eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 630 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20220927 27.09.2022 Utgående brev SV: Søknad om utsettelse av byggesøknad - Skisland 2 14/45 Pavel Sotov
2018/47 20220927 27.09.2022 Saksframlegg/innstilling Tilskudd for utkjøring av mat fra Iveland omsorgssenteret
2018/70 20220927 27.09.2022 Inngående brev Gjeldsrådgivning *****
2021/454 20220927 27.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest Terje Øyna
2021/454 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ferdigattest fritidsbolig, gnr. 9, bnr. 40, Gåseflåfjorden 32. BYGGMESTER TERJE ØYNA AS
2021/458 20220927 27.09.2022 Inngående brev Dokument 22/16987-2 Dispensasjon fra byggegrense - foringshus til dyr - fv.3766 - gnr.43 bnr.3 - Iveland kommune. sendt fra AGDER FYLKESKOMMUNE postmottak@agderfk.no
2021/458 20220927 27.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, gnr.34, bnr. 3 Jo Henning Fjermeros
2022/1 20220927 27.09.2022 Inngående brev Høring av forslag til ny forskrift om sektoravgift for dekning av kostnader til Norges vassdrags- og energidirektorats tilsyns- og kontrollarbeid Vebjørn Schiager
2022/28 20220927 27.09.2022 Inngående brev Varsel om tiltak SETESDAL BRANNVESEN IKS
2022/28 20220927 27.09.2022 Inngående brev Varsel om tiltak SETESDAL BRANNVESEN IKS
2022/28 20220927 27.09.2022 Inngående brev Varsel om tiltak SETESDAL BRANNVESEN IKS
2022/59 20220927 27.09.2022 Inngående brev Ledsagerbevis for funksjonshemmede *****
2022/99 20220927 27.09.2022 Utgående brev Det er gitt dispensasjon for fylling/planering til sandvolleyballbane - GNR 14 BNR 59 NORSK BYGGSERVICE AS
2022/99 20220927 27.09.2022 Utgående brev Det er gitt dispensasjon for fylling/planering til sandvolleyballbane - GNR 14 BNR 59 - Iveland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/166 20220927 27.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd, Bjølleheiavegen. John Tomas Skreland Homme
2022/186 20220927 27.09.2022 Saksframlegg/innstilling Innstilling 40 % driftstilskudd for fysioterapeut
2022/191 20220927 27.09.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om konsesjon gnr 4, bnr 9. Søker Mariann Engestøl Mariann Engestøl
2022/191 20220927 27.09.2022 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen. sak 2022/191 mariann.engestol@skanska.no
2022/236 20220927 27.09.2022 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon for bygging av gapahuk - GNR 8 BNR 5
2022/251 20220927 27.09.2022 Inngående brev Skogsbilvei, nabovarsel Nils Frøysaa
2022/251 20220927 27.09.2022 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksvei på gnr. 50, bnr. 3. Søker Kenneth Drange. Godkjenning. Kenneth Drange
2022/251 20220927 27.09.2022 Inngående brev Re: Søknad om bygging av landbruksveg Kenneth Drange
2022/291 20220927 27.09.2022 Inngående brev Rekvisasjon av oppmålingsforretning og matrikulering, gnr. 55, bnr. 15 Sissel Beate Ekeland
2022/281 20220927 27.09.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, terrenginngrep og forstøtningsmur, gnr. 33, bnr. 33, Fosstveitlia 20 Trond Olav Thomassen
2022/281 20220927 27.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, terrenginngrep og forstøtningsmur, gnr. 33, bnr. 33, Fosstveitlia 20 FJELLESTAD & HEGGLAND AS
2022/282 20220927 27.09.2022 Inngående brev krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter, gnr. 20, bnr. 90, 125 Knut Åge Hammer
2022/283 20220927 27.09.2022 Inngående brev søknad om tillatelse til tiltak, arealoverføring, gnr. 20, bnr. 20, stasjonsveien 40. Arvid Kjellevand
2022/283 20220926 26.09.2022 Utgående brev Tillatelse til arealoverføring fra eiendom gnr. 20, bnr. 20 til eiendom gnr. 20, bnr. 107. Arvid Kjellevand
2022/285 20220926 26.09.2022 Utgående brev Carport gnr. 20, bnr. 62 lilliabr@sorlandsasfalt.no
2022/285 20220926 26.09.2022 Utgående brev SV: Brufjell Energi & Eiendom as lilliabr@sorlandsasfalt.no
2022/286 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, rehabilitering av piper, gnr. 40 bnr. 1 PIPEFIKS AS
2022/287 20220926 26.09.2022 Inngående brev 22/17735-1 - Søknad om bygging av landbruksveg på gnr. 35, bnr. 1. Iveland kommune - Høring (Iveland kommunes ref: 2022/287-2) Wintervoll, Joakim
2022/287 20220926 26.09.2022 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksvegpå gnr. 35, bnr. 1. Søker Bjarne Øirås. Godkjenning Bjarne Øirås m.fl.
2022/289 20220926 26.09.2022 Utgående brev Vedrørende søknad om strømstøtte ÅKLE MAT AS m.fl.
2022/291 20220926 26.09.2022 Utgående brev Varsel ang oppmålingsforretning Sissel Beate Ekeland m.fl.
2022/278 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygger Jon-Tore Treldal
2022/292 20220926 26.09.2022 Inngående brev Melding om bygning som er untatt søknadsplikt, gnr. 32, bnr. 10 Reidar Håvardstad
2022/293 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Lisa Tveite
2022/293 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, rehabilitering av pipe, gnr. 14, bnr. 61, Skisland 69, 4715 Øvrebø. PIPEFIKS AS
2022/294 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om utsettelse av boplikt Katrine Ranestad
2022/297 20220926 26.09.2022 Inngående brev Kulturstipend Minh Kieu D. Hansen
2022/298 20220926 26.09.2022 Inngående brev Avtale med UiA Lisa.Eiken@iveland.kommune.no
2022/299 20220926 26.09.2022 Inngående brev Dokument 22/10315-41 Samarbeidsavtale med Iveland kommune om finansiering av Senter for folkehelse og levekår sendt fra Universitetet i Agder post@uia.no
2022/299 20220926 26.09.2022 Inngående brev Senter for forskning på folkehelse og levekår - kommunale bidrag Ks - Steinar Eilertsen
2022/300 20220926 26.09.2022 Inngående brev Epost fra Konsesjonskraft IKS Lena Kleven Flateland
2022/300 20220926 26.09.2022 Inngående brev VS: Søknad arrangemetsstøtte NM uka 2023 Finn Terje Uberg
2022/300 20220926 26.09.2022 Inngående brev VS: SØKNAD OM STØTTE - til arkiv Finn Terje Uberg
2022/300 20220926 26.09.2022 Inngående brev Tilskudd til NLR Agder 2023 Inger Birkeland Slågedal
2022/302 20220926 26.09.2022 Utgående brev Skråfoto i kartløsningen? Fred Runar Fjelltveit
2022/302 20220926 26.09.2022 Inngående brev SV: Iveland Kommune - GISLINE BlomUrbex Fred Runar Fjelltveit
2022/304 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg på gnr. 9, bnr. 2. Suggehølvegen etappe 2. Søker John Øina. John Øina
2022/304 20220926 26.09.2022 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksveg på gnr. 9, bnr. 2. Suggehølvegen etappe 2. Søker John Øina. Godkjenning. John Øina
2022/305 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om tiltak - gnr/bnr - 6/2 - Rossåsveien 2 Kai Fagervik
2022/305 20220926 26.09.2022 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg våningshus registrert i SEFRAK, gnr. 6, bnr. 2, Rossåsveien 2, 4724 Iveland. AGDER FYLKESKOMMUNE
2022/307 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, fritidsbolig, gnr. 9, bnr. 1, Gåseflåfjorden 33 BYGGMESTER TERJE ØYNA AS
2022/307 20220926 26.09.2022 Inngående brev Byggesøknad Terje Øyna
2022/307 20220926 26.09.2022 Inngående brev Gåseflåfjorden 33 Terje Øyna
2022/267 20220926 26.09.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Geir Frustøl m.fl.
2022/267 20220926 26.09.2022 Utgående brev SV: Arealoverføring sak 2022/267 Tor Andre Vatne
2022/270 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest, rehabilitering av pipe på gnr. 33, bnr. 8 Lisa Tveite
2022/270 20220926 26.09.2022 Utgående brev Ferdigattest rehabilitering av pipe på gnr. 33, bnr. 8, Natelandsholtet 2. PIPEFIKS AS
2022/270 20220926 26.09.2022 Utgående brev Denne søknaden skulle gnr., bnr. vært 33/8 Lisa Tveite
2022/274 20220926 26.09.2022 Inngående brev Melding om frittliggende bygning som er untatt søknadsplikt, gnr. 63, bnr. 67. Jon-Tore Treldal
2022/275 20220926 26.09.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom Willy Wiig
2022/276 20220926 26.09.2022 Inngående brev Invitasjon til å søke prosjektmidler - prosjektskjønn 2023 - søknadsfrist 01.11.2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/272 20220926 26.09.2022 Inngående brev Presseinfo: Felles brev om vegutbygging fra ordførerne i Agder Aardal, Jo Vegard
2022/273 20220926 26.09.2022 Inngående brev Skjermbilde 2022–08–22 kl. 15.42.40 Cecilie K Fjermeros
2022/236 20220926 26.09.2022 Utgående brev Det er gitt dispensasjon for bygging av gapahuk - GNR 8 BNR 5 Terje Skarpengland
2022/251 20220926 26.09.2022 Inngående brev Re: Nabovarsel landbruksvei gnr50/3 i Iveland Helle Foldøy
2022/251 20220926 26.09.2022 Inngående brev Landbruksvei Frikstad Nils Frøysaa m.fl.
2022/251 20220926 26.09.2022 Utgående brev SV: Skogsbilvei Nils
2022/247 20220926 26.09.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om dispensasjon fra arealformålet LNFR for bygging av garasje, terrenginngrep og støttemur i tilknytning til bolig. CONSULT GRUPPEN AS
2022/247 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, garasje, gnr. 30, bnr. 14, Ranestadveien 54. CONSULT GRUPPEN AS
2022/228 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon for lovens krav om styrer ressurs for Vatnestrøm barnehage 2022-2023 Beate Stømne Frigstad
2022/246 20220926 26.09.2022 Utgående brev Tilbud om fast stilling som renholder Faren Kersteen Kate Manalili Manguiob
2022/236 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, bygging av gapahuk på gnr. 8, bnr. 5. Terje Skarpengland
2022/224 20220926 26.09.2022 Utgående brev Underretning om tinglysing Aslak Øyna
2022/230 20220926 26.09.2022 Inngående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, sykkelparkering Skaiå barnehage, gnr. 12, bnr. 24 Iveland kommune
2022/230 20220926 26.09.2022 Inngående brev SV: Barnehage sykkelparkering Bjørn Mikal Engestøl
2022/230 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, sykkelparkering Skaiå barnehage, gnr. 12, bnr. 24 IVELAND KOMMUNE
2022/188 20220926 26.09.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om tiltak i 100- metersbelte langs vassdrag for bygging av gådssag på gnr. 8, bnr. 5
2022/188 20220926 26.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak, dispensasjon fra 100- metersbelte langs vassdrag Terje Skarpengland
2022/188 20220926 26.09.2022 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak, sag, gnr. 8, bnr, 5 Terje Skarpengland
2022/176 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedr. 22-12522-48 - Gjennomførte vernerunder i våre tannklinikker Agder fylkeskommune
2022/111 20220926 26.09.2022 Inngående brev Tildeling 2/2022 - nmsk skogkultur STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/112 20220926 26.09.2022 Inngående brev Revisors beretning mvakomp 3. termin 2022 Iveland kommune E-H Kommune - Tommy Pytten
2022/28 20220926 26.09.2022 Utgående brev Omestadveien Bjørn Erik johannessen
2022/166 20220926 26.09.2022 Utgående brev Tilsagn om tilskudd til vegbygging. Bjølleheiavegen. Søker John Tomas Homme. John Tomas Skreland Homme
2022/169 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, bod skogshusvære, gnr. 28, bnr. 1 Terje Møkjåland
2022/169 20220926 26.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak, dispensasjon fra tiltak i 60- metersbelte langs vassdrag. Terje Møkjåland
2022/97 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om utbetaling av udekka, GNR 28/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/142 20220926 26.09.2022 Saksframlegg/innstilling Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 - fastsettelse av valgdag.
2022/143 20220926 26.09.2022 Saksframlegg/innstilling TV-aksjon 2022
2022/63 20220926 26.09.2022 Utgående brev Møteinnkalling - Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner Styret i Regionalt næringsfond
2022/89 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedr. 22-03765-3 - Invitasjon til webinar om bosetting 14.09.2022 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2022/89 20220926 26.09.2022 Inngående brev Invitasjon til å søke skjønnsmidler til vertskommuner i forbindelse med den ukrainske flyktningsituasjonen Nordhus, Jostein
2022/43 20220926 26.09.2022 Inngående brev Interpellasjon om eiendomsskatt fra Iveland SP Berit Hauan
2022/31 20220926 26.09.2022 Utgående brev Dokumenter NAV MIDT-AGDER
2022/76 20220926 26.09.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL Landbruksdirektoratet
2022/119 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 996362159, 4218-28/ 1 Landbruksdirektoratet
2022/119 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 996362159, 4218-28/ 1 Landbruksdirektoratet
2022/120 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 993284165, 4218-10/ 1 Landbruksdirektoratet
2022/121 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 976919947, 4218-3/ 6 Landbruksdirektoratet
2022/121 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 976919947, 4218-3/ 6 Landbruksdirektoratet
2022/122 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 917454205, 4218-26/ 1 Landbruksdirektoratet
2022/122 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 917454205, 4218-26/ 1 Landbruksdirektoratet
2022/123 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 915712436, 4218-45/ 10 Landbruksdirektoratet
2022/123 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 915712436, 4218-45/ 10 Landbruksdirektoratet
2022/124 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 976296079, 4218-41/ 1 Landbruksdirektoratet
2022/124 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 976296079, 4218-41/ 1 Landbruksdirektoratet
2022/125 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 912525082, 4218-12/ 2 Landbruksdirektoratet
2022/125 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 912525082, 4218-12/ 2 Landbruksdirektoratet
2022/126 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969664143, 4218-62/ 3 Landbruksdirektoratet
2022/126 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969664143, 4218-62/ 3 Landbruksdirektoratet
2022/127 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 986338012, 4218-17/ 1 Landbruksdirektoratet
2022/127 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 986338012, 4218-17/ 1 Landbruksdirektoratet
2022/128 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 893397302, 4218-6/ 1 Landbruksdirektoratet
2022/128 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 893397302, 4218-6/ 1 Landbruksdirektoratet
2022/129 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 925784842, 4218-54/ 1 Landbruksdirektoratet
2022/130 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 975635953, 4218-9/ 2 Landbruksdirektoratet
2022/130 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 975635953, 4218-9/ 2 Landbruksdirektoratet
2022/131 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 999163432, 4218-2/ 2 Landbruksdirektoratet
2022/131 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 999163432, 4218-2/ 2 Landbruksdirektoratet
2022/132 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 974401118, 4218-13/ 1 Landbruksdirektoratet
2022/132 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 974401118, 4218-13/ 1 Landbruksdirektoratet
2022/133 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969660725, 4218-29/ 1 Landbruksdirektoratet
2022/133 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969660725, 4218-29/ 1 Landbruksdirektoratet
2022/134 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984517920, 4218-20/ 22 Landbruksdirektoratet
2022/134 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984517920, 4218-20/ 22 Landbruksdirektoratet
2022/135 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 983181902, 4218-55/ 4 Landbruksdirektoratet
2022/135 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 983181902, 4218-55/ 4 Landbruksdirektoratet
2022/136 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 921690088, 4218-48/ 3 Landbruksdirektoratet
2022/136 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 921690088, 4218-48/ 3 Landbruksdirektoratet
2022/136 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 921690088, 4218-48/ 3 Landbruksdirektoratet
2022/137 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 919738243, 4218-5/ 1 Landbruksdirektoratet
2022/137 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 919738243, 4218-5/ 1 Landbruksdirektoratet
2022/31 20220926 26.09.2022 Utgående brev Innkalling til observasjon i Skaiå barnehage SØRLANDET SYKEHUS HF
2022/31 20220926 26.09.2022 Inngående brev Innkalling til observasjon i Skaiå barnehage SØRLANDET SYKEHUS HF
2022/1 20220926 26.09.2022 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (økning i betalingen for nasjonale e-helseløsninger mv.) Postmottak HOD
2022/1 20220926 26.09.2022 Inngående brev Høring om endring i læreplanene i fremmedspråk Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2022/28 20220926 26.09.2022 Inngående brev Omestadveien Bjørn Erik johannessen
2022/28 20220926 26.09.2022 Inngående brev SV: Automatic reply: Omestadveien Bjørn Erik johannessen
2022/28 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søppel Kjellaug Gunnufsen
2022/28 20220926 26.09.2022 Utgående brev Søppel Vatnestrøm Kjellaug Gunnufsen
2022/14 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 34/2 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/14 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 28/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/14 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 38/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/17 20220926 26.09.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2022, sendt 20.09.2022 Skatteetaten
2022/17 20220926 26.09.2022 Inngående brev Månedsbrev august måned 2022 RE-Skatteregnskap Grimstad
2022/17 20220926 26.09.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 08/2022, sendt 02.09.2022 Skatteetaten
2021/486 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984045581, 4218-40/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/487 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 925093629, 4218-9/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/488 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 882330702, 4218-27/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/375 20220926 26.09.2022 Inngående brev Overdragelse av gbnr 12/25 og 12/105 i Iveland kommune AGDER ENERGI VANNKRAFT AS
2022/1 20220926 26.09.2022 Inngående brev Formell høring på reviderte forvaltningsstandarder for begrepsanalyse og definisjonsarbeid Postmottak Digdir
2022/1 20220926 26.09.2022 Inngående brev Stortingsmelding om helseberedskap - Invitasjon til å gi skriftlige innspill Postmottak HOD
2022/1 20220926 26.09.2022 Inngående brev Høring - forslag til endring i en rekke forskrifter slik at myndighet som i dag ligger i Vegdirektoratet blir overført til divisjonene i Statens vegvesen Anette Hauge
2022/1 20220926 26.09.2022 Inngående brev 22/6260-1 NOU 2022: Inntektssystemet for kommunene - Høring Postmottak KDD
2022/1 20220926 26.09.2022 Inngående brev Høring - Plan for digitalisering på legemiddelområdet Mildrid Ræstad
2022/1 20220926 26.09.2022 Inngående brev 22/3040 Høringsnotat med forslag til endringer i barnevernsloven Postmottak BFD
2022/1 20220926 26.09.2022 Inngående brev Høring fra Kommunal- og distriktsdepartementet Distribusjonsoppdrag
2022/1 20220926 26.09.2022 Inngående brev Høring - Forslag om forskrift om gebyr ved behandling av søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning for spesialister Postmottak HOD
2022/1 20220926 26.09.2022 Inngående brev Høring - Endringer i blåreseptforskriften Postmottak HOD
2022/3 20220926 26.09.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-09-01T08:00:23.237413405 Skatteetaten
2022/3 20220926 26.09.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-09-01T08:00:47.255267329 Skatteetaten
2022/3 20220926 26.09.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-09-01T08:01:08.608511751 Skatteetaten
2022/3 20220926 26.09.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-09-01T08:01:28.80427582 Skatteetaten
2022/1 20220926 26.09.2022 Inngående brev Høring- registrering av offentlig forvaltning i Enhetsregisteret Edvardsen, Kristin
2021/448 20220926 26.09.2022 Utgående brev Underretning om matrikkelføring Karl Gustav Erik Ströberg
2021/458 20220926 26.09.2022 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense veg, gnr. 43, bnr. 3 (FV 291) AGDER FYLKESKOMMUNE
2021/458 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om omdisponering av areal for bygging av stall, gnr. 34, bnr. 3 Jo Henning Fjermeros
2021/458 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om omdisponering av dyrket mark til byggegrunn for stall, Gnr 34, bnr 3. Jo Henning Fjermeros
2021/458 20220926 26.09.2022 Utgående brev SV: Stall Cecilie_90@live.com
2021/467 20220926 26.09.2022 Inngående brev Tilskuddsbrev 2022 - tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere - Iveland kommune UTDANNINGSDIREKTORATET
2021/474 20220926 26.09.2022 Inngående brev Pakkeforløp psykisk helse og rus endrer navn til Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus Trykk-Tjenester
2021/475 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Gnr. 54 / Bnr. 1 - Deres ref.: 2021/475- 9 Maghsoud Bagheri
2021/530 20220926 26.09.2022 Inngående brev Dokument 21/04461-12 Visitasprotokoll for Iveland sendt fra en enhet i Den norske kirke noreply@kirken.no
2021/532 20220926 26.09.2022 Utgående brev Iveland kommune har fastsatt planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034 Ungdomsrådet m.fl.
