølvegen 19. Tiltakshaver: Inger Hjelmeland Kw-Bygg Hornnes AS
2020/273 20200710 10.07.2020 Utgående brev Gbnr. 18/31- Ferdigattest for utslippstillatelse til tett tank, Stangeråsvegen 68. Tiltakshaver: Gustav Nebdal AAS RAGNAR AS m.fl.
2020/169 20200710 10.07.2020 Utgående brev Gbnr. 50/24 - Ferdigattest for ny heis, Sagatunbygget. Tiltakshaver: Sagatun AS EVJE BYGG AS m.fl.
2020/153 20200710 10.07.2020 Inngående brev Brev fra Helsedirektoratet til kommunene om styrking av tilsynet med serverings- og restaurantbransjens overholdelse av smittevernreglene FYLKESMANNEN I AGDER
2020/153 20200710 10.07.2020 Inngående brev Høring – forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen Lovavdelingen
2020/9 20200710 10.07.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon for gnr 71 bnr 4 Ambita AS
2020/9 20200710 10.07.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon for gnr 56 bnr 176 Ambita AS
2020/35 20200710 10.07.2020 Inngående brev Svar på tilbud om vikariat - Hornnes barneskule Tonje Hatlem
2020/35 20200710 10.07.2020 Inngående brev Svar på tilbud om vikariat - Hornnes barneskule Linda Vågsdalen
2020/35 20200710 10.07.2020 Inngående brev Svar på tilbud om vikariat - Hornnes barneskule Ida Nordbø Kvaale
2017/435 20200710 10.07.2020 Inngående brev Gbnr. 42/4 og 42/86 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter EVJE OG HORNNES SPAREBANK
2017/443 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport - Hornnes barnehage Setesdal Brannvesen IKS
2017/443 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport - Evje Flerbrukshall Setesdal Brannvesen IKS
2017/435 20200710 10.07.2020 Inngående brev Gbnr. 42/2 og 86 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK
2017/402 20200710 10.07.2020 Inngående brev Vedr. 20-1309-2 - Kommuneplan samfunnsdel 2021 - oppstart av planarbeid og høringsforslag til planprogram Froland Kommune
2017/738 20200710 10.07.2020 Utgående brev Gbnr. 29/74- Ferdigattest for tilbygg, Vingmyrvegen 9. Tiltakshaver: Kjell Gaustad Kjell Gaustad
2019/1208 20200710 10.07.2020 Utgående brev Gbnr. 42/95- Ferdigattest for kaldtlager/lagerhall DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS m.fl.
2019/1208 20200710 10.07.2020 Utgående brev Vannmålernummer Ragnar Aas
2019/1208 20200710 10.07.2020 Inngående brev SV: Vannmålernummer Ragnar Aas AS
2019/1095 20200710 10.07.2020 Utgående brev Gbnr. 15/217- Ferdigattest for garasje, Hjortevegen 5, Camilla og Alexander Låstad Camilla og Alexander Låstad m.fl.
2019/850 20200710 10.07.2020 Inngående brev Gbnr. 50/66 - Ferdigmelding – stedlig sikring av oljetank – Alfred Uglands veg 2 Nortank EMITEK AS
2020/351 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om treningstid - Otrahallen Evje og Hornnes Skytterlag
2020/321 20200710 10.07.2020 Utgående brev Supplering av melding om veranda Henning Huseby Jansen
2020/382 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling *****
2020/384 20200710 10.07.2020 Inngående brev Gbnr. 15/191 - Søknad om reseksjonering, Kjetsåvegen 18. ADVOKATFIRMAET KJÆR DA
2020/389 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om leie av varmtvannsbassenget på Evjeheimen Nelly Steinsland m.fl.
2020/389 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om leie av varmtvannsbassenget på Evjeheimen Bjørg Kjetså
2020/389 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om leie av varmtvannsbassenget på Evjeheimen Berit Aas
2020/386 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Evje og Hornnes kommune UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/376 20200709 09.07.2020 Utgående brev Gbnr. 14/6 - Tillatelse til rehabilitering av pipe, Kjetsåvegen 1. Tiltakshaver: Kjell Rune Strømstad ODDE SAGBRUK AS
2020/317 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedr. ferdigmelding hagestue Jan Albert Haagensen (janalh@online.no)
2020/327 20200709 09.07.2020 Utgående brev Annonse torsdag 9/7/20- kunngjøring av vedtak Setesdølen
2020/357 20200709 09.07.2020 Utgående brev Gbnr. 56/106 -Tillatelse til rehabilitering av pipe, Sladdhaugen 7. Tiltakshaver: Pål Aas ODDE SAGBRUK AS
2019/1103 20200709 09.07.2020 Utgående brev Innsending av dokumenter ang. søknad om ekstratilskudd INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2019/1044 20200709 09.07.2020 Utgående brev 19/1044 - Evje og Hornnes kommune - Offentlig ettersyn av detaljregulering for Lianvegen park - ber om utsatt frist AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/1070 20200709 09.07.2020 Utgående brev Gbnr. 49/68- Tillatelse til igangsetting for byggetrinn 2, tilbygg til verkstedbygg. Tiltakshaver: Bilhuset Evje AS EVJE BYGG AS
2019/1044 20200709 09.07.2020 Utgående brev RE: Lianvegen park Gerd Reidun Høiland
2019/1010 20200709 09.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/1129 20200709 09.07.2020 Utgående brev Gbnr. 22/18 - Ferdigattest for dobbel garasje, Abusdalsvegen 2-12. Tiltakshaver: Anne Elisabeth Hovland og Kristine Midtbø RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2017/385 20200709 09.07.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) Bufetat
2017/503 20200709 09.07.2020 Inngående brev 17/447098-98 - innmelding av fastlønnet vikarlege Chalak A. Ranchber fra 290620 til 090820. Helfo - Ellinor Olsen
2017/503 20200709 09.07.2020 Inngående brev Viktig informasjon til kommuner som har leger i spesialisering HELSEDIREKTORATET
2019/324 20200709 09.07.2020 Inngående brev Turnus Tingberget Vidar Vestøl E-H Kommune - Ragnhild Rosseland Drivenes
2019/324 20200709 09.07.2020 Inngående brev Turnus psykiatribolig E-H Kommune - Ingunn Hansen Desmond
2019/287 20200709 09.07.2020 Utgående brev Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2024 Runar Gautestad m.fl.
2019/287 20200709 09.07.2020 Utgående brev Valgte skjønnsmedlemmer til Kristiansand tingrett Agder fylkeskommune
2020/84 20200709 09.07.2020 Utgående brev Kontantstøtterapportering for juni 2020 - Evje og Hornnes kommune *****
2020/61 20200709 09.07.2020 Utgående brev