eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/141 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/142 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/141 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/142 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/142 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/142 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/142 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/141 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/141 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/142 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/141 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/141 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/118 20180215 15.02.2018 Utgående brev Vegliste 2018 - for kommunale veger i Iveland kommune STATENS VEGVESEN, region sør
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Utgående brev Søknad om permisjon. Arne Rolf Birketveit
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Utgående brev Tilbud om stilling som sykepleier. Hilde Birkeland
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Utgående brev Tilbud om stillings om sykepleier. Grethe B Sunde Birketveit
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Utgående brev Tilbud om stillings om sykepleier. Miriam Lunden
2018/94 20180214 14.02.2018 Inngående brev Bjørnehatten Cowi - Svein Åge Omland
2018/151 20180214 14.02.2018 Inngående brev Høring - Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2 Dibk - Ikke svar
2018/141 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/141 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad fagarbeider Eva Lilletveit
2018/153 20180214 14.02.2018 Inngående brev TILSKUDD TIL SENTER MOT SEKSUELLE OVERGREP AGDER (SMSO) BUDSJETT ÅR 2018 KRISTIANSAND KOMMUNE
2018/151 20180213 13.02.2018 Inngående brev Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet Miljødirektoratet
2017/1049 20180213 13.02.2018 Utgående brev Søknad om permisjon Nina Farevåg
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Utgående brev Søknad om permisjon. Silje Haukom Wick
2017/1036 20180213 13.02.2018 Utgående brev Tinglysing av erklæring om vegrett. Kartverket Tinglysing
2018/101 20180213 13.02.2018 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr. 42 bnr 2, skogshusvære Håvard Skripeland
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Utgående brev Søknad om permisjon. Camilla Ekra Kirkebø
2018/82 20180213 13.02.2018 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak gnr. 64, bnr. 16 (fritidsbolig) Basis Arkitekter AS
2018/118 20180213 13.02.2018 Utgående brev Referat fra møte om klassifisering av kommunale veger i Iveland. IVELAND KOMMUNE
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Utgående brev Søknad om støtte Kai erland m.fl.
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Utgående brev Søknad om permisjon. Anne Line N Urdal
2018/20 20180213 13.02.2018 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om avstand til vassdrag i kommuneplanen Ellen Margrethe og Tommy Skagestad
2017/1123 20180213 13.02.2018 Utgående brev Prosessvarsel tvisteloven 5-2 Advokatkontoret Sandefjord
2018/80 20180213 13.02.2018 Utgående brev Rørleggerarbeid nytt garderobeanlegg Iveland brannstasjon Morten Omdal
2018/80 20180213 13.02.2018 Utgående brev Rørleggerarbeid nytt garderobeanlegg Iveland brannstasjon Evje VVS
2018/80 20180213 13.02.2018 Utgående brev Rørleggerarbeid nytt garderobeanlegg Iveland brannstasjon Thorvald Håverstad
2018/20 20180213 13.02.2018 Utgående brev Melding om vedtak (søknad om dispensasjon) Ellen M. Skagestad
2018/20 20180213 13.02.2018 Utgående brev Melding om vedtak (søknad om dispensasjon) Ellen Skagestad
2017/1053 20180213 13.02.2018 Utgående brev Søknad om driftstilskudd STIFTELSEN ARKIVET
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Utgående brev Juridisk bistand i forbindelse med mulig etterberegning av merverdiavgift for utbygging av Iveland II kraftverk ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Utgående brev Refusjon av barnehageplass i Iveland kommune. *****
2017/1123 20180213 13.02.2018 Utgående brev Henvendelse fra Advokatkontoret Sandefjord *****
2017/1123 20180213 13.02.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Advokatkontoret Sandefjord
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Utgående brev klage på brøyting 22 november Ellen Nygaard m.fl.
2018/146 20180212 12.02.2018 Inngående brev 17/5047-11 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene - presisering Kmd Dep - Johnsen Jørgen
2018/146 20180212 12.02.2018 Inngående brev 17/5047-11 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene - presisering Kmd Dep - Johnsen Jørgen
2018/147 20180209 09.02.2018 Inngående brev Høring - Forskrift om nytt bivirkningsregister Postmottak HOD
2018/146 20180209 09.02.2018 Inngående brev 17/5047-6 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene Kmd Dep - Johnsen Jørgen
2018/145 20180209 09.02.2018 Inngående brev 201801233-1 - Tilskudd til kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag Nve - NVE
Versjon:5.2.2.1