2021/532 20220926 26.09.2022 Inngående brev Innspill fra ungdomsrådet Finn Terje Uberg
2021/532 20220926 26.09.2022 Utgående brev Iveland kommune har fastsatt planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 STATSFORVALTEREN I AGDER m.fl.
2019/184 20220926 26.09.2022 Inngående brev Høringsuttalelse Ole Morten Hauge
2019/184 20220926 26.09.2022 Inngående brev Høringsuttalelse Linda Christine Simonsen
2019/570 20220926 26.09.2022 Saksframlegg/innstilling Samarbeidsavtale om tilsetting av vassområdekoordinator for Otra vassområde
2019/570 20220926 26.09.2022 Saksframlegg/innstilling Samarbeidsavtale felles vannområdekoordinator for Tovdal vannområde
2019/594 20220926 26.09.2022 Inngående brev Tilgang til Folkeregisteret som kilde for kritisk varsling Vegard Aune
2019/657 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****
2019/184 20220926 26.09.2022 Inngående brev Referat/innspill fra elevrådet Inger Lise Aasen
2019/184 20220926 26.09.2022 Inngående brev Innspill kvalifisert for fremtiden chsaele@gmail.com
2020/23 20220926 26.09.2022 Inngående brev Forsvarets seniorforbund og deltakelse i eldreråd Iren Isfeldt
2019/495 20220926 26.09.2022 Inngående brev 20/540256-3 - Fastlege - Melding til fastlegeregisteret - Endring - 01.09.2022 - Knut Fredrik Aamdal Eva Janne Arntsen
2020/96 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss fra hjem til busstopp - ***** ***** ***** *****
2020/98 20220926 26.09.2022 Inngående brev Møtebok Iveland kontrollutvalg Inger Lise Austrud
2020/152 20220926 26.09.2022 Inngående brev Brev til kommuner og statsforvaltere: 22_40366-1Den nasjonale informasjonstelefonen om korona blir avvikla 26 34923221_1_1.PDF Trykk-Tjenester
2020/152 20220926 26.09.2022 Inngående brev Oppgjørsordning for private virksomheter som vaksinerer mot covid-19 HELFO
2020/226 20220926 26.09.2022 Inngående brev Rivingsvedtak Omestadveien 12 ag-riebe@online.no
2020/354 20220926 26.09.2022 Inngående brev Kopi av anmodning om utbetaling av skjønnsmidler knyttet til barnevernsreform, SIO-prosjekt og andre tilbakeholdte skjønnsmidler Mogseth, Sølvi
2021/153 20220926 26.09.2022 Inngående brev Melding fra Statsforvalteren sfagpost@statsforvalteren.no
2021/226 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på søkad om skolebytte ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/343 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte Vigsnes, Anita
2021/257 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970141480, 4218-62/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/333 20220926 26.09.2022 Utgående brev Det er gitt dispensasjon for fradeling av areal - GNR 20 BNR 78 Stig Strandberg
2021/417 20220926 26.09.2022 Inngående brev Fil stikning Tellef Mitander
2021/417 20220926 26.09.2022 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett Tellef Mitander
2021/417 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest, bolig, gnr. 62, bnr. 9, Fjermedalsveien 10 tellef@mitander.com
2021/417 20220926 26.09.2022 Utgående brev Ferdgattest bolig, gnr. 62, bnr. 9 Fjermedalsveien 10 Hans Kåre Mykjåland Import & service
Ingen tilgang 20220926 26.09.2022 Utgående brev Lokalhistoriske tiltak - gjennomføring Mari Fjordheim Fjermedal
Ingen tilgang 20220926 26.09.2022 Utgående brev Lokalhistoriske tiltak - kjøp av kart Aslak Fjermedal
Ingen tilgang 20220926 26.09.2022 Inngående brev Melding om vedtak - Fastsatt planprogram for kommunedelplan for klima og energi. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune
Ingen tilgang 20220926 26.09.2022 Inngående brev Renteregulering noreply@kommunalbanken.no
2017/1028 20220926 26.09.2022 Inngående brev Brev fra ordfører i Sirdal og svar fra AU Rune Røiseland
2017/1028 20220926 26.09.2022 Inngående brev Melding om vedtak - Fusjon mellom Agder energi og Glitre energi VEGÅRDSHEI KOMMUNE KLOKKARTUNET
2017/1028 20220926 26.09.2022 Inngående brev Oppfølging av Eiermøtet 5.9 Rune Røiseland
2017/1028 20220926 26.09.2022 Inngående brev Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Agder Energi AS den 20. september 2022 Norland, Bent
2017/1072 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedr. 22-14891-9 - Oversendelse av saksframlegg fra Agder fylkeskommune vedr mandat (plan) for utredning av arkiv- og museumsstrukturen i Agder Agder fylkeskommune
2017/1028 20220926 26.09.2022 Inngående brev Om verdivurderingene i fusjonsprossessen Rune Røiseland
2017/1028 20220926 26.09.2022 Inngående brev Kvalifisering av bytteforhold Rune Røiseland
2017/1028 20220926 26.09.2022 Inngående brev VS: Oppdaterte verdivurderinger i forbindelse med fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi. Lykke, Ann-Christine
2017/1028 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedtak frå Bykle kommune vedrørande ev. fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi BYKLE KOMMUNE
2017/1028 20220926 26.09.2022 Inngående brev Epost fra Valle kommune Post - Valle kommune
2017/1028 20220926 26.09.2022 Inngående brev Melding om vedtak - Fusjon mellom Agder energi og Glitre energi BYGLAND KOMMUNE
2018/165 20220926 26.09.2022 Inngående brev Brev fra Næringsministeren, Krevende tider for næringslivet Distribusjonsoppdrag
2018/459 20220926 26.09.2022 Inngående brev Informasjon om TryggEst, tilskuddsordning og konferanse Bufetat
2018/543 20220926 26.09.2022 Inngående brev Epost fra Konsesjonskraft IKS Lena Kleven Flateland
2018/543 20220926 26.09.2022 Inngående brev Orientering om kraftprisene pr. 21. september 2022 - anbefaling om å teste ut markedet for konsesjonskraftkommuner før sommeren Henriette Hoel
2018/780 20220926 26.09.2022 Inngående brev Kommunal bolig - leie Tommy Jerdal
2018/780 20220926 26.09.2022 Inngående brev Kommunal bolig - leie Berle Christiansen
2018/780 20220926 26.09.2022 Inngående brev Trekker søknad om oppsigelse Finn Terje Uberg
2018/780 20220926 26.09.2022 Utgående brev Trekker oppsigelse av leilighet Narin Mohamad Rasho
2018/780 20220926 26.09.2022 Utgående brev Kommunal bolig - leie Tommy Jerdal
2018/780 20220926 26.09.2022 Utgående brev Kommunal bolig - leie Berle Christiansen
2018/780 20220926 26.09.2022 Utgående brev Kommunal bolig - oppsigelse Narin Rasho
2018/780 20220926 26.09.2022 Utgående brev Henvendelse til Iveland kommune Vanja Jasmine Berg-Welo
2018/780 20220926 26.09.2022 Inngående brev Kommunal bolig - oppsigelse Narin Rasho
2018/729 20220926 26.09.2022 Inngående brev Melding fra Statsforvalteren sfagpost@statsforvalteren.no
2018/729 20220926 26.09.2022 Utgående brev Melding fra Statsforvalteren sfagpost@statsforvalteren.no
2018/780 20220926 26.09.2022 Inngående brev Henvendelse til Iveland kommune Vanja Jasmine Berg-Welo
2019/130 20220926 26.09.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilskudd til barnefestival
2019/130 20220926 26.09.2022 Utgående brev Kommunalt tilskudd til barnefestivalen Vegar Holbæk
2022/277 20220920 20.09.2022 Utgående brev Avslag, ikke videre - Intern utlysning: 70 % vikariat fagarbeider kokk Pleie og omsorg - st. ref. 4555865089 ***** ***** ***** *****
2022/108 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Er du vår nye sykepleier? - st. ref. (4506958069) - ***** ***** ***** *****
2022/108 20220915 15.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Er du vår nye sykepleier? Pleie og omsorg - st. ref. 4506958069 ***** ***** ***** *****
2022/246 20220912 12.09.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling Drift og utvikling - st. ref. 4550617819 ***** ***** ***** *****
2022/246 20220912 12.09.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling Drift og utvikling - st. ref. 4550617819 ***** ***** ***** *****
2022/246 20220912 12.09.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling Drift og utvikling - st. ref. 4550617819 ***** ***** ***** ***** *****
2022/246 20220912 12.09.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling Drift og utvikling - st. ref. 4550617819 ***** ***** *****
2022/246 20220912 12.09.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling Drift og utvikling - st. ref. 4550617819 ***** ***** *****
2022/277 20220908 08.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning: 70 % vikariat fagarbeider kokk - st. ref. (4555865089) - ***** ***** ***** *****
2022/277 20220908 08.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Intern utlysning: 70 % vikariat fagarbeider kokk Pleie og omsorg - st. ref. 4555865089 ***** ***** ***** *****
2022/142 20220831 31.08.2022 Saksframlegg/innstilling Politiske utvalg og antall kommunestyrerepresentanter etter valget 2023
2022/286 20220830 30.08.2022 Inngående brev tillatelse til tiltak, gnr. 40 bnr. 1 Lisa Tveite
2022/287 20220830 30.08.2022 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvegpå gnr. 35, bnr. 1. Søker Bjarne Øirås. Bjarne Øirås
2022/287 20220830 30.08.2022 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksvegpå gnr. 35, bnr. 1. Høring. AGDER FYLKESKOMMUNE
2022/284 20220830 30.08.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Marius Larsen - Larsen Advokatfirma AS
2022/285 20220830 30.08.2022 Inngående brev Fwd: Brufjell Energi & Eiendom as BRUFJELL ENERGI OG EIENDOM AS
2022/246 20220830 30.08.2022 Utgående brev Invitasjon til intervju - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling Drift og utvikling - st. ref. 4550617819 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/246 20220830 30.08.2022 Utgående brev Invitasjon til intervju - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling Drift og utvikling - st. ref. 4550617819 ***** ***** ***** *****
2022/246 20220830 30.08.2022 Utgående brev Invitasjon til intervju - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling Drift og utvikling - st. ref. 4550617819 ***** ***** *****
2017/1028 20220830 30.08.2022 Inngående brev INNKALLING TIL EIERMØTE 5.9 Rune Røiseland
2020/98 20220830 30.08.2022 Inngående brev Innkalling Iveland kontrollutvalg Inger Lise Austrud
2020/23 20220830 30.08.2022 Utgående brev Møteinnkalling 5. september 2022 kl. 18.00 Ragnhild Lilletveit m.fl.
