eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 756 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/570 20220118 18.01.2022 Saksframlegg/innstilling Samarbeid om vannkoordinator og organisering av Otra vannomårde
2019/570 20220118 18.01.2022 Saksframlegg/innstilling Samarbeid om vannkoordinator og organisering av Tovdal vannområde
2021/481 20220118 18.01.2022 Saksframlegg/innstilling STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD FOR IVELAND KOMMUNE
2021/167 20220117 17.01.2022 Inngående brev VS: Høringsinnspill fra Utdanningsforbundet Lisa Eiken
2021/472 20220116 16.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Er du vår nye sykepleier? Iveland kommune - st. ref. 4442684142 ***** ***** *****
2021/526 20220113 13.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** *****
2021/526 20220113 13.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland Iveland kommune - st. ref. 4459503943 ***** ***** *****
2021/526 20220113 13.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** *****
2021/526 20220113 13.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** *****
2021/525 20220112 12.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland - st. ref. (4457842105) - ***** ***** *****
2021/525 20220112 12.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland Iveland kommune - st. ref. 4457842105 ***** ***** *****
2021/507 20220112 12.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tilkallingsvikar i renhold og vaskeri - st. ref. (4453572625) - ***** ***** *****
2021/507 20220112 12.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar i renhold og vaskeri Iveland kommune - st. ref. 4453572625 ***** ***** *****
2021/525 20220111 11.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland - st. ref. (4457842105) - ***** ***** ***** ***** *****
2021/525 20220111 11.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland Iveland kommune - st. ref. 4457842105 ***** ***** ***** ***** *****
2021/525 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland Iveland kommune - st. ref. 4457842105 ***** ***** ***** *****
2021/525 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland - st. ref. (4457842105) - ***** ***** ***** *****
2021/525 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland - st. ref. (4457842105) - ***** ***** ***** *****
2021/526 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** ***** *****
2021/526 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** ***** *****
2021/526 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland Iveland kommune - st. ref. 4459503943 ***** ***** ***** *****
2021/541 20220107 07.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning: Midlertidig stilling som kjøkkenmedarbeider - st. ref. (4463031503) - ***** ***** *****
2020/15 20220107 07.01.2022 Inngående brev Personlig informasjon Finn Terje Uberg
2020/129 20220105 05.01.2022 Inngående brev Undersøkelsen Egenmeldt sykefravær (RA-0182) 4. kvartal 2021, svarfrist 24. januar 2022 STATISTISK SENTRALBYRÅ
2020/129 20220105 05.01.2022 Inngående brev Vedr. 22-00030-1 - Informasjonsbrev om tolkeloven Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2020/152 20220105 05.01.2022 Inngående brev Vedr. 2021006436-123 - Høring - Vurdering av om lokal smittevernforskrift - karantene for barn og unge under 18 år, skal videreføres Kristiansand kommune
2021/456 20220105 05.01.2022 Utgående brev Iveland kommune ber om uttalelse - Søknad om dispenasjon for fradeling av boligtomt - Gnr 4. bnr 1 i Iveland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/333 20220105 05.01.2022 Utgående brev Søknad om kjøp av kommunalt areal i Bakkene boligfelt - Informasjon om saksgang Stig Strandberg
2021/333 20220105 05.01.2022 Inngående brev Bekreftelse fra Stig Strandberg Stig Strandberg
2021/361 20220105 05.01.2022 Utgående brev Vedr. innsendelse av budsjettdokumenter for 2022-2025 STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/428 20220105 05.01.2022 Utgående brev Kjøp av kommunalt areal i Røyrmyrveien - Informasjon om saksgang John Salve N Eieland
2021/428 20220105 05.01.2022 Utgående brev Kjøp av kommunalt areal i Røyrmyrveien - Informasjon om saksgang Ole Kristian Skaiaa
2022/2 20220105 05.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 54/2022 Dokument tittel: Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220105 05.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 53/2022 Dokument tittel: Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220105 05.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 52/2022 Dokument tittel: Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220105 05.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 51/2022 Dokument tittel: Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220105 05.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 50/2022 Dokument tittel: Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220105 05.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 45/2022 Dokument tittel: Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220105 05.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 44/2022 Dokument tittel: Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220105 05.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 43/2022 Dokument tittel: Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220105 05.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 42/2022 Dokument tittel: Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220105 05.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 15/2022 Dokument tittel: Skolestruktur Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220105 05.01.2022 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 15/2022 Dokument tittel: Skolestruktur Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/3 20220105 05.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev - Kommunal eiendomsskatt STATISTISK SENTRALBYRÅ
2022/3 20220105 05.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-01-01T08:00:28.387998 Skatteetaten
2022/3 20220105 05.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-01-01T08:00:53.836153 Skatteetaten
2022/3 20220105 05.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-01-01T08:01:15.042375 Skatteetaten
2022/3 20220105 05.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-01-01T08:01:35.594652 Skatteetaten
2022/3 20220105 05.01.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2021, sendt 04.01.2022 Skatteetaten
2021/167 20220104 04.01.2022 Inngående brev Høyringssvar om skulestrukturen Aslak T. Fjermedal
2021/167 20220104 04.01.2022 Inngående brev Høringsuttalelse Iveland ungdomsråd
2021/167 20220103 03.01.2022 Inngående brev Høringsuttalelse Fau vatnestrøm
2021/167 20220103 03.01.2022 Inngående brev Høringsuttalelse Mari Fjermedal
2021/167 20220103 03.01.2022 Inngående brev Høringsuttalelse Trine Vatne
2021/167 20220103 03.01.2022 Inngående brev Høringsuttalelse Skisland velforening
2021/167 20220103 03.01.2022 Inngående brev Høringsuttalelse Vatnestrøm Grendelag
2021/167 20220103 03.01.2022 Inngående brev Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2021/167 20220103 03.01.2022 Inngående brev Høringsuttalelse Veronica Birkeland
2021/167 20220103 03.01.2022 Inngående brev Høringsuttalelse Vatnestrøm Dørfabrikk as
2021/167 20220103 03.01.2022 Inngående brev Høringsuttalelse Gro Anette Katerås
2021/167 20220103 03.01.2022 Inngående brev Høringsuttalelse Heidi Margrete Øina
2021/167 20220103 03.01.2022 Inngående brev Høringsuttalelse Delta, avd Iveland skole
2021/167 20220103 03.01.2022 Inngående brev Skolestruktur Tina Severinsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 6139/2021 Dokument tittel: Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 6140/2021 Dokument tittel: Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 6820/2021 Dokument tittel: Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 6821/2021 Dokument tittel: Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 6570/2021 Dokument tittel: Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 6459/2021 Dokument tittel: Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 6532/2021 Dokument tittel: Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 6244/2021 Dokument tittel: Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 6245/2021 Dokument tittel: Høringsuttalelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 3558/2021 Dokument tittel: VS: Til politikerne Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 4674/2021 Dokument tittel: Innspill til utredning av skolestruktur - FAU Vatnestrøm Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 1195/2021 Dokument tittel: Innspill skolestruktur - Delta Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 1194/2021 Dokument tittel: Innspill tilkolestruktur - UF Iveland Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 957/2021 Dokument tittel: Innspill fra SU Vatnestrøm skole Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 956/2021 Dokument tittel: Innspill fra SU Iveland skole Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 955/2021 Dokument tittel: Innspill fra elevrådet Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 951/2021 Dokument tittel: Innspill fra samarbeidsutvalgene i barnehagene Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 950/2021 Dokument tittel: Innspill fra FAU Vatnestrøm skole Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 949/2021 Dokument tittel: Skolestruktur - innspill fra ungdomsrådet Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 948/2021 Dokument tittel: Inspill fra FAU Birketveit Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 947/2021 Dokument tittel: Innspill fra AKT til sak om skolestruktur i Iveland kommune Rudi Mitander Ingebrethsen
2022/2 20220103 03.01.2022 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/167 Løpenr: 947/2021 Dokument tittel: Innspill fra AKT til sak om skolestruktur i Iveland kommune Rudi Mitander Ingebrethsen
2021/526 20220102 02.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** ***** *****
2021/526 20220102 02.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** ***** *****
2021/526 20220102 02.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** ***** *****
2021/526 20220102 02.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** ***** *****
2021/526 20220102 02.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** ***** *****
2021/526 20220102 02.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** ***** *****
2021/526 20220102 02.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** ***** *****
2021/526 20220102 02.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** ***** *****
2021/526 20220102 02.01.2022 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** ***** *****
2021/526 20220102 02.01.2022 Utgående brev Svar på søknad - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland Iveland kommune - st. ref. 4459503943 ***** ***** ***** *****
2021/525 20211229 29.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland - st. ref. (4457842105) - ***** ***** *****
2021/525 20211229 29.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland Iveland kommune - st. ref. 4457842105 ***** ***** *****
2021/526 20211229 29.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** *****
2021/526 20211229 29.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland Iveland kommune - st. ref. 4459503943 ***** ***** *****
2021/541 20211228 28.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Intern utlysning: Midlertidig stilling som kjøkkenmedarbeider Iveland kommune - st. ref. 4463031503 ***** ***** *****
2021/525 20211226 26.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland Iveland kommune - st. ref. 4457842105 ***** ***** *****
2021/526 20211225 25.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** *****
2021/526 20211225 25.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland Iveland kommune - st. ref. 4459503943 ***** ***** *****
2021/507 20211225 25.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tilkallingsvikar i renhold og vaskeri - st. ref. (4453572625) - ***** ***** *****
2021/507 20211225 25.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar i renhold og vaskeri Iveland kommune - st. ref. 4453572625 ***** ***** *****
2021/526 20211224 24.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland Iveland kommune - st. ref. 4459503943 ***** ***** ***** *****
2021/522 20211223 23.12.2021 Inngående brev 19/5279-18 Veileder til kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2022 - endringer Herje Charlotte
2021/515 20211223 23.12.2021 Inngående brev Partsavtale til "tradisjonell" signering, LACHAG26 Agder FKB-C Pål Tanem
2021/515 20211223 23.12.2021 Utgående brev Partsavtale til "tradisjonell" signering, LACHAG26 Agder FKB-C - Oversendelse av signert avtale Pål Tanem
2021/516 20211223 23.12.2021 Inngående brev Kartverket - LACHAG23 - Historiske flyfoto i Agder Pål Tanem
2021/516 20211223 23.12.2021 Utgående brev Kartverket - LACHAG23 - Historiske flyfoto i Agder - Oversendelse av signert avtale Pål Tanem
2021/516 20211223 23.12.2021 Inngående brev Referat fra oppstartsmøte for parter, LACHAG23 Historiske flyfoto, Agder - 08.12.21 Pål Tanem
2021/520 20211223 23.12.2021 Inngående brev SV: Kattefossveien 90-92 - Søknad om tillatelse - Orientering til innsendt byggesøknad Alexander Karlsen
2021/520 20211223 23.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, riving av tomannsbolig, gnr. 12, bnr. 26, Kattefossveien 90 og 92. CONSULT GRUPPEN AS
2021/520 20211223 23.12.2021 Inngående brev Re: Kattefossveien 90-92 - Søknad om tillatelse - Orientering til innsendt byggesøknad Alexander Karlsen
2022/8 20211223 23.12.2021 Inngående brev Vedtak Vannområdekoordinatorstilling for Otra vassområde Bygland kommune
2021/527 20211223 23.12.2021 Inngående brev Dere har fått innvilget tilskudd til mentor NAV MIDT-AGDER
2021/527 20211223 23.12.2021 Inngående brev Dere har fått innvilget tilskudd til mentor NAV MIDT-AGDER
2021/527 20211223 23.12.2021 Inngående brev Dere har fått innvilget inkluderingstilskudd NAV MIDT-AGDER
2021/528 20211223 23.12.2021 Inngående brev 21/74081-1 Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2022 Inger-Anne Ringereide
2021/529 20211223 23.12.2021 Inngående brev Questback kvittering -> Ventelistetall 3. tertial 2021(2) noreply@questback.com
2021/530 20211223 23.12.2021 Inngående brev Dokument 21/04461-2 Melding om visitas Iveland sendt fra en enhet i Den norske kirke noreply@kirken.no
2021/532 20211223 23.12.2021 Inngående brev Vedr. 21-17730-17 - Svar på søknad om midler til distriktsutvikling Agder fylkeskommune
2021/533 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, riving av 2 stk. bygninger, gnr. 38, bnr. 1, Nosledalsveien 46. Thomas Nybakk Isefjær
2021/533 20211223 23.12.2021 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak, riving av 2 stk. eldre bygninger, gnr. 38, bnr. 1 AGDER FYLKESKOMMUNE
2021/535 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, garasje, gnr. 36, bnr. 33, solbergveien 24 Tor Gaudestad
2021/535 20211223 23.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, garasje, gnr. 36, bnr. 33, Solbergveien 24 Tor Gaudestad
2021/536 20211223 23.12.2021 Utgående brev Signert avtale prosjekt arealplaner.no Fred Runar Fjelltveit
2021/538 20211223 23.12.2021 Inngående brev Vedr. 21-08063-18 - Organisering av planprosess: Region plan for bolig, areal, og transport i kristiansandsregionen. Oppnevning og nominering av personer til referansegrupper og tematiske arbeidsgrupper Agder fylkeskommune
2021/539 20211223 23.12.2021 Inngående brev egenerklæring om konsesjonsfrihet STRAY & CO EIENDOMSMEGLING
2021/167 20211223 23.12.2021 Inngående brev Iveland - til uttalelse - utredning av skolestruktur STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/167 20211223 23.12.2021 Inngående brev Høringsuttalelse Styringsgruppa ved skolene i Iveland
2021/167 20211223 23.12.2021 Inngående brev Høringsuttalelse Elevrådet ved Iveland skole
2021/204 20211223 23.12.2021 Utgående brev Pantefrafall 30/24 Jan Ove Thorkildsen
2021/214 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Behandling av dispensasjon- fradeling av tilleggsareal, gnr. 36, bnr. 3
2021/221 20211223 23.12.2021 Inngående brev 21/1215-133 Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter Postmottak KMD
2021/226 20211223 23.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om skolegang i Vennesla kommune for - ***** ***** ***** *****
2021/214 20211223 23.12.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2021/235 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Behandling av dispensasjon- fradeling av tilleggsareal, gnr. 14, bnr. 9
2021/237 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Behandling av dispensasjon- fradeling av tilleggsareal, gnr. 14, bnr. 9, arealoverføring.
2021/258 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976296079, 4218-41/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/252 20211223 23.12.2021 Inngående brev Vedr. 20-28324-51 - Referat fra informasjonsmøte om Dagsturhytta Agder - 2.12.2021 Agder fylkeskommune
2021/267 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 917454205, 4218-26/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/412 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Kjøle- synings- og seremonirom
2021/428 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Forespørsel om kjøp av kommunal grunn i Røyrmyrveien
2021/395 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Kulturprisen
2021/361 20211223 23.12.2021 Inngående brev Innsendelse av budsjettdokumenter for 2022-2025 Statsforvalteren - Mogseth, Sølvi
2021/363 20211223 23.12.2021 Utgående brev Møte vedr klage Lund, Ingunn m.fl.
2021/376 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Behandling av dispensasjon- fradeling av tilleggsareal, gnr. 15, bnr. 1
2021/378 20211223 23.12.2021 Inngående brev Tilsyn - vedtak om pålegg Arbeidstilsynet
2021/319 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til tiltak, Oppretting/endring av matrikkelenhet, gnr. 39, bnr. 1
2021/333 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om kjøp av kommunal grunn i Bakkane boligfelt
2021/333 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om kjøp av kommunalt areal i Bakkane boligfelt
2021/333 20211223 23.12.2021 Utgående brev Søknad om kjøp av kommunalt areal i Bakkane boligfelt Stig Strandberg
2021/361 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Økonomiplan 2022 - 2025, budsjett 2022
2021/456 20211223 23.12.2021 Inngående brev Oversendelse av oppdatert søknad med samtykke veirett Anders Froland
2021/461 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om bygging av landbruksvei på gnr. 9, bnr. 1. Søker Aslak Øyna. Godkjenning.
2021/470 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 46, bnr 2, 3. Søker: Anne Håverstad Dovland
2021/432 20211223 23.12.2021 Inngående brev SIT - prosjekt: søknad avslått Arnulf Bærheim
2021/452 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 50, bnr 5. Søker: Sten Roger Jaudå Frigstad
2021/428 20211223 23.12.2021 Utgående brev Søknad om kommunalt areal i Røyrmyrveien John Salve N Eieland m.fl.
2021/508 20211223 23.12.2021 Inngående brev Melding om vedtak: Oppretting av nytt selskap - 110 Agder IKS Valle kommune
2021/481 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Startlån og tilskudd fra Iveland kommune
2021/483 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om bygging av landbruksveg på gnr. 29, bnr. 1. Søker Tellef Eieland. Godkjenning.
2021/483 20211223 23.12.2021 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksveg på gnr. 29, bnr. 1. Søker Tellef Eieland Tellef Eieland
2021/471 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 50, bnr 3.m.fl. Søker: Kenneth Drange
2020/152 20211223 23.12.2021 Inngående brev Vedr. 2021006436-121 - Endringsforskrift - Karantene for barn og unge under 18 år - Kristiansand kommune Kristiansand kommune
2020/152 20211223 23.12.2021 Inngående brev Mobilisering av helsefagstudenter med lisens til vaksinering – midlertidig ordning Lindelid, Tord
2020/152 20211223 23.12.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 40 om Koronavaksinasjonsprogrammet vaksine
2020/42 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Strategiplan idrett og friluftsliv
2020/42 20211223 23.12.2021 Utgående brev Strategiplan idrett og friluftsliv + søknad om spillemidler AGDER FYLKESKOMMUNE
2020/56 20211223 23.12.2021 Inngående brev Kommunedelplan for klima og energi - varsel om oppstart og høring av planprogram Birkenes kommune
2020/96 20211223 23.12.2021 Utgående brev SV: Svar på søknad om skoleskyss mellom hjem og busstopp for Tone Mykland. EVA STOeLEN
2020/96 20211223 23.12.2021 Utgående brev Klage på svar ang skoleskyss for ***** ***** EVA STOeLEN
2020/129 20211223 23.12.2021 Inngående brev Informasjon til kommunene - Ny veileder fra Miljødirektoratet om håndtering av snø fra brøyting STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/129 20211223 23.12.2021 Inngående brev Vedr. 21-05678-3 - Forespørsel om deltakelse i IMDis kommuneundersøkelse 2021 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2020/22 20211223 23.12.2021 Utgående brev Referat fra møte i prosjektgruppa for befolkningsøkning og aldersvennlig planlegging Prosjektgruppa for befolkningsøkning og aldersvennlig planlegging
2019/657 20211223 23.12.2021 Inngående brev KLAGE PÅ ANSATTE: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** L E
2019/694 20211223 23.12.2021 Inngående brev Refusjonskrav EVJE OG HORNNES KOMMUNE
2019/130 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030
2019/657 20211223 23.12.2021 Utgående brev INNHENTING AV SAKSMAPPE ADVOKATFIRMAET SYLTE AS
2019/657 20211223 23.12.2021 Inngående brev ANSATT SVARER MEG IKKE L E
2019/657 20211223 23.12.2021 Inngående brev ***** ***** - oversender klage på behandling og manglende svar - ***** skole og barnehage - Iveland STATSFORVALTEREN I AGDER
2019/536 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Valg av representanter til Iveland ungdomsråd
2019/536 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Valg av representanter til Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
2019/186 20211223 23.12.2021 Utgående brev Vedrørende pant i driftstilbehør hos Voss Production AS VOSS OF NORWAY AS
2019/203 20211223 23.12.2021 Inngående brev Kopi av levert søknad ikke-svar@miljodir.no
Ingen tilgang 20211223 23.12.2021 Inngående brev Vedr. 21-23035-1 - Anmodning om vedtak - Fv. 405 Samkom - Vegusdal - forkjørsregulering og endring på fartsgrense Agder fylkeskommune
Ingen tilgang 20211223 23.12.2021 Utgående brev Vedtak Etablering av nytt interkommunalt selskap - 110 Agder IKS BYKLE KOMMUNE m.fl.
Ingen tilgang 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Etablering av nytt interkommunalt selskap - 110 Agder IKS
Ingen tilgang 20211223 23.12.2021 Inngående brev Renteregulering noreply@kommunalbanken.no
2017/1130 20211223 23.12.2021 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 for 2022 Trykk-Tjenester
2018/78 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Bruk av velferdsmidler
2018/351 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Revisjon av vedtektene for Region Kristiansand
2018/524 20211223 23.12.2021 Inngående brev Invitasjon til møte om organisering av interkommunale skadefellingslag i Agder STATSFORVALTEREN I AGDER
2018/543 20211223 23.12.2021 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2022 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 Lisbeth Løchen
2018/543 20211223 23.12.2021 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2022 for konsesjonar gjeve etter 10.04.1959 Lisbeth Løchen
2018/663 20211223 23.12.2021 Utgående brev SV: Søknad om Arbeidsvarsling - Generell Plan - Kommunale Veier Iveland - Reparasjon og feilsøking av kabel i kum og stolpe - OneCo Networks AS (JAA) Jostein Austrud Åsland
2018/780 20211223 23.12.2021 Inngående brev Kommunal bolig - leie Weldegergsh Tesfandras
2018/788 20211223 23.12.2021 Inngående brev Til personvernombud i kommuner og fylkeskommuner - Invitasjon til digitalt nettverksmøte Sarpsborg kommune
2018/868 20211223 23.12.2021 Utgående brev Indeksregulering av lokal avtale mellom Iveland kommune og legene Kåre G. Dale og Knut F. Aamdal Kåre Gjermund Dale m.fl.
2018/868 20211223 23.12.2021 Inngående brev Indeksregulering av lokal avtale mellom Iveland kommune og legene Kåre G. Dale og Knut F. Aamdal Iveland kommune
2018/868 20211223 23.12.2021 Utgående brev Husleieregulering 2022, tannklinikk AGDER FYLKESKOMMUNE
2018/868 20211223 23.12.2021 Inngående brev Husleieregulering 2022, tannklinikk Iveland kommune
2018/870 20211223 23.12.2021 Inngående brev Årsrapport Iveland kommune og Falck Helse BHT 2021 Eivind Rødland-Widerøe
2019/88 20211223 23.12.2021 Inngående brev Rettet endelig forslag til skolerute 2024-2025 STATSFORVALTEREN I AGDER
2019/91 20211223 23.12.2021 Inngående brev Ny nettveileder for områdekonsesjon Jan Are Gildestad
2020/152 20211223 23.12.2021 Inngående brev Midlertidig forskrift om utvidet adgang til å ha lukket møte som fjernmøte Aamodt Erland
2020/152 20211223 23.12.2021 Inngående brev Informasjon på hjemmesiden Trine Vatne
2020/152 20211223 23.12.2021 Inngående brev Re: Bekymringsmelding, manglende info C19 Terje Møkjåland
2020/152 20211223 23.12.2021 Inngående brev Vedr. 2021006436-117 - Høring - innføring av lokalsmittevernsforskrift - karanteneplikt for barn under 18 år Kristiansand kommune
2020/152 20211223 23.12.2021 Inngående brev VS: Referat fra tverrsektorielt statusmøte for kommunene, fylkeskommunen og Sørlandet sykehus HF 16. desember Lars-Ivar Gjørv
2020/152 20211223 23.12.2021 Inngående brev SV: Innmelding av behov for vaksinasjonsstøtte Årøy, Yngve
2020/98 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Budsjett for kontrollarbeid i Iveland kommune 2022
2020/239 20211223 23.12.2021 Inngående brev Tildeling av midler - Iveland kommune - gjennomføring av felles samlinger/konferanser for kommuner i OO2020 - prosjekt U1805 STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/254 20211223 23.12.2021 Inngående brev Vedrørende tilskudd til bygging av ny bolig - KS Låtveit Arnulf Bærheim
2020/273 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak fra politiske verv
2020/354 20211223 23.12.2021 Utgående brev Svar på spørreundersøkelse Danielsen, Ida Øygard
2020/354 20211223 23.12.2021 Inngående brev Veileder for forløp i barneverninstitusjon Statsforvalteren i Agder
2020/273 20211223 23.12.2021 Utgående brev Vedtak Søknad om fritak fra politiske verv Kjetil Lee Vidnes m.fl.
2020/359 20211223 23.12.2021 Inngående brev Informasjon om rapportering - Tilskudd 2021 Sårbare barn og unge i skole og barnehage - RNB 2021 UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/442 20211223 23.12.2021 Inngående brev Inntekt fra naturressursskatt RE-Skatteregnskap Grimstad
2020/468 20211223 23.12.2021 Inngående brev Ferdigattest Terjeoyna - Terje Øyna
2020/468 20211223 23.12.2021 Utgående brev Ferdigattest fritidsbolig, gnr. 9, bnr. 39, Gåseflåfjorden 23. BYGGMESTER TERJE ØYNA AS
2020/509 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Likestilt Arbeidsliv - handlingsplan
2020/510 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Budsjett for bruk av rentemidler av skogfond i 2022
2020/564 20211223 23.12.2021 Inngående brev Vedr. 20-29176-4 - KIK 2022 - Invitasjon til å søke om tilskudd til kulturmiljøarbeidet i kommuner og regionalforvaltningen Agder fylkeskommune
2021/115 20211223 23.12.2021 Utgående brev Kvalifisert for framtida Øyvind Mellem
2021/115 20211223 23.12.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Øyvind Mellem
2021/115 20211223 23.12.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Øyvind Mellem
2021/115 20211223 23.12.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Øyvind Mellem
2021/116 20211223 23.12.2021 Inngående brev Klage SARMED 2S2S3T
2021/116 20211223 23.12.2021 Utgående brev Ikke tømt søppeldunker- Sagen/Jeppestøl Ingrid A
2021/116 20211223 23.12.2021 Utgående brev Vann og avløp: Stans i service g/bnr: 14/2, anleggsnummer 63198 - Håvard Skripeland Veronika Bilden
2021/116 20211223 23.12.2021 Utgående brev Klage SARMED 2S2S3T
2021/104 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 14/2 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/104 20211223 23.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 29/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/116 20211223 23.12.2021 Inngående brev Ikke tømt søppeldunker- Sagen/Jeppestøl Ingrid A
2021/117 20211223 23.12.2021 Inngående brev Anmodning om innspill til revidering av Helsedirektoratet- og Politid Trykk-Tjenester
2021/117 20211223 23.12.2021 Inngående brev Høring fra Kunnskapsdepartementet Distribusjonsoppdrag
2021/117 20211223 23.12.2021 Inngående brev Høring – utkast til retningslinje for vurdering av samværsordning ved omsorgsovertakelse Bufetat
2021/117 20211223 23.12.2021 Inngående brev Høring – forslag til retningslinje for utredning av omsorgssituasjonen for barn 0-6 år Bufetat
2021/117 20211223 23.12.2021 Inngående brev 21/4234 Høring - Forslag til lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst og familieområdet mv. Postmottak
2021/117 20211223 23.12.2021 Inngående brev Utkast til høringssvar til ny arkivlov fra Aust-Agder museum og arkiv IKS og eierkommunene Øverbø, Snorre Dag
2021/117 20211223 23.12.2021 Inngående brev Høring - utviklingsplan 2040 - Sørlandet Sykehus HF Heidi Uleberg
2021/128 20211223 23.12.2021 Utgående brev Etteroppgjør 2020 Lars Birger Lidtveit
2021/128 20211223 23.12.2021 Utgående brev Etteroppgjør 2020 Paul Sveinung Torkaas
2021/128 20211223 23.12.2021 Utgående brev Etteroppgjør 2020 Torbjørg Svalland
2021/129 20211223 23.12.2021 Utgående brev Møtereferat - Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner Styret i Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner
2021/156 20211223 23.12.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om ettergivelse av eiendomsskatt
2021/167 20211222 22.12.2021 Inngående brev Høringsuttalelse Finn Tore Homme
2021/167 20211221 21.12.2021 Inngående brev Høringsuttalelse Else Karine Katerås Haraldseid
2021/167 20211220 20.12.2021 Inngående brev Høringsuttalelse Geir Fjermeros
2021/167 20211220 20.12.2021 Inngående brev Høringsuttalelse Samarbeidsutvalget i Iveland
2021/525 20211220 20.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland Iveland kommune - st. ref. 4457842105 ***** ***** ***** *****
2021/525 20211220 20.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland - st. ref. (4457842105) - ***** ***** ***** *****
2021/531 20211216 16.12.2021 Inngående brev PROTOKOLL FRA SAMARBEIDSUTVALGET VED IVELAND SKOLE Samarbeidsutvalget Iveland skole
2021/531 20211216 16.12.2021 Inngående brev PROTOKOLL FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET SAMARBEIDSUTVALGET PÅ VATNESTRØM SKOLE
2021/525 20211215 15.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland - st. ref. (4457842105) - ***** ***** *****
2021/525 20211215 15.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland - st. ref. (4457842105) - ***** ***** *****
2021/525 20211215 15.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland - st. ref. (4457842105) - ***** ***** *****
2021/525 20211215 15.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland - st. ref. (4457842105) - ***** ***** *****
2021/525 20211215 15.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland - st. ref. (4457842105) - ***** ***** *****
2021/525 20211215 15.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland - st. ref. (4457842105) - ***** ***** *****
2021/525 20211215 15.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland - st. ref. (4457842105) - ***** ***** *****
2021/525 20211215 15.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland - st. ref. (4457842105) - ***** ***** *****
2021/525 20211215 15.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland Iveland kommune - st. ref. 4457842105 ***** ***** *****
2021/507 20211215 15.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tilkallingsvikar i renhold og vaskeri - st. ref. (4453572625) - ***** ***** *****
2021/507 20211215 15.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar i renhold og vaskeri Iveland kommune - st. ref. 4453572625 ***** ***** *****
2021/526 20211214 14.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland Iveland kommune - st. ref. 4459503943 ***** ***** ***** *****
2021/526 20211213 13.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** *****
2021/526 20211213 13.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland Iveland kommune - st. ref. 4459503943 ***** ***** *****
2021/525 20211210 10.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland - st. ref. (4457842105) - ***** ***** *****
2021/525 20211210 10.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Behov for tilkallingsvikarer i barnehagene i Iveland Iveland kommune - st. ref. 4457842105 ***** ***** *****
2021/526 20211210 10.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** *****
2021/526 20211210 10.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland Iveland kommune - st. ref. 4459503943 ***** ***** *****
2021/526 20211210 10.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Behov for tilkallingsvikarer ved skolene i Iveland - st. ref. (4459503943) - ***** ***** *****
2021/239 20211209 09.12.2021 Inngående brev Revisors beretning mvakomp 5. termin 2021 Iveland kommune E-H Kommune - Tommy Pytten
2021/153 20211209 09.12.2021 Inngående brev Tildeling 4/2021 LUF - veibygging, drift, taubane mm. Agder STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/104 20211209 09.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 6/2 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/104 20211209 09.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 9/2 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/104 20211209 09.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 20/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/104 20211209 09.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 20/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2020/191 20211209 09.12.2021 Inngående brev 2021/9017 - Fyrverkerisesongen 2021/2022 - rapportering Postmottak@dsb.no
2018/780 20211209 09.12.2021 Inngående brev Kommunale boligtilbud, søknad *****
2018/543 20211209 09.12.2021 Inngående brev Epost fra Konsesjonskraft IKS Glenn Qvam Håkonsen
2017/1164 20211209 09.12.2021 Inngående brev Konsesjonsavgifter til kommuner 2021 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2017/1078 20211209 09.12.2021 Utgående brev Utbetaling av partistøtte Terje Møkjåland
2017/1078 20211209 09.12.2021 Inngående brev Partistøtte Terje Møkjåland
2020/96 20211209 09.12.2021 Utgående brev Skoleskyss for ***** ***** ***** ***** - svar på søknad om særbehandling Eva Stølen
2020/96 20211208 08.12.2021 Utgående brev Søknad om særbehandling for skoleskyss. EVA STOeLEN
2020/96 20211208 08.12.2021 Inngående brev Søknad om særbehandling for skoleskyss. EVA STOeLEN
2020/96 20211208 08.12.2021 Inngående brev Klage på svar ang skoleskyss for Tone Mykland. EVA STOeLEN
2020/23 20211208 08.12.2021 Utgående brev Innkalling Trond Steinsland m.fl.
