eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
403/2018 20180121 21.01.2018 Utgående brev Matrikkelbrev, 68-452 VALLE KOMMUNE
359/2018 20180119 19.01.2018 Utgående brev Svar på brev "tvistemøte" frå Fagforbundet datert 16.01.2018 Valle Kommune - Unn Breivik
363/2018 20180119 19.01.2018 Utgående brev Matrikkelføring av nye grenser for RV9 ved Harstadberg Torleif B Harstad
364/2018 20180119 19.01.2018 Utgående brev Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale - 100% vikariat som fagarbeidar i Valle kommune Lene Løining Dynestøl
365/2018 20180119 19.01.2018 Utgående brev Matrikkelføring av nye grenser for RV9 ved Kveste Jostein Rysstad m.fl.
366/2018 20180119 19.01.2018 Utgående brev Matrikkelføring av nye grenser for RV9 ved kveste Geir Åmlid
367/2018 20180119 19.01.2018 Utgående brev Matrikkelføring av nye grenser for RV9 ved Kveste Kjell Ove Tveiten
369/2018 20180119 19.01.2018 Utgående brev Matrikkelføring av nye grenser for RV9 ved Kveste Bjørn Kjelleberg
372/2018 20180119 19.01.2018 Utgående brev Matrikkelbrev BROKKE EIGEDOM AS
373/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Merknader til planarbeid Tine - Knut Hovet
374/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Søknad om støtte til sommerkonserter 2018 Valle Kommune - Torunn Charlotte Nyberg
375/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tippemidlar - Furustøyl Alpinanlegg - sykkelpark Valle Kommune - Sigrid Uppstad Pedersen
376/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Kvittering for innsendt søknad om tippemidlar - Furestøyl Alpinanlegg - Ballbinge Valle Kommune - Sigrid Uppstad Pedersen
377/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Trafikksikkerhetsmidler 2018 Valle Kommune - Sigrid Uppstad Pedersen
378/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tippemidlar - Furestøyl alpinanlegg, skiløype med asfalt, LED lys og snøproduksjon Valle Kommune - Sigrid Uppstad Pedersen
379/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Fordeling av eigedomsskatt 1. halvår 2018 Valle Kommune - Sigrid Uppstad Pedersen
380/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Kvittering på motteke Epost fra Valle kommune i sak Detaljregulering av massetak for Kåvenes - Nomelandskleivi ID 64 Fylkesmannen - FMAV Post
381/2018 20180119 19.01.2018 Utgående brev Matrikkelbrev, 68/458 KVISLE EIGEDOM AS
382/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Vedr. nedbetaling av krav på kommunale avgifter *****
383/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Status og forventninger til kommunene på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet i 2018 Fylkesmannen - Årøy, Yngve
384/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Anmodning om betaling av kommunens andel av sekretærtjenester for kontrollutvalget Asekretariat - Kjell Ivar
387/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Anna Besteland
394/2018 20180119 19.01.2018 Utgående brev Vedlegg til spelemiddelsøknader: Utskrift av prioriteringslista frå sakshandsamarsystemet, Valle kommune postmottak@austagderfk.no m.fl.
396/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev Informasjon fra Arkivverket om nye forskrifter Arkivverket - Doks
397/2018 20180119 19.01.2018 Inngående brev 17/907-12 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Kmd Dep - Rønning Hege
225/2018 20180119 19.01.2018 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev KVISLE EIGEDOM AS
9852/2017 20180118 18.01.2018 Utgående brev Mellombels bruksløyve for fasadeendring og oppføring av tilbygg til våningshus på gnr. 45, bnr. 1 i Rike Jon-Ola Rysstad
268/2018 20180118 18.01.2018 Utgående brev Endring av ansvarsrett i samband med oppføring av fritidsbustad og sekundærbygg på gnr. 68, bnr. 455, tomt nr. 4 på Kvisletoppen Aust BERGSAM AS
361/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Ettersendte oppdaterte teikningar KJELLEMO BYGG AS
349/2018 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
350/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om differensiering av renovasjonsavgift på gnr. 66, bnr. 36 og gnr. 66, bnr. 66 på Hovet Olav Flaten
354/2018 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om vedtak Statens Vegvesen m.fl.
355/2018 20180118 18.01.2018 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev BROKKE EIGEDOM AS
357/2018 20180118 18.01.2018 Utgående brev Matrikkelbrev, 62-365 BROKKE EIGEDOM AS
358/2018 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om kommunalt utdanningsstipend for ungdom, skuleåret 2017/2018 Birgitte Åmlid Haugeland
310/2018 20180117 17.01.2018 Inngående brev Aktivitetspliktens rekkevidde - kven er omfatta av aktivitetsplika i opplæringslova § 9 A-4? Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
312/2018 20180117 17.01.2018 Inngående brev Innbetaling av erstatning - Gang og sykkelveg Ingebjørg Sagn Austenå
314/2018 20180117 17.01.2018 Utgående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, rive eks. støylsbu og oppføring av ny støylsbu på gnr. 31, bnr. 1 på Fiti Daniel Homme
315/2018 20180117 17.01.2018 Utgående brev Søknad om rammeløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 200, tomt nr. 10 i Løefjødd vest NORSK BYGGSERVICE AS
317/2018 20180117 17.01.2018 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev/arbeidsavtale - Tilsettingsbrev/arbeidsavtale - helgestilling pleie og omsorg Reidun Åkre
319/2018 20180117 17.01.2018 Utgående brev Til orientering budsjettvedtak Valle kommune - LMT Jens Arild Johannessen
320/2018 20180117 17.01.2018 Inngående brev Informasjon om endringer i forskrift om kommunenes utgifter til helse- og omsorgstjenester Postmottak HOD
321/2018 20180117 17.01.2018 Inngående brev Melding om vedtak Høyringsuttale - framlegg til endringar i Vassføresegna Setesdal - Marie J Pedersen
322/2018 20180117 17.01.2018 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Oppgradering Hylestad soknehus Valle Kommune - Torunn Charlotte Nyberg
323/2018 20180117 17.01.2018 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Nybygg Valle folkebibliotek Valle Kommune - Torunn Charlotte Nyberg
324/2018 20180117 17.01.2018 Inngående brev Avklaring - organisering av tilbud om skoleskyss Fylkesmannen - Lauvrak, Silje Årnes
325/2018 20180117 17.01.2018 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak i 2018 Bld Dep - Postmottak BLD
326/2018 20180117 17.01.2018 Inngående brev Tvistemøte Valle Kommune - Unn Breivik
327/2018 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad om skuterløyve Teustveit, Uppstad Kåre Såveson Rysstad
328/2018 20180117 17.01.2018 Inngående brev Møte i Valle kontrollutval 25.01.2018 Asekretariat - Kjell Ivar
Versjon:5.2.2.1