eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20170623 23.06.2017 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i barnehageloven mv. Dss Dep - Fosby Geir
Ingen tilgang 20170623 23.06.2017 Inngående brev Vedrørende søknad om fritak for eiendomsskatt - vedtak i kommunestyret 15. juni 2017 Iveland Kommune - Egil Mølland
Ingen tilgang 20170623 23.06.2017 Inngående brev Vedrørende søknad om fritak for eiendomsskatt - Protokoll fra kommunestyret 15. juni 2017 Iveland Kommune - Egil Mølland
Ingen tilgang 20170623 23.06.2017 Inngående brev UNNTATT OFFENTLIGHET - Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 29. juni 2017 Helsedir - Kvalitetsindikatorer
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Tjenestetilbud til kommunene i ny struktur Politiet - Julia Dorota Bergmann
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Svar på henvendelse vedrørende motorisert ferdsel i Ogge Iveland Kommune - Egil Mølland
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Skattetakst 2017. Iveland Bilverksted eiendom 36/39. Iveland Kommune - Egil Mølland
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Protokoll - møte i sakkyndig nemnd 14. juni 2017 (Unntatt offentlighet) Iveland Kommune - Egil Mølland
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Rapport etter øvelse "Hendelse på offentlig sted" - Iveland kommune 12 05 17 Iveland Kommune - Egil Mølland
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Svar på tilsynsbrev fra fmav - juni 17.pdf Iveland Kommune - Egil Mølland
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Bekreftelse tildeling av kompetanse- og innovasjonstilskudd Iveland Kommune - Monica Verdal
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Bistand til å sende ut høringssak vedr gradering av pleiepenger Dss Dep - Fosby Geir
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Klage på tilskudd. E-H Kommune - Inge Eftevand
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Avtale Kringsjå Iveland Kommune - Egil Mølland
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Inngående brev søknad til kulturskolen Miriam Bjerland
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Inngående brev 16/139049-6 - Offentlig høring av Vegdirektoratets forslag til forskrift for trafikklast på bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet (trafikklastforskrift for bruer m.m.) Vegvesen - Stensland Cecilia Patricia
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Inngående brev Oppfordring til å lage lokale forskrifter for motorferdsel til vanns Fnf-Nett - Camilla S. Moseid
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Inngående brev Informasjon til valgstyrene Valg -
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Inngående brev Jeg lurer på.... Me - Knut Rysstad
Ingen tilgang 20170619 19.06.2017 Inngående brev Fwd: Skattetakst 2017. Iveland Bilverksted eiendom 36/39. Iveland Kommune - Egil Mølland
Ingen tilgang 20170619 19.06.2017 Inngående brev Vedtak om lisensfelling av jerv og ulv i rovviltregion 2 i 2017-2018 Fylkesmannen - Knutsen, Even
Ingen tilgang 20170619 19.06.2017 Inngående brev Skolebibliotekene i grunnskolene i Aust-Agder Austagderfk - Lona, Hilde
Ingen tilgang 20170616 16.06.2017 Inngående brev Vedr. Nødnett - til kommunalsjef / beredskapsansvarlig / teknisk sjef Wireless - Gjermund Torp
Ingen tilgang 20170616 16.06.2017 Inngående brev Høring fra Kunnskapsdepartementet Dss Dep - Fosby Geir
Ingen tilgang 20170616 16.06.2017 Inngående brev 16/1760 Høring – forslag til tilleggsregulering – forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming i driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger Kld Dep - Ween Nina
Ingen tilgang 20170615 15.06.2017 Inngående brev Svar på klage i forbindelse med taksering - Iveland eiendom c/o Voss Production AS Iveland Kommune - Egil Mølland
Ingen tilgang 20170615 15.06.2017 Inngående brev Klage i forbindelse med taksering - Meca Bilverksted Solbergveien 2 Iveland Kommune - Egil Mølland
Ingen tilgang 20170615 15.06.2017 Inngående brev Svar på klage i forbindelse med taksering - Vatnestrøm industribygg AS Iveland Kommune - Egil Mølland
Ingen tilgang 20170615 15.06.2017 Inngående brev Høring fra Kunnskapsdepartementet Dss Dep - Fosby Geir
Ingen tilgang 20170615 15.06.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
Ingen tilgang 20170614 14.06.2017 Inngående brev Sender i e-postmelding – Søknadsskjemanick.pdf fam. Briet
Ingen tilgang 20170614 14.06.2017 Inngående brev Sender i e-postmelding – Søknadsskjemasam.pdf fam. Briet
Ingen tilgang 20170613 13.06.2017 Inngående brev Møtebok Iveland kontrollutvalg Asekretariat - Kjell Ivar
Ingen tilgang 20170613 13.06.2017 Inngående brev Agder har blitt programfylker i nasjonalt folkehelseprogram! Vaf - Pedersen, Anette Vesterskov
Ingen tilgang 20170613 13.06.2017 Inngående brev 17/2830-1 Høringsbrev - Endring i forskrift om startlån Postmottak KMD
Ingen tilgang 20170613 13.06.2017 Inngående brev Invitasjon til høring - forslag til veileder for kommunens oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov - til kommunene Helsedir - Sigrunn Gjønnes
Ingen tilgang 20170613 13.06.2017 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift Utdanningsdirektoratet
Ingen tilgang 20170612 12.06.2017 Utgående brev Søknad om lærlingplass. Anine Flathen Fjermeros
Ingen tilgang 20170612 12.06.2017 Utgående brev Søknad om lærlingplass. Van Der Rijd Sven Lucas
Ingen tilgang 20170612 12.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, gnr. 34, bnr.10. Sander Bakker
Ingen tilgang 20170612 12.06.2017 Utgående brev Svakheter i rutine for fakturabehandling AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
Ingen tilgang 20170612 12.06.2017 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak ett trim, fritidsbolig gnr. 9, bnr. 32 etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1. EIKEN HYTTER AS
Ingen tilgang 20170612 12.06.2017 Utgående brev Eiendomsopplysninger Sormegleren - Hilde Møller-Hansen m.fl.
Ingen tilgang 20170612 12.06.2017 Utgående brev Megleropplysninger Iveland Kommune - Iveland Postmottak m.fl.
Ingen tilgang 20170612 12.06.2017 Utgående brev Søknad om permisjon. Hilde Reinertsen
Ingen tilgang 20170612 12.06.2017 Utgående brev Søknad om salg av tilleggsjord fra gnr. 9 bnr. 1 til  gnr. 9 bnr. 29. Dispensasjonssak. Aslak Øyna m.fl.
Ingen tilgang 20170609 09.06.2017 Inngående brev Tilskudd - Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn Bufdir -
Ingen tilgang 20170609 09.06.2017 Inngående brev Iveland - Svar på søknad tilskudd 2017 - kommunalt rusarbeid Fylkesmannen - Gundersen, Bjørn Vidar
Ingen tilgang 20170609 09.06.2017 Inngående brev Reguleringen av vannscooter - oppfordring fra Norsk Ornitologisk Forening Birdlife - Martin Eggen
Ingen tilgang 20170609 09.06.2017 Inngående brev Dokument 17/8499-1 Høringsbrev - Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Sørlandets fagskole sendt fra Aust-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune
Versjon:5.2.2.1