eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20220922 22.09.2022 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2023 - Setesdal interkommunalt politisk råd   her
Ingen tilgang 20220922 22.09.2022 Utgående brev Referat m/vedlegg Setesdal Næringsforum 080922 Connie Barthold m.fl.   her
Ingen tilgang 20220922 22.09.2022 Internt notat uten oppfølging Signert kontrakt strategisk samarbeid om kompetansemobilisering med Setesdal IPR   her
2020/7 20220922 22.09.2022 Saksframlegg/innstilling Distriktsvenleg barnehagelærarutdanning   her
2020/64 20220922 22.09.2022 Inngående brev Signert kontrakt strategisk samarbeid om kompetansemobilisering med Setesdal IPR Agderfk - Hemsett, Siv   her
2021/2 20220922 22.09.2022 Utgående brev Referat frå møte måndag 15. august 2002, ordførarutval og politisk leiing i Agder fylkeskommune Ropstad, Bjørn m.fl.   her
2021/63 20220922 22.09.2022 Saksframlegg/innstilling Regionalpolitisk havvindgruppe - utviding av mandat og gruppe   her
2021/63 20220922 22.09.2022 Internt notat uten oppfølging Regionalpolitisk havvindgruppe - utviding av mandat og gruppe   her
2021/63 20220922 22.09.2022 Internt notat uten oppfølging Berekraftig klinikkstruktur i tannhelsetenesta   her
2022/2 20220922 22.09.2022 Inngående brev Presentasjon - regionalpolitisk havvindgruppe 16. september Agderfk - Kristiansen, Trond S   her
2022/2 20220922 22.09.2022 Inngående brev Folkehøgskoler får ikke strømstøtte på grunn av organisasjonsform - regionråd ber om endring Regionkristiansand - Tone Marie Nybø Solheim   her
2022/56 20220922 22.09.2022 Utgående brev Melding om interesse for deltaking i pilotprosjekt - Bygdevekstavtale region Setesdal postmottak@kdd.dep.no   her
2022/100 20220922 22.09.2022 Saksframlegg/innstilling Regionalt samarbeid om lokalisering av statlige arbeidsplassar til Agder   her
2020/58 20220921 21.09.2022 Inngående brev Bekymringsmelding om saksbehandlingstid hos Statsforvalteren i Agder NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN - KRISTIANSAND HANDELSKAMMER   her
2021/43 20220920 20.09.2022 Inngående brev Søknad om Arrangementstøtte - Haust 2022 Brokke AS v/Merete Austad   her
2022/103 20220916 16.09.2022 Inngående brev Søknad om investeringstilskot - Telhaug Betong AS TELHAUG BETONG AS   her
2022/104 20220916 16.09.2022 Inngående brev Søknad om Utvikling av overnatting og opplevelsebasert turisme for idrettslag/klubber OTRA PORTAL AS   her
2022/55 20220916 16.09.2022 Inngående brev Hovdestøylen - Setesdalskonferansen Hasla - Ørnulf Hasla   her
2020/7 20220916 16.09.2022 Inngående brev Referat fra møte i Arendal 18.8.22 Listerkompetanse - Hilde Strømme   her
2020/7 20220916 16.09.2022 Inngående brev HK-dir Prosjekt vpl regionene 08.22.docx Listerkompetanse - Hilde Strømme   her
2020/7 20220916 16.09.2022 Utgående brev HK-dir Prosjekt vpl regionenerevidert av Setesdal IPR Hilde Strømme   her
2020/7 20220916 16.09.2022 Inngående brev E-post korrespondanse: HK-dir Prosjekt vpl regionene 08.22.docx Agderfk - Strickert, Sissel   her
Ingen tilgang 20220916 16.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskot ved nydyrking Olav Haugetveit   her
Ingen tilgang 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad om støtte til miljøtiltak - EPD BYKLE VINDU AS   her
Ingen tilgang 20220912 12.09.2022 Inngående brev Anmodning om møte vedr. Rv9, Evje – Hovden/Brokke som nasjonal turistveg Agder fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20220912 12.09.2022 Inngående brev Vedtak Fritak frå politiske verv og val av nytt formannskapsmedlem og ordførar Bykle kommune   her
2022/6 20220912 12.09.2022 Internt notat uten oppfølging Tilskot til skanning: Moglegheitsstudie frå Syrtveit Næringsområde   her
2022/102 20220912 12.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2021/43 20220912 12.09.2022 Internt notat uten oppfølging Tilskot til skanning - restutbetaling Setesdal Kulturnè   her
2021/43 20220912 12.09.2022 Inngående brev Tilskuddsbilag - Setesdal Kulturne Rita Hansen   her
2022/100 20220905 05.09.2022 Inngående brev Invitasjon til regionalt samarbeid om lokalisering av statlige arbeidsplasser til Agder Agderfk - Henriksen, Anita   her
2022/56 20220829 29.08.2022 Inngående brev Fra Q Bygland Kommune - John Salve Sigridnes   her
2022/55 20220829 29.08.2022 Inngående brev Setesdalskonferansen - møtereferat Setesdal - Kathrine H Pentreath   her
2021/63 20220829 29.08.2022 Inngående brev Oppstart av RFF-prosjektet og prosjektmøte 3. november Norceresearch - Julie Runde Krogstad   her
2021/4 20220824 24.08.2022 Internt notat uten oppfølging Tilskot til skanning - Dagsturhytte Agder - Bykle kommune   her
2022/6 20220824 24.08.2022 Inngående brev Anmodning om utbetaling - tilskot til moglegheitsstudie frå Syrtveit Næringsområde Rita Hansen   her
Ingen tilgang 20220824 24.08.2022 Inngående brev Invitasjon til å søke prosjektmidler - prosjektskjønn 2023 - søknadsfrist 01.11.2022 STATSFORVALTEREN I AGDER   her
2021/43 20220818 18.08.2022 Internt notat uten oppfølging Tilskot til skanning - Villmarksdagene Høyt og Vilt 2022   her
2021/43 20220816 16.08.2022 Internt notat uten oppfølging TIlskot til skanning - Setesdal Kulturnè   her
2021/43 20220816 16.08.2022 Internt notat uten oppfølging Tilskot til skanning - Ljådagane   her
2021/43 20220816 16.08.2022 Inngående brev Søknad om arrangementstøtte - Gullfunnet i Bygland og Europeisk kulturminnekonferanse BYGLAND KOMMUNE v/Anne Fauske   her
2022/55 20220816 16.08.2022 Utgående brev Hovdestøylen - Setesdalskonferansen Ørnulf Hasla   her
2022/56 20220816 16.08.2022 Utgående brev Re 22/949 Melding om interesse for deltaking i pilotprosjekt – Bygdevekstavtale Setesdal. dep   her
2022/78 20220816 16.08.2022 Inngående brev Søknad om støtte til kompetanseheving 2022 FH BYGG OG EIENDOM AS   her
2022/79 20220816 16.08.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til etablering av LPG gass stasjon, salg og utleie av el sparkesykler innkjøp ANYTHING AS   her
2022/34 20220816 16.08.2022 Inngående brev Årlig forespørsel til ledelsen 2022 Setesdal IPR E-H Kommune - Tommy Pytten   her
2022/34 20220816 16.08.2022 Utgående brev Svar på årlig forespørsel til ledelsen 2022 Setesdal interkommunalt politisk råd E-H Kommune - Tommy Pytten   her
2020/19 20220816 16.08.2022 Utgående brev Klinkbåtfeiring Bragdøya - opptreden Agderfk - Lien, Annbjørg   her
2020/64 20220816 16.08.2022 Inngående brev Møte med Setesdal Interkommunale politiske råd om strategisk samarbeid i KPA 01.07.22 Agderfk - Hemsett, Siv   her
2020/64 20220816 16.08.2022 Inngående brev Godkjent referat møte i prosjektstyret 23.6.22 Kompetansepilot Agder Agderfk - Hemsett, Siv   her