eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Setesdal Regionråd - Styre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 02 26 20200226 26.02.2020 10:00 Kommunestyresalen Bykle Setesdal Regionråd - Styre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS42020 PS 4/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS52020 PS 5/2020 Styreleiar orienterar Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS62020 PS 6/2020 Dagleg leiar orienterar Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS72020 PS 7/2020 Leiar rådmannsutvalet orienterar Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS82020 PS 8/2020 Fylkeskommunen orienterar Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS92020 PS 9/2020 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS12020 RS 1/2020 Regionalt politiråd, Setesdal, 18.12.2019, referat Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS22020 RS 2/2020 Møtereferat rådmannsmøte 22.01.2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS32020 RS 3/2020 Melding fra Fylkesmannen: Fylkesmannens besøksrunde til kommunestyrene på Agder våren 2020 - folkevalgtopplæring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS42020 RS 4/2020 Oversendelse av notat om nasjonal sykkelrute 3, Kristiansand – Haukeli. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS52020 RS 5/2020 Møtereferat opprette eit EVUtilbod i Setesdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS62020 RS 6/2020 Årsrapport Visit Setesdal 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS72020 RS 7/2020 Nytt fra Visit Setesdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS82020 RS 8/2020 Invitasjon og program til felles inspirasjonsdag for eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS92020 RS 9/2020 Invitasjon til konferanse for Fjellungdom 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS102020 RS 10/2020 Mulighetsstudie for Otra Elvepark - høring av rapportutkast Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS112020 RS 11/2020 Referat fra møte 05.02.2020 om næringslivets EVU-behov og Diku-søknad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS132020 RS 13/2020 Vedr. 20-00787-3 - Invitasjon til å gi innspill til handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS142020 RS 14/2020 Høring av forslag til Regional planstrategi for Agder 2020-2024 - høringsfrist 16. mars Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS152020 RS 15/2020 E134. Agder fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS102020 PS 10/2020 Delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS112020 PS 11/2020 Drøfting/orienteringssaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS122020 PS 12/2020 Orientering ymse repr / utval Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS132020 PS 13/2020 Førespurnader Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS142020 PS 14/2020 Revidering av møteplan Setesdal regionråd 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS152020 PS 15/2020 Setesdalskonferansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS162020 PS 16/2020 Reisemålsutvikling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll