eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1228 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/257 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling innen psykisk helsetjeneste og bo-veiledning Iveland kommune - st. ref. 4236437715 ***** ***** ***** *****
2020/257 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling innen psykisk helsetjeneste og bo-veiledning Iveland kommune - st. ref. 4236437715 ***** ***** *****
2020/257 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling innen psykisk helsetjeneste og bo-veiledning - st. ref. (4236437715) - ***** ***** *****
2020/228 20200511 11.05.2020 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding Berit Hauan
2020/228 20200511 11.05.2020 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding Grete Lill Føreland
2020/231 20200511 11.05.2020 Inngående brev SV: Søknad om byggetillatelse Maria Brufjell
2020/233 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, bolig og garasje, gnr. 14, bnr. 58, Skisland BYGGMESTER JØRGEN DOVLAND AS
2020/233 20200511 11.05.2020 Inngående brev Ansvarlig søker på 14/58 Skisland. r.fossli
2020/235 20200511 11.05.2020 Saksframlegg/innstilling Årsmelding vernetjenesten 2019
2020/236 20200511 11.05.2020 Utgående brev Søknad om omdisponering av dyrket mark gnr 35, bnr 5. Søker Gerhard Stømne Gerhard Stømne
2020/237 20200511 11.05.2020 Utgående brev Flyttemeldinger, Iveland VENNESLA KOMMUNE BARN OG FAMILIE AVD ADMINISTRASJON
2020/237 20200511 11.05.2020 Utgående brev Flyttemeldinger, Iveland VENNESLA KOMMUNE OPPVEKST
2020/239 20200511 11.05.2020 Inngående brev Iveland - Fylkesmannen sender presentasjon etter møte om tall i uttrekk OO2020 FYLKESMANNEN I AGDER
2020/239 20200511 11.05.2020 Inngående brev Utlysning av tilskuddsordningen "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom" for 2020 Jeanette Lorentzen
2020/240 20200511 11.05.2020 Utgående brev Gjennomføring av trafikant i mørke - Iveland skole.PDF STATENS VEGVESEN
2020/240 20200511 11.05.2020 Inngående brev Gjennomføring av trafikant i mørke - Iveland skole.PDF STATENS VEGVESEN
2020/242 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad sjøkabel Otra, Evje-Vennesla, Agder Jonas Kofoed Malin
2020/242 20200511 11.05.2020 Inngående brev Sjøkabel i elva fra Evje til Vennesla Jonas Kofoed Malin
2020/244 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, tur sti, Bakkane / Heimreneskilen, gnr. 20, bnr. 2, 13. IVELAND KOMMUNE
2020/246 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg overbygg uteområde, gnr. 33, bnr. 7, Frikstadveien 20. IVELAND KOMMUNE
2020/246 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg overbygg uteområde, gnr. 33, bnr. 7, Frikstadveien 20. IVELAND KOMMUNE
2020/247 20200511 11.05.2020 Inngående brev Protokoll fra generalforsamling i Returkraft AS RETURKRAFT AS
2020/248 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon Bygdekinoen Grethe Næss
2020/213 20200511 11.05.2020 Inngående brev Rehabilitering av skorstein - Søknad om ferdigattest Abcon - Andreas W. Abrahamsen
2020/213 20200511 11.05.2020 Utgående brev Ferdigattest, rehabilitering av skorstein, gnr. 35, bnr. 29, Natelandsholtet 24. AGDER BYGGCONSULT AS
2020/214 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, garasje, gnr. 14, bnr. 18, Skisland 25, 4715 Øvrebø. SVEIN ARNE HILLESTAD
2020/224 20200511 11.05.2020 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding Linda Rosenberg
2020/225 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kulturmidler Fredagsklubben
2020/225 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kulturmidler Kalenderkomiteen ved Vatnestrøm Grendelag
2020/225 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kulturmidler Iveland Skytterlag
2020/225 20200511 11.05.2020 Inngående brev Innspill fra Norske Billedkunstnere Agder (NBK-A) om kunstnernes økonomi under koronakrisen Norske Billedkunstnere Agder NBK-A
2020/225 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kulturmidler Fredagsklubben bedehuset
2020/178 20200511 11.05.2020 Utgående brev Grensejustering mellom gnr. 20 bnr. 20 og gnr. 20 bnr. 48: nytt matrikkelbrev Øyvind Uleberg m.fl.
2020/178 20200511 11.05.2020 Utgående brev Grensejustering mellom gnr. 20 bnr. 20 og gnr. 20 bnr. 48: nytt matrikkelbrev. Arvid Kjellevand m.fl.
2020/89 20200511 11.05.2020 Utgående brev Vedr. 20-01236-2 - - Vennesla kommune
2020/96 20200511 11.05.2020 Utgående brev Skoleskyss - søknad om Dawid Jan Kaluza
2020/96 20200511 11.05.2020 Utgående brev Skoleskyss - søknad om Sondre Rosenberg
2020/96 20200511 11.05.2020 Utgående brev Skoleskyss - søknad om Kristin Moi
2020/96 20200511 11.05.2020 Inngående brev Skoleskyss - søknad om Sondre Rosenberg
2020/96 20200511 11.05.2020 Inngående brev Skoleskyss - søknad om Kristin Moi
2020/98 20200511 11.05.2020 Inngående brev Innkalling Iveland kontrollutvalg Inger Lise Austrud
2020/99 20200511 11.05.2020 Inngående brev Klage vedrørende tildeling av strørode 1 og 2 for vintervedlikehold Iveland 2020-2024. Arne Eieland m.fl.
2020/99 20200511 11.05.2020 Utgående brev tildeling vintervedlikehold 2020-2024 Iveland kommune Glenn Vidar Lindland m.fl.
2020/99 20200511 11.05.2020 Inngående brev RE: VS: Klage vedrørende tildeling av strørode 1 og 2 for vintervedlikehold Iveland 2020-2024. Arne Eieland
2020/99 20200511 11.05.2020 Inngående brev RE: VS: Klage vedrørende tildeling av strørode 1 og 2 for vintervedlikehold Iveland 2020-2024. eieland
2020/135 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kulturstipend Sander Bakker
2020/152 20200511 11.05.2020 Inngående brev Uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger Trykk-Tjenester
2020/152 20200511 11.05.2020 Inngående brev Brev fra Helsedirektoratet til kommunene med utfyllende informasjon vedrørende prøvetakingskapasitet for Covid-19 Trykk-Tjenester
2020/152 20200511 11.05.2020 Inngående brev COVID-19 - Problemstilling ang. regler for isolasjon - Svar på henvendelse fra Helse Møre og Romsdal HF sendt fra Helsedirektoratet Trykk-Tjenester
2020/152 20200511 11.05.2020 Inngående brev Brev fra Fylkesmannen i Agder om tjenester til barn og unge. FYLKESMANNEN I AGDER
2020/152 20200511 11.05.2020 Inngående brev Koronarapport for Agder uke19 Lindaas, Gunnar Ogwyn
2020/152 20200511 11.05.2020 Inngående brev Smittevern skoler og barnehager - råd om solbeskyttelse Lill Tove Norvang Nilsen
2020/152 20200511 11.05.2020 Inngående brev Informasjon fra kunnskapsministeren Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2020/152 20200511 11.05.2020 Inngående brev VS: Svar på spørsmål om trekk i introduksjonsstønad for "å gjøre seg utilgjengelig" for digital undervisning under korona epidemien. Endresen, Tor Øyvind
Ingen tilgang 20200511 11.05.2020 Inngående brev Orientering om ny retningslinje - Barnevernets ansvar for barn som begår lovbrudd Bufetat
2017/1028 20200511 11.05.2020 Inngående brev INNKALLING TIL EIERMØTE 18. mai 2020 kl 10 - 12 Rune Røiseland
2017/1072 20200511 11.05.2020 Inngående brev Sakspapirer møte i representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS tirsdag 19.mai 2020 Tharaldsen, David Bergh
2018/108 20200511 11.05.2020 Inngående brev GENERALFORSAMLINGA 2020 LL SETESDAL BILRUTER
2018/301 20200511 11.05.2020 Saksframlegg/innstilling Sykefravær 2019
2018/497 20200511 11.05.2020 Utgående brev Vedtak om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - 2018 RANESTAD GÅRD V/EILIN LUNDEN
2018/679 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tomteområde Fjermedal Aslak T. Fjermedal
2018/679 20200511 11.05.2020 Utgående brev Innspel av nye arealformål, kommuneplanens arealdel 2020-2030 Inger Berit E Mjølund
2018/679 20200511 11.05.2020 Utgående brev Innspill til kommuneplanenes arealdel 2020-2030 jotoho
2018/679 20200511 11.05.2020 Utgående brev Innspill til arealplan Svein T Omestad
2018/679 20200511 11.05.2020 Utgående brev Kommuneplanens arealdel 2020-2030 - innspill Bjørn Mikal Engestøl
2018/679 20200511 11.05.2020 Utgående brev Kommuneplanens arealdel 2020-2030 - innspill odd inge urdal m.fl.
2018/679 20200511 11.05.2020 Utgående brev Kommuneplanens arealdel 2020-2030 - innspill Finn Helge Lundevold
2018/679 20200511 11.05.2020 Utgående brev Boligfelt Grosås Anne May
2018/679 20200511 11.05.2020 Utgående brev Vedr. hyttefelt Åsen og boligfelt Holtehøgda Aslak O. Fjermedal
2018/679 20200511 11.05.2020 Utgående brev Kart og oppmåling Kommunedelsplan Reidar Tønnessen
2018/679 20200511 11.05.2020 Utgående brev Boligfelt Tellhaugane Runar Røinås
2018/714 20200511 11.05.2020 Inngående brev Ledsagerbevis - Søknad om *****
2019/119 20200511 11.05.2020 Inngående brev Mulighetsstudie for Otra Elvepark og Nasjonal sykkelrute nr. 3 Tom Egerhei
2019/354 20200511 11.05.2020 Inngående brev 20/2520 Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2020 Glasser Trond Jørgen
2019/610 20200511 11.05.2020 Inngående brev Import av barn, foresatte og ansatte til Visma Flyt Barnehage Visma - Ole Tom Eriksen
2019/651 20200511 11.05.2020 Utgående brev Foryngelsesplikt etter hogst Hans Gunnar Thortveit
2019/651 20200511 11.05.2020 Utgående brev Foryngelsesplikt etter hogst Siv Tveite
2019/651 20200511 11.05.2020 Utgående brev Foryngelsesplikt etter hogst Oddvin Gaudestad
2019/651 20200511 11.05.2020 Utgående brev Foryngelsesplikt etter hogst Ole Albert Mykland
2019/651 20200511 11.05.2020 Utgående brev Foryngelsesplikt etter hogst Ingebjørg E Honnemyr
2019/651 20200511 11.05.2020 Utgående brev Foryngelsesplikt etter hogst Åge Lindebø
2019/651 20200511 11.05.2020 Utgående brev Foryngelsesplikt etter hogst Kari Anne Skaiaa Born
2019/570 20200511 11.05.2020 Inngående brev Endret tidsplan og frister for arbeidet med rullering av vannforvaltningsplan i Agder vannregion som følge av koronasituasjonen Øverland, Tanja
2019/678 20200511 11.05.2020 Utgående brev Nabovarsel tilbygg og ombygging av barnehage, gnr. 12, bnr. 24, Kattefossveien 121. STATENS VEGVESEN
2020/1 20200511 11.05.2020 Inngående brev 20/1918 Høring - Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker Postmottak
2020/1 20200511 11.05.2020 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta m.fl. Postmottak HOD
2020/1 20200511 11.05.2020 Inngående brev Ekstern høring - anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien Trykk-Tjenester
2020/1 20200511 11.05.2020 Inngående brev Høring - Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP planen) Drivdal, Jo Viljam
2020/16 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som ferievikar Alisa Hulsbeek
2020/16 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som ferievikar Inger Helen Syvertsen
2020/16 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som ferievikar Anna Lidia Låtveit
2020/22 20200511 11.05.2020 Inngående brev SV: Vedrørende Hiltveitåsen boligfelt Alf Magne Heggland
2020/37 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vs: Klage på utregning av eiendomsskatt. Eiendom 4218-20/40/0/0. FJELL. Eiendomsskatt Iveland
2020/37 20200511 11.05.2020 Inngående brev Sv: Klage på takst Eiendomsskatt Iveland
2020/37 20200511 11.05.2020 Inngående brev Klage på taksering som næringstomt 4218-13/48 Eiendomsskatt Iveland
2020/37 20200511 11.05.2020 Inngående brev Oppdatert klagebehandling 2020 Anita Kartveit
2020/37 20200511 11.05.2020 Inngående brev Sv: Klage på "melding om takst og skatt 2020"på eiendom:4218-15/10/0/0, Skogly Eiendomsskatt Iveland
2020/49 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 10/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2020/49 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 18/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2020/49 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 18/1 i Iveland (4218) Kate Honnemyr Omestad
2020/234 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Prosjektstilling - 50 % vernepleier - st. ref. (4232190829) - ***** ***** *****
2020/234 20200505 05.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektstilling - 50 % vernepleier Iveland kommune - st. ref. 4232190829 ***** ***** *****
2020/212 20200505 05.05.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver Iveland kommune - st. ref. 4223284316 ***** ***** *****
2020/212 20200501 01.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** ***** *****
2020/212 20200501 01.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** ***** ***** *****
2020/212 20200501 01.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** *****
2020/212 20200501 01.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** *****
2020/212 20200501 01.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** *****
2020/212 20200501 01.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** ***** ***** *****
2020/212 20200501 01.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** *****
2020/212 20200501 01.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** ***** ***** *****
2020/212 20200501 01.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** *****
2020/212 20200501 01.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** ***** *****
2020/212 20200501 01.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** *****
2020/212 20200430 30.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** ***** *****
2020/212 20200430 30.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver Iveland kommune - st. ref. 4223284316 ***** ***** ***** *****
2020/212 20200430 30.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver Iveland kommune - st. ref. 4223284316 ***** ***** *****
2020/212 20200430 30.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver Iveland kommune - st. ref. 4223284316 ***** ***** *****
2020/214 20200430 30.04.2020 Inngående brev Revidert søknad om tillatelse til tiltak, garasje, gnr. 14, bnr. 18, Skisland 25, 4715 Øvrebø. Svein Hillestad
2020/230 20200430 30.04.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Odd Arild Nordli m.fl.
2020/231 20200430 30.04.2020 Inngående brev Søknad om byggetillatelse Krv - Maria Brufjell
2020/182 20200430 30.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som helsefagarbeider i Iveland kommune Kulpariya Srisuk
2020/182 20200430 30.04.2020 Saksframlegg/innstilling Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider
2020/152 20200430 30.04.2020 Inngående brev Om deltidspersonell og trekk i dagpenger Kari.Jensen@dsb.no
2020/152 20200430 30.04.2020 Inngående brev Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 epidemien. Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Trykk-Tjenester
2020/96 20200430 30.04.2020 Inngående brev Skoleskyss - søknad om Dawid Jan Kaluza
2020/96 20200430 30.04.2020 Inngående brev Skoleskyss - søknad om Dawid Jan Kaluza
2020/96 20200430 30.04.2020 Utgående brev Skoleskyss - søknad om Trine Vatne
2020/89 20200430 30.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-01236-2 - - Vennesla kommune
2020/3 20200430 30.04.2020 Inngående brev Skjema kartlegging av anlegg som tar imot jord og steinmasser som ikke er forurenset Iveland Kommune - Helge Håverstad
2020/1 20200430 30.04.2020 Inngående brev Arbeid med nasjonal alkoholstrategi 2020-2025 - Invitasjon til å gi innspill Postmottak HOD
Ingen tilgang 20200430 30.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-02929-16 - Søknad om støtte til Krypsivprosjektet på Sørlandet for 2020 Agder fylkeskommune
Ingen tilgang 20200430 30.04.2020 Saksframlegg/innstilling Referat fra Setesdal Brannvesen
2020/182 20200429 29.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider Iveland kommune - st. ref. 4214174110 ***** ***** *****
2020/182 20200429 29.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider Iveland kommune - st. ref. 4214174110 ***** ***** *****
2020/182 20200429 29.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider Iveland kommune - st. ref. 4214174110 ***** ***** ***** *****
2020/182 20200429 29.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider Iveland kommune - st. ref. 4214174110 ***** ***** *****
2020/182 20200429 29.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider Iveland kommune - st. ref. 4214174110 ***** ***** ***** *****
2020/182 20200429 29.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider Iveland kommune - st. ref. 4214174110 ***** ***** *****
2020/182 20200429 29.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider Iveland kommune - st. ref. 4214174110 ***** ***** ***** ***** *****
2020/212 20200429 29.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver Iveland kommune - st. ref. 4223284316 ***** ***** *****
2020/212 20200429 29.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** ***** ***** *****
2020/212 20200429 29.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** ***** ***** *****
2020/212 20200429 29.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** ***** ***** *****
2020/212 20200429 29.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** ***** ***** *****
2020/212 20200429 29.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver Iveland kommune - st. ref. 4223284316 ***** ***** ***** ***** *****
2020/225 20200428 28.04.2020 Inngående brev søknad om kulturmiddler Astrid Marie Gavlen
2020/226 20200428 28.04.2020 Inngående brev Omestadvn 12 Iveland Kommune - Jonny Lilletveit m.fl.
2020/226 20200428 28.04.2020 Utgående brev Varsel om pålegg om istandsetting/sikring av bygg i Omestadveien 12, gnr. 19 bnr. 5. Liv Helga Sandvik
2020/227 20200428 28.04.2020 Inngående brev Etablering av Namsfogd i Agder fra 01.06.2020 Politiet - post.agder@politiet.no
2020/218 20200428 28.04.2020 Utgående brev Ferdigattest, rehabilitering av pipe, bolighus gnr. 14, bnr. 36. PIPEFIKS AS
2020/219 20200428 28.04.2020 Inngående brev Melding om bygning unntatt søknadsplikt, gnr. 33, bnr. 6 Arild Krogh
2020/222 20200428 28.04.2020 Inngående brev Søknader fra Iveland Viltlag! John Tomas Homme
2020/222 20200428 28.04.2020 Saksframlegg/innstilling Fellingsavgifter 2020
2020/222 20200428 28.04.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunalt viltfond - fordeling av midler 2020
2020/223 20200428 28.04.2020 Inngående brev 1. TERMINUTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 2-5 FOR ÅR 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2020/224 20200428 28.04.2020 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding Trine Vatne
2020/171 20200428 28.04.2020 Utgående brev Retting av oppmålingsforretning 17.04.20 Martin Gunstein Rønning m.fl.
2020/89 20200428 28.04.2020 Utgående brev skyss neste skoleår Alexander Hjertholm
2020/89 20200428 28.04.2020 Utgående brev skoleskyss neste skoleår Laila Fidjeland
2020/96 20200428 28.04.2020 Inngående brev Skoleskyss - søknad om Tonje Øvland Håverstad
2020/96 20200428 28.04.2020 Utgående brev Skoleskyss - søknad om Tonje Øvland Håverstad
2020/96 20200428 28.04.2020 Inngående brev Skoleskyss - søknad om Trine Vatne
2020/96 20200428 28.04.2020 Utgående brev Skoleskyss - søknad om Anita Skarstein
2020/152 20200428 28.04.2020 Inngående brev Brev fra Helsedirektoratet om å utvide prøvetakingskapasiteten for SARS-Cov-2 Trykk-Tjenester
2020/152 20200428 28.04.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19 Postmottak KMD
2020/152 20200428 28.04.2020 Inngående brev Høring - Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Postmottak HOD
2020/152 20200428 28.04.2020 Inngående brev Koronarapport for Agder uke17 Lindaas, Gunnar Ogwyn
2020/152 20200428 28.04.2020 Inngående brev Brev fra KS - Samarbeid med frivillige organisasjoner - koronasituasjonen Ann-Solveig Hansteen
2020/135 20200428 28.04.2020 Inngående brev Sv: Kulturstipend - Andine Løvdal Liv Løvdal
Ingen tilgang 20200428 28.04.2020 Inngående brev SV: Møteprotokoll av 11. mars 2020 - Setesdal brannvesen IKS Dag Haugland
2018/356 20200428 28.04.2020 Inngående brev KLAGE OVER VEDTAK OM OPPHØR AV BPA — ***** ***** ***** ***** ***** LARSEN ADVOKATFIRMA AS
2018/356 20200428 28.04.2020 Inngående brev Foreløpig svar STATENS HELSETILSYN
2019/254 20200428 28.04.2020 Saksframlegg/innstilling Tildeling kvote hjort 2020, Iveland viltlag
2019/254 20200428 28.04.2020 Inngående brev Søknader fra Iveland Viltlag! John Tomas Homme
2018/667 20200428 28.04.2020 Inngående brev Transporttjenesten for funksjonshemmede 2. halvår 2020 AGDER FYLKESKOMMUNE
2018/679 20200428 28.04.2020 Inngående brev Innspel av nye arealformål, kommuneplanens arealdel 2020-2030 Inger Berit E Mjølund
2018/679 20200428 28.04.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanenes arealdel 2020-2030 jotoho
2018/679 20200428 28.04.2020 Inngående brev Tomteområde Fjermedal Aslak T. Fjermedal
2018/679 20200428 28.04.2020 Inngående brev Kommuneplanens arealdel 2020-2030 - innspill Bjørn Mikal Engestøl
2018/679 20200428 28.04.2020 Inngående brev Kommuneplanens arealdel 2020-2030 - innspill odd inge urdal
2018/679 20200428 28.04.2020 Inngående brev Kommuneplanens arealdel 2020-2030 - innspill Finn Helge Lundevold
2018/679 20200428 28.04.2020 Inngående brev Innspill til arealplan Svein T Omestad
2020/1 20200428 28.04.2020 Inngående brev Regionalt miljøtilskudd (RMP) - soner for pollinerende insekter - høring- frist 20. mai 2020 Eskeland, Ellen Synnøve
2020/17 20200428 28.04.2020 Inngående brev Tilsyn - vedtak om pålegg Direktoratet for Arbeidstilsynet
2020/37 20200428 28.04.2020 Utgående brev Klage på kommunens oppførsel og beregningsgrunnlag for Eiendomsforslag. Per Anton Øverland
2020/68 20200428 28.04.2020 Saksframlegg/innstilling Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget i Iveland kommune
2020/212 20200427 27.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver Iveland kommune - st. ref. 4223284316 ***** ***** ***** ***** *****
2020/212 20200426 26.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** *****
2020/212 20200426 26.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** *****
2020/212 20200426 26.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** *****
2020/212 20200426 26.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** *****
2020/212 20200426 26.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** *****
2020/212 20200426 26.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver Iveland kommune - st. ref. 4223284316 ***** ***** *****
2020/212 20200425 25.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** *****
2020/212 20200425 25.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver Iveland kommune - st. ref. 4223284316 ***** ***** *****
2020/182 20200424 24.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider - st. ref. (4214174110) - ***** ***** *****
2020/182 20200424 24.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider - st. ref. (4214174110) - ***** ***** *****
2020/182 20200424 24.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider - st. ref. (4214174110) - ***** ***** *****
2020/182 20200424 24.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider - st. ref. (4214174110) - ***** ***** ***** *****
2020/182 20200424 24.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider - st. ref. (4214174110) - ***** ***** ***** *****
2020/182 20200424 24.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider - st. ref. (4214174110) - ***** ***** *****
2020/182 20200424 24.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider - st. ref. (4214174110) - ***** ***** ***** ***** *****
2020/182 20200424 24.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider - st. ref. (4214174110) - ***** ***** *****
2020/212 20200423 23.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver Iveland kommune - st. ref. 4223284316 ***** ***** *****
2020/221 20200423 23.04.2020 Inngående brev TONO-tillatelse 19739 Markedsavd
2020/221 20200423 23.04.2020 Utgående brev SV: TONO-tillatelse 19739 Markedsavd
2020/122 20200423 23.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledige stillinger som sykepleier - st. ref. (4199468619) - ***** ***** ***** *****
2020/122 20200423 23.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledige stillinger som sykepleier - st. ref. (4199468619) - ***** ***** ***** *****
2020/122 20200423 23.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledige stillinger som sykepleier - st. ref. (4199468619) - ***** ***** ***** *****
2020/122 20200423 23.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillinger som sykepleier Iveland kommune - st. ref. 4199468619 ***** ***** ***** *****
2020/152 20200422 22.04.2020 Inngående brev Smittevernveileder for skoler Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2020/96 20200422 22.04.2020 Utgående brev Skoleskyss - søknad om Tanita Farevåg
2020/89 20200422 22.04.2020 Utgående brev Gjesteelev VENNESLA KOMMUNE OPPVEKST
2020/215 20200422 22.04.2020 Inngående brev VS: Revisors beretning mvakomp 1 termi 2020 Iveland kommune AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
2020/216 20200422 22.04.2020 Utgående brev Vedtak opphør av hjemmesykepleie *****
2020/217 20200422 22.04.2020 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet HELSEDIREKTORATET
2020/218 20200422 22.04.2020 Inngående brev Tiltak/ferdigattest Gnr 14, Bnr 36 Post - Iveland kommune
2020/218 20200422 22.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, rehabilitering av pipe, gnr. 14, bnr. 36. PIPEFIKS AS
2020/152 20200422 22.04.2020 Inngående brev Advarsel: Svindelforsøk smittevernutstyr rettet mot kommuner Richard Utne
2020/6 20200422 22.04.2020 Inngående brev [Ambita AS] ang: Bestilling av meglerinformasjon Tveitholtane 16 Post - Iveland kommune
2020/1 20200422 22.04.2020 Inngående brev Høring av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020: 1 - Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom Postmottak HOD
2020/1 20200422 22.04.2020 Inngående brev Høring om endringer om klage på vurdering Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2017/1082 20200422 22.04.2020 Utgående brev Referat fra SU Vatnestrøm 12.11.18 Samarbeidsutvalget
2018/80 20200421 21.04.2020 Inngående brev Rørleggerarbeid nytt garderobeanlegg Iveland brannstasjon Olto - Morten Omdal
2019/312 20200420 20.04.2020 Utgående brev Referat oppklaring i forbindelse med anbudsbefaring utbygging og ombygging av Skaiå Barnehage 15.4.2020. IVELAND KOMMUNE
2020/1 20200420 20.04.2020 Inngående brev Høring fra Arbeids- og sosialdepartementet Distribusjonsoppdrag
2019/610 20200420 20.04.2020 Utgående brev Visma Flyt barnehage Evry
2020/9 20200420 20.04.2020 Saksframlegg/innstilling Ledig stilling som sykepleier i Iveland kommune
2020/13 20200420 20.04.2020 Utgående brev Høringsutkast: Planstrategi for Iveland kommune 2020-2024 Evje og hornnes kommune m.fl.
2020/18 20200420 20.04.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 993284165 Landbruksdirektoratet
2020/44 20200420 20.04.2020 Utgående brev Protokoll oppmåling Svein Arne Hillestad m.fl.
2020/46 20200420 20.04.2020 Utgående brev Protokoll oppmåling Svein Arne Hillestad m.fl.
2020/171 20200420 20.04.2020 Utgående brev Protokoll oppmåling Martin Gunstein Rønning m.fl.
2020/171 20200420 20.04.2020 Inngående brev Protokoll oppmåling Iveland kommune
2020/152 20200420 20.04.2020 Inngående brev Rundskriv I-5/2020 – Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet Postmottak HOD
2020/152 20200420 20.04.2020 Inngående brev 20/1709-20 Orientering om midlertidig lov med unntak fra kommuneloven, IKS-loven mv. Postmottak KMD
2020/193 20200420 20.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Elisabeth Berg
2020/193 20200420 20.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Åse Hauge
2020/193 20200420 20.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Ingrid Askedal
2020/193 20200420 20.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Mathias Tveit
2020/185 20200420 20.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, riving av landbruksbygninger, samt oppføring av ny, gnr. 55, bnr. 4, Ljoslandsveien 69. Ingebjørg E Honnemyr
2020/193 20200420 20.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Jonas Eikeland
2020/193 20200420 20.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Per Arne Frustøl
2020/193 20200420 20.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Finn Tore Homme
2020/193 20200420 20.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Torstein Håvardstad
2020/193 20200420 20.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Kenneth Aas
2020/193 20200420 20.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Bjørn Arild Lindland
2020/193 20200420 20.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Aina Haaverstad
2020/193 20200420 20.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Vetle Grøtan
2020/193 20200420 20.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Siv Tveite
2020/193 20200420 20.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse John Olav Lie
2020/193 20200420 20.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Arne Eieland
2020/193 20200420 20.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Astrid Mjåland
2020/213 20200420 20.04.2020 Inngående brev Vedrørende gnr 35 bnr 29, Nosledalsveien 24 - Rehabilitering av skorstein - Søknad om tillatelse til tiltak Post - Iveland kommune
2020/213 20200420 20.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, rehabilitering av skorstein, gnr. 35, bnr. 29, Natelandsholtet 24. AGDER BYGGCONSULT AS
2020/214 20200420 20.04.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, garasje, gnr. 14, bnr. 18, Skisland 25, 4715 Øvrebø. Svein Hillestad
2020/212 20200420 20.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** ***** ***** *****
2020/212 20200420 20.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver Iveland kommune - st. ref. 4223284316 ***** ***** ***** ***** *****
2020/70 20200420 20.04.2020 Saksframlegg/innstilling Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i barnehagene
2020/96 20200420 20.04.2020 Inngående brev Skoleskyss - søknad om Tanita Farevåg
2020/96 20200420 20.04.2020 Inngående brev Skoleskyss - søknad om Anita Skarstein
2020/109 20200420 20.04.2020 Utgående brev Møtereferat - Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand Styret i Regionalt næringsfond
2020/132 20200420 20.04.2020 Utgående brev Høringsinnspill - Handlingsplan for fylkesveier Agder fylkeskommune
2020/212 20200419 19.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** ***** *****
2020/212 20200419 19.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** ***** *****
2020/212 20200419 19.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** ***** *****
2020/212 20200419 19.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** ***** *****
2020/212 20200419 19.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** ***** *****
2020/212 20200419 19.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver - st. ref. (4223284316) - ***** ***** ***** *****
2020/212 20200419 19.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver Iveland kommune - st. ref. 4223284316 ***** ***** ***** *****
2020/182 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider - st. ref. (4214174110) - ***** ***** ***** ***** *****
2020/182 20200417 17.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider Iveland kommune - st. ref. 4214174110 ***** ***** ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** ***** ***** *****
2020/68 20200417 17.04.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Iveland kommune - st. ref. 4186002872 ***** ***** ***** *****
2020/62 20200416 16.04.2020 Saksframlegg/innstilling Vikariat som kommunefysioterapeut
2020/16 20200416 16.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som ferievikar Ragnhild Nystøl Berås
2020/16 20200416 16.04.2020 Utgående brev Tilbud på stilling som ferievikar Pornwipha Siket
2020/16 20200416 16.04.2020 Utgående brev Tilbud på stilling som ferievikar Cecilie Skogstad Olsen
2020/16 20200416 16.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som feirevikar Aina Tingstveit
2020/16 20200416 16.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som ferievikar Said Ali Mohamud
2020/16 20200416 16.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som ferievikar Kulpariya Srisuk
2020/16 20200416 16.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som ferievikar Amporn Stendal
2020/16 20200416 16.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som ferievikar Anne Margit Mjåland
2020/16 20200416 16.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som ferievikar Anne Bø Nilsen
2020/16 20200416 16.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som ferievikar Tuva Benneche
2020/16 20200416 16.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som ferievikar Tomine Abusland Ghering
2020/16 20200416 16.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som ferievikar Stine Kallstøl
2020/16 20200416 16.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som ferievikar Umul Kheir A Biyoole
2019/536 20200416 16.04.2020 Inngående brev RETTELSE Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer DOMSTOLENE I NORGE
2018/518 20200416 16.04.2020 Inngående brev SAK 2018/518 - Gbnr 63/78 Norsk-Byggservice - Linda Reneè Smith
2018/518 20200416 16.04.2020 Utgående brev Ferdigattest fritidsbolig, gnr. 63, bnr. 78, Lognesfjorden 13. NORSK BYGGSERVICE AS
2020/182 20200416 16.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider Iveland kommune - st. ref. 4214174110 ***** ***** *****
2020/183 20200416 16.04.2020 Utgående brev Vedtak om tilsagn om tilskudd til ombygging av Linhommen og Linhøl velteplass - Karianne og Terje Møkjåland Karianne og Terje Møkjåland
2020/183 20200416 16.04.2020 Saksframlegg/innstilling Vedtak om tilsagn om tilskudd til ombygging av Linhommenvegen, Karianne og Terje Møkjåland
2020/183 20200416 16.04.2020 Utgående brev Vedtak om tilsagn om tilskudd til ombygging av Linhommenvegen, Karianne og Terje Møkjåland Karianne og Terje Møkjåland
2020/183 20200416 16.04.2020 Saksframlegg/innstilling Vedtak om tilsagn om tilskudd til ombygging av Linhommen og Linhøl velteplass - Karianne og Terje Møkjåland
2020/178 20200416 16.04.2020 Utgående brev Protokoll oppmåling Øyvind Uleberg m.fl.
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Bjørn inge Løland
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Ellen Margrethe Mykjåland
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse marco van der rijd
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Harald Jensehaugen
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Svein T Omestad
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Henning Mykjåland
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Benjamin Berglund
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Frank Ljosland
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse John Salve Eieland
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Lars Arnfinn Flatelid
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Odd Einar Ingebretsen
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Dagfinn Dovland
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Håkon Svendsen
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Mai Lilljan Mitander
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Alfred øyna Fjermeros
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse John Salve Eieland
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Camilla Espegren Mjåland
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Berit Hauan
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Benny Klokkervold
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Dagfinn Dovland
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Jørg Mykjåland
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Andreas Aspevold
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Ingebjørg Honnemyr
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Eivind Setane
2020/193 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Tom Rasmussen
2020/192 20200416 16.04.2020 Utgående brev Varsel om oppmåling IVELAND KOMMUNE
2020/192 20200416 16.04.2020 Utgående brev Varsel om oppmåling IVELAND BEDEHUS
2020/192 20200416 16.04.2020 Utgående brev Varsel om oppmåling Agder fylkeskommune
2020/192 20200416 16.04.2020 Inngående brev Varsel om oppmåling Iveland kommune
2020/88 20200416 16.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om rammetillatelse, tilbygg lagerhall gnr. 20, bnr. 155, Vatnestrøm industriområde 5, 4730 Vatnestrøm. SPISS ARKITEKTUR & PLAN AS
2020/99 20200415 15.04.2020 Inngående brev Krav om innsyn i Iveland kommune sine vintervedlikeholdskontrakter AB vei
2020/192 20200415 15.04.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning IVELAND KOMMUNE
2020/189 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak helse- og omsorgstjenester *****
2020/193 20200415 15.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Jostein Mykjåland
2020/193 20200415 15.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Ellen Margrethe Mykjåland
2020/193 20200415 15.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Rudi Mitander Ingebrethsen
2020/193 20200415 15.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Håvard Tveit
2020/193 20200415 15.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Steven Heimsæter
2020/193 20200415 15.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Sondre Mykjåland
2020/193 20200415 15.04.2020 Inngående brev Kartlegging av internettforbindelse Ole Jørgen Dønnestad
2020/194 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996362159 MØKJÅLAND GÅRD V/KARIANNE MØKJÅLAND
2020/195 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 919738243 ROBERT IVEDAL
2020/196 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976919947 ARILD TØRRESEN
2020/197 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993284165 ERLING JOMÅS
2020/198 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974401118 MYKLAND OLE ALBERT
2020/199 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969664143 ASLAK FJERMEDAL
2020/200 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970141480 EINAR TVEIT
2020/201 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986338012 JARL OVE MYKLAND
2020/202 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 917454205 MJÅLAND GÅRD NINA BEKKE
2020/203 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976296079 RONNY LANDÅS
2020/204 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921690088 NEDRE FRIKSTAD HONNEMYR
2020/205 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912525082 TOR ANDERS SKAIAA
2020/206 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 975635953 JOHN ØINA
2020/207 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984517920 LINN KRISTIN FLATEN
2020/208 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 893397302 OLE ESPEN HONNEMYR
2020/209 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969660725 EIELAND TELLEF
2020/210 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915712436 KAB KIM ALBERT BEKKE
2020/211 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 999163432 ENKLERE BONDELIV PREBEN BEKKE BERGE
2020/182 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider - st. ref. (4214174110) - ***** ***** *****
2020/182 20200415 15.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider Iveland kommune - st. ref. 4214174110 ***** ***** *****
2020/182 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider - st. ref. (4214174110) - ***** ***** ***** *****
2020/182 20200415 15.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider Iveland kommune - st. ref. 4214174110 ***** ***** ***** *****
2020/183 20200415 15.04.2020 Inngående brev Kart liggeplass "Linhøl" Kvs-Bygland - Terje Møkjåland
2020/183 20200415 15.04.2020 Inngående brev Kart leggeplass "Kråkebrua" Kvs-Bygland - Terje Møkjåland
2020/183 20200415 15.04.2020 Inngående brev Veistandard veiklasse 3 Kvs-Bygland - Terje Møkjåland
2020/183 20200415 15.04.2020 Inngående brev Kart traktorvegtrase "Kråkebrua" Kvs-Bygland - Terje Møkjåland
2020/183 20200415 15.04.2020 Inngående brev Krav veiklasse 7 Kvs-Bygland - Terje Møkjåland
2020/183 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til veg ny utgave Kvs-Bygland - Terje Møkjåland
2020/183 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd veikl.3 ny utgave Kvs-Bygland - Terje Møkjåland
2020/161 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak om tilskudd til drenering av jordbruksjord ENKLERE BONDELIV PREBEN BEKKE BERGE
2018/831 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. TOR ANDERS SKAIAA
2019/264 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev Tellef Eieland
2019/239 20200415 15.04.2020 Utgående brev Nytt vedtak – Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Ole Morten Hauge
2018/500 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev LINN KRISTIN FLATEN
2018/518 20200415 15.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om endring av gitt tillatelse, gnr. 63, bnr. 78., fritidsbolig Lognefjorden 13. NORSK BYGGSERVICE AS
2018/853 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - 2018 JENS HODNE
2018/911 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2018 – Aust-Agder MØKJÅLAND GÅRD V/KARIANNE MØKJÅLAND
2018/912 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2018 – Aust-Agder TOR ANDERS SKAIAA
2018/913 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2018 – Aust-Agder KAB KIM ALBERT BEKKE
2018/915 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2018 – Aust-Agder JOHN ØINA
2018/916 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2018 – Aust-Agder EIELAND TELLEF
2018/917 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2018 – Aust-Agder LINN KRISTIN FLATEN
2017/1072 20200415 15.04.2020 Inngående brev SV: Innkalling og saksliste møte i representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS Tharaldsen, David Bergh
2018/480 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev MØKJÅLAND GÅRD V/KARIANNE MØKJÅLAND
2018/481 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev JARL OVE MYKLAND
2018/482 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid - 2018 ASLAK FJERMEDAL
2018/483 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - 2018 OLE ESPEN HONNEMYR
2018/484 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - 2018 EIELAND TELLEF
2018/485 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev EINAR TVEIT
2018/488 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - 2018 THORBJØRN NAADLAND
2018/489 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev KAB KIM ALBERT BEKKE
2019/549 20200415 15.04.2020 Utgående brev Nytt vedtak – Tilskudd til drenering av jordbruksjord TOM G TVEITE
2019/388 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. *****
2019/390 20200415 15.04.2020 Utgående brev Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – avslutning av prosjektet ETABLERE BEITE PÅ GL KULTURMARK, LINHØL OG NEVERDA MØKJÅLAND GÅRD V/KARIANNE MØKJÅLAND
2019/391 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – Gjærde inn gammel beitemark, bak gården OLE ESPEN HONNEMYR
2019/391 20200415 15.04.2020 Utgående brev Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet RYDDE GL BEITEMARK OLE ESPEN HONNEMYR
2019/391 20200415 15.04.2020 Utgående brev Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – avslutning av prosjektet RYDDE GL BEITEMARK OLE ESPEN HONNEMYR
2019/391 20200415 15.04.2020 Utgående brev Nytt vedtak – Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) OLE ESPEN HONNEMYR
2020/1 20200415 15.04.2020 Inngående brev Høring – Kunnskapsdepartementet Distribusjonsoppdrag
2020/16 20200415 15.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som ferievikar Julia Petterson
2020/3 20200415 15.04.2020 Inngående brev Feiing / tilsyn Leeslandsveien 111 Kjell Andersen
2020/3 20200415 15.04.2020 Inngående brev fritak for feie avgift Sb-Iks - Ole Alexander Pettersen
2020/3 20200415 15.04.2020 Utgående brev Fritak for feieavgift på Leeslandsveien 111 Kjell Sigbjørn Andersen
2020/49 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtaksbrev Bjørn Mikal Engestøl
2020/18 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedrørende SMIL søknad ERLING JOMÅS
2020/55 20200415 15.04.2020 Inngående brev Avslag - Fritidskortet (pilot) - 2020 Tilskuddsseksjonen Bufdir
2020/64 20200414 14.04.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass, klagesak Irene Tveit
2020/64 20200414 14.04.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass, klagesak Taghrid Mahmoud Alsmail
2020/37 20200414 14.04.2020 Inngående brev Naturressurskommunene - Veileder om eiendomsskatt Lundogco - Vigdis Ekeland
2020/1 20200414 14.04.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i forskrift om brannforebygging § 3 på grunn av utbrudd av koronavirus (covid-19) Suzanne.Norvang@dsb.no
2020/1 20200414 14.04.2020 Inngående brev Høring - Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2 Postmottak HOD
2020/1 20200414 14.04.2020 Inngående brev Høring fra KMD Distribusjonsoppdrag
2019/375 20200414 14.04.2020 Inngående brev Ny tildeling av ekstra skjønnsmidler til kommunene i forbindelse med koronautbruddet Nordhus, Jostein
2019/542 20200414 14.04.2020 Inngående brev Gnr/bnr 15/5 - sak nr 2019/542 Ferdigattest Leif Sakariassen
2019/542 20200414 14.04.2020 Utgående brev Ferdigattest utedo Kringsjå, gnr. 15, bnr. 5. AGDER ENERGI VANNKRAFT AS
2018/325 20200414 14.04.2020 Inngående brev Brev til kommunene vedrørende Databehandleravtale for "Skriv til oss" og Databehandleravtale Grete Nybakk Vaeng
2018/222 20200414 14.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-03167-6 - Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/1072 20200414 14.04.2020 Utgående brev Samarbeid om Iveland og Vegusdal bygdemuseum BIRKENES KOMMUNE
Ingen tilgang 20200414 14.04.2020 Inngående brev Pristilbud bok Helge Stokkeland
2019/203 20200414 14.04.2020 Inngående brev Tilskudd til lokale kalkingstiltak i Iveland kommune - 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
2018/850 20200414 14.04.2020 Utgående brev Søknad om driftsavtale tekniske IKT tjenester i påvente av søknad om medlemskap i IKT AGDER IKT AGDER IKS
2020/186 20200414 14.04.2020 Utgående brev Utbedre påvist vannlekkasje på privat stikkledning Moltekjærveien Silje Skripeland m.fl.
2020/185 20200414 14.04.2020 Inngående brev bygg sak 55.4 Statnett - Øyvind Honnemyr
2020/185 20200414 14.04.2020 Inngående brev bygg søk Statnett - Øyvind Honnemyr
2020/183 20200414 14.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til vegbygging Kvs-Bygland - Terje Møkjåland
2020/183 20200414 14.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd landbruksvei kl. 7 Kvs-Bygland - Terje Møkjåland
2020/190 20200414 14.04.2020 Inngående brev 19/01572-16 - Status og veien videre for Akson Ann-Solveig Hansteen
2020/191 20200414 14.04.2020 Inngående brev Søknad om utsatt søknadsfrist for handel med fyrverkeri 2020 NORSK FYRVERKERIFORENING
2020/109 20200414 14.04.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Regionalt næringsfond Birkenes kommune
2020/109 20200414 14.04.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Regionalt næringsfond Birkenes kommune
2020/87 20200414 14.04.2020 Utgående brev Tilbud om fast stilling som skole- og barnehagefaglig rådgiver i Iveland kommune Kjell Hansen
2020/89 20200414 14.04.2020 Utgående brev Refusjons garanti for gjesteelever bosatt i Iveland kommune *****
2020/142 20200414 14.04.2020 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2019 for Agder Pasient- og brukerombudet
2020/144 20200414 14.04.2020 Saksframlegg/innstilling Reglement og rutiner for finans- og gjeldsforvaltning
2020/152 20200414 14.04.2020 Inngående brev Høring - notat vedrørende prioritering i forbindelse med covid-19 - sykehjem og hjemmebaserte tjenester Trykk-Tjenester
2020/182 20200410 10.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider Iveland kommune - st. ref. 4214174110 ***** ***** ***** *****
2020/181 20200406 06.04.2020 Saksframlegg/innstilling TV-aksjon 2020
2020/182 20200405 05.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider Iveland kommune - st. ref. 4214174110 ***** ***** *****
2020/182 20200404 04.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider Iveland kommune - st. ref. 4214174110 ***** ***** *****
2020/182 20200404 04.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning, ledig stilling som helsefagarbeider Iveland kommune - st. ref. 4214174110 ***** ***** *****
2020/183 20200403 03.04.2020 Utgående brev Søknad om ombygging av landbruksveg på gnr. 28, bnr. 1 og 12. Søker: Karianne og Terje Møkjåland. Godkjenning. Kvs-Bygland - Terje Møkjåland m.fl.
2020/184 20200403 03.04.2020 Inngående brev Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen høsten 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/183 20200403 03.04.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om ombygging av landbruksveg på gnr. 28, bnr. 1 og 12. Søker: Karianne og Terje Møkjåland. Godkjenning.
2020/183 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad veibygging Terje Møkjåland Kvs-Bygland - Terje Møkjåland
2020/183 20200403 03.04.2020 Inngående brev Kart Møkjåland Kvs-Bygland - Terje Møkjåland
2020/183 20200403 03.04.2020 Inngående brev Godkjenning avkjørsel fylkesvei Møkjåland Kvs-Bygland - Terje Møkjåland
2020/183 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd landbruksvei Møkjåland Kvs-Bygland - Terje Møkjåland
2020/152 20200403 03.04.2020 Inngående brev Covid-19 – Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet Thevarajah Ramalingam
2020/112 20200403 03.04.2020 Inngående brev VARSEL OM OPPSTART AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR BYGLAND KOMMUNE BYGLAND KOMMUNE
2018/351 20200403 03.04.2020 Inngående brev Protokoll fra styremøte 1.4.20 Grethe M. Matzow
2020/68 20200403 03.04.2020 Utgående brev Tilbud om vikariat ved skolene i Iveland Eline Tveit Urdal
2020/46 20200402 02.04.2020 Utgående brev Varsel om oppmåling Svein Arne Hillestad
2020/46 20200402 02.04.2020 Utgående brev Varsel om oppmåling Anders Fossli
2020/46 20200402 02.04.2020 Utgående brev Varsel om oppmåling Tine Iversen Gautestad
2020/64 20200402 02.04.2020 Inngående brev Fwd: Plass Iveland Kommune - Beate Stømne Frigstad
2020/64 20200402 02.04.2020 Inngående brev Klage på vedtak Iveland Kommune - Beate Stømne Frigstad
2020/44 20200402 02.04.2020 Utgående brev Varsel om oppmåling Svein Arne Hillestad
2020/44 20200402 02.04.2020 Utgående brev Varsel om oppmåling Anders Fossli
2020/44 20200402 02.04.2020 Utgående brev Varsel om oppmåling Tine Iversen Gautestad
Ingen tilgang 20200402 02.04.2020 Inngående brev Midt-Agder barneverntjeneste-Videreføring av statlig tilskudd til kommunalt barnevern 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
Ingen tilgang 20200402 02.04.2020 Inngående brev Renteregulering Bård Dørum
2018/850 20200402 02.04.2020 Inngående brev Vedr. oppsigelse av driftsavtale tekniske IKT tjenester VENNESLA KOMMUNE
2019/91 20200402 02.04.2020 Inngående brev Endring i opptaks- og ansvarsområde ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) SSHF SØRLANDET SYKEHUS HF
2019/139 20200402 02.04.2020 Inngående brev Iveland kommune - Tildeling av svømmetilskudd 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
2018/518 20200402 02.04.2020 Inngående brev SAK 2018/518 GBNR 63/78 NORSK BYGGSERVICE AS
2018/518 20200402 02.04.2020 Inngående brev SAK 2018/518 GBNR 63/78 Post - Iveland kommune
2018/356 20200402 02.04.2020 Inngående brev Oversendelse av klage på saksomkostninger FYLKESMANNEN I AGDER
2020/709 20200402 02.04.2020 Inngående brev Revisors beretning 2019 Iveland kommune Tommy Pytten
2020/1 20200402 02.04.2020 Inngående brev Forlenget høringsfrist for NOU 2019: 26 Postmottak HOD
2020/1 20200402 02.04.2020 Inngående brev 20/1243 Høring - kompetanse i barnevernet, varsling til fornærmede og etterlatte, og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet Postmottak
2020/1 20200402 02.04.2020 Inngående brev Utsatt høringsfrist - forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten Postmottak HOD
2020/1 20200402 02.04.2020 Inngående brev 20/1279 Høring - Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet Postmottak
2020/1 20200402 02.04.2020 Inngående brev Utvidet frist for høring om vurdering og eksamen Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2019/578 20200402 02.04.2020 Inngående brev Iveland Kommune - tilbakemelding årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Mogseth, Sølvi
2020/88 20200402 02.04.2020 Inngående brev 2277 Utvidelse av Lager - Voss Production - Søknad om Rammetillatelse Spissark - Paul Thorkildsen
2020/70 20200402 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om vikariat som barne- og ungdomsarbeider i barnehagene i Iveland kommune Tine Iversen Gautestad
2020/152 20200402 02.04.2020 Inngående brev Oppfølging av kommunale smittevernvedtak - Fylkesmannen ber om tilbakemelding Årøy, Yngve
2020/152 20200402 02.04.2020 Inngående brev Brev til helseforetak og kommuner fra Helsedirektoratet Trykk-Tjenester
2020/152 20200402 02.04.2020 Inngående brev Møte- og rapportering oversikt uke 14 Richard Utne
2020/152 20200402 02.04.2020 Inngående brev Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 Postmottak HOD
2020/152 20200402 02.04.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm - smittevern - COVID-19 Henning Lahn
2020/152 20200402 02.04.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr Trykk-Tjenester
2020/152 20200402 02.04.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. COVID-19-pandemien Wøien, Gunhild
2020/141 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** ***** *****
2020/141 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/128 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, bolig Tingtjønn 4. rammetillatelse, gnr. 36, bnr. 43. BYGGMESTER JØRGEN DOVLAND AS
2020/128 20200402 02.04.2020 Inngående brev RAMMETILLATELSE TINGTJØNN 4 Øyvind Dovland
2020/171 20200402 02.04.2020 Utgående brev Varsel om oppmåling Martin Gunstein Rønning
2020/171 20200402 02.04.2020 Utgående brev Varsel om oppmåling IVELAND KOMMUNE
2020/152 20200402 02.04.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen Postmottak HOD
2020/152 20200402 02.04.2020 Inngående brev Høring fra JD Distribusjonsoppdrag
2020/178 20200402 02.04.2020 Inngående brev Grensejustering gnr 20/bnr 48 Øyvind uleberg oyvindz@hotmail.com
2020/178 20200402 02.04.2020 Utgående brev Varsel om oppmåling Øyvind Uleberg
2020/178 20200402 02.04.2020 Utgående brev Varsel om oppmåling Lise Toril Kjellevand
2020/178 20200402 02.04.2020 Utgående brev Varsel om oppmåling Arvid Kjellevand
2020/178 20200402 02.04.2020 Utgående brev Varsel om oppmåling Merethe Kjellevand
2020/178 20200402 02.04.2020 Utgående brev Varsel om oppmåling Reidunn Dagmar Thorsdalen
2020/141 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb på drift og utvikling Iveland kommune - st. ref. 4205770741 ***** ***** *****
2020/141 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/70 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i barnehagene i Iveland kommune Iveland kommune - st. ref. 4186017969 ***** ***** ***** *****
2020/70 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i barnehagene i Iveland kommune Iveland kommune - st. ref. 4186017969 ***** ***** *****
2020/70 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i barnehagene i Iveland kommune Iveland kommune - st. ref. 4186017969 ***** ***** ***** *****
2020/70 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i barnehagene i Iveland kommune Iveland kommune - st. ref. 4186017969 ***** ***** *****
2020/70 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i barnehagene i Iveland kommune Iveland kommune - st. ref. 4186017969 ***** ***** *****
2020/70 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i barnehagene i Iveland kommune Iveland kommune - st. ref. 4186017969 ***** ***** *****
2020/70 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i barnehagene i Iveland kommune Iveland kommune - st. ref. 4186017969 ***** ***** ***** ***** *****
2020/70 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i barnehagene i Iveland kommune Iveland kommune - st. ref. 4186017969 ***** ***** *****
2020/70 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i barnehagene i Iveland kommune Iveland kommune - st. ref. 4186017969 ***** ***** *****
2020/70 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i barnehagene i Iveland kommune Iveland kommune - st. ref. 4186017969 ***** ***** *****
2020/70 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i barnehagene i Iveland kommune Iveland kommune - st. ref. 4186017969 ***** ***** ***** *****
2020/70 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i barnehagene i Iveland kommune Iveland kommune - st. ref. 4186017969 ***** ***** ***** *****
2020/70 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i barnehagene i Iveland kommune Iveland kommune - st. ref. 4186017969 ***** ***** *****
2020/70 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i barnehagene i Iveland kommune Iveland kommune - st. ref. 4186017969 ***** ***** ***** *****
2020/69 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barnehagelærer/pedagogisk leder Iveland kommune - st. ref. 4186008318 ***** ***** ***** *****
2020/69 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barnehagelærer/pedagogisk leder Iveland kommune - st. ref. 4186008318 ***** ***** *****
2020/69 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barnehagelærer/pedagogisk leder Iveland kommune - st. ref. 4186008318 ***** ***** *****
2020/69 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barnehagelærer/pedagogisk leder Iveland kommune - st. ref. 4186008318 ***** ***** *****
2020/69 20200330 30.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledig stilling som barnehagelærer/pedagogisk leder Iveland kommune - st. ref. 4186008318 ***** ***** ***** *****
2020/152 20200327 27.03.2020 Inngående brev Ekstra skjønnsmidler til kommunene i forbindelse med koronautbruddet Nordhus, Jostein
2020/152 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kan statlige myndigheter nekte kommunene å treffe egne smitteverntiltak etter smittevernloven? Mariann Hernes Brynlund
2020/152 20200327 27.03.2020 Inngående brev Eiendomsskatt - Kan korona-tiltakene gi grunnlag for betalingsutsettelse? LVK
2020/152 20200327 27.03.2020 Inngående brev Brev til kommunene fra Byggenæringens Landsforening Helene Kristin Amundsen
2020/152 20200327 27.03.2020 Inngående brev Videresendelse av dokumenter fra BUF dir vedr Kovid19 FYLKESMANNEN I AGDER
2020/152 20200327 27.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge mulige nye sengeplasser Trykk-Tjenester
2020/152 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er Trykk-Tjenester
2020/175 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, lager, annen landbruksbygning, gnr. 45, bnr. 10. Kim Albert Bekke
2020/175 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, lager, annen landbruksbygning, gnr. 45, bnr. 10. Kim Albert Bekke
2020/176 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, overbygg sag, annen landbruksbygning, gnr. 45, bnr. 10. Kim Albert Bekke
2020/176 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, overbygg sag, annen landbruksbygning, gnr. 45, bnr. 10. Kim Albert Bekke
2020/177 20200327 27.03.2020 Inngående brev TILBUD OM TILSKUDD KR 50 000 TIL ETABLERING AV NY VIRKSOMHET INNOVASJON NORGE
2020/167 20200327 27.03.2020 Utgående brev Kommunale avgifter. ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/650 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 984517920 Landbruksdirektoratet
2020/49 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 7/2 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2020/16 20200327 27.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer 2020 - Pleie og omsorg Iveland kommune - st. ref. 4177624263 ***** ***** ***** *****
2020/16 20200327 27.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer 2020 - Pleie og omsorg Iveland kommune - st. ref. 4177624263 ***** ***** *****
2020/16 20200327 27.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer 2020 - Pleie og omsorg Iveland kommune - st. ref. 4177624263 ***** ***** *****
2020/16 20200327 27.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer 2020 - Pleie og omsorg Iveland kommune - st. ref. 4177624263 ***** ***** *****
2020/16 20200327 27.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer 2020 - Pleie og omsorg Iveland kommune - st. ref. 4177624263 ***** ***** *****
2020/44 20200327 27.03.2020 Utgående brev Søknad om arealoverføring fra gnr. 14 bnr. 9 til gnr. 14 bnr. 58. Dispensasjonssak. Svein Arne Hillestad
2020/49 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 9/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2020/2 20200326 26.03.2020 Utgående brev Plan for kriseledelse Berit Hauan
2019/578 20200326 26.03.2020 Inngående brev Oversikt over aksjer selskapet eide i 2019 SKATTEETATEN
2018/780 20200326 26.03.2020 Utgående brev Vedr deres tilbud om leilighet *****
2019/128 20200326 26.03.2020 Inngående brev Veterinære tjenester - kommunal beredskap FYLKESMANNEN I AGDER
2019/338 20200326 26.03.2020 Inngående brev Dokument 20/09839-3 Utlysning av LIM-tilskudd 2020 sendt fra Agder fylkeskommune postmottak@agderfk.no
Ingen tilgang 20200326 26.03.2020 Inngående brev Svar på melding om godkjenning av deponering av Forum Winsak/Ephorte ARKIVVERKET
2017/1229 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-00787-62 - Utsatt høringsfrist for handlingsprogram for fylkesveg, regional planstrategi og handlingsprogram for Regionplan Agder 2030 Agder fylkeskommune
2020/169 20200326 26.03.2020 Utgående brev Melding om vedtak - opphør av støttekontakt *****
2020/171 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, oppretting av grunneiendom gnr. 12 bnr. 42 Martin Gunstein Rønning
2020/171 20200326 26.03.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak, oppretting av grunneiendom gnr. 12 bnr. 42 Martin Gunstein Rønning
2020/174 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedrørende gnr 20 bnr 16, Vatnestrømveien 75 - Rehabilitering av skorstein - Søknad om tillatelse til tiltak Post - Iveland kommune
2020/174 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, rehabilitering av skorstein, gnr. 20, bnr. 16, Vatnestrømveien 75. AGDER BYGGCONSULT AS
2020/146 20200326 26.03.2020 Inngående brev Brev til Iveland kommune om overføring og rapportering av frisklivssentralmidler fra 2019 til 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
2020/152 20200326 26.03.2020 Inngående brev Informasjon til 1. linje - En oppdatering Wenche Synnøve Lernæs
2020/152 20200326 26.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon fra Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester til kommunene per 23. mars 2020 Hanne Knutsen Jørgensen
2020/152 20200326 26.03.2020 Inngående brev Oppfølging av H-dir. notat om Prioritering av helsehjelp under covid-19 epidemien Mirjam Lien Smedsrød
2020/152 20200326 26.03.2020 Inngående brev VS: NKH - Koronavirus informasjon - LTMV brukere Margaret F Jacobsen
2020/152 20200326 26.03.2020 Inngående brev Presseinfo: Vil framskynde byggeprosjekter for å redusere ledighet Aardal, Jo Vegard
2020/152 20200326 26.03.2020 Inngående brev Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak – oversendelse av rutinebeskrivelse Trykk-Tjenester
2020/152 20200326 26.03.2020 Inngående brev Rundskriv om forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge Postmottak HOD
2020/152 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-03146-2 - Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2020/141 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb på drift og utvikling Iveland kommune - st. ref. 4205770741 ***** ***** *****
2020/89 20200326 26.03.2020 Utgående brev gjesteelev *****
2020/119 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedtak - midlertidig fravik i vannstanden i Gåseflåfjorden Brit Torill Haugen
2020/104 20200323 23.03.2020 Utgående brev Søknad om konsesjon gnr. 57, bnr. 2. Søkere: John Tomas Homme og Unni Homme. John Tomas Skreland Homme
2020/96 20200323 23.03.2020 Utgående brev Skoleskyss - søknad om *****
2020/89 20200323 23.03.2020 Utgående brev Skolebytte *****
2020/89 20200323 23.03.2020 Inngående brev overgang til ungdomsskolen *****
2020/89 20200323 23.03.2020 Utgående brev Overgang til ungdomsskolen *****
2020/89 20200323 23.03.2020 Inngående brev Skolebytte *****
2020/89 20200323 23.03.2020 Inngående brev Skolebytte *****
2020/89 20200323 23.03.2020 Utgående brev Skolestart 2020 *****
2020/92 20200323 23.03.2020 Inngående brev vedrørende innhenting av barnevernsmappe og andre dokumenter Håland, Monika K
2020/132 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tildeling nr 1 2020 - Veibygging og drift - Agder FYLKESMANNEN I AGDER
2020/135 20200323 23.03.2020 Utgående brev Vedr innspill om Kulturstipend Ingvild Eikeland
2020/137 20200323 23.03.2020 Saksframlegg/innstilling Fastsettelse av retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, behandling av søknader om tilskudd til bygging av skogsveier og behandling av søknader om tilskudd til drift med kontrollplaner.
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev HASTER - brev til kommunelegen Aavitsland, Preben
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Evje og Vennesla HV-område 08214 Kåre Einar Skaiå Larsen
2020/152 20200323 23.03.2020 Saksframlegg/innstilling Hastevedtak fra kommuneoverlegen i Iveland kommune 17/3-2020
2020/152 20200323 23.03.2020 Saksframlegg/innstilling Styrking av den politiske beredskapen i forbindelse med Covid-19
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Vedlagt: samlet kronologisk oversikt over forskrifter knyttet til koronaviruset Richard Utne
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Videresender informasjon fra Bufdir til kommunene - barnevern FYLKESMANNEN I AGDER
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kartlegging "spadeklare" tiltak/prosjekter i kommunene på Agder Steinar Eilertsen
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber fylkesmennene sikre at kommunene ivaretar sitt sørge for ansvar for at Trykk-Tjenester
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Forsvarets bistand til aktører med ansvar for samfunnssikkerhet under coronaepidemien - prosedyre for anmodning Yngve Årøy
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kort høringsrunde - prioritering av helsehjelp under Covid-19 krisen Toril Kolås
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Smittevern i butikk Cecilie Scharning
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Varsel fra Helse direktoratet - vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet Richard Utne
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr Trykk-Tjenester
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev 20/1476-4 Informasjon om midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 Postmottak KMD
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd Trykk-Tjenester
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Vedrørende sivilforsvarets tjenestepliktige og deres rolle som samfunnskritisk funsjon Charlotte.Fone@dsb.no
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev E-post: Varsel fra Helsedirektoratet - vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om karantene(isolering) etter reiser utenfor Norden Richard Utne
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Corona - tiltak smittespredning Svend Åge Petersen
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev RETTELSE - Rundskriv - informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset Postmottak HOD
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Korona: Be om bistand fra frivillig sektor og sørg for gode hygienetiltak på kollektivtransport Trykk-Tjenester
2020/152 20200323 23.03.2020 Saksframlegg/innstilling Midlertidige delegasjon av myndighet til ordfører for å begrense spredning av Covid-19
2020/152 20200323 23.03.2020 Utgående brev Hastevedtak fra kommuneoverlegen i Iveland kommune 17/3-2020: IVELAND KOMMUNE
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Hastevedtak fra kommuneoverlegen i Iveland kommune 17/3-2020: Iveland kommune
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Hastevedtak fra kommuneoverlegen i Iveland kommune 17/3-2020: Iveland kommune
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om fjernmøter i kommunene gjelder også nemndsmøter i eiendomsskattesaker LVK
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd Trykk-Tjenester
2020/152 20200323 23.03.2020 Utgående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr Fylkesmannen i Agder
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Rapportering på situasjonen etter Covid19 i oppvekstsektoren - Kommunene i Agder Haus,Tore K.
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev [EXTERNAL] SV: Forbud mot å opphold på hytte. Nov - Landsverk, Tore
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport vei - Trykk-Tjenester
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner Trykk-Tjenester
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien Øvernes Else-Karin
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært 27498713_1_1.PDF Trykk-Tjenester
2020/152 20200323 23.03.2020 Inngående brev Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur 27498360_1_1.PDF Trykk-Tjenester
2020/156 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest, tilbygg, gnr. 55, bnr. 1. ENGESLAND BYGG AS
2020/156 20200323 23.03.2020 Utgående brev Ferdigattest, tilbygg, gnr. 55, bnr. 1. ENGESLAND BYGG AS
2020/158 20200323 23.03.2020 Inngående brev Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet post@miljodir.no
2020/159 20200323 23.03.2020 Inngående brev SV: Korrigert inspeksjonsrapport etter tilsyn ved Voss Production as. Olaf Grimsmo
2020/159 20200323 23.03.2020 Inngående brev Korrigert inspeksjonsrapport etter tilsyn ved Voss Production as. Moen, Cecilie Haraldstad
2020/159 20200323 23.03.2020 Inngående brev Inspeksjonsrapport - Voss Production AS Moen, Cecilie Haraldstad
2020/160 20200323 23.03.2020 Inngående brev Foreleggelse av begjæring om fravikelse i forbindelse med tvangssalg Iveland kommune - ***** ***** ***** KRISTIANSAND TINGRETT
2020/161 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 999163432 ENKLERE BONDELIV PREBEN BEKKE BERGE
2020/165 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på vedtak om helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A – ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I AGDER
2020/167 20200323 23.03.2020 Inngående brev Reduksjon / fritak fra kommunale avgifter *****
2017/1072 20200323 23.03.2020 Inngående brev Innkalling og saksliste møte i representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS Tharaldsen, David Bergh
2018/160 20200323 23.03.2020 Utgående brev Referanse 2018/12373, 100879/2018, saksbehandler Halvdan Jentoft Arbeidstilsynet
2018/160 20200323 23.03.2020 Inngående brev Automatic reply: Referanse 2018/12373, 100879/2018, saksbehandler Halvdan Jentoft Arbeidstilsynet - Post
2018/160 20200323 23.03.2020 Inngående brev Teknisk Rapport Iveland Brannstasjon Innregulering 10.03.2020 Frikstadveien 20 Iveland (ID 927207).xlsx Caverion - Stemme Egil Kristian
2018/160 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest ny  garderobeanlegg ved Iveland brannstasjon, gnr. 31, bnr. 8 IVELAND KOMMUNE
2018/160 20200323 23.03.2020 Utgående brev Ferdigattest garderober Iveland brannstasjon, gnr. 31, bnr. 8 IVELAND KOMMUNE
2018/187 20200323 23.03.2020 Utgående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding Miriam Bjerland Øirås
Ingen tilgang 20200323 23.03.2020 Inngående brev Avslutning av tilsyn - fortsatt åpne avvik - Iveland kommune ARKIVVERKET
Ingen tilgang 20200323 23.03.2020 Inngående brev 19/00645-4 - Egenerklæring for overføring av elektronisk arkiv Gressli, Marit
Ingen tilgang 20200323 23.03.2020 Utgående brev Godkjenning av deponering av Forum Winsak/Ephorte (1999-2005) ARKIVVERKET
Ingen tilgang 20200323 23.03.2020 Inngående brev Renteregulering Bård Dørum
Ingen tilgang 20200323 23.03.2020 Inngående brev Konsekvenser av Coronaepedemien når det gjelder kommunale tjenestetilbudet til synshemmede Beathe Beckstrøm
2018/247 20200323 23.03.2020 Inngående brev Att. Landbrukskontoret - jordleieundersøkelse Harald Moksnes Weie
2018/271 20200323 23.03.2020 Inngående brev Ledsagerbevis - Søknad om *****
2018/325 20200323 23.03.2020 Inngående brev VS: visma i barnehge og skole i Iveland Beate Stømne Frigstad
2018/51 20200323 23.03.2020 Utgående brev Ferdigattest landbruksbygning, Gnr. 55, bnr. 1 Håkon Hauge
2019/162 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tildeling av tilretteleggingsmidler for deltakelse i Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ( ABLU) - våren 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
2019/254 20200323 23.03.2020 Inngående brev Rapport - Elg og hjort i Agder 2020 Lassen, Bård Andreas
2018/780 20200323 23.03.2020 Inngående brev Korona og boligsøknad Dan Erik Grønvold-Rossland
2018/923 20200323 23.03.2020 Inngående brev Vedr. 2020006257-6 - Bidrag til ATP-samarbeidet 2020 - Iveland kommune Kristiansand kommune
2019/119 20200323 23.03.2020 Inngående brev Mulighetsstudie for Otra Elvepark - høringsfristen er utsatt til 20.6.2020 Tom Egerhei
2018/356 20200323 23.03.2020 Inngående brev ***** ***** Mari Førde Eikeland - Larsen Advokatfirma AS
2019/576 20200323 23.03.2020 Utgående brev Kommunalt tilskudd til treningsdresser Arnulf Bærheim
2019/536 20200323 23.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-00902-7 - Valg av nye skjønnsmedlemmer til Kristiansand tingrett Agder fylkeskommune
2020/2 20200323 23.03.2020 Inngående brev Plan for kriseledelse Iveland Kommune - Berit Hauan
2020/3 20200323 23.03.2020 Inngående brev Ber om informasjon frå kommunen om anlegg som tar i mot jord- og steinmassar som ikkje er forureina Stokke, Bjørn
2020/3 20200323 23.03.2020 Inngående brev SV: Ellel Ministries Norge (Grosås Senter) - Bestilling av renovasjon Torhild Hornnes
2020/3 20200323 23.03.2020 Inngående brev Alle kommuner i Agder må sikre at dere har administratortilgang i Grunnforurensning innen 30. april 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
2020/3 20200323 23.03.2020 Utgående brev fritak for feie avgift Kjell Andersen
2020/3 20200323 23.03.2020 Inngående brev Fagbrukertjeneste for lokal luftkvalitet er nå tilgjengelig for dere som jobber i kommunen Luft
2020/3 20200323 23.03.2020 Inngående brev SV: Feiing/tilsyn Kjell Andersen
2020/2 20200323 23.03.2020 Inngående brev VS: Vedrørende gnr 20 bnr 16, Vatnestrømveien 75 - Innsyn i eksisterende tegninger Post - Iveland kommune
2020/1 20200323 23.03.2020 Inngående brev UiAs strategi 2021 - 2024 - Ekstern høring Erik Lunde
2020/1 20200323 23.03.2020 Inngående brev Høring - modulvogntog på veger som er tillatt for 24 m tømmervogntog Norby Elin Elisabeth
2020/49 20200323 23.03.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 28/5 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2020/49 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 28/5 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2020/49 20200323 23.03.2020 Inngående brev Skogkultur- og gjennomsnittskostnader for 2019 og anbefalte makskostnader for tilskudd og skogfond i Agder for 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
2020/49 20200323 23.03.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 17/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2020/45 20200323 23.03.2020 Inngående brev Egenkontrollrapport for Skisland avløpsanlegg (4218.0011.01) - privat avløpsanlegg ikkesvar@miljodir.no
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehage 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 Mari Gaudestad
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/4 20200323 23.03.2020 Inngående brev Utsettelse av tilsyn: Iveland omsorgssenter FYLKESMANNEN I AGDER
2020/17 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg Direktoratet for Arbeidstilsynet
2020/19 20200323 23.03.2020 Inngående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
2020/22 20200323 23.03.2020 Inngående brev 20/00231-1 - Habilitetsvurdering knyttet til sak om tomteutvikling Erna Larsen
2020/37 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt 50302 Strandberg Eiendomsskatt Iveland
2020/37 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage på takst og skatt 2020 - 31/5/2 Jeppestøl Eiendomsskatt Iveland
2020/37 20200323 23.03.2020 Inngående brev Eiendomsskatt. Odd Håvard Dahle
2020/37 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage på kommunens oppførsel og beregningsgrunnlag for Eiendomsforslag. Per Anton Øverland
2020/37 20200323 23.03.2020 Inngående brev Iveland kommune eiendomsskatt Mary Torbjørg Mollestad
2020/52 20200323 23.03.2020 Utgående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding *****
2020/52 20200323 23.03.2020 Utgående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding *****
2020/52 20200323 23.03.2020 Utgående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding *****
2020/52 20200323 23.03.2020 Utgående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding *****
2020/52 20200323 23.03.2020 Utgående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding *****
2020/52 20200323 23.03.2020 Utgående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding Ingeborg Midtsund Nordbø
2020/52 20200323 23.03.2020 Utgående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding Mariell carmen Svaland
2020/52 20200323 23.03.2020 Utgående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding *****
2020/52 20200323 23.03.2020 Utgående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding Eline Tveit Urdal
2020/52 20200323 23.03.2020 Utgående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/64 20200323 23.03.2020 Utgående brev Midlertidig barnehageplass 2020-2021 *****
2020/68 20200323 23.03.2020 Utgående brev Tilbud om vikariat ved skolene i Iveland kommune Helene Kristiansen
2020/141 20200317 17.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb på drift og utvikling Iveland kommune - st. ref. 4205770741 ***** ***** ***** *****
2020/141 20200314 14.03.2020 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sommerjobb på drift og utvikling - st. ref. (4205770741) - ***** ***** *****
2020/141 20200314 14.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb på drift og utvikling Iveland kommune - st. ref. 4205770741 ***** ***** *****
2020/142 20200310 10.03.2020 Inngående brev Årsmelding 2019 for Agder Pasient- og brukerombudet i Agder
2020/138 20200310 10.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-07543-1 - Referat fra administrativ viltsamling i Agder Agder fylkeskommune
2020/139 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr. 33 bnr. 59 Gunnar Frigstad
2020/139 20200310 10.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, garasje, gnr. 33 bnr. 58 Gunnar Frigstad
2020/133 20200310 10.03.2020 Inngående brev Viktig informasjon fra Bane NOR til drivere av serviceanlegg som er knyttet til jernbanenettet BANE NOR SF
2020/135 20200310 10.03.2020 Inngående brev Kulturstipend Ingvild Eikeland
2020/144 20200310 10.03.2020 Inngående brev SV: Er finansreglementet tilpasset den nye finans- og gjeldsforskriften Steinar Mørch-Olsen
2020/144 20200310 10.03.2020 Inngående brev Avtale om finansiell konsulentbistand vedr finansreglement og administrative rutiner Tove Gulbrandsen
2020/145 20200310 10.03.2020 Inngående brev oppgradering av uteområdene ved butikkene Kari Huvestad
2020/145 20200310 10.03.2020 Inngående brev Prosjekt Joker Skaiå Iveland Kommune - Helge Håverstad
2020/145 20200310 10.03.2020 Inngående brev Prosjekt Joker Vatnestrøm Iveland Kommune - Helge Håverstad
2020/145 20200310 10.03.2020 Inngående brev Kostnader Joker prosjekter Iveland Kommune - Helge Håverstad
2020/145 20200310 10.03.2020 Utgående brev Uttalelse vedrørende investeringsprosjekt - Skaiaa Mykland dagligvare Skaiaa Mykland
2020/129 20200310 10.03.2020 Inngående brev Are Israeli Ambassador mr Alon Roth and US Ambassador mr Kenneth J Braithwaite crooks? The Norwegian Sovereignty has been eradicated. Did Israel and USA commit treason against their host country? anders pedersen
2020/129 20200310 10.03.2020 Inngående brev Are Israeli Ambassador mr Alon Roth and US Ambassador mr Kenneth J Braithwaite crooks? The Norwegian Sovereignty has been eradicated. Did Israel and USA commit treason against their host country? anders pedersen
2020/129 20200310 10.03.2020 Inngående brev Frimurere stjeler, selger, importerer og hvitvasker narko gjennom Politiet anders pedersen
2020/129 20200310 10.03.2020 Inngående brev Har Strålevernet gjort seg kjent med sitt eget grunnlagsdokument? Informasjon om farene ved elektromagnetisk stråling for 61 gang på rad. Trond Martin Skjerpe
2020/129 20200310 10.03.2020 Inngående brev Politiet er infiltrert av kriminelle Frimurere anders pedersen
2020/129 20200310 10.03.2020 Inngående brev Sv: Dersom vi får disse på vår side, tror jeg mye er gjort.... men kan vi stole på utvalg plukket ut av regjeringen???? I think not!!!!!!!!!!!!!!!!!! anders pedersen
2020/131 20200310 10.03.2020 Inngående brev Referat fra administrativ viltsamling i Agder 30.1.2020 Lassen, Bård Andreas
2020/148 20200310 10.03.2020 Utgående brev Vedtak folkehelsemidler til Smiedalen Anne Lise S Chermiti
2020/152 20200310 10.03.2020 Inngående brev brev til landets kommunene fra Helsedirektoratet Trykk-Tjenester
2020/152 20200310 10.03.2020 Inngående brev Rapportering på situasjonen etter Covid19 i oppvekstsektoren - Kommunene i Agder Haus,Tore K.
2020/152 20200310 10.03.2020 Inngående brev Brev til landets kommuner Trykk-Tjenester
2020/152 20200310 10.03.2020 Inngående brev Utsendelse av brev fra Helsedirektoratet Trykk-Tjenester
2020/152 20200310 10.03.2020 Inngående brev Utsendelse av brev til alle landes fylkesmenn og kommuner Trykk-Tjenester
2020/98 20200310 10.03.2020 Inngående brev Møtebok Iveland kontrollutvalg Inger Lise Austrud
2020/107 20200310 10.03.2020 Utgående brev Innsyn reisetid grunnskole Fredrik Kampevoll
2020/109 20200310 10.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-01704-9 - Rammebevilgning til regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand i 2020 Agder fylkeskommune
2020/119 20200310 10.03.2020 Inngående brev Dokument 20/02578-2 Søknad om å midlertidig fravik fra LRV i Gåseflåfjorden sendt fra Agder fylkeskommune postmottak@agderfk.no
2020/77 20200310 10.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, gnr. 14, bnr. 22. Odd Gunnar Urdal
2020/78 20200310 10.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, gnr. 14, bnr. 19. Jon Erik Olsen
2020/79 20200310 10.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, gnr. 14, bnr. 20. John Smiseth
2020/80 20200310 10.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, gnr. 14, bnr. 21. Olav Nilsen
2020/81 20200310 10.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, gnr. 14, bnr. 23. Vidar Sørensen
2020/82 20200310 10.03.2020 Saksframlegg/innstilling Revidering av lokale retningslinjer for økonomiske virkemidler i landbruket
2020/153 20200310 10.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-07721-4 - Fylkeskommunens uttalelser til dispensasjonssøknader etter plan og bygingsloven Agder fylkeskommune
2020/154 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse, gnr. 12, bnr. 29. Linda Christine Johnsdatter Aagedal
2020/52 20200310 10.03.2020 Inngående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding *****
2020/62 20200310 10.03.2020 Utgående brev Tilbud om vikariat som kommunefysioterapeut Malene Ihme
2020/52 20200310 10.03.2020 Inngående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding Eline Tveit Urdal
2020/55 20200310 10.03.2020 Inngående brev 20/85 Orientering til kommuner om innspillsmøte om fritidskortet 16. mars Postmottak
2020/37 20200310 10.03.2020 Inngående brev Fakturaer på eiendomsskatt Arne Fjermeros
2020/37 20200310 10.03.2020 Utgående brev Fakturaer på eiendomsskatt Arne Fjermeros
2020/17 20200310 10.03.2020 Inngående brev Kvittering Svar på postalt tilsyn deres referanse 2020/901 Ks - svarut-no-reply@ks.no
2020/17 20200310 10.03.2020 Utgående brev Svar på postalt tilsyn til Arbeidstilsynet, sak 2020/901 ARBEIDSTILSYNET
2020/4 20200310 10.03.2020 Utgående brev Varsel om tilsyn med Iveland omsorgssenter, Iveland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
2020/13 20200310 10.03.2020 Inngående brev Rullering av planstrategi Norsk Friluftsliv
2020/13 20200310 10.03.2020 Inngående brev Rullering av planstrategi - oppdatert versjon Norsk Friluftsliv
2020/3 20200310 10.03.2020 Inngående brev Brøyting Inger Lise Vatnestrøm
2020/3 20200310 10.03.2020 Utgående brev Brøyting Inger Lise Vatnestrøm
2020/3 20200310 10.03.2020 Inngående brev Ellel Ministries Norge (Grosås Senter) - Bestilling av renovasjon Ellel - Tor Jørgen Aabel
2020/49 20200310 10.03.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 35/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2020/47 20200310 10.03.2020 Inngående brev Mattilsynet: registrere hensynssoner for drikkevann Anders Bekkelund
2020/1 20200310 10.03.2020 Inngående brev Høring - Medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell mm (forslag om endringer i helsepersonelloven mm) Postmottak HOD
2020/1 20200310 10.03.2020 Inngående brev Høring Fra JD Distribusjonsoppdrag
2019/679 20200310 10.03.2020 Inngående brev Vann og avløp: Signert serviceavtale med Biovac E.T. AS G/bnr. 1/10, anleggsnr. 64347 Biovac - Kirsti Helle
2020/1 20200310 10.03.2020 Inngående brev 20/825-1 Høring: Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggkvalitetutvalget - forslag om endringer i plan- og bygningsloven Postmottak KMD
2020/1 20200310 10.03.2020 Saksframlegg/innstilling Innspill til Høring - Regional planstrategi for Agder 2020-2024
2020/3 20200310 10.03.2020 Inngående brev Epost fra Iveland kommune Stig Strandberg
2020/3 20200310 10.03.2020 Utgående brev Privat bruk av offentlig vei/eiendom Stig Strandberg
2020/3 20200310 10.03.2020 Inngående brev Privat bruk av offentlig vei/eiendom Stig Strandberg
2020/3 20200310 10.03.2020 Inngående brev Feiing/tilsyn Kjell Andersen
2019/536 20200310 10.03.2020 Inngående brev RETTELSE Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer Jill Andreassen
2019/536 20200310 10.03.2020 Inngående brev Meddommerutvalg 2021 - 2024 Strømodden, Siv
2019/578 20200310 10.03.2020 Utgående brev Innsendelse av budsjettdokumenter for 2020-2023, tillegg FYLKESMANNEN I AGDER
2019/370 20200310 10.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd for tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, gnr. 14, bnr. 24, eier Vigdis og Stig Magnussen. Vigdis Magnussen
2019/570 20200310 10.03.2020 Utgående brev Rapport over tildelte midler fra vassdragsstyret for Nedre Otra til forprosjekt for å vurdere muligheter for å tilrettelegge ny/ bedre adkomst til elva og sti til krigsminne ved Hompenhøg. VENNESLA KOMMUNE
2019/678 20200310 10.03.2020 Inngående brev Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet
2019/678 20200310 10.03.2020 Inngående brev Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet
2020/1 20200310 10.03.2020 Inngående brev 18/4777 - Høring: Forslag om nye regler om overvannshåndtering Ikke svar
2020/1 20200310 10.03.2020 Inngående brev Høring – NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven Arild Brukstuen
2020/1 20200310 10.03.2020 Inngående brev 19/6383-2 Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - Regler om håndtering av overvann - Høring Postmottak KMD
2020/1 20200310 10.03.2020 Inngående brev Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet post@miljodir.no
2020/1 20200310 10.03.2020 Inngående brev Høring- forslag til regler om innføring og overgang til nye læreplaner Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2020/1 20200310 10.03.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Postmottak HOD
2018/356 20200310 10.03.2020 Inngående brev Avgjørelse - dekning av saksomkostninger FYLKESMANNEN I AGDER
2018/780 20200310 10.03.2020 Utgående brev Tilbud om bolig Hildeg Grønvold-Rossland
2019/144 20200310 10.03.2020 Inngående brev Årsrapport Driftsassistansen i Aust Agder 2019 Lyngdal, Vidar
2019/137 20200310 10.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-00992-5 - Stedsutvikling 2020 - Invitasjon til å søke om tilskudd Agder fylkeskommune
2018/94 20200310 10.03.2020 Utgående brev Vedr. garanti for Bjørnehatten boligfelt SPAREBANKEN SØR AVD VENNESLA
2018/158 20200310 10.03.2020 Utgående brev Skogkulturlotteri 2018/2019 Kåre Mjåland m.fl.
2018/214 20200310 10.03.2020 Inngående brev Felles årsmelding fra landets pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen
2018/351 20200310 10.03.2020 Inngående brev VS: Protokoll styremøte 14.02.2020. Grethe M. Matzow
2018/356 20200310 10.03.2020 Inngående brev Deres ref. 2018/356 Mari Førde Eikeland - Larsen Advokatfirma AS
2018/411 20200310 10.03.2020 Utgående brev Fri fra undervisning Eva jeanette Olsen
2018/411 20200310 10.03.2020 Utgående brev Fri fra undervisning Eva jeanette Olsen
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - Gjennomføring av plassering etter barnevernloven § 4-24 etter fylte 18 år Bufetat
Ingen tilgang 20200310 10.03.2020 Inngående brev STATUS PÅ NÆRPOLITIREFORMEN I AGDER POLITIDISTRIKT AGDER POLITIDISTRIKT
2017/1229 20200310 10.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-01903-2 - Invitasjon til innspill til Handlingsprogram for fylkesveg 2021 - 2024 Agder fylkeskommune
2017/1229 20200310 10.03.2020 Saksframlegg/innstilling Innspill til handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030
2018/356 20200305 05.03.2020 Utgående brev Sak 2018/356 ***** ***** LARSEN ADVOKATFIRMA AS
2018/923 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad fra Iveland kommune - Enhet for areal og transport i Kristiansand kommune Kr