2019/184 20220830 30.08.2022 Inngående brev Høringsuttalelse Iveland ungdomsråd
2021/532 20220830 30.08.2022 Inngående brev Innspill til samfunnsdelen Eline Stedjan
2021/458 20220830 30.08.2022 Inngående brev Oppdatert tegning stall Jo Henning Fjermeros
2021/523 20220830 30.08.2022 Inngående brev Viktig melding til partnerkommuner med politisk vedtak om å være Miljøfyrtårn-kommune post@miljofyrtarn.no
2022/1 20220830 30.08.2022 Inngående brev 17/1426 Høring av endringer i forskrift om berekraftig skogbruk Delphin Anne Gjerlaugsen
2022/28 20220830 30.08.2022 Inngående brev Henvendelse om tekniske tjenester Hilde Bjørkestøl
2022/28 20220830 30.08.2022 Inngående brev Henvendelse om tekniske tjenester Hilde Bjørkestøl
2022/246 20220825 25.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling - st. ref. (4550617819) - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/246 20220825 25.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling - st. ref. (4550617819) - ***** ***** ***** *****
2022/246 20220825 25.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling - st. ref. (4550617819) - ***** ***** ***** *****
2022/246 20220825 25.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling - st. ref. (4550617819) - ***** ***** ***** ***** *****
2022/246 20220825 25.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling - st. ref. (4550617819) - ***** ***** *****
2022/246 20220825 25.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling - st. ref. (4550617819) - ***** ***** *****
2022/246 20220825 25.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling Drift og utvikling - st. ref. 4550617819 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/246 20220825 25.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling Drift og utvikling - st. ref. 4550617819 ***** ***** ***** *****
2022/246 20220825 25.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling Drift og utvikling - st. ref. 4550617819 ***** ***** ***** *****
2022/246 20220825 25.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling Drift og utvikling - st. ref. 4550617819 ***** ***** ***** ***** *****
2022/246 20220825 25.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling Drift og utvikling - st. ref. 4550617819 ***** ***** *****
2022/246 20220825 25.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Fast stilling som renholder på Drift og utvikling Drift og utvikling - st. ref. 4550617819 ***** ***** *****
2022/230 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, sykkelparkering Skaiå barnehage, gnr. 12, bnr. 24 IVELAND KOMMUNE
2022/247 20220822 22.08.2022 Inngående brev Ranestadveien 54 Søknad om tillatelse i ett trinn 30/14 Consult Gruppen AS
2022/248 20220822 22.08.2022 Inngående brev Invitasjon Regionalt Innspills møte- opptrappingsplan psykisk helse STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/248 20220822 22.08.2022 Inngående brev Invitasjon Regionalt Innspills møte- opptrappingsplan psykisk helse STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/249 20220822 22.08.2022 Utgående brev SV: Anneks Jan Oddvar Skisland
2022/250 20220822 22.08.2022 Inngående brev Informasjon om nytt eksamenssystem for jegerprøven MILJØDIREKTORATET
2022/251 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei Kenneth Drange
2022/251 20220822 22.08.2022 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksveg på gnr. 50, bnr. 3 i Iveland kommune. Høring. AGDER FYLKESKOMMUNE
2022/251 20220822 22.08.2022 Inngående brev 22/16569-1 - Søknad om bygging av landbruksveg på gnr. 50, bnr. 3 i Iveland kommune. Høring. (Iveland kommunes ref: 2022/251-2) Wintervoll, Joakim
2022/267 20220822 22.08.2022 Utgående brev Du har fått tillatelse til arealoverføring Tor Andre Vatne
2022/267 20220822 22.08.2022 Utgående brev Info til oppmålingsingeniør om at det er fattet vedtak i saken Trond Runar Holberg
2022/234 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad tore@treldal.no
2022/234 20220822 22.08.2022 Utgående brev SV: Søknad om utvidelse av bryggeanlegg tore@treldal.no
2022/236 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, gapahuk, gnr. 8, bnr. 5 Terje Skarpengland
2022/224 20220822 22.08.2022 Utgående brev Varsel ang oppmålingsforretning Aslak Øyna m.fl.
2022/224 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, oppretting av grunneiendom, gnr. 9, bnr. 1 Aslak Øyna
2022/224 20220822 22.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, oppretting av grunneiendom tomt B4 i Øyna hyttefelt, gnr. 9, bnr. 1 Aslak Øyna
2022/226 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei, ombygging av Blåmyr traktorvei på gnmr. 38, bnr. 1. Thomas Nybakk Isefjær
2022/226 20220822 22.08.2022 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksvei på gnr. 38, bnr. 1. Ombygging av traktorveg. Godkjenning. Thomas Nybakk Isefjær
2022/227 20220822 22.08.2022 Inngående brev Fwd: Kommunal hus Iveland Kommune - Finn Terje Uberg
2022/238 20220822 22.08.2022 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Ronny Åsen
2022/238 20220822 22.08.2022 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Ronny Åsen
2022/240 20220822 22.08.2022 Utgående brev Kasserte bøker Jarl Egil Fjermeros
2022/242 20220822 22.08.2022 Utgående brev Foreløpig svar på søknad Taghrid Mahmoud Alsmail
2022/243 20220822 22.08.2022 Inngående brev nytt renovasjonsabonnement Svend Åge Petersen
2022/244 20220822 22.08.2022 Inngående brev Skjema for Innhenting av informasjon i forbindelse med landsomfattende tilsyn - barne- og avlastningsboliger, 2022/23 STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/244 20220822 22.08.2022 Inngående brev Innhenting av informasjon i forbindelse med landsomfattende tilsyn - barne- og avlastningsboliger, 2022/23 STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/244 20220822 22.08.2022 Inngående brev Purring - informasjon i forbindelse med landsomfattende tilsyn med barne- og avlastningsboliger STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/244 20220822 22.08.2022 Utgående brev Purring - informasjon i forbindelse med landsomfattende tilsyn med barne- og avlastningsboliger STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/245 20220822 22.08.2022 Inngående brev Forslag til partsavtale LACHAG24 omløpsfoto og AR5 Agder 2021-2022 Åsulv Birkeland Stormoen
2022/191 20220822 22.08.2022 Utgående brev Varsel om feltarbeid Valborg Sand m.fl.
