eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20170816 16.08.2017 Inngående brev deres ref 17/658 - Uttalelse til søknad om dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig, på gnr/bnr 63/41. Fylkesmannen - Flaten, Terje
Ingen tilgang 20170816 16.08.2017 Inngående brev Sender Søknadsskjema+kulturskolen+2017-2018[1].pdf via e-post tran
Ingen tilgang 20170815 15.08.2017 Inngående brev Høring - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser Postmottak HOD
Ingen tilgang 20170815 15.08.2017 Inngående brev Dokument 17/04378-2 Høringssvar - Regulering Birketveit sentrum: Høring og offentlig ettersyn 2. sendt fra en enhet i Den norske kirke Kirken -
Ingen tilgang 20170811 11.08.2017 Inngående brev 17/3551 Høringsbrev Bld Dep - Postmottak BLD
Ingen tilgang 20170811 11.08.2017 Inngående brev Høringsinnspill ifm begrenset høring av trase for permanent vei til dam Gåseflå i Iveland kommune - Aust-Agder Iveland Kommune - Egil Mølland
Ingen tilgang 20170811 11.08.2017 Inngående brev kommunens ref: 2017/402-2 - Høringsuttalelse til reguleringsplan for Birketveit sentrum, 2. gangs offentlig ettersyn. Fylkesmannen - Flaten, Terje
Ingen tilgang 20170810 10.08.2017 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene - utbetaling Helsedir - Trykk-Tjenester
Ingen tilgang 20170810 10.08.2017 Inngående brev deres ref: 2017/634-5 - Uttalelse til søknad om dispensasjon for arealoverføring, på gnr/bnr 14/16 og 14/47. Fylkesmannen - Flaten, Terje
Ingen tilgang 20170809 09.08.2017 Inngående brev Grågås og kanadagås Dyrsrettigheter - Jenny Rolness
Ingen tilgang 20170808 08.08.2017 Inngående brev Master i ledelse Iveland Kommune - Monica Verdal
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev Utlysning av tilretteleggingsmidler etter lokale prioriteringer - høst 2017 Fylkesmannen - Lauvland, Hege
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev Oversendelse av anleggskonsesjon for ett 15 kV kontaktledningsanlegg for jernbanespor. NVEs referanse: 201704316-3 Nve -
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev Varsel om vedtak av planprogram- Kommunedelplan for kulturminner-Evje og Hornnes kommune E-H Kommune - Siv Therese Kile Lie
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev Invitasjon til å delta i forsøk med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi Nav - Tesdal, Solveig
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev Kunngjøring -Vedtak av planprogram for revisjon av kommuneplanens areal- og samfunnsdel, Evje og Hornnes kommune E-H Kommune - Siv Therese Kile Lie
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev Høring - Forslag til strategiplan for forebygging av voldelig ekstremisme, hatkriminalitet og sårbare samfunn Politiet - Hans Martin Skovly
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev Uttale til høring og offentlig ettersyn 2.gang - Reguleringsplan for Birketveit sentrum - Iveland kommune. NVEs referanse: 201502090-9 Nve -
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev Høyesterett forkastet anken i Statnettsaken Lundogco - Ina Storstrøm
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev ORIENTERING OM MULIG KOSTNADSØKNING Hdo - Anita Østlund
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev Tilskuddsbrev fra Bufdir Bufdir -
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev Søknad om støtte til Vinje-senteret - budsjettet for 2018 Vinje Kommune - Jan Myrekrok
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev 16/5317-47 Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2018 Kmd Dep - Korman Max Joseph
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev 17/857 Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr Lmd Dep - Postmottak LMD
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen Dibk - Hanne Prestmo
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev Høring - endringer i introduksjonsloven Dss Dep - Fosby Geir
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev Tildeling av statlige kompetansemidler til kvalitet - og kompetansehevende tiltak i barnehagesektoren - 2017 Fylkesmannen - Fjelde, Bodil Ottersen
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev Klage på tilskudd. E-H Kommune - Inge Eftevand
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev 201104660-92 - Melding om oppstart uttak av masse fra tipp Moltekjerr - Iveland kommune Nve - Evjen Kristin
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev Høring - Forskrift om jakt og fangst av bever i Lillesand Kommune Birkenes Kommune - Ånund Ettestad
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev 17/8889-1 - Høring av søknad om tillatelse til arealoverføring Austagderfk - Gregersen, Berit Weiby
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding Eva jeanette Olsen
Ingen tilgang 20170807 07.08.2017 Inngående brev Høringsuttalelse Iveland Fremskrittsparti
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev Henvendelse om tekniske tjenester Sandra Pedersen
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev Barnehage - ny plass, permisjon og utmelding *****
Versjon:5.2.2.1