eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6446/2022 20220930 30.09.2022 Utgående brev Vedtak - Tildeling av adresse i Brottveitsvegen Kenneth Bratteland
6439/2022 20220930 30.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter fullført oppmålingsforretning Hanne Nordengen Stølevik m.fl.
6437/2022 20220930 30.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter fullført oppmålingsforretning Anett Gunnufsen m.fl.
6445/2022 20220930 30.09.2022 Inngående brev Møtebok Valle kontrollutval 28.09.22 Agder Sekretariat
6447/2022 20220930 30.09.2022 Inngående brev Særutskrift budsjett for kontrollarbeidet Valle kommune 2023 Agder Sekretariat
5547/2022 20220930 30.09.2022 Utgående brev Faktura-seksjonering Brokke alpint as
6442/2022 20220930 30.09.2022 Inngående brev Ettersøksavtale for Oveinang Vest Sondre Løyland
6443/2022 20220930 30.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev BROKKE PANORAMA AS
6435/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Tinglyst dokument - Ny grunneigedom ved frådeling 61/32 til 61/116 STATENS KARTVERK
6421/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Tilbakemelding gravfeste Trygve Brokke
6415/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Nytt tilsetingsbrev/arbeidsavtale Hedda Helene Schaanning
6441/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter seksjonering av gnr. 62, bnr. 83, seksjon 1 t.o.m. 16 BROKKE ALPINT AS
6427/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Faktura_oppmåling VALLE KOMMUNE
6426/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Forlenga engasjement, flyktningkoordinator Guro Oddbjørg N Solbakk
6440/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Dokumentasjon på fråkopling av vatn Jon B Sandnes
6419/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Dokumentasjon på fråkopla omn Jon Sandnes
6420/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Ber om uttale på søknad om fritak, gnr. 57, bnr. 2 SETESDAL BRANNVESEN IKS
6422/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Busetjing av flyktningar Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
6387/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 472, tomt 10, Brokke hyttepark AAMODT BYGGKONSULT AS
6416/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Dokumentasjon til søknad om ferdigattest AAMODT BYGGKONSULT AS
6436/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Tertialrapport 2. tertial 2022 Konsesjonskraft IKS
6431/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Underteikna tilsetting Lisbeth Hurthi Homme
6425/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Tilsetting Lisbeth Hurthi Homme
6438/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Tillegg - snøskuterløyve Eivind Hovet
6429/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Faktura-oppmåling EVARDALEN TUR- OG LØYPELAG
6408/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Orientering om lønsendring Magnus Berg
6409/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Orientering om lønsendring Øyvind Kjetsaa
6410/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Orientering om lønsendring Torunn Charlotte Nyberg
6411/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Orientering om lønsendring Siv Ragnhild E Bjerga
6412/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale forhandlingar 2022 Kari Nomeland-Strømsøe
6413/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale forhandlingar 2022 Solveig Birgitte Kyrvestad
6414/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale forhandlingar 2022 Marit Jaabæk Brokke
6219/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling av industritomt under gnr. 68, bnr. 312 på Rysstad industriområde VALLE KOMMUNE
6428/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Faktura_frådeling/oppmåling VALLE KOMMUNE
6430/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over industritomt under gnr. 68, bnr. 312 på Rysstad industriområde VALLE KOMMUNE
6434/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning på industritomt rundt sandlager, Rysstad ind.omr. LANDMÅLER SØR AS
6378/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev VS: Strømkostnadene Brokke Alpinsenter Svenn Magne Brokke
6328/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 508, tomt 144, Vardefjødd FLATNES BYGG CONSULT AS
6381/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Underteikna tilsetting Karianne Åkre
6407/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Kopi - Innspel til søknad om endring av reguleringsplan for Myklevatn aust , etter pbl. § 12-14 annet ledd STATSFORVALTEREN I AGDER
6391/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Sosifil med inmålt mur Landmåler Sør as
6401/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Tenestebevis Marte Askersrud Johansen
6364/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Tenestebevis Marte Askersrud Johansen
6404/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Underteikna tilsetting Marie Viki
6397/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Underteikna midlertidig tilsetting Malin Mersland
6386/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Møteprotokoll - fylkeseldrerådet i Agder 22.09.2022 Agder fylkeskommune
6380/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Høyringssvar frå region Setesdal - Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren LMT Setesdal
6379/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Gjennomføringsplan C10 AAMODT BYGGKONSULT AS
4788/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Tilbygg til bustad på gnr. 52, bnr. 9, Brottveit FREDRIK ÅSLAND
6376/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
6362/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Ferdigattest for garasje på gnr. 64, bnr. 33, Brokke kraftstasjon OTRA KRAFT DA
6398/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Søknad om frådeling av tilleggsparsell til eigedomen gnr. 68, bnr. 5 og gnr. 68, bnr. 497, Garevasshei Roger Aukland m.fl.
6393/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Tilbakemelding gravfeste Sigurd Lund
5719/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av hytte på gnr. 68, bnr. 6, tomt BFF11, Stuteliheii AGDER BYGGTJENESTER AS
6344/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Tilbakemelding gravfeste Anna Besteland
6374/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Ettersøksavtale for Garane elgjaktlag Torfinn Brokke
6349/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
6356/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Endring av tiltaksplan for Sulfidholdige massar, Rotemo-Lunden STATENS VEGVESEN ARENDAL KONTORSTED
6341/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev NVEs innspel - Varsel om oppstart - Detaljregulering - Tjønna, gnr. 64 bnr. 2 m.fl. - Valle kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
6373/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Jordskiftesak 21-172391RFA-JAGD/JARD Hommelunden er ført i matrikkelkartet Agder jordskifterett m.fl.
6365/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Innsyn i sak Tone Rysstad
6366/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 21/1224-12 Tone Rysstad
6372/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Vedtak - Adressetildeling i Furåsen Lindis Helen Haugen
6350/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Vedtak - Korrigering av adressetildeling i Kvislelivegen Ådne Timenes m.fl.
6353/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Vedtak - Adressetildeling i Kvislelivegen Kenneth Fidjeland m.fl.
6345/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Høyring - Revisjon av vedtekter for SFO i Valle kommune Valle Kommune - Marie Pedersen
6351/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Revidert Plankart PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
6352/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Grensefastsetjing Rysstadmo bustadfelt - kjøp av tilleggsareal Jonny Jansen m.fl.
6342/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 65, bnr. 84 Kathrine Hovet Pentreath
6343/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 65, bnr. 84 James Douglas Pentreath
6363/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 65, bnr. 84 Kathrine Hovet Pentreath m.fl.
6354/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 46, bnr. 2 Arild Jonas Lund
6347/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Søknad om støtte til forprosjekt Setesdal stavkyrkje Stiftelsen Setesdal stavkyrkje
6348/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak, Søknad om dispensasjon for utviding av anleggsperioden hausten 2022, Lauvåsnuten ved Bjørnevatn AGDER FYLKESKOMMUNE
6316/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Protokoll frå styremøte i Agder Sekretariat 07.09.22 AGDER SEKRETARIAT
5884/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Rammeløyve for oppføringa av bustad på gnr. 53, bnr. 1, Brottveit PROSJEKTHUSET AS
6280/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Igangsettingsløyve for grunnarbeid og tilkomstveg på gnr. 53, bnr. 1 og 3, Brottveit PROSJEKTHUSET AS
6327/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Ber om dokumentasjon til søknad om privat avlaupsanlegg UPPSTAD VVS AS
6304/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
6299/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Saksframlegg frå Agder fylkeskommune vedr mandat (plan) for utgreiing av arkiv- og museumsstrukturen i Agder Agder fylkeskommune
6312/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Oppseiing av bustad 21 - Rysstadmo 38 Vera Marie Park
6311/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Høyringsnotat med forslag til endringar i barnevernsloven Barne- og familiedepartementet
6313/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev NAV Midt-Agder - rapport per august 2022 NAV Midt-Agder
6314/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Møtebok , Villreinnemnda for Setedalsområdet 15.09.22 Villreinnemnda for Setesdalsområdet
6315/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Møtebok , Arbeidsutvalet i villreinnemnda for Setedalsområdet 12.-17.08.22 Villreinnemnda for Setesdalsområdet
6326/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Krypsiv og forskning i Setesdølen Agder fylkeskommune
6329/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1369 Løpenr: 6314/2022 Dokument tittel: Møtebok , Villreinnemnda for Setedalsområdet 15.09.22 Setesdølen
6330/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 17/1369-200 Setesdølen
6333/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/745 Løpenr: 6283/2022 Dokument tittel: Uttale til søknad om dispensasjon for utviding av anleggsperiode for rassikring av fv. 45 ved Lauvåsen Setesdølen
6334/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 22/745-7 Setesdølen
6335/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/257 Løpenr: 6281/2022 Dokument tittel: Mellombels uttale om Rv 9 Reiarmoen syd, gnr/bnr 22/3, Valle kommune - Automatisk freda kulturminner som er rørt av tiltaket Setesdølen
6336/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 22/257-9 Setesdølen
6337/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/935 Løpenr: 6270/2022 Dokument tittel: Søknad om bedriftsretta-/etablererstøtte Setesdølen
6338/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/935-17 Setesdølen
6306/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Mellombels svar på søknad om transporttenesta for funksjonsemma *****
6320/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om endring av plassering sulfidholdige massar Rotemo-Lunden Statens vegvesen
6305/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev SOSI fil frå landmåler AAMODT BYGGKONSULT AS
6298/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Vedr. deponering av sulfidholdige masser på Flateland Statens Vegvesen Drift og vedlikehald
6324/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Melding om slutta jordskiftesak Agder jordskifterett
6301/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning - tiltak i beiteområde, 984436718 Landbruksdirektoratet
6303/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
6277/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Ny melding til tinglysing STATENS KARTVERK
6323/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Manglande fakturering av husleige *****
6322/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Følgjebrev til søknad om frådeling av tilleggsareal frå gnr. 68, bnr. 5 til gnr. 68, bnr. 497 og tilbakeføring av areal frå gnr. 68, bnr. 497 til gnr. 68, bnr. 5 i Garevassheii Landmåler Sør as
6302/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om midlar til stilling som miljøarbeidar - Setesdal vidaregåande skule AGDER FYLKESKOMMUNE
6281/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Mellombels uttale om Rv 9 Reiarmoen syd, gnr/bnr 22/3, Valle kommune - Automatisk freda kulturminner som er rørt av tiltaket Agder fylkeskommune
6289/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
6285/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Mellombels utsegn om den arkeologiske overvakinga for VA Nomeland - Rysstad, gnr/bnr 64/5, Valle kommune Agder fylkeskommune
6261/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustader på gnr. 63, bnr. 345, Sitåsen AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
6241/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Ferdigattest for rulleskiløype på gnr. 61, bnr. 1, Furestøyl NORCONSULT AS
6295/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på gnr. 61, bnr. 118, Furåsen AAMODT BYGGKONSULT AS
6287/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Husleigekontrakt - Bustad 125 - Leitebakken 13 Johnny Pedersen
6296/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskot til NLR Agder 2023 Norsk Landbruksrådgiving Agder
6275/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev diverse dokument - omtaksering eSkatt
6286/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak - detaljregulering for Osenausen Gunnar Stubseid m.fl.
6292/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Oppdaterte dokumenter PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
6297/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Oppdatert søknad og etterspurt dokumentasjon Margit Dale
6271/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Rehabilitering av pipe og eldstad i hytte på gnr. 45, bnr. 29, Stavedalen RØYSLAND LEIF
6283/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Uttale til søknad om dispensasjon for utviding av anleggsperiode for rassikring av fv. 45 ved Lauvåsen Agder fylkeskommune
6290/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Kommentar til uttaler Agder fylkeskommune, utbygging veg vest
6291/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Søknad om frådeling av areal frå gnr. 63, bnr. 8, Brokke Øyvind Jacob
6259/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Søknad om igangsetjingsløyve, oppføring av løe på gnr. 62, bnr. 9, Plasset i Brokke Prosjekthuset as
6278/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Underteikna fullmakt PayPal
6194/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Merknad til nabovarsel Kjellaug Dale
6263/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Gjere om hytta til sekundærbustad John Kåre Ekra
6267/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
6258/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Tilleggsoppføring - søknad om snøskuterløyve Laila Rysstad
6270/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Søknad om bedriftsretta-/etablererstøtte SØLVGARDEN HOTELL & FERIESENTER AS
5793/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Dokumentasjon på vegrett Prosjekthuset AS
6264/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Innspel til kommunens samfunnsplan Aldersvennlig Norge
6274/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 330, tomt C10, Brokke hyttepark AAMODT BYGGKONSULT AS
5905/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Erklering om ansvarsrett 63/345 Arealeffektive hytter AS
6265/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev SV: Samanslåing av skogfondskontoar Statsforvaltaren i Agder v/ Janson, Una Glende
6273/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
6272/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Mona Bjørgum
6208/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av tilbygg til hytte på gnr. 63, bnr. 96, Evardalen Mats Rosaas
6276/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Tinglyst dokument - Ny grunneigedom ved frådeling 62/83 til 62/83 Snr 1,2,3,4,5,6,7,8.9.10.11.12.13.14.15 og 16 STATENS KARTVERK
5370/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om utviding av snu- og velteplass - gnr. 27, bnr. 2 Jon Homme Paulsen
6223/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Avtale om vinterparkering Agder Byggtjenester AS
6260/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
6234/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om frådeling av grunneigedom, gnr 68, bnr 8. Behandling etter jordloven. Trygve Brokke
6228/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
6247/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast sigrid.pedersen@valle.kommune.no m.fl.
6236/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Gravfeste Hylestad kyrkjegard Liv Anny Halvorsen
6157/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale miljørettleiar Hedda Helene Schaanning
6230/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Orientering om elg og hjortejakta 2022 Knut Rike m.fl.
6239/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter kvalitetsheving Sigmund Andersen
6256/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Utsending på del av matrikkelbrev Magnhild Bø Heddeland
6220/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Jan Kåre Helle
6242/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Anbodsprotokoll - Vassforsyning Straume COWI as
6229/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
6244/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
6245/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
6232/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Revidert budsjett og planbeskriving for arkeologisk overvåking for VA anlegg på gnr/bnr 64/5 og 64/1 Nomeland - Rysstad AGDER FYLKESKOMMUNE
6237/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Underteikna aksept av vilkår for arkeologiske undersøkelser etter kulturminneloven § 10 jfr. § 9 AGDER FYLKESKOMMUNE
6238/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Endra H002 teikning AGDER FYLKESKOMMUNE
6231/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av rulleskiløype på gnr. 61, bnr. 1, Furestøyl VALLE KOMMUNE
6250/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Søknad om transportteneste for funksjonshemma Ingebjørg K Rysstad
6255/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Rapport frå kurs, studietiltak 2022 - sauming av blåtøysforkle Ingunn Anette Bratteland
6217/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Tilsetting Malin Mersland
6257/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Tilsetting Marie Viki
6226/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Søknad om bedriftsretta-/etablererstøtte SØLVGARDEN HOTELL & FERIESENTER AS
6205/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve Jon Stie m.fl.
6227/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Innvilgar tilskot til Mellombels styrking av lavterskeltilbod innan p 34491838_1_1 HELSEDIREKTORATET
6233/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Innspel høyring vedtekter SFO Valle Kommune - Marit Jaabæk Brokke
6214/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Tilsetting Sigrunn Brokke Solli
6215/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Tilsetting Helene Bratteland
6216/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Tilsetting Karianne Åkre
6221/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev VS: Leikeplass Magnus Berg
6246/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Uttale til søknad om dispensasjon Fv. 45 Lauvåsen Statsforvaltaren i Agder
6224/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om rassikringstiltak. FV 450 Brokke - Suleskard Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
6225/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Matrikkelretting av 25/50 og 25/38 Svein Rosland
6235/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Melding om at matrikkelkart vil bli retta. Gnr 25, bnr 38 og 50 ved Kallefoss Svein Rosland
6251/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Underteikna avtale LINDE GAS AS
6253/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Uttale til utviding av anleggsperiode for rassikring av fv. 45 ved Bjørnevatn Villreinnemnda i Setesdalsområdet
6185/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev referat Styringsgruppe PPT Øyvind Kjetsaa
6189/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 497 JÆRMEGLEREN AS
6187/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Søknad om frådeling av parsell under gnr. 68, bnr. 8, Brokke Einar Brokke m.fl.
6206/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Søknad om frådeling av areal frå gnr. 63, bnr. 8, Brokke ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
6210/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Søknad om bruksendring av parsell og frådeling av tomt med påståande støylsbu, under gnr. 23, bnr. 5, Hauglandsstykke på Bjørnevatn - jordlovsak Margit Dale
6211/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Oppdatert søknad om bruksendring og frådeling gnr. 23, bnr. 5, Hauglandsstykke på Bjørnevatn Margit Dale
6213/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Søknad om bruksendring av bygning på gnr. 63, bnr. 6, Nystøyl Hallvard Tveit Berg
6195/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Motteke merknad til nabovarsel i samband med søknad Margit Dale
5828/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev på pumpehus Svenn Magne Brokke
6177/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Innspel frå Valle skule v/fagarb. Valle Kommune - Ingunn Anette Bratteland
6202/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Jon Stie
6201/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2022, sendt 20.09.2022 Skatteetaten
6186/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Uttale til utviding av anleggsperiode for rassikring av fv. 45 ved Bjørnevatn Villreinnemnda for Setesdalsområdet
6190/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Manglande fjerning av terrengutfylling - 68/463 Kvisletoppen Søren S. Lund
6193/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Servicerapport 2022 FRANZEFOSS MINERALS AS
6192/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Avlingskadeerstatning Ingunn Holen
6167/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt no-reply@landbruksdirektoratet.no m.fl.
6164/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærar grunnskule - st. ref. (4551811032) - ***** ***** *****
6173/2022 20220919 19.09.2022 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Olav T Åkre
6179/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/993 Løpenr: 5998/2022 Dokument tittel: Dokumentasjon på gjennomført fjerning av fylling - 68/463 Kvisletoppen Søren Sverdrup Lund
6180/2022 20220919 19.09.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 21/993-11 Søren Sverdrup Lund
6166/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på gnr. 63, bnr. 345, Sitåsen AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
6165/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
6174/2022 20220919 19.09.2022 Utgående brev SV: NMSK og TTP - Valle Statsforvalteren ved Sapina, Branka
6172/2022 20220919 19.09.2022 Utgående brev Ber om dokumentasjon i samband med søknad om bruksendring av støylsbu på gnr. 23, bnr. 5, Bjørnevatn Margit Dale
6169/2022 20220919 19.09.2022 Utgående brev Gjeld melding om bygg 63/141 Jon Ditlef Monstad
6183/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 497 Egil Høy-Petersen
6184/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 497 Lynda Ann Høy-Petersen
6178/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon Fv 450 lauvåsnuten - jordlovsak Agder fylkeskommune
6181/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev NOU 2022: Inntektssystemet for kommunene - Høyring KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET
6031/2022 20220916 16.09.2022 Utgående brev Vedtak - Endring av kommunale avgifter på Sylvartun, gnr. 64, bnr. 32, festenummer 1 SETESDALSMUSEET EIGEDOM IKS
6149/2022 20220916 16.09.2022 Inngående brev Etablering av dag-parkeringsplass på Kvisletoppen Tone Å. Rysstad
6147/2022 20220916 16.09.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 514, Kvisletoppen Drag Arkitektur og Byggteknikk AS
6148/2022 20220916 16.09.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon Fv 450 lauvåsnuten Agder fylkeskommune
6151/2022 20220916 16.09.2022 Utgående brev Ber om førehandsuttale - søknad om dispensasjon fv. 45 Lauvåsen Agder fylkeskommune
6152/2022 20220916 16.09.2022 Utgående brev Ber om førehandsuttale - søknad om dispensasjon fv. 45 Lauvåsen Statsforvalteren i Agder
6025/2022 20220916 16.09.2022 Utgående brev Vedtak - Endring av kommunale avgifter på gnr. 40, bnr. 28 og gnr. 40, bnr. 29 Henri Tore Viki
5822/2022 20220916 16.09.2022 Utgående brev Vedtak - Endring av kommunale avgifter på gnr. 68, bnr. 192 og gnr. 68, bnr. 193 Torfinn Liestøl
6145/2022 20220916 16.09.2022 Utgående brev Vedtak - endring av kommunale avgifter i Garane grendehus, gnr. 62, bnr. 97 GARANE GRENDELAG
6163/2022 20220916 16.09.2022 Inngående brev Søknad om pprmisjon 50% Elin Elisabeth Viki
6156/2022 20220916 16.09.2022 Inngående brev Til praksisrettleiarar på BV-304 Praksis i det kommunale barnevernet - Master i barnevern Universitetet i Agder
6158/2022 20220916 16.09.2022 Inngående brev Eigedomsskatt 2017 og 2018 - manglande behandling av klagar - purring STATNETT SF
5998/2022 20220916 16.09.2022 Inngående brev Dokumentasjon på gjennomført fjerning av fylling - 68/463 Kvisletoppen Hans Wilhelm Egeland
6146/2022 20220916 16.09.2022 Inngående brev Busetjing av flyktningar Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
6126/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av garasje og reiskapshus/kaldtlager på gnr. 64, bnr. 33 ved Brokke kraftstasjon OTRA KRAFT DA
6087/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Tilbakemelding gravfeste Sunniva Heggertveit-Aoudia
6086/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Tjønna - varsel om igangsetting av detaljregulering Simon Stulien
6088/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Krav om innsyn Myndighetsfakta
6114/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 890170102, 4221-67/ 1 Landbruksdirektoratet
6070/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 890170102, 4221-67/ 1 Landbruksdirektoratet
6048/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 971181095, 4221-70/ 6 Landbruksdirektoratet
6115/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 971181095, 4221-70/ 6 Landbruksdirektoratet
6080/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969663694, 4221-54/ 3 Landbruksdirektoratet
6077/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 996265161, 4221-27/ 2 Landbruksdirektoratet
6097/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 996265161, 4221-27/ 2 Landbruksdirektoratet
6109/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 912688526, 4221-64/ 7 Landbruksdirektoratet
6064/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 912688526, 4221-64/ 7 Landbruksdirektoratet
6101/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969250640, 4221-37/ 5 Landbruksdirektoratet
6129/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969250640, 4221-37/ 5 Landbruksdirektoratet
6137/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969664879, 4221-68/ 2 Landbruksdirektoratet
6116/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969664879, 4221-68/ 2 Landbruksdirektoratet
6079/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 923193170, 4221-65/ 13 Landbruksdirektoratet
6132/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 923193170, 4221-65/ 13 Landbruksdirektoratet
6134/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 999260454, 4221-63/ 7 Landbruksdirektoratet
6105/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 999260454, 4221-63/ 7 Landbruksdirektoratet
6060/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985271119, 4221-45/ 4 Landbruksdirektoratet
6124/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985271119, 4221-45/ 4 Landbruksdirektoratet
6063/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 890010482, 4221-26/ 2 Landbruksdirektoratet
6066/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 890010482, 4221-26/ 2 Landbruksdirektoratet
6084/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 996897354, 4221-62/ 21 Landbruksdirektoratet
6125/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 996897354, 4221-62/ 21 Landbruksdirektoratet
6108/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984762526, 4221-43/ 1 Landbruksdirektoratet
6110/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984762526, 4221-43/ 1 Landbruksdirektoratet
6067/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969665069, 4221-64/ 1 Landbruksdirektoratet
6041/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969665069, 4221-64/ 1 Landbruksdirektoratet
6040/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970412166, 4221-68/ 73 Landbruksdirektoratet
6052/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970412166, 4221-68/ 73 Landbruksdirektoratet
6058/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969167131, 4221-30/ 2 Landbruksdirektoratet
6085/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969167131, 4221-30/ 2 Landbruksdirektoratet
6117/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 977206472, 4221-45/ 3 Landbruksdirektoratet
6074/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 977206472, 4221-45/ 3 Landbruksdirektoratet
6073/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 987597933, 4221-68/ 1 Landbruksdirektoratet
6090/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 987597933, 4221-68/ 1 Landbruksdirektoratet
6100/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 926067125, 4221-64/ 2 Landbruksdirektoratet
6055/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 926067125, 4221-64/ 2 Landbruksdirektoratet
6042/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 927663503, 4221-39/ 3 Landbruksdirektoratet
6051/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969660369, 4221-65/ 1 Landbruksdirektoratet
6136/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969660369, 4221-65/ 1 Landbruksdirektoratet
6103/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969660911, 4221-53/ 3 Landbruksdirektoratet
6112/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969660911, 4221-53/ 3 Landbruksdirektoratet
6076/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 926030108, 4221-24/ 11 Landbruksdirektoratet
6039/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 926030108, 4221-24/ 11 Landbruksdirektoratet
6045/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969570947, 4221-43/ 5 Landbruksdirektoratet
6046/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969570947, 4221-43/ 5 Landbruksdirektoratet
6082/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969570947, 4221-43/ 5 Landbruksdirektoratet
6075/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 998685648, 4221-70/ 2 Landbruksdirektoratet
6121/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 998685648, 4221-70/ 2 Landbruksdirektoratet
6122/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 920992412, 4221-22/ 7 Landbruksdirektoratet
6078/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 920992412, 4221-22/ 7 Landbruksdirektoratet
6068/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 981889533, 4221-34/ 1 Landbruksdirektoratet
6102/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 981889533, 4221-34/ 1 Landbruksdirektoratet
6104/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 893517812, 4221-61/ 1 Landbruksdirektoratet
6119/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 893517812, 4221-61/ 1 Landbruksdirektoratet
6123/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 924274441, 4221-26/ 1 Landbruksdirektoratet
6061/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 924274441, 4221-26/ 1 Landbruksdirektoratet
6065/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969308533, 4221-62/ 4 Landbruksdirektoratet
6091/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969308533, 4221-62/ 4 Landbruksdirektoratet
6044/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 926564676, 4221-21/ 1 Landbruksdirektoratet
6072/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 926564676, 4221-21/ 1 Landbruksdirektoratet
6071/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 988503398, 4221-54/ 1 Landbruksdirektoratet
6081/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 988503398, 4221-54/ 1 Landbruksdirektoratet
6083/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970545573, 4221-48/ 4 Landbruksdirektoratet
6106/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970545573, 4221-48/ 4 Landbruksdirektoratet
6120/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 917426813, 4221-25/ 169 Landbruksdirektoratet
6135/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 917426813, 4221-25/ 169 Landbruksdirektoratet
6133/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970411976, 4221-21/ 3 Landbruksdirektoratet
6062/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 898681912, 4221-69/ 1 Landbruksdirektoratet
6059/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 898681912, 4221-69/ 1 Landbruksdirektoratet
6049/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 817139132, 4221-28/ 2 Landbruksdirektoratet
6113/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 817139132, 4221-28/ 2 Landbruksdirektoratet
6107/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970555080, 4221-70/ 25 Landbruksdirektoratet
6053/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970555080, 4221-70/ 25 Landbruksdirektoratet
6054/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 982809142, 4221-35/ 1 Landbruksdirektoratet
6130/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 982809142, 4221-35/ 1 Landbruksdirektoratet
6050/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 971194855, 4221-30/ 3 Landbruksdirektoratet
6118/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 971194855, 4221-30/ 3 Landbruksdirektoratet
6095/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 922739293, 4221-42/ 21 Landbruksdirektoratet
6047/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 922739293, 4221-42/ 21 Landbruksdirektoratet
6096/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 918345000, 4221-60/ 35 Landbruksdirektoratet
6131/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 918345000, 4221-60/ 35 Landbruksdirektoratet
6142/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Tilleggsoppføring - søknad om snøskuterløyve Laila Rysstad
6141/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Kopi av oppmodning om utbetaling av skjønnsmidlar knytt til barnevernsreform, SIO-prosjekt og andre tilbakehaldne skjønnsmidlar Statsforvaltaren i Agder
6143/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Oppseiing av stilling Irena Kachniarz
6139/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Melde flytting Birger Larsen
6099/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969987244, 4221-69/ 8 Landbruksdirektoratet
6111/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969621657, 4221-23/ 6 Landbruksdirektoratet
6038/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 516, Bergsam As
6128/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970330178, 4221-70/ 17 Landbruksdirektoratet
6127/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969362945, 4221-39/ 3 Landbruksdirektoratet
6089/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 975637476, 4221-46/ 1 Landbruksdirektoratet
6069/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969308541, 4221-64/ 5 Landbruksdirektoratet
6057/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969332337, 4221-57/ 2 Landbruksdirektoratet
6056/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984082495, 4221-31/ 6 Landbruksdirektoratet
6043/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 992946105, 4221-25/ 10 Landbruksdirektoratet
6098/2022 20220915 15.09.2022 Utgående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 46, bnr. 2 Gyro Sølvi Lund m.fl.
6092/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 46, bnr. 2 Gyro Sølvi Lund
6093/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 46, bnr. 2 Søren Sverdrup Lund
6094/2022 20220915 15.09.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 46, bnr. 2 Rigmor Elisabeth Salvesen
6030/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev Tilleggsinformasjon renovasjon Sylvartun Leiar Setesdalsmuseet Leonhard Jansen
6023/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 377 Knut Kristensen
6018/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev Melde flytting Birger Larsen
6020/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev Til medlemene av eldrerådet Stiftelsen Livsglede for Eldre
6027/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Statnett SF - eigedomsskatt - purring manglande behandling klagar skatteåra 2017 og 2018 STATNETT SF
6026/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Grensefastsetting langs veg - Rysstadmo bustadfelt Leonhard Bjarne Jansen
6013/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
6028/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Gravfeste Hylestad kyrkjegard Tom-Erik Lund
6032/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Valgerd Årthun Jore
6033/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Gravfeste Hylestad kyrkjegard Jens Otto Renander m.fl.
6034/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Gravfeste Hylestad kyrkjegard Øystein Hansen
6035/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Heggertveit-A Sunniva
6021/2022 20220914 14.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon fra arealformålet dyrka mark, telekommunikasjonsanlegg gnr 61, bnr 1 - jordlovsak RAMBØLL NORGE AS
6029/2022 20220914 14.09.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Ingvil Johre
5986/2022 20220913 13.09.2022 Utgående brev Tildeling av tomt i Øyne industriområde til "nodehytte". Altibox Carrier AS
6003/2022 20220913 13.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om konsesjon for gnr 32, bnr 2 Gunhild Espetveit
5997/2022 20220913 13.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om omdisponering av dyrka jord gnr 27, bnr 5 Margit Dale
5971/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidar - st. ref. (4546560825) - ***** ***** *****
5652/2022 20220913 13.09.2022 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
6007/2022 20220913 13.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om deling av areal frå gnr 63, bnr 8 ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
5985/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5995/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev VS: Kvisletoppen Nomeland anlegg as
6000/2022 20220913 13.09.2022 Utgående brev Ber om tilleggsdokumentasjon til søknad om oppføring av hytte tomt BFF11, Stuteliheii Agder byggtjenester AS
5996/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad for Kurs for barn i vann Birgit Homme
5969/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Konsertplakat 22.10.2022 Henri Tore Viki
6004/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Møteprotokoll AU i verneområdestyret for SVR 13.09.22 Verneområdestyret Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
5991/2022 20220913 13.09.2022 Utgående brev Husleigekontrakt - Leilegheit B - Leitebakken 19 Hallvard T Aamli
6009/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Oppmoding om utbetaling - OU-midlar KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
5982/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Interpellasjon til kommunestyre 21.september 2022 om mogleg strømstøtte i Valle kommune Kim Pedersen
5999/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Brev frå ordførar i Sirdal og svar frå AU Rune Røiseland sekreteriat for Agdereierne
6006/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Gjennomførte vernerundar i våre tannklinikkar Agder fylkeskommune
5976/2022 20220913 13.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om landingsløyve i høve reinsjakt uke 37, Valle Kommune Andreas Norheim
6012/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Valle kommune - Hedde - tilråding Språkrådet
5978/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Refusjonskrav ergoterapeut 2. tertial 2022 Bygland kommune
5972/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidar - st. ref. (4558845481) - ***** ***** ***** *****
5973/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidar - st. ref. (4558845481) - ***** ***** *****
5974/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidar - st. ref. (4558845481) - ***** ***** *****
5970/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidar - st. ref. (4558845481) - ***** ***** *****
5954/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Lønskrav Skolelederforbundet kap. 3 *****
6010/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Lønskrav kap.5 Naturviterne *****
6008/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Lønskrav kap.5 Samfunnsviterne *****
5984/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad om frådeling industritomt under gnr. 68, bnr. 312 på Rysstad industriområde VALLE KOMMUNE
5993/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad om fritak frå renovasjonsordning gnr. 64, bnr. 32, fnr. 1. Sylvartun Leiar Setesdalsmuseet Leonhard Jansen
5977/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Melding om bygning som er unnateke søknadsplikt gnr. 63, bnr. 141, Evardalen Jon Ditlef Monstad
5979/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 377 Knut Kristensen
5980/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 377 Gunvor Kristensen
6011/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Søknad om frådeling av tomt til "nodehytte" frå gnr. 42, bnr. 49 på Øyne industriområde VALLE KOMMUNE
5922/2022 20220913 13.09.2022 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til hytte på gnr. 63, bnr. 195, Tvillingtjønn - Evardalen Kjell Ivar Mikaelsen
5987/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Signert søknad Kjell Ivar Mikaelsen
5975/2022 20220913 13.09.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 68, bnr. 479 Jon Atle Helle
5981/2022 20220913 13.09.2022 Inngående brev Oppdatert søknad om bruksendring og frådeling gnr. 23, bnr. 5, Hauglandsstykke på Bjørnevatn Margit Dale
5967/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 508, tomt 144, Vardefjødd Flatnes Bygg Consult AS
5957/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Lønskrav FO kap.3 *****
5955/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Lønskrav NSF kap.3 *****
5945/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Detaljregulering for Myklevatn Aust, Valle - Varsling og høyring av mindre reguleringsendring Simon Stulien
5941/2022 20220912 12.09.2022 Utgående brev Søknad til hjartestartar Valle sentrum Elisabeth Spockeli leiar Valle sentrumsforeining
5952/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/371 Løpenr: 5948/2022 Dokument tittel: Svar Bjørnevatn veg og hytter Setesdølen
5953/2022 20220912 12.09.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 21/371-7 Setesdølen
5951/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Budsjettprognose utbetaling 2023 med anslag 2024-2026 Konsesjonskraft IKS
5959/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Sponsoravtale Valle Idrottslag v/Gunnar Brottveit
5965/2022 20220912 12.09.2022 Utgående brev Fullmakt, Valle kommune Rune Røiseland sekreteriat for Agdereierne
5956/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Søknad som stønad til Sauesjåmarknaden 2022 Tarald Myrum
5948/2022 20220912 12.09.2022 Utgående brev Svar Bjørnevatn veg og hytter Roald Axelsen
5942/2022 20220912 12.09.2022 Utgående brev Svar på spørsmål om straumstøtte til hytter Eva Bjærum styreleder Løefjødd Velforening
5943/2022 20220912 12.09.2022 Utgående brev Svar på spørsmål om å melde flytting Anita Svendsen
5949/2022 20220912 12.09.2022 Inngående brev Tilbakemelding gravfeste Harald Åge Helle
5966/2022 20220912 12.09.2022 Utgående brev Gravfeste Hylestad kyrkjegard Anna Besteland
5944/2022 20220912 12.09.2022 Utgående brev Tilbakebetaling av oppmålingsgebyr AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5940/2022 20220910 10.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeidar Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4558845481 ***** ***** *****
5928/2022 20220909 09.09.2022 Utgående brev Gjeld søknad om tilknyting til offentleg vatn 65/14 Nomeland Maskin AS
5887/2022 20220909 09.09.2022 Utgående brev Ber om tilleggsdokumentasjon RØYSLAND LEIF
5925/2022 20220909 09.09.2022 Inngående brev Søknad om differensiering av renovasjonsavgift 40/29 og 40/28 Henri Tore Viki m.fl.
5938/2022 20220909 09.09.2022 Inngående brev Dispensasjonssøknad om endring av hytte til sekukndærbustad - KVISLELIVEGEN 372, 4748 RYSSTAD Erik Lauvrak
5932/2022 20220909 09.09.2022 Utgående brev Gravfeste Hylestad kyrkjegard Torfinn Liestøl
5933/2022 20220909 09.09.2022 Utgående brev Gravfeste Hylestad kyrkjegard Harald Åge Helle
5934/2022 20220909 09.09.2022 Utgående brev Gravfeste Hylestad kyrkjegard Kirsten Marie Bråten Berg
5935/2022 20220909 09.09.2022 Utgående brev Gravfeste Hylestad kyrkjegard Einar Brokke m.fl.
5936/2022 20220909 09.09.2022 Utgående brev Gravfeste Hylestad kyrkjegard Ragnhild Hamre
5937/2022 20220909 09.09.2022 Utgående brev Gravfeste Hylestad kyrkjegard Signe Brokke
5926/2022 20220909 09.09.2022 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt RAGNHILD OLAVSDOTTER NOMELAND
5860/2022 20220909 09.09.2022 Inngående brev Vedr. Høyring - velteplass - gnr. 27, bnr 2 i Valle kommune Agder fylkeskommune, bærekraftig utvikling v/ Gunnarsli, Katrine Skajaa
5927/2022 20220909 09.09.2022 Inngående brev Tilfeling 2/2022 LUF veg/drift STATSFORVALTEREN I AGDER
5939/2022 20220909 09.09.2022 Inngående brev Oppfølging av Eigarmøtet 5.9 Rune Røiseland sekreteriat for Agdereierne
5931/2022 20220909 09.09.2022 Utgående brev Resultatkartlegging - forynging Paal Brokka Rike
5906/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Underteikna husleigekontrakt Viktoriia Yevsiukova
5912/2022 20220908 08.09.2022 Utgående brev Fritak som meddomar Else Marie Lind Løyland
5923/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
5924/2022 20220908 08.09.2022 Utgående brev ***** ***** *****
5910/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Melding om vedtak - Fusjon mellom Agder energi og Glitre energi Vegårshei Kommune
5903/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Kopi - Løyve til oppsetting av reklame langs rv. 9 i høve med kulturveke i Valle 14.10 - 23.10 2022 - Valle kommune Statens vegvesen
5920/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev VS: Teikningar Vallehalli, til søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Bykle Hotell
5898/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Høyringsuttale til forslag til reguleringsplan for Løefjødd Aust i Valle kommune Statsforvalteren i Agder
5902/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Eigenfråsegn for sjølvbyggjar Froland byggeservice AS
5909/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Månedsbrev august måned 2022 Skatteetaten
5897/2022 20220908 08.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak NORSK BYGGSERVICE AS
5913/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Fv.3816 s1d1 m280 Hovetvegen - Valle kommune - Løyve til kryssing av vegbane ved graving for tilkobling av VA Agder fylkeskommune
5880/2022 20220908 08.09.2022 Utgående brev Mellombels bruksløyve fritidsbustader på gnr. 63, bnr. 345, Sitåsen AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5899/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Søknad om landingsløyve i høve reinsjakt uke 37, Valle Kommune Andreas Norheim
5895/2022 20220908 08.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak Oddleif Svendsen
5919/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Uttale til søknad om frådeling frå gnr. 45, bnr. 2, Reppesnuten Statsforvaltaren i Agder
5870/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Fråsegn i samband med søknad om deling av areal med påståande hytte under gnr/bnr 45/ 2, Reppesnuten Agder fylkeskommune
5918/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Erklæring og teikning bod Norsk Byggservice AS
5907/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Bruksendring/Omregulering Setesdalsveien 3950 Tony Straumsnes
5864/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Stadfesting: e-signert dokument 28.06.2021 13.11.46 - Leieavtale 293676 PLO 4 Autolease
5865/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Stadfesting: e-signert dokument 28.06.2021 13.11.33 - Leieavtale 293675 PLO 3 Autolease
5866/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Stadfesting: e-signert dokument 28.06.2021 13.11.13 - Leieavtale 293674 PLO 2 Autolease
5867/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Stadfesting : e-signert dokument 28.06.2021 13.10.59 - Leieavtale 292734 PLO 1 Autolease
5900/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på gnr. 63, bnr. 195, Tvillingtjønn Kjell Ivar Mikaelsen
5901/2022 20220908 08.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av tilbygg til til hytte på gnr. 63, bnr. 195, Tvillingtjønn Kjell Ivar Mikaelsen
5921/2022 20220908 08.09.2022 Utgående brev Gjeld søknad med ferdigattest 63/195 Kjell Ivar Mikaelsen
5892/2022 20220907 07.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeidar Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4558845481 ***** ***** *****
5869/2022 20220907 07.09.2022 Utgående brev Myklevatn Aust - Underretning om samtykke til varsling PROSJEKTHUSET AS m.fl.
5881/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av renseanlegg på gnr. 47, bnr. 31, Honnevje rasteplass IPEC MILJØ AS
5889/2022 20220907 07.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak Ånund Viki
5875/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Ida Therese Falkelid
5872/2022 20220907 07.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak ERKLEVS BYGGTJENESTER AS
5873/2022 20220907 07.09.2022 Utgående brev Igangsettingsløyve for resterande delar av tiltaket på gnr. 64, bnr. 202, tomt 2, Kvisletoppen hyttelandsby MØVIK BYGGETJENESTER AS
5891/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Tilbakemelding gravfeste Inger Lise Lund Stulien
5893/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
5858/2022 20220907 07.09.2022 Utgående brev Søknad om bedriftsretta-/etablererstøtte NORDIBØ LANDHANDEL AS
5874/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Referat Helsenettverket av 02.09.2022 LMT Setesdal
5878/2022 20220907 07.09.2022 Inngående brev Underteikna midlertidig tilsetting Iwona Bozena Karczewska
5863/2022 20220906 06.09.2022 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Stein Inge Skaar
5861/2022 20220906 06.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/694 Løpenr: 5760/2022 Dokument tittel: Søknad om rammeløyve, oppføring av bustadhus på gnr. 53, bnr. 1, Brottveit Ellen Endrerud
5862/2022 20220906 06.09.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 22/694-1 Ellen Endrerud
5730/2022 20220906 06.09.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av bustad på gnr. 68, bnr. 395, tomt 16 i Åsan bustadfelt Folke Egilsson Åmlid
5855/2022 20220906 06.09.2022 Utgående brev Treng fleir opplysningar KJELLEBERG JOHN HALLVARD B
5850/2022 20220906 06.09.2022 Utgående brev Ber om dokumentasjon Terje Honnemyr
5846/2022 20220906 06.09.2022 Utgående brev Krav om løn *****
5844/2022 20220906 06.09.2022 Utgående brev Krav om løn *****
5859/2022 20220906 06.09.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av ny pipe og innsetting av eldstad på gnr. 45, bnr. 29, Stavedalen RØYSLAND LEIF
5857/2022 20220906 06.09.2022 Inngående brev Søknad om tilknyting til offentleg vatn gnr. 65, bnr. 14, Ingebjørg Lauvstad NOMELAND MASKIN AS
5848/2022 20220905 05.09.2022 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Uppstad VVS
5843/2022 20220905 05.09.2022 Utgående brev Ber om tilleggsdokumentasjon til søknad om privat avlaupsanlegg Uppstad VVS
5851/2022 20220905 05.09.2022 Inngående brev Varsel om Tematilsyn - eigar - Valle helsesenter Setesdal brannvesen
5838/2022 20220905 05.09.2022 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Olav Martin Sollie m.fl.
5839/2022 20220905 05.09.2022 Inngående brev Tilbakemelding gravfeste Solvi Lund
5823/2022 20220905 05.09.2022 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Olav Røysland
5834/2022 20220905 05.09.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon, gnr. 63, bnr. 6, Hesttjønn Andreas Aase
5837/2022 20220905 05.09.2022 Inngående brev NVEs generelle uttale - Høyring - Søknad om dispensasjon for deling av areal med påståande hytte under gnr. 45, bnr. 2, Reppesnuten - Valle kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
5835/2022 20220905 05.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av garasje på gnr. 62, bnr. 232, Løefjødd - Inger Marie Nordhagen Inger Marie Nordhagen
5845/2022 20220905 05.09.2022 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende BYKLE HOTELL AS
5831/2022 20220905 05.09.2022 Inngående brev Statnett SF - eigedomsskatt - purring manglande behandling klagar skatteåra 2017 og 2018 STATNETT SF
5836/2022 20220905 05.09.2022 Inngående brev Søknad om bedriftsretta-/etablererstøtte NORDIBØ LANDHANDEL AS
5830/2022 20220903 03.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeidar Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4558845481 ***** ***** ***** *****
5825/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Søknad om bruksendring av parsell og frådeling av tomt med påståande støylsbu, under gnr. 23, bnr. 5, Hauglandsstykke på Bjørnevatn Margit Dale
5812/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 68, bnr. 497 Jon Atle Helle
5794/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Høyring - Tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring 2023/2024 Agder fylkeskommune
5811/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve til bustad, gnr. 70, bnr. 11 på Helle, Anne Grete Mortensen UPPSTAD VVS AS
5809/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Krav om løn *****
5810/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Krav om løn *****
5798/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Underteikna tilsetting Helene Bratteland
5821/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 329, Brokke hyttepark FROLAND BYGGESERVICE AS
5797/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 08/2022, sendt 02.09.2022 Skatteetaten
5779/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev NVEs uttale -Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Løefjødd Aust, planID 202003 - Valle kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
5814/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Basistilskotsrapport for fastlegeordninga i 4221 Valle kommune per september 2022 Helfo
5800/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Underteikna midlertidig stilling Kristin Charlotte Høyland
5759/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Rammeavtale tilkalling Ingrid Haugen Rysstad
5827/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for tilbygg til eksisterande hytte på gnr. 23, bnr. 6, fnr. 17 på Edan, Lisle Bjørnevatn - Vidar Thorbjørnsen Dignora Lise Løddesøl m.fl.
5808/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Vedtak frå Bykle kommune vedrørande ev. fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi Bykle kommune
5813/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Melding om vedtak - Fusjon mellom Agder energi og Glitre energi Bygland kommune
5816/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Søknad om godkjenning av studietiltak - saueskinnstrykk Ingunn Anette bratteland
5817/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Søknad om godkjenning av studietiltak - veving Ingunn Anette bratteland
5818/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Søknad om godkjenning av studietiltak - saume blåtøysforkle Ingunn Anette bratteland
5815/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Søknad om godkjenning av studietiltak - baking av lefser og braud Ingunn Anette bratteland
5796/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Invitasjon til synfaring Ketil Bjørkås m.fl.
5791/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5792/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev - korrigert AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5790/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5789/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5785/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5784/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5786/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5783/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5782/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5780/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5778/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5777/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5775/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5774/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5824/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Søren Sverdrup Lund m.fl.
5826/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Sigrid Langemyr Lund
5819/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Ketil O Homme m.fl.
5820/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Kjell Løyland
5728/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Løyve til bygging av VA-Anlegg på gnr. 64, bnr. 5 m. fleire, strekninga Nomeland-Rysstad COWI AS
5787/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Høyring - velteplass - gnr. 27, bnr 2 i Valle kommune 'postmottak@agderfk.no'
5788/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev SV: Vedr. Høyring - velteplass - gnr. 27, bnr 2 i Valle kommune Gunnarsli, Katrine Skajaa
5802/2022 20220902 02.09.2022 Inngående brev Vedr. oppmåling av areal Kommunedirektøren
5804/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Utsetjing av oppmålingsforretning Landmåler sør as
5829/2022 20220902 02.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeidar Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4546560825 ***** ***** *****
5753/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Rv. 9 Setesdalsvegen - Valle kommune - Gravetillatelse for legging av VA-kabel Statens vegvesen, Drift og vedlikehold
5754/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Rv. 9 Setesdalsvegen - Valle kommune - Gravetillatelse for VA-kabel Statens vegvesen, Drift og vedlikehold
5748/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Agder Fylkeskommune - VA-anlegg Rysstad-Nomeland, kryssing a bekker Agder fylkeskommune
5755/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Rv. 9 Setesdalsvegen - Valle kommune - Tillatelse til fremmedinstallasjon i i bru Statens vegvesen, Drift og vedlikehold
5756/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Krav om arkeologisk overvåking, VA Nomeland - Rysstad, gnr. 64/5 og 64/1, Valle kommune Agder fylkeskommune
5757/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Fv.3812 s1d1 m15 Skagevegen - Valle kommune - Fremføringstillatelse - Vann og avløp Agder fylkeskommune
5770/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5767/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5765/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5763/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5762/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5431/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Sosi-fil LANDMÅLER SØR AS
5697/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
4545/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Prosjektplan arkeologisk registrering Reimarmoen Statens vegvesen v/ Sigurd Wiberg
5740/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-09-01T08:00:21.725864034 Skatteetaten
5741/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-09-01T08:00:45.759650695 Skatteetaten
5742/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-09-01T08:01:07.31780675 Skatteetaten
5743/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-09-01T08:01:27.51619137 Skatteetaten
5744/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-09-01T08:01:27.51619137 Skatteetaten
5735/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Tildeling 2/2022 - nmsk skogkultur STATSFORVALTEREN I AGDER
5751/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
5739/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Vedtak Fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi Arendal kommune m.fl.
5764/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Oppseiing av omsorgsbustad Tormod Brokke
5749/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Underteikna rammeavtale på ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Tora Rysstad Haugen
5769/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Søknad om støtte til kurs for barn i vann og introkurs i livredning Birgit Homme
5736/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Fråsegn til offentlig ettersyn av detaljregulering for Løefjødd Aust Agder fylkeskommune
5768/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Detaljregulering for Løefjødd Aust - offentlig ettersyn Løefjødd Styret
5758/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Tilsetting Helene Bratteland
5795/2022 20220901 01.09.2022 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeidar Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4558845481 ***** ***** *****
5766/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Flytting til fritidsbustad Lisa Hadland
5761/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Høyring - Tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring 2023/2024 Agder fylkeskommune
5760/2022 20220901 01.09.2022 Inngående brev Søknad om rammeløyve, oppføring av bustadhus på gnr. 53, bnr. 1, Brottveit Prosjekthuset as
5733/2022 20220831 31.08.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad, gnr. 68, bnr. 515, Kvisletoppen BØYLESTAD MOEN AS
5727/2022 20220831 31.08.2022 Inngående brev Søknad til hjartestartar Valle sentrum Elisabeth Spockeli leiar Valle sentrumsforeining
5718/2022 20220831 31.08.2022 Utgående brev Rammeavtale tilkalling Tora Rysstad Haugen
5713/2022 20220831 31.08.2022 Utgående brev Tilsetting Iwona Bozena Karczewska
5731/2022 20220831 31.08.2022 Inngående brev Oppseiing av stilling Sissel Østebømyr Helle
5726/2022 20220831 31.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Driftsoperatør - st. ref. (4552747267) - ***** ***** *****
5590/2022 20220831 31.08.2022 Utgående brev Rammeløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 64, bnr. 202, Kvisletoppen hyttelandsby MØVIK BYGGETJENESTER AS
5593/2022 20220831 31.08.2022 Utgående brev Igangsettingsløyve for grunn og betong arbeid på gnr. 64, bnr. 202, Kvisletoppen hyttelandsby MØVIK BYGGETJENESTER AS
5706/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Fyllingsfot Brokke hyttepark 62/461 Landmåler sør
5258/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Byggjeløyve for reiskapshus på gnr. 62, bnr. 2 i Brokke Kai Brokke
5698/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljørettleiar Valle skule - st. ref. 4549403831 ***** ***** ***** *****
5712/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Tilbakemelding gravfeste Inga Beth Uppstad
5720/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Strømstøtte Hytter Valle Eva Bjærum styreleder Løefjødd Velforening
5722/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Iryna Sherstiak
5696/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Sosi fil Olav Arne Haugen
5703/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Fråsegn til søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbustad på gnr. 63, bnr. 96 - Evardalen Agder fylkeskommune
5667/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - tiltak i beiteområde, 975669025 Landbruksdirektoratet
5693/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Avslutning av tiltaket rettleiingsteam for kommunalt barnevern Bufdir
5714/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Ferdigbefaring Valletunet Kjell Reiersen styreleiar Valletunet
5705/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Førebels framdriftsplan - Valle kultursenter TROLLVEGG ARKITEKTSTUDIO AS
5700/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev SV: NVE ber om utsett frist - Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Løefjødd Aust, planID 202003 - Valle kommune Kay Arne Søgård
5701/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev våres ref. 20/709 Løefjødd Aust Kay Arne Søgård
5702/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Kommentarer til reguleringsplanen - Løefjødd Aust Bente Bjoraa
5723/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
5695/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Søknad om mellombels bruksløyve, gnr. 63, bnr. 345,Sitåsen Arealeffektive hytter AS
5699/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/2 i Valle (4221) Landbruksdirektoratet
5484/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Høyring - Føresegn om skule- og feriedagar 2023-2024 i Valle kommune SU ved Valle skule m.fl.
5709/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Førespurnad om tiltak på gnr. 62, bnr. 227, Løefjødd hyttegrend Terje Honnemyr
5710/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Myklevatn Aust - mindre endring - planinitiativ Simon Stulien
5708/2022 20220830 30.08.2022 Utgående brev Søknad om bedriftsretta-/etablererstøtte KJELLEBERG JOHN HALLVARD B
5711/2022 20220830 30.08.2022 Inngående brev Søknad om fast bustadadresse Erling Thorsø
5670/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev Tilbod - Masseutskifting Valle Sentrum NOMELAND MASKIN AS
5671/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev Tilbod - Masseutskifting Valle sentrum SETESDAL MASKIN AS
5672/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev Tilbod - Masseutskifting Valle sentrum BR UPPSTAD AS
5666/2022 20220829 29.08.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 65, bnr. 84 Kathrine Hovet Pentreath
5663/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforreting over frådeling og frikjøp av punktfeste nr. 7 under gnr. 22, bnr. 6, Bakkebu Tor Drengson Lunden
5665/2022 20220829 29.08.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over frikjøpt punktfeste nr. 7, Bakkebu LANDMÅLER SØR AS
5678/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev 57/1 hytte ved Saudalsmyra Lars Rodvelt
5686/2022 20220829 29.08.2022 Utgående brev Orientering om sak NORSK BYGGSERVICE AS
5680/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 33/2 i Valle (4221) Landbruksdirektoratet
5659/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/120 Løpenr: 5413/2022 Dokument tittel: Svar på søknad om landingsløyve for helikopter Rune André Andersen
5660/2022 20220829 29.08.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 21/120-79 Rune Andre Andersen
5661/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev Tilleggsoppføring - snøskuterløyve 30/2 Ketil A. Homme
5682/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev NVE ber om utsett frist - Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Løefjødd Aust, planID 202003 - Valle kommune NVE
5683/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev Statsforvalteren i Agder ber om utsett frist Statsforvalteren i Agder
5685/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev Underteikna husleigekontrakt Viktoriia Yevsiukova
5675/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet
5684/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev Underteikna husleigekontrakt Nadiia Kovalenko
5690/2022 20220829 29.08.2022 Utgående brev Orientering om sak ERKLEVS BYGGTJENESTER AS
5688/2022 20220829 29.08.2022 Utgående brev Orientering om sak Jan Arild Åkre
5687/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev Melde flytting Anita Svendsen
5658/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5681/2022 20220829 29.08.2022 Utgående brev Korrigert tilsettingsbrev miljøarbeidar Valle skule hausten 2022 Ida-Mari J Steinhaugen
5662/2022 20220829 29.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5689/2022 20220829 29.08.2022 Utgående brev Orientering om sak Oddleif Svendsen
5624/2022 20220826 26.08.2022 Utgående brev Korrigert tilsettingsbrev/arbeidsavtale Mari Tveiten Hoslemo
5655/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon til søknad om dispensasjon Tone S. Wikeland
5616/2022 20220826 26.08.2022 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling og frikjøp av punktfeste nr. 7 under gnr. 22, bnr. 6 ved Bakkebu Tor Drengson Lunden
5653/2022 20220826 26.08.2022 Utgående brev Faktura deling/oppmåling Rasmus Morvik
5633/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5634/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5637/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5638/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5635/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5636/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5651/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5649/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5650/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5647/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5648/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5645/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5646/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5643/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5644/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5641/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5642/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5639/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5640/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
4960/2022 20220826 26.08.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev på tilleggsareal til ljosløype BROKKE EIGEDOM AS
5627/2022 20220826 26.08.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
5630/2022 20220826 26.08.2022 Utgående brev Tilsettingsbrev Vikariat Mira Holmen Jacobsen
5625/2022 20220826 26.08.2022 Inngående brev Søknad om bedriftsretta-/etablererstøtte KJELLEBERG JOHN HALLVARD B
5610/2022 20220825 25.08.2022 Utgående brev Underteikna kontrakt leige av hybel nr. 15 Gunhild Kolstad
5608/2022 20220825 25.08.2022 Utgående brev Underteikna kontrakt leige av hybel nr. 16 Vilde M Nesslin-Lieske
5615/2022 20220825 25.08.2022 Utgående brev Underteikna kontrakt leige av hybel nr. 13 Mari Sofie Løvoll
5606/2022 20220825 25.08.2022 Utgående brev Underteikna kontrakt leige av hybel nr. 17 Aurora Granum Holgersen
5600/2022 20220825 25.08.2022 Utgående brev Underteikna kontrakt leige av hybel nr. 12 Sara-Maria Samuelsen
5601/2022 20220825 25.08.2022 Utgående brev Underteikna kontrakt leige av hybel nr. 14 Vanessa T Christiansen
5604/2022 20220825 25.08.2022 Utgående brev Underteikna kontrakt leige av hybel nr. 19 Rikke Greve Akselsen
5611/2022 20220825 25.08.2022 Utgående brev Underteikna kontrakt leige av hybel nr. 9 Jostein N Jakobsen-Castro
5612/2022 20220825 25.08.2022 Utgående brev Underteikna kontrakt leige av hybel nr. 11 Maia Wågene Skulstad
5607/2022 20220825 25.08.2022 Utgående brev Vedtak om fritak for opplæring i norsk og samfunnskunnskap *****
5614/2022 20220825 25.08.2022 Inngående brev Søknad om reduksjon av renovasjons- og vassavg Bjørgulv T.berg
5609/2022 20220825 25.08.2022 Utgående brev Vedtak - Adressetildeling i Kvisletoppen FASADE BYGG AS
5613/2022 20220825 25.08.2022 Utgående brev Vedtak - Adressetildeling i Kvisletoppen Elin Marquardt Kittelsen m.fl.
5621/2022 20220825 25.08.2022 Inngående brev Underteikna husleigekontrakt Iryna Sherstiak
5596/2022 20220825 25.08.2022 Inngående brev SV: Stikningsdata, tomt 49, Kvisle felt L3 Nomeland anlegg as
5617/2022 20220825 25.08.2022 Utgående brev Korrigert tilsettingsbrev/arbeidsavtale Mari Tveiten Hoslemo
5622/2022 20220825 25.08.2022 Inngående brev Underteikna korrigert tilsettingsbrev/arbeidsavtale Mari Tveiten Hoslemo
5560/2022 20220825 25.08.2022 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale Mari Tveiten Hoslemo
5588/2022 20220824 24.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Driftsoperatør Valle kommune - st. ref. 4552747267 ***** ***** *****
5552/2022 20220824 24.08.2022 Utgående brev Rehabilitering av pipe i hytte på gnr. 23, bnr. 6, fnr. 5, Edan ved Bjørnevatn MURERFIRMA ODDVAR HOMME AS
5570/2022 20220824 24.08.2022 Inngående brev Tilbakemelding gravfeste Torleiv Haugen
5568/2022 20220824 24.08.2022 Utgående brev 61/28 Raudetjønnskvæven Carl Christian Langfelt
5589/2022 20220824 24.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vikariat lærar grunnskule Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4551811032 ***** ***** *****
5518/2022 20220824 24.08.2022 Utgående brev Byggjeløyve for utslaking av sideterreng langs rv. 9 på gnr. 600, bnr. 39 Statens Vegvesen, drift og vedlikehod
5580/2022 20220824 24.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/90 Løpenr: 784/2022 Dokument tittel: Kvisletoppen hyttelandsby - mindre vesentlig planendring Anette Lølandsmo
5581/2022 20220824 24.08.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 22/90-1 Anette Lølandsmo
5582/2022 20220824 24.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/90 Løpenr: 786/2022 Dokument tittel: Planendringar i reguleringsføresegner Kvisle L3 -varsling Kvisletoppen hyttelandsby mail nr 2 Anette Lølandsmo
5583/2022 20220824 24.08.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 22/90-2 Anette Lølandsmo
5584/2022 20220824 24.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/90 Løpenr: 3768/2022 Dokument tittel: VEDRØRANDE SØKNAD OM PLANENDRINGAR I REGULERINGSPLAN FOR KVISLE L3 Anette Lølandsmo
5585/2022 20220824 24.08.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 22/90-3 Anette Lølandsmo
5572/2022 20220824 24.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/993 Løpenr: 5554/2022 Dokument tittel: Førespurnad om dokumentasjon - 68/463 Kvisletoppen Søren Sverdrup Lund
5573/2022 20220824 24.08.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 21/993-10 Søren sverdrup lund
5565/2022 20220824 24.08.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
5578/2022 20220824 24.08.2022 Inngående brev Oppseiing av 80% vikariat Else Marie Lind Løyland
5571/2022 20220824 24.08.2022 Utgående brev Gjeld søknad om ferdigattest 64/69 Breievadteigen Trygve Viksnes
5576/2022 20220824 24.08.2022 Inngående brev Tilbakemelding vedr. støtte til Lastebilshow, frå Hylestad snøscooterklubb Hylestad SnøscooterKlubb
5574/2022 20220824 24.08.2022 Inngående brev Oppdaterte verdivurderingar i høve fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi Agder Energi
5579/2022 20220824 24.08.2022 Inngående brev Tilleggsoppføring snøskuterløyvve 44/19 Linn Uppstad
5575/2022 20220824 24.08.2022 Utgående brev Ferdigattest for bruksendring og garasje på gnr. 62, bnr. 440, Furestøyl aust Terje Suvatne
5577/2022 20220824 24.08.2022 Inngående brev Samtykke til plassering Fasade Bygg AS
5526/2022 20220824 24.08.2022 Inngående brev Den kulturelle skulesekken- fordeling av spelemidlar for skuleåret 2022-23 Agder fylkeskommune
5566/2022 20220824 24.08.2022 Utgående brev Igangsettingsløyve for delar av tiltak på gnr. 64, bnr. 114, Setesdal folkehøgskule STÆRK & CO AS
5537/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Geir Arnstein Hægeland
5536/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Kvalifisering av bytteforhold Rune Røiseland sekreteriat for Agdereierne
5535/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Møteprotokoll Verneområdestyret for SVR 11.08.22 Verneområdetstyret Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
5529/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Ettersending av kriteriedata for inntektssystemet for kommunane for 2023 - frist for tilbakemelding 2. september Kommunal- og distriktsdepartementet
5527/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for hytte på gnr. 64, bnr. 69, Breievadteigen Jorunn Aabel Viksnes
5548/2022 20220823 23.08.2022 Utgående brev Vedtak - Adressetildeling i Kvisletoppen FASADE BYGG AS
5528/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Søknad om fritak som meddomar Else Marie Lind Løyland
5530/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/652 Løpenr: 5414/2022 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, graving, drenering og planering på gnr. 61, bnr. 28, Raudetjønnskvæven Knut Olav Uppstad
5531/2022 20220823 23.08.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 22/652-1 Knut Olav Uppstad
5554/2022 20220823 23.08.2022 Utgående brev Førespurnad om dokumentasjon - 68/463 Kvisletoppen Hans Wilhelm Egeland
5556/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev 100% fast stilling miljøarbeidar Valle kommune Knut Henrik Torgersen
5532/2022 20220823 23.08.2022 Utgående brev Utsending av matrikkellbrev Paal Brokka Rike
5562/2022 20220823 23.08.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljørettleiar Valle skule - st. ref. 4549403831 ***** ***** ***** ***** *****
5563/2022 20220823 23.08.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljørettleiar Valle skule - st. ref. 4549403831 ***** ***** ***** *****
5564/2022 20220823 23.08.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljørettleiar Valle skule - st. ref. 4549403831 ***** ***** ***** *****
5226/2022 20220823 23.08.2022 Utgående brev Vedtak - Løyve til seksjonering av 16 fritidsbustader under gnr. 62, bnr. 83, Furestøyl, del av felt H7 BROKKE ALPINT AS
5515/2022 20220823 23.08.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 64, bnr. 205 i Kvisletoppen hyttelandsby DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
5517/2022 20220823 23.08.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 64, bnr. 204, Kvisletoppen hyttelandsby DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
5534/2022 20220823 23.08.2022 Utgående brev Svar på straumstøtte til hytter Grethe J. Alver
5540/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Kommentarer til endring for Greinevegen og rekkefølgekrav Knut H. Nomeland
5549/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Søknad om differensiering av renovasjonsavgift Torfinn Liestøl m.fl.
5553/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Hytte som sekundær bustad Rune Steffensen
5524/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Søknad om bruksendring frå hytte til permanent bustad Robert Limm
5558/2022 20220823 23.08.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 65, bnr. 84 Kathrine Hovet Pentreath
5382/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om arealoverføring 68/5 og 68/497 - spørsmål til om deling Landmåler Sør AS
5496/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljørettleiar - st. ref. (4549403831) - ***** ***** ***** ***** *****
5497/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljørettleiar - st. ref. (4549403831) - ***** ***** ***** *****
5498/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljørettleiar - st. ref. (4549403831) - ***** ***** ***** *****
5499/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljørettleiar - st. ref. (4549403831) - ***** ***** ***** *****
5447/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Tilbakemelding på klage på vedtak Joakim Søhagen
5505/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over areal til pumpehus under gnr. 62, bnr. 3 på Videvad Øystein Berg
5506/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over areal til pumpehus ved Videvad LANDMÅLER SØR AS
5512/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Re: Pumpehus Videvad Svenn Magne Brokke
5502/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Straumstøtte til hytter Grethe J. Alver
5495/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på tomt BFF11, Stuteliheii Agder Byggtjenester AS
5483/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Halvor Rike m.fl.
5523/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Tilbakemelding gravfeste Lene Chr Aamlid Ødeskaug
5448/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Torleiv Haugen
5492/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Marit Flateland m.fl.
5493/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Lene Chr Aamlid Ødeskaug m.fl.
5490/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Birgit Voldseth
5475/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Gunhild Lund
5465/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Inga Beth Bø Uppstad
5460/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Torleiv Nomeland
5521/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Tinglyst dokument - ny grunneigedom ved frådeling 22/1 Fnr 6 til 22/46 STATENS KARTVERK
5516/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Faktura oppmåling Børge Jomaas
5504/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Møtebok Valle kontrollutval 17.08.22 Agder Sekretariat
5507/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Utbetaling av kulturbyggmidler til anl.nr. 43897 Hylestad soknehus - sluttutbetaling Agder fylkeskommune
5511/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Underteikna kontrakt mellom Valle kommune og Setesdal Maskin AS Setesdal maskin AS
5500/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Indeksregulering av utbyggingsavtale for Sitåsen - 2023 BROKKE EIGEDOM AS
5519/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Den kulturelle skulesekken- fordeling av spelemidlar for skuleåret 2022-23 Agder fylkeskommune
5522/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Underteikna husleigekontrakt Nataliia Shlapatska
5520/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Om verdivurderingane i fusjonsprosessen Rune Røiseland sekreteriat for Agdereierne
5501/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av garasje og bruksendring på gnr. 62, bnr. 440, Furestøyl Thomas Karlsrud m.fl.
5503/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Rune Fossli
5494/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Arbeidsavtale vikariat Kristine Bjørgum Forde
5509/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Kvartalsrapport, Dextraprosjekt GORRLAUS Sina Myhr
5510/2022 20220822 22.08.2022 Utgående brev Kvartalsrapport august 2022, DEXTRA-prosjekt Gorrlaus Sina Myhr
5508/2022 20220822 22.08.2022 Inngående brev Tilfluktsrom NRK
5437/2022 20220819 19.08.2022 Utgående brev Kontrakt - Kristine Bjørgum Forde SETESDAL OPPLÆRINGSKONTOR
5443/2022 20220819 19.08.2022 Inngående brev Kopi - Vidare utbygging av riksvegane i Agder - bekymring Agder fylkeskommune
5474/2022 20220819 19.08.2022 Inngående brev Underteikna vikariat lærar Valle kommune Kristian Thaule
5440/2022 20220819 19.08.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter grensejustering Tarald Johan Nomeland
5477/2022 20220819 19.08.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Ingrid Graarud
5491/2022 20220819 19.08.2022 Utgående brev Signert kontrakt og databehandleravtale Headvisor Headvisor
5489/2022 20220819 19.08.2022 Inngående brev Senter for forskning på folkehelse og levekår - kommunale bidrag KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
5445/2022 20220819 19.08.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, rehabilitering av pipe på gnr. 23, bnr. 6, fnr. 5, Edan ved Bjørnevatn MURERFIRMA ODDVAR HOMME AS
5444/2022 20220819 19.08.2022 Inngående brev Klage på vedtak Joakim Søhagen
5428/2022 20220818 18.08.2022 Inngående brev Søknad om frådeling av hyttetomt med påståande hytte under gnr. 45, bnr. 2, Reppesnuten - jordlovsak Jørund Georg Jore
5439/2022 20220818 18.08.2022 Inngående brev Korrespondanse, vedr. grensepunkt LANDMÅLER SØR AS
5430/2022 20220818 18.08.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
5436/2022 20220818 18.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 22/6 i Valle (4221) Landbruksdirektoratet
5191/2022 20220818 18.08.2022 Inngående brev Grunnboken er rettet STATENS KARTVERK
5438/2022 20220818 18.08.2022 Inngående brev Merking av turløyper på grunn som høyrer til Rysstad Grunneigarar på Rysstad
5441/2022 20220818 18.08.2022 Inngående brev Sluttutbetaling - Avslutning av prosjekt "Restaurere støylsbu på Finnstøyl" Landbruksdirektoratet
5429/2022 20220818 18.08.2022 Inngående brev Bjørnevatn veg og hytter Roald Axelsen
5420/2022 20220817 17.08.2022 Inngående brev Kommentarer på klage i SAK 423/21 Olav B. Holen
5413/2022 20220817 17.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om landingsløyve for helikopter Per Olav Bergan
5404/2022 20220817 17.08.2022 Utgående brev Høyring - Revisjon av vedtekter for SFO i Valle kommune SU ved Valle skule m.fl.
5423/2022 20220817 17.08.2022 Utgående brev Svar på innsynskrav Aftenposten
5419/2022 20220817 17.08.2022 Inngående brev Innsynskrav Aftenposten
5415/2022 20220817 17.08.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning på hyttetomt nr. 28 i Kvisletoppen sør LANDMÅLER SØR AS
5424/2022 20220817 17.08.2022 Inngående brev Søknad om frådeling og frikjøp av punktfeste nr. 7 under gnr. 22, bnr. 6, Bakkebu Tor Drengson Lunden
5425/2022 20220817 17.08.2022 Inngående brev Tomt Flateland Gjermund Lunden
5411/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt 28 under gnr. 68, bnr. 365, Kvisletoppen sør KVISLE EIGEDOM AS
5403/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt 16 under gnr. 61, bnr. 32, Furåsen BROKKE PANORAMA AS
5406/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 16 i Furåsen LANDMÅLER SØR AS
5414/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, graving, drenering og planering på gnr. 61, bnr. 28, Raudetjønnskvæven Carl Christian Langfeldt
5390/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev Brev til møte i Valle viltråd 11.08.22 Torjus B Berg
5391/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev Løyve til kvotefri jakt på hjortekalv i haust Torgeir Besteland m.fl.
5372/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev Melding om at sak 22-095208RFA-JAGD/JARD Helle, gnr. 70 er registrert i matrikkelen Agder jordskifterett
5371/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling av hyttetomt nr. 28 under gnr. 68, bnr. 365, Kvisletoppen sør KVISLE EIGEDOM AS
5374/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad, gnr. 64, bnr. 203, Kvisletoppen hyttelandsby Drag Arkitektur og Byggteknikk AS
5392/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev Søknad om frådeling av tilleggsjord frå gnr 68, bnr 8 til gnr 62, bnr 4 Einar Brokke m.fl.
5400/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev SV: Deling etter jordlova Evje og Hornnes og Iveland kommuner
5407/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev Faktura deling/oppmåling Kvisle eigedom as
5320/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling av hyttetomt nr. 16 under gnr. 61, bnr. 32 i Furåsen BROKKE PANORAMA AS
5401/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev Faktura deling/oppmåling Brokke panorama as
5418/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Miljørettleiar Valle skule - st. ref. 4549403831 ***** ***** ***** *****
5395/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev Utdrag av skyldskifte LANDMÅLER SØR AS
5412/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev Søknad om fritak frå kommunale avgifter gnr. 57, bnr. 2 Jon B Sandnes
5409/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev Val av leverandør - rekruttering av økonomileiar Skagerak consulting
5410/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev Val av leverandør - rekruttering av økonomileiar Headadvisor
5272/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
5366/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev Samtykkje til frådeling Paal Rike
5398/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev Innsyn i sak Tone Rysstad
5399/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 22/644 Tone Rysstad
5393/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 62/4 i Valle (4221) Landbruksdirektoratet
5376/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 62/4 i Valle (4221) Landbruksdirektoratet
5389/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev Oppseiing av leiekontrakt på hybelbygget i Valle Ingrid Graarud
5384/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
5378/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev Husleigekontrakt bustad 11 - Nordibøvegen 28 2. etg Viktoriia Yevsiukova
5380/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev Husleigekontrakt bustad 6 - Leitebakken 33 Iryna Sherstiak
5388/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev Melding om interesse for deltaking i pilotprosjekt - bygdevekstavtale region Setesdal Setesdal interkommunalt politisk råd
5379/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev Husleigekontrakt - bustad 108 - Leitebakken 4 Natalia Shlapatska
5416/2022 20220816 16.08.2022 Inngående brev Underteikna avtale om praksisplass Valle kommune Universitetet i Agder
5377/2022 20220816 16.08.2022 Utgående brev Husleigekontrakt bustad 106 Nadiia Kovalenko
5365/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Vedtak - Adressetildeling i Kvislelivegen Kristin Wallem Timenes m.fl.
5335/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Barneliste JulI 2022 Valle kommune NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
5336/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Barneliste August 2022 Valle kommune NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
5337/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Barneliste August 2022 Valle kommune. korrigert NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
5360/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Børge Jomaas
5353/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Søknad om landingsløyve for helikopter Per Olav Bergan
5355/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Søknad om landingsløyve Gjuvvatn Tone Bergan
5356/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om landingsløyve Gjuvvatn Tone Bergan
5352/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
5361/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Søknad om prosjektmidlar til bibliotek Agder fylkeskommune
5332/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Mellombels svar på søknad om transporttenesta for funksjonshemma *****
5364/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 27/1 i Valle (4221) Landbruksdirektoratet
5259/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustd på gnr. 62, bnr. 376, tomt D12, Brokke hyttepark FJELLBORG HYTTER AS
5331/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Endra tiltak på 62/376, Brokke hyttepark tomt D12 Odd Tore Naglestad
5368/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Tilbod/avtale om oppdrag frå Skagerak Consulting Skagerak consulting
5345/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Ber om uttale i samband med søknad om deling av areal med påståande hytte under gnr. 45, bnr. 2, Reppesnuten STATSFORVALTEREN I AGDER
5293/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 312, Vardefjødd EIKEN HYTTER AS
5266/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Endring av tidlegare gjeve byggjeløyve av 16.05.22, gnr. 68, bnr. 525, tomt 30, Kvisletoppen sør ARK TJENESTER AS
5342/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Samtykke til plassering av garasje Ådne Timenes
5375/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Søknad om arealoverføring 68/5 og 68/497 - spørsmål til om deling Landmåler Sør AS
5351/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat - Velkomstsenteret - st. ref. (4542346793) - ***** ***** ***** *****
5341/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Bidrag jf. utbyggingsavtale Fasade Bygg AS
5338/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Fakturamottakar - utbyggingsavtale Fasade Bygg AS
5339/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Opplysning om fakturamottakar for utbyggingsavtale Fasade Bygg AS
5340/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Bidrag jf. utbyggingsavtale Fasade Bygg AS
5358/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Avlingssvikt Tone Rysstad
5367/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Tilbakemelding på varsel om avlingssvikt Tone Rysstad
5369/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Høyring - velteplass - gnr. 27, bnr 2 i Valle kommune Agder fylkeskommune ved Wintervoll, Joakim
5362/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av bustad og garasje, gnr. 68, bnr. 395, Åsan bustadfelt Folke Egilsson Åmlid
5354/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Ettersøksavtale elgjakt 2022 Hovet og Lunden Knut Inge Hovet
5357/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - sak 22-095208RFA-JAGD/JARD Helle, gnr. 70 Agder jordskifterett
5363/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev E post korrespondanse. Søknadstidspunkt er 11.08.2022 Kvisle
5359/2022 20220815 15.08.2022 Inngående brev Søknad om frådeling av hyttetomt 28 under gnr. 68, bnr. 365, Kvisletoppen sør KVISLE EIGEDOM AS
5321/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Kalkdoseringsanlegg Nomeland - rapport 1. halvår 2022 Statsforvalteren i Agder
5334/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 88 Jack Dønnestad
5333/2022 20220815 15.08.2022 Utgående brev Innmelding av krav nr. 2 - 22-098888DBO-TAGD/TKRI STRAY, SVEN J ADVOKAT
5349/2022 20220812 12.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Miljørettleiar Valle skule - st. ref. 4549403831 ***** ***** ***** *****
5323/2022 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av VVA anlegg på gnr. 64, bnr. 5 COWI AS
5326/2022 20220810 10.08.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 88 Jack Dønnestad
5329/2022 20220810 10.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Miljørettleiar Valle skule - st. ref. 4549403831 ***** ***** ***** *****
5324/2022 20220810 10.08.2022 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon Fyllingsfot i Brokke hyttepark gnr. 62, bnr. 461 Landmåler Sør as
5136/2022 20220810 10.08.2022 Utgående brev Byggjeløyve for utbetring og utbygging av ny trasè Rv. 9 på gnr. 600, bnr. 39, Reimarmoen syd STATENS VEGVESEN
5328/2022 20220810 10.08.2022 Inngående brev Endra tiltak Eiken Hytter AS
5325/2022 20220810 10.08.2022 Utgående brev Gjeld søknad om tiltak på tomt 135 i Vardefjødd - 62/501 (tidl. 62/312). Eiken Hytter AS
5301/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ukl, 996265161 Landbruksdirektoratet
5308/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
5322/2022 20220809 09.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Vikariat - Velkomstsenteret Valle kommune - st. ref. 4542346793 ***** ***** ***** *****
5315/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Dispensasjon frå hjorteviltforskriften § 18 – løyve til kvotefri jakt på hjortekalv i Valle kommune jaktsesongen 2022/2023 MILJØDIREKTORATET
5319/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Underteikna serviceavtale for kalkdoserere i Otravassdraget FRANZEFOSS MINERALS AS
5302/2022 20220809 09.08.2022 Utgående brev Tilbakemelding på varsel om avlingssvikt Ragnhild O. Nomeland
5317/2022 20220809 09.08.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter samanslåing Trine Annette Nomeland m.fl.
5312/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 969213702 Landbruksdirektoratet
5318/2022 20220809 09.08.2022 Utgående brev Innmelding av krav - saksnr 22-098888DBO-TAGD/TKRI STRAY, SVEN J ADVOKAT
5314/2022 20220809 09.08.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 68, bnr. 531 PROFFOPPGJØR AS
5316/2022 20220809 09.08.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 23, bnr. 3 ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
5305/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 23, bnr. 3 Holen-Rabbersv Elisabeth
5306/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søknad om frådeling av hyttetomt 16 under gnr. 61, bnr. 32, Furåsen BROKKE PANORAMA AS
5303/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for demontering av eksisterande toalettbygg og oppføring av nytt toalettbygg gnr. 47, bnr. 31, Honnevje STATENS VEGVESEN
5310/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Bygland kommune- Statsforvalterens merknad til rapportering- 2. kvartal 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
5300/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Valle kommune- Statsforvalterens merknad til rapportering- 2. kvartal 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
5304/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Bykle kommune- Statsforvalterens merknad til rapportering- 2. kvartal 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
5309/2022 20220809 09.08.2022 Utgående brev Svar plast i naturen Bjørnevatn Tormod Bakkevold
5307/2022 20220809 09.08.2022 Inngående brev Rapport for tilskot til tiltak for utvalde naturtyper 25/18 Åsen Oddvar Brottveit
5158/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Invitasjon Regionalt Innspels møte- opptrappingsplan psykisk helse STATSFORVALTEREN I AGDER
5282/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Månedsbrev juli måned 2022 Skatteetaten
5263/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev Ferdigattest for rehabilitering og tilbygg til støylsbu på gnr. 50, bnr. 68 ved Augundstjønn Torleiv Bø
5273/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Høyringsfråsegn til offentleg ettersyn av detaljregulering for Osenausen i Valle kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
5278/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
5270/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev Endring av tidlegare gjeve løyve av 09.05.22, gnr 68, bnr. 524, tomt 29, Kvisletoppen sør ARK TJENESTER AS
5285/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Krav om samanslåing av gnr. 47, bnr. 9 med gnr. 47, bnr. 26, Moen Trine Annette Nomeland m.fl.
5289/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Melding om bygning som er unnateke søknadsplikt gnr. 62, bnr. 399 Syvert Gulbrandsen
5295/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 68, bnr. 531 Anne Hodne
5296/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 68, bnr. 531 Fredrik Pettersen
5290/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Søknad om utviding av velteplass på Dale JON HOMME PAULSEN
5280/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Varsel om avlingssvikt Ragnhild O. Nomeland
5294/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev Svar på søknad - Miljørettleiar Valle skule - st. ref. 4549403831 ***** ***** ***** ***** *****
5281/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Endring søknad om omdisponering dyrka jord Margit Dale
5275/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev Ber om tilleggsdokumentasjon til søknad Ark Tjenester AS
5297/2022 20220808 08.08.2022 Inngående brev Samtykke til plassering Kvisle Eigedom As
5287/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev MELDING OM VEDTAK: PLASS I VALLE KULTURSKULE 2022/2023 FOR NIKKELINE BROTTVEIT-THOMASSEN, INSTRUMENT SONG Silje Brottveit
5291/2022 20220808 08.08.2022 Utgående brev Gjeld søknad om tiltak på 62/376, Brokke hyttepark D12 Fjellborg Hytter AS
5276/2022 20220806 06.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidar - st. ref. (4546560825) - ***** ***** *****
5277/2022 20220806 06.08.2022 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidar - st. ref. (4546560825) - ***** ***** ***** *****
5265/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Bestilling av oppmåling av eksisterande grenser i Hovsdalen LANDMÅLER SØR AS
5271/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Frikjøp av festetomt 6 Paal Rike
5269/2022 20220805 05.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Olav Arne Haugen
5268/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter fullført oppmålingsforretning HAUGEN BYGG-SERVICE AS
5267/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter fullført oppmålingsforretning HAUGEN BYGG-SERVICE AS
5274/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Vedtak - Adressetildeling i Kvislelivegen Bjørg Timenes
5262/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for rehabilitering og oppføring av tilbygg til støylsbu på gnr. 50 bnr. 68 ved Augundstjønn Torleiv Bø
5252/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Svar på høyring i samband med søknad om flytting av innebygd lopt på gnr. 63, bnr. 8, Mykjedalen Øyvind Jacob
5243/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Ber om uttale til søknad om oppføring av tilbygg til hytte på gnr. 63, bnr. 96, Evardalen STATSFORVALTEREN I AGDER
5249/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Signert utbyggingsavtale for Bergsøyetjønn og Videvad (Planid 202101) Svenn Magne Brokke
5255/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Gjeld søknad om tiltak på 62/2, Brokke Kai Brokke
5250/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Tlibakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 360 EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS
5251/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Planinitiativ - mindre endring av Reguleringsplan for del av gnr 64 bnr 5 Myklevatn Simon Stulien
5260/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Søknad om å lagre stein på Reimarmoen HOVDEN HYTTESERVICE AS
4564/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Korrigert tilsettingsbrev miljøarbeidar Valles skule- hausten 2022 Ida-Mari J Steinhaugen
5256/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Korrespondanse om plassering Tone S. Wikeland
5236/2022 20220803 03.08.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av telekommunikasjonsanlegg på gnr. 61, bnr. 1, Haugeland - jordlovsak Rambøll Norge AS
5247/2022 20220803 03.08.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 360 Håkon Selberg Skarpeid
5248/2022 20220803 03.08.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 360 Elin Schmidt
5225/2022 20220803 03.08.2022 Utgående brev Ber om dokumentasjon til søknad om deling av areal med påståande hytte på gnr. 63, bnr 6, Hesttjønn ANDREAS AASE
5237/2022 20220803 03.08.2022 Inngående brev Foreløpig svar: Valle kommune - gnr/bnr 63/8, Suleskardvegen 71 - flytting av innebygd lopt Agder fylkeskommune
5245/2022 20220803 03.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/227 Løpenr: 5125/2022 Dokument tittel: Oppseiing av ikkje eksisterende avtale om bruk av gymsal ved Setesdal Folkehøgskule Marianne R Brenna Homme
5246/2022 20220803 03.08.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 21/227-4 Marianne R Brenna Homme
5238/2022 20220803 03.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/738 Løpenr: 5222/2022 Dokument tittel: Søknad om støtte til Vi over 60 Setesdølen
5239/2022 20220803 03.08.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 19/738-41 Setesdølen
8826/2021 20220803 03.08.2022 Utgående brev Midlertidig tilsetting Marie Viki
5201/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Underteikna tilsetting Marie Viki
5205/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Underteikna tilsetting Karianne Åkre
5209/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for bygning som er unnateke søknadsplikt, på gnr. 66, bnr. 65, Hovsdalen Sigmund Andersen
5222/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Søknad om støtte til Vi over 60 Leiar i Fjellkyrkjelaget Gunstein Seltveit
5217/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Signert utbyggingsavtale for Grasdalen - L1 og J3 (PlanID: 201303) Knut Olav Uppstad m.fl.
5200/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2022, sendt 02.08.2022 Skatteetaten
5227/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/615 Løpenr: 5171/2022 Dokument tittel: Søknad omdisponering av dyrka mark på gnr. 27, bnr. 5 på Dale Setesdølen
5228/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 22/615-1 Setesdølen
5229/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/954 Løpenr: 5173/2022 Dokument tittel: Tilsetting Setesdølen
5231/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 18/954-146 Setesdølen
5232/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/954 Løpenr: 5175/2022 Dokument tittel: Tilsetting Setesdølen
5233/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 18/954-147 Setesdølen
5212/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Underteikna rammeavtale på ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Racha Fouad Almijan
4807/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av tilbygg til støylsbu på gnr. 47,bnr. 7 ved Storetjørn, Nomelandsfjellet Kjetil Aamlid
5121/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av tilbygg til støylsbu på gnr. 38, bnr. 2, Nyestøyl - Tveitebø Gerd Torhild Helle Aakhus
5120/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av tilbygg til støylsbu på gnr. 51, bnr. 4, Kleggestøyl Eivind Berg
5208/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 969621657 Landbruksdirektoratet
5216/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev på hyttetomt nr. 2 Tarald Johan Nomeland
5215/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev på hyttetomt nr. 4 Tarald Johan Nomeland
5211/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev på hyttetomt nr. 9 Tarald Johan Nomeland
5210/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev på hyttetomt nr. 14 Tarald Johan Nomeland
5144/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av bod på gnr. 50, bnr. 25, Åmli Torald Åmli
5197/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Vedr. faktura på 5 frådelte tomter i Garevasstøylen Tarald Johan Nomeland
5198/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Kreditnota Gatestrand as
5220/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter seksjonering av gnr. 63, bnr. 269 AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
5218/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Signert utbyggingsavtale for Furestøyl Aust (PlanId: 118) Brokke Eigedom AS
5219/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Signert utbyggingsavtale for Sitåsen hyttefelt H1 og H2 (Planid: 201702) Brokke Eigedom AS
5221/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Stadfesting på utplassering/arbeidsveke Yazan Nizar Hajali-Esa
5131/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Rehabilitering av pipe i hytte på gnr. 63, bnr. 310, Evardalen MURERFIRMA ODDVAR HOMME AS
5207/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev på hyttetomt nr. 16 i Garevasstøylen Tarald Johan Nomeland
5188/2022 20220801 01.08.2022 Utgående brev Matrikulering av umatrikulert grunn Inge Eftevand
5172/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev SV: Matrikulering av umatrikulert grunn CRM:0323062 Matrikkelhjelp - Kartverket
5176/2022 20220801 01.08.2022 Utgående brev Kvittering på innsendt høyringssvar på Valle kommune Regjeringen
5159/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av telekommunikasjonsanlegg på gnr. 61, bnr. 1, Haugeland Rambøll Norge AS
5170/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Søknad om frådeling av tilleggsareal frå gnr. 68, bnr. 5 til gnr. 68, bnr. 497 og tilbakeføring av areal frå gnr. 68, bnr. 497 til gnr. 68, bnr. 5 i Garevassheii LANDMÅLER SØR AS
5189/2022 20220801 01.08.2022 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om araloverføring i Garevassheii LANDMÅLER SØR AS
5171/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Søknad omdisponering av dyrka mark på gnr. 27, bnr. 5 på Dale Margit Dale
5160/2022 20220801 01.08.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 23, bnr. 10 ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA
5199/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Re: Vedr. faktura på 5 frådelte tomter i Garevasstøylen Tarald Johan Nomeland
5196/2022 20220801 01.08.2022 Utgående brev Faktura frådeling/oppmåling Gatestrand as
5195/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/Oppmålingsprotokoll LANDMÅLER SØR AS
5102/2022 20220801 01.08.2022 Utgående brev Utsleppsløyve for minireinseanlegg til bustad på gnr. 53/1 og 3, Brottveit UPPSTAD VVS AS
5156/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Tuberkulosevarsling knytt til ukrainske asylsøkjarar - Videresendt informasjon frå Agder politidistrikt STATSFORVALTEREN I AGDER
5162/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-08-01T08:00:19.443578525 Skatteetaten
5163/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-08-01T08:00:42.563798403 Skatteetaten
5164/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-08-01T08:01:03.502056921 Skatteetaten
5165/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-08-01T08:01:23.25455687 Skatteetaten
5166/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-08-01T08:01:23.25455687 Skatteetaten
5161/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 69/1 i Valle (4221) Landbruksdirektoratet
5167/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Plast i naturen Bjørnevatn Tormod Bakkevold
5174/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Basistilskotsrapport for fastlegeordninga i 4221 Valle kommune per august 2022 Helfo
5173/2022 20220801 01.08.2022 Utgående brev Tilsetting Karianne Åkre
5175/2022 20220801 01.08.2022 Utgående brev Tilsetting Marie Viki
5190/2022 20220801 01.08.2022 Utgående brev Innsyn i mappe 2017/1190 Ellen Marie Sanden
5193/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Søknad om permisjon Anne Marie Haugå
5194/2022 20220801 01.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Anne Marie Haugå
1468/2022 20220729 29.07.2022 Utgående brev Tilsetting Tone H Nomeland
1470/2022 20220729 29.07.2022 Utgående brev Tilsetting Christina A Besteland
1478/2022 20220729 29.07.2022 Utgående brev Tilsetting Reidun Åkre
6369/2021 20220729 29.07.2022 Utgående brev Midlertidig tilsetting Nina Kmak
8130/2021 20220729 29.07.2022 Utgående brev Midlertidig tilsetting Malin Hovden
6737/2021 20220729 29.07.2022 Utgående brev Tilsetting Karianne Åkre
5155/2022 20220729 29.07.2022 Inngående brev Tilbod - rekruttering av økonomileiar Headadvisor
5145/2022 20220728 28.07.2022 Utgående brev Ber om tilleggsdokumentasjon til søknad om oppføring av hytte og bod på 68/497, Garevasstøylen NORSK BYGGSERVICE AS
5154/2022 20220728 28.07.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 23, bnr. 10 Elisabeth Holen-Rabbersvik
5147/2022 20220728 28.07.2022 Utgående brev Ber om tilleggsdokumentasjon til søknad om utfylling av tomter på gnr. 62, bnr. 461 LANDMÅLER SØR AS
5148/2022 20220728 28.07.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/993 Løpenr: 5126/2022 Dokument tittel: Klage på manglande oppfølging av pålegg - Kvisletoppen 16 Sigurd Haugsgjerd
5149/2022 20220728 28.07.2022 Utgående brev Svar på innsyn - sak:2021/993-8 Sigurd Haugsgjerd
5150/2022 20220728 28.07.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/993 Løpenr: 5129/2022 Dokument tittel: Svar på brev om oppfølging av pålegg Sigurd Haugsgjerd
5151/2022 20220728 28.07.2022 Utgående brev Svar på innsyn - sak: 2021/993-9 Sigurd Haugsgjerd
5152/2022 20220728 28.07.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/712 Løpenr: 5047/2022 Dokument tittel: Avtale om utlån av verk 27.06.22-08.08.22 Sigurd Haugsgjerd
5153/2022 20220728 28.07.2022 Utgående brev Svar på innsyn - sak: 2021/712-2 Sigurd Haugsgjerd
5146/2022 20220728 28.07.2022 Inngående brev Korrigert gnr./bnr. Halvor Vassbø
5142/2022 20220728 28.07.2022 Utgående brev Informasjon om motteken klage, 23/6 og 10 i Ugledalen ROALD NOMELAND
5143/2022 20220727 27.07.2022 Utgående brev Motteken klage på tiltak 23/6 og 10 i Ugledalen Halvor Vassbø
5140/2022 20220727 27.07.2022 Inngående brev Underteikna rammeavtale på ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Desislava Hristova
5132/2022 20220726 26.07.2022 Utgående brev Rammeavtale tilkalling Desislava Hristova
5125/2022 20220726 26.07.2022 Inngående brev Oppseiing av ikkje eksisterende avtale om bruk av gymsal ved Setesdal Folkehøgskule Setesdal Folkehøgskule - Olav Hovet
5126/2022 20220726 26.07.2022 Inngående brev Klage på manglande oppfølging av pålegg - Kvisletoppen 16 Søren S. Lund m.fl.
5129/2022 20220726 26.07.2022 Utgående brev Svar på brev om oppfølging av pålegg Søren S. Lund m.fl.
5135/2022 20220726 26.07.2022 Utgående brev Ber om førehandsuttale AGDER FYLKESKOMMUNE
5130/2022 20220726 26.07.2022 Inngående brev Kart Murarfirma Oddvar Homme
5139/2022 20220726 26.07.2022 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeidar Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4546560825 ***** ***** ***** *****
5138/2022 20220726 26.07.2022 Utgående brev Gjeld søknad om garasjeanlegg på 62/315, Jarnsverk Prosjekthuset as
5133/2022 20220726 26.07.2022 Utgående brev Gjeld tiltak på 64/205, Kvisletoppen hyttelandsby Drag Arkitetktur og Byggteknikk AS