eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 656 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev Mulighet for innspill til Helsedir -Plan for støtte fra sentrale aktører i folkehelseprogrammet Vaf - Pedersen, Anette Vesterskov
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Inngående brev "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester". Helsedir - Trykk-Tjenester
2017/864 20191108 08.11.2019 Utgående brev Klage på reguleringsvedtak: kommunestyresak 39/2019. Suplerende dokumenter. FYLKESMANNEN I AGDER
2018/679 20191108 08.11.2019 Utgående brev Invitasjon til grunneiere Tingtjønn Yngvar Bakken m.fl.
2019/356 20191108 08.11.2019 Utgående brev Protokoll fra møte i nærings- og tiltaksfondet - 15. oktober 2019 styret i nærings- og tiltaksfondet
2019/504 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, riving og oppføring av ny fritidsbolig, Stasjonsveien 52, 4730 Vatnestrøm. BIRKENES BYGGSENTER AS
2019/576 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til overtreksdresser til iveland il. Arnulf Bærheim
2019/575 20191107 07.11.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring SPISS Arkitektur & Plan AS
2019/573 20191107 07.11.2019 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Bekreftelse fra kommunen Bufdir - Joakim Berntson Aase
2019/565 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Sb-Iks - Olav Nese
2019/565 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Sb-Iks - Olav Nese
2019/504 20191107 07.11.2019 Inngående brev Sørlandsbanen - Gnr/Bnr 20/30 - Vatnestrøm i Iveland kommune - Uttalelse til riving og oppsetting av ny fritidsbolig BANE NOR SF
2019/505 20191107 07.11.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
2019/536 20191107 07.11.2019 Utgående brev Valg av varaordfører for perioden 2019 -2023 IVELAND KOMMUNE
2019/241 20191107 07.11.2019 Inngående brev Opprusting av tursti til Berefjellet Jan Gerhard Stømne
2019/241 20191107 07.11.2019 Utgående brev Opprusting av tursti til Berefjellet Jan Gerhard Stømne
2019/243 20191107 07.11.2019 Inngående brev Klage ang avslag på skoleskyss *****
2019/243 20191107 07.11.2019 Utgående brev klage på avslag om skoleskyss Marit Håverstad
2019/266 20191107 07.11.2019 Utgående brev Varsel om stikkprøvekontroll produksjonstilskudd og RMP 2019 ERLING JOMÅS
2019/273 20191107 07.11.2019 Utgående brev Varsel om stikkprøvekontroll produksjonstilskudd og RMP 2019 OLE ESPEN HONNEMYR
2019/465 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oppretting av grunneiendom gnr. 63 bnr.98, oversending av matrikkelbrev. Jon-Tore Treldal
2018/408 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss - søknad om *****
2018/869 20191107 07.11.2019 Utgående brev Prosjektplan, kvalifisert for framtida Finn Terje Uberg
2019/9 20191107 07.11.2019 Inngående brev KULTURMINNEPLAN FOR BIRKENES -HØRING Birkenes kommune
2019/9 20191107 07.11.2019 Utgående brev Høring - Fritt skolevalg, endring i forskrift til opplæringsloven IVELAND KOMMUNE
2019/87 20191107 07.11.2019 Inngående brev Innkalling Iveland kontrollutvalg 14.11.2019 Asekretariat - Inger Lise Austrud
2017/864 20191107 07.11.2019 Inngående brev Foreløpig svar - saksbehandlingstid FYLKESMANNEN I AGDER
2017/864 20191107 07.11.2019 Utgående brev Klage på vedtak: Reguleringsendring Iveland gård, boligplanen, kommunestyresak 39/2019. FYLKESMANNEN I AGDER
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Videreutdanning for lærere 2019 – manglende grunnlag for utbetaling av midler Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2017/864 20191104 04.11.2019 Inngående brev 313441 Iveland reg plan Multiconsult - Røskar, Tanja
2017/1022 20191104 04.11.2019 Inngående brev Direktoratet for e-helse informerer: Modernisert Folkeregister Ehelse - Therese Rørvik Skjølberg
2017/1022 20191104 04.11.2019 Inngående brev Endring i distribusjonen av folkeregisteropplysninger SKATTEETATEN
2017/1072 20191104 04.11.2019 Inngående brev Selskapsavtalen for Aust-Agder museum og arkiv IKS - endring i avtalen Aama - Tharaldsen, David Bergh
2017/1235 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Ny selskapsavtale for Agder Kommunerevisjon IKS
2018/73 20191104 04.11.2019 Inngående brev Leie av ivelandshallen søndag 27. oktober kl. 13.00-15.00 Altiskog - Inge
2018/270 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019, Godkjenning av valgstyrets møtebok
2018/356 20191104 04.11.2019 Utgående brev Vedlegg til klagesak FYLKESMANNEN I AGDER
2018/356 20191104 04.11.2019 Utgående brev Beslutning LARSEN ADVOKATFIRMA AS
2018/356 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedr. sak 2018/356 Advokat-Larsen - Mari Førde Eikeland - Larsen Advokatfirma AS
2019/130 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til Hovdenleiren og Idrettsleiren Idrettsforbundet - Omdalsmoen, Stian
2019/130 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte KSOS Agder Kirkens-Sos - Asle Bjorvatn
2019/9 20191104 04.11.2019 Utgående brev Høring - Fritt skolevalg, endring i forskrift til opplæringsloven UTDANNINGSDIREKTORATET
2019/9 20191104 04.11.2019 Inngående brev Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften Postmottak HOD
2018/838 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedr. 18-5665-33 - Statusrapport - Ivelandsbunaden. Utbetaling av innvilget tilskudd immaterielt kulturminnevern Aust-Agder fylkeskommune
2018/838 20191104 04.11.2019 Utgående brev Immaterielt kulturminnevern - innvilget beløp AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2018/780 20191104 04.11.2019 Utgående brev Kommunal bolig - oppsigelse *****
2018/502 20191104 04.11.2019 Inngående brev TILKOBLING KLOKK olav nilsen
2018/502 20191104 04.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om utsettelse av tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg for eiendommene gnr. 14, bnr. 19, 20, 21, 22 og 23 Olav Nilsen m.fl.
2018/410 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Møteprotokoll Returkraft
2019/459 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknadspapirer Garasje Eielandsveien 121 Haaverstad - Thorvald Håverstad
2019/459 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, garasje,  gnr. 5, bnr. 6, Eielandsveien 121. Svein Ivedal
2019/459 20191104 04.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, garasje, gnr. 5, bnr. 6, Eielandsveien 121. Svein Egil Ivedal
2019/384 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedrørende Hiltveitåsen boligfelt Iveland Kommune - Egil Mølland
2019/384 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedrørende Hiltveitåsen boligfelt Iveland Kommune - Egil Mølland
2019/384 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedrørende Hiltveitåsen boligfelt Iveland Kommune - Egil Mølland
2019/150 20191104 04.11.2019 Utgående brev Meglerpakke Gunnvor Kjelleberg
2019/153 20191104 04.11.2019 Utgående brev KRAV OM INTEGRERINGSTILSKUDD/SÆRSKILT TILSKUDD ÅR-1 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2019/153 20191104 04.11.2019 Utgående brev KRAV OM INTEGRERINGSTILSKUDD/SÆRSKILT TILSKUDD ÅR-1 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunens representant til styret i Iveland og Vegusdal Museumslag
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Nye representanter til vassdragsstyret for nedre Otra
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer av Sakkyndige nemnd (Eiendomsskatt)
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av klagenemnd (eiendomsskatt)
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av barn og unges talsmann i arealplanlegging
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer til valgstyret
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av representanter til Eiermøte i Agder Energi
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av representanter til generalforsamlingen og styret i Setpro AS
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av representanter til samarbeidsutvalgene ved skolene og styrene for barnehagene
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av kommunens medlem til menighetsrådet
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlem til representantskapet i Aust-Agder Kompetansefond
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Medlem til representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Representant til styret og to medlemmer av representantskapet i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlem til representantskapet for Agder kommunerevisjon
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlem til representantskapet for Setesdal Brannvesen IKS
2019/508 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsetting ved prosjektstilling 50 % vernepleier
2019/508 20191104 04.11.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som vernepleier i 50 % prosjektstilling Linda Rosenberg
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til KS fylkesmøte
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Representant til styret i Region Kristiansand
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlem til representantskapet - konsesjonskraft IKS
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Midt-Agder Friluftsråd – oppnevning av styremedlemmer for perioden 2020-2023
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer til kontrollutvalg
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer til tjenesteutvalg for perioden 2019 -2023
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer til formannskapet 2019-2023
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av valgnemnd
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av ordfører for perioden 2019 -2023
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av varaordfører for perioden 2019 -2023
2019/536 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement for kommunestyret
2019/502 20191104 04.11.2019 Utgående brev Vedtaksbrev Gudmund Haugland
2019/503 20191104 04.11.2019 Saksframlegg/innstilling Fagarbeider drift og utvikling
2019/503 20191104 04.11.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som fagarbeider ved Drift og utvikling Frode Frigstad
2019/502 20191104 04.11.2019 Utgående brev Vedtaksbrev OLE MORTEN HAUGE
2019/502 20191104 04.11.2019 Utgående brev Vedtaksbrev Toralv Frøysaa Lie
2019/502 20191104 04.11.2019 Utgående brev Vedtaksbrev Aina Terese Haaverstad
2019/502 20191104 04.11.2019 Utgående brev Vedtaksbrev Kate Honnemyr Omestad
2019/502 20191104 04.11.2019 Utgående brev Vedtaksbrev Kate Honnemyr Omestad
2019/502 20191104 04.11.2019 Utgående brev Vedtaksbrev Finn Tore Homme
2019/566 20191104 04.11.2019 Inngående brev Løypemelding og informasjon til alle kommuner om ‘Akson’ - forprosjektet for Nasjonal helhetlig samhandling og felles kommunal journal Ks - Gerardo Poblete
2019/567 20191104 04.11.2019 Inngående brev 19/5279-2 Rapportering av årsregnskap til KOSTRA fra 2020 Kmd Dep - Herje Charlotte
2019/567 20191104 04.11.2019 Inngående brev 19/5279-1 Ny forskrift om rapportering til KOSTRA Kmd Dep - Devik Bent
2019/568 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om utsettelse av tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg for eiendommen gnr. 14, bnr. 1. Reidar Tønnessen
2019/568 20191104 04.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om utsettelse av tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg for eiendommen gnr. 14, bnr. 1. K Reidar Tønnessen
2019/570 20191104 04.11.2019 Inngående brev Brev til kommunene v/rådmannen - om arbeidet med rullering av regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram for vannregion Agder - 2021 -2027 og organisering av vannområdene Vaf - Øverland, Tanja
2019/563 20191104 04.11.2019 Utgående brev svar på 2. test inngående Kent Ståle Hermansen
2019/563 20191104 04.11.2019 Utgående brev test utgående med ***** IVELAND KOMMUNE m.fl.
2019/563 20191104 04.11.2019 Utgående brev test svarInn IVELAND KOMMUNE
2019/564 20191104 04.11.2019 Utgående brev Møteinnkalling Jan G Vetrhus
2019/565 20191104 04.11.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn Sb-Iks - Olav Nese
2019/565 20191104 04.11.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn Sb-Iks - Olav Nese
2019/565 20191104 04.11.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn Sb-Iks - Olav Nese
2019/565 20191104 04.11.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn Sb-Iks - Olav Nese
2019/565 20191104 04.11.2019 Inngående brev Politikerskolen 2 - Kommunal Rapport Kommunal-Rapport - Fred Scharffenberg
2019/565 20191104 04.11.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn. Sb-Iks - Olav Nese
2019/565 20191104 04.11.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn Sb-Iks - Olav Nese
2019/565 20191104 04.11.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn Sb-Iks - Olav Nese
2019/539 20191104 04.11.2019 Utgående brev Protokoll oppmåling grensejustering mellom gnr. 12 bnr. 1 og gnr. 12 bnr. 28. Anne Grete Birkeland m.fl.
2019/557 20191104 04.11.2019 Utgående brev dialogsamtale i barnehagene i iveland Maren Mathiassen
2019/557 20191104 04.11.2019 Utgående brev dialogsamtale i barnehagen Camilla Mjåland
2019/557 20191104 04.11.2019 Utgående brev dialogsamtale i barnehagen på Vatnestrøm Tina Lunden
2019/557 20191104 04.11.2019 Utgående brev Dialogsamtale 04.12 , Iveland kommune Kristin Moi m.fl.
2019/557 20191104 04.11.2019 Utgående brev dialogsamtale 04.12, Iveland kommune Charlotte Holbæk
2019/557 20191104 04.11.2019 Utgående brev dialogsamtale 04.12, Iveland kommune Charlotte Holbæk
2019/557 20191104 04.11.2019 Utgående brev dialogsamtale, Skaiå barnehage Bjørg Nygård
2019/557 20191104 04.11.2019 Utgående brev dialogsamtale i barnehagene i Iveland Sondre Birkeland
2019/561 20191104 04.11.2019 Inngående brev Melding om tilbygg som er untatt søknadsplikt, gnr. 7, bnr.12, Øynaveien 2. Anne Marie Ingebretsen
2019/562 20191104 04.11.2019 Utgående brev Innsyn i dokumenter LARSEN ADVOKATFIRMA AS
2019/574 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedr. 19-313305-2 - Fv. 3784 (Fv. 295) - Nabovarsel - gnr. 12 bnr. 24 - Kattefossveien 121 - Iveland - tilbygg og ombygging av barnehage Statens vegvesen
2019/563 20191028 28.10.2019 Inngående brev test inngående Elisabeth S Hagesether
2019/563 20191028 28.10.2019 Inngående brev 2. test inngående Kent Ståle Hermansen
2019/242 20191024 24.10.2019 Inngående brev TV-aksjonen - Erfaringer.... Brynjulf Aagesen
2019/125 20191024 24.10.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tilkallingsvikar i barnehagene - st. ref. (4016676101) - ***** ***** ***** ***** *****
2019/125 20191024 24.10.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tilkallingsvikar i barnehagene - st. ref. (4016676101) - ***** ***** ***** ***** *****
2019/125 20191024 24.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar i barnehagene - st. ref. (4016676101) - ***** ***** ***** ***** *****
2019/125 20191024 24.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar i barnehagene Iveland kommune - st. ref. 4016676101 ***** ***** ***** ***** *****
2019/538 20191023 23.10.2019 Utgående brev Ferdigattest, verkstedbygning, gnr. 10, bnr. 26, Ivelandsveien 181. BYGGMESTER JØRGEN DOVLAND AS
2019/557 20191023 23.10.2019 Utgående brev innkalling til dialogsmatale Karianne Møkjåland
2017/1032 20191022 22.10.2019 Inngående brev referat fra samarbeidsutvalgsmøte 17.10.19 Iveland Kommune - Beate Stømne Frigstad
2019/372 20191022 22.10.2019 Inngående brev Dokument 16/152419-23 Omklassifisering av gang- og sykkelveger langs fylkesveg, påminnelse sendt fra Statens vegvesen Vegvesen -
2019/460 20191022 22.10.2019 Utgående brev Varsel om opphør av omsorgsstønad *****
2019/388 20191022 22.10.2019 Utgående brev Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. *****
2019/388 20191022 22.10.2019 Utgående brev Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. *****
2019/146 20191022 22.10.2019 Utgående brev Møtereferat - Regionalt næringsfond for vestregionen - 8. oktober 2019 Styret i regionalt næringsfond for vestregionen
2019/505 20191022 22.10.2019 Utgående brev Innsyn, mappe *****
2019/502 20191022 22.10.2019 Inngående brev Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Kate Honnemyr Omestad
2018/356 20191022 22.10.2019 Utgående brev Vedr. anmodning om utsatt iverksetting av vedtak og klage LARSEN ADVOKATFIRMA AS
2018/831 20191022 22.10.2019 Utgående brev Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. *****
2019/542 20191022 22.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, utedo Kringsjå, gnr. 15, bnr. 5. AGDER ENERGI VANNKRAFT AS
2019/544 20191022 22.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om, riving og ny landbruksbygning, gnr. 6, bnr. 2, Rossåsveien 2. Toralv Frøysaa Lie
2019/503 20191021 21.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider drift og utvikling Iveland kommune - st. ref. 4122131851 ***** ***** *****
2019/503 20191021 21.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider drift og utvikling Iveland kommune - st. ref. 4122131851 ***** ***** ***** *****
2019/503 20191021 21.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider drift og utvikling Iveland kommune - st. ref. 4122131851 ***** ***** *****
2019/503 20191021 21.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider drift og utvikling Iveland kommune - st. ref. 4122131851 ***** ***** *****
2019/503 20191021 21.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider drift og utvikling Iveland kommune - st. ref. 4122131851 ***** ***** *****
2019/536 20191021 21.10.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan politiske møter 2020
2019/536 20191021 21.10.2019 Inngående brev 19/3463-5 Informasjon om den nye kommuneloven Post - Iveland kommune
2019/9 20191018 18.10.2019 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetensta Postmottak HOD
2019/538 20191018 18.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Øyvind Dovland
Ingen tilgang 20191018 18.10.2019 Inngående brev Betalingsplaner vintervedlikehold Iveland Kommune -
2017/864 20191018 18.10.2019 Inngående brev Iveland gård - redigerte bestemmelser og beskrivelse, samt foreløpig kart Multiconsult - Røskar, Tanja
2018/356 20191018 18.10.2019 Inngående brev Vedr. Saksnr. 2018/356 Advokat-Larsen - Mari Førde Eikeland - Larsen Advokatfirma AS
2018/780 20191018 18.10.2019 Inngående brev Kommunal bolig - oppsigelse Anne Grete Birkeland
2019/528 20191018 18.10.2019 Inngående brev TILSYNSRAPPORT - IVELAND KOMMUNE ARBEIDSTILSYNET
Ingen tilgang 20191017 17.10.2019 Inngående brev SSB kostnadsindeks 3. kvartal Iveland Kommune -
2019/508 20191017 17.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Prosjektstilling - 50 % vernepleier Iveland kommune - st. ref. 4134888749 ***** ***** *****
2019/508 20191017 17.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Prosjektstilling - 50 % vernepleier Iveland kommune - st. ref. 4134888749 ***** ***** *****
2019/125 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tilkallingsvikar i barnehagene - st. ref. (4016676101) - ***** ***** *****
2019/125 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar i barnehagene - st. ref. (4016676101) - ***** ***** *****
2019/125 20191017 17.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar i barnehagene Iveland kommune - st. ref. 4016676101 ***** ***** *****
2017/864 20191017 17.10.2019 Saksframlegg/innstilling Klage på vedtak: Reguleringsendring Iveland gård, boligplanen, kommunestyresak 39/2019.
2019/547 20191017 17.10.2019 Utgående brev Overtagelsesforretning Skisland Andreas Hartz
2019/547 20191016 16.10.2019 Inngående brev Internt notat angående valg av leverandør Iveland Kommune -
2019/547 20191016 16.10.2019 Inngående brev Avtaledokument NOKA Iveland Kommune -
2019/547 20191016 16.10.2019 Inngående brev Tilbud fra NOKA Iveland Kommune -
2019/9 20191016 16.10.2019 Inngående brev 19/3350 Høring: Forslag til endringer i vannforskriften vedlegg I mv. Kld Dep - Colak Yuksel
2018/410 20191016 16.10.2019 Inngående brev Møteprotokoll Returkraft Smg-Iks - Svend Åge Petersen
2017/1132 20191016 16.10.2019 Utgående brev Innkalling til møte 29.10.2019 Aslaug A Fosberg
2018/543 20191015 15.10.2019 Inngående brev Høring revisjonsrapport - Konsesjonskraft IKS Aarevisjon - Beck, Stine Norrøne
2017/864 20191015 15.10.2019 Inngående brev Iveland gård - 31/1 - varsel om klage på reguleringsplan Ks - Erna Larsen
2019/546 20191015 15.10.2019 Inngående brev Innmelding av områder til naturtypekartlegging i 2020 Fylkesmannen - Engemyr, Arnstein Knutsen
Ingen tilgang 20191014 14.10.2019 Inngående brev Ticket #9303 / Oppsigelse av serviceavtale Agder Serit - Siw Lundteppen
Ingen tilgang 20191014 14.10.2019 Utgående brev prosjekt 19032 Ellen Gjeruldsen
Ingen tilgang 20191014 14.10.2019 Utgående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
Ingen tilgang 20191014 14.10.2019 Utgående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
Ingen tilgang 20191014 14.10.2019 Utgående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
Ingen tilgang 20191014 14.10.2019 Utgående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
Ingen tilgang 20191014 14.10.2019 Utgående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
Ingen tilgang 20191014 14.10.2019 Utgående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
Ingen tilgang 20191014 14.10.2019 Utgående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
Ingen tilgang 20191014 14.10.2019 Utgående brev R foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
Ingen tilgang 20191014 14.10.2019 Utgående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
2018/356 20191014 14.10.2019 Utgående brev Vedr. ***** ***** Mari Førde Eikeland - Larsen Advokatfirma AS
2018/356 20191014 14.10.2019 Utgående brev Vedtak praktisk bistand *****
2018/876 20191014 14.10.2019 Utgående brev Oppsigelse av husleiekontrakt *****
2018/876 20191014 14.10.2019 Utgående brev Oppsigelse av hus/leilighet Jøran Rugnes Fredheim
2018/780 20191014 14.10.2019 Utgående brev Utfyllende informasjon *****
2019/106 20191014 14.10.2019 Utgående brev Barnehage - Endring av oppholdstid Gina Sagstuen
2019/537 20191014 14.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, garasje, gnr. 35, bnr. 54, Natelandsholtet 22, 4724 Iveland. Tom Helge Ågedal
2019/539 20191014 14.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmåling og matrikkelføring Bjørn Mikal Engestøl
2019/539 20191014 14.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmåling og matrikkelføring Tor Anders Skaiaa
2019/539 20191014 14.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmåling og matrikkelføring Anne Grete Birkeland
2019/539 20191014 14.10.2019 Utgående brev Varsel om oppmåling og matrikkelføring Linda Johnsen
2019/133 20191014 14.10.2019 Utgående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding *****
2019/133 20191014 14.10.2019 Utgående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding Kristine Amalie Kofoed
2019/150 20191014 14.10.2019 Utgående brev Meglerpakke Gunnvor Kjelleberg
2019/146 20191014 14.10.2019 Utgående brev Innkalling til møte i regionalt næringsfond for vestregionen Styret, Regionalt næringsfond for vestregionen
2019/356 20191014 14.10.2019 Utgående brev Møteinnkalling - Nærings- og tiltaksfondet Styret i nærings- og tiltaksfondet
2019/446 20191014 14.10.2019 Utgående brev Kontrakt/tilbudsbrev - nettsiden: Kenneth Aslaksen
2019/391 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 121042 OLE ESPEN HONNEMYR
2019/503 20191012 12.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider drift og utvikling - st. ref. (4122131851) - ***** ***** *****
2019/503 20191012 12.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider drift og utvikling - st. ref. (4122131851) - ***** ***** *****
2019/503 20191012 12.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider drift og utvikling - st. ref. (4122131851) - ***** ***** ***** *****
2019/503 20191012 12.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider drift og utvikling - st. ref. (4122131851) - ***** ***** *****
2019/503 20191012 12.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider drift og utvikling - st. ref. (4122131851) - ***** ***** *****
2019/503 20191012 12.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fagarbeider drift og utvikling - st. ref. (4122131851) - ***** ***** *****
2017/864 20191011 11.10.2019 Inngående brev Henvendelse til Iveland kommune Fylkesmannen - Molaug, Pia Karine Hem
2019/158 20191011 11.10.2019 Inngående brev Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL) Telenor -
2019/87 20191011 11.10.2019 Inngående brev Budsjett for Agder Sekretariat 2020 Asekretariat - Willy Gill
2019/232 20191011 11.10.2019 Inngående brev Revisors beretning mvakomp 4 termin 2019 Iveland kommune E-H Kommune - Tommy Pytten
2018/73 20191011 11.10.2019 Inngående brev Leie av ivelandshallen fredag 18 oktober Altiskog - Inge
2019/542 20191011 11.10.2019 Inngående brev Gnr 15, bnr 5 - Søknad om oppføring utedo Kringsjå Leif Sakariassen
2017/864 20191011 11.10.2019 Inngående brev Iveland gård - 31/1 - varsel om klage på reguleringsplan Fylkesmannen - Molaug, Pia Karine Hem
2017/864 20191011 11.10.2019 Inngående brev Klage, vedtak reguleringsplan Iveland gård. Kjetil Engen m.fl.
2017/864 20191011 11.10.2019 Saksframlegg/innstilling Reguleringsendring Iveland gård, boligplanen. Planvedtak.
2018/356 20191011 11.10.2019 Inngående brev Vedr. Deres ref. 2018/356 Advokat-Larsen - Mari Førde Eikeland - Larsen Advokatfirma AS
2018/270 20191011 11.10.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
2018/780 20191011 11.10.2019 Utgående brev Oppsigelse av leieforhold Ernst Frigstad
2018/719 20191011 11.10.2019 Utgående brev Ferdigattest, garasje, gnr. 7, bnr. 8. Linda Johnsen
2018/901 20191011 11.10.2019 Utgående brev Refusjon for barn med barnehageplass i Iveland våren 2019 VENNESLA KOMMUNE
2018/923 20191011 11.10.2019 Saksframlegg/innstilling Høring - Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP planen).
2018/356 20191011 11.10.2019 Utgående brev Sak 2018/356 ***** ***** LARSEN ADVOKATFIRMA AS
2018/543 20191011 11.10.2019 Saksframlegg/innstilling Revidering av selskapsavtale på grunn av kommune- og fylkessammenslåing
2019/153 20191011 11.10.2019 Inngående brev 3. TERMINUTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD AR 2-5 FOR 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2019/150 20191011 11.10.2019 Utgående brev Bestilling meglerpakke Øynaveien 26 sørmegleren AS
2019/133 20191011 11.10.2019 Utgående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding *****
2019/242 20191011 11.10.2019 Saksframlegg/innstilling TV-aksjonen 2019
2019/243 20191011 11.10.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss NATELAND GÅRD - GERHARD STØMNE
2019/243 20191011 11.10.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss Dawid Jan Kaluza
2019/243 20191011 11.10.2019 Utgående brev Søknad om skoleskyss Emily Rose Fidjeland
2019/503 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Fagarbeider drift og utvikling - st. ref. (4122131851) - ***** ***** *****
2019/503 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider drift og utvikling Iveland kommune - st. ref. 4122131851 ***** ***** *****
2019/503 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider drift og utvikling Iveland kommune - st. ref. 4122131851 ***** ***** *****
2019/502 20191011 11.10.2019 Inngående brev Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Aina Terese Haaverstad
2019/497 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar på brev av 22.819 Olav Andreas Belland
2019/498 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, bod, gnr. 21, bnr. 6, Eielandsveien 45. Rolf Holmquist Arntzen
2019/541 20191011 11.10.2019 Inngående brev VEDRØRENDE KLANDERVERDIGE UNNLATELSER FRA ANSATTE 1 IVELAND KOMMUNES HJEMMETJENESTE - KRAV 0M ERSTATNING ADVOKATFIRMAET PETTERSEN VESTBAKKE & CO DA
2019/519 20191011 11.10.2019 Utgående brev Sammenslåing av matrikkelenheter; 20/103 og 20/132 er gjennomført. Audar Aasheim
2019/520 20191011 11.10.2019 Saksframlegg/innstilling Kvalifisert for framtida, rapport
2019/526 20191011 11.10.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett for bruk av skogfond i 2020
2019/544 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, riving og ny landbruksbygning, gnr. 6, bnr. 2 Iveland Kommune -
2019/539 20191011 11.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Tor Anders Skaiaa m.fl.