2020/129 20211208 08.12.2021 Inngående brev Statsforvalteren svarer på spørsmål STATSFORVALTEREN I AGDER
2019/130 20211208 08.12.2021 Utgående brev Til topps på Agder SKI OG SKØITEKLUBBEN ODDERSJAA
2019/130 20211208 08.12.2021 Utgående brev Søknad om driftstilskudd for 2022 Grete Veggeland Håland
2019/130 20211208 08.12.2021 Utgående brev Søknad om driftsstøtte 2022 - Fra Kirkens SOS Agder Asle Bjorvatn
2019/130 20211208 08.12.2021 Utgående brev SV: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter - søknad om driftstilskudd for 2022 Stein Christian Salvesen
2019/657 20211208 08.12.2021 Utgående brev Sakspapirer Bjørkestøl ADVOKATFIRMAET SYLTE AS
2020/22 20211208 08.12.2021 Utgående brev Referat fra møte i prosjektgruppa for befolkningsøkning og aldersvennlig planlegging - 18. oktober 2021 Prosjektgruppa for befolkningsøkning og aldersvennlig planlegging
2017/1028 20211208 08.12.2021 Inngående brev Innkalling til eiermøte i Agder Energi Rune Røiseland
Ingen tilgang 20211208 08.12.2021 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 974401118 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20211208 08.12.2021 Inngående brev Etablering av nytt interkommunalt selskap - 110 Agder IKS - med Setesdalskommunene som deleiere Sb-Iks - Mikael Kristiansen
2018/876 20211208 08.12.2021 Inngående brev Re: Husleieavtale - oppsigelsestid Umulkheir Abdulkadir
2018/876 20211208 08.12.2021 Utgående brev Re: Husleieavtale - oppsigelsestid *****
2018/901 20211208 08.12.2021 Utgående brev Refusjon gjestebarn Vennesla Høsten 2021 VENNESLA KOMMUNE
2019/106 20211208 08.12.2021 Utgående brev Barnehage - Endring av oppholdstid Glenn Børge Åsen
2019/88 20211208 08.12.2021 Inngående brev Korrigert endelig forslag til skolerute 2024-2025 STATSFORVALTEREN I AGDER
2018/663 20211208 08.12.2021 Inngående brev SV: Søknad om Arbeidsvarsling - Generell Plan - Kommunale Veier Iveland - Reparasjon og feilsøking av kabel i kum og stolpe - OneCo Networks AS (JAA) Jostein Austrud Åsland
2018/748 20211208 08.12.2021 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 994117335 Landbruksdirektoratet
2018/410 20211208 08.12.2021 Inngående brev Eierskapskontroll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Jan Edvard Karlsen
2018/458 20211208 08.12.2021 Inngående brev VS: Innkalling til ex.ordinær GF i Setesdal informasjons- og kompetansesenter AS Connie Barthold
2020/239 20211208 08.12.2021 Inngående brev Kompetanseutvikling Iveland kommune i regi av Læringsmiljøsenteret - Fakturering Lars Halvor Bjelland
2020/152 20211208 08.12.2021 Inngående brev Kommunene i Agder – tildeling av ekstra skjønnsmidler knyttet til covid-19 for 2.halvår 2021 Nordhus, Jostein
2020/152 20211208 08.12.2021 Inngående brev Referat tverrsektorielt kommunemøte 2. des 2021. Lindelid, Tord
2020/152 20211208 08.12.2021 Inngående brev Varsling om endring av covid-19-forskriften Lindelid, Tord
2020/152 20211208 08.12.2021 Inngående brev VAKSINE VS: Informasjonsbrev nr. 37 om koronavaksinasjonsprogrammet Fevik, Elisabeth
2020/254 20211208 08.12.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om tilskudd til bygging av ny bolig Arnulf Bærheim
2021/104 20211208 08.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 32/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/104 20211208 08.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 35/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/104 20211208 08.12.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 32/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/104 20211208 08.12.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 6/2 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2020/569 20211208 08.12.2021 Inngående brev Vedr. 21-251874-2 - Svar på henvendelse om nedsatt fartsgrense - fv. 403 - Skaiå - Iveland kommune Statens vegvesen
2020/273 20211208 08.12.2021 Inngående brev 21/2372-1 Orientering om formannskapsmedlemmers valgbarhet som meddommere Larsen, Karina
2020/362 20211208 08.12.2021 Inngående brev samarbeidsutvalget i barnehagene i Iveland Beate Stømne Frigstad
2020/442 20211208 08.12.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 02.12.2021 Skatteetaten
2020/442 20211208 08.12.2021 Inngående brev Månedsbrev November måned 2021 Ferning, Nina
2021/156 20211208 08.12.2021 Utgående brev Vedrørende søknad ettergivelse av eiendomsskatt Ragnhild Monika Berentsen
2021/117 20211208 08.12.2021 Inngående brev Revisjonsdokument for reguleringene i Otra - høringsuttalelse fra Midt-Agder Friluftsråd Tom Egerhei
2021/117 20211208 08.12.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) Postmottak HOD
2021/116 20211208 08.12.2021 Utgående brev Henvendelse til Iveland kommune Ang. søppeltømming Odd Håvard Dahle
2021/116 20211208 08.12.2021 Utgående brev Brøyting Katrine Ranestad
2021/104 20211208 08.12.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 11/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/104 20211208 08.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 58/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/104 20211208 08.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 11/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/237 20211208 08.12.2021 Utgående brev Underretning om utleggsforretninger Svein Arne Hillestad
2021/237 20211208 08.12.2021 Inngående brev Dokument har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK
2021/235 20211208 08.12.2021 Inngående brev Dokumentet har mangler STATENS KARTVERK HAMAR
2021/233 20211208 08.12.2021 Inngående brev Dokumentene har mangler STATENS KARTVERK
2021/205 20211208 08.12.2021 Inngående brev Fjermedalsveien 81 Søknad om midlertidig brukstillatelse 60/1 Norsk Byggservice AS
2021/316 20211208 08.12.2021 Utgående brev Kulturmidler Vatnestrøm Grendelag kalender
2021/361 20211208 08.12.2021 Inngående brev Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022 Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
2021/391 20211208 08.12.2021 Inngående brev Regnskapssammendrag for skogsveianlegg, Storslåttvegen. Sluttutbetaling. Ole Morten Hauge
2021/391 20211208 08.12.2021 Utgående brev Regnskapssammendrag for skogsveianlegg, Storslåttvegen. Sluttutbetaling. Utbetalingskvittering. Ole Morten Hauge
2021/376 20211208 08.12.2021 Utgående brev Underretning om tinglysing Runar Røinås m.fl.
2021/376 20211208 08.12.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2021/398 20211208 08.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:19.051651 Skatteetaten
2021/398 20211208 08.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:42.106505 Skatteetaten
2021/398 20211208 08.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:01:03.640143 Skatteetaten
2021/398 20211208 08.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:01:22.55389 Skatteetaten
2021/398 20211208 08.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:00:19.397913 Skatteetaten
2021/398 20211208 08.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:00:42.630683 Skatteetaten
2021/398 20211208 08.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:01:03.311506 Skatteetaten
2021/398 20211208 08.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:01:25.03413 Skatteetaten
2021/507 20211208 08.12.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tilkallingsvikar i renhold og vaskeri - st. ref. (4453572625) - ***** ***** ***** *****
2021/507 20211208 08.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar i renhold og vaskeri Iveland kommune - st. ref. 4453572625 ***** ***** ***** *****
2021/508 20211208 08.12.2021 Inngående brev Melding om vedtak: Oppretting av nytt selskap - 110 Agder IKS BYGLAND KOMMUNE
2021/473 20211208 08.12.2021 Inngående brev Tilsynsrapport for Iveland skole 16. november 2021 SETESDAL BRANNVESEN IKS
2021/473 20211208 08.12.2021 Inngående brev Tilsynsrapport uten avvik - Vatnestrøm oppvekstsenter 2021 SETESDAL BRANNVESEN IKS
2021/473 20211208 08.12.2021 Inngående brev Tiltaksplan etter branntilsyn §.13 bygg Jonny Lilletveit
2021/448 20211208 08.12.2021 Inngående brev Avtale 25.08.15 Karl Gustav Erik Ströberg
2021/448 20211208 08.12.2021 Utgående brev Oppfølging oppmåling av eiendom karlstroberg@hotmail.com
2021/434 20211208 08.12.2021 Inngående brev Skanna dokument STATENS KARTVERK
2021/435 20211208 08.12.2021 Utgående brev Vedtak Søknad om dispensasjon fra arealformålet LNF for tilbygg til Skrøme vannverk, gnr. 33, bnr. 2. IVELAND KOMMUNE
2021/456 20211208 08.12.2021 Utgående brev Dialog angående Bruk og vern av sjø og vassdrag Anders Froland
2021/464 20211208 08.12.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Hilde Jerdal m.fl.
2021/464 20211208 08.12.2021 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning Iveland kommune
2021/464 20211208 08.12.2021 Utgående brev Utsatt oppmålingsforretning Hilde Jerdal m.fl.
2021/524 20211208 08.12.2021 Inngående brev Oversendelse av rapport for "Regional elgbeitetaksering i Agder 2021" Lassen, Bård Andreas
2021/521 20211208 08.12.2021 Inngående brev Vedr. 21-19898-2 - Stedsutvikling 2022 - Invitasjon til å søke om midler Agder fylkeskommune
2021/522 20211208 08.12.2021 Inngående brev Pinkode til KOSTRA-rapporteringen for rapporteringsåret 2021 STATISTISK SENTRALBYRÅ
2021/512 20211208 08.12.2021 Inngående brev Melding om tilbygg som er unntatt søknadsplikt, gnr. 20, bnr. 50 Jan Ole Egede Saabye
2021/513 20211208 08.12.2021 Inngående brev Melding om tilbygg som er unntatt søknadsplikt, gnr. 14, bnr. 2, f nr. 1 Kari Vik
2021/514 20211208 08.12.2021 Inngående brev Referat fra statusmøte, LACHAG04 Skråfoto i Agder, 18.11.21 Pål Tanem
2021/514 20211208 08.12.2021 Inngående brev Referat fra statusmøte, LACHAG04 Skråfoto i Agder, 16.09.21 Pål Tanem
2021/514 20211208 08.12.2021 Inngående brev Referat fra statusmøte, LACHAG04 Skråfoto i Agder, 20.10.21 Pål Tanem
2021/515 20211208 08.12.2021 Inngående brev Referat fra oppstartsmøte for parter, geovekstprosjekt LACHAG26 Agder FKB-C Pål Tanem
2021/517 20211208 08.12.2021 Utgående brev Varsel om husleieregulering Laila Doris Høiåsen m.fl.
2021/518 20211208 08.12.2021 Inngående brev Vedr. 21-14297-4 - Anmodning om vedtak: Fv. 403 Jeppestølvegen - Vennesla kommune Agder fylkeskommune
2021/520 20211208 08.12.2021 Inngående brev Kattefossveien 94 Søknad om tillatelse i ett trinn 12/19 Consult Gruppen AS
2021/520 20211208 08.12.2021 Inngående brev VS: Kattefossveien 90-92 - Søknad om tillatelse - Orientering til innsendt byggesøknad CONSULT GRUPPEN AS
2020/254 20211203 03.12.2021 Inngående brev Tilskudd til bygging av ny bolig Arnulf Bærheim
2019/88 20211203 03.12.2021 Inngående brev Korrigert endelig forslag til skolerute 2023-2024 STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/98 20211203 03.12.2021 Inngående brev Møtebok Iveland kontrollutvalg Inger Lise Austrud
2018/410 20211202 02.12.2021 Inngående brev Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Syrtveit avfallsplass - Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS Kontrollnummer: 2021.057.I.SFAG STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/442 20211202 02.12.2021 Inngående brev Summarisk oversikt og korrigerte fordelingstall inntektsår 2020 Ferning, Nina
2021/116 20211202 02.12.2021 Inngående brev Re: Epost fra Iveland kommune Odd Håvard Dahle
2021/117 20211202 02.12.2021 Inngående brev Brev fra arbeidsinnvandrerutvalget Distribusjonsoppdrag
2021/116 20211130 30.11.2021 Inngående brev Henvendelse til Iveland kommune Ang. søppeltømming Odd Håvard Dahle
2021/507 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tilkallingsvikar i renhold og vaskeri - st. ref. (4453572625) - ***** ***** *****
2021/507 20211130 30.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar i renhold og vaskeri Iveland kommune - st. ref. 4453572625 ***** ***** *****
2021/361 20211130 30.11.2021 Inngående brev Samarbeidsutvalget i barnehagenes innspill til budsett Samarbeidsutvalget
2021/167 20211130 30.11.2021 Inngående brev Høringsuttalelse Christian Olsen
2021/167 20211130 30.11.2021 Inngående brev Høringsuttalelse FAU Iveland skole Birketveit
2021/507 20211129 29.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar i renhold og vaskeri Iveland kommune - st. ref. 4453572625 ***** ***** ***** *****
2021/508 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vedtak Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS Evje og Hornnes kommune
2021/509 20211125 25.11.2021 Inngående brev Utarbeidelse av budsjett for bruk av rentemidler av skogfond for 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/506 20211125 25.11.2021 Inngående brev Melding om tiltak Vennesla Kommune - Skov-Skov, Oddvar
2021/507 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Tilkallingsvikar i renhold og vaskeri Iveland kommune - st. ref. 4453572625 ***** ***** *****
2021/507 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tilkallingsvikar i renhold og vaskeri - st. ref. (4453572625) - ***** ***** *****
2021/491 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 912525082 Landbruksdirektoratet
2021/492 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 921690088 Landbruksdirektoratet
2021/493 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 984517920 Landbruksdirektoratet
2021/494 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 993284165 Landbruksdirektoratet
2021/495 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 893397302 Landbruksdirektoratet
2021/496 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 976919947 Landbruksdirektoratet
2021/497 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 975635953 Landbruksdirektoratet
2021/498 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969660725 Landbruksdirektoratet
2021/499 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969664143 Landbruksdirektoratet
2021/500 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 976296079 Landbruksdirektoratet
2021/501 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 974401118 Landbruksdirektoratet
2021/502 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 996362159 Landbruksdirektoratet
2021/503 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999163432 Landbruksdirektoratet
2021/463 20211125 25.11.2021 Utgående brev Vedr. søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av 2 stk. anneks Grosås senter, gnr. 3, bnr. 31 Nils Olav Larsen
2021/470 20211125 25.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak, søknad om konsesjon gnr 46 bnr 2, 3. Anne H Dovland
2021/471 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon gnr 50, bnr 3 m.fl Kenneth Drange
2021/457 20211125 25.11.2021 Utgående brev Forespørsel om interesse for å erverve tilleggsareal gnr 43, bnr 1. Ronny Landås m.fl.
2021/434 20211125 25.11.2021 Utgående brev Underretning om tinglysing Geir Flathen Fjermeros m.fl.
2021/435 20211125 25.11.2021 Utgående brev Fullstendig saksgang IVELAND KOMMUNE
2021/435 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vedtak Søknad om dispensasjon fra arealformålet LNF for tilbygg til Skrøme vannverk, gnr. 33, bnr. 2. Iveland kommune
2021/452 20211125 25.11.2021 Utgående brev Vedtak Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 50, bnr 5. Søker: Sten Roger Jaudå Frigstad Sten Roger Jaudå Frigstad
2021/456 20211125 25.11.2021 Utgående brev Informasjon til søker om at formålet "Bruk og vern av sjø og vassdrag" også er berørt Anders Froland
2021/167 20211125 25.11.2021 Inngående brev Høringsuttalelse Svein T. Omestad
2021/167 20211125 25.11.2021 Inngående brev Høringsuttalelse Ronny Landås
2021/200 20211125 25.11.2021 Utgående brev Ferdigattest bolig, gnr. 20, bnr. 174 Q2 ARKITEKTER AS
2021/200 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest 20/174 Q2 Arkitekter AS
2021/376 20211125 25.11.2021 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
2021/417 20211125 25.11.2021 Inngående brev Graving avløp. Tellef Mitander
2021/417 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, bolig, gnr. 62, bnr. 9 HANS K MYKJÅLAND IMPORT & SERVICE
2021/417 20211125 25.11.2021 Inngående brev Utslippstillatelse. Tellef Mitander
2021/104 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 2/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/104 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 8/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/104 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 8/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/104 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 41/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/104 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 41/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/116 20211125 25.11.2021 Inngående brev Brøyting Katrine Ranestad
2021/117 20211125 25.11.2021 Inngående brev Høring – etterutdanning for spesialister i allmennmedisin - endringer i helsepersonelloven Postmottak HOD
2021/117 20211125 25.11.2021 Inngående brev 21/5796-1 Hjemler for innhenting og behandling av personopplysninger Postmottak KMD
2020/442 20211125 25.11.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 18.11.2021 Skatteetaten
2020/273 20211125 25.11.2021 Inngående brev VS: Søknad om fritak fra kommunestyret Kjetil Lee Vidnes
2018/850 20211125 25.11.2021 Utgående brev Klage - kompensasjon på merarbeid IKT AGDER IKS
2019/88 20211125 25.11.2021 Inngående brev Endelig forslag til skolerute 2024-2025 STATSFORVALTEREN I AGDER
2019/88 20211125 25.11.2021 Inngående brev Endelig forslag til skolerute 2023-2024 STATSFORVALTEREN I AGDER
2017/1072 20211125 25.11.2021 Inngående brev Protokoll fra seneste styremøte til Aust-Agder museum og arkiv IKS Tharaldsen, David Bergh
2020/98 20211125 25.11.2021 Inngående brev Innkalling Iveland kontrollutvalg Inger Lise Austrud
2020/23 20211125 25.11.2021 Utgående brev Protokoll fra møte 11. november 2021 Trond Steinsland m.fl.
2020/152 20211125 25.11.2021 Inngående brev Smittevernloven og lokale forskrifter STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/152 20211125 25.11.2021 Inngående brev Høring - Forlenget rekvireringsrett for sykepleiere og farmasøyter for vaksiner mot covid-19 Postmottak HOD
2020/152 20211125 25.11.2021 Inngående brev VS: Covid-19 retningslinje for jevnlig testing og bruk av munnbind av ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinerte Årøy, Yngve
2019/657 20211125 25.11.2021 Utgående brev HVEM ER ANSVARLIG FOR OPPVEKSTOMBUDET VATNESTRØM BARNEHAGE OG FRA 1-10 KLASSE VATNESTRØM SKOLE? L E m.fl.
2019/130 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om driftsstøtte 2022 - Fra Kirkens SOS Agder Asle Bjorvatn
2021/483 20211125 25.11.2021 Inngående brev 21/21381-1 - Uttalelse - kulturminner - søknad om bygging av landbruksveg på gnr. 29, bnr. 1 i Iveland kommune. Høring. Haukalid, Snorre
2021/117 20211122 22.11.2021 Inngående brev Høring - forlengelse av forskrift om midlertidig substitusjonsbehandling med vanedannende legemidler for personer med rusmiddelavhengighet under karantene eller isolering ved koronautbruddet Postmottak HOD
2020/129 20211118 18.11.2021 Inngående brev HASTER: Siste advarsel før rettslige skritt. Siw K Sommer Winther
2021/505 20211118 18.11.2021 Inngående brev Forenklet etterlevelseskontroll Iveland kommune 2021 - risiko- og vesentlighetsvurdering AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
2021/473 20211118 18.11.2021 Inngående brev Tilsynsrapport uten avvik .- Iveland kommunehus 2021 SETESDAL BRANNVESEN IKS
2021/473 20211118 18.11.2021 Inngående brev Tilsynsrapport for Ivelandshallen den 16. november 2021 SETESDAL BRANNVESEN IKS
2021/475 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - Gnr. 54 / Bnr. 1 Maghsoud Bagheri
2021/473 20211116 16.11.2021 Inngående brev Tilsynsrapport Skaiå barnehage 4. november 2021 SETESDAL BRANNVESEN IKS
2021/483 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg på gnr. 29, bnr. 1. Søker Tellef Eieland Tellef Eieland
2021/483 20211116 16.11.2021 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksveg på gnr. 29, bnr. 1 i Iveland kommune. Høring. AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
2021/486 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984045581, 4218-40/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/487 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 925093629, 4218-9/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/488 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 882330702, 4218-27/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/489 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999163432, 4218-2/ 2 Landbruksdirektoratet
2021/490 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983181902, 4218-55/ 4 Landbruksdirektoratet
2021/482 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Jan Petter Lie
2021/482 20211116 16.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, rehabilitering av elementpipe, gnr. 36 bnr. 36 AK MUR AS
2021/479 20211116 16.11.2021 Inngående brev SV: Varsel om oppstart og forslag til planprogram til forenklet revisjon av kommuneplanens arealdel Aarrestad, Eirik
2021/477 20211116 16.11.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd -kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus.pdf.pdf Iveland Kommune - Lasse Hornnes
2021/456 20211116 16.11.2021 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om disp for fradeling, gnr/bnr 4/1 Rossås Iveland kommune Anders Froland
2021/450 20211116 16.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om leksefri skole - 7. trinn Ole Kristen Hægeland
2021/445 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling TV-aksjonen 2021
2021/446 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Intern utlysning: Praktisk bistand - hjemmehjelp innstilling
2021/437 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Tilstandsrapport for barnehagene og skolene i Iveland 2020/2021
2021/438 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Årsplan for barnehagene 2021-2022
2021/439 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Plan for et trygt og godt psykososialt miljø i barnehagene i Iveland Kommune
2021/435 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra arealformålet LNF for tilbygg til Skrøme vannverk, gnr. 33, bnr. 2.
2021/434 20211116 16.11.2021 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
2021/468 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Innstilling ledig vikariat som regnskapskonsulent
2021/468 20211116 16.11.2021 Utgående brev Tilbud om vikariat som regnskapskonsulent Heidi Elisabeth B Hoel
2021/428 20211116 16.11.2021 Utgående brev Informasjon om at forespørselen behandles i formannskapet 23. november og deretter kommunestyret 9. desember John Salve Eieland
2021/430 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om deling av grunneiendom, gnr 4, bnr 1.
2021/407 20211116 16.11.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 976296079 Landbruksdirektoratet
2021/402 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Virksomhetsplan for helsestasjon- og skolehelsetjenesten
2021/404 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Innstilling fast stilling som vernepleier
2021/356 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon for erverv av gnr 49, bnr 6. Søker Jan Tore Frigstad
2021/361 20211116 16.11.2021 Inngående brev Innspill til budsjett Trine Vatne
2021/361 20211116 16.11.2021 Inngående brev Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022 Ungdomsrådet v/Finn Terje Uberg
2021/361 20211116 16.11.2021 Inngående brev Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022 Szymon og Anna Zon
2021/333 20211116 16.11.2021 Utgående brev Informasjon om at forespørselen behandles i formannskapet 23. november og deretter kommunestyret 9. desember stigstrandberg@gmail.com
2021/325 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling 2. tertialrapport 2021
2021/378 20211116 16.11.2021 Inngående brev Tilsynsrapport med varsel om pålegg Arbeidstilsynet
2021/376 20211116 16.11.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring Runar Røinås
2021/201 20211116 16.11.2021 Utgående brev SV: Bestillingsvarsel, ordre 34839 Admin Proconet
2021/209 20211116 16.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om igangsettingstillatelse, bygging av antennesystem med høyde over 5m, gnr. 20, bnr. 1 PRO INVENIA AS
2021/233 20211116 16.11.2021 Inngående brev Skanna dokument STATENS KARTVERK
2021/235 20211116 16.11.2021 Inngående brev Skanna dokument STATENS KARTVERK
2021/237 20211116 16.11.2021 Inngående brev Skanna dokument STATENS KARTVERK HØNEFOSS
2021/249 20211116 16.11.2021 Utgående brev Informasjon om vedtatt planendring STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
2021/268 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 893397302, 4218-6/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/269 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969660725, 4218-29/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/270 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 975635953, 4218-9/ 2 Landbruksdirektoratet
2021/253 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993284165, 4218-10/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/254 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984517920, 4218-20/ 22 Landbruksdirektoratet
2021/255 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 921690088, 4218-48/ 3 Landbruksdirektoratet
2021/256 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 915712436, 4218-45/ 10 Landbruksdirektoratet
2021/257 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970141480, 4218-62/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/258 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976296079, 4218-41/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/259 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974401118, 4218-13/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/260 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996362159, 4218-28/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/261 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 919738243, 4218-5/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/262 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969664143, 4218-62/ 3 Landbruksdirektoratet
2021/264 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976919947, 4218-3/ 6 Landbruksdirektoratet
2021/265 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986338012, 4218-17/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/266 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 912525082, 4218-12/ 2 Landbruksdirektoratet
2021/267 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 917454205, 4218-26/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/152 20211116 16.11.2021 Inngående brev VAKSINE VS: Informasjonsbrev nr. 35 om Koronavaksinasjonsprogrammet Fevik, Elisabeth
2020/152 20211116 16.11.2021 Inngående brev VS: 21_29713-10Råd til landets kommuner om håndtering av økende covid-19 smitte og r 32385950_1_1.PDF Årøy, Yngve
2020/152 20211116 16.11.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd -kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus STATSFORVALTEREN I AGDER
2019/184 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Kvalifisert for framtida - høringsutkast
2019/657 20211116 16.11.2021 Inngående brev Vedr. 19-03530-183 - Forespørsel om innsyn i dokumenter Vennesla kommune
2019/657 20211116 16.11.2021 Utgående brev INNHENTING AV SAKSMAPPE ADVOKATFIRMAET SYLTE AS
2019/657 20211116 16.11.2021 Utgående brev Innsyn saksmappe AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS AVD BIBLIOTEK OG ARKIV ARENDAL
2020/23 20211116 16.11.2021 Utgående brev Årsmelding og referat Trond Steinsland m.fl.
2019/657 20211116 16.11.2021 Inngående brev HVEM ER ANSVARLIG FOR OPPVEKSTOMBUDET VATNESTRØM BARNEHAGE OG FRA 1-10 KLASSE VATNESTRØM SKOLE? L E
2017/1072 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Museumsstrukturen i Agder - Veien videre for Iveland kommune
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev Vedlegg til faktura VOSS PRODUCTION AS
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Valg av medlem av formannskapet
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Valg av ordfører
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Lokalhistoriske tiltak
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Inngående brev Informasjon om telefoniavtalen i Agder Sørheim, Steinar
2017/945 20211116 16.11.2021 Inngående brev Vedr. 21-10887-16 - Tilsagnsbrev Den kulturelle spaserstokken 2022 Agder fylkeskommune
2018/47 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Høringssvar tilskudd frivilligsentraler
2018/356 20211116 16.11.2021 Utgående brev Referat ansvarsgruppemøte Hildeg Grønvold-Rossland
2019/130 20211116 16.11.2021 Inngående brev Til topps på Agder Finn Terje Uberg m.fl.
2019/130 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskudd for 2022 Grete Veggeland Håland
2019/130 20211116 16.11.2021 Inngående brev ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter - søknad om driftstilskudd for 2022 Arkivet - Stein Christian Salvesen
2019/130 20211116 16.11.2021 Inngående brev SV: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter - søknad om driftstilskudd for 2022 Stein Christian Salvesen
2018/780 20211116 16.11.2021 Utgående brev Kommunal bolig - leie *****
2018/821 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Møteplan politiske utvalg 2022
2021/117 20211116 16.11.2021 Inngående brev Vedr. 21-20010-8 - Utsatt høringsfrist - høring av planprogram til tre regionale planer Agder fylkeskommune
2021/167 20211116 16.11.2021 Utgående brev 2021 Utredning av skolestruktur, Iveland kommune - høring Statsforvalteren i Agder m.fl.
2021/117 20211116 16.11.2021 Inngående brev Høring, energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy Gerardo Poblete
2021/117 20211116 16.11.2021 Inngående brev Høringsbrev - Nasjonale faglige råd for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang Trykk-Tjenester
2021/124 20211116 16.11.2021 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2022 - foreløpig orientering Trykk-Tjenester
2021/116 20211116 16.11.2021 Inngående brev Vann og avløp: Stans i service g/bnr: 14/2, anleggsnummer 63198 - Håvard Skripeland Veronika Bilden
2021/116 20211116 16.11.2021 Inngående brev Sv: Epost fra Iveland kommune Rob & Miriam
2021/115 20211116 16.11.2021 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/270 Løpenr: 5040/2019 Dokument tittel: Godkjenning av kommunestyrevalget 2019 Shoaib K. Naeem
2021/104 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 2/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/116 20211116 16.11.2021 Utgående brev Parkeringsplass Skaiå barnehage Rob & Miriam
2021/116 20211116 16.11.2021 Inngående brev Parkeringsplass Skaiå barnehage Rob & Miriam
2021/115 20211116 16.11.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/270 Løpenr: 5040/2019 Dokument tittel: Godkjenning av kommunestyrevalget 2019 Shoaib K. Naeem
2020/442 20211116 16.11.2021 Inngående brev Månedsbrev Oktober måned 2021 Ferning, Nina
2020/442 20211116 16.11.2021 Inngående brev Marginprosent for inntektsåret f.o.m 2022 RE-Skatteregnskap Grimstad
2020/570 20211116 16.11.2021 Inngående brev 19/5279-17 Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2022 Herje Charlotte
2021/104 20211116 16.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 36/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2020/267 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - Nye vedtakter
2020/273 20211116 16.11.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak fra politiske verv
2020/354 20211116 16.11.2021 Inngående brev Spørreundersøkelse Danielsen, Ida Øygard
2020/354 20211116 16.11.2021 Inngående brev Midt-Agder barneverntjeneste - Invitasjon til deltakelse i Tjenestestøtteprogrammet 2022 - frist for tilbakemelding 22.10.2021. STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/115 20211112 12.11.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
2021/361 20211110 10.11.2021 Saksframlegg/innstilling Økonomiplan 2022 - 2025, budsjett 2022
2020/129 20211108 08.11.2021 Inngående brev Info fra FHI - "vax" beskytter ikke mot covid... Mona Kristin Jensen
2020/152 20211104 04.11.2021 Utgående brev Saksnr 20/2878 Nordhus Jostein
2019/257 20211104 04.11.2021 Inngående brev Protokoll, årsmøte Norsk kulturskoleråd Agder Jo Eskild
2020/23 20211104 04.11.2021 Utgående brev Innkalling til møte 11. november 2021 Trond Steinsland m.fl.
2018/780 20211104 04.11.2021 Utgående brev Garanti ved leie BYGGMESTER JØRGEN DOVLAND AS
2019/106 20211104 04.11.2021 Inngående brev Barnehage - Endring av oppholdstid Glenn Børge Åsen
2018/153 20211104 04.11.2021 Inngående brev Vedr. 2020004647-54 - Tilskudd til NOK.Agder, Budsjett år 2022 Kristiansand kommune
2018/351 20211104 04.11.2021 Utgående brev Vedtak Revisjon av vedtektene for Region Kristiansand KRISTIANSAND KOMMUNE
2017/1132 20211104 04.11.2021 Inngående brev Vedr hjelp hjemme for slagrammet i Iveland kommune. Iveland Kommune - Terje Møkjåland
2017/927 20211104 04.11.2021 Inngående brev MATTILSYNET FANT INGEN BRUDD PÅ REGELVERKET VED INSPEKSJONEN DEN 14.10.2021 MATTILSYNET
2021/116 20211104 04.11.2021 Inngående brev Brøyting av privat vei Harald Jensehaugen
2021/116 20211104 04.11.2021 Utgående brev Brøyting av privat vei Harald Jensehaugen
2021/116 20211104 04.11.2021 Utgående brev Kommunal brøyteordning på Sagen opprettholdes Ingrid Askedal m.fl.
2021/117 20211104 04.11.2021 Inngående brev Høring - Forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr Postmottak HOD
2021/117 20211104 04.11.2021 Inngående brev Høring av forslag til kommunedelplan for klima 2021-2030 Aarrestad, Eirik
2021/117 20211104 04.11.2021 Inngående brev Vedr. 21-20004-2 - Innspillsrunde Handlingsplan regionale forskningsfond Agder 2022-2023 Agder fylkeskommune
2021/117 20211104 04.11.2021 Inngående brev 21/20010-1 - Høring og offentlig ettersyn av planprogrammer for tre regionale planer. Svarfrist 10. desember 2021 Hansen, Lisbeth Raanes
2021/117 20211104 04.11.2021 Inngående brev Høring av mindre endring i byggevareforskriften Ikke svar
2021/117 20211104 04.11.2021 Inngående brev Vedr. 21-216013-2 - Offentlig høring - modifisert tunneltversnitt T9,5 Statens vegvesen
2021/156 20211104 04.11.2021 Inngående brev Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt Ragnhild Monika Berentsen
2021/104 20211104 04.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 38/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2020/442 20211104 04.11.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 10/2021, sendt 02.11.2021 Skatteetaten
2020/442 20211104 04.11.2021 Inngående brev Korrigerte fordelingstall 2020 (Foreløpig fordeling) RE-Skatteregnskap Grimstad
2021/375 20211104 04.11.2021 Utgående brev Ferdigattest riving av landbruksbygning, gnr. 55, bnr. 10, Ljoslandsveien 37 RIVE- OG KNUSESERVICE AS
2021/376 20211104 04.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Runar Røinås m.fl.
2021/400 20211104 04.11.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, 996362159 Landbruksdirektoratet
2021/400 20211104 04.11.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 996362159 Landbruksdirektoratet
2021/430 20211104 04.11.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring Else J N Janz m.fl.
2021/430 20211104 04.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Else J N Janz m.fl.
2021/416 20211104 04.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, garasje, gnr. 8, bnr. 10, Øynaveien 26 NILSEN BYGGTJENESTER AS
2021/416 20211104 04.11.2021 Inngående brev Sitkart Øynavegen 26 Trond Remi Nilsen
2021/237 20211104 04.11.2021 Inngående brev Erklæring om arealoverføring Svein Arne Hillestad
2021/214 20211104 04.11.2021 Inngående brev Erklæring om arealoverføring Tor Gaudestad
2021/209 20211104 04.11.2021 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse 20/1 PRO INVENIA AS
2021/201 20211104 04.11.2021 Utgående brev SV: Bestilling fra Infoland 6229996 -A-, gnr. 20, bnr. 105 support@ambita.com
2021/468 20211104 04.11.2021 Utgående brev Tilbud om vikariat som regnskapskonsulent Abyssinia Jemal Bøku
2021/463 20211104 04.11.2021 Inngående brev Oversender oppdatert gjennomføringsplan for utvidelse Grosås senter Larsen, Nils Olav
2021/463 20211104 04.11.2021 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett, A. Øyna Jan Helge Vigsnes
2021/463 20211104 04.11.2021 Inngående brev SV: Søknad om tillatelse til tiltak Grosås senter Jan Helge Vigsnes
2021/462 20211104 04.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg, gnr. 36, bnr. 31, Solbergveien 5. Arild Gundersen
2021/463 20211104 04.11.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan Grosås senter Larsen, Nils Olav
2021/463 20211104 04.11.2021 Utgående brev SV: Gjennomføringsplan Grosås senter Larsen, Nils Olav
2021/434 20211104 04.11.2021 Inngående brev Skanna dokument Finn A Eftevand
2021/456 20211104 04.11.2021 Inngående brev Ny situasjonsplan oppdatert med vei og adkomst Anders Froland
2021/478 20211104 04.11.2021 Inngående brev egenerklæring om konsesjonsfrihet STRAY & CO EIENDOMSMEGLING
2021/473 20211104 04.11.2021 Inngående brev Varsel om ordinært tilsyn Skaiå skoleogbarnehage_ torsdag 4. november 2021 (1) SETESDAL BRANNVESEN IKS
2021/473 20211104 04.11.2021 Inngående brev Varsel om ordinært branntilsyn Iveland Bygdeheim 2021 SETESDAL BRANNVESEN IKS
2021/473 20211104 04.11.2021 Inngående brev Varsel om ordinært branntilsyn på Iveland skole, 2021 SETESDAL BRANNVESEN IKS
2021/473 20211104 04.11.2021 Inngående brev Varsel om ordinært branntilsyn på Vatnestrøm oppvekstsenter 2021 Setesdal brannvesen
2021/473 20211104 04.11.2021 Inngående brev Varsel om ordinært branntilsyn Iveland kommunehus 2021 Setesdal brannvesen
2021/473 20211104 04.11.2021 Inngående brev Tilsynsrapport SETESDAL BRANNVESEN IKS
2021/476 20211104 04.11.2021 Inngående brev Knudansheia naturreservat - melding om oppstart av arbeid med forvaltningsplan STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/474 20211104 04.11.2021 Inngående brev Kartlegging av implementering av pakkeforløp psykisk hele og rus i kommunene. Gundersen, Bjørn Vidar
2021/475 20211104 04.11.2021 Inngående brev NABOVARSEL ANG. SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ GNR. 54 / BNR. 1, LJOSLANDSVEIEN, IVELAND KOMMUNE BASESTASJON FOR MOBIL KOMMUNIKASJON TILTAKSHAVER: TELENOR INFRA AS TECHNOGARDEN AS
2021/442 20211103 03.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 1 - nådde ikke opp - Vikariat som regnskapskonsulent Iveland kommune - st. ref. 4433728936 ***** ***** *****
2021/442 20211103 03.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 1 - nådde ikke opp - Vikariat som regnskapskonsulent Iveland kommune - st. ref. 4433728936 ***** ***** *****
2021/442 20211103 03.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 1 - nådde ikke opp - Vikariat som regnskapskonsulent Iveland kommune - st. ref. 4433728936 ***** ***** *****
2021/442 20211103 03.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 1 - nådde ikke opp - Vikariat som regnskapskonsulent Iveland kommune - st. ref. 4433728936 ***** ***** *****
2021/442 20211103 03.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 1 - nådde ikke opp - Vikariat som regnskapskonsulent Iveland kommune - st. ref. 4433728936 ***** ***** *****
2021/442 20211103 03.11.2021 Utgående brev Avslagsbrev 1 - nådde ikke opp - Vikariat som regnskapskonsulent Iveland kommune - st. ref. 4433728936 ***** ***** *****
2021/472 20211102 02.11.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Er du vår nye sykepleier? - st. ref. (4442684142) - ***** ***** *****
2021/472 20211102 02.11.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Er du vår nye sykepleier? - st. ref. (4442684142) - ***** ***** *****
2021/472 20211102 02.11.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Er du vår nye sykepleier? - st. ref. (4442684142) - ***** ***** *****
2021/472 20211102 02.11.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Er du vår nye sykepleier? - st. ref. (4442684142) - ***** ***** *****
2021/472 20211102 02.11.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Er du vår nye sykepleier? - st. ref. (4442684142) - ***** ***** *****
2021/472 20211102 02.11.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Er du vår nye sykepleier? - st. ref. (4442684142) - ***** ***** *****
2021/472 20211102 02.11.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Er du vår nye sykepleier? - st. ref. (4442684142) - ***** ***** *****
2021/472 20211102 02.11.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Er du vår nye sykepleier? - st. ref. (4442684142) - ***** ***** *****
2021/472 20211102 02.11.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Er du vår nye sykepleier? - st. ref. (4442684142) - ***** ***** *****
2021/472 20211102 02.11.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Er du vår nye sykepleier? - st. ref. (4442684142) - ***** ***** *****
2021/472 20211102 02.11.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Er du vår nye sykepleier? - st. ref. (4442684142) - ***** ***** *****
2021/472 20211102 02.11.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Er du vår nye sykepleier? - st. ref. (4442684142) - ***** ***** *****
2021/472 20211102 02.11.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Er du vår nye sykepleier? - st. ref. (4442684142) - ***** ***** *****
2021/472 20211102 02.11.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Er du vår nye sykepleier? - st. ref. (4442684142) - ***** ***** *****
2021/472 20211102 02.11.2021 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Er du vår nye sykepleier? - st. ref. (4442684142) - ***** ***** *****
2021/472 20211102 02.11.2021 Utgående brev Svar på søknad - Er du vår nye sykepleier? Iveland kommune - st. ref. 4442684142 ***** ***** *****
2021/471 20211026 26.10.2021 Inngående brev VS: Konesjonssøknad Inge Eftevand
2021/456 20211026 26.10.2021 Utgående brev Ber om søknaden utbedres Anders Froland
2021/456 20211026 26.10.2021 Inngående brev Spørsmål og svar om atkomst Anders Froland
2021/446 20211026 26.10.2021 Utgående brev Tilbud om stilling innen praktisk bistand/hjemmehjelp Cassandra Nyland
2021/463 20211026 26.10.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av 2 stk. anneks Grosås senter, gnr. 3, bnr. 31 ettersendt Nils Olav Larsen
2021/470 20211026 26.10.2021 Inngående brev VS: Overdragelse av gårdsbruk uten at det slås sammen med allerede eid eiendom Inge Eftevand
2021/201 20211026 26.10.2021 Utgående brev SV: Bestilling fra Infoland 6208508 -A- support@ambita.com
2021/201 20211026 26.10.2021 Utgående brev SV: Bestilling fra Infoland 6214389 -A- support@ambita.com
2021/201 20211026 26.10.2021 Utgående brev SV: Bestilling fra Infoland 6208508 -A- support@ambita.com
2021/416 20211026 26.10.2021 Inngående brev Øynaveien 26 Gjennomføringsplan 8/10 NILSEN BYGGTJENESTER AS
2021/416 20211026 26.10.2021 Inngående brev Øynaveien 26 Gjennomføringsplan 8/10 NILSEN BYGGTJENESTER AS
2021/430 20211026 26.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Else J N Janz m.fl.
2021/376 20211026 26.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Runar Røinås m.fl.
2021/375 20211026 26.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Gnr 55 Bnr 10 Ljoslandsveien 37 Ove Rabbersvik
2020/354 20211026 26.10.2021 Inngående brev Iveland kommune- Statsforvalterens merknad til fristrapportering STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/98 20211026 26.10.2021 Inngående brev Møtebok Iveland kontrollutvalg Inger Lise Austrud
2020/98 20211026 26.10.2021 Inngående brev Særutskrift budsjett for kontrollarbeidet i Iveland kommune 2022 Inger Lise Austrud
2021/129 20211026 26.10.2021 Utgående brev Møtereferat - Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner Styret i Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner
2021/117 20211026 26.10.2021 Inngående brev Høring - Endringer i spesialistforskriften Postmottak HOD
2019/657 20211026 26.10.2021 Inngående brev INNHENTING AV SAKSMAPPE ADVOKATFIRMAET SYLTE AS
2019/657 20211026 26.10.2021 Inngående brev Vedr. 19-03530-179 - Vedr. forespørsel om innsyn Vennesla kommune
2020/152 20211026 26.10.2021 Inngående brev VS: Brev om arbeidsgiveres ansvar og mulighetsrom overfor ansatte Årøy, Yngve
2020/152 20211018 18.10.2021 Inngående brev Kommunene i Agder - rapportering av merutgifter og inntektstap knyttet til koronapandemien - 2.halvår 2021 - frist 29.oktober Nordhus, Jostein
2020/152 20211018 18.10.2021 Inngående brev Arbeidsgivere og vaksinasjonsstatus og testing - Lindelid, Tord
2020/152 20211018 18.10.2021 Inngående brev VS: Brev til landets statsforvaltere og kommuner om forventningen til beredskap av smittevernutstyr Hagen, Dag Auby
2020/152 20211018 18.10.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 32 om koronavaksinasjonsprogrammet vaksine
2020/129 20211018 18.10.2021 Inngående brev Spørreundersøkelse om tjenestesamhandling mellom NAV og kommunehelsetjenesten og fastlegene STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/129 20211018 18.10.2021 Inngående brev Vedr. 20-27623-9 - Samarbeids- og utviklingsavtaler med Agder fylkeskommune Agder fylkeskommune
2020/98 20211018 18.10.2021 Inngående brev Innkalling Iveland kontrollutvalg Inger Lise Austrud
2019/536 20211018 18.10.2021 Inngående brev Om formannskapsmedlemmer er valgbare som meddommere Strømodden, Siv
2019/536 20211018 18.10.2021 Inngående brev 19/2234-330 Oppfølging av orientering om meddommere Larsen, Karina
2019/257 20211018 18.10.2021 Inngående brev Sakskart, årsmøte Norsk kulturskoleråd Agder Jo Eskild
2019/162 20211018 18.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for barnehagelærere høsten 2021 - tilretteleggingsmidler UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/22 20211018 18.10.2021 Utgående brev Referat fra møte i prosjektgruppa for befolkningsøkning og aldersvennlig planlegging - 22. september 2021 Prosjektgruppa for befolkningsøkning og aldersvennlig planlegging
2020/23 20211018 18.10.2021 Utgående brev Innkalling til møte O Oddvar Eftevand m.fl.
2017/927 20211018 18.10.2021 Inngående brev Tilsynskvittering MATTILSYNET
Ingen tilgang 20211018 18.10.2021 Utgående brev Fwd: Oppsigelse av avtale pernille.sandnes@visma.com
Ingen tilgang 20211018 18.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
2018/47 20211018 18.10.2021 Inngående brev 21/4309 Om fordeling av tilskudd til frivilligsentraler i 2021 og rapportering til Kulturdepartementet om etablerte eller nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune Postmottak KUD
2018/113 20211018 18.10.2021 Inngående brev Behovsmelding med søknad om startlånmidler for 2022 åpner 6. desember Husbanken
2018/543 20211018 18.10.2021 Inngående brev Epost fra Konsesjonskraft IKS Sveinung Skjevrak
2018/788 20211018 18.10.2021 Inngående brev Avvik i innsamling og bruk av personopplysninger til BrukerPlan - Agder HELSE STAVANGER HF
2018/788 20211018 18.10.2021 Inngående brev Midlertidig stans av datainnsamling til BrukerPlan HELSE STAVANGER HF
2018/870 20211018 18.10.2021 Inngående brev Signert BHT avtale Falck - Ole Kristian Lauvland
2018/870 20211018 18.10.2021 Inngående brev Handlingsplan mellom bedrifthelsetjenesten og Falck Helse høst 2020 Falck - Anne Kristin Knutsen
2021/129 20211018 18.10.2021 Utgående brev Møteinnkalling - Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner Styret i Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner
2021/129 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om midler fra regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Birkenes Birkenes kommune
2021/116 20211018 18.10.2021 Utgående brev Oppsigelse kommunal brøyteordning på Sagen Bjørn Inge Løland m.fl.
2021/116 20211018 18.10.2021 Inngående brev Brøyting av privat vei Olav Nilsen
2021/116 20211018 18.10.2021 Inngående brev Rivingsvedtak Omestadveien 12 Agnete Rieber-Mohn
2021/117 20211018 18.10.2021 Inngående brev Høring: Fritt skolevalg - Agder fylkeskommune Bjørndal, Aina
2021/117 20211018 18.10.2021 Inngående brev Høring – Nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger Postmottak Finansdepartementet
2021/117 20211018 18.10.2021 Inngående brev Vedr. 20-33011-10 - Invitasjon til uformell innspillsrunde -utkast til forskrift om nasjonalt register for vegdata, trafikkinformasjon, trafikkberedskap og trafikkstyring m.m. for offentlig veg Statens vegvesen
2021/117 20211018 18.10.2021 Inngående brev 19/2898-56 Høring - endringer i budsjett- og regnskapsforskriften - Årsavslutningen, noteopplysninger om garantier mv. Postmottak KMD
2021/117 20211018 18.10.2021 Inngående brev 21/3682 Høringsnotat - forslag til forskrift om overgangsregler (barnevernsreform) Postmottak
2021/117 20211018 18.10.2021 Inngående brev Høring- utredning om foretaksstraff og korrupsjon Stephanie Sueoka Larsen
2020/226 20211018 18.10.2021 Utgående brev Informasjon om pålegg om riving av uthus på Omestadveien 12 Svein Erik Mykland m.fl.
2020/226 20211018 18.10.2021 Utgående brev Svar på e-post om Omestadveien 12 Agnete Rieber-Mohn
2020/226 20211018 18.10.2021 Inngående brev Rivingsvedtak Omestadveien 12 Agnete Rieber-Mohn
2020/154 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse, gnr. 12, bnr. 29 Linda Christine Johnsdatter Aagedal
2020/154 20211018 18.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om midlertidig brukstillatelse, gnr. 12, bnr. 29. Linda Christine Johnsdatter Aagedal
2020/354 20211018 18.10.2021 Inngående brev INVITASJON TIL BUFDIRS NASJONALE BARNEVERNSKONFERANSE Bufetat
2020/354 20211018 18.10.2021 Inngående brev Utprøving av tverrfaglig helsekartlegging: Informasjon om tilbud i Region sør og invitasjon til nettmøte BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
2020/273 20211018 18.10.2021 Inngående brev 21/4484-3 Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021 Sørlie Cathrine
2020/273 20211018 18.10.2021 Saksframlegg/innstilling Stortingsvalg 2021, godkjenning av valgstyrets valgprotokoll
2020/273 20211018 18.10.2021 Saksframlegg/innstilling Opptelling av valgtingsstemmer
2020/254 20211018 18.10.2021 Utgående brev Klage på vedtak om avslag - tilskudd til bygging av ny bolig Miriam Honnemyr
2020/256 20211018 18.10.2021 Inngående brev Vedlegg - Drenering, 921690088 Landbruksdirektoratet
2020/256 20211018 18.10.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 921690088 Landbruksdirektoratet
2020/442 20211018 18.10.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2021, sendt 04.10.2021 Skatteetaten
2020/442 20211018 18.10.2021 Inngående brev Månedsbrev September måned 2021 RE-Skatteregnskap Grimstad
2020/382 20211018 18.10.2021 Inngående brev Melding om vedtak: Midt-Agder friluftsråd - ny samarbeidsavtale Valle kommune
2020/549 20211018 18.10.2021 Inngående brev Vedr. 21-202751-1 - Digital N301 - informasjon Statens vegvesen
2021/104 20211018 18.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 28/5 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/377 20211018 18.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, oppretting av grunneiendom, gnr. 12, bnr. 107, 96 IVELAND KOMMUNE
2021/377 20211018 18.10.2021 Inngående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, oppretting av grunneiendom, gnr. 12, bnr. 107, 96 Iveland kommune
2021/377 20211018 18.10.2021 Inngående brev Informasjon til oppmålingsingeniør om at vedtak er fattet Robert Bjørnestøl
2021/356 20211018 18.10.2021 Utgående brev Vedtak Søknad om konsesjon for erverv av gnr 49, bnr 6. Søker Jan Tore Frigstad Jan Tore Frigstad
2021/430 20211018 18.10.2021 Utgående brev Vedtak Søknad om deling av grunneiendom, gnr 4, bnr 1. Else J N Janz
2021/430 20211018 18.10.2021 Utgående brev Søknad om deling av grunneiendom, gnr 4, bnr 1 - Vedtak etter plan- og bygningsloven Else J N Janz
2021/430 20211018 18.10.2021 Utgående brev Informasjon til oppmåler om at det er fattet vedtak i saken Trond.Runar.Holberg@birkenes.kommune.no
2021/407 20211018 18.10.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering, 976296079 Landbruksdirektoratet
2021/398 20211018 18.10.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-10-01T08:00:20.708133 Skatteetaten
2021/398 20211018 18.10.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-10-01T08:00:44.560311 Skatteetaten
2021/398 20211018 18.10.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-10-01T08:01:06.597692 Skatteetaten
2021/205 20211018 18.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, riving av våningshus og landruksbygning samt oppføring av skogshusvære på gnr. 60, bnr. 1, Fjermedalsveien 81 NORSK BYGGSERVICE AS
2021/233 20211018 18.10.2021 Inngående brev FW: samtykke til pantefrafall Svein Arne Hillestad
2021/235 20211018 18.10.2021 Inngående brev FW: samtykke til pantefrafall Svein Arne Hillestad
2021/239 20211018 18.10.2021 Inngående brev Revisors beretning mvakomp 4. termin 2021 Iveland kommune E-H Kommune - Tommy Pytten
2021/237 20211018 18.10.2021 Inngående brev FW: samtykke til pantefrafall Svein Arne Hillestad
2021/461 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei, Kolåsveien på gnr. 9, bnr. 1. Søker Aslak Øyna. Aslak Øyna
2021/463 20211018 18.10.2021 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om tiltak, gnr. 3, bnr. 31 fam.larsen@live.no
2021/463 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av 2 stk. anneks Grosås senter, gnr. 3, bnr. 31 Nils Olav Larsen
2021/464 20211018 18.10.2021 Inngående brev Klarlegging av eksisterende grense - gnr. 7, bnr. 12 Hilde Jerdal
2021/464 20211018 18.10.2021 Utgående brev Informasjon til oppmåler Trond.Runar.Holberg@birkenes.kommune.no
2021/466 20211018 18.10.2021 Inngående brev Rundskriv I-4/2021 om husvikarlignende tjenester innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene Postmottak HOD
2021/467 20211018 18.10.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere - Iveland kommune UTDANNINGSDIREKTORATET
2021/461 20211018 18.10.2021 Utgående brev Vedtak Søknad om bygging av landbruksvei på gnr. 9, bnr. 1. Søker Aslak Øyna. Godkjenning. Aslak Øyna
2021/462 20211018 18.10.2021 Inngående brev Byggesøknad Solbergvegen 5 Kjell Inge Smiseth
2021/462 20211018 18.10.2021 Inngående brev Byggesøknad Solbergvegen 5 Kjell Inge Smiseth
2021/457 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven, 43/1 Henrik Weisser
2021/458 20211018 18.10.2021 Inngående brev FV 3766 ved eiendommen gnr. 34 bnr. 3 i IVELAND kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - ny bygning JO HENNING FJERMEROS
2021/454 20211018 18.10.2021 Inngående brev Byggesøknad Terjeoyna - Terje Øyna
2021/454 20211018 18.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, fritidsbolig, gnr. 9, bnr. 1, tomt B 4 BYGGMESTER TERJE ØYNA AS
2021/454 20211018 18.10.2021 Inngående brev Otra Hyttegrend B4 Terje Øyna
2021/455 20211018 18.10.2021 Inngående brev Forelegging av tiltak, 22kV kabel og etablering frittstående nettstasjon ved Oggevatn i Iveland og Birkenes kommune. Ae - Slåtterø, Bjørnar
2021/455 20211018 18.10.2021 Inngående brev Svar på forelegging av tiltak - kabel og nettstasjon ved Oggevatn i Birkenes og Iveland kommuner STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/456 20211018 18.10.2021 Inngående brev Fradeling av tomt til boligformål, gnr. 4 bnr. 1 Norsk-Byggservice - Anders Froland
2021/452 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven, gnr. 50, bnr 5 Sten Roger Jaudå Frigstad
2021/441 20211018 18.10.2021 Utgående brev Forelegging av tiltak Fjermedalsveien i Iveland kommune Knut Robert Espenes
2021/434 20211018 18.10.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring Geir Flathen Fjermeros m.fl.
2021/434 20211018 18.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, arealoverføring fra gnr. 50, bnr. 5 til gnr. 50, bnr 7 Finn A Eftevand
2021/460 20211016 16.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning: Midlertidig stilling som inspektør - st. ref. (4438001686) - ***** ***** ***** *****
2021/460 20211016 16.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning: Midlertidig stilling som inspektør - st. ref. (4438001686) - ***** ***** *****
2021/460 20211016 16.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning: Midlertidig stilling som inspektør - st. ref. (4438001686) - ***** ***** ***** *****
2020/549 20211013 13.10.2021 Saksframlegg/innstilling Hovedplan vei og veinormal