eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3830/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Faktura på oppheving av seksjoner BROKKE HYTTEPARK AS
3845/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Hser Nyaw Htoo
3814/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Vedtak - Løyve til seksjonering av 2 fritidsbustade under gnr. 63, bnr. 226 i Sitåsen LANGEID BYGG AS
3822/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Vedtak - Løyve til seksjonering av 2 fritidsbustader under gnr. 63, bnr. 292 i Øvre Sitåsen LANGEID BYGG AS
3827/2020 20200525 25.05.2020 Utgående brev Vedtak - Løyve til seksjonering av 4 fritidsbustader under gnr. 62, bnr. 380 i Løefjødd vest LANGEID BYGG AS
3846/2020 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, oppføring av tilbygg til hytte på gnr. 23, bnr. 8, Edan Rolf Bjornes m.fl.
3841/2020 20200524 24.05.2020 Inngående brev Planert høgde på gnr 61, bnr 127 NOMELAND MASKIN AS
3842/2020 20200524 24.05.2020 Inngående brev Areal SVENSSON SIVILARKITEKTER AS
3812/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Møte om Esso Elisabeth A Spockeli
3824/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Høyringsfråsegn til offentleg ettersyn av detaljregulering for massetak, Raudevjedalen FYLKESMANNEN I AGDER
3819/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Oppseiing Sissel Åkre
3823/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Kopi - Vedtak - Godkjenning av søknad om erosjonssikring Rysstadmo i Valle kommune - Hekni kraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
3828/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Oppseiing av stilling Malgorzata Ewa Syska
3793/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale Gunnhild Lien
3797/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Underteikna tilsetting/arbeidsavtale Anne Merete Åkre
3817/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Tildeling av stimuleringstilskot til kommunal veterinærdekning for 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
3835/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Oppeiing av delar av stillingsprosent Ingunn Røysland
3837/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Faktura på oppheving av seksjoner BROKKE HYTTEPARK AS
3718/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding til tinglysing - slette seksjonering på gnr. 62, bnr. 353 STATENS KARTVERK
3717/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding til tinglysing - sletting av seksjoner på gnr. 62, bnr. 352 STATENS KARTVERK
3705/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding til tinglysing - sletting av seksjoner på gnr. 62, bnr. 354 STATENS KARTVERK
3838/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Faktura på oppheving av seksjoner BROKKE HYTTEPARK AS
3839/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Faktura på oppheving av seksjoner BROKKE HYTTEPARK AS
3719/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding til tinglysing - slette seksjonering på gnr. 62, bnr. 355 STATENS KARTVERK
3810/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om landingsløyve Knut Inge Hovet
3820/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar på innsynsbegjærig - VG Verdens Gang AS
3815/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innsynsbegjærig - VG Verdens Gang AS
3805/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Underteikna ferievikar 2020 - Valle Bygdeheim Vilde Sagneskar
3743/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Ferievikar 2020 - Valle bygdeheim Ingvild C T Baretto
3755/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Ferievikar 2020 - Valle bygdeheim Gunn Celine Trydal
3807/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Underteikna tilsetjingsbrev/arbeidsavtale - 100% ferievikar ytre teknisk veke 26-31 Aslak Rysstad
3803/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale - 100% ferievikar ytre teknisk veke 31-33 Andreas Trydal Buen
3826/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Salg av næringsareal på "Nomeland industriområde" Tor Espen Helle
3756/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale - vikariat som leiar for Setesdal barnebvern Hedda Helene Schaanning
3821/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Svar på e.post av 20.5.2020 Froland Byggeservice AS
3816/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om bestandsplan 2020-2022 Valle og Hylestad Austhei viltlag og Hylestad Vest Viltlag
3831/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om redusert stilling for skuleåret 2020-2021 synne viki
3832/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert stilling skuleåret 2020-2021 Synne Viki
3833/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om permisjon skuleåret H2020-V2021 Ingunn Røysland
3834/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon for skuleåret 2020-2021 Ingunn Røysland
3818/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Stadfester å ha mottatt søknad Bjørn Erling Bakken Auestad
3783/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Åshild Bryggeså
3784/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Sverre Rinden
3785/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Sverre Rinden
3840/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Faktura på oppheving av seksjoner BROKKE HYTTEPARK AS
3720/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding til tinglysing - slette seksjonering på gnr. 62, bnr. 356 STATENS KARTVERK
3825/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Kopi av skøyte KROGSVEEN SØRLANDET AS AVD HOVDEN
3813/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Kopi av skøye KROGSVEEN SØRLANDET AS AVD HOVDEN
3781/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle - st. ref. (4233340751) - ***** ***** *****
3782/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle - st. ref. (4233340751) - ***** ***** ***** *****
3771/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle - st. ref. (4233340751) - ***** ***** ***** *****
3772/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle - st. ref. (4233340751) - ***** ***** *****
3773/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle - st. ref. (4233340751) - ***** ***** ***** *****
3774/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle - st. ref. (4233340751) - ***** ***** *****
3775/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle - st. ref. (4233340751) - ***** ***** *****
3776/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle - st. ref. (4233340751) - ***** ***** ***** *****
3777/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle - st. ref. (4233340751) - ***** ***** *****
3778/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle - st. ref. (4233340751) - ***** ***** ***** *****
3779/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle - st. ref. (4233340751) - ***** ***** ***** *****
3780/2020 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat - leiar for Setesdal Barnevern - Valle kommune - st. ref. (4239757111) - ***** ***** ***** *****
3760/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Søknad om oppføring av fritidsbustad og garasje på gnr. 61, bnr. 127 på Furåsen FROLAND BYGGESERVICE AS
3728/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 63, bnr. 201, Sitåsteigen Tor Henning Johnsen
3716/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Rygnestad og Tveitetunet - tilskot til skjøtsel av trua naturtypar 2020 - slåttemark FYLKESMANNEN I AGDER
3706/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Tilsetting i mellombels stilling som miljøterapeut i Setesdal barnevern Inger Dåsvand
3726/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om frådeling av festegrunn til bustadhus på gnr. 70, bnr. 111 HOLSKOG HOLDING AS
3731/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Status Covid-19 billaup Jæren Dragrace Klubb
3763/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Vedr. søknad om masseuttak og masselager i Lauvås Bjørnevatn Olav Flateland
3732/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Hilde Straume
3733/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Gro anett Liestøl
3737/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak vicky lolk norvik
3734/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Underteikna tilsetjingsbrev/arbeidsavtale - 100% ferievikar ytre teknisk veke 29-31 Sebastian Lund-Myrhaug
3758/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Underteikna ferievikar 2020 - Valle bygdeheim Silje Pedersen
3765/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Underteikna ferievikar - pleie- og omsorg - kjøkken Jorunn Lund Harstad
3727/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedr. landingsløyve 62/99 Svein Tangen
3757/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på søknad vedr. ny avløysar for styrar i høve salsløyve for alkohol - COOP Prix Hylestad COOP SØRVEST SA
3751/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale Solveig Ringhus Botn
3767/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale - utviding av stilling som assistent Nina Therece Brottveit
3600/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Melding om vedtak: Justering av samarbeidsavtale for Setesdal regionråd i tråd med ny kommunelov Bygland kommune
3739/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Setesdalsamarbeid - Suleskarvegen For Suleskarvegensamarbeidet Kristen Leira
3738/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev IG garasje løypemaskin Nils Svensson
3750/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på gnr. 62, bnr. 4 Tore Vellene Skaaland
3715/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljregulering for massetak Raudevjedalen Agder fylkeskommune
3684/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Spørsmål om når eg kan forvente svar på søknad Valle Sport AS v/Elisabeth Spockeli
3293/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Handsaming av klage på krav om uavhengig kontroll HELLVIK HUS SØGNE AS
3703/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev IG garasje løypemaskin SVENSSON SIVILARKITEKTER AS
3707/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Uttale frå Politiet i høve søknad om skjenkeløyve i Valle kommune Agder politidistrikt
2433/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om samanslåing av 61/11 med 61/50 ved Myklevatn Nomeland - Magne Kittelstad
3711/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Uttale frå Politiet i høve søknad om skjenkeløyve Agder politidistrikt
3713/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Uttale frå Politiet i høve søknad om skjenkeløyve Agder politidistrikt
3662/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Førespurnad om uttale frå Agder politidistrikt i høve søknad om skjenkeløyve frå Brokke alpinsenter AS, Valle kommune. AGDER POLITIDISTRIKT
3591/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter klarlegging av eksisterande grenser og faktura Arne Holskog
3531/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Kommunale avgifter på gnr. 48, bnr. 20 på Steinsås Råg Aarnes
3692/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast STATENS KARTVERK
3693/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Furestøylvegen 53-55 - 62-354 - Deling av eiendom - bekreftelse fra panthaver Jarle Nilsen
3694/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Stadfesting frå panthavar BE-CON AS
2279/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Brokke hyttepark - realsameige Jarle Nilsen
3699/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Stadfesting frå panthaver BE-CON AS
3696/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast STATENS KARTVERK
3697/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Furestøylvegen 57-59 - 62-353 - Deling av eiendom - bekreftelse fra panthaver Jarle Nilsen
3709/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Melding til tinglysing - sletting av seksjonar STATENS KARTVERK
3710/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast STATENS KARTVERK
3676/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter oppretting av eigedom med ikkje fullført oppmålingsforretning BROKKE PANORAMA AS
3681/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Innsynskravsmål  i datafil til PAI-registeret Sondre Zachariassen
3685/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Underteikna tilsetjingsbrev/arbeidsavtale - 100% ferievikar ytre teknisk veke 28-30 Ingrid Kristina L Helle
3687/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Underteikna tilsetjingsbrev/arbeidsavtale - 100% ferievikar ytre teknisk veke 26-28 Bjørn Andreas Lund
3702/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Innspel til varsel om oppstart av detaljregulering for Osenausen i Valle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
3689/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Matrikkelbrev_MUF KVISLE EIGEDOM AS
3700/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Notat ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA
3658/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter oppføring med ei ikkje fullført oppmålingsforretning BROKKE PANORAMA AS
3690/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Matrikkelbrev - MUF BROKKE PANORAMA AS
3678/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilføying av riving av eksisterande støylsbu ved søknad  oppføring av fritidsbustad på gnr. 63, bnr. 254 i Sitåsen Aamodt Byggkonsult AS
3680/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av 2 fritidsbustadar og riving av eksisterande støylsbu på tomt 54, gnr. 63, bnr. 254 i Sitåsen Hyttegrend AAMODT BYGGKONSULT AS
3679/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 61, bnr. 127 på Furåsen FROLAND BYGGESERVICE AS
3704/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Utbyggingsavtale for oppføring av fritidsbustad på gnr. 61, bnr. 127 på Furåsen BROKKE PANORAMA AS
3708/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Uttale frå Politiet ved søknad om skjenkeløyve (Alkohollova §1-7 2.ledd) Agder politidistrikt
3701/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Rammeløyve for oppføring av bustad med garasje på gnr. 26, bnr. 1 på Løyland PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
3725/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4233340751 ***** ***** ***** *****
3722/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4233340751 ***** ***** ***** *****
3724/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4233340751 ***** ***** *****
3723/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat - leiar for Setesdal Barnevern - Valle kommune Setesdal Barnevern, Valle kommune - st. ref. 4239757111 ***** ***** ***** *****
3596/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om serverings- og/eller skjenkeløyve BYKLE HOTELL AS
3586/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Ber om fleire opplysningar- søknad om rammeløyve for oppføring av bustad med garasje på Løyland PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
3634/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om tiltak, Rammeløyve PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
3574/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om støtte til å ferdigstille Bergtun hotell Bjørn Erling Bakken Auestad
3611/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over eksisterande grense i Leite, 42/36 LANDMÅLER SØR AS
3597/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Korrespondanse ved rammesøknad for bustadhus på Løyland PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
3645/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Førespurnad om uttale i høve søknad frå Bykle hotell om skjenkeløyve i Valle kommune VENNESLA KOMMUNE
3641/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Førespurnad i høve søknad om skjenkeløyve i Valle kommune - Bykle hotell AGDER POLITIDISTRIKT
3609/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Vedtak - Adresse Rysstadmo VALLE KOMMUNE
3646/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Vedr. ny avlaupsleidning på Rysstad Åge Å Rysstad
3654/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Søknad om bygging av 2 fritidsbustader - Sitåsen , tomt 54, riving av eksisterande bygning Aamodt Byggkonsult AS
3644/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over eksisterande grenser - 65/56, Listøyl LANDMÅLER SØR AS
3659/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Det har visst regna og snødd for lite dei to siste åra ... Tarald Rike
3661/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Tor Viki
3652/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Høyringsuttaler sentrumsplan Rysstad Vidar Helle
3653/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 19/58 Vidar Helle
3677/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Matrikkelbrev MUF Brokke panorama as
3636/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Arne Holskog
3638/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Faktura Arne Holskog
3590/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om endring av opphaldstid Georg Sørmo
3610/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om landingsløyve - 63/47 Geir Gunnarson Helle
3660/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Førespurnad til NAV Midt-Agder Sosial i høve søknad om skjenkeløyve frå Brokke alpinsenter AS, Valle kommune VENNESLA KOMMUNE
3651/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Førespurnad om uttale i høve søknad om skjenkeløyve frå Sølvgarden hotell og feriesenter AS, Valle kommune AGDER POLITIDISTRIKT
3655/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Førespurnad om uttale frå NAV Midt-Agder Sosial i høve søknad om skjenkeløyve frå Sølvgarden hotell og feriesenter AS, Valle kommune VENNESLA KOMMUNE
3623/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til å pusse opp Valle ungdomsklubb Valle ungdomsklubb v/Eliezer Mendes
3626/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Vedr. tomt Rysstad industriområde Hylestad Invest AS
3649/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Førespurnad om uttale i høve søknad om skjenkeløyve i Valle kommune - Nordibø Landhandel AS AGDER POLITIDISTRIKT
3650/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Førespurnad om uttale i høve søknad om skjenkeløyve i Valle kommune - Nordibø Landhandel AS VENNESLA KOMMUNE
3595/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om serverings- og/eller skjenkeløyve Nordibø landhandel AS m.fl.
3630/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev IG garasje løypemaskin og  søknad om lokal godkjenning som sjølvbyggjar BJØRNEVATN LØYPELAG v/Karl S. Fredriksen
3633/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Løypelaget - Rettelse til IG - søknad BJØRNEVATN LØYPELAG v/Karl S. Fredriksen
3635/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Gjennomføringsplan SVENSSON SIVILARKITEKTER AS
3640/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Underteikna tilsetting vikariat fagleiar 1-7 trinn 2020/2021 Sigbjørg Idsøe Næss
3631/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om transportteneste for funksjonshemma *****
3632/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om transportteneste for funksjonshemma *****
3627/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Opphøyr av transportteneste for funksjonshemma *****
3628/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Opphøyr av transporttenesta for funksjonshemma *****
3629/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om transportteneste for funksjonshemma *****
3648/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Stadfesting frå panthaver BE-CON AS
3594/2020 20200517 17.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4233340751 ***** ***** ***** *****
3593/2020 20200516 16.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4233340751 ***** ***** *****
3583/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Fradeling 70/111 Richard Lippens
3592/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning - tomt 9 i Furåsen LANDMÅLER SØR AS
3585/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, søknad om rammeløyve  for oppføring av bustad med garasje på gnr. 26, bnr. 1 på Løyland PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
3576/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over klargjering av eksisterande grenser for gnr. 42, bnr. 36 VALLE KOMMUNE
3589/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Ungdomshuset på Helle og ny veg Jan Kløvstad
3573/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev søknad om lagerbygning på Rysstadmo industriområdet. THA Arkitekter AS
3569/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Rammeløyve for oppføring av lagerbygning på gnr. 68, bnr. 472 på Rysstadmo Industriområde THA ARKITEKTER AS
3587/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev søknad om lagerbygning på Rysstadmo industriområdet. THA ARKITEKTER AS
3582/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Melding om at matrikkelkart har blitt retta. Gnr 70, bnr 9, 12 og 44, Helle Ivar Mjelde m.fl.
3579/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Fylkesmannens behandling av klage over kommunenes vedtak av … - Motorferdsel i utmark FYLKESMANNEN I AGDER
3572/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Vedtak - adresse i Furåsen BROKKE PANORAMA AS
3571/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev NAV Midt-Agder - samarbeidsmøte vedr tilleggsavtalar + oppdatering av status Vennesla kommune
2955/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
3580/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Underteikna tilsetjingsbrev/arbeidsavtale - 100% ferievikar ytre teknisk veke 28-33 Håvard Skotterud
3556/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad om støtte dekking av utgifter i samband med familieskogdag i Bjørgedalen Valle og Bykle skogeigarlag, Sigmund A. Trydal
3562/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om støtte til familieskogdag Valle og Bykle skogeigarlag ved Sigmund A. Trydal
3570/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Kopi - Innspel til varsel om oppstart av detaljregulering for hyttefeltet Osenausen Helle Myklevatn del av gbr/bnr 70/1 Agder fylkeskommune
3485/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Referat frå samtale. *****
3507/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Referat frå samtale *****
3536/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Tilsetting/arbeidsavtale Torhill Bjørgum Åkre
3523/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale Nina Therece Brottveit
3524/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Tilsetting/Arbeidsavtale Anne Merete Åkre
3525/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale Solveig Ringhus Botn
3526/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Tilsetting/Arbeidsavtale Gunnhild Lien
3540/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Anne Marie Haugå
3500/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Detaljreguleringor rulleskiløype på Furestøyl BROKKE EIGEDOM AS m.fl.
3522/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Vedr. søknad om masseuttak og masselager i Lauvås Bjørnevatn Olav Flateland
3543/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om igangsettingsløyve for garasje til løypemaskin ved Bjørnevatn SVENSSON SIVILARKITEKTER AS
3537/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Fråsegn - Høyring og offentleg ettersyn av reguleringsplan for massetak Raudevjedalen i Valle kommune - planID 201908 Direktoratet for mineralforvaltning
3528/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad om rammeløyve for oppføring av lagerbygg på gnr. 68, bnr. 472 på Rysstad THA ARKITEKTER AS
3532/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Erling Gitmark
3527/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Melding om bygning som er unnateke søknadsplikt, reiskapsbu på gnr. 62, bnr. 115 Stein Arne Frøseth
3546/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 65, bnr. 56 Ove Mæland
3535/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om oppføring av fritidsbustader på gnr. 63, bnr. 254- ber om fleire opplysningar Aamodt Byggkonsult AS
3541/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Oppdatert situasjonskart med innteikna parkering og tilkomst AAMODT BYGGKONSULT AS
3545/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Politiets uttale, Søknad om skjenkebevilling Agder politidistrikt
3544/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Politiets uttale, Søknad om skjenkebevilling Agder politidistrikt
3516/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale -fast stilling som helsefagarbeidar Gro Anett Liestøl
3533/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av tilbygg til fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 320 i Løefjødd Hyttegrend Terje Øie
3530/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Oversikt over areal ter-oeie@online.no
3538/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Anne Ørnulfsdotter Fossen Hasla
3334/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale Svangerskapsvikariat som kommuneveterinær i Bykle- og Valle kommune Gunvald Mosdøl
3542/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Landmåler Sør as
3519/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev NVE si uttale til - Søknad om løyve til tiltak - Oppføring av felles utedo på Bossbustøylane - Valle kommune GBnr 50/68 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
3498/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Bruk av overskot for Setesdal opplæringskontor 2019 Setesdal Opplæringskontor
3494/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Sandra Markgraf
3495/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Sandra Markgraf
3468/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Valle skule- smittevernttiltak Marit Jaabæk Brokke
3450/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Endring av minsteareal for jakt på hjortevilt i valle kommune Viltrådet i Valle
3520/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Utsleppsløyve for tett tank til fritidsbustad på gnr. 66, bnr. 67 på Hovet BR UPPSTAD AS
3521/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Nabovarsel Hovetvegen 326 BR UPPSTAD AS
3497/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad om fritak frå renovasjonsavgift på gnr. 54, bnr. 10 Kjell Ove Tveiten
3515/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 9 under gnr. 61, bnr. 32 i Furåsen BROKKE PANORAMA AS
3505/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Handsaming av søknad om tilskott frå Hylestad Invest AS HYLESTAD INVEST AS
3386/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling av hyttetomt nr. 9 under gnr. 61, bnr. 32 i Furåsen BROKKE PANORAMA AS
3506/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Faktura BROKKE PANORAMA AS
3513/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad om transportteneste for funksjonshemma 2020 *****
3503/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Auke av timesats for fallviltgruppa Birger Norlien Trydal m.fl.
3496/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad om serverings- og/eller skjenkeløyve SØLVGARDEN HOTELL & FERIESENTER AS
3499/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Underteikna kontrakt - Knut Hovet Installasjon AS Knut Hovet Installasjon AS
3488/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale - 100 % Ferievikar ytre teknisk veke 26-31 Aslak Rysstad
3490/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale - 100 % Ferievikar ytre teknisk veke 26-28 Bjørn Andreas Lund
3491/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale - 100 % Ferievikar ytre teknisk veke 29-31 Sebastian Lund-Myrhaug
3492/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale - 100 % Ferievikar ytre teknisk veke 28-30 Ingrid Kristina L Helle
3493/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale - 100 % Ferievikar ytre teknisk veke 31-33 Andreas Trydal Buen
3509/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad om etableringsstønad og oppstartsmidler til bedriften To i tråd AS TO I TRÅD AS
3476/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Tinglyst dokument: Ny grunneigedom ved frådeling 61/32 til 61/127 STATENS KARTVERK
3435/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om landingsløyve - 62/99 Svein Tangen
3443/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om landingsløyve - 43/5 Hans Ivar Leesland
3487/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale - 100 % Ferievikar ytre teknisk veke 28-33 Håvard Skotterud
3454/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/10 Løpenr: 3434/2020 Dokument tittel: Melding om vedtak -Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, tilbygg til støylsbu ved Bossbustøylane på gnr. 50, bnr. 68 Arild Stene
3455/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/10-28 Arild Stene
3456/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/10 Løpenr: 2900/2020 Dokument tittel: Det gjeld uttale sak 20/10 Arild Stene
3457/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/10-13 Det gjeld uttale sak 20/10 Arild Stene
3458/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/10 Løpenr: 3434/2020 Dokument tittel: Melding om vedtak -Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, tilbygg til støylsbu ved Bossbustøylane på gnr. 50, bnr. 68 Arild Stene
3460/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Revisors beretning Øyne Industribygg Valle KF 2019 Agder kommunerevisjon IKS
3474/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Gravesøknad og skiltplan for Kjellebergsvegen 1, Valle- Grave grøft for fiber frå Telenor og nedssetjing av kum Veiskiltkonsulenten
3421/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 64, bnr. 220 på Kvisletoppen Hyttelandsby MØVIK BYGGETJENESTER AS
3452/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad om dispensasjon for bruksendring av driftsbygning til slakteri/bryggeri og selskapslokale på gnr. 62, bnr. 1 i Brokke RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
3371/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Orientering om sak RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
3473/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Uttale - søknad om oppføring av uthus - gnr. 41/3 - Voiland Agder fylkeskommune
3472/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av 2 fritidsbustader på gnr. 63, bnr. 254 i Sitåsvingen AAMODT BYGGKONSULT AS
3477/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad om serverings- og/eller skjenkeløyve Menneskelige Ressurser as
3481/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Førespurnad i høve søknad om skjenkeløyve - Menneskelige ressurser AS AGDER POLITIDISTRIKT
3482/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Førespurnad til NAV Midt-Agder i høve søknad om skjenkeløyve - Menneskelige ressurser AS VENNESLA KOMMUNE
3464/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Søknad om tilbygg - ber om fleire opplysningar Terje Øie
3486/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Førespurnad til NAV Midt-Agder i høve søknad om skjenkeløyve frå Systog-Dale, Valle kommune VENNESLA KOMMUNE
3484/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Førespurnad til politiet i Agder i høve søknad om skjenkeløyve frå Systog-Dale, Valle kommune AGDER POLITIDISTRIKT
3465/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev søknad om nedsetting av tett tank Br.Uppstad As
3469/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Erklæring av ansvarsrett og gjennomføringplan BR UPPSTAD AS
3470/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Dokumentasjon for tett tank BR UPPSTAD AS
3471/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Gjennomføringsplan BR UPPSTAD AS
3462/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Søknad om nedsetting av tett tank - ber om meir dokumentasjon Br.Uppstad As
3453/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avlaupsvatn frå hus og hytter BR UPPSTAD AS
3483/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Korrespondanse BR UPPSTAD AS
3391/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev E-post korrespondanse vedr. utdeling av is på 17.mai Torunn Charlotte Nyberg
3467/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev E-post korrespondanse vedr. Skogdag Bjørgedalen Valle og Bykle Skogeigarlag, Sigmund A. Trydal
3463/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Kulturskule - søknad om inntak Anna Slaby Driel
3461/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Uttale vedr. høyring av utviding av Straume kraftverk Agder fylkeskommune
3446/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om løyve til tiltak, oppføring av felles utedo på Bossbustøylande på gnr. 50, bnr. 68 Olav Nomeland
3406/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4218128681) - ***** ***** *****
3407/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4218128681 ***** ***** *****
3408/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4218128681) - ***** ***** *****
3409/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4218128681 ***** ***** *****
3410/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4218128681) - ***** ***** ***** *****
3411/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4218128681 ***** ***** ***** *****
3414/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4218128681) - ***** ***** ***** *****
3415/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4218128681 ***** ***** ***** *****
3416/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4218128681) - ***** ***** ***** *****
3417/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4218128681 ***** ***** ***** *****
3418/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg - st. ref. (4218128681) - ***** ***** *****
3419/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4218128681 ***** ***** *****
3387/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Walborg Eikholm Tveiten
3436/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Tormod Lønnerød
3364/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kopi - Rv. 9 - Nabovarsel - Lagerhall - gnr. 68 bnr. 473 – Rysstad industriveg - Valle kommune Statens vegvesen
3374/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kopi - Rv. 9 - Nabovarsel - oppføring av nytt bygg - gnr. 64 bnr. 114 Rysstad i Valle kommune Statens vegvesen
3388/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om serverings- og/eller skjenkeløyve Systog Dale
3399/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om seksjonering av gnr. 63, bnr. 226 i Sitåsteigen LANDMÅLER SØR AS
3400/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om seksjonering av gnr. 63, bnr. 292 i Øvre Sitåsen LANDMÅLER SØR AS
3401/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om seksjonering av gnr. 62, bnr. 380 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3424/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om frådeling av festegrunn til bustadhus på gnr. 70, bnr. 111 HOLSKOG HOLDING AS
3392/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Info om opplagsplass Ramboll - Olav Arne Haugen
3445/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, riving av eksisterande og oppattføring av bod/uthus til eksisterande hytte, Bjørnevatn i Vestheia på gnr. 62, bnr. 32 Else Benestad Westly
3366/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kopi - Rv. 9 - Nabovarsel - nybygg - Rysstad Industriveg - gnr. 68 bnr. 472 - Valle kommune Statens vegvesen
3438/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Tormod Lønnerød
3437/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kopi - Innspel til handlingsprogram Regionplan Agder 2030 - Frå Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune
3434/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak -Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, tilbygg til støylsbu ved Bossbustøylane på gnr. 50, bnr. 68 Bernard Arild Stene
3427/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, oppføring av tilbygg til hytte, riving av båthus og oppføring av do/vedskjul på gnr. 43, bnr. 5, Skjervingvatnet i Valle Austhei Hans Ivar Leesland
3397/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale - 100% ferievikar reinhald veke 29-32 Thanaa Merai Khalil
3395/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale - 100% ferievikar reinhald veke 29-33 Fouad Sobhi Almijan
3402/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale - 100% ferievikar reinhald veke 27-30 Semhar Ablel Teame
3441/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Sommarvikar 2020 - Valle bygdeheim Vilde Sagneskar
3444/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Ferievikar 2020 - Valle bygdeheim Silje Pedersen
3425/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kopi - Høyringsuttale - forslag til Regional planstrategi for Agder 2020-2024 - Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune
3430/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Barnelister Valle kommune Mai NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
3428/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Barnelister Valle kommune April NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
3432/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Handlingsprogram for fylkesveg utsett som følgje av koronapandemien Agder fylkeskommune
3433/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kopi - Innspel til handlingsprogram for fylkesveg 2021-2024- Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune
3372/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Innspel til varsel om oppstart av arbeid med kommunal planstrategi 2020-2024 i Valle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
3341/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Ferdigattest for oppføring av hytte på gnr. 62, bnr. 172 i Brokke Hyttegrend 10BLANK AS
3378/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/968 Løpenr: 9913/2019 Dokument tittel: Re: Barnehagelærar/pedagogisk leiar – Fast 100% stilling Lars Tarald Myrum
3379/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 19/968-2 Lars Tarald Myrum
3383/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Bygdekinoen åpnar att - Søknad om kinokonsesjon Bygdekinoen
3369/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Utstillinga FRED1945 Valle Kommune - Steinar Kyrvestad
3370/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad og tilhøyrande tomtearbeid på gnr. 64, bnr. 220 på Kvisletoppen MØVIK BYGGETJENESTER AS
3367/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Setesdalsamarbeid - Suleskarvegen For Suleskarvegensamarbeidet Kristen Leira
3384/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Søknad om frådeling av hyttetomt nr. 9 og 27 under gnr. 61, bnr. 32 i Furåsen Geir Olav Uppstad
3376/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over parkeringsareal under gnr. 68, bnr. 6 og 52 i Baklian Kent Michael Lund
3377/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over parkeringsareal i Baklian LANDMÅLER SØR AS
3385/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4233340751 ***** ***** ***** *****
3382/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Melding av bygning som er unnateke søknadsplikt, bakstebod på gnr. 68, bnr. 405 Svein Sekkingstad m.fl.
3373/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Melding om bygning som er unnateke søknadsplikt, garasje og bod på gnr. 68, bnr. 405 Svein Sekkingstad m.fl.
3381/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, oppføring av tilbygg til fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 320 i Løefjødd Hyttegrend Terje Øie
3368/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Status Covid-19 billaup Jæren Dragrace Klubb
3346/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak PAW DELAY DAVID WANGARKAN
3347/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Mona Bjørgum
3348/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Arild Aabø
3349/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Arild Aabø
3338/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4233340751 ***** ***** ***** *****
3353/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4233340751 ***** ***** ***** *****
3343/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4233340751 ***** ***** *****
3365/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4233340751 ***** ***** *****
3363/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat/lærarstilling - Valle skule i Valle Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4233340751 ***** ***** *****
3356/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Feilregistrering i vårt brev datert 21.04.20 FYLKESMANNEN I AGDER
3361/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I AGDER
3352/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Svar på oppseiing av barnehageplass Petra Marie G Trydal
3354/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Svar på Oppseiing av barnehageplass Petra Marie G Trydal
3312/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Innkalling til samtale. *****
3318/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Innkalling til samtale. *****
3336/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Purring - kartleggjing av avfallsanlegg som tek i mot ikkje-forureina jord- og steinmassar Fylkesmannen i Agder
3362/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Søknad om serverings- og/eller skjenkeløyve BROKKE ALPINSENTER AS
3339/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Orientering om utelukking frå val grunna alder Bjørgulv N Berg m.fl.
3345/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Informasjon vedr. vandelsvurdering av meddommarar Finnmark politidistrikt
3335/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Trekkjar søknad om sommarjobb Espen Pedersen
3340/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om å få kutte alkoholomsetningsgebyr for 2019/2020 Sølvgarden
3359/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Stadfesting frå panthavar BE-CON AS
3360/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Stadfesting frå panthavar BE-CON AS
3311/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad om landingsløyve gnr. 62, bnr. 32, Grøneli Else og Øyvind Westly
3313/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Endringsløyve for oppføring av hytte på gnr. 62, bnr. 172 i Brokke Hyttegrend 10BLANK AS
3301/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om transporttilskot til hjelpesending til Ukraina For innsamlingsgjengen Astrid Nomeland
3325/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/401 Løpenr: 3269/2020 Dokument tittel: Det har visst regna og snødd for lite dei to siste åra ... Kent Lund
3326/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/401 Kent Lund
3333/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Politiets uttale - Søknad om ny salgsbevilling Agder politidistrikt
3331/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Politiets uttale til søknad om salsløyve for alkohol Agder politidistrikt
3316/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Uttale vedk salslølyve Vennesla kommune
3302/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte til Hovdenleiren og Idrettsleiren Norges Idrettsforbund
3303/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte til sykkelrittet Color Line Tour 2020 Kristiansand Cykleklubb
3320/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Dispensasjonssøknad Erling Sagneskar
3321/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Korrespondanse omkring dispensasjonssøknaden Erling Sagneskar
3322/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Dispensasjonssøknad - sak 20/400 hjå oss Fylkesmannen i Agder
3332/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak, oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 474 på Kvisletoppen EIKEN HYTTER AS
3306/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Svar vedr. Innreise til Norge Bibi Kaas Nysom
3307/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev E-post korrespondanse vedr. Salgsdag - Hylestad Auto Hylestad Auto
3294/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om gåve, Valle og Hylestad skyttarlag Valle og Hylestad skyttarlag
3297/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev svar på søknad om gåve frå Valle kommune Valle jeger og fisk
3284/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt løyve, bruksendring av verkstad til butikklokale og oppføring av vaskehall som eit tilbygg mot nord RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
3291/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Korrespondanse -Bjørnevatn garasje for løypemaskin SVENSSON SIVILARKITEKTER AS
3275/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Tilsyn - oppfylling av vedtak Arbeidstilsynet
3295/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Rapport juleball Valle ungdomsklubb 2019 Torunn Charlotte Nyberg
3296/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Rapport juleball Valle juniorklubb 2019 Torunn Charlotte Nyberg
3278/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Oppmoding om auka timegodtgjersle for fallviltgruppa Knut Flateland
3299/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om midlar til Amerikatur Olav M. Holen
3300/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad om endring av tidlegare gjeve  løyve, oppføring av hytte på gnr. 62, bnr. 172 i Brokke hyttegrend 10BLANK AS
3288/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Landmåler Sør as
3285/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad om kjøp/leie av areal Elisabeth Spockeli
3224/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev TILSETTINGSAVTALE - 100 % FERIEVIKAR REINHALD VEKE 29 - 33 Fouad Sobhi Almijan
3221/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev TILSETTINGSBREV / ARBEIDSAVTALE - 100 % FERIEVIKAR VEKE 27 - 30 Semhar Ablel Teame
3394/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev med muf KVISLE EIGEDOM AS
3273/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Tomt 10 i Kvisletoppen aust Knut H Nomeland
3239/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Orientering om sak Hans Ivar Leesland
3240/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Orientering om sak Bernard Arild Stene
3241/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Per Rolf Roland
3254/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Svar vedr. vatn lekkasje frå kommunal kum på Haugelandsvegen 43 Tone. Marit Magnussen
3251/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Tenestebevis - Stine Haugeland Stine Haugeland
3252/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Underteikna tilsetting ferievikar Gro Anett Liestøl
3247/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Vedtak Valle Sparebank - Søknad om støtte til vidareutvikling av Prestefossen kulturlandskap, tursti Valle sparebank
3244/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Avlyser vigsel 4. juli 2020 *****
3235/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Oppseiing av barnehageplass Petra Marie G Trydal
3236/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Oppseiing av barnehageplass Petra Marie G Trydal
3245/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Informasjon om utsatt frist for høyring av vannforvaltningsplan med tiltaksprogram - Agder Vannregion Agder fylkeskommune
3258/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Stadfesting på oppseiing av bustad - Harstadvegen 51 Tesfahans Desta Nigussie
3274/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Fylkesmannens behandling av klage over kommunens vedtak FYLKESMANNEN I AGDER
3246/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Innreise til Norge Bibi Kaas Nysom
3248/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Landmåler Sør as
3249/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Landmåler Sør as
3250/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Landmåler Sør as
3243/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Orientering om sak Olav Nomeland
3256/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett , oppføring av uthus på gnr. 41, bnr. 3 på Voiland Erling Sagneskar
3267/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Ber om førehandsuttale - søknad om oppføring av uthus på Voiland, gnr. 41, bnr. 3 FYLKESMANNEN I AGDER
3268/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Tilleggsinformasjon til søknad om oppføring av uthus på Voiland, 41/3 FYLKESMANNEN I AGDER
3269/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Det har visst regna og snødd for lite dei to siste åra ... Tarald Rike
3242/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Orientering om sak Else Benestad Westly
3231/2020 20200503 03.05.2020 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av garasje på gnr. 35, bnr. 2 i Tveitebø RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
3230/2020 20200503 03.05.2020 Utgående brev Endringsløyve for plassering av fritidsbustad 2 på gnr. 63, bnr. 246 i Sitåsen AAMODT BYGGKONSULT AS
3144/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Nabovarsel gnr. 63, bnr. 246 Truls Aamodt
3160/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Kopi - Fråegn til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Furestøyl sentrum Agder fylkeskommune
3209/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Oppseiing plass, Knut Løyland Homme Marit Løyland
3210/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Oppsigelse Piano, Sofia Berg Sigrid Bjørgulvsdotter Berg
3152/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Bruksendring av Valle motell til ungdomssenter på gnr. 40, bnr. 20 RJA Bygg og Prosjektering AS
3155/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Svar på "Venter på svar vedr. søknad om arrangementsstøtte til Sesilåmi" Sesilåmi v/Ørjan Ravndal
3178/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Søknad om igangsettingsløyve for garasje til løypemaskin ved Bjørnevatn Nils Svensson
3222/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Bjørnevatn garasje for løypemaskin Svensson Sivilarkitekter AS
3139/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskot til tilretteleggingstiltak i statleg sikra friluftslivsområde 2020 – «Prestefossen - oppsetting av infotavler og etablering av stoppestader langs tursti» Agder fylkeskommune
3217/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Kvittering for levert søknad: Søknad om tiltak i statleg sikra friluftsområde: Prestefossen kulturlandskap - Prestefossen tursti, stoppestader og infotavler Miljødirektoratet
3213/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Gjenopning av Valle kulturskule for ordinær undervising Foreldre
3146/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Uttale frå NAV Midt-Agder Sosial vedr. søknad om ny stedfortreder, Coop Prix Hylestad VENNESLA KOMMUNE
3147/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Uttale frå Agder politidistrikt vedr. søknad om ny stedfortreder for salgsbevilling, Coop Prix Hylestad AGDER POLITIDISTRIKT
3157/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Vatn lekkasje frå kommunal kum på Haugelandsvegen 43 Tone Marit Magnussen
3196/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Bossbustølen - situasjonskart Arild Bernard Stene
3201/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Areal ved søknad om tilbygg Bernard Arild Stene
3162/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Korrespondanse om tiltaket Bernard Arild Stene
3156/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Reviderte teikningar ved søknad om tilbygg ved bossbustøylen Bernard Arild Stene
3161/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Situasjonskart Hans Ivar Leesland
3181/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Revidert situasjonskart Hans Ivar Leesland
3174/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Ber om revidert situasjonskart i samsvar med tiltaket Hans Ivar Leesland
3206/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Oppdatering status 17.mai Aud Sunniva Fuhr m.fl.
3215/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 60/1 i Valle (4221) Landbruksdirektoratet
3180/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Søknad Bjørgumspel Vol. IV - Taddeivs Minne 3 Hallvard T Y Bjørgum
3158/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Svar på "Purring på svar vedr. søknad om støtte til sommerkonsertar" Organist i Valle og Bykle
3212/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev TILSETTINGSBREV /ARBEIDSAVTALE - 100% FERIEVIKAR REINHALD VEKE 29-32 Thanaa Merai Khalil
3207/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Søknad om landingsløyve Geir Gunnarson Helle
3148/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev NVE si uttale - Søknad om oppføring av garasje/uthus på GBnr 35/2 - Tveitebø - Valle kommune Bente Ågren Høegh
3177/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Landmåler Sør as
3208/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Jan Petter Hodne
3134/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Etablering av natursti ved Håheller - uttale Verneområdestyret Setesdal Vesthei
2996/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Kopi - Vedtak av fellingskvote 2020, Setesdal Austhei villreinområde Villreinnemnda for Setesdalsområdet
2999/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Kopi - Vedtak av fellingskvote 2020, Setesdal Ryfylke villreinområde Villreinnemnda for Setesdalsområdet
3141/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Brann- og redningsvesen med deltidspersonell - trekk i dagpengar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
3088/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for oppføring av garasje/uthus på gnr/bnr 35/2 i Valle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
3098/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev E-post korrespondanse vedr. Vaksenopplæring Valle kommune v/Else Margit Tveit
3113/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Tinglyst dokument: Ny grunneigedom ved frådeling 61/32 til 61/119 STATENS KARTVERK
3135/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Informasjon kring søknad om skjenkeløyve 2020 MENNESKELIGE RESURSER AS m.fl.
3136/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Svar vedr. dato for behandling av bevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024 Ringnes
3097/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Søknad - Motorferdsel i utmark Øyvind Homme
3118/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale - 100% fast stilling som kontaktperson i Setesdal Barnevern Nora Engesland Mauseth
3110/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Tinglyst dokument: Ny grunneigedom ved frådeling 68/366 til 68/474 STATENS KARTVERK
3096/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Det gjeld søknad ved Skjervingevatnet, 43/5, ber om fleire opplysningar. Hans Ivar Leesland
3149/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Beskrivelse av endring, samt kart Hans Ivar Leesland
3153/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Nye opplysningar til søknad om tilbygg til støylsbu ved Bossbustøylane Bernard Arild Stene
3154/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Korrespondanse når det gjeld søknad om felles utedo Bernard Arild Stene
3087/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for tilbygg til støylsbu på gnr/bnr 50/68 i Valle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
3095/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Status angåande søknad om tilbygg til støylsbu ved Bossbustøylane Stene, Arild
3114/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Uttale - tilbygg til støylsbu ved Bossbustøylane Villreinnemnda for Setesdalsområdet
3089/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Søknad om støtte til Krypsivprosjektet på Sørlandet for 2020 Agder fylkeskommune
3140/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Førespurnad til NAV Midt-Agder Sosial om uttale i høve søknad om salsløyve, Coop Hylestad VENNESLA KOMMUNE
3142/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Førespurnad til Agder politidistrikt vedr. søknad om nytt salsløyve, Coop Hylestad AGDER POLITIDISTRIKT
3137/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Førespurnad til NAV Midt-Agder Sosial om uttale i høve søknad om salsløyve for Coop Valle VENNESLA KOMMUNE
3138/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Førespurnad Agder politidistrikt om uttale vedr. søknad om salsløyve, Coop Valle AGDER POLITIDISTRIKT
3010/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Vedr. din søknad om snøskuterløyve Ingrid Mathilde Bjørgum Sagneskar
3151/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Førebels svar  - bruksendring av Valle motell til ungdomssenter på gnr. 40, bnr. 20 rja.janarild@gmail.com
3008/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Kopi - Innspel til varsel om oppstart av detaljregulering for Furestøyl sentrum i Valle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
3036/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for bruksendring av driftsbygning til slakteri / bryggeri og selskapslokale på gnr/bnr 62/1 i Valle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
3038/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Uttale i samband med søknad om bruksendring av driftsbygning til slakteri/bryggeri og selskapslokale Agder fylkeskommune
3002/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Kopi - Innspel til varsel om oppstart av detaljregulering for Stigemyran i Valle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
3007/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingsløyve for garasje til løypemaskin ved Bjørnevatn SVENSSON SIVILARKITEKTER AS
3039/2020 20200428 28.04.2020 Utgående brev Søknad om igangsettingsløyve for garasje til løypemaskin ved Bjørnevatn SVENSSON SIVILARKITEKTER AS
3004/2020 20200428 28.04.2020 Utgående brev Opprop - hjelp til flyktningeleiren Moria Janne Heltberg
3003/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Endeleg inspeksjonsrapport - Brokke vatn- og avlaupsverk AS Fylkesmannen i Agder
3022/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Endra søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, oppføring av tilbygg til hytte på gnr. 43, bnr. 5 på Skjervingvatnet Hans Ivar Leesland
3028/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på gnr. 62. bnr. 172 på Furestøyl 10BLANK AS
3026/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark etter § 6 Hans Ivar Leesland
3035/2020 20200428 28.04.2020 Utgående brev E-post korrespondanse vedr. igjen opning av Sølvgarden Sølvgarden
3034/2020 20200428 28.04.2020 Utgående brev Søknad om riving og oppattføring av uthus på gnr. 62, bnr. 32, Grøneli Else Benestad Westly
3032/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Søknad om frådeling av hyttetomt nr. 9 under gnr. 61, bnr. 32 i Furåsen BROKKE PANORAMA AS
3005/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Skadefelleing av Canadagås Torstein Bjørgum
2975/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Avtale om rettleiing kommunalt barnevern Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet
2978/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Møtebok frå Villreinnemnda for Setesdalsområdet, 210420 Villreinnemnda for Setesdalsområdet
2981/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Årsrekneskap Valle kommune 2019 - ikkje avlagt årsrekneskap innan lovbestemt frist AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
2982/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Orientering om ikkje avlagt årsrekneskap Liv Tanche-Larsen m.fl.
2980/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Samarbeid med frivillige organisasjonar - koronasituasjonen KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2984/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/505 Løpenr: 2981/2020 Dokument tittel: Årsrekneskap Valle kommune 2019 - ikkje avlagt årsrekneskap innan lovbestemt frist Setesdølen
2985/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 19/505 Årsrekneskap Valle kommune 2019 - ikkje avlagt årsrekneskap innan lovbestemt frist Setesdølen
2979/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Bruk av snøskuter 2. og 3. mai Magne Birkenes
2991/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om bruk av snøskuter etter 1. mai. Magne Birkenes
2977/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Møteprotokoll, styremøte Setesdal brannvesen 11.03.20 Styreleiar Setesdal brannvesen IKS
2983/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Setesdalguidebok vil ikkje bli publisert i 2020 Jeannette Weininger
3000/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Opprop - hjelp til flyktningleiren Moria Janne Heltberg
2992/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Etablering av Namsfogd i Agder frå 01.06.2020 Agder politidistrikt
2998/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Utbetaling av tilskot VALLE SPORT AS
3001/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Førespurnad til NAV-Midt-Agder Sosial vedr. uttale i høve søknad om salsløyve VENNESLA KOMMUNE
2976/2020 20200427 27.04.2020 Utgående brev Stadfester å ha mottatt klage Nomeland maskin as m.fl.
2968/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Klage på krav om uavhengig kontroll NOMELAND MASKIN AS
2962/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Ber om utsatt frist - søknad om bruksendring av driftsbygning til slakteri/bryggeri og selskapslokale 62/1 AGDER FYLKESKOMMUNE
2907/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Agder - Ny høyringsfrist 15. juni Riksantikvaren
2957/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Kopi - Rv. 9 - Gnr. 64 bnr. 33 i Valle kommune - ombygging og utvidet bruk av avkjøyrsel - doseringsanlegg - detaljteikning Statens vegvesen
2963/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev E-post korrespondanse vedr. utvikling og framdrift i kommunen Leiar Plan og Miljø - Kim Pedersen
2956/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om skuterløyve Svein Erik Foss
2960/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev SV: Ad utskrift av matrikkelbrevet Liv Kummen
2974/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Tor Aleksander Solberg
2961/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Ref 2020/157-1 Nils Christian
2916/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Økonomiske virkemidlar i skogbruket Fylkesmannen i Agder
2919/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Innspel til varsel om oppstart av planstrategi 2020-2024 Agder fylkeskommune
2934/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Vedtak - Løyve til matrikulering av hyttetomt med ikkje fullført oppmålingsforretning BROKKE PANORAMA AS
2889/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Veteranbiltreff på Rysstad Jan Olaf Rysstad
2952/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev E-post korrespondanse vedr. førespurnad om godkjenning for utdeling av is, 17.mai Torunn Charlotte Nyberg
2958/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Matrikkelbrev - MUF BERGSAM EIGEDOM AS
2959/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter fullføring av ikkje fullført oppmålingsforretning - gnr. 68, bnr. 401, Glåmsyn BERGSAM EIGEDOM AS
2964/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Matrikkelbrev - MUF BERGSAM EIGEDOM AS
2966/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter fullføring av ikkje fullført oppmålingsforretning, gnr. 68, bnr. 402, Glåmsyn BERGSAM EIGEDOM AS
2973/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Melding om ny ansvarsrett 61/134 Eiken hytter AS
2970/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Melding om ny ansvarsrett 61/133 Eiken hytter AS
2954/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Melding om bygning som er unnateke søknadsplikt, riving av 2 buer på gnr. 41, bnr. 3 Erling Sagneskar
2953/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av tilbygg på gnr. 64, bnr. 123 på Kvisletoppen Stig Håskjold
2951/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Bruksareal Stig Håskjold og Birthe Klitgaard Håskjold
2967/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Matrikkelbrev - MUF BERGSAM EIGEDOM AS
2969/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter fullføring av ikkje fullført oppmålingsforretning - gnr. 68, bnr. 403, Glåmsyn BERGSAM EIGEDOM AS
2971/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Matrikkelbrev - MUF BERGSAM EIGEDOM AS
2972/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter fullføring av ikkje fullført oppmålingsforretning på gnr. 68, bnr. 404, Glåmsyn BERGSAM EIGEDOM AS
2914/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Bruksareal ved søknad om tilbygg Stig Håskjold og Birthe Klitgaard Håskjold
2915/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Areal ved søknad om tilbygg til hytte, gnr. 64, bnr. 123, tomt 23 Stig Håskjold og Birthe Klitgaard Håskjold
2917/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 466 på Kvisletoppen Areal+ AS
2943/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på tomt 34, gnr. 61, bnr. 134 i Furåsen EIKEN HYTTER AS
2908/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Oppdatert gjennomføringsplan føreløpig RJA Bygg og Prosjektering AS
2944/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på tomt 33, gnr. 61, bnr. 133 i Furåsen EIKEN HYTTER AS
2938/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Informasjon om endring i bestilling av oppmålingsforretning - hyttetomt nr. 27 i Furåsen Olav Arne Haugen
2927/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Søknad om ikkje fullført oppmålingsforretning  av hyttetomt nr.  27 under gnr. 61, bnr. 32 i Furåsen BROKKE PANORAMA AS
2892/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Ferdigattest for oppføring av hytte på gnr. 63, bnr. 6, fnr. 10 på Nyestøyl Karl Fredrik Meling
2921/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Søknad om landingsløyve etter § 6 - 62/99 Svein Tangen
2939/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Tinglyst dokument - ny grunneigedom ved frådeling 63/246 til 63/329 STATENS KARTVERK
2946/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Referat frå møte i 17.mainemnda 21.04.2020 Aud Sunniva Fuhr m.fl.
2947/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Gravesøknad og skiltplan for Kjellebergsvegen 1, Valle- Grave grøft for fiber frå Telenor og nedssetjing av kum Veiskiltkonsulenten
2924/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Vedtak - Adresse i Løefjellslii BROKKE EIGEDOM AS
2920/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Politiets uttale -Søknad om salsløyve Politiet
2945/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Garanti Valle Sparebank
2922/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Vedtak - Adresse i Sitåsteigen BROKKE EIGEDOM AS
2935/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Underteikna midertidig tilsetting Lisbeth Hurthi Homme
2931/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Underteikna midlertidig tilsetting Reidun Åkre
2912/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting Lisbeth Hurthi Homme
2913/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting Reidun Åkre
2918/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Vedtak - adresse i Øvre Sitåsen BROKKE EIGEDOM AS
2925/2020 20200423 23.04.2020 Utgående brev Vedtak - adresse i Kvisletoppen Martin Unhjem
2928/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale - utviding av fast stilling som sjukepleiar - Pleie og omsorg Marit Bratteland
2884/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Førebels svar, orientering om saksbehandlingstid, gnr. 27, bnr. 2 på Dale FYLKESMANNEN I AGDER
2885/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 363 i Løefjødd BYGGMESTER KÅBULAND OG SKÅRDAL AS
2888/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Korrigert søknad om salsløyve for alkohol Andersen`s Kolonial AS
2895/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Melding om at saka vert avslutta, søknad om frådeling av teig frå gnr. 42, bnr. 10 og 13, Skeidvollen i Valle Bjug Åkre
2887/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 21/18 i Valle (4221) Landbruksdirektoratet
2893/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Syner til sak 20/10 hjå oss Fylkesmannen
2900/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Det gjeld uttale sak 20/10 Villreinnemnda
2883/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Endringsløyve for oppføring av hytte på gnr. 63, bnr. 6, festenr. 10 på Nyestøyl Karl Fredrik Meling
2909/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Erklæring av ansvarsrett RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2910/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Byggjeløyve for riving av del, rehabilitering av del og oppføring av påbygg til einebustad på gnr. 64, bnr. 2 på Nomeland RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2896/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Vurdering i samband med søknad om påbygg til bustad på Nomeland RJA Bygg og Prosjektering AS
2902/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Ansvarleg i samband med vurdering av søknad om påbygg til bustad på Nomeland RJA Bygg og Prosjektering AS
2899/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Søknad om MUF på hyttetomt nr. 9 i Furåsen BROKKE PANORAMA AS
2904/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev 1. terminutbetaling av integreringstilskot år 2-5 for år 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2905/2020 20200422 22.04.2020 Utgående brev Søknad om tilbygg til hytte, gnr. 64, bnr. 123, tomt 23 Stig Håskjold og Birthe Klitgaard Håskjold
2903/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Søknad om tilbygg til hytte, gnr. 64, bnr. 123, tomt 23 Stig Håskjold og Birthe Klitgaard Håskjold
2894/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Ber om uttale - Søknad til NVE om godkjenning av Uttaks- og avslutningsplan for tipp Bordalen Otra kraft DA
2897/2020 20200422 22.04.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, søknad om dispensasjon for riving av eksisterande bod/uthus og oppføring av nytt på gnr. 62, bnr. 32, Grøneli ved Bjørnevatnet i Vestheia Else Benestad Westly m.fl.
2843/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Søknad om kjøp av tomt nr. 25 i Åsan 2 bustadfelt Tor Hagen
2886/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Søknad om tilbygg til hytte, gnr. 64, bnr. 123, tomt 23 Stig Håskjold
2864/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Uttale ang. byggjesak Valle Nve - Bente Ågren Høegh
2854/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 999081703 Landbruksdirektoratet
2856/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
2468/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Nina Ringøen Furestøylslii 44 - Brokke Gnr 62/ Bnr 427 Nina Ringøen
2815/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Vedtak - Løyve til matrikulering av ei ikkje fullført oppmålingsforretning BROKKE PANORAMA AS
2872/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Plass i barnehage Olav Inge Brokke
2870/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Plass i barnehage Jaroszewska-K Wioletta K
2863/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Plass i barnehage Georg Sørmo
2874/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Plass i barnehage Malin Vildalen Uppstad
2875/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Plass i barnehage Torbjørg Nomeland Uppstad
2876/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Plass i barnehage Ragnhild O Nomeland
2877/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Plass i barnehage Sigrid B Berg
2848/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om plass i barnehage Van Thawng Hnin Hlawnceu
2849/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om plass i barnehage Van Thawng Hnin Hlawnceu
2844/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om plass i barnehage *****
2861/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Plass i barnehage Åse Mari Solbakk
2857/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Plass i barnehage Merete Austad
2858/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Plass i barnehage Åse Mari Solbakk
2866/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Plass i barnehage Ingunn Retterholt
2867/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Plass i barnehage Siv Madsen
2868/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Plass i barnehage Mona Våge Bjørgum
2852/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om plass i barnehage Firaz Mustafa Ali
2871/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Svar til SMSO Agder SMSO Agder
2869/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev SMSO-tilskot 2020 - påminning med svarfrist 01.02.2020 SMSO Agder
2841/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Vedtak - Løyve til matrikulering av ei ikkje fullført oppmålingsforretning KVISLE EIGEDOM AS
2860/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
2879/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Stadfesting frå panthavar BE-CON AS
2842/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Oppfordring om å hindre hogst i yngletida NOAH
2851/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Søknad om nytt løyve - Salsløyve for alkohol Coop Sørvest SA
2853/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Søknad om nytt løyve - Salsløyve for alkohol Coop Sørvest SA
2865/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Underteikna leigeavtale mellom Valle kommune og Andersen kolonial ANDERSEN'S KOLONIAL AS
2862/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 975669025 Landbruksdirektoratet
2873/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Svar på oppseiing av stilling Jaroszewska-K Wioletta K
2847/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Underteikna kjøpekontrakt - Einebustad SØRMEGLEREN AS
2850/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om endring av plass barnehage Georg Sørmo
2846/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Søknad om plass i barnehage Elisabeth Spockeli
2859/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Venter på svar vedr. søknad om arrangementsstøtte til Sesilåmi Sesilåmi v/Ørjan Ravndal
2878/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Transporttenesta for funksjonshemma 2. halvår 2020 AGDER FYLKESKOMMUNE
2833/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale - reduksjon av stilling som helsefagarbeidar i pleie og omsorg Tone H Nomeland
2818/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Ber om fleire dokument ved søknad om riving av våningshuset på Røyso, Bø Korken Bygg og Betong AS
2822/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Justering av samarbeidsavtale for Setesdal Regionråd i tråd med ny kommunelov SETESDAL REGIONRÅD
2840/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Informasjon om ikkje fullført oppmålingsforretning på tomt 10 i Kvisletoppen aust - F16 Olav Arne Haugen
2832/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Utsett oppmålingsforretning for tomt nr. 10 under gnr. 68, bnr. 366 i Kvisletoppen aust Kvisle Eigedom as
2809/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Tildeling utviklingsstipend for ungdom 2020 Valle idrettsråd
2816/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Informasjon om tomt 19 i Furåsen Olav Arne Haugen
2810/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Søknad om ei ikkje fullført oppmålingsforretning på hyttetomt nr. 19 under gnr. 61, bnr. 321 Furåsen BROKKE PANORAMA AS
2656/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Overnatting på hytte i Evardalen Svein Nomeland
2792/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev med ei ikkje fullført oppmålingsforretning BROKKE EIGEDOM AS
2831/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Kopi - Brokke alpinsenter og skiløyper Kommuneoverlege i Valle, Hallvard Mosdøl
2671/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Bruk av hytte ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ordførar Steinar Kyrvestad
2801/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Trygg daglegvarehandel når hytteforbudet vert oppheva Virke
2555/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev HASTER - brev til kommunelegen - oppdatering om Covid-19 Folkehelseinstituttet
2807/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Svangerskapsvikariat - kommuneveterinær i Valle og Bykle kommunar - st. ref. (4217537707) - ***** ***** *****
2823/2020 20200420 20.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på motteke nabovarsel Rune André Andersen
2819/2020 20200420 20.04.2020 Inngående brev Angåande manglande nabovarsel Rune André Andersen
2806/2020 20200419 19.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4218128681 ***** ***** *****
2803/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Uttale til forslag om endring av minsteareal for jakt på hjortevilt i Valle kommune Agder fylkeskommune
2787/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev med ei ikkje fullført oppmålingsforretning BROKKE EIGEDOM AS
2791/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev med ei ikkje fullført oppmålingsforretning BROKKE EIGEDOM AS
2793/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Eigedomsskatt og ny taksering Kristiansand kommune
2804/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, oppføring av tilbygg til hytte på gnr. 64, bnr. 123 Stig Håskjold
2798/2020 20200417 17.04.2020 Utgående brev Søknad om tilskot til uttak av prøver frå fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) - 2020 Miljødirektoratet
2800/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingsløyve, for riving av våningshus på gnr. 56, bnr. 3, Røyso, Bø Korken Bygg og Betong AS
842/2019 20200417 17.04.2020 Utgående brev Varsel om at matrikkellkart vil bli retta. Gnr. 70, bnr. 9 og 12 Tarald H Helle m.fl.
2805/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Samleliste for kontroll av NM;SK og skogfond 2019 Inge Olav Fjalestad
2802/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Søknad om ferdigatttest for oppføring av fritidsbustad på gnr. 62 bnr. 363 BYGGMESTER KÅBULAND OG SKÅRDAL AS
2794/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev Endringssøknad gnr. 63, bnr. 246 Truls Aamodt
2688/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kopi - NVEs tilbakemelding ved varsel om oppstart - Detaljregulering for Furestøyl sentrum - Valle kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2785/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Endringssøknad gnr. 63, bnr. 246 Tor aleksander Solberg
2682/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Kalking 2020 Valle kommune Franzefoss AS
2786/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Korrespondanse angåande status for bruksendring av Valle motell til ungdomssenter på gnr. 40, bnr. 20 rja.janarild@gmail.com
2551/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Oversending av klagesak FYLKESMANNEN I AGDER
2773/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Handel med fyrverkeri - Søknad om utsatt søknadsfrist i 2020 på grunn av Covid-19 NORSK FYRVERKERIFORENING
2680/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 975669025 Landbruksdirektoratet
2779/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Dekkevedlikehald fylkesvegar Agder 2020 østre del Agder fylkeskommune
2765/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Vedtak - Avslag på søknad om fritak frå hytterenovasjon på gnr. 25, bnr. 91 ved Bjørnevatn Jon B Sandnes
2776/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2780/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Søknad m differensiering av renovasjonsavgift Karin Bøe
2743/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til hytte på gnr. 25, bnr. 3, fnr. 8 ved Osen Stein Flåterud
2778/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Ber om uttale ang. byggjesak Valle NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2788/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Matrikkelbrev MUF BROKKE EIGEDOM AS
2789/2020 20200416 16.04.2020 Utgående brev Matrikkelbrev - MUF BROKKE EIGEDOM AS
2775/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Uttale til høyring om endring av forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Valle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
2777/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Uttale - Søknad om løyve til tiltak, oppføring av felles utedo på Bossbustøylande, 50/68, Valle kommune Villreinnemnda for Setesdalsområdet
2782/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Underteikna avtale om felles utedo på Bossbustøylen Torhild Aamlid m.fl.
2774/2020 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kopi - Uttale - Auka regulering av Svartetjørn og utviding av Straume kraftverk i Valle kommune Villreinnemnda for Setesdalsområdet
2758/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 4 hyttetomter med grensejustering i Kvisletoppen - Glåmsyn LANDMÅLER SØR AS
2744/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak - Løyve til matrikulering av ikkje fullført oppmålingsforretning BERGSAM EIGEDOM AS
2740/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om ikkje fullført oppmålingsforretning BERGSAM EIGEDOM AS
2533/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Svar på førespurnad til styringsgruppa i Setesdal barnevern BYKLE KOMMUNE
2741/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om ikkje fullført oppmålingsforretning BERGSAM EIGEDOM AS
2754/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak - Løyve til matrikulering av ikkje fullført oppmålingsforretning BERGSAM EIGEDOM AS
2757/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 4 hyttetomter med grensejustering i Kvisletoppen - Glåmsyn LANDMÅLER SØR AS
2760/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 4 hyttetomter med grensejustering i Kvisletoppen - Glåmsyn LANDMÅLER SØR AS
2755/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak - Løyve til matrikulering av ikkje fullført oppmålingsforretning BERGSAM EIGEDOM AS
2739/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om ikkje fullført oppmålingsforretning BERGSAM EIGEDOM AS
2759/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 4 hyttetomter med grensejustering i Kvisletoppen - Glåmsyn LANDMÅLER SØR AS
2756/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Vedtak - Løyve til matrikulering av ikkje fullført oppmålingsforretning BERGSAM EIGEDOM AS
2767/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Høyring av: søknad om tilrettelegging av natursti for bilturistar langs Brokke- Suleskardveien i Setesdal- Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Valle og Sirdal kommune Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
2763/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-14419-2 - Forhåndsuttalelse - søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - gnr. 50/68 - tilbygg til støylsbu ved Bossbustøylane Agder fylkeskommune
2753/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Underteikna kontrakt UPPSTAD VVS AS
2752/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om ferdigattest - gnr 24, bnr 56 ved Bjørnevatn Severinsen, Kurt
2732/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Ferdig attest - gnr 24, bnr 56 ved Bjørnevatn Kurt Severinsen
2749/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om om endring av gjeve løyve, oppføring av hytte på gnr. 63, bnr. 6, fnr. 10 på Nyestøyl Karl Fredrik Meling
2745/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Mellombels bruksløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 421 i Furestøyl Aust Byggmester Terje Øyna AS
2677/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
2750/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Svein Erik Foss
2746/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Møtebok i Valle og Hylestad sokneråd, 31. mars 2020 Leiar av Valle og Hylestad sokneråd Knut Olav Uppstad
2738/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Setesdalguidebok vil ikkje bli publisert i 2020 Jeannette Weininger
2768/2020 20200415 15.04.2020 Utgående brev Detaljregulering massetak Raudevjedalen. Ettersending av dokument. AGDER FYLKESKOMMUNE m.fl.
2676/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Massetak Raudevjedalen AE Nett
2681/2020 20200414 14.04.2020 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale - utviding av fast stilling som sjukepleiar - Pleie og omsorg i Valle kommune Marit Bratteland
2679/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Høyring sentrumsutvikling Rysstad Hylestad Auto AS
2654/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Søknad om endring av tidlegare gjeve løyve, endra plassering for fritidsbustad  nummer 2 på gnr. 63, bnr. 246 AAMODT BYGGKONSULT AS
2659/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Opprop - hjelp til flyktningleiren Moria Janne Heltberg
2667/2020 20200414 14.04.2020 Utgående brev Tilbakemelding på oppretting av nytt grunnerverv, ref. 20/69740-1 Statens vegvesen
2643/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Melding til matrikkelfører om avtale / vedtak om erverv / tilslutning av grunn til offentleg veg Statens vegvesen
2655/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Ingrid Mathilde Bjørgum Sagneskar
2648/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Samtykke til tinglysing EXBO SØRLANDET AS
2661/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Oppdatert gjennomføringsplan Terje Øyna
2683/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Ferdig attest - gnr 24, bnr 56 ved Bjørnevatn Kurt Severinsen
2660/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Tilbod - tilbygg Rysstad brannstasjon UPPSTAD VVS AS
2662/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Tilbod - tilbygg Rysstad brannstasjon KNUT HOVET INSTALLASJONAR AS
2663/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Tilbod - tilbygg Rysstad brannstasjon VENTEC AS
2664/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Tilbod - tilbygg Rysstad brannstasjon HOVDEN HYTTESERVICE AS
2653/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskot Hylestad Invest AS
2678/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Søknad om ikkje fullført oppmålingsforretning BERGSAM EIGEDOM AS
2657/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Erik Hodne
2460/2020 20200414 14.04.2020 Utgående brev Kommentar og svar vedr. Hytte i Valle og vakthold Steinar Kyrvestad
2461/2020 20200414 14.04.2020 Utgående brev Spørsmål og svar i høve Hytteforbud Johnsen, Asle
2462/2020 20200414 14.04.2020 Utgående brev Furestøylveien 57 Hans Christian Hillesund
2463/2020 20200414 14.04.2020 Utgående brev Påskeferie Eirik Skogen
2464/2020 20200414 14.04.2020 Utgående brev Overnatting i hytte Ingebjørg Haugen
2465/2020 20200414 14.04.2020 Utgående brev Dagsbesøk på hytte gjennom påskeferien Bernt Mikal Larsen
2466/2020 20200414 14.04.2020 Utgående brev Dispensasjon til avlastning. *****
2672/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Isolasjon på hytta - spørsmål og svar *****
2556/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Spørsmål og svar vedk. Hytteforbudet og overnatting høve næringsdrift Sagvollen - Kåre Blålid
2668/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Spørsmål og svar i høve praktisering av hytteforbudet og sauebønder i næring Bondelaget - Finn Aasheim
2669/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Vedr.  Hytteforbudet og overnatting på støl Sagvollen - Kåre Blålid
2670/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Gjeld framleis overnattingsforbod på garden vår i Valle? med svar frå ordførar Georg Viki
2675/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Korrespondanse når det gjeld plassering og avstand til næraste bygning Olav Nomeland
2665/2020 20200414 14.04.2020 Utgående brev Ber om førehandsuttale -50/68 Søknad om løyve til tiltak, oppføring av felles utedo på Bossbustøylande FYLKESMANNEN I AGDER AVD ARENDAL
2666/2020 20200414 14.04.2020 Utgående brev Søknad om oppføring av fellesutedo Olav Nomeland
2650/2020 20200408 08.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4218128681 ***** ***** ***** *****
2645/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Kopi - NVE si generelle tilbakemelding ved varsel om oppstart - detaljplan for hyttefeltet "Osenausen" - Helle Myklevatn - Del av GBnr 70/1 - Valle kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2569/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Gåve ungdomsklubb Valle Sparebank
2649/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Ny tildeling av ekstra skjønnsmidler til kommunane i samband med koronautbrotet FYLKESMANNEN I AGDER
2644/2020 20200408 08.04.2020 Inngående brev Kopi - NVE si tilbakemelding ved varsel om oppstart - Detaljregulering for Stigemyran - Valle kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2622/2020 20200407 07.04.2020 Utgående brev Detaljregulering for massetak Raudevjedalen. Offentleg ettersyn. FYLKESMANNEN I AGDER m.fl.
2628/2020 20200407 07.04.2020 Inngående brev Orientering til kommunane om endra rammar for markeringa 8. mai FORSVARSDEPARTEMENTET
2623/2020 20200407 07.04.2020 Utgående brev Jordleigeprisar for Valle kommune 2020 Landbruksdirektoratet
2625/2020 20200407 07.04.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - bruksrett 36/1 tilleggsoppføring Jens Tore Homme
2624/2020 20200407 07.04.2020 Inngående brev Korona - veterinære tjenester - kommunenes beredskap Fylkesmannen i Agder
2637/2020 20200407 07.04.2020 Utgående brev Vakthald i Brokke Brokke AS m.fl.
2626/2020 20200407 07.04.2020 Utgående brev vedr. søknad om tilskot til radiobjøller Aust Oveinang beitelag
2630/2020 20200407 07.04.2020 Inngående brev Svar på spørsmål om søknad om tilskot Marit Gunn Tveit
2634/2020 20200407 07.04.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt BFF2 med grensejustering under gnr. 68, bnr. 390 i Kvisletoppen - Glåmsyn BERGSAM EIGEDOM AS
2635/2020 20200407 07.04.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt BFF3 med grensejustering under gnr. 68, bnr. 390 i Kvisletoppen - Glåmsyn BERGSAM EIGEDOM AS
2631/2020 20200407 07.04.2020 Inngående brev Søknad om fritak for hytterenovasjon Lauvåshutta 23/37 Ingmar Brokka Rike
2633/2020 20200407 07.04.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt BFF1 med grensejustering under gnr. 68, bnr. 390 i Kvisletoppen - Glåmsyn BERGSAM EIGEDOM AS
2629/2020 20200407 07.04.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Marianne Solbakk Lye
2642/2020 20200407 07.04.2020 Inngående brev Søknad om differensiering av renovasjonsavgift Gunnar Stubseid
2636/2020 20200407 07.04.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt BFF4 med grensejustering under gnr. 68, bnr. 390 i Kvisletoppen - Glåmsyn BERGSAM EIGEDOM AS
2575/2020 20200407 07.04.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, riving av del, rehabilitering av del og oppføring av tilbygg/påbygg til bustad på gnr. 64, bnr. 2 på Nomeland RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2627/2020 20200406 06.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4218128681 ***** ***** ***** *****
2613/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald - st. ref. (4183565424) - ***** ***** *****
2614/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald - st. ref. (4183565424) - ***** ***** ***** *****
2615/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald - st. ref. (4183565424) - ***** ***** ***** *****
2616/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald - st. ref. (4183565424) - ***** ***** *****
2617/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald - st. ref. (4183565424) - ***** ***** *****
2618/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald - st. ref. (4183565424) - ***** ***** *****
2619/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald - st. ref. (4183565424) - ***** ***** *****
2620/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald - st. ref. (4183565424) - ***** ***** *****
2607/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald - st. ref. (4183565424) - ***** ***** *****
2608/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald - st. ref. (4183565424) - ***** ***** ***** *****
2609/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald - st. ref. (4183565424) - ***** ***** *****
2610/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald - st. ref. (4183565424) - ***** ***** *****
2611/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald - st. ref. (4183565424) - ***** ***** *****
2605/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald - st. ref. (4183565424) - ***** ***** *****
2599/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald - st. ref. (4183565424) - ***** ***** ***** *****
2600/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald - st. ref. (4183565424) - ***** ***** ***** *****
2585/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald - st. ref. (4183565424) - ***** ***** *****
2582/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** ***** *****
2583/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** *****
2584/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** *****
2586/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** *****
2587/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** *****
2588/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** *****
2589/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** *****
2590/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** *****
2591/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** *****
2592/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** ***** *****
2593/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** *****
2594/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** *****
2595/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** ***** *****
2596/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** *****
2597/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** ***** ***** *****
2598/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** *****
2601/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** *****
2602/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** *****
2603/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** ***** *****
2604/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** ***** *****
2606/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** *****
2612/2020 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4177612962) - ***** ***** *****
2581/2020 20200405 05.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4177612962 ***** ***** *****
2579/2020 20200405 05.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald Teknisk, Valle kommune - st. ref. 4183565424 ***** ***** *****
2580/2020 20200405 05.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald Teknisk, Valle kommune - st. ref. 4183565424 ***** ***** *****
2578/2020 20200405 05.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Svangerskapsvikariat - kommuneveterinær i Valle og Bykle kommunar Teknisk, Valle kommune - st. ref. 4217537707 ***** ***** *****
2576/2020 20200404 04.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4218128681 ***** ***** ***** *****
2577/2020 20200404 04.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald Teknisk, Valle kommune - st. ref. 4183565424 ***** ***** *****
2566/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om å få kutte alkoholomsetningsgebyr for 2019/2020 Sølvgarden
2549/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Kopi - Innspel til handlingsprogrammet til Regionplan Agder Bygland kommune
2558/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Rettleiing om mellombels forskrift som følgje av koronautbrotet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2552/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Tilskot til meirutgifter som kommunane har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyinga hausten 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET
2571/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Bestiller oppmålingsforretning over bustadtomt nr. 4 ved Posttunet på Rysstad LANDMÅLER SØR AS
2572/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Bestiller oppmålingsforretning over bustadtomt nr. 5 ved Posttunet på Rysstad LANDMÅLER SØR AS
2573/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 2 tilleggsareal til 68/449 ved Posttunet på Rysstad LANDMÅLER SØR AS
2538/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av kommunal planstrategi for Bygland kommune Bygland kommune
2565/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av tilbygg til hytte på gnr. 25, bnr. 3, fnr. 8 på Osen Stein Flåterud
2570/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over bustadtomt nr. 2 ved Posttunet på Rysstad LANDMÅLER SØR AS
2562/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, oppføring av felles utedo på gnr. 50, bnr. 68 på Bossbustøylande Olav Nomeland
2563/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Berekning av bruksareal i samband med søknad om tilbygg til hytte Froland Byggeservice AS
2561/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av tilbygg til hytte på gnr. 25, bnr. 1 fnr. 21 ved Bjørnevatn FROLAND BYGGESERVICE AS
2557/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om ansvarsrett som sjølvbyggjar Froland Byggeservice AS
2539/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling av 4 hyttetomter med grensejustering under gnr. 68, bnr. 390 i Kvisletoppen BERGSAM EIGEDOM AS
2564/2020 20200403 03.04.2020 Inngående brev Epost korrespondanse Olav Berg
2567/2020 20200403 03.04.2020 Utgående brev Faktura BERGSAM EIGEDOM AS
2530/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Faktura BERGSAM AS
2438/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling av 3 bustadtomter under gnr. 68, bnr. 385 og tilleggsareal under gnr. 68, bnr. 385 til gnr. 68, bnr. 449 i Posttunet på Rysstad VALLE VEKST AS
2513/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan versjon nr. 2 Carl Berthelsen AS
2492/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt utviklingsstipend Eivind Tanche-L Knutsen
2537/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning av tilleggsareal til 68/164 - Rysstad industriområde LANDMÅLER SØR AS
2529/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Utbyggingsavtale for gnr. 61, bnr. 133 og 134 i Furåsen BROKKE PANORAMA AS
2532/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Utbyggingsavtale for gnr. 61, bnr. 133 og 134 i Furåsen BROKKE PANORAMA AS
2548/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over 2 tilleggsareal frå gnr. 68, bnr. 385 til gnr. 68, bnr. 449 i Posttunet på Rysstad VALLE VEKST AS
2546/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over bustadtomt nr. 4  under gnr. 68, bnr. 385 i Posttunet på Rysstad VALLE VEKST AS
2547/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over bustadtomt nr. 5  under gnr. 68, bnr. 385 i Posttunet på Rysstad VALLE VEKST AS
2514/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Tilskot til arbeid med sti- og løypeplanar i kommunane Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
2521/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev UiAs strategi 2021 - 2024 - Ekstern høyring Universitetet i Agder
2531/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Oppmoding om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2020 TV-aksjonen NRK
2545/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over bustadtomt nr. 2 under gnr. 68, bnr. 385 i Posttunet på Rysstad VALLE VEKST AS
2534/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning av till.aral til 68/243 - Rysstad ind.område LANDMÅLER SØR AS
2536/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Søknad om garasje/reiskapshus- manglande nabovarsel RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2544/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om garasje/reiskapshus- Rune André Andersen
2540/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om garasje/reiskapshus Rune André Andersen
2541/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Søknad om garasje/reiskapshus Rune André Andersen
2522/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Ber om førehandsuttale - søknad om oppføring av garasje/uthus på gnr. 35, bnr. 2 i Tveitebø FYLKESMANNEN I AGDER
2526/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Korrespondanse angåande gardskart Valle Kommune - Kristin Furuløkken
2496/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av garasje/uthus på gnr. 35, bnr. 2 i Tveitebø RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2489/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - beit, 999081703 Landbruksdirektoratet
2543/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Inspeksjonsrapoort - kontrollnr. 2020.159.I.FMAG Brokke Vatn- og Avlaupsverk AS
2525/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Møtebok for skriftleg møte i Valle og Hylestad sokneråd, 25. mars 2020 Knut Olav Uppstad
2502/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Høyring/innspel til Handlingsprogram – Regionplan Agder 2030 AGDER FYLKESKOMMUNE
2476/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av reiskapshus på gnr. 25, bnr. 57 på Flateland Kjetil K Trydal
2519/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I AGDER
2550/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald Teknisk, Valle kommune - st. ref. 4183565424 ***** ***** ***** *****
2500/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Høyringsuttale - Regional planstrategi for Agder fylkeskommune 2020 – 2024 AGDER FYLKESKOMMUNE
2510/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Handlingsprogram for fylkesvegar 2021 - 2024 Agder fylkeskommune
2515/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Eigarskapsmelding Valle kommune AGDER KOMMUNEREVISJON
2416/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling av tilleggsareal til industritomt frå gnr. 68, bnr. 163 til gnr. 68, bnr. 164 og 243 på Rysstad industriområde VALLE KOMMUNE
2488/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark etter § 6 SETESDALSBYGG AS
2493/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidlar Broderheimen Bedehus
2494/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidlar Valle allidrettsklubb
2495/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidlar Gutteklubben
2454/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidlar Valle mållag
2483/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad kulturmidlar Oveinang grendelag
2450/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Kopi - Innspel frå Bykle kommune til nytt handlingsprogram fylkesvegar i Agder Bykle kommune
490/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Tilbod - Tilbygg brannstasjon på Rysstad Byggmester Kjetil Vegusdal as
2480/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Underteikna kontrakt - Kjetil Vegusdal BYGGMESTER KJETIL VEGUSDAL AS
2481/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Underteikna kontrakt - Hovden Hytteservice HOVDEN HYTTESERVICE AS
2467/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Varsling om oppstart, planID 2020/01 Plankontoret Hallvard Homme AS
2391/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Korrespondanse angåande søknad om ferdigattest Morten Løvåsen
2484/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingsløyve for oppføring av tilbygg til eksisterande brannstasjon på Rysstad på gnr. 68, bnr. 243 RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2487/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Igangsettingsløyve for oppføring av tilbygg til eksisterande brannstasjon på gnr. 68, bnr. 163, 164 og 243 på Rysstad RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2410/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Handsaming av klage på vedtak om etablering av flisfyringsanlegg i eksisterande garasje/reiskapshus på gnr. 27, bnr. 2 Dale Margit Dale
2459/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon- reidskapshus på Flateland Kjetil K Trydal
2447/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Tilsyn - Valle kommune Arbeidstilsynet
2475/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Fylkesmannen i Agder
2482/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Planforslag - Detaljregulering Kvisle F8 Møvik Byggetjenester AS
2474/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om endring av plass barnehage Georg Sørmo
2443/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Kopi - Innspel - handlingsprogram Regionplan Agder 2030 - Bykle kommune Bykle kommune
2485/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4218128681 ***** ***** *****
2455/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vakthald i Brokke Brokke AS
2472/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Marianne Solbakk Lye
2457/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Det gjeld søknad om tilbygg til hytte ved Bjørnevatn - ber om meir dokumentasjon Froland Byggeservice AS
2477/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt utviklingsstipend Heidi Marie S Kyrvestad
2486/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****
2118/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskot og investeringsstøtte Brokkestøylen BROKKESTØYLEN AS
2407/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om å utsette slamtømming på Flateland Camping til 2021 Olav Flateland
2440/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over tilleggsareal frå gnr. 68, bnr. 163 til gnr. 68, bnr. 164 på Rysstad industriområde VALLE KOMMUNE
2441/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over tilleggsareal frå gnr. 68, bnr. 163 til gnr. 68, bnr. 243 på Rysstad industriområde VALLE KOMMUNE
2451/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4218128681 ***** ***** *****
2398/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad med 4 bu-einingar på gnr. 62, bnr. 372, tomt nr. 12 i Løefjødd Vest DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
2449/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Korrespondanse om oppfylgjing av vilkår i løyve til frådeling OTRA KRAFT DA
2266/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Ber om uttale i samband med søknad om bruksendring av driftsbygning til slakteri/bryggeri og selskapslokale FYLKESMANNEN I AGDER
2439/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av bustad med hybel/sokkelhusvære og carport på gnr. 68, bnr. 227 på Rysstadmo HELLVIK HUS SØGNE AS
2445/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Rammeløyve for oppføring av tilbygg til eksisterande brannstasjon på gnr. 68, bnr. 163, 164 og 243 på Rysstad RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
2452/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald Teknisk, Valle kommune - st. ref. 4183565424 ***** ***** *****
2425/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Feiring av 17. Mai 2020 Astrid Kyte
2436/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Faktura VALLE KOMMUNE
2446/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidlar SETESDAL SOGELAG
2435/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark etter § 6 - Br Uppstad AS BR UPPSTAD AS
2420/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidlar Valle rideklubb
2421/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidlar HYLESTAD BYGDEKVINNELAG
2422/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidlar SETESDAL SPELEMANNSLAG
2397/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av støylsbu på gnr. 69, bnr. 1 ved Mjåvatn Stein Føreland Straume
2412/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev ***** ***** *****
2404/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kopi - Uttale til detaljert reguleringsplan for Stigemyran, Valle kommune Villreinnemnda for Setesdalsområdet
2392/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om plass i barnehage Elisabeth Spockeli
2406/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Jens Tore Homme
2264/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på Søknad om vedløyve 69/18 Geir Ove Iversen
2395/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om å utsette slamtømming på Flateland Camping til 2021 Olav Flateland
2419/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av fritidsbustad på tomt 34 i Furåsen på gnr. 61, bnr. 134 EIKEN HYTTER AS
2413/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av fritidsbustad på tomt 33 i Furåsen på gnr. 61, bnr. 133 EIKEN HYTTER AS
2405/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Forlenging av eks. kloakkanlegg - Rysstad nord Åge Rysstad m.fl.
2402/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på slamtøming av septiktank for 2020 Kristi Homme Linde
2378/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskot søknadsomgang 2019 - Aust-Agder Landbruksdirektoratet
2375/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskot for søknadsomgangen 2019 - Aust-Agder Landbruksdirektoratet
2379/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskot søknadsomgang 2019 - Aust-Agder Landbruksdirektoratet
2380/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskot søknadsomgang 2019 - Aust-Agder Landbruksdirektoratet
2381/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskot søknadsomgang 2019 - Aust-Agder Landbruksdirektora
2369/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om masseuttak og masselagring Olav Flateland
2377/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskot søknadsomgang 2019 - Aust-Agder Landbruksdirektoratet
2335/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Korona spørsmål. Oddvar Brottveit
2336/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om overnatting på hytta Ringøen Nina
2385/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Bruk av besøksheim under koronapandemien FYLKESMANNEN I AGDER
2366/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om ekstraordinært tilskot til løypekjøring i Brokke BROKKE AS
2371/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - tilleggsoppføring 64/69 Trygve Viksnes
2367/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kommunane, viktig rolle for å halde hjula i gang i Bygg- , anleggs- og eigedomsnæringa Byggenæringens Landsforening
2389/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Inspeksjonsrapport Brokke Vatn- og avlaupsverk AS Fylkesmannen i Agder
2331/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om endring av plass i barnehage Caren Krul
2383/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Ekstra skjønnsmidler til kommunane i samband med koronautbrotet Fylkesmannen i Agder
2364/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 979271603 Landbruksdirektoratet
2382/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om gåve frå Valle kommune Valle og Hylestad skytterlag
2384/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Tilsettingsbrev/arbeidsavtale - reduksjon av stilling som helsefagarbeidar i pleie og omsorg Tone H Nomeland
2372/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4177612962 ***** ***** ***** *****
2374/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4177612962 ***** ***** *****
2373/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald Teknisk, Valle kommune - st. ref. 4183565424 ***** ***** *****
2390/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark etter § 6 SETESDALSBYGG AS
2333/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om plass i barnehageplass Anne Marie Haugå
2329/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om plass i barnehage Synne Viki
2319/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Ber om samtykkje til frådeling Tor aleksander Solberg
2323/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om plass i barnehage Solveig Ringhus Botn
2324/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om plass i barnehage Solveig Ringhus Botn
2325/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om plass i barnehage Marie Røysland
2314/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om ny plass i barnehage Anne Hasla
2316/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på Søknad om plass i barnehage Ingun Berit Haugeland
2327/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Purring på svar vedr. søknad om støtte til sommerkonsertar Organist i Valle og Bykle
2328/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Spm. om når man kan forvente svar vedr. søknad om arrangementsstøtte til Sesilåmi sesilåmi v/dagleg leiar Ørjan Ravndal
2330/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Informasjon om kven som er sakshandsamar i saka - søknad om arrangementsstøtte til Sesilåmi Sesilåmi v/Ørjan Ravndal
2322/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om gåve frå Valle kommune For Valle jeger og fisk Ole Birger Lien
2294/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melding om avslutta jordskiftesak 19-085810REN-jard TRYDAL Aust-Agder jordskifterett
2296/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Tilbakemelding på melding om avslutta jordskiftesak 19-085810REN-jard TRYDAL Aust-Agder jordskifterett
2326/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om endring av plass i barnehage Hege Kjær Langeid
2303/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Innkalling til skriftleg møte i Valle og Hylestad sokneråd 25 mars 2020 Leiar av Valle og Hylestad sokneråd v/Knut Olav Uppstad
2321/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve - tilleggsoppføring Trygve Viksnes
2315/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - tilleggsoppføring 45/37 Bjarne Torfinn Bratteland
2320/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 40/5 Harald Kjelleberg
2318/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Godkjent rapport 1009663 AGDER ENERGI NETT AS
2308/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning av hyttetomt nr. 92 i Sitåsen LANDMÅLER SØR AS
2307/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning av hyttetomt nr. 26 i Sitåsen hyttefelt LANDMÅLER SØR AS
2311/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Byggjeløyve for rehabilitering av pipe på gnr. 61, bnr. 2 på Haugeland CARL BERTHELSEN AS
2211/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling av hyttetomt med påståande dobbelhytte frå gnr. 62, bnr. 356 i Brokke hyttepark Åse Johnsen
2297/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Faktura Brokke hyttepark as
2298/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på Forespørsel om opphold Kåre Blålid
2293/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kopi - Varsel om arbeider i Valle - overnatting i Bykle. Politiet
2317/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Tone Ryningen
2281/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Høyring av søknad om auka regulering av Svartetjørn og utviding av Straume kraftverk i Valle kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2304/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt med påståande del av dobbelhytte under gnr. 62, bnr. 356 i Brokke hyttepark Stian Andreas Johnsen m.fl.
2305/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning på tidlegare seksjon 2 under 62/356 - Brokke hyttepark LANDMÅLER SØR AS
2306/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Møteprotokoll frå styremøte i Setesdal opplæringskontor 17.03.20 Setesdal opplæringskontor
2310/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Korrespondanse angåande søknad om oppføring av felles do ved Bossbustøylane Olav Nomeland
2301/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Det gjeld søknad om oppføring av utedo ved Bossbustøylane Olav Nomeland
2302/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Korrespondanse vedr. søknad om oppføring av utedo ved Bossbustøylane Olav Nomeland
2282/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Bestilling av oppmåling av bustadtomt nr. 9 på Nomeland, Rysstad LANDMÅLER SØR AS
2272/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av tilbygg til hytte på gnr. 25, bnr. 1, fnr. 21 på Bjørnevatn FROLAND BYGGESERVICE AS
2249/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Supplement til info for innsendt søknad om fritak for tømming av septiktank for 2020. Kristi Homme Linde
2270/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Furestøylvegen 45-47 - 62-356 Veirett Jarle Nilsen
2273/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev FVD- dokumentasjon Carl Berthelsen AS
2274/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Ber om flere opplysningar - søknad om ferdigattest for rehabilitering av pipe, gnr. 61, bnr. 2 Kristin Landås
2259/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Fleire opplysningar - rehabilitering av pipe, gnr. 61, bnr. 2 Carl Berthelsen AS
2192/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon til søknad om ferdigattest. CARL BERTHELSEN AS
2262/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Bestilling av oppmåling av tomt 33 i Furåsen, Kvisle L2A LANDMÅLER SØR AS
2265/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Bestilling av oppmåling av hyttetomt nr. 34 i Furåsen, Kvisle L2A LANDMÅLER SØR AS
2257/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning av hyttetomt nr. 19 i Furåsen LANDMÅLER SØR AS
2290/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Bestilling av oppmåling av bustadtomt nr. 1 på Nomeland, Rysstad LANDMÅLER SØR AS
2289/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Bestilling av oppmåling av bustadtomt nr. 2 på Nomeland, Rysstad LANDMÅLER SØR AS
2288/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Bestilling av oppmåling av bustadtomt nr. 3 på Nomeland, Rysstad LANDMÅLER SØR AS
2287/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Bestilling av oppmåling av bustadtomt nr. 4 på Nomeland, Rysstad LANDMÅLER SØR AS
2286/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Bestilling av oppmåling av bustadtomt nr. 5 på Nomeland, Rysstad LANDMÅLER SØR AS
2285/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Bestilling av oppmåling av bustadtomt nr. 6 på Nomeland, Rysstad LANDMÅLER SØR AS
2283/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Bestilling av oppmåling av bustadtomt nr. 7 på Nomeland, Rysstad LANDMÅLER SØR AS
2284/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Bestilling av oppmåling av bustadtomt nr. 8 på Nomeland, Rysstad LANDMÅLER SØR AS
2275/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Harald Kjelleberg
2254/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve - tilleggsoppføring Bjarne Torfinn Bratteland
2276/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Oppsummering frå møte mellom politisk leiing og administrasjon 23.03.2020 Steinar Kyrvestad m.fl.
2256/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Godkjent Protokoll frå styremøte i SVR 18 mars 2020 Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
2280/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Vidareføring av statleg tilskot til kommunalt barnevern FYLKESMANNEN I AGDER
2088/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Anketilsvar - krav om retting i grunnboka ADVOKATFIRMAET INTERJURIS DA
2260/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Utsatt høyringsfrist for handlingsprogram for fylkesveg, regional planstrategi og handlingsprogram for Regionplan Agder 2030 Agder fylkeskommune
2277/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Uttale vedr. oppretting av eit område som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA) Ymse innbyggjarar
2255/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Uttale frå Setesdalsmuseet i samband med høyring KULA Setesdalsmuseet
8246/2019 20200325 25.03.2020 Inngående brev Luftkvalitet i Norge - kommunens ansvar og bidrag STATENS VEGVESEN
2269/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Furestøylvegen 57-59 - 62-353 - Deling av eiendom - bekreftelse fra panthaver Jarle Nilsen
2271/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om fritak frå renovasjonsavgift gnr. 25, bnr. 91 Jon Sandnes
2267/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Furestøylvegen 53-55 - 62-354 - Deling av eiendom - bekreftelse fra panthaver Jarle Nilsen
2268/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Furestøylvegen 49-51 - 62-355 - Deling av eiendom - bekreftelse fra panthaver Jarle Nilsen
2278/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Brokke hyttepark - realsameige Jarle Nilsen