2019/538 20191010 10.10.2019 Inngående brev FERDIGATTEST IVELANDSVEIEN 181 Øyvind Dovland
2019/130 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd Amathea - Anne-Margrethe Knutsen
2018/32 20191010 10.10.2019 Inngående brev BOSETTING AV FLYKTNINGER INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2019/537 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, garasje, gnr. 35, bnr. 54, Natelandsholtet 22, 4724 Iveland. Iveland Kommune -
2019/537 20191010 10.10.2019 Inngående brev Brannteknisk rapport. Iveland Kommune -
2019/125 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tilkallingsvikar i barnehagene - st. ref. (4016676101) - ***** ***** *****
2019/125 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tilkallingsvikar i barnehagene - st. ref. (4016676101) - ***** ***** *****
2019/125 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tilkallingsvikar i barnehagene - st. ref. (4016676101) - ***** ***** *****
2019/125 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar i barnehagene - st. ref. (4016676101) - ***** ***** *****
2019/125 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar i barnehagene Iveland kommune - st. ref. 4016676101 ***** ***** *****
2019/36 20191008 08.10.2019 Utgående brev kompost solbergveien 12 Torhild Hornnes
2019/9 20191008 08.10.2019 Saksframlegg/innstilling Høring - Fritt skolevalg, endring i forskrift til opplæringsloven
2018/356 20191008 08.10.2019 Utgående brev Vedtak om helsetjenester LARSEN ADVOKATFIRMA AS
2018/502 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel om pålegg om tilknytning til kommunalt vann og avløpsanlegg for deres eiendom , gnr. 14, bnr. 19. Jon Erik Olsen
2018/502 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel om pålegg om tilknytning til kommunalt vann og avløpsanlegg for deres eiendom, gnr. 14, bnr. 20. John Smiseth
2018/502 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel om pålegg om tilknytning til kommunalt vann og avløpsanlegg for deres eiendom, gnr. 14, bnr. 21. Olav Nilsen
2018/502 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel om pålegg om tilknytning til kommunalt vann og avløpsanlegg for deres eiendom, gnr. 14, bnr. 22. Odd Gunnar Urdal
2018/502 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel om pålegg om tilknytning til kommunalt vann og avløpsanlegg for deres eiendom, gnr. 14, bnr. 23. Vidar Sørensen
2018/872 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel om tilsyn enebolig på Nosledalsveien 35 Gnr. 36, bnr.50 HELLVIK HUS SØGNE AS
2018/780 20191008 08.10.2019 Utgående brev Søknad om leie av kommunal bolig *****
2018/83 20191008 08.10.2019 Inngående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning mandag 23. september 2019 - Arealoverføring (pbl §20-1, m) - Oppmåling av g/s-veg og busslommer bygget ved Vatnestrøm - 600/405 i Iveland kommune STATENS VEGVESEN
2018/356 20191008 08.10.2019 Inngående brev ANMODNING OM UTSATT IVERKSETTING AV VEDTAK OG STØTTESKRIV TIL KLAGE OVER VEDTAK OM HJEMMESYKEPLEIE OG PRAKTISK BISTAND LARSEN ADVOKATFIRMA AS
2018/301 20191008 08.10.2019 Saksframlegg/innstilling Sykefravær første 8 måneder 2019
2019/534 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 Hege Homme
2019/532 20191008 08.10.2019 Utgående brev Brukerundersøkelse hjemmetjenesten Dokumentmal
2019/532 20191008 08.10.2019 Utgående brev Brukerundersøkelse sykehjem/omsorgsboliger med heldøgnstjeneste Dokumentmal
2019/532 20191008 08.10.2019 Utgående brev Brukerundersøkelse pårørende Dokumentmal
2019/517 20191008 08.10.2019 Saksframlegg/innstilling Rullering av personalpolitisk plan
2019/518 20191008 08.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av nytt hovedverneombud
2019/525 20191008 08.10.2019 Utgående brev Brev - klasselister Adina Skaiaa
2019/508 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektstilling - 50 % vernepleier - st. ref. (4134888749) - ***** ***** *****
2019/508 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektstilling - 50 % vernepleier - st. ref. (4134888749) - ***** ***** *****
2019/508 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektstilling - 50 % vernepleier - st. ref. (4134888749) - ***** ***** *****
2019/508 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektstilling - 50 % vernepleier - st. ref. (4134888749) - ***** ***** *****
2019/491 20191008 08.10.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om bygging av landbruksvei på gnr. 22, bnr. 1. Søker Ole Svalland. Godkjenning.
2019/491 20191008 08.10.2019 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksvei på gnr. 22, bnr. 1. Søker Ole Svalland. Godkjenning Ole Svalland
2019/502 20191008 08.10.2019 Inngående brev Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Kate Honnemyr Omestad
2019/350 20191008 08.10.2019 Utgående brev Kulturskole - søknad om opptak Reidar Tønnessen
2019/163 20191008 08.10.2019 Inngående brev Ny anbudsprosess for felles bibliotektransport i Agder AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/184 20191008 08.10.2019 Utgående brev avtale Jorunn Midtsundstad
2019/465 20191008 08.10.2019 Utgående brev Protokoll oppmåling Banenor - Stødle Leif m.fl.
2019/530 20191007 07.10.2019 Inngående brev Brev Finansdepartementet Dss Dep - Distribusjonsoppdrag
2019/508 20191007 07.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektstilling - 50 % vernepleier Iveland kommune - st. ref. 4134888749 ***** ***** *****
2019/508 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Prosjektstilling - 50 % vernepleier - st. ref. (4134888749) - ***** ***** *****
2019/508 20191007 07.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektstilling - 50 % vernepleier Iveland kommune - st. ref. 4134888749 ***** ***** *****
2019/528 20191007 07.10.2019 Inngående brev VEDTAK OM STANS OG AVSLUTNING AV VEDTAK OM STANS ARBEIDSTILSYNET
2019/9 20191003 03.10.2019 Inngående brev Høring - forslag til endring i forskrift om tilskudd til private barnehager Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2019/9 20191003 03.10.2019 Inngående brev Høring om miljø og helse i barnehage og skoler Postmottak HOD
2019/9 20191003 03.10.2019 Inngående brev 17/4753-42 Alminnelig høring - utkast til forskrift om innmåling av ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag Kmd Dep - Haug Anne Svanaug
2019/9 20191003 03.10.2019 Inngående brev Høring – Kunnskapsdepartementet Dss Dep - Distribusjonsoppdrag
2019/9 20191003 03.10.2019 Inngående brev Høring fra KD Dss Dep - Distribusjonsoppdrag
2017/1235 20191003 03.10.2019 Inngående brev Ny selskapsavtale i Agder Kommunerevisjon IKS - gjeldende fra 01.01.2020 Agderkomrev - Tor Ole Holbek
2019/9 20191003 03.10.2019 Inngående brev Høring av endringer i forskrift om EØS-krav til radioutstyr Nkom -
2018/780 20191003 03.10.2019 Inngående brev Til alle landets kommuner - Boligstiftelsene - uttalelse fra Stiftelsesforeningen Ks - Ann-Solveig Hansteen
2017/1235 20191003 03.10.2019 Inngående brev Ny selskapsavtale i Agder Kommunerevisjon IKS - gjeldende fra 01.01.2020 Agderkomrev - Tor Ole Holbek
2018/543 20191003 03.10.2019 Inngående brev Epost fra Konsesjonskraft IKS Post - Konsesjonskraft
2019/9 20191003 03.10.2019 Inngående brev 19/4653-2 Høring av forskrift om prosjektstøtte til nasjonale minoriteter Postmottak KMD
2018/838 20191003 03.10.2019 Inngående brev Immaterielt kulturminnevern, innvilget beløp Austagderfk - Juhl, Frank Allan
2019/130 20191003 03.10.2019 Inngående brev Rapport Hovdenleiren 2019 Idrettsforbundet - Omdalsmoen, Stian
2019/525 20191003 03.10.2019 Inngående brev Brev - klasselister Adina Skaiaa
2019/526 20191003 03.10.2019 Inngående brev Utarbeidelse av budsjett for bruk av rentemidler av skogfond for 2020 i Agder Fylkesmannen - Kroken, Jens Arild
2019/133 20191003 03.10.2019 Inngående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding Tonje Øvland Håverstad
2019/133 20191003 03.10.2019 Inngående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding Ingebjørg Mercedes Øina
2019/133 20191003 03.10.2019 Inngående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding Tor Håkon Thomassen
2018/780 20191003 03.10.2019 Inngående brev Kommunal bolig - oppsigelse *****
2018/780 20191003 03.10.2019 Inngående brev Kommunal bolig - leie *****
2018/356 20191003 03.10.2019 Inngående brev Vedr. ***** ***** Advokat-Larsen - Mari Førde Eikeland - Larsen Advokatfirma AS
2018/356 20191003 03.10.2019 Inngående brev Vedr. Klage over vedtak i sak 2018/356 Advokat-Larsen - Mari Førde Eikeland - Larsen Advokatfirma AS
2018/356 20191003 03.10.2019 Inngående brev Vedr. ***** ***** Advokat-Larsen - Mari Førde Eikeland - Larsen Advokatfirma AS
Ingen tilgang 20191001 01.10.2019 Inngående brev Refusjonskrav juli-september 2019 Iveland Kommune -
2019/508 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Prosjektstilling - 50 % vernepleier - st. ref. (4134888749) - ***** ***** *****
2019/508 20191001 01.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektstilling - 50 % vernepleier Iveland kommune - st. ref. 4134888749 ***** ***** *****
2019/503 20191001 01.10.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider drift og utvikling Iveland kommune - st. ref. 4122131851 ***** ***** *****
2018/780 20190930 30.09.2019 Inngående brev Kommunal bolig - oppsigelse *****
2018/356 20190927 27.09.2019 Inngående brev Vedr. Klage over vedtak i sak 2018/356 Advokat-Larsen - Mari Førde Eikeland - Larsen Advokatfirma AS
Ingen tilgang 20190927 27.09.2019 Inngående brev Lønnstilskudd oktober-desember 2019 Iveland Kommune -
2018/356 20190927 27.09.2019 Inngående brev Vedr. Varsel om endring av vedtak - ***** ***** Advokat-Larsen - Mari Førde Eikeland - Larsen Advokatfirma AS
2018/356 20190927 27.09.2019 Inngående brev Vedr. ***** ***** Advokat-Larsen - Mari Førde Eikeland - Larsen Advokatfirma AS
2018/356 20190927 27.09.2019 Inngående brev Vedr. ***** ***** Advokat-Larsen - Mari Førde Eikeland - Larsen Advokatfirma AS
2019/519 20190927 27.09.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av matrikkelenheter Audar Aasheim
2019/505 20190926 26.09.2019 Utgående brev bekreftelse *****
2019/511 20190926 26.09.2019 Inngående brev Signert delavtale 4 Iveland kommune Iveland Kommune - Gyro Heia
2019/507 20190926 26.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om utleie av dyrket mark, kortere enn 10 år. Toralv Frøysaa Lie
2019/507 20190926 26.09.2019 Saksframlegg/innstilling Svar på søknad om utleie av dyrket mark, kortere enn 10 år, gnr 6, bnr 2. 3.
2019/352 20190926 26.09.2019 Utgående brev Sammenslåing av gnr. 20 bnr. 95 og bnr. 109. Kjell Gunnufsen
2019/331 20190926 26.09.2019 Saksframlegg/innstilling 2. tertialrapport 2019
2019/465 20190926 26.09.2019 Utgående brev Varsel om oppmåling Bane Nor Sf
2019/465 20190926 26.09.2019 Utgående brev Varsel om oppmåling Jon-Tore Treldal
2019/465 20190926 26.09.2019 Utgående brev 201911843-3 - Iveland kommune - Protokoll etter oppmåling - Gnr/bnr 63/98 Banenor - Stødle Leif m.fl.
2019/473 20190926 26.09.2019 Utgående brev Oppretting av grunneiendom gnr. 8 bnr. 10. Avslutning av sak. Hildegunn Stendal m.fl.
2019/474 20190926 26.09.2019 Utgående brev Oppretting av grunneiendom fra festegrunn gnr. 64 bnr. 5 fnr. 3 Aslak O Fjermedal m.fl.
2019/475 20190926 26.09.2019 Utgående brev Grensejustering gnr. 14 bnr. 37. Avsluttning av sak. Kari Aasnes m.fl.
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Svar på krav om innsyn Hallvard Nygård
2018/270 20190926 26.09.2019 Inngående brev Forespørsel om navn på kandidater til deltagelse i Fylkesmannens ungdomsråd for 2019-2020 FYLKESMANNEN I AGDER
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Sig Tove Aasen
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Gro Anita Mykjåland
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Bjørg Nygaard
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Linda Skripeland
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Hege Skisland Robstad
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Per Olav Engen
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Viggo Åsheim
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. K Reidar Tønnessen
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Ole Morten Hauge
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring Lars Arnfinn Flatelid
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Atle Jørgensen
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Kaja M Honnemyr
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Hege Skisland Robstad
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Øystein Kydland
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Trond Steinsland
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Terje Møkjåland
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Sidsel Frafjord
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Sondre Rosenberg
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Tor Håkon Thomassen
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Sondre Birkeland
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Runar Røinås
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring Geir Låtveit
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Karl I Grosås Thomassen
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Øystein Solli
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring Heidi Margrete Øina
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Jan André Myhren
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Kristin Kartevoll Myhren
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Alfred Øyna Fjermeros
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Kjetil Lee Vidnes
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Kåre Mjåland
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Gunnar Håverstad
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. May Britt Topland
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Liv Moi
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring Hans Ivar Leesland
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Berit Hauan
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Øyvind Honnemyr
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Hans Ivar Eieland
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Yngvar Bakken
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Zeynep Khalil Remzi
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Kristin Skaiaa
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Tellef Mitander
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Van Den Burg Elisabeth J
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Knut Ivar Mjåland
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Glenn Ståhl
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Yvonne Engen
2018/270 20190926 26.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalget 2019 - Melding om kandidatkåring. Astrid Marie Gavlen
Ingen tilgang 20190926 26.09.2019 Inngående brev Renteregulering Kommunalbanken - Trine Lunden
2017/864 20190926 26.09.2019 Utgående brev Reguleringsendring Iveland gård, boligplanen. Planvedtak. Valborg Sand m.fl.
2017/864 20190926 26.09.2019 Utgående brev Reguleringsendring Iveland gård, boligplanen. Planvedtak. Multiconsult m.fl.
2018/798 20190926 26.09.2019 Utgående brev Søknad om overføring av areal fra   gnr. 10 bnr. 11 til gnr. 10 bnr. 28 Elin Glastad m.fl.
2018/798 20190926 26.09.2019 Utgående brev Søknad omoverføring av areal fra gnr. 10 bnr. 11 til gnr. 10 bnr. 28. Avslutte sak. Per Harald Omland
2018/872 20190926 26.09.2019 Utgående brev Tilsynsrapport tilsyn 16.9.2019, gnr. 36, bnr.50, Nosledalsveien 34, 4724 Iveland. HELLVIK HUS SØGNE AS
2018/923 20190926 26.09.2019 Utgående brev Høring - Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP planen). Vest-Agder fylkeskommune
2019/103 20190926 26.09.2019 Utgående brev Oppretting av grunneiendom gnr. 3 bnr. 2. Oversending av matrikkelbrev. Iveland Kommune - m.fl.
2019/36 20190926 26.09.2019 Utgående brev brøytestikker Unni Thorkildsen
2019/9 20190925 25.09.2019 Inngående brev Høring KMD Dss Dep - Distribusjonsoppdrag
2017/913 20190925 25.09.2019 Inngående brev Revidert versjon av kalender for planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder 2019 Fylkesmannen - Nordhus, Jostein
2017/1132 20190925 25.09.2019 Inngående brev Avgjørelse i klagesak - opphør av hjemmesykepleie og tilbud om sykehjemsplass FYLKESMANNEN I AGDER
2019/371 20190925 25.09.2019 Inngående brev Brøyting av privat vei Einar Lande Øen
2019/133 20190925 25.09.2019 Inngående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding *****
2019/509 20190925 25.09.2019 Inngående brev Bruk av sikker melding ved oversendelse av klage på avslag på nødhjelp FYLKESMANNEN I AGDER
2019/465 20190924 24.09.2019 Inngående brev 201911843-3 - Iveland kommune - Protokoll etter oppmåling - Gnr/bnr 63/98 Banenor - Stødle Leif
2019/508 20190924 24.09.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Prosjektstilling - 50 % vernepleier - st. ref. (4134888749) - ***** ***** *****
2019/508 20190924 24.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektstilling - 50 % vernepleier Iveland kommune - st. ref. 4134888749 ***** ***** *****
2018/73 20190923 23.09.2019 Inngående brev Leie av Ivelandshallen - Hallovenn Yvonne Engen
2019/488 20190922 22.09.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tilkallingsvikar på Iveland skolene - st. ref. (4120492090) - ***** ***** *****
2019/488 20190922 22.09.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tilkallingsvikar på Iveland skolene - st. ref. (4120492090) - ***** ***** *****
2019/488 20190922 22.09.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tilkallingsvikar på Iveland skolene - st. ref. (4120492090) - ***** ***** *****
2019/488 20190922 22.09.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tilkallingsvikar på Iveland skolene - st. ref. (4120492090) - ***** ***** *****
2019/488 20190922 22.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar på Iveland skolene - st. ref. (4120492090) - ***** ***** *****
2019/488 20190922 22.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar på Iveland skolene Iveland kommune - st. ref. 4120492090 ***** ***** *****
2019/36 20190920 20.09.2019 Inngående brev Brøytestikker. unni thorkildsen
2019/9 20190920 20.09.2019 Inngående brev Invitasjon til å gi innspill - Utkast Normen versjon 6.0 Ehelse - E-helse Sikkerhetsnormen
2019/133 20190920 20.09.2019 Inngående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding *****
2019/505 20190920 20.09.2019 Inngående brev bekreftelse *****
2019/162 20190920 20.09.2019 Inngående brev Tildeling tilretteleggingsmidler for deltakelse i Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU), høste 2019 FYLKESMANNEN I AGDER
2018/21 20190919 19.09.2019 Inngående brev Presentasjoner fra TS-samling med kommunene 17. september Austagderfk - Krogstad, Julie Runde
2019/503 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Fagarbeider drift og utvikling - st. ref. (4122131851) - ***** ***** ***** *****
2019/503 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider drift og utvikling Iveland kommune - st. ref. 4122131851 ***** ***** ***** *****
2019/506 20190919 19.09.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn etter lov om sosiale tjenester i NAV -Kvalifiseringsprogrammet - Iveland kommune 3. og 4. desember. FYLKESMANNEN I AGDER
2018/270 20190918 18.09.2019 Inngående brev innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Iveland kommune Mimesbronn - Hallvard Nygård
2019/457 20190918 18.09.2019 Inngående brev 18/5531-68 Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2020 - september Kmd Dep - Korman Max Joseph
2019/505 20190917 17.09.2019 Inngående brev Barnevernsdokumenter *****
2019/505 20190917 17.09.2019 Inngående brev Barnevernsdokumenter *****
2019/505 20190917 17.09.2019 Inngående brev Barnevernsdokumenter *****
2019/505 20190917 17.09.2019 Inngående brev Barnevernsdokumenter *****
2018/270 20190916 16.09.2019 Inngående brev Epost fra Konsesjonskraft IKS Post - Konsesjonskraft
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
2018/543 20190916 16.09.2019 Inngående brev Epost fra Konsesjonskraft IKS Post - Konsesjonskraft
2019/503 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Fagarbeider drift og utvikling - st. ref. (4122131851) - ***** ***** *****
2019/503 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Fagarbeider drift og utvikling - st. ref. (4122131851) - ***** ***** *****
2019/503 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Fagarbeider drift og utvikling - st. ref. (4122131851) - ***** ***** *****
2019/503 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider drift og utvikling Iveland kommune - st. ref. 4122131851 ***** ***** *****
2019/504 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, rivin og oppføreing av ny fritidsbolig, Stasjonsveien 52, 4730 Vatnestrøm. Post - Iveland kommune
2018/831 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv ***** ***** ***** ***** TOR ANDERS SKAIAA
2018/729 20190913 13.09.2019 Inngående brev Forespørsel om turnusplass for fysioterapeuter i Agder 15.8.2020 - 15.08.2021 FYLKESMANNEN I AGDER
2018/83 20190913 13.09.2019 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning mandag 23. september 2019 - Arealoverføring (pbl §20-1, m) - Oppmåling av g/s-veg og busslommer bygget ved Vatnestrøm - 600/405 i Iveland kommune STATENS VEGVESEN
2018/270 20190912 12.09.2019 Inngående brev Midt-Agder Friluftsråd – oppnevning av styremedlemmer for perioden 2020-2023 Midt-Agderfriluft - Tom Egerhei
2019/503 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider drift og utvikling Iveland kommune - st. ref. 4122131851 ***** ***** *****
2019/150 20190911 11.09.2019 Inngående brev Megleropplysninger- Liveien 41 Post - Iveland kommune
2019/375 20190911 11.09.2019 Inngående brev Prosjektskjønn 2020 - endring av søknadsfrist til 17.01.2020 Fylkesmannen - Mogseth, Sølvi
2019/371 20190911 11.09.2019 Inngående brev Brøyting av privat vei Kaija Honnemyr
2019/36 20190910 10.09.2019 Inngående brev Renovasjon Iveland Kommune - Anne Grethe Berg
2019/465 20190909 09.09.2019 Inngående brev 201911843-3 - Iveland kommune - Protokoll etter oppmåling - Gnr/bnr 63/98 Banenor - Stødle Leif
2019/9 20190909 09.09.2019 Inngående brev Høring fra ASD Dss Dep - Distribusjonsoppdrag
2019/9 20190909 09.09.2019 Inngående brev Høring - Lov om Eldreombudet Postmottak HOD
2019/36 20190909 09.09.2019 Inngående brev Renovasjon Icloud - Glenn Ståhl
2018/113 20190909 09.09.2019 Inngående brev Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken
Ingen tilgang 20190909 09.09.2019 Inngående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
2019/243 20190909 09.09.2019 Inngående brev Attached Image Iveland Kommune -
2019/133 20190909 09.09.2019 Inngående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding *****
2019/336 20190906 06.09.2019 Inngående brev Utbetalingskvittering mv. Klæedalsveien Fylkesmannen - Kroken, Jens Arild
Ingen tilgang 20190906 06.09.2019 Saksframlegg/innstilling Møteprotokoll representantskapsmøte Setesdal Brannvesen IKS 19. juni 2019
2018/86 20190906 06.09.2019 Saksframlegg/innstilling Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen for Vennesla og Iveland kommuner
2018/410 20190906 06.09.2019 Saksframlegg/innstilling Møteprotokoll SMG representantskapsmøte 19. juni 2019
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Unntatt offentlighet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 12. september Helsedir - Solveig Marie Herbern
2019/500 20190905 05.09.2019 Inngående brev Beslutninger fra Politidirektoratet om den sivile rettspleien på grunnplanet i Agder politidistrikt Politiet - Christopher Carlsen
2019/9 20190905 05.09.2019 Inngående brev Endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehagen Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2019/9 20190905 05.09.2019 Inngående brev NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft - høringsuttalelse fra Midt-Agder Friluftsråd Midt-Agderfriluft - Tom Egerhei
2019/9 20190905 05.09.2019 Inngående brev Dyre- og miljøfiendtlig viltforskrift i utakt med tiden Jenny Rolness
2018/780 20190905 05.09.2019 Inngående brev Kommunal bolig - leie *****
2019/133 20190905 05.09.2019 Inngående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding *****
2018/270 20190904 04.09.2019 Inngående brev 19/4145-1 Informasjon om kommende spørreundersøkelse om valggjennomføringen Postmottak KMD
2018/270 20190904 04.09.2019 Inngående brev Valg til KS' organer i konstituerende møte Ks - Ruth Nilsen Stubberud
2018/73 20190904 04.09.2019 Inngående brev Lån av ivelandshallen. Altiskog - Inge
2019/9 20190904 04.09.2019 Inngående brev 19/4200-1 Høring - utkast til forskrift for tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur Kmd Dep - Lauveng Hanne
2019/9 20190904 04.09.2019 Inngående brev Ny viltforskrift - korrigert Jenny Rolness
2018/719 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest, garasje, gnr. 7, bnr. 8. Iveland Kommune -
2019/133 20190904 04.09.2019 Inngående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding *****
2019/498 20190904 04.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, bod, gnr. 21, bnr. 6, Eielandsveien 45. Iveland Kommune -
2019/491 20190903 03.09.2019 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksvei på gnr. 22, bnr. 1 i Iveland kommune, høring. AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/490 20190903 03.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg landbruksbygning, gnr. 34, bnr. 2. Kjetil Håverstad
2019/480 20190903 03.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier 50% natt vikariat, og sykepleier 15% fast helg - st. ref. (4118731371) - ***** ***** *****
2019/480 20190903 03.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier 50% natt vikariat, og sykepleier 15% fast helg - st. ref. (4118731371) - ***** ***** *****
2019/480 20190903 03.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier 50% natt vikariat, og sykepleier 15% fast helg - st. ref. (4118731371) - ***** ***** *****
2019/481 20190903 03.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, rehabilitering pipe, gnr. 8, bnr. 10 PIPEFIKS AS
2019/481 20190903 03.09.2019 Utgående brev Ferdigattest, rehabilitering pipe, gnr. 8, bnr. 10 PIPEFIKS AS
2019/147 20190903 03.09.2019 Utgående brev Tildeling av kulturmidler Nina Bekke
2019/147 20190903 03.09.2019 Utgående brev Kulturmidler 2019 Frigstad og ljosland grendelag
2019/147 20190903 03.09.2019 Utgående brev Tildeling av Kulturmidler Iveland Ungdomslag
2019/147 20190903 03.09.2019 Utgående brev Tildeling av kulturmidler Iveland Skytterlag
2019/147 20190903 03.09.2019 Utgående brev Kulturmidler 2019 Kia Iveland
2019/147 20190903 03.09.2019 Utgående brev Kulturmidler 2019 Fredagsklubben
2019/147 20190903 03.09.2019 Utgående brev Tildeling av kulturmidler Vatnestrøm Grendelag - kalenderkomiteen
2019/150 20190903 03.09.2019 Utgående brev ÅSEN 1, 4730 VATNESTRØM Ts - Ole Magne Eliassen m.fl.
2019/146 20190903 03.09.2019 Utgående brev Møtereferat - Regionalt næringsfond for vestregionen 11/6-19 Styret i regionalt næringsfond for vestregionen
2019/346 20190903 03.09.2019 Utgående brev Søknad om trafikksikkerhetsmidler - Kommunesenteret på Birketveit - Iveland kommune Julie Runde Krogstad
2019/347 20190903 03.09.2019 Utgående brev Vi ber om kopi av barnevernsdokumenter som gjelder ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
2019/348 20190903 03.09.2019 Utgående brev NAV Midt Agder - Vertskommune BYKLE KOMMUNE m.fl.
2019/359 20190903 03.09.2019 Utgående brev Oppretting av grunneiendom fra gnr. 9 bnr. 1. Oversending av matrikkelbrev gnr. 9 bnr. 36 Aslak Øyna m.fl.
2019/243 20190903 03.09.2019 Utgående brev Skoleskyss høsten 2019 Hjertelig Maya
2019/255 20190903 03.09.2019 Utgående brev Innsynsbegjæring ***** ***** ***** ***** ***** ***** SØRLANDET SYKEHUS HF
2019/465 20190903 03.09.2019 Utgående brev Protokoll oppmåling Jon-Tore Treldal m.fl.
2019/382 20190903 03.09.2019 Utgående brev Seksjonering lagerbygg, gnr. 31 bnr. 52. Avslutning av sak. Iveland Kommune - m.fl.
2019/396 20190903 03.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, gnr. 28, bnr. 27, Møkjålandsveien 5. AGDERBYGG AS
2019/398 20190903 03.09.2019 Utgående brev Bekreftelse tilsagn om tilskudd 2019 Fylkesmannen i Agder
2019/431 20190903 03.09.2019 Utgående brev Søknad om barnehageplass i Iveland *****
2019/431 20190903 03.09.2019 Utgående brev Søknad om barnehageplass i Iveland *****
2019/442 20190903 03.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, driftsbygning i landbruket, Gnr. 40 Bnr. 1. Åge Lindebø
2019/446 20190903 03.09.2019 Utgående brev Sak: 19/4753 Bjørn Vidar Gundersen m.fl.
2019/475 20190903 03.09.2019 Utgående brev Protokoll oppmåling Kari Aasnes m.fl.
2019/468 20190903 03.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, landbruksbygning, gnr. 3, bnr. 6. Grosås 5, 4724 Iveland. Arild Tørresen
2019/469 20190903 03.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, landbruksbygning, gnr. 42, bnr. 1, Nosledalsveien 63. Arne Omdal
2019/473 20190903 03.09.2019 Utgående brev Protokoll oppmåling Hilde Gunn Stendal m.fl.
2018/714 20190903 03.09.2019 Utgående brev Ledsagerbevis *****
2018/714 20190903 03.09.2019 Utgående brev Ledsagerbevis *****
2018/798 20190903 03.09.2019 Utgående brev Tinglysing av arealoverføring fra gnr. 10 bnr. 11 til gnr. 11 bnr. 28 STATENS KARTVERK
2018/876 20190903 03.09.2019 Utgående brev Oppsigelse av leilighet Jøran Rugnes Fredheim
2019/2 20190903 03.09.2019 Utgående brev Tildeling av Voss-stipend Aslak Fjermedal
2019/2 20190903 03.09.2019 Utgående brev Voss-stipend Nina Bekke
2019/2 20190903 03.09.2019 Utgående brev Voss-stipend Ellen Eieland
2019/2 20190903 03.09.2019 Utgående brev Voss-stipend Jan André Myhren
2019/2 20190903 03.09.2019 Utgående brev Voss-stipend Anne Grethe Berg
2018/502 20190903 03.09.2019 Utgående brev TILKOBLING VANN OG KLOAKK olav nilsen
2018/416 20190903 03.09.2019 Utgående brev Tilbud om stillingen som Økonomiansvarlig Tove Gulbrandsen
2018/564 20190903 03.09.2019 Utgående brev Nasjonal ramme for vindkraft på land - innspill frå Iveland kommune. NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) m.fl.
2018/679 20190903 03.09.2019 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanens arealdel, revisjon. Fastsetting av planprogram.
2018/679 20190903 03.09.2019 Utgående brev Kommuneplanens arealdel, revisjon. Melding om oppstart og høring av planprogram. FYLKESMANNEN I AGDER m.fl.
2018/679 20190903 03.09.2019 Utgående brev Iveland - til uttalelse - kommuneplanens arealdel Post - Iveland kommune m.fl.
2019/103 20190903 03.09.2019 Utgående brev Protokoll oppmåling Arnfinn Øystein Viste m.fl.
2019/106 20190903 03.09.2019 Utgående brev Barnehage - Endring av oppholdstid Bente Urdal
2019/130 20190903 03.09.2019 Utgående brev Søknad om Støtte fra KIA - Iveland Haaverstad - thorvald
2019/130 20190903 03.09.2019 Utgående brev Søknad om investeringstilskudd til Lyngbo-Hytta Lyngbohytta -
Ingen tilgang 20190903 03.09.2019 Utgående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
Ingen tilgang 20190903 03.09.2019 Utgående brev Vielse 17. august 2019 *****
Ingen tilgang 20190903 03.09.2019 Utgående brev Restanse Pleie og omsorg - kundenr. 300037 og 300029 Mette Andersen Mykland
Ingen tilgang 20190903 03.09.2019 Utgående brev Ferdigattest, tilbygg/garasje gnr. 63, bnr. 77. Berit Helena Gutsveen
2018/270 20190903 03.09.2019 Utgående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, Stemmestyret i Birketveit krets Astrid Gunhild Hodne m.fl.
2018/270 20190903 03.09.2019 Utgående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, Stemmestyret i Skaiå krets Evelyn C Molle Honnemyr m.fl.
2018/270 20190903 03.09.2019 Utgående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, Stemmestyret i Vatnestrøm krets Marit Fjordheim m.fl.
2019/495 20190902 02.09.2019 Inngående brev Rammeavtalen om fastlegeordningen (ASA 4310) forlengespostmottak@agdenes.kommune.no Ks - Ann-Solveig Hansteen
2019/232 20190902 02.09.2019 Inngående brev Revisors beretning mvakomp 3 termin 2019 Iveland kommune E-H Kommune - Tommy Pytten
2018/356 20190830 30.08.2019 Inngående brev Vedr. Varsel om endring av vedtak om BPA av 12.08.2019 Advokat-Larsen - Mari Førde Eikeland - Larsen Advokatfirma AS
2018/679 20190830 30.08.2019 Inngående brev Fråsegn til melding om oppstart og høyring av planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel for Iveland FYLKESMANNEN I AGDER
2019/480 20190830 30.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 50% natt vikariat, og sykepleier 15% fast helg Iveland kommune - st. ref. 4118731371 ***** ***** *****
2019/480 20190830 30.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 50% natt vikariat, og sykepleier 15% fast helg Iveland kommune - st. ref. 4118731371 ***** ***** *****
2019/491 20190829 29.08.2019 Inngående brev 18/4480-15 - Søknad om bygging av landbruksvei på gnr. 22, bnr. 1 i Iveland kommune, høring Austagderfk - Juhl, Frank Allan
2018/270 20190829 29.08.2019 Inngående brev Fylkestingsvalget i Agder 2019 - innlevering av valgmateriell til fylkesvalgstyret Vaf - Knutsen, Steinar
2019/243 20190829 29.08.2019 Inngående brev Skoleskyss - søknad om *****
2019/243 20190829 29.08.2019 Inngående brev Skoleskyss - søknad om *****
2019/243 20190829 29.08.2019 Inngående brev Skoleskyss - søknad om *****
2019/243 20190829 29.08.2019 Inngående brev Skoleskyss - søknad om *****
2019/243 20190829 29.08.2019 Inngående brev Skoleskyss - søknad om *****
2019/9 20190827 27.08.2019 Inngående brev Høringsnotat Språklov Dss Dep - Distribusjonsoppdrag
2019/9 20190827 27.08.2019 Inngående brev Høring - Forslag om endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg - samboergaranti Postmottak HOD
Ingen tilgang 20190827 27.08.2019 Inngående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
2019/388 20190827 27.08.2019 Inngående brev Søknad - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. - 119682 *****
2019/352 20190827 27.08.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Kjell Gunnufsen
2019/152 20190827 27.08.2019 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
2019/491 20190827 27.08.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei på gnr. 22, bnr. 1. Søker Ole Svalland. Ole Svalland
2019/9 20190826 26.08.2019 Inngående brev Høyring frå Kulturdepartementet Dss Dep - Fosby Geir
2019/9 20190826 26.08.2019 Inngående brev Høring av endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten Postmottak HOD
2019/9 20190826 26.08.2019 Inngående brev Høring om fritt skolevalg til videregående skole Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2019/125 20190826 26.08.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tilkallingsvikar i barnehagene - st. ref. (4016676101) - ***** ***** ***** *****
2019/125 20190826 26.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar i barnehagene - st. ref. (4016676101) - ***** ***** ***** *****
2019/125 20190826 26.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar i barnehagene Iveland kommune - st. ref. 4016676101 ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190826 26.08.2019 Utgående brev Ferdigattest, fritidsbolig, gnr. 9, bnr. 32, Gåseflåfjorden 28. EIKEN HYTTER AS
2019/468 20190823 23.08.2019 Inngående brev Redskapsbygning Grosås gnr. 3, bnr. 6 Grosås 5 4724 Iveland. Haaverstad - Thorvald Håverstad
2019/490 20190823 23.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg landbruksbygning, gnr. 34, bnr. 2. Iveland Kommune -
Ingen tilgang 20190823 23.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest 9_32 Eikenhytter - Tor Egil Rossevatn
2019/9 20190823 23.08.2019 Inngående brev Høring fra Kunnskapsdepartementet Dss Dep - Fosby Geir
2019/9 20190823 23.08.2019 Inngående brev Høring – NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer Dss Dep - Fosby Geir
2019/149 20190822 22.08.2019 Inngående brev Ladepunkter ved Iveland bedehus? Forespørsel Alfred "Allpeace" Fjermeros
2019/465 20190822 22.08.2019 Inngående brev 201911843-1 - Iveland kommune - oppmålingsforretning 22.08.2019 kl. 09:00 -Fredheimsvegen 25-G/B.nr 63/33- Underlag til kvalitetshevning av grense mot vårt G/B.nr 63/20 Banenor - Stødle Leif
2019/465 20190822 22.08.2019 Inngående brev 201911843-1 - Iveland kommune - oppmålingsforretning 22.08.2019 kl. 09:00 -Fredheimsvegen 25-G/B.nr 63/33- Underlag til kvalitetshevning av grense mot vårt G/B.nr 63/20 Banenor - Stødle Leif
2019/125 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Tilkallingsvikar i barnehagene - st. ref. (4016676101) - ***** ***** ***** *****
2019/125 20190822 22.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar i barnehagene - st. ref. (4016676101) - ***** ***** ***** *****
2019/125 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar i barnehagene Iveland kommune - st. ref. 4016676101 ***** ***** ***** *****
2019/459 20190821 21.08.2019 Inngående brev Nabovarsel A3ressurs - Svein Egil Ivedal
2019/312 20190821 21.08.2019 Saksframlegg/innstilling Nybygg og ombygging Skaiå Barnehage
2019/482 20190820 20.08.2019 Inngående brev Garasje i Tveitholtane 13 Nov - Amundsen, Rune
2019/482 20190820 20.08.2019 Utgående brev Ferdigattest, garasje, gnr. 7, bnr. 24. Rune Amundsen
2019/388 20190820 20.08.2019 Inngående brev Søknad - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. - 119512 *****
2019/200 20190820 20.08.2019 Inngående brev 17/2407-29 Nytt kommunenummer fra 1. januar 2020 ved fylkessammenslåing Postmottak KMD
2019/402 20190820 20.08.2019 Utgående brev Oppsigelse av barnehageplass Katrin
2019/463 20190820 20.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, anneks, gnr. 12, bnr. 50. Alexander Syvertsen
2019/464 20190820 20.08.2019 Utgående brev Innsynsbegjæring, svar fra Iveland kommune barnehage.no
2019/451 20190820 20.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak, terrasse, gnr. 12, bnr. 83 Stein Inge Skaar
2019/465 20190820 20.08.2019 Utgående brev Oppretting av grunneiendom gnr. 63 bnr. 33, tillatelse til tiltak Jon-Tore Treldal
2019/465 20190820 20.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmåling Jon-Tore Treldal
2019/465 20190820 20.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmåling Kari R E Treldal
2019/465 20190820 20.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmåling BANE NOR SF
2019/473 20190820 20.08.2019 Utgående brev Oppretting av grunneiendom gnr. 8 bnr. 10, tillatelse tiltak Hilde Gunn Stendal
2019/473 20190820 20.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmåling Hilde Gunn Stendal
2019/473 20190820 20.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmåling Terje Skarpengland
2019/467 20190820 20.08.2019 Utgående brev Grenseavtale Eilef Mølland m.fl.
2019/466 20190820 20.08.2019 Utgående brev Brukerstyrt personlig assistanse Anne Lise S Chermiti
2019/474 20190820 20.08.2019 Utgående brev Oppretting av grunneiendom fra festegrunn gnr. 64 bnr. 5 fnr. 3 Aslak O Fjermedal m.fl.
2019/475 20190820 20.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmåling Kari Aasnes
2019/475 20190820 20.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmåling Tom Torgersen
2019/475 20190820 20.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmåling K Reidar Tønnessen
2019/475 20190820 20.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmåling Øystein Berge
2019/475 20190820 20.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmåling Jan Helge Vigsnes
2019/475 20190820 20.08.2019 Utgående brev Varsel om oppmåling Asbjørn Moseidjord
2019/130 20190820 20.08.2019 Utgående brev Søknad om støtte til Idrettsleiren 2019 Idrettsforbundet - Omdalsmoen, Stian
2019/36 20190820 20.08.2019 Utgående brev kumlokk Linda Karlsen
2018/616 20190820 20.08.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.08.2019 Imdi -
2018/410 20190820 20.08.2019 Saksframlegg/innstilling Møteprotokoll Returkraft
2018/356 20190820 20.08.2019 Utgående brev Varsel om endring av vedtak *****
Ingen tilgang 20190820 20.08.2019 Saksframlegg/innstilling Evaluering av ordningen med utvidede åpningstider åpningstider i barnehagene 2019
2017/1235 20190820 20.08.2019 Utgående brev Vedrørende årlig forespørsel til ledelsen 2019 AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
2017/941 20190820 20.08.2019 Utgående brev kommunale avgifter Anna Ubostad
2017/971 20190820 20.08.2019 Utgående brev Justering av basistilskudd IVELAND KOMMUNE
2019/481 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad om tiltak og ferdigattest Gnr 8, Bnr 10 Øynaveien 26 Post - Iveland kommune
2019/475 20190819 19.08.2019 Inngående brev Epost fra Iveland kommune Stmarys-Ca - Asbjorn Moseidjord
2019/9 20190819 19.08.2019 Inngående brev Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen Dibk - Hanne Prestmo
2019/9 20190819 19.08.2019 Inngående brev Høringsbrev fra KD Dss Dep - Distribusjonsoppdrag
2019/9 20190819 19.08.2019 Inngående brev Høring Fra KD Dss Dep - Distribusjonsoppdrag
2019/9 20190819 19.08.2019 Inngående brev Høring av forskrift om gebyrregulativ Vennesla kommune, sak 19/00600 Vennesla Kommune - Bekken, Ola Skei
2019/137 20190819 19.08.2019 Inngående brev Oppsummering frå dialogmøte om stadutvikling på Agder - Åmli- Iveland - Vegårshei og fylkeskommunen Kdu - Roar Werner Vangsnes
2018/679 20190819 19.08.2019 Inngående brev Kart til kommuneplanen! John Tomas Skreland Homme
2019/479 20190816 16.08.2019 Inngående brev Avtale med Iveland knuseverk AS Iveland Kommune -
2019/480 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sykepleier 50% natt vikariat, og sykepleier 15% fast helg - st. ref. (4118731371) - ***** ***** *****
2019/480 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 50% natt vikariat, og sykepleier 15% fast helg Iveland kommune - st. ref. 4118731371 ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 2 Sør-Norge i 2019/2020 Fylkesmannen - Haaverstad, Olav Thøger
2017/1235 20190814 14.08.2019 Inngående brev Årlig forespørsel til ledelsen E-H Kommune - Tommy Pytten
2018/222 20190814 14.08.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 11.08.2019 Imdi -
2019/9 20190814 14.08.2019 Inngående brev Høring Fra KD Dss Dep - Distribusjonsoppdrag
2018/679 20190814 14.08.2019 Inngående brev NVE sitt innspel til varsel om oppstart og høyring av planprogram - kommuneplanens arealdel 2020-2030 - Iveland kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/679 20190814 14.08.2019 Inngående brev Innspill til oppstartsmelding og planprogram for kommuneplan for Iveland kommune 2020-2030 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2018/679 20190814 14.08.2019 Inngående brev Iveland kommune - Merknad til varsel om oppstart og høring av planprogram - Kommuneplanens arealdel 2020 - 2030 BANE NOR SF
2017/1132 20190814 14.08.2019 Inngående brev Nye saksopplysninger - klage på avslag hjemmesykepleie ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I AGDER
2017/1132 20190814 14.08.2019 Inngående brev OVERSENDELSESBREV FOR KLAGESAK ETTER LOV OM KOMMUNALE HELSE-OG OMSORGSTJENESTE FYLKESMANNEN I AGDER
2019/477 20190814 14.08.2019 Inngående brev NVE åpner vilkårsrevisjon for reguleringskonsesjoner i Otravassdraget NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/477 20190814 14.08.2019 Inngående brev Konsesjonsfrie kraftverk i Otra - behov for ytterligere informasjon for innkalling til konsesjonsbehandling NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/478 20190814 14.08.2019 Inngående brev Kartlegging og tiltak mot fremmede arter i Agder 2019 FYLKESMANNEN I AGDER
2019/448 20190814 14.08.2019 Inngående brev Avgjørelse i klagesak FYLKESMANNEN I AGDER
2019/448 20190814 14.08.2019 Inngående brev Avgjørelse i klagesak FYLKESMANNEN I AGDER
2017/864 20190813 13.08.2019 Inngående brev Reguleringsplan for Iveland gård, høringsinnspill fra Kjetil og Yvonne Engen Iveland Kommune -
2018/21 20190813 13.08.2019 Inngående brev Utvidelse av 40-sone på fylkesvei 403 ved Skaiå, Iveland 29/7-19 Christjer Skaiaa
2018/714 20190813 13.08.2019 Inngående brev Bilde Coop -
2018/679 20190813 13.08.2019 Inngående brev Uttalelse til melding om oppstart og høring av planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel for Iveland kommune 2020— 2030 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
2018/520 20190813 13.08.2019 Inngående brev Birkenes kommune Egil Buli
2019/474 20190813 13.08.2019 Inngående brev Søknad om oppretting av grunneiendom gnr. 64 bnr. 5 fnr. 3 Aslak O Fjermedal
2019/475 20190813 13.08.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring gnr. 14 bnr. 37 Kari Aasnes m.fl.
2019/472 20190813 13.08.2019 Inngående brev PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR BYGLAND 2021-2033 BYGLAND KOMMUNE
2019/473 20190813 13.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppretting av grunneiendom gnr. 8 bnr. 10 Hildegunn Stendal
2019/153 20190813 13.08.2019 Inngående brev UTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 1 FOR 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2019/272 20190812 12.08.2019 Inngående brev 19/02282-1 - Bruk av justeringsavtale mellom deres kommune og Agder Energi Vennesla Kommune - Eieland, Gerd Signe
2019/9 20190812 12.08.2019 Inngående brev Høring – nye læreplaner Vg1 – yrkesfag Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2017/864 20190812 12.08.2019 Inngående brev Reguleringsplan Iveland g%3%5rd Yahoo - Else Karine Katerås Haraldseid
2019/350 20190812 12.08.2019 Inngående brev Kulturskole - søknad om opptak Reidar Tønnessen
2019/468 20190809 09.08.2019 Inngående brev Fwd: Redskapshus Arild Tørresen
2019/469 20190809 09.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, landbruksbygning, gnr. 42, bnr. 1, nosledalsveien 63. Iveland Kommune -
2019/152 20190809 09.08.2019 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
2019/468 20190808 08.08.2019 Inngående brev Fwd: Søknad om tillatelse til tiltak Arild Tørresen
2019/467 20190808 08.08.2019 Inngående brev Grenseavtale Eilef Mølland
2019/465 20190807 07.08.2019 Inngående brev Søknad om oppretting av grunneiendom gnr 63 bnr 33 Jon-Tore Treldal
2018/520 20190806 06.08.2019 Inngående brev 19/16345 Klage på støy på Oggevatn Birkenes Kommune - Merete Holtan
2018/520 20190806 06.08.2019 Inngående brev 19/16346 Vedrørende støy og truende oppførsel på Ogge Birkenes Kommune - Merete Holtan
2019/9 20190806 06.08.2019 Inngående brev Høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dss Dep - Fosby Geir
2017/864 20190806 06.08.2019 Inngående brev Reguleringsplan for Iveland gård, Iveland- Frafall om krav av arkeologisk undersøkelse- Austagderfk - Håkonsen, Ingunn Dahlseng
2019/368 20190805 05.08.2019 Inngående brev [Skadenr. 1038465,4] SV: VS: [Skadenr. 1038465,4] Regressvarsel - skade på vår forsikringstaker røroppelegg Frende -
2019/463 20190805 05.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, anneks, gnr. 12, bnr. 50. Iveland Kommune -