eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 13 20190613 13.06.2019 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS362019 PS 36/2019 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS222019 PS 22/2019 Årsmelding og årsregnskap 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS262019 PS 26/2019 3. og 4. årstrinn samlet på Vatnestrøm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS212019 PS 21/2019 Tillegg til økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS232019 PS 23/2019 1. tertialrapport 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS312019 PS 31/2019 INNFØRING AV VA-NORM I IVELAND KOMMUNE Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS272019 PS 27/2019 Søknad om støtte til integreringsarbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS252019 PS 25/2019 Kommuneplanens arealdel, revisjon. Melding om oppstart og høring av planprogram. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS302019 PS 30/2019 Ny ladestruktur for EL-bil lading Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS292019 PS 29/2019 NAV Midt Agder - Vertskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS322019 PS 32/2019 Samarbeidsavtaler mellom Iveland kommune og Agder Politidistrikt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS342019 PS 34/2019 Midt-Agder IUA - Endrede vedtekter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS352019 PS 35/2019 Avvik og varsling i Iveland kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS242019 PS 24/2019 Kontrollutvalgets årsmelding 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS332019 PS 33/2019 Nasjonal ramme for vindkraft på land - innspill frå Iveland kommune. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS282019 PS 28/2019 Politisk sak, pkt. 17 i PS 58/18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS102019 RS 10/2019 Protokoll fra representantskapsmøtet i SMG Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS92019 RS 9/2019 Kostnader ved endring av kommunenummer i forbindelse med regionreformen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS72019 RS 7/2019 Møteprotokoll Setesdal Brannvesen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS82019 RS 8/2019 Aust-Agder museum og arkiv IKS - Endring i selskapsavtalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut