eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8852/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport Valle Hybelbygg SETESDAL BRANNVESEN IKS
8700/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til joleball - Valle ungdomsklubb Valle ungdomsklubb
8853/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport Valle kultursenter SETESDAL BRANNVESEN IKS
8848/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Underteikna rammeavtale på ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Else Marie Lind Løyland
8306/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Val av representantar til representantskapet for Setesdalsmuseet IKS AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS
8240/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Oppmålingsgebyr - folkehøgskulen Ramboll - Olav Arne Haugen
7458/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
8621/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Høring av forslag til handlingsprogram 2020-2024 - ref. 16/12516 Aust-Agder fylkeskommune
8486/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av skilt på gnr. 64, bnr. 5, fnr. 1 RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
8124/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til reise i samband med UNESCO nominasjon i Colombia desember 2019 SETESDAL SPELEMANNSLAG
8844/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Spredegrøfter David Menger T. Bjørnarå AS
8412/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder - budsjett 2020 Arendal kommune
8413/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Ettersending av Budsjett 2020 for interkommunal arbedisgiverkontroll Arendal kommune
8823/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding - dumping av betong Fylkesmannen - Skjævestad, Veronica
8801/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndigheitsutøving etter forureningsforskriften kapittel 13 MILJØDIREKTORATET
8821/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt utdanningsstipend Kaja Liestøl Kittelstad
8795/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Fylgjebrev- ber om førehandsuttale - gnr. 42, bnr. 80 FYLKESMANNEN I AGDER AVD ARENDAL
8771/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om frådeling av 2 tomter til næringsformål under gnr. 68, bnr. 312 på Rysstad industriområde VALLE KOMMUNE
8831/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Faktura VALLE KOMMUNE
8817/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Ber om fleire opplysningar, søknad om oppføring av fritidsbustad på gnr. 64, bnr. 220, Kvilsetoppehyttelandsby Møvik Byggetjenetser AS
8793/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Referat frå nettverksmøte Iveland Kommune - Bjørn Mikal Engestøl
8485/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter UPPSTAD VVS AS
8789/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Orientering om sak RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
8840/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Ber om fleire opplysningar gnr. 64, bnr. 220 Møvik Byggetjenester AS
8731/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av tilbygg til bustad på gnr. 61 , bnr. 4 på Haugeland RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
8787/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vedr. byggjeløyve for garasje/reiskapshus på gnr. 27, bnr. 2 på Dale Margit Dale
8814/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale - 100% fast stilling som helsefagarbeidar - Valle kommune Tone H Nomeland
8826/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Pål Arnfinn Haugen
8813/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Naboliste for gnr. 68, bnr. 312 Rysstad Industriområde RYSSTAD LAFTEBYGG
8804/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Leigeavtale til signering Østereng Kaffe - Torstein Jonassen
8807/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Biblioteket i Valle - referat Biblioteksentralen - Baris Yucedag
8810/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Pristilbud Meråpent bibliotek Biblioteksentralen - Eirik Bøhn Hagen
8745/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Forts. korrespondanse, vedlagt oppdatert kontrakt per 06.09.18 Biblioteksentralen SA
8738/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Korrespondanse vedr. gjenståande fakturering, meiropent bibliotek Biblioteksentralen SA
8767/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Avslutning av tilsyn - barnehagemyndigheit i påserollen bhl. §§ 8 og 16 FYLKESMANNEN I AGDER
8809/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Signert Utbyggingsavtale Bergsam Eigedom as . 68-390 Kvisletoppen Bergsam Eigedom as
8788/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for mellombels plassering av hybelbygg på gnr. 64, bnr 5 på Nomeland RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
8812/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om mellombels bruksløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 63, bnr. 293 på Sitåsen hyttegrend LANGEID BYGG AS
8824/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vedk. søknad om mellombels bruksløyve LANGEID BYGG AS
8835/2019 20191110 10.11.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over parsell til næringsformål under gnr. 68, bnr. 312 på Rysstad industriområde. VALLE KOMMUNE
8768/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, rammesøknad for oppføring av tilbygg , carport og utestoge på gnr. 42, bnr. 80, Lii RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
8770/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 42/80 -Ber om førehandsuttale- søknad om oppføring av tilbygg , carport og utestoge, Lii FYLKESMANNEN I AGDER
8779/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid, detaljplan, massetak - Helle 70/2 i Valle kommune Plankontoret - Hallvard Homme AS
8760/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev og oppmålingsgebyr på tilleggsareal til Jarnsverknausen Torbjørg Hovet
8774/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Timer - Jarnsverkknausen Ramboll - Olav Arne Haugen
8778/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Faktura BROKKE AKTIVITET AS
8747/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Nye spredegrøfter hos Nora Rysstad T. BJØRNARÅ AS
8749/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Spredegrøfter hos Svein Røysland på Løyland T. BJØRNARÅ AS
8784/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Underteikna midlertidig stilling Silje Pedersen
8782/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale - utviding av stilling i pleie og omsorg - Valle kommune Elin Elisabeth Viki
8775/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Vedr. byggjeløyve for garasje/reidskapshus på gnr. 27, bnr. 2 på Dale Knut Erik Paulsen
8786/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Dokumentet har fortsatt manglar og kan ikkje tinglysast STATENS KARTVERK
8766/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Plass i Valle kulturskule for Sissel Åkre 2019/2010 - Song Sissel Åkre
7694/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev kopi av skøyte Dnbeiendom - Tjernshaugen, Geir
8741/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding på samtykke Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand Da
8759/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Spørsmål om endring i gårdskart Valle Kommune - Kristin Furuløkken
8732/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Oppseiing av hybel i hybelbygget Simon Norbye
8758/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding: Avvik på avlaupsanlegg på gnr. 64, bnr. 6 Otrakraft - Espetveit, Gjermund
8622/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tilsynsrapport for Valle Hybelbygg - tilbakemelding SETESDAL BRANNVESEN IKS
8743/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - tilkallingsvikar Valle skule Marit Haugen
8746/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - tilkallingsvikar Valle skule Sigrid Hagen
8751/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - tilkallingsvikar Valle skule Ingebjørg Solbakk
8754/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - tilkallingsvikar Valle skule Eli Christine Åsegård
8761/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - tilkallingsvikar Valle skule Eli Olavsdotter Nomeland
8752/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om tilkopling til kommunalt vatn- og avlaupsnett Haugelandsvegen 43 - Uppstad VVS - ber om førehandsuttale Hallvard Mosdøl
8734/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 63, bnr. 247 i Sitåsen RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
8706/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskot til meisterutdanning BL BYGG AS
8727/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Vedr. bestilling av vigsel i Valle kommune *****
8724/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad - Tilskot til avløysing Landbruksdirektoratet
8729/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Referat frå oppstartsmøte 25.10.19 - Detaljregulering for Setesdal Teknologipark WSP NORGE AS
8730/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Løyvingsbrev Svein K Røysland
8709/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
8710/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** ***** *****
8711/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** ***** *****
8712/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
8713/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
8714/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
8715/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
8716/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
8717/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
8718/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
8719/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
8720/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** ***** *****
8721/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
8722/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
8723/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
8699/2019 20191106 06.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Plass i Valle kulturskule for Ivan Maher Haji 2019/2020 - Trommer og song Maher Maher Haji
8707/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Sissel Åkre
8697/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Plass i Valle kulturskule for Ingrid Kristina Løyland Helle 2019/2020 - klassisk gitar Arne Helle
8698/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Plass i Valle kulturskule for Eline Eriksen 2019/2020 - Kveding/munnharpe Eline Eriksen
8678/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Innkomne spørsmål om framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 med svar frå rådmannen Medlem i råd og utval
8690/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Oppseiing av hybel Simon F. Norbye
7897/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over eksisterande grenser i Hovsdalen LANDMÅLER SØR AS
8696/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Vedk. klage på avslag Otto Wilberg Eriksen
8680/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Etterlyser svar på bygging, bygningsavfall og parkering,sperring av adkomst til fellesareal Tarald Nomeland
8693/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Vedk. søknad om løyve til bruk av ATV Svein Otto Tangen
8586/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning - tomt 3 i Furåsen LANDMÅLER SØR AS
8679/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Stikningsplan 63/247, Sitåsen, Tomt 47, 4748 RYSSTAD RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
8683/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
8694/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Utsending på del av matrikkelbrev etter oppmålingsforretning ved Bjørnevatn Knut Arne Rysstad
8681/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
8830/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustadar og tilhøyrande tomtearbeid på gnr. 64, bnr. 220 på Kvisletoppen hyttelandsby MØVIK BYGGETJENESTER AS
8673/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om etableringsstøtte - oppstart bedrift OMNES CONSULT AS
8642/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om endring av løyve med dispensasjon 68/465 Kviselåsen 14 BERGSAM AS
8665/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
8618/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Kommunale avgifter på gnr. 28, bnr. 14, snr. 1 Dreng Johan Brenna Homme
8570/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Faktura Brokke panorama as
8623/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Kommunale avgifter på gnr. 28, bnr. 14, snr. 2 i Homme Ronny Christian Håkonsen
8636/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustadar og tilhøyrande tomtearbeid på gnr. 64, bnr. 220 på Kvisletoppen hyttelandsby MØVIK BYGGETJENESTER AS
8638/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Norges miljøvernforbund krev kartlegging og fjering av all asbest, spesielt asbest som forureinar vårt husholdnings/drikkevatn NORGES MILJØVERNFORBUND
8672/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
8625/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Endring av kommunale avgifter på gnr. 49, bnr. 12 på Harstad Birgitt Harstad
8639/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte KSOS Agder KIRKENS SOS AGDER
8605/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av tilskot til Nordibø landhandel AS Nordibø landhandel AS
8654/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Ny melding til tinglysing STATENS KARTVERK
8655/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Samtykke til frådeling Simonsen vogtwiig
8600/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev på tilleggsareal Aud Kjersti Torbjørnsen
8659/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Matrikkelbrev Aud Kjersti Torbjørnsen
8607/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter seksjonering LØEFJØDD PANORAMA AS
8670/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Matrikkelbrev LØEFJØDD PANORAMA AS
8658/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Underteikna revidert tilsettingsbrev/arbeidsavtale - vikariat i Setesdal barnevern Hedda Helene Schaanning
8641/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Brev om arbeidet med rullering av regional vannforvaltningsplan med tilhøyrande tiltaksprogram for vannregion Agder - 2021 -2027 og organisering av vannområda Vannregion Agder
8617/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Krav om særskilt forhandling jf. HTA 4.2.2. Delta
8582/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Utbetaling av støtte til Kellys Kennel Monica Kelly Sundt
8626/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Samtykke til frådeling Simonsen vogtwiig
8585/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Tinglyst dokument: Ny grunneigedom ved frådeling 62/371 til 62/371 Snr 1,2,3 og 4 STATENS KARTVERK
8603/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Vedr. byggjeløyve garasje/reidskapshus på gnr. 27, bnr. 2 på Dale Margit Dale
8580/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Oppseiing av husleiekontrakt Joachim Duesund
8555/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Detaljregulering for Leite Sør. Slutthandsaming. Tora Åkre Lund m.fl.
8581/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om forlenging av landingsløyve til 62/99 ved Hovdevatn Svein Tangen
8616/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Utbetringar på Fv 45 (450) i bakkene opp frå Rotemo. AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
8606/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev kopi av skøyte Dnbeiendom - Tjernshaugen, Geir
8573/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Snøskuterløyve - 68/4 Ellen-Marie Sanden
8574/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Snøskuterløyve - bruksrett 63/176 Ellen-Marie Sanden
8575/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Snøskuterløyve - 62/457 Tore Vellene Skaaland
8583/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Møtebok fra Valle kontrollutval 17.09.19 AGDER SEKRETARIAT
8579/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 3 under gnr. 61, bnr. 32 i Furåsen BROKKE PANORAMA AS
8587/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Klarstilling av familieheim ***** ***** ***** ***** STENDI AS REGION VEST CA GAUSELTUNET
8601/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Klarstilling av familieheim ***** ***** ***** ***** STENDI AS REGION VEST CA GAUSELTUNET
8416/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Kopi - Fv. 337 - Nabovarsel - Gnr. 62 bnr. 82 - Valle kommune - fritidsbustad - Brokke Alpint AS Statens vegvesen
8619/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Skaterampa i Valle sentrum sentrum, førespurnad til Valle kommune Styreleiar Setesdal Folkehøgskule Olav Hovet
8543/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling av hyttetomt nr. 3 under gnr. 61, bnr. 32 i Furåsen BROKKE PANORAMA AS
8614/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Vedk. søknad om endring av kommunale avgifter Folke D Homme
8615/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Søknad om utsleppsløyve for minirenseanlegg - ber om førehandsuttale Hallvard Mosdøl
8589/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om vatn og avlaup, 61/4 Geir Uppstad
8564/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Løyve til oppføring av reklameskilt på gnr. 64, bnr. 5 fnr. 1 på Kvisle RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
8515/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr - bruksendring av verkstad til butikklokale og oppføring av vaskehall som eit tilbygg mot nord ARBEIDSTILSYNET
8568/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
8509/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Uttale - søknad om frådeling av hyttetomt med påståande hytte under gnr. 70, bnr. 3 på Myklestøyl AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
8571/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev 63/247, Sitåsen, Tomt 47, 4748 RYSSTAD rja.janarild@gmail.com
8451/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Løyve til opparbeiding av tomt på gnr. 64, bnr. 69, tomt 107, i Breievadteigen Trygve Viksnes
8578/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve - test Sigrid Uppstad Pedersen
4330/2018 20191031 31.10.2019 Utgående brev Purring: Forespørsel om innsyn i kommunens regnskap Datainnsamling
8508/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Ellen Sanden
8455/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev EL-kontroll skjema SETESDAL ELEKTRO AS
8459/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Varsel om vedtak AGDER ENERGI NETT AS
8572/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Ellen-Marie Sanden
8513/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Svar på oppseiing av stilling Elisabeth C Marcussen
8439/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad og garasje på gnr. 61, bnr. 141 i Furåsen MØVIK BYGGETJENESTER AS
8237/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev ang bruk av svømmehallen til yoga Mona Bjørgum
8553/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Ferdigattest for 2 fritidsbustader på gnr. 62, bnr. 387 i Løefjødd Vest LANGEID BYGG AS
8549/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Oppseiing av fast 100% stilling i Valle kommune - Barnehagelærar Liv Tanche-Larsen
8552/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting Silje Pedersen
8443/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Oversending av klagesak - Klage på politisk vedtak i sak 95/19, søknad om løyve til bruk av ATV ved Lisle Bjørnevatn FYLKESMANNEN I AGDER
8511/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte til Hovdenleiren og Idrettsleiren Norges Idrettsforbund
8510/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og einingar Nor P. Batch
8562/2019 20191031 31.10.2019 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale - 100% fast stilling som vernepleiar Valle Ingvild Hørte
8560/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø og mobbing - Kontrollutvalet si innstilling til kommunestyret AGDER SEKRETARIAT
8537/2019 20191031 31.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om plass i barnehage Catherine Caren Krul
8452/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
8101/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Klage på avslag på søknad om bruk av ATV Lisle Bjørnevatn Odd Johnny Madsen
8454/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev EL-kontroll skjema SETESDAL ELEKTRO AS
8489/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - tilkallingsvikar Valle skule Malene Homme
8460/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Varsel om vedtak AGDER ENERGI NETT AS
8457/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev El tilsyn Internat AGDER ENERGI NETT AS
8458/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Varsel om vedtak AGDER ENERGI NETT AS
8456/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev El tilsyn AGDER ENERGI NETT AS
8453/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev EL-kontroll skjema SETESDAL ELEKTRO AS
8372/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Søknad om startlån *****
8487/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale -utviding av stilling i pleie og omsorg - Valle kommune Bjørg Homme Lund
8064/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale -utviding av stilling i pleie og omsorg - Valle kommune Elin Elisabeth Viki
8381/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Erklæring avstand til nabogrense RJA Bygg og Prosjektering AS
8424/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad om tilskot til å reise til Colombia i samband med nominasjon til UNESCO si immatriell liste for kultur - Setesdal spelemannslag SETESDAL SPELEMANNSLAG
8414/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Fråsegn til frådeling av hyttetomt med påståande hytte på gnr/bnr 70/3 i Valle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
8428/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Melding om bygning som er unnateke søknadsplikt, reiskapsbod på gnr. 24, bnr. 73 Kjetil Govertsen
8445/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev EL-kontroll skjema SETESDAL ELEKTRO AS
8447/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev EL-kontroll skjema SETESDAL ELEKTRO AS
8442/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding på tilsynsrapport SETESDAL BRANNVESEN IKS
8440/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding på tilsynsrapport SETESDAL BRANNVESEN IKS
8427/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Tore Vellene Skaaland
8441/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport SETESDAL BRANNVESEN IKS
8449/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Rapport El tilsyn Valle barnehage AGDER ENERGI NETT AS
8405/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev Tenestebevis - Tove Andersen Tove Andersen
8433/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Klage på vedtak Otto Wilberg Eriksen
8429/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Joreid benefiserte gard - skøyte OPPLYSNINGSVESENETS FOND
8425/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Løyvingsbrev 21/18 i Valle (0940) Landbruksdirektoratet
8431/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast STATENS KARTVERK
8411/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Uttale - gnr/bnr 30/1 Laugardalen - søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, restaurering av støylsbu samt oppføring av tilbygg Aust-Agder fylkeskommune
8388/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Revidert tilsettingsbrev/arbeidsavtale - vikariat i Setesdal barnevern Hedda Helene Schaanning
8380/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Søknad om plass i barnehage Catherine Caren Krul
8396/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Vedr. klage på vassmålergebyr *****
8391/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av 2 fritidsbustader på gnr. 62, bnr. 387, tomt. 27 i Løefjødd Vest LANGEID BYGG AS
8387/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Vedtak - adresse i Furåsen BROKKE EIGEDOM AS
8397/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Vedtak - adresse i Kvisleåsen Karoline Mitchell
8404/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Vedtak - adresse i Kvisletoppen Rune Stiberg-Jamt m.fl.
8346/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 64, bnr. 213 i Kvisletoppen Hyttelandsby MØVIK BYGGETJENESTER AS
8385/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Oppseiing av stilling Elisabeth C Marcussen
8398/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale - utviding av stilling som assistent - Valle kommune Jorunn Lund Harstad
8400/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale - utviding av stilling som assistent - Valle kommune Nina Therece Brottveit
8384/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 63, bnr. 247 i Sitåsen RJA Bygg og prosjektering
8392/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Søknad om startlån *****
8359/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Byggeløyve for oppføring av brakkerigg på gnr. 68, bnr. 162, fnr. 3 på Rysstad Industriområde NOMELAND MASKIN AS
8403/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Matrikkelbrev Brokke eigedom as
8379/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev på gnr. 62, bnr. 386 i Løefjødd vest BROKKE EIGEDOM AS
8373/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Løyve til oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 465 - Kvisletoppen Bykle kommune
8357/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Gjennomføringsplan og Reviderte tegninger til søknad om løyve til tiltak KVisleåsen 14 68/465 BERGSAM AS
8358/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Ang. brakkerigg Nomeland Maskin AS
8366/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 29 - Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
8365/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Underteikna lærekontrakt - Caroline Voreland Enger Setesdal Opplæringskontor
8367/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale - lærling innan helsearbeiderfaget Caroline Voreland Enger
8369/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Informasjon om reguleringsplanarbeid på Rv.9 Rotemo-Lunden Statens vegvesen
8368/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Status anleggsopningar og skilting AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
8354/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/535 Løpenr: 8278/2019 Dokument tittel: Forsinka uttale i byggesaker Knut O. Homme
8355/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Svar på innsyn i sak 19/535-18 Knut O. Homme
8377/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Matrikkelbrev BROKKE EIGEDOM AS
8378/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev BROKKE EIGEDOM AS
8370/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Lov om barneverntenester § 6-9 - Fristar - Bykle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
8371/2019 20191024 24.10.2019 Utgående brev Fylkesmannens merknad til fristrapportering 1. og 2. kvartal 2019 - Bygland kommune FYLKESMANNEN I AGDER
8347/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Reviderte teikningar RJA Bygg og Prosjektering AS
8333/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter seksjonering LØEFJØDD PANORAMA AS
8342/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding til søknad om ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 64, bnr. 213 i Kvisletoppen Hyttelandsby MØVIK BYGGETJENESTER AS
8348/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknad om transportenesta for funksjonshemma *****
8350/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknad om transporttenesta for funksjonshemma *****
8349/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Søknad om forlenging av løyvet til hytterenovasjon på gnr. 49, bnr. 12 på Harstad Birgitt Harstad
8340/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Snøskuterløyve - 65/69 Eivind Å Hovet
8353/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Setesdal regionråd - framlegg til endringar medhald av ny kommunelov Bykle kommune
8351/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Spørsmål om habilitet Steinar Kyrvestad
8352/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om habilitet Gunn Marith Homme
8341/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 29, under gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd vest BROKKE EIGEDOM AS
8336/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling av hyttetomt nr. 29 under gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd vest BROKKE EIGEDOM AS
8337/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Faktura BROKKE EIGEDOM AS
8345/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til hytte på gnr. 51, bnr. 12 i Berg BYGGFIRMA LEIF ERIK HAGEN AS
8343/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Sak nr: 2019/780-2 Påbygg/tilbygg gnr.62 bnr. 369 Agderbyggtjenester - Tom Erik
8344/2019 20191023 23.10.2019 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av tilbygg til fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 369 i Løefjødd Vest AGDER BYGGTJENESTER AS
8322/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning på hyttetomt nr. 22 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
8328/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad og garasje på gnr. 62, bnr. 163 i Furestøyl EIKÅS HYTTER OG HUS AS
8338/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Reviderte sit. kart Nomeland - Geir Tarald Nomeland
8300/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev BROKKE EIGEDOM AS
8313/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Søknad om frådeling av hyttetomt nr. 3 under gnr. 61, bnr. 32 Furåsen BROKKE PANORAMA AS
8315/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Melding om bygning som er unnateke søknadsplikt, bod på gnr. 62, bnr. 264, Løefjødd Øyvind Nodenes
8317/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Ber om oppstartsmøte i høve reguleringsplan for bustadfelt på Uppstad Tarald Rike
8312/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Tilsynsrapport SETESDAL BRANNVESEN IKS
8330/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Møtebok, arbeidsutvalet i Villreinnemnda for Setesdalsområdet9.09.2019 Villreinnemnda for setesdalsområdet
8339/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Kopi - Ekstratildeling stimuleringstilskot Agder 2019 - veterinære tenester FYLKESMANNEN I AGDER
8307/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Etterlyser søknad om ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 427 på Furestøyl Aust BYGGMESTER KÅBULAND OG SKÅRDAL AS
8326/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Redigert søknad om seksjonering LØEFJØDD PANORAMA AS
8331/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Ny melding til tinglysing STATENS KARTVERK
8335/2019 20191022 22.10.2019 Inngående brev Reviderte teikningar RJA Bygg og Prosjekteirng AS
8308/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
8277/2019 20191022 22.10.2019 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av uthus på gnr. 62, bnr. 4 ved Lisle Hovdevatn Tore Vellene Skaaland
8269/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Avstand til eigedomsgrense Tore Skaaland
8296/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale - 100% fast stilling som helsefagarbeidar - Valle kommune Mariann Uppstad
8140/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev og oppmålingsgebyr på tilleggsareal Knut H. Nomeland
8298/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Dokumentet har manglar om kan ikkje tinglysast STATENS KARTVERK
8302/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Tingslyst dokument - Ny grunneigedom ved frådeling 62/372 til 62/372 snr. 1, 2, 3 og 4 STATENS KARTVERK
8280/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Matrikkelbrev VALLE KOMMUNE
8285/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev og oppmålingsgebyr VALLE KOMMUNE
8286/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Faktura VALLE KOMMUNE
8281/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Matrikkelbrev VALLE KOMMUNE
8283/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev og oppmålingsgebyr VALLE KOMMUNE
8278/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Forsinka uttale i byggesaker AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
8289/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Melding om avslutta jordskiftesak - krav om matrikkelføring. Aust-Agder jordskifterett
8292/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Melding om at jordskiftesak er ført i matrikkelen. 19-049272RFA-JARD Rysstad Ole Gunnar Rysstad m.fl.
8293/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Melding om at jordskiftesak er ført i matrikkelen. 19-049272RFA-JARD Rysstad Linda Agnes S Johansson
8261/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Mellombels bruksløye 2018/437 - Furestøylslii 44 - NINA RINGØEN Msn - Nina Ringøen
8284/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Søknad om transporttenesta for funksjonshemma *****
8279/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Nye teikningar Tore Tønnesen
8151/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Mellombels bruksløyve for veg, parkeringsplass og teknisk anlegg på gnr. 64, bnr. 96 i Kvisletoppen Hyttelandsby MØVIK BYGGETJENESTER AS
8267/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/612 Løpenr: 8018/2019 Dokument tittel: Tilbakemelding på rekvisisjon av klarlegging over eksisterande grenser Linda Johansson
8268/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Svar på innsyn i sak 17/612-4 Tilbakemelding på rekvisisjon av klarlegging over eksisterande grenser Linda Johansson
8271/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/612 Løpenr: 8017/2019 Dokument tittel: Fylkesmannen si behandling av klage over vedteken detaljregulering for Mykjevatn 2 Linda Johansson
8272/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Svar på innsyn i sak 17/612-3 Fylkesmannen si behandling av klage over vedteken detaljregulering for Mykjevatn 2 Linda Johansson
8273/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/398 Løpenr: 7975/2019 Dokument tittel: Melding om avslutta jordskiftesak - krav om matrikkelføring Linda Johansson
8274/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Svar på innsyn i sak 19/398-3 Melding om avslutta jordskiftesak - krav om matrikkelføring Linda Johansson
8252/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/535 Løpenr: 8235/2019 Dokument tittel: Ber om utsett frist Knut O. Homme
8253/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Svar på innsyn i sak 19/535-17 Knut O. Homme
8254/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/535 Løpenr: 8105/2019 Dokument tittel: Fråsegn til søknad om dispensasjon for restaurering av støylsbu samt oppføring av tilbygg Knut O. Homme
8255/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Svar på innsyn i sak 19/535-14 Knut O. Homme
8256/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/535 Løpenr: 8103/2019 Knut O. Homme
8260/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Svar på innsyn i sak 19/535-13 NVE si uttale - Søknad om løyve til tiltak - riving, restaurering og oppføring av tilbygg - vurdering av skredfare og dispensasjon frå krav om avstand til vassdrag - Laugardalen - gbnr 30/1 Knut O. Homme
8288/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskot til Den katolske kirke – påminning Kommunesektorens organisasjon
8251/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Tilsynsrapport uten avvik SETESDAL BRANNVESEN IKS
8263/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Vedr. tildeling av tomt på Rysstadmo Industriområde Knut Rysstad
8295/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Søknad om endring av kommunale avgifter Folke D Homme
8265/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Stadfesting på jobbtilbod i Bykle kommune Olav Kristian Grindland
8262/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Oppklaring i festeforhold Tor Gunnar Hovet
8309/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Vedtak - Endring av tidlegare løyve, frådeling av festetomt nr. 17 under gnr. 24, bnr. 3 ved Lisle Bjørnevatn. Tor Gunnar Hovet
8266/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Søknad om frådeling av hyttetomt nr. 29 under gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd vest BROKKE EIGEDOM AS
8301/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Matrikkelbrev Brokke eigedom as
8275/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Melding om at matrikkelkart har blitt retta. Ståle Solbakk Lye m.fl.
8270/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Vedtak - Endring av tidlegare løyve, frådeling av festetomt nr. 17 under gnr. 24, bnr. 3 ved Lisle Bjørnevatn Tor Gunnar Hovet
8304/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Vedtak - Endring av tidlegare løyve, frådeling av festetomt nr. 17 under gnr. 24, bnr. 3 ved Lisle Bjørnevatn. Tor Gunnar Hovet
8303/2019 20191021 21.10.2019 Utgående brev Rammeløyve for oppføring av fritidsbustad, garasje og anneks på gnr. 62, bnr. 254 i Løefjødd Hyttegrend HAARKLAU, LINDEBERG OG EGELAND AS
8276/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Søknad om rammeløyve for bruksendring av verkstad til butikklokale og oppføring av vaskehall som eit tilbygg mot nord, samt mindre fasadeendring på   gnr. 40, bnr. 6. Esso, Valle sentrum RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
8287/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Arealberekning Haarklau, Lindeberg og Egeland AS
8305/2019 20191021 21.10.2019 Inngående brev Nye teikningar, oppdatert situasjonskart, orginale teikningar og oppdaterte opplysningar om tiltaket sine ytre rammer AGDER BYGGTJENESTER AS
8081/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling av festetomt nr. 17 under gnr. 24, bnr. 3 ved Lisle Bjørnevatn Tor Gunnar Hovet
8239/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Faktura Tom Byklum
8241/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Kvisletoppen tomt 7 - saksgong Olav Berg
8246/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Luftkvalitet i Norge - kommunens ansvar og bidrag STATENS VEGVESEN
8244/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over festetomt nr. 17 under gnr. 24, bnr. 3 ved Bjørnevatn Tor Gunnar Hovet
8247/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Bestilling av ny oppmålingsforretning ved frikjøp av festetomt nr. 17 ved Bjørnevatn LANDMÅLER SØR AS
8215/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Kopi - Fv.3808 hp1 km 0,82 Dalevegen i Valle kommune - løyve til kryssing av vegbane ved graving STATENS VEGVESEN
8245/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Sluttrapport Villreinprosjektet i SVR Sira-Kvina kraftselskap
8225/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Vedtak - adresse i Kvisleåsen John Helge Austgulen m.fl.
8238/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Førebels svar - saksarbeid FYLKESMANNEN I AGDER
8204/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 391, tomt 3, på Kvisletoppen John Helge Austgulen
8235/2019 20191018 18.10.2019 Inngående brev Ber om utsett frist AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
8249/2019 20191018 18.10.2019 Utgående brev Faktura på oppmålingsgebyr HYLESTAD EIGEDOM AS
8198/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Innkalling til folkevaldopplæring på Lindesnes Havhotell 29. og 30. oktober 2019 Medlem og første vara i kommunestyret, formannskapet, levekårutvalet og plan og mijøutvalet
8202/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Forklaring John Helge Austgulen
8203/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Sjekkliste klagesak Fylkesmannen i agder
8206/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Eivind Å Hovet
8213/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Deltaking i Setesdal interkommunale politiske råd - Åseral kommune Bykle kommune
8199/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Endring av vedtekter for Setesdal regionråd i tråd med ny kommunelov Bygland kommune
8201/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Søknad frå Åseral kommune om deltaking i Setesdal regionråd Bygland kommune
8212/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Kopi - Mellombels løyve til å setje opp reklame rettet mot rv.9 - Folkeakademiet Valle STATENS VEGVESEN
8209/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, opparbeiding av tomt på gnr. 64, bnr. 69 , tomt 107 i Breievadsteigen Trygve Viksnes
8208/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for tilbygg til hytte gnr. 51, bnr. 12 Berg i Valle BYGGFIRMA LEIF ERIK HAGEN AS
8194/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Angåande mogleg sal av gnr. 42 bnr. 25 - bruksnavn Sofielund Søren Sverdrup Lund
8195/2019 20191017 17.10.2019 Inngående brev Søknad om etablerertilskot DALE BUNADSSYLV
8196/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Førebels svar Dale bunadssylv
8211/2019 20191017 17.10.2019 Utgående brev Tilbod om stilling som arbeidsleiar kommunale bustader - Bykle kommune Olaf Kristian Grindland
8186/2019 20191016 16.10.2019 Utgående brev Ber om fleire opplysningar -søknad om løyve, fritidsbustad, anneks og garasje i Løefjødd Haarklau- Lindeberg- Egeland AS
8191/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om løyve, fritidsbustad, anneks og garasje i Løefjødd Haarklau, Lindeberg og Egeland AS
8161/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Forureining AGDER ENERGI NETT AS
8159/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Ber om oppstartsmøte - detaljregulering av massetak for del av Rauevjedalen, Helle - massetak 60/1 Tor Espen Helle
8165/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Sikkerheitsrapport årleg kontroll brannalarmanlegg SIEMENS AS
8164/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Sikkerhetsrapport årleg kontroll brannalarmanlegg SIEMENS AS
8158/2019 20191016 16.10.2019 Utgående brev Svar vedr. purring på møte om avtaler STIFTELSEN SETESDAL FOLKEHØGSKULE
8160/2019 20191016 16.10.2019 Utgående brev Rådmannen sitt framlegg til budsjett - orientering på kommunestyremøte 23.10.2019 Medlem i kommunestyret, Levekårutvalet, Plan og miljøutvalet og eldrerådet
8192/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Oppdaterte teikningar John Helge Austgulen
8193/2019 20191016 16.10.2019 Utgående brev Ber om tilbakemelding og forklaring ang.  innsendte teikningar John Helge Austgulen
8166/2019 20191016 16.10.2019 Utgående brev Informasjon til deg som er vald som medlem til styre, råd og utval i Valle kommune 2019-2023 Steinar Kyrvestad m.fl.
8168/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale - vikariat i Setesdal Barnevern Nora Engesland Mauseth
8162/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om frådeling av tilleggsareal frå gnr. 68, bnr. 108 til gnr. 68, bnr. 255 Haukedalen Ramboll - Olav Arne Haugen
8163/2019 20191016 16.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
8134/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Løyvingsbrev 26/6 i Valle (0940) Landbruksdirektoratet
8139/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Kopi - Vedtak AA-2019-38 - Fv. 45 Bjørnevatn - Kjeholmen - trafikkregulerende skilting Statens vegvesen
8127/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Val av medlem til representantskapet for konsesjonskraft IKS (KIKS) KONSESJONSKRAFT IKS
8120/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Val av representant til verneområdestyre - Setesdal vesthei , Ryfylkeheiane og Frafjordheiane MILJØDIREKTORATET
8121/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Val av representant til representantskap og styre i Setesdal Regionråd SETESDAL REGIONRÅD
8122/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Val av medlem til styret i Midt-Agder friluftsråd perioden 2019-2023 Midt-Agderfriluft m.fl.
8123/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Val av medlem til eigarmøte i Agder Energi AGDER ENERGI AS
8152/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev 30/1 - Laugardalen - feil gards og bruksnummer i brev datert 14.10.19 frå Fylkesmannen - Fråsegn til søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, restaurering av støylsbu samt oppføring av tilbygg FYLKESMANNEN I AGDER
8147/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen frå kommunane til Skatteetaten FINANSDEPARTEMENTET
8142/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Førespurnad Verdens Gang AS
8146/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Svar på førespurnad Verdens Gang AS
8141/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Svar vedr. tilbakemelding på leige av bygg i kommunehuset for Joker Valle ANDERSEN'S KOLONIAL AS
8148/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om mellombels bruksløyve MØVIK BYGGETJENESTER AS
8157/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Oppdaterte teikningar TORE TØNNESEN
8077/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Stadfesting på tilsagn om tilskot til dialyseprosjekt - 2019 - komptetanse og innovasjon FYLKESMANNEN I AGDER
8149/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Personalmessige endringar i Agder Sekretariat AGDER SEKRETARIAT
8150/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Budsjett for Agder Sekretariat 2020 AGDER SEKRETARIAT
8131/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Vedr. avtale som kommuneveterinær - utsett sluttdato MOSDØL GUNVALD
8135/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Kommuneveterinær Gunvald Mosdøl
8136/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Svar vedr. Avtale kommuneveterinær - utsett sluttdato MOSDØL GUNVALD
8128/2019 20191015 15.10.2019 Inngående brev Innmelding av områder til naturtypekartlegging i 2020 Fylkesmannen i Agder
8138/2019 20191015 15.10.2019 Utgående brev Orientering om sak Olav Berg
8084/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
8085/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, rammeløyve for oppføring av fritidsbustad og garasje på gnr. 62, bnr. 254, tomt 54,  i Løefjødd Hyttegrend HAARKLAU, LINDEBERG OG EGELAND AS
8078/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Transportteneste for funksjonshemma 1. halvår 2020 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
8086/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Ber om fleire opplysningar Tor Gunnar Hovet
8039/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Tilkopling til kommunalt vatn på gnr. 61, bnr. 4 på Haugeland UPPSTAD VVS AS
8052/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til fritidsbustad, sekundærbygg med mellombygg og garasje på gnr. 68, bnr. 411 på Kvisletoppen BERGSAM AS
8076/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Svar på oppseiing av helgestilling sigrid Michaelsen Aarsland
8057/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Tilsynsrapport for Valle kultursenter - tilbakemelding Setesdal Brannvesen IKS v/Olav Nese
8099/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Pantefråfall Sørmegleren AS
8105/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for restaurering av støylsbu samt oppføring av tilbygg FYLKESMANNEN I AGDER
8103/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev NVE si uttale - Søknad om løyve til tiltak - riving, restaurering og oppføring av tilbygg - vurdering av skredfare og dispensasjon frå krav om avstand til vassdrag - Laugardalen - gbnr 30/1 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
8075/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Maher Maher Haji
8107/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Forslag til representantar til Villreinnemnda for Setesdalsregionen MILJØDIREKTORATET
8080/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev 3. terminutbetaling av integreringstilskot år 2-5 for 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
8083/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
8079/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Krav om utbetaling frå skogfond 26/6 Landbruksdirektoratet
8087/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule Valle kommune - st. ref. 4130418355 ***** ***** ***** *****
8088/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule Valle kommune - st. ref. 4130418355 ***** ***** *****
8089/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule Valle kommune - st. ref. 4130418355 ***** ***** ***** *****
8090/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule Valle kommune - st. ref. 4130418355 ***** ***** *****
8091/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule Valle kommune - st. ref. 4130418355 ***** ***** ***** *****
8092/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule Valle kommune - st. ref. 4130418355 ***** ***** *****
8104/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for oppføring av garasje til løypemaskin på gnr/bnr 24/34 i Valle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
8060/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale - 100% fast stilling som helsefagarbeidar - Valle kommune Mariann Uppstad
8049/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale - 100% fast stilling som vernepleiar -Valle kommune Ingvild Hørte
8062/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale - 60% fast stilling som helsefagarbeidar - Valle kommune Marie Røysland
8063/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale - 100% fast stilling som helsefagarbeidar - Valle kommune Tone H Nomeland
8009/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til hytte på gnr. 25, bnr. 1, fnr. 13 på Fiti Inge Haugen
8030/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev BROKKE EIGEDOM AS
8027/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Matrikkelbrev Brokke eigedom as
8028/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Matrikkelbrev Brokke eigedom as
8036/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev BROKKE EIGEDOM AS
7987/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Handsaming av klage på avslag i sak 80/19, søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbustad på gnr. 64, bnr. 139 på Kvisletoppen Jørn Tveite
8071/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Oppnemning av medlemar til villreinnemnda 2019-2023 MILJØDIREKTORATET
7893/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
8037/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på gnr. 64, bnr. 213 i Kvisletoppen Hyttelandsby MØVIK BYGGETJENESTER AS
8066/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL) Telenor -
8059/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Mellombels bruksløyve for fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 365 i Løefjødd Vest Jens Birger Kristensen
8042/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Gjennomføringsplan/Erklæring om ansvarsrett MØVIK BYGGETJENESTER AS
8032/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om mellombels bruksløyve for tekniske anlegg MØVIK BYGGETJENESTER AS
7979/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Melding om retting av avvik på slamavskiljar på gnr. 28, bnr. 28, Sygard Homme Dag Homme
8044/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Purring på møte om avtaler Setesdal folkehøgskule
7829/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 63, bnr. 248 i Sitåsen Hyttegrend NORSK BYGGSERVICE AS m.fl.
8045/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Sluttkontroll servicejobber Knut Hovet Inst A/S
8024/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underteikna rammeavtale på ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Anne Bjørgum Uppstad
8047/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om driftstilskot STIFTELSEN AMATHEA
8018/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Tilbakemelding på rekvisisjon av klarlegging over eksisterande grenser Irene Elisabeth Borning
7978/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Tenestebevis Kristina Elén Schmidt Kristina E Rahr Schmidt
8007/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Tenestebevis Tone Dahle Tone Dahle
7991/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale - Utviding av stilling som assistent -Valle kommune Jorunn Lund Harstad
7993/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale - Utviding av stilling som assistent -Valle kommune Nina Therece Brottveit
8058/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad om deltaking i Setesdal Regionråd - Åseral kommune SETESDAL REGIONRÅD
8056/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Endring av vedtekter for Setesdal Regionråd i tråd med ny kommunelov SETESDAL REGIONRÅD
8050/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Tilsynsrapport for Valle barnehage - tilbakemelding Setesdal Brannvesen IKS v/Olav Nese
8051/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev tilsynsrapport for Valle skule - tilbakemelding Setesdal Brannvesen IKS v/Olav Nese
8031/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Tilsynsrapport Valle bygdeheim - tilbakemelding Setesdal brannvesen IKS v/Olav Nese
7968/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev 63/5 - Søknad om frådeling av tomt til garasje for løypemaskin ved Sitåsen - Ber om fleire opplysningar Magnhild Hovet
8065/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte og uthus på gnr. 62, bnr. 163 i Brokke hyttegrend EIKÅS HYTTER OG HUS AS
8070/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over tilleggsareal frå gnr. 62, bnr. 7 til gnr. 62, bnr. 315 ved Jarnsverknausen Torbjørg Hovet
8072/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Bestilling av ny oppmåling av tilleggsareal ved Jarnsverknausen LANDMÅLER SØR AS
8048/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt med påståande hytte under gnr. 62, bnr. 8 ved Gripemo Sigurd Brokke
8069/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning ved Gripemo LANDMÅLER SØR AS
8033/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Sak nr: 2019/780-2 Påbygg/tilbygg gnr.62 bnr. 369 Tom Erik
8026/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Sak nr: 2019/780-2 Påbygg/tilbygg gnr.62 bnr. 369 Agderbyggtjenester - Tom Erik
7690/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Bestilling av oppmåling av hyttetomt nr. 26 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
8012/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling av tilleggsareal til parkeringsareal frå gnr. 62, bnr. 7 til gnr. 62, bnr.315 ved Jarnsverknausen Torbjørg Hovet
8067/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Faktura på frådeling BROKKE AKTIVITET AS
8011/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sit. kart som syner parkering på terreng- Tillatelse på 61-103 tomt 3 Eikenhytter - Tor Egil Rossevatn
8013/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar ang. sit. kart som syner parkering på terreng. Tor Egil Rossevatn
8329/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Vedrørende kommuneveterinærstillingen i Valle og Bykle, samt Setesdal vaktdistrikt. EVJE OG HORNNES KOMMUNE
8017/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Fylkesmannen si behandling av klage over vedteken detaljregulering for Mykjevatn 2 FYLKESMANNEN I AGDER
7885/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
8010/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Oversending av klagesak- Klage på politisk vedtak i sak 80/19, søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbustad på gnr. 64, bnr. 139 på Kvisletoppen FYLKESMANNEN I AGDER
8008/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7997/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7975/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Melding om avslutta jordskiftesak - krav om matrikkelføring Aust-Agder jordskifterett
7946/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7954/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7985/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport SETESDAL BRANNVESEN IKS
7972/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Snøskuterløyve for næringsverksemd - Hoslemo Bygg AS HOSLEMO BYGG AS
7950/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7942/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7943/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7951/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7945/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7949/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7941/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7940/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7948/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7952/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7944/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7958/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om kommunal støtte for 2019 og 2020 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING
7953/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7976/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Sjekkliste etter service på heis Hylestad soknehus Thyssenkrupp Elevator AS
7956/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Årskontroll Brannalarm Valle aldersbustader 2019 Autronica Fire and Security AS
7981/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om førebels bruksløyve, oppføring av fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 365, Løefjødd Vest Jens Birger Kristensen
7955/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7947/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7988/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om frådeling av hyttetomt med påståande hytte under gnr. 62, bnr. 8, Gripemo - Sigurd Brokke Sigurd Brokke
7959/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Avslag på søknad om bruk av UTV til hytte på gnr. 63, bnr. 172 i Evardalen Otto Wilberg Eriksen
7974/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Forlenging av løyve til bruk av ATV til gnr. 62, bnr. 4 ved Lisle Hovdevatn Tore Vellene Skaaland
7966/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Avslag på søknad om løyve til UTV for næringsverksemd Hoslemo Bygg m.fl.
