eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1000/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
999/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
864/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev 16-2036478DFA-KISA/21: Avdøde Burckhard Dørbecker. Advokal Ivar Sveen
853/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til Vatnestrøm sidespor Aust-Agder fylkeskommune
831/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Ferdigattest garasje Johnny Tveit
848/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Saksframstilling - Dørfabrikken Vatnestrøm Styret i regionalt næringsfond for vestregionen
847/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Søknad om overføring av areal til gnr 12 bnr 12. Tor Anders Skaiaa
835/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, tilbygg fritidsbolig, gnr. 55 bnr. 24 Tore Landsverk
834/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr. 37, bnr. 1 Johnny Tveite
787/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Søknad om reduksjon/fritak av kommunale avgifter Finn Tore Homme
928/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Vedr søknad om plass i kulturskolen May-Lin Duong Hansen
948/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Utbedring av brannstasjonen / pålegg fra Arbeidstilsynet SETESDAL BRANNVESEN IKS
946/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Innsyn ***** ***** ***** *****
865/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om svangerskapspermisjon. Helen Kjellevand Eretveit
882/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Tilbud om stilling som lærer i Iveland kommune. Isabell Knutsen Hægeland
878/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Søknad om permisjon. Heidi Beathe Borgen Baardsen
877/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Varsel om oppmåling Signe Eikeland
875/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Varsel om oppmåling Bjarne Eikeland
872/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Varsel om oppmåling Grete Eikeland
871/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Varsel om oppmåling Svein Hillestad
870/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Søknad om Ferdigattest (Gnr. 33 og Bnr. 2) - Iveland Bygdeheim BRG Entreprenør AS
866/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om permisjon. Karolina Heistad
856/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til Vatnestrøm sidespor Vest-Agder fylkeskommune
836/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Møteinnkalling - Regionalt næringsfond for vestregionen Styret i Regionalt næringsfond for vestregionen
883/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Tilbud om vikariat som lærer ved skolene i Iveland. Enger Elise Gausdal
881/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Disposisjonsrett til kontoer - endring av fullmakt Sparebanken Sør Vennesla
867/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Møtereferat - Regionalt næringsfond for vestregionen 4. april 2017 Styret i Regionalt næringsfond for vestregionen
844/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om permisjon. Hilde Gunn Stendal
843/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Søknad om oppretting av grunneiendom, gnr 31 bnr 1. Dispensasjonssak. Valborg Sand
842/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Søknad om endring av gitt tillatelse, gnr. 20, bnr. 46 Dagfinn Slettedal
984/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
982/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning grensejustering Svein Hillestad m.fl.
983/2017 20170421 21.04.2017 Inngående brev Revisjon av konsesjonsvilkåra for vasskraftutbyggingar i Otravassdraget - innspel frå FNF Agder Forum for natur og friluftsliv Agder
930/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Vedr deres søknad Ann Kristin Evenstad
927/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Oppstartsdato etter svangerskapspermisjon. Margrete Omdal Hildebrandt
925/2017 20170421 21.04.2017 Utgående brev Oppstartsdato etter svangerskapspermisjon. Hilde Sagedal
972/2017 20170420 20.04.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
971/2017 20170420 20.04.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
970/2017 20170420 20.04.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
968/2017 20170420 20.04.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
967/2017 20170420 20.04.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
966/2017 20170420 20.04.2017 Inngående brev Styringsdialogen mellom Fylkesmannen og Iveland kommune, dagsorden og kommunebilde til møtet 18.5.2017 FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
965/2017 20170420 20.04.2017 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - krav om egenfinansiering Bufdir
979/2017 20170420 20.04.2017 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr Arbeidstilsynet
978/2017 20170420 20.04.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
977/2017 20170420 20.04.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
976/2017 20170420 20.04.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
975/2017 20170420 20.04.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
974/2017 20170420 20.04.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
973/2017 20170420 20.04.2017 Inngående brev SFO - Ny plass, permisjon og utmelding *****
Versjon:5.2.2.1