eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3686/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Faktura, deling/oppmåling LØYLAND BYGGSERVICE
3685/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Faktura deling Brokke hyttepark as
3688/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Faktura, deling Kvisletoppen hyttelandsby as
3687/2022 20220525 25.05.2022 Utgående brev Faktura, deling Svenn Magne Brokke
3689/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 68, bnr. 493 Rune Fossli
3690/2022 20220525 25.05.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 68, bnr. 500 Rune Fossli
3648/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad om tilskot - ukl Landbruksdirektoratet
3671/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Søknad om frådeling av festetomt under gnr. 22, bnr. 1, fnr. 6, Veiåbrotet Paal Brokka Rike
3665/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning av bustadtomt m/påståande bygning, Nomelandsmoen LANDMÅLER SØR AS
3633/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Byggjeløyve for veg og parkeringsplass på gnr. 68, bnr. 6, Garevatn BERGSAM AS
3673/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Svar vedkomande endring av plassering Ark Tjenester
3658/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Kvisletoppen tomt 20 - endra plassering av fritidsbustad Ark Tjenester
3659/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Kvisletoppen 30 - endra plassering av garasje i hht løyve Ark Tjenester
3549/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Vedtak - Endring av kommunale avgifter, gnr. 57, bnr. 2 Jon B Sandnes
3595/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Byggeløyve for oppføring av fritidsbustad med bod på Gnr.68, Bnr.498, tomt nr: 11 på Garevasstøylen NORSK BYGGSERVICE AS
3667/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Krav om endringar i eigedomsskatteloven § 8 A-2 annet ledd - eigedomsskatt på grunn under kraftliner Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
3674/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Gjeld nabovarsel for endring av tiltak på 25/140 ved Bjørnevatn Omnes Consult AS
3653/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
3657/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Vedr. utviding bustadfelt på gnr. 41, bnr. 2 Ingebjørg Sagn Austenå m.fl.
3675/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev ***** ***** AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS
3660/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev oppdatering/revidert føresegner Hallvard Homme
3621/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev FERDIGATTEST FOR BUSTADHUS med garasje PÅ GNR. 53, BNR. 13, KLYVÅSEN PÅ TVEITEN. Plankontoret Hallvard Homme AS
3662/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Kopi - Svar på søksmålsvarsel etter tvisteloven § 5-2. Gyldigheten av vedtak fattet av Statsforvalteren i Agder - Oppføring av stølsbu, gnr 44 bnr 1, Håvestøl, Valle kommune KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET
3652/2022 20220524 24.05.2022 Inngående brev Svar på søknad om forlenging av tiltak barme-, ungdoms- og familiedirektoratet
3682/2022 20220524 24.05.2022 Utgående brev Ber om innsending av oppdatert kart Uppstad VVS AS
3612/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om helikoptertransport , Stavskar turisthytte DNT SØR
3609/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Valle kommune - Statsforvalterens merknad til rapportering - 1. kvartal 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
3615/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Bykle kommune - Statsforvalterens merknad til rapportering - 1. kvartal 2022 Statsforvaltaren i Agder
3634/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Statsforvaltaren sitt vedtak i klagesaka STATSFORVALTEREN I AGDER
3637/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Detaljregulering for Osenausen - offentleg ettersyn Statens vegvesen
3640/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Nytt oppdatert brev til Kvartalsrapport frå 1. kvartal 2022 STATSFORVALTEREN I AGDER
3604/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Økonomiske verkemidlar i skogbruket STATSFORVALTEREN I AGDER
3603/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Egenmelding skoghogst Sverdrup Lund, Bjørgulv
3636/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Høyring - Forskrift for dekking av skyssutgifter for pasientar i den offentlege tannhelsetenesta i Agder Agder fylkeskommune
3638/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Kopi - Vedtak på regulerande skilt - Rv., Fv. - Tour of Norway 2022 27.05.2022- 4.etappe - Agder Statens vegvesen
3622/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Styret i Agder Energi anbefaler fusjon med Glitre Energi - Underlagsdokument Agder Energi AS
3635/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Rapportering juni, Stadnamnprosjektet Setesdalsmuseet - Olav Brokka
3614/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Namnesak Heddi Tor Espen Helle
3619/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter oppretting av hyttetomt med ikkje fullført oppmålingsforretning Knut Olav Uppstad m.fl.
3606/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Refusjonskrav ergoterapeut 1. tertial 2022 Bygland kommune
3611/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Ingun Haugeland
3616/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Takker ja til stilling som sommarvikar Åsmund Homme Paulsen
3642/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - 100 % fast lærarstilling Valle kommune Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4511705387 ***** ***** *****
3643/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - 100 % fast lærarstilling Valle kommune Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4511705387 ***** ***** *****
3644/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - 100 % fast lærarstilling Valle kommune Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4511705387 ***** ***** *****
3645/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - 100 % fast lærarstilling Valle kommune Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4511705387 ***** ***** *****
3646/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - 100 % fast lærarstilling Valle kommune Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4511705387 ***** ***** *****
3647/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - 100 % fast lærarstilling Valle kommune Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4511705387 ***** ***** *****
3047/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Samtykke til plassering og ny vurdering av planeringshøgde Nilsen Byggtjenester as
3290/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad og garasje på gnr. 62, bnr. 266, Løefjødd hyttegrend NILSEN BYGGTJENESTER AS
2800/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 63, bnr. 269, Sitåsen hyttegrend AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
3608/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - beit, 979271603 Landbruksdirektoratet
3631/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Situasjonsplan FH Bygg & Eiendom A/S
3632/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning av bustadtomt med påståande bygning under gnr. 47, bnr. 17, Nomelandsmoen Torleiv Nomeland
3625/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 25, bnr. 52 Kristin Charlotte Høyland
3624/2022 20220523 23.05.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter samanslåing Tor Espen Helle
3602/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Bruk av konsesjonskraftmidlar til å utvikle infrastruktur i Setesdal Agder fylkeskommune
3630/2022 20220523 23.05.2022 Inngående brev Infoskriv om dokumenttilsyn STATENS KARTVERK
3588/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Stadfesting av eigar av gnr 32, brnr.2 Gunhild Espetveit
3589/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding på stadfesting av eigar, gnr. 32, bnr. 2 Gunhild Espetveit
3599/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, fasadeendring av fritidsbustad på tomt 24, 64/124 Kvisletoppen Berit Elisabeth Berg m.fl.
3600/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Krav om samanslåing av gnr. 70, bnr. 2 med gnr. 70, bnr. 116, Helle Tor Espen Helle
3590/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Dokument til søknad FH Bygg & Eiendom A/S
3539/2022 20220520 20.05.2022 Utgående brev Vedtak - Endring av kommunale avgifter på gnr. 41, bnr. 27, seksjon 6 og 8 Torleiv Knutson Løyland
3596/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Eit landsdekkande Statped STATPED
3597/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Årsrapport 2021, Oppvekstombudet i Agder AGDER FYLKESKOMMUNE
3592/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Signering av avtale for bygging av Dagsturhytta Agder Agder fylkeskommune
3593/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Kopi - Innvilga søknad om landing med helikopter i verneområdet SVR. Stavskar turisthytte, DNT sør. Valle kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
3591/2022 20220520 20.05.2022 Inngående brev Kommentar til klage frå nabo Prosjekthuset AS
3512/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2022, sendt 19.05.2022 Skatteetaten
3515/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Bevilgningsbrev Norsk senter for folkemusikk og folkedans
3516/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Bevilgningsbrev prosjektmidlar Gorrlaus frå Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) Norsk senter for folkemusikk og folkedans
3571/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Underteikna utvida vikariat - Velkomstsenteret May-Britt Uppstad
3533/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Nytt og utvida vikariat, Velkomstsenteret May-Britt Uppstad
3545/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Korrespondanse vedr. søknad om økonomisk støtte til Sesilåmi 2023-2025 Stiftelsen Sesilåmi
3546/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Førebels rekneskapsrapport pr. 31.12.2021 Sesilåmi Stiftelsen Sesilåmi
2911/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Tilsetjingsbrev/arbeisavtale - mellombels rådgjevar Eivind Berg
3568/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
3529/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
3528/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Kjell Ove Tveiten
3530/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Vedtak - korrigert beløp BROKKE EIGEDOM AS
3531/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Faktura deling/oppmåling BROKKE EIGEDOM AS
3532/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Melding om at matrikkelkart har blitt retta, gnr/bnr 31/20, i Laugardalen Ingunn Anette Bratteland
3534/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Melding om at matrikkelkart har blitt retta, gnr/bnr 31/21, i Laugardalen Laila Helgesen
3536/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Melding om at matrikkelkartet har blitt retta, gnr/bnr 31/22 i Laugardalen Anne Liv Homme Mork
3540/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Melding om at matrikkelkart har blitt retta, gnr/bnr 31/23 i Laugardalen Daniel Homme
2858/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad og garasje på gnr. 68, bnr. 525, Kvisletoppen sør ARK TJENESTER AS
3456/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Reviderte tegninger- Garasje- Kvisletoppen 30 Ark Tjenester
3514/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sommarvikar ytre Teknisk 2022 Knut Olav Stormo
3524/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sommarvikar ytre Teknisk 2022 Sondre Elias Sørmo
3525/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sommarvikar ytre Teknisk 2022 Eric Solheim
3526/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sommarvikar ytre Teknisk 2022 Simen Nomeland
3527/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Sommarvikar ytre Teknisk 2022 Åsmund Homme Paulsen
3548/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Kopi - Nabovarsel Øyvind Jacob
3517/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Nabovarsel Løefjellvegen nr. 21 Nilsen Byggtjenester as
3544/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Underteikna korrigert tilsettingsbrev barne og ungdomsarbeidar Marit Sagneskar
3535/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 70 under gnr. 62, bnr. 312, Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3565/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 18 hyttetomter i Vardefjødd hyttefelt LANDMÅLER SØR AS
3567/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 18 hyttetomter i Vardefjødd hyttefelt LANDMÅLER SØR AS
3537/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 72 under gnr. 62, bnr. 312, Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3541/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 74 under gnr. 62, bnr. 312, Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3569/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 18 hyttetomter i Vardefjødd hyttefelt LANDMÅLER SØR AS
3570/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 18 hyttetomter i Vardefjødd hyttefelt LANDMÅLER SØR AS
3550/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 75 under gnr. 62, bnr. 312, Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3551/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 76 under gnr. 62, bnr. 312, Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3572/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 18 hyttetomter i Vardefjødd hyttefelt LANDMÅLER SØR AS
3573/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 18 hyttetomter i Vardefjødd hyttefelt LANDMÅLER SØR AS
3552/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 77 under gnr. 62, bnr. 312, Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3553/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 78 under gnr. 62, bnr. 312, Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3574/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 18 hyttetomter i Vardefjødd hyttefelt LANDMÅLER SØR AS
3575/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 18 hyttetomter i Vardefjødd hyttefelt LANDMÅLER SØR AS
3554/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 79 under gnr. 62, bnr. 312, Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3555/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 80 under gnr. 62, bnr. 312, Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3576/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 18 hyttetomter i Vardefjødd hyttefelt LANDMÅLER SØR AS
3577/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 18 hyttetomter i Vardefjødd hyttefelt LANDMÅLER SØR AS
3556/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 132 under gnr. 62, bnr. 312, Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3557/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 135 under gnr. 62, bnr. 312, Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3578/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 18 hyttetomter i Vardefjødd hyttefelt LANDMÅLER SØR AS
3558/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 136 under gnr. 62, bnr. 312, Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3559/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 137 under gnr. 62, bnr. 312, Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3580/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 18 hyttetomter i Vardefjødd hyttefelt LANDMÅLER SØR AS
3581/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 18 hyttetomter i Vardefjødd hyttefelt LANDMÅLER SØR AS
3560/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 138 under gnr. 62, bnr. 312, Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3561/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 139 under gnr. 62, bnr. 312, Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3583/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 18 hyttetomter i Vardefjødd hyttefelt LANDMÅLER SØR AS
3582/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 18 hyttetomter i Vardefjødd hyttefelt LANDMÅLER SØR AS
3562/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 140 under gnr. 62, bnr. 312 Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3563/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 143 under gnr. 62, bnr. 312, Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3584/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 18 hyttetomter i Vardefjødd hyttefelt LANDMÅLER SØR AS
3585/2022 20220519 19.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 18 hyttetomter i Vardefjødd hyttefelt LANDMÅLER SØR AS
3564/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 144 under gnr. 62, bnr. 312 Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3566/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 25, bnr. 52 Kristin Charlotte Høyland
3485/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Søknad om frådeling av hyttetomt nr. 7 og 8 under gnr. 64, bnr. 96, Kvisletoppen KVISLE EIGEDOM AS
3493/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Søknad om konsesjon på gnr. 47, bnr. 17 Barbara Broekhoudt m.fl.
3477/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 67, bnr. 62 Kjetil Bjørgum
3494/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Spørsmål om hytteplassering, gnr. 68/216 Karl Rysstad m.fl.
3474/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev NVE sin uttale- høyring - søknad om dispensasjon ved frådeling av areal frå gnr. 68, bnr. 7 som tilleggsareal til bustadtomt gnr. 68, bnr. 318, Rysstad - Valle kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
3498/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Ber om førehandsuttale frå kommuneoverlege vedk. søknad om utslepp. Kommuneoverlege for Bykle og Valle kommunar v/ Kjetil Juva
3489/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Tilsetting miljøterapeut Valle Kommune Birgit K Homme Harstad
3490/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Samtykke til fradelinger fra gnr. 62, bnr. 312 i Valle kommune (Brokke Eigedom AS) Eiendomsmegler 1
3363/2022 20220518 18.05.2022 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling av 18 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 312 i Vardefjødd hyttefelt BROKKE EIGEDOM AS
3478/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Nina Skjellanger
3479/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Hilde Straume
3480/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Anne Grete Lio
3481/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Kjell Ole Homme
3482/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Kjell Ole Homme
3483/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Ingvil Johre
3484/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Ingvil Johre
3496/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Åshild Bryggeså
3505/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Daniel Sanden-Warg
3506/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Daniel Sanden-Warg
3507/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Daniel Sanden-Warg
3488/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Endring av skrivemåte på bygdenamn Setesdal sogelag v/Vidar Toreid
3491/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Purring på svar - Gjengroing på ubebygde tomter og friarealer på Øyne Bustadfelt og tilstøtende område Styret i Øyne Vel v/Åshild Bryggeså
3497/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Tinglyst skøyte STATENS KARTVERK
3487/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Prosessvarsel - krav om endring av vedtak - oppføring av stølsbu i Valle kommne ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA
3509/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Søknad om mellombels bruksløyve for oppføring av bustad på gnr. 66, bnr. 71, Hovet BERGSAM AS
3466/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Uttale i samband med søknad om mellombels anleggsveg på gnr. 62, bnr. 136 m.f. i Evardalen - Valle kommune (Valle kommunes Ref: 2021/652-16, 63/171) Agder fylkeskommune
3462/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Fleire opplysningar ved søknad om ferdigattest på bustadhus på gnr. 53, bnr. 12, Klyvåsen på Tveiten Plankontoret Hallvard Homme AS
3465/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Kopi - Vedtak om fareskilt - Fv. 450 - Bjørnevassvegen - Valle kommune Statens vegvesen
3472/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad tomt 29, gnr. 62,b nr. 389 i Løefjødd Vest RYSSTAD LAFTEBYGG
3471/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Underteikna sommarvikar Velkomstsenteret Birgitte Åmlid Haugeland
3438/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Tilsynsrapport Hylestad Soknehus Setesdal brannvesen
3430/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Informasjon til utleigar ved gjennomført vernerunde på tannklinikk Agder fylkeskommune
3464/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Turløyper på grunn som tilhøyrer gnr. 68 Rysstad Rysstad Grunneigarlag v/leiar Tarald Johan Nomeland
3463/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Protokoll frå møtet i representantskapet 10.5.2022 - AAma - signert Aust-Agder museum og arkiv IKS
3453/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad, tomt 49, gnr. 64, bnr. 249, Kvisletoppen hyttelandsby MØVIK BYGGETJENESTER AS
3460/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljøarbeidar Valle skule - st. ref. 4515666499 ***** ***** ***** *****
3461/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljøarbeidar Valle skule - st. ref. 4515666499 ***** ***** *****
3444/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeidar - st. ref. (4515666499) - ***** ***** ***** *****
3445/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeidar - st. ref. (4515666499) - ***** ***** *****
3446/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeidar - st. ref. (4515666499) - ***** ***** *****
3447/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeidar - st. ref. (4515666499) - ***** ***** ***** *****
3448/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøarbeidar - st. ref. (4515666499) - ***** ***** *****
3449/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Anne Marie Haugå
3450/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Desislava Hristova
3451/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Anne Gyro Haugen
3452/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Jan Føreland
3467/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Mona Bjørgum
3468/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Mona Bjørgum
3459/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Agder jordskifterett
3470/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning av bustadtomt med påståande bygning under gnr. 47, bnr. 17, Nomelandsmoen Torleiv Nomeland
3440/2022 20220515 15.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Miljøarbeidar Valle skule - st. ref. 4515666499 ***** ***** *****
3409/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Arild Aabø
3410/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Arild Aabø
3429/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Ber om tilleggsdokumentasjon til søknad STATSKOG SF
3261/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad og garasje på gnr. 61, bnr. 136, Furåsen KW-BYGG HORNNES AS
3432/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Ny eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr. 61, bnr. 51 Knut Olav Uppstad
3433/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Ny eigenfråsegn om konsesjonsfridom, gnr. 61, bnr. 51 Randi Borgny Uppstad
3434/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding på ny eigeinfråsegn om konsesjonsfridom, gnr. 61, bnr. 51 Åge Å Rysstad
3421/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om konsesjon på gnr. 46, bnr. 10 Olav T Åkre
3416/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Vedtak søknad om konsesjon gnr. 47, bnr. 26 Trine Annette Nomeland m.fl.
3405/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Uttale om nytt vegnamn SPRÅKRÅDET
3436/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 67, bnr. 62 Kjetil Bjørgum
3426/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Foreløpig svar på søknad Fredrik Åsland
3414/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Møtebok Valle kontrollutval 11.05.22 Inger Lise Austrud
3408/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
3427/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Tilbodsinnstilling VA Nomeland - Rysstad Valle Kommune - Torleif Homme
3415/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Søknad om endring av tidlegare gjeve byggjeløyve Inga Beth Uppstad
3418/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Tilsynsrapport Valle Barnehage Setesdal brannvesen
3412/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Tilskot til kompetansehevning for lærarar og leiarar i vaksenopplæring - utlysing av midlar til etterutdanning STATSFORVALTEREN I AGDER
3419/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev ***** ***** *****
3437/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Opprettede plandokument - Forslag til detaljregulering for Løefjødd aust PlanId 202003, saksID 2021_124 STÆRK & CO AS
3411/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Referat frå informasjonsmøte om Dagsturhytta Agder 11.5.2022 Agder fylkeskommune
3398/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Ferdigattest for oppføring av dobbelthytte på gnr. 62, bnr. 392 i Løefjødd Vest FLATNES BYGG CONSULT AS
3413/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Purring på svar - sentrumsplan og kjøp av område Valle sport v/Elisabeth Spockeli
3428/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Søknad om helikoptertransport, Stavskar turisthytte DNT Sør
3396/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Opphøyr av ansvarsrett Flatnes Bygg Consult AS
3397/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Erklæring av ansvarsrett Magne Andersen
3351/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Ber om førehandsuttale i samband med søknad om mellombels anleggsveg på gnr. 62, bnr. 136 m.f. i Evardalen - Valle kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
3364/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 918345000 Landbruksdirektoratet
3368/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev ANGÅENDE GEBYR - PLANBEHANDLING OSENAUSEN Gunnar Stubseid
3362/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev DETALJREGULERING FOR OSENAUSEN - OFFENTLEG ETTERSYN PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS m.fl.
3377/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Utskrift av møtebok - Valle kommune - Kontrollutvalet 11.05.22 - årsrekneskapen 2021 Valle kommune Agder Sekretariat
3374/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Utskrift av møtebok - Valle kommune - kontrollutvalet 11.05.22 - årsrekneskapen for 2021 Øyne Industribygg KF Agder Sekretariat
3399/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om transportteneste for funksjonshemma *****
3371/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Vedtak Søknad om konsesjon gnr 70, bnr 3 m.fl. Søkar Arnstein Helle Arnstein Helle
3401/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Registrering av ny jordskiftesak i matrikkelen Agder jordskifterett
3355/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterande grensepunkt som tidlegare er fastsett i oppmålingsforretning VALLE KOMMUNE
3366/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av klarlegging av eksisterande grensepunkt i Leite sør LANDMÅLER SØR AS
3389/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3391/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3392/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3393/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3382/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3383/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3384/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3385/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3386/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3387/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3388/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3390/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3407/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærar Valle og Hylestad barnehagar, Valle kommune - st. ref. 4518829953 ***** ***** *****
3372/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Utskrift av møtebok - Valle kommune - Kontrollutvalet - 11.05.22 - næringsutvikling Agder Sekretariat
3369/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 971181095 Landbruksdirektoratet
3263/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad og garasje på gnr. 68, bnr. 528, Kvisletoppen sør ARK TJENESTER AS
3365/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Kopi - Innspel til søknad om endring av reguleringsplan for Furåsen - Kvisle - F-6, L2A og L2B, i Valle kommune STATSFORVALTEREN I AGDER
3373/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3375/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3376/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3378/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3379/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3380/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3381/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling av oppmålingsforretning over 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest LANDMÅLER SØR AS
3402/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Miljøarbeidar Valle skule - st. ref. 4515666499 ***** ***** ***** *****
3009/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
3264/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad og garasje på gnr. 68, bnr. 524, tomt 29 Kvisletoppen sør ARK TJENESTER AS
3324/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Endring av areal på garasje Ark Tjenester
3327/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Avkjøring tomt 20 Ark Tjenester
3323/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Endring av areal på garasje Ark Tjenester
3329/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Heftelse er sletta Landmåler Sør as
3344/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev TV-aksjonen NRK Leger uten Grenser 2022 - oppfordring til kommunebidrag TV-aksjonen NRK
3337/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak NORSK BYGGSERVICE AS
3322/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Ståle Solbakk Lye
3195/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for riving av våningshus etter brann, gnr. 70, bnr. 15, Helle Drag Arkitektur og Byggteknikk AS
3150/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Korrigert tilsettingsbrev barne og ungdomsarbeidar Marit Sagneskar
3339/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak Per Nystøl
2353/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Løyve til tiltak i eitt -trinn. Fritidsbustad på gnr 64, bnr 151. Myklevatn Aust AGDER BYGGTJENESTER AS
3295/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, veg og parkeringsplass på gnr. 68, bnr. 6, Garevatn Bergsam As
3356/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 64, bnr. 152, Myklevatn ERKLEVS BYGGTJENESTER AS
3065/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet
3332/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Fordeling av spelemidlar til kulturarenaer 2022 - tilsagn om midlar til anl.nr. 43897 Hylestad soknehus Agder fylkeskommune
3341/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak Torleiv Nomeland
3345/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Svar på Tilsynsrutinar heimeundervisning NRK
3328/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Innsynskrav Presse v/Sindre Granly Meldalen
2720/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev NVE sin uttale - Ingen merknad - Høyring - Søknad om dispensasjon for oppføring av driftsbygning på Gnr. 25 bnr. 26 - Flateland - Valle kommune NVE
3056/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev NVE sin uttale - Høyring - Søknad om dispensasjon for tilbygg til støylsbu - Gnr. 47. bnr. 7 - Storetjørn på Nomelandsfjellet - Valle kommune NVE
3353/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
3352/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Underteikna korrigert tilsettingsbrev fast stilling Stine Mari Male
1945/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Svar på oppseiing av stilling Johanne Hadland Horpestad
3325/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Forynging av skog Leif Røysland
3354/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Underteikna husleigekontrakt Guinita Sulca
2769/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Svar på Søknad om permisjon Hilde Kiland-Bjåen
3319/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS m.fl.
3343/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Osenausen, korrigerte dok etter 1.g. handsaming i planutvalet Plankontoret Hallvard Homme AS
3326/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Bossbustølen gnr 50 bnr 68 - søknad om fasadeendring og reetablering av gammelt fjøs Arild Stene
3177/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Utbetalingsoppmoding - Drenering, 918345000 Landbruksdirektoratet
3346/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til Sesilåmi 2023-2025 Stiftelsen Sesilåmi
3331/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Årsrapport 2021- Oppvekstombudet i Agder Oppvekstombudet i Agder
3334/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av dobbelthytte på gnr. 62, bnr. 392 i Løefjødd Hyttegrend Flatnes Bygg Consult AS
3335/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest for oppføring av dobbelthytte på gnr. 62, bnr. 392 i Løefjødd Hyttegrend Flatnes Bygg Consult AS
2767/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Utvida bruk avkøyrsle fv.450 - ingen merknader - PBL - gnr. 62,bnr. 461 - Suleskarvegen - Valle kommune Agder fylkeskommune
3304/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak - Omgjering av tidlegare vedtak og avslag på søknad om dispensasjon for tilbygg til støylsbu på gnr. 62, bnr. 455, Fosselega ved Fosseknuten Jæren Smalalag v/Jostein Seldal
3330/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Tenestebevis Cecilie Nordeide Kjørmo
3311/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Vedtak detaljregulering for Løefjødd Aust (PlanID:202003) BROKKE EIGEDOM AS m.fl.
2503/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter samanslåing av gnr. 63, bnr. 160, bnr. 63, bnr. 338 og gnr. 62, bnr. 312 i Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
3286/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Grensefastsetjing mellom gnr. 68 nr. 61 og 133 og byggjefeltsveg Rysstadmo Leonhard B. Jansen m.fl.
3294/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svar på Søknad om permisjon Grete Rike Uppstad
3293/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Underteikna husleigekontrakt Torfinn Sandnes
3307/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Eigenmeldingsskjema for oppfølging av skogeigars foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Jon E Hovet
3268/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Forynging av skog Leif Røysland
3269/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Forynging av skog Paal Brokka Rike
3270/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Forynging av skog SKJENØYNE GARD BJØRGULV SVERDRUP LUND
3271/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Forynging av skog Jon E Hovet
3285/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Vidareføring av tilsetting- vikariat Valle skule Johan Homme
3103/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Overføring av skogfondsmidlar Olav Flateland
3296/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innsyn i kommunens leverandørar av varer og tenester Fædrelandsvennen
3221/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Førehandsvarsel om mogleg tildeling av prikk - brot på på alkohollova § 4-1 SØLVGARDEN HOTELL & FERIESENTER AS
3306/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Merknad etter skjenkekontroll Sølvgarden v/Inger K. Rysstad
3275/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, grunnarbeid - opparbeiding av tomteareal, tomt 83 på gnr. 63, bnr. 300, Sitåsen Prosjekthuset as
3077/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av hytte på gnr. 43, bnr. 12, Stavedalen EIKÅS HYTTER OG HUS AS
3298/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Hytte gnr. 57, bnr. 1 LARS THS RODVELT
3288/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om fråvik frå TEK Brottveitsvegen 201, 52/9 Fredrik Åsland
3283/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over grensejustering mellom gnr. 68, bnr. 498 og gnr. 68, bnr. 5, Garevasstøyl Børge Jomaas m.fl.
3287/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av støylsbu/driftsbygning på gnr. 38, bnr. 2, Nyestøyl Tveitebø Gerd Torhild Helle Aakhus
3209/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av toalettbygg på gnr. 47, bnr. 31, Honnevje Statens Vegvesen, Drift og vedlikehold
3282/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Melding om vedtak Statens Vegvesen, Drift og vedlikehold
3291/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Tilsettingsbrev Barnehagelærar Hylestad og Valle barnehagar Marianne Rysstad
3297/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslagsbrev 2- stilling besatt - Pedagogisk leiar Valle og Hylestad barnehagar, Valle kommune - st. ref. 4503686391 ***** ***** *****
3321/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Miljøarbeidar Valle skule - st. ref. 4515666499 ***** ***** *****
3299/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Miljøarbeidar Valle skule - st. ref. 4515666499 ***** ***** *****
3302/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Stikningsplan for tomt 29 Ark Tjenester
3276/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Revidert utbyggingsavtale etter forhandlinger Gnr. 68, Bnr 5 - PlanID: 200603 Tarald Johan Nomeland
3277/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Oppdatert utbyggingsavtale etter avtale. PlanID: 200603 Tarald Johan Nomeland
3203/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Utbyggingsavtale Gnr68Bnr5- Planid 200603 Tarald Johan Nomeland
3204/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev SV: Utbyggingsavtale Gnr68Bnr5- Planid 200603 Tarald Johan Nomeland
3186/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - 100 % fast lærarstilling Valle kommune - st. ref. (4511705387) - ***** ***** *****
3187/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - 100 % fast lærarstilling Valle kommune - st. ref. (4511705387) - ***** ***** *****
3188/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - 100 % fast lærarstilling Valle kommune - st. ref. (4511705387) - ***** ***** *****
3192/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - 100 % fast lærarstilling Valle kommune - st. ref. (4511705387) - ***** ***** *****
3193/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - 100 % fast lærarstilling Valle kommune - st. ref. (4511705387) - ***** ***** *****
3194/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - 100 % fast lærarstilling Valle kommune - st. ref. (4511705387) - ***** ***** *****
3181/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Faktura - Seksjonering Arealeffektive hytter as
3237/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3238/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3234/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3250/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3231/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3232/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3228/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3230/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3212/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av uted på gnr. 26, bnr. 7, Såvasshytta i Valle Njardarheim STATSKOG SF
3200/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Digital opplæring Bygland kommune
3201/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Vedk. digital opplæring Bygland kommune
3175/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Vedtak Digital opplæring Setesdal Regionråd
3197/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Knut Inge Hovet
3216/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 42/26 Ragnhild Sverdrup Tveitan
3189/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4473504750) - ***** ***** *****
3190/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4473504750) - ***** ***** ***** ***** *****
3191/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4473504750) - ***** ***** *****
3266/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljøterapeut Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4473504750 ***** ***** ***** ***** *****
3267/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljøterapeut Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4473504750 ***** ***** *****
3233/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Løefjell Aust signert avtale Svenn Magne Brokke
3176/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Revidert utbyggingsavtale for Løefjødd Aust (PlanID: 202003) BROKKE EIGEDOM AS
3170/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 61, bnr. 117, Furåsen MAGNA PROSJEKT SØR AS
3248/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Situasjonskart med målsettinger Statens Vegvesen, Drift og vedlikehold
3249/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3246/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3247/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3244/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3245/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3243/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3236/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3241/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3242/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3239/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3240/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest Landmåler Sør as
3183/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Overføring av landbrukseigedom i dødsbo til ny eigar - oversikt frå Landbruksregisteret STATSFORVALTEREN I AGDER
3252/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Nabovarsel Helge Flateland
3206/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Skjenkekontroll på Sølvgarden hotell og feriesenter 8.5.2022 Securitas
3251/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Tilsynsrutinar heimeundervisning NRK
3262/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Klage på saksbehandlingsgebyr sak 2022/52 Kjell Arild Kleivkås
3184/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Melding om vedtak Samarbeidsavtale om tilsetting av vassområdekoordninator for Otra vassområde Bygland kommune
3254/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
3255/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
3198/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
3196/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
3215/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Møtebok Villreinnemnda for Setesdalsområdet 28.04.2022 Villreinnemnda for Setesdalsområdet
3202/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om permisjon Grete Rike Uppstad
3272/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Vedtak - Adressetildeling i Furåsen Rolf Hansen m.fl.
3273/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Vedtak - Adressetildeling i Furåsen Anders Kommedal m.fl.
3274/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Vedtak - Adressetildeling i Øvre Sitåsen BROKKE EIGEDOM AS
3259/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Retur av tinglyst melding til tinglysing STATENS KARTVERK
3220/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Valle kommune - faktura nr 2156 - tinglysingsgebyr ny eiendom Arne Abusdal Aasgaard
3229/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Malin Hovden
3222/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Valle kommune - faktura nr 2156 - tinglysingsgebyr ny eiendom Arne Abusdal Aasgaard
3260/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Retur av tinglyst melding til tinglysing STATENS KARTVERK
3258/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Malin Hovden
3213/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Ber om fleire opplysningar ved søknad om ferdigattest på bustadhus på gnr. 53, bnr. 13, Klyvåsen på Tveiten Hallvard Homme
3199/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Vedr. fleire opplysningar ved søknad om ferdigattest på bustadhus på gnr. 53, bnr. 13, Klyvåsen på Tveiten Plankontoret Hallvard Homme AS
3253/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Vedr. fleire opplysningar ved søknad om ferdigattest på bustadhus på gnr. 53, bnr. 12, Klyvåsen på Tveiten Plankontoret Hallvard Homme AS
3214/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Månedsbrev april måned 2022 Skatteetaten
3185/2022 20220508 08.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - 100 % fast lærarstilling Valle kommune Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4511705387 ***** ***** *****
3173/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - 100 % fast lærarstilling Valle kommune Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4511705387 ***** ***** *****
3179/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Faktura - seksjonering Arealeffektive hytter as
3180/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Faktura - Seksjonering Arealeffektive hytter as
3166/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Fleire opplysningar til søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 498, Garevasstøylen. svar på motatt dokumentasjon. OSLOFJORDEN TOMTEUTVIKLING AS m.fl.
3167/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Beklager feilsendt post OSLOFJORDEN TOMTEUTVIKLING AS
3168/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Fleire opplysningar til søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr.68, bnr. 498, Garevasstøylen. svar på motatt dokumentasjon. NORSK BYGGSERVICE AS
2962/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Vedtak - Løyve til frådeling av 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373 i Løefjødd vest AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
3178/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Faktura - frådeling/oppmåling Arealeffektive hytter as
3165/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Hilde Kiland-Bjåen
3169/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad, gnr. 64, bnr. 153, Myklevatn ERKLEVS BYGGTJENESTER AS
3171/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Tilsyn - vedtak om pålegg Arbeidstilsynet
2898/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 312, tomt 143, Vardefjødd EIKEN HYTTER AS
3152/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Oppdatert situasjonskart og terrengsnitt for tomt 143 i Vardefjødd Eiken Hytter As
3174/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 04/2022, sendt 06.05.2022 Skatteetaten
3172/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Sommarvikar Velkomstsenteret Birgitte Åmlid Haugeland
3161/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Kopi - Vedtak av fellingskvote 2022, Setesdal Austhei villreinområde Villreinnemnda for Setesdalsområdet
3162/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Kopi - Vedtak av fellingskovte 2022, Setesdal Ryfylke villreinområde Villreinnemnda for Setesdalsområdet
3164/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
3140/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
3139/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Valle kommune – Langfitvegen – tilråding Språkrådet
2957/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad, anneks og garasje på gnr. 68, bnr. 481 i Kvisletoppen aust BICO BYGG OG INNREDNING AS
3131/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad og garasje på gnr. 68, bnr. 496, Garevasstøylen NORSK BYGGSERVICE AS
3136/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Underteikna sikkerheitsinstruks og sikkerheitsplan ved utleige av kommunale bygg Setesdal Folkemusikkfestival
3098/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Korrespondanse ved søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 391 i Kvisletoppen John Helge Austgulen
3151/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Ved søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 391 i Kvisletoppen John Helge Austgulen
3156/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding oppretting av nytt grunnerverv, ref 22/31217-6 Statens vegvesen
3118/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Melding til matrikkelfører om avtale / vedtak om erverv / tilslutning av grunn til offentleg veg - Februar og mars 2022 Statens vegvesen
3124/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Oppseiing av stilling Ingrid Haugen Rysstad
3145/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Setesdal Spelemannslag
3160/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Vertskommuneavtale interkommunalt samarbeid om Lokal Medisinske Tjenester i Setedal Evje og Hornnes kommune
3159/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Protokoll frå arbeidsutvalet i verneområdestyret for SVR 02.05.22 Verneområdestyret Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
3148/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Underteikna tillegg til utbyggingsavtale Brokke Eigedom AS BROKKE EIGEDOM AS
3130/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Ber om fleire opplysningar ved søknad om ferdigattest på bustadhus på gnr. 53, bnr. 13, Klyvåsen på Tveiten Plankontoret Hallvard Homme AS
3132/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest på bustadhus på gnr. 53, bnr. 13, Klyvåsen på Tveiten Plankontoret Hallvard Homme AS
3153/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Ferdigattest for rehabilitering av pipe på gnr. 63, bnr. 37 på Nyestøyl Kjartan Rudrud Aunevik
3149/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Fagbrev MÅLFRID EGE
3134/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad og garasje på gnr. 62, bnr. 174, tomt 44, Furestøyl RINDALSHYTTER AS
3154/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest for oppføring av dobbelthytte på gnr. 62, bnr. 392 i Løefjødd Hyttegrend Flatnes Bygg Consult AS
2997/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Rammeløyve for oppføring av næringsbygg, gardstun og parkeringsplass på gnr. 62, bnr. 461 og 480 ved Brokkestøylen STÆRK & CO AS
3158/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Uttale - Detaljregulering for Leite Sør, Gnr 40, Bnr 13, PlanID: 201807 (bustadsformål) - Varsel og høyring om mindre endring Agder fylkeskommune
3141/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - skøyte STATENS KARTVERK
3157/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad om frådeling av 3 parseller frå gnr. 62, bnr. 480, Furestøyl LANDMÅLER SØR AS
3144/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Lars tarald Myrum
3142/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Marianne Solbakk Lye
3127/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, oppatsetjing av setebu på gnr. 41, bnr. 3 på eksisterande murar på støylen Bøle Erling Sagneskar
3135/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Innkalling Valle kontrollutval 11.05.22 Agder Sekretariat
3146/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad om diffensiering av renovasjonsavgift gnr. 41, bnr. 27 Torleiv Knutson Løyland
3137/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 24, bnr. 3, festenr. 18 Karin Moe Hennie
3129/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 489 og 490 KROGSVEEN SØRLANDET AS AVD HOVDEN
3143/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Fleire opplysningar til søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 498, Garevasstøylen NORSK BYGGSERVICE AS
3123/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 489 og 490 KROGSVEEN SØRLANDET AS AVD HOVDEN
3147/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Riktig utbyggingsavtale for Løefjødd Aust (PlanID: 202003) BROKKE EIGEDOM AS
3138/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Ber om tilleggsdokumentasjon til søknad om infiltrasjonsanlegg Uppstad VVS
3163/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - 100 % fast lærarstilling Valle kommune Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4511705387 ***** ***** *****
3072/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Orientering om sak, søknad om fasadeendring på gnr. 68, bnr. 341 på Rysstad NORSK BYGGSERVICE AS
2995/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Vedtak - Løyve til seksjonering av 2 fritidsbustader under gnr. 63, bnr. 346 i Sitåsen AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
3099/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Forslag utbyggingsavtale for Løefjødd Aust (PlanID: 202003) BROKKE EIGEDOM AS
3097/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 255 Per Edvard Helling
3110/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Tor Espen Helle
3111/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Tor Espen Helle
3112/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Tor Espen Helle
3088/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Synne Viki
3107/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, byggje gang til støylsbu, gnr. 51, bnr. 4, Kleggestøyl Eivind Berg
3076/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Detaljregulering for Leite Sør, Gnr 40, Bnr 13, PlanID: 201807 (bustadsformål) - Varsel og høyring om mindre endring SETESDAL BRANNVESEN IKS m.fl.
3073/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Orientering om sak, søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte på gnr. 70, bnr. 117, Straume Per Nystøl
3011/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 61, bnr. 115, Furåsen BYGGMESTER LIANE AS
3069/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev pedagogisk leiar Valle og Hylestad barnehagar Anne Bjørg Nesland
3085/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Orientering om sak - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til gjetarhytte på Fosseknuten Jæren Smalalag v/Jostein Seldal
3102/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Fleire opplysningar ved søknad om ferdigattest på bustadhus på gnr. 53, bnr. 13, Klyvåsen på Tveiten Plankontoret Halvard Homme AS
3080/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Midlertidig tilsetting Lisbeth Hurthi Homme
3108/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Underteikna midlertidig tilsetting Marie Viki
3113/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Underteikna midlertidig tilsetting Ida T Sivertsen Falkelid
3115/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Underteikna midlertidig tilsetting Lisbeth Hurthi Homme
3089/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Midlertidig tilsetting Ida T Sivertsen Falkelid
3090/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Midlertidig tilsetting Marie Viki
3075/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Orientering om sak, søknad om deling av areal med påståande bustad på gnr. 47, bnr. 17, Nordbø Torleiv Nomeland
3074/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Orientering om sak, søknad om dispensasjon for oppføring av toalettbygg på gnr. 47, bnr. 31, Honnevje Statens Vegvesen, Drift og vedlikehold
3017/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
3031/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Informasjon frå Valgdirektoratet Valgdirektoratet
3022/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Møteprotokoll Setesdal IPR 27.04.2022 Setesdal interkommunalt politisk råd
3051/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Underteikna arbeidsavtale - vikariat/engasjement Inger Lise Gjerden
3033/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Fleire opplysningar ved søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 391 i Kvisletoppen John Helge Austgulen
3029/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Fleire opplysningar ved søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 391 i Kvisletoppen John Helge Austgulen
3030/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 391 i Kvisletoppen John Helge Austgulen
3016/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Basistilskotsrapport for fastlegeordninga i 4221 Valle kommune per 1. mai 2022 Helfo
3007/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Tildelingsbrev økonomiske virkemidler i landbruket 2022 Statsforvalteren i Agder
3002/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev VS: Tilskudd til miljøtiltak i skog 2022 Statsforvalteren i Agder
3034/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Fleire opplysningar ved søknad om ferdigattest på bustadhus på gnr. 53, bnr. 13, Klyvåsen på Tveiten Plankontoret Hallvard Homme AS
3035/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Ber om fleire opplysningar ved søknad om ferdigattest på bustadhus på gnr. 53, bnr. 13, Klyvåsen på Tveiten Hallvard Homme
3063/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Argument i sak frå kommunestyret, 27.04.22, OO 1/22 Sissel Åkre
3008/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Informasjon om motteke klage på opparbeiding av parkeringsplass og tilrettelegging av område til fritidsaktivitetar på gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd PROSJEKTHUSET AS
3060/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, bygging av gang og sykkelveg på gnr. 600, bnr. 39 frå Rysstad til Helle samt kurveutbetring RV9 STATENS VEGVESEN
3001/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Etterlyser søknad om ferdigattest for opparbeiding av veg, vatn og avlaup på gnr. 63, bnr. 300, Sitåsen felt A og B PROSJEKTHUSET AS
3015/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Purring på svar - sentrumsplan og kjøp av område Valle sport AS v/Elisabeth Spockeli
3032/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Kvartalsrapport for 1. kvartal 2022 Setesdal barnevern STATSFORVALTEREN I AGDER
3058/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Ytterlegare opplysningar til søknad om løyve til oppføring av fritidsbustad gnr. 68, bnr. 491, Kvisletoppen aust BE-CON AS
3059/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Søknad om utviklingsstipend - avslag på søknad Hauk Rysstad
3062/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Ber om fleire opplysningar ved søknad om oppføring av hytte og bod på Gnr, 68, Bnr, 498, Garevasstøylen tomtenr: 11 NORSK BYGGSERVICE AS
3050/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Rolf Rike
3018/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Anna Slaby Driel
3019/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Anna Slaby Driel
3064/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Rolf Rike
3068/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Miljøarbeidar Valle skule - st. ref. 4515666499 ***** ***** ***** *****
3066/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Miljøarbeidar Valle skule - st. ref. 4515666499 ***** ***** *****
3057/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 68, bnr 527 Christian Heiberg Kahrs
3061/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr.68, bnr 527 SØRMEGLEREN AS
3010/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
3006/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Grunneigar ynskjer ikkje at tomtene frådeles før heftelse er sletta Landmåler Sør as
3067/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4473504750 ***** ***** *****
3036/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4473504750 ***** ***** ***** ***** *****
2952/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Vedtak - Løyve til seksjonering av 6 fritidsbustader under gnr. 63, bnr. 345 i Sitåsen AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
3004/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 489 HAUGEN BYGG-SERVICE AS
3005/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 490 HAUGEN BYGG-SERVICE AS
2991/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 24, bnr. 3 Karin Moe Hennie
2977/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 498, Garevasstøylen NORSK BYGGSERVICE AS
2941/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Vedtak - Løyve til seksjonering av 2 fritidsbustader under gnr. 63, bnr. 257 i Sitåsen AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
2964/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Oppsummering av utførte rettingar av matrikkelkart ved Vasslandsvatnet Harry Flottorp
2842/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av 2 fritidsbustader på gnr. 63, bnr. 287 i Sitåsen hyttegrend ENDRESEN BYGG ANS
3012/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om å restaurere og flytte lopt frå sambygg til frittståande på gnr. 53, bnr. 8, Mykjedalen - Øyvind Jacob Øyvind Jacob
2993/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om endring av sjenkeløyve/tilleggsareal Bykle hotell
2994/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Areal kjeller/pub - Bergtun hotell Bykle hotell
3003/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Vedtak - Adressetildeling i Sitåsvegen AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
2992/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2998/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2986/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05-01T08:00:23.176494657 Skatteetaten
2987/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05-01T08:00:47.782440308 Skatteetaten
2988/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05-01T08:01:08.559065076 Skatteetaten
2989/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05-01T08:01:28.253989255 Skatteetaten
2990/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05-01T08:01:28.253989255 Skatteetaten
2868/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på gnr. 68,b nr. 390, Glåmsyn - Kvisletoppen - Bergsam Bergsam As
2979/2022 20220501 01.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2022 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4473065180) - ***** ***** ***** *****
2980/2022 20220501 01.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2022 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4473065180) - ***** ***** *****
2981/2022 20220501 01.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2022 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4473065180) - ***** ***** ***** *****
2982/2022 20220501 01.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2022 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4473065180) - ***** ***** ***** *****
2983/2022 20220501 01.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2022 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4473065180) - ***** ***** *****
2984/2022 20220501 01.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2022 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4473065180) - ***** ***** *****
2985/2022 20220501 01.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2022 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering - st. ref. (4473065180) - ***** ***** *****
2978/2022 20220430 30.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sommarvikarar 2022 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4473065180 ***** ***** *****
2968/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev vikariat Valle skule - skuleåret 2022-2023 Even Høyer
2963/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Namnesak Helle Gunnar Stubseid
2970/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Underteikna tilsetting fast stilling Lars Tarald Myrum
1880/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Midlertidig tilsetting Iwona Bozena Karczewska, Setesdalsvegen 3430, 4748 Rysstad
1469/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Tilsetting Christina A Besteland
2953/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Søknad om permisjon og svar på søknad om permisjon Vidar Flottorp
2958/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Vidar Flottorp
2956/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Uttale - søknad om dispensasjon for utbetring og utbygging av ny trase på gnr/bnr 600/39 - Rv. 9 - Reimarmoen Syd i Valle kommune Agder fylkeskommune
2955/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Uttale - søknad om dispensasjon for utbetring langs Rv. 9 - Valle kommune Agder fylkeskommune
2959/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Avslutning av sak "Retting av matrikkelkart gnr. 49, bnr. 3 Vasslandsvatnet" Harry Flottorp
2951/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Kulturskulen - søknad om inntak Solveig Ringhus Botn
2965/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2972/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 255 Per Edvard Helling
2954/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Forslag utbyggingsavtale for Løefjødd Aust (PlanID: 202003) BROKKE EIGEDOM AS m.fl.
2976/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4473504750 ***** ***** *****
2943/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 68, bnr. 511 SØRMEGLEREN AS
2830/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på tomt 16, Gnr, 68 Bnr, 509 Kvisletoppen Sør ÅSERAL BYGGTJENESTE AS
2921/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Søknad om frådeling av 18 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 312, Vardefjødd BROKKE EIGEDOM AS
2947/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev varsling oppstart forhandlingsavtale Løefjødd Aust Erling Ingolf Aas
2948/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 68, bnr 527 Christian Heiberg Kahrs
2944/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - 100 % fast lærarstilling Valle kommune Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4511705387 ***** ***** *****
2685/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Løyve til riving/flytting av campinghytte på gnr. 22, bnr. 6 på Lunden David Jan Menger
2429/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Løyve til tiltak i eitt -trinn. Fritidsbustad på gnr 68, bnr 491. Kvisletoppen BE-CON AS
2937/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Løefjødd Aust saksfremlegg wsp Trondsen, Camilla
2817/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Ferdigattest for utsleppsløyve for slamavskiljar og infiltrasjonsanlegg på Gnr, 53 Bnr, 13 på Klyvåsen, Tveiten UPPSTAD VVS AS
2939/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2942/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2949/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2869/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Ferdigattest for Gnr, 68 Bnr, 521 Kvislelivegen 364 BERGSAM EIGEDOM AS
2910/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 943, Brokke hyttepark BYGGMESTER JØRGEN DOVLAND AS
2932/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Statnett SF - Fastsetjing av eigedomsskattegrunnlag for Statnetts kraftledningar og retting av utskrivne eigedomsskatt - jf. dom frå Borgarting lagmannsrett 11. oktober 2021 Statnett
2673/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av driftsbygning på gnr. 25, bnr. 26 på Flateland David Jan Menger
2861/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Igangsetjingsløyve for oppføring av ny mast og utstyrshytte på Gnr, 64 Bnr, 2 Kvisle TECHNOGARDEN AS
2871/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad om utbetaling frå skogfondkonto Olav Flateland
2876/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Oppseiing av avtale om dekkskift HK Service AS
2878/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Svar på oppseiing av avtale om dekkskift HK Service AS
2894/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad om transportteneste for funksjonshemma 2022 *****
2881/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2897/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2908/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2889/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Underteikna tilsettingsbrev vikariat Valle skule - skuleåret 2022-2023 Hege Homme
2902/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Utbyggingsavtale for Nyestøyl Ellen-Marie Sanden
2895/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2880/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Kopi - Stenging av Valle sentrum for biltrafikk - 25.06.22 Agder politidistrikt
2903/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for riving av eksisterande bustad og oppattføring av ny bustad på gnr. 64, bnr. 145, Nomeland BERGSAM AS
2912/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Oppseiing av stilling Randi Uppstad
2873/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev SV: Svar på innkomen merknad Mariela Hristoforova Dimitrova
2870/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Kartlegging av naturtyper og søknadsfrist UKL-midler SETESDALSMUSEET EIGEDOM IKS
2874/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Prosjektrekneskap - Revisjonsuttale kalkdoseringsanlegg Nomeland AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
2886/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Cecilie Nordeide Kjørmo
2901/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Frøydis Henriksen Junge
2872/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Informasjon om tilbakebetaling og forlenging av strømstøtteordninga KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
2882/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Vedr. godkjenning av beredskapsheim/fosterheim BAMBLE KOMMUNE
2883/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbustad på gnr. 61, bnr. 136, Furåsen - Tor Inge Haugen Kw-Bygg Hornnes AS
2914/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Spørsmål vedkomande planeringshøgde 62/312, tomt 143, Vardefjødd Eiken hytter AS
2896/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Oppdatert utbyggingsavtale Kent Michael Lund
2891/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Oppdatering av avtale Tarald Johan Nomeland
2887/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Utbyggingsavtale Garevasstøylen 68/5- Tarald Johan Nomeland Tarald Johan Nomeland
2888/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev SV: Utbyggingsavtale Garevasstøylen 68/5- Tarald Johan Nomeland Tarald Johan Nomeland
2893/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Oppdatert utbyggingsavtale Knut H Nomeland
2835/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 68, bnr. 7 og gnr. 68, bnr. 91 AASGAARD ADVOKATFIRMA
2884/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 68, bnr. 511 Tor Gabriell Moseid
2885/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 68, bnr. 511 Siren Merete Moseid
2904/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 42/26 Lars Sverdrup Tveitan
2905/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 42/26 Magne Sverdrup Tveitan
2906/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 42/26 Ragnhild Sverdrup Tveitan
2907/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 42/26 Steinar Sverdrup Tveitan
2853/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Søknad om endring av kommunale avgifter Torfinn Sandnes
2822/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Vedrørende søknad om ferdigattest for fritidsbustad Gnr, 68 Bnr, 509 Kvisletoppen Sør Åseral byggtjeneste AS
2852/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Søknad om seksjonering av gnr. 63, bnr. 345, Sitåsen LANDMÅLER SØR AS
2831/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 42, bnr. 98 VALLE KOMMUNE
2834/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 68, bnr. 7 og gnr. 68, bnr. 91 AASGAARD ADVOKATFIRMA
2863/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Ukrainske flyktningar kan ha rett til lån og stipend frå Lånekassen Setesdal Folkehøgskule
2865/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter oppføring av hyttetomt med ikkje fullført oppmålingsforretning BROKKE HYTTEPARK AS
2866/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter oppretting av hyttetomt D4 med ikkje fullført oppmålingsforreting BROKKE HYTTEPARK AS
2846/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Tilsettingsbrev Pedagogisk leiar Valle og Hylestad barnehagar. Anne Bjørg Nesland
2843/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Tilsettingsbrev barne og ungdomsarbeidar Marit Sagneskar
2849/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Underteikna rammeavtale på ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Ellen Endrerud
2844/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Kontonummer/utbetaling av etablerartilskot Omnes consult AS
2845/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Kopi - Erosjonssikring gnr 68, bnr 165 Inger Anne Nomeland
2836/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev SV: Søknad om løyve til tiltak, endra eller utvida avkøyrsel på gnr. 62, bnr. 461, FV 450 Torleif Homme
2774/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Tenestebevis Solveig Birgitte Kyrvestad
2837/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Stadfesting av arbeidsforhold Marit Jaabæk Brokke
2841/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Kunngjering namnesak SETESDØLEN AS
2848/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Oppstart av namnesak 2022/178 - Helle/Heddi i Valle kommune Gunnar Stubseid m.fl.
2838/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Tilsettingsbrev vikariat Valle skule- skuleåret 2022-2023 Hege Homme
2859/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Uttale om nytt vegnamn SPRÅKRÅDET
2839/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2709/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter samanslåing Oddleif Svendsen m.fl.
2823/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Foreløpig svar - saksbehandlingstid STATSFORVALTEREN I AGDER
2840/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 390, Glåmsyn - Kvisletoppen - Bergsam BERGSAM AS
2855/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Gjeld søknad om ferdigattest 68/390, Glåmsyn Olav Berg
2856/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Innsynskrav, tilsyn med skog NRK
2857/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Svar på innsynskrav, tilsyn med skog NRK
2825/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Fordeling av eigedomsskatt Sira-Kvina anlegga 2022 SIRDAL KOMMUNE
2776/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev SV: Oppgradering av skogsveg på gnr. 68, bnr. 4, Nyestøyl Prosjekthuset as
2787/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2788/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2789/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2763/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev Tilsetting vikariat skuleåret 2022-2023- Valle skule Even Høyer
2808/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Fastsetjing av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 Kommunal - og distriktsdepartementet
2812/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Oppstart av namnesak 2022/178 – Helle/Heddi i Valle kommune Kartverket
2824/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2826/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknadom permisjon og svar på søknad om permisjon Cecilie Nordeide Kjørmo
2827/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknadom permisjon og svar på søknad om permisjon Frøydis Henriksen Junge
2810/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Opprettede plandokumenter - Forslag til detaljregulering for Løefjødd aust PlanId 202003, saksID 2021_124 STÆRK & CO AS
2820/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Den årlege innrapporteringa frå vassverkseigar til Mattilsynet for 2021 er fullført utan manglar Mattilsynet
2819/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Den årlege innrapporteringa frå vassverkseigar til Mattilsynet for 2021 er fullført utan manglar Mattilsynet
2818/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Den årlege innrapporteringen frå vannverkseier til Mattilsynet for 2021 er fullført utan manglar MATTILSYNET
2791/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad om permisjon Ingebjørg Nomeland
2807/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Oppseiing av leiekontrakt for Leitebakken 33 Johanne Horpestad
2816/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Rapporter Omnes consult AS
2773/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon til søknad om tiltak på 62/266 Løefjødd hyttegrend Nilsen Byggtjenester as
2793/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Supplering av søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 295, Løefjødd WIKSTØL BYGG AS
2781/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2022 - st. ref. (4506622394) - ***** ***** ***** *****
2782/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2022 - st. ref. (4506622394) - ***** ***** *****
2783/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2022 - st. ref. (4506622394) - ***** ***** *****
2784/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2022 - st. ref. (4506622394) - ***** ***** ***** *****
2785/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sommarvikarar 2022 - st. ref. (4506622394) - ***** ***** ***** *****
2829/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom på gnr. 62, bnr. 376 KROGSVEEN SØRLANDET AS AVD HOVDEN
2765/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev Ber om tilleggsdokumentasjon i samband med søknad om løyve til hytte på gnr. 44, bnr. 22, Stavedalen Ånund Viki
2790/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad om serverings- og/eller skjenkebevilling KNOLL & TOTT DA
2813/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Underteikna korrigert tilsettingsbrev engasjement Guro Oddbjørg N Solbakk
2770/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad om frådeling av 19 hyttetomter under gnr. 62, bnr. 373, Løefjødd Landmåler Sør as
2780/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad og garasje på gnr. 68, bnr. 525, Kvisletoppen ARK TJENESTER AS
2799/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Krav om samanslåing av gnr. 62, bnr. 480 og gnr. 62, bnr. 483 BROKKE EIGEDOM AS
2815/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter samanslåing av gnr. 62, bnr. 480 og gnr. 62, bnr. 483 i Furestøyl BROKKE EIGEDOM AS
2809/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Oppmoding om å opprette Kommunekomite TV-aksjonen NRK v/Anita Mørland
2777/2022 20220423 23.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - 100 % fast lærarstilling Valle kommune Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4511705387 ***** ***** *****
2778/2022 20220423 23.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sommarvikarar 2022 Valle kommune - st. ref. 4506622394 ***** ***** ***** *****
2779/2022 20220423 23.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sommarvikarar 2022 Valle kommune - st. ref. 4506622394 ***** ***** ***** *****
2762/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - 100 % fast lærarstilling Valle kommune Valle skule, Valle kommune - st. ref. 4511705387 ***** ***** *****
2761/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Melding om at matrikkelkartet er retta, gnr. 53/3 og 54/3 ved Storestøyl Olav Jan Tveiten
2758/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Melding om at matrikkelkartet er retta, gnr. 53/3 og 54/3 ved Storestøyl Kjell Ove Tveiten
2752/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Underteikna avtale om oppretting av feil gnr. og bnr. i matrikkelkartet Kjell Ove Tveiten m.fl.
2764/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, fasadeendring, montering av solcellepanel på tak på gnr. 68, bnr. 439, Rysstad NORSK BYGGSERVICE AS
2753/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Utbyggingsavtale for Myklevatn Aust Plan ID: 202004 Knut H Nomeland
2754/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Utbyggingsavtale for Stuteliheii Plan ID: 202102 Kent Michael Lund
2746/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Utbyggingsavtale for Garevasstøylen Plan ID: 200603 Tarald Johan Nomeland
2751/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Uttale - Reguleringsplan for Kvisle - F-6, L2A og L2B, Valle - Varsling og høyring av mindre reguleringsendring Agder fylkeskommune
2744/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
2755/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Melding om at jordskiftesak 18-04703REN-JARD Sandnes er ført i matrikkelkartet Agder jordskifterett m.fl.
2747/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Møtebok, arbeidsutvalet i Villreinnemnda for Setesdalsområdet 01-05.04.22 og 25-28.02.22 Villreinnemnda for Setesdalsområdet
2748/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Søknad om permisjon Hilde Kiland-Bjåen
2721/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Førebels svar - saksbehandlingstid STATSFORVALTEREN I AGDER
2768/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Utbetaling av spelemidlar til anl.nr. 76263 Bjørnavatn, garasje for løypemaskin - sluttutbetaling Agder fylkeskommune
2722/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Tilsynsavgift for salsstad for tobakksvarer og tobakkssurrogatar til forbrukar, Andersen's kolonial AS org. nr. 997255968 JOKER VALLE
2724/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Tilsynsavgift for salsstad for tobakksvarer og tobakkssurrogatar til forbrukar, Valle sport AS org. nr. 916225369 VALLE SPORT
2725/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Tilsynsavgift for tobakksvarer og tobakkssurrogatar til forbrukar, Hylestad auto AS org. nr. 997925084 HYLESTAD AUTO AS
2726/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Tilsynsavgift for salsstad for tobakksvarer og tobakkssurrogatar til forbrukar, COOP Prix Valle COOP SØRVEST SA
2728/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Tilsynsavgift for salsstad for tobakksvarer og tobakkssurrogatar til forbrukar, COOP Prix Hylestad COOP SØRVEST SA
2730/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Bevillingsgebyr for sal/skjenking av alkoholhaldig drikk, Sølvgarden hotell og feriesenter AS SØLVGARDEN HOTELL & FERIESENTER AS
2731/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Bevillingsgebyr for sal/skjenking av alkoholhaldig drikk, Bykle hotell AS BYKLE HOTELL AS
2732/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Bevillingsgebyr for sal/skjenking av alkoholhaldig drikk, Nordibø landhandel AS NORDIBØ LANDHANDEL AS
2733/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Bevillingsgebyr for sal/skjenking av alkoholhaldig drikk, Brokke alpinsenter AS BROKKE ALPINSENTER AS
2735/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Bevillingsgebyr for sal/skjenking av alkoholhaldig drikk, Menneskelige resurser AS MENNESKELIGE RESURSER AS
2737/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Bevillingsgebyr for sal/skjenking av alkoholhaldig drikk, Andersen's kolonial AS JOKER VALLE
2738/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Bevillingsgebyr for sal/skjenking av alkoholhaldig drikk, Coop Prix Valle COOP SØRVEST SA
2739/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Bevillingsgebyr for sal/skjenking av alkoholhaldig drikk, Coop Prix Hylestad COOP SØRVEST SA
2771/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/882 Løpenr: 2388/2022 Dokument tittel: Oppmoding til ordførarane i Valle og Bykle Setesdølen
2772/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 17/882-71 Setesdølen
2759/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/882 Løpenr: 2524/2022 Dokument tittel: Svar på oppmoding til ordførarane i Valle og Bykle Setesdølen
2760/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 17/882-72 Setesdølen
2757/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Svar på krav om innsyn VG VG
2707/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Vedtak om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. Landbruksdirektoratet
2708/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Krav om innsyn VG VG
2690/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/204 Løpenr: 2361/2022 Dokument tittel: Vedtak Tildeling av kommunalt utviklingsstipend for ungdom innan kultur og idrett 2022 Agderposten - Thomas Thorsen
2691/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 22/204-7 Thomas Thorsen
2692/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Innsyn i sak Tone Rysstad
2693/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak Tone Rysstad
2665/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Erklæring om avstand til nabogrense David Menger
2718/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Omsetning Brokkestøylen - Erik Berglihn Veiviser
2660/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Tinglyst dokument - Sletting av festekontrakt STATENS KARTVERK
2734/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2703/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2675/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Svar på søknad om bruk av idrettsplassen til veteranbil treff Agder Motorhistoriske Klubb avd. Setesdal v/Jan Olaf Rysstad
2649/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Mellombels bruksløyve på gnr. 64, bnr. 114, Setesdal folkehøgskule STÆRK & CO AS
2512/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Søknad om løyve til tiltak, utvida avkøyrsel FV 450 på gnr. 62, bnr. 461 AGDER FYLKESKOMMUNE
2706/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Ber om fleire opplysningar ved søknad om ferdigattest på bustadhus på gnr. 53, bnr. 13, Klyvåsen på Tveiten Plankontoret Hallvard Homme AS
2689/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Søknad om tilskot til uttak av prøver frå fallvilt for å kartleggje skrantesjuke (CWD) 2022 Miljødirektoratet
2648/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Husleigekontrakt - bustad 118 - Leitebakken 5 Torfinn Sandnes
2697/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Invitasjon til grunneigarmøte UKL Rygnestad og Flateland 12.mai SETESDALSMUSEET EIGEDOM IKS
2712/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev ***** *****
2334/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av garasje på gnr. 64, bnr. 33, Brokke kraftstasjon OTRA KRAFT DA
2670/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Gjeld søknad om frådeling av garasje, 66/38 Hovet Landmåler sør
2664/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Tilsetjing Anne Hege Åkre
2671/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustader på gnr. 63, bnr. 345, Sitåsen AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
2704/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 42, bnr. 98 Anne Grete Lio
2705/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 42, bnr. 98 Ronny Åkre
2740/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Underteikna avtale om rett til vass- og kloakkleidning Tarald Myrum
2741/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Underteikna avtale om rett til vass- og kloakkleidning Tarald Myrum
2710/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 68, bnr. 7 Malin Hovden
2711/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 68, bnr. 91 Malin Hovden
2702/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 44, bnr. 22, Stavedalen Ånund Viki
2742/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sommarvikarar 2022 Valle kommune - st. ref. 4506622394 ***** ***** *****
2667/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Erklæring om avstand til nabogrense David Menger
2683/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Korrigert tilsettingsbrev engasjement Guro Oddbjørg N Solbakk
2659/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - beit, 971181095 Landbruksdirektoratet
2680/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Underteikna tilsetjing Anne Hege Åkre
2661/2022 20220420 20.04.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter oppføring av hyttetomt nr. 32 med ikkje fullført oppmålingsforretning KVISLE EIGEDOM AS
2672/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Reguleringsplan for Kvisle - F-6, L2A og L2B, Valle - Varsling og høring av mindre reguleringsendring Simon Stulien
2663/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Redningsaksjon for Norsk landbruk Styret i Bondesolidaritet
2674/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Gjenoppføring av støylsbu i Valle kommune - vidare saksarbeid Advokatfirmaet Lund & Co AS
2662/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Krav om samanslåing av gnr. 62, bnr. 277 og gnr. 62, bnr. 484 Oddleif Svendsen m.fl.
2645/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Transporttenesta for funksjonshemma 2. halvår 2022 AGDER FYLKESKOMMUNE
2573/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, 999260454 Landbruksdirektoratet
2627/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/196 Løpenr: 2550/2022 Dokument tittel: Epost korrespondanse: Melding om at matrikkelkart har blitt retta. Sameigeteig frå Beinleiheii til Slettefjødd Harry Flottorp
2628/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 22/196-3 Harry Flottorp
2629/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/196 Løpenr: 2551/2022 Dokument tittel: Epost korrespondanse: Melding om at matrikkelkart har blitt retta. Sameigeteig frå Beinleiheii til Slettefjødd Harry Flottorp
2631/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/196 Løpenr: 2551/2022 Dokument tittel: Epost korrespondanse: Melding om at matrikkelkart har blitt retta. Sameigeteig frå Beinleiheii til Slettefjødd Harry Flottorp
2632/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 22/196-4 Harry Flottorp
2622/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2640/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2624/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2625/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2654/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Oppmoding om utbetaling Sesilåmi Gudrun Kristine Ovedal
2626/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2655/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Utsegn om revisjonen av årsrekneskapen 2021 Agder kommunerevisjon IKS
2513/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Ferdigattest for oppføring av dobbelthytte på gnr. 62, bnr. 222, tomt 22, i Løefjødd Hyttegrend Martin Thorkildsen
2623/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Søknad om endring av gitt løyve, oppføring av hytte på gnr. 63, bnr 171, Evardalen NORSK BYGGSERVICE AS
2653/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Bustad for praksis i barneverntenesten 31.01.22 til 15.06.22 Mia Hjelmaas
2634/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Revisors beretning Øyne Industribygg Valle KF 2021 Agder kommunerevisjon IKS
2637/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Ber om fleire opplysningar ved søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på gnr. 68, bnr. 391 i Kvisletoppen John Helge Austgulen
2641/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Kundens premiefond - sum tilført Valle kommune KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
2642/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Kundens premiefond - sum tilført overskot Folkevalde KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
2651/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Uttale vedr. frådeling Knut Hovden
2638/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Ber om førehandsuttale i samband med søknad om frådeling av areal frå gnr. 68, bnr. 7 som tilleggsareal til bustadtomt gnr. 68, bnr. 318, Rysstad STATSFORVALTEREN I AGDER
2539/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Byggjeløyveløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 295 i Løefjødd hyttegrend WIKSTØL BYGG AS
2568/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Storetjønn - grenser - matrikkel Tone Rysstad
2569/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev SV: Storetjønn - grenser - matrikkel Tone Rysstad
2570/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Storetjønn- grenser Tone Rysstad
2571/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Melding om at matrikkelkart har blitt retta, gnr. 68, bnr. 2, ved Storetjønn og Gluggevarden Tone Å Rysstad
2650/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Tilsynsrapport med varsel om pålegg Arbeidstilsynet
2572/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Flyktningar frå Ukraina - auka oppmerksemd på menneskehandel, fare for utnytting og overgrep av sårbare grupper Bufetat
2657/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Krav om samanslåing av gnr. 71, bnr. 6 og gnr. 71, bnr. 10 Svenke Besteland
2644/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Melding om bygning som er unnateke søknadsplikt på gnr. 62, bnr. 389 Tom Wellejus Knudsen
2647/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Søknad om seksjonering av gnr. 63, bnr. 257, Sitåsen LANDMÅLER SØR AS
2635/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 376 Øystein Sylta
2636/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 376 Kjersti Karolin Danielsen
2643/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av renseanlegg på gnr. 47, bnr. 31 IPEC MILJØ AS
2652/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Søknad om utslettsløyve og dispensasjon IPEC MILJØ AS
2565/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, endring av fasade - utvendig - tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m2 på gnr. 23, bnr. 21, Brokke hyttepark BIRKELAND HELGE OTTAR
2633/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Søknad Infiltrasjon Helle UPPSTAD VVS AS
2621/2022 20220418 18.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sommarvikarar 2022 Valle kommune - st. ref. 4506622394 ***** ***** *****
2619/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 890170102, 4221-67/ 1 Landbruksdirektoratet
2618/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 971181095, 4221-70/ 6 Landbruksdirektoratet
2617/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969663694, 4221-54/ 3 Landbruksdirektoratet
2616/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 996265161, 4221-27/ 2 Landbruksdirektoratet
2615/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 912688526, 4221-64/ 7 Landbruksdirektoratet
2614/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969250640, 4221-37/ 5 Landbruksdirektoratet
2613/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969664879, 4221-68/ 2 Landbruksdirektoratet
2612/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 923193170, 4221-65/ 13 Landbruksdirektoratet
2611/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 999260454, 4221-63/ 7 Landbruksdirektoratet
2610/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985271119, 4221-45/ 4 Landbruksdirektoratet
2609/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 890010482, 4221-26/ 2 Landbruksdirektoratet
2608/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 996897354, 4221-62/ 21 Landbruksdirektoratet
2607/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984762526, 4221-43/ 1 Landbruksdirektoratet
2606/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969665069, 4221-64/ 1 Landbruksdirektoratet
2605/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970412166, 4221-68/ 73 Landbruksdirektoratet
2604/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969167131, 4221-30/ 2 Landbruksdirektoratet
2603/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 977206472, 4221-45/ 3 Landbruksdirektoratet
2602/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 987597933, 4221-68/ 1 Landbruksdirektoratet
2601/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 926067125, 4221-64/ 2 Landbruksdirektoratet
2600/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 927663503, 4221-39/ 3 Landbruksdirektoratet
2599/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969660369, 4221-65/ 1 Landbruksdirektoratet
2598/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969660911, 4221-53/ 3 Landbruksdirektoratet
2597/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 926030108, 4221-24/ 11 Landbruksdirektoratet
2596/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969570947, 4221-43/ 5 Landbruksdirektoratet
2595/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 998685648, 4221-70/ 2 Landbruksdirektoratet
2594/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 920992412, 4221-22/ 7 Landbruksdirektoratet
2593/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 981889533, 4221-34/ 1 Landbruksdirektoratet
2578/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 893517812, 4221-61/ 1 Landbruksdirektoratet
2592/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 924274441, 4221-26/ 1 Landbruksdirektoratet
2591/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969308533, 4221-62/ 4 Landbruksdirektoratet
2590/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 926564676, 4221-21/ 1 Landbruksdirektoratet
2589/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 988503398, 4221-54/ 1 Landbruksdirektoratet
2588/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970545573, 4221-48/ 4 Landbruksdirektoratet
2587/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 917426813, 4221-25/ 169 Landbruksdirektoratet
2586/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970411976, 4221-21/ 3 Landbruksdirektoratet
2585/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 898681912, 4221-69/ 1 Landbruksdirektoratet
2584/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 817139132, 4221-28/ 2 Landbruksdirektoratet
2583/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970555080, 4221-70/ 25 Landbruksdirektoratet
2582/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 982809142, 4221-35/ 1 Landbruksdirektoratet
2581/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 971194855, 4221-30/ 3 Landbruksdirektoratet
2580/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 922739293, 4221-42/ 21 Landbruksdirektoratet
2579/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 918345000, 4221-60/ 35 Landbruksdirektoratet
2563/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad og garasje på gnr. 68, bnr. 524, Kvisletoppen ARK TJENESTER AS
2620/2022 20220418 18.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sommarvikarar 2022 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4473065180 ***** ***** *****
2577/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærar - st. ref. (4503614839) - ***** ***** *****
2574/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leiar - st. ref. (4503686391) - ***** ***** *****
2575/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leiar - st. ref. (4503686391) - ***** ***** ***** *****
2576/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Pedagogisk leiar - st. ref. (4503686391) - ***** ***** *****
2566/2022 20220412 12.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Pedagogisk leiar Valle og Hylestad barnehagar, Valle kommune - st. ref. 4503686391 ***** ***** *****
2567/2022 20220412 12.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Barnehagelærar Valle og Hylestad barnehagar, Valle kommune - st. ref. 4503614839 ***** ***** *****
2562/2022 20220412 12.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Fast stilling som sjukepleiar - st. ref. (4502432032) - ***** ***** ***** *****
2550/2022 20220412 12.04.2022 Utgående brev Epost korrespondanse: Melding om at matrikkelkart har blitt retta. Sameigeteig frå Beinleiheii til Slettefjødd Harry Flottorp
2551/2022 20220412 12.04.2022 Utgående brev Epost korrespondanse: Melding om at matrikkelkart har blitt retta. Sameigeteig frå Beinleiheii til Slettefjødd Harry Flottorp
2542/2022 20220412 12.04.2022 Inngående brev Oppfølging av kommunens vedtak om bosetting Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2564/2022 20220412 12.04.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest For oppføring av fritidsbustad, tomt 3, gnr. 68, bnr, 391, Kvisletoppen John Helge Austgulen
2559/2022 20220411 11.04.2022 Inngående brev Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast STATENS KARTVERK
2547/2022 20220411 11.04.2022 Inngående brev Rapportering om bruken av tildelt vakt- og administrasjonstilskudd til veterinærdekning for 2021 Landbruksdirektoratet
2549/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Melding om at bygning ved Juvasslega er registrert på 48/16 Olav Jan Nomeland m.fl.
2524/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Svar på oppmoding til ordførarane i Valle og Bykle HOVDEN HYTTESERVICE AS m.fl.
2538/2022 20220411 11.04.2022 Inngående brev Revidert sit. kart Martin Thorkildsen
2555/2022 20220411 11.04.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2548/2022 20220411 11.04.2022 Inngående brev Søknad om Snøskuterløyve Tom Magnussen
2554/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Snøskuterløyve - 68/324 bruksrett Garevatn Tom Magnussen
2553/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Snøskuterløyve - 70/4 Arne Holskog
2546/2022 20220411 11.04.2022 Inngående brev Kopi - Svar på søknad om bruk av snøscooter til frakt av ved og lavvu. Gnr. 70, bnr. 4. Arne Holskog. Valle kommune Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
2560/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sommarvikarar 2022 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4473065180 ***** ***** *****
2530/2022 20220411 11.04.2022 Inngående brev E-post korrespondanse: Tilbakemelding på orientering David Menger
2545/2022 20220411 11.04.2022 Inngående brev Kopi - Svar på søknad om bygging av platting ved hytte gnr. 48, bnr. 4 Gjuvasslega. Oddmund Haugen. Valle kommune. Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
2540/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Orientering om virkningstidspunkt for lønstillegg for utdanning Gro Åmlid
2534/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Orientering om lønsendring etter særskilde forhandlingar Sverre Rinden
2535/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Orientering om lønsendring etter særskilde forhandlingar Gro Åmlid
2529/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Orientering om lønsendring etter særskilde forhandlingar Marianne Renate Brenna Homme
2561/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Sommarvikarar 2022 Valle kommune - st. ref. 4506622394 ***** ***** ***** *****
2543/2022 20220410 10.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Pedagogisk leiar Valle og Hylestad barnehagar, Valle kommune - st. ref. 4503686391 ***** ***** ***** *****
2537/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Søknad om seksjonering av gnr. 63, bnr. 346, Sitåsen LANDMÅLER SØR AS
2666/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev E-post korrespondanse: Tilbakemelding på orientering David Menger
2325/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter samanslåing av gnr. 62, bnr. 1 og gnr. 62, bnr. 3 Svenn Magne Brokke
2526/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 43, bnr. 12, Stavedalen Eikås Hytter og Hus AS
2486/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Oversending av klagesak STATSFORVALTEREN I AGDER
2505/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Innsyn i sak 21/925 og 21/1052 Sissel Åkre
2506/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 21/925 Sissel Åkre
2507/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 21/1052 Sissel Åkre
2508/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/20 Løpenr: 1722/2022 Dokument tittel: Sak 2022/20 retting av matrikkel ved vaslandsvann Harry Flottorp
2509/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 22/20-5 Harry Flottorp
2510/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/196 Løpenr: 1752/2022 Dokument tittel: Svar på epost om retting av matrikkelkart ved Vasslandsvatnet Harry Flottorp
2511/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 22/196-2 Harry Flottorp
2531/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/308 Løpenr: 3062/2021 Dokument tittel: Byggjeløyve for oppføring av dobbelthytte på gnr. 62, bnr. 222, tomt 22, i Løefjødd Hyttegrend Jon Karlsen
2532/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 21/308-12 Jon Karlsen
2500/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - beit, 983037305 Landbruksdirektoratet
2470/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Melding om vedtak: Etableringstilskot Kåsland maskin Bueng Johan Martin Bueng
2499/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev etter seksjonering av gnr. 63, bnr. 262 AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
2494/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Ber om førehandsuttale til søknad om tilbygg til støylsbu på gnr. 47, bnr. 7, ved Storetjørn på Nomelandsfjellet AGDER FYLKESKOMMUNE
2517/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev HASTER!! Behov for tilleggsfullmakt fra kommunane for innkjøp av Dagsturhytta Agder Agder fylkeskommune
2514/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av dobbelthytte, tomt 22, gnr. 62, bnr. 222, Løefjødd Hyttegrend AAMODT HUS AS
2497/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Revidert søknadsskjema om ferdigattest Martin Thorkildsen
2498/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Signert søknad om ferdigattest Martin Thorkildsen
2504/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Oversending av klagesak STATSFORVALTEREN I AGDER
2527/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Endring av ansvarleg føretak for oppføring av garasje Thomas Henrik Tranesen
2480/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Melding om vedtak: Tilskot til marknadsføringstiltak - Valle sport AS VALLE SPORT
2516/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Møteprotokoll frå AU verneområdestyre for SVR 07.04.22 Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
2536/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev KS tilbyr kunnskap og ressurser til ungdomsråd og koordinatorer KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2521/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2533/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2485/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Svar på søknad: Utvida skjenkeløyve - ei enkelt bestemt anledning, Bykle hotell AS BYKLE HOTELL AS
2468/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Uttale frå politiet i høve søknad om utvida skjenkebevilling for ei enkelt bestemt anledning Agder politidistrikt
2460/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Ferdigattest for garasje på gnr. 61, bnr. 105, Furåsen Glenn Lunden
2456/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad og uthus på gnr. 63, bnr. 325, Øvre Kvævelii FROLAND BYGGESERVICE AS
2459/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad med garasje på gnr. 61, bnr. 129, Furåsen EIKEN HYTTER AS
2493/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Ber om fleire opplysningar vedr. søknad om ferdigattest på gnr. 62, bnr. 22 i Løefjødd Hyttegrend Martin Thorkildsen
2463/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 384, tomt 24, Løefjødd vest Eivind Moy Gundersen
2502/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Månedsbrev mars måned 2022 Skatteetaten
2482/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2495/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Eigenmelding *****
2469/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/882 Løpenr: 2388/2022 Dokument tittel: Oppmoding til ordførarane i Valle og Bykle Johannes Bjørkeli
2471/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 17/882-71 Johannes Bjørkeli
2472/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/247 Løpenr: 2347/2022 Dokument tittel: Ber om førehandsuttale i samband med søknad om dispensasjon for utbetring langs Rv. 9 - Valle kommune Johannes Bjørkeli
2473/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 22/247-2 Johannes Bjørkeli
2474/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/21 Løpenr: 2420/2022 Dokument tittel: Orientering om saksgong Johannes Bjørkeli
2475/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 22/21-10 Johannes Bjørkeli
2476/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/436 Løpenr: 2435/2022 Dokument tittel: Befaring Johannes Bjørkeli
2477/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 20/436-31 Johannes Bjørkeli
2478/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/247 Løpenr: 2347/2022 Dokument tittel: Ber om førehandsuttale i samband med søknad om dispensasjon for utbetring langs Rv. 9 - Valle kommune Johannes Bjørkeli
2479/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Svar på innsyn i sak 22/247-2 Johannes Bjørkeli
2466/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Søknad om landingsløyve Elgjakt 2022 Aust og Vest Viltlag Knut Inge Hovet leiar Valle og Hylestad Austhei viltlag
2484/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Svar på søknad om landingsløyve Elgjakt 2022 Aust og Vest Viltlag Knut Inge Hovet leiar Valle og Hylestad Austhei viltlag
2303/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Handsaming av klage på byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 262 i Løefjødd Hyttegrend CONSULT GRUPPEN AS
2445/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Ferdigattest for oppføring av fritidsbustad og garasje på gnr. 62, bnr. 383, tomt 23, i Løefjødd Vest Fjellborg Hytter AS
2489/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 64, bnr. 248, tomt 48, Kvisletoppen hyttelandsby MØVIK BYGGETJENESTER AS
2490/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 64, bnr. 247, tomt 47, Kvisletoppen hyttelandsby MØVIK BYGGETJENESTER AS
2464/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 477, Løefjødd vest Eivind Moy Gundersen
2467/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Bustadspesifikasjon i Matrikkelen Kw-Bygg Hornnes AS
2383/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 471, tomt C9, Brokke hyttepark AAMODT BYGGKONSULT AS
2385/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 479, tomt D11, Brokke hyttepark AAMODT BYGGKONSULT AS
2454/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Løyve til tiltak i eitt -trinn. Fritidsbustad på gnr 61, bnr 110. Furåsen HELLVIK HUS SØR AS AVD SØGNE
2488/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om frådeling av tilleggsareal til bustadtomt frå gnr.68 bnr. 7 til gnr.68 bnr. 318 Rysstad Knut Hallvardson Jr Rysstad
2481/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Søknad om utviklingsstipend Hauk Rysstad
2432/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Ny revidert teikning hems Agder byggtjenester AS
2434/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon for plassering av fritidsbustad på gnr. 63, bnr. 345 i Sitåsen AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
2181/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Situasjonsplan 64/33 Otra kraft DA
2448/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Teig ved Storestøyl Kjell Ove Tveiten m.fl.
2452/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Revidert søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på tomt C9, gnr. 62, bnr. 471, Brokke hyttepark AAMODT BYGGKONSULT AS
2465/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Svar på søknad - Pedagogisk leiar Valle og Hylestad barnehagar, Valle kommune - st. ref. 4503686391 ***** ***** *****
2417/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 68, bnr. 485 VALLE KOMMUNE
2438/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Ber om tilleggsdokumentasjon til søknad om tiltak på 62/266 Løefjødd hyttegrend Nilsen Byggtjenester as
2419/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 480 NORSTILL AS
2447/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Ber om tilleggsdokumentasjon i samband med søknad om løyve på 68/528, Kvisletoppen sør Ark Tjenester
2441/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Stikningsplan, bustadspesifikasjon i matrikkelen og eit revidert situasjonskart Byggmester Liane As
2423/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Tilbakemelding på eigenfråsegn om konsesjonsfridom gnr. 62, bnr. 374 Rune Haddeland
2426/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett, riving/flytting av campinghytte på gnr. 25, bnr. 26 på Flateland David Menger
2430/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Uttale frå landbruksmynde for oppføring av driftsbygning på gnr. 25, bnr. 26 på Flateland Byggesak
2428/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Ber om uttale frå landbruksmynde for oppføring av driftsbygning på gnr. 25, bnr. 26 på Flateland Landbruksmynde v/Knut Gunnar Solli
2427/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Gratis reiser for Ukrainske flyktningar Agder kollektivtrafikk
2455/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Sosial kompetanse i møte med flyktningar i kommune og mottak FELLESORGANISASJONEN (FO)
2411/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad, tomt 47, gnr. 64, bnr. 247, Kvisletoppen hyttelandsby MØVIK BYGGETJENESTER AS
2410/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad, tomt 48, gnr. 64, bnr. 248, Kvisletoppen hyttelandsby MØVIK BYGGETJENESTER AS
2398/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Melding om vedtak - mindre endring av detaljregulering for Garevasstøylen SIMON STULIEN PLAN V/SIMON STULIEN m.fl.
2403/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Tingslyst dokument - Ny grunneigedom ved frådeling 62/3 til 62/1 STATENS KARTVERK
2420/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Orientering om saksgong David Menger
2402/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Tingslyst dokument - Ny grunneigedom ved frådeling 63/262 til 63/262 Snr 1 og 2 STATENS KARTVERK
2404/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Søknad om permisjon og svar på søknad om permisjon Ingunn Anette Bratteland
2450/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev SV: Ber om fleire opplysningar til søknad om ferdigattest for tomt og veg til kalkdoseringsanlegg på Nomeland COWI AS
2440/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Steffen Gumpen
2443/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Snøskuterløyve - 70/6 bruksrett Voilan Kristoffer Ljosland Gumpen
2444/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Snøskuterløyve - 70/6 Voilan bruksrett Steffen Ljosland Gumpen
2400/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Kristoffer Gumpen
2408/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve *****
2414/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Løyve til bruk av snøskuter Tormod Brokke
2431/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av dobbelthytte, tomt 22, gnr. 62, bnr. 222, Løefjødd Hyttegrend AAMODT HUS AS
2437/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Erklæring EIENDOMSMEGLER 1 SR-EIENDOM AS AVD KRISTIANSAND
2413/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad og uthus på gnr. 63, bnr. 20 tomt nr. 2 i Øvre Kvævelii - Jan Kåre Asbjørnsen FROLAND BYGGESERVICE AS
2442/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Invitasjon til samarbeid om speiderlandsleir i 2025 Speiderne i Norge
2451/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Svar vedkomande endring av ansvarlege for tiltak Thomas Henrik Transesen
2435/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Befaring Bykle hotell AS
2439/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/65 Evardalen Inger Hauge
2422/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Snøskuterløyve 63/325 Kvævelii Jan Kåre Asbjørnsen
2416/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Snøskuterløyve - 63/197 tilleggsoppføring Bjørn Linjord
2436/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Inger Hauge
2396/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Snøskuterløyve - 61/16 Myklevatn Ole Kristian Lauvnes
2399/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Jan Kåre Asbjørnsen
2453/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Ber om fleire opplysningar til søknad om ferdigattest for tomt og veg til kalkdoseringsanlegg på Nomeland COWI AS
2421/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet
2449/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet
2446/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Barneliste April 2022 Valle kommune NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN
2340/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve Ole Kristian Lauvnes
2387/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Teikning - utvida skjenkeløyve Bykle hotell AS
2366/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev Uttale frå politiet i høve søknad om utvida skjenkebevilling for ei enkelt bestemt anledning AGDER POLITIDISTRIKT
2354/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Orientering om status om arbeidet med organisering av vannområdene i Agder vannregion Agder fylkeskommune
2388/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Oppmoding til ordførarane i Valle og Bykle HOVDEN HYTTESERVICE AS m.fl.
2382/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Søknad om permisjon og svar på søknad Solveig Ringhus Botn
2364/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Fallvilt - rapportering til SSB og tilskot til CWD-prøver 2022 MILJØDIREKTORATET
2348/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev Vedtak - Adressetildeling Sitåssvingen AREALEFFEKTIVE HYTTER AS
2391/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Underteikna midlertidig tilsetting Tora Rysstad Haugen
2365/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev Midlertidig tilsetting Tora Rysstad Haugen
2343/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Dagsturhytta Agder - referat frå informasjonsmøte med kommunene 24.3.2022 Agder fylkeskommune
2332/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev Kommentar/merknad til vedtak om detaljregulering for Stutlihei , sak 98/2021 Geir Andre Jørgensen
2377/2022 20220405 05.04.2022