eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7892/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Svar på krav om samanslåing av gnr. 63, bnr. 211- 212 - 213 med gnr. 63, bnr. 212 LANGEID BYGG AS
7887/2017 20170922 22.09.2017 Utgående brev Søknad om seksjonering av gnr. 63, bnr. 211, bnr. 212 og 213 i Sitåsen LANGEID BYGG AS
7832/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Svarark til gardskart for eigedommen gbnr 37/5 Tarald Myrum
7833/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Svarark til gardskart for eigedommen gbnr 50/8 Torbjørg Ege
7834/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Svarark til gardskart for eigedommen gbnr. 64/1 Bjørgulv N Berg
7835/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Svarark til gardskart for eigedommen gbnr. 26/1 Else Marie Lind Løyland
7836/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Svarark til gardskart for eigedommen gbnr. 68/6 Kent Michael Lund
7837/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Svarark til gardskart for eigedommen gbnr. 54/2 Geir Åmlid
7858/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Svarark til gardskart for eigedommen gbnr. 21/07 BRITT INGER RØYSLAND
7859/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Svarark til gardskart for eigedommen gbnr. 28/4 HOMME LEIF
7860/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Svarark til gardskart for eigedommen gbnr. 24/20 HYLESTAD PISTOLKLUBB
7861/2017 20170921 21.09.2017 Inngående brev Søknad om løyve til disponering av kommunalt areal i samband med Sauesjåmarknaden 7. oktober 2017 Tarald myrum
7863/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Svar på søknad om løyve til disponering av kommunalt areal i samband med Sauesjåmarknaden 7. oktober 2017 Tarald Myrum
7864/2017 20170921 21.09.2017 Inngående brev Lønskrav kap. 5 -2017 Utdanningsforbundet v/Gunstein Attestog
7865/2017 20170921 21.09.2017 Inngående brev Styringsdialogen mellom Valle kommune og Fylkesmannen, dagsorden og kommunebilete til møte 09.10.2017 Fylkesmannen - Nordhus, Jostein
7866/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Svarark til gardskart for eigedommen gbnr. 21/1 Torill Tveiten Lien
7867/2017 20170921 21.09.2017 Inngående brev Erklæring om vegrett i Stavedalen Torleiv H. Åkre
7869/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Svarark til gardskart for eigedommen gbnr. 31/1 Daniel Homme
7870/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Svarark til gardskart for eigedommen gbnr. 50/7 Olav Aamlid
7888/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Avlyst retting av matrikkelkart i Brokke. Grense mellom 62/31 og 62/2 Toralf Berg
7871/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Svarark til gardskart for eigedommen gbnr. 25/53 og 25/17 Ånund H Flateland
7872/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Svarark til gardskart for eigedommen gbnr. 23/6 og 24/17 Hallvard Rysstad
7873/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Svarark til gardskart for eigedommen gbnr. 63/21 Eivind Berg
7874/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Svarark til gardskart for eigedommen gbnr. 23/9, 24/11 og 25/13 -15 Adelheid Rygnestad
7875/2017 20170921 21.09.2017 Utgående brev Svarark til gardskart for eigedommen gbnr. 61/6 Oddvar Haugeland
7880/2017 20170921 21.09.2017 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 200, tomt 9, Løefjødd KJELLEMO BYGG AS
7882/2017 20170921 21.09.2017 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av garasje/lagerbygning på gnr. 63, bnr. 5, Årekroken RJA BYGG OG PROSJEKTERING AS
7883/2017 20170921 21.09.2017 Inngående brev Forespørsel fra Aftenposten Aftenposten - Torset, Nina Selbo
7893/2017 20170921 21.09.2017 Inngående brev Oppdatert søknad om ferdigattest Svensson Sivilarkitekter AS
7845/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Underteikna opplæringsavtale mellom Setesdal opplæringskontor og Valle kommune - Tone Hallvardsdotter Nomeland SETESDAL OPPLÆRINGSKONTOR
7846/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Underteikna lærekontrakt - Tone Hallvardsdotter Nomeland SETESDAL OPPLÆRINGSKONTOR
7847/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Underteikna lærekontrakt - Paw Delay David Wangarkan SETESDAL OPPLÆRINGSKONTOR
7848/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Feiing for hyttefolket ? Tom Knudsen
7849/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Svar på feiing for hyttefolket ? Tom Knudsen
7839/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for lærling/lærekandidat Paw Delay D Wangarkan
7841/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Søknad om permisjon i oppsigelsestid Helga Birgit Bjørkeli
7842/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Søknad om permisjon i oppsigelsestid Helga Birgit Bjørkeli
7843/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Arbeidsavtale for lærling/lærekandidat Tone H Nomeland
7844/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Underteikna opplæringsavtale mellom Setesdal opplæringskontor og Valle kommune - Pae Delay Wangarkan SETESDAL OPPLÆRINGSKONTOR
7854/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 249, Løefjødd KJELLEMO BYGG AS
7855/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev 3. terminutbetaling av integreringstilskot år 2-5 for 2017 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
7856/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Kopi - Detaljregulering for del av gnr. 62, bnr. 1 Brokke (B4) varsel om igangsetting av planarbeid STÆRK & CO AS
7857/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Søknad om næringsløyve etter § 6 AGDER TRAFIKKSKOLE Kjell Reidar Sømme
7830/2017 20170920 20.09.2017 Internt notat uten oppfølging Referat frå Leiarmøte 19.09.2017
7523/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Orientering  om sak - Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, søknad om rammeløyve for oppføring av nærings- og leilegheitsbygg, carport/garasje og nødvendige murer på gnr. 41, bnr. 1 i Valle sentrum Drag Arkitektur og Byggteknikk AS
7753/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Endringsløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 63, bnr. 203 i Sitåsen hyttegrend EIKÅS HYTTER OG HUS AS
7761/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Melding om vedtak - landingsløyve for helikopter i samband med elgjakta 2017 - Tveitebø Elgjaktlag Tveitebø Elgjaktlag v/ Gjermund O Espetveit
7766/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på gnr. 24, bnr. 93 ved Bjørnevatn MØVIK BYGGETJENESTER AS
7787/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Oppmålingsgebyr på bustadtomt med påståande bygningar på Rysstad Knut H Jr Rysstad
7894/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Oppdatert stikningsplan Landmåler Sør AS
Versjon:5.2.2.1