eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20201120 20.11.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Møteplan Setesdal interkommunalt politisk råd 2021   her
Ingen tilgang 20201120 20.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20201120 20.11.2020 Inngående brev Referat styremøte Visit Setesdal 191020 Hovden - Roy Bakke   her
Ingen tilgang 20201120 20.11.2020 Utgående brev Regionalt politiråd 4. november kl 0900 - 1100 Margit Dale m.fl.   her
Ingen tilgang 20201120 20.11.2020 Inngående brev Rapport innbyggerundersøkelse mobilitet Setesdal - Geir Tønnessen   her
Ingen tilgang 20201120 20.11.2020 Inngående brev Mobilitet på dagsorden i regionrådet? Agderfk - Myre, Signe Gunn   her
Ingen tilgang 20201120 20.11.2020 Utgående brev Rapport innbyggerundersøkelse mobilitet Myre, Signe Gunn m.fl.   her
Ingen tilgang 20201120 20.11.2020 Inngående brev Workshop El-sykkel system langs Sykkelrute 3 i Setesdal 20 november Setesdal - Geir Tønnessen   her
Ingen tilgang 20201120 20.11.2020 Inngående brev MARA Update TelCo_Nov 17_Minutes and a Goodbye Sustainable-Projects - Irina Goryunova   her
Ingen tilgang 20201120 20.11.2020 Inngående brev Anmoding om sluttutbetaling Inge Eftevand   her
Ingen tilgang 20201120 20.11.2020 Utgående brev Førebels svar på Del søknad om Markedsføringstilskudd EIKERAPEN GJESTEGARD DRIFT AS   her
2019/53 20201120 20.11.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Strategiprosess - Setesdal interkommunalt politisk råd   her
2020/2 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte - dukketeater Fjøsnissen rydder opp Revsneshotell - Gunn Heidi Stø   her
2020/2 20201120 20.11.2020 Inngående brev vdr innsendte opplysninger - søknad arrangementsstøtte barnas julemarked post   her
2020/2 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskot til konseptutvikling Inger Lise Stulien   her
2020/2 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om støtte til Belysning Inger Lise Stulien   her
2020/3 20201120 20.11.2020 Utgående brev Invitasjon til digitalt fokusmøte om spredt boligbygging på Agder tone lise avdal m.fl.   her
2020/3 20201120 20.11.2020 Utgående brev KOSTRA-rapportering 2020 - Eierandeler Marit Kringlebotten   her
2020/3 20201120 20.11.2020 Utgående brev Samlokalisering? Øyvind Kjetsaa   her
2020/3 20201120 20.11.2020 Inngående brev Notat fra møte 29.09.2020 - Regional samhandlingsstruktur Pwc - Bjarne Aksnes Martinsen (NO)   her
2020/3 20201120 20.11.2020 Inngående brev SV: Vdr busstilbod - Setesdal AKT v/Drange, Kjell Sverre   her
2020/3 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om støtte til nytrykk av hefte frå Byglandsfjord Dampsag & Høvleri 1898 - 1948. torgeir moseid   her
2020/3 20201120 20.11.2020 Utgående brev Prosjekt Unesco Setesdal - plassering av prosjektkontor Agder fylkeskommune   her
2020/4 20201120 20.11.2020 Inngående brev Utgifter Landeskogen Leiv Nordstrand   her
2020/8 20201120 20.11.2020 Utgående brev Etablererstøtte, delfinansiering kompetanse og forretningsmessig utvikling : Brokkestøylen as Torbjørg Trydal m.fl.   her
2020/10 20201120 20.11.2020 Utgående brev Invitasjon og program: Inspirasjonsdag for eldreråd og råd for mennesker med funksjonsnedsettelse - ny dato? Jan Inge Tungesvik   her
2020/10 20201120 20.11.2020 Utgående brev Inspirasjonsdag - 28.10.20 Rune Larsson m.fl.   her
2020/16 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tilbod, ref. telefonkonferanse Adhocmanagement - Ole Tom Nomeland   her
2020/16 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tilbod, ref. telefonkonferanse: Adhocmanagement - Ole Tom Nomeland   her
2020/16 20201120 20.11.2020 Utgående brev Tilbod, ref. telefonkonferanse: Ole Tom Nomeland   her
2020/16 20201120 20.11.2020 Utgående brev NYTT TIDSPUNKT Setesdalskonferansen - se kommentar Åsulv Horverak   her
2020/16 20201120 20.11.2020 Utgående brev Setesdalskonferansen - bare til info Øyvin Moltumyr m.fl.   her
2020/27 20201120 20.11.2020 Inngående brev Svar på søknad om marknadsavklåring - The Village 2020 BYKLE KOMMUNE   her
2020/58 20201120 20.11.2020 Inngående brev Arbeidsutvalg Næringsalliansen Nikr - Trond Martin Backer   her
2020/58 20201120 20.11.2020 Inngående brev Referat Næringsalliansen Rita Hansen   her
2020/65 20201120 20.11.2020 Utgående brev Førebels var på søknad om koronatiltak Ljosland skisenter A/S LJOSLAND SKISENTER AS   her
2020/66 20201120 20.11.2020 Inngående brev Informasjon om KOSTRA-rapporteringen for 2020 Paulsen, Kari Anita Solaas   her
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Søknad om støtte til utviding av lokale - MOVI musikk og Atelier Mona Ida   her
Ingen tilgang 20201113 13.11.2020 Inngående brev sluttrapport  - Aust-Agder Elghundklubb Kjell Arild Haugen   her
2020/29 20201113 13.11.2020 Inngående brev Oppstilling over kjøp av inventar, utstyr, vedlikehold Bergtun Hotell Bjørn Erling Auestad   her
2020/22 20201113 13.11.2020 Inngående brev Stønad til To i tråd Margrethe Bakke-Harstad   her
2020/4 20201113 13.11.2020 Inngående brev Landeskogen Leiv Nordstrand   her
2020/2 20201113 13.11.2020 Inngående brev utbetaling - Eikerapen Rootsfestival 2020 - Søknad om støtte til Setesdal Regionråds - støtteordning for arrangement Ellen Ubostad Haaland   her
2020/3 20201110 10.11.2020 Utgående brev Evjetun leirskole camilla   her
2020/3 20201110 10.11.2020 Utgående brev Klage på busstilbod i Setesdal Agder fylkeskommune   her
2020/3 20201110 10.11.2020 Inngående brev Vdr busstilbod - Setesdal Politiker Agderfk - Thomassen, Arne   her
2020/40 20201110 10.11.2020 Inngående brev Spørsmål vdr søknad støtte markedsmateriell Liigard - Kari Nomeland-Strømsøe   her
2020/64 20201102 02.11.2020 Inngående brev Kompetansepiloter - mobilisering av etterspørsel etter kompetanse i distriktene i Agder. Oppfølging workshop forrige fredag Agderfk - Hemsett, Siv   her
2020/64 20201102 02.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til kompetansepiloter i Agders distriktskommuner Agderfk - Hemsett, Siv   her
2020/64 20201102 02.11.2020 Inngående brev ~ 20_26294-1 Søknad om tilskudd til Kompetansepilot Agder - mobilisering til kompetanseheving i 543852_1_0 Agderfk - Hemsett, Siv   her