eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
776/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Studietur Kristin Hægeland
770/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Permisjoner Skaiå barnehage barnehageåret 2017/18. Delegert sak
779/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev 20/194 RAMBØLL NORGE AS m.fl.
778/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling Linda Briet
771/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Grenseforløp i strandsone utenfor eiendommene Fredheimsveien 5-7 Prerien, Fredheimsveien 9. Kåre Egil Jensen m.fl.
372/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev OBS! Vedtak om takster knyttet til Agder Energi og Telia OBS! - KORT Sakkyndig nemnd m.fl.
313/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Bestilling av utstyr til Åkle kulturarena 'Karl Erik Gabrielsen'
367/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Leieavtale Ivelandshallen 17. februar rreennaattee@hotmail.no
328/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om godkjenning av 5 årig gjødselplan Jens Hodne
327/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Skogkulturlotteri 2016 Tor Anders Skaiaa m.fl.
261/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Prosjektmidler - akseptskjema - takk nb@nb.no
242/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Vurdering av avskytning elg og hjort 2016, Iveland Viltlag Iveland viltlag v/John Tomas Homme
260/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev SV: Utvikling av Åkle kulturarena Karl Erik Gabrielsen
238/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven, gnr. 28, bnr. 12. MØKJÅLAND GÅRD V/KARIANNE MØKJÅLAND m.fl.
195/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksveg på gnr. 9, bnr. 2, Suggehølvegen. JOHN ØINA
49/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Leieavtale Ivelandshallen rreennaattee@hotmail.no
51/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Leieavtale Ivelandshallen siribell70@gmail.com
50/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev SV: Leie av Ivelands hallen den 7 januar. Johan Lund
2568/2016 20170323 23.03.2017 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr 5 bnr 1: Arealoverføring til gnr 5 bnr 8 og bnr 9. Svein Egil Ivedal
2539/2016 20170323 23.03.2017 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr 12, bnr 3. Foreløpig svar. Viggo Åsheim
2538/2016 20170323 23.03.2017 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr 12 bnr 1,2. Foreløpig svar. Tor Anders Skaiaa
2520/2016 20170323 23.03.2017 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd søknadsomgangen august 2016 - Vurdering om avkortning av tilskuddet Erling Jomås
2479/2016 20170323 23.03.2017 Utgående brev Oversending av nytt matrikkelbrev, gnr 20 bnr 155 IVELAND EIENDOM DA
773/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev tilsyn iveland bygdeheim 2016 Olav Nese
760/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Skadefellingstillatelse kanadagås Iveland kommune, drift og utvikling
713/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksveg, gnr. 13 bnr. 1 MYKLAND OLE ALBERT
87/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Tilsyn arkiv Iveland kommune 'lillian.lunden@arkivverket.no'
68/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Svar til Elsa van Meurs angående sommerjobb 2017 'Elsa van Meurs'
91/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Oppretting av matrikkelenhet, gnr 7 bnr 5. Oversending av matrikkelbrev. HILLESTAD BYGG m.fl.
38/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Melding om vei Christian Olsen
514/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Overføring av areal fra gnr 34 bnr 1,5 til gnr 34 bnr 10. Oversending av nytt matrikkelbrev. Turid Berthe Håverstad
406/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om spredning av landbrukskompost på gnr 13, bnr 3 i Iveland kommune Hans Henrik Mykland
390/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Overføring av eiendom fra Egil Jensen 63/38/71 Til Odny Skogstad og Svein Olsen 63/62. Feil i matrikkelkartet. Kåre Egil Jensen m.fl.
445/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om produksjonstilskudd søknadsomgangen august 2016 Erling Jomås
369/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Begjæring om oppdeling i eierseksjoner, gnr 28 bnr 26, avslutting av sak. Hans Kåre Mykjåland
774/2017 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling Katrine Thorkildsen
772/2017 20170322 22.03.2017 Inngående brev Refusjonsgaranti for barn bosatt i Vennesla med barnehageplass i Iveland .pdf VENNESLA KOMMUNE
777/2017 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling Judith Zøllner
766/2017 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad om oppdeling av tomt. OLE PETTER FJERMEROS
765/2017 20170322 22.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling Ragnhild Seglem
764/2017 20170322 22.03.2017 Inngående brev Hvor er de viktigste kulturlandskapene i Agder? vest-agder fylkeskommune
763/2017 20170322 22.03.2017 Inngående brev Tilsynskalender for tilsyn med kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder for 2017 FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
767/2017 20170322 22.03.2017 Inngående brev Navneendring, Bakkemyra 8 Åsta Mykland
756/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling Trond Hanshus
758/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Pålegg fra Arbeidstilsynet SETESDAL BRANNVESEN IKS
757/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Støy fra anlegg, jernbanespor Voss production Jan André Myhren
753/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev 17/423-1 Høringsbrev om endringer i rettighetsforskriften Barne- og likestillingsdepartementet
752/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling Amin Zadeh
748/2017 20170317 17.03.2017 Inngående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding *****
727/2017 20170317 17.03.2017 Inngående brev Iveland kommune - henvendelse om habilitetsspørsmål FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
Versjon:5.2.2.1