2022/192 20220822 22.08.2022 Saksframlegg/innstilling Opprettelse av frivillighetsråd
2022/194 20220822 22.08.2022 Saksframlegg/innstilling Frivillighetsåret 2022 - lokalt arrangement
2022/195 20220822 22.08.2022 Saksframlegg/innstilling Innkomne anbud - Oppgradering av Ljoslandsveien
2022/196 20220822 22.08.2022 Inngående brev Kulturskole - søknad om opptak John Trygve Håverstad
2022/196 20220822 22.08.2022 Inngående brev Kulturskole - søknad om opptak Runhild Skarpengland
2022/196 20220822 22.08.2022 Utgående brev Kulturskole - søknad om opptak John Trygve Håverstad
2022/196 20220822 22.08.2022 Utgående brev Kulturskole - søknad om opptak Siv Iversen
2022/196 20220822 22.08.2022 Inngående brev Kulturskole - søknad om opptak Siv Iversen
2022/197 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedr. 22-1103-1 - Søknad om fritak fra båndtvangsbestemmelsene for bruk av hund ved skadefelling av store rovdyr Froland Kommune
2022/197 20220822 22.08.2022 Utgående brev Søknad om fritak fra båndtvangsbestemmelsene for bruk av hund ved skadefelling av store rovdyr FROLAND KOMMUNE
2022/198 20220822 22.08.2022 Inngående brev Notat internkontroll Lars-Ivar Gjørv
2022/201 20220822 22.08.2022 Utgående brev Bekreftelse fra Kartverket på at abonnement for C-POS er sagt opp Robert Bjørnestøl
2022/202 20220822 22.08.2022 Inngående brev Tildeling av kompetanse- og innovasjonstilskudd 2022 Vestøl, Irene
2022/204 20220822 22.08.2022 Inngående brev SV: Forelegging av tiltak i Iveland kommune. Grinde, Stephan
2022/204 20220822 22.08.2022 Inngående brev Forelegging av tiltak i Iveland kommune. Grinde, Stephan
2022/215 20220822 22.08.2022 Inngående brev ALTIFIBER AS - U0101 Signert Finn Terje Uberg
2022/215 20220822 22.08.2022 Inngående brev ALTIFIBER AS - H0101 Signert Finn Terje Uberg
2022/217 20220822 22.08.2022 Inngående brev Signert tjenestevedlegg KS Læring for Iveland kommune KS Digitale fellestjenester
2022/217 20220822 22.08.2022 Inngående brev Signert tjenestevedlegg Fiks bekymringsmelding for Iveland kommune KS Digitale fellestjenester
2022/273 20220822 22.08.2022 Inngående brev Frikstadveien 56 Søknad om tillatelse i ett trinn 34/3 NILSEN BYGGTJENESTER AS
2022/272 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedr. 22-16656-1 - Videre utbygging av riksvegene i Agder - bekymring Agder fylkeskommune
2022/270 20220822 22.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, rehabilitering av pipe, gnr. 33, bnr. 42, Natelansholtet 4. PIPEFIKS AS
2022/270 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, gnr. 33, bnr. 42 Lisa Tveite
2022/313 20220822 22.08.2022 Inngående brev Sak oversendt til mekler KONFLIKTRÅDENE
2022/313 20220822 22.08.2022 Inngående brev Samtykkeforespørsel KONFLIKTRÅDENE
2022/313 20220822 22.08.2022 Inngående brev Avslutning av sak KONFLIKTRÅDENE
2022/112 20220822 22.08.2022 Inngående brev Revisors beretning mvakomp 2. termin 2022 Iveland kommune E-H Kommune - Tommy Pytten
2022/111 20220822 22.08.2022 Utgående brev Foryngelsesplikt etter hogst Torje Michael Tveit
2022/111 20220822 22.08.2022 Utgående brev Foryngelsesplikt etter hogst I Hedda S Corneliussen
2022/111 20220822 22.08.2022 Utgående brev Foryngelsesplikt etter hogst Siv Tveite
2022/169 20220822 22.08.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om tiltak i 60- metersbelte langs vassdrag for bygging av bod til skogshusvær på gnr. 28, bnr. 1.
2022/169 20220822 22.08.2022 Inngående brev Skanna dokument Bjorn.Mikal.Engestol@iveland.kommune.no
2022/173 20220822 22.08.2022 Utgående brev Saksliste - Nærings- og tiltaksfondet 10. august 2022 Nærings- og tiltaksfondet i Iveland kommune
2022/173 20220822 22.08.2022 Utgående brev Protokoll - Møte i nærings- og tilaksfondet 10. august 2022 Styret i Nærings- og tiltaksfondet
2022/173 20220822 22.08.2022 Utgående brev Søknad om midler til dekking av ekstraordinært høye strømkostnader Nærings- og tiltaksfondet
2022/173 20220822 22.08.2022 Utgående brev Saksliste - Nærings- og tiltaksfondet 31. mai 2022 Styret i nærings- og tiltaksfondet
2022/173 20220822 22.08.2022 Utgående brev Protokoll-Nærings- og tiltaksfondet 31. mai 2022 IVELAND KOMMUNE
2022/175 20220822 22.08.2022 Inngående brev Org.nr. 864 966 012MVA - IVELAND KOMMUNE Registrering i Merverdiavgiftsregisteret SKATTEETATEN - SKATTEINNKREVING
2022/176 20220822 22.08.2022 Utgående brev Vedr. 22-12522-25 - Informasjon til utleier ved gjennomført vernerunde på tannklinikk Agder fylkeskommune
2022/179 20220822 22.08.2022 Saksframlegg/innstilling Valg av leder av AMU for 2022-2023
2022/180 20220822 22.08.2022 Inngående brev Byggesøknad for oppføring av garasje - Røyrmyrveien 11 John Salve Eieland
2022/180 20220822 22.08.2022 Utgående brev Vi bekrefter å ha mottatt søknaden John Salve Eieland
2022/180 20220822 22.08.2022 Inngående brev Innsending av justert skjema - Opplysninger om tiltakets ytre rammer John Salve Eieland
2022/180 20220822 22.08.2022 Utgående brev Tilbakemelding på byggesøknad om garasje John Salve Eieland
2022/180 20220822 22.08.2022 Utgående brev Tillatelse til oppføring av garasje – Gnr. 12, bnr. 89 – Røyrmyrveien 11 John Salve N Eieland
2022/181 20220822 22.08.2022 Inngående brev Melding fra Statsforvalteren sfagpost@statsforvalteren.no
2022/182 20220822 22.08.2022 Saksframlegg/innstilling Etablerersenter IKS - Bedre vilkår for vekstkraftige små og mellomstore bedrifter på Agder
2022/183 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om avkjørsel - Ny avkjørsel Sissel Beate Ekeland
2022/183 20220822 22.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til ny avkjørsel Ljoslandsveien, gnr. 55, bnr. 2 Iveland kommune Sissel Beate Ekeland
2022/184 20220822 22.08.2022 Inngående brev Endelig referat fra møte om samarbeids- og utviklingsavtale mellom Iveland kommune og Agder fylkeskommune Kawkab, Emma Ghazal
2022/185 20220822 22.08.2022 Inngående brev Registrering av vernede jernbanekulturminneri gjeldende arealplaner BANE NOR SF
2022/185 20220822 22.08.2022 Utgående brev Vernede jernbanekulturminner i gjeldende arealplaner for Iveland kommune BANE NOR SF
2022/188 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, landbruksbygning, gnr. 8, bnr. 5 Terje Skarpengland
2022/188 20220822 22.08.2022 Utgående brev Iveland kommune ber om utalelse - søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om tiltak i 100- metersbelte langs vassdrag, gnr. 8, bnr. 5. STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/191 20220822 22.08.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon gnr 4, bnr 9. Søker Mariann Engestøl
2022/166 20220822 22.08.2022 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksveg på gnr. 28, bnr. 35 mfl. Søker John Tomas Homme. Godkjenning. John Tomas Skreland Homme
2022/110 20220822 22.08.2022 Inngående brev Henvendelse vedrørende fastlege- og legevaktsituasjonen i Agde STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/110 20220822 22.08.2022 Inngående brev Purring- mangler svar vedrørende fastlege- og legevaktsituasjonen i Agder STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/110 20220822 22.08.2022 Utgående brev Henvendelse vedrørende fastlege- og legevaktsituasjonen i Agde STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/107 20220822 22.08.2022 Utgående brev Tilbud om vikariat som kommunal fysioterapeut Maiken Triger Tønder
2022/107 20220822 22.08.2022 Saksframlegg/innstilling Innstilling vikariat som kommunal fysioterapeut
2022/97 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 3/4 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/97 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 8/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/97 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om utbetaling av udekka, GNR 58/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/97 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 8/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/99 20220822 22.08.2022 Inngående brev Statsforvalteren informerer om at de ikke har kapasitet til å forhåndsuttale seg i denne saken Melby-Tørå, Rebecca
2022/99 20220822 22.08.2022 Utgående brev Info til søker om at saken blir behandlet av Tjenesteutvalget den 24. august linda.renee@norsk-byggservice.no
2022/99 20220822 22.08.2022 Saksframlegg/innstilling Behandling av dispensasjon for fylling/planering til volleyballbane - GNR 14 BNR 59 - Skisland 103
2022/99 20220822 22.08.2022 Utgående brev SV: GBNR 14/59- Skisland 103 Linda Reneè Smith
2022/145 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vilkår og rutiner for oppmøte og ruskontroll hos rådgivende enhet for russaker Trykk-Tjenester
2022/146 20220822 22.08.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK HØNEFOSS
2022/146 20220822 22.08.2022 Utgående brev Underretning om tinglysing Jon-Tore Treldal
2022/149 20220822 22.08.2022 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om igangsettingstillatelse Nomeland kraftstasjon, Nomelandsveien 6. BASIS ARKITEKTER AS
2022/149 20220822 22.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om igangsettingstillatelse, utbedring av tak (fasadeendring) gnr. 14, bnr. 8, Normelandsveien 6 BASIS ARKITEKTER AS
2022/149 20220822 22.08.2022 Inngående brev Nomelandsveien 6 Søknad om igangsettingstillatelse 14/8 Basis Arkitekter AS
2022/149 20220822 22.08.2022 Inngående brev Nomeland kraftstasjon, 24 kV kabel Fidjestøl, Frank Erik
2022/149 20220822 22.08.2022 Utgående brev SV: Nomeland kraftstasjon, 24 kV kabel Frank.Fidjestol@ae.no
2022/149 20220822 22.08.2022 Utgående brev SV: Sak 2022/149 - Gnr. 14 / Bnr. 6 - Nomelandsveien 6 - Nomeland kraftverk - Fasadeendring - Supplering av søknad Erik@basis-ark.no
2022/149 20220822 22.08.2022 Inngående brev Sak 2022/149 - Gnr. 14 / Bnr. 6 - Nomelandsveien 6 - Nomeland kraftverk - Fasadeendring - Supplering av søknad Basis-Ark - Erik Østrådal
2022/149 20220822 22.08.2022 Inngående brev Sak 2022/149 - Gnr. 14 / Bnr. 6 - Nomelandsveien 6 - Nomeland kraftverk - Fasadeendring - Supplering av søknad Erik Østrådal
2022/149 20220822 22.08.2022 Inngående brev 22/12658-1 - Søknad - Nomeland kraftstasjon - Utbedring av tak (fasadeendring) Eriksen, Pål Gitmark
2022/149 20220822 22.08.2022 Utgående brev SV: 22/12658-1 - Søknad - Nomeland kraftstasjon - Utbedring av tak (fasadeendring) erik@basis-ark.no
2022/149 20220822 22.08.2022 Inngående brev SV: 22/12658-1 - Søknad - Nomeland kraftstasjon - Utbedring av tak (fasadeendring) Erik Østrådal
2022/140 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest, stålpipe, gnr. 7, bnr. 31, Tveitholtane 16. PMV MUR OG FLIS AS
2022/140 20220822 22.08.2022 Utgående brev Ferdigattest for ovn og stålpipe, gnr. 7, bnr. 31, Tveitholtane 16. PMV MUR OG FLIS AS
2022/85 20220822 22.08.2022 Inngående brev Spørsmål om kommunen kan godkjenne høyde basert på tegning John Salve Eieland
2022/87 20220822 22.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-07-01T08:00:27.231754914 Skatteetaten
2022/87 20220822 22.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-07-01T08:00:54.635485187 Skatteetaten
2022/87 20220822 22.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-07-01T08:01:17.04637808 Skatteetaten
2022/87 20220822 22.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-07-01T08:01:38.112101896 Skatteetaten
2022/87 20220822 22.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-08-01T08:00:20.962717227 Skatteetaten
2022/87 20220822 22.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-08-01T08:00:44.045514148 Skatteetaten
2022/87 20220822 22.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-08-01T08:01:04.982728672 Skatteetaten
2022/87 20220822 22.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-08-01T08:01:24.560098028 Skatteetaten
2022/87 20220822 22.08.2022 Inngående brev Tilbakebetaling av eiendomsskatt. Msn - Lars Arnfinn Flatelid
2022/87 20220822 22.08.2022 Inngående brev Eiendomsskatt ÅKLE 10 Anna Ubostad
2022/87 20220822 22.08.2022 Utgående brev Vedrørende henvendelse om eiendomsskatt Anna Ubostad
2022/87 20220822 22.08.2022 Inngående brev Ref 50017 - 3/10/0/0 Odderstølvn 25 B. Søknad om fritak avgifter Laila
2022/87 20220822 22.08.2022 Utgående brev Møteprotokoll - sakkyndig nemnd - klagebehandling Sakkyndig nemnd
2022/87 20220822 22.08.2022 Utgående brev Møteprotokoll - klagenemnda - klagebehandling Klagenemnda
2022/87 20220822 22.08.2022 Utgående brev Ref 50017 - 3/10/0/0 Odderstølvn 25 B. Søknad om fritak avgifter Laila
2022/89 20220822 22.08.2022 Inngående brev Informasjon om politiattest i forbindelse med flyktningsituasjonen i Ukraina Christine Nilssen
2022/89 20220822 22.08.2022 Inngående brev Tuberkulosevarsling knyttet til ukrainske asylsøkere - Videresendt informasjon fra Agder politidistrikt STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/89 20220822 22.08.2022 Inngående brev Informasjon til kommunene i Agder vedr. Refusjon av kommunenes utgifter til transport av privatboende ukrainske asylsøkere i forbindelse med tuberkuloseundersøkelse STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/89 20220822 22.08.2022 Inngående brev Informasjon til kommunene i Agder vedrørende manglende utbetaling av basis ytelser for Ukrainske asylsøkere STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/89 20220822 22.08.2022 Inngående brev Informasjon til kommunene i Agder vedrørende manglende utbetaling av basis ytelser for Ukrainske asylsøkere STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/89 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedr. 17-06227-13 - Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2022/37 20220822 22.08.2022 Inngående brev Regnskapssammendrag for skogsveianlegg, Nosledalsveien. Thomas Nybakk Isefjær
2022/37 20220822 22.08.2022 Utgående brev Utbetalingskvittering veitilskudd, Nosledalsveien Thomas Nybakk Isefjær
2022/57 20220822 22.08.2022 Inngående brev Regional plan for mobilitet - informasjon om vedtatt planprogram Birnbrich, Manuel
2022/57 20220822 22.08.2022 Inngående brev Regional plan for senterstruktur og handel - informasjon om vedtatt planprogram Birnbrich, Manuel
2022/45 20220822 22.08.2022 Utgående brev Underretning om matrikkelføring Arnfinn Øystein Viste
2022/45 20220822 22.08.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Ragnhild Åsan Andersen m.fl.
2022/92 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 893397302 Landbruksdirektoratet
2022/92 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, 893397302 Landbruksdirektoratet
2022/92 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 893397302 Landbruksdirektoratet
2022/63 20220822 22.08.2022 Utgående brev Møtereferat - Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner Styret i Regionalt næringsfond
2022/63 20220822 22.08.2022 Utgående brev Behandling av saker vedrørende kompensasjonsmidler fra Lillesand kommune Styret i Regionalt næringsfond
2022/63 20220822 22.08.2022 Utgående brev Møteinnkalling _ Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner Styret i Regonalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner
2022/63 20220822 22.08.2022 Utgående brev Behandling av saker vedrørende kompensasjonsmidler fra Lillesand kommune Styret i Regionalt næringsfond
2022/31 20220822 22.08.2022 Utgående brev Innsyn i dokumenter Hilde Madelen Strømvoll
2022/28 20220822 22.08.2022 Inngående brev Re: Epost fra Iveland kommune Odd Ivar Aasen
2022/28 20220822 22.08.2022 Utgående brev Re: Epost fra Iveland kommune Odd Ivar Aasen
2022/28 20220822 22.08.2022 Inngående brev Epost fra Iveland kommune Dørfabrikken Vatnestrøm
2022/28 20220822 22.08.2022 Utgående brev Henvendelse vdr abonnement - renovasjon Odd Ivar Aasen
2022/28 20220822 22.08.2022 Inngående brev Henvendelse vdr abonnement - renovasjon Odd Ivar Aasen
2022/17 20220822 22.08.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 06/2022, sendt 20.06.2022 Skatteetaten
2022/17 20220822 22.08.2022 Inngående brev Månedsbrev mai måned 2022 RE-Skatteregnskap Grimstad
2022/17 20220822 22.08.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2022, sendt 02.06.2022 Skatteetaten
2022/20 20220822 22.08.2022 Inngående brev VS: Oversendelse av brev til landets kommuner og statsforvaltere Trykk-Tjenester
2022/21 20220822 22.08.2022 Utgående brev SV: Bestilling fra Infoland 6545635 -A- saksnr. 142556 support@ambita.com
2022/21 20220822 22.08.2022 Inngående brev SV: Bestillingsvarsel, ordre 38925 Bjørn Mikal Engestøl
2022/23 20220822 22.08.2022 Inngående brev 22/1634-26 Korrigert tabell - kvalitetssikring av kriteriedata for kommunene 2023 Kdd Dep - Rashid Naeem
2022/23 20220822 22.08.2022 Inngående brev 22/1634-22 Kvalitetssikring av kriteriedata for kommunene 2023 Kdd Dep - Rashid Naeem
2022/27 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedr. 22-130066-1 - Invitasjon om å søke om tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljø for 2023 Statens vegvesen
2022/17 20220822 22.08.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2022, sendt 02.08.2022 Skatteetaten
2022/17 20220822 22.08.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2022, sendt 19.07.2022 Skatteetaten
2022/17 20220822 22.08.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 06/2022, sendt 04.07.2022 Skatteetaten
2022/14 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 38/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/14 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 23/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/14 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 13/3 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/14 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 58/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/14 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 9/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2020/509 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedr. 22-05652-1 - Invitasjon til å nominere kandidater til LIM-prisen 2022 Agder fylkeskommune
2021/515 20220822 22.08.2022 Inngående brev Referat fra statusmøte, LACHAG26 Agder FKB-C Pål Tanem
2021/515 20220822 22.08.2022 Inngående brev Referat fra statusmøte, LACHAG26 Agder FKB-C Pål Tanem
2021/516 20220822 22.08.2022 Inngående brev Justert finansieringsplan, LACHAG23 Historiske flyfoto, Agder Pål Tanem
2022/2 20220822 22.08.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring Torkjell Trædal
2022/2 20220822 22.08.2022 Utgående brev Innsynsbegjæring Torkjell Trædal
2022/3 20220822 22.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-06-01T08:00:27.054871891 Skatteetaten
2022/3 20220822 22.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-06-01T08:00:53.427122754 Skatteetaten
2022/3 20220822 22.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-06-01T08:01:16.401849761 Skatteetaten
2022/3 20220822 22.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-06-01T08:01:38.565195229 Skatteetaten
2022/7 20220822 22.08.2022 Utgående brev Voss stipend 2022 Anne Grethe Berg m.fl.
2022/14 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 2/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/14 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/7 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/14 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 58/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/14 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 29/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/14 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (avslått), GNR 8/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/14 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 40/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/14 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 9/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/14 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 64/3 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/14 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 35/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/14 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 13/3 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/14 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 8/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2022/14 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 3/4 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/448 20220822 22.08.2022 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Karl Gustav Erik Ströberg m.fl.
2021/453 20220822 22.08.2022 Utgående brev VS: Luter i Setesdal Bilruter Haakon Aune
2021/453 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedr. 22-12881-8 - Innkalling til rådsforsamling Agder fylkeskommune
2021/453 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedr. 22-12881-8 - Innkalling til rådsforsamling Agder fylkeskommune
2021/453 20220822 22.08.2022 Inngående brev SV: Luter I Setesdal bilruter Post - Iveland kommune
2021/483 20220822 22.08.2022 Inngående brev Utbetalingskvittering sluttutbetaling av tilskudd Eieland traktorveg og snuplass Lars.Johan.Skjeggedal@e-h.kommune.no
2021/532 20220822 22.08.2022 Saksframlegg/innstilling Fastsettelse av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034
2021/532 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedr. 22-77124-2 - Iveland kommune - planprogrammet for revideringen av kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 Statens vegvesen
2021/532 20220822 22.08.2022 Inngående brev NVES uttalelse - Høring samt offentlig ettersyn av planprogram ifb. revidering av kommuneplanen s samfunnsdel 2022-2034 - Iveland kommune Marilyn Marskar
2021/532 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høringsuttalelse Forum for natur og friluftsliv Agder
2021/532 20220822 22.08.2022 Inngående brev INNSPILL TIL FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2022-2034 postmottak@mattilsynet.no
2021/532 20220822 22.08.2022 Inngående brev Innspill til høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2023 - 2034 i Iveland kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/532 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedr. 22-03835-2 - Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av kommuneplanens samfunnsdel 2022–2034 for Iveland kommune Direktoratet for mineralforvaltning
2021/532 20220822 22.08.2022 Inngående brev 22/11544-5 - Særutskrift - Iveland kommune - samfunnsdel i kommuneplanen - høring og offentlig ettersyn av planprogram Kristiansen, Kåre
2021/539 20220822 22.08.2022 Inngående brev egenerklæring om konsesjonsfrihet STRAY & CO EIENDOMSMEGLING
2021/539 20220822 22.08.2022 Inngående brev 2022 08 11 3 x Egenerklæring om konsesjonsfrihet følger vedlagt - elektronisk signert. Okorad - Gunnstein Hørte
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedr. 22-141736-1 - HØRINGSBREV - forslag om endring av forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) Statens vegvesen
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev 22/5683-1 Høring - forslag til endringer i valgforskriften og forslag til forskrifter om valg til kommunestyrer og fylkesting i 2023 i fylker og kommuner som skal deles Sørlie Cathrine
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev 22/4032 Høring av ny lov om omsetning av bøker (bokloven) Postmottak KUD
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev 22/2228-1 Høring av forskrifter til ny barnevernslov - Forskrift om barns medvirkning i barnevernet, samtaleprosessforskriften og godkjenningsforskriften Bfd Dep - Tjelflåt Camilla Børresen
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev 21/767 Høring - bruk av motorkjøretøy til uttransport av felt villsvin Kld Dep - Gvein Robert
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høring av forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av fagskole mv.) Dsb - Norvang, Suzanne Hauge
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev 22/681-20 Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret Postmottak KDD
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til endring av forskrift om gebyr for visse overtredelser etter motorferdselloven ved bruk av snøscooter MILJØDIREKTORATET
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høringslisten - Høring av forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av fagskole mv.) Dsb - Norvang, Suzanne Hauge
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Oversendelse av korrigert rundskriv A-1/2022 om statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022. Dss Dep - Distribusjonsoppdrag
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev LVK | Regjeringen foreslår å endre eiendomsskatteloven – Statnett må betale skatt for fremføringsretten over grunn som kraftlinjene kan utløse. Lundogco - Inger Lund
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Utsendelse av ekstern høring til statsforvaltere og kommuner Helsedir - Trykksak
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høringsnotat om forbud mot konverteringsterapi Postmottak KUD
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev 22/1469 Høring av endringer gravplassloven om digital gravferdsmelding mv. Postmottak BFD
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Endringer i kommuneloven - høring Postmottak KDD
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Distribusjonsoppdrag
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høring - Tilbudsstruktur for videregående opplæring 2023/2024 Bjørndal, Aina
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høring - Strategi for omstilling av Kristiansand til et bærekraftig lavutslippssamfunn Kristiansand kommune
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høring – utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett Lovavdelingen
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev VS: Ekstern høring Trykk-Tjenester
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vs: Høring: Utkast til endringer i drikkevannsforskriften Anders Bekkelund
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet - ny høringsfrist Distribusjonsoppdrag
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høring - Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap -tema digital sikkerhet Jan Gunnar Broch
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev 21/3721 Høring om lisensfellingsperioden for jerv Le Anh P.
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev 22/960 Offentlig høring av NOU 2022: 6 Postmottak OED
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høring av Nasjonal veileder for forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. Frist 14. august 2022 Børge Myrlund Larsen
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høringsbrev: revisjon av DFØs bærekraftskrav og -kriterier Victoria Stokke
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høring på "Strategi for kraftforedlende industri på Agder" Kristiansen, Trond S
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Distribusjonsoppdrag
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Dokument 21/23371-6 Forslag til utvidet rapportering fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) sendt fra Helsedirektoratet Trykk-Tjenester
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høringsbrev: revisjon av DFØs bærekraftskrav og -kriterier Victoria Stokke
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Informasjon om Statsforvalteren i Agder sin praksis som høringsinstans knyttet til dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven, jf. pbl. § 19-1 STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev 22/4623-1 Høring: Endring i forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken - istandsetting av utleieboliger Møkkelgjerd Anna Margrethe Hansen
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Plansaker etter plan- og bygningsloven - høringsfrister i sommerferien STATSFORVALTEREN I AGDER
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høring - Nasjonal e-helsestrategi Postmottak E-helse Divisjon strategi
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev 22/4426-1 Høyring - endringar i lov om interkommunale selskaper mv. Postmottak KDD
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høring NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2 Unni Folmoe Holstad
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Høring- detaljregulering for Vassbotn BIRKENES KOMMUNE
2022/1 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedr. 22-12753-6 - Høring - Forskrift for dekking av skyssutgifter for pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten i Agder Agder fylkeskommune
2018/165 20220822 22.08.2022 Inngående brev Inkassovarsel Ole Jørgen Dønnestad
2019/694 20220822 22.08.2022 Inngående brev Refusjonskrav EVJE OG HORNNES KOMMUNE
2019/194 20220822 22.08.2022 Inngående brev Årsmelding og revidert regnskap Iveland sokn 2021 Adina Skaiaa
2019/194 20220822 22.08.2022 Saksframlegg/innstilling Årsmelding og revidert regnskap Iveland sokn 2021
2019/348 20220822 22.08.2022 Inngående brev Arbeidstilsynet kommer på tilsyn ved lokale NAV-kontorer Arbeidstilsynet
2019/477 20220822 22.08.2022 Inngående brev Invitasjon til NVEs befaring Oda Bjærke
2019/495 20220822 22.08.2022 Inngående brev Ønske om umiddelbart å stenge fastlegelisten min i Iveland på nytt listetak med 300 pasienter. Knut Fredrik Aamdal
2019/495 20220822 22.08.2022 Inngående brev Basistilskuddsrapport for fastlegeordningen i 4218 Iveland kommune per juli 2022 Helfo - No-reply Helfo
2020/23 20220822 22.08.2022 Utgående brev Innkalling Ragnhild Lilletveit m.fl.
2020/56 20220822 22.08.2022 Inngående brev Kommunedelplan for klima og energi - Varsel om oppstart og høring av planprogram - Evje og Hornnes kommune EVJE OG HORNNES KOMMUNE
2020/86 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedr. 22-128417-1 - Veglister Agder nov. 2022 Statens vegvesen
2020/86 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedr. 20-74232-74 - Oppdatering / revisjon av veglistene - kommunale veger november 2022 - tilleggsinformasjon om totalvekt 60 tonn på veger i BkT8 Statens vegvesen
2020/96 20220822 22.08.2022 Inngående brev Underskreven avtale om privat skyss skoleåret 2021 - 2022 Laila Landås
2020/96 20220822 22.08.2022 Inngående brev Avtal om skoleskyss fra Landås til Hornnes barneskule 2022 - 2023 - Evje taxi Helge Robstad
2019/570 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedtak Samarbeidsavtale om tilsetting av vassområdekoordinator - Tovdal vassområde BYGLAND KOMMUNE
2020/129 20220822 22.08.2022 Inngående brev 10. Nasjonale hjerneskadekonferanse "Fra diagnose til klinisk praksis" Anne Kari Thomassen
2020/129 20220822 22.08.2022 Inngående brev Informasjon om oppgradering av elektronisk arkiv og saksbehandlingssystem. Ann-Kristin Nielsen Løvland
2020/136 20220822 22.08.2022 Inngående brev Kunngjøring av vedtatt kommunedelplan for klima Aarrestad, Eirik
2020/152 20220822 22.08.2022 Inngående brev Utlysing - Refusjon av utgifter til mottak, lagring og distribusjon av hurtigtester i kommunene - statsbudsjettet kapittel 702 post STATSFORVALTEREN I AGDER
2020/152 20220822 22.08.2022 Inngående brev Anbefaling om fjerde dose koronavaksine for flere grupper Postmottak HOD
2021/448 20220822 22.08.2022 Utgående brev Informasjon til grunneiere om at oppmålingsingeniøren vil ta kontakt med tanke på oppmåling av eiendommen karlstroberg@hotmail.com
2021/448 20220822 22.08.2022 Utgående brev Info til oppmåler Trond Runar Holberg
2021/448 20220822 22.08.2022 Inngående brev Krav om rekvisisjon av oppmålingsforretning Svein Arne Hillestad
2021/333 20220822 22.08.2022 Utgående brev Dispensasjonssøknaden behandles i Tjenesteutvalget 24. august Stig Strandberg
2021/333 20220822 22.08.2022 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknad om dispensasjon for fradeling av areal - GNR 20 BNR 78 - Bakkane boligfelt
2021/339 20220822 22.08.2022 Utgående brev Ferdigattest bolig, gnr. 29, bnr. 18 Q2 ARKITEKTER AS
2021/339 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest 29/18 Q2 Arkitekter AS
2021/347 20220822 22.08.2022 Inngående brev Oversendelse av planprogram Hagen, Åsne Tveide
2021/347 20220822 22.08.2022 Inngående brev Referat fra oppstartsmøte, kartskisse Lunde, Elin
2021/347 20220822 22.08.2022 Inngående brev Plankonsulent informerer om at planområdet kun vil omfatte Vennesla kommune Lunde, Elin
2021/361 20220822 22.08.2022 Inngående brev 22/1287-4 Rundskriv H-4/22 Kommuneproposisjonen 2023 og Revidert nasjonalbudsjett 2022 Kdd Dep - Ilyas Hina
Ingen tilgang 20220822 22.08.2022 Inngående brev Prisvekstens betydning for utmåling av økonomisk sosialhjelp STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/390 20220822 22.08.2022 Inngående brev Tilskudd post@setesdalopplaring.no
2021/390 20220822 22.08.2022 Inngående brev Betaling post@setesdalopplaring.no
2021/391 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om utbetaling av udekka, GNR 58/1 i Iveland (4218) Landbruksdirektoratet
2021/394 20220822 22.08.2022 Inngående brev Bolig og Eiendom - Differansiering av renovasjonsavgift Tor Inge Fidjeland
2021/394 20220822 22.08.2022 Inngående brev Bolig og Eiendom - Differansiering av renovasjonsavgift Tor Inge Fidjeland
2021/226 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søkad om skolebytte - Henny Hjertholm Alexander Hjertholm
2021/252 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedrørende krav om tinglysning av grunneieravtale for bygging av dagsturhytte. Lassen, Bård Andreas
2021/252 20220822 22.08.2022 Inngående brev Referat fra informasjonsmøte om Dagsturhytta Agder 17.6.2022 Agderfk - Lassen, Bård Andreas
2021/175 20220822 22.08.2022 Inngående brev OPPGJØRSOPPSTILLING SELGER SØRMEGLEREN AS
2021/210 20220822 22.08.2022 Inngående brev Fellesbrev kommuner - oppfordring til å opprette bruker i fagsystemet Grunnforurensning STATSFORVALTEREN I AGDER
2021/221 20220822 22.08.2022 Inngående brev 22/881-71 Sluttrapportering av den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Prestkvern Iver Grøtting
2020/366 20220822 22.08.2022 Inngående brev 2020/366- 3, Endringssøknad, gbnr. 4/5 Anders Froland
2020/366 20220822 22.08.2022 Utgående brev Tillatelse til endring av gitt tillatelse, tretopphytte nr. 1 på gnr. 4, bnr. 5, Rossåsveien 37 NORSK BYGGSERVICE AS
2020/371 20220822 22.08.2022 Utgående brev Ferdigattest bolig, gnr. 54, bnr. 15. NORSK BYGGSERVICE AS
2020/371 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest 54/15 Norsk Byggservice AS
2020/375 20220822 22.08.2022 Utgående brev Ferdigattest tiltak, kalkningsanlegg ved kattefoss, gnr. 12, bnr. 25 GILJE BYGGRÅDGIVNING AS
2020/273 20220822 22.08.2022 Saksframlegg/innstilling Fritak fra politiske verv
2020/273 20220822 22.08.2022 Saksframlegg/innstilling Fritak fra politiske verv
2020/354 20220822 22.08.2022 Inngående brev Invitasjon til dagsseminar 26.08.22 Bufetat
2020/354 20220822 22.08.2022 Inngående brev Iveland kommune- Statsforvalterens merknad til fristrapportering-2. kvartal 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
2017/1028 20220822 22.08.2022 Inngående brev Status vannkraftdisponering Rune Røiseland
2018/543 20220822 22.08.2022 Inngående brev Epost fra Konsesjonskraft IKS Lena Kleven Flateland
2018/543 20220822 22.08.2022 Inngående brev Orientering om kraftprisene pr. 14. Juni 2022 - anbefaling om å teste ut markedet for konsesjonskraftkommuner før sommeren Henriette Hoel
2018/543 20220822 22.08.2022 Inngående brev Epost fra Konsesjonskraft IKS Konsesjonskraft - Lena Kleven Flateland
2018/667 20220822 22.08.2022 Inngående brev SØKNAD Renate Aukland
2019/161 20220822 22.08.2022 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2022 - Iveland STATSFORVALTEREN I AGDER
2019/162 20220822 22.08.2022 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for barnehagelærere våren 2022 - tilretteleggingsmidler UTDANNINGSDIREKTORATET
2019/184 20220822 22.08.2022 Utgående brev 2022 Kvalifisert for framtida - høring Lasse Hornnes
2018/780 20220822 22.08.2022 Inngående brev Kommunal bolig - oppsigelse Ahmad Mohammad Alshoubi
2018/876 20220822 22.08.2022 Utgående brev Oppsigelse av husleieavtale Mohammed Nour Alshoubi
2018/876 20220822 22.08.2022 Utgående brev Oppsigelse av leiekontrakt NORKIRKEN IVELAND BEDEHUS
2018/901 20220822 22.08.2022 Utgående brev Refusjon gjestebarn Vennesla, våren 2022 VENNESLA KOMMUNE
2019/130 20220822 22.08.2022 Inngående brev VS: JTB jesus til barna festival Vegar Holbæk
2019/130 20220822 22.08.2022 Inngående brev Jtb festival - gratis inngang Vegar Holbæk
2017/1072 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedr. 22-14891-4 - Oversendelse av mandat for utredning av arkiv- og museumsstrukturen i Agder og orientering om prosessen videre Agder fylkeskommune
2017/1130 20220822 22.08.2022 Utgående brev Utvidet salgsbevilling VATNESTRØM MAT AS m.fl.
2017/1130 20220822 22.08.2022 Inngående brev Uttalelse i forbindelse med salg ved utkjøring av alkohol post.agder@politiet.no
2017/1130 20220822 22.08.2022 Saksframlegg/innstilling Utvidet salgsbevilling
2017/1130 20220822 22.08.2022 Utgående brev Alkoholbevilling enkelt anledning VENNESLA OG IVELAND POLITISTASJON m.fl.
2017/1130 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedr. 22-01616-2 - Uttalelse fra Sosialtjenesten ved søknad om skjenkebevilling (Alkoholloven §1-7 2.ledd) Viltgarden Iveland Vennesla kommune
2017/1130 20220822 22.08.2022 Utgående brev Salg ved utkjøring av alkohol (øl(sider) VENNESLA OG IVELAND POLITISTASJON
2017/1130 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling post.agder@politiet.no
2017/1130 20220822 22.08.2022 Utgående brev Skjenkeløyve innvilget VILTGARDEN AS
2017/1234 20220822 22.08.2022 Inngående brev Regional plan for bolig areal og transport i kristiansandsregionen - informasjon om vedtatt planprogram Birnbrich, Manuel
2017/1235 20220822 22.08.2022 Inngående brev Årlig forespørsel til ledelsen Iveland kommune Post - Iveland kommune
2017/1235 20220822 22.08.2022 Utgående brev Vedr årlig forespørsel til ledelsen i Iveland kommune AGDER KOMMUNEREVISJON
2018/47 20220822 22.08.2022 Inngående brev 20/4467 Påminnelse om rapportering for frivilligsentraler for 2021 Postmottak KUD
2018/47 20220822 22.08.2022 Inngående brev 21/3571 Ny forskrift for tilskudd til frivilligsentraler Postmottak KUD
2018/47 20220822 22.08.2022 Inngående brev 22/169 Nytt regelverk for strømstøtte for frivillige organisasjoner Postmottak KUD
2017/1028 20220822 22.08.2022 Inngående brev Agder Energi - Utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2021 Norland, Bent
2017/1028 20220822 22.08.2022 Saksframlegg/innstilling Mulig fusjon mellom Agder Energi AS og Glitre Energi AS
2017/1028 20220822 22.08.2022 Utgående brev Vedtak Mulig fusjon mellom Agder Energi AS og Glitre Energi AS AGDER ENERGI AS
2017/1028 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedrørende kommunal saksbehandling av fusjonssaken Rune Røiseland
2017/1028 20220822 22.08.2022 Inngående brev Eierkommunene, Agder Energi og strømkrisen Flekkefjord Kommune - Torbjørn Klungland
Ingen tilgang 20220822 22.08.2022 Inngående brev Vedr. 22-05082-2 - Innvilget søknad om spillemiddeltilskudd til Skisland ballbinge - anleggsnummer 79501 Agder fylkeskommune
Ingen tilgang 20220822 22.08.2022 Inngående brev 22/3390 Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2023 Postmottak KUD
Ingen tilgang 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om utvidet frist Skisland 2 Pavel Sotov
Ingen tilgang 20220822 22.08.2022 Utgående brev SV: Søknad om utvidet frist Skisland 2 Pavel Sotov
Ingen tilgang 20220822 22.08.2022 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere våren 2022 - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20220822 22.08.2022 Utgående brev Vedlegg til faktura VOSS PRODUCTION AS
Ingen tilgang 20220822 22.08.2022 Inngående brev Protokoll representantskapet Setesdal Brannvesen IKS Bygland Kommune - Leiv Rygg Langerak
Ingen tilgang 20220817 17.08.2022 Saksframlegg/innstilling Lokalhistoriske tiltak
2022/142 20220817 17.08.2022 Saksframlegg/innstilling Politiske utvalg og antall kommunestyrerepresentanter etter valget 2023
2022/53 20220816 16.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Har du lyst til å bli støttekontakt? - st. ref. (4484396624) - ***** ***** *****
2022/53 20220816 16.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Har du lyst til å bli støttekontakt? Pleie og omsorg, Iveland kommune - st. ref. 4484396624 ***** ***** *****
2022/186 20220627 27.06.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - 40 % driftstilskudd for fysioterapeut Iveland kommune - st. ref. 4529175560 ***** ***** *****
2022/186 20220627 27.06.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - 40 % driftstilskudd for fysioterapeut Iveland kommune - st. ref. 4529175560 ***** ***** *****