eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
9817/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Tenestebevis - Signe Reite Signe Reite
9785/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Melding om vedtak: Møteplan Setesdal interkommunalt politisk råd 2021 Setesdal Regionråd
9825/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad og garasje på gnr. 61, bnr. 138 i Furåsen EIKEN HYTTER ANS
9839/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Kunngjering - Korrektur Setesdolen - Gerd Haugå
9833/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Olav Inge Brokke
7685/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Løyve til frådeling av areal frå gnr. 42, bnr. 23 i Leite Valle kommune
9840/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Overtakelsesprotokoll - Homme Grendefelt 43 Meglerfront - Eiendomsmegler
9823/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Setesdsal folkehøgskule, Valle kommune - ettersender sosi-fil STÆRK & CO AS
9838/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Korrespondanse angåande fleire opplysningar til søknad Frank Guttormsen
9824/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Stein Otto Alm
9829/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Angåande teikningar Glenn Lunden
9831/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Orientering om sak Glenn Lunden
9828/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Bestilling av oppmåling av tilleggsareal i Leite Landmåler Sør as
9816/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over tilleggsareal til garasje under gnr. 42, bnr. 23 VALLE KOMMUNE
9789/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om frådeling av hyttetomt nr. 17, 42 og 43 under gnr. 64, bnr. 96 på Kvisletoppen hyttelandsby Knut Nomeland m.fl.
9784/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Endringar i valføresegna KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
9788/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 32 under gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd vest BROKKE EIGEDOM AS
9795/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Bestilling av oppmåling av tomt 32 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
9772/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Ferdigattest for rehabilitering av pipe på gnr. 68, bnr. 103 på Rysstad MURERFIRMA ODDVAR HOMME
9790/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Tinglyst skøyte STATENS KARTVERK
9812/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om bedriftsretta-/etablererstøtte SØLVGARDEN HOTELL & FERIESENTER AS
9813/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om bedriftsretta-/etablererstøtte SØLVGARDEN HOTELL & FERIESENTER AS
9810/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
9814/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Setesdal folkehøgskule, Valle kommune STÆRK & CO AS
9786/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Jon Heggheim
9815/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Stein Otto Alm
9794/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - svar på søknad om helikoptertransport til eigedomen 63/131 RYSSTAD LAFTEBYGG AS
9803/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Svar på søknad om løyve til bruk av gravemaskin til eigedomen 63/131 RYSSTAD LAFTEBYGG
9761/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar vedr. bygning på gnr. 27, bnr. 2 Margit Dale
9770/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Vegavgift - Baklivegen Motorsenteret AS v/Jon Atle Helle
9771/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Vegavgift - Baklivegen Rysstad Laftebygg AS v/Knut H. Rysstad
9805/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll Landmåler Sør as
9744/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Antall ladepunkter for elbil Nils Erling Veivåg
9760/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1060 Løpenr: 9518/2020 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, rive hus på gnr. 25, bnr. 11 på Flateland Byggfakta
9762/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/1060-1 Byggfakta
9763/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1064 Løpenr: 9554/2020 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, anleggje veg og tomt til komande fritidsbustad på gnr. 43, bnr. 12 i Stavdalen Byggfakta
9764/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/1064-1 Byggfakta
9765/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1071 Løpenr: 9578/2020 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, oppføring av garasje på gnr. 68, bnr. 450 på Bjugsbakk Byggfakta
9768/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/1071-1 Byggfakta
9782/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Eivind Buckner
9759/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Knut Mauland
9738/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Kjetil Brunvatne
9739/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Malene Brunvatne
9742/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Sven Slettedal
9732/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:01:14.958567 Skatteetaten
9737/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Rune Andresen
9750/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 70/76 Terje Ribe
9751/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 70/84 John Reidar Mitander
9752/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 70/2 bruksrett Tjønnelia Kari Helle
9753/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 70/2 bruksrett Tjønnelia Helge Skagestad
9754/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 70/6 Egil Åmlid
9755/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Bjørn Lund
9780/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte HASLA AS
9783/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
9740/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Fleire opplysningar til søknad om tilbygg til hytte på gnr. 63, bnr. 144 i Evardalen Frank Guttormsen
9779/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
9778/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
9745/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for rehabilitering av pipe på gnr. 68, bnr. 103 på Rysstad MURERFIRMA ODDVAR HOMME
9730/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Ber om førehandsuttale - Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, rive våningshus på gnr. 25, bnr. 11 på Flateland FYLKESMANNEN I AGDER
9756/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Areal gunnar flateland
9748/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Fleire opplysningar til søknad om riving av våningsbustad på gnr. 25, bnr. 11 på Flateland Gunnar flateland
9749/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Søknad om riving av våningshus på gnr. 25, bnr. 11 på Flateland 'Gunnar Flateland'
9746/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Svar: Gjeld søknad om ferdigattest 63/337 Aamodt Byggkonsult AS v/Truls Aamodt
9747/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på gnr. 63, bnr. 337 i Sitåsen hyttegrend AAMODT BYGGKONSULT AS
9743/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gjeld søknad om ferdigattest 63/337 Aamodt Byggkonsult AS
9735/2020 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne og ungdomsarbeidar Valle og Hylestad barnehagar, Valle kommune - st. ref. 4308979391 ***** ***** *****
9736/2020 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne og ungdomsarbeider Valle og Hylestad barnehagar, Valle kommune - st. ref. 4308642950 ***** ***** ***** *****
9733/2020 20201121 21.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne og ungdomsarbeidar Valle og Hylestad barnehagar, Valle kommune - st. ref. 4308979391 ***** ***** *****
9705/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om oppføring av bod i Herjedalen på gnr. 61, bnr. 18- orientering om sak Åse Loland Fredheim
9704/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om fyllingsfot på gnr. 64, bnr. 94, Kvisletoppen Nord - orientering om sak MØVIK BYGGETJENESTER AS
9731/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om riving av våningshus på gnr. 25, bnr. 11 på Flateland Gunnar Flateland
9706/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om riving av Valle meinigheitshus på gnr. 40, bnr. 7 - orientering om sak COWI AS
9701/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Orientering om sak - søknad om tilbygg til hytte på gnr. 23, bnr. 23 ved Bjørnevatn Hilde M Larsen Austarheim
9702/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Referat for prosjektgruppemøte i prosjekt styking av fosterheim 22.10.20 Hedda Helene Schaanning
9703/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Referat frå prosjektgruppe i prosjekt fosterheim 24.09.20 Hedda Helene Schaanning
9713/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om frådeling av hyttetomt nr. 15 under gnr. 68, bnr. 366 på Kvisle KVISLE EIGEDOM AS
9709/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad oppattføring av støylsbu på gnr. 44, bnr. 1, Håvestøyl i Finndalen - orientering om sak Tor B Uppstad
9707/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om oppføring av gangbru over Otra ved Honnevje - orientering om sak PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
9700/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Orientering om sak -søknad om frådeling av hyttetomt under gnr. 68, bnr. 73. Knut S Uppstad
9699/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Orientering om sak NIlsen Byggtjenester AS
9717/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 31/6 bruksrett Bjørnelii Tom Arild Homme
9721/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 61/11 Tove Liestøl Kittelstad
9722/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 68/287 Arnt Gunnar Høyland-Lund
9728/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Hallvard Pålson Viki
9729/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Thomas Viki
9686/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Foreløpig svar - saksbehandlingstid FYLKESMANNEN I AGDER
9725/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:00:23.057737 Skatteetaten
9726/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:00:51.003379 Skatteetaten
9694/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Endringsliste pr 1.10.2020 eiendomsskattegrunnlag skatteåret 2018 Skatteetaten
9712/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på Søknad om endring av plass i barnehage Knut Rike
9716/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på Søknad om endring av plass i barnehage Malin Hovden
9692/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - ukl, 984488238 Landbruksdirektoratet
9723/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/20/13 Svein Erik Foss
9718/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Bjarne Theodorsen
9720/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 62/112 Anders Flagstad
9669/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/302 Anne Grete Linnebo
9715/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/92 Øystein Hansen
9724/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 68/324 Anne Uppstad Nomeland
9710/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/580 Løpenr: 9429/2020 Dokument tittel: Beredskapsvakt og godtgjersle for tilsette innan teknisk drift - innkalling til drøftingsmøte Bjarne Rysstad
9711/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/580-4 Bjarne Rysstad
9727/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om støtte 2021 Kirkens SOS Agder
9714/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Møteprotokoll frå styret Setesdal brannvesen IKS - 16.11.20 Styreleder Setesdal brannvesen IKS Dag Haugland
9689/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - beit, 975669025 Landbruksdirektoratet
9648/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse - Valle i Setesdal - Tveitetunet Riksantikvaren
9684/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Informasjon frå politiets eining for vandelskontroll og politiattestar - barnelova § 43a og barnevernloven § 6-10 Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
9681/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Vedr. gravesøknad for fiber - Rysstad industriområde Veiskiltkonsulenten AS v/Helge Byberg
9678/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Underteikna husleigekontrakt Jorunn B Brokke
9674/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Møteprotokoll 20201104 Setesdal IPR Setesdal interkommunale politiske råd
9675/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Referat og opptak av eiermøte i Agder Energi 16.11.2020 Sekreteriat for Agdereierne v/Rune Røiseland
9577/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Mellombels bruksløyve for garasje til løypemaskin på gnr. 24, bnr. 34 ved Bjørnevatn SVENSSON SIVILARKITEKTER AS
9644/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Innsyn i løyver som er gjeve for hybelbrakker på Nomeland gnr. 64, bnr. 5 STÆRK & CO AS
9645/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i løyver som er gjeve for hybelbrakker på Nomeland gnr. 64, bnr. 5 STÆRK & CO AS
9658/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 68/305 Eivind Helle
9670/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 64/57 Runar Sømo Olaussen
9671/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/33 bruksrett Fjellheim John Kåre Ekra
9672/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 62/116 Torfinn Brokke
9673/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 61/23 John Smiseth
9664/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/68 Vigdis Svaland
9665/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 64/66 Kjell Jørgen Steinsholm
9666/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/33 Inger Helene Rysstad
9667/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/193 Lars Dahlen
9668/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 62/196 Rikard Mangseth
9683/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Harald Erik Reisvaag
9647/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Sluttkontroll servicejobber -  Rysstad brannstasjon KNUT HOVET INSTALLASJONAR AS AVD RYSSTAD
9640/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om endring av plass i barnehage Malin Hovden
9655/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
9659/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 69/18 bruksrett Hongsvatn Geir Egil Solberg
9662/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 69/3 bruksrett Glottstøyl Linda Vivekke Jortveit
9663/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 69/24 Karl Gunnar Håkegård
9682/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Matrikkelbrev - ikkje fullført oppmålingsforretning Brokke hyttepark as
9633/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020, sendt 18.11.2020 Skatteetaten
9660/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Tilvising av systemsak til PPT PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE FOR SETESDAL
9365/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Fleire opplysningar til søknad Norsk Byggservice AS
9643/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 63, bnr. 205 i Sitåsen NORSK BYGGSERVICE AS
9661/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Tilvising av systemsak til PPT PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE FOR SETESDAL
9676/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding på rekvisisjon av oppmålingsforretning - grensejusering mellom gnr. 64, bnr. 78 og gnr. 64, bnr. 79 ved Myklevatn Bjørn Anders Sti
9639/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne og ungdomsarbeidar Valle og Hylestad barnehagar, Valle kommune - st. ref. 4308979391 ***** ***** ***** *****
9638/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne og ungdomsarbeider Valle og Hylestad barnehagar, Valle kommune - st. ref. 4308642950 ***** ***** *****
9525/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Melding om at matrikkelkart har blitt retta. Fellesteig Øyan. Anne-Gunn Homme
9425/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Budsjett for bruk av rentemidlar av skogfond 2021 Fylkesmannen i Agder
9631/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om bedfriftsrettet-/etablererstøtte STIFTELSEN SETESDAL FOLKEHØGSKULE
9618/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Varsel om at matrikkelkart vil bli endra. Kåvenes, 60/2 og 64/14 Anlaug Harstad m.fl.
9625/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for riving av eksisterande støylsbygning og oppføring av 2 fritidsbustader på tomt 54 på gnr. 63, bnr. 337 i Sitåsen AAMODT BYGGKONSULT AS
9510/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Melding om vedtak - Dispensasjon frå LNFR-føremålet og avstandskrav til vassdrag for oppattføring av stølsbu ved Hævatn. gnr/bnr 45/1 - ber om utsett klagefrist Agder fylkeskommune
9604/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Ferdigattest for 2 fritidsbustadar på gnr. 63, bnr. 292 i Sitåsen hyttegrend LANGEID BYGG AS
9170/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Avslag på søknad om fritak frå feie- og tilsynsavgift på gnr. 54, bnr. 10 på Kvestad Kjell Ove Tveiten
9375/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev KUNNGJERING Setesdolen - Gerd Haugå
9593/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til bustad på gnr. 42, bnr. 80 i Lii RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
9630/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om bedriftsretta-/etablererstøtte VALLE SPORT AS
9611/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om parkeringsløyve for forflyttingshemma Torbjørg D Brokke
9598/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Endring av bustad Jorunn B Brokke
9583/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Husleigekontrakt - leilegheit B Valle bygdeheim Jorunn B Brokke
9567/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Vedr. "Melding om vedtak: Skjenkeløyve for alkohol - Sølvgarden hotell og feriesenter AS" SØLVGARDEN HOTELL & FERIESENTER AS
9564/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Tilbakebetaling av unytta tilskot   - Folkehelseprogrammet i Agder Kristiansand kommune
9570/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Saksdokument Rotemo- Lunden Anne Løyland
9571/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 18/171-42 Anne Løyland
9565/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/509 Løpenr: 9382/2020 Dokument tittel: Vedr. bygning på gnr. 27 bnr. 2 Knut Erik Paulsen
9566/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/509-18 Knut Erik Paulsen
9588/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om driftstilskot ARKIVET FREDS OG MENNNESKERETTIGHETSSENTER
9560/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Konto nr. for utbetaling - investeringstiltak på Hovet skytebane Knut Hagen
9585/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Forslag til vedteker løypelag Morten Homme
9584/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 67/18 bruksrett Bjørgedalen Marianne Solbakk Lye
9576/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 67/1 Kari Bjørgum
9616/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar vedk. spørsmål om frådeling av eigedom og oppføring av bustadhus Birgit Homme og Jan Harstad
9621/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Atle Rørvik
9573/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Sebastian Lund-Myrhaug
9579/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Korrespondanse vedk. søknad BROKKESTØYLEN AS
9605/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om plass i barnehage Torgeir Straume Hjelmaas
9558/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Tinglyst dokument - ny grunneigedom ved frådeling 61/49 til 61/137 STATENS KARTVERK
9619/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Trekker søknad *****
9620/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Trekker søknad *****
9543/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av kalkdoseringsanlegg på gnr. 64, bnr. 1 på Nomeland COWI AS
9627/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av 2 fritidsbustadar og riving av eksisterande støylsbu på tomt 54, gnr. 63, bnr. 254 i Sitåsen Hyttegrend AAMODT BYGGKONSULT AS
9587/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Ber om fleire opplysningar til søknad om oppføring av garasje BR. UPPSTAD AS
9578/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, oppføring av garasje på gnr. 68, bnr. 450 på Bjugsbakk Zbigniew Marian Richert
9613/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Forslag til reguleringsendring ARICON NORGE DA
9559/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om frådeling av hyttetomt C9 og C10 under gnr. 62, bnr. 330 i Brokke hyttepark BROKKE HYTTEPARK AS
9562/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt C9 under gnr. 62, bnr. 330 BE-CON AS
9563/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt C10 under gnr. 62, bnr. 330 BE-CON AS
9568/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Melding om bygning som er unnateke søknadsplikt, enkelt landbruksbygg på gnr. 27, bnr. 2 på Dale Anne-Gunn Homme
9624/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Avlysing - markering av 25 år teneste i Valle kommune Ingebjørg Åmli m.fl.
9432/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Invitasjon til markering av 25 år teneste i Valle kommune Ingebjørg Åmli
9433/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Invitasjon til markering av 25 år teneste i Valle kommune Hallvard Pålson Viki
9434/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Invitasjon til markering av 25 år teneste i Valle kommune Ingunn Trydal
9435/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Invitasjon til markering av 25 år teneste i Valle kommune Anne Merete Åkre
9436/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Invitasjon til markering av 25 år teneste i Valle kommune Elin Elisabeth Viki
9407/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Melding om at matrikkelkart har blitt retta. Fellesteig Øyan. Margit Dale
9580/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne og ungdomsarbeider Valle og Hylestad barnehagar, Valle kommune - st. ref. 4308642950 ***** ***** *****
9575/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne og ungdomsarbeidar Valle og Hylestad barnehagar, Valle kommune - st. ref. 4308979391 ***** ***** *****
9532/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev SV: Søknad om dispensasjon , fyllingsfot Møvik Byggetjenester AS
9518/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, rive hus på gnr. 25, bnr. 11 på Flateland Gunnar Flateland
9537/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om bedriftsretta-/etablererstøtte SYSTOG DALE PRODUKSJONER AS
9538/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om bedriftsretta-/etablererstøtte NORDIBØ LANDHANDEL AS
9554/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, anleggje veg og tomt til komande fritidsbustad på gnr. 43, bnr. 12 i Stavdalen BR UPPSTAD AS
9541/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Utbetaling av tilskot til trus- og livssynssamfunn 2020 RANDESUND MISJONSMENIGHET m.fl.
9542/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Opplysning om areal Arne Rønholt
9535/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Fiti, 68/1 Marton Laksesvela. Valle kommune Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
9529/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Per Øyvind Asbjørnsen
9550/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. 60/35 Store Sandvatn, Niklos Berg. Valle kommune Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
9513/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar angåande utsett klagefrist Agder fylkeskommune
9522/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Brokke eigedom as
9523/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev BROKKE EIGEDOM AS
9524/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
9499/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om ervervsløyve for snøskuter Stein Føreland Straume
9496/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve STRAUME KRAFTVERK AS
9495/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om endring av plass i barnehage Knut Rike
9557/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av 2 fritidsbustadar på gnr. 63, bnr. 292 i Sitåsen hyttegrend LANGEID BYGG AS
9548/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev VIKTIG - Til landets kommunar, regionale helseforetak og fylkesmenn - Orientering om evaluering av antigen hurtigtest og bruk under utbrot Fylkesmannen i Agder
9491/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Rolf Rike
9527/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Frank Eidet
9539/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Purring på svar, og boikott av Nomeland Maskin AS Nomeland maskin as v/Steinar Nomeland
9530/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/783 Løpenr: 8985/2020 Dokument tittel: Suleskarvegen. FV450 Brokke-Suleskar. Komande handlingsprogram for fylkesveg i Agder Svenn Magne Brokke
9531/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Suleskarvegen. FV450 Brokke-Suleskar. Komande handlingsprogram for fylkesveg i Agder Svenn Brokke
9544/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/913 Løpenr: 9280/2020 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 22, bnr. 32 ved Bakkebu Byggfakta
9545/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/913-11 Byggfakta
9546/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/996 Løpenr: 9285/2020 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, tilbygg til hytte på gnr. 23, bnr. 23 ved Bjørnevatn Byggfakta
9547/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/996-9 Byggfakta
9553/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn NRK
9528/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding på oppretting av nytt grunnerverv, ref. 20/69740-16 Statens vegvesen
9490/2020 20201115 15.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne og ungdomsarbeider Valle og Hylestad barnehagar, Valle kommune - st. ref. 4308642950 ***** ***** *****
9429/2020 20201114 14.11.2020 Utgående brev Beredskapsvakt og godtgjersle for tilsette innan teknisk drift - innkalling til drøftingsmøte DELTA
9373/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Tilskot til utvida introduksjonsprogram - særskilt utbetaling som følgje av Covid-19 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
9384/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Arnfinn Føreland
9386/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Stein Føreland Straume
9388/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Jan Føreland
9404/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Kalkdoseringsanlegg, Valle kommune, søknad. Ber om fleire opplysningar. Arne Rønholt
9392/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Pål Åmlid
9409/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 53/1 bruksrett Stykktjønndalen Peter Mykjåland
9410/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 53/1 og 53/3 Olav Jan Tveiten
9411/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 45/38 Ingvill Rike
9413/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 57/2 Jon B Sandnes
9414/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 44/19 Arne Uppstad
9415/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 46/42 Liv Gunn Viki
9416/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 52/2 bruksrett Flossli Liv Gunn Viki
9417/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 46/33 og 46/42 bruksrett Fisstøyl og Stavdalen Geir Nilssen
9418/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 45/20 bruksrett Stavkollen Marius Ramstad Isaksen
9419/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 43/19 Dagfinn Isaksen
9420/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 45/18 Britta Lise Homme
9421/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 49/2 Torleif B Harstad
9422/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 46/32 Liv Åkre Trydal
9423/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 52/1 bruksrett Finndalen Mette Brottveit Gjerden
9424/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 44/14 Kristine Bjørg Uppstad
9403/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 45/4 bruksrett Håvestøyl Geir Uppstad
9406/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 53/1 bruksrett Myrstøyl Peer Didrik Alme
9426/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 44/6 bruksrett Fosstjønn Kristine Bjørg Uppstad
9427/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 42/93 Eva Engelschiøn Akre
9428/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 44/1 Torunn Jore
9405/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
9390/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
9389/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 22, bnr. 32 ved Bakkebu Kjell-Tore Lunden
9387/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Terrengprofil Kjell Tore Lunden
9385/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Høgde på tomt Kjell Tore Lunden
9380/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Referat frå kommunemøte nr. 2 - 26.08.20 Hedda Helene Schaanning
9381/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Referat frå kommunemøte nr. 3 - 07.10.20 Hedda Helene Schaanning
9393/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Melding til matrikkelfører om avtale / vedtak om erverv / tilslutning av grunn til offentleg veg Statens vegvesen
9396/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Innsynskrav NRK
9377/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding på tilsynsrapport Setesdal brannvesen
9379/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding på tilsynsrapport Setesdal brannvesen
9372/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ukl, 974641585 Landbruksdirektoratet
9394/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding på tilsynsrapport Setesdal brannvesen
9398/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Skiltplan og gravesøknad ifm fiberfremføring ved Rysstad Industriveg - LHAnlegg Veiskiltkonsulenten
9402/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Ny rettleiar for skredfareutgreiing for skred i bratt terreng NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
9397/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Frådeling av eigendom/Bygge nytt hus Birgit Homme m.fl.
9382/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Vedr. bygning på gnr. 27 bnr. 2 Margit Dale
9400/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 68/184 Helge Sannes
9391/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Tarald H Helle
9378/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Innmelding av behov for NMSK-midlar i 2021 Fylkesmannen i Agder - Landbruksavdelinga
9349/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev KUNNGJERING AS SETESDØLEN
9364/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Tenestebevis - Christina Ahlsrød Besteland Christina A Besteland
9366/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Tenestebevis - Solveig B. Kyrvestad Solveig B Kyrvestad
9351/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Feil og manglar ved hybelhus i Harstadvegen Valle kommune Marianne Mathiassen
9360/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Agder Energi - Status frå fusjonssonderingar Agder energi
9358/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Interpellasjon til kommunestyret 25.11.2020 Kommunestyrerepresentant Margit Dale
9369/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ukl, 974641585 Landbruksdirektoratet
9344/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Innsynskrav NRK
9359/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Referat frå kommunemøte nr. 4 - 04.11.2020 Hedda Helene Schaanning
9348/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Juvassbeitet 48/16 Tarald Nomeland. Valle kommune Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
9346/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Hilde Brottveit
9343/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Klage på del.vedtak 820/20 Kristian Thaule
9347/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Stein Føreland Straume
9282/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Hallvard Olavsson Rygnestad
9064/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Matrikkelbrev 23/6/44 Hallvard O Rygnestad
9367/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt høyringssvar på Valle kommune Regjeringen
9340/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Vi treng stadfesting på kommunens deltaking i regional elgbeitetaksering 2021 Agder fylkeskommune
9356/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av garasje på gnr. 63, bnr. 272 i Sitåsen Sverre Tveit
9352/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Angående byggesøknad Sitåssvingen 2, Valle kommune. Sverre Tveit
9285/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, tilbygg til hytte på gnr. 23, bnr. 23 ved Bjørnevatn Hilde M Larsen Austarheim
9286/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforrenting - skyldskiftetomt, gnr. 42, bnr. 25 - Sofielund LANDMÅLER SØR AS
9297/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Tilsynsrapport etter tilsyn med grunnarbeid - Rysstad Industriområde, gnr. 68, bnr. 472 THA ARKITEKTER AS
9279/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Ny busslomme og leskur på Rysstad Statens vegvesen
9322/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Linda Dale
9284/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Hilde Lie
9301/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Vedr. flytting av løe Brokke Agder fylkeskommune
9289/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Førebels svar - orientering om sakshandsaming MOTORSENTERET AS
9325/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 46/3 Gerd Astrid Åkre
9327/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 52/19 Mette Brottveit Gjerden
9328/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 46/34 Fisstøyl May Britt Uppstad
9329/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 52/7 Edvin Brottveit
9318/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 43/22 Harald Åkre
9319/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 53/2 Hallvard G Tveiten
9320/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 53/2 bruksrett Timrevika Jorunn Tveiten Trydal
9321/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 45/1 og 46/34 Bjørg Åkre
9293/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Gunhild Lund
9292/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Vidar Nomeland
9245/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Bjørg Brokka Rike
9253/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Det gjeld søknad om garasje på gnr. 61, bnr. 105 i Furåsen Vennesla Netthandel
9295/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Spørsmål vedrørande taktype Kjell Tore Lunden
9296/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Svar på spørsmål om taktype Kjell Tore Lunden
9280/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 22, bnr. 32 ved Bakkebu Kjell-Tore Lunden
9288/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Bjørg Brokka Rike
9281/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Status frådelingssak Ånund Viki
7696/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Ber om førehandsuttale FYLKESMANNEN I AGDER
9294/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Revidert søknad PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
9240/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Ber om førehandsuttale- Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av gangbru over Otra ved Honnevje FYLKESMANNEN I AGDER
9278/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/902-1 Berit Markussen
9269/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/902 Løpenr: 8847/2020 Dokument tittel: Søknad om dispensasjon etter kulturminneloven § 8, 4. ledd for automatisk fredete kulturminner: ID:271849, 271851 og 271854. Detaljreguleringsplan for Kummehagen (Rystad sentrum) Berit Markussen
9341/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Oversending av informasjon om medlem/fullmektige til Setesdal Forliksråd Refsland, Gunnar m.fl.
9150/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Tilsynsrapport for Valle Helsesenter - tilbakemelding Setesdal Brannvesen IKS v/Jan Arild Åkre
9336/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Underteikna rammeavtale på ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Eli Helene Andersen
9298/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Agder Energi - Status frå fusjonssonderingar Agder Energi
9342/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Uttale til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 Utdanningsforbundet
9302/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 64/60 Rolf Anders Stumpf
9317/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 68/278 Nina Helene Helle
9264/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Fristar skog før jul 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
9338/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Underteikna rammeavtale på ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Hilde Marie Straume
9247/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Signert samarbeidsavtale om drift av krisesenter Valle kommune KRISTIANSAND KOMMUNE
9227/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Svar på søknad om løyve til bruk av gravemaskin på eigedomen 44/5 og 6 Tor B Uppstad
9248/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 62/5 bruksrett Bjørnevasstøylen og Rennevasstøylen Tor Gunnar Vatne
9241/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Einar Ø Jølle Frøytland
9217/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/35 Linda Dale
9214/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 62/459 bruksrett Gripemo Dreng Brokke
9215/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 64/62 Jorun Langfeldt
9212/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/66 Gunnar Trydal
9098/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Utbetaling av tilskot BERGTUN HOTELL AS
9232/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Synnøve Bjørgum Steine
9206/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 66/65 Sigmund Andersen
9211/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 66/2 Torhill Bjørgum Åkre
9229/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Søknad om mellombels bruksløyve for oppføring av tilbygg, carport og utestoge på gnr. 42, bnr. 80 i Lii RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
9218/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Søknad om førebels bruksløyve for garasje til løypemaskin på gnr. 24, bnr. 34 på Bjørnevatn SVENSSON SIVILARKITEKTER AS
8820/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Svar vedr. bygg på gnr. 27 bnr. 2 Frode Andreas Verpe
9236/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 27/2 i Valle (4221) Landbruksdirektoratet
9242/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 22/3 i Valle (4221) Landbruksdirektoratet
9231/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Erklæring av ansvarsrett PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
9235/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Etterlyser svar på tomter Stavdalen Ånund Viki
9220/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 45/28 Hallvard Åkre
9223/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad om dispensasjon for frådeling av bustadtomt frå gnr. 44, bnr. 7 og gnr. 45, bnr. 7 i Viki Ånund Viki
9230/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Helga Hegland Besteland
9233/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve *****
9204/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 61/26 Åge Å Rysstad
9249/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Jan Haugeland
9250/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 69/3 bruksrett Glottestøyl Tone Haugen
9246/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve Solveig Rysstad
9197/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 36/1 bruksrett Grøneli Jens Tore Homme
9198/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 38/2 Gerd Torhild Helle Aakhus
9195/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 36/2 Birgit Håverstad
9239/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterande grenser - gnr. 42, bnr. 25 - Sofielund Søren Sverdrup Lund
9251/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Budsjett for bruk av rentemidlar 2021 FYLKESMANNEN I AGDER
9243/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Plantegning garasje Sitåssvingen 2. Sverre Tveit
9175/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Fleire opplysningar til søknad om slamavskiljar og infiltrasjonsanlegg på gnr.70, bnr. 27 på Helle Uppstad VVS AS
9176/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding på fleire opplysningar til søknad Uppstad VVS AS
9213/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Søknad om garasje - ber om fleire opplysningar Sverre Tveit
9224/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Ber om førehandsuttale - Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, tilbygg til hytte ved Bjørnevatn Villreinnemnda
9144/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, riving av Valle meinigheitshus på gnr. 40 bnr. 7 i Valle sentrum COWI AS
9216/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
9219/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Søknad om rehabilitering av pipe på gnr. 23, bnr. 8, fnr. 18 ved Bjørnevatn SELJORD VARMESERVICE AS
9200/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 34/1 bruksrett Fiskebua Kristian Thaule
9193/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 28/2 Eivind Homme
9191/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 31/8 Oddvar Homme
9192/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Rolfsbu, 61/1 Ingrid Stumpf. Valle kommune Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
9228/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, gangbru over Otra- ber om fleire opplysningar PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
9184/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av ny gangbru på gnr. 47/31 og 48/58 over Otra Ved Honnevje rasteplass til Kjeøyne Frisbee-bane PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
9190/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak Øystein Berg
9128/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Rolf Holen
9185/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
9132/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppattføring av støylsbu på gnr. 44, bnr. 1, Håvestøyl 'Uppstad, Tor B'
9156/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - detaljregulering rassikring fv. 45 Lauvåsnuten-Voilen STATENS VEGVESEN ARENDAL KONTORSTED m.fl.
9222/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Forureining Agder Energi Nett AS
9203/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1037 Løpenr: 8990/2020 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, oppføring av bod på gnr. 61, bnr. 18 i Herjedalen Byggfakta
9194/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1007 Løpenr: 8983/2020 Dokument tittel: Byggjesøknad tomt 5 i Sitåsen Byggfakta
9196/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/1007-3 Byggfakta
9207/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/1037-1 Byggfakta
9209/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/996 Løpenr: 9053/2020 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, oppføring av tilbygg til hytte på gnr. 23, bnr. 23 på Bjørnevatn Byggfakta
9210/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/996-6 Byggfakta
9171/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Underteikna rammeavtale på ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Heidi Marie S Kyrvestad
9174/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Tenestebevis - Liv Stormo Liv Stormo
9136/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Kart rekvisisjon på tomt Knut Olav Tveiten
9113/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Vedr. Søknad om serveringsløyve sak 2020/515-5 U63 SETESDALS LEFSER OG BRAUD KRISTINE BJØRGUM FORDE
9126/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Elin Linde Fagerbakke
9187/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 62/65 Kjell Greibesland
9177/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 64/4 Øyvind Jacob
9178/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 62/61 Bjarne Theodorsen
9180/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/161 Sigurd Hortemo
9181/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Øystein Berg
9182/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 64/68  Anton Rodahl
9116/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Anne Marthe Kile
9117/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Kjell Sigurd Linde
9115/2020 20201108 08.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne og ungdomsarbeider Valle og Hylestad barnehagar, Valle kommune - st. ref. 4308642950 ***** ***** *****
9105/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Underteikna kjøpekontrakt Bjørg Homme Lund
9066/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne og ungdomsarbeider Valle og Hylestad barnehagar, Valle kommune - st. ref. 4308642950 ***** ***** *****
9065/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barne og ungdomsarbeidar Valle og Hylestad barnehagar, Valle kommune - st. ref. 4308979391 ***** ***** *****
9053/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, oppføring av tilbygg til hytte på gnr. 23, bnr. 23 ved Bjørnevatn Hilde M Larsen Austarheim
9062/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Søknad om frådeling av tomt til eksisterande bygg under gnr. 25, bnr. 11 på Flateland Gunnar Folke Flateland
9099/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Oppstart av namnesak 2020-476 – Hoftuft og Skarpækre i Valle kommune STATENS KARTVERK
9108/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Hallvard Pålson Viki
9110/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Thomas Viki
9075/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/169 Jan Sverre Reber
9073/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/46 Torbjørg B Harstad
9070/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 68/442 Olav Rustad
9071/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 64/56 Haavard Bolt-Evensen
9068/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Kay Lindland
9078/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/99 Anne Lise Kolle Olsen
9079/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/126 Erik Arntsen
9080/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/1 Håvard Sandkjær Fjærbu
9081/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 64/70 Leif Sakariassen
9082/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/62 Per Grimsgaard
9083/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/71 bruksrett Grantun Ingrid Håverstad Dovland
9084/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/71 Berit Dovland
9085/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/6/9 Thom Jakob Kleggetveit
9086/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 62/47 Lillian Rysstad Sandnes
9087/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/125 Yngvar Evensen
9089/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/133 Olav Kåre Harstad
9055/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Knut H Nomeland
9056/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Signe Margrethe Stormo
9096/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev E-post korrespondanse - Svar på søknad om serveringsløyve Kristine Bjørgum Forde
9090/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Turid Hovet Helle
9074/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Tarald Flateland
9102/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Melding om vedtak: Val av medlem og møtefullmektig til Setesdal forliksråd BYGLAND KOMMUNE
9104/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Medlem til Setesdal forliksråd frå Valle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
9101/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Tilsynsrapport utan avvik SETESDAL BRANNVESEN IKS
9093/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Tilsynsrapport for Valle hybelbygg - tilbakemelding Setesdal Brannvesen IKS v/Jan Arild Åkre
9060/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/851 Løpenr: 7030/2020 Dokument tittel: Varsel om tilsyn - Valle kommune, Setesdal barnevern Tora Håkegård
9061/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/851-1 Varsel om tilsyn - Valle kommune, Setesdal barnevern Tora Håkegård
8986/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Ferdigattest for oppføring av 2 fritidsbustader på gnr. 63, bnr. 209 Sitåasen hyttegrend LANGEID BYGG AS
9051/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Krav om utbetaling frå skogfond og søknad om tilskot til skogkultur GNR 27/2 LANDBRUKSDIREKTORATET
9052/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon - oppattføring av støylsbu på gnr. 44, bnr. 1, Håvestøyl i Finndalen AGDER FYLKESKOMMUNE
9103/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for oppføring av støylsbu på gnr. 44, bnr. 1 i Valle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
9031/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
9077/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Samtykke til tinglysing SØRMEGLEREN AS
9072/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Underteikna kjøpekontrakt Bjørg Homme Lund
9057/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Magne Pedersen
9058/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Øystein Pedersen
9067/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 50/44 Martinius Moseid
9100/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Forhåndsuttale - Søknad om løyve til tiltak - riving og flytting av løe på gnr. 62, bnr. 1 AGDER FYLKESKOMMUNE
9076/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 62/46 Ragna Aamlid Aas
9069/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 68/91 og 68/7 Åshild Rysstad Hovden
9054/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Knut S. Uppstad
8879/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Byggjeløyve for garasje på gnr. 41, bnr. 23 i Leite Ronny Åkre
9009/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev Rammeløyve for oppføring av tilbygg til Brokkestøylen, bestyrarbustad, glampingdomer og utleigehytter på gnr. 62, bnr. 460 RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
9042/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 38/1 bruksrett Juvatn og Flotto Ånund Nomeland
9043/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 32/2 bruksrett Gloselidi Hege Homme
9036/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 33/1 Ove Bråtun
9037/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 32/1 Gjermund Espetveit
9038/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 35/3 bruksrett Funnestøyl Gunnhild Lien
9030/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 68/356 Geir Andre Jørgensen
9013/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Torbjørg Ege
9014/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 50/33 Helge Homme
9015/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 50/39 Inger Aamli
9002/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve *****
8988/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Vivi Merete Løyland Aasen
9034/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 27/1 Knut Rike
9035/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 27/1 bruksrett Øyan Knut Flateland
8947/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av feleverkstad på nr. 68, bnr. 1, Heimigard Marton Laksesvela
9011/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon og oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
8801/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Bjørg Brokka Rike
8802/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Matrikkelbrev Bjørg Brokka Rike
8982/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/638 Løpenr: 8942/2020 Dokument tittel: Søknad om snøskuterløyve Johannes Bjørkeli
8995/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/638-60 Johs Bjørkeli
8996/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/783 Løpenr: 8985/2020 Dokument tittel: Suleskarvegen. FV450 Brokke-Suleskar. Komande handlingsprogram for fylkesveg i Agder Bjørgulv N. Berg
8997/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Suleskarvegen. FV450 Brokke-Suleskar. Komande handlingsprogram for fylkesveg i Agder Bjørgulv N. Berg
8998/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Stadnamnprosjekt Aust-Agder museum og arkiv IKS
8994/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Tenestebevis - Solveig Ringhus Botn Solveig Ringhus Botn
8966/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Tilsynsrapport for Valle kultursenter - tilbakemelding Setesdal Brannvesen IKS v/Jan Arild Åkre
8953/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Svar på førespurnad om drøftingsmøte jf. HA del B paragraf 3-2 Fagforbundets forhandlingsutval
9044/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 62/305 John Eric Svaland
9045/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 62/197 Anne Lothe Andersen
9047/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Inger Kiland Rysstad
9049/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Gunnar Eggen
9016/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 64/73 Ragnar Bøylestad
9017/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/142 Trond Olav Thomassen
9018/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 62/114 Knut Kristensen
9019/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/162 Torstein Bakken
9021/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 64/102 Arne N Berg
8987/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Marcus Egil Nerland
9039/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Ber om fleire opplysningar- søknad om utslepp på gnr. 70, bnr. 27 på Helle Uppstad VVS AS
8983/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Byggjesøknad tomt 5 i Sitåsen Norsk-Byggservice - Linda Reneè Smith
8999/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Vedr. søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, tilbygg til hytte på gnr. 23, bnr. 23 ved  Bjørnevatn Odd Austarheim m.fl.
9000/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Søknad om tilbygg ved Bjørnevatn Odd Austarheim
9001/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Vedr. søknad om tilbygg ved Bjørnevatn Odd Austarheim
8991/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Høyring - Forskriftsfesting av retningsliner for tilskotsordning for lokal kompetanseutvikling Valle Kommune - Else Margit Tveit
9048/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Søknad om oppføring av uthus ved Fiti- berom fleire opplysningar til søknaden. Daniel Homme
8990/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, oppføring av bod på gnr. 61, bnr. 18 i Herjedalen Åse.Loland Fredheim
8989/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Søknad om ny fyllingsfot, dispensasjon frå byggjegrense og formål på Kvisletoppen hyttelandsby MØVIK BYGGETJENESTER AS
9040/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Nabovarsel Møvik Byggetjenester AS
9041/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Spørsmål vedrørande søknad om dispensasjon i Kvisletoppen Hyttelandsby Møvik Byggetjenester AS
8878/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Tinglyst festekontrakt STATENS KARTVERK
8975/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på tomt 30, gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd Vest AAMODT BYGGKONSULT AS
8949/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Byggjesøknad, tomt 5 i Sitåsen- ber om fleire opplysningar Norsk Byggservice AS
8954/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Magnhild Hovet
8969/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 66/28 bruksrett Gjærdestøyl Christopher Haukland
8970/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 66/28 bruksrett Øvre Gjærdestøyl Ole Christian Haukland
8971/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 66/28 bruksrett Gjærdestøyl Ole Haukland
8952/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Tor Gunnar Hovet
8945/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Anja Solheim
8980/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Leonhard Bjarne Jansen
9097/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskot BERGTUN HOTELL AS
8967/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Tenestebevis - Ingvild Loise Lund Ingvild Loise Lund
8946/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Innsyn i byggesakspapir for gbnr. 62/397 RjA Bygg og prosjektering
8984/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Offentleg søkjarliste Setesdølen
8951/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Tor Gunnar Hovet
8941/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Planteikning Marton Laksesvela
8965/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Re: Retting av matrikkelkart i Evardalen, Bronestøylen, sak 20/942 Jorunn Synnøve Uppstad
8939/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Invitasjon til avlevering av kommunale papirarkiv for perioden 2020-2021 Aust-Agder museum og arkiv IKS
8985/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Suleskarvegen. FV450 Brokke-Suleskar. Komande handlingsprogram for fylkesveg i Agder Prosjektet Suleskarvegen Børge Skårdal
8944/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Gjermund Bø
8981/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Tillegg til søknad om snøskuterløyve Sigrid Bø
8978/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Berg - Sveling. 50/2 Gjermund Bø. Valle kommune Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
8979/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i SVR. Berg - Sveling. 50/2 Sigrid Bø. Valle kommune Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
8943/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve *****
8940/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Heidi Marie Kyrvestad
8950/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Søknad om snøskuterløyve Harald Kjelleberg
8955/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 40/5 bruksrett Voilan Åge Nomeland
8956/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 52/14 bruksrett Vøyland Elin Uppstad
8957/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 40/5 bruksrett Bøle Olav Buø
8958/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 40/5 bruksrett Bøle Tone Buø
8960/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 49/1 Olav Kåre Harstad
8973/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Orientering om sak Ånund Viki
8972/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 24/11, 25/13, 25/14, 25/15 og 24/45 Adelheid Rygnestad
8962/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 43/18 Richard Jacobsen
8942/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Yngvar Berg
8974/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Søknad til uttale - sak 20-622- Søknad om løyve til tiltak - riving og flytting av løe på gnr. 62, bnr. 1, Brokke Agder fylkeskommune
8948/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Brokke tomt - Morrow Battericelle fabrikk Contentio AS
8880/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Ånund Rysstad Lien
8899/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Vidar Hoslemo
8893/2020 20201103 03.11.2020 Utgående brev Handsaming av klage på byggjeløyve for opparbeiding av område til fritidsaktivitetar og parkeringsplass på gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
8935/2020 20201103 03.11.2020 Utgående brev Oversending av klagesak FYLKESMANNEN I AGDER
8883/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Bossbustøylen. 50/68 Arild Stene. Valle kommune Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
8884/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Gjermund Hoftuft
8885/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 Skatteetaten
8877/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 Skatteetaten
8894/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 Skatteetaten
8888/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 Skatteetaten
8889/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 Skatteetaten
8890/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 Skatteetaten
8891/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 Skatteetaten
8922/2020 20201103 03.11.2020 Utgående brev Orientering om sak - Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppattføring av støylsbu på gnr. 45, bnr. 1 ved Hævatn RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
8923/2020 20201103 03.11.2020 Utgående brev Orientering om sak - Søknad om frådeling av areal til pumpehus under gnr. 62, bnr. 3 på Videvad Øystein Berg
8903/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Søknad om transportteneste for funksjonshemma 2020 *****
8933/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1 Løpenr: 8816/2020 Dokument tittel: Vedr bygg på gnr 27 bnr 2 Knut Erik Paulsen
8934/2020 20201103 03.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/1-278 Knut Erik Paulsen
8932/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskot til Senter mot seksuelle overgrep Agder SMSO - budsjett 2021 Kristiansand kommune
8887/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Søknad om driftstilskot 2021 STIFTELSEN ARKIVET
8936/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Meld. St. 30 (2019 - 2020) Ein innovativ offentlig sektor - Vi treng alle kommunane og statlege verksemder med på laget! KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
8937/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Møtebok frå 21.10.20 - 22.10.20 - Villreinnemnda for Setesdalsområdet Villreinnemnda for Setesdalsområdet
8911/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Underteikna rammeavtale på ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Jonas Ånestad
8896/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Underteikna midlertidig tilsetting Dorota Bielecka
8900/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Vidar Hoslemo
8875/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Tildeling 2020 - Nettverk Bykle og Valle - Desentralisert kompetanseutvikling FYLKESMANNEN I AGDER
8774/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Fwd: Andre Markgraf foredrag Andreas Bjørgum Forde
8776/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Andre Markgraf foredrag Andreas Bjørgum Forde
8902/2020 20201103 03.11.2020 Utgående brev Valle kulturskule - vedtak om plass på song Sumaia Abdulkader Zein
8898/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Vidar Hoslemo
8930/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Tilskot til infrastruktur , kompetanse og utstyr til heimeundervisning - utsett søknadsfrist FYLKESMANNEN I AGDER
8641/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus gnr. 70. bnr. 27 på Helle UPPSTAD VVS AS
8706/2020 20201103 03.11.2020 Utgående brev Rivingsløyve for støylsbu på gnr. 68, bnr. 261 ved Bergsenden Marton Laksesvela
8905/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak, rehabilitering av pipe og eldstad på gnr. 23, bnr. 8, fnr. 18 SELJORD VARMESERVICE AS
8901/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Teikningar Truls Aamodt
8921/2020 20201103 03.11.2020 Utgående brev Faktura for utbyggingsavtale BROKKE EIGEDOM AS
8938/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. A7, under gnr. 24, bnr. 3 på Bjørnevatn Tor Gunnar Hovet
8892/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Søknad om endring av kommunale avgifter Gjermund Hoftuft
8913/2020 20201103 03.11.2020 Utgående brev Endring av kommunale avgifter på gnr. 34, bnr. 2 Hoftuft Gjermund Hoftuft
8882/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - grensejusering mellom gnr. 64, bnr. 78 og gnr. 64, bnr. 79 på Myklevatn Bjørn Anders Sti m.fl.
8850/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Oppfordring til kommunane til å ta i bruk digital bekymringsmelding Fylkesmannen i Agder
8796/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi for Bygland kommune 2020-2024 - Offentleg gjennomsyn Bygland kommune
8832/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Samtykkje på nabovarsel AAMODT BYGGKONSULT AS
8835/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/101 Finn Holmvik
8837/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 64/92 Torgeir Uleberg
8838/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Trygve Holtskog
8839/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/167 Karles Antonsen
8840/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Tor Berntsen
8870/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/64 Karin Margrethe Johansen Trydal
8862/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Truls Hugo Hermansen
8867/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/51 Stig Trydal
8834/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Sumaia Abdulkader Zein
8830/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/175 Finn Thomassen
8798/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11 Skatteetaten
8799/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Eigedomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11 Skatteetaten
8873/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Gravfeste Hylestad kyrkjegard Helga Hegland Besteland
8823/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 66/61 Marianne Solbakk Lye
8824/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 65/79 Hæge Johannessen
8819/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 65/69 Eivind Å. Hovet
8852/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Tilsynsrapport for Hylestad Soknehus - tilbakemelding Setesdal Brannvesen IKS v/Jan Arild Åkre
8871/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding på tilsynsrapport Hylestad Soknehus Setesdal brannvesen
8833/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Invitasjon til alle landets kommunar om å bli vurdert til å bli med i utvidinga av Familie for fyrste gong Bufetat
8780/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Detaljregulering for rv. Rotemo - Lunden, planID 201902. Slutthandsaming STATENS VEGVESEN m.fl.
8814/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Konsesjonsmodulen i matrikkelen vert endra frå 1. november 2020 Statens Kartverk
8846/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Tenestebevis - Paulina Zakrzewska Paulina Zakrzewska
8858/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Tenestebevis - Ingebjørg Haugen Ingebjørg Hovet Haugen
8869/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Asfaltering v/realsameige i Stovegen på Rysstad For styret i Stovegen realsameige Tove Hilde Åmlid
8829/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 66/13 i Valle (4221) Landbruksdirektoratet
8818/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Møtebok kontrollutvalet 28.10.20 Agder Sekretariat
8831/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Søkjarliste teknisk sjef Setesdølen
8816/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Vedr bygg på gnr 27 bnr 2 Frode Andreas Verpe
8821/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1007 Løpenr: 8555/2020 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 63, bnr. 205 på Sitåsen Byggfakta
8822/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/1007-1 Byggfakta
8825/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1012 Løpenr: 8633/2020 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, oppføring av garasje på gnr. 63, bnr. 272 på Sitåsen Byggfakta
8826/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/1012-1 Byggfakta
8827/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1020 Løpenr: 8699/2020 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, oppføring av uthus på gnr. 31, bnr. 1 på Fiti Byggfakta
8828/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/1020-1 Byggfakta
8710/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til støylsbu på gnr. 66, bnr. 33 på Mærstøyl Magnhild Bø Heddeland
8836/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Førebels svar Lise Fosså
8847/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter kulturminneloven § 8, 4. ledd for automatisk fredete kulturminner: ID:271849, 271851 og 271854. Detaljreguleringsplan for Kummehagen (Rystad sentrum) Agder fylkeskommune
8684/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Ferdigattest for rehabilitering av pipe på gnr. 39, bnr. 3 i Tveitebø MURERFIRMA ODDVAR HOMME
8855/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Underteikna kontrakt leige av hybel Irene Thoresen
8856/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Underteikna kontrakt leige av hybel Mira Holmen Jacobsen
8857/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Underteikna kontrakt leige av hybel Lea Guddal
8864/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøskuter i verneområdet SVR. Berg - Sveling. Torjus B. Berg 51/1. Valle kommune Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
8872/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve JOHN'S TRAFIKKSKOLE AS
8812/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Langeid bygg
8810/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Per Kristian Johansen
8841/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 61/1 Ståle Solbakk Lye
8863/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 31/8 bruksrett Skardet Hege Homme
8848/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 30/1 Kjell Ole Homme
8849/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 29/1 Åse Marie Haugen
8851/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 28/3 bruksrett Fitbekk Øyvind Uppstad
8866/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 30/1 bruksrett Hiskard Roar Hoffshagen
8853/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 29/6 Torgrim Juvastøl
8859/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 30/1 bruksrett Hiskard og Spjote Torgrim Juvastøl
8860/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 30/1 bruksrett Spjote Magnus Juvastøl
8861/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 31/6 bruksrett Laugardalen og Fiti Arne Johnnysson Pedersen
8842/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 22/3 Svein Brokka
8844/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 31/1 Daniel Homme
8811/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Alv Roland
8803/2020 20201101 01.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Leiar for teknisk eining Teknisk, Valle kommune - st. ref. 4292524673 ***** ***** ***** *****
8804/2020 20201101 01.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Leiar for teknisk eining Teknisk, Valle kommune - st. ref. 4292524673 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
8805/2020 20201101 01.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Leiar for teknisk eining Teknisk, Valle kommune - st. ref. 4292524673 ***** ***** *****
8792/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Leiar for teknisk eining Teknisk, Valle kommune - st. ref. 4292524673 ***** ***** ***** *****
8797/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Leiar for teknisk eining Teknisk, Valle kommune - st. ref. 4292524673 ***** ***** ***** *****
8742/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Leiar for teknisk eining Teknisk, Valle kommune - st. ref. 4292524673 ***** ***** *****
8773/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Leiar for teknisk eining Teknisk, Valle kommune - st. ref. 4292524673 ***** ***** *****
8754/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast *****
8745/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Redigert søknad om dispensasjon og løyve til tiltak på eigedom gnr. 61, bnr. 105 på Furåsen Nilsen Byggtjenester AS
8761/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøskuter i verneområdet SVR. Berg - Gjuvatn. 48/4 Åsmund Haugen. Valle kommune Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
8784/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av kalkdoseringsanlegg på gnr. 64, bnr. 1 på Nomeland COWI AS
8755/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/138 Olaf Henrik Homme
8760/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 68/179 Linda Stiansen Johansson
8793/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 50/22 Tarald Aamli
8794/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 47/17 Torleiv Nomeland
8777/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 46/19 Marie Viki
8778/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 45/1 bruksrett Kråkeli Sigurd Skomedal
8779/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 52/1 Ola Brottveit
8764/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 46/40 Ingunn Åkre Uppstad
8781/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 52/6 bruksrett Midtfjøddi Knut Brottveit
8766/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 43/5 Steinar Kyrvestad
8767/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 46/19 Tora Viki
8768/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 54/1 Jostein Rysstad
8770/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 44/7 bruksrett Stavdalen Kai Reidar Bransdal
8771/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 45/27 og 43/21 Henry Viki
8772/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 52/15 Gunnar Brottveit
8785/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 52/17 Olav Brottveit
8783/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 52/6 Ånund Brottveit
8787/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 52/14 bruksrett Vøyland Kristin Uppstad
8788/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 45/7 bruksrett Håvestøyl Øyvind Uppstad
8789/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 45/7 bruksrett Håvestøyl Olav Uppstad
8790/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Kristian Sølyst Skomedal
8791/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 45/1 bruksrett Håvestøyl Tor Vidar Uppstad
8782/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av 2 fritidsbustader på gnr. 63, bnr. 209 - disensasjon - Langeid Bygg AS LANGEID BYGG AS
8765/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Vedk. Album med Buen og Bjørgum Hallvard T. Bjørgum
8795/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 66/13 i Valle (4221) Landbruksdirektoratet
8749/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Ber om drøftingsmøte jf. HA del B paragraf 3-2 Fagforbundets forhandlingsutval
8752/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Tenestebevis - Anne Marie Haugå Anne Marie Haugå
8746/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Innmålt mur 62/397 Landmåler Sør as
8762/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Ber om tilbakemelding - Modulvogntog på kommunale veger som er tillatt for 24 m tømmertransport Statens vegvesen
8786/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Kopi - Europarådets landskapspris 2020 - 2021 - forslag til kandidat Fylkesmannen i Agder
8738/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Underteikna midlertidig tilsetting Reidun Åkre
8763/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Informasjon om vedteken Regional planstrategi for Agder 2020-2024 Agder fylkeskommune
8736/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Søknad om plass i barnehage Torgeir Straume Hjelmaas
8775/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Svar vedr. Andre Markgraf foredrag Andreas Forde
8750/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/57 og 62/22 Georg O Haugeland
8751/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/57 bruksrett Haugbu og 62/22 bruksrett Blomskar Hallvard Haugeland
8753/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 62/22 bruksrett Blomskar Hallvard O Brokke
8757/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 62/1/6 Kennet Rasmussen
8758/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/192 Torstein Larsen
8759/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/95 Asbjørn Lohne
8741/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Gunhild Gjerde
8743/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Oppseiing Øyvind Lien
8699/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, oppføring av uthus på gnr. 31, bnr. 1 på Fiti Daniel Homme
8667/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Løyve til frådeling av hyttetomt nr. 33 under gnr. 63, bnr. 300 i Sitåsen BROKKE EIGEDOM AS
8693/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Byggjeløyve for rehabilitering av pipe på gnr. 68, bnr. 103 på Rysstad MURERFIRMA ODDVAR HOMME
8686/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Frådeling av hyttetomt nr. 32 under gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd Vest BROKKE EIGEDOM AS
8707/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Gjeld søknad om ferdigattest 23/8 Seljord Varmesercie AS
8563/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Oppstart av namnesak 2020/446 - Landfit/Langfet og namneleddet fit/fet i Valle kommune STATENS KARTVERK
8662/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Ny integreringslov - endringar i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
8703/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, flytting av støylsbu, og bruksendring til feleverkstad på gnr. 68, bnr. 1 på Rysstad Marton Laksesvela
8704/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Ber om førehandsuttale for flytting av støylsbu, og bruksendring til feleverkstad på gnr. 68, bnr. 1 AGDER FYLKESKOMMUNE
8705/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Førehandsuttale for flytting av støylsbu og bruksendring til feleverksted - gnr/bnr 68/1 - Valle kommune Agder fylkeskommune
8698/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Løyve til frådeling av hyttetomt A7 under gnr. 24, bnr. 3 ved Bjørnevatn TOR GUNNAR HOVET
8724/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/104 Liv Fossestøl
8726/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/60 Ragnar Evensen
8697/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Bernt Erik Røed
8718/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 64/436 bruksrett Myklevatn Tim Remkes
8719/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/194 Haakon Gerhardsen
8673/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark RYSSTAD LAFTEBYGG AS
8678/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - svar på søknad om løyve til motorferdsel i utmark etter § 6 Nils Svensson
8729/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Gunhild Espetveit
8720/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Førespurnad om oversikt over saker med konsekvensutredningar i kommunane som ikkje omfatta av PBL- Agder Skog, Kristine Lien
8694/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Kåre Thomassen
8721/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 67/71 Liv Bjørgum Ryningen
8717/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 68/327 Marius Peersen
8731/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Underteikna midlertidig tilsetting Lisbeth Hurthi Homme
8732/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Underteikna midlertidig stilling Tora Viki
8666/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Samanslåing av forliksråd i Setesdal, ny handsaming AGDER POLITIDISTRIKT
8713/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Gjeld søknad om ferdigattest 68/412 Kvisletoppen Byggmester Øyvind Smith-Meyer
8695/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I AGDER
8670/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Revidering av selskapsavtale for Konsesjonskraft IKS 2020 - 2029 KONSESJONSKRAFT IKS
8712/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Svar vedr. byggesak ved Brokkestøylen. Avklaring av fakta Rådmann Aud Sunniva Fuhr
8685/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Møtebok - kontrollutvalet 28.10.20 - særutskrift referatsak - Forvaltningsrevisjonsrapport LVK Agder Sekretariat
8687/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Møtebok - Kontrollutvalet 28.10.20 - Særutskrift budsjett for kontrollarbeidet i Valle kommune 2021 Agder Sekretariat
8664/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Rapportering på tilskot til utvikling av skulebiblioteka UTDANNINGSDIREKTORATET
8701/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Knut Rike
8674/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Kjetil Aamlid
8696/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Bergstøyl 63/20. Einar Brokke. Valle kommune Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
8715/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 68/344 Knut Hallvardson Jr Rysstad
8716/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/124 Sigrid Sordal Homme
8669/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Eivind Berg
8681/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Avtale med grunneigar - Agder Trafikkskole AS Kjell Reidar Sømme
8702/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad snøskuterløyve Åse Ingebjørg Flateland
8689/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Tilbaketrekking av dispensasjonssøknad når det gjeld taktype. Kjell Tore Lunden
8691/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Svar vedrørande tilbaketrekking av dispensasjonssøknad Kjell Tore Lunden
8663/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon på gnr/bnr 22/32 i Valle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
8679/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for rehabilitering av pipe på gnr. 39, bnr. 3 i Tveitebø MURERFIRMA ODDVAR HOMME
8711/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Uttale til søknad om oppattføring av støylsbu på gnr. 44, bnr. 1, Håvestøyl i Finndalen Villreinnemnda for Setesdalsområdet
8728/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Leiar for teknisk eining Teknisk, Valle kommune - st. ref. 4292524673 ***** ***** *****
8682/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Vedk. søknad om snøskuterløyve i verneområdet SVR. 70/54. Krokevatn. Peder Fossli Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
8709/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Tilleggskommentar til uttale Rysstad, Jon Ola
8557/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Uttale frå NVE - Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett - Oppattføring av støylsbu på gnr. 44, bnr. 1, Håvestøyl i Finndalen - Valle kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
8653/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om ervervsøyve for snøskuter Torbjørg Ege
8655/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Torbjørg Ege
8638/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Berg - Sveling 50/68 Eivind Berg. Valle kommune. Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
8621/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Gjermund Bø
8623/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Sigrid Bø
8617/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Korrespondanse-avventer saka RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
8583/2020 20201028 28.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 58/1 Anders Bratteland
8584/2020 20201028 28.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 60/57 Thor Uppstad
8576/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Status/oppfølging av sist møte, Gorrlaus 20.11.2019, og rapport for skuleåret 2018 Sigrid Kjetilsdotter Jore
8570/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Notat frå møte mellom kommunekontaktar 20.03.2019 Bykle Kommune - Helga Jacobsen
8571/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Referat frå møte kommunekontaktar og spelemannslaget 09.05.2019 Bykle Kommune - Helga Jacobsen
8574/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Dextra - rapportar nov. 2019 Astri Rysstad
8587/2020 20201028 28.10.2020 Utgående brev Snøskuteløyve - 68/355 Niklos Tomasson Brokke
8639/2020 20201028 28.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 31/20 Ingunn Anette bratteland
8620/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Klage på vedtak - Søknad om tilskot til etablering av snøskuterhotell Motorsenteret AS
8631/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Rennevatn og Kverevatn. 62/6 og 62/7 Torbjørg Hovet. Valle kommune. Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
8658/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Jarnsverk - Rolfsbu. 61/1 Grethe Stumpf. Valle kommune Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
8654/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Torbjørg Ege
8607/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Arne Helle
8656/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Liv Viki Rolfsen
8618/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Kjell Holberg
8627/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Dag Yngvar Moseid
8628/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Bjørn Harstad
8608/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve John Rikard Mitander
8630/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Torhild Sandnes
8660/2020 20201028 28.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding - detaljregulering for Uppstad Panorama Plankontoret Hallvard Homme
8651/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Prosesskriv med prosessvarsel til Oslo Tingrett OSLO TINGRETT
8644/2020 20201028 28.10.2020 Utgående brev Retur av mottakskvittering av dokumentnummer 88144/11 Oslo tingrett
8647/2020 20201028 28.10.2020 Utgående brev Svar vedr. innkjøp av smittevernutstyr FVN
8657/2020 20201028 28.10.2020 Utgående brev Svar på førespurnad frå VG VG
8635/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om støtte til flyktningane i Moria Frode Martin Steinset
8624/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Kva for menneskesyn har dykk? Asbjorn Nilssen
8625/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Svar vedr. byggesak ved Brokkestøylen. Avklaring av fakta Rådmann Aud Sunniva Fuhr
8603/2020 20201028 28.10.2020 Utgående brev Endring av tilsetting Pål Magne Rysstad
8636/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Tilskot til særleg ressurskrevjande helse- og omsorgstenester 2021 - førebels orientering Helsedirektoratet
8645/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Oppseiing av stilling Helene Viki
8648/2020 20201028 28.10.2020 Utgående brev Svar på oppseiing av stilling Helene Viki
8596/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Rapport - stadnamninnsamling i Valle per oktober 2020 Øyvind Jacob
8659/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Gratulerer Hedda - du er blitt kjendis Oddvar Espegard
8062/2020 20201028 28.10.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting Dorota Bielecka
8604/2020 20201028 28.10.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting Lisbeth Hurthi Homme
8605/2020 20201028 28.10.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting Reidun Åkre
8616/2020 20201028 28.10.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting Tora Viki
8615/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Garanti DANSKE BANK
8629/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Bjørn Harstad
8652/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Erling Bjørn Hansen
8609/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Sigurd Brokke
8626/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Janni Helle
8632/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
8633/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, oppføring av garasje på gnr. 63, bnr. 272 på Sitåsen Sverre Tveit
8606/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast STATENS KARTVERK
8640/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Nyoppretta stilling som rådgjevar i Valle kommune HTV Fagforbundet Marie Pedersen
8553/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om frådeling av hyttetomt nr. A7 under gnr. 24, bnr. 3 på Bjørnevatn Tor Gunnar Hovet
8550/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 18 under gnr. 61, bnr. 32 i Furåsen BROKKE PANORAMA AS
8555/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 63, bnr. 205 på Sitåsen Norsk Byggservice AS
8595/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Bjørn Repstad
8594/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Torleiv Hovet
8580/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Gudrun Hovet Steig
8581/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Martine Olsen Steig
8582/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Silje Olsen Steig
8593/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Jon Bjørgum
8590/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/882 Løpenr: 8119/2020 Dokument tittel: Attgroing, trivsel og verdiforringing av Homme grendefelt Knut B. Homme
8591/2020 20201027 27.10.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 17/882-41 Knut B. Homme
8592/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/882 Løpenr: 8119/2020 Dokument tittel: Attgroing, trivsel og verdiforringing av Homme grendefelt Knut B. Homme
8560/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/850 Løpenr: 8321/2020 Dokument tittel: Førehandsuttale for flytting av støylsbu og bruksendring til feleverksted - gnr/bnr 68/1 - Valle kommune Marton Laksesvela
8561/2020 20201027 27.10.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/850-3 Marton Laksesvela
8562/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Krav, Lønsforhandling kap 4.2.4 Norsk Sykepleierforbund HTV NSF
8559/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av tilbygg til støylsbu på gnr. 66, bnr. 33 Magnhild Bø Heddeland
8585/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Birgit Rike Anvik
8597/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Sigrid Bø
8586/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Dag Jansen
8599/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Karl Sigurdsson
8573/2020 20201027 27.10.2020 Utgående brev Ferdigstilt notat Statusmøte Gorrlaus 11.09.2019 Helga Jacobsen m.fl.
8564/2020 20201027 27.10.2020 Utgående brev Ferdig turneplan Dommeli Dei veke 48, eldste gruppe barnehage og 1.-2.klasse Rønnaug Torvik m.fl.
8565/2020 20201027 27.10.2020 Utgående brev Statusoppdatering Gorrlaus per oktober 2020: Turneplan Dommeli Dei veke 48 m.m. Gunnar Ose m.fl.
8566/2020 20201027 27.10.2020 Utgående brev Statusoppdatering Gorrlaus per september 2020 Gunnar Ose m.fl.
8567/2020 20201027 27.10.2020 Utgående brev Status folkemusikkprosjektet Gorrlaus per juni 2020 Astri Rysstad
8568/2020 20201027 27.10.2020 Utgående brev Status folkemusikkprosjektet Gorrlaus per juni 2020 Helga Jacobsen m.fl.
8554/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Sigrid Bø
8558/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
8598/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Karin Løyland
8510/2020 20201027 27.10.2020 Utgående brev Løyve til frådeling av hyttetomt nr. 18 under gnr. 61, bnr. 32 i Furåsen BROKKE PANORAMA AS
8556/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Kvittering for sendt nabovarsel og oppdatert sit. plan AAMODT BYGGKONSULT AS
8579/2020 20201027 27.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Leiar for teknisk eining Teknisk, Valle kommune - st. ref. 4292524673 ***** ***** ***** *****
8551/2020 20201027 27.10.2020 Inngående brev Landmålingsprotokoll/oppmålingsprotokoll Landmåler Sør as
8488/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Korrespondanse ang. uttale til søknad om løyve til oppattføring av støylsbu ved Hævatn, Valle kommune Rysstad, Jon Ola
8549/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon for oppføring av støylsbu på gnr/bnr 45/1 i Valle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
8541/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Søknad om løyve til oppføring av fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd vest - ber om fleire opplysningar AAMODT BYGGKONSULT AS
8542/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Søknad om løyve til oppføring av fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd vest - ber om fleire opplysningar AAMODT BYGGKONSULT AS
8502/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Søknad om frådeling av tomt 18 i Furåsen Brokke Panorama AA v/Geir Olav Uppstad
8501/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterøyve Johan Homme
8505/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Torill Tveiten Lien
8487/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Oddmund Haugen
8379/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Salgsoppgåve Homme grendefelt 43 SØR-VEST MEGLEREN AS
8490/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Åsmund Haugen
8538/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Knut Hovet Installasjoner A/S
8493/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve HAUGEN BYGG-SERVICE AS
8492/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Korrespondanse angåande søknad om oppføring av reiskapshus og ballbinge på Bjørgum Trond Remi Nilsen
8504/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Tom Arild Uppstad
8513/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Børge Lie
8486/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Kristian Hovet
8489/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterøyve Åsmund Haugen
8507/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Karianne Åkre
8508/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Kristoffer Åkre
8509/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Ronny Åkre
8498/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Halvar Viki
8536/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Anne Rike
8530/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Odd Helle Øygarden
8483/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om endring av kommunale avgifter Gunnar Flateland
9188/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding Gunnar Folke Flateland
8534/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 13.10.20 Marit Sofie Henriksen
8519/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad stønad til drift av Treungen grendehus Treungen grendelag v/Tove Hilde Åmlid
8521/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/892 Løpenr: 8045/2020 Dokument tittel: Revidert søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad med anneks på gnr. 68, bnr. 470 på Garevasstølen Byggfakta
8522/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/892-5 Byggfakta
8524/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/892 Løpenr: 8114/2020 Dokument tittel: Ny revidert søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad med anneks på Garevasstøylen Byggfakta
8525/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/892-6 Byggfakta
8526/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/948 Løpenr: 8225/2020 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 200 på Løefjødd Byggfakta
8527/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/948-1 Byggfakta
8528/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/996 Løpenr: 8409/2020 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, tilbygg til hytte på gnr. 23, bnr. 23 på Bjørnevatn Byggfakta
8529/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/996-1 Byggfakta
8531/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/999 Løpenr: 8443/2020 Dokument tittel: Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, rehabilitering av pipe på gnr. 68, bnr. 103 på Rysstad Byggfakta
8533/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/999-1 Byggfakta
8520/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar vedr. byggesak ved Brokkestøylen. Avklaring av fakta Ordførar Steinar Kyrvestad
8479/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Invitasjon til å søke skjønnsmidler for 2020 knytt til koronautbrotet – andre tildeling Fylkesmannen i Agder
8474/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding på tilsynsrapport Setesdal brannvesen
8480/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Purring 2 -  Asfaltering v/realsameige i stovegen på Rysstad For styret i Stovegen realsameige Tove Hilde Åmlid
8506/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Ingebjørg Mjaaland
8514/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Gard Vetle Hovet
8515/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Knut Søren Hovet
8516/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Jakob Hovet
8484/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterøyve Ingebjørg Hovet Haugen
8485/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Olav Hovet
8544/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Åse Synnøve Trondal
8539/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Olav K. Y. Hovet
8535/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Gunnar Solheim
8545/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Torvild Wathne
8543/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 62/48 Bjørn Dahlen
8500/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad snøskuterløyve Frank Guttormsen
8503/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Tom Arild Uppstad
8481/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Gudrun Salvesen
8482/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Universell utforming i kommunen Løvemammaenes barnehage- og skolekomite
8517/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om frådeling av tomt til eksisterande bygg under gnr. 25, bnr. 11 på Flateland Gunnar Flateland
8478/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Melding om vigsel 24.10.2020 SKATTEETATEN
8410/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Stadfesting på vigsel *****
8445/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Førebels svar MURERFIRMA ODDVAR HOMME
8443/2020 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, rehabilitering av pipe på gnr. 68, bnr. 103 på Rysstad MURERFIRMA ODDVAR HOMME
8473/2020 20201023 23.10.2020 Inngående brev Tilskot til støtte til heimeundervisning - supplerande tildelingsbrev nr. 2-20 FYLKESMANNEN I AGDER
8471/2020 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for rehabilitering av rør og ovn på gnr. 23, bnr. 8, Edan, Bjørnevatn SELJORD VARMESERVICE AS
8438/2020 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Kjetil Holtskog
8466/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/147 May Britt Lund
8446/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Gravfeste Hylestad kyrkjegard Alf Sigmund Helle
8452/2020 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om løyve til bruk av gravemaskin på eigedomen 44/5 og 6 Tor B Uppstad
8439/2020 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskoterløyve Tarjei G Hovet
8459/2020 20201023 23.10.2020 Inngående brev Utforming av kravspesifikasjon i anbodskonkurransar knytt til prosjektering BAHR
8467/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 68/62 Signe Lund
8448/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Kopi - Svar vedr. søppelsortering - eller ikkje? Anita Breivold
8472/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Tenestebevis - Loreta Armonaitiene Loreta Armonaitiene
8436/2020 20201023 23.10.2020 Inngående brev Kva for menneskesyn har dykk? Asbjorn Nilssen
10859/2018 20201023 23.10.2020 Inngående brev Folkehelse prosjektrapport Bykle og Valle Bykle Kommune - Atle Berger Egeland
3459/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/10-28 Arild Stene
6182/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/711-1 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av bustad på gnr. 68, bnr. 77, Åsan grendefelt Celina Olsen
8468/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 41/3 Erling Sagneskar
8469/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 44/16 Gunbjørg Braaten
8437/2020 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Hans Ivar Leesland
8456/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 70/52 Alf Rune Andersen
8447/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 70/3 og 70/24 Arnstein Helle
8449/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 70/43 Knut Halvor Brynemo
8450/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 70/79 Jørn Unneland
8451/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 70/78 Per Gunnar Helle Josefsen
8460/2020 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve *****
8461/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 69/4 bruksrett Kil og Stokkestøyl Geir Ove Iversen
8462/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 69/4 Jorunn Rysstad Berg
8464/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 69/24 Tora Håkegård
8441/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 36/1 Hallvard Haugeland
8442/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 36/6 og 36/9 Torfinn Bråtun
8444/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 39/3 Kristine Jore
8465/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/147 Ingvild Loise Lund
8457/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 68/339 Kai Nicolaisen
8458/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/70 bruksrett Evardalen Janne Knutsdotter Omland
8440/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 31/6 Knut Sondre Homme
8425/2020 20201023 23.10.2020 Utgående brev Svar vedr. Homme grendefelt 43 *****
8424/2020 20201022 22.10.2020 Inngående brev Homme grendefelt 43 *****
8417/2020 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve WRIGHT TRAFIKKSKOLE AS
8428/2020 20201022 22.10.2020 Inngående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon - oppattføring av støylsbu ved Hævatn, gnr/bnr 45/1 Agder fylkeskommune
8431/2020 20201022 22.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 35/2 Rune André Andersen
8432/2020 20201022 22.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 36/6 Pål Inge Bø
8433/2020 20201022 22.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 35/3 bruksrett Funnestøyl Jon Halvard Rysstad
8423/2020 20201022 22.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 36/9 bruksrett Myklestøyl Ånund Rysstad Lien
8426/2020 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Ingunn Uppstad
8418/2020 20201022 22.10.2020 Utgående brev Rammeavtale på vikararbeid etter innkalling Eli Helene Andersen
8286/2020 20201022 22.10.2020 Utgående brev Tilsynsrapport for Valle skule - tilbakemelding Setesdal Brannvesen IKS v/Jan Arild Åkre
8421/2020 20201022 22.10.2020 Inngående brev Tilfredsstillande tilbakemelding på tilsynsrapport Setesdal brannvesen
8434/2020 20201022 22.10.2020 Utgående brev Snøskuterløyve - 62/8 bruksrett Hovdevatn Torleiv Brokke
8411/2020 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Per Ingebrigt Smiseth
8427/2020 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Gry Reiulfsen
8415/2020 20201022 22.10.2020 Utgående brev Førebels svar Hilde M Larsen Austarheim m.fl.
8416/2020 20201022 22.10.2020 Utgående brev Førebels svar BROKKE EIGEDOM AS
8414/2020 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om frådeling av hyttetomt nr. 32 under gnr. 62, bnr. 200 på Løefjødd BROKKE EIGEDOM AS
8409/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, tilbygg til hytte på gnr. 23, bnr. 23 ved Bjørnevatn Hilde M Larsen Austarheim m.fl.
8396/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Planinitiativ/bestilling av oppstartsmøte - Myklevatn hyttefelt PROSJEKTHUSET AS
8373/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Informasjon til kommunen om Fylkesmannens avgjerder i tilsynssaker FYLKESMANNEN I AGDER
8384/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om frådeling av hyttetomt nr. 33 under gnr. 63, bnr. 300 på Sitåsen BROKKE EIGEDOM AS
8385/2020 20201021 21.10.2020 Utgående brev Førebels svar BROKKE EIGEDOM AS
8407/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Stein Arne Frøseth
8386/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Astrid Bjørgum
8368/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskot til Aktivitetstiltak for å motverke einsemd og passivitet - Valle kommune FYLKESMANNEN I AGDER
8372/2020 20201021 21.10.2020 Utgående brev Attgroing, trivsel og verdiforringing av Homme grendefelt Homme grendefelt vel v/Kurt Høyland
8377/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om kommunal veg Nomelandsmone sameige
8394/2020 20201021 21.10.2020 Utgående brev Søknad om kommunal veg Nomelandsmone sameige
8392/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad, anneks og garasje på gnr. 68, bnr. 412 på Kvisletoppen Byggmester Øyvind Smith-Meyer
8405/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Forurensing Agder Energi Nett AS
8397/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Løyve til bruk av helikopter i samband med ettersøking av sau i Setesdal Vesthei, Livar Ravndal Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
8408/2020 20201021 21.10.2020 Utgående brev Underteikna avtale - tjenesteavtale for fiks folkeregister - bilag til avtalen om løpende tjenestekjøp KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
8398/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Førhandsuttale - søknad om dispensasjon frå føresegn om takvinkel og takshingel på gnr/bnr 22/32 ved Bakkebu AGDER FYLKESKOMMUNE
9183/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Erklæring av ansvarsrett John Vetrhus
8367/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Kopi: Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Jarnsverk - Urevotni - Øyuvsbu. 64/2 Olav K. Nomeland. Valle kommune Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
8375/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Marton Laksesvela
8370/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Ole Martin Rolfsen
8345/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Tildeling nr. 2 NMSK-midlar Agder 2020 FYLKESMANNEN I AGDER
8346/2020 20201020 20.10.2020 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 13.10.20 Kristin Furuløkken
8344/2020 20201020 20.10.2020 Utgående brev Orientering om lønsendring etter lokale lønsforhandlingar 13.10.20 Vicky Lolk Norvik
8352/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Høyringsfråsegn til offentleg ettersyn av reguleringsplanforslag - Detaljreguleringsplan for rv. 9 Rotemo - Lunden Agder fylkeskommune
8353/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Vårt innspel er ikkje med i sakspapira - reguleringsplan Rysstad - Kummehagen, og nokre andre merknader til teknisk avdeling Astri Rysstad
8362/2020 20201020 20.10.2020 Utgående brev Ynskjer å få til eit møte vedr. Hylestad barnehage Tor Espen Helle
8355/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søppelsortering - eller ikkje..? Anita Breivold
8363/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Vedlikehald kulturlandskap Anna Maria Slaby Driel
6496/2020 20201020 20.10.2020 Utgående brev Evaluering Arenamidler NASJONALBIBLIOTEKET
8378/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Hytte i Evardalen 63/161 Sigurd Hortemo
8349/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Jan Erik Uppstad
8350/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Bertil Trollsås Johansen
8351/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Atle Rørvik
8369/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Audhild Vagle m.fl.
8374/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Marton Laksesvela
8357/2020 20201020 20.10.2020 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Gunhild Espetveit
8358/2020 20201020 20.10.2020 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Tarald Flateland
8359/2020 20201020 20.10.2020 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Bergit Drengsdotter Homme
8360/2020 20201020 20.10.2020 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Ove Lund
8361/2020 20201020 20.10.2020 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Åse Rike
8365/2020 20201020 20.10.2020 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Inger Alise Rike
8366/2020 20201020 20.10.2020 Utgående brev Gravfeste Valle kyrkjegard Tarald Hoftuft
8354/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om frådeling av hyttetomt på gnr. 63, bnr. 20 på Kvævelii ADVOKATFIRMA TOFTE DA
8356/2020 20201020 20.10.2020 Utgående brev Førebels svar ADVOKATFIRMA TOFTE DA
8371/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Prøvingsattest *****
8376/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Transporttenesta for funksjonshemma 1. halvår 2021 AGDER FYLKESKOMMUNE
8317/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Njardarheim. Ønskje om møte med Statskog frå kommunane Bykle, Valle og Sirdal STATSKOG SF
8326/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Etterlyser søknad om ferdigattest for fritidsbustad og garasje på gnr. 62, bnr. 403 i Furestøyl Aust BERGSAM AS
8320/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Merknader til nabovarsel Anne Sundøy m.fl.
8331/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gravfeste Hylestad kyrkjegard Tarald S Brokke
8332/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gravfeste Hylestad kyrkjegard Øystein Berg
8333/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gravfeste Hylestad kyrkjegard Helga Hegland Besteland
8315/2020 20201019 19.10.2020 Inngående b