7964/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Underteikna husleigekontrakt Folke D Homme
7977/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Service-kontrakt THYSSENKRUPP ELEVATOR AS
7980/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Kopi - Fv. 3820 (Fv. 336) - Gnr. 40 bnr. 6 - Valle kommune - fasadeendring - dispensasjon frå byggjegrensa - nabovarsel Statens vegvesen
7965/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Underteikna konstituering - fagleiar forvaltning - midlertidig tilsetttingsbrev/arbeidsavtale Gro Åmlid
7957/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om frådeling av festetomt nr. 17 under gnr. 24, bnr. 3 på Bjørnevatn Tor Gunnar Hovet
7992/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Referat frå nettverksmøte 26.03.2019 Jens Gunnar Haugen m.fl.
7871/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling av hyttetomt nr. 22 under gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd vest BROKKE EIGEDOM AS
7901/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 22 under gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd vest BROKKE EIGEDOM AS
7908/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Konstituering - fagleiar forvalting - midlertidig tilsettingsbrev/arbeidsavtale Gro Åmlid
7881/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
7873/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter fullført oppmålingsforretning John Helge Austgulen
7921/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Vedtak - adresse i Sitåssvingen Tor Aleksander Solberg m.fl.
7928/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7919/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7902/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Lynladere i Valle sentrum? Tore Terjesen
7937/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7909/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Tertialrapport 2. tertial 2019 KONSESJONSKRAFT IKS
7911/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om ervervsløyve Ellen-Marie Sanden
7934/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7935/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7933/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7916/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7915/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7925/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7920/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7929/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7913/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7912/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7917/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7926/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7930/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7922/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7923/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7931/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7932/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7924/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7914/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7906/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Underteikna rammeavtale på ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Inger-Liv Rysstad
7938/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Vedtak - Adresse i Løefjellslii Eirek Torp Gullvåg m.fl.
7918/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7927/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7936/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7903/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev NSF ber om eit drøftingsmøte for tolking av lønsoppgjer i KS frå 01.05.19 - ***** ***** NSF Valle
7910/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Korrigert tilsettingsbrev/arbeidsavtale - vikariat i Setesdal barnevern Hedda Helene Schaanning
7892/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Øyvind Uppstad
8327/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Vedrørende kommuneveterinærstillingen i Valle og Bykle, samt Setesdal vaktdistrikt. EVJE OG HORNNES KOMMUNE
7894/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Ettersendt teikning parkering BYGGMESTER KÅBULAND OG SKÅRDAL AS
7880/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Melding om at avvik på avlaupsanlegg på gnr. 70. bnr. 67, Helle er retta Kari Margrete Okstad
7886/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Utbyggingsavtale for gnr. 68, bnr. 465, tomt 7, i Kvisletoppen Aust KVISLETOPPEN AS
7883/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Faktura BROKKE EIGEDOM AS
7869/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Søknad om vatn og avlaup, 61/4 - Ber om fleire opplysningar Uppstad VVS AS
7870/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Kopi - Fv. 3820 (Fv. 336) - Nabovarsel - gnr. 42 bnr. 80 - Valle kommune - tilbygg / endring av bustad - søknad om dispensasjon Statens vegvesen
7866/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om oppmåling av hyttetomter ved Borkebutjønn Olav K. Y. Hovet
7875/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Underteikna fråsegn om vinterparkering Alfred Rysstad
7877/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Underteikna erklæring om sommarparkering Alfred Rysstad
5911/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Etterlyser vegrett Alfred Rysstad
7872/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Matrikkelbrev etter fullført oppmåling KVISLE EIGEDOM AS
7868/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale - vikariat i Setesdal barnevern Hedda Helene Schaanning
7825/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale - vikariat i Setesdal barnevern Nora Engesland Mauseth
7848/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Forslag på medlemer til eldrerådet frå pensjonistforeninga Aase Holen
7791/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Byggjeløyve for riving av bustadbygning og oppføring av garasje på gnr. 68, bnr. 6 på Rysstad Kent Michael Lund
7861/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Ber om å få tilsendt oppdaterte teikningar John Helge Austgulen
7862/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Svar angåande oppdaterte teikningar Collicare - John Helge Austgulen
7850/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Framgongsmåte ved avvik på avløpsanlegg på gnr31,bnr9 i homme Geir Fiskergård
7854/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Matrikkelvask i forbindelse med KOMTEK Brannforebygging for Valle kommune pr 25.09.2019 Sb-Iks - Ole Alexander Pettersen
7847/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev FORDELING AV EIENDOMSSKATT SIRA-KVINA ANLEGGENE 2 TERMIN 2019 Sirdal kommune
7863/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Villreinfjellet som verdiskapar - kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell. Fylkesmannen - Haug, Jørn Trygve
7789/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Endringsløyve for oppføring av næringsbygg med leilegheiter, carport/garasje og mur på gnr. 41, bnr. 27 i Valle sentrum DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
7849/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll 63/300 LANDMÅLER SØR AS
7577/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Referat frå møte - evaluering av sommar i sentrum 2019 Møtedeltakarane
7858/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Utbyggingsavtale for gnr. 61, bnr. 103 i Furåsen Eikenhytter - Per Egil Flottorp
7859/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 61, bnr. 103, tomt 3 på Furåsen EIKEN HYTTER AS
7817/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Utbyggingsavtale for gnr. 61, bnr. 103 i Furåsen BROKKE PANORAMA AS
7816/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Svar vedr. kombinasjonseigedom i Valle sentrum Næringsmegleren Sædberg & Hodne m.fl.
8061/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om tilkopling til kommunalt vatn- og avlaupsnett Haugelandsvegen 43 - Uppstad VVS UPPSTAD VVS AS
7814/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om tilkopling til kommunalt vassnett Haugelandsvegen 43 - Uppstad VVS UPPSTAD VVS AS
7819/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Planavgrensning Lauvåsnuten STATENS VEGVESEN
7822/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Oppstartsvarsel STATENS VEGVESEN
7845/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om frådeling av hyttetomt nr. 22 under gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd vest BROKKE EIGEDOM AS
7824/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev 62/369 - Løefjødd Vest - Ber om fleire opplysningar- søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbustad AGDER BYGGTJENESTER AS
7833/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Geir Gunnarson Helle
7834/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Snøskuterløyve - oppdatert 63/47 Geir Gunnarson Helle
7820/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Tilsynsrapport for Valle kommunehus - tilbakemelding Setesdal Brannvesen IKS v/Olav Nese
7826/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Årskontroll innbrotsalarm STANLEY SECURITY AS
7812/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Ole Birger Lien
7813/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Ånund Rysstad Lien
7827/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Snøskuterløyve - bruksrett 36/9 Ole Birger Lien
7828/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Snøskuterløyve - bruksrett 36/9 Ånund Rysstad Lien
7838/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Notat : klage over overføring av grunnboksheimel til Valle kommune ADVOKATFIRMAET INTERJURIS DA
7840/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskot for 2018 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR SOSIAL, BOLIG OG INKLUDERING
7830/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Signert avtale vedr. lisens, support og vedlikehald Det Åbne Biblioteksystem Bibliotheca a/s
7846/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Avvik på avløpsanlegg på gnr31,bnr9 i homme Geir Fiskergård
7836/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/779 Løpenr: 7773/2019 Dokument tittel: 68/465 - Kvisleåsen 14 - Søknad om løyve til tiltak - oppføring av fritidsbustad Hotmail - Runar Hamre
7837/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Svar på Bestilling av innsyn - Sak: 2019/779 Løpenr: 7773/2019 Dokument tittel: 68/465 - Kvisleåsen 14 - Søknad om løyve til tiltak - oppføring av fritidsbustad Hotmail - Runar Hamre m.fl.
7832/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Orientering om sak Sigurd Brokke
7831/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Orientering om sak Jørn Tveite
7815/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Vedr.  Fv. 45 - Bjørnevatn - Kjeholmen - trafikkregulerende skilting - høringsrunde Statens vegvesen
7839/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Underteikna tilsetjingsbrev/arbeidsavtale - vikariat lærarstilling Frode Aarflot
7790/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Ansvarsrett og gjennomføringsplan Setesdalsbygg - Kent Lund
6228/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Seksjoneringar i Øvre Sitåsen Flakk, Jøran
7797/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Melding om retting av avvik på avlaupsanlegg på gnr. 26, bnr. 3 på Løyland Svein K Røysland
7795/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev avlaupsanlegg GNR: 70 BNR. 67 Cynthia Allen
7796/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Avvik på avlaupsanlegg på gnr. 70. bnr. 67, Helle Kari Margrete Okstad
7799/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Uttale om klage over overføring av grunnboksheimel til Valle kommune STATENS KARTVERK
7800/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Svar vedr. tilbakeføring av Valle Meinigheitshus til styret for Meinigheitshuset Tarald K Rike
7805/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding vedr. Leie av bygg ANDERSEN'S KOLONIAL AS
7803/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Varsel om ordinært tilsyn Valle internat SETESDAL BRANNVESEN IKS
7804/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Varsel om ordinært tilsyn Valle Hybelbygg SETESDAL BRANNVESEN IKS
7802/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Snøskuterløyve - 23/59 tilleggsoppføring Åsmund T Trydal
7801/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Snøskuterløyve - 69/37 Sven Jortveit m.fl.
7782/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Motteke oppseiing av husleigekontrakt Ingebjørg Helle Nesheim
7807/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev 68/411 Kvisletppen 10 - Søknad om ferdigattest på tilbygg til fritidsbustad BERGSAM AS
7784/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Husleigekontrakt - Harstadvegen 51 Tesfahans Desta nigussie
7786/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Husleigekontrakt Harstadvegen 51 Tesfahans Desta Nigussie
7808/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev 19/3463-5 Informasjon om den nye kommuneloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
7806/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Utarbeidelse av budsjett for bruk av rentemidler av skogfond for 2020 i Agder FYLKESMANNEN I AGDER
7810/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev 68/162 Rysstadmo industriområde - Søknad om løyve med ansvarsrett, oppføring av brakkerigg NOMELAND ANLEGG AS
7772/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Ny selskapsavtale i Agder Kommunerevisjon IKS - gjeldende fra 01.01.2020 AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
7773/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev 68/465 -tomt 7- Kvisletoppen - Søknad om løyve til tiltak - oppføring av fritidsbustad BERGSAM AS
7777/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev 64/5/1- Kvislelivegen - Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett- oppsetting av skilt RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
7778/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om frådeling av tomt til garasje for løypemaskin på gnr. 63, bnr. 5 ved Sitåsen LANDMÅLER SØR AS
7774/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev 62/369 - Løefjødd Vest  - Søknad om løyve til tiltak - oppføring av tilbygg til fritidsbustad AGDER BYGGTJENESTER AS
7779/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Sven Jortveit
7780/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett NORSK BYGGSERVICE AS
7781/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest NORSK BYGGSERVICE AS
7788/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Avvik på avløpsanlegg på gnr31,bnr9 i homme Byggmo - Geir Fiskergård
7726/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Trygve Askvig
7766/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1677 Løpenr: 7063/2019 Dokument tittel: Uttale - søknad om frådeling av hyttetomt under gnr. 23, bnr. 8 ved Lisle Bjørnevatn Torbjørg Malja Byklum
7767/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1677 Løpenr: 7444/2019 Dokument tittel: Byklum søknad om deling gnr 23 bnr 3 - sak nr 2017/1677-3 Torbjørg Malja Byklum
7758/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1677 Løpenr: 7063/2019 Dokument tittel: Uttale - søknad om frådeling av hyttetomt under gnr. 23, bnr. 8 ved Lisle Bjørnevatn Torbjørg Malja Byklum
7759/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1677 Løpenr: 7290/2019 Dokument tittel: Fråsegn til søknad om dispensasjon for frådeling av hyttetomt på gnr. 23, bnr. 8 i Valle kommune Torbjørg Malja Byklum
7760/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1677 Løpenr: 7444/2019 Dokument tittel: Byklum søknad om deling gnr 23 bnr 3 - sak nr 2017/1677-3 Torbjørg Malja Byklum
7761/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1677 Løpenr: 7699/2019 Dokument tittel: Byklum søknad om deling gnr 23 bnr 3 - sak nr 2017/1677-3- ber om utsettelse av politisk handsaming Torbjørg Malja Byklum
7762/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Innsyn veteranplan Kommunal Rapport A/S
7768/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1677 Løpenr: 7699/2019 Dokument tittel: Byklum søknad om deling gnr 23 bnr 3 - sak nr 2017/1677-3- ber om utsettelse av politisk handsaming Torbjørg Malja Byklum
7769/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1677 Løpenr: 7290/2019 Dokument tittel: Fråsegn til søknad om dispensasjon for frådeling av hyttetomt på gnr. 23, bnr. 8 i Valle kommune Torbjørg Malja Byklum
7770/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Innsyn veteranplan Kommunal Rapport A/S
7785/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Vedr. 19-857-36 - Ny anbudsprosess for felles bibliotektransport i Agder Aust-Agder fylkeskommune
7771/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Uttale Knut Nomeland
7621/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 20.09.2019 Torleif Homme
7626/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 20.09.2019 Aud Kjersti Torbjørnsen
7627/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 20.09.2019 Ingunn Trydal
7628/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 20.09.2019 Laila B Rysstad
7629/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 20.09.2019 Lise Fosså
7630/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 20.09.2019 Vicky Lolk Norvik
7633/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 20.09.2019 Guro Oddbjørg N Solbakk
7634/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 20.09.2019 Gunvald Mosdøl
7682/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 20.09.2019 Henri Tore Viki
7683/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 20.09.2019 Else Margit Tveit
7679/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 20.09.2019 Marit Sofie Henriksen
7705/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale - Vikariat lærarstilling -Valle kommune Frode Aarflot
7735/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** *****
7736/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** ***** *****
7737/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** ***** *****
7738/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** *****
7739/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** ***** *****
7740/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** *****
7741/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** *****
7742/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** *****
7743/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** *****
7744/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** *****
7745/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** *****
7746/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** *****
7747/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** *****
7748/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** ***** *****
7749/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** ***** *****
7750/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** ***** *****
7751/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** *****
7752/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** *****
7753/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** ***** *****
7754/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** *****
7755/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** *****
7756/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** *****
7757/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4132335809) - ***** ***** *****
7700/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Vedtak - Løyve til seksjonering av 2 fritidsbustader på gnr. 63, bnr. 209 i Sitåsen hyttefelt LANGEID BYGG AS
7734/2019 20190929 29.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
7732/2019 20190928 28.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
7723/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
7731/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
7724/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Faktura LANGEID BYGG AS
7712/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Vedtak - Løyve til seksjonering av 2 fritidsbustader på gnr. 63, bnr. 208 i Sitåseh hyttefelt LANGEID BYGG AS
7722/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Faktura LANGEID BYGG AS
7681/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad med garasje og utestoge på tomt 26, gnr. 62, bnr. 386 i Løefjødd vest AGDERBYGG AS
7689/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Søknad om oppføring av reidskapshus på gnr. 25, bnr . 57 Kjetil K Trydal
7711/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 18.09.2019 - korrigering Stine Haugeland
7695/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Erklæring om vegrett Dnbeiendom - Taraldsen, Nils-Petter
7697/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Kopi av skøyte Dnbeiendom - Tjernshaugen, Geir
7693/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Erklæring om vegrett Dnbeiendom - Taraldsen, Nils-Petter
7684/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Ber om tilbakemelding ang. innsending av ansvarsrett og gjennomføringsplan Kent Lund
7715/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Søknad om forlenging av løyve til bruk av ATV Tore Vellene Skaaland
7728/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Avtale i Bjørgedalsvegen BJØRGEDALSVEIEN DA
7729/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Usignert erklæring om sommer og vinterparkering Alfred Rysstad
7725/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Matrikkelbrev Trygve Askvig
7701/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Underteikna midlertidig tilsetting Marit Bratteland
7708/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Spørsmål ang. berekning, avklaring Arkmovik - Anne Karen Birkeland
7699/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Byklum søknad om deling gnr 23 bnr 3 - sak nr 2017/1677-3- ber om utsettelse av politisk handsaming Advkjaer - Henrik Berge
7691/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Søknad og skiltplan - KV1035 Kjellebergsvegen (oppgraving skøytehull) Valle Skiltlos AS
7714/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Svar vedr. søknad og skiltplan - KV1035 Kjellebergsvegen (oppgraving skøytehull) Valle Skiltlos AS
7718/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Løyve til utsetjing av aure i Bergsøydetjørni i Valle kommune Aust-Agder fylkeskommune
7685/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 26 under gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd vest BROKKE EIGEDOM AS
7716/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Søknad om oppmåling av tomt 1 og 2 i planen for frådeling Olav K. Y. Hovet
7686/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning på tomt 1 i Sitåsen LANDMÅLER SØR AS
7680/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Faktura Brokke eigedom as
7635/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Ber om førehandsuttale- Søknad om frådeling av hyttetomt med påståande hytte under gnr. 70, bnr. 3 på Myklestøyl FYLKESMANNEN I AGDER
7668/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling av hyttetomt nr. 26 under gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd vest BROKKE EIGEDOM AS
7669/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 1 under gnr. 63, bnr. 300 i Sitåsen hyttefelt BROKKE EIGEDOM AS
7653/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Kombinasjonseiendom - Valle Sentrum Næringsmegleren Sædberg & Hodne
7651/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om frådeling av tilleggsareal til parkeringsareal frå gnr. 62, bnr. 7 til gnr. 62, bnr. 315 ved Jarnsverknausen Torbjørg Hovet
7670/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
7667/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
7676/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Vedr. tilgong til fiber i bustad - Nordibøvegen 28 1. etg. Kristin Furuløkken
7675/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Vedr. fibertilgong i bustad - Nordibøvegen 28 Paw Delay D Wangarkan
7672/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Førespurnad om namn på kandidater til deltaking i Fylkesmannens ungdomsråd for 2019-2020 FYLKESMANNEN I AGDER
7673/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Innsyn Ketil Bø
7655/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Indeksregulering av utbyggingsavtale for Sitåsen BROKKE EIGEDOM AS
7666/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Faktura BROKKE EIGEDOM AS
7600/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling av hyttetomt nr. 1 under gnr. 63, bnr. 300 i Sitåsen hyttefelt BROKKE EIGEDOM AS
7650/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Uttale - 24/34 - Bjørnevatn - søknad om rammeløyve for garasje til løypemaskin Villreinnemnda for Setesdalsområdet v/Jarle Lunde, Suldal kommune
7677/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
7678/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** ***** *****
7652/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø og mobbing - Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret AGDER SEKRETARIAT
7638/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
7607/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 18.09.2019 Gunn Marith Homme
7608/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 18.09.2019 Marit Jaabæk Brokke
7609/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 18.09.2019 Øyvind Kjetsaa
7610/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 18.09.2019 Torunn Charlotte Nyberg
7611/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 18.09.2019 Stine Haugeland
7612/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 18.09.2019 Solveig B Kyrvestad
7613/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 18.09.2019 Kari Nomeland-Strømsøe
7614/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 18.09.2019 Dagfinn Thorkildsen
7615/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 18.09.2019 Siv Ragnhild E Bjerga
7619/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Budsjett for Kontroll og tilsyn 2020 - Valle kommune AGDER SEKRETARIAT
7060/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev på tilleggsareal og oppmålingsgebyr BROKKE EIGEDOM AS
7617/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Nye vedtekter Setesdal folkehøgskule 31 juli 2019 godkjent Setesdal folkehøgskule
7485/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Ferdigattest for veg og parkeringsplass på gnr. 63, bnr. 326 i Øvre Kvævelii MØVIK BYGGETJENESTER AS
7625/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Heiplanen - Høring av forslag til handlingsprogram 2020 – 2024 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
7645/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev E-post korrespondanse vedr. næringstilskot og evt. andre ordningar Åse Ingebjørg Flateland
7622/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Husleigekontrakt - Bustad 104 - Leitebakken 27 Folke D Homme
7623/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Husleigekontrakt - Leitebakken 27 Folke D Homme
7637/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 1, bnr. 103 på Furåsen EIKEN HYTTER AS
7565/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Åsmund Trydal
7566/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Tilsynsrapport SETESDAL BRANNVESEN IKS
7597/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Tilsynsrapport SETESDAL BRANNVESEN IKS
7598/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Tilsynsrapport SETESDAL BRANNVESEN IKS
7591/2019 20190924 24.09.2019 Utgående brev Faktura Inge Thomassen
7592/2019 20190924 24.09.2019 Utgående brev Matrikkelbrev på tilleggsareal Brokke eigedom as m/fl.
7506/2019 20190924 24.09.2019 Utgående brev Detaljregulering for Rv9 Besteland - Helle. Slutthandsaming FYLKESMANNEN I AGDER m.fl.
7599/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Avvik på avlaupsanlegg på Gnr. 26, Bnr. 1, Løyland Kjell Løyland
7569/2019 20190924 24.09.2019 Utgående brev Korrenspondanse ang. løysning MØVIK BYGGETJENESTER AS
7578/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Fylkesmannen si behandling av klage over vedteken detaljregulering for Mykjevatn 2 FYLKESMANNEN I AGDER
7616/2019 20190924 24.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** ***** *****
7596/2019 20190924 24.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** ***** *****
7564/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** ***** *****
7524/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat/lærarstilling - Valle skule - st. ref. (4130418355) - ***** ***** ***** *****
7525/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat/lærarstilling - Valle skule - st. ref. (4130418355) - ***** ***** *****
7526/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat/lærarstilling - Valle skule - st. ref. (4130418355) - ***** ***** ***** *****
7527/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat/lærarstilling - Valle skule - st. ref. (4130418355) - ***** ***** *****
7528/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat/lærarstilling - Valle skule - st. ref. (4130418355) - ***** ***** *****
7529/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat/lærarstilling - Valle skule - st. ref. (4130418355) - ***** ***** ***** *****
7530/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat/lærarstilling - Valle skule - st. ref. (4130418355) - ***** ***** *****
7547/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7536/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Uttale - Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, reidskapshus på gnr. 25, bnr. 57 - Flateland - Valle kommune STATENS VEGVESEN
7548/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Matrikkelbrev etter fullført oppmålingsforretning Langeidbygg AS
7550/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter fullført oppmålingsforretning LANGEID BYGG AS
7510/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter fullført oppmålingsforretning LANGEID BYGG AS
7551/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter fullført oppmålingsforretning LANGEID BYGG AS
7549/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Matrikkelbrev etter fullført oppmålingsforretning Langeidbygg AS
7543/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Medlem og varamedlem til styre, råd og utval - tilbakemelding om kontaktinformasjon Steinar Kyrvestad m.fl.
7517/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Detaljregulering for Brokke hyttepark - tilleggsendring STATENS VEGVESEN - REGION SØR m.fl.
7542/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Rapport frå periodisk kontroll av bustadinstallasjon Knut Hovet Inst A/S
7531/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Rapport frå periodisk kontroll av bustadinstallasjon - kjellar Knut Hovet Inst A/S
7532/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Rapport frå periodisk kontroll av bustadinstallasjon - gr. 1 Knut Hovet Inst A/S
7533/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Rapport frå periodisk kontroll av bustadinstallasjon - gr. 2 Knut Hovet Inst A/S
7534/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Rapport frå periodisk kontroll av bustadinstallasjon - gr. 3 Knut Hovet Inst A/S
7535/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Rapport frå periodisk kontroll av bustadinstallasjon - gr. 4 Knut Hovet Inst A/S
7557/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Snøskuterløyve - 64/35 Morten Hallvard Stensrud
7558/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Snøskuterløyve - 68/173 Anne Siri Sagedal
7541/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Rapport frå periodisk kontroll av bustadinstallasjon Knut Hovet Inst A/S
7544/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Sikkerheitsrapport årleg kontroll brannalarmanlegg Siemens
7545/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Rapport frå periodisk kontroll av bustadinstallasjon Knut Hovet Inst A/S
7546/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Naboliste for gnr. 68, bnr. 466 EIKÅS HYTTER OG HUS AS
7554/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Søknad om frådeling av hyttetomt nr. 26 under gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd BROKKE EIGEDOM AS
7478/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Retting av matrikkelkart etter jordskiftesak 19/1999 Bjørgulv N. Berg m.fl.
7523/2019 20190921 21.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule Valle kommune - st. ref. 4130418355 ***** ***** *****
7522/2019 20190921 21.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
7504/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Tilbakemelding på vassmålergebyr *****
7509/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule Valle kommune - st. ref. 4130418355 ***** ***** ***** *****
7512/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev NVE si uttale - dispensasjon frå arealføremålet i reguleringsplan - Gnr. 24, bnr. 34 - Bjørnevatn - Søknad om rammeløyve for garasje til løypemaskin - Valle kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
7481/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av tilbygg til garasje/reiskapshus på gnr. 27, bnr. 2 på Dale Knut Erik Paulsen
7513/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev NVE si uttale - søknad om løyve til oppføring av tilbygg til eksisterande bustad - gnr. 61, bnr. 4 - Haugeland - Valle kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
7518/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7519/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7514/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Lønskrav kap. 4.2.2 Fagforbundet Fagforbundet v/Aud Kjersti Torbjørnsen
7515/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Lønskrav kap. 4.2.2 Fagforbundet v/Aud Kjersti Torbjørnsen
7511/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Matrikkelbrev etter fullført oppmåling Langeidbygg AS
7490/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Morten Hallvard Stensrud
7491/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Anne Siri Sagedal
7521/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Etablering av bedrift i Valle - Omnes Consult AS Hans Olav Omnes
7489/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Betongsøl i Evardalen Harald Moseidjord
7476/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Oppdatering av grenser etter jorskiftesak. Bjørgulv N. Berg
7482/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Brakkerigg Rysstadmo industriområde NOMELAND MASKIN AS
7483/2019 20190919 19.09.2019 Utgående brev Vedr. brakkerigg Rysstadmo industriområde gt@nomeland.no
7484/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for opparbeide veg og parkering for utbyggingsområde på gnr. 63, bnr. 326 Øvre Kvævelii MØVIK BYGGETJENESTER AS
7404/2019 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Anne Marie Haugå
7473/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Seainvaders utsmykning ane skjaevestad
7474/2019 20190919 19.09.2019 Utgående brev Seainvaders workshop og utsmykking under UKM Aust-Agder fylkesfestivalen 2019 i Valle Ane Skjaevestad
7479/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om løyve til UTV Otto Wilberg Eriksen
7471/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Innsyn Human - Lars-Petter Helgestad
7472/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på avlaupsanlegg Olav Kåre Bø
7480/2019 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om retting av avvik på gnr. 56, bnr. 2, Bø Olav Kåre Bø
7488/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Kopi - Uttale - forslag til ei nasjonal ramme for vindkraft på land Suldal kommune
7475/2019 20190919 19.09.2019 Utgående brev Utbyggingsavtale for gnr. 62, bnr. 200, tomt 26 i Løefjødd Vest BROKKE EIGEDOM AS
7405/2019 20190919 19.09.2019 Utgående brev Deltaking på opplæringsprogrammet PRIDE *****
7487/2019 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
7477/2019 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
7470/2019 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
7449/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
7469/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
7445/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
7436/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
7437/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Bilete RJA Bygg og Prosjekteirng AS
7468/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Referat frå oppstartsmøte 18.09.19 WSP NORGE AS
7423/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev SFO-krav og kulturskuleavgift *****
7422/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Snøskuterløyve - 60/30 bruksrett SVR Kim Pedersen
7448/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Sitåsen tomt 46 Tor aleksander Solberg
7467/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Referat frå oppstartsmøte 18.09.19 WSP NORGE AS
7434/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Ettersending av kriteriedata for inntektssystemet for kommunane for 2020 - september KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
7440/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Ber om utgreiing av dispensasjonssøknad, restaurering og oppføring av tilbygg, Laugardalen Kjell Ole Homme
7447/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Utgreiing av dispensasjonssøknad, søknad om restaurering og oppføring av tilbygg, Laugardalen Byklevindu - Kjell Ole Homme
7417/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til bustadhus med garasje og carport på gnr. 47, bnr. 16 i Valle Sondre Rua Dokken
7324/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Marie J Pedersen
7450/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Valletunet leilegheit 1 - endring av ventilasjon/ventilator Strai kjøkken
7456/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1677 Løpenr: 7290/2019 Dokument tittel: Fråsegn til søknad om dispensasjon for frådeling av hyttetomt på gnr. 23, bnr. 8 i Valle kommune Torbjørg Malja Byklum
7457/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Svar på innsyn i sak 17/1677-21 Fråsegn til søknad om dispensasjon for frådeling av hyttetomt på gnr. 23, bnr. 8 i Valle kommune Torbjørg Byklum
8214/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Svar på innsyn Ketil Bø
7444/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Byklum søknad om deling gnr 23 bnr 3 - sak nr 2017/1677-3 Henrik Berge
7459/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon/Trekkjar søknad om permisjon Jorunn Synnøve Uppstad
7435/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Kopi - Førebels løyve til å sette opp reklame retta mot Rv.9 i Valle kommune Statens vegvesen
7455/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt løyve, oppføring av næringsbygg med leilegheiter, carport/garasje og mur på gnr. 41, bnr. 26 og 27 Dragark - Jan Stangvik m.fl.
7424/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Signert kontrakt - braArkiv GEOMATIKK IKT AS
7466/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad om frådeling av hyttetomt med påståande hytte under gnr. 70, bnr. 3 på Myklestøyl Niklos K Besteland
7442/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Utbyggingsavtale for gnr. 64, bnr. 223 i Kvisletoppen Hyttelandsby KVISLETOPPEN HYTTELANDSBY AS
7443/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Utbyggingsavtale for gnr. 64, bnr. 220 i Kvisletoppen Hyttelandsby KVISLETOPPEN HYTTELANDSBY AS
7451/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Etablering av bedrift i Valle - Omnes Consult AS Hans Olav Omnes
7454/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Førebels svar - Etablering av bedrift i Valle - Omnes Consult AS Hans Olav Omnes
7433/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
7403/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
7292/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad og garasje på gnr. 62, bnr. 250 i Løefjødd hyttegrend AAMODT BYGGKONSULT AS
7388/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Ferdigattest for ny avkøyrsel og tilkomstveg til Brokke Kraftstasjon på gnr. 64, bnr. 33 OTRA KRAFT DA
7428/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
7429/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** ***** *****
7430/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** ***** *****
7431/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** *****
7432/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledige stillingar i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4132335809 ***** ***** ***** *****
7379/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Klage på vassmålergebyr *****
7398/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Registrering av endring i Einingsregisteret REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND
7399/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule Valle kommune - st. ref. 4130418355 ***** ***** *****
7286/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Melding om avvik på avlaupsanlegg på gnr. 58, bnr. 1 på Flårenden Anders Helge Bratteland
7287/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Melding om avvik på avlaupsanlegg på gnr. 67, bnr. 6 på Bjørgum Hallvard T Y Bjørgum
7358/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Bekreftelse Margit Dale
7291/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Ber om uttale - 30/1 - Laugardalen - Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, restaurering av støylsbu samt oppføring av tilbygg AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
7332/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon Kjell Ole Homme
7333/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Ber om førehandsuttale - 30/1 - Laugardalen - Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, restaurering av støylsbu samt oppføring av tilbygg FYLKESMANNEN I AGDER
7318/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Val av medlem til representantskapet - konsesjonskraft IKS KONSESJONSKRAFT IKS
7397/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Kopi - Delegert vedtak frå SVR - Kim Pedersen - Snøskuter Verneområdestyre for Setesdal vesthei, ryfylkeheiane og frafjordheiane
7367/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Lønskrav kap. 3.4.2 - Fagforbundet *****
7368/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Lønskrav kap. 5 - Fagforbundet *****
7344/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om løyve til bruk av UTV Hoslemo Bygg
7325/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Malmfrid Nyborg Homme
7327/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Lars Tarald Myrum
7329/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Margit Dale
7330/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Georg Sørmo
7331/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Kent Michael Lund
7334/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Knut Hagen
7335/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Liv H Tanche-Larsen
7336/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Kjell Ove Tveiten
7337/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Bjørgulv N Berg
7338/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Kim Pedersen
7339/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Hildeborg Homme
7340/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Steinar Kyrvestad
7393/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Vedr. kommunestyrevalet 2019 - Korrigering av informasjon Steinar Kyrvestad m.fl.
7386/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Knut Olav Tveiten
7361/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Arealberekning -Furåsen Panorama Arkmovik - Anne Karen Birkeland
7297/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Sissel Åkre
7298/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Ole Søren Sverdrup Lund
7299/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Eirik Askildt Skogen
7300/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Olav K Y Hovet
7301/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Marianne Rysstad
7302/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Niklos Knutson Berg
7303/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Sigrid Åkre
7304/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Tarald K Rike
7305/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Henri Tore Viki
7306/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Torbjørg Hovet
7307/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Frode Andreas Verpe
7308/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Anne Ø Fossen Hasla
7310/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Øyvind Jacob
7311/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Einar Homme
7312/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Ånund Viki
7313/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Helge Olsen
7314/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Kristin Nomeland
7315/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Torleiv Løyland
7316/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Kåre T Hovet
7317/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Htoo Thaw David
7319/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Marianne R B Homme
7320/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Tarald H Helle
7321/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Toralv Andersen
7322/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Hanne Solveig T Straume
7323/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 Stine B Johannessen
7396/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Tinglyst dokument: Ny grunneigedom ved frådeling 62/400 til 62/456 STATENS KARTVERK
7293/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Bygging av "sykkelpark" på Furestøyl Valle IL v/Erling Sagneskar
7294/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Fylkestingsvalget i Agder 2019 - innlevering av valgmateriell til fylkesvalgstyret Vaf - Knutsen, Steinar
7270/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Mottaksskjema og kvittering for motteke valgmateriell NYE AGDER FYLKESKOMMUNE FRA 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING
7288/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for ny avkøyrsel og tilkomstveg til Brokke kraftstasjon - Otra kraft på gnr. 64, bnr. 33 OTRA KRAFT DA
7290/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for frådeling av hyttetomt på gnr. 23, bnr. 8 i Valle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
7285/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Utbetaling av spelemidlar til anl.nr. 60503 Presfossen aktivitetspark - sluttutbetaling Aust-Agder fylkeskommune
7278/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Svar angåande oppmerking av parkeringsplass, med særleg tanke på forflytningshemmede Gunnar Greibrokk
7271/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Lønskrav kap. 3.4.2 og 5 - Delta *****
7273/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Lønskrav kap. 3.4.2 - Fellesorganisasjonen (FO) *****
7274/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Lønskrav kap. 5 - Veterinærforeningen Veterinærforeningen v/Christian Tengs
7276/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Lønskrav kap.5 - NITO *****
7269/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Lønskrav kap. 3.4.2 - Sykepleierforbundet *****
7284/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Innkalling til møte i førebels valnemnd - Val av styre, råd og utval 2019-2023 Senterpartiet m.fl.
7281/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av tilbygg til bustadhus, garasje og carport Sondre Rua Dokken
7272/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Førehandsuttale - søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, oppføring av tilbygg til eksisterande bustad på gnr. 61, bnr. 4, Haugeland Aust-Agder fylkeskommune
7295/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Kopi av svar vedr. Brokkevegen - dårleg vegskilting og ansvar Valle Kommune - Geir Helge Solheim
7277/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Bestilling av ny oppmålingsforretning i Sitåsen LANDMÅLER SØR AS
7268/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule Valle kommune - st. ref. 4130418355 ***** ***** ***** *****
7289/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule Valle kommune - st. ref. 4130418355 ***** ***** *****
7280/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av tilbygg til hytte på gnr. 25 bnr. 1 festenr. 13 Inge Haugen
7246/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Deltaking på opplæringsprogrammet PRIDE *****
7221/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Prosjektet Gorrlaus SETESDAL SPELEMANNSLAG
7245/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om arrangementsstøtte/marknadsføringsmidlar til Sesilåmi Sesilåmi v/Ørjan Ravndal
7266/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule Valle kommune - st. ref. 4130418355 ***** ***** ***** *****
7267/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule Valle kommune - st. ref. 4130418355 ***** ***** *****
7219/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Planteikning og fasadeteikningar Tore Skaaland
7214/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Avklaring i forhold til avstand til eigedomsgrense Margit Dale
7215/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Avklaring merknad Anne Gunn Homme m.fl.
7218/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Eline Eriksen
7220/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Tinglyst dokument - erklæring om sletting gnr. 70, bnr. 44 - tinglysingslova § 32a STATENS KARTVERK
7251/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale - vikariat økonomi avdeling Anne Kari Tinnesand
7257/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Lønskrav kap. 5 - Akademikerforbundet *****
7263/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Oppmerking av parkeringsplass, med særleg tanke på forflytningshemmede Jan Stangvik
7256/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
7253/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Oppseiing av leilegheit Ingebjørg Helle Nesheim
7709/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve HOSLEMO BYGG AS
7240/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Avvik på avlaupsanlegg på gnr. 66, bnr. 4 på Flårenden Nils Hallvard Uppstad
7241/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Avvik på avlaupsanlegg på gnr. 64, bnr. 6 på Nomeland Gjermund O Espetveit
7227/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Avvik på avlaupsanlegg på gnr. 26, bnr. 3 på Løyland Svein K Røysland
7233/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Avvik på avlaupsanlegg på gnr. 39, bnr. 3, Jore Kristine Jore
7234/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Avvik på avlaupsanlegg på gnr. 57, bnr. 1, Sandnes Ketil Bjørkås
7235/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Avvik på avlaupsanlegg på gnr. 61, bnr. 1, Haugeland Ståle Solbakk Lye
7237/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Avvik på avlaupsanlegg på gnr. 61, bnr. 5, Haugeland Ingun Berit Haugeland
7239/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Avvik på avlaupsanlegg på gnr. 31, bnr. 9 i Homme Torbjørg Fiskergård
7129/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Referat frå møte i valstyret måndag 9. september 2019 Valstyret
7226/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Avvik på avlaupsanlegg på gnr. 56, bnr. 2, Bø Olav Kåre Bø
7230/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Avvik på avlaupsanlegg på gnr. 21, bnr. 31 på Røysland Ingvald Røysland
7231/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Avvik på avlaupsanlegg på gnr. 22, bnr. 6, Lunden Tor Drengson Lunden
7232/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Avvik på avlaupsanlegg på gnr. 70. bnr. 67, Helle Cynthia Carolyn Allen
7223/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Avvik på avlaupsanlegg på gnr. 44, bnr. 9, forstandarbustad i Viki Steinar Kyrvestad
7224/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Avvik på avlaupsanlegg på gnr. 57, bnr. 2, Sandnes Ketil Bjørkås
7225/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Avvik på avlaupsanlegg på gnr. 70. bnr. 30, Helle Liv Nora Rysstad m.fl.
7242/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Avvik på slamavskiljar på gnr. 28, bnr. 28, Sygard Homme Dag Homme
7222/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev Avvik på avlaupsanlegg på gnr. 26, bnr. 1, Løyland Kjell Løyland
7264/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Klage over overføring av grunnboksheimel til Valle kommune STATENS KARTVERK
7210/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Ramboll - Olav Arne Haugen
7195/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Klage på avslag på søknad om bruk av ATV Lisle Bjørnevatn Odd Johnny Madsen
7200/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Lønskrav kap. 3.4.2 - Skolelederforbundet Agder *****
7202/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Lønskrav kap. 3.4.2 - Samfunnsviterne *****
7203/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Lønskrav kap. 3.4.2 - Samfunnsviterne *****
7082/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Bjørg Brokka Rike
7186/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev på gnr. 22, bnr. 38 Bjørg Brokka Rike
7185/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev på gnr. 22, bnr. 39 Bjørg Brokka Rike
7184/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Bjørg Brokka Rike
7125/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling av hyttetomt 64, 65 og 66 under gnr. 63, bnr. 300 i Sitåsen BROKKE EIGEDOM AS
7193/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale - vikariat økonomi avdeling Anne Kari Tinnesand
7209/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Midt-Agder Friluftsråd – oppnemne styremedlemmer for perioden 2020-2023 Midt-Agderfriluft
7206/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale - fast stilling som assistent i Valle kommune Marit Flateland
7190/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Korrespondanse ang. merknad og frist for å kome med endeleg merknad Margit Dale
7204/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale musikk- og kulturskulelærar i Valle kommune Sigrid Kjetilsdotter Jore
7208/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale musikk- og kulturskulelærar i Valle kommune Wästvind Bradin Brita S
7211/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Spørsmål når det gjeld søknad om uthus Tore Skaaland
7192/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad og garasje på tomt nr. 26 under gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd Vest AGDERBYGG AS
7194/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Oppfordring til å bidra med informasjon til databasen Grunnforurensning - Agder FYLKESMANNEN I AGDER
7207/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
7191/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 64, 65 og 66 under gnr. 63, bnr. 300 i Sitåsen BROKKE EIGEDOM AS
7126/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om frådeling av hyttetomt nr. 1 under gnr. 63, bnr. 300 i Sitåsen hyttefelt BROKKE EIGEDOM AS
7146/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Kopi - FV 3820 - Gnr. 39 bnr. 11 i VALLE kommune - Søknad om dispensasjon frå byggjegrense - restaurering Statens vegvesen
7158/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Underteikna teieplikt for valmedarbeidar i Valle kommune Jørund Georg Jore
7148/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Utfyllende opplysninger i byggesak på 27/2 på Dale pga nabomerknad. Yahoo - Knut Erik
7143/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Vedr. nabovarsling frå gnr. 27, bnr. 2, Nordstog Dale, driftsbygning Margit Dale
7180/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Faktura BROKKE EIGEDOM AS
7181/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Matrikkelbrev Bjørg Brokka Rike m.fl
7182/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev